2015 cena energii

NIK: Cel 15-proc. udziału OZE w zużyciu energii w 2020 r. jest zagrożony

wyprzedzeniem; ustalania na co najmniej roczne okresy harmonogramu aukcji i ich konsekwentne przeprowadzanie; rozważenie zasadności uwzględniania przy ustalaniu cen referencyjnych szerokiego spektrum czynników, które nie mają wpływu na koszty energii liczone wg zasad mikroekonomii. Jak zauważa Izba

Autopoprawka do projektu ws. cen energii wprowadza Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny

. W poprawionej wersji projektu przewidziano m.in. wypłatę utraconych przychodów przedsiębiorstwom obrotu oraz dystrybucyjnym przez tworzony Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. "Sama obniżka podatku akcyzowego oraz opłaty przejściowej może być niewystarczająca dla zachowania cen energii elektrycznej

LW Bogdanka sprzeda węgiel do Elektrowni Ostrołęka za 180 mln zł w l. 2020-2022

ustalona została cena sprzedaży węgla w roku 2020 oraz na nowo ustalono wolumeny dostaw węgla w latach 2020-2022" - czytamy w komunikacie. W związku z zawarciem aneksu wartość całej umowy, obowiązującej od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2022 r., wyniesie 1 539 mln zł netto, z czego wartość umowy w

mBank przyjął politykę kredytowania OZE, przeznaczy na ten obszar ok. 0,5 mld zł

wzrost efektywności i spadek cen turbin wiatrowych, a także wyraźne spadki cen paneli fotowoltaicznych, znacząco poprawiły parametry finansowe projektów z sektora OZE. W świetle aktualnych cen energii inwestycje realizowane w systemie aukcyjnym wymagają mniejszego wsparcia niż poprzednio. Gwarancja

Forum Energii: 3-4 GW mocy fotowoltaicznych zwiększy stabilność systemu latem

raportu Forum Energii pt. "Jak radzimy sobie ze szczytami letnimi? Bilans zmian po kryzysie 2015 r." "Jednym z powodów tego, co się ostatnio wydarzyło z cenami energii, jest wzrost zapotrzebowania w szczycie letnim, kurczące się zasoby dostępne w tym okresie i to, że nie do końca

PKP Cargo kupi energię trakcyjną od PKP Energetyka za 861 mln zł do końca 2018r.

energię elektryczną na podstawie odrębnych umów. Umowa określa wielkość mocy umownej w okresie rozliczeniowym i prognozowaną wielkość zużycia energii trakcyjnej" - czytamy w komunikacie. Cena sprzedaży energii elektrycznej wyliczona jest zgodnie ze wzorem ustalonym dla lat 2017-2018. Umowa określa

APS Energia może przeprowadzić skup akcji w I połowie 2020 r.

Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - APS Energia może przeprowadzić skup akcji w I połowie 2020 r., poinformował ISBnews prezes Piotr Szewczyk. "Jeśli ta sytuacja na giełdzie będzie się utrzymywać i poziom ceny akcji będzie niski, to będziemy musieli coś z tym zrobić. Dla tego celu mamy ok

Zysk netto Inter RAO spadł r/r do 9,26 mln euro w 2016 r.

. Wolumen handlu energią elektryczną w Polsce wyniósł 386 GWh w 2016 r. wobec 254 GWh w 2015 r., podano również. "Miniony rok był wymagający dla wszystkich uczestników rynku ze względu na średnio niższe i mocno zmienne ceny energii elektrycznej po uruchomieniu połączeń elektroenergetycznych NordBalt

PGE: Produkcja energii elektrycznej netto wyniosła 39 TWh w I-III kw. 2016 r.

styczeń-wrzesień 2015 r.), podała spółka. „Zrealizowana przez PGE średnia cena hurtowa energii elektrycznej (cena sprzedaży na giełdzie) wyniosła 168 zł za MWh (174 zł w okresie styczeń-wrzesień 2015 r.). Wolumen sprzedaży detalicznej do odbiorców finalnych wyniósł 31,9 TWh (29,0 TWh w okresie

Obrót energią elektryczną na TGE spadł o 27,5% r/r do 13 215 974 MWh w lipcu

Warszawa, 12.08.2015 (ISBnews) - Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w lipcu 2015 r. na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) wyniósł 13 215 974 MWh, co oznacza spadek o 27,5% w porównaniu z lipcem 2014 r. podała giełda

Kalendarium ISBnews

sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2015-2018 --11:30: PKP PLK briefing prasowy "Postęp prac w Rzeszowie Zachodnim"  --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje dane o inflacji bazowej za marzec   ŚRODA, 17 kwietnia --Konferencja Forum Energii "Czyste

EIM: 82% Polaków obawia się podwyżek cen energii elektr. w najbliższych 5 latach

stosunku do ceny z 2015 r. (227,9 zł/MWh). "Na wzrost cen energii elektrycznej w Polsce wpływ ma również coraz bardziej ambitna unijna polityka energetyczna. W czerwcu br. cel UE na 2030 r. dotyczący udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w miksie energetycznym został zwiększony do 32% przy

Deflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,1% m/m w grudniu

Warszawa, 20.10.2016 (ISBnews) - Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) wyrównanych sezonowo w USA spadł o 0,1% w ujęciu miesięcznym w grudniu 2015 r., podał Urząd Statystyki Rynku Pracy. W ujęciu niewyrównanym sezonowo ceny producentów w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosły o 0,7%. Konsensus

Wszystkie elektrownie wodne Taurona wygrały aukcję OZE

Warszawa, 06.07.2017 (ISBnews) - Wszystkie elektrownie wodne zgłoszone przez Tauron Ekoenergia wygrały aukcję OZE przeprowadzoną 30 czerwca br., podała spółka. "Wszystkie zgłoszone elektrownie wodne Tauron Ekoenergia wygrały aukcję OZE i uzyskały gwarantowaną cenę sprzedaży energii

Bogdanka i Enea Wytwarzanie zwiększyły wartość umowy wieloletniej o 4,8%

energetycznego, w tym zaktualizowane wolumeny ilościowe dla lat 2020 - 2025 oraz cenę sprzedaży węgla w roku 2020 do Enea Wytwarzanie sp. z o. o. - źródło wytwórcze Elektrownia Kozienice, podano.  "W wyniku zawarcia aneksu wartość całej umowy wieloletniej obowiązującej w latach 2017 - 2036 wyniesie

Inflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,0% m/m w listopadzie

Warszawa, 15.12.2015 (ISBnews) - Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) wyrównanych sezonowo w USA nie zmienił się w ujęciu miesięcznym w listopadzie 2015 r., podał Urząd Statystyki Rynku Pracy. W ujęciu niewyrównanym sezonowo ceny producentów w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosły o 0,5

Tauron zwiększył produkcję energii o 8,2% r/r do 16,6 TWh w 2015 r.

Warszawa, 09.03.2016 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zwiększył produkcję energii elektrycznej o 8,2% w skali roku do 16,6 TWh w 2015 r., podała spółka. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych spadła o 10,9% do 1,59 TWh. "Grupa zwiększyła produkcję energii elektrycznej o 8,2% dzięki

Zysk netto Inter RAO wzrósł r/r do 4,85 mln euro w III kw. 2015 r.

towarzyszyły utrzymujące się historycznie niskie ceny energii na rynku. Wolumen handlu energią w Polsce wzrósł natomiast 10-krotnie, z 20 GWh w ciągu 9 miesięcy 2014 r. do 207 GWh w tym samym okresie 2015 r., uzupełniono w komunikacie.  "W 2015 r. Grupa Inter RAO Lietuva systematycznie

Grupa Azoty otrzymała status członka Towarowej Giełdy Energii

Warszawa, 02.11.2017 (ISBnews) - Grupa Azoty uzyskała status członka giełdy na rynku towarów giełdowych na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), poinformowała spółka. "Towarowa Giełda Energii jest miejscem, gdzie przejrzyste procedury transakcyjne zapewniają kształtowanie się rynkowych cen

Wolumen sprzedaży detalicznej PGE wzrósł r/r do 21,4 TWh w I poł. 2016 r.

-czerwiec 2015 r.)" - czytamy w komunikacie. Zrealizowana przez PGE średnia cena hurtowa energii elektrycznej (cena sprzedaży na giełdzie zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej) wyniosła 166 zł za MWh (174 zł w okresie styczeń-czerwiec 2015 r.). Wolumen dystrybuowanej energii

Produkcja energii Taurona spadła o 9,5% r/r do 16,8 TWh w 2016 r.

z biomasy (efekt obniżenia współczynnika wsparcia dla procesu współspalania biomasy z 1,0 do 0,5 oraz silnego spadku cen zielonych certyfikatów)" – czytamy w komunikacie. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wzrósł o 1% r/r do 49,68 TWh, a liczba klientów przyłączonych do sieci

Inflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,2% m/m w październiku

Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) - Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) wyrównanych sezonowo w USA wzrósł o 0,2% w ujęciu miesięcznym w październiku 2015 r., podał Urząd Statystyki Rynku Pracy. W ujęciu niewyrównanym sezonowo ceny producentów w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosły o 0,2

Projekcja NBP: Inflacja nadal pozostanie wyraźnie poniżej celu do 2018 r.

wyższym wzrostem cen energii. Według centralnej ścieżki, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniesie 0% w 2016 r., o 0,6% w 2017 r. i o 1,4% w 2018 r. wobec 0,3% w 2015 r. Według banku centralnego, uwzględniając słabszy w bieżącej projekcji kurs złotego oraz niższą

Deflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,2% m/m we wrześniu

Warszawa, 15.10.2015 (ISBnews) - Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) wyrównanych sezonowo w USA spadł o 0,2% w ujęciu miesięcznym we wrześniu 2015 r., podał Urząd Statystyki Rynku Pracy. W ujęciu niewyrównanym sezonowo ceny producentów w ciągu ostatnich 12 miesięcy pozostały bez zmian. 

Projekcja NBP: Inflacja nadal pozostanie wyraźnie poniżej celu do końca 2017 r.

inflacji w 2016 r. jest obniżenie się cen surowców energetycznych na rynkach światowych wpływających na poziom krajowych cen energii. Według centralnej ścieżki, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniesie 0,4% w 2015 r., o 1,0% w 2016 r. i o 1,4% w 2017 r. wobec 0,6% w 2014 r. "

Browar Brodacz przyjmuje zapisy na akcje w crowdfundingu do 1 kwietnia

powinna w znacznym stopniu wpłynąć na samą cenę piwa. Natomiast w połączeniu z obciążeniami za energię, i w połączeniu z obciążeniami w wypłatach, to na pewno będzie już lekko wymuszało podniesienie ceny piwa na półce" - podsumował prezes. Browar Brodacz istnieje od 2015 r. Specjalizuje się w

Energa Obrót z najkorzystniejszą ofertą na dostawy energii dla TVP

lutego 2017 roku gdańska spółka obsłuży 41 punktów poboru, zapewniając 70 GWh energii elektrycznej w ciągu 24 miesięcy" - czytamy w komunikacie. Głównym kryterium przetargowym była cena, podano również. "Pozyskanie publicznej telewizji to duży sukces naszego zespołu sprzedażowego. Po raz

KE: W ramach Unii Energetycznej powstanie nowy rynek energii elektrycznej

, na którym dyskutowane będą z krajami członkowskimi, grupami regionalnymi i instytucjami postępy w głównych projektach infrastrukturalnych. Po raz pierwszy ma się spotkać pod koniec 2015 r. "Europejska Unia Energetyczna zapewni bezpieczną, w przystępnej cenie i przyjazną klimatowi energię dla

Deflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,1% m/m w sierpniu

Warszawa, 16.09.2015 (ISBnews) - Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) wyrównanych sezonowo w USA spadł o 0,1% w ujęciu miesięcznym w sierpniu 2015 r., podał Urząd Statystyki Rynku Pracy. W ujęciu niewyrównanym sezonowo ceny producentów w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosły o 0,2%. Konsensus

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 18 października --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu w IX 2019 roku, wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w IX 2019 roku, wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w IX 2019 roku  

Inflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,1% m/m w lipcu

Warszawa, 19.08.2015 (ISBnews) - Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) wyrównanych sezonowo w USA wzrósł o 0,1% w ujęciu miesięcznym w lipcu 2015 r., podał Urząd Statystyki Rynku Pracy. W ujęciu niewyrównanym sezonowo ceny producentów w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosły o 0,2%. 

Wolumen sprzedaży detalicznej PGE wzrósł r/r do 10,7 TWh w I-III br.

PGE wyniosła 13,2 TWh (wobec 14,5 TWh w okresie styczeń-marzec 2015 r.), w tym, z węgla brunatnego 8,5 TWh (10,0 TWh w okresie styczeń -marzec 2015 r.). "Zrealizowana przez PGE średnia cena hurtowa energii elektrycznej (cena sprzedaży na giełdzie zrealizowana przez segment Energetyki

Wolumen sprzedaży detalicznej PGE wzrósł r/r do 3,6 TWh w styczniu br.

2015 r.), w tym, z węgla brunatnego 2,9 TWh (3,4 TWh). "Zrealizowana przez PGE średnia cena hurtowa energii elektrycznej wyniosła 167 zł za MWh (173 zł w styczniu 2015 r.)" - podano także. Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania

Inflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,3% m/m w czerwcu

Warszawa, 17.07.2015 (ISBnews) - Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) wyrównanych sezonowo w USA wzrósł o 0,3% w ujęciu miesięcznym w czerwcu 2015 r., podał Urząd Statystyki Rynku Pracy. W ujęciu niewyrównanym sezonowo ceny producentów w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosły o 0,1%. 

Kalendarium ISBnews

, wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2015-2018 --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje dane o inflacji bazowej za marzec   ŚRODA, 17 kwietnia --Konferencja Forum Energii "Czyste ciepło 2030. Strategia dla ciepłownictwa" --09:30: Pierwszy

Fortum: Ponad połowa Polaków nie wie, jak zmienić dostawcę energii i gazu

znaczne oszczędności dla domowego budżetu" - powiedział Mariusz Caliński, odpowiedzialny w Fortum za sprzedaż gazu i energii elektrycznej w Polsce, cytowany w komunikacie. Prawie 80% badanych przyznaje, że niższe ceny energii mogłyby skłonić ich do zmiany sprzedawcy. Dla ponad 60% ankietowanych

Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę prawo energetyczne oraz dot. OZE

  31 grudnia 2015 r., podała Kancelaria Prezydenta. "Przedmiotowa ustawa ma na celu wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( Dz. U. z 2015 r. poz. 478) polegających przede wszystkim  na przesunięciu terminu wejścia w życie części regulacji

Inflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,4% m/m w maju

Warszawa, 18.06.2015 (ISBnews) - Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) wyrównanych sezonowo w USA wzrósł o 0,4% w ujęciu miesięcznym w maju 2015 r., podał Urząd Statystyki Rynku Pracy. W ujęciu niewyrównanym sezonowo ceny producentów w ciągu ostatnich 12 miesięcy były stabilne.  Konsensus

Belka: Deflacja utrzyma się jeszcze przez kilka miesięcy

energii i żywności utrzymuje się powyżej zera. "Przewidujemy jej niewielki wzrost w najbliższych miesiącach" - powiedział. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,2% w grudniu 2015 r. w ujęciu rocznym wobec 0,2% w listopadzie 2015 r. (ISBnews)

GUS: Deflacja średnioroczna wyniosła 0,6% w 2016r. wobec 0,9% deflacji w 2015r.

%) oraz zaopatrywanie w wodę (o 2,5%). Podniesiono również opłaty za najem mieszkania (o 1,3%). Ceny nośników energii były niższe niż w 2015 r. (przeciętnie o 2,6%, w tym gaz – o 7,9%, opał – o 2,4%, energia elektryczna – o 1,7%, przy wzroście cen energii cieplnej – o 0,7

Inflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,1% m/m w kwietniu

Warszawa, 22.05.2015 (ISBnews) - Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) wyrównanych sezonowo w USA wzrósł o 0,1% w ujęciu miesięcznym w kwietniu 2015 r., podał Urząd Statystyki Rynku Pracy. W ujęciu niewyrównanym sezonowo ceny producentów w ciągu ostatnich 12 miesięcy spadły o 0,2%. 

Spółki zależne Polenergii złożyły pozew przeciwko Tauronowi, chcą ok. 343 mln zł

, przypomniano. "Tauron powierzył PKH dokonywanie na potrzeby grupy Tauron zakupów energii elektrycznej oraz praw majątkowych na podstawie długoterminowych umów. Wobec spadku cen rynkowych oraz niewyrażenia przez Amon i Talia zgody na wprowadzenie do umów zmian korzystnych wyłącznie dla grupy Tauron

Inflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,2% m/m w marcu

Warszawa, 17.04.2015 (ISBnews) - Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) wyrównanych sezonowo w USA wzrósł o 0,2% w ujęciu miesięcznym w marcu 2015 r., podał Urząd Statystyki Rynku Pracy. W ujęciu niewyrównanym sezonowo ceny producentów w ciągu ostatnich 12 miesięcy spadły o 0,1%. 

Enea wycofała się z umów na zakup tzw. zielonych certyfikatów

ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2012 r., poz. 1229); - ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478) i

Inflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,2% m/m w lutym

Warszawa, 24.03.2015 (ISBnews) - Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) wyrównanych sezonowo w USA wzrósł o 0,2% w ujęciu miesięcznym w lutym 2015 r., podał Urząd Statystyki Rynku Pracy. W ujęciu niewyrównanym sezonowo ceny producentów w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie zmieniły się. 

PGE: Produkcja energii spadła r/r do 21,4 TWh w okresie styczeń-maj 2016

Warszawa, 20.06.2016 (ISBnews) - Produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych PGE Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) wyniosła 21,4 TWh w okresie styczeń-maj 2016 r. (wobec 23,0 TWh w okresie styczeń-maj 2015 r.), w tym z węgla brunatnego 14,0 TWh (16,0 TWh w okresie styczeń-maj

Tauron zakłada ujemną EBITDA w wydobyciu, EBITDA ogółem poniżej 2015 r.

presją cen energii elektrycznej. Czulibyśmy się komfortowo, gdyby wyniki EBITDA były na poziomie 2015, natomiast mamy do tego wątpliwości. Spodziewamy się, że sytuacja wynikowa Grupy Tauron może być gorsza niż w 2015" - powiedział Wadowski. Ogółem zysk EBITDA w I poł. br. wyniósł 1 653,41 mln zł

Deflacja konsumencka CPI w USA wyniosła 0,7% m/m w styczniu

Warszawa, 26.02.2015 (ISBnews) - Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) wyrównanych sezonowo w USA wyniósł -0,7% w ujęciu miesięcznym w styczniu 2015 r., podał Urząd Statystyki Rynku Pracy. W ujęciu niewyrównanym sezonowo ceny producentów w ciągu ostatnich 12 miesięcy spadły o 0,1%. 

PKP Cargo liczy na poprawę dynamiki przewozów w najbliższych tygodniach

choroby COVID-19. W segmencie paliw stałych zauważyć można spadek zapotrzebowania na węgiel z polskich kopalń związany z niższym zużyciem energii w gospodarce. Również w najbliższych miesiącach oczekiwany jest spadek w tej grupie towarowej. Dodatkowo na trudną sytuację rynku paliw stałych przekłada się

Odpisy zw. z farmami wiatrowymi obciążą wyniki Energi za III kw. na 81,4 mln zł

wystąpieniem zmian w otoczeniu rynkowym, takich jak spadek cen świadectw pochodzenia energii oraz utrzymujące się niskie ceny energii elektrycznej, zostały zidentyfikowane przesłanki, które mogą skutkować spadkiem wartości odzyskiwalnej niektórych aktywów Grupy Energa" – czytamy w komunikacie. W

PGE: Produkcja energii spadła r/r do 17,3 TWh w okresie styczeń-kwiecień

Warszawa, 20.05.2016 (ISBnews) - Produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) w okresie styczeń-kwiecień 2016 r. wyniosła 17,3 TWh (wobec 18,7 TWh w okresie styczeń-kwiecień 2015 r.), w tym z węgla brunatnego 11,1 TWh (wobec 12,9 TWh w

Cena ropy Brent oscyluje wokół 58 USD/ b, ropy WTI - ok. 50 USD/ b

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews/ Superfund TFI) - Kolejne dni na rynku ropy naftowej mijają pod znakiem siły strony podażowej. Po dynamicznych ubiegłotygodniowych zniżkach, na początku bieżącego tygodnia ceny ropy naftowej próbowały odbić się mocniej w górę, ale do większego odbicia nie udało się

Minister energii przekazał do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o OZE

pełnej zgodności przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r o odnawialnych źródłach energii [...] do czego strona polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej w procedurze notyfikacyjnej w sprawie SA.43697 (2015/N) - Polski system wspierania rozwoju OZE oraz zwolnienie dla energochłonnych użytkowników

Zysk netto CEZ spadł r/r do 20,74 mld CZK w 2015 r.

r., co oznacza przekroczenie pierwotnych oczekiwań o ponad 700 mln CZK, pomimo dalszego spadku zrealizowanych cen na wytworzoną energię elektryczną i niższej produkcji w elektrowniach jądrowych" - czytamy w komunikacie. Zysk operacyjny wyniósł 28,96 mld CZK wobec 36,95 mld CZK zysku rok

Inflacja bazowa wyniosła ok. 0,2% r/r w grudniu wg analityków

Warszawa, 18.01.2016 (ISBnews) - Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,2% r/r w grudniu 2015 r. wobec 0,2% r/r w poprzednim miesiącu, uważają ekonomiści ankietowani przez ISBnews. Dziesięciu analityków ankietowanych przez ISBnews szacuje inflację bazową w tym ujęciu

NBP: Inflacja bazowa wyniosła 0,2% r/r w grudniu; konsensus: 0,2%

Warszawa, 18.01. 2016 (ISBnews) - Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,2% w grudniu 2015 r. w ujęciu rocznym wobec 0,2% w listopadzie 2015 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). Dziesięciu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało inflację bazową w tym ujęciu

Walne zgromadzenie Taurona nt. emisji akcji zostanie wznowione 8 grudnia

Warszawa, 23.11.2015 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Tauron Polska Energia, na którym akcjonariusze mieli zdecydować m.in. o emisji akcji o wartości 400 mln zł, zostało ponownie przerwane i będzie wznowione 8 grudnia, podała spółka. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki

Moodys potwierdził ratingi 'Baa1' Energi i jej obligacji, perspektywa stabilna

2016 roku, skutkującego wzrostem wskaźników zadłużenia, oraz niskich cen energii elektrycznej i zmniejszonego wsparcia dla odnawialnych źródeł energii" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie Moody's w swojej ocenie ratingowej zakłada, iż Grupa nie zaangażuje się w akwizycje, których skala

Zysk netto Inter RAO spadł r/r do 5,88 mln euro w I poł. 2016 r.

handlu energią elektryczną wzrósł w I półroczu 2016 r. do 2 131 GWh z 2 047 GWh w I półroczu ub.r. Wolumen handlu energią elektryczną w Polsce wzrósł w I półroczu br. do 190 GWh wobec 128 GWh w analogicznym okresie 2015 r. "Wyniki Grupy INTER RAO Lietuva w I półroczu tego roku znalazły

NBP: Inflacja bazowa wyniosła 0,2% r/r w listopadzie; konsensus: 0,3%

Warszawa, 16.12. 2015 (ISBnews) - Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,2% w listopadzie br. w ujęciu rocznym wobec 0,3% w październiku 2015 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). Jedenastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało inflację bazową w tym ujęciu

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 17 kwietnia --Konferencja Forum Energii "Czyste ciepło 2030. Strategia dla ciepłownictwa"  --09:30: Pierwszy dzień 17. Banking Forum oraz 13. Insurance Forum --09:30: Konferencja prasowa Wieltonu nt. wyników --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętne

NBP: Inflacja bazowa wyniosła 0,3% r/r w październiku; konsensus: 0,3%

Warszawa, 16.11. 2015 (ISBnews) - Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,3% w październiku br. w ujęciu rocznym wobec 0,2% we wrześniu 2015 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). Dziewięciu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało inflację bazową w tym ujęciu

MR oczekuje wygaśnięcia deflacji pod koniec 2016 roku

 przede wszystkim dalszego zmniejszenia skali spadku cen energii oraz wzrostu inflacji bazowej" - czytamy w komentarzu do danych Głównego Urzędu Statystycznego.   Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2016 r. pozostały na poziomie

TGE umożliwi od 12 stycznia obrót kontaktami terminowymi na zielone certyfikaty

. Kontrakty terminowe na OZE pozwolą na rynkowe określenie ceny praw majątkowych dla OZE w okresach przyszłych, oraz pozwolą uczestnikom rynku na zabezpieczenie ceny i realizacji przyszłych dostaw praw majątkowych, podkreśla giełda. Będą one skierowane do wszystkich uczestników rynku energii elektrycznej

Prezydent podpisał ustawę o odnawialnych źródłach energii

Warszawa, 12.03.2015 (ISBnews) - Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, podała Kancelaria Prezydenta RP. Celem ustawy jest zagwarantowanie trwałego rozwoju gospodarki energetycznej przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 11 kwietnia --08:30: Posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa  --09:30: Konferencja prasowa LPP dot. wyników    --09:30: Konferencja prasowa Banku Pekao nt. nowej oferty i rozwiązań w bankowości detalicznej  --10:00: Planowane

GUS: Deflacja średnioroczna wyniosła 0,9% w 2015 r. wobec 0,0% w 2014 r.

o 0,1%, w tym energia cieplna – o 1,9%, energia elektryczna – o 1,6%, przy spadku cen gazu – o 2,6% oraz opału – o 1,7%)" - wskazał Urząd. Opłaty związane ze zdrowiem wzrosły w 2015 r. przeciętnie o 1,9% (po wzroście o 0,2% w 2014 r.). Najbardziej podrożały usługi

Zysk netto Inter RAO wzrósł r/r do 3,48 mln euro w II kw. 2015 r.

pomimo niższych cen energii elektrycznej na rynku NordPoolSpot. Systematyczne zmiany w strukturze handlu oraz dalsza dywersyfikacja portfolio w obrocie pomiędzy poszczególnymi krajami przyczyniły się do wzrostu zysku netto grupy do 8,6 mln euro w I połowie 2015 r., co stanowi istotną poprawę w porównaniu

Piotrowski z ME: W ramach aukcji w 2016 powstaną nowe instalacje fotowoltaiczne

letnim jest szczególnie istotna w kontekście sytuacji, która miała miejsce w Polsce w sierpniu 2015 r." – dodał. Dodatkowo, z uwagi na obserwowaną dużą podaż projektów inwestycyjnych w tym obszarze technologicznym przewiduje się, iż ceny proponowane w aukcjach na zakup energii z

Fortum rozpoczął detaliczną sprzedaż energii i gazu pod własną marką

specjalistycznych usług z obszaru energetyki klientom indywidualnym, instytucjom oraz producentom energii. Jest obecne głównie w krajach nordyckich, bałtyckich oraz Rosji i Polsce. W 2015 roku łączne przychody Fortum osiągnęły poziom 3,56 mld euro. (ISBnews)

Wyższe rachunki za prąd. Rząd znalazł sposób, by obejść taryfy, które aż tak nie zmieniły się

po prostu nie chcą tej sprawie poświęcać czasu – czytamy w raporcie Forum Energii. Jednak cenami prądu powinniśmy się interesować, bo według danych Eurostatu za 2015 r. w porównaniu do naszej siły nabywczej jesteśmy w pierwszej czwórce pod względem kosztów elektryczności w Europie. Drożej jest

Tauron wygrał przetarg na dostawy energii dla samorządów Górnego Śląska

, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne i mieszkaniowe, instytucje kultury oraz śląskie zoo. "To już piąta wygrana Taurona w przetargu inicjowanym przez Górnośląski Związek Metropolitalny. Ta wygrana cieszy nas tym bardziej, że za każdym razem wolumen zamawianej energii jest większy. Na przykład, w 2015 rok

Kalendarium ISBnews

Piaskownicy regulacyjnej KNF.    --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje protokół z posiedzenia RPP, październik --14:00: Konferencja Instytutu Jagiellońskiego nt. wzrostu cen hurtowych energii elektrycznej        PIĄTEK, 26 października --10:00: Doroczna Konferencja

Projekcja NBP: Inflacja nadal pozostanie wyraźnie poniżej celu do 2018 r.

wyłączeniu cen żywności i energii wyniesie 0,5% w 2016 r., o 1,3% w 2017 r. i o 1,8% w 2018 r. wobec 0,3% w 2015 r. "Pomiędzy projekcjami cena ropy naftowej obniżyła się z prawie 50 USD za baryłkę do obecnego poziomu około 30 USD. Spadek ten przełożył się bezpośrednio na malejące koszty

URE zatwierdził taryfy PGNiG OD i Polskiej Spółki Gazownictwa

ok. 11% niż w 2015 roku" - podkreślił prezes URE Maciej Bando, cytowany w komunikacie. O terminie wprowadzenia taryfy w życie decydują przedsiębiorstwa, przy czym najwcześniej nowe ceny mogą zostać wprowadzone po 14, a najpóźniej po 45 dniach od opublikowania decyzji prezesa URE. Regulator

Budżet 2016: Stopa referencyjna wyniesie średnio 1,5% w 2016 r.

luką produktową w latach 2015-2016 inflacja bazowa będzie niska. Dodatkowo, w 2015 r. presję na zmniejszenie ogólnego wskaźnika inflacji CPI będą wywierały ceny energii oraz ceny żywności. W związku z tym prognozuje się, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadną w roku bieżącym, by w 2016 r

PGE szacuje skonsolidowaną stratę netto na 3 mld zł w 2015 r.

) rezerwy rekultywacyjnej, rezerwy aktuarialnej oraz rezerwy na PDO, łącznie zwiększające raportowany zysk EBITDA o około 171 mln zł" - czytamy dalej. Produkcja energii elektrycznej netto w 2015 roku w jednostkach wytwórczych PGE szacowana jest natomiast na 55,6 TWh. Zrealizowana przez grupę średnia

APS Energia zadebiutuje w czwartek na rynku głównym GPW

przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 8 października 2015 r. rejestracji tych akcji, podano także. Wcześniej APS Energia ustaliło ostateczną cenę emisyjną akcji nowej emisji serii E objętych ofertą publiczną na poziomie 4,5 zł za sztukę. Ostateczna liczba oferowanych akcji wyniosła 1 730 000

URE: Nowe taryfy energii przyniosą gospodarstwom domowym podwyżki o 1-2 zł/mies.

przedsiębiorstwom Enea, PGE Obrót i Tauron Sprzedaż. Zatwierdzone na 2015 rok taryfy zakładają niewielką, nieco ponad półprocentową podwyżkę cen energii elektrycznej dla odbiorców z grup G, tj. gospodarstw domowych. Wzrost cen energii wynika ze zwiększających się z roku na rok obowiązków zakupu tzw. energii

Projekcja NBP: Inflacja pozostanie wyraźnie poniżej 2,5% r/r min. do końca 2017

horyzoncie, inflację CPI. W 2015 r. przyczyni się do tego zwłaszcza niższa prognozowana dynamika cen energii. Ma to związek z obserwowanym bardzo silnym spadkiem cen ropy naftowej na rynkach światowych, co wpłynęło na obniżenie krajowych cen paliw" - czytamy w raporcie.  NBP zwraca uwagę, że w

Walne zgromadzenie Taurona nt. emisji akcji zostanie wznowione 23 listopada

Warszawa, 09.11.2015 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Tauron Polska Energia, na którym akcjonariusze mieli zdecydować m.in. o emisji akcji o wartości 400 mln zł, zostało przerwane i będzie wznowione 23 listopada, podała spółka. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 9

BM Reflex: Możliwe wzrosty cen oleju napędowego na stacjach o ok. 10-15 gr/l

gr/l. Po raz ostatni na jednakowym poziomie ceny benzyny 95 i oleju napędowego znajdowały się na przełomie lutego i marca 2015 roku.  Ceny diesla na stacjach osiągnęły poziom z połowy października 2014 roku, natomiast na rynku hurtowym wzrosły do poziomu najwyższego od września 2013 roku. Dla

mDM: W 2019 r. największa dynamika wyników w energetyce, handlu i chemii

;naszym zdaniem ceny surowców energetycznych w 2019 roku nie powinny już mieć tak istotnie negatywnego wpływu na wyniki spółek chemicznych (efekt wysokiej bazy 2018 roku). Wyższe będą z pewnością koszty certyfikatów CO2, węgla energetycznego i energii elektrycznej. Z drugiej strony niższe mogą być ceny

Spółka zależna Tauronu wypowiedziała umowy na zakup zielonych certyfikatów

Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) - Tauron Sprzedaż, spółka zależna Tauron Polska Energia, złożyła oświadczenia o wypowiedzeniu długoterminowych umów na zakup praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł (tzw. zielonych certyfikatów, PM OZE), podał Tauron

LW Bogdanka przedłużyła termin na ustalenie dostaw węgla do Połańca na 2019 r.

Warszawa, 30.08.2016 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka podpisał aneks do umowy z Engie Energia Polska na dostawy węgla energetycznego do elektrowni w Połańcu, przedłużający czas na zawarcie aneksu ustalającego cenę na 2019 r. do końca września br., podała spółka. "W wyniku zawarcia

Energa: Wynik EBITDA z 2016 r. może być trudny do powtórzenia w br.

77 mln zł (tj. 20%) w porównaniu do 2015 roku w Wytwarzaniu. Pozytywny wpływ na poziom EBITDA miał Segment Dystrybucja - wzrost o 32 mln zł (tj. o 2%), podała spółka w komunikacie.  Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także

Trzy oferty złożono w przetargu na budowę Elektrowni Ostrołęka C

dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW. (ISBnews)  

Zysk netto Inter RAO spadł r/r do 1,01 mln euro w III kw. 2016 r.

2016 r. do 3 221 GWh z 3 152 GWh w analogicznym okresie 2015 r. Wolumen handlu energią elektryczną w Polsce wzrósł do 302 GWh wobec 207 GWh przed rokiem. "Wyniki Grupy Inter RAO Lietuva w trzecim kwartale br. były pod wpływem tych samych czynników, które oddziaływały na wszystkich uczestników

Fortum sprzedaje spółkę Duon Dystrybucja na rzecz Infracapital

się jej finalizacji w trzecim kwartale 2017 roku. Strony ustaliły, że nie ujawnią ceny sprzedaży. Przewiduje się, że sprzedaż będzie miała nieznaczny pozytywny wpływ na wyniki Fortum" - czytamy w komunikacie. Fortum specjalizuje się w produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w sposób

Energa szuka nabywców na projekty bloków gazowych w Gdańsku i Grudziądzu

Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW. (ISBnews)  

NBP: Inflacja bazowa wyniosła -0,1% r/r w styczniu, -0,1% w lutym

Warszawa, 16.03.2016 (ISBnews) - Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła -0,1% w styczniu i -0,1% w lutym br. w ujęciu rocznym wobec 0,2% r/r w grudniu 2015 r., podał we wtorek Narodowy Bank Polski (NBP). Dziesięciu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało inflację

Zysk netto Kogeneracji wzrósł r/r do 125,4 mln zł w 2015 r.

koszty zmienne. Do uzyskania dobrego wyniku finansowego przyczyniły się również wdrożone programy oszczędnościowe w obszarze kosztów stałych, a także wzrost cen energii elektrycznej w roku 2015 w porównaniu do roku poprzedniego" – napisał prezes Wojciech Heydel w liście do akcjonariuszy. W

Gdzie jesteś, tani prądzie?

raport RWE na temat stanu polskiej energetyki w 2015 r. W gorsecie taryfy Choć ceny energii, którą można handlować na giełdzie, są bardzo zmienne, to detalista tego nie odczuwa. Mając sztywną taryfę, może zapomnieć o hurtowej cenie prądu, która wynosi np. 19 groszy za kilowatogodzinę. Do tej stawki musi

Bogdanka dostarczy węgiel do El. Połaniec za 1 475 mln zł netto w l. 2019-2021

. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo

PGE zakłada znaczący spadek EBITDA w energetyce konwencjonalnej w br.

dostępne" - powiedział Wojtowicz podczas konferencji z analitykami. Pozytywnym czynnikiem dla segmentu mogą być ceny energii. "Są wyższe niż były w I kwartale. Sądzimy że uzyskamy wyższe ceny energii niż było to w naszym outlooku po I kw. Sądzimy, że średnia cena w tym roku wyniesie 170 zł

BM Reflex: Ceny benzyny i ON na stacjach mogą wzrosnąć o 3-5 gr. na litrze

BM Reflex: W tym tygodniu ceny ropy naftowej osiągnęły poziom najwyższy od listopada 2014 roku. Taka sytuacja oznacza, że ceny paliw na rynku krajowym osiągają coraz wyższe poziomy. Ceny diesla wzrosły już do poziomu najwyższego od początku lipca 2015 roku. W przypadku benzyny 95 to ostatnio w

Erbud: Mamy potencjał na rozbudowę portfela zamówień w OZE

Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Erbud ma potencjał na powiększenie portfela zamówień w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE), ocenia w rozmowie z ISBnews wiceprezes Jacek Leczkowski. Zgodnie z jego słowami, spółka jest zainteresowana nie tylko wykonawstwem lądowych farm wiatrowych, ale też