3 przyczyny bezrobocia

Randstad: Rotacja na rynku pracy spadła do 20% w IV kw. wobec 24% kwartał temu

; Obecny poziom bezrobocia - wg wstępnych szacunków, 5,9% w grudniu ub.r. - może oznaczać, że doszliśmy do punktu zwrotnego, ale 1/3 bezrobotnych jest wciąż zarejestrowana dla ubezpieczenia zdrowotnego, przypomniał redaktor portalu Rynekpracy.org i ekspert rynku pracy Fundacji Inicjatyw Społeczno

BIEC: WRP wzrósł o 0,8 pkt m/m w IV, wciąż permanentny brak pracowników

zmalała w ujęciu miesięcznym o niespełna 10%, a w ujęciu rocznym o około 12%. Z drugiej strony, napływ do bezrobocia wzrósł w ujęciu miesięcznym o około 3%, choć w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego był w marcu br. niższy o około 10%, co pozwala przypuszczać, że zwiększony napływ do

Wiosenna stopa bezrobocia w środku zimy. To był najlepszy styczeń na polskim rynku pracy od 1991 roku

Wiosenna stopa bezrobocia w środku zimy. To był najlepszy styczeń na polskim rynku pracy od 1991 roku

) wskazują, że bezrobocie w Polsce jest nawet niższe – w okolicach 8 procent. ZOBACZ TEŻ: Jak bezrobotni w Grodzisku Mazowieckim  zostali tragarzami Przyczyn spadającego bezrobocia jest kilka. Przede wszystkim to wciąż niezły wzrost gospodarczy, dzięki któremu w Polsce powstają nowe miejsca

BIEC: WRP spadł w lutym, tendencja spadku bezrobocia utrzymuje się

zapowiadają głównie producenci odzieży oraz wyrobów tekstylnych, czytamy w materiale. "Liczba osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy zmalała w styczniu br.o około 3%. Od trzech miesięcy osób zwalnianych w ten sposób ubywa szybciej niż w pierwszej połowie ubiegłego roku

Rejestracja w urzędzie pracy. Jak to zrobić?

Rejestracja w urzędzie pracy. Jak to zrobić?

urzędu i dowiedzieć się, jakie są wszystkie proponowane możliwości złożenia dokumentów. 3. Jak rejestrować się przez internet Najpierw trzeba pozyskać tzw. profil zaufany lub stać się właścicielem podpisu elektronicznego. Później na stronie internetowej PUP trzeba wypełnić wstępną ankietę, a następnie

BIEC: WRP wzrósł o 0,1 pkt w czerwcu, wciąż pozytywne tendencje rynku pracy

- nastąpił spadek ofert w maju br. o 3% m/m. Średni poziom napływu nowych ofert pracy do urzędów wynosi 115 tys. ofert miesięcznie i nadal zachowuje wysoki poziom. Liczba nowych ofert pracy w internecie wciąż wzrasta, podało też BIEC.  Od jesieni 2013 roku zmniejsza się liczba zwolnień z przyczyn

CMSG: 70% firm uważa przepisy dot. instrumentów pomocowych za niejasne

wzrostem bezrobocia, podkreślono. Oczekiwany średni spadek zatrudnienia w maju to 18,5% r/r, a dla przychodów to ok. 56%. Najczęściej wskazywaną przyczyną złej sytuacji firm jest spadek popytu, dopiero na drugim miejscu jest zamknięcie gospodarki. Na trzecim miejscu jest są zatory płatnicze, co

Polska pełna plam wysokiego bezrobocia

Polska pełna plam wysokiego bezrobocia

3 tys. oświadczeń o zamiarze zatrudnienia obcokrajowca. W całym zeszłym roku było to 3,3 tys., a w 2014 r. - ledwie 1,2 tys. Jak nie PGR, to brak "dużej budżetówki" By zobaczyć przeciwny biegun bezrobocia, wystarczy oddalić się o 200 kilometrów od Kępna. Powiat Szydłowiec to od dawna

Przegląd prasy

przetargi na świadczenie usług DSR w 2020 r. --C&W: Inwestycje na stołecznym rynku biurowym wzrosły do 998,7 mln euro w I półr. --GDDKiA ma 8 ofert w przetargu na dostosow. 22 km DK18 do parametrów autostrady --ING Inv. Hold. ma zgodę KNF na przekroczenie 1/3 kapitału NN Investment TFI --Poczta

NIK: Nowe skuteczne formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych są rzadko stosowane

;mld zł.   "Jedną z przyczyn podjęcia kontroli były wyniki wcześniejszych kontroli NIK w zakresie aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia. Wskazywały one przede wszystkim na problem z trwałością zatrudnienia. Większość bezrobotnych, którzy skorzystali z różnych form

Sejm przyjął ustawę o dodatku solidarnościowym, podniósł kwotę zasiłku

Solidarność, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPPS) oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COViD-19 zakłada wprowadzenie dodatku jako nowego świadczenia, przyznawanego maksymalnie na 3

Randstad: Rotacja na rynku pracy wzrosła do 24% w III kw. wobec 19% kwartał temu

zbliżające się osłabienie koniunktury wpłyną na zmianę zachowań i jak szybko się to stanie" - dodała.  Jedną z głównych przyczyn rotacji na rynku pracy pozostaje wynagrodzenie oferowane w innych firmach (56% wskazań), wśród pracowników zyskuje również na znaczeniu chęć rozwoju zawodowego (56

KPF/IRG SGH: 1/4 Polaków wydaje środki z kredytu na zakup drobnych dóbr trwałych

przez prawie 3/4 gospodarstw domowych. "Wydaje się, że tendencja w obszarze poważnych zakupów jest bardzo stabilna, na co duży wpływ mają czynniki makroekonomiczne, w tym nietypowe dla naszego kraju warunki jak: deflacja, rosnące płace czy malejące bezrobocie. Determinują one decyzje gospodarstw

Boisz się zwolnienia? To musisz wiedzieć. Wszystko o wypowiedzeniach i odprawach

Boisz się zwolnienia? To musisz wiedzieć. Wszystko o wypowiedzeniach i odprawach

Analitycy ostrzegają, że do końca roku stopa bezrobocia wzrośnie do 10 proc. Najczarniejszy scenariusz zakłada, że bez pracy zostaną 2 mln Polaków, a średni okres poszukiwania zatrudnienia wydłuży się z dotychczasowych dwóch miesięcy do ponad pół roku.  Pesymistyczne zapowiedzi

Zmiany w przedawnieniu. Kiedy przedawnia się mandat, abonament RTV i rachunek za telefon

Zmiany w przedawnieniu. Kiedy przedawnia się mandat, abonament RTV i rachunek za telefon

naszym kraju. W 2016 i 2017 wystawiano ich po ok. 5.4 mln sztuk, w 2018 roku - 3,09 mln. Takie mandaty przedawniają po 3 latach. Jak się okazuje dość często administracja skarbowa sobie jednak z mandatami nie radzi. Zajmuje się tym od kilku lat Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu. I od kiedy scentralizowano

'Minutes': Członkowie RPP podzieleni co do perspektyw przyspieszenia wzrostu PKB

niektórzy członkowie RPP podkreślali, że jednoznaczna ocena perspektyw koniunktury w kolejnych kwartałach jest utrudniona ze względu na podwyższoną niepewność dotyczącą otoczenia polskiej gospodarki oraz perspektyw inwestycji. Odnosząc się do spowolnienia wzrostu PKB w I kw. br. (do 3,% r/r), członkowie

Miliardy wydawane "na wyścigi". Wszystko, co chcesz wiedzieć o "tarczach antykryzysowych" i o tym, ile są warte [PODSUMOWANIE]

Miliardy wydawane "na wyścigi". Wszystko, co chcesz wiedzieć o "tarczach antykryzysowych" i o tym, ile są warte [PODSUMOWANIE]

pracownik nie wypowie umowy z przyczyn niezależnych od pracownika. Jeśli chodzi o dofinansowanie wynagrodzeń, przedsiębiorca może otrzymać dotacje w wysokości nie większej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia (plus składki na ubezpieczenia społeczne – razem 24 5227 zł), ale nie może obniżyć wymiaru

Przegląd prasy

przyczyny wzrostu cen paliw w rynkach międzynarodowych --Stopa bezrobocia w USA spadła do 3,8% w maju --Zgłoszenia do polskiej edycji programu CEE-Released przyjmowane do 6 czerwca --'Minutes' RPP: Inflacja może rosnąć, ale w całym roku niższa niż w projekcji --'Minutes': Większość RPP za

Wzrost płac utrzyma się w granicach 6-8% w tym roku wg analityków

domowego. Po raz pierwszy od 3 lat gospodarstwa domowe spodziewają się wzrostu bezrobocia. Dzisiejsze dane pokazały nieco mniej pozytywny obraz rynku pracy niż zakładaliśmy, co może wskazywać na pewne ryzyko w dół dla naszej prognozy konsumpcji (i całego PKB)" - analitycy PKO Banku Polskiego. "

Zmiany w kodeksie pracy. Umowy na czas określony z mocy prawa zmienią się w umowy bezterminowe. Fali zwolnień nie będzie

Zmiany w kodeksie pracy. Umowy na czas określony z mocy prawa zmienią się w umowy bezterminowe. Fali zwolnień nie będzie

tyle nowe prawo, ile jego odłożona w czasie konsekwencja: skutek nowelizacji kodeksu pracy z 25 czerwca 2015 roku przeprowadzonej jeszcze przez rząd PO-PSL. Kodeks pracy znowelizowany. Zasada 3/33 Nowelizacja, która w życie weszła 22 lutego 2016 r., wprowadziła m.in. zrównanie okresów

Work Service: Niemal 30% Polaków uważa, że firma nie zapewnia im rozwoju

Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Ponad 27% Polaków jest zdania, że firma, w której pracują, nie zapewnia im rozwoju i jasnej ścieżki kariery, wynika z ostatnich badań Work Service. Pracownicy najczęściej zwracają uwagę na brak odpowiednich szkoleń, a przeszło 1/3 osób dostrzega zjawisko szklanego

KNF: Wzrost obciążeń i wymogów regulacyjnych wyzwaniem dla zyskowności banków

minimalnego poziomu kapitału założycielskiego. Ponadto, 23 banki, w tym 3 komercyjne, nie spełniały wymogu połączonego bufora, tj. ich wskaźniki kapitałowe były niższe niż suma wymogów regulacyjnych oraz wymogu połączonego bufora. "Przyczyną tego zjawiska było podniesienie od stycznia 2018 r

FPP i CALPE proponują pakiet zmian, by ułatwić zatrudnianie cudzoziemców

zmiany organizacyjne i legislacyjne: 1.           Zwiększenie zasobów urzędów wojewódzkich dedykowanych do obsługi cudzoziemców "Jedną z przyczyn niezadawalającej szybkości obsługi cudzoziemców w urzędach wojewódzkich są niewystarczające i

ADP: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce wzrosło o 5,5% r/r w I kw. 2017 r.

;Początek nowego roku potwierdza dobre rokowania z końca poprzedniego, dotyczy to zarówno Nowoczesnej Gospodarki, jak i ogółu firm. Z całą pewnością 'rynek pracownika' umacnia się. Świadczy o tym niska stopa bezrobocia (8,1%) oraz wzrost zatrudnienia na rekordowym poziomie +5,5%. Nowy rok to nowe budżety w

Deloitte: Wzrost PKB wg CFO nie przekroczy 2,5% w 2017 r.

odwrotnie. Historycznie spadek optymizmu był prognostykiem obniżenia dynamiki wzrostu PKB, co widać w niższych prognozach wzrostu PKB na rok 2017" – powiedział partner w dziale konsultingu Krzysztof Pniewski, cytowany w komunikacie. W Polsce przyczyny tego pogorszenia nastrojów to obawa o brak

KE proponuje budżet UE na 2019 r. zakładający wzrost zobowiązań o 3%

Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) -  Komisja Europejska w projekcie budżetu Unii Europejskiej na 2019 r. przewidziała środki na zobowiązania w kwocie 166 mld euro, co stanowi wzrost o 3% w stosunku do 2018 r. oraz środki na płatności w wysokości 149 mld euro (3% więcej niż w 2018 r

MF: Moody's obawia się o deficyt w 2017, ale rząd planuje bezpieczny jego poziom

samorządowego (general government) Polski przekroczy w przyszłym roku 3% PKB. Tymczasem Ministerstwo Finansów podkreśla, że deficyt ten w 2017 r. ma kształtować się poniżej 3%, a w kolejnych latach sukcesywnie spadać do 1,3% w 2019 r. Resort przypomniał w komunikacie, że agencja ratingowa Moody's potwierdziła

Na Białorusi jest podatek od pożyczek

PKB - w pierwszych 4 miesiącach br. zmniejszył się o 3 proc. Przyczyną jest z jednej strony spadek cen ropy (eksport przetworzonych z rosyjskiej ropy paliw jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu), a z drugiej strony - załamanie się rosyjskiej gospodarki, która od lat jest głównym rynkiem zbytu

Francja: dalsze protesty przeciwko nowemu prawu pracy. Czego boją się Francuzi?

prawo daje przesadne przywileje pracodawcom i zdestabilizuje zatrudnienie. Strajkujący liczą, że uda im się wywrzeć presję na rządzących jeszcze przed 3 maja, kiedy to projekt ustawy stanie się przedmiotem obrad parlamentarnych. Następny strajk ma mieć miejsce 1 maja - w święto pracy. Remedium na

Ryan z Ebury: Trend umacniania się złotego w zasadzie już się skończył

obecnych 4,2. Jednakże nasza długoterminowa prognoza dla złotego to 4,2 na ten i przyszły rok" - powiedział Ryan w rozmowie z ISBnews.  Od początku tego roku złoty umocnił się o ok. 5% wobec euro i o ponad 10% wobec dolara - przyczyn tej aprecjacji należy szukać zarówno po stronie czynników

OECD podnosi prognozy. Czy świat wyrwie się z pułapki niskiego wzrostu?

wskazał też na zagrożenia dla światowej gospodarki. - Po pierwsze, globalny handel praktycznie nie rośnie. A powinien rosnąć w tempie około 7 proc. przy wzroście PKB na świecie na poziomie 3 proc. - stwierdził Gurria. Kolejnym problemem jest bezrobocie, które jest ciągle wyższe niż przed kryzysem

Randstad: Wskaźnik rotacji na rynku pracy spadł do 26% r/r w III kwartale br.

rotacją pośród badanych krajów Europy, plasując się tuż za Wielką Brytanią. Główne powody rotacji na rynku pracy to znalezienie lepszych warunków zatrudnienia (46%), osobiste pragnienie zmiany (26%) oraz przyczyny osobiste (21% ). "Optymizm, jeśli chodzi o znalezienie pracy obecnie jest rekordowy

Francja: Strajków przeciwko prawu pracy ciąg dalszy. W tym tygodniu pora na transport

bezrobocie, obecnie utrzymujące się na poziomie ponad 10 proc. W ubiegły poniedziałek strajkowało sześć z ośmiu rafinerii i blisko 200 magazynów paliw. Ok. 1,6 tys. stacji benzynowych borykało się przez to z kłopotami z zaopatrzeniem. Zablokowane od piątku rafinerie spowodowały opóźnienia w dostawach. Z

Seria wzrostów na Wall Street przerwana

. amerykańska gospodarka musi rozwijać się w tempie bliskim 3 proc. Niepokojące jest również przeciętne trwanie bezrobocia, które przekracza 40 tygodni i jest najdłuższe w historii. Rachityczny rynek pracy jest jedną z przyczyn stojących za słabnącymi nastrojami amerykańskich gospodarstw domowych, a należy mieć

Co czwarty Polak jest emerytem lub rencistą. Na każdego z nich pracują tylko dwie osoby aktywne zawodowo

  Stopa bezrobocia w 2013 r. wyniosła 10,3 proc. i była o ponad 7 proc. niższa niż w 2005 r. W ub. roku w Polsce było niemal 1,8 mln bezrobotnych, niecała połowa z nich to kobiety (866 tys.). Z kolei dziewięć lat temu bezrobotnych było w sumie ponad 3 mln. Z powyższych danych wynika, że

IBnGR prognozuje wzrost PKB na 3,6% w 2016 r. i 3,1% w 2017 r.

bowiem wspierana przez projekty inwestycyjne realizowane w drogownictwie i kolejnictwie" - podał Instytut. Instytut szacuje, że tempo wzrostu popytu krajowego w 2016 roku wyniesie 3,4%, czyli tyle samo, co w roku 2015. Spożycie indywidualne wzrośnie w tym czasie o 3%, natomiast wartość nakładów

Nieoczekiwana zapaść w przemyśle i budownictwie

. Miesiąc temu było 6 proc. wzrostu. Ostatni raz spadek w produkcji mieliśmy w sierpniu 2014 roku. Przyczyny? Na razie nie widać ich zbyt wyraźnie. - Trudno przesądzać o trwałości trendu spadku w przemyśle. Dane wskazują na utrzymujący się dynamiczny wzrost nowych zamówień, także eksportowych. Koniunktura u

PKB w I poł. może być pod negatywnym wpływem epidemii koronawirusa wg analityków

poprzedniego) wzrósł w IV kw. 2019 roku o 3,2% r/r wobec 3,9% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. Niższy niż w poprzednim kwartale wzrost gospodarczy był przede wszystkim konsekwencją wolniejszego wzrostu konsumpcji. Spożycie gospodarstw domowych zwiększyło się o 3,3% r/r, po wzroście o 3,9% r/r w 3

Rosjanie już u nas nie kupują. "Sami strzelamy sobie w kolano"

Na początku lipca br. polski rząd ogłosił nagle i niespodziewanie, że na czas szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży mały ruch graniczny z Federacją Rosyjską i Ukrainą zostanie zawieszony. 3 sierpnia, już po zakończeniu obu tych imprez, został przywrócony, ale tylko na granicy z Ukrainą

Magellan: Wskaźnik płynności szpitali poprawia się pomimo słabych wyników 

dodatnim wynikiem utrzymuje się. Odwrotną sytuację mamy, jeśli chodzi o rentowność procedur - 3/4 szpitali na tym traci, bo koszty są wyższe niż to, co szpitale otrzymują z NFZ. Średnio na realizacji procedur szpital traci ok. 6%" - powiedział dyrektor ds. rozwoju Magellana Zbigniew Wiatr podczas

Brexit. Najbardziej może uderzyć w eksporterów

rosła stabilnie o 3-5 proc. rocznie. W samym 2015 r. eksport towarów z Polski do Wielkiej Brytanii wyniósł prawie 11 mld euro. Dla całej naszej gospodarki problemem będzie zapełnienie luki po ewentualnych utrudnieniach w eksporcie, bo na Wyspy polskie firmy wysyłają towary wysoko przetworzone - maszyny

Koniec państwa dobrobytu

bez odprawy i bez podania przyczyn. Pracodawcy mogą też zmniejszyć pensje pracownikom, jeśli wykażą, że firma ponosi straty. Firmy w złej sytuacji finansowej będą mogły wycofać się z wcześniejszych ustaleń ze związkami zawodowymi. We Włoszech rządzący od kilku miesięcy technokratyczny gabinet Mario

Imigranci z Ukrainy zarobili w Polsce ponad 8 mld zł

najlepszych latach było to dobre kilka miliardów złotych więcej. To zjawisko ma dwie przyczyny. Po pierwsze, emigracja, jeśli rośnie, to raczej dzięki łączeniu rodzin. Ubywa więc dzieci, żon, rodzeństwa, którzy otrzymują przekazy z zagranicy. Po drugie, nasz rynek pracy jest dziś w najlepszej sytuacji od 2007

NBP: W przyszłym roku ceny zaczną rosnąć. Przyspieszy też wzrost PKB

Deflację - czyli spadek cen - mamy w Polsce od lipca 2014 r. Jej główną przyczyną jest spadek cen ropy na światowych rynkach i niskie ceny żywności. Jak prognozowali jednak analitycy, już pod koniec 2016 roku ceny zaczną powoli rosnąć. Dziś Główny Urząd Statystyczny podał dane o inflacji za

Rekordowy rok w polskich i europejskich kinach

wzrostu drugi rok z rzędu - sprzedaż biletów była na trzecim miejscu od końca, licząc od 1994 r. Przyczyn słabego wyniku upatruje się w wysokim bezrobociu w kraju. Zeszłoroczny dobry wynik był napędzany przede wszystkim przez duże amerykańskie produkcje: "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy"

Ekonomiści Lewiatana: Największym problemem są ciągłe zmiany w podatkach

swoje prognozy dla Polski na 2016 rok z 3 do 2,8 proc. Mimo to sytuacja na rynku pracy jest dobra i z prognoz Lewiatana wynika, że na koniec tego roku stopa bezrobocia może spaść do 7 proc. Firmy wciąż boją się inwestować Również w obecnym 2017 roku może nie być tak kolorowo. Zdaniem Lewiatana w

Mateusz Morawiecki i jego modlitwa do bożka elit III RP

tak szybkiego tempa nie da się utrzymać w skali roku, ale dane GUS wszystkich negatywnie zaskoczyły - dynamika PKB spadła do 3 proc., gdy consensus analityków przewidywał 3,5 proc., a Ministerstwo Rozwoju prognozowało 3,9 proc. W stosunku do IV kw. 2015 roku PKB spadł o 0,1 proc. Wzrost coraz niższy

Kiedy w Grecji skończy się kryzys?

odsetek od długu oraz funduszu emerytalnego. Nadwyżka wyniosła blisko 3 mld euro, o ponad 400 mln euro więcej, niż początkowo zakładano. Lepszy wynik Grecy zawdzięczają przede wszystkim boomowi w turystyce w tym sezonie i - co za tym idzie - wyższym wpływom z podatków pośrednich, takich jak VAT czy akcyza

Internet i fuzje zabijają placówki. Pracę w bankach straciło już 2 tys. osób

bank już zwolnił 15 proc. załogi (720 etatów). Na razie nie zapowiada dalszych cięć. Również Raiffeisen Polbank informował, że chce w tym roku ograniczyć zatrudnienie o blisko 500 osób. Przez pół roku zwolnił 260 pracowników i zlikwidował 35 placówek. Mimo to bankowcy raczej nie pozostają na bezrobociu

Lipcowe dane wskazują na umiarkowaną presję płacową wg analityków

. do 4,0%" - główny ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski. "W dłuższym terminie niezmiennie oczekujemy utrzymania się rosnącego trendu dynamiki wynagrodzeń, któremu sprzyja narastająca presja płacowa w warunkach malejącej dostępności siły roboczej przy rekordowo niskim bezrobociu"

Donald Trump kończy z globalizacją. Jego pomysły mogą wywołać kryzys

, i budowę muru wzdłuż granicy z Meksykiem, co kosztowałoby 10-15 mld dol. Chce to sfinansować, nakładając podatek na transfery pieniężne Meksykanów pracujących w USA. Recesja w Meksyku, gwałtowny wzrost bezrobocia doprowadziłyby zapewne do napięć społecznych, a być może rewolty, co stanowiłoby dla

Przegląd prasy

czwartek --ARP: Sprzedaż węgla kamiennego wzrosła r/r do 6,08 mln ton w styczniu 2016 r. --Mirbud: Projekty drogowe wygenerują 50% przychodów przez najbliższe 2-3 lata --Echo ma umowę sprzedaży i subskrypcji udziałów Echo Prime Properties z Redefine --DM BDM rozpoczął rekomendowanie Comarchu od

Na całym świecie wzrosły ceny gruntów rolnych. Gdzie najbardziej?

, szczególnie w Argentynie, przyczynił się do wzrostu indeksu w Ameryce Południowej o 17,5 proc. rocznie od 2002 r." - czytamy w raporcie. Równocześnie jego autorzy przyznają, że w ostatnich pięciu latach ceny gruntów rolnych w Ameryce Południowej zaczęły spadać, a przyczyną tego są taniejące produkty

Dane o zatrudnieniu i płacach pozytywnie wspierają wzrost PKB wg analityków

zakładają jego spadek do poziomu 11,7%, a dziś widzimy to po wzroście zatrudnienia o 3 tys. miejsc pracy w przeciągu miesiąca. W efekcie na koniec roku możemy się spodziewać jednocyfrowej stopy bezrobocia" - prezes Work Service Tomasz Hanczarek Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi

Sprzedaż detal. kolejnym sygnałem nadejścia łagodnego spowolnienia wg analityków

konsensusu (7%). Osłabienie spowodowane było przez niższą sprzedaż odzieży (spadek dynamiki z 18,5% do 7%r/r), co można wiązać ze stosunkowo ciepłym grudniem. Na wyniku negatywnie zaważyła również sprzedaż żywności (spadek dynamiki z 3% do -2,4%r/r). Dane wskazują, że popyt na dobra trwałe dalej jest bardzo

Polacy upadają. Wreszcie więcej upadłości konsumenckich, a wierzyciele kompromisowi

restrykcyjna. Nie zawierała w ogóle możliwości umorzenia części długów, zaś konsument, który chciałby skorzystać z jej dobrodziejstw (czyli z "zamrożenia" kwoty zadłużenia i możliwości rozłożenia jej spłat na raty), musiał najpierw udowodnić, że wpadł w tarapaty wyłącznie z przyczyn od siebie

Ekonomiści nie lekceważą ewentualnego Brexitu i wpływu na złotego i obligacje

wchłonąć dodatkowe kilkaset tysięcy pracowników w ciągu 2 – 3 lat (sytuacja na rynku pracy w Polsce jest relatywnie dobra, ale gwałtowna zmiana niesie ryzyka wzrostu bezrobocia i ograniczenia transferów z Wielkiej Brytanii do Polski).  Trzecie wyzwanie to skutki wyjścia Wielkiej Brytanii dla

Zatrudnienie będzie nadal rosło, a także presja na płacę wg analityków

rokiem poziom zatrudnienia zwiększył się jedynie o 3 tys. Dzisiejsze dane potwierdzają zatem bardzo dobrą sytuację na polskim rynku pracy. Dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wyhamowała w marcu do 3,3% r/r z 3,9% r/r w lutym, co było minimalnie poniżej oczekiwań rynkowych (3,4% r/r). Wynikało

Sprzedaż detaliczna powoli spada, nadal istotna dla wzrostu wg analityków

wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Na spadek dynamiki sprzedaży detalicznej w lipcu wpływ miała mniej korzystna różnica w liczbie dni handlowych (3 dni handlowe mniej niż przed rokiem), a także wygaśnięcie impulsu popytowego ze strony mistrzostw świata w piłce nożnej, który w czerwcu mocno wsparł

Dane za cały 2016 wskazują na wzrost PKB za IV kw. w wys. 2,4-2,7% wg analityków

w sektorze gospodarstw domowych - o 3,6% (w 2015 r. wzrost odpowiednio: 3% i 3,2%), podał też Urząd. Akumulacja brutto zmniejszyła się realnie o 0,3% w 2016 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe spadły o 5,5% (wobec wzrostu odpowiednio o 4,9% oraz o 6,1% rok wcześniej). Stopa inwestycji w

Dziurawe koło ratunkowe. Czy Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to fikcja?

mając kłopoty finansowe wynikające z bezrobocia lub raty wysokiej w stosunku do dochodów znacznie bardziej opłaca się udać po wsparcie tutaj, niż zaciągać jakieś inne, komercyjne pożyczki. I jeszcze jeden bonus: między zakończeniem finansowania rat klienta a momentem, kiedy ten musi zacząć oddawać

Wyjątkowo wczesne święto podatników, ale poczekajmy z tą radością

główna przyczyna dwucyfrowego bezrobocia w Polsce i wyjazdów młodych do pracy za granicę. Centrum im. Adama Smitha: Potrzebne zmiany Dlatego konieczna jest radykalna reforma systemu podatkowego. Centrum im. Adama Smitha uważa, że konieczna jest: - likwidacja PIT i składek nakładanych na dochody z pracy

Sześć faktów i mitów o greckim kryzysie

strefy w Polsce). Rząd SYRIZ-y podjął zdecydowane działania mające na celu ukrócenie tego procederu - całkiem niedawno media obiegły fotografie jednego z greckich oligarchów Leonidasa Bobolasa, który trafił do aresztu za uporczywe unikanie płacenia podatków. Mit 3. Gdyby Grecja stosowała się do zaleceń

Dynamika wzrostu PKB spowolni do 3,7-4,5% w I kw. wg analityków

skok implikowanego deflatora sprzedaży detalicznej z 0,8% r/r do 1,3% pomimo spadku inflacji w tym samym czasie. Przyczyną był wzrost cen samochodów o 2,6% r/r oraz odzieży i obuwia, +0,9% r/r – obie te kategorie nigdy(!) nie były na plusie (w ostatnich pięciu latach, kiedy dostępne są

Francuzi biorą nogi za pas

przybywało o 3-4 proc. rocznie (60-80 tys.). - Do tego to dość nowe zjawisko. Francuzi, w przeciwieństwie np. do Brytyjczyków, nie byli dotąd tak mobilni - mówi Charveriat. Uciekajcie lub uwolnijcie się Sprawa stała się na tyle poważna, że od kwietnia badała ją specjalna komisja w parlamencie. Ale w

Zatrudnienie i płace będą nadal rosły wspierając konsumpcję wg analityków

. Poniżej przedstawiamy najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów: "Spodziewamy się utrzymania obecnych tendencji w sektorze firm do końca roku - wzrostu zatrudnienia o ok. 1% r/r i płac o ok. 3-4% r/r, co powinno wspierać wzrost konsumpcji prywatnej" - analitycy Banku Zachodniego WBK

Gospodarka - zwalniająca lokomotywa

roku wzrost PKB wyniósł 6,1 proc. Stopa bezrobocia w ciągu półtora roku (od grudnia 2005 r. do maja 2007 r.) spadła z prawie 15 do 13 proc. W tym roku, wg większości prognoz, będzie nieco gorzej niż w zeszłym, ale nadal możemy się spodziewać wzrostu PKB o ok. 5,7-5,8 proc. Mimo fantastycznego

Najgorsze jest pytanie: "A po co pani praca?". Pracodawcy boją się osób niepełnosprawnych, a państwo nie wspiera

przyczynach bezrobocia, a nie na samych skutku - tłumaczy. Każdemu uczestnikowi projektu TON przydziela doradcę, który jednocześnie jest tłumaczem języka migowego. Pomaga on niesłyszącemu znaleźć pracę, zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, towarzyszy w początkowej fazie zatrudnienia, póki

Rencistów i emerytów z KRUS coraz mniej

rencista, który osiąga wiek emerytalny, staje się emerytem. I znika z listy rencistów. Wcześniej tak nie było. Ktoś, kto dostawał rentę, pobierał ją do końca życia. Główna przyczyna spadków to jednak uszczelnienie systemu. Dwie dekady temu co roku na rentę rolniczą odchodziło ok. 70 tys. rolników, a w

Dane z rynku pracy mogą być jeszcze lepsze, będą wspierać PKB wg analityków

wzrosła o 2,3% r/, a zatem znacznie powyżej konsensusu rynkowego i naszej prognozy (1,5% r/r). Główną przyczyną tak szybkiego, skokowego tempa wzrostu liczby zatrudnionych jest aktualizacja próby przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób, które są monitorowane przez GUS. W relacji miesięcznej

Recesja mija, kłopoty zostają

amerykańska wciąż jest na minusie w stosunku do IV kwartału 2007 roku - ostatniego sprzed recesji. W ujęciu rocznym amerykańskie PKB spadnie w 2009 roku o blisko 3 proc., a od rozpoczęcia recesji o blisko 3,6-4,0 proc. To była jedna z najgłębszych recesji po roku 1945, ale w żadnym wypadku nie można jej

Kryzys potrwa 3-4 lata. Gronicki: PKB Polski może spaść nawet o 2,5 proc.

Kryzys potrwa jeszcze od 3 do 4 lat. Ożywienie będzie jednak wątłe i kruche. Firmy, aby przeżyć muszą szczególną uwagę zwrócić na zachowanie płynności finansowej. Żadna bowiem firma nie jest zbyt duża, aby upaść. W recesji dodatkowym zagrożeniem dla działalności gospodarczej są nieuczciwi

Poranny komentarz rynkowy XTB - małe napięcia w Europie i raport ADP

będzie patrzył na kalendarz, tylko na realną gospodarkę. Powell w swoim wystąpieniu powiedział, że polityka Rezerwy Federalnej pozostanie luźna "przez jakiś czas" w związku z tym, że inflacja znajduje się wyraźnie poniżej celu, a bezrobocie znacząco powyżej długoterminowego normalnego poziomu

Zatrudnienie i płace w firmach mogą rosnąć coraz szybciej wg analityków

prowadzić rekrutacje w celu utrzymania lub zwiększenia poziomu zatrudnienia. Pracodawcy wskazują największe zapotrzebowanie na pracowników niższego szczebla. 2/3 firm będzie otwierać rekrutację na tego typu stanowiska. Obok wzrastającej liczby miejsc pracy, polscy pracownicy zatrudnieni w firmach

Poranny komentarz rynkowy XTB - Dolar australijski traci po danych z rynku pracy

Dobre wyniki amerykańskich banków nie pozwoliły wczoraj na realizację zysków na amerykańskich parkietach i przyczyniły się do poprawy nastrojów w Europie. Mimo to dolar australijski stracił na wartości, czego przyczyną były słabe dane z rynku pracy. Dziś kolejne wyniki spółek oraz dane z USA

Konsumpcja nadal będzie wspierać PKB, inwestycje się poprawią wg analityków

+.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), PKB wzrósł o 3% r/r w I  kw. 2016 r. wobec 4,3% wzrostu w poprzednim kwartale.  W połowie maja GUS podał w szybkim (eksperymentalnym) szacunku, że PKB wzrósł o 3% r/r w I kw. 2016 r. W I kwartale 2016 r. produkt krajowy brutto

Grzechy deweloperów. Miażdżący raport UOKiK

wzrostu PKB, ale utrzymujące się wciąż wysokie bezrobocie (13 proc.) i niepewność na rynku pracy nie zachęcają do zaciągania kredytów. Tym bardziej że choć są rekordowo tanie, banki udzielają ich coraz ostrożniej Gdyby więc spadł popyt na mieszkania, zagrożone byłyby w pierwszej kolejności te firmy, które

Rząd wymyślił obowiązkowy samorząd gospodarczy. Bochniarz: Czy kolejnym krokiem będzie jedna partia?

wszystkim podniosą podatki. Polskie firmy też wyczekują na to, co się stanie. W sytuacji niepewności i niestabilności wstrzymują inwestycje. Teraz też firmy wybierają strategię na przeczekanie? - Tempo inwestycji spadło. Badamy na ile to jest mocny trend i jakie są jego przyczyny. Jest pani zaskoczona

Donald Tusk wśród unijnych długodystansowców

celu zmniejszenia bezrobocia i poprawy zabezpieczenia socjalnego. Najbliższe wybory parlamentarne w Hiszpanii będą miały miejsce w listopadzie. Sądząc po wynikach ostatnich wyborów samorządowych, era Zapatero może dobiec końca - Nie umieliśmy przekonująco wytłumaczyć przyczyn kryzysu - przyznawał

Janusz Steinhoff: budżet - lustro naszych problemów

staje się zagrożenie osiągnięcia tzw. pierwszego progu ostrzegawczego (55 proc. PKB). Wygląda na to, że 30-miliardowa kotwica budżetowa jest za słaba, a poziom zadłużenia w relacji do PKB nadal będzie rósł. Przyczyną jest oczywiście 30-miliardowy poziom deficytu budżetowego, jak i tylko 3-miliardowe

Alfabet greckiego kryzysu

pięknych wysp " - proponowała niemiecka bulwarówka ''Bild'' . '' Sprzedajcie swoje wyspy, greccy bankruci! I sprzedajcie też Akropol '' - pisała. B - jak bailout , bankructwo i bezrobocie . ''Bailout'' to angielskie słowo określające przyznane Grecji pożyczki pomocowe. Razem chodzi o 240

Czy w 2014 r. nowe mieszkania zaczną drożeć?

. 3 proc. Oczekuje się też, że przynajmniej do połowy 2014 r. stopy procentowe pozostaną na obecnym rekordowo niskim poziomie. To bezpośrednio wpłynie na oprocentowanie kredytów hipotecznych i wyższą zdolność kredytową konsumentów - wyjaśnia Andrzej Gutowski. Deweloperzy nie nadążą za popytem Dalszy

Sierpniowe dane wskazują na mniejsze ryzyko dla wzrostu PKB wg analityków

nadchodzących miesiącach (dodatkowo, sierpniową produkcję wspierał efekt kalendarzowy, a w kolejnych miesiącach tego roku będzie on działał per saldo in minus). Podsumowując, wciąż oczekujemy, że wzrost PKB Polski nie przyspieszy istotnie w nadchodzących kwartałach i pozostanie blisko 3% r/r" - analitycy

Wzrost PKB za II kw. daje małe szanse na ponad 3,5% w całym roku wg analityków

zakładanego przez rząd tempa wzrostu PKB na poziomie 3,6%. Według nich, głównym motorem gospodarki może pozostać popyt wewnętrzny. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), wzrost PKB (niewyrównany sezonowo) przyspieszył do 3,1% r/r w II kw. 2016 r. (wobec 3% r/r w poprzednim kwartale

Deflacja r/r potrwa co najmniej do marca, może do czerwca wg analityków

procentowych. Jednocześnie w Radzie narasta przekonanie, że kolejne obniżki stóp procentowych nie pomogą wrócić wskaźnikowi CPI do dodatnich poziomów z tego względu, że to szoki zewnętrzne są przyczyną jego spadków. Póki więc z gospodarki napływać będą przyzwoite dane z rynku pracy, dotyczące produkcji

Zbigniew Jagiełło: Korzystać z okazji, nawet stając na palcach [Wywiad]

rosło, osiągnie może 2-3 proc. i się ustabilizuje. Bezrobocie niestety przy realizacji takiego scenariusza raczej nie spadnie. I tak jest relatywnie niskie, bo 1-2 mln Polaków wyjechało, ale też nie ma w Polsce dla nich pracy. Te 2-3 proc. wzrostu PKB nie może nas satysfakcjonować właśnie ze względu na

Tempo wzrostu gospodarczego w I kw. 2017 r. może zbliżyć się do 4% wg analityków

, napędzany rosnącymi płacami oraz wypłatą świadczeń z programu Rodzina 500+, a także poprawą nastrojów będąca efektem spadku bezrobocia i większej skłonności do zakupów. W kolejnych miesiącach ten trend się utrzyma i konsumpcja pozostanie głównym motorem wzrostu gospodarczego, choć ze względu na czynniki

Piątka na kryzys: Trzeba było dać upaść Grecji

, że panują nad sytuacją. Nie panują. Wbrew temu, co mówią okupujący Wall Street, dilerzy są elementem dzisiejszej demokracji. Co się stanie w przyszłym roku w Europie i w Polsce. Ryszard Petru: W scenariuszu bazowym mamy stagnację w strefie euro, a w Polsce wzrost rzędu 2-3 proc

Jak Polska uciekła komornikowi spod młotka

W końcu lat 80. cały blok sowiecki przeżywał ciężki kryzys gospodarczy. Wynikał z wielu powodów. Były premier Rosji i reformator Jegor Gajdar w wydanej w 1999 roku książce "Anomalie wzrostu gospodarczego" wskazał na przyczynę fundamentalną - wyczerpywanie się możliwości wzrostu w

Jak Viktor Orbán kupuje zaufanie Węgrów

wyciekło za granicę 5,5 mld euro. Indeks giełdy w Budapeszcie BUX, który przed utworzeniem rządu Orbána zbliżał się do 25 tys., wynosi dziś 18,2 tys., ale od ponad roku utrzymuje się na stabilnym poziomie. Od 2009 roku Węgry zaciskają pasa, co jest jedną z przyczyn gospodarczej stagnacji. W ubiegłym

Chiny zażądają zamiany długów na strategiczne spółki europejskie

amerykańskiej i zachodniej. Jean-Paul Guichard: W gospodarce USA następowały procesy dezindustrializacji - kurczył się przemysł przetwórczy. Rósł rynek nieruchomości, co pozwalało przez wiele lat utrzymywać niski poziom bezrobocia. Ludzie kupowali mieszkania na kredyty, ale wszystko skończyło się wielkim

14 sierpnia 2001 - Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002

dodać rosnącą w bardzo szybkim tempie populację pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne. W roku 2002 ich liczba przekroczy 400 tys. Począwszy od roku 2000 szybko też wzrasta relacja przeciętnej emerytury i renty do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (Tabela 3). Obie tendencje prowadzą