130 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

IAR, ml

Dodatkowe wynagrodzenia emerytów i rencistów

Dodatkowe wynagrodzenia emerytów i rencistów

Dorabiający emeryci i renciści muszą do końca lutego powiadomić ZUS o swoich przychodach za ubiegły rok. Jak powiedział IAR rzecznik ZUS-u Przemysław Przybylski, nie dotyczy to osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn

ZUS: 16 tys. wstrzymanych zasiłków chorobowych w pierwszym kwartale roku

- W pierwszym kwartale tego roku lekarze orzecznicy wydali ponad 16 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Łączna kwota wstrzymanych świadczeń to blisko 4,6 mln zł - poinformował w sobotę ZUS.

Jak mieć wyższą emeryturę [PORADNIK]

Gdy dorabiasz, możesz na nowo przeliczyć emeryturę. Warto też upomnieć się w ZUS o zaległe składki.

Emeryci i renciści dostaną wyższe świadczenia - rusza waloryzacja

Emeryci i renciści dostaną wyższe świadczenia - rusza waloryzacja

, że waloryzacja następuje z urzędu, co oznacza, że nie należy zgłaszać w tej sprawie wniosku. Jeżeli wypłata świadczenia jest wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu w wysokości ponad 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub w związku z kontynuowaniem zatrudnienia bez rozwiązania

"Lewy" rozbił bank. Porównujemy jego pensję z zarobkami prezesa banku

"Lewy" rozbił bank. Porównujemy jego pensję z zarobkami prezesa banku

Lewandowski ma w Monachium zarabiać - to wieści nieoficjalnie, pochodzące od niemieckiej prasy - 11 mln euro rocznie. Prasa hiszpańska pisze o 9 mln euro rocznie. Oznacza to mniej więcej siedmiokrotną podwyżkę w stosunku do jego pensji z 2011 r. i ponaddwukrotną w stosunku do obecnego wynagrodzenia

Zostali w ZUS, wyszli na frajerów

Zostali w ZUS, wyszli na frajerów

- jeśli całą składkę OFE (7,3 proc.) pozostawi na subkoncie w ZUS. Oznacza to, że przeciętna emerytura właścicieli subkont będzie wyższa od emerytur tych, którzy posiadają tylko konta, o 130-270 zł miesięcznie. To oczywiście jedynie symulacja, ale dość prawdopodobna. Co więcej, rząd - chcąc zachęcić

Górnicy z JSW za strajkiem, jeśli nie dostaną podwyżek

Górnicy z JSW za strajkiem, jeśli nie dostaną podwyżek

powszedni. Według danych spółki po czterech miesiącach br. średnie wynagrodzenie w JSW wyniosło 7187 zł brutto i było najwyższe w branży oraz niemal dwukrotnie wyższe niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Zarząd JSW przyjął, że w br. fundusz płac wzrośnie w JSW o wartość inflacji. Od 2000

Ile emeryci mogą dorobić? Wyborcza.biz ma najnowsze limity!

do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Od 1 marca to 2270,60 zł. Po przekroczeniu tego progu emerytura jest zmniejszana. O ile? Dokładnie o kwotę, o jaką przekroczyliśmy limit. Jeżeli więc pani Wiesława na wcześniejszej emeryturze zarobiła 2280,60 zł brutto, to jej emerytura będzie

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (od 1 czerwca 2014 r. to 2726,80 zł brutto). Jeśli ktoś przekroczy ten limit, emerytura zostanie mu zmniejszona. Jeśli ktoś, dorabiając, przekroczy 130 proc. przeciętnej pensji (od 1 czerwca 2014 r. to 5063,90 brutto), ZUS wstrzymuje wypłatę

Wcześniejsza emerytura dla nauczyciela [PORADNIK]

Wcześniejsza emerytura dla nauczyciela [PORADNIK]

. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (od 1 grudnia 2013 r. to 2556,20 zł brutto). Jeśli ktoś przekroczy ten limit, świadczenie zostanie mu zmniejszone. Jeśli ktoś, dorabiając, przekroczy 130 proc. przeciętnej pensji (od grudnia 2013 r. to 4747,30 zł brutto), ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia Uwaga! Osoba

Ile możesz dorobić na wcześniejszej emeryturze?

Osoby na wcześniejszej emeryturze, a także na rencie z tytułu niezdolności do pracy oraz rencie rodzinnej nie mogą zbyt wiele dorobić. Jeżeli bowiem przekroczą ustalony limit, stracą część lub nawet całe świadczenie. Bezkarnie można dorobić do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Od

Jak możesz zwiększyć swoją emeryturę

Jak możesz zwiększyć swoją emeryturę

emeryturze Jeżeli jesteś ustawowym emerytem, możesz dorabiać, ile chcesz. Nie ma tu żadnych ograniczeń. Na wcześniejszej emeryturze można zarobić, ale tylko do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (od 1 marca 2014 r. to 2676,40 zł brutto). Jeśli ktoś przekroczy ten limit, emerytura zostanie mu

Opłata za użytkowanie wieczyste 2013

Opłata za użytkowanie wieczyste 2013

dochód na członka nie przekracza połowy "przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona". Taki wskaźnik ogłasza prezes GUS. W 2012 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 3521,67 zł. Żeby skorzystać z bonifikaty

MF: ulgi PIT na razie bez zmian w 2012 r. Ulga dla wielodzietnych dopiero w 2013

ciągu roku 4 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej za poprzedni rok.Ponadto wpłaty nie mogą być wyższe niż 4 proc. 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce na rok poprzedni.

ZUS dalej będzie zmniejszał świadczenia emerytów

emerytury i renty, jeśli kwota dodatkowego przychodu przekroczy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 1 marca 2029,90 zł). Jeśli przekroczy 130 proc. średniej płacy (3769,80 zł), ZUS zawiesza wypłatę emerytury. Z kolei osoby otrzymujące zasiłki i świadczenia przedemerytalne mogą dorobić, bez groźby

Spór zbiorowy w Orlenie. Poszło o podwyżki

Spór zbiorowy w Orlenie. Poszło o podwyżki

harmonogramu czasu pracy. Ostatecznie strony jednak się porozumiały. "W trakcie rokowań strona związkowa odstąpiła od pierwotnych żądań określających wskaźnik wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na poziomie 10 proc." - napisał w komunikacie prasowym Orlen. I dalej: "Aktualna sytuacja

Jak się starać o rentę rodzinną i socjalną

Jak się starać o rentę rodzinną i socjalną

. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS może obniżyć rentę o maksymalnie 428 zł - renta rodzinna dla jednej osoby. Od 1 grudnia 2011 r. 70 proc. średniego wynagrodzenia to 2391,20 zł brutto - jeżeli zarobimy więcej niż 130 proc. przeciętnej miesięcznej pensji, rentę stracimy. Odzyskać ją będzie można

Trudniej dostać rentę. Jak się o nią starać? Ile można dorobić?

Trudniej dostać rentę. Jak się o nią starać? Ile można dorobić?

, mogą stracić część świadczenia lub może zostać im ono odebrane.Zgodnie z prawem można dorobić do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (od 1 września 2012 r. to 2447,80 zł zł brutto).Po przekroczeniu tego progu renta jest zmniejszana.O ile? O kwotę, o jaką przekroczyliśmy limit. Jeżeli

Renta z ZUS: komu się należy i jak się o nią starać

Renta z ZUS: komu się należy i jak się o nią starać

. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (od 1 grudnia 2012 r. to 2457,20 zł brutto). Po przekroczeniu tego progu renta jest zmniejszana. Ważne! ZUS może potrącić maksymalnie: - 528 zł - z renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, - 396,03 zł - z renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, - 448,83

Jak się zmienią renty

Jak się zmienią renty

bowiem je przekroczą i zarobią więcej, stracą część lub nawet całe świadczenie. "Bezkarnie" można dorobić do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (od 1 grudnia 2011 r. to 2391,20 zł brutto). Po przekroczeniu tego progu emerytura jest zmniejszana. O ile? Dokładnie o kwotę, o

Pracownicy zatrudnieni od poniedziałku do soboty a planowanie pracy w listopadzie br.

pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, oraz dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Podstawa prawna: - art. 29 § 3, art. 1041 § 1 pkt 9, art. 129 § 1, art. 130 § 1 i 2, art. 149 § 1, art. 281 pkt 5 ustawy z

Waloryzacja rent i emerytur

Waloryzacja rent i emerytur

dorabiać, ale muszą uważać na limity. Jeśli bowiem je przekroczą i zarobią więcej, stracą część lub nawet całe świadczenie. Bezkarnie można dorobić do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (od 1 grudnia ub.r. to 2179,70 zł brutto). Po przekroczeniu tego progu emerytura jest zmniejszana. O ile

Poradnik: Skąd się bierze emerytura, co ją obniża, co powiększa, jak odkładać

Poradnik: Skąd się bierze emerytura, co ją obniża, co powiększa, jak odkładać

odprowadzanych składek jest limitowana, aby państwo nie musiało wypłacać zbyt wysokich emerytur. Jaki jest ten limit? 30-krotność miesięcznego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym. I tak jeśli ktoś w roku bieżącym zarobi więcej niż 100 tys. 770 zł brutto, to jego

Od plus 300 do minus 6 tys. zł rocznie. Ranking kont osobistych

prowadzenie 60 zł, ale zarobiłby jednocześnie 300 zł, czyli czysty zysk to 240 zł. 60 zł to opłata za kartę debetową (5 zł miesięcznie), 300 zł to premia za przelewanie wynagrodzenia. Bank BGŻ płaci bowiem posiadaczom tego rachunku 1 proc. wpływów na konto, ale nie więcej niż 50 zł. Warunkiem otrzymania

Kto może krócej pracować

do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (od 1 września 2011 r. do 1 grudnia 2011 r. to 2356,30 zł brutto). Jeśli ktoś przekroczy ten limit, emerytura zostanie mu zmniejszana. Jeśli ktoś, dorabiając, przekroczy 130 proc. przeciętnej pensji (od 1 września 2011 r. do 1 grudnia 2011 r. to 4

"Parkiet": Pensje poszły w górę

Średnio na spółkę koszty te wyniosły 265,9 mln zł rocznie, co w przeliczeniu na jednego pracownika dało 5,5 tys. zł brutto miesięcznie (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło w 2011 r. 3,4 tys. zł).Rekordy biją tu giganci kontrolowani przez Skarb Państwa. I tak w Polskiej Grupie

"Parkiet": Pensje poszły w górę

Średnio na spółkę koszty te wyniosły 265,9 mln zł rocznie, co w przeliczeniu na jednego pracownika dało 5,5 tys. zł brutto miesięcznie (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło w 2011 r. 3,4 tys. zł). Rekordy biją tu giganci kontrolowani przez Skarb Państwa. I tak w Polskiej Grupie

Grecki sąd nad euro

4 lub 5 grudnia Grecy mają zdecydować, czy przyjąć pomoc od Unii Europejskiej. Przed tygodniem kraje strefy euro wypracowały porozumienie o umorzeniu 100 mld euro długów Grecji i kolejnej pomocy wartej 130 mld euro. Ale premier Grecji Jeorjos Papandreu w poniedziałek zaproponował referendum, w

Jak mieć wyższą emeryturę

nowego świadczenia, w niektórych przypadkach, uwzględnia wyższą kwotę bazową. A ta ma wpływ na wysokość twojej emerytury. Im jest wyższa, tym wyższa emerytura. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Pułap płacowy

zarządzającej tymi jednostkami według różnych stanowisk do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Budownictwo społeczne

dla najbardziej potrzebujących. Partycypant uczestniczący w TBS nie może jednocześnie najmować mieszkania, którego budowę współfinansował. NajemcaDochód gospodarstwa domowego najemcy w dniu zawarcia umowy najmu nie może być wyższy niż 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie, ogłoszonego

Dyscyplina finansów publicznych

- został określony w ustawie (art. 5 - 18). KaryKarami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.Karę pieniężną wymierza się w wysokości od jednokrotności do trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia

Postępowanie naprawcze

o wszczęciu postępowania naprawczego odpowiednio do Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji działalności gospodarczej.Po wszczęciu postępowania sąd ustanawia nadzorcę sądowego (koszty jego pracy pokrywa przedsiębiorca prowadzący postępowanie naprawcze - w wysokości podwójnego przeciętnego miesięcznego

Komornik sądowy

miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz wydalenie ze służby komorniczej. Pociąga ono za sobą zakaz wykonywania zawodu na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego.

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.