11 956

MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 1505 mln zł

przypadku "krótszych" papierów i 997 mln zł w przypadku obligacji zapadających w 2026 r. Na dzisiejszym przetargu głównym ministerstwo sprzedało obligacje tych serii o łącznej wartości 7 506 mln zł wobec oferty wynoszącej 4 500 - 7 500 mln zł. Popyt wyniósł łącznie 11 620 mln zł. Resort

MF zaoferuje obligacje za 1,5 mld zł na przetargu uzupełniającym

500 mln zł, podano w komunikacie. Na dzisiejszym przetargu głównym ministerstwo sprzedało obligacje tych serii o łącznej wartości 7 506 mln zł wobec oferty wynoszącej 4 500 - 7 500 mln zł. Popyt wyniósł łącznie 11 620 mln zł. Resort sprzedał obligacje serii OK1018 z terminem zapadalności w

Zysk netto ABC Daty wzrósł r/r do 25,98 mln zł w 2017 r.

. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 635,29 mln zł w 2017 r. wobec 4 926,74 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 35,12 mln zł wobec 19,54 mln zł zysku rok wcześniej. W ub. tygodniu ABC Data podało, prezentując wstępne dane, że odnotowało 11 mln zł

Profi Credit: Co trzeci Polak odwiedza bank przynajmniej raz w miesiącu

;banku. W dalszej kolejności  wyrabiamy kartę (20%) i zakładamy rachunek (17%), a najrzadziej spłacamy raty kredytów (15%) i zaciągamy zobowiązanie (11%), podano. "Wyniki tego badania potwierdzają, że w Polsce nadal ogromną popularnością cieszy się gotówka. W dobie rozwoju transakcji

Udział eksportu art. rolno-spożywczych w eksporcie ogółem spadł do 13,2% w 2016

zostały sprowadzone do Polski artykuły rolno-spożywcze na ogólną kwotę 17 060 mln euro, co oznaczało wzrost o 6,2% w porównaniu do 2015 roku. W 2015 roku wartość importu wyniosła 16 068 mln euro" - podał resort. Z państw UE sprowadzono towary rolno-spożywcze na kwotę 11 799 mln euro i w

14 sierpnia 2001 - Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002

proponowany program dostosowawczy: a) Ograniczenia w wydatkach na administrację państwową, w agencjach i funduszach celowych = 870 mln zł b) Zawieszenie, uchylenie lub wstrzymanie prac nad ustawami zwiększającymi wydatki = 11 809 mln zł c) Zmiana systemu finansowania wydatków socjalnych = 9 785 mln zł