22 euro to ile zł

Na Euro 2012 zmodernizowane będą 22 pociągi SKM

najbliższych dni. Choć do Euro 2012 zostało już tylko 750 dni, to zdaniem prezesa Lignowskiego, wykonanie nowego odcinka torów przed mistrzostwami jest jak najbardziej realne. Podobnie jak modernizacja 21 pociągów. - Przetarg na ich przebudowe chcemy ogłosić już w czerwcu. Zakres prac będzie identyczny, jak w

Pensje piłkarzy z największych lig w Europie w górę do aż 7,4 mld euro

Pensje piłkarzy z największych lig w Europie w górę do aż 7,4 mld euro

Piłka nożna przyciąga nie tylko kibiców, ale także pieniądze. W sezonie 2014/15 przychody europejskiego rynku futbolowego ze sprzedaży praw do transmisji, biletów oraz komercyjne (np. reklamy na stadionach czy umowy sponsorskie) znów wzrosły. Z nieco ponad 20 sezon wcześniej do przeszło 22 mld euro

TVP wydaje setki milionów złotych na prawa do transmisji sportowych

zainwestowanych budżetów - mówi Anna Bratkowska, commercial director w agencji mediowej SMG Polska. Zgodnie z szacunkami zawartymi w raporcie SMG o rynku reklamowym w czasie Euro 2012 Telewizja Polska zarobiła na transmisji meczów około 40 mln . Mistrzostwa te skończyły się dla Polaków na fazie grupowej, nasza

Niemcy nie chcą imigrantów, a ci mocno wspierają gospodarkę

W raporcie Bertelsmanna czytamy, że średnio obcokrajowcy przebywający w Niemczech w 2012 roku wpłacali do budżetu 3,3 tys. euro więcej z tytułu podatków i składek, niż odbierali z tytułu zasiłków. W sumie daje to kwotę 22 mld euro, która idzie na konto niemieckiego budżetu. Komentatorzy wskazują

Złoty wciąż traci do euro i "pozostaje słaby"

Po lepszym otwarciu, kurs złotego osłabiał się w piątek w ciągu dnia, by o godz. 16.30 osiągnąć 4,22 za euro. Trend na euro-złotym pozostaje wzrostowy, na horyzoncie nie widać bodźców, które mogłyby umocnić złotego - uważają analitycy. Ich zdaniem, utrzymuje się pozytywny sentyment na rynku

Astarta miała 13,32 mln euro straty netto, 27,78 mln euro EBITDA w I kw. 2020 r.

zrealizowanych cenach cukru" - czytamy w raporcie. Segmenty Przetwarzanie soi oraz Hodowla bydła wygenerowały odpowiednio 22 mln euro (spadek o 6% r/r) i 10 mln euro (wzrost o 14% r/r) przychodów. Eksport odpowiadał za 60 mln euro, tj. 60% skonsolidowanych przychodów, podano także. Astarta Holding N.V

Akcjonariusze Krka zdecydują 9 lipca o 4,25 euro dywidendy na akcję za 2019 r.

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Krka zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 9 lipca o przeznaczeniu na dywidendę 133,79 mln euro z zysku za 2019 r., co da 4,25 euro brutto na akcję, podała spółka. Wypłata nastąpi 23 lipca wg stanu akcjonariatu na 22 lipca, podano także

Krka miała 85,64 mln euro zysku netto, 162,04 mln euro EBITDA w I kw. 2020 r.

rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 162,04 mln euro wobec 99,91 mln euro rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 462,85 mln euro w I kw. 2020 r. wobec 378,47 mln euro rok wcześniej. "Przychody ze sprzedaży wzrosły o 84,4 mln euro i były o 22% wyższe niż w tym samym

EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 21 mld euro w kwietniu

obrotach towarowych (22 mld euro), usługach (6 mld euro) oraz w dochodach pierwotnych (4 mld euro). Zostały one częściowo skompensowane deficytem dochodów wtórnych (12 mld euro)" - podał bank centralny w komunikacie. W  ciągu dwunastu miesięcy zakończonych w kwietniu 

MF miało do dyspozycji 7,13 mld euro środków walutowych na koniec marca

Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Stan środków walutowych w dyspozycji Ministerstwa Finansów na koniec marca 2019 r. wyniósł łącznie 7 136,7 mln euro (30 697,1 mln ), podał resort. Miesiąc wcześniej było to 5 139,9 mln euro (22 163,2 mln ), podał resort. "W ramach obsługi

MF: Sześć banków ma mandat na organizację emisji 5-letnich euroobligacji

dokonało wyceny rocznych obligacji nominowanych w euro w formacie private placement. Wartość nominalna obligacji o terminie wykupu 22 stycznia 2021 r. wyniosła 200 mln euro. Pod koniec 2019 r. resort poinformował, że w I kwartale 2020 r. w zakresie finansowania zagranicznego możliwe są emisje publiczne

MF dokonało wyceny obligacji w ramach private placement o wartości 200 mln euro

Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) dokonało wyceny rocznych obligacji nominowanych w euro w formacie private placement. Wartość nominalna obligacji o terminie wykupu 22 stycznia 2021 r. wyniosła 200 mln euro, podał resort. "Rentowność obligacji wyniosła -0,31% przy

Globalworth Poland RE miało wstępnie 64,68 mln euro zysku netto w 2018 r.

tym pięć inwestycji w Warszawie (346 mln euro), Krakowie (139 mln euro) i we Wrocławiu (35,8 mln euro). Wartość portfela grupy wzrosła o 79% do 1,2 mld euro według stanu na 31 grudnia 2018 r. wobec 0,7 mld euro rok wcześniej. Spółka opublikuje skonsolidowany raport roczny 22 marca 2019 r

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews/ Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 22 maja 2020 r., przygotowane przez analityków Macronext. --10:00: Polska - Produkcja budowlano-montażowa, kwiecień (konsensus r/r: -1%; poprzednio: 3,7

POPiHN: Ceny paliw w styczniu stanowiły w Polsce 87-93% średniej UE

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN). Najwięcej w UE za olej napędowy musieli w styczniu zapłacić Szwedzi, gdzie średnia cena diesla wyniosła 1493,5 euro/1000 l, a także Brytyjczycy (1485,8 euro) oraz Włosi (1440,7 euro).  Polska znalazła się pod tym względem na 22. miejscu

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

konsumencka, marzec --11:00: Strefa euro - Handel zagraniczny EUR, styczeń (konsensus s.a.: 19,3 mld; poprzednio: 22 mld) --11:00: Strefa euro - Inflacja konsumencka, luty (konsensus HICP r/r: 1,2%; poprzednio: 1,4%) --19:00: USA - Decyzja FOMC ws. stóp procentowych, marzec --19:30: USA

Astarta miała 4,43 mln euro straty netto, 13,61 mln euro EBITDA w I kw. 2019 r.

euro, głównie dzięki wyprzedaży zapasów (42 mln euro, wobec 22 mln euro rok wcześniej), podano także. Astarta Holding N.V. to holding, zarejestrowany w Holandii, który grupuje spółki spożywcze i rolnicze działające na Ukrainie. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. (ISBnews)

IMC zdecydowało o 0,45 euro dywidendy zaliczkowej na akcję

Warszawa, 19.08.2019 (ISBnews) - Rada dyrektorów grupy IMC zadecydowała o przeznaczeniu na dywidendę ok. 14,9 mln euro, podała spółka. Wysokość wypłaconej dywidendy zaliczkowej wyniesie 0,45 euro na akcję, czyli ponad 30% więcej niż przed rokiem (0,34 euro). "To trzecia w historii

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę, 16 października 2019 r., przygotowane przez analityków Macronext. --11:00: Strefa euro - Bilans handlu zagranicznego (euro) sierpień --11:00: Strefa euro

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

:00: Strefa euro - Indeks PMI dla usług, styczeń (konsensus: 52,2; poprzednio: 52,8) --11:00: Strefa euro - Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r), grudzień (konsensus: 2,4%; poprzednio: 2,2%) --13:15: Strefa euro - Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde) --14:15: USA - Raport ADP

MF miało do dyspozycji 5,01 mld euro środków walutowych na koniec kwietnia

Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Stan środków walutowych w dyspozycji Ministerstwa Finansów na koniec kwietnia 2018 r. wyniósł łącznie 5 007,6 mln euro (21 134 mln ), podał resort. Miesiąc wcześniej było to 5 247,5 mln euro (22 083,9 mln ). "W ramach obsługi zadłużenia

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

Warszawa, 21.11.2018 - (SBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek, 22 listopada, przygotowane przez analityków Macronext. --10:00: Polska - Wyniki sprzedaży detalicznej, październik (konsensus r/r: 8,1%, poprzednio:5,6%) --10:00

MF miało do dyspozycji 5,25 mld euro środków walutowych na koniec marca

Warszawa, 16.04.2018 (ISBnews) - Stan środków walutowych w dyspozycji Ministerstwa Finansów na koniec marca 2018 r. wyniósł łącznie 5 247,5 mln euro (22 083,9 mln ) podał resort. Miesiąc wcześniej było to 7 425,9 mln euro (31 024,7 mln ). "W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego

CBRE: Polska miała ok. 40% udziału w rynku nieruchomości komerc. w CEE w I kw.

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Łączny kapitał ulokowany w nieruchomościach komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) wyniósł 4,25 mld euro w I kwartale 2020 r., co oznacza wzrost o 24% r/r. Pozycję lidera w regionie utrzymała Polska, z wartością inwestycji ponad 1,7 mld euro. Zbliżony

GTC miało 91,2 mln euro zysku netto w 2018 r.

wzrosła o 22% do 111 mln euro; FFO I wzrosło o 29% do 61 mln euro, przy FFO na akcję w wysokości 0,13 euro; 47% wzrost zysku przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej do 65 mln euro; zysk po opodatkowaniu wyniósł 92 mln euro, przy zysku na akcję w wysokości 0,19 euro; EPRA NAV wzrosła o

CPPC: Blisko 150 tys. gospodarstw domowych zostanie podłączonych do internetu

o wysokich przepustowościach" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na tzw. "dogęszczanie obszarów", poinformowało Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Łączna maksymalna kwota dofinansowania na 22 obszary wynosi 362,5 mln , podano także. "Przystępując do

Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1,4% r/r w I wg wstępnych danych

Warszawa, 01.02.2019 (ISBnews) - Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1,4% r/r w styczniu 2018 r. wobec 1,6% r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat wg wstępnych danych. Konsensus rynkowy wynosił 1,4% r/r.  Pełne dane o inflacji HICP za styczeń zostaną

WindEurope: Polska trzecia w Europie w finansowaniu lądowych farm wiatr. w ub.r.

owoce - w 2019 r. sfinansowano tam prawie jedną czwartą mocy wytwórczych Europy. W Polsce również odnotowano imponującą kwotę finansowania nowych aktywów - 0,8 mld euro, dzięki którym sfinansowano 630 MW nowych lądowych mocy wiatrowych po 1,3 mln euro za MW (średnia dla lądowych elektrowni wiatrowych w

Tegoroczny backlog Asseco SEE wynosi 111,4 mln euro, o 11% więcej r/r

.  Portfel zamówień Payten na 2019 na poziomie przychodów jest wyższy 13% r/r i wynosi 50 mln euro, a na marży1 jest wyższy o 22% r/r i wynosi 44,3 mln euro. Na poziomie przychodów backlog Payten na II kw. br. jest wyższy o 21% r/r i wynosi 12,9 mln euro, a na poziomie marży1 jest wyższy o 24% r

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 11 lutego 2020 r., przygotowane przez analityków Macronext. --15:00: Strefa euro - Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde) --16:00: USA - Prezes Fed

KE zdecydowała o 242 mln euro dofinansowania na S7 Napierki-Płońsk

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska zdecydowała o dofinansowaniu kwotą 242 mln euro z Funduszu Spójności budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Napierki - Płońsk, podała komisja. "Ta droga jest częścią korytarza Bałtyk-Adriatyk w transeuropejskiej sieci transportowej i

KPMG: Wartość najlepszych 5 polskich piłkarzy spadła o ok. 25% z powodu pandemii

wartości odnotowali napastnicy Arkadiusz Milik grający w Napoli i Krzysztof Piątek, który stosunkowo niedawno przeszedł do Herthy Berlin, podpisując kontrakt ważny do czerwca 2025 r. Ich wartość spadła odpowiednio z 35 mln euro do 27-29 mln oraz z 27 mln do 21-22 mln euro. Okazuje się, że największe

KIR rozliczył 166,1 mln transakcji o wartości 470,97 mld zł w kwietniu

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) przetworzyła w systemie Elixir 166,1 mln transakcji o łącznej wartości 470,97 mld w kwietniu br. W systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro, rozliczono 2,6 mln komunikatów o wartości 13,6 mld

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews/ Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 2 lipca 2019 r., przygotowane przez analityków Macronext. --08:00: Niemcy - Sprzedaż detaliczna, maj (konsensus m/m: 0,5%, poprzednio: -2%) --11:00: Strefa euro - Inflacja

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

Warszawa, 01.10.2018 (SBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 2 października przygotowane przez analityków Macronext. -- Chiny - Święto Narodowe - dzień wolny -- ? : Strefa euro - Spotkanie ministrów finansów UE (ECOFIN) --08:00: Strefa

Euro Styl ma pozwolenie na użytkowanie Polanki Apartamenty w Gdańsku

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Euro Styl z Grupy Dom Development otrzymał pozwolenie na użytkowanie inwestycji Polanki Apartamenty w Gdańsku Oliwie, podała spółka. "Na inwestycję składają się dwa wyjątkowe, kameralne budynki, oferujące w sumie 9 apartamentów o metrażach od

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

Warszawa, 11.02.2019 (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 12 lutego 2019 r., przygotowane przez analityków Macronext. -- --:-- : Strefa euro -  Spotkanie ministrów finansów UE (ECOFIN) --09:00: Niemcy - Wystąpienie

AmRest miał 5,12 mln euro zysku netto, 33,7 mln euro EBITDA w I kw. 2018 r.

Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings odnotował 5,12 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 4,76 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 11,7 mln euro wobec 9,3 mln euro

KE proponuje odroczenie o 6 miesięcy pakietu VAT dot. e-handlu - do 1 VII 2021

150 euro, importowanych wcześniej spoza UE. Wedle nowych przepisów to na sprzedającym będzie ciążyć obowiązek naliczenia podatku VAT oraz zapłata tego podatku rzecz państwa członkowskiego w systemie OSS. Zniesione ma zostać też zwolnienie z VAT dla towarów o wartości do 22 euro. Nowe przepisy

ZBP: Odsetek zwolenników przyjęcia euro wśród bankowców spadł r/r o 8 pkt proc.

Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Odsetek zwolenników przyjęcia wspólnej waluty wśród polskich bankowców wynosi obecnie 43% i jest niższy w porównaniu do minionego roku o 8 pkt proc. Jednocześnie o 8 pkt proc. wzrósł odsetek badanych przeciwnych zastąpieniu złotego wspólną walutą euro, wynika

Erbud ma umowę na budynek mieszkalny w Dusseldorfie za 11,15 mln euro

Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Erbud podpisał umowę z Instone Real Estate Development GmbH na realizację stanu surowego budynku mieszkalnego wraz z garażem podziemnym w Düsseldorfie, podała spółka. Wartość umowy wynosi 11 152 387,08 euro netto (ok. 48 218 460,77 netto). Wykonawcą

Pfleiderer miał 1,56 mln euro straty netto, 13,9 mln euro zysku EBIT w II kw.

kwartale br. przychody Grupy Pfleiderer zwiększyły się o 4,3% do 264,4 miliona euro z 253,6 miliona euro w analogicznym okresie 2017 r. Główny udział w przychodach Grupy miał rynek DACH (46%), Polska (24%) oraz inne rynki zachodnioeuropejskie (22%). Co istotne, sprzedaż wysokomarżowych produktów z

Grant Thornton: 42% średnich i dużych firm chciałoby wprowadzenia euro w Polsce

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Obecnie wejścia Polski do strefy euro życzyłoby sobie 42% średnich i dużych firm, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Grant Thornton. W 2010 roku chciało tego 85% średnich i dużych firm w Polsce, rok później zaczął się wieloletni kryzys strefy euro i

GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 3,3% r/r do 48,1 mld euro w I-IX 2019 r.

USD, 10 mld euro) wobec 35,3 mld (10 mld USD, 8,3 mld euro) w analogicznym okresie ub. r." - czytamy w komunikacie. Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,5 pkt proc. i wyniósł 27,7%, a w imporcie o 0,7 pkt proc. i stanowił 22%. "

Atal zaczął budowę w Dreźnie, liczy na 20-22% marży brutto

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Atal rozpoczął budowę I etapu inwestycji mieszkaniowej w Dreźnie w Niemczech, poinformował dyrektor finansowy Andrzej Biedronka-Tetla. Spółka spodziewa się osiągnąć na projekcie marżę brutto ze sprzedaży na poziomie 20-22%, a za najbardziej prawdopodobny

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews/ Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek, 26 września 2019 r., przygotowane przez analityków Macronext. --01:00: USA - Wystąpienie szefa Fed z Dallas (Robert Kaplan) --10:00: Strefa euro - Podaż

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę, 29 maja 2019 r., przygotowane przez analityków Macronext. --09:00: Niemcy - Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Jens Weidmann) --09:30: Strefa euro - Wystąpienie

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

Warszawa, 06.05.2019 (SBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 7 maja, przygotowane przez analityków Macronext. --08:00: Niemcy - Zamówienia w przemyśle, marzec (konsensus m/m: 1,5%, poprzednio: -4,2%) --11:00: Strefa euro - KE

11bit Studios: Premiera cyfrowej wersji gry 'Frostpunk' na Xbox One i PS4 11 X

wersja 'Frostpunka' będzie też oferowana w dystrybucji fizycznej (pudełkowej). Za jej przygotowanie odpowiada firma Merge Games. W Europie 'Frostpunk' w dystrybucji fizycznej będzie dostępny od 18 października 2019 roku, a w USA od 22 października 2019 roku w cenie 34,99 USD/euro bądź 29,99 GBP"

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

%) --11:00: Strefa euro - Koniunktura gospodarcza  --14:30: USA - Bilans handlu zagranicznego (USD) listopad  (konsensus: -53,8 mld poprzednio: -55,5 mld) --21:00: USA - Kredyt konsumencki (USD) --22:40: USA - Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API (ISBnews/Macronext)

GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 1,8% r/r do 36,8 mld euro w I-VII 2019 r.

, 6,9 mld euro) wobec 26,5 mld (7,6 mld USD, 6,2 mld euro) w analogicznym okresie ub. r." - czytamy w komunikacie. Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 0,8 pkt proc. i wyniósł 27,3%, a w imporcie o 0,9 pkt proc. i stanowił 22%. "Największy

Eurostat: Nadwyżka w handlu zagr. strefy euro wyniosła 23,4 mld euro w marcu

Warszawa, 19.05.2015 (ISBnews) - Nadwyżka w obrotach handlowych strefy euro (niewyrównana sezonowo) z resztą świata wyniosła 23,4 mld euro w marcu br. wobec 16,1 mld euro nadwyżki rok wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Konsensus rynkowy wynosił 22-22,8 mld euro nadwyżki

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 22 listopada 2019 r., przygotowane przez analityków Macronext. --08:00: Niemcy - Produkt Krajowy Brutto, fin. III kw. (konsensus: 1%; poprzednio: -0,1%) --09:00

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Strefa euro - Bilans płatniczy, czerwiec (konsensus saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR): 21,2 mld, poprzednio: 20,9 mld) --10:00 Polska -Wyniki sprzedaży detalicznej, czerwiec (konsensus ceny stałe r/r: 3,9%, poprzednio: 5,6%) --16:00: USA - Raport Uniwersytetu Michigan, wst

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

ECB (Peter Praet) --14:00: Strefa euro - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch) --14:30: USA - Inflacja producencka, czerwiec --16:00: Polska - Komunikat po posiedzeniu RPP, lipiec --17:30: Strefa euro - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Danièle Nouy) --22:30

MPiT: Wzrost eksportu przyspieszy do ok. 6% r/r w kolejnych miesiącach

analogicznym okresem ub. r. o 0,8 pkt proc. i wyniósł 27,3%, a w imporcie o 0,9 pkt proc. i stanowił 22%. Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 1,8% r/r i wyniósł 36,8 mld euro w okresie styczeń-lipiec 2019 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 0,1% r/r do 29,9 mld euro według GUS. W okresie styczeń

Zysk netto GTC spadł r/r do 51,88 mln euro w III kw. 2017 r.

w Bukareszcie, częściowo skompensowane sprzedażą Galerii Burgas i Galerii Stara Zagora" - czytamy w komunikacie. Marża brutto z wynajmu wyniosła 22 mln euro w III kw. 2017 r. i 65 mln euro w 9 m-cach 2017 r. (65 mln euro przez 9 m-cy 2016 r.), podano także. "Zysk netto to 52 mln euro w

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Warszawa, 21.05.2019 - (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę, 22 maja 2019 r., przygotowane przez analityków Macronext. --09:00: Polska - Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC, maj --09:30: Strefa euro - Wystąpienie

Akcjonariusze GTC zdecydowali o 0,37 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Globe Trade Centre (GTC) zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o podziale zysku netto za rok 2018 i wypłacie dywidendy w wysokości 178 908 688,52 czyli 0,37 na akcję, wynika z uchwał.  "Dywidenda będzie wypłacona z zysku

Pracodawcy RP: Zmniejszenie funduszy z UE odbije się na sytuacji przedsiębiorstw

Polsce 105,8 mld euro, czyli według obecnego kursu euro ponad 451 mld . Z tej kwoty Polska wykorzystała do końca 2018 roku 22% środków, podano w materiale. Według Pracodawców RP, dla Polski najkorzystniejsze byłoby zachowanie dotychczasowych kluczy podziału środków unijnych. Jest jednak pewne, że

Emilewicz: Eksporterzy umacniają pozycję m.in. w USA, Kanadzie czy Japonii

Środkowo-Wschodniej, np. Węgry (wzrost o 11,5%) i Słowacja (10,4%). "Równolegle polscy eksporterzy umacniają swoją pozycję na odległych geograficznie wysokorozwiniętych rynkach, takich jak USA, Kanada czy Japonia, na których widać ostatnio dynamiczne wzrosty sprzedaży (odpowiednio o ok. 14,5%, 22% i

KIR: Najwięcej transakcji w euro jest rozliczanych z Niemcami i Holandią

, kiedy rozliczono 6,8 mln komunikatów wysyłanych i 22 mln komunikatów otrzymywanych, podał KIR. Euro Elixir to system rozliczeniowy, który umożliwia wykonywanie przelewów w euro. Przetwarza transakcje zarówno przesyłane pomiędzy bankami w Polsce, jak i wymieniane z zagranicą. Jest dostępny dla

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

Warszawa, 21.08.2019 (ISBnews/ Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek, 22 sierpnia 2019 r., przygotowane przez analityków Macronext. --09:30: Niemcy - Indeks PMI dla przemysłu, wst. sierpień (konsensus: 43,1

Griffin RE sprzedał nieruchomości logistyczne w Strykowie za 51,8 mln euro

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Griffin Real Estate (Griffin RE), działając w imieniu Redefine Properties, sfinalizował transakcję sprzedaży dwóch nieruchomości logistycznych klasy A o powierzchni 77 660 m2 GLA oraz działkę budowlaną pod budowę kolejnego magazynu o powierzchni 22 407 m2 GLA w

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 22 marca 2019 r., przygotowane przez analityków Macronext. --?: Strefa euro - Szczyt Unii Europejskiej --09:30: Niemcy - Indeks PMI dla przemysłu, wst. marzec

Nadwyżka w handlu zagranicznym Niemiec wyniosła 19,4 mld euro w lipcu

Warszawa, 09.09.2016 (ISBnews) - Nadwyżka w handlu zagranicznym Niemiec wyniosła 19,4 mld euro w lipcu br. (w ujęciu wyrównanym sezonowo), podał niemiecki urząd statystyczny Destatis. Konsensus rynkowy wynosił 22 mld euro nadwyżki. W lipcu br. eksport (wyrównany sezonowo) Niemiec spadł o 2,6

Asseco SEE miało 17,79 mln zł zysku netto, 38,7 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

wobec 17,79 mln zysku rok wcześniej. "Do wzrostu zysku operacyjnego w największym stopniu przyczynił się segment Rozwiązania w obszarze płatności. EBIT segmentu w drugim kwartale 2019 roku wyniósł 2,8 mln euro, co oznacza wzrost o 0,7 mln euro (35%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Warszawa, 21.09.2017 (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 22 września, przygotowane przez analityków Macronext. --08:45: Strefa euro - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Pentti Hakkarainen) --09:15: Strefa euro - Wystąpienie

Grupa Accolade rozbuduje Park Przemysłowy w Szczecinie za 160 mln zł

;zanotowało w Polsce w porównaniu do 2017 r. pięciokrotny wzrost aktywów, a roczne przychody z najmu powierzchni wzrosły do 22 mln euro, podano także. Accolade ma dziewięć kompleksów przemysłowych o powierzchni 588 tys. m2 i wartości 360 mln euro. Firma wywodząca się z Czech w Szczecinie pojawiła się w 2017

We wtorek niewielka korekta na złotym

-miesięczne minima. O godzinie 09:22 za euro trzeba było zapłacić 4,4082 , co oznacza wzrost kursu o 0,5 gr wobec poniedziałkowego zamknięcia, gdy euro potaniało o 4,6 gr. Dolar drożał o 0,6 gr do 3,9605 , po tym jak dzień wcześniej jego kurs spadł o 5,2 gr. Poranne osłabienie złotego to nie tylko

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek

Warszawa, 19.10.2018 - (SBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na poniedziałek, 22 października, przygotowane przez analityków Macronext. --10:00: Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 r

KIR rozliczył 155,7 mln transakcji o wartości 451,4 mld zł w styczniu

Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) rozliczyła w styczniu 2019 r. w systemie Elixir 155,72 mln transakcji o łącznej wartości 451,42 mld . W systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro - rozliczono 3,05 mln komunikatów o wartości 17,4

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

s.a (m/m) (konsensus: 0,2% , poprzednio: 1%) --08:00: Niemcy - Handel zagraniczny, bilans handlu zagranicznego s.a. kwiecień (EUR) (konsensus: 20,5 mld, poprzednio: 22 mld) --09:15: Strefa euro - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Yves Mersch) (ISBnews/Macronext)

Odwiedzalność centrów handlowych EPP wzrosła o 2% r/r w I poł. 2019 r.

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Odwiedzalność centrów handlowych EPP wzrosła o 2% r/r w I poł. 2019 r., poinformował prezes Hadley Dean. W tym czasie spółka miała 72 mln euro przychodów operacyjnych netto i 52,7 mln euro zysku do podziału. "Pomimo zakazu handlu w niedzielę, zgodnie z

Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro przyspieszyła do 1,8% r/r w styczniu

Warszawa, 31.01.2017 (ISBnews) - Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1,8% r/r w styczniu br. wobec 1,1% r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat wg wstępnych danych. Konsensus rynkowy wynosił 1,6% wzrostu r/r. Pełne dane za styczeń Eurostat opublikuje 22 lutego 2017 r

Credit Agricole Bank Polska wypowiedział Vistalowi umowy kredytowe

dni, zadłużenie na dzień 22 września 2017 r. wynosi 55 176 465,55 , b) umowy kredytu inwestycyjnego, o zawarciu którego spółki informowała w raporcie bieżącym nr 67/2015; termin wypowiedzenia wynosi 7 dni, zadłużenie na dzień 22 września 2017 r. wynosi 2 655 177,56 euro, c) umowy kredytu obrotowego

KOWR: Krajowa branża mleczarska pozostanie eksporterem netto w 2019 roku

. "Ze wstępnych danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2018 r. wartość wywiezionych artykułów mleczarskich osiągnęła poziom 2,24 mld euro (9,53 mld ), o blisko 3% wyższy niż w bardzo dobrym 2017 r. Jednocześnie wydatki na zakup tego asortymentu poza granicami naszego kraju były zbliżone do

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1 753 mln euro deficytu w IV kw.

. Na poziom tego salda wpłynęły ujemne salda dochodów pierwotnych (22 mld ), obrotów towarowych (7,2 mld ) i dochodów wtórnych (2,7 mld ) oraz dodatnie saldo usług (24,3 mld ). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemne i wyniosła 1,3%" - czytamy dalej w komentarzu. 

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

: Polska: Skorygowany szacunek PKB za 2018 rok --13:25: Strefa euro - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos) --14:45: USA - Handel zagraniczny --14:30: USA - Stopa bezrobocia, wrzesień (konsensus: 3,7%, poprzednio: 3,7%) --16:25: USA - Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael

Leszek Skiba został powołany na stanowisko prezesa Banku Pekao

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Banku Pekao powołała z dniem 22 kwietnia 2020 r. Leszka Skibę, dotychczasowego wiceprezesa zarządu banku, na funkcję prezesa bieżącej wspólnej kadencji, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz z chwilą uzyskania

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

Warszawa, 20.11.2017 (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek 21 listopada, przygotowane przez analityków Macronext. --16:00: Strefa Euro - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré) --16:00: USA -  Sprzedaż domów

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Warszawa, 05.04.2018 - (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 6 kwietnia, przygotowane przez analityków Macronext. --08:00: Niemcy - Produkcja przemysłowa , luty m/m (konsensus: 0,3%; poprzednio: -0,1% ) --08:45: Strefa euro

PAIH realizowała 181 projektów wartych łącznie 8,76 mld euro na koniec I kw.

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) obsługiwała na koniec I kw. br. 181 bezpośrednich inwestycji zagranicznych wartych łącznie 8,76 mld euro, podała Agencja. Rok wcześniej pracowała nad 185 projektami o łącznej wartości 6,85 mld euro (wzrost o 27% r/r

KE zatwierdziła dopłaty do składowania produktów i rekompensaty dla rolników

rolnictwa i żywności, narażonych na straty w wyniku epidemii, poinformowano. Komisja zezwoliła także państwom członkowskim Unii na wykorzystanie funduszy rozwoju obszarów wiejskich na rekompensaty dla rolników i małych przedsiębiorstw rolno-spożywczych w wysokości odpowiednio do 5 tys. euro i 50 tys. euro

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

: 55,2, poprzednio: 54,1) --10:00: Strefa euro - Indeks PMI dla usług, fin. sierpień (konsensus: 54,4, poprzednio: 54,2) --10:30: Strefa euro - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet) --11:00: Strefa euro - Sprzedaż detaliczna r/r lipiec (konsensus: 1,3%, poprzednio: 1,2%) --13:00

APN Promise ma umowę z PKN Orlen o wartości max. 30 mln euro

, przewidzianych umową EA oraz wzajemnymi ustaleniami stron. "Podpisując niniejszą umowę PKN Orlen składa pierwsze zamówienie na kwotę 22 480 000,00 euro. Spółka zrealizuje pierwsze zamówienie na licencje na oprogramowanie w terminie nie dłuższym, niż 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, pozostałe

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Warszawa, 14.06.2018 (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 15 czerwca 2018 r., przygotowane przez analityków Macronext --03:30: Chiny - Ceny nieruchomości (r/r) --10:45: Strefa euro - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit

Echo sprzeda 10 mln akcji Echo Polska Properties za ok. 11,5 mln euro

Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Echo Prime Assets, spółka zależna Echo Investment, otrzymała propozycję i potwierdziła warunki sprzedaży 10 mln akcji Echo Polska Properties (EPP) za ok. 11,5 mln euro pomniejszone o koszty transakcyjne, podała spółka. Przewidywana data rozliczenia

Millennium liczy na 100 mln zł synergii w tym roku po połączeniu z Euro Bankiem

całkowite wydatki integracyjne związane z akwizycją Euro Banku poniżej 300 mln . Poza 116 mln kosztów integracji poniesionych w 2019 roku, 37 mln zostało ujęte w wartości firmy poprzez korektę ceny zakupu, a 33 mln z zostało rozliczone jako nakłady inwestycyjne. Skuteczne dokończenie

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC, wrzesień --09:55: Niemcy - Stopa bezrobocia s.a. wrzesień (konsensus: 5,2%, poprzednio: 5,2%) --10:30: Wlk. Brytania - Produkt Krajowy Brutto, rew. II kw. (r/r) konsensus: 1,3%, poprzednio: 1,2%) --11:00: Strefa euro - Inflacja HICP - dane szacunkowe

Przegląd informacji ze spółek

, czyli ponad 30% więcej niż przed rokiem (0,34 euro). Astarta odnotowała 30,27 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 37,25 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Esotiq & Henderson miał ok. 17,5 mln

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

: USA - Indeks Kansas City Fed dla przemysłu, wrzesień --19:00: Strefa euro - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Peter Praet) --20:00: USA - Wystąpienie szefa Fed z Dallas (Robert Kaplan) --22:30: USA - Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell) (ISBnews

Przychody AmRestu wzrosły wstępnie o 23,2% r/r do 392 mln euro w III kw. br.

Warszawa, 23.10.2018 (ISBnews) - Przychody Grupy AmRest wyniosły 392 mln euro w III kw. 2018 r., co oznacza, wzrost o 23,2% w skali roku. W tym samym okresie sprzedaż grupy w walutach lokalnych wzrosła o 25,2%, podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Na dynamikę sprzedaży grupy w

22 euro to ile zł

, 63,62 mln euro EBITDA w I poł. 2019 r. --Przychody Esotiq & Henderson wzrosły o ok. 22% r/r do ok. 17,5 mln w VII --Harbin GP wypowiedział Biotonowi umowę dostawy i dystrybucji w Chinach --KNF wszczęła postępowanie administracyjne w Idea Banku ws. środka nadzorczego --Volantis Bidco nabędzie

Akcjonariusze Warimpexu zdecydowali o 0,06 euro dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Warimpexu zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,06 euro na akcję z zysku bilansowego w wysokości 16,56 mln euro, wykazanego w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2017 r., poinformowała spółka. "Na 32. zwyczajnym walnym zgromadzeniu

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Warszawa, 16.01.2018 - (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę, 17 stycznia, przygotowane przez analityków Macronext. --11:00: Strefa euro - Inflacja konsumencka, fin. za grudzień r/r (konsensus r/r: 1,4%, poprzednio: 1,5%) --14

GTC planuje zwiększenie r/r inwestycji w nieruchomości w 2017 r.

zakupionych gruntów pod zabudowę wyniosła 22 mln euro. Natomiast wartość inwestycji w nieruchomości w budowie wyniosła 93 mln euro, podała spółka. Dzięki 140 mln euro akwizycji wartość portfela nieruchomości generujących przychody wzrosła o 20% r/r w 2016 r., do 1 261 mln euro. Obiekty, o które GTC