2 4 wskaźnik inflacji

Inflacja może przyspieszyć do 3,5% r/r w I kw. 2020 roku wg analityków

) utrzyma stopy procentowe bez zmian do końca 2020 roku. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Prognozujemy, że Inflacja CPI utrzyma się w przedziale 2-2,5%r/r w drugiej połowie roku. Wzrost inflacji bazowej zrównoważą niskie ceny paliw i energii. Sądzimy też, że po wakacjach

Inflacja może przyspieszyć do 3% r/r na koniec 2019 roku wg analityków

wyższy od oczekiwań rynkowych: 2,2% r/r wobec konsensusu 1,8% i naszej prognozy 2%. Według naszych wyliczeń oznacza to, że na koniec roku inflacja może osiągnąć ok. 3%" - ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek. "Sądzimy, że inflacja utrzyma trend wzrostowy, w maju-czerwcu osiągnie

Inflacja pozostanie poniżej celu 2,5% r/r do końca 2018 r. wg analityków

r. wskaźnik CPI osiągnął poziom poniżej dolnej granicy odchyleń inflacji od celu (+/-1 pkt proc.).  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 1,4% w ujęciu rocznym w lutym 2018 r. (wobec 1,9% r/r w styczniu). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny

Jakie będą podwyżki emerytur i rent

Jakie będą podwyżki emerytur i rent

zsumowaniu obu wskaźników Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prognozuje, że wskaźnik waloryzacji przyszłorocznych rent i emerytur wyniesie 3,24 proc. Jakie będą podwyżki emerytur i rent. Wyższy wskaźnik Te szacunki mogą być nieaktualne. – W bieżącym roku inflacja cały czas rośnie i

Wyraźny wzrost inflacji jest możliwy w połowie roku wg analityków

Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Dane dotyczące inflacji konsumenckiej w marcu były zgodne z konsensusem rynkowym. Większość analityków podkreśla, że w połowie roku możliwy jest wyraźny wzrost inflacji do ok. 2% r/r, m.in. z uwagi efektu statystycznego (obniżająca się baza odniesienia z

Tempo inflacji przyspieszy, pozostanie poniżej celu 2,5% w 2019 r. wg analityków

dolnej granicy pasma odchyleń (1,5%), zaś w całym roku 2019 nie przekroczy celu inflacyjnego 2,5%, a nawet może nie przekroczyć 2%. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 1,1% r/r w grudniu ub. r. wobec 1,3% r/r w listopadzie ub. r. W ujęciu miesięcznym

Inflacja utrzyma się w okolicach 2% w I kw. 2018 wg analityków

transportu (o 0,8%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o; 0,27 pkt proc. i o 0,07 pkt proc" - podał GUS. Inflacja średnioroczna wyniosła 2% w 2016 roku wobec 0,6% deflacji odnotowanej rok wcześniej, wynika z danych GUS.  Większość analityków skłania się ku stwierdzeniu, że bieżące dane o

Przegląd prasy

crowdsourcingowy dla inżynierów i naukowców --Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 3,7% w tym roku i do 3,6% w 2020 r. --Projekcja NBP: Inflacja CPI wyniesie 2% w 2019 r. oraz 2,9% w 2020 r. --Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,5% w 2019 r. i 4% w 2020 r. --PGE GiEK prowadzi testy elektrycznego

Inflacja pozostanie w okolicach 2% r/r do końca roku wg analityków

mieszkania (o 2%). Niższe ceny w zakresie łączności (o 3,6%) oraz odzieży i obuwia (o 3,3%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o: 0,18 pkt proc. i 0,17 pkt proc. Część analityków spodziewa się, że wyższe od spodziewanych zmiany cen żywności oznaczają, że inflacja będzie nieco przyspieszać do końca roku. Zaś

Tegoroczna inflacja maksimum osiągnie w listopadzie br. wg analityków

październiku , podał też GUS. Konsensus rynkowy to inflacja na poziomie 2,1% r/r. "Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie [r/r] miały wyższe ceny żywności (o 5,8%) oraz opłat w zakresie mieszkania (o 2%), które podniosły wskaźnik odpowiednio o

ZBP: 64% bankowców oczekuje max. 3% średniorocznego wzrostu PKB w ciągu 4 lat

pięciu lat Polska z kraju o jednym z najniższych poziomów inflacji, stanie się krajem, gdzie ceny będą wzrastały szybciej niż w reszcie krajów UE (średnia w Europie 2%). Szacunki te są jednak bardziej optymistyczne niż przed rokiem, gdzie prognozowany średnioroczny poziom inflacji wynosił 2,5%. Obecne

Przegląd prasy

do większej aktywności przy przygotowaniach do wdrożenia technologii 5G Parkiet --Borowski z Credit Agricole: Ceny energii dla gosp. domowych wzrosną z początkiem 2020 r. o 4%, co nie wpłynie mocno na inflację CPI --PKN Orlen: Konsolidacja rynku przewozów kolejowych w ramach synergii Orlenu z

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Inflacja HICP - dane szacunkowe listopad -0,6% r/r -0,9% r/r 09:00 Węgry Stopa bezrobocia październik - 6,40% 09:00 Polska Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC listopad

Przegląd prasy

netto --Glapiński: Nie podzielam obaw, że inflacja przebije 4% r/r i się utrwali --Paweł Tokarski złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Skarbiec Holding --Anna Zwolińska została odwołana z funkcji wiceprezes Pharmeny --Archicom sprzedał 295 lokali, a przekazał 205 w IV kw. 2019 r. --JSW

Przegląd prasy

przewozy wg masy o 8,9% m/m w listopadzie --Wartość aktywów Quercus TFI wzrosła m/m do 2,64 mld zł na koniec grudnia --Marvipol sprzedał 217 lokali, przekazał 437 w IV kw. 2019 r. wg wstępnych danych --Inflacja przekroczy poziom 4% r/r w styczniu 2020 r. wg analityków --Konsorcjum Erbudu ma umowę

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

% 14:00 Polska Wynagrodzenie grudzień 3,7% r/r 4% r/r 14:00 Polska Zatrudnienie grudzień 1,2% r/r 1,2% r/r 14:30 USA Inflacja bazowa CPI grudzień 0,2% m/m

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę

Produkcja budowlano-montażowa s.a. styczeń - -2% r/r 14:00 Polska Produkcja przemysłowa s.a. styczeń - 4% r/r

Przegląd prasy

mocniejsze odbicie  --KGHM wynegocjował z ukraińskim przewoźnikiem prawie 2-krotnie niższą stawkę za lot Antonowa z Chin do Polski niż np. Niemcy --Nastroje gospodarcze w UE załamały się, a Polacy przodują w sondażu  Parkiet --Przychody domów maklerskich z prowizji giełdowych zaczęły mocno

Presja inflacyjna będzie ograniczona do końca 2017 r. wg analityków

głównie wzrost cen ropy naftowej. Ekonomiści oceniają, że umiarkowany poziom inflacji, pomimo przyspieszającego tempa wzrostu gospodarczego, skłaniać będzie Radę Polityki Pieniężnej (RPP) do utrzymywania stóp procentowych na obecnym poziomie. Ekonomiści utrzymują, że w przyszłym roku wskaźnik CPI

Przegląd prasy

ok. 4% polskich firm prowadzi sprzedaż internetową do innych krajów; średnia unijna to 7% --Emilewicz: Wśród średniej wielkości gospodarek w UE, Polska ma najwyższy odsetek przedsiębiorstw eksportujących tradycyjnie do UE - 36% --PSE: Import energii elektrycznej wyniósł 7 095,4 GWh w I-VIII, a

Waloryzacja 2020. O ile wzrosną emerytury i renty? Więcej niż spodziewał się rząd

O wysokości waloryzacji świadczeń decydują dwa wskaźniki: inflacja w gospodarstwach emeryckich (czyli podwyżki cen towarów, które kupują emeryci) i nie mniej niż 20 proc. realnego wzrostu płac (czyli podwyżki, które dostają pracownicy) z poprzedniego roku. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki

Nastroje inwestorów na GPW mogą się dziś poprawić

rozważaniach na temat inflacji, ponieważ dla Fed wskaźnik CPI nie jest najważniejszy. Badania prowadzone w ramach ISM pokazują presję cenową, która była na wielomiesięcznych maksimach, podczas gdy amerykański CPI utrzymywał się około 2% w okresie od września ub. r. Łukasz Wardyn, dyrektor - Europa Wschodnia

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

domowych lipiec 1,3% r/r -2% r/r 01:30 Japonia Inflacja CPI lipiec - 0,5% r/r 01:30

Przegląd prasy

pogorszy --Samar: Rejestracje nowych aut o DMC do 3,5 t spadły o 64% r/r w okresie 1-10 IV --Grupa Azoty Puławy przekaże kolejne 200 tys. zł na walkę z koronawirusem --CMR/PIH: Sprzedaż w sklepach małoformatowych wzrosła o 10,8% r/r w marcu --MR oczekuje spowolnienia inflacji do ok. 4% r/r w

Emilewicz: Oczekujemy łagodnego wyhamowania wzrostu PKB w br. - do ok. 4% 

miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 7,1%), 2) niską stopę bezrobocia (w XII 2018 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,8%) oraz 3) relatywnie niską inflację (w 2018 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 1,6%),co zwiększa ich siłę nabywczą. 

Przegląd prasy

produkty  --PFR Nieruchomości będzie budować mieszkania na działkach PKP, wytypowano ponad 480 lokalizacji  -- Niskie stopy procentowe i inflacja napędzają popyt na mieszkania, a rosnące ceny nie odstraszają kupujących  -- Rząd drastycznie obciął budżet na dopłaty do ubezpieczeń upraw

Przegląd prasy

TCL w 12 krajach --Wasz Sklep Spar liczy na wzrost liczby sklepów sieci do 400 w ciągu 4 lat  --PKO BP: Wynik z odsetek będzie niższy o 50-60 mln zł/kw. w zw. z małym TSUE --Akcja kredytowa PKO BP wzrosła o 6,4% r/r, wskaźnik NPL: 4,1% w 2019 r. --Archicom zakłada sprzedaż 1 500-1

Kowalczyk: Płaca minimalna wzrośnie 'na pewno' o więcej niż 43 zł w 2018 r.

Warszawa, 18.05.2017 (ISBnews) - Rząd chce, aby płaca minimalna wzrosła w przyszłym roku o więcej niż wynikające z inflacji 43 zł, poinformował przewodniczący Komitetu Stałego RM Henryk Kowalczyk. "43 zł to jest wskaźnik trochę inflacyjny, natomiast uważamy, że płaca minimalna powinna

Przegląd prasy

: Wartość dodana polskiej branży spożywczej wzrośnie o 4% w 2020 r. --KRD: Firmy pobiorą w br. 36 mln raportów o kondycji finansowej kontrahentów --BIEC: Wskaźnik Dobrobytu spadł o 0,2 pkt m/m w grudniu --PSP: T-Mobile Usługi Bankowe uruchomiły przelewy na telefon BLIK --Miraculum zdecydowało o

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

08:00 Niemcy Sprzedaż detaliczna s.a. styczeń 0,4% m/m 0,2% m/m 08:00 Niemcy Sprzedaż detaliczna n.s.a. styczeń 2,7% r/r 4% r/r 09:00 Turcja Inflacja CPI luty

Starus z Euler Hermes: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,2% w 2020 r.

przyspieszenia wzrostu w kolejnych kwartałach " - powiedział ISBnews Starus.  Starus wskazał, że wstępne dane GUS za cały 2019 pokazują, iż wzrost PKB spowolnił do 4%, z 5,1% w 2018, a trend w kolejnych kwartałach minionego roku (4,8% w I kw., 4,6% w II kw., 3,9% w III kw. i prawdopodobnie 2,7

Przegląd prasy

roku 9 kolejnych --Ipsos: Wskaźnik Optymizmu Konsumentów WOK spadł do 105,31 pkt w kwietniu --KE zatwierdziła 5 mld euro wsparcia na produkcję energii w kogeneracji --Tchórzewski: Konieczna będzie nowelizacja ustawy ws. cen energii --MPiT: Inflacja konsumencka wyniesie 1,7% r/r w kwietniu

GfK: Obroty w handlu detalicznym w Polsce wzrosną nominalnie o 3,9% r/r w 2019

;Inflacja: spadek cen energii, który rozpoczął się już pod koniec roku 2018, sugeruje, że wskaźnik inflacji dla UE będzie spadać. Trwające nadal spory handlowe z USA i osłabienie europejskiej gospodarki na początku roku 2019 studzą nastroje ekonomistów. W rezultacie, dla Unii Europejskiej spodziewana jest w

Przegląd prasy

zapewnienie o wypłacie tzw. 13. emerytury -- CPK wymaga stałego politycznego zaangażowania, termin uruchomienia portu w 2027 jest realny, mówi "Rz" pełnomocnik ds. CPK Mikołaj Wild Parkiet -- Obligacje oszczędnościowe indeksowane inflacją odpowiadają za 83,4% wzrostu zadłużenia Skarbu Państwa

Przegląd prasy

na koniec marca --ZUE miało 0,73 mln zł straty netto, 0,16 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,76% na zamknięciu we środę --MF opracowuje mechanizm, który pozwoli na powrót do SRW w ciągu 2-4 lat --Emilewicz: Powrót do sytuacji sprzed pandemii na rynku pracy może

Przegląd prasy

realizacji progr. operacyjnych w zw. COVID-19 --Lasy Państwowe przeznaczą 2 mln zł na walkę z koronawirusem --URE: Aktywnie w obrocie gazem uczestniczyło 99 podmiotów na koniec IV kw. --Kantar: Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego sięgnie 4,46 w kwietniu --Wskaźnik koniunktury bankowej

Ważne zmiany dla emerytów z kolejnych rządowych "tarcz antykryzysowych"

wyliczeniu nawet 300 zł. Podobnie będzie w 2022 i w 2023 roku. A co z osobami, które składały wnioski w czerwcu w poprzednich latach? Czy mogą liczyć na ponowne przeliczenie? Niestety nie, ustawa rządowa nie przewiduje wyrównań. 2. Postojowe wlicza się do stażu Inne ważne dla przyszłych emerytów przepisy

BIK: Sprzedaż kredytów konsum.: 75 mld zł, hipotecznych - ponad 70 mld zł w 2020

(choćby ze względu na rosnącą inflację)" - zauważył Cholewa. Na rynku kredytów mieszkaniowych odnotowano w 2019 roku hossę i wskaźnik pokazujący relację zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych do PKB jeden z najniższych w UE - co daje przestrzeń dla dalszych wzrostów. W okresie 12 miesięcy 2019

Inflacja na hamulcu

Wedle szacunków Ministerstwa Finansów wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2010 r. wzrósł w porównaniu z marcem o 0,4 proc. Oznacza to, że inflacja mierzona w stosunku rocznym spadła do 2,3 proc. (w marcu była na poziomie 2,6 proc.). Jeśli szacunki Ministerstwa Finansów się

Od przyszłego roku zmienią się zasady waloryzacji emerytur i rent. Zyskają osoby z najniższymi świadczeniami

o ustalony procent (o wskaźnik inflacji i 20 proc. realnego wzrostu płac). W rezultacie najbiedniejsi dostają podwyżkę groszową, za to najbogatsi – całkiem sporą. W tym roku wszystkie świadczenia wzrosły o 2,98 proc. Ktoś, kto miał 1 tys. zł brutto emerytury, dostał 29,80 brutto zł więcej, a

Getin Holding oczekuje kontynuacji dobrych wyników spółek zagranicznych

pierwszym kwartale tego roku i przemnożymy przez 4, to jest to kwota wyższa, niż suma zysków za ubiegły rok. Wynik pierwszego kwartału jest organiczny i może być powtarzalny" - powiedział prezes.  Grupa Idea Bank SA osiągnęła wynik netto na poziomie -80,9 mln zł w I kw. Jego głównym

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Arctic Paper zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 rok --T-Mobile planuje nową ofertę w obszarze chmury i cyfryzacji na III kwartał --mBank Hipoteczny wypowiedział umowę z Fitch ws. ratingu listów zastawnych --Wskaźnik cen domów w USA wg S&P Case Shiller wzrósł o 2,7% r/r w marcu

Przegląd prasy

wartości 561 mln zł --MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 276 mld zł --Inflacja HICP w Niemczech wyniosła 1,3% r/r w III wg. wst. danych --KE zdecydowała o usunięciu państw z listy państw o ryzyku zbywalnym do 2020 r. --KNF nakazała przeniesienie środków pieniężnych z Pekao IB do

Bank Pekao miał 582,11 mln zł zysku netto, 196,91 mld zł aktywów w II kw. 2019r.

, wzrosły o 1%, znacznie poniżej inflacji, pomimo bieżących inwestycji w transformację operacyjną i cyfryzację. Wskaźnik koszty/dochody w całym półroczu spadł o ponad 2 pp. r/r do 42,9%, znacząco przybliżając Pekao do realizacji strategicznego celu na 2020r., czyli wskaźnika C/I poniżej 40%" - czytamy

Przegląd prasy

UOKiK kolejne uprawnienia - zwłaszcza w zakresie ochrony konsumentów. Projekty ma być gotowy w pierwszym kwartale. Gazeta Wyborcza  -- Polacy w 2019 r. wydali na alkohol ponad 36,6 mld zł, o 2 mld zł więcej niż rok wcześniej, wynika z najnowszych danych firmy Nielsen    ISBnews

Koniec QE w Japonii, optymizm w Europie - Komentarz walutowy z dnia 04.07.2017

sytuacji, kiedy wzrost gospodarczy trwa już 2 lata, co w Japonii jest bardzo dobrym wynikiem, a inflacja zbliża się do 2%, pojawia się przestrzeń do zmian polityki monetarnej. Warto zwrócić uwagę, że Japonia jest silnie powiązana gospodarczo z USA, w których to nie tylko zakończono już dawno operacje skupu

Przegląd prasy

produkcji RDF w Częstochowie ---Akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań uznają cenę w wezwaniu za zbyt niską --Wskaźnik cen domów w USA wg S&P Case Shiller wzrósł o 2,9% r/r w grudniu --Żabka wdrożyła usługę wpłaty gotówki na konto przy okazji zakupów --Horała z MI: Scenariusze dla Lotniska Chopina

Przegląd prasy

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Panczyj z ABSL: Mamy zgłoszenia od 2 dużych firm z USA, że wstrzymały 5 nowych projektów planowanych w Polsce ze względu na plan zniesienia limitu 30-krotności w ZUS --Kolejne

Przegląd prasy

zł --Sprzedaż kredytów za pośrednictwem Open Finance wzrosła o 29% r/r w I-III kw. --PGNiG miało wstępnie 552 mln zysku netto, 1,47 mld zł EBITDA w III kw. 2018 r. --Akcjonariusze Getin Holding zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 4:1 --PKP Cargo zawrze umowy o ok. 300 mln zł

Przegląd prasy

przemysłu strefy euro spadł do 54,9 pkt w VI wg fin. danych --GUS: Inflacja przyspieszyła do 1,9% r/r w czerwcu wg szybkiego szacunku --URE: Moc zainstalowana OZE wyniosła 8,7 GW na koniec marca 2018 r. --Wskaźnik PMI dla przemysłu Niemiec spadł do 55,9 pkt w czerwcu wg fin. danych --Prezydent

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

Warszawa, 03.08.2015 (ISBnews/XTB) – Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek, 4 sierpnia, przygotowane przez analityków XTB. godzina     kraj wskaźnik ekonomiczny okres prognoza

Przegląd prasy

--Wskaźnik ZEW w Niemczech wzrósł o 22,8 pkt m/m do 51 pkt w maju --R22 chce osiągnąć pozycję lidera w regionie CEE w ciągu 2-3 lat --PSPA: Liczba rejestracji elektrycznych aut osobowych wzrosła o 45% r/r w I-IV --SkinWallet celuje w pozycję globalnego lidera obrotu dobrami cyfrowymi --URE

Przegląd prasy

ogłosiły strategiczną współpracę --T-Bull liczy na Top Speed 2 w 2019 r., rusza z pracami nad nowym MMO strategy --BIG InfoMonitor/Bisnode: 10% firm kurierskich ma zaległości finansowe --GUS: Inflacja spowolniła do 1,3% r/r w listopadzie; konsensus: 1,3% r/r --Esaliens TFI: PPK mogą okazać się

Przegląd prasy

. przejęcia BDH Development --GDDKiA zleciła Alumbrados Viarios budowę Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem --Moody's obniżył perspektywy ratingów BNP Paribas BP do stabilnej --Wskaźnik PMI dla usług USA spadł do 26,7 pkt w IV wg fin. danych --Koleje Dolnośląskie ogłosiły przetargi na 4 zespoły

Przegląd prasy

Medu: W 2019 r. osiągnęliśmy 2 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o ok. 14%; liczba pracowników wzrosła do 16 tys. --Matys z Rabobanku: Wywołana pandemią recesja może doprowadzić do znaczącego osłabienia krajowej waluty Gazeta Wyborcza --Pracownicy Biedronki i Lidla dostaną premię za pracę w

Przegląd prasy

miał wartość 680 mln zł w 2017 r. ISBnews --Indeks WIG20 spadł o 0,77% na zamknięciu w czwartek --PGE wezwała do sprzedaży 2,38 mln akcji Kogeneracji po 81,8 zł/szt. --Przemysław Sęczkowski zrezygnował z funkcji wiceprezesa Asseco Poland --Mercator Medical miał wstępnie ok. 2 mln zł zysku

Przegląd prasy

prądu w 2019 r.; swoich praw będą dochodzić w sądach wg gazety --Przez 2 miesiące br. cena miedzi w Londynie wzrosła o 13% do 6,5 tys. USD/ t, ale w ostatnich tygodniach zatrzymała się na tym poziomie Parkiet --Secker z Morgan Stanley: Okres pesymizmu na rynkach już się kończy, a Europa powinna

Przegląd prasy

. eksport produktów rolno-spożywczych urósł o 4% do 6,7 mld euro, a import był wart 4,8 mld euro, czyli o 2% więcej ISBnews --Indeks WIG20 wzrósł o 1,54% na zamknięciu w piątek --Akcjonariusze Grupy Lotos zdecydują 28 VI o 1 zł dywidendy na akcję za 2017 r. --Mabion złożył do Europejskiej Agencji

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek i poniedziałek

Inflacja bazowa CPI marzec 2,1% r/r 2% r/r 01:30 Japonia Inflacja CPI marzec - 2,2% r/r 01:30

Przegląd prasy

pkt we IX --Prawie 3/4 Polaków uważa, że ceny w niedziele objęte zakazem handlu są wyższe --ZE PAK chce rozbudować moc z biomasy o 50 MW za 100-130 mln zł --Smithfield Foods ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Pini Polonia --Inflacja HICP w Niemczech wyniosła 2,4% r/r w październiku wg

Nowy pomysł na waloryzację emerytur - większość z emerytów dostanie w marcu jednakową podwyżkę: 70 zł brutto

waloryzacji. Osoby mające świadczenia powyżej 2692 zł brutto stracą. Oni bowiem będą dostawać w przyszłym roku podwyżkę tylko o wskaźnik inflacji (według szacunków rządu będzie to 2,6 proc.). I tak osoba pobierająca z ZUS 4 tys. zł emerytury w marcu dostanie 104 zł podwyżki. Tymczasem gdyby utrzymać stare

PMI za luty może wskazywać na dalsze ograniczanie produkcji wg analityków

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit (PMI) polskiego sektora przemysłowego był niższy w lutym od oczekiwań rynkowych. Zdaniem ekonomistów, wskaźnik wykazuje trend spowolnienia gospodarki, natomiast jego skala - w ocenie niektórych - analityków pozostaje

Przegląd prasy

: Inflacja bazowa wyniosła 3,6% r/r w lutym; konsensus: 3,4% r/r --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 3% r/r, import wzrósł także o 3% w I --NBP: Saldo na rachunku C/A to +2 265 mln euro w I, konsensus: 2542 mln euro --PKN Orlen zapowiada dalsze obniżki cen paliw na stacjach --ZBP: Banki

Złoty może nieco się osłabić w oczekiwaniu na podwyżkę stóp procentowych w USA

na notowania. To sytuacja analogiczna do tej z wczoraj, gdy Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował dane o majowej inflacji. Zgodnie z wstępnymi szacunkami wyhamowała ona do 1,9 proc. z 2 proc. w relacji rocznej w kwietniu i marcu. Kolejne miesiące przyniosą kontynuację tego procesu. W czerwcu

Przegląd prasy

BP wprowadza stanowiska samoobsługowe, 2 w Warszawie i 2 w Jeleniej Górze --Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 4,9% w tym roku i do 4,3% w 2018 r. --Projekcja NBP: Inflacja ukształtuje się na poziomie celu w 2019 r. --Murapol kupi działkę pod realizację III etapu prokektu Siewierz

Przegląd prasy

--Inflacja pod koniec roku znajdzie się poniżej 2% wg anlalityków --DSR planuje debiut na GPW w 2021 lub 2022 r. --ES-System zarejestrował spółkę zależną w Wielkiej Brytanii --IMS rekomenduje wypłatę 0,12 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 r. --Panattoni wybuduje dla Castoramy centrum

Ceny nadal rosną wolniej, dane bez wpływu na decyzję RPP wg analityków

inflacja powinna wyraźnie przyspieszyć i wynieść plus 0,9 proc. r/r" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz "Sierpniowy odczyt inflacji nie zmienia zakładanej przez nas ścieżki wzrostu cen do końca roku, spodziewamy się inflacji CPI na poziomie +0,7% r/r w grudniu i wzrostu do 2% r/r

Emeryci dostaną niewielkie podwyżki

Waloryzacja jak co roku rozpocznie się 1 marca. Ma ona z założenia sprawiać, że świadczenia nie tracą na wartości. Obejmie blisko 9 mln emerytów i rencistów z ZUS, KRUS, zakładów emerytalnych MSW i MON. O wysokości podwyżki zdecydują dwa wskaźniki: średnioroczna inflacja w gospodarstwach emeryckich

Przegląd prasy

kw. 2019 r. --BIEC: Wskaźnik Dobrobytu spadł o 0,6 pkt m/m we wrześniu --Hardt z RPP za podwyżką stóp, gdyby inflacja trwale pozostawała blisko 3,5% r/r (ISBnews)  

Przegląd prasy

zamówieniami w internecie, Warszawa jest też na liście --Jeśli w II półroczu poprawią się nastroje reklamodawców, tak jak spodziewa się IAB, wartość rynku reklamy w sieci może w tym roku po raz pierwszy sięgnąć 4 mld zł Parkiet --Prezes Torpolu: Aktualna wartość portfela zamówień to nieco ponad 2 mld zł

Przegląd prasy

Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Pierwsze 2 lata realizacji programu Mieszkanie+ można uznać za stracone wg raportu na potrzeby rządu, do którego dotarła gazeta --Premier spotkał się w środę z szefami 4

Przegląd prasy

skierowana do uzgodnień --Selvita ma kredyt inwestycyjny na 24,4 mln zł od PKO BP na budowę CBRIL(aktual.) --Efekt bazy może hamować wzrost inflacji w kolejnych miesiącach wg analityków --Wskaźnik Chicago PMI wzrósł do 65,2 pkt we wrześniu --BGK sprzedał obligacje warte 500 mln zł, rozważa

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek

Warszawa, 03.09.2015 (ISBnews/XTB) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na piątek, 4 września, przygotowane przez analityków XTB.   godzina kraj wskaźnik ekonomiczny okres prognoza

GUS: Inflacja średnioroczna wyniosła 2% w 2017 r. wobec 0,6% deflacji w 2016 r.

Warszawa, 15.01.2018 (ISBnews) - Inflacja średnioroczna wyniosła 2% w 2016 roku wobec 0,6% deflacji odnotowanej rok wcześniej, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).  Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2017 r. w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 2,0% (wobec

Przegląd prasy

trwa --Huawei chce mieć 40% rynku smartfonów w Polsce na koniec 2019 roku --FPP: Restytucja w ubezpieczeniach społecznych przyniesie budżetowi 2 mld zł --KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w strefie euro spadł do 105,5 pkt w III --KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w Polsce wzrósł do

Przegląd prasy

opłacać, bo liczba takich samochodów na drogach jest zbyt mała --Po 2 listopada Kapsch pozostanie podwykonawcą w administrowaniu systemem poboru myta Parkiet --Spółki nawozowe spodziewają się dalszych wzrostów cen swoich produktów w kolejnych kwartałach, ale sytuacja branży pozostaje trudna Puls

Dobra wiadomość dla emerytów i rencistów. Wkrótce dwie podwyżki

Pierwsza podwyżka wynika z realizacji jednego z punktów „piątki Kaczyńskiego” i zakłada obniżkę dolnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z 18 do 17 proc. Na zmianie skorzysta ok. 25 mln Polaków (ok. 650 zł rocznie dla osób zarabiających 4 tys. zł brutto miesięcznie), w tym 9

Rząd kusi rodziny. Obligacje dla osób korzystających z programu 500+

roku oprocentowanie wyniesie 3,0 proc. W kolejnych do wskaźnika inflacji doliczana będzie marża w wysokości 2 proc. Jeśli zamiast inflacji będziemy mieli deflację, przy obliczaniu oprocentowania jako jej wskaźnik przyjęte zostanie zero. Oprocentowaniem obligacji będzie w takim przypadku marża

Przegląd prasy

podtrzymuje cele finansowe; szczegóły inicjatyw 27 VI --Rada Giełdy powołała 4 członków zarządu, w tym 2 nowych --Saldo obrotów bieżących wyniosło ok. -229 mln euro w kwietniu wg analityków --PKN Orlen: Zapisy na obligacje serii E o wartości 200 mln zł odbędą się 18-29 VI (ISBnews)  

Przegląd prasy

projektów magazynowych w realizacji za 4 miesiące --Toyota zainwestuje 400 mln zł w produkcję nowego silnika w Polsce --Tauron realizuje 9 projektów badawczo-rozwojowych dot. usług sieciowych --KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w Polsce wzrósł do 106,1 pkt w XI --KE: Wskaźnik koniunktury

Przegląd prasy

rozbudowę portfolio gier i zysk netto w 2019 r. --EKG: Przewozy kolejowe na kierunku wschodnim mogą wzrosnąć do 500-600 tys. TEU --Rafako ma porozumie z JSW Koks ws. umowy o wartości 289 mln zł netto --Bowim miał wstępnie 2,65 mln zł straty netto w I kw. 2019 r. --Atrium sprzedało 2 obiekty handlowe

Waloryzacja emerytur wyższa, niż szacował rząd. Będą też specjalne dodatki dla emerytów

KRUS. Ważny wskaźnik W marcu 2018 r. najniższe emerytury, podobnie jak inne świadczenia, będą podwyższane tylko o wskaźnik waloryzacji. O wysokości podwyżki decydują dwa wskaźniki: inflacja w gospodarstwach emeryckich (czyli podwyżki cen towarów, które głównie kupują emeryci) i 20 proc. realnego

Dane za I potwierdzają ograniczone spowolnienie wzrostu PKB w 2019 wg analityków

coraz niższe poziomy schodzi inflacja, zwłaszcza konsumencka, ale i producencka jest relatywnie niska (wskaźnik PPI wyniósł w styczniu 2.2%r/r), co tylko utwierdzać będzie RPP w przekonaniu, że stopy procentowe w Polsce powinny pozostać na obecnych niskich poziomach. Spodziewamy się stabilizacji stóp

Przegląd prasy

intermodalnych przeładowano łącznie 48,2 mln ton w 2016 r. --GUS: Zbiory zbóż podstawowych i mieszanek wzrosną o ok. 10% r/r w 2017 r. --Rafako zwolni do 276 osób w ramach zwolnień grupowych do końca lipca 2018 r. --Inflacja CPI przyspieszyła do 2% r/r we wrześniu wg analityków --UL: Rośnie popularność

Przegląd prasy

. --Eurostat: Koszty zatrudnienia w strefie euro wzrosły o 1,6% r/r w II kw. --Eurostat: Wskaźnik wakatów w strefie euro wyniósł 1,7% w II kw. --Eurostat: Deflacja HICP w Polsce wyniosła 0,4% r/r w sierpniu --Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 0,1% r/r w sierpniu --Instytut Biznesu: Zastąpmy

Przegląd prasy

szac. o 0,3% m/m do ok. 948,9 mld zł w VIII --Justyna Kesler zrezygnowała z funkcji wiceprezes zarządu ING BSK --IRG SGH: Wskaźnik koniunktury w handlu wzrósł do +3,2 pkt w III kw. br. --Lidl: Polscy dostawcy wyeksportowali towary o wartości 2,3 mld zł w 2017 roku --PFR NCBR CVC FIZ z 2

Wzrost wynagrodzeń będzie bliski 7-8% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

początku 2016 r., przy oczekiwaniach rynkowych i poprzednim odczycie wynoszących 2,9%. Zmiana liczby zatrudnionych m/m w maju wyniosła -12 tys., czyli była najniższa dla tego miesiąca od 2009 r. – dla porównania w poprzednich ośmiu latach ta zmiana trafiała w przedział -2 tys do +4 tys. Płace wzrosły

Przegląd prasy

nad PUT Koma --KNF zaleciła bufor na ryzyko walutowych kredytów hip. dla BOŚ wys.0,88 pkt proc. --Eurostat: Wskaźnik wakatów w strefie euro wyniósł 1,9% w III kw. --Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1,5% r/r w listopadzie --Eurostat: Inflacja HICP w Polsce przyspieszyła do 2% r/r

Konsumpcja prywatną pozostanie głównym motorem wzrostu gosp. wg analityków

monetarnej. Konsumpcja gospodarstw domowych gwarantuje, póki co, utrzymanie relatywnie silnego tempa wzrostu PKB, przekraczającego 4%r/r, co przy jednocześnie umiarkowanej inflacji nadal skłaniać będzie Radę do utrzymywania stóp procentowych na obecnych poziomach. Spodziewamy się braku zmian stóp co najmniej

Czemu nie warto "uciekać" w gotówkę na dłużej

historycznej. Tak jak obecne poziomy inflacji. Wystarczy popatrzeć, jak dużo poniżej historycznej mediany stopy inflacji jest obecny wskaźnik dla USA (wykres 3). W Niemczech mediana (liczona dla lat 1950-2016) jest na poziomie około 1,5 proc., a we Francji na poziomie blisko 5 proc. To oznacza, że naturalną

Przegląd prasy

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie: Nord Stream 2 będzie podlegał unijnym przepisom; dopiero w praktyce okaże się, czy utrudni to życie Rosjanom --Prace nad

Przegląd prasy

stycznia --Wskaźnik cen domów w USA wg S&P Case Shiller wzrósł o 5,3% w listopadzie --MF zaoferuje obligacje za 6-12 mld zł, bony za 2-4 mld zł na przetargach w lutym --GDDKiA chce szybko rozwiązać spory ws. roszczeń w kontraktach drogowych --Dane za cały 2016 wskazują na wzrost PKB za IV kw. w wys

Stopy procentowe w USA bez zmian. WIG20 najsłabszy w Europie

prezydenckimi nie chce wprowadzać dodatkowej niepewności na rynku. Poza tym niektórzy z członków FOMC wolą poczekać z podwyżką stóp na dane, które potwierdzałyby ożywienie na rynku pracy w USA oraz na wzrost inflacji, która zbliża się ku 2-proc. celowi banku centralnego. We wrześniu było to 1,5 proc., najwięcej

Koniec z wysoką waloryzacją emerytur

symboliczna. Na przykład w 2009 r. waloryzacja przekroczyła 6 proc., w ubiegłym roku było to 4 proc. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że przy niskiej inflacji siła nabywcza emerytur nie spada tak szybko. Minister zadowolony, emeryt nie Może się okazać, że wskaźnik waloryzacji będzie jeszcze niższy, niż

Przegląd prasy

--Spośród 140 emitentów, wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, publikację prognozy wyników finansowych na 2015 r. zadeklarowało zaledwie 13 Dziennik Gazeta Prawna --Program restrukturyzacji górnictwa zakłada likwidację 4-5 kopalń, koszt do 2 mld zł wg gazety --Wzrost PKB przyspieszy do

Przegląd prasy

netto najwyżej oceniona w postępowaniu PKP PLK --Indeks WIG20 spadł o 0,07% na zamknięciu we czwartek --Braster otrzyma z NCBiR 5,38 mln zł dofinansowania na swój projekt --Kwieciński oczekuje wzrostu PKB o ok. 4% lub nieco powyżej w I kw. i całym 2019r --Mostostal Zabrze: Świętochłowice

Przegląd prasy

globalnych rynkach zbóż utrzymuje się presja podażowa --Akcja kredytowa mBanku wzrosła o 5,1% r/r, wskaźnik NPL spadł do 6% w III kw. --Vestor DM podwyższył rekomendacje dla 4 banków, dla 4 utrzymał, dla 1 obniżył --BZ WBK otwarty na przejęcia, ale główną strategią rozwój organiczny --BZ WBK liczy na