308

Art. 308 KK

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXVI Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Przychody CCC wzrosły o 48,4% r/r do ok. 308 mln zł w lipcu

Warszawa, 01.08.2017 (ISBnews) - CCC odnotowało ok. 308 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w lipcu 2017 r., co oznacza wzrost o 48,4% r/r, podała spółka. Narastająco w okresie styczeń - lipiec 2017 r. wartość skonsolidowanych przychodów wyniosła 2 154 mln zł i wzrosła o ok. 34,5% r/r

GUS: Wynik finansowy netto TFI wzrósł o 27,9% r/r do 308 mln zł w I poł. 2017 r.

Warszawa, 20.10.2017 (ISBnews) - Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wzrósł o 27,9% r/r do 308 mln zł w I poł. 2017 r., przy wzroście przychodów operacyjnych o 21,6% do 1 822,8 mln zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Na wynik finansowy netto w wysokości

Saldo obrotów bieżących wyniosło ok. +308 mln euro w maju wg analityków

[powtórzenie] Warszawa, 14.07.2017 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w maju 2017 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości ok. 308,33 mln euro, przewidują ekonomiści ankietowani przez ISBnews. Według piętnastu ankietowanych przez ISBnews analityków, nadwyżka C/A w maju wyniosła (średnio

Saldo obrotów bieżących wyniosło ok. +308 mln euro w maju wg analityków

Warszawa, 13.07.2017 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w maju 2017 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości ok. 308,33 mln euro, przewidują ekonomiści ankietowani przez ISBnews. Według piętnastu ankietowanych przez ISBnews analityków, nadwyżka C/A w maju wyniosła (średnio) ok. 308,33 mln

NBP: Saldo na rachunku C/A to -179 mln euro w V, konsensus: +308 mln euro

Warszawa, 14.07.2017 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w maju 2017 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 179 mln euro wobec 160 mln euro deficytu miesiąc wcześniej  i wobec 1 392 mln euro nadwyżki rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według piętnastu ankietowanych przez

ADS miało 2,12 mln zł straty netto w IV kw. 2007 r.

Spółka Advanced Distribution Solutions (ADS) miała 2,12 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2007 roku wobec 3,08 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie w weekend. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 1,59 mln zł wobe

ML System nadal zakłada ponad 2 GW mocy w krajowych źródłach PV na koniec br.

. Wczoraj Urząd Regulacji Energetyki podał, że liczba prosumentów wzrosła niemal trzykrotnie r/r do 149 308 na koniec 2019 r. z 51 163 rok wcześniej. Liczba mikroinstalacji wyniosła 155 626 na koniec 2019 r., w tym 155 189 stanowiły instalacje fotowoltaiczne. Wcześniej Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Prezes URE przyznał ponad 300 mln zł premii kogeneracyjnej

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Premią kogeneracyjną objęto ponad 3,6 TWh energii elektrycznej, a wartość premii przyznanej wytwórcom wyniosła ok. 308 mln zł - będzie ona wypłacana od 2021 do 2038 r., podał urząd Regulacji Energetyki (URE). Od 17 do 20 grudnia br

Atal przekazał 830 lokali o 66% więcej r/r w I kw. br.

2017 roku, kiedy oddaliśmy klientom 2 308 lokali. Ponadto sprzedaż mieszkań utrzymuje się na wysokim, stabilnym poziomie. Od stycznia do kwietnia br. podpisaliśmy o 5% więcej umów deweloperskich niż przed rokiem" - powiedział wiceprezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie. Najwięcej wydań

CCC miało wstępnie 298 mln zł EBITDA, 1716 mln zł przychodów w IV kw. 2019 r.

Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - CCC odnotowało 298 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w IV kw. 2019 r. wobec 308 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentujące wstępne dane. Przychody w tym okresie wzrosły o 7% r/r do 1 716 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży grupy w IV kw. br. wyniósł 889

Atal przekazał 174 lokale mieszkalne i usługowe w III kw. 2019 r.

. najwięcej wydań było w Warszawie (308), Łódź (233), Wrocławiu (230), następnie w Katowicach (150), Krakowie (112), Trójmieście (58) i Poznaniu (3), wymieniono także. "Tegoroczny harmonogram budów zakłada najwięcej wydań w IV kwartale. Konsekwentnie pracujemy nad wynikami sprzedaży, które do końca

UOKiK: Pomoc de minimis wyniosła 5,85 mld zł w 2018 r wobec 6,74 mld zł w 2017 r

mld zł), marszałkowie województw (847,7 mln zł). Większość środków otrzymały mikrofirmy (4,47 mld zł). Małe uzyskały 1,35 mld zł, średnie - 618 mln zł, a duże - 308 mln zł, podał Urząd. Pomoc de minimis to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji

GUS:Produkcja gazu ziemnego spadła o 4,6% r/r, ropy naftowej wzrosła o 4,2% w IV

naftowej i olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych (surowych) zmniejszyła się o 2,9% r/r do 308 tys. ton.  (ISBnews)  

PTPiREE: Operatorzy dystrybucji i przesyłu energii zainwestowali 8 mld zł w 2019

mikroinstalacji to prosumenci, których liczba wzrosła do 149 308. Wprowadzili oni do sieci 324,3 GWh energii elektrycznej, czyli średnio 2,2 MWh każdy. "Spośród prawie 17,7 mln klientów energetyki największą grupą pozostają odbiorcy zasilani z sieci niskiego napięcia. Ponad 40% energii wprowadzonej do

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o wypłacie 30 zł dywidendy na akcję

obrotowy 2018 wynosi 308 140 110,00 zł, tj. 30,0 zł na jedną akcję, a nadto, że: 1) uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze spółki będący właścicielami akcji w dniu 16 kwietnia 2019 roku, 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 25 kwietnia 2019 roku" – czytamy w uchwale. Na wypłatę

Metro Warszawskie kupi do 45 pociągów dzięki kredytowi EBI w wys. do 654 mln zł

usługi otrzyma 1 308 248 300 zł. Podpisana w czwartek 19 marca umowa zakłada udostępnienie Warszawie kredytu w wysokości do 654 mln zł, czyli maksymalnie do 50% kosztów tego projektu. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której

URE: Aktywnie w obrocie gazem uczestniczyły 102 podmioty na koniec 2018 r.

. na rynku RDNG dostarczono 5 171 308 MWh gazu ziemnego wysokometanowego, na rynku RDBG dostarczono 1 817 890 MWh, a na rynku terminowym (RTTG) dostarczono 34 197 435 MWh. Średnia cena gazu dostarczonego w wyniku realizacji kontraktów zawartych na rynku RDNG w IV kwartale 2018 r. wyniosła 112,95 zł/MWh

Kiedy należy udostępnić wykonawcom wyjaśnienia treści ofert?

Kiedy należy udostępnić wykonawcom wyjaśnienia treści ofert?

wniosków o dopuszczenie”. 2)      wyrok z 27 lutego 2015 r. (sygn. akt KIO 257/15, KIO 258/15, KIO 308/15): „Skład orzekający Izby stanął na stanowisku, iż wyjaśnienia i uzupełnienia ofert nie stanowią innych dokumentów składanych przez zamawiającego i

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 6,65 mld zł na koniec listopada

subfunduszy wydzielonych w ramach SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego, – 1 718 308 596,33 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, – 1 615 193 605,97 zł jako wartość

Indeks WIG20 wzrósł o 0,36% na zamknięciu w środę

% do 50 961,87 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły 1 308 mln zł, a największe zanotowało KGHM - 255,3 mln zł. Na GPW w środę wzrosły ceny akcji 198 spółek, 144 spadły, a 138 nie zmieniły się. (ISBnews)

Gobarto miało 7,38 mln zł zysku netto, 11,86 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 722,31 mln zł w porównaniu z 1 567,07 mln zł rok wcześniej. "Grupa Gobarto w okresie 9 miesięcy 2019 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 722 308 tys. zł, co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowi wzrost o prawie 10%. Przychody eksportowe

Comarch miał 45,91 mln zł zysku netto, 42,16 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019 r.

przeprowadzenia w trzecim kwartale programu letnich staży studenckich. Na dzień 31 grudnia 2019 r. grupa Comarch zatrudniała 6 348 osób, tj. o 308 osób więcej niż na dzień 31 grudnia 2018 r., podano także. "Grupa Comarch aktywnie poszukuje nowych rynków zbytu (m.in. w Europie Zachodniej oraz w Azji

P. Gula i K. Kokot powołani na stanowiska wiceprezesów zarządu Banku BPS

głównie za bankowość korporacyjną i inwestycyjną. W latach 1997-2005 był wiceprezesem zarządu ds. bankowości korporacyjnej BRE BANK. Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) działa na polskim rynku od 1992. Zrzeszając 308 banków spółdzielczych tworzy największe zrzeszenie banków spółdzielczych w Polsce

MR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 99,4 mld zł

wnioskach o dofinansowanie wyniosła 198,8 mld zł, podał także resort. Wartość dofinansowania UE, o jakie ubiegano się we wnioskach złożonych do 7 maja wyniosła 193,3 mld zł, a całkowita kwota dofinansowania tych projektów - 308 mld zł. (ISBnews)

MR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 97,2 mld zł

z beneficjentami 16 101 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 97,2 mld zł" - czytamy w komunikacie. Od uruchomienia programów do 7 maja 2017 r. złożono 51 480 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę blisko 308 mld zł. Wartość dofinansowania UE we

Atal przekazał 869 lokali w II kw. 2018 r., wzrost o 50% r/r

wcześniejsze założenie, że pod względem przekazań 2018 rok powinien być przynajmniej tak dobry jak 2017 rok, kiedy oddaliśmy klientom 2 308 lokali" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w materiale. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych

Esotiq & Henderson miało 2,32 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r.

, podano w materiale. Na koniec badanego okresu powierzchnia handlowa wyniosła 18 661 m2, co oznacza wzrost r/r o 7%. Sieć salonów Esotiq&Henderson liczy 308 sklepów, w tym 242 franczyzowe i 66 własnych. W Polsce znajduje się 268 salonów, a za granicą 40. "Obecnie prowadzimy sprzedaż w 450

Comarch miał 104,85 mln zł zysku netto, 143,38 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

, opartą o infrastrukturę Comarch Data Center" - napisał. Grupa Comarch w minionym roku zwiększyła zatrudnienie o 308 pracowników i na koniec roku zatrudniała na całym świecie 6 348 osób. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 57,63 mln zł wobec 49,65 mln zł zysku rok wcześniej

Diners Club Polska rozpoczął współpracę z Bankiem Polskiej Spółdzielczości

Spółdzielczości (BPS) działa na polskim rynku od 1992. Zrzeszając 308 banków spółdzielczych tworzy największe zrzeszenie banków spółdzielczych w Polsce. Specjalizuje się w obsłudze samorządów, rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, handlu, rzemiosła i turystyki. Diners Club Polska jest jedynym niebankowym

Photon Energy miał 0,73 mln euro straty netto, 7,94 mln euro EBITDA w 2019 r.

globalnie do 51,7 MWp. W 2019 r. spółka rozszerzyła o 41,6 MWp, tj. o 21,2% rok do roku, do 275 MWp zakres świadczonych usług O&M. Aktualna, łączna moc obsługiwanego portfela, przy uwzględnieniu 33 MWp dodanych w pierwszym kwartale 2020 r., wynosi ponad 308 MWp. "Całkowita produkcja energii

BPS chce sprzedać wierzytelności o wartości ok. 47 mln zł 

dochodzenia przez firmę windykacyjną i nie były dochodzone przez komórkę wewnętrzną banku, podano także.  Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) działa na polskim rynku od 1992. Zrzeszając 308 banków spółdzielczych tworzy największe zrzeszenie banków spółdzielczych w Polsce. Specjalizuje się w obsłudze

Baltona miała 3,52 mln zł zysku netto, -2,43 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

wcześniej. "Wypracowany w I kwartale 2018 r. wynik na poziomie EBITDA (liczony jako wynik operacyjny skorygowany o amortyzację) wyniósł -2 431 tys. zł i spadł o 86% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017, kiedy to wynosił on -1 308 tys. zł" - czytamy w raporcie. Skonsolidowane przychody ze

DM BOŚ obniżył wycenę LPP do 6 024 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

Warszawa, 04.08.2015 (ISBnews) – Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli cenę docelową dla akcji LPP do 6 024 zł z 6 308 zł i podtrzymali rekomendację "sprzedaj", wynika z raportu datowanego na 27 lipca. Rekomendacja została wydana przy cenie za akcję 7 590 zł. We wtorek tuż

Przychody CCC wzrosły o 32,3% r/r do 1,85 mld zł w I-VI br.

stacjonarnych sieci CCC za czerwiec 2017 wyniosły około 308 mln zł i były wyższe o 35,9% r/r. Przychody w kanale internetowym za czerwiec 2017 wyniosły ponad 51 mln zł i były wyższe o 117,8% r/r, podano także. Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego

Livespace: 54% sprzedawców uważa markę za kluczową w B2B i tylko 34% nabywców

prezes Livespace Michał Skurowski, cytowany w komunikacie. Badanie "Co się naprawdę liczy w sprzedaży B2B" zostało przeprowadzone na grupie 308 firm, z czego 184 stanowiły firmy dostawców, a 124 - nabywców. W grupie dostawców dominowali mężczyźni (67%). Przedstawiciele tej płci przeważali

KOWR: Zbiory zbóż w 2019 r. nie powinny być mniejsze niż przed rokiem

Unii Europejskiej w 2019 r. może wynieść 56 mln ha i być o 1,7% większa r/r. KE przewiduje również, że unijne zbiory zbóż w 2019 r. osiągną poziom 308 mln ton, o 6,1% wyższy niż w 2018 r. Wzrosną zbiory pszenicy, jęczmienia, żyta i owsa, a nieco obniżą się kukurydzy. W ocenie KOWR, głównym czynnikiem

Fundusz Pollen Street Capital ogłosił wezwanie na 100% akcji PCM po 20 zł/szt.

spółki Prime Car Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk), odpowiadające 100% kapitału zakładowego spółki oraz liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, tj. 11 908 840 akcji zwykłych na okaziciela" - czytamy w informacji. "Dodatkowo, jeśli

KNF: 512 z 545 banków spółdzielczych jest uczestnikami IPS

grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, podała też Komisja. Spośród 549 banków spółdzielczych 504 banki były uczestnikami instytucjonalnych systemów ochrony (308 ze zrzeszenia BPS, 196 ze zrzeszenia SGB). Poza IPS funkcjonowało 45 banków

PKP Cargo oczekuje poprawy w przewozach towarowych w ostatnich miesiącach br.

308 tys. ton tych towarów, co oznacza wzrost o 14,8% r/r. O 7,2% r/r wzrosły także przewozy w tym sektorze w okresie styczeń-wrzesień 2019 r.  "Przed pierwsze dziewięć miesięcy br. pociągi grupy PKP Cargo przewiozły 74,6 mln ton towarów, co oznacza spadek o 9,7% w odniesieniu do

GUS: Stopa bezrobocia zarejestrowanego spadła m/m do 8,2% w październiku

końcu października br. wyniosła 1 308 tys. wobec 1 324,1 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 516,9 tys. przed rokiem.  Według analityków ankietowanych przez ISBnews, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,2% na koniec października 2016 r. Na początku miesiąca Ministerstwo Rodziny

Atal przekazał 2 678 lokali w 2018 r., wzrost o 16% r/r

Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Atal przekazał 2 678 lokali mieszkalnych i usługowych w 2018 r., czyli o ponad 16% więcej r/r (2 308), podała spółka. Najwięcej lokali zostało wydanych w Krakowie (843), Warszawie (650) i Wrocławiu (494). Plany na 2019 rok zakładają, że sprzedaż pozostanie na

Kruk miał 68,99 mln zł zysku netto, 105,72 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.

wyniosły 85 126 tys. zł, a na pozostałych rynkach 118 351 tys. zł, podano w raporcie. "Grupa Kruk w raportowanym okresie zainwestowała łącznie 308 923 tys. zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 3 287 752 tys. zł. Suma inwestycji obejmuje transakcję zawarcia cesji wierzytelności

Visa: 86% Polaków dokonało już płatności zbliżeniowej

, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Liczebność próby: 42 308 konsumentów, średnio ok. 2 tys. na kraj. (ISBnews)

KNF: Poza systemem IPS pozostawało 39 banków spółdzielczych na koniec stycznia

Warszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - Liczba banków uczestniczących w instytucjonalnych systemach ochrony (IPS - Institutional Protection Scheme) IPS BPS wyniosła 308 (wobec 347 ogółem), zaś liczba banków uczestniczących w IPS SGB-Banku wyniosła 196 (wobec 198 ogółem) na koniec stycznia br

MZ: 245 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 19 983

Zjednoczonych (ponad 1,5 mln). W ostatnich dniach najszybciej - poza Stanami Zjednoczonymi - wzrasta liczba zarażonych w Rosji (koronawirusa wykryto już u ponad 308 tys. osób) i w Brazylii (291 tys.). Wirus pojawił się w końcu ub. roku w Chinach (gdzie od tamtego czasu zachorowało ponad 84 tys. osób). W

IMS wypłaci maksymalną dywidendę określoną w uchwale ZWZ

wypłacanej dywidendy stanowić będzie maksymalną wartość określoną w uchwale ZWZ, podano także. "Na wypłatę dywidendy przeznaczony został cały zysk netto IMS za 2015 rok w kwocie 6 396 206,19 zł oraz kwota 1 308 770,58 zł z utworzonego wcześniej kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy

Noble Securities rekomenduje 'trzymaj' dla BZ WBK, 'redukuj' dla B. Handlowego

'redukuj' i ustalamy cenę docelową na poziomie 61 zł/akcję" - czytamy także.  Analitycy prognozują, że zysk netto BZ WBK wyniesie 2 162 mln zł w tym roku i wzrośnie do 2 308 mln zł w 2018 r., zaś zysk netto Banku Handlowego sięgnie 445 mln zł w 2017 r. i wzrośnie do 517 mln zł w przyszłym roku

BIEC: WRP spadł w grudniu, pozycja pracowników coraz silniejsza

bezrobotnych w końcu listopada br. wyniosła 1 313,6 tys. wobec 1 308 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 530,6 tys. przed rokiem.  BIEC podkreśla, że odpływ z bezrobocia do zatrudnienia stanowi przeciętnie około 45% całkowitego odpływu z bezrobocia, pozostałe osoby trwale wychodzą z rynku

PZPM: Rejestracje nowych przyczep i naczep wzrosły o 9% r/r w lipcu

r. Na drugim miejscu jest Krone ( (2 778 szt.) - ze stratą 53 szt. w skali roku (-1,9%). Na trzeciej pozycji jest również niezagrożony - Wielton. Wydał  2 308 nowe pojazdy, więcej o 2,9% r/r.  (ISBnews)

Rozdział XXXVI - Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Przestępstwa przeciwko... Art. 308 KK CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXVI Przestępstwa przeciwko... Art. 309 KK CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA ROZDZIAŁ XXXVI Przestępstwa przeciwko...

GUS: Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła nadal 8,2% w listopadzie

listopada br. wyniosła 1 313,6 tys. wobec 1 308 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 530,6 tys. przed rokiem.  Według analityków ankietowanych przez ISBnews, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,2% na koniec listopada 2016 r. Na początku miesiąca Ministerstwo Rodziny, Pracy i

Zysk netto T-Bull wzrósł r/r do 1,25 mln zł w I kw. 2017 r.

celu rozwój w obszarze produkcji i dystrybucji wysokiej jakości gier na urządzenia mobilne. Prawidłowość założeń modelu biznesowego i dopasowanie produktów do oczekiwań rynku spowodowały, że w okresie od stycznia do marca 2017 r. gry T-Bull zostały pobrane 27,7 mln razy, co daje średnio 308 tys

PGNiG miał wstępnie 30 mln zł zysku netto, 1570 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r.

15 lutego 2019 r.; wyższa średnia temperatura w IV kwartale 2019 r. o 1,9 °C r/r; niższy wpływ salda przychodów i kosztów z tytułu bilansowania systemu: -174 mln zł w IV kwartale 2019 r. wobec -308 mln zł rok wcześniej. 4. W segmencie Wytwarzanie: stabilne przychody ze sprzedaży

Przegląd prasy

Leasing ma umowę kredytu na 200 mln zł z ICBC --Branża cyfrowa apeluje do premiera o większe nakłady na transformację --PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne wart. 16,2 mld zł w 2019 r.  --GUS: Liczba rejestracji firm spadła o 7,7% r/r do 78 308 w IV kw. 2019 r. --Gi Group przejmie

Bydgoszcz wdrożyła płatności zbliżeniowe 'open payment' w komunikacji miejskiej

członek zarządu First Data Polska Krzysztof Polończyk. W Bydgoszczy do końca października br. zainstalowanych zostanie 308 nowych biletomatów pokładowych z funkcją płatności metodą zbliżeniową. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy podał w odrębnym komunikacie, że nowy system

Strata netto TXM wyniosła 36,62 mln zł w 2017 r. wobec zysku rok wcześniej

liczby sklepów (r/r -4 sklepy netto), • działalność internetowa (+ 0,7 mln), • spadek sprzedaży z metra na rynku polskim – 308 zł / mkw (-13,8 %) oraz zagranicznym – 257,1 zł / m2 (-28,2 %) • wycofanie się z rynku czeskiego. • wzrost sprzedaży usług, które są

155-metrowy wieżowiec z ogniwami fotowoltaicznymi

przygotowała warszawska firma Maybatt. Tym się różnią od spotykanych najczęściej na dachach budynków paneli, że zostały wkomponowane w bryłę wieżowca i są przezroczyste. W sumie instalacja składa się z 308 paneli o łącznej mocy 76 kW. Dla porównania: najmniejsze, domowe instalacje o powierzchni ok. 20 m

Nowela uszczelniająca system podatkowy skierowana do uzgodnień resortowych

Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-308/16, w którym orzeczono o braku możliwości uzależniania zwolnienia od podatku dla dostaw budynków od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze ich zasiedlenie następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, podano także.  "Projektowane

PKO BP miał 1229 mln zł zysku netto, 341,55 mld zł aktywów w III kw. 2019 r.

jednostki dominującej w porównaniu z 2732 mln zł zysku rok wcześniej. "Wypracowany za 3 kwartały 2019 roku zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego SA wyniósł 3 308 mln zł, co oznacza wzrost o 21,1% w relacji do wyniku analogicznego okresu roku ubiegłego. Ponad dwucyfrowy wzrost zysku netto determinowany

Vestor DM podniósł rekomendację dla Getin Noble, obniżył dla 4 banków

z 308 zł) oraz Handlowego (do 'redukuj' z 'neutralnie', TP  75,0 zł z 73,0 zł). Podtrzymujemy naszą rekomendację dla Aliora ('kupuj', TP 75 zł z 62 zł), BZ WBK ('neutralnie', TP 357 zł z 314 zł), ING BSK ('redukuj', TP 167 zł z 158 zł) oraz Millennium ('redukuj', 6,4 zł z 5,1 zł). Jednocześnie

PZPM: Rejestracje nowych przyczep i naczep wzrosły o 5,3% r/r w 2017 r.

to odpowiednio więcej o 9,1% i 9,2% niż w analogicznym miesiącu 2016 roku. [...] W całym 2017 roku w podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło 23 830 pojazdów. Było to o 308 sztuk więcej niż rok wcześniej. Przewaga nad wynikami 2016 roku w ujęciu skumulowanym ustabilizowała się w końcówce

Przegląd prasy

spadł do 18,5% w 2019 --URE: Liczba prosumentów wzrosła r/r do 149 308 na koniec 2019 r. --Odwiedzalność centrów handlowych EPP wzrosła o 1% r/r w 2019 r. --Polsat: Rynek reklamy w Polsce ma szansę na niski 1-cyfrowy wzrost w 2020 r. --PGNiG Termika zamierza aktywnie poszukiwać projektów

GUS: Liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 1,2% kw/kw do 95,5 tys. w III kw.

; Jak podał wcześniej GUS, stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec października br. 8,2% (spadek o 0,1 pkt proc. m/m). Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu października br. wyniosła 1 308 tys. wobec 1 324,1 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 516,9 tys. przed rokiem

Bydgoszcz wdrożyła płatności zbliżeniowe 'open payment' w komunikacji (aktual.)

zostanie 308 nowych biletomatów pokładowych z funkcją płatności metodą zbliżeniową. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy podał w odrębnym komunikacie, że nowy system zacznie działać w nocy z wtorku na środę (z 9 na 10 października). "Oczywiście, w dalszym ciągu będą

Rafalska nie spodziewa się wzrostu bezrobocia po zakończeniu prac sezonowych

końcu października br. wyniosła 1 308 tys. wobec 1 324,1 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 516,9 tys. przed rokiem.  W projekcie przyszłorocznego budżetu rząd przewiduje, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 r. wyniesie 8,9%, by z końcem 2017 r. obniżyć się do 8% (wobec 9,8

KRD: 46,73% bankrutów było notowanych w KRD na rok przed upadłością

charakter trwały. Są też dla pań bardziej dramatyczne, albowiem częściej skutkują bankructwem" - skomentował prezes KRD BIG Adam Łącki, cytowany w materiale. Na jednego zadłużonego bankruta przypadało ponad dwóch wierzycieli. W sumie swoje pieniądze straciło 308 podmiotów. W tym gronie są zarówno

Aforti Holding: Obroty na platformie wymiany walut wzrosły o 8% r/r w X

początku roku firma udzieliła pożyczki na łączną kwotę 2 474,5 tys. zł, co stanowi wzrost o ok 103% r/r. W październiku 2016 r. wartość złożonych wniosków była wyższa o 39% r/r i wyniosła 1 308 tys. zł. Natomiast liczba złożonych wniosków wzrosła r/r o 11%, podano również. "Systematycznie notujemy

Vestor DM nadal zaleca ostrożność wobec banków z ekspozycją na kredyty w CHF

podnosząc cenę docelową do 308 zł z 293 zł. Analitycy podtrzymali także rekomendację "redukuj" dla Banku Millennium i obniżyli cenę docelową do 5,1 zł z 5,3 zł. Z kolei rekomendacja dla Getin Noble Banku została obniżona do "redukuj" z "neutralnie", a cena docelowa obniżona

Zysk netto FFiL Śnieżka wzrósł r/r do 15,46 mln zł w II kw. 2017 r.

36 127 tys. zł i jest to 3-procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast sprzedaż pozostałych wyrobów przemysłowych wyniosła 3 308 tys. zł, co oznacza zmniejszenie o 13% (r/r)" - czytamy w raporcie.  W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 22,28 mln zł

Echo Investment ma w budowie i przygotowaniu 50 inwestycji na 520 tys. m2

; - powiedział Lindberg, cytowany w komunikacie. Wskazał, że firma jest zadowolona z wyników pracy zespołów. "Sprzedaliśmy 308 mieszkań, co oznacza 50-procentowy skok w porównaniu do pierwszego półrocza 2015 roku; wynajęliśmy ponad 23,5 tys. m2 powierzchni nowych biurowców, co oznacza 55% wzrostu oraz

Lokum Deweloper miał 15,3 mln zł zysku netto w I półr. 2016 r.

Lokum Deweloper rozpoznała w wyniku 207 lokali. Wynik ten budowały przede wszystkim inwestycje Lokum da Vinci II i III – 96 lokali oraz Lokum di Trevi V – 88. Pozostałe 23 lokale trafiły w ręce nabywców w ramach Lokum Viva. W tym samym czasie Grupa sprzedała 308 lokali. Lokum Deweloper to

Przegląd informacji ze spółek

-listopad i szacunków zarządu, podała spółka. CCC odnotowało 298 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w IV kw. 2019 r. wobec 308 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentujące wstępne dane. Przychody w tym okresie wzrosły o 7% r/r do 1 716 mln zł. (ISBnews)

Konsorcjum 'Polski E-BUS' przystąpiło do programu NCBiR

innowacyjnych, bezemisyjnych pojazdów kategorii M3, w kategoriach długości 10m, 12m, 18m. Każdy pojazd musi być nowy i dopuszczony do ruchu drogowego oraz posiadać możliwość ładowania prądem zmiennymi i stałym wg standardu Combined Charging System. Szacowana wartość projektu to 2 308 700 000 zł. Ursus Bus S.A

Projprzem kupuje Makrum Project Management za ok. 31 mln zł

spółka nabyła wszystkie 23 716 udziały w spółce Makrum Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za cenę 1 308 zł za jeden udział tj. łącznie 31 020 528,00 zł płatnej w następujących ratach: a) do dnia 24.03.2017 r. spółka zapłaci 10 020 528 zł;  b) do dnia 31.03.2017 r. spółka

LPP otworzy pierwsze sklepy nowej marki w Polsce w I kw. 2016 r.

House, która weszła do porfolio grupy w 2009 roku. W tym samym roku do marek LPP dołączyło Mohito, zaś najnowszą marką, adresowaną do dziewczyn w wieku 15-24 lat jest Sinsay. Na koniec 2014 roku sieć detaliczna LPP liczyła 1516 sklepów, w tym: 425 Reserved, 366 Cropp, 308 House, 256 Mohito i 129

Qumak: Portfel zamówień ma wartość 328 mln zł, wzrośnie głównie w II półroczu

, z czego na rok bieżący przypada 308 mln zł. Istnieje dosyć duży potencjał jego wzrostu wynikający z dużej wartości złożonych ofert. Wzrost portfela spodziewany jest jednak głównie w II poł. bieżącego roku" - czytamy w raporcie kwartalnym. Spółka podkreśliła też, że - zgodnie z przyjętymi

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo? Ubezpieczenie OC

sprzedawanych ubezpieczeń. Wypłacane odszkodowania - zarówno za naprawę uszkodzonych aut, jak i leczenie i rehabilitację poszkodowanych w wypadkach - rosną w zastraszającym tempie. Co się składa na cenę polisy OC? Blisko 90 proc. ceny polisy (308 zł) idzie na wypłatę odszkodowań. Nic dziwnego, w ubiegłym roku

Lokum Deweloper zadowolony z rentowności, liczy na dalszą poprawę w II półr.

– 96 lokali oraz Lokum di Trevi V – 88. Pozostałe 23 lokale trafiły w ręce nabywców w ramach Lokum Viva. W tym samym czasie Grupa sprzedała 308 lokali. W I poł. br. spółka miała 15,3 mln zł zysku netto i 71 mln zł przychodów. Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od

Lokum Deweloper: Oferta w Krakowie dorówna wrocławskiej już w przyszłym roku

V - 88. Pozostałe 23 lokale trafiły w ręce nabywców w ramach Lokum Viva. W tym samym czasie Grupa sprzedała 308 lokali. Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od grudnia 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst. W grudniu 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym

Lokum rozpoznało w wyniku za I półr. 105% mieszkań więcej; podtrzymuje prognozy

Warszawa, 04.07.2016 (ISBnews) - Lokum Deweloper zwiększył sprzedaż o 44% r/r do 308 lokali w I półroczu 2016 roku. W tym samym czasie Grupa rozpoznała w wyniku 207 lokali wobec 101 rok wcześniej (+105%), podała spółka. Po wynikach sprzedaży za I półrocze Lokum podtrzymuje prognozy finansowe na

PKM Duda miał 8,78 mln zł zysku netto w III kw. 2011 r., wzrost o 20,6% r/r

. Kapitał własny 331 873 308 680 75 234 77 422     XIV. Kapitał zakładowy 278 002 308 891 63 022 77 475     XV. Liczba akcji (w szt.) 278 002 290 308 891 433 278 002 290

GetBack uzyskał łącznie 540 mln zł spłat w I półroczu, o 60% więcej r/r

zewnętrznych w tym okresie w 2017 roku wyniosły  308 mln zł i były wyższe o 64% r/r, wymieniono w informacji. GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W czerwcu 2016 r. konsorcjum funduszy

Przegląd prasy

do 115 mld zł --Jujubee pozyskuje środki z emisji akcji na rozwój, dywersyfikuje akcjonariat --Przychody CCC wzrosły o 48,4% r/r do ok. 308 mln zł w lipcu --Przychody LPP wzrosły o 22% r/r do ok. 651 mln zł w lipcu --Eurostat: PKB wzrósł o 0,6% kw/kw w strefie euro i w całej UE w II kw. 2017

Przegląd informacji ze spółek

„Konklawe".  CCC odnotowało ok. 308 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w lipcu 2017 r., co oznacza wzrost o 48,4% r/r, podała spółka. Narastająco w okresie styczeń - lipiec 2017 r. wartość skonsolidowanych przychodów wyniosła 2 154 mln zł i wzrosła o ok. 34,5% r/r. LPP

Grupa Kęty prognozuje wzrost zysku netto o 18% do 201 mln zł w 2015 r.

321 mln zł oraz wzrostu wydatków inwestycyjnych do 225 mln zł. Według wstępnych wyników przekazanych przez spółkę, Grupa Kęty miała w 2014 r. zysk netto na poziomie 168 mln zł i przychody w wysokości 1,82 mld zł. EBIT sięgnął 222 mln zł, natomiast EBITDA 308 mln. Wydatki inwestycyjne wyniosły 85

Bank PKO BP miał 933 mln zł zysku netto, 298,67 mld zł aktywów w II kw. 2018 r.

jednostki dominującej w porównaniu z 1 382 mln zł zysku rok wcześniej. "Wypracowany w I półroczu 2018 roku zysk netto grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wyniósł 1 690 mln PLN, co oznacza wzrost o 22,3%, czyli o 308 mln PLN w relacji do wyniku roku poprzedniego. Osiągnięty poziom zysku netto był

Białoruski kryzys osłabił poparcie dla Łukaszenki do rekordowo niskiego poziomu

nastrojów społecznych jest kryzys gospodarczy, który uderzył w obywateli - mówi "Wyborczej" socjolog Aleksander Sasnou z NISEPI. W tle sondażu były zapowiedzi zwiększenia wieku emerytalnego do 63 lat dla mężczyzn i 58 dla kobiet oraz spadek średniej płacy - do równowartości 308 dol., gdy jeszcze

Zysk netto PGNiG wzrósł r/r do 1599 mln zł w I kw. 2017 r.

. Przychody wyniosły 1,85 mld zł, co oznacza wzrost o 500 mln zł (37%) przy kosztach z działalności operacyjnej pozostających na niemalże niezmienionym poziomie. Zysk operacyjny segmentu Obrót i Magazynowanie w I kw. 2017 roku wyniósł 308 mln zł. "Za wzrost przychodów o 312 mln zł (do 9,93 mld zł) w

Play miał 425 mln zł skoryg. EBITDA w IV kw. 2015, wzrost o 47% r/r

operatora sięgnęła na koniec ub.r. 14,15 mln., co dało mu 25,2% udziału w rynku. W IV kw. 2015 r. przychody z usług wyniosły 1 308 mln zł (wzrost o 16% r/r), a przychody od użytkowników - 1 065 mln zł (wzrost o 13% r/r), podano w komunikacie. W całym 2015 r. skorygowana EBITDA zamknęła się kwotą 1 544

Selvita ma umowę licenc. na potencjalny lek na białaczkę SEL24 z Berlin-Chemie

leku. 4. Refundację przyszłych kosztów badań klinicznych, prac badawczo-rozwojowych i kosztów ochrony patentowej, które spółka poniesie w związku z dalszym rozwojem związku SEL24. Łączna wartość umowy wynosi 89 149 308 euro (379 143 091,99 zł) plus tantiemy opisane w pkt. 3 powyżej" - czytamy

Beneficjenci POIŚ zakontraktowali prawie 30 mld zł dofinansowania do końca 2016r

projektów (z czego 308 w samym 2016 r.) na kwotę UE prawie 30 mld zł. Oznacza to, że zakontraktowano ponad 26% alokacji" - czytamy w komunikacie. "Jeszcze na początku roku, w rządowym planie zwiększenia efektywności i przyspieszenia wdrażania funduszy unijnych, zakładaliśmy, że na koniec 2016 r

ZBP: Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosła 44 mld zł w 2017 r. 

średnia wartość kredytu walutowego spadła o 38,7 tys. zł  (11,17%) i wyniosła 308 tys. zł. Natomiast przeciętna wartość nowo udzielonego kredytu mieszkaniowego w złotych wyniosła 243,5 tys. zł, tj.  więcej o 2,56%  wobec III kw. 2017 r. Z raportu wynika, że od połowy 2017 roku zarówno

Spółka zal. Scripps ogłosiła wezwanie na 45,63% akcji TVN po 20 zł za sztukę

;) łącznie z podmiotami zależnymi zamierza osiągnąć 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada 352 748 308 akcjom, w tym 172 392 878 akcjom na okaziciela oraz 180 355 430 akcjom imiennym" - czytamy dalej. Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów to 24 lipca, a ich

PDA Victorii Asset Operation Centre wzrosły w debiucie na NC

Prawa do akcji spółki Victoria Asset Operation Centre wzrosły w debiucie na rynku NewConnect o 1,82 proc. do 0,56 zł. Z emisji 5.600.000 akcji serii G w trybie private placement spółka pozyskała 3,08 mln zł. Cena emisyjna wynosiła 0,55 zł za akcję, a ofertę objęło 23 inwestorów. Strategia sp

Czesi kwestionują jakość polskiego jedzenia

2015 było ich 144, w ciągu sześciu miesięcy 2016 roku aż 308. - Producenci najczęściej zaniżają zawartość mięsa w stosunku do deklarowanej na etykiecie lub zastępują deklarowany gatunek mięsa innym - mówi Radoslav Pospichal. Przedmiotem kontrowersji są m.in. dwa produkty, które powstały w Zakładach

Przegląd prasy

67% --GUS: Najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w październiku --GUS: Wynik finansowy netto TFI wzrósł o 27,9% r/r do 308 mln zł w I poł. 2017 r. --GUS: Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym spadł do 10,3 pkt w październiku --Agora osiągnęła ok. 110 tys. prenumerat

308

rok 308 / CCCVIII

III wiek ? IV wiek ? V wiek
306 ? 307 ? 308 ? 309 ? 310  

więcej o 308 na pl.wikipedia.org