349

Art. 349 KK

CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLI Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi

Zysk netto mBank wzrósł r/r do 380,99 mln zł w I kw., konsensus: 349 mln zł

Warszawa, 29.04.2015 (ISBnews) - mBank odnotował 380,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 305,2 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 349 

"Rz": 349 firm chce zwolnić 37,5 tys. pracowników

Dziennik powołuje się przy tym na informacje przekazane przez resort pracy według stanu na początek kwartału. Słaby był szczególnie wrzesień, kiedy to firmy zgłosiły redukcje 8,7 tys. etatów wobec 5,6 tys. rok temu. Najwięcej zwolnień grupowych planują firmy w województwach mazowieckim (24,2 tys. os

Produkcja stali: Chińczycy trzymają się mocno

Produkcja stali: Chińczycy trzymają się mocno

W ubiegłym roku światowa produkcja stali wyniosła 1,1 mld ton. Przyrost produkcji zawdzięczamy Chinom, które wyprodukowały 349 mln ton. Europa staje się areną konsolidacji i współzawodnictwa gigantów. Blisko 6,5 mld mieszkańców świata konsumuje ponad jeden miliard ton wyrobów stalowych. Na Azję

Na finiszu sesji PZU dało aż 15-proc. przebitkę

Notowania akcji PZU na GPW PZU równa się GPW - można powiedzieć po zakończeniu inauguracyjnej sesji największego polskiego ubezpieczyciela. Dał o sobie znać głód instytucji finansowych, które w ofercie publicznej zamówiły dziewięciokrotnie więcej akcji, niż mogły dostać. Teraz musiały dokupić akcj

MLP Group wypłaci 0,22 zł dywidendy zaliczkowej na akcję za 2019 r.

art. 349 § 1 zd. 1 KSH i art. 349 § 2 zd. 2 KSH i stanowi nie więcej niż połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe

Co zrobić z akcjami PZU? Sprzedać czy czekać i liczyć na zysk

Mamy za pasem największą ofertę publiczną w 19-letniej historii warszawskiej giełdy. Skarb państwa i holenderskie Eureko, wychodzące z inwestycji w PZU, sprzedały akcje ubezpieczyciela warte blisko 8,1 mld zł. Minister skarbu Aleksander Grad osiągnął swój cel: budowę "akcjonariatu obywatelskieg

Sprzedaż kredytów za pośrednictwem Open Finance spadła o 7% r/r w I kw. 2020

mln zł w I kw. i była niższa o 45% w skali roku. Wartość sprzedaży nieruchomości za pośrednictwem Home Broker wyniosła 349 mln zł w I kw. i była niższa o 8% w skali roku. Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r. (ISBnews

Ferrum miało wstępnie ok. 1,89 mln zł zysku netto w I-III kw. 2019 r.

Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Ferrum odnotowało ok. 1,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto w okresie I-III kw. 2019 r. według wstępnych danych, podała spółka. "Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej grupy kapitałowej Ferrum wyniósł w okresie 9 miesięcy 2019 r. ok. 10 349 tys

Dekpol sprzedał wstępnie 87 lokali, przekazał 163 w III kw. 2019 r.

trzech kwartałów 2019 r. grupa zrealizowała sprzedaż na poziomie 314 lokali wobec 452 lokali sprzedanych w analogicznym okresie roku poprzedniego oraz rozpoznała w wyniku finansowym 372 lokali wobec 349 lokali w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy także w komunikacie. Na 30 września

PCM: Flota Grupy Masterlease wzrosła r/r do 36 tys. pojazdów na koniec 2018 r.

2 078 dodatkowych pojazdów, co stanowi wzrost o 6,1%" - czytamy w komunikacie. Ilość środków sfinansowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wyniosła 13 349 samochodów, podano również. Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi

Indeks WIG20 spadł o 1,59% na zamknięciu w środę

% i osiągnął 57 282,73 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 2 265,89 mln zł, a największe zanotował PKO BP – 349 mln zł. Na GPW w środę wzrosły ceny akcji 118 spółek, 186 spadły, a 174 nie zmieniły się. (ISBnews)

NWZ TIM upoważni zarząd do dysponowania 57,5 mln zł z funduszu dywidendowego

uchwał na nadzwyczajne walne, zwołane na 5 października.   "Nadzwyczajne walne zgromadzenie TIM SA działając zgodnie z art. 349 par. 2 oraz 396 par.5 ksh niniejszym upoważnia zarząd TIM SA do dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszu dywidendowym w kwocie 57 489 200,34 zł według

Projekt Scope Fluidics dot. systemu PCR|ONE wybrany do dofinansowania przez PARP

dofinansowania w ramach projektu wynosi 349 000 zł, co stanowi 50% szacowanych kosztów uzyskania ochrony prawnej wynalazków na terenie USA, Chin i 17 krajów europejskich" - czytamy w komunikacie. W ocenie zarządu Scope Fluidics, przedmiotowe dofinansowanie pozwoli na ustanowienie szerszej i

Play podtrzymuje cel łącznie 9500 stacji swojej sieci na koniec 2021 r.

stacji w związku z faktem, że część starych masztów będziemy likwidować i budować nowe na ich miejsce" - dodał CTO Play. Play miał łącznie 7 382 stacji na koniec I półrocza 2019 r. Zbudował 448 nowych stacji bazowych w I półroczu wobec 349 rok wcześniej. W tej liczbie 69 wybudowanych zostało, by

CCC miało wstępnie 96,9 mln zł zysku netto z dział. kontyn. w II kw. 2019 r.

. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 341,9 mln zł wobec 402,1 mln zł rok wcześniej. Sprzedaż Grupy CCC wyniosła w II kw. 2019 roku 1 641,5 mln zł wobec 1 270,7 mln zł rok wcześniej. Sprzedaż w segmencie e-commerce wyniosła 349 mln zł (232 mln zł w II kw. 2018, wzrost o 50% r/r). Łączna powierzchnia

Akcjonariusze Comarchu zdecydują 26 czerwca o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję

akcjonariuszami spółki w dniu 12 sierpnia 2019 roku (dzień dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8 133 349 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 30 sierpnia 2019 roku; 2) pozostała część zysku netto w kwocie 37 449 372,36 zł zostaje przekazana na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie

Akcjonariusze Comarch zdecydują 27 VI o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję

akcjonariuszami spółki w dniu 10 sierpnia 2018 roku (dzień dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8 133 349 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 31 sierpnia 2018 roku; 2) pozostała część zysku netto w kwocie 27 138 073,07 zł zostaje przekazana na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie

BSC Drukarnia Opakowań miała wstępnie 14,74 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

74,77 mln zł wobec 56,72 mln zł rok wcześniej. "W III kwartale 2019 roku emitent osiągnął zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych (m.in. sprzedaż używanej maszyny) w kwocie 349 tys. zł versus 98 tys. zł straty w III kwartale 2018 roku. Dodatkowo, w III kwartale 2019 roku emitent otrzymał

ZM Henryk Kania otrzymały od ZUS tytuły wykonawcze na kwotę 3,69 mln zł

851,90 zł wraz z odsetkami; (iii) 240 780,5 zł wraz z odsetkami; (iv) 218 140,70 zł wraz z odsetkami; (v) 512 227,4 zł wraz z odsetkami; (vi) 81 502,10 zł wraz z odsetkami; (vii) 663 284,1 zł wraz z odsetkami; (viii) 90,4 zł wraz z odsetkami; (ix) 349 975,5 zł wraz z odsetkami; (x) 60 195,40 zł wraz z

Akcjonariusze Wieltonu zdecydują 26 kwietnia o wypłacie dywidendy

Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Wieltonu wystąpił z wnioskiem do walnego zgromadzenia o wypłatę dywidendy z ubiegłorocznego zysku netto w wysokości 57 349 508,49 zł, nie podając jednak proponowanej wysokości dywidendy, podano w projektach walnego zgromadzenia, które zwołano na 26 kwietnia

Rozdział XLI - Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi

... Art. 347 KK CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLI Przestępstwa przeciwko... Art. 348 KK CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLI Przestępstwa przeciwko... Art. 349 KK CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XLI Przestępstwa przeciwko...

Cyfrowy Polsat nie podjął decyzji co do zwiększania zaangażowania w Netię

zgromadzeniu Netii. Na początku grudnia 2017 r. Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 119 349 971 akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 5,77 zł za sztukę. Wcześniej w grudniu Cyfrowy Polsat nabył

Konsorcjum Stali szacuje 1,8 mld zł przychodów i 43 mln zł zysku netto w 2018r.

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Stali miało wstępnie 1 829,3 mln zł skonsolidowanych przychodów i 43 mln zł skonsolidowanego  zysku netto w 2018 r., podała spółka. "Skonsolidowany przychód ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta za 2018 r. wyniósł 1 829 349 tys

ING BSK zarekomenduje przeznaczenie ok. 30% zysku netto za 2017 r. na dywidendę

mln zł, co oznacza wzrost o 12% r/r. W tym samym okresie wynik jednostkowy banku wyniósł 1 349 mln zł, czyli był wyższy o 12% r/r. ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem Grupy wyniosły 126 mld zł na koniec 2017 r

Dekpol miał 6,66 mln zł zysku netto, 11,3 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

w trzech kwartałach br. rozpoznana została sprzedaż 372 lokali. Dla porównania w tym samym okresie poprzedniego roku rozpoznanych lokali było 349, a w całym 2018 roku 591 lokali" - czytamy dalej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 27,73 mln zł wobec 16,17 mln zł zysku

GUS: Liczba pozwoleń na budowę mieszkań spadła o 0,3% r/r we wrześniu

budowę objęły 154 349 mieszkań, tj. o 11,8% więcej niż przed rokiem. Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali we wrześniu 8 400 pozwoleń (o 17,4% mniej r/r) i 75 729 w ciągu 9 miesięcy br., tj. o 10,2% więcej niż przed rokiem, podał również GUS. (ISBnews)

ABC Data wypłaci zaliczki na poczet dywidendy w wys. 0,08 zł na akcję

; - czytamy w komunikacie. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 125 266 899 i zostanie pomniejszona o liczbę akcji własnych spółki. Na 16 listopada 2017 roku łączna liczba akcji własnych posiadanych przez spółkę wynosi 2 672 349 sztuk, podano również. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest

Unipetrol miał 2,5 mld CZK EBITDA LIFO, 1 mld CZK zysku netto w III kw. 2019

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) -  Unipetrol, czeska spółka z Grupy Orlen, miał 2,5 mld CZK (425 mln zł) wyniku EBITDA LIFO w III kwartale 2019 roku wobec 2 mld CZK (349 mln zł) rok wcześniej i 1 mld koron (174 mln zł) zysku netto w porównaniu do 1,3 mld CZK (216 mln zł) rok 

Stalexport Autostrada Małopolska zdecydowała o 10,9 mln zł zaliczki na dywidendę

obrotowego 2018 r. w wysokości 10,91 mln zł, podał Stalexport Autostrady. "Na podstawie § 12 ust. 3 i § 30 ust. 3 Statutu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. oraz art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych zarząd Stalexport Autostrada Małopolska S.A. postanawia o wypłacie na rzecz

GUS: Wskaźnik przeżycia przedsiębiorstw niefinansowych spadł do 66,3%

budowlaną (31 349 podmiotów w 2018 r.), handlową; naprawę pojazdów samochodowych (30 415) oraz działalność profesjonalną, naukową i techniczną (25 977)" - czytamy w komunikacie. W 180 123 przedsiębiorstwach jednorocznych powstałych w roku 2017 pracowało 292 587 osób, z czego najwięcej w podmiotach z

Apator wypłaci zaliczkę na dywidendę za 2018 r. w wysokości 0,4 zł/akcję

. 349 §2 Kodeksu spółek handlowych" - czytamy dalej. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. (ISBnews)  

PGNiG wypłaci 404,48 mln zł zaliczki na poczet dywidendy za 2018 r.

spółki wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki, podano także.  PGNIG podało, że zgodnie z Art. 349 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 22c statutu spółki, zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy nie przekracza połowy zysku finansowego za I półrocze 2018 r. wykazanego w zbadanym przez biegłego

Dekpol sprzedał 133 lokale, przekazał 124 w III kw. 2018 r.

349 lokali wobec 380 lokali w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy także w komunikacie. Z uwagi na sprzedaż w 2018 roku inwestycji mieszkaniowych o wyższym prestiżu w stosunku do roku ubiegłego (m.in. Grano Residence w Gdańsku), przekładającym się na wyższe ceny transakcyjne, przy

Samar: Liczba rejestracji nowych autobusów spadła o 28,1% r/r do 64 w XI

, czytamy także. Od początku bieżącego roku zarejestrowano w Polsce 349 autobusów turystycznych, o 8,64% mniej niż przed rokiem. Na czele zestawienia w tym segmencie uplasował się Mercedes (130 szt., +31,31% r/r). Na drugim miejscu znalazł się VDL (49 szt., -10,91% r/r), a na trzecim - Setra (41 szt

Play osiągnął 7382 stacje w swojej sieci na koniec I półrocza 2019 r.

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Play ma 7 382 stacji na koniec I półrocza, wobec 7 003 rok wcześniej, poinformował CTO Play Michał Ziółkowski. "Rozwój sieci jest jednym z filarów naszej strategii. Zbudowaliśmy 448 nowych stacji bazowych w I półroczu wobec 349 rok wcześniej. W tej

GUS: Udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto to 11,16% w 2018 r.

odnawialnych w Polsce w 2018 r. wyniosła 367 091 TJ, podano także. Końcowe zużycie energii brutto ze źródeł odnawialnych w latach 2014-2018 zwiększyło się nieznacznie w ciągu ostatnich lat i wzrosło z 309 100 TJ w 2014 r. do 349 793 TJ w 2018 r., poinformował także GUS. "Struktura zużycia energii ze

Konsorcjum Stali miało 43 mln zł zysku netto, 58,08 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

mln zł w 2018 r. wobec 1 531,67 mln zł rok wcześniej. "2018 rok to kolejny bardzo udany okres dla grupy kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. Przychody wypracowane w 2018 roku osiągnęły najwyższy poziom w historii grupy - wyniosły 1 829 349 tys. zł i wzrosły o 297 684 tys. zł w stosunku do tych

MOL miał 59,8 mld HUF zysku netto, 102,6 mld HUF zysku EBIT w III kw. 2019 r.

akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 323 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 349 mln USD wobec 436 mln USD zysku rok wcześniej. Oczyszczony wynik CCS EBITDA spadł r/r do 689 mln USD z 708 mln USD. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 744 mln USD w III kw

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 13,37 mld zł na koniec lipca

wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, – 6 094 349 094,65 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management (obejmuje zarówno zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jak i

Akcjonariusze Comarchu zdecydowali o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję

wynosi 8 133 349 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 31 sierpnia 2018 roku; 2. pozostała część zysku netto w kwocie 27 138 073,07 zł zostaje przekazana na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie. Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych

CCC: Udział przychodów z e-commerce wzrośnie do ponad 30% po 2020 r.

Czyczerski podczas konferencji prasowej.  Wartość przychodów ze sprzedaży e-commere wyniosła 349 mln zł w II kw. i była wyższa o 50% w skali roku. Wartość przychodów ogółem sięgnęła 1,64 mld zł i była wyższa o 29% r/r. Po II kw. udział sprzedaży kanału e-commerce w przychodach ogółem wzrósł do 21

Murapol sprzedał 846 lokali, przekazał 402 w I kw. 2020 r.

zanieczyszczeniami oraz opcję rozwiązań smart home umożliwiających zdalne sterowanie mediami" - czytamy dalej. Na koniec marca 2020 r. portfel projektów w budowie Grupy Murapol obejmował 6 349 lokali o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 270,2 tys. m2, powstających w 54 budynkach, w ramach 19 projektów

Cyfrowy Polsat i Karswell w wyniku wezwania mają 110,7 mln akcji Netii

rozliczenie wszystkich zawartych transakcji nastąpi 22 maja 2018 r., podano także.  Na początku grudnia 2017 r. Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 119 349 971 akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po

Cyfrowy Polsat ma bezwarunkową zgodę UOKiK na przejęcie Netii

., przypomniano. Na początku grudnia 2017 r. Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 119 349 971 akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 5,77 zł za sztukę. Wcześniej w grudniu Cyfrowy Polsat nabył pakiet

TDJ Equity IV ogłosił wezwanie na 127 855 akcji Kopeksu po 3,63 zł/ szt.

127.855 Akcji, uprawniających do wykonywania 127 855 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi w zaokrągleniu 0,17% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co łącznie wraz z podmiotami zależnymi nabywającego doprowadzi do osiągnięcia przez nabywającego 41 349 975 akcji spółki

Zapisy w wezwaniu Cyfrowego Polsatu na akcje Netii wydłużone do 14 maja

, ani nie upłynął termin, w jakim decyzja ta powinna zostać wydana" - czytamy w komunikacie. Na początku grudnia 2017 Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 119 349 971 akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym

Luzon Group złożyła do UOKiK wniosek ws. przejęcia Ronsona

sytuacja w akcjonariacie Ronson Europe. Zniknie element niepewności, gdyż spółka będzie mieć teraz jednego wiodącego akcjonariusza – Luzon Group. Zawarta umowa przewiduje, że – po spełnieniu określonych warunków – wszystkie należące do GCH akcje Ronson Europe (tj. 108 349 187 akcji

Akcjonariusze Comarchu zdecydowali o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję

podzielony w ten sposób, że: 1. Kwota 12 200 023,50 zł zostanie wypłacona w formie dywidendy. Dywidendę w kwocie 1 zł 50 gr za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 31 lipca 2017 roku. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8 133 349 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 11

PEX PharmaSequence: Rynek apteczny wzrósł o 13,3% r/r do 2,97 mld zł w maju

refundacji wyniesie 9,29 mld zł (wzrost o 4% r/r). "Rynek apteczny w maju 2019 roku zanotował sprzedaż na poziomie 2 970 mln zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2018 wzrosła o 349 mln zł (+13,3%). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zmniejszyła się o 25,4 mln zł (-0,8%). Obrót

Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie 0,36 zł dywidendy na akcję

akcji własnych nabytych przez spółkę. Na dzień 16 czerwca liczba ta wynosi 2 672 349 sztuk. Dzień dywidendy: 23 czerwca, dzień wypłaty dywidendy: 8 lipca" – czytamy w komunikacie. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody

Netia: Cena w wezwaniu Cyfrowego Polsatu mieści się w zakresie wartości godziwej

349 971 akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 5,77 zł za sztukę. W grudniu Cyfrowy Polsat poinformował, że złożył zlecenia nabycia łącznie pakietu ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy - Mennicy

ABC Data proponuje łącznie 0,31 zł dywidendy na akcję,do wypłaty zostało 0,23 zł

r. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 125 266 899 i zostanie pomniejszona o liczbę akcji własnych spółki. Na dzień 9 maja 2018 roku łączna liczba akcji własnych posiadanych przez spółkę wynosi 2 672 349 sztuk" – czytamy dalej. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest

Netia rekomenduje pokrycie straty za 2017 r. z kapitału rezerwowego i zapasowego

do zapisywania się na sprzedaż 119 349 971 akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 5,77 zł za sztukę. Z uwagi na ograniczenia wynikające z aktualnych dokumentów finansowych spółki, które pozwalają spółce na nabycie

Cyfrowy Polsat nie oczekuje na razie dywidendy z Netii

ogłosi wezwanie w celu zwiększenia zaangażowania do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii. Dziś Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 119 349 971 akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym

Vestor DM podwyższył rekomendacje dla 4 banków, dla 4 utrzymał, dla 1 obniżył

Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Analitycy Vestor Dom Maklerski podwyższyli rekomendację dla Alior Banku do "kupuj" z "akumuluj", a cenę docelową do 80 zł z 68 zł, dla BZ WBK - do "neutralnie" z "redukuj", a cenę docelową do 370 zł z 349 zł, mBanku - do

TIM wypłaci akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 1 zł na akcję

dywidendy za rok obrotowy 2018, a wypłata zaliczki jest zgodna z treścią art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych tj.: - roczne sprawozdanie finansowe spółki TIM sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazało zysk netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w kwocie 732 tys. zł

ACEA: Liczba rejestracji nowych aut osobowych wzrosła o 21,8% r/r w sierpniu

nowych samochodów osobowych, co oznacza wzrost o 17,8% r/r, wynika z danych ACEA. W całej Unii Europejskiej (z wyłączeniem Malty) popyt na nowe samochody wzrósł w sierpniu o 5,6% r/r do 865 047 szt., z 819 349 rok wcześniej. "W sierpniu 2017 r. rejestracja samochodów osobowych wzrosła o 5,6% w

Sześć największych sieci w Polsce miało na koniec 2018 roku 3803 stacje paliw

495 stacjami (493 placówki rok wcześniej, +0,4%). Na kolejnych miejscach znalazły się dwa zagraniczne koncerny: Shell oraz Circle K. Ten pierwszy miał na koniec roku 419 stacji, wobec 423 w 2017 roku (-0,9%), a drugi 349 obiektów, dokładnie tyle samo co rok wcześniej.  Jak się dowiedzieliśmy

Cyfrowy Polsat nabędzie akcje Netii w ramach wezwania

przyjmowania zapisów na akcje spółki w wezwaniu nie odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie spółki, a więc nie podjęto też uchwał w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2017. Na początku grudnia 2017 r. Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 119 349 971 akcji Netii, stanowiących

Zakończył się rebranding sieci Statoil na Circle K

naszych pracowników" - powiedział dyrektor ds. marketingu i komunikacji Rafał Droździak, cytowany w komunikacie.  Circle K w Polsce obejmuje sieć 349 stacji we wszystkich regionach kraju i zatrudnia ok. 2 tys. osób, które aktywnie uczestniczyły w całym przedsięwzięciu, podkreślono w materiale

Cognor miał 25,2 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r., 57,8 mln zł EBITDA

następującym po latach 2008-2010, które były czasem ostatniego, głębokiego kryzysu. Wpłynęła na to dalsza poprawa spreadów przerobowych. Różnice pomiędzy średnią ceną sprzedaży kęsów i wyrobów finalnych a średnią ceną zakupu złomu powiększyły się odpowiednio o 349 zł do tony oraz 345 zł do tony. Lepsze spready

Akcjonariusze Wieltonu zdecydowali o wypłacie 0,25 zł dywidendy w 2 transzach

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Wieltonu zdecydował o przeznaczeniu 15,09 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,25 zł na akcję w dwóch transzach, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, [...] postanowiło zysk netto w kwocie 57 349 508,49 zł

Wielton rekomenduje wypłatę 0,25 zł dywidendy na akcję w dwóch transzach

Wieltonu wystąpił z wnioskiem do walnego zgromadzenia o wypłatę dywidendy z ubiegłorocznego zysku netto w wysokości 57 349 508,49 zł, nie podając jednak proponowanej wysokości dywidendy, podano w projektach walnego zgromadzenia, które zwołano na 26 kwietnia.  W czerwcu ub.r. akcjonariusze Wieltonu

Bank Millennium mógł mieć 51-70 mln zł zysku netto w IV kw. wg analityków

IV kw. 2015 roku w poniedziałek, 1 lutego. Według prognoz analityków z 8 biur maklerskich, wynik odsetkowy banku w IV kwartale 2015 roku mógł wynieść od 352 do 367 mln zł, przy konsensusie na poziomie 358 mln zł, wobec 349 mln zł rok wcześniej. Wynik z opłat i prowizji ukształtował się, zgodnie

Potencjał przekazań Lokum Deweloper to 973 lokale na 2018 r.

bank ziemi, do którego wchodzą projekty w realizacji i przygotowaniu to 6 349 lokali. "Ten bank ziemi to niezachwiana produkcja przez 5 lat i silny fundament do dobrych wyników finansowych, takich jak w 2017 r. albo nawet lepszych" - podkreślił Kuźniar. Poinformował także, że spółka jest

FPP: UOKiK potwierdził, że termin przedawnienia roszczeń PFRON to 5 lat

wydłużonym terminie. Zdaniem pracodawców, Fundusz nie może korzystać z tego przepisu i musi stosować prawo krajowe - w zakresie przedawnienia art. 70 Ordynacji podatkowej. Za takim rozumieniem przepisów Rozporządzenia Rady przemawia orzecznictwo TSUE, m.in. wyrok z 5 marca 2019 r. w sprawie C-349/17 Eesti

Zysk netto Mennicy Polskiej wzrósł r/r do 124,24 mln zł w 2017 r.

. zł w ujęciu skonsolidowanym i 349 422 tys. zł w ujęciu jednostkowym), a także wykazany na poziomie przychodów finansowych wzrost wyniku o 24 683 tys. zł w ujęciu skonsolidowanym i 16 293 tys. zł w ujęciu jednostkowym" - podano w raporcie. Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej

PKP Cargo przewiozło 8,3 mln ton towarów w lipcu, wzrost o 8,5% m/m

analogicznego okresu roku poprzedniego przewozy koksu i węgla brunatnego. Przewieziono 349 tys. ton tych towarów, co oznacza wzrost o 41,4% r/r oraz o 17,2% w porównaniu z lipcem 2017 roku. O 5,4% r/r wzrosły także przewozy w tym sektorze w okresie styczeń-lipiec. Wzrost przewozów grupy nastąpił także w

Akcjonariusze Comarch zdecydują 27 VI o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję

otrzymają osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 31 lipca 2017 roku (dzień dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8 133 349 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 11 sierpnia 2017 roku" – czytamy w projekcie uchwały. Pozostała część zysku netto w wysokości kwocie 33,4 mln zł

Zapisy w wezwaniu Cyfrowego Polsatu na akcje Netii zostały wydłużone do 9 IV

ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 119 349 971 akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 5,77 zł za sztukę. Z uwagi na ograniczenia wynikające z aktualnych dokumentów finansowych spółki, które pozwalają spółce na

Aktywa OFE wzrosły o 4,9% m/m do 175,8 mld zł w kwietniu

dalej.    W kwietniu ZUS przelał na konta OFE 272,18 mln zł, ale jednocześnie otrzymał w ramach tzw. suwaka 349 mln zł, podano także. (ISBnews)    

Zysk operacyjny spółek Aviva TU spadł o 4% r/r do 469 mln zł w I poł. 2019 r.

Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Zysk operacyjny grupy Aviva w Polsce według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej wyniósł 469 mln zł w I połowie 2019 r., co oznacza spadek o 4% r/r, podała grupa. Zysk netto Aviva TU na Życie wyniósł 310 mln zł w I półr. wobec 349 mln zł

Akcjonariusze Komputronika zdecydowali o 0,5 zł dywidendy na akcję

przeznaczono część zysku netto tj. 4 786 174,5 zł. Zysk przypadający na jedną akcję wyniósł 0,5 zł. Dywidendą objęto 9 572 349 akcji. Dzień dywidendy wyznaczono na termin 30 listopada 2015 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy przypada w dniu 14 grudnia 2015 r." - czytamy w komunikacie. Komputronik

URE: Prawie 496,5 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii do końca lipca

grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec lipca 2015 r. wyniosła 146 596, a więc zwiększyła się od końca XII 2014 r. o 23 818 co stanowi wzrost o 19,4%. Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec lipca 2015 r. (grupa taryfowa G), wyniosła 349 927, a więc zwiększyła się od

Alior Bank mógł mieć 80-92 mln zł zysku netto w II kw. 2015 r. wg analityków

. w czwartek, 20 sierpnia. Według prognoz analityków z dziewięciu biur maklerskich, wynik odsetkowy Alior Banku w II kwartale mógł wynieść od 349 do 430 mln zł, przy konsensusie na poziomie 377 mln zł, wobec 304 mln zł rok wcześniej. Wynik z opłat i prowizji ukształtował się, zgodnie z

Gdański Uniwersytet Medyczny sprzedaje działki

20), tel.: 58 349-10-59, e-mail: grunty@gumed.edu.pl.. Przetargi w Gdańsku Gdański Uniwersytet Medyczny sprzedaje nieruchomości Przetargi w Gdańsku Gdański Uniwersytet Medyczny sprzedaje nieruchomości Przetargi w Gdańsku Gdański Uniwersytet Medyczny sprzedaje nieruchomości

Cyfrowy Polsat kupi 58,7 mln akcji Netii od spółki Karswell za 338,8 mln zł

bezpośrednio akcji Netii, podano także. Na początku grudnia 2017 r. Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 119 349 971 akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 5,77 zł za sztukę. Wcześniej w grudniu

Apator wypłaci 0,35 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2017 r.

wystarczające środki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017, a wypłata zaliczki jest zgodna z art. 349 §2 Kodeksu spółek handlowych tj.: - roczne sprawozdanie finansowe spółki Apator SA sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazało zysk netto za okres od 1

mBank mógł mieć 339-363 mln zł zysku netto w I kw. 2015 r. wg analityków

Warszawa, 28.04.2015 (ISBnews) - Skonsolidowany zysk netto mBanku mógł wynieść 339-363 mln zł w I kw. 2015 r., przy konsensusie na poziomie 349 mln zł wobec 338 mln zł zysku rok wcześniej, prognozują analitycy ankietowani przez agencję ISBnews. mBank opublikuje wyniki za I kw. 2015 roku w

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny 1,35 mln akcji serii E Komputronika

. Obecnie kapitał Komputronika dzieli się na 9 572 349 akcji. Firmą inwestycyjną reprezentującą emitenta w postępowaniu o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego była Michael/Ström Dom Maklerski, podano w informacji. Komputronik, dystrybutor sprzętu IT, jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007

UOKiK skierował do II etapu postępowanie ws.przejęcia Netii przez Cyfrowy Polsat

sprzedaż 119 349 971 akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 5,77 zł za sztukę. Wcześniej w grudniu Cyfrowy Polsat poinformował, że złożył zlecenia nabycia łącznie pakietu ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących

Zysk netto ING Bank Śląski wzrósł r/r do 366,8 mln zł w IV kw. 2017 r.

wyniósł 1 349 mln zł, czyli był wyższy o 12% r/r. ING zanotował wzrost podstawowych wielkości komercyjnych - wartości kredytów o 12%, a depozytów o 9%" - czytamy w komunikacie.  W całym 2017 r. zysk brutto grupy wzrósł o 14% do 1 882 mln zł. Przychody ogółem wzrosły o 10% do 4 756 mln zł, w

Circle K planuje rozwój organiczny sieci, w tym rozwój franczyzy

220 z 349 obiektów. "Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem dla naszej firmy w 2017 roku było rozpoczęcie rebrandingu, który stanowił jednocześnie element naszej globalnej strategii. Do końca roku z sukcesem udało nam się przeprowadzić proces zmiany marki na większości naszych stacji w Polsce

Apator wypłaci 0,35 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2016 r.

środki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2016, a wypłata zaliczki jest zgodna z art. 349 §2 Kodeksu spółek handlowych tj.: - roczne sprawozdanie finansowe spółki Apator SA sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazało zysk netto za okres od 1

Vestor DM podniósł rekomendację dla Pekao, ING BSK oraz B. Handlowego

'neutralnie', TP 349 zł z 357 zł), Aliora (do 'akumuluj' z 'kupuj', TP 68 zł z 75 zł) oraz Getin Noble Banku (do 'neutralnie' z 'kupuj', TP 1.],58 zł z 2,56 zł)" - czytamy w komunikacie. Analitycy oczekują, że zagregowany zysk netto banków spadnie o 18% r/r ze względu na wysoka bazę (transakcja Visa w

Przegląd prasy

International ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Polnordem --Stelmet planuje 16,3 mln zł nakładów inwestycyjnych w r.obr. 2019/2020 --Comarch zwiększył zatrudnienie o 300 osób do łącznie 6 349 w 2019 r. --GUS: Wykorzystanie mocy produk. w I: w budownictwie 83,4%, w przetwórstwie 79,9% --CM

PHN miał 12,6 mln zł zysku netto, 17,1 mln zł EBIT w I kw. 2018 r.

mkw. w budynku Kaskada). Łączna liczba najemców grupy kapitałowej PHN na koniec pierwszego kwartału 2018 r. wyniosła 1 349" - podano w komunikacie.  PHN jest spółką holdingową do której należą m.in. Warszawski Holding Nieruchomości, Intraco, Budexpo, Dalmor, Agroman i Wrocławskie Centrum

Przegląd informacji ze spółek

2019 - 30 września 2020) wyniosą 16,3 mln zł wobec 23,6 mln zł rok wcześniej, poinformował dyrektor finansowy Piotr Leszkowicz. W strukturach grupy kapitałowej Comarch na koniec 2019 roku pracowało 6 349 osób, w tym 5 728 w polskich oddziałach firmy, podała spółka. Wzrost zatrudnienia o ponad

IMS skupi 396,3 tys. akcji własnych w ramach buy-backu

Warszawa, 06.07.2017 (ISBnews) - IMS skupi w ramach czwartej transzy skupu akcji własnych 396 349 akcji, płacąc po 3,6 zł za sztukę, podała spółka. Oznacza to, że nie będzie redukcji ofert zbycia akcji, bo spółka mogła w ramach tej transzy kupić do 400 tys. swoich walorów. "Na skup

Produkcja cukru Astarty Holding wzrosła o 8% r/r do 390 tys. ton w 2016 r.

oznacza wzrost o 39% r/r, przy wzroście średniej ceny o 26% r/r do 19 667 UAH/t. Produkcja mączki sojowej wzrosła o 70% r/r do 151,48 tys. ton a średnia cena wzrosła o 7% r/r do 9 349 UAH/t. Astarta Holding N.V. to holding, zarejestrowany w Holandii, który grupuje spółki spożywcze i rolnicze

Zysk netto Stalprofilu to 4,93 mln zł w I kw. 2017 r. wobec straty rok wcześniej

, posiada w portfelu zamówienia z Gaz-System S.A. na dostawy rur DN 1000 i DN 700, na łączną wartość netto ok. 349 mln zł, z czego zamówienia o wartości ok. 250 mln zł są do wykonania w roku 2017" – czytamy dalej. W I kw. 2017r., z uwagi na deficyt zamówień dla wykonawców usług budowy

Dom Development może zwiększyć liczbę przekazań do 2,7 tys. w 2017 r.

rozpędzeni, w II kw. rozpoczęliśmy budowę 1 349 lokali. Udały się akwizycje gruntów. Optymistycznie patrzymy w przyszłość. To IV kwartał zdecyduje o zysku netto 2016 roku, bo za III kwartał będzie w wielkościach znacznie odbiegających od tego, co będzie w całym roku. Także zysk za II kw. to jest mała część

BIG InfoMonitor: Przeterminowane długi polskich seniorów to ponad 7,8 mld zł

osoba (5,3%)" - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w komunikacie.   W bazach Biura Informacji Kredytowej oraz Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor znajduje się obecnie ponad 349 tys. osób, które ukończyły 64 lata i mają przeterminowane o co najmniej 30 dni

Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie 0,39 zł dywidendy na akcję

nabytych przez Spółkę. Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez spółkę na dzień 17 maja 2016 r. wynosi 2 672 349 szt." - czytamy w komunikacie. ABC Data odnotowała 46,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 33,28 mln zł zysku rok

Vivid Games zadebiutuje na rynku głównym GPW w piątek

000 akcji serii D, e)           349 000 akcji serii E" - czytamy w uchwale. Na początku sierpnia br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Vivid Games w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do

349

rok 349 / CCCXLIX

III wiek ? IV wiek ? V wiek
347 ? 348 ? 349 ? 350 ? 351  

więcej o 349 na pl.wikipedia.org