315

Art. 315 KK

Art. 315 KK

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXVIII Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi

ABC Data osiągnęła szacunkowo 315 mln zł przychodów w lipcu

Warszawa, 08.08.2016 (ISBnews) - Grupa kapitałowa ABC Data osiągnęła szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 315 mln zł w lipcu br., podała spółka. "Zarząd ABC Data informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w miesiącu

Atal sprzedał 315 mieszkań w I kwartale

Warszawa, 09.04.2015 (ISBnews) - Atal sprzedał 315 mieszkań w I kwartale 2015 roku, podała spółka. Najwięcej umów deweloperskich podpisanych zostało w Krakowie, duży wzrost zanotowała sprzedaż na rynku warszawskim. W I kwartale oferta spółki została rozszerzona o 5 nowych inwestycji: we

Oszczędności gospodarstw domowych wzrosły o 2,8% do 1 315 mld zł w I kw.

Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Wartość oszczędności polskich gospodarstw domowych wzrosła o ponad 36 mld zł w ciągu trzech miesięcy do 1 315 mld zł na koniec I kw. 2017 r., podały Analizy Online.   "W ujęciu wartościowym największy wpływ na wzrost oszczędności w I kwartale

GNB planuje emisję prywatną 18 315 019 akcji po cenie 2,73 zł/szt.

Warszawa, 12.04.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Getin Noble Banku (GNB) wyraziła zgodę na podjęcie przez zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej 18 315 019 akcji serii B, podał bank. Cena emisyjna wynosi 2,73 zł za akcję. 

Atal sprzedał 122 mieszkania w marcu, 315 od początku roku

Warszawa, 03.04.2015 (ISBnews) - Atal sprzedał 122 mieszkania w marcu w inwestycjach w całym kraju. Od początku roku spółka sprzedała 315 mieszkań, podano w komunikacie. "W marcu w inwestycjach Atal S.A. sprzedanych zostały 122 mieszkania. Nabywców znalazło 19 lokali więcej niż w lutym

MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 315 mln zł w styczniu

Warszawa, 12.02.2016 (ISBnews) - Sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 315 mln zł w styczniu br., poinformował dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów Piotr Marczak. Sprzedaż w styczniu była wyższa o 13% od poprzedniego miesiąca i o ponad 60% wyższa od średniej

UKE: Długość sieci światłowodowych wzrosła o 15% do prawie 315 tys. km w 2014 r.

Warszawa, 27.10.2015 (ISBnews) - Długość sieci optycznej w Polsce wyniosła prawie 315 tys. km na koniec 2014 r., tj. wzrosła o 15% w ciągu roku, podał Urząd Komunikacji Elektronicznej. "W porównaniu do poprzedniej inwentaryzacji przybyło ponad 3 tys. węzłów światłowodowych, co oznacza

ING BSK mógł mieć 266-315 mln zł zysku netto w III kw. 2015 r. wg analityków

Warszawa, 03.11.2015 (ISBnews) – Skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego w III kw. 2015 r. mógł wynieść od 266 mln zł do 315 mln zł przy konsensusie na poziomie 295 mln zł wobec 273 mln zł zysku rok wcześniej, prognozują analitycy ankietowani przez ISBnews. ING Bank Śląski

PKP Cargo kupuje nowoczesne lokomotywy za 315 mln zł

PKP Cargo kupuje nowoczesne lokomotywy za 315 mln zł

To ważna inwestycja ze względu na międzynarodowe ambicje PKP Cargo - spółka jest drugim po niemieckich kolejach największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE. PKP Cargo działa w dziewięciu krajach. I zwiększa swoje udziały w rynku, także przez akwizycje - w czerwcu przejęła dużego czeskiego gra

Znamy szczegóły "wielkiego planu inwestycyjnego" Junckera

Znamy szczegóły "wielkiego planu inwestycyjnego" Junckera

euro zdolności finansowych (dzięki emisji papierów skarbowych gwarantowanych przez EFSI). A potem tę kwotę znowu mnożą - tym razem przez pięć, czyli do 315 mld euro ogólnej wartości inwestycji, które mają tak urosnąć dzięki prywatnym inwestorom dołączającym do EFSI. Więcej prawdziwych pieniędzy Aż

PFR: 240,3 tys. firm otrzymało 45,3 mld zł subwencji w ramach tarczy finansowej

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Subwencje w ramach tarczy finansowej otrzymało 240 315 firm, na konta których za pośrednictwem banków wypłacono 45,3 mld zł, podał Polski Fundusz Rozwoju (PFR). "Po nieco ponad 5 tygodniach działania #TarczaFinansowaPFR do przedsiębiorców trafiło 45,3 mld

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 2,66 mld zł

648,58 mln zł, podał resort. Resort odkupił obligacje serii WZ0120 o wartości 315 mln zł, serii PS0420 za 737,912 mln zł, serii OK0720 o wartości 807,525 mln zł oraz serii DS1020 o wartości 788,143 mln zł. W transakcji bezgotówkowej resort sprzedał papiery serii OK0722 za 503,48 mln zł, PS1024

MFPR: Wnioski o wsparcie inwestycji B+R będą przyjmowane do końca VI

, ale również chcą zaplanować działanie rozwojowe. Postanowiliśmy dać więcej czasu na przygotowanie i złożenie wniosków konkursowych. Jest o co walczyć, bo do podziału jest 35 mln zł dla inwestycji zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 315 mln zł dla pozostałych regionów" - powiedziała

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 21 mld euro w kwietniu

;2019 roku nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w tym ujęciu wyniosła 315 mld euro, tj. 2,7% PKB strefy euro wobec 391 mld euro (3,4% PKB) nadwyżki za poprzednie 12 miesięcy, podał też EBC. (ISBnews)  

Akcjonariusze Neuki zdecydowali o skupie do 200 tys. akcji własnych

do 200 tysięcy akcji własnych w celu umorzenia. WZA zgodziło się przeznaczyć na ten cel do 63 mln zł do końca 2020 r. Maksymalna cena akcji, które będą kupowane w ramach programu wynosi 315 zł. W tym roku Neuca skupiła już akcje za ponad 37 mln zł. Obecnie spółka posiada ponad 185 tys. akcji własnych

URE: Ponad 3,7 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii w lipcu

zmieniły sprzedawcę od początku prowadzenia monitoringu, tzn. od grudnia 2007 r. wg stanu na koniec lipca 2019 r. wyniosła 637 927, a więc zwiększyła się od końca grudnia 2018 r. o 33 315. Łączna liczba odbiorców przemysłowych, którzy zmienili sprzedawcę energii według stanu na koniec czerwca 2019 r

Echo Investment przydzieliło obligacje serii J i J2 o łącznej wartości 33,84 mln

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Echo Investment dokonało przydziału 188 315 obligacji serii J o łącznej wartości 18,84 mln zł oraz 150 000 obligacji serii J2 o łącznej wartości 15 mln zł, podała spółka. Okres subskrypcji obligacji serii J trwał od 18 lutego do 1 marca 2019 r., a okres

Polenergia oczekuje 418 mln zł wyniku EBITDA w 2024 r. 

w 2024 roku.  Polenergia wspólnie z Equinor planuje dalszy rozwój i osiągnięcie etapu gotowości do budowy 1 440 MW na Bałtyku do 2023 roku. Ponadto spółka planuje do 2024 roku realizację projektów lądowych farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych o łącznej mocy 315 MW, z czego 186 MW dotyczy

Wniosek Biotonu dot. odszkodowania od LG Chem został oddalony

Chem zobowiązań określonych umową rozwojowo-licencyjną z 16 października 2001 r., podał Bioton. "Trybunał w orzeczeniu arbitrażowym zasądził pokrycie kosztów przez Biopartners w wysokości 315 000 USD plus koszty prawne 2 802 305 USD z odsetkami w wysokości 5,33% od 2 stycznia 2019 r. Firma

BFG ustalił dla mBanku 183,9 mln zł składki na fundusz restruktur. banków w 2019

198.322 tys. zł. Koszty składek na BFG w Grupie mBanku w pierwszym kwartale 2019 roku wyniosły 211 637 tys. zł w porównaniu do 117 315 tys. zł w pierwszym kwartale 2018 roku" - czytamy w komunikacie. mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem

Getin Holding dokona korekty wyniku za III kw. 2017 r.

oraz 55,04% głosów na walnym zgromadzeniu banku, decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych oraz wynikającej z tego tytułu korekty przychodu z tytułu odsetek na łączną kwotę 34 315 120,21 zł , co będzie skutkowało korektą wyniku jednostkowego

URE: Aktywnie w obrocie gazem uczestniczyło 100 podmiotów na koniec I kw.

na giełdzie towarowej wyniósł 47 266 004 MWh (średnia cena 104,94 zł/MWh)" - czytamy w komunikacie. W I kw. 2019 r. w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii na rynku RDNG dostarczono 5 457 803 MWh gazu ziemnego wysokometanowego, na rynku RDBG dostarczono 1 315 638

Arctic Paper zakończył inwestycję o wartości 10 mln euro w papierni w Kostrzynie

największym producentem papieru offsetowego w Polsce i drugim co do wielkości producentem papieru graficznego. Po zakończeniu inwestycji, Arctic Paper Kostrzyn zwiększył swoje roczne moce produkcyjne do 315 tys. ton (poprzednio było to 285 tys. ton), podsumowano. Arctic Paper to drugi co do wielkości

JSW wybrała ofertę Famuru za 84,42 mln zł netto na najem 10 kombajnów chodn.

; - czytamy w komunikacie. Wartość umowy ma wynieść 103 707 450 zł brutto (tj. 84 315 000 zł netto). "Okres realizacji umowy wyniesie 1 095 dni kalendarzowych dla każdego kombajnu" - czytamy dalej. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji

Bowim miał 2,2 mln zł zysku netto, 8,08 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2020 r.

wcześniej. EBITDA wyniosła 8,08 mln zł  wobec 2,63 mln zł rok wcześniej.  "Grupa osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 315 mln zł, a także zakończyła ubiegły kwartał zyskiem netto na poziomie 2,3 mln zł oraz zyskiem EBITDA na poziomie 8,1 mln zł

Rozdział XXXVII Kodeksu karnego

Przestępstwa przeciwko... Art. 314 KK CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXVIII Przestępstwa przeciwko... Art. 315 KK CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXVIII Przestępstwa przeciwko... Art. 316 KK CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXVIII Przestępstwa przeciwko...

Amica rekomenduje wypłatę 4 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

425,28 zł, podzielić w ten sposób, iż: a) kwotę w wysokości 30 101 092 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 akcję spółki wyniesie 4 zł b) kwotę w wysokości 1 315 509 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych związanej z implementacją

Personnel Service: Niemal o druga firma z branży ICT ma problem z rektutacją

roku było to ok. 315 tys. osób, podano także. "Zawodu informatyka czy programisty nie trzeba reklamować. Młodzi ludzie wiedzą, że wybierając tę ścieżkę kariery mogą liczyć na dobre zarobki i ciekawe zadania. Dlatego coraz więcej osób decyduje się te zawody. Biorąc jednak pod uwagę niszę, która

Sprzedaż Dekpolu wzrosła do 537 lokali w 2016 r.

podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu) to 176 wobec 150 lokali rozpoznanych w 2015 roku, czytamy także w komunikacie. Na koniec 2016 r. łączna liczba lokali oferowanych przez spółkę do sprzedaży wynosiła 315, podano także. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach

DM BOŚ obniżył wycenę Grupy Lotos do 33,4 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

sesji za akcję Lotosu płacono 30,66 zł. Analitycy DM BOŚ prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 295 mln zł w 2015 r. przy 23 315 mln zł przychodów. (ISBnews)  

Plan restrukturyzacyjny Action został zatwierdzony 

sanacyjnego Action S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie o sygn. akt X GRs 8/16 postanowienia z dnia 4 lipca 2017 r., mocą którego sędzia komisarz, na podstawie art. 315 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, zatwierdził plan restrukturyzacyjny sporządzony w postępowaniu sanacyjnym Action S.A

Erbud podtrzymuje cel powyżej 2% skonsolidowanego zysku EBIT w tym roku

. Największy wzrost odnotował jednak segment inżynieryjno-drogowy, który zwiększył przychody o 62%, do 254 mln zł, podano także. Łączne przychody segmentu energetyczno-serwisowego wyniosły 315 mln zł i wzrosły o 40% r/r. Z kolei łączne przychody Grupy Erbud z działalności zagranicznej - zarówno w segmencie

Akcjonariusze Groclinu uchwalili wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję

; "Zwyczajne walne zgromadzenie Groclin postanowiło część zysku netto za rok 2016 w kwocie 2 315 574,60 zł tj. w wysokości odpowiadającej 0,2 zł na jedną akcję przeznaczyć na wypłatę zysku dla akcjonariuszy spółki" - czytamy w uchwale. Dzień dywidendy wyznaczono na 14 lipca, a dzień jej

FPP,CALPE: Uchylenie Art. 9 ustawy o SUS wymusiłoby pełne ozusowanie wynagrodzeń

wyższa o ok. 30%" - wskazano także. FPP szacuje, że, w 2020 r. liczba osób otrzymujących świadczenie niższe od minimalnego osiągnie poziom ok. 315 tys. "W 2025 r. problem będzie dotyczył już 0,5 mln emerytów, a w 2030 r. liczba pozbawionych prawa do najniższego świadczenia może sięgać 650

Action: Propozycja układowa została przyjęta w głosowaniu wierzycieli

wzięłoby udział 28% wierzycieli; d) za układem zagłosowało 1075 wierzycieli (z uwzględnieniem regulacji z art. 367 ust. 1 pr. r.), którym łącznie przysługiwała suma wierzytelności w wysokości 315 445 385,72 zł, co stanowi odpowiednio 99% większości osobowej oraz 89% większości kapitałowej; e) przeciw

Arctic Paper przewiduje 110-120 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2019 roku

fabryce w Kostrzynie, w postaci montażu prasy z szeroką strefą zgniotu, która zaplanowana jest na lato tego roku" - powiedział Jarczyński na konferencji prasowej. W efekcie tej inwestycji zdolności produkcyjne zakładu wzrosną z obecnych 280 tys. ton do 315 tys. ton rocznie. "Pełne

Libet będzie kontynuował przegląd opcji strategicznych

aktualizację wyceny majątku. Oszacowana sumaryczna wartość składników majątku trwałego wynosi niemal 315 mln zł, co świadczy o wysokiej wartości aktywów grupy. Libet umacnia swoją pozycję lidera rynku w branży materiałów nawierzchniowych, podsumowano w komunikacie. Libet to największy producent kostki

Libet rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

majątku. Oszacowana sumaryczna wartość składników majątku trwałego wynosi niemal 315 mln zł, Libet prowadzi obecnie produkcję na terenie 15 zakładów, przypomniano. Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce oraz lider rynku produktów premium. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od

Polenergia wg nowej strategii chce mieć projekty o mocy 821 MW do 2024 r.

najszybsze przyjęcie i wejścia w życie stosownego systemu regulacyjnego, podkreślono. Ponadto spółka planuje do 2024 roku realizację projektów lądowych farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych o łącznej mocy 315 MW, z czego 186 MW dotyczy projektów lądowych farm wiatrowych, które już

ARC Rynek i Opinia: Poczta Polska najczęściej wybieranym dostawcą dla e-commerce

Warszawa, 24.10.2017 (ISBnews) - Poczta Polska pozostaje głównym partnerem logistycznym sklepów online, które z roku na rok zwiększają swoje średniomiesięczne wolumeny przesyłek, wynika z badania ARC Rynek i Opinia. "Z badania ARC Rynek i Opinia, w ramach którego przebadanych zostało 315

MF: Budżety JST zamknęły się nadwyżką w kwocie 11,9 mld zł po I kw. 2018 r.

I kwartał 2018 r. jednostki samorządu terytorialnego osiągnęły dochody ogółem w łącznej kwocie 65 315 mln zł (tj. 26% planu). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego były wyższe o 5%" - czytamy w komunikacie. Dochody

Łączne koszty składek na BFG w grupie mBanku wyniosły 117,3 mln zł w I kw. br. 

oszacowanej wcześniej przez bank kwocie 91 957 tys. zł) wliczone w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2018 roku banku wyniosły 112 165 tys. zł" - czytamy w komunikacie.  Koszty składek na BFG w Grupie mBanku w I kwartale 2018 roku wyniosły 117 315 tys. zł, podano także.  mBank (dawniej BRE

MZ: U 17 kolejnych osób wykryto zakażenie, liczba wzrosła do 766

Norwegii (2 625). Wśród państw Europy Środkowej, liczba potwierdzonych testem przypadków zarażenia wzrosła w Czechach - do 1 236, w Słowenii do 442 osób, w Rumunii - do 576 osób i w Chorwacji - do 315. Także na Słowacji (186) i Węgrzech (167) stwierdzono wzrost zarażeń. Podobnie jak w Estonii (352

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 369,5 mln zł na koniec czerwca

subfunduszy wydzielonych w ramach SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SEJF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych, – 35 999 073,47 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, – 258 315 801,70 zł jako wartość

LPP miało wstępnie 330 mln zł EBIT, 2,22 mld zł przychodów w II kw. 2019 r. 

wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe grupy kapitałowej LPP SA, sporządzone z uwzględnieniem MSSF16.  Drugi kwartał 2019 roku: - Przychody ze sprzedaży: 2 220 mln zł (wzrost o 8% r/r), - Zysk brutto na sprzedaży: 1 315 mln zł (wzrost o 7% r/r), - Koszty SG&A: 965 mln zł (wzrost o

Ronson ma pozwolenie na użytkowanie IV etapu osiedla Chilli City pod Poznaniem

komunikacie. Czwarty etap Chilli City obejmuje łącznie 45 mieszkań w metrażach od 54 m2 do 73 m2. Ceny zaczynają się od 235 tys. zł dla mieszkań dwupokojowych, 284 tys. zł przy trzech i 315 tys. zł przy czterech pokojach. Pierwsze trzy etapy z łącznie 88 lokalami zostały już w całości sprzedane. "

DM Vestor obniżył wycenę Vigo System do 455 zł na akcję

Warszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Vestor obniżyli 12-miesięczną cenę docelową Vigo System do 455 zł na akcję z 468 zł, wynika z raportu datowanego na 5 grudnia. Rekomendacja została wydana przy cenie 305 zł za akcję. We wtorek ok. godz. 9:30 kurs wynosił 315 zł po

NBP: Eksport wzrósł o 6,6% r/r, import wzrósł o 10,7% w grudniu

porównaniu do grudnia 2013 r., pogłębiło się o 483 mln euro" - napisał NBP w komentarzu. Według ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews, w grudniu odnotowaliśmy ujemne saldo handlowe na poziomie (średnio) 315 mln euro wobec 96 mln euro deficytu w poprzednim miesiącu. (ISBnews

URE: W tegorocznych aukcjach OZE sprzedano energię za prawie 20,6 mld zł

) z przeznaczonej dla nich puli o wartości ponad 25 mld złotych zdołały zagospodarować nieco ponad 315 milionów, co stanowi niewiele ponad 1% możliwego do uzyskania wsparcia. Jednocześnie instalacje te wykorzystały tylko 1% wolumenu energii przewidzianego przez ustawodawcę. "W wyniku

Zysk netto MLP Group to 16,7 mln zł w III kw. 2017 wobec straty rok wcześniej

o 123 749 m 2 w stosunku do powierzchni wynajętej na dzień 31 grudnia 2016 roku, natomiast w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 powierzchnia ta wzrosła o 161 426 m 2. Grupa w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2017 roku podpisała umowy najmu na 84 315 m2 powierzchni oraz

JSW zredukowała zatrudnienie o 2 tys. w ub. r.,w 2016 r. odejdzie 1,6 tys. osób

Warszawa, 07.01.2016 (ISBnews) – Zatrudnienie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) zmniejszyło się w 2015 o 2 041 osób i na koniec roku wyniosło 24 315 osób, podała spółka. W 2016 r. ma nastąpić redukcja zatrudnienia o kolejnych 1 612 pracowników. "W ciągu roku zatrudnienie

Solaris ma zamówienie na 100 autobusów CNG dla Tallina za 27 mln euro

automatyczna skrzynia biegów, zapewniająca optymalny komfort jazdy dla kierowców i pasażerów. Butle magazynujące gaz CNG znajdą się na dachu pojazdów, w ich części czołowej. Zarówno w przypadku Urbino 12, jak i Urbino 18 będzie to 5 butli, o pojemności 315 litrów każda. Zamówione pojazdy charakteryzować się

KOWR: Eksport żywności do Wlk. Brytanii wzrósł o 4% r/r do 2,7 mld euro w 2018 r

generującymi największe przychody z eksportu do Wielkiej Brytanii są: mięso czerwone łącznie z podrobami i przetworami (w 2018 r. - 652 mln euro), mięso i podroby z drobiu (315 mln euro), wyroby cukiernicze (305 mln euro), tytoń i wyroby tytoniowe (243 mln euro), przetwory zbożowo-mączne (241 mln euro

Savills:Transakcje inwest. w nieruchomościach mogą przekroczyć 7 mld euro w 2019

biurowych w Polsce wzbogacił się w 2019 r. o ok. 745 tys. m2 nowej powierzchni, zwiększając swoje zasoby do 11,1 mln m2. W tym samym czasie powstało ok. 315 tys. m2 powierzchni handlowej, dzięki czemu w Polsce jest jej już blisko 12,4 mln m2. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wybudowano również 2,7 mln m2

Arctic Paper zainwestuje ok. 42 mln zł w Kostrzynie w zwiększenie mocy prod.

Warszawa, 15.12.2017 (ISBnews) - Zarząd Arctic Paper wraz z radą nadzorczą podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji projektu inwestycyjnego w spółce zależnej Arctic Paper Kostrzyn, którego celem jest zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu do 315 tys. ton papieru wysokogatunkowego, w porównaniu z

Planowana podwyżka renty socjalnej oznacza koszt ok. 45 mln zł miesięcznie

września 2018 r. z mocą od dnia 1 czerwca 2018 r." - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR). Oznacza to, że roczny koszt regulacji dla budżetu państwa będzie wynosił 315 mln zł w tym roku oraz po 540 mln zł w kolejnych latach, podano także. Od 1 marca 2018 r. kwota renty socjalnej wynosi 865,03

Akcjonariusze PHN zdecydują 30 czerwca o wypłacie 0,26 zł dywidendy na akcję

projektach uchwał na ZWZ. Pozostałe 4,32 mln zł z zysku na trafić na kapitał zapasowy. "Zarząd, wnioskując o przeznaczenie z zysku netto: kwoty 12 164 367,8 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 0,26 zł na 1 akcję oraz kwoty 4 315 695,81 zł na kapitał zapasowy, kierował się zadeklarowanym w

Przychody Grupy Redan spadły o 23% r/r do ok. 37 mln zł w sierpniu

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w sierpniu 2019 r. wyniosła ok. 37 mln zł i była niższa o 23% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż Grupy Redan wyniosła ok. 315 mln zł i była

PBG zdecydowało o odpisie aktualizującym pakietu akcji Rafako na 98,97 mln zł

inwestycji wartości inwestycji w akcje spółki Rafako spółka oszacowała, że na dzień bilansowy 30 czerwca 2016 roku wartość inwestycji w 50% + 1 akcję spółki Rafako wynosi 315 079 tys. zł i z tego względu wystąpiła przesłanka do dokonania odpisu aktualizującego" - czytamy w komunikacie. Spółka na dzień

Saldo obrotów bieżących wyniosło -414 mln euro w grudniu wg analityków

(średnio) ok. 414,4 mln euro wobec 268 mln euro ujemnego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 175 mln do 723 mln euro deficytu. Według ekonomistów, w grudniu odnotowaliśmy natomiast ujemne saldo handlowe na poziomie (średnio) 315 mln euro wobec 96 mln euro deficytu w

Saldo obrotów bieżących wyniosło -414 mln euro w grudniu wg analityków

mln euro wobec 268 mln euro ujemnego salda w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 175 mln do 723 mln euro deficytu. Według ekonomistów, w grudniu odnotowaliśmy natomiast ujemne saldo handlowe na poziomie (średnio) 315 mln euro wobec 96 mln euro deficytu w poprzednim miesiącu

MZ: 217 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 18 746

Niderlandach i ponad 30 tys. w Szwajcarii. Wśród państw Europy Środkowej, najwięcej potwierdzonych zakażeń zanotowano na Białorusi - ponad 29 tys. i na Ukrainie - 18 tys. oraz w Rumunii - ponad 16 tys. i w Czechach - ponad 8 tys. Spośród wszystkich dotychczas zarażonych koronawirusem zmarło ponad 315 tys

Komisja Europejska ponagla do prac nad planem Junckera 2.0

. Bruksela mianem EFIS 2.0 określa - ogłoszony we wrześniu - projekt wydłużenia i powiększenia planu Junckera. Pierwotny EFIS ma wygenerować inwestycje warte 315 mld euro w ciągu trzech lat (zaczął działać w 2015 r.). A po przekształceniu go w EFIS 2.0 miałby łącznie dać co najmniej pół miliarda inwestycji w

Netia miała 18,83 mln zł zysku netto, 23,13 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

raporcie.  Zysk EBITDA wyniósł 277 084 zł za pierwsze 9 miesięcy 2018 r. (-4% r/r) oraz 93 315 zł w III kw. 2018 r. (1% kw/kw). Marża zysku EBITDA wyniosła 26,9% za 9 miesięcy 2018 r. oraz 27,4% w III kw. 2018 r. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 161,55 mln zł wobec 18,8

Murapol kupi nieruchomości w Krakowie pod 466 mieszkań za 28,9 mln zł netto

przeznaczone pod budowę 466 mieszkań. Murapol Projekt 46 zawarł umowę nabycia: - nieruchomości I o łącznej powierzchni 8 315 m2, na podstawie której nabył prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własność posadowionych nań budynków wraz z przeniesieniem prawomocnego pozwolenia na budowę za cenę ok. 9 mln

Amundi kupi Pioneer Investments od UniCredit za ok. 3,55 mld euro

na sprzedaż Pionieera: cena zakupu wynosi 3 545 mln euro, a dodatkowo UniCredit otrzyma 315 mln euro przedtransakcyjnej dywidendy" - czytamy w komunikacie. Włoski bank podał, że transakcja jest wynikiem głębokiej rewizji strategii koncentrującej się na optymalizacji pozycji kapitałowej grupy

Grupa ABC Data szacuje wstępnie 2,9 mln zł zysku netto w III kw. 2016 r.

2016 roku: przychody - 3 315 mln zł; zysk brutto ze sprzedaży - 175,3 mln zł; EBITDA - 25,4 mln zł; zysk z działalności operacyjnej EBIT - 23,6 mln zł; zysk netto - 13,1 mln zł; dług netto - 96,6 mln zł" – czytamy w komunikacie. Na skonsolidowane przychody Grupy wpłynął wzrost udziału

Fundusz z Grupy MCI sprzedał posiadane akcje Dotcard spółce Nets

Warszawa, 19.06.2018 (ISBnews) -  MCI.EuroVentures, fundusz z Grupy MCI oraz Saltus TUW podpisały umowę sprzedaży Dotpay/eCard (Dotcard) specjalizującej się w e-płatnościach do inwestora strategicznego - Nets, cyfrowego lidera na rynkach nordyckich, za 315 mln zł, poinformowało MCI. Na

W Wielkiej Brytanii stopy procentowe w dół

Ostatnia obniżka ceny pieniądza w Wielkiej Brytanii miała miejsce 5 lutego - wówczas główna stopa procentowa została obniżona o 0,5 pkt. proc., do najniższego poziomu w 315-letniej historii Banku Anglii.

FPP: Restytucja w ubezpieczeniach społecznych przyniesie budżetowi 2 mld zł

kolejnych latach, można prognozować, że jeśli zostanie utrzymane dotychczasowe prawne status quo, w 2020 r. liczba osób otrzymujących świadczenie niższe od minimalnego osiągnie poziom ok. 315 tys. W 2025 r. problem będzie dotyczył już 0,5 mln emerytów, a w 2030 r. liczba pozbawionych prawa do najniższego

PGE miała 0,9 mld zł zysku netto, 2,2 mld zł skoryg. EBITDA w I kw. 2018 r.

Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 935 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 964 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1 315 mln zł wobec 1

Śledztwo NYT: Spółki Donalda Trumpa mają w sumie 650 mln dolarów długów. Pożyczki? M.in. od... Chińczyków

płatnościach, podawał jednak o wiele niższą - bo dwukrotnie (315 mln dol.) - kwotę. Choć Trump o pieniądzach opowiada chętnie, ale do tej pory nie opublikował zeznania podatkowego - co należy do dobrego obyczaju w amerykańskiej polityce i co zrobiła już Hillary Clinton, jego rywalka w wyścigu o fotel

FPP i CALPE: Potrzebne jest systemowe rozwiązanie problemu niskich emerytur

utrzymane dotychczasowe prawne status quo, w 2020 r. liczba osób otrzymujących świadczenie niższe od minimalnego osiągnie poziom ok. 315 tys. W 2025 r. problem będzie dotyczył już 0,5 mln emerytów, a w 2030 r. liczba pozbawionych prawa do najniższego świadczenia może sięgać 650 tys." - podsumowano w

Introl miał 0,5 mln zł zysku netto w 2017 r.; EBITDA: 24,14 mln zł

raporcie. Spadek przychodów poza grupę widoczny był m.in. w spółkach: Introl S.A. o 8 943 tys. tys. zł, ZPTiA Pro-ZAP Sp. z o.o. o 8 866 tys. zł czy Introl-Energomontaż Sp. z o.o. o 3 315 tys. zł, podano także. "Obniżenie przychodów dotyczyło głównie spółek realizujących sprzedaż w ramach segmentu

FPP i CALPE: Rośnie liczba osób zagrożonych niższą niż minimalna emeryturą

projekcje demograficzne determinujące liczbę osób przechodzących na emeryturę w kolejnych latach, można prognozować, że jeśli zostanie utrzymane dotychczasowe prawne status quo, w 2020 r. liczba osób otrzymujących świadczenie niższe od minimalnego osiągnie poziom ok. 315 tys. W 2025 r. problem będzie

KPMG: Wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce wzrośnie do ponad 25 mld zł w 2019

cenę itp.) nabiera luksusowego charakteru. Jak wskazali autorzy raportu, dobra luksusowe nie mają jednej, uniwersalnej definicji. "Zdaniem wszystkich Polaków, którzy wzięli udział w badaniu KPMG, samochód można uznać za luksusowy jeśli kosztuje powyżej 315 tys. zł. Z kolei 1 m2 

Redan: TXM planuje otworzyć jeszcze ponad 35 sklepów w br.

dziennikarzami.  Sieć na koniec marca liczyła w sumie 714 punktów sprzedaży. Na rynku dyskontowym 341 sklepów własnych w Polsce i 18 zagranicą. Na rynku modowym 355 sklepów: w Polsce 315 (sklepy własne - 30, franczyzowe - 178, kornery - 77, outlety - 30), w Rosji 11 sklepów franczyzowych i na

mDM obniżył rekomendację Asseco Poland do 'redukuj', a wycenę do 53 zł

2018 r. odpowiednio 315 i 324 mln zł zysku, tj. 7,7% i 9,7% mniej niż konsensus. Po trzecie, kondycja spółki matki Asseco, która generuje 44% zysku netto, pozostaje słaba ze względu na brak projektów od administracji publicznej dofinansowanych z środków UE oraz nastawienie rządu na oszczędności w

UOKiK zgodził się na przejęcie Liberty Ubezpieczenia przez AXA

konkretne grupy ubezpieczeń (m.in. chorobowych, wypadkowych czy komunikacyjnych: AC i OC)". Transakcja zakupu ubezpieczyciela opiewa na 92,3 mln zł. Liberty działa na polskim rynku od 8 lat, a w 2014 roku sprzedała polisy za 315 mln zł. Po zakupie Liberty AXA zwiększy swój udział w rynku polis

JLL: W Polsce podpisano umowy najmu na 1,2 mln m2 biur w I-III kw. br.

czego 315 000 m2 poza Warszawą. Największy ukończony obiekt to kompleks biurowy Business Garden w Poznaniu (II faza, 46 000 m2). "Polska goni Europę pod kątem zasobów powierzchni biurowej, które aktualnie wynoszą już prawie 11 mln m2. Na Warszawę przypada blisko 5,6 mln m2, a główne rynki

Zawieszenie spłaty kredytu obniży nasze ryzyko niewypłacalności. Ale kredyt będzie kosztował nas więcej

wszystkich kredytów. Symulacja zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego na przykładzie BPH - kredyt w złotych, raty równe - data udzielenia kredytu: 09.06.2016 r. - przyznana kwota kredytu 374 tys. zł - pozostała do spłaty kwota kredytu 344 tys. - okres spłaty: 360 miesięcy - pozostały okres spłaty 315

PBKM: Rozpoczęły się badania kliniczne II/III fazy w projekcie Circulate

uczestnicy projektu to Polski Bank Komórek Macierzystych, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Akademia Górniczo-Hutnicza, Śląski Uniwersytet Medyczny oraz Jagiellońskim Centrum Innowacji.  Plan zakłada, że w trzech badaniach klinicznych terapii zostanie poddanych łącznie 315 pacjentów

UKE: Liczba przeniesionych numerów telefonów kom. to 715,07 tys. w III i IV kw.

) - 297 473, przy czym odeszło z tej sieci 132 315 numerów (bilans: +165 158), podał Urząd. Na drugim miejscu pod względem liczby przeniesień (brutto) uplasowało się Orange Polska z 185 916 numerami, przy 178 062 numerami odchodzącymi z sieci (bilans: +7 854). Kolejne miejsce zajął Polkomtel (sieć

AXA chce zamknąć transakcję zakupu Liberty Ubezpieczenia do końca III kw. 2016r.

wzrósłby do 4,4% wobec 3,2% obecnie"- czytamy w komunikacie. Liberty Ubezpieczenia to firma należąca do międzynarodowej grupy Liberty Mutual Insurance, świadczącej kompleksowe usługi ubezpieczeniowe w 26 krajach Ameryki, Europy i Azji. Składka przypisana brutto Liberty Ubezpieczenia wyniosła 315

Polskie LNG: Pierwsza dostawa do terminala w Świnoujściu w piątek

. Jednostka typu Q-flex to jeden z największych statków tego typu na świecie (o wymiarach 315 na 50 m). Dostawcą surowca jest Qatargas Operating Company Limited. Wejście statku do basenu portowego spodziewane jest ok. godz. 10:30" - czytamy w komunikacie. Na początku listopada Polskie LNG zakończyło

Zysk netto ING BSK wzrósł r/r do 315,7 mln zł w III kw., konsensus: 295 mln zł

295 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 266-315 mln zł.  Wynik z tytułu odsetek wyniósł 644,6 mln zł wobec 596,9 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 248,9 mln zł wobec 258,3 mln zł rok wcześniej. Według

Kruk przydzielił obligacje serii AB4 o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł

oprocentowaniu opartym o WIBOR 3M powiększonym o marżę w wysokości 315 punktów bazowych, podano w komunikacie.  Łącznie na obligacje tej serii zapisało się prawie 700 inwestorów, który zgłosili popyt na 91 mln zł. Redukcja wyniosła 61%. Podmiotami współoferującymi były Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Bank Gospodarstwa Krajowego z miliardami do Unii Europejskiej

Inwestycyjny włożą łącznie 21 mld euro. To pozwoli EFSI na zyskanie 63 mld euro zdolności pożyczkowej, a po przyciągnięciu prywatnych inwestorów miałoby wygenerować w Unii inwestycje warte 315 mld euro w ciągu trzech lat. Aż piętnastokrotne lewarowanie (z 21 mld EFSI do 315 mld euro) budzi wielkie wątpliwości

Orange Polska przyjął program motywacyjny związany z kursem akcji

, których realizacja przełoży się na wzrost wartości akcji" - czytamy w komunikacie. Program będzie realizowany w oparciu o następujące zasady: 1. udział w programie jest dobrowolny 2. uczestnicy programu mogą nabyć łącznie do 2 315 000 akcji fantomowych z puli podstawowej po cenie 1 zł za każdą

Tesla Motors będzie miała bardzo poważnego konkurenta

P100D może na pełnych akumulatorach przejechać nawet 315 mil (ok. 517 km). Jednak taki samochód w najtańszej wersji kosztuje 134,5 tys. dol.

Enea Wytwarzanie otrzyma 315,52 mln zł z tytułu korekty kosztów osieroconych

;Prezes URE ustalił w decyzji wysokość korekty końcowej kosztów osieroconych dla Enea Wytwarzanie w kwocie (+)315 523 707 zł. Decyzja jest wykonalna i kwota określona w tej decyzji powinna zostać wypłacona na rzecz Enea Wytwarzanie przez Zarządcę Rozliczeń S.A. do dnia 31 grudnia 2015 roku" - czytamy

PKP Cargo odebrało kolejne 3 lokomotywy wielosystemowe od Siemensa

Vectronów w styczniu tego roku PKP Cargo posiadało jedną własną lokomotywę wielosystemową i dzierżawiło dziewięć innych. Umowa na dostawę 15 lokomotyw, warta 315 mln zł, została podpisana we wrześniu 2015 r. PKP Cargo zadebiutowało w październiku 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w

PKP Cargo ma do 40 mln euro kredytu z EBI na finansowanie lokomotyw

240 mln zł, przy czym całkowita spłata kredytu powinna nastąpić do 3 grudnia 2020 r. Kredyt dostępny jest do 3 grudnia 2016 r. Na dzień sporządzania raportu dostępna kwota kredytu to 155 mln zł, przypomniano. Umowa na dostawę 15 lokomotyw dla PKP Cargo, warta 315 mln zł, została podpisana we

Kruk przydzielił obligacje serii AB3 na 65 mln zł, rozważa nowy program emisji

zmiennym oprocentowaniu opartym o WIBOR 3M powiększonym o marżę w wysokości 315 punktów bazowych. Spółka zaoferowała 650 tysięcy obligacji serii AB3 o łącznej wartości nominalnej 65 mln zł. Inwestorzy złożyli zapisy na 1,45 mln obligacji. Obligacje przydzielono 791 inwestorom. Redukcja wyniosła 55

URE: W ramach aukcji sprzedano ok. 79 TWh energii z OZE za blisko 16,9 mld zł

wyniku aukcji zdołały zagospodarować nieco ponad ok. 315 mln zł, co stanowi niewiele ponad 1% możliwego do uzyskania wsparcia, zaznaczono. "Wyniki aukcji dla poszczególnych technologii przedstawiają się następująco: - 2 grudnia odbyła się aukcja AZ/3/2019 przeznaczona dla wytwórców

Towarzystwo ubezpieczeniowe AXA chce kupić Liberty Ubezpieczenia

. z obecnych 3,2 proc. Liberty działa na polskim rynku od 8 lat, a w 2014 roku sprzedała polisy za 315 mln zł. To ubezpieczyciel sprzedający swoje produkty głównie przez internet i telefon. Oprócz ubezpieczeń samochodowych OC i autocasco ma także w swojej ofercie polisy mieszkaniowe. - Po

315

rok 315 / CCCXV

III wiek ? IV wiek ? V wiek
313 ? 314 ? 315 ? 316 ? 317  

więcej o 315 na pl.wikipedia.org