240 euro pl

Za konto internetowe też trzeba płacić

Rachunki oszczędnościowe na kontach internetowych najczęściej nie mają nic wspólnego z oszczędzaniem. Ich oprocentowanie wynosi zwykle zaledwie 0,1 proc. lub odsetki w ogóle nie są naliczane. Z analiz Expandera wynika, że tylko jeden bank zwraca koszty użytkowania konta w procentach.

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

;Intensyfikacja działań wymaga jednak środków. Dlatego zarząd zwrócił się do akcjonariuszy o wyrażenie zgody na emisję nowych akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru. Maksymalna wartość emisji będzie wynosiła równowartość 2,5 mln euro. Nasze plany, a zwłaszcza pierwsze zwiastuny trzech tytułów, których premiery

Koleje: remontowcy skazani na PLK

Koleje: remontowcy skazani na PLK

portfel robót zamknie się kwotą co najmniej 240 mln zł. W jakiej kondycji przetrwały zły czas obecne na rynku firmy? - Dekoniunktura w latach ubiegłych doprowadziła oczywiście do osłabienia firm działających na tym rynku, lecz wydaje się, że firmy wykonawcze przy sprzyjających warunkach stosunkowo

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw transportu.". Art. 34. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1219 oraz z 2008 r. nr 171, poz. 1058) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Przepis