26 września

sprawdź też:

września

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2019 odbędzie się 26-27 września w Siedlcach

Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - Piąta edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2019 odbędzie się 26-27 września br. w Siedlcach. Temat przewodni Szczytu brzmi: "Państwo - Gospodarka - Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości". Agencja ISBnews jest patronem

Sprzedaż BAH wzrosła o 26% r/r do 306 samochodów we wrześniu

Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) sprzedał 306 samochodów we wrześniu (w tym 173 samochody marki Land Rover i 133 samochody marki Jaguar), co oznacza wzrost o 26% r/r, podała spółka. Narastająco od początku roku sprzedaż wzrosła o 46% r/r do 2 704 szt. "Po

GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła we wrześniu w 26 z 34 działów przemysłu

pracujących powyżej 9 osób) była we wrześniu br. o 3,2% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 4%) i o 10,4% wyższa w porównaniu z sierpniem br. "W stosunku do września ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i

Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie

Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie

W październiku 2011 roku Komisja Europejska wszczęła przetarg ograniczony, którego przedmiotem było zawarcie umowy ramowej zatytułowanej "Świadczenie usług nieregularnego transportu lotniczego osób, czarter taksówek powietrznych". Flying Holding NV, działający w imieniu swoich dwóch spółek

Kolej tnie koszty

To oznacza, że kilka tysięcy pasażerów, by dotrzeć do celu, będzie musiało korzystać z przesiadek lub zastępczych autobusów. Z opublikowanego właśnie nowego rozkładu jazdy PKP wynika, że od 1 września pociągiem pospiesznym bezpośrednio nie dotrzemy już, na przykład, z Poznania do Zielonej Góry, z

Bank BPH poprawił efektywność po trzech kwartałach

Bank BPH poprawił wyniki i efektywność działania w ciągu trzech kwartałów tego roku. Na koniec września wskaźnik koszty do dochodów spadł do 43,1% wobec 46,97% rok wcześniej, a efektywność wykorzystania kapitału - ROE netto - wyniosło 26% (wzrost o 7 pkt proc.), a brutto 33% (wzrost o 9 pkt proc

GPW wykluczyła Globalworth Poland RE z obrotu z dniem 29 września

podała też, że po rozpatrzeniu wniosku Globalworth Poland RE o zawieszenie obrotu akcjami tej spółki w związku ze wzmiankowaną powyżej decyzją KNF zarząd giełdy postanawił zawiesić obrót tymi akcjami od 26 września 2019 r. Zarząd postanowił w związku z tym, że zlecenia maklerskie na akcje spółki

Red Dev Studio zadebiutuje na New Connect w czwartek

Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Red Dev Studio zadebiutuje na New Connect w czwartek, 26 września br., podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). "Red Dev Studio będzie 383. spółką notowaną na NewConnect oraz 12. debiutem na tym rynku w 2019 roku"

Akcjonariusze Sygnity zdecydują 26 marca o niewypłacaniu dywidendy

nadzorczej, postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości 14 385 tys. zł za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy projekcie uchwały wlanego.  Jednocześnie walne ma postanowić, że niepokryte straty z lat ubiegłych zostaną

KNF: 515 z 541 banków spółdzielczych jest uczestnikami IPS

okresu przejściowego stają się samodzielne z mocy ustawy, w szczególności nie jest wymagana zgoda KNF na ich samodzielną działalność. Nie wyklucza to ich przystąpienia do IPS" - czytamy dalej. Poza IPS funkcjonowało 26 banków, w tym 15 posiadało fundusze własne na koniec września 2019 r

Kalendarium ISBnews

Rewolucja w Biznesie"   CZWARTEK, 26 września --V Jubileuszowy Kongres Energetyczny we Wrocławiu, dzień II  --V Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy w Siedlcach, dzień I --I Kongres Energetyki Słonecznej, dzień I --10:00: Konferencja Związku Banków Polskich nt. indeksu Pengab i

Pięciu chętnych do budowy bloku energetycznego w Koksowni Przyjaźń

Ofertę złożył katowicki Energoinstal, co w niedawnej rozmowie z wnp.pl zapowiadał szef jego rady nadzorczej i główny udziałowiec, Stanisław Więcek. Czytaj: Energoinstal liczy na kontrakt z Koksownią Przyjaźń Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, które wnp.pl przekazała rzecznik PBG, Kinga Banasz

Kalendarium ISBnews

X poświęcona dotychczasowym doświadczeniom z wdrażaniem DSR w Polsce i jego przyszłej roli w systemie energetycznym --14:30: Konferencja Euler Hermes pt. "CFO 4.0 - Cyfrowa Rewolucja W Biznesie"   CZWARTEK, 26 września --V Jubileuszowy Kongres Energetyczny we Wrocławiu

mBank oferuje wykup obligacji trzech serii za łącznie do 400 mln euro

obligacje do maksymalnej łącznej wartości świadczenia nieprzekraczającej 400 mln euro. "Bank skierował do posiadaczy pozostających w obrocie: 1. wyemitowanych przez mFinance France S.A., podmiot zależny banku, w dniu 26 września 2016 r. obligacji serii 6 o łącznej wartości nominalnej 500 000 000

Indeks WIG20 wzrósł o 0,59% na zamknięciu w czwartek

Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) -  Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,59% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 172,47 pkt w czwartek, 26 września. Indeks giełdowy WIG30 wzrósł o 0,66% i osiągnął poziom  2 463,92 pkt. Z kolei indeks WIG wzrósł wobec

KIR rozliczył 158 mln transakcji o wartości 461,8 mld zł we wrześniu

komunikatów, których wartość wyniosła 13,9 mld euro. Rok do roku liczba transakcji wzrosła o 30%, a wartość o 26%. W analizowanym miesiącu rekordowym dniem pod względem liczby rozliczonych komunikatów był 13 września - system przetworzył wówczas 183,4 tys. transakcji o łącznej wartości 875,4

Commerzbank pokaże 27 IX projekt strategii; zakłada m.in. sprzedaż akcji mBanku

;Projekt zostanie omówiony z radą nadzorczą 25 i 26 września 2019 r., następnie zostanie zaprezentowany na konferencjach prasowych i inwestorskich 27 września.  "Rada dyrektorów i rada nadzorcza nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie żadnych elementów projektu strategii" - czytamy

Kalendarium ISBnews

wdrażaniem DSR w Polsce i jego przyszłej roli w systemie energetycznym --14:30: Konferencja Euler Hermes pt. "CFO 4.0 - Cyfrowa Rewolucja W Biznesie"   CZWARTEK, 26 września --V Jubileuszowy Kongres Energetyczny we Wrocławiu, dzień II --V Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy w Siedlcach

Kalendarium ISBnews

: Debiut Medinice na NewConnect --13:00: Otwarcie nowego zakładu chińskiej firmy Nuctech Warsaw Company w Kobyłce   ŚRODA, 26 września --Konferencja Nafta-Gaz-Chemia 2018 --XV Kongres Nowego Przemysłu Energetyka/Gaz, dzień I --09:30: Spotkanie Klabater o planach i strategii --11:00

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews/ Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek, 26 września 2019 r., przygotowane przez analityków Macronext. --01:00: USA - Wystąpienie szefa Fed z Dallas (Robert Kaplan) --10:00: Strefa euro - Podaż

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 26 września --Konferencja Nafta-Gaz-Chemia 2018  --XV Kongres Nowego Przemysłu Energetyka/Gaz, dzień I  --09:30: Spotkanie Klabater o planach i strategii   --11:00: Konferencja prasowa Famuru nt. strategii rozwoju     CZWARTEK, 27 września

BOŚ wypowiedział Vistalowi Gdynia umowy kredytowe

Warszawa, 27.09.2017 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) wypowiedział Vistalowi Gdynia umowy kredytu inwestycyjnego i kredytu nieodnawialnego, podała spółka. "Zarząd spółki Vistal Gdynia S.A. informuje, iż w dniu 27 września 2017 r. otrzymał pisma datowane na 26 września 2017 r. od

Piontkowski: Uczniowie nie wrócą do szkół w tym roku szkolnym

Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Uczniowie szkół podstawowych i średnich w tym roku szkolnym nie wrócą już do szkół, poinformował minister edukacji Dariusz Piontkowski. Wyraził nadzieję, że będzie to możliwe od września br. "Wspólnie z […] premierem, z innymi ministrami, ministrem

Akcjonariusze Sunex zdecydują 26 VI o wypłacie 0,09 zł dywidendy na akcję

na 1 akcję), c) pozostałą część w kwocie 987 371,46 zł pozostawić do podziału w kolejnych okresach" - czytamy w projekcie uchwały. Na dzień dywidendy zaproponowano 10 września, a na termin wypłaty dywidendy 26 września br. Sunex jest producentem rozwiązań w dziedzinie techniki solarnej

Przychody Grupy Redan spadły o ok. 13% r/r do ok. 46 mln zł we wrześniu

mln zł i była niższa o ok. 26% w porównaniu do sprzedaży w tożsamym okresie roku poprzedniego. Powierzchnia całej sieci sprzedaży Grupy Redan na koniec września 2018 wyniosła 140,5 tys. m2, co oznacza spadek o ok. 1% w odniesieniu do września 2017. Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w

Akcjonariusze Mercora zdecydują 26 IX o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Mercora zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 26 września 2019 r., o przeznaczeniu całego zysku za rok obrotowy 2018/2019 (1 kwietnia 2018 - 31 marca 2019) w wysokości 13,1 mln zł, na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. W grudniu

MF zmieniło daty przetargów obligacji w IV, VI, IX i X 2018 r.

przetargi sprzedaży obligacji hurtowych odbędą się w 2018 r. w następujących terminach: 4 i 26 stycznia 8 i 22 lutego 15 i 27 marca 5 i 27 kwietnia 10 i 24 maja 16 i 28 czerwca 12 i 27 lipca 9 i 23 sierpnia 6 i 20 września 4 i 26 października 15 i 29 listopada 14 grudnia. (ISBnews

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 26 września --V Jubileuszowy Kongres Energetyczny we Wrocławiu, dzień II  --V Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy w Siedlcach, dzień I --I Kongres Energetyki Słonecznej, dzień I  --10:00: Konferencja Związku Banków Polskich nt. indeksu Pengab i raportu Netb@nk  

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 26 września --10:00: Spotkanie prasowe Stelmet nt. oferty publicznej  --15:00: Konferencja prasowa Eurocash nt.najnowszej edycji Akademii Umiejętności Eurocash    WTOREK, 27 września --13:00: Konferencja prasowa Polwaksu nt. aktualizacji strategii oraz

Kalendarium ISBnews

"Wykorzystanie technologii VR i AR w przemyśle" --13:00: Otwarcie nowego zakładu chińskiej firmy Nuctech Warsaw Company w Kobyłce   ŚRODA, 26 września --Konferencja Nafta-Gaz-Chemia 2018 --XV Kongres Nowego Przemysłu Energetyka/Gaz, dzień I --09:30: Spotkanie Klabater o

Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 26 mln zł w lutym, bez zmian r/r

Warszawa, 12.03.2019 (ISBnews) - Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 26 mln zł w lutym 2019 r., podobnej jak rok wcześniej, podała spółka. "W okresie od września 2018 roku do lutego 2019 roku grupa pozyskała zamówienia o wartości około 178,1 mln zł wobec 161,8 mln zł w

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 3,75 mld zł we wrześniu

. Fundusze dedykowane: 212,6 mln zł 3. Portfele instrumentów finansowych: 337,2 mln zł, w tym zarządzanie portfelem funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych: 26 mln zł" - czytamy w komunikacie. Według stanu na 30 września 2019 r., Skarbiec TFI zarządzał 36

Obroty na rynku głównym GPW spadły o 32,1% r/r do 17,1 mld zł we wrześniu

26,3% r/r do poziomu 16,1 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła we wrześniu 2019 r. 768,8 mln zł, o 29,8% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec września 2019 r. wyniosła 57 320,30 pkt i była o 2,8% niższa niż przed rokiem"

Przychody TXM spadły o 20% r/r do ok. 29 mln zł we wrześniu

2018 roku wyniosły ok. 0,4 mln zł, co oznacza spadek o 50% w stosunku do września 2017 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego wyniosła ok. 4,8 mln zł i była o 26% niższa w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. Sieć TXM na koniec

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews/ Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 26 listopada 2019 r., przygotowane przez analityków Macronext. --08:00: Niemcy - Indeks zaufania konsumentów – GfK, grudzień --14:00: Polska - Podaż

Kalendarium ISBnews

detalicznego" --12:00: Uroczystość otwarcia Wytwórni Poliamidów II Grupy Azoty w Tarnowie --14:30: Inauguracja Centrum Szkoleniowego 3M   WTOREK, 26 września --10:00: Konferencja prasowa Vivid Games nt. wyników   ŚRODA, 27 września --10:00: Planowane posiedzenie Sejmu --14:00

Indeks WIG20 wzrósł o 0,62% na zamknięciu w środę

Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,62% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 304,45 pkt w środę, 26 września. Indeks giełdowy WIG30 zyskał 0,77% i osiągnął poziom 2 624,84 pkt. Z kolei indeks WIG wzrósł wobec poprzedniego zamknięcia o 0,58

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Warszawa, 25.09.2018 - (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę, 26 września 2018 r., przygotowane przez analityków Macronext. --09:00: Strefa euro - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch) --14:00: Strefa euro 

Polwax ma umowę z ING BSK o czasowym wstrzymaniu egzekwowania zobowiązań

Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Polwax zawarł z ING Bankiem Śląskim umowę w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań wynikających z umowy kredytowej z września 2016 r., podała spółka. "Bank zobowiązał się wobec spółki, że w okresie do dnia zawarcia

Rada Europejska: UE zawiesza wymóg slotowy do 24 października 2020 r.

delegowanym. Decyzję w sprawie podjęcia dodatkowych środków ma przedstawić do 15 września 2020 r. Zwolnienie z wymogu slotowego wymagało nowelizacji unijnego rozporządzenia o przydzielaniu czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty. Parlament Europejski przeprowadził głosowanie 26 marca

Spółka Erbudu ma umowę na prace budowlane w Düsseldorfie za 9,6 mln euro netto

;sseldorf - prace stanu surowego i konstrukcji dachu" - czytamy w komunikacie. Wartość umowy to 9 620 978,8 euro netto, co w przeliczeniu po kursie z 26 września 2017 r. daje wartość 41 197 031,22 zł netto. Przewidywany okres realizacji to od 26 września 2017 r. do 15 października 2018 r., podano

Kalendarium ISBnews

rynek mediów i reklamy"   --11:30: Debiut Medinice na NewConnect --11:30: Warsztaty PGNiG "Wykorzystanie technologii VR i AR w przemyśle" --13:00: Otwarcie nowego zakładu chińskiej firmy Nuctech Warsaw Company w Kobyłce   ŚRODA, 26 września --Konferencja Nafta-Gaz

Intersport miał 1,3 mln zł straty netto w III kw. r.obr. 2019/2020

133,87 mln zł rok wcześniej. "Od 26 września do 10 grudnia 2019 r. spółka realizowała proces remontów, realokacji i zmniejszenia powierzchni sprzedaży trzech sklepów zlokalizowanych: w Galerii Jurajskiej w Częstochowie, w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku oraz w centrum handlowym Focus w Bydgoszczy. W

Netia miała 21,19 mln zł zysku netto, 26,54 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

usługi głosowe w obu segmentach. Segment B2C odnotował spadek przychodów o 3%, a segment B2B odnotował spadek przychodów o 1%. Udział usług świadczonych we własnej sieci wyniósł 66% na dzień 30 września 2019 r. przy 64% na dzień 30 czerwca 2019 r. ARPU dla nowo pozyskanych klientów B2C wyniosło w III

Grupa Kęty przesunęła na 26 IX drugą ratę dywidendy za 2017 r.

Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Grupa Kęty przesunęła wypłatę drugiej raty dywidendy na 26 września 2018 r. z 22 listopada 2018 r., poinformowała spółka. Pozostałe terminy pozostają bez zmian, dodano. "Jako dzień dywidendy proponuje się dzień 26 czerwca 2018 roku, natomiast terminy wypłat

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 28,7% r/r do 25,17 mld zł we wrześniu

% niższa niż rok wcześniej. "Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła we wrześniu 2018 r. o 20% r/r do poziomu 21,9 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła we wrześniu 2018 r. poziom 1,1 mld zł, o 26% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu

Akcjonariusze Trakcji zdecydują 26 VI o 0,1 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

dywidendy ma przypadać na 25 września 2018, zaś dzień wypłaty dywidendy na 15 października 2018 r., podano także. Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,37 mld zł w 2017 r

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

Warszawa, 25.09.2017 (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 26 września, przygotowane przez analityków Macronext. --14:00: Strefa euro -  Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet) --15:00: USA - Indeks cen domów S&P

Kalendarium ISBnews

; --13:40: Uroczystość otwarcia Wytwórni Poliamidów II Grupy Azoty w Tarnowie --14:30: Inauguracja Centrum Szkoleniowego 3M   WTOREK, 26 września --10:00: Konferencja prasowa Vivid Games nt. wyników  --10:00: Spotkanie prasowe PWC nt. 'Kapitał ludzki coraz bardziej digital. Jak

i2 Development wyemitował obligacje serii H o łącznej wartości 30 mln zł

Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - i2 Development dokonał emisji i przydziału 30 tys. zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł i maksymalnym terminie wykupu przypadającym 26 września 2021 r., podała spółka. "Środki finansowe pozyskane przez

Przychody Wittchena wzrosły o 74% r/r do 32,3 mln zł we wrześniu

wrześniu 2018 roku w porównaniu do września 2017 roku wynika z faktu, iż w roku 2018 część przychodów z tytułu realizacji umowy, (...) została rozpoznana we wrześniu, podczas gdy w 2017 roku przychody z tytułu realizacji analogicznej umowy zostały rozpoznane w czwartym kwartale tego roku" &ndash

Orlen Paliwa do 26 IX przyjmuje zgłoszenie kandydatów do zarządu spółki

Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza spółki Orlen Paliwa z grupy kapitałowej Orlen ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji w zarządzie, podała spółka. Termin zgłaszania kandydatur upływa 26 września br. "Osoba pełniąca funkcję w zarządzie

MCI Capital wniosło skargę kasacyjną dot. oddalenia powództwa

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - MCI Capital (MCI) wniosło skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 18 września 2018 r. w części oddalającej powództwo MCI, tj. co do kwoty 26 631 829 zł wraz z odsetkami ustawowymi. "W ten sposób MCI przy pomocy swoich doradców prawnych

Kernel przerobił 628,73 tys. ton ziarna słonecznikowego w I kw. 2019/2020

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Kernel przerobił 628,73 tys. ton ziarna słonecznikowego w I kw. roku obrotowego 2019/2020, co oznacza wzrost o 50% r/r, podała spółka. Sprzedaż oleju wyniosła 300,87 tys. ton, co oznacza spadek o 26% r/r. "Zakłady przetwarzające olej przerobiły 629 tys

PZPM/KPMG: Rejestracje aut z napędem alternatywnym wzrosły o 60% r/r w I-III kw.

2019 r. aż o 60,3% wzrosła liczba rejestracji samochodów osobowych z napędami alternatywnymi w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Od stycznia do września br. na łącznie zarejestrowanych 28 558 aut z napędem alternatywnym 26 634 stanowiły samochody z napędem

Wierzyciel Vistal Marine złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

Warszawa, 26.09.2017 (ISBnews) - Wierzyciel Vistal Marine, spółki zależnej Vistal Gdynia, złożył wniosek o ogłoszenie jej upadłości, podał Vistal Gdynia.  "Zarząd Vistal Gdynia informuje, iż w dniu 26 września 2017 r. powziął informacje o złożeniu 25 września 2017 r. w Sądzie

Luma Holding nie kupi akcji Protektora w ramach wezwania

przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji do 16 października br. 6 września podano, że przyjmowanie zapisów ruszy 26 września i potrwa do 9 października. Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie

Synektik miał wstępnie 37,5 mln zł przychodów w I kw. r. finans.

zakończonych 30 września 2019 roku, która wyniosła 134 786 623,22 zł" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie emitent zwraca uwagę, że realizacja kilku znaczących zleceń, które pierwotnie były planowane na czwarty kwartał roku kalendarzowego 2019, została przesunięta na pierwszy kwartał 2020, co znajduje

Luma podwyższyło cenę w wezwaniu na akcje Protektora do 5 zł, wydłużyło termin

w wysokości 33% względem średniej ceny rynkowej akcji spółki na przestrzeni ostatniego półrocza oraz nie będzie już podlegała żadnym modyfikacjom" - czytamy w komunikacie. 6 września podano, że przyjmowanie zapisów ruszy 26 września i potrwa do 9 października. Okres przyjmowania zapisów

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 26 września --09:00: Konferencja prasowa Ministerstwa Rozwoju i J.P.Morgan  --10:00: Konferencja "25-lecie podatku od towarów i usług - doświadczenia i przyszłość"  --10:00: Konferencja prasowa Vivid Games nt. wyników    --10:00: Spotkanie

W wezwaniu na akcje Protektora nie osiągnięto minimalnego progu w zapisach

początku października Luma Holding Limited - podmiot zależny od Radosława Miśkiewicza - podwyższyło cenę w wezwaniu na 33,1% akcji Protektora do 5 zł za sztukę z 4,2 zł oraz wydłużyło termin przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji do 16 października br. 6 września podano, że przyjmowanie zapisów ruszy 26

Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

tym, że przepisy ustawy nowelizowanej stosuje się do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2019 r. (tym samym zawiesiła stosowanie przepisów tej ustawy w 2018 r.), przypomina Kancelaria. W dniu 26 września 2018 r. odbyła się rozprawa przed TSUE w sprawie skargi Polski

Kalendarium ISBnews

: Uroczystość otwarcia Wytwórni Poliamidów II Grupy Azoty w Tarnowie --14:30: Inauguracja Centrum Szkoleniowego 3M    WTOREK, 26 września --10:00: Konferencja prasowa Vivid Games nt. wyników   --10:00: Spotkanie prasowe PwC nt. 'Kapitał ludzki coraz bardziej digital. Jak

Kaczyński zapowiada m.in. 500+ dla każdego dziecka, bez PIT do ukończenia 26 lat

, obejmujące duże miasta, a także małe miejscowości i wieś. "To jest razem potężna suma - dziesiątki miliardów złotych. […] To wszystko w tym roku" - podsumował Kaczyński. Pozostałe zobowiązania mają zostać zrealizowane do końca lata, tj. do 21 września br., podkreślił szef PiS. (ISBnews

Indeks WIG20 spadł o 0,4% na zamknięciu we wtorek

Warszawa, 26.09.2017 (ISBnews) - Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,4% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 443,34 pkt we wtorek, 26 września. Indeks giełdowy WIG30 spadł o 0,48% i osiągnął poziom  2 828,80 pkt. Z kolei indeks WIG stracił wobec poprzedniego zamknięcia

Murapol ma umowę sprzedaży nieruchomości w Warszawie za 40 mln zł netto

niż do dnia 26 września 2018 roku pod warunkiem nieskorzystania przez prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z prawa pierwokupu w odniesieniu do nieruchomości, podano także. "Strony zastrzegły na swoją rzecz uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie do dnia 31 października 2018 roku pod

Stalprofil rekomenduje 0,1 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

, aby termin ustalenia prawa do dywidendy określić na dzień 5 września 2017 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 26 września 2017 roku" – czytamy w komunikacie. W ub.r. zwyczajne walne zgromadzenie Stalprofil zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę dla akcjonariuszy 0,7 mln zł

4Mobility rozpoczyna jutro publiczną ofertę akcji seri F z ceną maks. 25 zł/szt.

Warszawa, 18.09.2017 (ISBnews) - 4Mobility rozpoczyna jutro publiczną ofertę akcji serii F od zapisów dla inwestorów indywidualnych, które potrwają do 28 września, podała spółka. Book building będzie prowadzony w dniach 26-29 września. Cena maksymalna wynosi 25 zł za akcję. "

Zmiany w kodeksie pracy. Co się należy zwalnianym pracownikom? Co z urlopami?

czasu ustania pandemii) zawieszenia obowiązku odbierania zaległych urlopów do 30 września bieżącego roku. O co chodzi? Dziś każdy pracownik ma prawo do 20 lub 26 dni urlopu w ciągu roku. Zgodnie z kodeksem pracy szef ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał do

P.A. Nova sfinalizowała umowę sprzedaży parków handlowych w Krośnie i Sosnowcu

; - czytamy w komunikacie. 26 września br. P.A. Nova zawarła warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. Nova Invest Krosno, będącej właścicielem parku handlowego w Krośnie, za 1 822 285 euro, oraz warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. Nova Invest Sosnowiec, będącej właścicielem

Bumech negocjuje z Uniprom Metali kontrakt na wydobycie boksytów w Czarnogórze

przypadku dojścia do porozumienia emitenta z zamawiającym, Bumech SA planuje realizację kontraktu za pomocą istniejącej infrastruktury i zasobów posiadanych przez spółkę celową, tj. Bumech Crna Gora d. o.o. Niksic" – czytamy dalej. Pod koniec września 2016 r. Bumech uruchomił kopalnię boksytu w

Altus TFI rozpocznie 26 IX przyjmowanie ofert zbycia do 5 mln akcji własnych

Warszawa, 19.09.2016 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) rozpocznie 26 września przyjmowanie ofert w ramach nabywania do 5 mln akcji własnych, stanowiących do 8,57% kapitału, w celu umorzenia po 16 zł za sztukę, podała spółka. "Rozpoczęcie przyjmowania ofert

Akcjonariusze JSW zdecydują 26 VI o wypłacie 1,71 zł dywidendy na akcję za 2018

uchwały. Na dzień dywidendy zaproponowano 27 sierpnia, a na termin wypłaty dywidendy 10 września br. W czerwcu 2018 r. akcjonariusze JSW zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r. JSW odnotowała 1 737,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

Erbud wyemitował obligacje serii C o łącznej wartości 52 mln zł, umarza serię B

obligacji serii B nastąpi w dniu 27 września 2017 roku. Pierwotny termin wykupu obligacji był ustalony na 26 marca 2018 roku. Pozostałe obligacje serii B zostaną wykupione w terminie 26 marca 2018 roku, podano również w dzisiejszym komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w

PGE jest zainteresowana przejęciami sieci ciepłowniczych

producenta z sieciami jest bardzo dobra" - powiedział Wasiłek podczas konferencji prasowej. Prezes PGE poinformował dziś, że grupa przedstawi strategię dla sektora ciepłowniczego i kogeneracji na początku września 2017 r. Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40

PGE: Zapasy węgla w elektrowniach są na ustawowym poziomie

; - powiedział Baranowski podczas konferencji prasowej. Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) podała wcześniej, że stan zapasów węgla kamiennego na koniec września 2017 r. wynosił 2,18 mln ton wobec 1,96 mln ton miesiąc wcześniej i 3,43 mln ton rok wcześniej. Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w

Obligacje serii E Kancelarii Medius zadebiutują jutro na Catalyst

Warszawa, 02.09.2015 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) wyznaczyła 3 września jako dzień debiutu obligacji serii E Kancelarii Medius na rynku Catalyst, podała GPW. "Zarząd Giełdy postanawia określić dzień 3 września 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym

Grupa Azoty sfinalizowała nabycie Goat TopCo GmbH za 226,6 mln euro

zawieszających przewidzianych w warunkowej umowie sprzedaży zawartej w dniu 6 września 2018 r. pomiędzy Grupą Azoty a Goat Netherlands B.V. z siedzibą w Amsterdamie, należącą do Grupy XIO w dniu 26 listopada 2018 r. nastąpiło wykonanie umowy warunkowej oraz zamknięcie transakcji objętej umową warunkową

Grupa Lotos przerobiła 10,7 mln ton ropy naftowej w 2019 r., o 0,8% mniej r/r

). Całkowita wielkość wydobycia wyniosła 7,67 mln boe" - czytamy dalej. 16 września 2019 roku rozpoczęto eksploatację ze złoża Utgard. Projekt został zrealizowany ok. 3 miesiące szybciej niż zakładał pierwotny harmonogram, uzyskując 25% oszczędności w porównaniu do zakładanego budżetu. Wydobycie ze

XTPL prognozuje złożenie 26 wniosków patentowych do końca 2020 r.

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Zarząd XTPL prognozuje, że w okresie od 1 września 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku spółka złoży 26 wniosków patentowych, podało XTPL. "XTPL jest spółką rozwijającą tzw. twardą technologię, wymagającą odpowiedniej infrastruktury laboratoriów i

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 277 tys. w USA

Warszawa, 01.10.2015 (ISBnews) - Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 277 tys. w tygodniu zakończonym 26 września 2015 roku, podał Departament Pracy w komunikacie. Oznacza to wzrost o 10 tys. wobec poprzedniego tygodnia. Konsensus rynkowy wynosił 270 tys. wniosków

Comarch zawarł ugodę z ZUS-em ws. KSI ZUS

Systemu Informatycznego KSI ZUS, a także raportów bieżących nr RB-6-2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., RB-12-2019 z dnia 29 maja 2019 r., RB-13-2019 z dnia 25 czerwca 2019 r., RB-22-2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. oraz RB-25-2019 z dnia 10 września 2019 r. dotyczących odroczenia wykonania żądania wypłaty

Mespila przedłużyła zapisy w wezwaniu na akcje Pagedu do 15 września 

wezwaniu otrzymają za swoje akcje należność w gotówce" - czytamy w komunikacie.  Mespila przedłużyła już raz zapisy w wezwaniu na akcje Pagedu - do 8 września z 26 sierpnia pierwotnie.  Na początku lipca Mespila Investments Limited ogłosiła wezwanie na wszystkie akcje spółki Paged

Aviva OFE Aviva BZ WBK proponuje wypłatę 228,5 mln zł dywidendy przez Grupę Kęty

dzień 26 czerwca 2018 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 lipca 2018 roku (28 % kwoty dywidendy) i 26 września 2018 roku (72 % kwoty dywidendy)" - czytamy także.  Propozycja zarządu Grupy Kęty zakłada przeznaczenia kwoty 190 434 000 zł na wypłatę dywidendy, 58 372

Witols Słowik został powołany na p.o. prezesa zarządu PGZ

 zakresu rachunkowości i finansów, podano także. Od 26 listopada 2015 r. sprawował funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, a od 18 stycznia do 20 września 2018 r. podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Był

HSBC Navigator: 9 na 10 polskich firm spodziewa się wzrostu biznesu w ciągu roku

informacji o szybko rozwijającym się międzynarodowym środowisku biznesowym. Wyniki  opracowano na podstawie odpowiedzi udzielonych przez ponad 9100 firm z 35 krajów świata, w tym 200 z Polski. Badanie przeprowadzono w okresie od sierpnia do września 2019 r. (ISBnews)

Polwax ma umowę z ING BSK o wstrzymaniu egzekwowania zobowiązań do 15 XII

rozpuszczalnikowego w Czechowicach Dziedzicach; a także kredyt wieloproduktowy na odnawialny limit kredytowy w wysokości 70 mln zł. Termin spłaty kredytu inwestycyjnego ustalono na 26 września 2026 r. Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej

BZ WBK: Konto Jakie Chcę otworzyło ponad 800 tys. Polaków (aktual.)

W dzisiejszej depeszy podaliśmy m.in., że pakiet wielowalutowości wchodzi od 10 sierpnia, tymczasem chodziło o 10 września. Poniżej zaktualizowana wersja depeszy.  Warszawa, 16.08.2018 (ISBnews) - W ciągu niecałego roku od premiery na otwarcie Konta Jakie Chcę zdecydowało się ponad

Murapol wprowadził do sprzedaży 96 lokali w II etapie Os. Parkowego w Gliwicach

Warszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - Murapol wprowadził do oferty 96 lokali w ramach II etapu inwestycji Murapol Osiedle Parkowe w Gliwicach, podała spółka. "W marcu ub.r. Grupa Murapol rozpoczęła komercjalizację I etapu inwestycji, w ramach którego zaoferowała 96 mieszkań, a z końcem września

Obrót energią elektryczną na TGE spadł o 2,8% r/r do 11,6 TWh we wrześniu

. Narastająco od stycznia do września obrót na rynku spot wyniósł 8,24 TWh, a na rynku terminowym 78,24 TWh, po wzroście odpowiednio o 309,7% i 26% r/r. (ISBnews)

Getin Holding ma zgodę rosyjskiego organu antymonopolowego na sprzedaż Carcade

dzień 30 września 2019 r. suma bilansowa grupy Carcade wynosiła 20 775 997 tys. RUB, natomiast suma kapitałów własnych 3 435 365 tys. RUB. Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie

Synektik osiągnął wstępnie 65,5 mln zł przychodów w IV kw. 2018 r.

osiągnięte w pierwszym kwartale roku finansowego 2018/2019 przekładają się na przewidywany skumulowany poziom sprzedaży za dwanaście miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 roku w wysokości 108 795 140 zł. Jest to o 41% więcej niż skumulowana sprzedaż za dwanaście miesięcy zakończonych 30 września 2018 roku

Grupa Kęty wypłaci ostatecznie 23,94 zł dywidendy na akcję z zysku za ub.r.

.; natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 lipca 2018 r. (pierwsza rata stanowiąca 28% kwoty dywidendy, tj. 63 954 494,90 zł , co daje 6,7 zł na akcję oraz 26 września 2018 roku (druga rata stanowiąca 72% kwoty dywidendy, tj. 164 563 506,28 zł, co daje 17,24 zł na akcję" - czytamy w

Pekabex Bet zrealizuje inwestycję w Bielsku-Białej za 10,1 mln euro netto

listu intencyjnego o podpisaniu którego spółka informowała 24 września ub. roku.  "Inwestor zapłaci Pekabex Bet S.A. wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Inwestora faktury, przy tym pierwsza płatność zostanie dokonana w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Inwestora

BZ WBK: Ponad 100 tys. osób otworzyło 'Konto Jakie Chcę' w miesiąc od premiery

ofercie BZ WBK pojawiło się 21 sierpnia br. W ciągu miesiąca (do 26 września br. włącznie) z nowej propozycji banku skorzystało 100 tys. użytkowników. "8 na 10 klientów w pakiecie z rachunkiem wybrało kartę Dopasowaną (karta płatnicza), natomiast co dziesiąty zdecydował się na kartę kredytową

W ramach wezwania na akcje Primetech zawarto transakcje na 31 781 akcji

sierpnia 2019 r. - realizację transakcji na GPW zapisów złożonych w II terminie. Termin przyjmowania zapisów w wezwaniu został 22 lipca wydłużony z 5 sierpnia do 12 września. Zgodnie z wezwaniem, Famur zamierza nabyć w jego wyniku 5 335 474 akcji zwykłych na okaziciela w formie zdematerializowanej

Serinus Energy pozyskał 3 mln USD z emisji akcji i warrantów

dla okresów kończących się 30 września 2018 r. oraz 31 grudnia 2018 r., a będą one konieczne również w dalszych kwartałach do 30 września 2019 r." - podano także w komunikacie. Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio