3 osobowa działalność gospodarcza

Redakcja Wyborcza.pl

Prawnicy czytelnikom odc. 7. Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny?

Prawnicy czytelnikom odc. 7. Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny?

Przedsiębiorcy i pracownicy ślą pytania, głównie o niejasności "tarczy antykryzysowej", eksperci prawni z 15 wielkich i mniejszych kancelarii odpowiadają, a "Wyborcza" publikuje. Dziś odpowiedzi na kolejne pytania.

Sąd zarejestrował zmianę nazwy ABC Data na Vicis New Investments

udzielania kredytów - PKD 64.92.Z, 2) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z, 3) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z, 4) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i

Krótki poradnik dla kredytobiorców w czasach pandemii. Co mogą zrobić przedsiębiorcy w trudnej sytuacji?

Krótki poradnik dla kredytobiorców w czasach pandemii. Co mogą zrobić przedsiębiorcy w trudnej sytuacji?

kolejnych miesiącach przy założeniu, że ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej będą trwać np. miesiąc, 3 miesiące i 6 miesięcy; określić kluczowe obszary ryzyka po stronie własnej i kontrahentów; dokonać przeglądu umów finansowania pod kątem możliwych naruszeń tych umów w związku z

Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t spadła o 14,5% r/r w I

część firm zajmujących się tego rodzaju działalnością notowana jest w grupie klientów indywidualnych (tak jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych), co powoduje, że dane dotyczące wywozu aut za granicę pojawiają się w statystykach z opóźnieniem. Uwzględnienie

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

kwestiach prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym m.in. w zakresie funkcjonowania spółek, restrukturyzacji, fuzji i przejęć, kontroli koncentracji rynkowej, prawa pracy, podatków i pomocy publicznej.  3. Zatrudniam 20 osób, ale niestety miałem zaległości w płatnościach

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

Wierciński Kwieciński Baehr jest jedną z największych polskich kancelarii prawniczych o międzynarodowym zasięgu. 100-osobowy zespół ekspertów w ramach prawie 30 specjalizacji kompleksowo doradza klientom polskim i zagranicznym w kwestiach prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym

Najem lokali w centrach handlowych. Czasowe wygaszanie umów

Najem lokali w centrach handlowych. Czasowe wygaszanie umów

MECHANIZM CZASOWEGO WYGASZANIA UMÓW: Kogo dotyczy: 1. lokali w centrach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 2. stron umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy: gdy korzystający z powierzchni handlowej jest objęty zakazem prowadzenia działalności gospodarczej; przepisy nie

Prawnicy czytelnikom odc. 8. Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?

Prawnicy czytelnikom odc. 8. Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?

powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka może zostać umorzona, jeżeli działalność gospodarcza będzie prowadzona przez okres 3 miesięcy od dnia jej przyznania. Wniosek o umorzenie pożyczki musi być złożony w terminie 14 dni od spełnienia

Prawnicy czytelnikom, odc. 13. Czy umorzenie składki na ZUS oznacza niższą emeryturę?

Prawnicy czytelnikom, odc. 13. Czy umorzenie składki na ZUS oznacza niższą emeryturę?

prawną świadczącą usługi prawne dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Kancelaria działa na polskim rynku od niemal 30 lat i obecnie zatrudnia blisko 160-osobowy zespół prawników specjalizujących się we wszystkich dziedzinach prawa istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej. 5. Mam

"Uważaj, o co (i jak) prosisz" - o rygorze odpowiedzialności karnej przy składaniu "tarczowych" wniosków o pomoc

"Uważaj, o co (i jak) prosisz" - o rygorze odpowiedzialności karnej przy składaniu "tarczowych" wniosków o pomoc

kwestiami i jest temat na osobny artykuł. Na deser obiecana lista spraw, o których będziemy zaświadczać pod rygorem odpowiedzialności karnej: 1. wysokość przychodu z działalności wnioskodawcy; 2. przestój w prowadzeniu działalności wynikający z COVID-19; 3. uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc

Prezydent podpisał nowelizację ustaw tworzących tarczę antykryzysową 3.0

bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. Nowelizacja zawiera zapis, dotyczący skrócenia kadencji obecnego prezesa UKE (kadencja ta przypada na lata 2016-2021), oraz zmian proceduralnych w zakresie cyberbezpieczeństwa (umożliwiających np. odwołanie aukcji 5G) oraz przepisy w zakresie ustawy o

Prawnicy czytelnikom odc. 16. W marcu wystąpiłem do ZUS o postojowe. Do dzisiaj nie mam żadnej odpowiedzi. Co robić?

Prawnicy czytelnikom odc. 16. W marcu wystąpiłem do ZUS o postojowe. Do dzisiaj nie mam żadnej odpowiedzi. Co robić?

listopadzie czy grudniu zeszłego roku, to pożyczka takiemu przedsiębiorcy przysługuje. Warto przypomnieć, że pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki i

Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t wzrosła o 4,19% r/r w IV

roku zarejestrowano w Polsce 52 289  samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t, czyli o 4,19% (+2 102 szt.) więcej niż rok wcześniej oraz o 7,54% (-4 263 szt.) mniej niż w marcu 2019 roku. Dane skumulowane (209 121 szt.) wykazują wzrost sprzedaży w 2018 roku o 1,81%  (3 710 szt

Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t wzrosła o 10,99% r/r w VI

prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych), co powoduje, że dane dotyczące wywozu aut za granicę pojawiają się w statystykach z opóźnieniem, wyjaśniono. Dane CEPiK wskazują, że w czerwcu 2018 roku zarejestrowano w Polsce 46 103 samochody osobowe, tj. o 10,07% (+4 216 szt.) więcej niż rok

Prawo upadłościowe w czasach epidemii COVID-19

Prawo upadłościowe w czasach epidemii COVID-19

dla polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Kancelaria powstała w 1991 r. w Warszawie i obecnie zatrudnia ponad 160-osobowy zespół prawników specjalizujących się we wszystkich dziedzinach prawa istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

. Dofinansowanie będzie pochodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Dzięki temu pracodawcom spadną koszty osobowe o 35,0 proc. Koszt tego rozwiązania dla finansów publicznych szacujemy na 3,4 mld zł miesięcznie przy 1,7 mln pracowników. W sumie daje to 10,2 mld zł za okres 3 miesięcy

Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t wzrosła o 7,4% r/r w V

(tak jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych), co powoduje, że dane dotyczące wywozu aut za granicę pojawiają się w statystykach z opóźnieniem, podano również. Dane CEPiK, wskazują, że w maju 2018 roku zarejestrowano w Polsce 42 365 samochodów osobowych, o 6,66

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

prawnicy kancelarii są znani z szerokich kompetencji, najwyższych standardów usług oraz odważnych, pionierskich rozwiązań. 3. Prowadzę jednoosobową działalność. 5 kwietnia zgodnie z założeniami "tarczy" złożyłem wniosek do ZUS o zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj. Moje przychody są

Prawnicy Czytelnikom odc. 10. Subwencja PFR dla mikrofirm? Jakie są warunki?

Prawnicy Czytelnikom odc. 10. Subwencja PFR dla mikrofirm? Jakie są warunki?

językową (działalność gospodarcza zarejestrowana jako „usługi edukacyjne”, bez statusu szkoły). Od 12 marca zajęcia zostały zawieszone. Czy po 4 maja możemy uruchomić kursy dla dorosłych w małych grupach 3-6 osób, z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych, we własnym lokalu w dużych salach

Prawnicy czytelnikom odc. 6. Jestem w okresie przedemerytalnym. Czy pracodawca mógł zmienić mi wymiar czasu pracy?

Prawnicy czytelnikom odc. 6. Jestem w okresie przedemerytalnym. Czy pracodawca mógł zmienić mi wymiar czasu pracy?

jednoosobową działalność gospodarczą w Urzędzie Miejskimi i ZUS. Moja firma miała opłacać podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Opłaciłem składkę ZUS za marzec 2020 w wysokości 362,34 zł 12 kwietnia. Przychód w marcu wyniósł 100 zł, ale w kwietniu wyniesie 0 zł. Czy przysługują mi jakieś

Prawnicy czytelnikom odc. 17. Czy możemy zerwać umowę najmu i z jakimi kosztami musimy się liczyć?

Prawnicy czytelnikom odc. 17. Czy możemy zerwać umowę najmu i z jakimi kosztami musimy się liczyć?

50 do 90 proc. minimalnego wynagrodzenia na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Warunki przyznania takiego dofinansowania są następujące: (i) wspomniane powyżej niezatrudnianie pracowników, (ii) prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej rok poprzedzający dzień złożenia wniosku o

Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t wzrosła o 8,8% r/r w II

9,69%. Tendencja wzrostowa może się jeszcze zwiększyć, gdyż część firm zajmujących się tego rodzaju działalnością notowana jest w grupie klientów indywidualnych (tak jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych), co powoduje, że dane dotyczące wywozu aut za granicę

Prawnicy czytelnikom, odc. 14. Jestem w ciąży. Czy pracodawca w czasie pandemii może obniżyć mi pensję?

– jeżdżę taksówką. Z powodu epidemii zawiesiłem działalność od 1 kwietnia. Rozliczam podatek w formie karty podatkowej i nie jestem objęty VAT, jestem emerytem. Prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, a także m.in. zleceniobiorcom i osobom wykonującym umowę o dzieło przysługuje

Prawnicy czytelnikom, odc. 1. Jak mocno szef może obniżyć mi pensję? Co z podatkiem za niewypłacane pensje moich pracowników?

działalności gospodarczej. 6. Mam 57 lat i do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje mi 3 lat. Zatrudniona jestem w spółce skarbu państwa na czas nieokreślony. Czy w świetle zapisów specustawy pracodawca może mnie zwolnić lub zmienić mi warunki pracy i płacy? Firma zatrudnia ponad 1000 osób, nie jest

Sejm przyjął część poprawek Senatu do tarczy antykryzysowej 3.0

. Posłowie zgodzili się, by w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego oraz w okresie 30 dni od jego odwołania nie przeprowadzać wyborów do organów statutowych organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Kadencje dotychczasowych organów ulegają. Akceptację uzyskała

Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t wzrosła o 24,7% r/r w X

osobowych wyniósł 26,2%. Udział firm osiągnął rekordowy poziom 73,8%. W liczbach bezwzględnych oznacza to, że klienci instytucjonalni kupili 29 918 aut. Udział klientów firmowych w 2017 roku wyniósł 69,58%. Statystyka ta jednak nie uwzględnia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek

Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t wzrosła o 9,8% r/r w 2018 r.

Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), w okresie styczeń-grudzień zarejestrowano 600 790 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 t, co oznacza wzrost o 9,76% r/r. "Około 7,25% aut (3 800 szt.) spośród zarejestrowanych w Polsce w grudniu 2018 r. zostało najprawdopodobniej

"Tarcza antykryzysowa". Baza wiedzy dla przedsiębiorców

ponad 160-osobowy zespół prawników specjalizujących się we wszystkich dziedzinach prawa istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Przekształcenia form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, a aspekty podatkowe

Każde przedsiębiorstwo funkcjonujące w obrocie gospodarczym może skorzystać z prawa do zmiany obecnej formy prawnej w inną. Takie przekształcenie działalności gospodarczej nie spowoduje jej likwidacji. Może natomiast nałożyć na przedsiębiorcę nowe obowiązki prawne lub podatkowe. Reorganizacja

Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t wzrosła o 4,4% r/r w XI

indywidualnych (tak jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych), co powoduje, że dane dotyczące wywozu aut za granicę pojawiają się w statystykach z opóźnieniem. Uwzględnienie reeksportu wpływa na finalną wielkość polskiego rynku, który w listopadzie 2018 r. wchłonął nieco

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

PRAWO PRACY Zwolnienie ze składek ZUS Zwolnienie z obowiązku opłacania składek do ZUS dla: (i) pracodawców zatrudniających do 9 pracowników oraz (ii) osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą opłacających składki ZUS wyłącznie na własne ubezpieczenie

Lewiatan proponuje działania osłonowe dla przedsiębiorców w związku z COViD

- co najmniej do 1 stycznia 2021, wejścia w życie ustawy dotyczącej objęcia ochroną konsumencką jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG), - objęcie gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego umów leasingu zawieranych przez przedsiębiorców, - zawieszenie wszystkich terminów procesowych

"Tarcza antykryzysowa" dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wprowadzone w wersji 2.0

PRAWO PRACY Zwolnienie ze składek ZUS Zwolnienie z obowiązku opłacania składek do ZUS dla: (i) pracodawców zatrudniających do 9 pracowników oraz (ii) osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą opłacających składki ZUS wyłącznie na własne ubezpieczenie

Prezydent podpisał ustawę o instrumentach wsparcia, już opublikowanana w Dz. U.

ubezpieczonych, czyli możliwość pokrycia obowiązkowych składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności dotyczących składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub

Jak wybrać samochód i firmę leasingową [PORADNIK]

działalności gospodarczej. To zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność, jak i spółki osobowe oraz prawa handlowego. Osobną kategorią jest tzw. leasing konsumencki. Jeżeli chcemy postarać się o taką formę finansowania, musimy odwiedzić firmę leasingową, zadzwonić do niej lub umówić się mailowo. Doradcy

ARP: Mielecka SSE i TSSE pozyskały 53 inwestycje na ok. 1,7 mld zł w 2019 r.

. Zarządza dwiema SSE: powstałą w 1995 roku SSE Euro-Park Mielec i TSSE Euro-Park Wisłosan. Przez 25 lata istnienia specjalnych stref ekonomicznych ARP S.A. wydała w nich łącznie niemal 850 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, z czego ok. 3/4 dla polskich firm. Zezwolenia te przełożyły się na

Branża leasingowa proponuje klientom odroczenie rat, rezygnację z części opłat

osobowych i ciężarowych a także podmioty oferujące usługi rent a car (wypożyczalnie samochodów) czy car sharing'u" - czytamy dalej. Organizacje podają, że ich celem działań w bieżącej sytuacji gospodarczej w Polsce jest umożliwienie klientom prowadzenia działalności po ustaniu zagrożenia

Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych instrument. wsparcia zw. z SARS-CoV-2

podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą uprawnione do świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy. - Rada Ministrów będzie mogła ograniczyć koszty osobowe w administracji rządowej w przypadku, gdy negatywne skutki gospodarcze COVID-19 spowodują stan zagrożenia dla finansów

PZPO: Sprzedaż opon do samochodów ciężarowych wzrosła o 18% w I poł. 2018 r.

paliwa na 100 km, czyli średnio niemal 5000 litrów paliwa rocznie. Opony ciężarowe to 3-5% kosztów, ale mają wpływ na 40% wszystkich kosztów operacyjnych firmy transportowej. Dlatego jakość opon i ich stan techniczny ma wpływ na efektywność prowadzonej działalności gospodarczej oraz na bezpieczeństwo

Stan epidemii a postępowania sądowe

 stanu zagrożenia epidemicznego. Sołtysiński Kawecki & Szlęzak jest niezależną kancelarią prawną świadczącą usługi prawne dla polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Kancelaria powstała w 1991 r. w Warszawie i obecnie zatrudnia ponad 160-osobowy zespół prawników specjalizujących się we

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

30 lat i obecnie zatrudnia blisko 160-osobowy zespół prawników specjalizujących się we wszystkich dziedzinach prawa istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej. ********** Sprawdzone informacje zdrowotne, biznesowe i gospodarcze są kluczowe w czasach pandemii. Tak dla Ciebie jak i dla Twoich

PSPA pozytywnie ocenia nowe propozycje dotyczące wsparcia dla poj. elektrycznych

udzielonego osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, wprowadzono górny limit cenowy odnoszący się do pojazdów kategorii M1, który ustalono na 125 tys. zł. W przypadku przedsiębiorców jest to jednak cena netto. Dzięki temu, na mocy projektowanych przepisów, wsparcie

Zdolność kredytowa a finansowanie bankowe w czasach epidemii COVID-19

zatrudnia ponad 160-osobowy zespół prawników specjalizujących się we wszystkich dziedzinach prawa istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Sejm przyjął ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia przedsiębiorców

kwoty nieopłaconych należności dotyczących składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych oraz wykonujących umowę agencyjną, umowę

Własna firma. Jaka forma opodatkowania będzie najlepsza

Wysokość podatków zależeć będzie od tego, czy ktoś zamierza  prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, czy zatrudniać pracowników lub uruchomić spółkę (z o.o., akcyjną lub osobową), od rodzaju działalności, a także od tego, jakie dochody przewiduje. Dodatkowo ważne jest, ile ma zamiar

Przegląd prasy

pracę straci ponad 200 pracowników z ok. 3 tys. zatrudnionych ISBnews --Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o wypłacie 3,41 zł dywidendy na akcję --Ferro nadal chce zwiększać sprzedaż zagraniczną, rozważa akwizycje --Primetech miało 0,99 mln zł zysku netto z działalności kont. w I kw. 2020 r

Prawnicy czytelnikom, odc. 3. Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci?

zagranicznych przedsiębiorców. Kancelaria działa na polskim rynku od niemal 30 lat i obecnie zatrudnia blisko 160-osobowy zespół prawników specjalizujących się we wszystkich dziedzinach prawa istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej. 6. Mam 57 lat i do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje mi 3 lat

Carsmile rozpoczął działalność, chce spopularyzować samochody na abonament

pierwszym etapie rozwoju spółka liczy na klientów biznesowych, zwłaszcza prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ale docelowo carsmile chce bazować na klientach indywidualnych. "Celem twórców carsmile jest skokowe zwiększenie siły nabywczej gospodarstw domowych na rynku motoryzacyjnym. 3

Senat zaproponował kilkadzesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia

49 ubezpieczonych, czyli możliwość pokrycia obowiązkowych składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności dotyczących składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy - Prawo

Przegląd prasy

poczekać 2-3 miesiące --Wiceprezes eSky.pl: Zakładamy, że ruch lotniczy zacznie się stopniowo odradzać od czerwca Gazeta Wyborcza --OICA: Węgry wyprzedziły Polskę w 2019 r. w produkcji samochodów osobowych; Polska znalazła się na ostatnim miejscu w regionie ISBnews --Fitch podtrzymał rating IDR

Przegląd prasy

gospodarczy i inflację ciążą notowaniom na GPW --NBP: Zysk netto banków wzrósł o 12,2% r/r do 14,64 mld zł w 2019 roku --BGK: Wielton ma umowę z bankiem dot. kontraktu eksportowego z firmą Binke z Mali --ACEA: Liczba rejestracji nowych aut osobowych spadła o 14,1% r/r w styczniu --MFPR: Wartość umów

Deloitte: 62% CFO prognozuje, że wzrost PKB w 2018 r. nie przekroczy 3,5%

ryzyka dla prowadzenia działalności" - czytamy w komunikacie. Poprzednie edycje badania pokazały, że dyrektorzy finansowi wiarygodnie przewidują rozwój polskiej gospodarki. Ich wcześniejsze prognozy wzrostu PKB dla Polski na rok 2013 (około 1,5%), rok 2014 (około 3%), rok 2015 (około 3%) i rok

PZPO: Sprzedaż opon do aut ciężarowych wzrosła o 16% r/r w I kw. 2018 r.

oszczędność ponad 2 litrów paliwa na 100 km, czyli średnio niemal 5 000 litrów paliwa rocznie. Opony to 3-5% kosztów, ale mają wpływ na 40% wszystkich kosztów operacyjnych firmy transportowej. Dlatego jakość opon i ich stan techniczny ma wpływ na efektywność prowadzonej działalności gospodarczej oraz na

Prawnicy czytelnikom, odc. 5. Czy mogę wziąć L4 ze strachu?

nieprzekraczający 2 mln euro. Po drugie, taki mikroprzedsiębiorca musiał prowadzić działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Zakładam, że w pani sytuacji oba warunki są spełnione. Warunkiem skorzystania z możliwości umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres trzech miesięcy

ZBP: Spadająca rentowność banków obniża odporność polskiej gospodarki na kryzys

, że rosnące obciążenia finansowe wymuszają na sektorze finansowym konieczność rezygnacji z podwyższania kapitałów własnych na rzecz poszukiwania środków koniecznych do sfinansowania swojej działalności operacyjnej - dodatkowy podatek bankowy i wpłaty na BFG stanowią obecnie blisko 2/3 kosztów

Przegląd prasy

Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Czerwińska: W przyszłym roku przygotujemy deklaracje roczne online dla prowadzących działalność gospodarczą --2/3 przedsiębiorców ankietowanych przez BCC uważa, że do PPK

MF skierowało do konsultacji nowelizacje dot. m.in. podatku CIT w wysokości 9%

korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej poprzez m.in. wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, w jakim można skorzystać z tej ulgi, 4) wprowadzeniu zmian dotyczących samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności, 5) uchyleniu obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych w zakresie ryczałtu od

Pomoc płynnościowa dla dużych przedsiębiorców - jak wyjść z tarczą, a nie na tarczy

. Kancelaria powstała w 1991 r. w Warszawie i obecnie zatrudnia ponad 160-osobowy zespół prawników specjalizujących się we wszystkich dziedzinach prawa istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej

Jak czytać Krajowy Rejestr Sądowy?

przedmiotem działalności określonym wg PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności). Ponadto dział 3 zawiera informacje dotyczące składania do KRS dokumentów dotyczących spraw spółki - zwłaszcza rocznych sprawozdań finansowych. Treścią działu 4 KRS są informacje dotyczące ewentualnych zaległości w należnościach

Przegląd informacji ze spółek

Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu pilne potrzeby przekazała tej placówce sprzęt elektroniczny - laptopy Lenovo i smartfony Motorola, podała spółka. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał dziś postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy

Przegląd zmian prawnych wchodzących w życie w 2020 roku

terminie. Prawo do błędu obejmie przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Będzie obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie, po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności. Od 1 stycznia 2020 r. wykonywanie

Żywność, gaz, prąd, paliwa... Ceny pietruszki mogą być rekordowe. Co jeszcze zdrożeje w 2019? A co stanieje?

służbowe Od nowego roku rząd wprowadza limity odliczeń dla samochodów używanych w celach gospodarczych. Przedsiębiorca, który podpisze umowę leasingu czy najmu samochodu osobowego po 1 stycznia 2019 r., będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko 150 tys. zł opłat z tytułu takiej umowy i o

Rozliczenie PIT 2018. Wszystko, co musisz wiedzieć o rozliczeniu podatków. UWAGA! SĄ DUŻE NIESPODZIANKI

pracownika itp. Ta dziura została szybko naprawiona, ale do dziś resortowi finansów grozi do 100 tys. zł kary ze strony Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Okazało się też, że niektóre osoby, które wcześniej prowadziły działalność gospodarczą, nie mogą znaleźć w systemie swojego zeznania, mimo że od lat pracują

ZPL prognozuje wzrost branży leasingowej na 16,5% w 2017 r.

. Branża leasingowa w marginalnym stopniu finansuje sektor publiczny. Również klienci indywidualni stanowią niewielki obszar działalności firm leasingowych, podano także. Aktywa sfinansowane przez branżę leasingową w 2016 r. obejmowały: - pojazdy lekkie (czyli osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony

Niezbędnik przedsiębiorcy

kwietnia - zaliczka za marzec na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (wedle skali podatkowej) i liniowym 19-proc. PIT, do 20 kwietnia - firmy opłacające ryczałt ewidencjonowany płacą podatek za marzec, do 25 kwietnia - miesięczne

Jakie podatki zapłaci twoja firma w 2019 roku? Sprawdź, jakie zmiany rząd przygotował dla przedsiębiorców

także dla firm rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Podatek będzie wynosił 9 proc. podstawy opodatkowania od dochodów innych niż z zysków kapitałowych. Do skorzystania z niższej stawki są uprawnieni tylko ci przedsiębiorcy, których przychody (czyli wartość sprzedaży brutto wraz z 

Pośrednicy Ubera chcą licencji. Czy to wystarczy, by kierowcy jeździli legalnie?

Wojciech Wiessner kiedyś sam woził pasażerów z aplikacją Uber, dziś zarządza kilkuset innymi kierowcami korzystającymi z wynalazku amerykańskiej korporacji. Biznes rozkręcił, gdy Uber zaczął wymagać od nowych współpracowników zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. - Z Uberem

Przegląd prasy

otrzymać pożyczkę na uruchomienie działalności gospodarczej, nie będą musiały się wcześniej rejestrować jako bezrobotne - proponuje MRPiPS --Rząd spowalnia prace nad nowelizacją ustawy o służbie cywilnej Puls Biznesu --Action planuje złożyć wstępne propozycje układowe po świętach; liczy na głosowanie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Źródło: ISBnews Pandemia: Komisja Europejska wraz z partnerami uruchomiła europejską platformę danych dotyczącą COViD-19, aby umożliwić gromadzenie i udostępnianie informacji naukowych, poinformowała Komisja. Źródło: ISBnews 5G: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) ocenia

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

badania IAB Polska. Źródło: ISBnews Dane osobowe: Aż 60% Polaków obawia się, że w okresie epidemii koronawirusa ich dane osobowe mogą trafić niepowołane ręce, wynika badania Krajowego Rejestru Długów (KRD). W mniejszym stopniu lęk ten dotyczy działalności hakerów, w większym wycieków danych z urzędów i

Bank dla małej firmy

, dwa samochody osobowe (mają 6 lat), samochód dostawczy (8 lat). Klient nr 2 to firma usługowa, doradcza, specjaliści wykonujący tzw. wolne zawody. Prowadzą firmę jako działalność gospodarczą z księgowością uproszczoną. Firma istnieje od trzech lat, zatrudnia jedną osobę, ma 400 tys. zł rocznych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

specjalizuje się w Big Data i uczeniu maszynowym. W inwestycjach w AI cały czas dominuje USA, ale wyróżniają się też Chiny. "W połowie maja tego roku, 3 269 firm uwzględnionych w statystykach Index.co deklarowało, że zajmuje się sztuczną inteligencją. Najwięcej, bo 1 947 z nich specjalizuje się w

Niezbędnik przedsiębiorcy

urzędów skarbowych zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy swoich pracowników, a także od umów-zleceń i umów o dzieło do 20 maja - zaliczka za kwiecień na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (wedle skali

Ile zarabiają i ile mają na koncie najważniejsze osoby w Sejmie? Sprawdź!

wartości 50 tys., darowizna - własność odrębna- 1/3 działek o łącznej powierzchni 3,74 ha o wartości 14 tys., darowizna - własność odrębna- 50/903 lasu o powierzchni 1,05 ha o wartości 4 tys., darowizna - własność odrębna. Prowadzenie działalności gospodarczej Jednoosobowa działalność

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

połowa z nich (53%) planuje wprowadzić to rozwiązanie w ciągu 2-3 lat, wynika z badania firmy Ericsson. Źródło: ISBnews Finanse: Polacy wybierają płatności zbliżeniowe - w ten sposób zrealizowano 90% płatności kartą w I kw. br., wynika z badania Mastercard. Z kolei 68% polskich konsumentów pozytywnie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: ISBnews Qumak: Sąd Rejonowy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych zdecydował o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego dla majątku Qumaka i zawiesił wszczęte postępowania egzekucyjne, podała spółka. Źródło: ISBnews Brand24: Miał 3 096 aktywnych klientów na

Państwo ulży nowoczesnym. Rząd zapowiada ulgi podatkowe na innowacje

odpisu kosztów osobowych firm związanych z badaniami i rozwojem to 30 proc. Firmy będą też mogły wrzucić w koszty część wydatków na zakup materiałów, surowców związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Do tego ekspertyzy, opinie, usługi doradcze zakup wyników badań naukowych

Niezbędnik przedsiębiorcy

uzyskania dla pracowników zatrudnionych na więcej niż jednym etacie, dojeżdżających do pracy z innej miejscowości Stawki podatkowe ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2011 r. 3 proc. - od przychodów z handlu 5,5 proc. - od przychodów z działalności wytwórczej i robót budowlanych 8,5 proc. - od

Przegląd prasy

dominującej w III kw. 2017 r. wobec 447 mln euro rok wcześniej, podał bank, powołując się na wstępne dane. --Feerum otrzymał zezwolenie wydane przez ministra rozwoju i finansów na przedłużenie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (LSSE) do 31 grudnia

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu  21- 25 października br. BIZNES I FINANSE: RYNEK E-commerce: Około 1/3 Polaków robi e-zakupy minimum raz w miesiącu (30% badanych), a 46

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zagrożeń z tym związanych. Pracownicy nie są szkoleni, uświadamiani zwłaszcza w obszarze cyberzagrożeń. Ludzie je bagatelizują, tymczasem coraz częściej dochodzi do incydentów z nimi związanych. Niejasne jest też zdefiniowanie roli inspektora danych osobowych w firmach. Ponadto badania wskazują, że

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

takiej działalności; 3) być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej ani pełnomocnikiem spółek handlowych; 4) być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą; 5) posiadać w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

zatrudnienie nie przeszkadza w pełnieniu obowiązków członka Izby; 2) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; 3) być członkiem zarządu, rady

Przegląd informacji ze spółek

Zamkniętym (FIZ) - tzw. funduszem stabilizcyjnym, podała spółka. JSW zasili fundusz kwotą 1-1,5 mld zł. PKO Bank Polski przygotował dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą pakiet finansowania obejmujący oprócz pożyczki na dowolny cel leasing samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5 t, oferowany

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, co ułatwi transfer danych w relacji wschód-zachód przez polską sieć światłowodową Hawe Telekom.  Źródło: ISBnews Play: Rozszerzył ofertę w ramach uruchomionego pod koniec ub.r. mobilnego marketu ubezpieczeniowego o produkty dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, podał

"Polska": SKOK-i idą na wojnę z bankami

, produktów oferowanych przez internet czy własnych bankomatów. SKOK-i chcą też skupić się na małych firmach. Choć nie mogą obsługiwać spółek kapitałowych, nie ma zakazu prowadzenia rachunków osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek osobowych. - To właśnie te firmy mają w tej chwili

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

ma szansę zacząć się piąć w światowych rankingach w tym zakresie, poinformował dyrektor zarządzający SAP Polska Andrzej Gibas. "Przez 30-letni okres wzrostu gospodarczego koncentrowaliśmy się głównie na budowie podstawowej infrastruktury. Dlatego wciąż pod względem

Przegląd prasy

gospodarcze Gazeta Wyborcza  --Ministerstwo Finansów będzie namierzać po numerach rejestracyjnych samochody osobowe i ciężarowe należące do przedsiębiorców, a potem sprawdzać, czy ich firmy płacą podatki -- W 2017 r. pobito rekord w zdobywaniu certyfikatów na latanie dronem. Dostało je ponad

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

; (SGWC) zakupiło przeszło 250 tys. graczy na nośniki fizyczne i cyfrowe, podała spółka. Źródło: ISBnews Bit Evil: Władze firmy technologicznej zdecydowały się na zmianę nazwy na Codeaddict, aby lepiej oddać specyfikę obecnie prowadzonej działalności. Spółka wypracowała w 2019 r. prawie 1,5 mln

Jak zarobić na samochodzie?

Z reguły w "Pieniądzach Ekstra" doradzamy konsumentom. Dzisiaj robimy jednak wyjątek. Dlaczego? W Polsce jest blisko milion firm prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, które nie zatrudniają pracowników. Tylko jedna piąta z nich to faktyczne firmy: architekci

Kredyty nawet na zmarłą matkę. Pani naczelnik musiała "wyrobić normę". Przepadło 160 tys. zł

;Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą (...) kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji

Przegląd prasy

przygotował dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą pakiet finansowania obejmujący oprócz pożyczki na dowolny cel leasing samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5 t, oferowany przez PKO Leasing, podał bank.  --Grupa Lotos podpisała umowę terminową na dostawę amerykańskiej ropy

Ustawa PZP - Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza

gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; 3) być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej ani pełnomocnikiem spółek handlowych; 4) być członkami zarządów

Windykator nęka, choć długu nie ma. Winne to samo nazwisko

zapytała, czy rozmawia z właścicielem firmy. Nie zdziwiło mnie to pytanie, bo prowadzę działalność gospodarczą i czasami dzwonią telemarketerzy proponujący różne usługi - opowiada pan Maciej. Tym razem jednak nie chodziło o niego. - Dzwoniąca osoba zapytała, czy znam mężczyznę o takim a takim nazwisku. Bo

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

;, przygotowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) oraz Fundację Digital Poland. Źródło: ISBnews Raport: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) podał ,że liczba przeniesionych numerów telefonów stacjonarnych wyniosła łącznie 84 383 w II kw. 2019 r., Najwyższy dodatni

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

ogólnopolskie.  Raport: Z ostatniego badania Salesforce wynika, że 56% klientów widzi konieczność zmiany podejścia firm do angażowania ich w proces zakupowy. Ludzie oczekują personalizacji, spójnego przekazu we wszystkich kanałach kontaktu, ochrony danych osobowych i innowacyjności. Przyglądają się także

Najczęściej zadawane pytania

. Rejestracji Urząd dokonuje na wniosek zainteresowanego. Gminy zazwyczaj mają przygotowane własne formularze, często są one dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych urzędów. 3. Jakie dane są potrzebne do rejestracji działalności gospodarczej? W zgłoszeniu o dokonanie wpisu do ewidencji

Polbank podzielił klientów firmowych. Czy wszystkim się to spodoba?

Zamiast jednego - Dynamicznego Konta Firmowego, trzy pakiety kont: dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz dla pozostałych firm. Od nowego roku każdy biznesowy klient Polbanku dostanie jeden z trzech nowych pakietów firmowych. W ten