130 przeciętnego wynagrodzenia

ml, PAP

"PB": Rynek weryfikuje zarobki w Polsce

"PB": Rynek weryfikuje zarobki w Polsce

Płace kadry specjalistycznej i menedżerskiej w Polsce w 2012 r. nieco spadły w stosunku do poprzedniego roku - wynika z badania firmy doradczej Antal International, które przytacza "Puls Biznesu". Nadal jednak są wysokie, chociaż niektóre rynek weryfikuje

Dodatkowe wynagrodzenia emerytów i rencistów

Dorabiający emeryci i renciści muszą do końca lutego powiadomić ZUS o swoich przychodach za ubiegły rok. Jak powiedział IAR rzecznik ZUS-u Przemysław Przybylski, nie dotyczy to osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn

Czy emeryt może dorabiać [PORADNIK]

Emeryci i renciści mogą pracować. Jeśli ich zarobki przekroczą limity wyznaczone przez ZUS, emerytura, renta czy świadczenie przedemerytalne może być zmniejszone albo nawet zabrane.

Prawdy i półprawdy, czyli przeklęte polskie cyferki [POLEMIKA]

Prawdy i półprawdy, czyli przeklęte polskie cyferki [POLEMIKA]

netto wzrosłaby o ok. 130 zł. Prawdy niezbadane W kilku punktach zgadzam się z Piątkiem. W naszym kraju wzrost mediany płac (wartość, powyżej której i poniżej jest po 50 proc. wynagrodzeń) i przeciętnego wynagrodzenia nie nadąża za wzrostem PKB i wydajnością pracy. Oficjalnie udział płac w PKB spada

"Nasz Dziennik": Cena państwa

Łangalis. - W ciągu 10 lat zadłużenie państwa wzrosło o 130 proc., do 645 mld zł. Polska ma jeden z najbardziej skomplikowanych systemów podatkowych w Unii Europejskiej. Przy wynagrodzeniu netto, czyli "na rękę", rzędu 2 tys. 300 zł pracownik musi wypracować 3 tys. 800 zł dochodu. - Prawdziwa

ZUS: 16 tys. wstrzymanych zasiłków chorobowych w pierwszym kwartale roku

ZUS: 16 tys. wstrzymanych zasiłków chorobowych w pierwszym kwartale roku

obniżane do wysokości 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W pierwszym kwartale 2013 roku kwota ograniczonych z tego tytułu świadczeń wyniosła ponad 53 mln zł. ZUS ma również prawo obniżyć o 25 proc. wysokość wypłacanego zasiłku chorobowego, jeżeli zainteresowany w ciągu siedmiu dni nie

Jak mieć wyższą emeryturę. Dorabianie i przeliczanie

Jak mieć wyższą emeryturę. Dorabianie i przeliczanie

. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jeśli ktoś przekroczy ten limit, emerytura zostanie mu zmniejszona. Jeśli ktoś, dorabiając, przekroczy 130 proc. przeciętnej pensji, ZUS wstrzymuje wypłatę emerytury. Od 1 września 2012 r. 70 proc. średniego wynagrodzenia to 2447,80 zł brutto. Natomiast 130 proc

Jak mieć wyższą emeryturę [PORADNIK]

Jak mieć wyższą emeryturę [PORADNIK]

Zakład na nowo wylicza świadczenie i do nowego dopisuje wyższą kwotę bazową. A ta ma wpływ na wysokość emerytury. Im jest wyższa kwota bazowa, tym wyższa emerytura. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS, obowiązuje

Wzrost liczby zatrudnionych pozytywnie wpłynie na konsumpcję i PKB wg analityków

130 zł może okazać się czynnikiem odstraszającym przedsiębiorców, którzy rozważają zatrudnienie dodatkowych pracowników. Zwłaszcza w przypadku prac prostych i w miejscowościach, gdzie poziom płac kształtuje się poniżej przeciętnych, a więc tam gdzie bezrobocie jest największe nowe miejsca pracy mogą

Rząd przyjął projekt ustawy okołobudżetowej; płace pozostaną zamrożone

ustalenia maksymalnych wysokości wynagrodzeń dla tych osób będzie przyjmowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 r. Poza tym "zamrożony" zostanie na poziomie z 2014 r. fundusz wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach

Jak dorobić do emerytury i renty

Jak dorobić do emerytury i renty

częściowej niezdolności do pracy, - 448,83 zł - z renty rodzinnej dla jednej osoby. Dopiero gdy zarobiona kwota przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (4740,00 zł brutto), ZUS całkowicie wstrzymuje wypłatę renty. Przykład. Pani Agnieszka, będąc na rencie, zarobiła dodatkowo 2652,30 zł brutto. Ta

"Lewy" rozbił bank. Porównujemy jego pensję z zarobkami prezesa banku

"Lewy" rozbił bank. Porównujemy jego pensję z zarobkami prezesa banku

Lewandowski ma w Monachium zarabiać - to wieści nieoficjalnie, pochodzące od niemieckiej prasy - 11 mln euro rocznie. Prasa hiszpańska pisze o 9 mln euro rocznie. Oznacza to mniej więcej siedmiokrotną podwyżkę w stosunku do jego pensji z 2011 r. i ponaddwukrotną w stosunku do obecnego wynagrodzenia

Emeryci i renciści dostaną wyższe świadczenia - rusza waloryzacja

Emeryci i renciści dostaną wyższe świadczenia - rusza waloryzacja

, że waloryzacja następuje z urzędu, co oznacza, że nie należy zgłaszać w tej sprawie wniosku. Jeżeli wypłata świadczenia jest wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu w wysokości ponad 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub w związku z kontynuowaniem zatrudnienia bez rozwiązania

Ile emeryci mogą dorobić? Wyborcza.biz ma najnowsze limity!

limit dorabiania zostanie przekroczony o 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia - od 1 marca będzie to 4216,70 zł brutto - ZUS wstrzymuje wypłatę emerytury. Nie dostaniemy więc ani złotówki. O przekroczenie limitów nie muszą się za to bać emeryci, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny - 60 (kobiety

Zostali w ZUS, wyszli na frajerów

Zostali w ZUS, wyszli na frajerów

- jeśli całą składkę OFE (7,3 proc.) pozostawi na subkoncie w ZUS. Oznacza to, że przeciętna emerytura właścicieli subkont będzie wyższa od emerytur tych, którzy posiadają tylko konta, o 130-270 zł miesięcznie. To oczywiście jedynie symulacja, ale dość prawdopodobna. Co więcej, rząd - chcąc zachęcić

Górnicy z JSW za strajkiem, jeśli nie dostaną podwyżek

Górnicy z JSW za strajkiem, jeśli nie dostaną podwyżek

powszedni. Według danych spółki po czterech miesiącach br. średnie wynagrodzenie w JSW wyniosło 7187 zł brutto i było najwyższe w branży oraz niemal dwukrotnie wyższe niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Zarząd JSW przyjął, że w br. fundusz płac wzrośnie w JSW o wartość inflacji. Od 2000

Ile możesz dorobić na wcześniejszej emeryturze?

potrącić. Maksymalnie: 467,09 zł - z emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 350,34 zł - z renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 397,05 zł - z renty rodzinnej dla jednej osoby. Jeśli limit dorabiania zostanie przekroczony o 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia - obecnie

Zapłać mniej za wieczyste użytkowanie

Zapłać mniej za wieczyste użytkowanie

za użytkowanie wieczyste tym gospodarstwom domowym, w których miesięczny dochód na członka nie przekracza połowy "przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona". Taki wskaźnik ogłasza prezes GUS. W 2014 r. przeciętne

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej [PORADNIK]

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej [PORADNIK]

rządu o 1,08 proc. Wzrośnie więc o 4,19 zł brutto. Czy pobierając rentę można pracować? Osoby pobierające rentę rodzinną mogą jednocześnie pracować, ale ich zarobki są limitowane. Można dorobić tylko do wysokości 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (od 1 września 2014 r to 2618 zł brutto

Zielone światło dla TBS-ów

Zielone światło dla TBS-ów

domowego nie może przekraczać 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie o więcej niż 20 proc. W przypadku gospodarstw dwuosobowych dopuszczalna jest nawet 80-proc. nadwyżka. Rodziny liczniejsze dostają zaś kolejne 40 proc. na każdą osobę (np. dziecko). Np. singiel starający się o

Agent Tomek, wchodząc do Sejmu, nie straci emerytury

Agent Tomek, wchodząc do Sejmu, nie straci emerytury

poselska. W tak uprzywilejowanej sytuacji nie są Polacy, którzy pobierają wcześniejszą emeryturę z ZUS. Osoby na wcześniejszej emeryturze, a także na rencie z tytułu niezdolności do pracy oraz rencie rodzinnej z ZUS, jeśli dorabiając, przekroczą 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 1 września 2011 r

Wcześniejsza emerytura dla nauczyciela [PORADNIK]

Wcześniejsza emerytura dla nauczyciela [PORADNIK]

. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (od 1 grudnia 2013 r. to 2556,20 zł brutto). Jeśli ktoś przekroczy ten limit, świadczenie zostanie mu zmniejszone. Jeśli ktoś, dorabiając, przekroczy 130 proc. przeciętnej pensji (od grudnia 2013 r. to 4747,30 zł brutto), ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia Uwaga! Osoba

PiS i SLD zrobią nam Grecję? Nieodpowiedzialne propozycje

płacy minimalnej do połowy przeciętnego wynagrodzenia - 320 mln zł, a dodatkowe wydatki na kolej to 6,9 mld zł. - W sumie wyszło 35,42 mld zł rocznie plus 5 mld zł na tablet dla każdego ucznia - szacował Rostowski. Podliczył też koszt obietnic PO. Podwyżki dla policjantów - 120 mln zł, świetliki - 1 mld

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (od 1 czerwca 2014 r. to 2726,80 zł brutto). Jeśli ktoś przekroczy ten limit, emerytura zostanie mu zmniejszona. Jeśli ktoś, dorabiając, przekroczy 130 proc. przeciętnej pensji (od 1 czerwca 2014 r. to 5063,90 brutto), ZUS wstrzymuje wypłatę

Jak możesz zwiększyć swoją emeryturę

ma wpływ na wysokość emerytury. Im jest wyższa kwota bazowa, tym wyższa emerytura. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS. Obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Zazwyczaj co roku jest wyższa

Jak się starać o rentę - odpowiadamy na listy czytelników

potrącić maksymalnie: 528,82 zł - z renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 396,03 zł - z renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 448,83 zł - z renty rodzinnej dla jednej osoby. Jeśli jednak w czasie dorabiania przekroczymy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 1 września 2012 r. to

Chcesz zwiększyć swoją emeryturę? To możliwe!

wymiaru. Przyszły emeryt wskazuje lata, z których ZUS uwzględnia zarobki. Następnie porównuje nasze zarobki z konkretnego roku z ówczesnym przeciętnym wynagrodzeniem. Jeżeli zarabialiśmy np. o 30 proc. poniżej przeciętnego wynagrodzenia, to nasz wskaźnik podstawy wymiaru wynosi 70 proc. Jeżeli o 30 proc

Nowe przepisy i nowe mandaty [PORADNIK]

ponownego zdawania egzaminu. Mocno zdrożeją mandaty za prędkość Projekt nowego sposobu naliczania mandatów jest w Sejmie, czeka na akceptację parlamentu i prezydenta. Nowe stawki mandatów za zbyt szybką jazdę mają być ustalane procentowo na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie z poprzedniego

Złoto wciąż bywa czarne. Jak inni zarabiają na węglu

. W całej Unii Europejskiej w 2012 r. wydobyto 130 mln ton węgla. Z tego większość - 79,9 mln ton - w Polsce. Trzy czwarte unijnych górników to Polacy. Na globalnych rynkach etos polskiego górnictwa zderza się z korporacjami zdolnymi w krótkim czasie uruchomić wydobycie z nowych pokładów lub z dnia na

Opłata za użytkowanie wieczyste 2013

miesięczny dochód na członka nie przekracza połowy "przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona". Taki wskaźnik ogłasza prezes GUS. W 2012 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 3521,67 zł. Żeby skorzystać z

ZUS dalej będzie zmniejszał świadczenia emerytów

emerytury i renty, jeśli kwota dodatkowego przychodu przekroczy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 1 marca 2029,90 zł). Jeśli przekroczy 130 proc. średniej płacy (3769,80 zł), ZUS zawiesza wypłatę emerytury. Z kolei osoby otrzymujące zasiłki i świadczenia przedemerytalne mogą dorobić, bez groźby

MF: ulgi PIT na razie bez zmian w 2012 r. Ulga dla wielodzietnych dopiero w 2013

ciągu roku 4 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej za poprzedni rok. Ponadto wpłaty nie mogą być wyższe niż 4 proc. 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce na rok poprzedni.

Spór zbiorowy w Orlenie. Poszło o podwyżki

harmonogramu czasu pracy. Ostatecznie strony jednak się porozumiały. "W trakcie rokowań strona związkowa odstąpiła od pierwotnych żądań określających wskaźnik wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na poziomie 10 proc." - napisał w komunikacie prasowym Orlen. I dalej: "Aktualna sytuacja

Renta wyższa od emerytury? [PORADNIK]

poprzedzających rok, w którym stara się o rentę, albo: * dowolne 20 lat kalendarzowych z całego okresu ubezpieczenia do roku poprzedzającego ten, w którym składa wniosek. ZUS bierze też pod uwagę kwotę bazową. Jest to przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość renty z

Trudniej dostać rentę. Jak się o nią starać? Ile można dorobić?

niezdolności do pracy, 448,83 zł - z renty rodzinnej dla jednej osoby. Ale uwaga! Jeśli limit dorabiania zostanie przekroczony o 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 1 września 2012 r. to 4545,90 zł brutto), ZUS wstrzyma wypłatę renty. Uwaga! Nie zmniejsza się ani nie zawiesza, niezależnie od wysokości

Jak mieć wyższą emeryturę

zarabialiśmy np. o 30 proc. poniżej przeciętnego wynagrodzenia, to nasz wskaźnik podstawy wymiaru wynosi 70 proc. Jeżeli o 30 proc. więcej - wskaźnik wynosi 130 proc. Kolejny element to kwota bazowa. Co roku ogłasza ją GUS. Każda emerytura to: - 24 proc. kwoty bazowej (tzw. część socjalna), - 1,3 proc

Jak się zmienią renty

tytułu częściowej niezdolności do pracy. Ale uwaga! Jeśli limit dorabiania zostanie przekroczony o 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 1 grudnia 2011 r. to 4 440,80 zł brutto), ZUS wstrzymuje wypłatę renty. Uwaga! Nie zmniejsza się ani nie zawiesza następujących świadczeń: - rent inwalidy

Pracownicy zatrudnieni od poniedziałku do soboty a planowanie pracy w listopadzie br.

oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, oraz dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Podstawa prawna: - art. 29 § 3, art. 1041 § 1 pkt 9, art. 129 § 1, art. 130

Jak się starać o rentę rodzinną i socjalną

. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS może obniżyć rentę o maksymalnie 428 zł - renta rodzinna dla jednej osoby. Od 1 grudnia 2011 r. 70 proc. średniego wynagrodzenia to 2391,20 zł brutto - jeżeli zarobimy więcej niż 130 proc. przeciętnej miesięcznej pensji, rentę stracimy. Odzyskać ją będzie można

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

;dostęp do tych dóbr praktycznie nieograniczonej grupie konsumentów" i "powszechną konsumpcję takich dóbr czy usług", a "ustalone standardy jakościowe" odnoszą się do "typowości" zamawianych produktów, "znormalizowania, odpowiadającego przeciętnym, oferowanym w

Renta z ZUS: komu się należy i jak się o nią starać

zł - z renty rodzinnej dla jednej osoby. Ale uwaga! Jeśli limit dorabiania zostanie przekroczony o 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 1 grudnia 2012 r. to 4563,30 zł brutto), ZUS wstrzyma wypłatę renty. Uwaga! Nie zmniejsza się ani nie zawiesza, niezależnie od wysokości dodatkowego przychodu

Putin spłynie razem z ropą

. Chodzi nie o oligarchów, których stać na najdroższe posiadłości na francuskiej Riwierze, ale miliony Rosjan, do których w taki czy inny sposób dotarły dochody z ropy i gazu, przede wszystkim o mieszkańców Moskwy i Petersburga. W latach 2000-10 średnie wynagrodzenia wzrosły trzykrotnie, a ponieważ rosła

Sposoby na wyższą emeryturę

. A ta ma wpływ na wysokość emerytury. Im jest wyższa, tym wyższa emerytura. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS, obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Zazwyczaj co roku jest wyższa. Jest więc

Jak mieć wyższą emeryturę

nowego świadczenia, w niektórych przypadkach, uwzględnia wyższą kwotę bazową. A ta ma wpływ na wysokość twojej emerytury. Im jest wyższa, tym wyższa emerytura. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS

Za przeciętną pensję można kupić pół mkw mieszkania

przeciętne wynagrodzenie dało się tu kupić 0,4 mkw. mieszkania (za średnią cenę za 1 mkw), podczas gdy w 2003 r. ten wskaźnik wynosił 0,78 mkw. Na szczęście w stolicy Małopolski dużo się buduje - w najbliższych dwóch latach liczba nowych mieszkań sięgnie 8 tys. rocznie.Duży wzrost podaży notuje też Łódź. W

A na starość będę miał firmę

renty rodzinnej dla jednej osoby. Jeśli limit dorabiania zostanie przekroczony o 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia - obecnie to 4048,10 zł brutto - ZUS wstrzymuje wypłatę emerytury. Nie dostaniemy więc ani złotówki. O przekroczenie limitów nie muszą się za to bać emeryci, którzy osiągnęli ustawowy

Waloryzacja rent i emerytur

** 350,34 zł - z renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy ** 397,05 zł - z renty rodzinnej dla jednej osobyAle uwaga! Jeśli limit dorabiania zostanie przekroczony o 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 4048,10 zł brutto), ZUS wstrzymuje wypłatę emerytury. Nie dostaniemy więc ani złotówki. O

Jak wcześniej odejść na emeryturę

. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (od 1 września 2012 r. to 2447,80 zł brutto). Jeśli ktoś przekroczy ten limit, emerytura zostanie mu zmniejszona. Jeśli ktoś, dorabiając, przekroczy 130 proc. przeciętnej pensji (od 1 września 2012 r. to 4545,90 brutto), ZUS wstrzymuje wypłatę emerytury. Świadczenia

Wcześniejsza emerytura - sprawdź, komu będzie przysługiwać

prowadzenia gospodarstwa rolnego i pracy w tym gospodarstwie. Należy pamiętać, że na wcześniejszej emeryturze można dorobić, ale tylko do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (od 1 marca 2012 r. to 2510,80 zł brutto). Jeśli ktoś przekroczy ten limit, emerytura zostanie mu zmniejszona. Jeżeli

Lęk o Grecję pokonał optymizm z USA. Akcje i złoty w dół

anonimowe źródła, rząd w Atenach twierdzi, że wie jak zaoszczędzić 325 mln euro, co jest jednym z warunków otrzymania 130 mld euro pomocy. 16.25 Trwa przeciąganie liny między kupującymi i sprzedającymi na GPW. Zmiana WIG20 oscyluje wokół poziomu środowego zamknięcia. Na tle Europy

Wcześniejsza emerytura - kto będzie miał do niej prawo?

wcześniejszej emerytury - nie można ich zwolnić w wieku 51-55 lat (kobiety) i 56-60 mężczyźni. Dorabianie Trzeba pamiętać, że na wcześniejszej emeryturze można zarobić, ale tylko do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jeśli ktoś przekroczy ten limit, emerytura zostanie mu zmniejszona. Jeśli ktoś

Ile zarabiają górnicy? Przeciętna pensja 6 tys zł. W 2012 r. co czwarty otrzymał co najmniej 9 tys. zł premii

, było w Polsce w sumie prawie 130 tys. To znacznie ponad połowa (63 proc.) wszystkich emerytów pracujących wcześniej w kopalniach. Ile zarabiają inni na Twoim stanowisku? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Chcesz wiedzieć więcej i szybciej? Ściągnij naszą

Kto może krócej pracować

do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (od 1 września 2011 r. do 1 grudnia 2011 r. to 2356,30 zł brutto). Jeśli ktoś przekroczy ten limit, emerytura zostanie mu zmniejszana. Jeśli ktoś, dorabiając, przekroczy 130 proc. przeciętnej pensji (od 1 września 2011 r. do 1 grudnia 2011 r. to 4

Poradnik: Skąd się bierze emerytura, co ją obniża, co powiększa, jak odkładać

odprowadzanych składek jest limitowana, aby państwo nie musiało wypłacać zbyt wysokich emerytur. Jaki jest ten limit? 30-krotność miesięcznego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym. I tak jeśli ktoś w roku bieżącym zarobi więcej niż 100 tys. 770 zł brutto, to jego

"Parkiet": Pensje poszły w górę

Średnio na spółkę koszty te wyniosły 265,9 mln zł rocznie, co w przeliczeniu na jednego pracownika dało 5,5 tys. zł brutto miesięcznie (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło w 2011 r. 3,4 tys. zł). Rekordy biją tu giganci kontrolowani przez Skarb Państwa. I tak w Polskiej Grupie

"Parkiet": Pensje poszły w górę

Średnio na spółkę koszty te wyniosły 265,9 mln zł rocznie, co w przeliczeniu na jednego pracownika dało 5,5 tys. zł brutto miesięcznie (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło w 2011 r. 3,4 tys. zł). Rekordy biją tu giganci kontrolowani przez Skarb Państwa. I tak w Polskiej Grupie

Od plus 300 do minus 6 tys. zł rocznie. Ranking kont osobistych

, czy nie. Dlaczego? Banki coraz częściej stawiają warunek: przelewasz do nas wynagrodzenie, nie płacisz. Nie ma stałych wpływów, konto jest płatne. Każdy z trzech przykładowych klientów - Kowalski, tradycjonalista i menedżer - wykonuje też inną liczbę przelewów czy wypłat gotówki z bankomatów, co rzecz

Jaką dostaniesz emeryturę?

zarabiał o 30 proc. więcej, niż wynosiło przeciętne wynagrodzenie, więc jego wskaźnik podstawy wymiaru wynosi 130 proc. Natomiast pan January, który zarabiał o 30 proc. mniej niż przeciętna krajowa, będzie miał podstawę 70 proc.Kolejny element to kwota bazowa . Jej nie trzeba wyliczać. Co roku ogłasza ją

Emerytury po polsku cz.1: Co dalej z naszymi emeryturami

poprzedzających rok, w którym zgłoszono wniosek. Później ZUS porównuje nasze zarobki w konkretnym roku do ówczesnego przeciętnego wynagrodzenia. Przykład. Jeśli pan Gustaw zarabiał o 30 proc. więcej, niż wynosiło przeciętne wynagrodzenie, to jego wskaźnik podstawy wymiaru wynosi 130 proc. Natomiast pan January

Półmetek rządu. Oceniamy ministrów. Rekonstrukcja jutro

transporterów opancerzonych, armatohaubic czy komandosów z Lublińca.Nic dziwnego, projekt wydania przeszło 130 mld zł na unowocześnienie sił zbrojnych jest jednym z najbardziej nośnych propagandowo programów modernizacyjnych państwa. Siemoniak ma dobre relacje z prezydentem Komorowskim, który jako zwierzchnik

Emeryci nie dostaną pieniędzy na działalność gospodarczą

pobierają np. świadczenie przedemerytalne, emeryturę czy rentę. Zgodnie z projektem miały zostać zlikwidowane także obecne limity dla osób, które pobierają świadczenie i jednocześnie pracują zarobkowo. Obecnie, gdy emeryt bądź rencista otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 130 proc. świadczenia emerytalnego

"Rz": Grypa uderza w firmy

domowymi sposobami lub zamawiają prywatne wizyty.Choroba to dodatkowy koszt dla firmy i dla ZUS. Przeciętnie chory na grypę zostaje w domu przez tydzień, a co dziesiąty dwa razy dłużej. Każdy pracujący dostaje za czas choroby wynagrodzenie od pracodawcy albo zasiłek chorobowy z ZUS. Z szacunków "Rz

Grecki sąd nad euro

4 lub 5 grudnia Grecy mają zdecydować, czy przyjąć pomoc od Unii Europejskiej. Przed tygodniem kraje strefy euro wypracowały porozumienie o umorzeniu 100 mld euro długów Grecji i kolejnej pomocy wartej 130 mld euro. Ale premier Grecji Jeorjos Papandreu w poniedziałek zaproponował referendum, w

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery