20 największych spółek akcyjnych wig

Analizy Online: Aktywa TFI wzrosły o 1,4% m/m do 265,5 mld zł w lutym

%)" - czytamy w raporcie. W tym roku rynkowi funduszy sprzyja powrót dobrej koniunktury na warszawski parkiet.  "Od końca listopada w 3 miesiące indeks WIG wzrósł o +20%, dzięki czemu fundusze mające w portfelach akcje polskich spółek osiągały atrakcyjne wyniki. W samym lutym - według

Zysk netto PZU wzrósł r/r do 700 mln zł w III kw. 2017 r.

, głównie ze względu na lepszy wynik na portfelach akcyjnych, poinformował także Kulik. "Było to spowodowane m.in. poprawą koniunktury na GPW – indeks WIG po III kwartale 2017 roku wzrósł o 24,2% wobec 1,3% w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ponadto wyniki rosły dzięki wysokomarżowemu

Investors TFI: Globalna koniunktura i likwidacja OFE zagrożeniem dla GPW

urzeczywistni się ryzyko szybkiej likwidacji OFE, wszystkie indeksy akcji GPW zakończą rok 2016 ze stratą. W takim negatywnym scenariuszu mniejsze i średnie spółki utracą swoją dotychczasową przewagę nad firmami z indeksu WIG 20. Pozytywnym impulsem  dla Polski jest dobra koniunktura w krajach Europy

Zarządzający Excalibur FIZ: Polskie akcje są w początkowej fazie fali wzrostowej

akcji rynku polskiego utworzony przez Dominika Gaworeckiego oraz Michała Szpina. Zarządzający budują portfel 20-40 spółek głównie w oparciu o kryteria analizy fundamentalnej. Fundusz, w ciągu 3 miesięcy od utworzenia, osiągnął stopę zwrotu netto na poziomie +20,4%. Dominik Gaworecki w latach 2011-2016

Rating funduszy inwestycyjnych - styczeń 2009

.) Indeks 1M 3M 6M 12M WIG -9,34% -13,07% -41,79% -48,30% WIG20

Włochy w centrum uwagi, na giełdach wyprzedaże

od końca . Również wiadomości ze spółki Alcoa - największego amerykańskiego producenta wyrobów z aluminium nie dostarczą pretekstu do zakupów akcji. Spółka tradycyjnie jako pierwsza z grona amerykańskich blue chipów pochwaliła się wynikami. Zaprezentowany już po ostatnim dzwonku na Wall Street raport