2 filar ubezpieczenia

Kwieciński: Chcemy zmniejszyć progi inwestycji w akcje w przekształconych OFE

w towarzystwa funduszy inwestycyjnych, rachunek uczestnika OFE - w indywidualne konta emerytalne" - wskazał minister. Uczestnicy sami dokonają wyboru: Opcja 1, przekazanie wszystkich środków z OFE na prywatne IKE, Opcja 2: przeniesienie wszystkich środków z OFE do ZUS na konto emerytalne

MR: Specustawa dot. Tarczy Antykryzysowej jutro trafi do prezydenta

na tarczę antykryzysową składa się pięć filarów: - Bezpieczeństwo Pracowników - o wartości 30 mld zł; - Finansowanie Przedsiębiorstw - 74,2 mld zł; - Ochrona Zdrowia - 7,5 mld zł; - Wzmocnienie Systemu Finansowego - 70,3 mld zł; - Program Inwestycji Publicznych - 30 mld zł. Jak podał

Morawiecki: Chcemy przeprowadzić zmiany w OFE w ciągu 1-2 lat

Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Zmiany dotyczące otwartych funduszy emerytalnych (OFE) powinny być wdrożone w ciągu 1-2 lat, zapowiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. "Chcemy niejako sprywatyzować OFE - tę część z akcjami chcemy przekazać na IKE, natomiast tę, która jest w obligacjach

W kampanii awantura o emerytury, apele o zmianę systemu. A jak to wygląda na świecie? Tylko w 3 krajach Unii wiek emerytalny poniżej 65 lat. Sprawdzamy

W kampanii awantura o emerytury, apele o zmianę systemu. A jak to wygląda na świecie? Tylko w 3 krajach Unii wiek emerytalny poniżej 65 lat. Sprawdzamy

podnoszony do 67 lat dla obu płci. Mężczyźni osiągną go w 2020 r. a kobiety w 2040 r. 2. System emerytalny podzielony jest na 3 filary : I filar - oparty na Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - zarządzany przez ZUS. II filar - Otwarte Fundusze Emerytalne. III filar - Indywidualne Konto Emerytalne. 3

FPP, CALPE: Przekształcenie OFE w IKE lub reforma OFE to najlepsze rozwiązania

; jak w scenariuszu przewidującym wdrożenie Programu Budowy Kapitału w części dotyczącej OFE – przez przeniesienie aktywów funduszy emerytalnych do III filaru oraz przekierowanie całości składki emerytalnej wszystkich ubezpieczonych do systemu repartycyjnego, lecz zabezpieczenie statusu prawnego

Co zrobić z pieniędzmi z OFE? Przenieść je do ZUS czy na prywatne konto?

Co zrobić z pieniędzmi z OFE? Przenieść je do ZUS czy na prywatne konto?

prywatne Indywidualne Konta Emerytalne (tzw. III filar), czy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Domyślne rozwiązanie będzie takie, że środki z OFE zostaną zapisane na IKE oszczędzającego – czyli jeśli nie dokonamy wyboru, pieniądze przejdą do III filaru. Decydujemy się na IKE Jeśli wybierzemy

Jak i w co inwestować, by mieć wyższą emeryturę? 

Jak i w co inwestować, by mieć wyższą emeryturę? 

świadczenie. Jak zadbać o swoją przyszłość i w co inwestować, by mieć wyższą emeryturę? Oto kilka wskazówek. III Filar: IKE, IKZE, PPE Jednym ze sposobów na inwestowanie w przyszłość jest skorzystanie z możliwości, jakie daje III filar. To dobrowolne ubezpieczenie emerytalne. W jego ramach mamy do wyboru trzy

Allianz Polska chce zwiększyć udziały w rynku, liczy na ewentualną akwizycję

Polsce.  Stutz pokreślił, że dzięki nowej strategii składającej się m.in. z takich filarów jak: cyfryzacja, klientocentryzm, innowacyjność w obszarze produktowym oraz multikanałowa dystrybucja ubezpieczeń Allianz chce w ciągu kilku lat podwoić zysk operacyjny. "To oznacza także, że musimy być

ZUS pisze do przyszłych emerytów. Strach otworzyć list

ZUS pisze do przyszłych emerytów. Strach otworzyć list

Wyliczenia z ZUS dostanie 20,5 mln Polaków, czyli wszyscy, którzy choć przez chwilę podlegali ubezpieczeniom społecznym i mają zaksięgowane składki na indywidualnym koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Większość korespondencji przyjdzie w formie papierowej. 2,5 mln osób otrzyma ją

"Skok na OFE" od początku budził wątpliwości. Prezydent Komorowski wiedział, że nie rozwiąże to problemów z długiem. Ustawę podpisał

"Skok na OFE" od początku budził wątpliwości. Prezydent Komorowski wiedział, że nie rozwiąże to problemów z długiem. Ustawę podpisał

' - uznał jeden z ekspertów Cztery opinie zostały wydane na początku 2011 r. dla ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Dotyczyły reformy OFE, która przenosiła część środków zgromadzonych  w OFE na subkonta ubezpieczonych w ZUS. Zabieg ten miał na celu przekształcenie jawnego długu publicznego

MFPR: Czas na decyzję ws. przekazania funduszy z OFE do ZUS: 1 VI do 1 VIII 2020

jakichkolwiek czynności czy dostarczania dokumentów przez oszczędzających. Ale każdy będzie miał prawo do złożenia deklaracji i przeniesienia środków na indywidualne konto w ZUS. Wówczas taka osoba będzie gromadzić oszczędności emerytalne w całości w I filarze systemu emerytalnego" - podkreślono w

Przegląd informacji ze spółek

Grupa Energa miała wstępnie 300 mln zł EBITDA  w IV kw. 2019 oraz 2 042 mln zł EBITDA w całym 2019 roku, podała spółka.  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Marka Lusztyna na stanowisko prezesa Banku Pekao, podał bank. Elektrotim

FPP i Lewiatan: Gospodarka straciła 79,3 mld zł przez restrykcje zw. z epidemią

mgliste. Niski popyt na dobra i usługi dobija niepewność. Naszym licznikiem chcemy przypomnieć politykom, że odsuwanie momentu odmrażania gospodarki ma bardzo konkretny wymiar finansowy. Każdy dzień to ponad 2 mld zł niewytworzonego PKB. Pół miesiąca obowiązywania restrykcji przekracza wartość filara

Czy składki odłożone na emeryturę przepadną? Sprawdź, które składki możesz odziedziczyć po zmarłym

Czy składki odłożone na emeryturę przepadną? Sprawdź, które składki możesz odziedziczyć po zmarłym

Jeżeli ktoś od początku odkładał składki tylko do ZUS (I filar), to jego pieniądze nie podlegają dziedziczeniu. Inaczej jest w przypadku OFE i PPK oraz subkont ZUS. Co się dzieje ze składkami w ZUS Pani Katarzyna z Ostrołęki pracowała od 34 lat jako księgowa w firmie logistycznej. Zamierzała

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę

emerytalnych. Aby gromadzone tam składki nie traciły na wartości, są waloryzowane. Im większa waloryzacja, tym większa emerytura. Np. w 2018 r. waloryzacja wyniosła 8,6 proc. Najniższej było w 2002 r. – tylko 2 proc. Przeciętnie roczna waloryzacja to 4-5 proc. I właśnie w waloryzacji jest problem. Bo

Limit akcji w IKE powstałych z OFE: 90% aktywów do końca 2020; 67,5% do 2029

ok. 162 mld zł). Każdy ubezpieczony (tj. ok 15,7 mln członków OFE) będzie miał prawo wyboru - domyślną opcją będzie przeniesienie środków z OFE na IKE, z możliwością jego dalszego zasilania, już zupełnie dobrowolnego (na IKE nie będzie trafiała żadna część składki emerytalnej; obecnie średnie saldo

Jak czytać list z ZUS? 20 mln Polaków dostanie wyliczenia emerytur

Jak czytać list z ZUS? 20 mln Polaków dostanie wyliczenia emerytur

będzie miał dziewięć punktów. Punkt 1. To tzw. zwaloryzowany kapitał początkowy (dotyczy tylko osób, które pracowały przed 1999 r.). Wrócimy do tego za chwilę. Punkt 2. To nasze odłożone i zwaloryzowane składki emerytalne w ZUS (I filar) od stycznia 1999 r. do grudnia 2016 r. Punkt 3. 

Dostałeś już list z ZUS? Sprawdź, jak będzie wyglądała twoja przyszła emerytura

Dostałeś już list z ZUS? Sprawdź, jak będzie wyglądała twoja przyszła emerytura

r.). Dodatkowo ZUS w tym punkcie podaje szczegóły o składkach odprowadzonych w 2017 r. – będą one rozbite na poszczególne miesiące. Punkt 2.: Składki odłożone na subkoncie W ZUS oprócz podstawowego konta (I filar) możemy mieć subkonto. Dotyczy to osób, które należą do otwartego funduszu

Jakie składki emerytalne odziedziczymy po bliskim zmarłym? [PORADNIK]

Jakie składki emerytalne odziedziczymy po bliskim zmarłym? [PORADNIK]

Na szczęście nie, ale trzeba o tym pamiętać. OFE nie zgłosi się do spadkobiercy z informacją, że posiada pieniądze po zmarłym bliskim, bo nie wie, że ktoś umarł. To, że na konto ubezpieczonego w OFE nie wpływają nowe składki, wcale nie musi oznaczać, że członek OFE nie żyje. Fundusze równie dobrze

Propozycje układowe TXM przewidują m.in. konwersję wierzytelności na akcje

kwotę 53 102 060,36 zł; c) dłużnik wyemituje 1 327 551 509 akcji nowych nieuprzywilejowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,04 zł każda i po takiej wartości akcje te zostaną objęte przez wierzycieli (cena emisyjna: 0,04 zł za każdą akcję); 2. Spłata 35% wierzytelności głównej

FPP/ CALPE: Ustawowe zabezpieczenia 'prywatności' środków w PPK są wystarczające

nie jest zaangażowany w pobór składki związanej z PPK ani wypłatę świadczeń. Ponadto przewidziana została ustawowa gwarancja prywatnego statusu środków zgromadzonych w PPK, zawarta w art. 3 ust. 2 ustawy o PPK. W przepisie tym stwierdzono wprost, że środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność

Samozatrudnionych czekają głodowe emerytury. Nowe przepisy niewiele zmienią

Duża część samozatrudnionych opłaca najniższe składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Minimalna podstawa wymiaru składek wynosi 60 proc. średniej pensji. W konsekwencji ich emerytury wypłacane przez ZUS będą niskie, często na poziomie emerytury minimalnej. Już dziś sytuacja emerytalna osób

IGTE: Ponad 2/3 Polaków popiera przekształcenie OFE w ich prywatną własność

własność ubezpieczonych opowiada się 68,7%, wynika z badania CBOS przeprowadzonego na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE). "Badanych zapytano o przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunkach w OFE. Zdecydowana większość (68,7%) preferuje rozwiązanie, wg którego środki

Dziedziczenie emerytury - jakie zmiany proponuje ZUS?

końcowych propozycjach dla rządu ZUS stwierdza: "Zgodnie z filozofią ubezpieczeń prawo do świadczenia przysługuje ubezpieczonym, którzy spełnili warunki do świadczenia. Wobec tego instytucja dziedziczenia składek bądź świadczenia nie jest właściwa dla metody ubezpieczeniowej. Rekomendowane zmiany w

Naprzód do miotły, czyli tanio do sprzątania zatrudnię. Najlepiej na czarno

Formacie". Najwyższa w 2015 r. wg GUS płaca sprzątaczki? 2,7 tys. zł brutto (ok. 2 tys. zł na rękę) miesięcznie. Ale większość z setek tysięcy pracujących w sprzątaniu o takich kwotach może tylko marzyć. Bo sprzątanie to rynek niejednolity. Zależy, jak cię wycenią: jak Huberta, jak Olenę czy jak Jurka

Nędza emerytalna tysięcy samozatrudnionych, Czesi w szoku

realne, aby udało im się odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości ponad 6 tys. koron, a do tego prawie 2 tys. koron na ubezpieczenie zdrowotne. Niektórzy specjaliści zauważają jednak, że nawet trzykrotne podwyższenie odprowadzanej składki nie musi w przyszłości zagwarantować

Nie damy rady oszczędzić na emeryturę. Brakuje 2 bln euro

Uszpolewicz, prezes Avivy. Zgodnie bowiem z raportem "Mind the Gap 2", przygotowanym przez towarzystwo ubezpieczeniowe Aviva we współpracy z firmą doradczą Deloitte, zgodnie z definicją OECD za komfortowy poziom dochodów na emeryturze przyjęto 70 proc. ostatniej pensji. Raport pokazuje, ile

Jak zarobić na emeryturę pod palmami? Oto najlepsze sposoby

wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym. Zatem jeśli ktoś zarobi więcej, to jego pracodawca nie będzie już odprowadzał składki na ubezpieczenia społeczne. A pracownik będzie miał od tego momentu wyższą pensję netto. Dlatego z myślą o zabezpieczeniu naszej starości powstały specjalne konta

Zaczynamy dbać o przyszłość i oszczędzać na emeryturę

Polaków oszczędzało w tzw. III filarze emerytalnym, z tego 30 proc. w pracowniczych programach emerytalnych (PPE), a reszta na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE). Według wyliczeń KNF emerytura wypłacana z dwóch obowiązkowych filarów emerytalnych, czyli z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i z

Siedem pytań o reformę w OFE. Co przygotował Mateusz Morawiecki?

wypisać w ciągu trzech miesięcy od jego startu, ale każdy pracownik zostanie do niego zapisany automatycznie. A bonusy? Pracownik byłby zwolniony z małej części składki na ubezpieczenie emerytalne (dzięki czemu spadek jego poborów na rękę byłby nieco mniejszy niż te 2 proc.), a pracodawca - z małej części

Przegląd prasy

70 pkt w listopadzie --Ailleron ma umowę z Alfa Bankiem na wdrożenie systemu LiveBank --Prezes BOŚ: Banki powinny brać czynny udział w procesach inwestycyjnych MŚP --PIU: Sektor ubezpieczeń tworzy 2% PKB i zapewnia 225 tys. miejsc pracy --Monnari szacuje wzrost powierzchni handlowej na ponad

Biedne emerytury. ZUS wysyła listy z wyliczeniami. Wiele osób się rozczaruje

środków, które co roku są waloryzowane. Warto pamiętać o tej zależności, gdy będą Państwo dokonywać wyborów zawodowych i życiowych. Praca bez opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne dziś - oznacza skromną emeryturę w przyszłości". Dalej ZUS poucza i radzi: "Dzięki informacji o stanie konta

Ponad 2 mld euro na "Polskę cyfrową". Pierwszy polski program operacyjny przyjęty

także Polski. Na razie dostęp do sieci o prędkości przynajmniej 30 Mb/s ma zaledwie 40 proc. Polaków. Łącza o prędkości wyższej niż 100Mb/s są w zasięgu zaledwie 2 proc. mieszkańców naszego kraju. Jak twierdzi Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju, projekty telekomunikacyjne związane z budową

Przegląd prasy

0,31% na zamknięciu w poniedziałek --Intermarché udostępnia polskie produkty w swoich supermarketach we Francji --VIG Polska zanotował spadek składki przypisanej o 5,9% r/r w I-III kw. --Vigo System zadebiutuje na GPW we wtorek --Coface: Sprzedaż leków na rynkach wschodzących odnotuje 2

Po co oszczędzać w OFE?

wynagrodzenia. To dlatego, że rząd wprowadził tzw. dobrowolność oszczędzania w OFE. Jeśli ktoś dwa lata temu w wakacje nie złożył stosownego oświadczenia, całość jego emerytalnej składki trafia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jest od razu wydawana na bieżące emerytury. Jak sprawdzić, gdzie jesteśmy

PIT-y 2017. Jak rozliczyć PIT

czas na złożenie PIT-u wydłuża się do 2 maja. Do północy. Płyta na PIT Jak co roku dla swoich czytelników „Gazeta Wyborcza” przygotowała program do rocznego rozliczenia podatkowego – PIT z formularzami . Nie musimy brnąć przez pola formularzy. Wystarczy, że odpowiemy na pytania

Jak oszczędzać na emeryturę? I czy w ogóle warto? [Pieniądze Ekstra]

już odprowadzał składki na ubezpieczenia społeczne. A pracownik będzie miał od tego momentu wyższą pensję netto. - Taka osoba za kilkadziesiąt lat będzie dostawała dwuipółkrotnie wyższą emeryturę niż osoba, która ma przeciętne wynagrodzenie - mówi "Wyborczej" Wiktor Wojciechowski, główny

PIT-y 2017. Jak rozliczyć PIT?

czas na złożenie PIT wydłuża się do 2 maja. Do północy. Płyta na PIT 2017 Jak co roku dla swoich czytelników "Gazeta Wyborcza" przygotowała program do rocznego rozliczenia podatkowego - PIT i formularzami. Nie musimy brnąć przez pola formularzy. Wystarczy, że odpowiemy na pytania, które

Eksport ubezpieczony

ryzyka, takich jak np. Rosja, Ukraina), do których sprzedaży KUKE jako jedyna firma ubezpieczeniowa ma ustawowe upoważnienie. Natomiast nieco ponad 2 mld to były ubezpieczenia udzielane "na rachunek własny" - na zasadach identycznych, jak w przypadku komercyjnych firm ubezpieczeniowych. Na KUKE

Oto wielki plan Morawieckiego. Bilion złotych, lepiej płatne miejsca pracy, proste podatki i "Konstytucja biznesu"

w drużynie PiS-u. Teraz nadszedł czas na słowo "sprawdzam". Oto główne założenia wielkiego planu ministra Morawieckiego: 1. Najważniejszym punktem "odpowiedzialnego rozwoju" ministra jest oparcie gospodarki na pięciu filarach:- eksporcie - tutaj Morawiecki ma na myśli budowanie

Czy stać nas na 500+?

mamy 17 mld zł, tylko 300 mld, a na co je wydamy, jest kwestią politycznego wyboru. No nie do końca, bo ok. 80 proc. wydatków budżetowych jest z góry podzielone. To są tak zwane wydatki sztywne, których wielkość jest zdeterminowana obowiązującymi ustawami. Są dopłaty do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Atuty trudnych czasów

prognozowała Komisja Europejska kilka miesięcy temu - nie 3,5 proc., ale mniej niż 2 proc. PKB. Spowolnienie gospodarcze ma już bezpośredni i odczuwalny wpływ na sektor bankowy. Natomiast gdy chodzi o branżę ubezpieczeniową, to ubiegłoroczna dynamika wzrostu przypisu składki z ubezpieczeń życiowych i

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

filar swojej strategii rozwoju, czyli wydawanie nowych wersji legendarnych gier, poinformował ISBnews Zbigniew Dębicki. Kolejnym tytułem w segmencie remake będzie "Panzer Dragoon II Zwei", a spółka prowadzi rozmowy o remake kolejnych klasyków. Liczy, że dzięki temu przychody spółki wejdą na

Pożyczyli 1 tys. zł, do spłaty mają osiem razy tyle. Ofiary chwilówek cierpią po cichu

było dogadać, ale trzeba by było od ręki oddać im połowę zadłużenia, dopiero wówczas są w stanie resztę rozłożyć na 2-3 raty. W tej chwili nie zostaje mi nic innego, jak ogłoszenie upadłości konsumenckiej - mówi pani Krystyna. Prawo dziurawe jak ser szwajcarski Żadna działająca w Polsce instytucja

Prezes PZU o przejmowaniu banków: Jesteśmy gotowi na BPH

trzech fundamentach: ubezpieczeniach, zdrowiu i inwestycjach. Jeśli nasze plany akwizycyjne się powiodą, zaczniemy budować filar czwarty, czyli bankowość - powiedział. O możliwości przejęcia od amerykańskiej grupy GE banku BPH (druga dziesiątka w rankingach największych banków) mówi bez ogródek

Emerytura za pracę za granicą

pracy i skończyć 65 lat. Tyle że pan Jan przepracował tam tylko 5 lat. Czy więc nie ma szans na hiszpańską emeryturę? Nic podobnego. W przypadku osób z mniejszym stażem niż wymagany Hiszpania (podobnie jest w innych państwach UE) wszczyna tzw. procedurę sumowania okresów ubezpieczenia. Hiszpanie

Zarabiaj na giełdzie bez podatku, czyli III filar w biurze maklerskim

Indywidualne konta emerytalne (IKE) i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), czyli trzeci, dobrowolny filar systemu emerytalnego, mogą tworzyć banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy ubezpieczeniowe, biura maklerskie, a od stycznia również powszechne towarzystwa emerytalne

Rządowy raport w sprawie OFE: Dobrowolność albo umorzenie obligacji

Pierwszy wariant zmian to wprowadzenie dobrowolności przynależności do OFE. Każdy emeryt będzie mógł wybrać, czy chce pozostać w II filarze, czy przenieść całość swojej składki emerytalnej do ZUS. Kto nie złoży deklaracji, zostanie automatycznie przeniesiony do ZUS. Drugi wariant to także

Czy składki emerytalne można dziedziczyć?

Jeżeli ktoś od początku odkładał składki tylko do ZUS (I filar), to jego pieniądze nie podlegają dziedziczeniu. Nie przejmie ich małżonek ani dzieci. Przykład. Pani Krystyna, księgowa z Zabrza, w grudniu miała odejść na emeryturę. Od początku należała tylko do ZUS. Zgromadziła tam 330 tys. zł

Rostowski: Nie niszczymy drugiego filara, ale go poprawiamy [WYWIAD]

prawami nabytymi członków OFE? - Ubezpieczeni, którzy zechcą pozostać w OFE, będą mogli to zrobić. Wprowadzamy dobrowolność. Ekonomiści zwracają uwagę, że nakaz inwestowania przez OFE minimum 75 proc. aktywów w akcje doprowadzi do likwidacji drugiego filara. Po co limity, skoro OFE mają zostać uwolnione

Zaskakujące badania: kasa w skarpecie i nowoczesna wieś

przyznaje się do posiadania indywidualnego lub grupowego ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, zaś 23 proc. ma samochodową polisę AC. Ale już tylko 8 proc. osób zadbało o polisę posagową dla dziecka, tyle samo - o własne ubezpieczenie na emeryturę (tzw. III filar), a 6 proc

Monologi na temat OFE

proc. Gdy u władzy był populistyczny premier Robert Fico, minister pracy Viera Tomanová zaproponowała obniżenie składki do 6 proc. Ostatecznie przeprowadzono zmianę mniej radykalną - umożliwiono przejście z II do I filaru oraz przystąpienie do II filaru osobom ubezpieczonym jedynie w systemie

Arłukowicz ma 1,3 mln długu, premier Kopacz jeździ toyotą yaris z 2007 r., a ile zarobił Schetyna? [OŚWIADCZENIA]

, dieta poselska - 30 206 zł, z tytułu wykonywania funkcji Prezesa Rady Ministrów - 54 998 zł - Samochód: Toyota Yaris, 2007 r. - ok. 15 tys. zł - Zobowiązania pieniężne: 1. Kredyt hipoteczny - do spłaty 282 tys. zł 2. Kredyt na urządzenie mieszkania - do spłaty 39 040 zł 3. Kredyt

Nie chcemy oszczędzać na emeryturę. Będzie ulga podatkowa?

do 4 proc. wynagrodzenia, a wpłaty odliczyć od podatku. Fiskus upomni się o niego przy wypłacie pieniędzy. Trzeci filar to klapa Tylko namacalne ulgi podatkowe mogą zachęcić Polaków do dodatkowego oszczędzania na starość - alarmuje większość ekspertów.Trzeci filar to klapa, a marne statystyki kłują w

Indywidualne konto emerytalne - ile można zarobić?

niecałe 90 tys. zł. Przy założeniu, że w III filarze odłoży 300 zł (w tym 200 zł na IKE), może liczyć już na 200 tys. zł. Przy 400 zł co miesiąc (300 zł na IKE) jego oszczędności wyniosą niemal 270 tys. zł. Przykład 2. Pan Jacek ma 35 lat. Chce na IKE odkładać 100 zł miesięcznie. Po 30 latach dostanie 82

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBtech z sektora TMT

przeprowadzonego wśród ponad 1200 menedżerów zarządzających obszarem HR wynika, że w ciągu najbliższych 2 lat wzrośnie poziom inwestycji w rozwiązania technologiczne wspierające zarządzanie kapitałem ludzkim, w tym: analitykę predykcyjną (60 proc. wskazań), automatyzację procesów biznesowych (53 proc.) czy

Nie robiłem kampanii przeciw polskiej żywności

byli przekonani o jakości tych produktów, nie kupilibyśmy jej. Niepokoi się pan rozwojem sytuacji w Polsce? Czy obawy o polski system demokratyczny są uzasadnione i UE powinna interweniować? - Jednym z filarów naszej polityki zagranicznej jest Grupa Wyszehradzka, której motorem zawsze była współpraca

A jaka będzie twoja emerytura

(dotyczy tylko osób, które pracowały przed 1999 r.). *Punkt 2. To nasze odłożone i zwaloryzowane składki emerytalne w ZUS (I filar) od stycznia 1999 r. do grudnia 2012 r. *Punkt 3. Wysokość naszych składek, które odprowadził za nas pracodawca (chyba że mamy np. firmę i sami je odprowadzaliśmy). Składki są

Jak zachęcić do dodatkowego oszczędzania? Nowy pomysł u prezydenta

Na początku przyszłego tygodnia podczas debaty u prezydenta będzie omawiany raport dotyczący tzw. trzeciego filara przygotowany przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich przez zespół pod kierunkiem dr Joanny Ruteckiej. Z informacji "Wyborczej" wynika, że przedstawione w nim rozwiązania mają

Popracujemy do 67 roku życia

wcześniej ZUS nam wypłacił. Z wyliczeń Łukasza Wacławika, specjalisty od ubezpieczeń społecznych, adiunkta na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wynika, że mężczyzna zarabiający przez 40 lat 3,5 tys. zł odłoży 328 tys. kapitału. Gdyby więc odszedł na emeryturę częściową w wieku 65

Jakie zmiany w przepisach czekają nas w 2012 roku?

wieloraczki. Za dwa lata - w 2014 roku - wydłuży się jeszcze o dwa tygodnie. Wydłużony urlop dodatkowy przysługuje także rodzicom adopcyjnym i przedsiębiorcom, o ile opłacają ubezpieczenie chorobowe. Więcej na dziecko dla taty Od pierwszego stycznia wydłuża się też urlop tacierzyński, czyli pełnopłatny urlop

Ile zarabiają i ile mają na koncie najważniejsze osoby w Sejmie? Sprawdź!

165,12 zł- ubezpieczenie emerytalne w III filarze na kwotę 59 tys. 239,72 zł, na 26.03.2014. Nieruchomości - dom o powierzchni 240 m kw. o wartości ok. 1,2 mln zł, współwłasność małżeńska- mieszkanie o powierzchni 34,4 m kw. o wartości ok. 200 tys. zł, współwłasność małżeńska- mieszkanie o powierzchni 54

Emerytura za pracę w Unii Europejskiej

Polacy, którzy pracowali w jednym z państw Unii Europejskiej i byli tam ubezpieczeni, często nie wiedzą, czy należy im się emerytura za ten okres pracy. W większości przypadków - tak. Muszą być spełnione dwa warunki: minimalny staż wynosił 12 miesięcy (jeśli był krótszy, nie można stosować unijnej

MFW i BŚ mają konkurentów. Państwa BRICS chcą zebrać 200 mld dol.

działalność w 2016 r. Będzie się zajmować głównie finansowaniem inwestycji infrastrukturalnych w państwach założycielskich oraz w państwach się rozwijających. Początkowo każde z państw bloku w ciągu siedmiu lat wpłaci kapitał zakładowy banku - po 2 mld dol. gotówki i po 8 mld dol. gwarancji kredytowych. Ale

10 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o otwartych funduszach emerytalnych

zmniejszył składkę, która płynie do funduszy. Od 2013 r. odkładamy więc do OFE tylko 2,8 proc. wynagrodzenia brutto. 16 mln pracujących Polaków nie ma w tym wypadku żadnego wyboru. Nie może swojej składki dowolnie przerzucać między pierwszym filarem (ZUS) a drugim (OFE). Jest jeszcze trzeci, dobrowolny filar

Przedsiębiorcy przeciw podniesieniu składki emerytalnej

blisko dwa miliony Polaków prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, robi przelew do ZUS. Ubezpieczenie społeczne kosztuje go prawie tysiąc złotych, i nie zależy od tego, ile uda mu się w danym miesiącu zarobić. W innej sytuacji są pracownicy na etatach, których składki uzależnione są od dochodu

Jak odziedziczyć składki emerytalne? ZUS, OFE, PPK

Jeżeli ktoś od początku odkładał składki tylko do ZUS (I filar), to jego pieniądze nie podlegają dziedziczeniu. Dziedziczenie składek.. Składki odłożone w ZUS Przykład. Pani Barbara z Łodzi pracowała 32 lata jako sprzedawczyni, w styczniu zamierzała odejść na emeryturę. Zgromadziła w ZUS 280 tys

List z ZUS: Życie za grosze lub praca na starość

Listy z ZUS będą zatytułowane: "Informacja o stanie konta ubezpieczonego w ZUS według stanu na 31 grudnia 2012 r.". Zakład rozsyła je po dwóch latach przerwy i mają być jaśniejsze niż do tej pory. Po co nam taka informacja? Byśmy wiedzieli, jakich pieniędzy możemy się spodziewać na

ZUS czy nie ZUS - kto powinien wypłacać nasze emerytury

zmieni się za dwa lata. Wtedy Polacy oprócz świadczeń z ZUS (tzw. I filar) będą dostawać również świadczenia z kilkunastu otwartych funduszy emerytalnych (II filar). Żeby tak się stało, już teraz większość z nas co miesiąc odkłada 7 proc. swojej pensji na OFE. Rząd zaproponował jednak, by w momencie

Nie zabezpieczamy się finansowo na emeryturę

podstawowe składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Otwartych Funduszy Emerytalnych. Pozostałe osoby, mając w sondażu do wyboru 10 produktów i rozwiązań finansowych, dzięki którym można odkładać dodatkowe środki na emeryturę, najczęściej wskazywały Indywidualne Konta Emerytalne. Taką odpowiedź zaznaczyło

Indywidualne konto emerytalne czy pracowniczy program emerytalny - co wybrać?

zysk. Chodzi o znane wszystkim lokaty bankowe czy fundusze inwestycyjne, tyle że opakowane w formie indywidualnych kont emerytalnych (IKE) lub pracowniczych programów emerytalnych (PPE). To dobrowolny, tzw. III filar systemu emerytalnego, który od stycznia tego roku wzbogacił się o indywidualne konta

Cztery warianty systemu wypłat z OFE. Kto wypłaci nam emerytury?

opracowanie możliwych rozwiązań. KNF - wspólnie z przedstawicielami resortów pracy i finansów, NBP, ZUS, Rzecznika Ubezpieczonych i doradzającej premierowi rady gospodarczej - przeanalizował cztery modele wypłat emerytur z OFE. Wczoraj KNF przekazał rządowi swoją rekomendację. "Gazeta" dotarła do

Niezależna kobieta w banku: konto na obcasach i karta z rabatem?

Jeszcze dobrych kilkanaście lat temu w Polsce obowiązywał stereotyp, że od zarządzania finansami jest mężczyzna. To faceci byli w większości głównymi właścicielami kont bankowych, to oni zawierali polisy ubezpieczenia, to ich domeną było robienie comiesięcznych przelewów. Kobiety były często tylko

To nie ZUS odpowiada za swój deficyt

nich płacić odsetki, które powiększają koszty tworzenia II filaru. Rozwiązanie, które przyjął rząd, oznacza utrzymanie II filaru, ale obniżenie kosztów dla budżetu. Tylko że składka przekazywana do OFE zostanie obcięta o dwie trzecie. Nie rozumiem, czemu rząd upiera się, że te środki, które pozostaną w

Przegląd informacji ze spółek

wprowadzić ofertę dla studentów. Orbis podpisał umowę franczyzy na hotel pod marką Ibis Styles, który powstanie w Gnieźnie, podała spółka. Saab podpisał umowę o współpracy z Wojskowymi Zakładamy Lotniczymi Nr 2 w Bydgoszczy (WZL2), w ramach której firmy będą wspólnie promować ofertę modernizacji

Jaką dostaniesz emeryturę?

systemu. Świadczenia dostają tylko z ZUS. Grupa druga - urodzeni po 31 grudnia 1948 r., ale przed 1 stycznia 1969 r. Oni musieli wybrać, czy chcą ulokować całą składkę emerytalną na indywidualnym koncie obsługiwanym przez ZUS (I filar), czy też zapisać się do jednego z otwartych funduszy emerytalnych

Emerytura? Weź sprawy w swoje ręce

będzie wzrastać w średnim tempie 2 proc. (średnia z założeń Komisji Europejskiej), policzyliśmy, ile możemy odłożyć na starość przy 5-proc. zwrocie z inwestycji co roku. I tak w OFE przez 30 lat uzbieramy 111 tys. zł, co daje o 544 zł wyższą emeryturę co miesiąc (od tego musimy jeszcze odjąć podatek

Nowelizacja na raty

z II filara, wzmocniliśmy rozwiązania dotyczące Funduszu Rezerwy Demograficznej, który ma w przyszłości stanowić bufor dla funduszu emerytalnego wyodrębnionego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przygotowaliśmy też uchwalony przez Sejm, a następnie zawetowany przez prezydenta, projekt ustawy

Ustawy z myślą o seniorach. Będzie kredyt i dożywotnia renta

nieruchomość. Zgodnie z założeniami ustawy, które przygotowało Ministerstwo Gospodarki, dożywotnią rentę będą mogły oferować seniorom wyłącznie zakłady ubezpieczeń oraz spółki akcyjne, które spełnią wszystkie wymogi ustawy, m.in. kapitałowe (minimum 2 mln euro), dotyczące osób w zarządzie (niekaralność

Dożywotnia renta za mieszkanie

ubezpieczeń oraz spółki akcyjne, które spełnią wszystkie wymogi ustawy, m.in. kapitałowe (minimum 2 mln euro), dotyczące osób z zarządu (niekaralność, wykształcenie i staż na stanowiskach kierowniczych). Ponadto takie spółki będą musiały mieć zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności

System obowiązkowych ubezpieczeń nie zapewni dostatniej emerytury

mln. W rezultacie liczba emerytów może w tym czasie wzrosnąć o 90 proc., a liczba osób pracujących oraz dzieci i młodzieży spaść o 40 proc. W 2007 roku na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypadały 553 osoby w wieku nieprodukcyjnym. W 2040 r. ma już ich być 778, w 2050 roku 995, a w 2 060 aż 1 070

Poradnik: Skąd się bierze emerytura, co ją obniża, co powiększa, jak odkładać

zł, a mąż 3300 zł. Dlaczego? Bo żona będzie o pięć lat krócej pracować. 2. Tracą na urlopach wychowawczych. Co prawda za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym składkę na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe odprowadza ZUS, ale tylko od kwoty najniższego wynagrodzenia (składka to ok

Zadbaj o kapitał początkowy i podwyższ sobie emeryturę

punkty. Punkt 1. To nasze odłożone i zwaloryzowane składki emerytalne w ZUS (I filar) od stycznia 1999 r. do grudnia... (tu ZUS wpisuje rok, do którego podliczył składki, np. 2009 czy 2010 r.). Punkt 2. To zwaloryzowany kapitał początkowy, o którym dziś piszemy (przypomnijmy jeszcze raz - dotyczy tylko

Zatrudnienie i płace w firmach mogą rosnąć coraz szybciej wg analityków

prowadzić rekrutacje w celu utrzymania lub zwiększenia poziomu zatrudnienia. Pracodawcy wskazują największe zapotrzebowanie na pracowników niższego szczebla. 2/3 firm będzie otwierać rekrutację na tego typu stanowiska. Obok wzrastającej liczby miejsc pracy, polscy pracownicy zatrudnieni w firmach

Aneksy do umów kredytowych: Gra o spready

ryzyka, wobec takich instytucji może podjąć działania nadzorcze, których celem będzie podniesienie wymogu kapitałowego (w ramach II filaru NUK) na ryzyko kredytowe. O dodatkowe wyjaśnienia "Gazeta Bankowa" poprosiła Łukasza Dajnowicza, rzecznika prasowego KNF, który wskazał, iż na całym świecie

Skąd się bierze emerytura, czyli emerytury ze starego systemu

- obowiązuje od 1 marca danego roku do końca lutego roku następnego. Wysokość kwoty bazowej zależy od wysokości przeciętnego wynagrodzenia (z poprzedniego roku) i wynosi 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Od 1 marca 2010 r. do końca lutego 2011 r. kwota

Rząd miesza w OFE? Zmajstruj sobie prywatną emeryturę! Oto nasz poradnik

na emeryturę z ochroną życia (czyli firma obieca, że jeśli nie dożyjecie emerytury, wypłaci Waszej rodzinie wysokie odszkodowanie). Dobrze się zastanówcie, czy warto łączyć te dwie rzeczy - dodatkowa opłata, którą firma zabierze na poczet ubezpieczenia na życie, ograniczy składkę na emeryturę

Jak upadają giganci

ponad 30 procentowy spadek sprzedaży. To najgorszy grudzień dla koncernów z Detroit od 15 lat. Rząd zdecydował się pomóc branży, bo w przypadku upadłości Wielkiej Trójki pracę może stracić ponad 2 miliony Amerykanów zatrudnionych w przemyśle motoryzacyjnym. Tłuste lata gigantów Nie tylko dla krainy

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

wynagrodzenia za 2-3 lata zaczną znowu rosnąć. O ile jednak nie zostaną wdrożone w Polsce poważne reformy strukturalne podnoszące aktywność zawodową najstarszych i najmłodszych grup wiekowych liczba pracujących zacznie nieuchronnie spadać. W rezultacie stopa zwrotu z kont w ZUS będzie dużo niższa niż

Zmiany w OFE. Co wiemy po wystąpieniu Mateusza Morawieckiego?

Funduszu Rezerwy Demograficznej obniżyłoby dług publiczny Polski o blisko 2 pkt. proc. Ten plan nie ma jeszcze konkretnych ram. Od wicepremiera usłyszeliśmy jedynie: "otwieramy dyskusję nad tymi propozycjami", "mamy zarys wstępnej koncepcji", "prace nad tym rozwiązaniem nie zostały

ZUS liczy nam emerytury

znaczy, opiszemy za chwilę. Punkt 2 To nasze odłożone i zwaloryzowane składki emerytalne w ZUS (I filar) od stycznia 1999 r. do grudnia 2012 r. Punkt 3 Wysokość naszych składek, które odprowadził za nas pracodawca (chyba, że mamy np. firmę i sami je odprowadzaliśmy.) Składki są rozbite na