3 us gdańsk

Przegląd informacji ze spółek

roboty budowlane oraz kwoty 1,1 mln zł z tytułu skapitalizowanych odsetek wraz z odsetkami za opóźnienie, podał Polimex. Boryszew, Impexmetal, SPV Boryszew 3, Impex – Invest  i SPV Impexmetal złożyły - za pośrednictwem wskazanego podmiotu - do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz do Giełdy

Przegląd prasy

inwestycji w Warszawie --Lagardere Duty Free złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia Inflight Service --PZU Zdrowie otworzyło nową placówkę medyczną w Katowicach --EY: Co czwarta firma z sektora B+R skorzystała ze wsparcia innowacyjności --Monnari planuje 5 otwarć w br. oraz powiększenie sieci o 3-4

Przegląd informacji ze spółek

przyszło - pierwsze wyszło") do 2 655 mln zł w IV kw. 2016 r. z 2 226 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Polnord otrzymał protokół z kontroli podatkowej, prowadzonej przez Urząd Skarbowy w Gdańsku (US), z którego wynika, że na spółkę może zostać nałożone zobowiązanie do zapłaty tytułem

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. km na koniec 2015 r., tj. wzrosła o 30% w ciągu roku, podał Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Źródło: ISBnews Cloud computing: Ponad 1/3 dużych przedsiębiorstw w Polsce (34%) korzysta z rozwiązań chmurowych, wynika z badań zrealizowanych przez Ipsos na zlecenie Intela. Największą