2 spółki notowane na giełdzie

GPW zawiesiła obrót akcjami Orbisu od 9 kwietnia br.

: 1)    zlecenia maklerskie na akcje spółki Orbis S.A., przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 8 kwietnia 2020 r. (włącznie), tracą ważność; 2)    zlecenia maklerskie na akcje spółki Orbis S.A., począwszy od dnia 9 kwietnia 2020 r. nie będą przyjmowane"

Kurs akcji DataWalk wzrósł o 0,97% na debiucie na rynku głównym GPW

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Akcje spółki DataWalk zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych. Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 0,97% i wyniósł 20,9 zł. DataWalk jest 464. spółką notowaną na głównym rynku oraz 2. debiutem na tym rynku w 2019

HM Inwest przejdzie jutro na rynek główny GPW z NewConnect

Warszawa, 17.07.2019 (ISBnews) - HM Inwest zadebiutuje na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w czwartek, 18 lipca, podała giełda. "HM Inwest S.A. będzie 461. spółką notowaną na głównym rynku oraz 5. debiutem na tym rynku w 2019 roku"

Paul Christodoulou został odwołany z funkcji wiceprezesa Work Service

regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 084,75 mln zł w 2018 r. (ISBnews)    

MOL przestał być notowany na giełdzie w Luksemburgu i na IOB w Londynie

Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - Notowania amerykańskich kwitów depozytowych (ADR) MOL'a zostały zakończone na giełdzie w Luksemburgu oraz w segmencie International Order Book (IOB) na giełdzie w Londynie, podała spółka. "ADR'y MOL'a zostały zdjęte z LSE i LSE" - czytamy w

MOL chce zakończyć notowania na giełdzie w Luksemburgu i na IOB w Londynie

przypadkach to 29 listopada br. MOL podkreśla, że po przeprowadzeniu delistingu ADR-y spółki będą nadal notowane na rynku OTC. Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne

Gi Group złożył wniosek ws. wyrażenia zgody na przejęcie Work Service

PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 084,75 mln zł w 2018 r. (ISBnews)

Obligacje serii C Cyfrowego Polsatu zadebiutują na Catalyst w poniedziałek

Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił określić 24 lutego jako dzień pierwszego notowania obligacji serii C Cyfrowego Polsatu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst, podała spółka. "Obligacje serii C będą notowane w

Akcjonariusze CEZ zdecydowali o wypłacie 24 CZK dywidendy na akcję

aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

KGHM planuje 2 250 mln zł nakładów inwestycyjnych rzeczowych w 2020 r.

Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź planuje 2 250 mln zł nakładów inwestycyjnych rzeczowych i 133 mln zł pozostałych nakładów w 2020 r., podała spółka. "Zakładane na rok 2020 nakłady inwestycyjne rzeczowe KGHM Polska Miedź wynoszą 2 250 mln zł, natomiast pozostałe

GPW zawiesiła obrót akcjami Alchemii w związku z przymusowym wykupem

spółki, zarząd giełdy działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy zawiesza obrót akcjami spółki, oznaczonymi kodem PLGRBRN00012 - od dnia 31 maja 2019 r." - czytamy w komunikacie. Wcześniej dziś Impexmetal - w ramach porozumienia akcjonariuszy, do którego należą także Roman i

Grupa GPW planuje uruchomić giełdową Platformę Żywnościową w marcu

jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie. (ISBnews)  

Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji spółki, to jest: 1. 37 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2. 8 523 625 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 3. 53 383 akcje zwykłe na okaziciela serii C, łącznie 46 077 008 akcji

Robyg rozważa emisję obligacji wart. do 100 mln zł do końca roku

w ramach programu emisji obligacji będzie mBank. Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. Robyg zakontraktował ok. 2 520 lokali w 2018 r. (ISBnews)

MOL przeprowadził ofertę obligacji na kwotę 28,4 mld HUF

działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)  

Artur Osuchowski zrezygnował z funkcji członka zarządu Ciechu

producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r. (ISBnews)

Obligacje CCC o wart. 210 mln zł zadebiutują jutro na Catalyst

Warszawa, 27.12.2018 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczył datę pierwszego notowania obligacji serii 1/2018 CCC na rynku Catalyst na 28 grudnia 2018 r., podała spółka. "Na podstawie podjętych uchwał zarząd GPW i zarząd BondSpot postanowiły wyznaczyć 28

MOL odwołał walne zgromadzenie zaplanowane na 16 IV dot. m.in. podziału zysku

prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 18,1 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2019 r. (ISBnews)  

Robyg rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

109,97 mln zł dywidendy za rok obrotowy 2018, co dało wypłatę w wysokości 0,38 zł na akcję. Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2019 r. Robyg zakontraktował ok. 2 570 lokali. (ISBnews

Portfel zamówień Budimeksu miał wartość 11,97 mld zł na koniec marca 2020 r.

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Portfel zamówień Grupy Budimex na 31 marca 2020 r. wynosił 11 970,57 mln zł. Wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń - marzec 2020 roku wyniosła 2 318,01 mln zł, podała spółka. "Portfel zamówień Grupy Budimex jest rentowny i zapewnia wysokie

GPW jest narażona na umiarkowane ryzyko operacyjne zw. z koronawirusem

Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) jest narażona na umiarkowane ryzyko operacyjne i finansowe związane z wybuchem pandemii SARS-CoV-2, poinformowała spółka. "GPW, jako podmiot zapewniający funkcjonowanie infrastruktury rynku kapitałowego w

Work Service: Banki zgodziły się na zmianę terminu wypłaty finans. pomostowego

regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 084,75 mln zł w 2018 r. (ISBnews)

Aplisens zarekomendował wypłatę 0,25 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 rok

kwocie 2 976 382,75 zł (22,87% zysku netto za rok 2019) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,25 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie. "W ocenie zarządu, po przeanalizowaniu obecnej kondycji finansowej spółki oraz występujących ryzyk związanych z pandemią

Akcjonariusze MOL zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok

. Czas trwania kadencji to 1 maja 2020 - 30 kwietnia 2025. Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 18,1 mld

Portfel Erbudu na ten rok wynosił 1,7 mld zł na koniec 2019 r.

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Portfel zleceń gromadzony przez Grupę Erbud na koniec 2019 r. wyniósł 2 392 mln zł. Na 2020 rok przypada 1 703 mln zł, a na kolejne lata (2021-2022) 688,5 mln zł, podała spółka. "Udział zamówień publicznych w portfelu zgromadzonym na

Gi Group ma zgodę niemieckiego organu antymonopolowego na przejęcie Work Service

wynikiem przeglądu opcji strategicznych spółki ogłoszonego w marcu ubiegłego roku. Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i

GPW przekaże 1 mln zł na zakup sprzętu do stacji sanitarnych

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o przekazaniu darowizny celowej w wysokości 1 mln zł na zakup sprzętu umożliwiającego wykonywanie przez Powiatowe Stacje Sanitarne w Siedlcach i Radomiu badań w kierunku wykrywania wirusa SARS-CoV-2

Gi Group ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Work Service

private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 084,75 mln zł w 2018 r. (ISBnews)  

Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 26,9 mln zł w XI, spadek o 4% r/r

. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. (ISBnews)

Akcjonariusze Erbudu zdecydują 30 VI o braku dywidendy i programie buy-back

[...] przeznaczyć na pokrycie straty w wysokości 12 254 355,09 zł [...] osiągniętej za rok obrotowy 2018 r.; 2. pozostałą kwotę w wysokości 6 436 909,19 zł [...] przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy spółki tworzony na nabycie akcji własnych spółki w celu ich umorzenia" - czytamy w projekcie. "

S&P obniżył perspektywę ratingu BBB- MOL-a do stabilnej

warunków na rating" - czytamy w komunikacie. Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 18,1 mld USD

Akcjonariusze ATM zdecydują 28 VI o niewypłacaniu dywidendy

018 913 zł w następujący sposób: kwotę w wysokości 2 018 913 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy" - czytamy w projekcie uchwały. ATM S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na

Program motywac. 11 bit studios zakłada 156 mln zł zysku brutto w l. 2020-2023

- maksymalnie 150 000 warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji spółki, o wartości nominalnej 0,1 zł każda; 5) Cena konwersji warrantów na akcje - średni ważony kurs akcji spółki na zamknięcie sesji notowań giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z I

Polnord rozpoczął działania związane z oferowaniem i subskrypcją akcji serii T

akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 1% (jeden procent) ogólnej liczby głosów w spółce, jest nie więcej niż 68" - czytamy w komunikacie. Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2018 r. sprzedał

CEZ planuje capex na 37,1 mld CZK w 2020 r.

wzrosły do 29,8 mld CZK z 26,4 mld CZK rok wcześniej. Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 42,6 mln zł w X, wzrost o 22% r/r

. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. (ISBnews)

ZM Henryk Kania: Rada wierzycieli ma podjąć uchwałę dot. wniosku spółki do 2 XII

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Katowice - Wschód, X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie, w którym wyznaczono radzie wierzycieli Zakładów Mięsnych Henryk Kania w restrukturyzacji (ZM Henryk Kania) termin do 2 grudnia 2019 r. na podjęcie uchwały w przedmiocie wniosku spółki 

Spółka zal. Budimeksu wykona prace dla KGHM za 81,92 mln zł netto

wynosi 81 92 000 zł netto, podał Budimex.  "Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi i zamawiającym przekracza próg 147 743 tys. zł netto" - czytamy w komunikacie.  Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem

S&P podniósł perspektywę ratingu BBB- MOL-a do pozytywnej

ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Ultimate Games: Premiera 'Shadows 2: Perfidia' i 'Epic Clicker Journey' - 6 VIII

. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2018 r. (ISBnews)  

Gi Group złożyło w trzech krajach wnioski w sprawie przejęcia Work Service

spółki oraz restrukturyzacji jej bilansu. Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody

Hollywood złożył do KNF wniosek ws. zniesienia dematerializacji akcji

nadzwyczajne walne zgromadzenie Hollywood uchwały nr 3 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: zniesienia dematerializacji akcji Hollywood z siedzibą w Sierpcu oraz wycofania tych akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Wcześniej w tym tygodniu spółka

Kernel miał 41 mln USD zysku netto, 109,3 mln USD EBITDA w II kw. 2019 r.

jednostki dominującej w porównaniu z 164 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 862,3 mln USD w porównaniu z 2 255,2 mln USD rok wcześniej. Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r. (ISBnews)

GPW wykluczyła akcje Hawe z obrotu giełdowego z dniem 2 czerwca

Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć akcje Hawe z obrotu giełdowego z dniem 2 czerwca, podała giełda. "W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wykluczenia akcji spółki Hawe S.A

W wezwaniu ogłoszonym przez PPL nabyto 10 543 286 akcji Baltony

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - W wezwaniu ogłoszonym na akcje Baltony przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze przedmiotem transakcji nabycia przez wzywającego, w dniu 2 marca 2020 r., na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie było 10 543 286 akcji spółki, podał 

Creepy Jar odwołał NWZ planowane na 26 marca

przepisów prawa" - czytamy w komunikacie. Wcześniej pod koniec lutego spółka informowała, że na planowanym NWZA zamierza przegłosować m.in. uchwałę dotyczącą ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w

CCC powróci do planów IPO eobuwie.pl, gdy EBITDA spółki przekroczy 50 mln euro

IPO jest rozważane w celu pozyskania przez eobuwie.pl środków na finansowanie dalszego rozwoju działalności. Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. (ISBnews)

Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 30,6 mln zł w I, wzrost o 16% r/r

głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. (ISBnews)   

MOL dokonał spłaty euroobligacji wysokości 500 mln USD

2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)  

Work Service spodziewa się pogłębienia spadku zamówień w IV i kolejnych tyg.

nie jest możliwe do oszacowania" - podano także. Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej

Mirbud ma umowę na rozbudowę stadionu w Łodzi za 129 mln zł brutto

miesięcy od daty podpisania umowy" - czytamy w komunikacie. Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 143,13 mln

Obawy o wzrost gospodarczy i inflację ciążą notowaniom na GPW

Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Na razie notowania na warszawskim parkiecie nie reagują na rekordową inflację, ale jeśli wzrost cen utrzymałby aktualne tempo w długim terminie, nie mogłoby to być dobrą wiadomością dla wyników spółek. Tymczasem dziś na nastrojach na GPW mogą ponownie

Kernel miał 24,87 mln USD straty netto w III kw. r.obr. 2019/2020

wobec 285,17 mln USD rok wcześniej. Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r. (ISBnews)

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji Pfleiderer Group

, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,1 mld euro w 2018 r. (ISBnews)

PBDI z grupy Erbudu ma umowy na budowę elektrowni PV za 37,2 mln zł netto

mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)  

Gi Group ma zgodę czeskiego organu antymonopolowego na przejęcie Work Service

equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 084,75 mln zł w 2018 r. (ISBnews)  

Sescom chce skupić do 20 tys. akcji własnych po cenie 17,9-26,8 zł/ szt.

. zł. "1. Przedmiotem programu skupu są akcje Sescom S.A. na okaziciela, w pełni pokryte, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone kodem ISIN: PLSESCM00013. 2. Maksymalna liczba akcji własnych

NWZ Work Service odstąpiło od rozpatrzenia uchwał dot. emisji akcji i obligacji

zdecydowali wówczas o przerwie w obradach do 18 października. Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej

UniCredit wyemitował obligacje o łącznej wartości 1 mld euro

obligacji euro. Wydana kwota jest częścią planu finansowania na 2019 r. i będzie zaliczona do kapitału regulacyjnego UniCredit Tier 2 Obligacje będą notowane na luksemburskiej giełdzie papierów wartościowych, podsumowano. UniCredit jest jedną z największych grup bankowych w Europie, działającą w 50

GPW zawiesiła obrót akcjami 6 spółek

Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami 6 spółek w okresie od 2 lipca do 30 września 2018 r. (włącznie), podała giełda. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwały w sprawie zawieszenia obrotem akcji spółek

GPW zawiesiła obrót akcjami Krezusa od 27 grudnia

Warszawa, 27.12.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami Krezusa od 27 grudnia, podała Giełda. W związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami

Robyg wspiera 'Wielkanocne śniadania' dla seniorów z Wilanowa

notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2019 r. Robyg zakontraktował ok. 2 570 lokali. (ISBnews)

Polnord ustalił cenę emisyjną akcji serii T na 2,12 zł za sztukę

niższej niż 65 386 256 zł, ale nie wyższej niż 215 386 254 zł. Wartość nominalna jednej akcji to 2 zł. Jak wskazywał Polnord w październiku, planowana emisja akcji serii T ma umożliwić spółce sprawne i możliwie najmniej kosztowne pozyskanie środków na bieżące potrzeby finansowe, w tym na spłatę części

Akcjonariusze Kruka zdecydowali o wypłacie 5 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

grudnia 2018 roku ustala się na 2 lipca 2019 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 lipca 2019 roku. Dywidendą objętych zostało 18 930 655 akcji Kruk" - czytamy w komunikacie. Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej

JSW nie zakłada ograniczenia nakładów inwestycyjnych w tym roku

ruchy na giełdzie, na rynku są wpisane w logikę funkcjonowania spółki wydobywczej" - powiedział wiceprezes. W I kw. 2020 r. JSW zrealizowała 453,8 mln zł nakładów inwestycyjnych. Grupa założyła, że nakłady inwestycyjne w 2020 r. wyniosą ponad 2 mld zł. Grupa JSW to największy producent

Work Service ma umowę zbycia Antal na rzecz Książek Holding za ok. 11,64 mln zł

Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 084,75 mln zł w 2018 r. (ISBnews)  

Work Service rozpoczął rozmowy z wierzycielami, akcjonariuszami spółek zależnych

equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 084,75 mln zł w 2018 r. (ISBnews)  

Prezes GPW liczy, że część wycofywanych z giełdy spółek wróci na nią za 2-5 lat

Warszawa, 12.01.2018 (ISBnews) - Wycofywanie spółek z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) to część ogólnoświatowego trendu, co świadczy m.in. o rozwoju rynku niepublicznego w Polsce, uważa prezes GPW Marek Dietl. Liczy on, że część tych spółek za 2-5 lat powróci na GPW już

GPW zawiesiła obrót akcjami Pfleiderer Group w związku z przymusowym wykupem

akcje własne. Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,1

Bank Pekao podtrzymuje oczekiwanie wzrostu zysku netto w 2019 r. 

akcjonariuszom jednostki dominującej. Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy

Bumech szacuje spadek przychodów w V o 1,3 mln zł w zw. z sytuacją w kopalni JSW

z tego tytułu o ok. 1,3 mln zł netto" - czytamy dalej. Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. (ISBnews)  

Akcjonariusze Selvity zdecydowali o podziale spółki i zmianie nazwy

cząsteczek o potencjale terapeutycznym w onkologii, a druga będzie świadczyć laboratoryjne usługi badawczo-rozwojowe na rzecz klientów zewnętrznych. Obie spółki będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Podział ma zostać sfinalizowany w IV kwartale 2019 r. Selvita jest polską

GPW zawiesiła obrót akcjami Drewex, Everest Investments i ZM Henryk Kania

sprawozdania finansowego), w terminie określonym przepisami prawa" - czytamy w komunikacie.  Zawieszenie obrotu instrumentami nastąpiło od 2 października 2019 r., poinformowano. Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku

MCI Capital otrzymał oferty nabycia 5,38 mln akcji własnych

. umowę sprzedaży w zakresie 3 000 000 akcji spółki, co stanowi 5,67% kapitału zakładowego spółki i odpowiada 5,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie. Rozliczenie transakcji sprzedaży powyższych akcji na rzecz spółki zaplanowane jest na 2 sierpnia 2019 r

Akcjonariusze Asbisu zdecydowali o wypłacie 0,075 USD dywidendy na akcję

. łącznie 2 775 000 USD. Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,91 mld USD w 2019 r. (ISBnews

MCI Capital ogłosił zaproszenie do do składania ofert sprzedaży własnych akcji

;Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 3 000 000 akcji spółki. Cena ustalona przez zarząd spółki w wykonaniu powyższego upoważnienia została określona na poziomie 10 zł za jedną akcję" - czytamy w komunikacie. Zakończenie przyjmowania ofert planowane jest na 30 lipca, a rozliczenie transakcji na 2

Globalworth Poland RE wypłaci 0,08 euro na akcję dywidendy zaliczkowej

Warszawa, 24.12.2018 (ISBnews) - Globalworth Poland Real Estate postanowiła wypłacić dywidendę zaliczkową, o wartości 0,08 euro na jedną akcję, podała spółka. "Spółka ogłasza, że ustaliła: 1. 3 stycznia 2019 r. dniem uprawniającym do dywidendy zaliczkowej (record date); 2. 31 stycznia 2019

GPW zawiesiła obrót akcjami spółki Sadovaya Group

;Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 1a regulaminu Giełdy, postanawia zawiesić obrót akcjami spółki Sadovaya Group S.A., oznaczonymi kodem 'LU0564351582', do końca dnia sesyjnego następującego po dniu, w którym spółka ta przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za

BBI Development rozpoczął realizację programu skupu akcji własnych 2019

własnych do maksymalnej kwoty 8 mln zł, dokonywanego na podstawie upoważnienia udzielonego przez akcjonariuszy w czerwcu 2019 r. BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 1997 r. (ISBnews)  

Prezes CCC: Debiut eobuwie.pl na GPW zawieszony, możliwy za ok. 2 lata 

Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Debiut na giełdzie eobuwie.pl, spółki zależnej CCC - ze względu na pogorszenie koniunktury - został zawieszony, ale nie wykluczone, że nastąpi on za ok. 2 lata, wynika z wypowiedzi prezesa CCC Dariusza Miłka.   "Decyzje nie zapadły w kwestii

Vivid Games wyemituje nowe akcje dla dwóch swoich pożyczkodawców

każdemu z pożyczkodawców objęcia akcji spółki nowej emisji w zamian za wkład pieniężny równy kwocie udzielonej emitentowi pożyczki. Zgodnie z umowami pożyczek, cena emisyjna akcji nowej emisji zostanie ustalona w oparciu o średni kurs akcji emitenta notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w

Work Service zawarł umowę ratalną z ZUS dot. zaległych składek na ubezpieczenia

. Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 084,75 mln zł w

CCC rozpoczyna budowę księgi popytu w ramach emisji do 13,7 mln nowych akcji

. Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r. (ISBnews)

Budimex Nieruchomości ma w ofercie ok. 1 500 mieszkań

komunikacie. Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)  

Konsorcjum Mirbudu ma umowę z GDDKiA dot. odcinka S5 wartą 583,38 mln zł

prac: 22 miesiące od dnia podpisania umowy. Do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych, zastrzeżono. Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej

Kontrakt Stefana Schönauera jako CFO Immofinanz przedłużony do 2021 r.

.  Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku. (ISBnews)

Strategia CCC: Plany nowej pow. obniżone do 120 tys. m2 w kolejnych 3 latach

detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. (ISBnews)

Plaza Centers chce zawieszenia notowań na GPW do publikacji wyników za 2016 r.

Warszawa, 02.05.2017 (ISBnews) - Plaza Centers złożyła wniosek o zawieszenie notowań akcji spółki na GPW (po ich zawieszeniu na giełdzie w Londynie) od 2 maja br. do czasu publikacji raportu finansowego za 2016 r., podała Plaza. "Opóźnienie publikacji wyników za 2016 r. wynika z dyskusji

Ronson ma umowę na realizację etapu IIA Ursusa Centralnego za 60,25 mln zł

rozpoczęte niezwłocznie po podpisaniu umowy, zaś wykonanie przedmiotu umowy jest przewidziane na koniec października 2021 r., podano także. Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 761 lokali, a przekazała 658. Jej skonsolidowane przychody wyniosły

Portfel Mirbudu (z Kobylarnią) miał wartość ok. 812,5 mln zł na koniec marca

segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 860 mln zł w 2017 r. JHM Development to firma deweloperska z grupy Mirbudu. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2011 r. (ISBnews)

Prezes Redanu: Dofinansowanie czynszu powinno objąć także sklepy poza galeriami

oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)

Alior Bank wypowiedział Nextbike Polska wszystkie umowy kredytowe

komunikacie.  "(...) 22 maja 2020 r. Alior Bank S.A. dokonał wypowiedzenia spółce w całości wszystkich umów kredytowych zawartych ze spółką, tj.: 1) Umowy kredytowej o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym z dn, 10 lipca 2018 r. (z późn. zm.) 2) Umowy kredytowej o kredyt nieodnawialny na

Akcjonariusz PCM zdecydował o wycofaniu akcji spółki z obrotu na giełdzie

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Akcjonariusz Prime Car Management (PCM) zdecydował o zniesieniu dematerializacji wszystkich 11 908 840 akcji spółki, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, wynika z uchwał walnego

Cannabis Partners szykuje 2 spółki z branży konopnej do pozyskania finansowania

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Cannabis Partners szykuje obecnie dwie firmy z branży konopnej do pozyskania finansowania, ale ma "długą listę" spółek konopnych, które będą szukały finansowania przez crowdfunding lub wejście na giełdę, poinformował ISBnews szef firmy doradczej

GPW szacuje, że capex w tym roku będzie 2-3 razy większy niż w 2019 roku

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oczekuje 2-3-krotnego wzrostu capeksu w tym roku, poinformowali przedstawiciele spółki. "Generalnie capex w grupie kapitałowej GPW będzie w tym roku około 3 razy większy niż w 2019 r., a same nakłady na

Kernel Holding przedłużyl termin spłaty kredytu przedeksportowego do poł. 2021

przez konsorcjum banków europejskich i wykorzystywany jest przez spółkę do finansowania potrzeb w zakresie kapitału obrotowego w ramach działalności eksportowej zboża na Ukrainie, podano w komunikacie. Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie

Mirbud planuje ogłosić skup akcji JHM Development po 1,6 zł/szt.

segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 860 mln zł w 2017 r. (ISBnews)