2.5 euro ile to zł

Piotr Miączyński, Leszek Kostrzewski

UOKiK: Z powodu podatku dla sklepów grozi nam ostry spór z Unią

UOKiK: Z powodu podatku dla sklepów grozi nam ostry spór z Unią

Urząd, który ma czuwać nad konkurencją i konsumentami, wystawił projektowi podatku od handlu dość chłodną opinię. Nie ocenił, czy nowa danina grozi podwyżką cen w sklepach.

Dane za XII wskazują na płytsze spowolnienie wzrostu PKB w IV kw. wg analityków

zanotowanego w trzecim kwartale (2.5%r/r) i wyniosło około 1.6%r/r. Z kolei lekka poprawa nastąpiła w produkcji budowlano-montażowej: spadek w czwartym kwartale wyniósł według moich wyliczeń niespełna 14.0%r/r wobec spadku o ponad 18%r/r w trzecim kwartale. To oznacza, że mniejszy spadek (w porównaniu z