2007 pkb w polsce

Witold Gadomski

Doganiamy Grecję, a kiedy Niemcy?

Doganiamy Grecję, a kiedy Niemcy?

W ciągu 25 lat notowaliśmy najszybsze tempo wzrostu spośród krajów naszego regionu i w tym czasie nasze PKB wzrosło o 108 proc. W tym roku dogonimy najbiedniejszy kraj starej Europy. Jest to zasługa nie tylko Polski, która jest dziś przeszło dwa razy bogatsza niż na początku transformacji, ale także Grecji, której PKB jest mniejsze o jedną czwartą w porównaniu z rokiem 2007

Sura z RPP: Koronawirus może sprawić, że wzrost PKB w br. spowolni do poniżej 3%

procesy, gdy chodzi o światową koniunkturę. A jeśli światową, to przekłada się to oczywiście na Polskę. Dynamika w handlu zagranicznym jest tak niska, że można ją porównać do tej, która miała miejsce w warunkach kryzysu 2007-2008. Nasz najbliższy partner handlowy odnotowuje w przemyśle recesję"

KE: Deficyt general government Polski wyniesie 2,9% PKB w 2017 i 2018 r.

Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 2,9% PKB w tym, jak i w przyszłym roku (wobec 2,4% PKB w 2016 r.), podała Komisja Europejska (KE) w wiosennych prognozach. "Deficyt general government

Polska awansowała na 21. miejsce w PwC Labour Market Performance Index

Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - Polska awansowała o 10 miejsc na 21. pozycję w stworzonym przez PwC rankingu Labour Market Performance Index, analizującym dojrzałość rynku pracy w krajach OECD. Od 2007 r. Polska dokonała największego awansu spośród analizowanych państw. "Analiza PwC

MF: Realizacja prognoz KE oznaczałaby rekordowo niski deficyt fiskalny Polski

rządowych i samorządowych zmniejszy się w 2017 r., zgodnie z prognozą Komisji, do 1,7% PKB wobec 2,5% PKB w 2016 r. W latach 2018-2019 wyniesie odpowiednio 1,7% i 1,9% PKB. Jeśli szacunek KE na rok bieżący się potwierdzi, oznaczać to będzie rekordowo niski deficyt. W okresie członkostwa Polski w UE jedynie

KE obniżyła prognozę deficytu general government Polski do 2,4% PKB w 2016 r.

Komisja prognozowała wyższe poziomy deficytu: 2,6% PKB na 2016 r. i 3,1% na 2017 r. KE zwraca uwagę, że poziom 2,4% w relacji deficytu do PKB jest najniższy od 2007 r. W 2018 r. Komisja przewiduje przekroczenie deficytu general government do 3,1% PKB. " Polski deficyt general government na 2017 r

Projekt PEP przewiduje poprawę efektywności energetycznej

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - Projekt polityki energetycznej Polski (PEP) do 2040 r. zakłada poprawę efektywności energetycznej o 23% w 2030 roku wobec prognoz z 2007 roku, poinformował wiceminister energii Tadeusz Skobel. "Określiliśmy cel poprawy efektywności energii na 23

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

impulsem fiskalnym" - starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski. "Tempo wzrostu gospodarczego Polski osiągnęło w 2018 r. poziom najwyższy od 2007 r. Podobną, ale jednak nieznacznie niższą skalę, zanotowano w 2011 r. Wzrost PKB wyniósł wtedy 5.0%. Motorem wzrostu polskiej gospodarki

Gatnar, RPP: Impuls fiskalny bez precedensu, koszt dla budżetu poniżej oczekiwań

) Eugeniusz Gatnar. "Impuls fiskalny jest bezprecedensowy. Podobną sytuację mieliśmy w 2007 r., kiedy pani prof. Zyta Gilowska zmniejszała klin podatkowy. Tej skali impuls to rzecz absolutnie bez precedensu i on podtrzymuje nasz wzrost konsumpcji. […] To jest nowy czynnik, które będzie napędzał

KE obniżyła prognozę deficytu general government Polski do 3,1% PKB w 2017 r.

Warszawa, 04.05.2016 (ISBnews) - Polska odnotuje deficyt w sektorze rządowym i samorządowym (tzw. general government) w wysokości 2,6% PKB w tym roku (czyli takim samym, jak w ub.r.), podała Komisja Europejska w wiosennych prognozach. Natomiast na 2017 r. prognozowane jest przekroczenie unijnego

Eurostat: Polacy przeznaczali 8% całości wydatków na rekreację i kulturę w 2017

Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Wydatki na rekreację i kulturę gospodarstw domowych w Polsce sięgnęły 8% wydatków ogółem wobec 8,5% średnio w Unii Europejskiej w 2017 roku, podał Eurostat. Ogółem wydatki sięgnęły 710 mld euro, co odpowiada 4,6% PKB UE lub 1 400 euro na mieszkańca UE

PwC: Potencjał inwestycyjny Warszawy trzykrotnie przewyższa inne duże miasta

kraju, wytwarzając 32% całkowitego PKB. Biorąc pod uwagę obszary metropolitalne ukształtowane wokół tych miast, mieszka w nich 16,1 mln osób, czyli 42% całej ludności, wytwarzając aż 55% całkowitego PKB Polski. W analizowanych obszarach metropolitalnych zlokalizowane jest 76% wszystkich polskich firm

Euler Hermes: CEE poradzi sobie z kryzysem lepiej niż inne rynki wschodzące

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Kraje Europy Środkowej (CEE) są regionem, który powinien lepiej poradzić sobie ze wstrząsem gospodarczym, niż inne rynki wschodzące, ocenia Euler Hermes. Eksperci przewidują spadek PKB o 1,7% w regionie, przy założeniu, że środki podjęte do walki z pandemią i

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 3% w 2016, przyspieszy do 3,6% w 2017 r.

"Raporcie o inflacji". W lipcowym raporcie NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 3,2% w 2016 r., 3,5% w 2017 r. oraz 3,3% w 2018 r. "Po wyraźnym obniżeniu się tempa wzrostu gospodarczego w Polsce w I połowie 2016 r., ponowne przyspieszenie dynamiki PKB spodziewane

PwC: Polskie BIZ mogą rosnąć ponad 10% rocznie i sięgną 19,6 mld zł w samym 2024

nowe inwestycje. Co czwarta firma inwestycje lokuje w krajach, z którymi Polska sąsiaduje. Z naszych analiz wynika jednak, że relacja inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorców do PKB kraju nadal utrzymuje się poniżej średniej unijnej. Pełne wykorzystanie możliwości rozwojowych polskich firm i

Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 3,7% w 2017, spowolni do 3,3% w 2018 r.

inflacji". W listopadowym raporcie NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 3,6% w 2017 r. oraz 3,3% w 2018 r.  "Do przyspieszenia dynamiki PKB w bieżącym roku przyczyni się wzrost nakładów brutto na środki trwałe, zarówno publicznych, jak i

MIR: Fundusze UE zmniejszyły lukę rozwojową Polski Wschodniej o 1/5

stosunku do pozostałych państw członkowskich UE, a jej PKB per capita wynosi blisko 50% średniej unijnej. "15 lat Polski w Unii Europejskiej to czas dynamicznych zmian strukturalnych. Śmiało możemy powiedzieć, że jednym z obszarów, gdzie zmiany te widać najwyraźniej, jest właśnie Polska

Rząd przyjął uchwałę ws. planu finansowego państwa na lata 2017-2020

r. W kolejnych latach realne tempo wzrostu konsumpcji wyniesie średnio 3,5%, - W Polsce od 2002 r. (z wyjątkiem lat 2008-09) obserwowany jest systematyczny wzrost udziału eksportu w PKB. W 2016 r. osiągnął on rekordowy poziom 52,3% wobec 27,1% w 2001 r. Jednym z czynników tłumaczących tak

ZPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance wzrósł do 71,6 pkt w IV kwartale

. Jeśli wartość barometru jest wyższa, należy spodziewać się dodatniej dynamiki kredytu konsumpcyjnego w kolejnych 12 miesiącach. W minionych kwartałach wartość barometru podlegała silnym wahaniom, co było spowodowane w dużym stopniu niepewnością co do spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce i na

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,2% w 2018 r. i do 3,8% w 2019 r.

na poziomie 3,6%.  W raporcie z listopada 2017 r. NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 3,6% w 2018 r. oraz 3,3% w 2019 r. "Podniesienie w projekcji marcowej prognozy wzrostu PKB na lata 2018-2019 związane jest z wyższą aktywnością gospodarczą w ubiegłym roku. W

Przegląd prasy

informatyzacji świadczeń zdrowotnych w Polsce --MFPR uruchomi 500 mln zł na wsparcie firm z programu UE na lata 2007-2013 --Victoria Dom osiągnęła 88 mln zł zysku netto w 2019 r., wzrost o 87% r/r --Prezydent podpisał nowelę prawa geodezyjnego, która ma przyśpieszyć inwestycje --Forum Energii: Miasta

Dane za 2017 pozwalają liczyć na ponad 4% wzrostu PKB w 2018 r. wg analityków

gospodarki za styczeń (nastroje konsumentów i przedsiębiorstw) potwierdza, że gospodarka Polski weszła w 2018 r. z dużym impetem. Spodziewamy się, że ten rok może być równie udany pod względem dynamiki PKB co ubiegły (podtrzymujemy naszą prognozę wzrostu PKB w 2018 r.: 4,6%). Konsumpcja, będąca do tej pory

Przegląd prasy

Polaków do deponowania środków w bankach  -- Rośnie grupa osób w Polsce pracujących w nadgodzinach, na Zachodzie trend jest odwrotny  --Ministerstwo Cyfryzacji chce opracować tzw. kodeks cyfrowy, zapowiada minister Marek Zagórski Parkiet  -- Ratingi banków, która mają portfele

Dane za IV kw. dają szansę na wzrost PKB w całym 2018 r. na 4-4,6% wg analityków

wysokim poziomie, dynamika PKB może w 2018 r. osiągnąć poziom zbliżony do zanotowanego w 2017 r., a w bardzo optymistycznym scenariuszu nawet go "przebić'" - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek "W 2018 roku polska gospodarka odnotuje wzrost równy lub nieco

KPMG: Poziom kontraktacji funduszy UE w Polsce poniżej średniej na koniec ub. r.

komunikacie. Polska otrzymała łącznie 61,6 mld euro z funduszy unijnych w latach 2007-2015. Z kolei 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2007-2015 podpisało łącznie kontrakty na dostęp do ponad 187 mld euro z funduszy unijnych, co stanowi 14,8% średniego PKB dla tego regionu Europy, podano także

Skiba z MF: Deficyt 'general government' pozostanie na bezpiecznym poziomie

Komisja podała, iż deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (ang. general government) wyniósł 2,3% PKB, czyli był najniższy od 2007 r. Na lata 2017-2018 KE prognozuje, że deficyt wzrośnie do odpowiednio do 2,9 i 3,0% PKB. "W kontekście deficytu za 2016 r. należy pamiętać, że wynik

DHL: Polska jest na 36. miejscu na świecie pod względem poziomu globalizacji

wyprzedza między innymi Japonię i Kanadę, znajdując się na 36. miejscu wśród 169 państw, odpowiedzialnych łącznie za 99% światowego PKB i 97% globalnej populacji. Nasz kraj wyróżnia się wzrostem międzynarodowego handlu detalicznego - wartość eksportu stanowi aż 44% PKB. W rankingu mierzącym wyłącznie

Dane za cały 2016 wskazują na wzrost PKB za IV kw. w wys. 2,4-2,7% wg analityków

rozstrzygnięcia przetargów, podpisania umów)" - główny ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski.  "Zgodnie z opublikowanym dziś przez GUS wstępnym szacunkiem, w 2016 r. PKB w Polsce wzrósł o 2,8% wobec 3,9% w 2015 r., co było nieznacznie powyżej oczekiwań rynkowych (2,7%). Do spowolnienia

Przegląd prasy

przekszt. użytkowania wieczystego ważne bez względu na datę --PGG wypłaci pełną kwotę czternastej pensji zawartą w budżecie --Lewiatan: Podatek cukrowy może podwyższyć ceny napojów słodzonych nawet o 1/3 --Eurostat: Dług sektora general government Polski spadł do 47,4% PKB w III kw. --KNF zgodziła

PwC: Luka podatkowa VAT w Polsce szacowana jest na 45 mld zł w 2016 r.

wyniosła zaś 49 mld zł, tj. 2,8% PKB. Jak zaznaczają eksperci najniższą wartość luka VAT w Polsce odnotowała w 2007 r., tj. 0,6% PKB. Ich zdaniem, gdyby udało się ten sukces powtórzyć i zredukować wyłudzenia do poziomu z 2007 r., mogłoby to przynieść budżetowi państwa prawie 34 mld zł dodatkowych wpływów

KPMG: Polska otrzymała łącznie 52,5 mld euro dofinansowania z funduszy unijnych

Warszawa, 02.06.2015 (ISBnews) - Polska otrzymała łącznie 52,5 mld euro dofinansowania z funduszy unijnych w ciągu ostatniego okresu programowania (2007-2013), wynika z najnowszego badania KPMG. W perspektywie 2014-2020 Polska ponownie jest największym beneficjentem funduszy unijnych spośród

PKB Polski wzrósł w 2016 r. o 2,8 proc. Wzrost gospodarczy był najsłabszy od trzech lat, ale nieco lepszy, niż się spodziewano

To na razie wstępny szacunek GUS. Prognozy ekonomistów wahały się od 2,6 do 2,9 proc. Dla porównania w 2015 r. polska gospodarka urosła o 3,9 proc. Głównym motorem napędowym w zeszłym roku była konsumpcja prywatna, która wzrosła najmocniej od 2008 roku i dołożyła aż 2,1 pkt proc. do dynamiki PKB

PKB nam rośnie, ale gonić bogaty Zachód jest coraz trudniej

Dzięki temu, że nasz wzrost gospodarczy był przez lata istotnie wyższy niż ten w bogatych państwach Zachodu, udawało nam się nadganiać gospodarczy dystans do nich. Dziś PKB na mieszkańca stanowi 68,5 proc. średniej dla całej Unii. Przed kryzysem w 2007 roku ta relacja wynosiła 53 proc. Dziś to

Mastercard ma zgodę NBP na podwyższenie limitu płatności zbliżeniowych bez PIN

codziennych zakupów. Na przestrzeni 10 lat (2007-2017) skumulowany wzrost PKB w przeliczeniu na jednego Polaka wyniósł 49%" - czytamy dalej. W porównaniu z innymi krajami europejskimi, aktualny limit transakcji bez PIN obowiązujący w Polsce należy do najniższych. Wyższe kwoty funkcjonują nie tylko w

Długi wciąż rosną, a najbardziej w Chinach

Według raportu McKinsey & Company łączne zadłużenie wszystkich sektorów na świecie wynosiło w końcu 2007 roku 142 bln USD. W połowie 2014 roku wzrosło do 199 mld USD, czyli 286 proc. globalnego PKB. Tymczasem w końcu 2007 roku po kilkuletnim boomie kredytowym poziom długów wynosił 269 proc. PKB

Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 4,2% w 2017, spowolni do 3,6% w 2018 r.

lipcowym raporcie NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 4% w 2017 r. oraz 3,5% w 2018 r. i 3,3% w 2019 r. "Zgodnie z bieżącą projekcją dynamika PKB w II połowie 2017 r. utrzyma się na wysokim poziomie, przekraczającym 4% r/r - powyżej oczekiwań z projekcji lipcowej. Głównym

RPP: Wzrost PKB w tym roku będzie nieco szybszy niż zakładane przez NBP 3,3%

projektu Ustawy, wzrost gospodarczy w Polsce ma przyspieszyć z 3,4% w 2015 r. do 3,8% w 2016 r. Listopadowa projekcja NBP wskazywała natomiast, że tempo wzrostu PKB w 2016 r. będzie wolniejsze i wyniesie 3,3%. Projekcja ta nie uwzględnia zmian w polityce fiskalnej zawartych w projekcie Ustawy, które będą

Stress testy gospodarek. Gdzie tli się kryzys i ile Polska może na tym stracić?

tylko w 2009 r. PKB Hiszpanii zmalał o 3,6 proc. Jak wynika z badania, spadek dynamiki polskiego PKB jest słabszy i dotyczy jedynie pierwszego roku po zaburzeniu w przypadku kryzysu z Niemiec i Francji. Już w drugim roku gospodarka polska odreagowałaby wstrząs i weszłaby na poprzednią ścieżkę wzrostu. Z

PMI za luty może wskazywać na dalsze ograniczanie produkcji wg analityków

nadmiernie), to sam wskazywany przez indeks trend spowolnienia dynamiki PKB nie budzi większych kontrowersji" - ekonomiści PKO Banku Polskiego. "Tym samym opublikowane dziś dane stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą wzrost produkcji w lutym spowolnił do 3,5% r/r z 6,1% w styczniu

Dynamika PKB osłabnie w I kw. po dobrym IV kw. ub.r. wg analityków

Rybacki "W Polsce PKB przyspieszył do 3,9% i był nieznacznie lepszy od rynkowych prognoz. Dokładne rozbicie danych nie jest jeszcze dostępne ale szacujemy, że przyspieszenie wynikało z silniejszej konsumpcji publicznej oraz inwestycji, podczas gdy handel zagraniczny negatywnie wpływał na wzrost

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 5% r/r do 224 w I kw. 2019

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Liczba upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce wyniosła 224 w I kwartale 2019 r., podało Coface. To o 5% r/r więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku, kiedy baza była dość wysoka. Wśród wszystkich rodzajów postępowań najwięcej ogłoszono upadłości (123

PKB ma szansę co najmniej powtórzyć wzrost z ub.r. w 2016 r. wg analityków

lub wzmocnić spodziewaną dynamikę wzrostu w Polsce. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "W sumie, dane nie zmieniają istotnie naszej oceny perspektyw polskiej gospodarki. Widzimy duże szanse na stabilizację wzrostu PKB w 2016 r. w pobliżu 3,5% " - analitycy Banku

Rzońca: W 2018 roku możemy mieć 100 mld zł deficytu budżetowego

publiczne są gorzej przygotowane na spowolnienie niż w 2007 roku - ostrzega Rzońca . - Wtedy deficyt wynosił mniej niż 2 proc. PKB, dzisiaj wynosi prawie 3 proc. PKB. Wtedy dług publiczny wynosił 44 proc. PKB, dzisiaj ma wynieść 52 proc. PKB. Wtedy istniały fundusze emerytalne, które mogły nabywać

Przegląd prasy

: Prognoza centralna analityków dot. wzrostu PKB w 2019 r. wynosi 4,3% --Eurostat: Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 0,9 % r/r w sierpniu --Dekpol sprzedał wstępnie 87 lokali, przekazał 163 w III kw. 2019 r. --ZPF: Wartość niespłaconych zobowiązań finans. w Europie przekracza 1 bln euro

Wzrost PKB będzie już tylko wyższy w kolejnych kwartałach wg analityków

. dzięki programowi 500+.  Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), PKB wzrósł o 3% r/r w I  kw. 2016 r. wobec 4,3% wzrostu w poprzednim kwartale. Osiemnastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się, że wzrost PKB w I kw. br. wyniósł średnio 3,42

W Wielkiej Brytanii bez zmian

publikować. Zgodnie z tą prawdą poznaliśmy drugi kwartał z rzędu dane na temat wzrostu w Chinach i wynosi on ponownie 6,7% PKB w ujęciu rocznym. O tym, że wzrost jest wspomagany przez państwo najlepiej świadczy wzrost wydatków rządowych o 15,1%. Przy okazji opublikowano delikatnie lepsze od oczekiwań dane na

Kwieciński z MIR: Dane GUS potwierdzają dobrą kondycję krajowej gospodarki

Warszawa, 20.07.2018 (ISBnews) - Odnotowany przez Główny Urząd Statystyczny wzrost sprzedaży detalicznej (w czerwcu o 10,3% r/r w cenach bieżących) to kolejny dowód, że polska gospodarka jest w dobrej kondycji, uważa minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. "Przede wszystkim jednak

Moody's: Wzrost PKB Polski wyniesie 3,0% w 2014 r., 3,1% w 2015 r.

tych czynników. Agencja podkreśla, że Polska jest skuteczna w wykorzystywaniu środków unijnych - z perspektywy finansowej 2007-2013 wykorzystała ponad 70% dostępnych środków. W perspektywie na lata 2014-2020 alokacja dla Polski została zwiększona o 15% do 77,6 mld euro. Moody's uważa, że polityka

CMS: Polska 17. najbardziej atrakcyjnym rynkiem dla inwestycji w infrastrukturę

konsolidacji istniejącej infrastruktury, system podatkowy, stabilność polityczna, łatwość prowadzenia biznesu oraz udział sektora prywatnego w inwestycjach infrastrukturalnych.  "Zajmująca pierwszą pozycję Holandia swój sukces zawdzięcza najwyższemu od 2007 roku wzrostowi PKB, który w roku

Quercus oczekuje spadków S&P, DAX i WIG20, lekko w górę średnie spółki w 2018 r.

. Na razie wydaje się, że jest ona pod kontrolą. W przyszłym roku oczekujemy w Polsce dynamiki wzrostu PKB na poziomie 4%, raczej niższej niż w 2017 r. Być może ruszą zapowiadane pracownicze plany kapitałowe i byłby to dodatkowy strumień rzędu co najmniej kilkunastu miliardów złotych, ale najpierw

Sprawozdanie KE: W Polsce pojawiło się ryzyko wewnętrzne

roku PKB będzie rósł w tempie 3,5 proc. rocznie - czyli powyżej średniej państw członkowskich. Poziom życia i stopa zatrudnienia w Polsce zbliżyły się znacznie do średniej unijnej, ale nadal występują problemy: w 2014 r. wskaźnik PKB na mieszkańca wyrażony według standardów siły nabywczej osiągnął w

GUS: Zużycie energii w latach 2006-2016 wzrosło o 0,8% średniorocznie

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - Finalne zużycie energii wzrosło z 61 Mtoe do 65 Mtoe w latach 2006-2016, co oznacza średnie roczne tempo wzrostu 0,8%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) publikując wstępne szacunki. "W Polsce w latach 2006-2016 nastąpiła poprawa efektywności

Inflacja średnioroczna może znaleźć się poniżej 3,5% r/r w 2020 r. wg analityków

: "Kluczowe będzie tempo hamowania PKB i jego struktura. To, w połączeniu ze wszystkim co dzieje się na świecie, zadecyduje o wysokości stóp procentowych. Wzrosło wyraźnie prawdopodobieństwo ich obniżki, choć scenariuszem bazowym pozostaje nadal brak zmian poziomu stóp" - główna ekonomistka

Morawiecki: Wzrost gospodarczy Polski w 2016 r. może przekroczyć 4%

wraz z powoli klarującą się sytuacją w Grecji pozwoli Polsce w 2016 r. osiągnąć ponad 4-proc. dynamikę wzrostu PKB. "Dla Banku Zachodniego WBK współpraca z małymi, średnimi przedsiębiorstwami jest absolutnie w centrum strategii. Staramy się mieć jak najbardziej dopasowane produkty i pomagać im

Przegląd prasy

mieszkań --Marvipol Logistics ma list intencyjny ws. obiektu magazynowego pod Warszawą --MFW prognozuje globalny wzrost PKB na 3,6% w 2017 r., 3,7% w 2018 r. --Mikołaj Martynuska i Waldemar Olbryk powołani do zarządu Echo Inv. --MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na ten rok o 0,2 pkt do 3,8

AmCham: Złagodzone ograniczenia dot. handlu w niedziele zmniejszą PKB o ok. 0,1%

handlu, uważa Legal Counsel z Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham) Marta Pawlak. Według AmCham, skutkiem wejścia w życie ustawy byłoby spowolnienie wzrostu PKB o nie więcej niż 0,1%. W rozmowie z ISBnews, Pawlak zwróciła uwagę na nieprecyzyjność zawartych w projekcie ustawy o ograniczeniu

Wzrost PKB za II kw. daje małe szanse na ponad 3,5% w całym roku wg analityków

gospodarczy Polski będzie w dalszym ciągu bazował na popycie wewnętrznym, a w szczególności na konsumpcji gospodarstw domowych" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Naszym zdaniem struktura wzrostu PKB w II kw. powinna skłonić rząd do konkretnych działań znacząco ograniczających

Investors TFI: Nowy szczyt na indeksie WIG to aktualnie byłby 'cud nad Wisłą'

atakować szczyty ze stycznia i je przebić. Z kolei w Polsce przebicie historycznych szczytów będzie problematyczne i widziałbym je raczej w kategorii 'cudu nad Wisłą'" - powiedział Niedzielewski podczas spotkania z dziennikarzami.  Na początku roku WIG sięgnął historycznego szczytu z 2007 roku

Centrum A. Smitha: Koszt wychowania dziecka w Polsce wynosi 176-200 tys. zł

wynagrodzenia wynosi ok 65%, czyli blisko 40% od kosztu pracy dla przedsiębiorcy. Tak wysokie opodatkowanie pracy jest barierą dla wychodzenia z szarej strefy i upodabnia Polskę do niektórych krajów afrykańskich, gdzie ok. połowy PKB powstaje w gospodarce nierejestrowanej" - wskazał Masny. "

Zmiany w "piątce Kaczyńskiego". Ministerstwo Finansów "kalibruje" podatki. Mniej skorzystamy, rząd wyda mniej

;3563,67 zł miesięcznie. Roczna oszczędność na podatku może więc wynieść do 2986 zł.  Zmienić się również mają – niezmieniane od 2007 roku -– koszty uzyskania przychodu. To dziś 1335 zł dla pracownika miejscowego i 1668,72 zł dla dojeżdżającego. Kiedy nieco ponad rok temu w parlamencie

Duże opóźnienie przy unijnej kasie

Polska w ramach perspektywy unijnej na lata 2014-20 ma do wydania 120 mld euro (około 500 mld zł). To najwięcej ze wszystkich krajów unijnych. Na tę sumę składają się przede wszystkim pieniądze na programy związane z polityką spójności - 82,5 mld euro, Wspólną Polityką Rolną - 32,1 mld euro oraz

Firma Trakcja zwolni do 300 pracowników przez zapóźnienia na kolei

Spółka Trakcja zajmuje się budową i modernizacją infrastruktury transportowej. 90 proc. jej zamówień pochodzi od PKP Polskie Linie Kolejowe, głównego zarządcy infrastruktury kolejowej w Polsce. Tegoroczny plan inwestycyjny PKP PLK wynosi ok. 4,3 mld zł. Brakuje przetargów PLK ma jednak duże

Przegląd prasy

Polski w związku z nierozstrzygniętym postępowaniem na śmigłowce wielozadaniowe Caracal wg gazety --PKB powinien urosnąć w 2018 r. o 4%, a być może nawet minimalnie więcej wg ekonomistów ankietowanych przez gazetę Puls Biznesu --Morawiecki: Głównym celem na 2018 r. jest zapewnienie bezpieczeństwa

Zmniejsza się skala wyłudzeń podatku VAT. PiS przestraszył oszustów?

będzie spadała. I że to jest trend bardziej długookresowy - dodaje. To, że luka vatowska się zmniejsza, to oczywiście plus. Problem w tym, że ciągle nam jednak daleko do stanu z 2007 roku. Wtedy wyłudzenia podatku stanowiły 0,6 proc. PKB. Gdyby udało się ponownie zejść do tego poziomu, budżet miałby 34

Fitch potwierdził rating krajowy Kielc na poziomie A-(pol)

, w latach 2015-2017 realny wzrost PKB Polski wyniesie 3,5%. Ponadto modernizacja lokalnej infrastruktury również będzie korzystnie oddziaływać na gospodarkę lokalną, i powinna stymulować działalność gospodarczą w Kielcach, co może przełożyć się na wyższe dochody z podatków. (ISBnews)  

UE wypłaciła nam 1,9 proc. należnych funduszy. Kiepski wynik, choć MR chwali się, że to jedna trzecia wypłaconej przez UE puli

Jerzy Kwieciński powiedział podczas spotkania z dziennikarzami, że do końca listopada Komisja Europejska wypłaciła Polsce 1,5 mld euro w ramach refundacji za projekty dofinansowane z funduszu spójności. To 36 proc. z 4 mld 114 mln wypłaconych wszystkim państwom unijnym. To rekord, bo najwięcej

Bank Anglii Obniża stopy procentowe

zobaczymy, aczkolwiek skuteczność podobnych pakietów w USA, UE czy Japonii jest ostatnio coraz częściej kwestionowana. Andrzej Rzońca, przewodniczący rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich, a w przeszłości członek Rady Polityki Pieniężnej, przedstawił wyliczenia dla deficytu Polski na 2018 rok. Wyliczenia

Niemcy w doskonałych nastrojach. To świetna wiadomość także dla Polski

Z danych GfK, która przebadała ponad 2 tys. konsumentów, wynika, że wartość indeksu nastrojów konsumenckich wzrosła w lutym o 0,5 pkt i wyniosła w sumie 8,2 pkt. To znacznie więcej niż przewidziany przez ekspertów wynik 7,6 pkt i najlepszy rezultat od sierpnia 2007 roku. - Już od początku roku było

Patriotyczna polityka banków

Kryzys włoskich banków ma trzy główne przyczyny. Pierwszą jest stagnacja gospodarki, trwająca już od dekady. W tym czasie Włochy zanotowały trzy okresy recesji i dziś PKB jest niższy niż w 2007 roku. Gdy gospodarka słabo się rozwija, trudno o korzystne projekty inwestycyjne finansowane przez

Po Cyprze czas na Słowenię? Banki w fatalnej sytuacji, ale nowy rząd ma plan

jest wyższy niż w Portugalii czy Grecji i wynosi - po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej - 21 tys. euro (w Polsce około 16 tys. euro). Niewielka gospodarka Słowenii (PKB sięga 35 mld euro) w latach 2000-08 rozwijała się średniorocznie w solidnym tempie 4,3 proc. W 2007 roku jako pierwszy kraj z

Quercus TFI: Dużo zmienności i okazji na rynku w 2016 r., zagrożeniem - politycy

wzrostu PKB na poziomie 4% w IV kw. tego roku, wzrost jest niższy, ale przyzwoity. Odgadliśmy, że banki centralne nadal będą sprzyjały, drukując pieniądze. Zupełnie natomiast nie przewidywaliśmy, że nastąpi prawdziwa katastrofa obietnic wyborczych w Polsce i będzie miała taki druzgocący wpływ na notowania

OECD: Zarobki w Polsce? Za nami Meksyk, przed nami większość Europy

struktury rynku pracy wynoszą w Polsce 0,84 proc. PKB - przy 1,46 średniej dla krajów OECD (dane za 2013 r.). Przemysł w odwrocie Spójrzmy teraz bardziej ogólnie - na całą grupę OECD. Przez niemal 10 lat - od 2008 r., kiedy wybuchł kryzys - rynek pracy znacząco zmienił swoją strukturę. Najważniejsze trendy

Decyzja S&P osłabi złotego i zwiększy koszty obsługi długu wg analityków

Warszawa, 18.01.2016 (ISBnews) , Decyzja agencji ratingowej Standard & Poors (S&P) o obniżeniu ratingu Polski zaskoczyła rynek. Zdaniem niektórych ekonomistów, sytuacja gospodarcza w Polsce jest dobra, a jedyne co może niepokoić to ewentualna perspektywa kolejnych budżetów, w których może nie

PayPal: Europa Środkowa tworzy nowy obszar gospodarczy na mapie, Polska kluczowa

przedsiębiorczości. Już co czwarta mała lub średnia firma zarejestrowana w UE (5,2 mln na 22 mln łącznie) pochodzi właśnie z tego obszaru. Istotny jest również wzrost produktywności pracowników - o 9% wyższy niż w 2007 roku (ponad 40% szybszy wzrost niż w bardziej rozwiniętych krajach Europy). W Polsce, w

Emigrujących z Polski wciąż przybywa. W sumie za granicą jest nas 2 mln 397 tys.

wynikają z tego, że do jednego członka rodziny dołączają kolejni. Nie ma więc znaczenia, czy nasza gospodarka przyspiesza, czy ma się gorzej. Płace brytyjskie są wyższe niż w Polsce, nawet jeśli Wielka Brytania ustępuje nam pod względem wzrostu PKB. Narodowy Bank Polski zapytał emigrantów, jaka pensja w

Investors TFI: Celem minimum dla indeksu WIG jest 68 tys. pkt w 2018 r.

względu na duży udział w indeksie, może być motorem wzrostu WIG20 w tym roku. "Generalnie sytuacja gospodarcza w Polsce wciąż wspierać będzie hossę na GPW, a siła krajowego PKB może w 2018 roku ponownie zaskakiwać in plus. Wzrost gospodarczy będzie bowiem bazował nie tylko na coraz bogatszym

Miała być walka z wyłudzeniami VAT. Ale przy okazji jest dokręcanie śruby przedsiębiorcom

podatnikom, którzy są uczciwi, nie generują niebezpieczeństwa oszustw podatkowych, nie popełniają świadomie przestępstw - mówi. Zobacz: Polska gospodarka spowalnia. Kaczyński wskazuje winnych Przykłady? Wraca zniesiona w 2008 roku 30-procentowa sankcja karna za zaniżenie VAT lub zawyżenie zwrotu tego podatku

Quercus TFI: Wprowadzenie Mifid II i konsolidacja rynku to tematy nr 1 w 2017 r.

Mifid II w takim kształcie, który nie zrujnuje rynku zarządzania aktywami w Polsce. Dlatego też Quercus TFI będzie brał bardzo aktywny udział w pracach nad implementacją tej dyrektywy, poinformował prezes Sebastian Buczek.  "W pierwszych miesiącach 2017 roku cała nasza para będzie szła w to

Fundusze unijne płyną powoli. Podpisujemy umowy, ale pieniędzy nie widać

wyborach parlamentarnych w zeszłym roku. Boom za dwa lata Według analityków ING Banku Śląskiego przestój może potrwać co najmniej do drugiej połowy przyszłego roku, a boomu możemy się spodziewać dopiero w 2018 r. Według ING dynamika wzrostu PKB rok do roku wyniesie poniżej 3 proc. w I kw. 2017 r. i

Imigranci z Ukrainy zarobili w Polsce ponad 8 mld zł

Europejskie rynki pracy otwierały się przed Polakami stopniowo. Jednym z pierwszych był brytyjski, a ostatnim, na którym wszyscy obywatele Polski mogli zacząć legalnie pracować, były Niemcy. I dziś są to dwa najważniejsze miejsca pracy emigrantów. Polacy wyjeżdżali nawet wtedy, gdy w gospodarce

Wielka dziura w VAT. Tracimy miliardy złotych

wszystkim wyłudzeń VAT, oszustw i działania szarej strefy. Od kilku lat PwC liczy, ile VAT ucieka budżetowi. - W zeszłym roku było to 46,8 mld zł. Szacujemy, że w tym będzie mniej o 4,8 mld zł - mówił Tomasz Kassel. Luka rośnie od lat Luka w VAT rośnie nieprzerwanie od lat. W 2007 r. sięgała 0,6 proc. PKB

Do Europy Zachodniej płynie mniej inwestycji. Ale Polska mocna

Investment Report, przed kryzysem gospodarczym to kraje Unii Europejskiej generowały oraz otrzymywały najwięcej inwestycji zagranicznych. Te czasy minęły i dziś kraje członkowskie zainwestowały łącznie jedynie 21 proc. kwoty, którą wydały na inwestycje zagraniczne w 2007 r., a więc przed rozpoczęciem kryzysu

ZPL: Firmy leasingowe sfinansowały 42 mld zł inwestycji w I-III kw., +17,1% r/r

Polskiego Leasingu pokazują, że polska branża leasingowa sfinansuje w tym roku aż 43,1 % nakładów inwestycyjnych firm w aktywa ruchome, a jej udział w tworzeniu polskiego PKB będzie dalej wzrastał" - powiedział przewodniczący komitatu wykonawczego Andrzej Krzemiński, cytowany w komunikacie. W

Zachód bardzo nas chwali: Polska i Turcja, czyli nowe tygrysy Europy

Brothers we wrześniu 2008 roku nasza gospodarka wzrosła o 15 proc. O naszej pozycji świadczy też napływ zagranicznego kapitału. Bezpośrednie inwestycje w Turcji wyniosły 16,1 mld dol. w 2011 roku - najwięcej od 2007 roku. Dla porównania w, Polsce zagraniczne firmy zainwestowały 11,8 mld dol. To jednak o 12

Dane styczniowe wskazują na wzrost PKB ok. 5% r/r w I kw. wg analityków

, odzwierciedlając realizowane inwestycje mieszkaniowe i infrastrukturalne w Polsce. Dobrą informacją jest to że, w najbliższym czasie sytuacja nie powinna ulec pogorszeniu. A to z kolei oznacza, że 2018 r. będzie upływał prawdopodobnie nadal pod znakiem solidnego tempa wzrostu PKB, przekraczającego 4.0%. Mocne dane

Taaaka dziura w VAT. Czy i jak da się ją zasypać?

Luka w VAT to różnica między tym, co hipotetycznie z tego podatku powinno wpłynąć do budżetu państwa, a tym, co do niego faktycznie wpływa. Jej rozmiary od kilku lat bada firma doradcza PwC. W zeszłym roku po raz pierwszy od siedmiu lat luka się zmniejszyła - do 2,4 proc. PKB z 2,9 proc. Była

"ND": Kryzys finansowy i demograficzny

i pół procent PKB. W tym roku dochody podatkowe budżetu okazały się mniejsze od zakładanych o blisko jedną piątą, a kryzys przecież dopiero do nas dotarł - zaznacza "Nasz Dziennik". Gazeta dodaje, że problemem jest też starzenie się społeczeństwa. O ile jeszcze w 2007 roku populacja w

Modlitwa o wzrost

;dziedzictwo" Być może to, co od sześciu lat dzieje się w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych, w przyszłości historycy określą jako pierwszy etap Wielkiej Stagnacji. PKB Unii Europejskiej jest wciąż o 1 proc. niższe niż w roku 2007 - ostatnim roku przed wielkim kryzysem. Strefa euro jest o 2 proc

Przegląd prasy

tegorocznego, jak również przyszłorocznego wzrostu PKB są konserwatywne --Enea Wytwarzanie ma wyłączność negocjacyjną ws.e zakupu farmy wiatrowej o mocy 36 MW w centralnej Polsce Parkiet --Po 1989 r. gwałtownie zanikła w Polsce tradycja długoterminowego oszczędzania w bankach Dziennik Gazeta Prawna

25 lat polskiej gospodarki. Co zmieniło się na plus, a z czym sobie nie poradziliśmy

coraz bogatszym narodem. W 2013 r. polski produkt krajowy brutto na osobę wyniósł 12 710 dolarów i był prawie 6 razy wyższy niż w roku 1989 ($2 165). W naszej 25-letniej historii tylko raz udało nam się przekroczyć dzisiejszy poziom. W 2008 r. PKB wyniosło 13 886 dolarów. Średni światowy PKB per capita

Rentowność obligacji. Komu inwestorzy ufają bardziej niż Polsce?

Polsce. Największa gospodarka Ameryki Łacińskiej zapracowała sobie na zaufanie inwestorów. W 2007 roku Brazylia zwróciła swe długi Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu i Klubowi Paryskiemu i stała się nawet - w ramach MFW - krajem kredytodawcą. Kraj ten zgromadził ogromną ilość rezerw walutowych, które

Wzrost PKB tylko 1,2 proc. - Fitch obniżył prognozy dla Polski

szacowanych 4,8 proc. w 2008 i ponad 5 proc. w latach 2006-2007. W końcu stycznia agencja oczekiwała, że PKB Polski wzrośnie w tym roku o 1,5 proc. Zdaniem agencji, wpłynie na to utrudniony i bardziej kosztowny dostęp do zewnętrznego finansowania w formie kredytów bankowych i obligacji, a także znaczne

Dzisiejsze dane sugerują, że spowolnienie w I kw. było przejściowe wg analityków

gospodarki strefy euro i dość słabego kursu złotego mało prawdopodobne jest naszym zdaniem trwałe i dotkliwe spowolnienie w polskim przemyśle, który czerpie znaczną część zamówień z krajów UE. Dlatego spodziewamy się, że eksport (i przemysł) pozostanie ważnym motorem wzrostu PKB w Polsce w kolejnych

Procent dla nauki

zdarza się wydawać na te same cele nawet do 3 proc. PKB - przypomniał były europoseł Jerzy Buzek. W Polsce od 2007 r. dwukrotnie wzrosła liczba patentów zgłaszanych przez uczelnie - w ubiegłym roku było to aż 1260 wniosków. - Dziś w małym polskim miasteczku można pracować nad najbardziej innowacyjnymi

Grecy byli na cenzurowanym, teraz przewodniczą pracom UE

prognoz Komisji Europejskiej w tym roku grecka gospodarka ma urosnąć o 0,6 proc. Byłyby to pierwszy rok wzrostu PKB od 2007 r. Choć problemów ciągle jest dużo: wspomniane wcześniej bezrobocie czy dług publiczny sięgający 176 proc. PKB to tylko niektóre z nich. Niepewna jest też sytuacja polityczna w

Co powiedział Belka w Sejmie? Franki, banki, zielona wyspa

część Europy. Polski system bankowy jest - według niego - bardzo dobry. Suma bilansowa polskich banków to 88 proc. polskiego PKB, w Europie system bankowy to 350 proc. PKB. - Tam ogon macha psem. To jest wielka rzecz, obyśmy nigdy tego nie stracili - apelował Belka. - Nasz banki są stabilne. Polskie

Strategia transportowa rządu, czyli jak wjedziemy w rok 2020

po naszym wejściu do Unii Europejskiej, kiedy Polska zabiegała o jak największe fundusze z budżetu Unii na lata 2007-13, by zacząć nadrabiać zaniedbania w rozwoju dróg, nowoczesnych kolei, lotnisk i portów w stosunku do państw Europy Zachodniej. Dokument rządu Belki krytykowano za ogólnikowość

Płace będą rosły w tempie ok. 7% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Marcowe dane dotyczące wzrostu płac znalazły się znacząco poniżej konsensusu, a dane o zatrudnieniu wykazały najwyższy przyrost liczby zatrudnionych w marcu od 2007 w ujęciu miesięcznym. Ekonomiści podtrzymują, trend wzrostowy płac zostanie utrzymany na