100 dotacji unijnych

Dominika Pszczółkowska, Bruksela

Pieniądze z Unii szybciej, ale nie więcej

Pieniądze z Unii szybciej, ale nie więcej

Komisja Europejska proponuje, żeby w ramach walki z kryzysem unijne dotacje pokrywały nawet 100 proc. kosztów inwestycji. Także w Polsce.

"GP": Podatek od unijnej dotacji

Nawet 100 tysięcy osób będzie musiało zapłacić podatek od dotacji z unijnego programu Kapitał Ludzki - pisze "Gazeta Prawna". Z programu mogą korzystać osoby bezrobotne, chcące założyć własną firmę.

Wszystko co musisz wiedzieć, by pozyskać fundusze unijne dla swojej firmy

Wszystko co musisz wiedzieć, by pozyskać fundusze unijne dla swojej firmy

unijnych oraz doradca zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, która zrzesza przedsiębiorców z całej Polski i aktywnie pomaga przedsiębiorcom w pozyskiwaniu instrumentów finansowych dostępnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Dotacje i pożyczki Jak wyjaśnia Ministerstwo Funduszy i

MFPR: Projekty rozporządzeń ws. pożyczek i dotacji dla firm trafiły do KE

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Dwa projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, wprowadzające dla firm możliwość otrzymania pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także dotacji do 800 tys euro z funduszy unijnych na specjalnych, antykryzysowych zasadach, trafiły we wtorek do

KE wyłoniła ponad 100 projektów przełomowych, otrzymają łącznie 344 mln euro

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) wybrała ponad 100 projektów o przełomowym znaczeniu z całej Europy, które mają być finansowane z unijnego programu badań i innowacji "Horyzont 2020". Dotyczą one np. lokalnego i globalnego monitorowania jakości powietrza oraz

NFOŚiGW rozdysponuje 60 mln zł dotacji z UE na gospodarowanie wodami opadowymi

finansowym konkretnych inwestycji i rozwiązań, które zmniejszają lub niwelują negatywny wpływ zmian klimatu oraz poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców. Nabór, który dziś uruchamiamy, jest właśnie przykładem takich działań. Na przyszłych beneficjentów czeka aż 60 mln zł unijnych dotacji na wsparcie projektów

KE zatwierdziła polski program wsparcia dla rolnictwa wart 95 mln euro

na podstawie tymczasowych ram, dotyczących pomocy państwa. Wsparcie w formie dotacji bezpośrednich będzie otwarte dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze podstawowej produkcji rolnej. Kwota ta ma wesprzeć 60 tys.  przedsiębiorstw. 

Czy samozatrudniony może dostać różne rodzaje wsparcia ze strony państwa? Prawnicy Czytelnikom, odc. 69

Czy samozatrudniony może dostać różne rodzaje wsparcia ze strony państwa? Prawnicy Czytelnikom, odc. 69

finansowej związanej z pandemią nie wyklucza ubiegania się o powyższą formę wsparcia ze środków unijnych, natomiast w zależności od rodzaju uzyskanej wcześniej pomocy publicznej i rodzaju działalności gospodarczej (sektora) wartość takiej dotacji może być limitowana (przykładowo, wartość całej pomocy

ARM otrzymała 100 mln zł z budżetu europejskiego na zakup sprzętu medycznego

otrzymała dofinansowanie z funduszy europejskich w kwocie 100 mln zł w ramach projektu 'Realizacja przez Agencję Rezerw Materiałowych działań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19'" - czytamy w komunikacie. Dotacja unijna została przyznana w ramach Programu Operacyjnego

MK: Wnioski o dofinansowanie gospodarki odpadami można składać od 24 VIII

tworzenia bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, a także ograniczenie masy składowanych odpadów. Przedsięwzięcia dotyczące selektywnego zbierania i zapobiegania powstawaniu odpadów oraz instalacji gospodarowania odpadami mogą uzyskać wsparcie w formie dotacji i pożyczki

Ministerstwo Cyfryzacji zakończy konsultacje białych obszarów NGA 6 września

przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Wykaz obszarów został przygotowany przez UKE. "W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ponad 1 mld euro ze środków unijnych przeznaczono na wsparcie rozwoju szerokopasmowych sieci NGA. Wsparcie publiczne w formie dotacji może być udzielone tylko na białych

MFPR i BGK mają umowę ws. preferencyjnych pożyczek płynnościowych dla MŚP

Gospodarstwa Krajowego przygotowaliśmy ofertę pożyczki, która pomoże wielu firmom z sektora MŚP przezwyciężyć skutki COVID-19. Utrzymanie płynności to obecnie jedno z największych wyzwań dla wielu firm. Pożyczki będą połączone z dotacją, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony

MFiPR: Blisko 400 mln zł dla MSP w Programie Polska Wschodnia w 2020 r.

wartość unijnego dofinansowania to 800 tys. zł na projekt. Łącznie na firmy czeka pula 50 mln zł. Nabór zostanie powtórzony - przyjmowanie wniosków w drugiej rundzie rozpocznie się w sierpniu i potrwa do września. Latem rozpocznie się konkurs o dotację na stworzenie innowacyjnych produktów lub

MFPR: Ruszają nabory na dofinansowanie z UE dot. B+R, środowiska i zdrowia

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - W czerwcu ruszają nowe nabory projektów z dofinansowaniem unijnym, w tym siedem programów krajowych i 27 regionalnych. Mają wspierać inwestycje w infrastrukturę B+R, ochronę środowiska oraz zdrowie, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR

Parcel Technik pracuje nad dotacjami dla rozwoju sieci skrytkomatów o 100 szt.

Warszawa, 19.11.2018 (ISBnews) - Parcel Technik z Grupy Midven pracuje nad kolejnymi wnioskami w ramach unijnych programów wojewódzkich, dzięki którym ma szansę dołączyć do sieci kolejne 100 tzw. skrytkomatów, podała spółka. Wartość projektów o dofinansowanie, nad którymi pracuje obecnie spółka

KE zatwierdziła polski program pomocy dla przedsiębiorstw o wartości 35,1 mld zł

przewidziano wsparcie w następujących formach: [I] dotacje bezpośrednie, [II] zaliczki zwrotne, [III] korzyści podatkowe i ulgi w płatnościach, [IV] odroczenia płatności podatków oraz [V] dopłaty do wynagrodzeń pracowników. "Programy mają być dostępne dla mikroprzedsiębiorstw (w tym osób prowadzących

Rząd przyjął projekt noweli o wspieraniu termomodernizacji i remontów

; *    Przewidziano działania, które usprawnią funkcjonujący od lutego 2019 r. Program „Stop Smog". Ma on być realizowany do końca 2024 r. Jego całkowity budżet to 1,2 mld zł. Jest adresowany do gmin, w których stężenie zanieczyszczeń przekracza normy unijne. *   

MFPR: Zniesiono wymóg innowacyjności w skali kraju w kredycie na innowacje tech.

krajowej, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Wsparcie jest finansowane z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nowy nabór w kredycie na innowacje technologiczne - na korzystniejszych zasadach - rozpocznie się 1 czerwca. MFiPR we współpracy z

WUM ma umowę na ponad 100 mln zł kredytu z EBI w ramach Planu Junckera

budynek przy ulicy Litewskiej oraz budynki Wydziału Farmacji przy ulicy Banacha 1. Koszt całego przedsięwzięcia to blisko 250 mln zł. Oprócz pożyczki z EBI, finansowanie obejmuje 115,3 mln zł środków własnych i prawie 26 mln zł z dotacji unijnych, podano także w materiale.  (ISBnews)

Fitch podtrzymał ratingi Torunia na poziomie BBB i A+(pol), perspektywa stabilna

(18%-20% wydatków ogółem) i w co najmniej połowie będą finansowane z dochodów majątkowych (głównie dotacji unijnych). Reszta finansowania będzie pochodziła z nadwyżek bieżących Miasta oraz nowego zadłużenia. W 2016r. wydatki majątkowe wyniosły 139 mln zł czyli 13% wydatków ogółem, tj. poniżej średniej

Fitch podtrzymał ratingi Torunia na poziomie BBB, perspektywa stabilna

latach 2013-2017. Inwestycje będą, w co najmniej połowie finansowane z dochodów majątkowych (głównie dotacji unijnych), nadwyżek bieżących (około 30%) oraz nowego zadłużenia. Wydatki majątkowe będą w dalszym ciągu koncentrować się na drogach i transporcie publicznym.  "Ratingi mogą zostać

Przegląd prasy

detalicznej Dziennik Gazeta Prawna  -- Sieć Gemini, mająca prawie 200 placówek w całej Polsce, chce przetwarzać dane medyczne z e-recept dzięki specjalnej aplikacji. Wniosek samorządu aptekarskiego o wszczęcie kontroli analizuje właśnie Urząd Ochrony Danych Osobowych -- W nowej perspektywie unijnej

Fitch potwierdził ratingi Torunia BBB i A(pol), perspektywa stabilna

spłaciło 165 mln zł kredytu EBI z otrzymanej zwiększonej dotacji unijnej na już zakończoną budowę mostu. Wcześniejszej spłata długu wpłynie na wskaźnik spłaty długu, który może wynieść 235%, natomiast od 2016 r. wspomniany wskaźnik powinien powrócić do bezpiecznego poziomu około 80% nadwyżki operacyjnej

130 mln zł straty Pesy, efekt "najtrudniejszych miesięcy w historii firmy"

klientów, zwłaszcza spółki samorządowe, obawiało się, że utracą finansowanie unijne. Istniało ryzyko, że Pesa nie dostarczy pojazdów do końca zeszłego roku, co było warunkiem otrzymania dotacji. Zlecenia i dotacje udało się ostatecznie uratować, ale Pesę obowiązują kary za opóźnienia. Tylko w przypadku

NanoGroup rozpoczyna prace nad nano-szkieletem polimerowym, liczy na dotacje UE

Mediolanu aplikowały o unijną dotację, której proces przyznawania jest na zaawansowanym etapie. "Jesteśmy na kolejnym etapie w postępowaniu o grant w ramach programu EuroNanoMed. Wstępny raport z zabiegu waliduje nasze założenia, dlatego zależy nam, aby uzyskać dotację na dalsze badania w zakresie

Fitch podtrzymał ratingi BBB/ A+(pol) Białegostoku, perspektywa stabilna

;Ratingi miasta odzwierciedlają wysoką zdolność Białegostoku do finansowania inwestycji ze środków własnych dzięki wysokim stanom środków na rachunkach oraz efektywnemu pozyskiwaniu dotacji unijnych na realizowane inwestycje. Ratingi biorą również pod uwagę umiarkowane zadłużenie bezpośrednie miasta, które

Przegląd prasy

cięciu dotacji połowa klientów może zrezygnoważ z już zamówionych aut --Sondaż IBRiS: 41,3% ankietowanych Polaków twierdzi, że wypłata środków unijnych powinna być uzależniona od stanu praworządności, 47,2% jest przeciwnego zdania --Urzędnicy MAP obawiają się, że oferowane za każdą akcję Energi

Fitch podtrzymał ratingi Zabrza na poziomie BB+, BBB+(pol), perspektywa stabilna

Fitch. Szacujemy, że wydatki majątkowe będą w co najmniej połowie finansowane przez dochody majątkowe (głównie dotacje unijne), a także z nowego długu, podano również. "Fitch uważa również, że płynność Zabrza pozostanie raczej słaba w średnim okresie. Zabrze często wykorzystuje linię kredytową w

Synektik spodziewa się lepszego IV kw. pod względem przychodów

także Kotecki. "Mapa potrzeb medycznych w kraju zakłada dodatkowy sprzęt diagnostyczny. Nie ulega wątpliwości, że dopóki dotacje unijne szerszym strumieniem nie będą spływać, spodziewamy się niższych zakupów sprzętu diagnostycznego ze strony instytucji publicznych" - dodał. W ramach

Coraz bliżej budowy Przylądka Nadziei. Ogłoszono przetarg

unijnych funduszy na budowę. Jej koszty obliczono na około 100 mln zł. 15 mln dało Ministerstwo Zdrowia, a 85 milionów to pieniądze unijne. Trzeba je rozliczyć do końca sierpnia 2015 roku. - Czasu jest więc niewiele - mówi dyrektor Kochan. Oba przetargi mają się rozstrzygnąć w drugiej połowie marca. Jeśli

Simple pracuje nad odbudową rentowności, wzmacnia rynek komercyjny w przychodach

-badawczych.  Ponadto liczy na intensyfikację sprzedaży Simple.Sprint do małych firm, a także rozwiązań Business Inteligence (BI). Zarząd zapowiedział także rozwój technologiczny oraz rozbudowę produktową pod kątem potrzeb rynku komercyjnego - pracuje nad pozyskaniem unijnych dotacji na te cele

Strategia Biomed-Lublin zakłada przekroczenie 100 mln zł przychodów rocznie

przekraczające 100 mln zł rocznie. "Szacowane nakłady inwestycyjne wynoszą ok. 150 mln zł, przy czym prace budowlane i instalacyjne wynoszą 80 mln zł, zaś urządzenia i linie produkcyjne 70 mln zł" - podano także. Biomed-Lublin planuje pozyskanie środków z dotacji unijnych w wysokości 60% wartości

MEN uderzy reformą oświaty w budżety samorządów

Do połowy listopada samorządy miały czas na przedstawienie projektów budżetów na przyszły rok. W największych miastach w kraju dochody i wydatki, zwłaszcza na inwestycje, zaplanowane zostały bardzo ostrożnie. Ma to związek z unijnymi dotacjami, które do miast i gmin jeszcze nie wpłynęły, a przede

Przegląd prasy

zweryfikuje cel sprzedażowy na 2020 r. po zakończeniu epidemii --Atal zakontraktował 762 lokali w I kw. 2020 r. --ZUS przekazał do OFE 6,98 mln zł --LPP przekazało 100 tysięcy masek ochronnych dla szpitali --AC SA miało wstępnie 62,44 mln zł przychodów w I kw. 2020 r. --Art Games Studio: Gra

NIK skontrolował wydawanie pieniędzy unijnych. Robimy to wolno i z błędami. Kto winien ?

unijnej na lata 2007-13. Wartość wszystkich umów we wrześniu wyniosła ponad 8,5 mld zł, co przekłada się na wykorzystanie ok. 7 proc. z przyznanych dotacji. Jak mówi Magdalena Rozwadowska, doradca unijny z wrocławskiej firmy Acquis Consulting, na przykład na Dolnym Śląsku konkursy ogłoszone były późno, na

Po skoku na OFE rząd chce też przejąć nasze składki w ZUS

musi wyciągać rękę po dotacje z budżetu państwa. Inaczej seniorzy nie dostaliby swoich pieniędzy. Oczywiście dotacje pochodzą z podatków wszystkich pracujących. Jak wyliczyli eksperci Fundacji Kaleckiego, za dziewięć lat, gdy z pracy odejdą ludzie urodzeni podczas wyżu demograficznego, ZUS-owi na

Infrastruktura. Nowe drogi starego rządu

W 2013 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała, że budowa 1 km autostrad w Polsce kosztuje 9,6 mln euro, podczas gdy unijna średnia wynosiła 9,4 mln euro. Najdrożej zaś - 11,9 mln euro za 1 km - kosztowały wtedy autostrady na Węgrzech, które nie należą do najbardziej górzystych

Fundusze unijne płyną powoli. Podpisujemy umowy, ale pieniędzy nie widać

Ekonomiści ING Banku Śląskiego wskazują na duży skok w kontraktowaniu projektów współfinansowanych przez UE w ostatnich miesiącach. W trzecim kwartale tego roku wartość podpisanych umów wynosiła 70 mld zł, a do końca roku resort rozwoju spodziewa się kontraktacji na 100 mld zł. W analogicznym

SAPpeers.com celuje w skokowy wzrost działalności w skali globalnej

finansowanie naszego wzrostu z zewnętrznych środków, które oferuje rynek kapitałowy czy dotacje unijne. Szczegóły dotyczące tego planu zostaną uzgodnione w ciągu najbliższych tygodni" - powiedział Kapeliński podczas debiutu spółki na rynku NewConnect. Kluczowe elementy strategii, które mają być

Przepychanki w kolejce po dotacje. Podstawieni ochroniarze

W poniedziałek ruszyła kolejna tura składania wniosków o dotacje unijne na inwestycję w przedsiębiorstwo innowacyjne - do wzięcia są 53 mln zł. Mimo zapewnień PARP, że kolejność zgłoszeń nie będzie miała wpływu na przyznanie dotacji, przedsiębiorcy stworzyli listy społeczne i już od tygodnia stoją

Resort rozwoju chce przykręcić kurek z dotacjami na e-biznes

., że urzędnicy nie promują innowacyjnych pomysłów, tylko tych ludzi, którzy dobrze wypełnią wnioski. I że część wniosków jest składanych tylko po to, by wyciągnąć unijną kasę. Teraz resort rozwoju chce przykręcić kurek z dotacjami. Co się zmieni? Wcześniej można było składać wnioski opiewające na

Grupa Enea wybuduje w Pile źródło kogeneracyjne o mocy 8,32 MWt i 8,72 MWe

Energetyki Cieplnej produkować ma rocznie 40 561,2 GJ ciepła oraz 41 848,6 MWh energii elektrycznej. Moc instalacji pozwoli latem wypełnić w 100% zapotrzebowanie na ciepłą wodę, dzięki czemu nie będzie konieczności uruchamiania tradycyjnych, węglowych źródeł, podano. Dzięki temu

Jesienna kampania drogowych obietnic rządu

dotację tylko na nieco ponad połowę trasy: od Litwy do Szczuczyna. Teraz resort infrastruktury postanowił zbudować pozostałe 91 km drogi S61 od Szczuczyna do Ostrowi bez unijnej dotacji i dał zielone światło do ogłoszenia przetargów w najbliższych miesiącach. Zgodnie z tym planem Via Baltica ma być

Wydaliśmy 8 mld złotych z UE

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska spodziewa się, że do końca roku wartość inwestycji, które korzystają z unijnych dotacji, przekroczy 100 miliardów złotych. Natomiast w przyszłym roku resort zapowiada wydanie jeszcze nawet 24-25 miliardów z pieniędzy, przyznanych przez Brukselę

Będą zaliczki na unijne projekty

Sprawę zaliczek dla przedsiębiorców dawanych na poczet unijnych dotacji śledzimy w "Gazecie" od wielu dni. Obecnie obowiązujące przepisy są takie, że ledwie garstka firm może starać się o wcześniejsze wypłacenie części dotacji unijnej (np. 20 proc.). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego od

Nie będzie rewolucji w funduszach unijnych?

Nowe reguły miały dotyczyć głównie projektów na szkolenia zawodowe, wsparcie bezrobotnych i edukację. Zgodnie z nimi samorządy, które w czasach kryzysu zmagają się z problemami finansowymi, nie musiałaby wstrzymywać projektów, bo koszty w 100 procentach pokryłyby unijne dotacje. Część pieniędzy z

Pesa przekazała wszystkie darty. PKP Intercity i tak chce kar za opóźnienia

Piotr Rybotycki, członek zarządu PKP Intercity ds. operacyjnych. Wszyscy na ratunek Z opóźnieniem zamówienia wiązało się ryzyko utracenia przez przewoźnika ponad 570 mln zł dotacji unijnej. Do tego jednak nie doszło. Zarządy Pesy i PKP Intercity podpisały bowiem porozumienie, według którego przewoźnik

Nowa umowa ministerstwa i Pesy. Firma dostanie 1,7 mln zł dotacji

informacyjnych czy napędów elektrycznych. Innowacyjność kluczem Firma zainwestuje łącznie 7,6 mln zł, z czego 1,7 mln zł to dotacja unijna z programu "Inteligentny rozwój" prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju. To w związku z nią resort podpisał umowę z Pesą. - Wzrost innowacyjności i

Z Pomorza na Kujawy zmodernizowaną koleją w 2020 roku

PLK i Urząd Marszałkowski dysponujący środkami z dotacji unijnych. - Planujemy kolejne inwestycje, których wartość przekracza miliard złotych - zapewnia tajemniczo Andrzej Krawczyński, dyrektor regionu północnego centrum realizacji inwestycji PKP PLK. Najbliższą będzie jednak rewitalizacja linii 207

Ogłoszono nowe przetargi drogowe. Cena budowy Via Baltica nie przesądzi już o zwycięstwie

Krajowego Funduszu Drogowego, chociaż na razie nie mamy zagwarantowanych unijnych dotacji na tę inwestycję. – To kolejny dowód na to, że rząd realizuje złożone obietnice – powiedział w poniedziałek minister Andrzej Adamczyk, ogłaszając przetargi na nowe odcinki Via Baltica. Resort infrastruktury

TIR-y rozjadą polskie drogi? KE pozwie Polskę do Trybunału Sprawiedliwości

osi przekraczającym 8 lub 10 ton, należy uzyskać specjalne zezwolenie od właściwego zarządcy dróg. Konieczne jest to nawet w przypadku, gdy obciążenie tych samochodów jest zgodne z przepisami unijnymi, co powinno gwarantować prawo do poruszania się po tych drogach bez uzyskiwania dodatkowych zezwoleń

Vigo System chce kilkakrotnie zwiększyć moce i mieć 80 mln zł przychodów w 2020r

- przypadnie w 2018 r., kiedy zrealizowana zostanie instalacja urządzeń). Struktura finansowania to ok. 25% z dotacji unijnych (spółka złożyła już wnioski), ok 50% z kredytów i ok. 20% z własnych środków. W związku z inwestycją spółka planuje wzrost zatrudnienia z ponad 70 osób obecnie do ok. 140

Giełdowy wystrzał w chmury - jak inwestując 10 tys. zł można było zarobić 0,5 mln

. - Zadebiutowaliśmy dokładnie tego samego dnia co Facebook. Przez przypadek, ale podobno z życiu jest mało przypadków - wspomina Prajsnar. 4400 proc. zysku Z giełdy pozyskał niewiele, bo niecałe 0,5 mln zł. - Przydały się na start, ale o sukcesie zadecydowały przede wszystkim pieniądze z projektów unijnych - dodaje

Dotacje antykryzysowe

Włodzimierz Barbachowski, prezes i właściciel firmy Segromet, nie ma wątpliwości. - Unijna dotacja pomoże mi przetrwać obecny kryzys - zapewnia przedsiębiorca z Sokołowa Podlaskiego. Dwie specjalistyczne koparki Liebherra za prawie 3 mln zł, z czego połowę wyłożyła Unia, właśnie realizują kolejne

Qumak: Innowacje, outsourcing i ekspansja zagr. głównymi filarami strategii

gotowość 'do życia' po dotacjach unijnych po 2020 r. Startujemy do realizacji strategii już bez ryzyk z lat poprzednich" - dodał prezes. Plan spółki zakłada, że w bieżącym roku nastąpi komercjalizacja nowych oraz opracowywanie kolejnych innowacyjnych produktów, a także rozwój usług profesjonalnych i

Słoneczna energia zyskuje w Polsce popularność

-kilkanaście milionów złotych za farmy słoneczne wielkości kilku boisk do piłki nożnej. Zwykle inwestycje takie w mniej więcej połowie są finansowane z dotacji unijnych. Firmy inwestują Firmy zaczęły dostrzegać, że lepiej zainwestować we własne źródło prądu, niż polegać tylko na elektryczności z sieci. Właśnie

Drogowcy grożą, że wstrzymają budowę DTŚ w Gliwicach. Nie ma pieniędzy

, że jednocześnie strona rządowa proponuje miastu umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, z której będzie wynikać, że Gliwice staną się beneficjentem 460 mln zł dotacji na budowę DTŚ. - A to oznacza, że z dnia na dzień mielibyśmy przejąć odpowiedzialność za całą inwestycję. Jeśli np. nie

Kolejny miliard na transport z unijnych funduszy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Infrastruktury i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej hurtem podpisały w czwartek kilkanaście nowych umów na dotację z unijnych funduszy. Trzy projekty energetyczne i 13 projektów transportowych dostaną unijne pieniądze z programu

Dwa oblicza kryzysu: niższe ceny, mniejsze dotacje

Komunikacyjnego, które prowadzi inwestycję. UE na projekt budowy torowiska do Płaszowa przewidziała ok. 100 mln zł. Po przetargu wiadomo, że MPK wykorzysta zaledwie połowę tej sumy, bo dotacje stanowią procentowy udział wydatków, a nie stałą kwotę. - Dzięki niskiej cenie w przetargu miasto wyda mniej pieniędzy

Metro, tramwaje, kolej - ofensywa inwestycyjna w polskich miastach. Ale co z długami?

;. Rzecznik MIR Piotr Popa uspokaja, że w rozdaniu POIiŚ na lata 2007-13 nie doszło do żadnego przypadku, by ktoś zrezygnował z unijnej dotacji na transport już po podpisaniu umowy. Takie historie zdarzały się jednak w ramach regionalnych programów. Np. Poznań w 2009 r. wskutek cięć w budżecie zrezygnował z

200 mln zł ekstra na innowacje? Kosztem e-biznesu

Działanie 4.4 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka okazało się hitem unijnej pomocy dla firm, bo oferowało dotację na inwestycję o innowacyjnym charakterze - np. zakup najnowszych technologii produkcji. Tysiące przedsiębiorców zabiegało o takie wsparcie. Tylko w ostatniej rundzie naboru

Unijne dotacje dla najszybszych czy najlepszych?

przed kilkoma dniami okazało się jednak, że na dotację załapali się tylko ci przedsiębiorcy, którzy swój wniosek złożyli pierwszego i drugiego dnia. Już drugiego dnia wyczerpała się cała pula pieniędzy, która była do rozdzielenia. Zaakceptowano 335 wniosków na łączną kwotę 233 mln zł (czyli o 100 mln zł

Hit parada funduszy unijnych

Kolejki przedsiębiorców stojących przed urzędami po dotację na rozwój e-biznesu tylko częściowo pokazują, jak dużą popularnością cieszy się unijne wsparcie dla biznesu. Są fundusze, które mają budżet jeszcze większy niż działanie 8.1 (to, które w ostatnich tygodniach miało tyle rozgłosu) - i są

Unia dofinansuje mocarstwowe plany gdańskiego portu

i kolejowej. Dotacja wynosi blisko 119 mln euro i będzie to najwyższe w historii portu wsparcie unijne. Umowy będą podpisane w październiku i wtedy zostaną ogłoszone pierwsze przetargi na wykonawców. Inwestycje zakończą się w grudniu 2020 r. - Obydwa przedsięwzięcia pozwolą na unowocześnienie

Rząd obiecuje ukończenie drogi S1 ze Śląska na Słowację

wymaga ona wiercenia w skałach tuneli o długości 800-900 m i tak dużych wydatków nie uzasadnił stosunkowo nieduży ruch na przygranicznym odcinku S1. W zeszłym roku GDDKiA wystąpiła do Komisji Europejskiej o dotację na budowę obejścia Węgierskiej Górki z unijnego funduszu Connecting Europe Facility

PFR współfinansuje budowę obwodnicy Krakowa o wartości blisko 1 mld zł

Bank Inwestycyjny. Szacowana wysokość finansowania EBI w ramach Planu Junckera to niemal 400 mln zł. Miasto wystąpiło również o blisko 100 mln zł dotacji unijnej z Programu Infrastruktura i Środowisko na tramwajową część projektu. Wniosek jest w trakcie oceny przez Centrum Unijnych Projektów

Fitch podtrzymał ratingi Płocka na poziomieBBB i AA-(pol), perspektywa pozytywna

. Oczekujemy, że wydatki majątkowe miasta wzrosną do ponad 200 mln zł rocznie w latach 2017-2018 z 90 mln zł w 2016 r. Inwestycje będą w ponad 50% finansowane z dochodów majątkowych (głównie dotacji unijnych) i w około 40% z nadwyżki bieżącej, ograniczając potrzeby pożyczkowe miasta, podano również. "

Niemcy wprowadzają wielkie dotacje na auta na prąd

do 11 tys. dol. dopłaty na zakup elektrycznego auta, a ponadto szacowane na 8 tys. dol. ulgi w innych opłatach. W efekcie sportowe auto Tesla S kosztuje w Norwegii ok. 100 tys. dol., trzy razy mniej od porównywalnego sportowego auta z silnikiem benzynowym. Bez entuzjazmu do aut na prąd Dotacje i ulgi

Czy skończy się spór o wrocławskie lotnisko

przedstawienia dokładnego sprawozdania z wykorzystania unijnej dotacji, która najprawdopodobniej przepadnie. Sprawozdanie ma być gotowe za kilka tygodni, wtedy też mają zostać wyciągnięte ewentualne konsekwencje wobec winnych. Zarząd lotniska ma też ocenić, czy terminal może być budowany 100 metrów dalej od

Rusza budowa gdańsko-sopockiej hali

również w imieniu gminy Gdańsk prowadzą inwestycję, nie dopuścili jego oferty. Odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych. W powietrzu wisiał kolejny poślizg i groźba oddania unijnej dotacji na inwestycję. - We wtorek otrzymaliśmy pismo od prezesa Abantia Polska, że

Unijna dotacja - pewne pieniądze, ale trudne do zdobycia

Obecnie firma Mark Bud, której współwłaścicielem jest Reguła, wykonuje inwestycje we Wrocławiu. - To duży rynek. Dużo łatwiej tu o zlecenia niż na Opolszczyźnie - mówi Reguła. Wciąż korzysta z dotacji, jaką otrzymał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Miliony złotych na drogi. Marszałek większość dał sobie

dał pieniądze samemu sobie - narzekają. Marszałek rozdzielił w sumie 250 mln zł unijnych dotacji. Około 200 mln zł pójdzie na drogi wojewódzkie. Ponad 100 mln zł pochłonie np. budowa obwodnicy Pszczyny, 48 mln zł trafi na prace przy budowie obwodnicy Żywca, a kolejne 35 mln zł na przebudowę DW 935 w

Nie dostaną pieniędzy, bo nie było... spinacza

miejsce na liście. Wcześniej obowiązywała zasada, że jeśli uzupełniło się wniosek w ciągu doby, nie traciło się kolejki. Teraz powiedziano nam w PARP, że już tak nie jest - tłumaczy przedsiębiorca. A to kolejność - a nie jakość projektu - może zdecydować o tym, kto sięgnie po unijne dotacje

Autostrady A2 i A4 niepotrzebne? Drogowe spory polityków

poprzednikach To samo można powiedzieć o zapowiedzianym w zeszłym miesiącu przez rząd PiS planie ukończenia do 2021 r. całej trasy Via Baltica, czyli ok. 200 km drogi ekspresowej S61 do granicy z Litwą. Takie plany miał też rząd PO-PSL i zwrócił się o dotację z unijnego funduszu Connecting Europe Facility

Ekologiczny transport zawita do polskich miast

Za chwilę w dużych polskich miastach posypią się inwestycje związane z komunikacją miejską. Pieniądze - 2,7 mld euro (obecnie to ok. 11,8 mld zł) - będą pochodziły z unijnego Programu "Infrastruktura i środowisko". Ministerstwo Rozwoju opublikowało już listę miast, które dostaną dotacje

Jak ugryźć ulgę na innowacje, żeby nie mieć na karku fiskusa

wydają np. Turcja (1 proc.), Rosja (1,2 proc.) czy Węgry (1,4 proc.). Słabą pozycję Polski można tłumaczyć tym, że rząd do tej pory nie wspierał rodzimych innowacyjnych firm. Przedsiębiorcy mogli jedynie sięgać po pieniądze na innowacyjne projekty z unijnej kasy. Od początku 2016 r. to się jednak

W PiS wraca pomysł równej dla wszystkich emerytury obywatelskiej

z powodu krótkiego stażu pracy (kobieta musi udowodnić 20 lat stażu pracy, mężczyzna – 25) nie ma prawa nawet do minimalnej i musi żyć np. za 10 czy 100 zł. – W 2011 roku emeryturę niższą niż minimalna pobierało 24 tys. osób. Od tego czasu ta liczba zwiększyła się blisko 10

Stadler i Solaris będą razem budować tramwaje. Wspólna inwestycja w Środzie Wielkopolskiej

. Zamawiającemu groziła wtedy nawet utrata dotacji unijnej na pojazdy. Szansę na podpisanie umowy na tramwaje mają teraz Solaris i Stadler, ale Pesa odwołała się od decyzji o wykluczeniu jej z przetargu. Sprawa ma być rozstrzygnięta w przyszłym tygodniu.

Intercity wygrało w sądzie arbitrażowym z Alstomem. 50 mln euro odszkodowania za Pendolino

. Przewoźnikowi groziła w konsekwencji utrata 750 mln zł dotacji unijnej. Pesę obowiązują teraz kary za opóźnienie w dostawie niemal wszystkich pociągów, dziennie ponad 80 tys. zł za jeden. Maksymalnie mogą one wynieść 100 mln zł za wszystkie opóźnione pojazdy. Jak zapewniał w grudniu ówczesny prezes PKP

Jak PiS odbiera i daje pensje samorządowcom

, ma w tym roku historyczny dług 3,6 mln zł, a wniosek o unijną dotację na skomunikowanie dróg dojazdowych do węzła Korzeńsko przy budowanej S5 nie został rozpatrzony przez urzędników marszałka województwa. - Był tak źle przygotowany - podkreśla Adach.

Boom na szkolenia. Zabrakło pieniędzy

sfinansować nawet 100 proc. kosztów kształcenia. Większe firmy muszą mieć 20 proc. wkładu własnego. Pierwsze pieniądze z KFS rozdano w ubiegłym roku. Wtedy też ruszyła akcja informacyjna dotycząca tej formy pomocy. W tym roku zaś pośredniaki zostały dosłownie zalane wnioskami o dofinansowanie. W większych

Dotacje dla firm: nawet 100 tys. zł dla jednoosobowej firmy

Do tej pory unijne dotacje dla wiejskich mikroprzedsiębiorstw nie cieszyły się zbyt dużym powodzeniem. W 2009 r. budżet na unijne działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" był równie imponujący, jak tegoroczny - wynosił ponad 1 mld 200 mln zł (dokładnie 286 603 407

Pożyczki i poręczenia zamiast dotacji

założyła firmę BlueBrick. Było to możliwe właśnie dzięki unijnym dotacjom. Borkowska i 19 innych kobiet wzięły udział w projekcie BiznesKa. Zaproszono do niego panie pozostające bez pracy dłużej niż rok, starsze niż 45 lat i młodsze niż 25 lat. Preferowaną grupą uczestniczek były też osoby powracające na

Gdzie szukać pieniędzy na eksport? Przegląd programów

Decyzja Brytyjczyków o wyjściu z Unii Europejskiej spowodowała lawinę spekulacji dotyczących wpływu Brexitu na dystrybucję unijnych dotacji. I choć eksperci są zgodni, że w najbliższym czasie problemów nie powinniśmy się spodziewać, już dziś można zadać pytanie o to, jaki będzie kolejny budżet

Dotacje na założenie firmy

Funduszu Pracy albo ze środków unijnych), oraz ten, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dotację albo prowadził swoje przedsiębiorstwo, albo jako bezrobotny nie przyjął propozycji zatrudnienia, udziału w szkoleniu itp. Jak wygląda procedura? Wniosek składa się w powiatowym urzędzie

Dotacja na tramwaje w stolicy zagrożona. Projekt utknął w konsultacjach

Pieniądze z Unii Europejskiej trzeba wydać i rozliczyć do końca przyszłego roku. To dokładnie 89 448 242,73 zł. - Jest mało prawdopodobne, że w ciągu jednego sezonu uda się zamówić projekt i wykonać tak duży remont - przyznaje Krzysztof Karos, prezes Tramwajów Warszawskich Co gorsza, dotacja

Industrialne obiekty zyskują nowe życie i dają zarobić

pochłonęło ok. 4 mln zł, z tego 600 tys. pochodziło z dotacji unijnych, reszta to środki własne właścicieli kompleksu i kredyt. Wynajęcie całego kompleksu, łącznie z terenem wokół Wieży Prezydent, to kwota ok. 9 tys. zł (razem z VAT). W ciągu ostatnich dwóch lat Sztygarkę odwiedziło ponad 120 tys. osób

Przegląd informacji ze spółek

własnymi wypracowywanymi przez spółkę, będzie przeznaczone realizacje trzech projektów do 2020 r. o łącznej wartości ok. 100 mln zł. Enea Operator podpisała trzy umowy na dofinansowanie unijne w kwocie ok. 27 mln zł dla projektów o łącznej wartości ok. 46 mln zł, podała spółka. HubStyle

Przegląd informacji ze spółek

do podwyższenia kapitału spółki o maks. 4,5 mln akcji - po cenie nie niższej niż 84 zł, wynika z uchwał walnego. Akcje mogą zostać zaoferowane w ramach oferty publicznej i mogą być notowane na GPW, lub innej giełdzie w Europie lub też w USA.  Unified Factory pozyskał dotację

MPK dostanie kolejnych 25 jamników

przegubowych. Przewoźnik złożył wniosek o unijne dofinansowanie na tę inwestycję, wartą 73,5 mln zł. Decyzja o przyznaniu funduszy z UE zapadnie w sierpniu. Jeśli MPK zdobędzie dotację, to do końca 2011 roku po Poznaniu będzie jeździć 100 nowych autobusów. Będziemy mieć wtedy najnowocześniejszy tabor

Przegląd informacji ze spółek

(ang. Whole Genom Sequencing) do Polski - podała spółka w komunikacie. Inwestycja będzie miała wartość 1,5 mln zł. Dodatkowo Inno-Gene wesprze CEGC swoim know-how w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych. Sigvaris Holding AG, w związku z planowanym nabyciem akcji spółki Pani Teresa - Medica

PMR: Rynek okien i drzwi wzrośnie o 8% w 2015 r.

niestandardowych produktów na zamówienie indywidualne" - napisano w komunikacie. PMR zwraca także uwagę na takie czynnik wzrostu, jakim są inwestycje współfinansowane ze środków UE, dokonane przez firmy z sektora okien i drzwi. W minionych latach więcej dotacji unijnych pozyskali producenci okien: czołowe

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Mabionu zdecydowali o podniesieniu kapitału max. o 4,5 mln akcji --Fitch podniósł rating IDR PKP SA do BBB+, perspektywa stabilna --Rynek pracy pozostaje stabilny, będzie wsparciem dla konsumpcji wg analityków --Unified Factory pozyskał dotację unijną na projekt automatyzacji procesów bizn

Przegląd informacji ze spółek

dużą dotację, podkreślono. Sare przedstawi nową strategię do końca stycznia 2017 r., podała spółka. Enea Operator podpisała z Ministerstwem Energii pierwsze trzy umowy na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych. Wartość projektów to ponad 67 mln zł, podała Enea. PKP Polskie Linie Kolejowe

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

start-upów i blisko 100 aktywnych funduszy Venture Capital (VC), a wartość ich inwestycji dochodzi już do 1,2 mld zł rocznie. Z raportu przygotowanego przez Dealroom i Polski Fundusz Rozwoju wynika, że Polska jest na pierwszym miejscu w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem liczby rund finansowania i

KRD: Łączne zadłużenie polskich rolników wzrosło do 456,6 mln zł

najczęściej chęć zwiększenia produkcji poprzez powiększenie gospodarstwa czy zakup nowych maszyn lub modernizacji starych. "To są inwestycje wymagające znacznych pieniędzy. Część z nich pochodzi z zewnętrznego dofinansowania, ale unijne czy krajowe dotacje nie wystarczają. Wtedy rolnicy sięgają po

Internetowe spięcie w unijnych funduszach

zgłaszają wyłącznie po to, by wyciągnąć pieniądze z Unii. I zawyżają w nich koszty, manipulując np. wysokością wynagrodzeń dla pracowników. Znajomi twierdzą, że projekt mogliby zrobić za 100 tys. zł, ale idą po 800 tys. zł - mówi "Gazecie" osoba z jednej z firm pomagających przy dotacjach. - Skala

Przegląd informacji ze spółek

mln zł netto), podała spółka. Mabion w związku ze zmianą polityki rachunkowości i przejściem na MSR/MSSF dokonał zaliczenia w koszty 2016 r., 2015 r. oraz poprzednich okresów całego kosztu prac rozwojowych, tj. kwoty 153,2 mln zł oraz rozpoznania w przychodach 2015 r. i lat ubiegłych dotacji z

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

Ostróda.   KE przyznała wstępnie 13,1 mld euro dotacji w ramach 'Łącząc Europę'   Komisja Europejska (KE) zaproponowała, by przyznać unijne fundusze w wysokości 13,1 mld euro 276 projektom w dziedzinie transportu wybranym w pierwszym zaproszeniu do składania wniosków