2010 dotacje unijne

Tauron Dystrybucja ma 21,9 mln zł dofinansowania z POIiŚ na dwa projekty

wdrażającą POIiŚ. "To już kolejne podpisane przez Tauron Dystrybucja umowy w ramach unijnej perspektywy finansowej 2014-2020. Inwestycje, mają przede wszystkim doprowadzić do zmniejszenia awaryjności i ograniczenia strat energii oraz zapewnić warunki techniczne dla realizacji nowych przyłączeń, w tym

Przegląd prasy

--Odsetek lekarzy w wieku emerytalnym wzrósł do 17% w 2017 r. z 10% w 2010 r. --Od 4 lat kurczy się liczba bezrobotnych, którzy tworzą własne firmy dzięki dotacjom z powiatowych urzędów pracy Puls Biznesu --Sześć central zagranicznych banków wysłały wspólne pismo m.in. do Hansa Tiemmermansa z

Krynicki Recykling pozyska 6 mln zł dofinansowania z POIR na budowę zakładu

opakowań szklanych. Kolejne umowy z O-I Europe, Ardagh Glass oraz CP Glass to dowód na to, że jesteśmy silnym graczem na tym konkurencyjnym rynku. Kolejne dofinansowanie ze środków unijnych pozwoli nam umocnić nasze przewagi konkurencyjne" – skomentował prezes Adam Krynicki, cytowany w

Fitch potwierdził ratingi BB+ i BBB+ Zabrza, perspektywa stabilna

na rachunkach Zabrza wzrośnie wraz z dostępnością dla miasta znacznych dotacji unijnych w perspektywie unijnej 2014-2020, ale nie wcześniej niż na koniec 2016r. Zgodnie z prognozą agencji wydatki majątkowe Zabrza w latach 2016-2017 wyniosą 125 mln zł rocznie (15% wydatków ogółem) i będą w około 50

Fitch potwierdził ratingi Wielkopolski na poziomie A- z perspektywą stabilną

2017 r. województwo wykona deficyt budżetowy wynoszący 5% dochodów ogółem, zwłaszcza gdy przyspieszą inwestycje współfinansowane ze środków unijnych przewidzianych na lata 2014-2020, podano również. "Województwo obecnie rozpoczyna realizować nowe projekty inwestycyjne w ramach perspektywy

Rząd przyjął projekt ustawy dot. utworzenia Instytutu Europy Środkowej

komunikacie.  Przychodami Instytutu będą m.in. dotacje z budżetu państwa (na realizację zadań i pokrycie bieżących kosztów działalności), środki pochodzące z funduszy unijnych oraz przychody z prowadzonej działalności gospodarczej i innej, podano także. Zadania Instytutu to: - prowadzenie

Marszałek sprzedaje unijne pociągi. "Sytuacja jest niezwykła"

te pierwsze są jeszcze objęte karencją w ramach unijnego projektu zakupu. "Pozostają więc elfy" - konkluduje portal. Chodzi o cztery jednostkikupione w 2011 roku za 46 mln zł , przy czy prawie połowa tej kwoty to była dotacja unijna. Pociągi jeżdżą głównie na trasie do Ostrowca

Zaskakujący problem z nowym gazociągiem, Polska może stracić 1 mld zł z Unii

Zaskakujący problem z nowym gazociągiem, Polska może stracić 1 mld zł z Unii

Rembelszczyzna pod Warszawą do Hołowczyc przy granicy z Białorusią. To wstrzymanie jednego z najważniejszych projektów integracji rynku gazowego Europy, przygotowywanego od 2010 r. Bałtycki łącznik GIPL ma połączyć z siecią unijnych gazociągów nie tylko Litwę, ale także Łotwę i Estonię. Gazociągiem z Polski

"Rz": Niskie zarobki urzędników dzielące unijne dotacje

kadr. Z kolei członek zarządu województwa małopolskiego Marek Sowa przekonuje, że rozdzielanie unijnych dotacji to nie zwykłe czynności administracyjne. Jak mówi, to odpowiedzialna praca na froncie, dlatego wynagrodzenie takich urzędników powinna odzwierciedlać realia rynku.

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Katowic, perspektywa obu stabilna

dotacje unijne dla sfinansowania programu inwestycyjnego. (ISBnews)

"GP": Nie wydajemy unijnych dotacji

. Cytowany przez gazetę ekspert do spraw funduszy unijnych Jerzy Kwieciński uważa, że za tak małym wykorzystaniem unijnych dotacji stoi zbyt duża liczba urzędów, które zajmują się wydatkowaniem tych funduszy. Dziennik podkreśla, że w 2010 roku Polska będzie po raz pierwszy rozliczna przez Komisję Europejską

Resort rozwoju chce przykręcić kurek z dotacjami na e-biznes

., że urzędnicy nie promują innowacyjnych pomysłów, tylko tych ludzi, którzy dobrze wypełnią wnioski. I że część wniosków jest składanych tylko po to, by wyciągnąć unijną kasę. Teraz resort rozwoju chce przykręcić kurek z dotacjami. Co się zmieni? Wcześniej można było składać wnioski opiewające na

Pokrzywdzone polskie drogi

Dopiero teraz wyszło na jaw, że 21 grudnia KE wstrzymała wypłatę ok. 3,5 mld zł dotacji z unijnych programów "Infrastruktura i środowisko" oraz "Rozwój Polski wschodniej" na budowę dróg prowadzoną przez rządową Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Tę decyzję urzędnicy

Przedsiębiorco, gmino, sięgnijcie z nami po unijne euro!

na inwestycję. I chciałyby na nią dostać dotację unijną. Zgłoszenie jest proste. Należy się zarejestrować na stronie internetowej www.wygramyrazemeuro.pl (jest tam szczegółowy opis i regulamin konkursu). Trzeba wypełnić formularz dotyczący pomysłu na inwestycję, na którą gmina lub przedsiębiorca

Będą zaliczki na unijne projekty

Sprawę zaliczek dla przedsiębiorców dawanych na poczet unijnych dotacji śledzimy w "Gazecie" od wielu dni. Obecnie obowiązujące przepisy są takie, że ledwie garstka firm może starać się o wcześniejsze wypłacenie części dotacji unijnej (np. 20 proc.). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego od

Firmy z regionu miesiącami czekają na unijne dotacje

Firmy z regionu miesiącami czekają na unijne dotacje

Urzędzie Marszałkowskim. Jak wskazuje Krasicki, ocenę formalną przeszły 173 aplikacje o dofinansowanie na łączną kwotę niemal 41 mln zł. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 maja br. Poślizg w rozdzielaniu unijnych dotacji dotyczy nie tylko poddziałania 5.2.1. Inny konkurs, na wsparcie inwestycji

Nowe dotacje na e-biznes. Bez kolejek?

30 lipca rozpoczyna się nabór wniosków o dotację w tej części unijnych funduszy, która finansuje uruchamianie np. specjalistycznych portali internetowych albo innych przedsięwzięć biznesowych wykorzystujących internet. W porównaniu z poprzednimi edycjami działania 8.1 Programu Operacyjnego

Gazoport w Świnoujściu ma dotację z UE i liczy na więcej

W połowie zeszłego tygodnia Komisja Europejska dała zielone światło rządowi na przekazanie 925,5 mln zł z funduszy unijnych na budowę gazoportu w Świnoujściu. Już wczoraj przyznano z tej puli 456 mln zł dotacji. Umowę w tej sprawie podpisały państwowa firma Polskie LNG oraz krakowski Instytut Nafty

Problemy z przedszkolami. Unijne trzeba będzie zamknąć

W ramach pierwszej edycji unijnego programu Kapitał Ludzki w latach 2008-2010 w Świętokrzyskiem powstało 269 przedszkoli i punktów przedszkolnych. W niektórych placówkach powstały również nowe oddziały. Samorządy i stowarzyszenia oprócz pieniędzy na tworzenie placówek otrzymywały także fundusze na

Energia z dotacji

Energia z dotacji

- zapewnia Jóźwiak. Powstająca pod Piłą inwestycja jest tak nowoczesna, że urzędnicy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej bez wahania wskazują ją jako jeden z najlepszych przykładów wykorzystania unijnego wsparcia dla ochrony środowiska. Bez dotacji ani rusz Budowa biogazowni nie

Czy Słupsk utonie w aquaparku? Jak bizantyjska inwestycja doprowadziła miasto do krawędzi bankructwa

wysokości 7,5 mln zł. Zaproponował w nim, aby kwotę tę budżet państwa wyłożył w formie dotacji, w zamian za wkład własny Słupska (23 mln zł) w unijnym projekcie budowy drogi krajowej nr 21, którego całkowita wartość sięga 132 mln zł. Chodzi o tzw. ring wewnętrzny Słupska. Władze Słupska mają jeszcze wariant

Fitch: Orzeczenie TK i podwyższenie kwoty wolnej od podatku mogą uderzyć w JST

może zredukować zdolność JST do absorpcji dotacji unijnych dostępnych w ramach perspektywy unijnej na lata 2014-2020" - podkreśla Fitch.   Zdaniem Agencji, miasta i gminy będą oczekiwały rekompensaty utraconych dochodów ze strony budżetu państwa, ale w chwili obecnej brak jest

Po pozwie przedsiębiorców sąd każe PARP płacić

To kolejny zwrot w awanturze o unijne pieniądze dostępne w programie operacyjnym "Innowacyjna gospodarka" (część funduszy, z której mogą korzystać firmy). Miały być dźwignią wspierającą rozwój e-usług. A wyszło inaczej. Chyba nigdy o unijnych dotacjach nie mówiono tak źle, jak przy okazji

Fitch potwierdził ratingi BBB+ oraz A+(pol) Gliwic z perspektywą stabilną

% wydatków budżetowych rocznie), głównie w związku z realizacją Drogowej Trasy Średnicowej, inwestycji współfinansowanej z budżetu państwa oraz ze środków unijnych. Ponad 60% wydatków majątkowych będzie finansowana z dotacji na inwestycje (głównie z budżetu UE) oraz z nadwyżki bieżącej, podczas gdy pozostała

Unijne dotacje dla najszybszych czy najlepszych?

ustawiła się nowa kolejka przedsiębiorców - tym razem tych, którzy ubiegają się o dotację w działaniu 3.1 Programu Operacyjnego "Innowacyjna gospodarka". To bardzo specyficzna pula unijnych pieniędzy - przeznaczone są one na wsparcie dla tzw. aniołów biznesu (czyli dla osób, które pomagają innym

Ogłoszono przetarg na ogromny kolektor ściekowy

na budowę. Inwestycję mogą też opóźnić ewentualne protesty odrzuconych firm. Dlatego ryzyko, że kolektor nie będzie gotowy w 2010 r., graniczy z pewnością. Tymczasem jeżeli modernizacja Czajki nie zakończy się w 2010 r., Warszawa może stracić miliard złotych unijnej dotacji. Przeczytaj także

Hit parada funduszy unijnych

Kolejki przedsiębiorców stojących przed urzędami po dotację na rozwój e-biznesu tylko częściowo pokazują, jak dużą popularnością cieszy się unijne wsparcie dla biznesu. Są fundusze, które mają budżet jeszcze większy niż działanie 8.1 (to, które w ostatnich tygodniach miało tyle rozgłosu) - i są

Długa droga po unijną kasę - czekają ponad rok

Chodzi o konkurs dla firm na unijne dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego na wsparcie inwestycji zwiększających zdolności produkcyjne i usługowe przedsiębiorstw. Do podziału jest w nim 45,2 mln zł. Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs 21 października 2009 r., biznesmeni mogli składać wnioski

Fitch potwierdził ratingi Poznania na poziomie A-, perspektywa stabilna

% wydatków łącznie, czyli będą kształtować się na poziomie podobnym jak w latach 2010-2014. Agencja oczekuje także, że zadłużenie bezpośrednie Poznania w latach 2015-2016 ustabilizuje się na poziomie 60% dochodów bieżących, a inwestycje będą finansowane ze znacznych nadwyżek bieżących i dotacji unijnych

Rusza budowa gdańsko-sopockiej hali

marca 2010 r. nie dojdzie do utraty 40 mln zł unijnej dotacji. - Do podpisania umowy jesteśmy gotowi od miesiąca. Na plac budowy możemy wejść w ciągu tygodnia, dziesięciu dni - mówiła we wtorek po południu Anna Kniaź, PR menedżer w Asseco Systems. Wieczorem prezydent Sopotu Jacek Karnowski powiedział

Jak przetrwać te trzy lata. Życie po życiu z kasy UE

kilku lat, kiedy szerokim strumieniem zaczęły płynąć pieniądze z UE, wyspecjalizowały się w pomocy w otrzymaniu dotacji unijnej. Tak było np. w przypadku Energoremontu z Krasnegostawu, który za 4 mln zł wprowadził własną technologię, którą można stosować w reaktorach jądrowych. Nad przygotowaniem

Industrialne obiekty zyskują nowe życie i dają zarobić

pochłonęło ok. 4 mln zł, z tego 600 tys. pochodziło z dotacji unijnych, reszta to środki własne właścicieli kompleksu i kredyt. Wynajęcie całego kompleksu, łącznie z terenem wokół Wieży Prezydent, to kwota ok. 9 tys. zł (razem z VAT). W ciągu ostatnich dwóch lat Sztygarkę odwiedziło ponad 120 tys. osób

Prezes PARP zmieniła agencję w największego publicznego inwestora w start-upy

działania PARP średnio w skali rocznej w ostatnich 4 latach generowały około 0,2 punktu procentowego tempa wzrostu gospodarczego w kraju. W czasie kadencji Lublińskiej-Kasprzak PARP, jako pierwsza instytucja centralna w kraju, zrealizowała nabór wniosków na unijne dotacje dla przedsiębiorców on-line

Perspektywy biznesu w Małopolsce. Które branże, jakie regiony?

działalność związaną z przetwórstwem przemysłowym, opieką zdrowotną oraz edukacją i szkoleniami. Te ostatnie skarżą się jednak na rosnące problemy, gdyż swój sukces zawdzięczają w dużej mierze dotacjom ze środków Unii Europejskiej. - W nadchodzących latach zmniejszy się pula unijnych środków przeznaczonych na

Studnia z dotacjami dla firm powoli wysycha

Przedsiębiorcy, którym udało się do tej pory zdobyć bezzwrotną dotację unijną, mają powody do radości - w kolejnych miesiącach będzie dużo trudniej o takie wsparcie. Choć pieniędzy do wzięcia było dużo: w czterech głównych programach operacyjnych na lata 2007-13 bezzwrotne dotacje zarezerwowane dla

Komisja Europejska zmienia zasady pomocy publicznej

W niespełna tydzień od pomysłu zaakceptowanego na szczycie UE Komisja Europejska zmieniła zasady udzielania pomocy publicznej. Aż do końca 2010 r. rządy unijne będą mogły: dawać do pół miliona euro dotacji firmom, nie pytając wcześniej o zgodę Komisji; przyznawać kredyty i gwarancje kredytowe

Jak dorzucić więcej unijnych pieniędzy na ochronę przed powodzią

Powódź pokazała, że pół miliarda euro, jakie zaplanowano w unijnym budżecie na ochronę przeciwpowodziową w Polsce, to suma za mała. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego będzie więc namawiać Komisję Europejską, by zgodziła się odebrać dotację (częściowo lub w całości) inwestycjom energetycznym. I

NIK: Miasta mogą stracić 90 mln zł na drogach

którego dotarła "Gazeta". Od 2008 r. do połowy 2011 r. miasta te zainwestowały w drogi aż 6,5 mld zł, o 30 proc. więcej niż w latach 2004-07. Około 85 proc. tych wydatków miasta pokryły z własnych budżetów, prawie 12 proc. - z funduszy unijnych, a resztę z dotacji z budżetu państwa i innych

BZ WBK: Udział firm z krajowym kapitałem w eksporcie kosmetyków sięga już 25-30%

w eksporcie kosmetyków, podczas gdy jeszcze w 2010 r. było to 7,4%. W tym czasie eksport polskich kosmetyków do tego kraju zmniejszył się tonażowo aż o ok. 40%. "Prognozowanie popytu na polskie towary na Wschodzie, nie tylko w branży kosmetycznej, to raczej wróżenie z fusów. Poprawa nie

Dobre wyniki PKP Intercity. Więcej pasażerów i upragniony zysk

roku było to minus 56,8 mln zł. Według Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury i budownictwa, dobre wyniki to efekt wprowadzenia oszczędności, m.in. częściowej rezygnacji z usług firm zewnętrznych. Jednak zwiększyła się też udzielana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa dotacja dla

Słupsk na krawędzi bankructwa. Biedroń wściekły

kolei do tego, że marszałek województwa pomorskiego cofnął unijną dotację na inwestycję. - Kamień z serca mi spadł - mówił nam marszałek Mieczysław Struk po cofnięciu dotacji. - Ta inwestycja od początku budziła szereg zastrzeżeń. Bacznie przyglądała jej się Komisja Europejska oraz minister Bieńkowska

Orbanomika, czyli niespełniony sen o węgierskiej potędze gospodarczej

proc., na Słowacji o 12 proc., a w Czechach o 5 proc. Wprawdzie w latach 2013-15 tempo wzrostu gospodarczego na Węgrzech przyspieszyło do średnio 3 proc. rocznie, ale zasadniczy wpływ na to ożywienie miały inwestycje publiczne współfinansowane ze środków unijnych, a nie nakłady sektora prywatnego. W

Nowa dwupasmówka i przebudowane rondo

, prawdopodobnie uda się pozyskać na nią pieniądze z dodatkowej puli dotacji unijnych. Obwodnica powinna być gotowa pod koniec 2010 r. Również wczoraj otwarto po przebudowie rondo na granicy Warszawy, Zielonki, Ząbek. Krzyżują się tu drogi nr 634 do Wołomina i 631 do Nieporętu. Dla skręcających w prawo powstały

Czy nowy terminal w Balicach powstanie?

przetargu, zdaniem dyrekcji portu, nie zaburzy kalendarza prac. W czasie rozpatrywania odwołań lotnisko spodziewa się zdobyć np. pozwolenie środowiskowe dla nowego terminalu. Niczym niezagrożone mają być też dotacje unijne - ok. 95 mln zł. Z największej dotacji lotnisko ma się rozliczyć do końca 2015 roku

Drogi w budowie i w planach, przetargi, zagadkowe opłaty. Co czeka następcę Bieńkowskiej?

Regionalnego odgrywało rolę rady nadzorczej w stosunku do Ministerstwa Transportu, które zajmowało się bieżącym zarządem nad inwestycjami prowadzonymi z pomocą dotacji z unijnych funduszy. A fuzja tych ministerstw doprowadziła do stworzenia resortu, który w swoim działaniu przypomina radę dyrektorów w

Kolej nie straci miliardów z UE? Jest lepiej, ale...

Wielka modernizacja kolei idzie w bólach: jeszcze w 2010 r. ówczesna minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska mówiła, że kolejarze nie potrafią wydawać unijnych pieniędzy i część ich funduszy powinna zostać przerzucona na drogi. A w zarządzającej infrastrukturą spółce PKP Polskie Linie

UOKiK: Pomoc państwa dla dużych firm i na reanimowanie bankrutów

Raporty o wsparciu przedsiębiorstw przez państwo Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów publikuje corocznie. Bierze pod uwagę zarówno dotacje i ulgi z polskiego budżetu, jak i pieniądze unijne, które trafiają do firm. Przez wiele lat obraz, jaki się z nich wyłaniał, nie był zbyt budujący

NIK: Polska potrzebuje spójnego systemu promocji gospodarczej

ministra spraw zagranicznych. Rada Promocji Polski w praktyce nie podejmowała działań na rzecz promocji gospodarczej naszego kraju. Nie przekazywała Radzie Ministrów rekomendacji, nie proponowała i nie opiniowała rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie. W latach 2010-2015 Rada zebrała się 16 razy i podjęła

Długa droga po unijne pieniądze

Sztandarowym przykładem jest firma Eldan z Opola, która do konkursu na unijne dotacje przystąpiła jeszcze w marcu 2008 roku. W lipcu 2009 roku na kilka dni przed wielką fetą, z jaką otwierano nową siedzibę firmy, OCRG podpisało z Eldanem umowę na unijną dotację. - 17 marca miną

Dotacje unijne - ostatnie szanse

Planujesz inwestycje w firmie? Chcesz rozwinąć biznes? Zamiast wszystko finansować z własnej kieszeni, wciąż możesz spróbować skorzystać z unijnej dotacji. Ale lepiej się pospiesz, bo możliwości kurczą się z tygodnia na tydzień. - Dobre czasy, kiedy dotacje były praktycznie na wszystko, już minęły

Zapchane nowe polskie drogi

wsparciu unijnych dotacji. W 2015 r. w Polsce było 1556 km autostrad, prawie dwa razy więcej niż na początku dekady, a sieć dróg ekspresowych wydłużyła się w tym czasie niemal trzykrotnie, z 550 km w 2010 r. do 1484 km w zeszłym roku. Pomiary ruchu wykonane przez GDDKiA pokazują, że warto tworzyć sieć dróg

Premierze, nie ciśnij gmin z długiem

Chodzi o rozporządzenie, jakie wydał minister finansów Jacek Rostowski. Od 2011 r. do długu gminy wliczane są - prócz kredytów lub obligacji - także zobowiązania wynikające z dotacji unijnych czy umów z odroczonym terminem płatności. Choć miasto za część inwestycji będzie płacić nawet do 2014 r

Tunelandia. Nowym przebojem naszych drogowców będą tunele

stanowić część 67-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S3 z Bolkowa do granicy z Czechami. W zeszłym tygodniu GDDKiA złożyła wniosek o ponad 502 mln euro dotacji na tę inwestycję z unijnego funduszu Connecting Europe Facility (CEF). Koszty budowy całego tego odcinka S3 drogowa Dyrekcja wyceniła na ponad

10 lat w UE. Gdyby nie pieniądze z Unii, te inwestycje w Trójmieście pozostawałyby w sferze marzeń

Dziesięć największych inwestycji zamyka realizacja ostatniego odcinka al. Armii Krajowej od ul. Jabłoniowej do ul. Otomińskiej (za obwodnicą). Jego budowa ruszyła w drugiej połowie 2010 r. Inwestorem było miasto Gdańsk.  Wartość całego projektu była szacowana na 149,2 mln zł, zaś

Padł rekord budowy dróg w Polsce. Ale na kolejne "kilometry" poczekamy

zeszłej dekady przystąpiliśmy do UE, były obawy, czy zdołamy wykorzystać unijne dotacje. Ale ten sukces miał także ciemną stronę. Kontrakty na budowę nowych dróg posypały się jak z worka dopiero na przełomie 2009 i 2010 r., na dnie kryzysu finansowego. Część wykonawców tak zaciekle walczyła o kontrakty

Komisja Europejska wsparła budowę gazoportu w Świnoujściu

. Dotacje z POIiŚ pomogą budować resztę infrastruktury terminalu. Z unijnych dotacji będzie można zapłacić 57 proc. rachunków za tę część inwestycji, jeśli gazoport dostanie całą dotację zaakceptowaną w środę przez KE. - Zatwierdzenie pomocy dla gazoportu to pozytywna informacja. Tę inwestycję trzeba

Szprotawa bankrutem? Przetarg na kanalizację w sądzie

dotacji? Przekonał się niedawno burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego, który musi oddać blisko 1,5 mln zł unijnej dotacji, bo jego poprzednicy nieprawidłowo rozstrzygnęli przetarg na budowę drogi. Gmina musiała ciąć wszystkie bieżące wydatki - np. zrezygnować z oświetlania ulic czy okroić dofinansowanie dla

Kolejowe zakupy i inwestycje na Mazowszu

będą przeznaczone do obsługi wagonów typu push-pull. Łączna wartość obu projektów to 400 mln zł, z czego 193 mln to wsparcie unijne, a reszta to fundusze z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Spółka szykuje się też do kolejnych inwestycji w tabor. W ramach unijnego Programu Operacyjnego

Więcej unijnej kasy na wały przeciwpowodziowe

r. skreślił z tzw. rezerwowej listy projektów kluczowych (czyli tych, które miały szansę na unijną dotację bez konkursu) wiele projektów przeciwpowodziowych zgłaszanych w lecie 2007 r. przez rząd PiS. Kłopot w tym, że te zgłaszane wówczas "projekty antypowodziowe" istniały głównie w

Domino sześciolatków. Reforma sprawi, że zabraknie miejsc w przedszkolach i żłobkach

uczelnie. Np. w lutym Politechnika Śląska otworzyła Klub Malucha dla dzieci studentów, doktorantów i pracowników. Dzięki dotacji z rządowego programu "Maluch na uczelni" rodzice płacą niższe czesne. Dziećmi mogliby opiekować się tzw. opiekuni dzienni, Polacy nie są jednak specjalnie

Problemy z drogami. Mimo rządowych zapowiedzi

zeszłym roku rząd postanowił ułatwić inwestycje w nowe drogi ekspresowe, których budowa będzie wspierana dotacjami z funduszy unijnych. W tym celu w czerwcu zeszłego roku rząd dał zielone światło do rozpisania w 2013 r. ponad 50 przetargów na 717 km nowych dróg ekspresowych, które miały powstać do końca

Netto obiecało prawie milion na remont skrzyżowania, ale nie dało. Będzie sąd

obiektywnych odwlekło wykorzystanie pieniędzy. Najpierw miały pójść na korytarz północny od DK1 do Północy, lecz wkrótce MZDiT otrzymał dotację unijną na ten sam cel i fundusze z Ikei przesunęło na kontynuację "korytarza" do ul. Łódzkiej. Trwają przygotowania do tej inwestycji, przy czym urząd miasta

Autostrady się posypały. Polimex-Mostostal nie dokończy autostrad A1 i A4

MIR Paweł Popa na to pytanie nie odpowiedział. Stwierdził tylko, że nie grozi nam utrata unijnych dotacji na budowę dróg. Co z elektrowniami? Tłumacząc swoje finansowe spory z GDDKiA, Polimex podkreślił, że stoją przed nim "zadania zrealizowania wielkich i kluczowych dla polskiej gospodarki

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

mianowany prezesem zarządu (CEO). Charles Phillips, który od 2010 roku był prezesem zarządu, został powołany na stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej. Samuelson związany jest z Infor od 14 lat - wcześniej na stanowiskach M&A i CFO. Źródło: spółka CI Games: Zawarł umowy dystrybucyjnej z H2

"W d... jeża" i "Kossak za drogi", czyli jak się buduje drogi w Polsce

przetargów, nie dostanie 3,5 mld zł unijnych dotacji - dowiedzieliśmy się 31 stycznia. od Shirin Wheeler, rzeczniczki Komisji Europejskiej. Bruksela przygotowała Warszawie ten pasztet tuż przed Gwiazdką. 21 grudnia urzędnicy Komisji poinformowali, że od tego dnia wstrzymują przelewy pieniędzy na budowę

Ile lotnisk powinno być w Polsce? Przegląd portów lotniczych

nie ma szans na wzrost liczby pasażerów odwiedzających tę część kraju. Na początku 2014 r. mają być więc gotowe projekty infrastruktury lotniska i dróg dojazdowych. W sumie koszt rozbudowy może sięgnąć 200 mln zł, z czego 76 proc. pokryje unijna dotacja. Zakończenie prac planowane jest na połowę 2015

Jak regiony sobie radzą i nie radzą z funduszami

też Śląsk (16 proc. celu). Tamtejszy urząd marszałkowski postanowił już w lutym, że z powodu kryzysu gospodarczego musi przyśpieszyć wydawanie unijnych dotacji. Uproszczono m.in. procedury weryfikacji i oceny formalnej wniosków, termin weryfikacji skrócono z 70 do 50 dni. Ministerstwo Rozwoju

Szczecińskie tablice są najładniejsze? PORÓWNAJ

park. We Wrocławiu pracę nad miejskim systemem informacji rozpoczęto od stawiania tablic wskazujących drogę do zabytków czy np. muzeów i teatrów. Miasto w 2010 r. otrzymało na ten cel ponad 4 mln zł unijnej dotacji. Na koniec zostawiono sobie wymianę tablic z nazwami ulic i numerami posesji (być może

Ukraińska gospodarka nad przepaścią. Czy da się ją uzdrowić? [ANALIZA]

emerytur i pensji urzędniczych, nie ograniczył hojnych dotacji do energii, a na dodatek miał wydatki związane z mistrzostwami Europy w piłce nożnej. W ostatnich czterech latach wynagrodzenia realne na Ukrainie wzrosły o prawie 50 proc., choć gospodarka wzrosła nieznacznie. To była polityczna decyzja

Miliony na biznes ze zrzutki w sieci - tu każdy może być inwestorem

. Duże firmy często kupują po kilka procent akcji "naszych" spółek i wracają po więcej dopiero, kiedy projekt się rozwinie. Tak było na przykład z Migam.pl, portalem, który online obsługuje głuchoniemych klientów. Projekt nie dostał dotacji unijnej, nie pochylił się nad nim żaden z aniołów

Jakie koszty wprowadzenia unijnych norm ekologicznych poniosą firmy

Unię, pod warunkiem że firmy wykonają minimum wysiłku (tj. wystąpią o unijną dotację). Nie wszystko naraz Polska już od kilku lat wciela unijne dyrektywy do krajowego ustawodawstwa. Kilku nakazów i zakazów - tych, których wdrożenie kosztuje najwięcej - w Polsce jeszcze nie wprowadzono. W trakcie

Wielka promocja na wodzie. Nowe inwestycje

promocyjnej i informacyjnej Pętla Żuławska ma szansę stać się marką rozpoznawalną w całej Polsce i stanie się także elementem międzynarodowej drogi wodnej. Początkowo realizacja całego przedsięwzięcia miała kosztować 83 mln zł, z czego dotacja unijna miała wynieść nawet 50 mln zł. Jednak po sporządzonych

Biznes na polskich kosmetykach

. Jednocześnie firma sporo inwestuje. Tylko w 2009 r. na nowoczesne technologie wydała prawie 3 mln zł. Z udziałem unijnej dotacji wybudowała m.in. nową linię produkcyjną specjalistycznych urządzeń do salonów kosmetycznych, które są alternatywą dla chirurgii plastycznej i pozwalają m.in. na spłycenie zmarszczek

Budżet 2011 gotowy

313,5 mld zł. Są wyższe niż w 2010 r., na który zaplanowano 301,2 mld zł wydatków. Rząd stara się jednak ten wzrost ograniczać i budżet na 2011 r. przygotował, po raz pierwszy nakładając na wydatki tzw. dyscyplinującą regułę wydatkową. Dzięki niej wydatki elastyczne budżetu, czyli takie, których

Biznes z etyką i uśmiechem. Wesoła moda dla przyszłych mam

regionu pod uwagę, a tu proszę - cieszą się Komorniczakowie. Dostali właśnie unijną dotację z funduszu Paszport do Eksportu. Do wydania na marketing za granicą mają ponad pół miliona złotych. Dlatego uruchamiają kolejne sklepy: w USA, Kanadzie i Australii. - Wkład w produkcję i sprzedaż mają dziesiątki

Szefowa Yahoo, dziennikarka CNN, Beyonce i Elżbieta Bieńkowska. Oto najbardziej wpływowe matki świata

się w Katowicach i tam zaczynała karierę zawodową. Absolwentka filologii orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, skończyła też Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz podyplomowe studia MBA w SGH. Wcześniej, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, odpowiadała za dotacje unijne. W

Tusk obiecuje: Więcej pracy i pieniędzy

Premier Donald Tusk oraz ministrowie Jacek Rostowski i Michał Boni przedstawili wczoraj "Plan rozwoju i konsolidacji finansów 2010-2011". Dokument liczy 64 strony. Jest zbiorem tez-pomysłów na zreformowanie Polski. - Cały dokument jest nakierowany na to, by ludziom było lepiej

300 mln zł dla Ciechocinka. Komu sprzyja władza?

Dzierżewicz. Kuracjusze nie mają tam jednak wielu atrakcji. Jest co prawda deptak i park, ale też chaszcze, nieużytki, błoto i ruiny basenu na słoną wodę, niegdyś jednej z największych atrakcji kurortu. Miasto wystarało się o unijne pieniądze na ożywienie parków, na ten przy tężniach przeznaczyło ok. 7 mln zł

Jak nazwać to coś, co lubią mężczyźni

biznesu. Najpierw pomyśleli o jakimś wsparciu z powiatowego urzędu pracy, ale okazało się, że skoro Joanna nie jest bezrobotna, to nie mogą dostać 19 tys. zł na otwarcie firmy. Dowiedzieli się jednak o unijnym projekcie Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego "Biznes Klasa", który jest

Jak Gorzów poradzi sobie z długami. Musimy oszczędzać!

pod koniec 2010 r. rozporządzenie w sprawie poziomu zadłużenia gmin. Zgodnie z nim do bilansu zadłużenia oprócz kredytów i pożyczek wlicza się też umowy leasingowe, podpisane kontrakty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz umowy z odroczonym terminem płatności dłuższym niż rok. Tego akurat

Nowa Sól, czyli jak się pieści inwestora [REPORTAŻ]

" - to kilka cytatów z rozmów. - Stwierdziłem, że muszę to zobaczyć na własne oczy. Pojechałem do Nowej Soli. I oniemiałem - ciągnie Mordasewicz. - Czerwony dywan przed przedsiębiorcami rozkładają. Nowa Sól jest najlepsza w Polsce pod względem wykorzystywania funduszy unijnych w przeliczeniu na

Dużą część dotacji pożerają koszty administracyjne

Chętnych na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest więcej niż pieniędzy. Nic dziwnego. Można dostać do 40 tys. zł. Okazuje się jednak, że dość sporą część pieniędzy potrącają sobie tzw. operatorzy, instytucje wsparcia dzielące dotacje. - Nasze koszty to około 3,4 proc. sumy, jaką

Dotacje na założenie firmy

Funduszu Pracy albo ze środków unijnych), oraz ten, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dotację albo prowadził swoje przedsiębiorstwo, albo jako bezrobotny nie przyjął propozycji zatrudnienia, udziału w szkoleniu itp. Jak wygląda procedura? Wniosek składa się w powiatowym urzędzie

W jaki sposób oszacować wartość zamówienia wykonywanego w różnych latach?

. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240). Odpowiedź udzielona: 24 czerwca 2010 r. www.portalzp.pl