10 największych spółek na giełdzie

Akcjonariusze ATM Grupa zdecydowali o wypłacie 0,08 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 03.08.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze ATM Grupa zdecydowali o wypłacie dywidendy z części zysku za 2019 rok w kwocie 6 744 000 zł tj. 0,08 zł na akcję, podała spółka. "Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje spółki serii A i B. Dzień dywidendy został ustalony na 10 sierpnia 2020

WIG20 na plusie, "trend spadkowy powinien zostać dzisiaj utrzymany"

"Rano indeks WIG20 wzrósł o ok. 30 pkt. wzrastały też giełdy europejskie" - powiedział analityk DM DnB Nord Marcin Kuszyk. Dodał, że poprawił się nastrój na giełdach, choć trudno podać tego przyczyny. Kuszyk poinformował, że ok. godziny 10. zarówno w Polsce jak i w Europie rozpoczęły się

Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku w kwocie 10 619 707,32 zł przeznacza się w całości na kapitał zapasowy spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia" - czytamy w uchwale. W ub.r. walne zgromadzenie Seco/Warwick podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2018 r., zgodnie z którą

Indeks Dow Jones pokonał barierę 10 tys. pkt

, największy na świecie producent chipów komputerowych, sprawozdanie finansowe za III kwartał opublikował po zamknięciu wtorkowej sesji. Zyski spółki spadły w tym okresie o 7,8 proc. rok do roku, do 1,86 mld USD, czyli 35 centów w przeliczeniu na akcję. Analitycy oczekiwali jednak, że załamanie zysków Intela

TMR nabył właściciela ośrodka narciarskiego Štrbské Pleso na Słowacji

áš jest największym podmiotem świadczącym usługi turystyczne na Słowacji. Spółka jest właścicielem i operatorem ośrodków narciarskich i hoteli w Tatrach Wysokich i Tatrach Niskich. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2012 r. (ISBnews)

Akcjonariusze ATM Grupa zdecydowali o wypłacie 0,23 zł na akcję dywidendy

dywidendy będzie 10 czerwca 2019 roku" – czytamy w komunikacie. ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie. (ISBnews)  

W wezwaniu PKN Orlen na akcje Energi zawarto transakcje na 331 313 082 akcji

kwietnia 2020 r. (włącznie). *· 152 851 762 akcji zdematerializowanych spółki, uprawniających do 152 851 762 głosów. Transakcja zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 27 kwietnia 2020 r., dotyczyła akcji objętych zapisami w dniach od 10 kwietnia 2020 r. do 22 kwietnia

Akcjonariusze Seleny zdecydują 10 czerwca o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Seleny zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 10 czerwca 2020 r. o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne. "Zarząd spółki Selena FM rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu dokonanie podziału

DeeZee z Grupy CCC przekazało 10 000 maseczek szpitalom

największych polskich sklepów internetowych z obuwiem damskim, DeeZee.pl. Firma jest obecna na polskim rynku od 2005 roku. Od 2018 wchodzi w skład Grupy Kapitałowej CCC. Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana

Akcjonariusze Feerum zdecydowali o wypłacie 0,5 zł dywidendy na akcję za 2019

. Dzień dywidendy wyznaczono na 10 września 2020 roku, a termin wypłaty dywidendy na 30 września 2020 roku, podano również. W ubiegłym roku akcjonariusze Feerum zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2018 r. w całości na kapitał zapasowy. Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów

KPMG: Akcjonariusze spółek z WIG otrzymali ok. 24 mld zł w dywidendach w 2019 r.

. Analiza KPMG w Polsce wykazała, iż stopa dywidendy spółek WIG20, która w 2019 roku wyniosła ok. 3,4% (mediana), jest dwa razy wyższa od stopy WIBOR - zwrotu z inwestycji, który można osiągnąć na rynku międzybankowym. Stopa dywidendy dla największych spółek polskiej giełdy jest porównywalna do

Akcjonariusze Kruka zdecydowali o wypłacie 5 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

grudnia 2018 roku ustala się na 2 lipca 2019 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 lipca 2019 roku. Dywidendą objętych zostało 18 930 655 akcji Kruk" - czytamy w komunikacie. Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej

Akcjonariusze Feerum zdecydują 10 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2018 rok

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Feerum zdecydują przeznaczeniu zysku netto za 2018 rok na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 10 czerwca.  "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w

Przegląd informacji ze spółek

spółki serii I i praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany statutu spółki, wynika z uchwał. Akcjonariusze ATM zdecydują 10 sierpnia o wycofaniu akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie. Spółki

GPW rozpocznie publikację indeksu WIG-ESG 3 września

. Informacje o indeksie będą podawane co minutę, od rozpoczęcia do zakończenia sesji. Dodatkowo udział największych spółek będzie ograniczany do limitów wynikających z reguły 5/10/40 (największa spółka do 10%, spółki o wadze powyżej 5% nie mogą w sumie przekraczać w indeksie wagi 40%). WIG-ESG będzie indeksem

GPW wprowadza indeks WIGtech dla spółek technologicznych od 24 czerwca

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rozpoczyna 24 czerwca tego roku publikację indeksu WIGtech, podała giełda. Nowy indeks obejmie spółki nowych technologii notowane na głównym rynku z takich sektorów, jak: biotechnologia, gry, informatyka i

BCC: Środki z PPK powinny nieco poprawić sytuację na GPW w II poł. roku

spośród 14 indeksów sektorowych spółek z rynku podstawowego GPW, podano także.  "Drugie półrocze może być lepsze od pierwszego, na co będzie miał wpływ, na razie nieznaczny, kapitał z pracowniczych planów kapitałowych. Nie będzie on jednak wystarczająco duży, aby dać giełdzie silny impuls

KRD: Zadłużenie spółek notowanych na GPW spadło o blisko 1/3 r/r w lipcu

wyceniane są między 10 a 100 mln zł. Ich długi stanowią prawie 60% (17,6 mln zł) wszystkich zobowiązań zadłużonych spółek. Co szóste przedsiębiorstwo wśród dłużników wyceniane jest na ponad 1 mld zł. "Rynek kreują najwięksi i to oni powinni dać przykład właściwych zachowań. Przeprowadzone badanie po

Alior Bank wypowiedział Nextbike Polska wszystkie umowy kredytowe

komunikacie.  "(...) 22 maja 2020 r. Alior Bank S.A. dokonał wypowiedzenia spółce w całości wszystkich umów kredytowych zawartych ze spółką, tj.: 1) Umowy kredytowej o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym z dn, 10 lipca 2018 r. (z późn. zm.) 2) Umowy kredytowej o kredyt nieodnawialny na

Kruk miał wstępnie 277 mln zł zysku netto w 2019 r. wg nowych szacunków

, że według szacunków skonsolidowany zysk netto grupy wyniósł 304 mln zł w 2019 roku, co oznacza spadek o 8% w skali roku. Spółka zastrzegła wówczas, że szacunek wyniku netto może ulec zmianie.  Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na

Wojas cofnął pozew ws. ustalenia własności do udziałów w Chochołowskie Termy

Sądem Okręgowym w Krakowie, podczas której sąd umorzył postępowanie" - czytamy w komunikacie.  Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Skonsolidowane przychody Wojasa ze sprzedaży sięgnęły 238 mln zł w 2018 r. (ISBnews

Przegląd informacji ze spółek

lipca spółka chce zadebiutować na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Akcjonariusze Krka zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2019 r., wynoszącego 270,87 mln euro, w następujący sposób: 133,27 mln euro na dywidendę (4,25 euro na akcję), 68,8 mln euro na rezerwy

eobuwie.pl: 10% ze sprzedaży kolekcji Eva Longoria na walkę z koronawirusem

działalności. Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. (ISBnews)  

PCC Exol: Opóźni się realizacja inwestycji z uwagi na sytuację makroekonomiczną

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Oddanie do użytku realizowanych aktualnie przez PCC Exol inwestycji odbędzie się z opóźnieniem, z uwagi na aktualną sytuację makroekonomiczną, podała spółka w raporcie za I kwartał 2020 r. Największą realizowaną przez spółkę inwestycją rozwojową jest budowa

URE nałożył na Libet karę w wys. 1 tys. zł

poborze energii elektrycznej w okresie 10-31 sierpnia 2015 roku, wprowadzonych z uwagi na wysokie temperatury i niskie stany wód, poinformowała spółka. "Decyzja nie jest ostateczna, a spółce przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji" - czytamy w komunikacie. Libet to największy

Przychody LiveChat wzrosły r/r wstępnie do 10,3 mln USD w I kw. r.fin. 2020/2021

odejść) w maju i czerwcu w stosunku do poziomów zanotowanych w marcu i kwietniu, podsumowano. Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r. (ISBnews)

GPW wykluczyła akcje Fortuny z obrotu z dniem 10 czerwca

Warszawa, 08.06.2018 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o wykluczeniu z obrotu giełdowego na głównym rynku akcji Fortuna Entertainment Group N.V. (FEG) z dniem 10 czerwca 2018 r., podała spółka. "Ponieważ 10 czerwca 2018 to niedziela

Ailleron ma umowę z Pekao na system internetowej i mobilnej bankowości dla firm

umów" - czytamy w komunikacie. Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej

Skarbiec TFI:Pełny wpływ PPK na GPW ujawni się za 3 lata, ważne wsparcie dla MŚP

inwestycji w akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40 wynosi maksymalnie 20%, a w przypadku sWIG80 i mniejszych spółek - do 10%. Oznacza to, że z PPK do spółek może napłynąć ok. 1,5 mld zł rocznie. "Tak więc środki z PPK będą miały największy pozytywny wpływ na te mniejsze spółki. A płynność

Prezes GPW: Liczymy na 10% przychodów z innowacji technolog. w ciągu kilku lat

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) planuje osiągnąć 10% przychodów z nowych rozwiązań technologicznych w ciągu najbliższych kilku lat, poinformował ISBnews.tv prezes Marek Dietl. Prezes zakłada, że w ciągu 4 lat GPW będzie miała swój własny system

Medicalgorithmics liczy na osiągnięcie celu 10 tys. wniosków/mies. po pandemii

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Medicalgorithmics ocenia, że cel 10 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli miesięcznie do końca roku wydaje się obecnie mało realny do osiągnięcia, ale w momencie, gdy sytuacja związana z koronawirusem powróci do normy, amerykańska spółka zależna 

GPW i 6 giełd regionu szykuje indeks Trójmorza - CEEplus

rynek kapitałowy należy do 25 najwyżej rozwiniętych na świecie, więc naszym zadaniem jest promowanie trójmorskich spółek. Cieszę się, że wspólnie z giełdami oraz największą instytucją finansową regionu możemy zaoferować nowatorski produkt inwestycyjny" - podkreślił prezes GPW Marek Dietl, cytowany

AmRest przewiduje debiut na giełdach w Hiszpanii na 21 listopada

kursu akcji AmRest na przestrzeni ostatnich 5 lat. Obecnie wartość giełdowa spółki wynosi ok. 2,1 mld euro, przy cenie za akcję blisko 9,6 euro (po niedawnym podziale w stosunku 1:10)" - czytamy także w komunikacie. AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji

Prezes Boryszewa: Nie mamy aktualnie planów skupu akcji własnych

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Boryszew nie planuje w tym momencie skupu akcji własnych, poinformował prezes Piotr Lisiecki. "Na ten moment nie mamy planów skupu akcji własnych i wycofania spółki z giełdy" - powiedział Lisiecki na konferencji prasowej. Szef Boryszewa nie

AmRest dokonał podziału liczby akcji notowanych na GPW

Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings dokonał operacji zmniejszenia wartości nominalnej akcji z 1 euro do 0,1 euro poprzez podział łącznej liczby akcji w stosunku 1:10 ("split"), podała spółka. W rezultacie łączna liczba akcji spółki będących w obrocie na Giełdzie Papierów

CCC otworzyło 123 sklepy w Polsce, kolejne ruszą w Czechach i w Austrii

Rossi.  Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. (ISBnews)    

Strategia CCC na lata 2020-2022 zakłada osiągnięcie 8,5-9 mld zł przychodów

dalej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC w 2018 r. sięgnęły 4 725,8 mln zł. Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. (ISBnews)  

Boryszew rozliczył wezwanie na akcje Impexmetalu

na wszystkie akcje Impexmetalu znajdujące się w wolnym obrocie, w cenie 4,25 zł za sztukę. Celem wezwania było osiągnięcie 100% akcji spółki i wycofanie jej z giełdy, podano. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do

Akcjonariusze Kruka zdecydują 25 VI o 5 zł dywidendy na akcję

akcjonariusze Kruka zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 5 zł na akcję za 2017 r. Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. (ISBnews)  

UniCredit wyemitował obligacje o łącznej wartości 1 mld euro

obligacji euro. Wydana kwota jest częścią planu finansowania na 2019 r. i będzie zaliczona do kapitału regulacyjnego UniCredit Tier 2 Obligacje będą notowane na luksemburskiej giełdzie papierów wartościowych, podsumowano. UniCredit jest jedną z największych grup bankowych w Europie, działającą w 50

Notowania na GPW pod wpływem raportów finansowych spółek z USA

dominują pozycje spadkowe. Inwestorzy mogą więc oczekiwać, że po napędzanych przez banki centralne wzrostach na głównych parkietach może przyjść czas na niedowartościowane, mniejsze giełdy, takie jak warszawska. Dzisiaj poznamy wyniki finansowe największych amerykańskich banków - JP Morgan, Citigroup

Mikołaj Konopka powołany do zarządu Dom Development

Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Dom Development powołała na członka zarządu Mikołaja Konopkę, z dniem 10 kwietnia 2018 r., podała spółka. Konopka jest od tego roku prezesem zarządu Euro Styl. W latach 2007-2017 był jego wiceprezesem i dyrektorem zarządzającym, czytamy w

GPW wprowadziła indeksy makrosektorowe i futures na WIG.Games

(spółki z sektorów: energia, górnictwo, surowce) i WIG.MS-PET (spółki z sektorów: paliwa, gaz, chemia)" - czytamy w komunikacie. W portfelu każdego z indeksów znajduje się pięć spółek. Liczba spółek jest stała, ich kwalifikacja ma miejsce na podstawie analizy płynności, zaś udziały największych

GPW zaprezentowała portfel indeksu WIG-ESG

Warszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podała portfel indeksu WIG-ESG, począwszy od sesji  3 września 2019 r., podano w komunikacie. Spółki z największą wagą w indeksie to: PKO BP 10,0000 udziału proc.; PZU 10,0000; PKN Orlen 8,5526; Pekao

URE wyznaczyło termin nałożenia kary na Libet do 31 VII

komunikacie. Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce oraz lider rynku produktów premium. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.  (ISBnews)

Aplisens liczy na wzrost przychodów w 2019 r., capex zbliżony do ostatnich lat

sprzedaży na rynkach krajowym, dawnej WNP oraz Unii Europejskiej, a także wpływom z nowo przejętej spółki CZAH-Pomiar. [...] W 2019 roku liczymy na dalsze wzrosty przychodów, zwłaszcza że kolejny rekord byłby doskonałym ukoronowaniem 10 lat funkcjonowania na giełdzie" - powiedział prezes Aplisens Adam

Spółki z Grupy Boryszew ogłosiły wezwanie na 100% akcji Impexmetalu

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Spółki Boryszew, SPV Boryszew 3 i Impexmetal z Grupy Boryszew ogłosiły wezwanie na wszystkie akcje Impexmetalu znajdujące się w wolnym obrocie, w cenie 4,25 zł za sztukę, podała spółka. Celem jest osiągnięcie 100% akcji spółki i wycofanie jej z giełdy

Notowania na GPW pod wpływem raportów finansowych z USA

spadkowe. Inwestorzy mogą więc oczekiwać, że po napędzanych przez banki centralne wzrostach na głównych parkietach może przyjść czas na niedowartościowane, mniejsze giełdy, takie jak warszawska. Dzisiaj poznamy wyniki finansowe największych amerykańskich banków - JP Morgan, Citigroup oraz Wells Fargo

Inter Cars rekomenduje 0,71 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. W 2016 r. odnotowała 5 903,4 mld zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

dominującej w I kw. 2020 r. wobec 5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Akcjonariusze Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) decydowali o przeznaczeniu całości zysku netto za 2019 rok na kapitał zapasowy, wynika z uchwały walnego zgromadzenia. Największy udziałowiec Draw

GPW wprowadza kontrakty term. na na indeks WIG.GAMES oraz indeksy makrosektorowe

Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zdecydował o wprowadzeniu do obrotu kontraktów terminowych na indeks WIG.GAMES oraz indeksy makrosektorowe: WIG.MS-FIN, WIG.MS-BAS, WIG.MS-PET, podała spółka. Nowe kontrakty będą w obrocie od 30

ATM Grupa zastąpi Coliana w indeksie sWIG80 po sesji 21 czerwca br.

czerwca 2018 r. listy uczestników sWIG80 i sWIG80TR zostaną uzupełnione o pakiet 35 192 000 akcji spółki ATM Grupa. Grupa kapitałowa Colian Holding S.A. osiągnęła pozycję jednego z największych producentów na polskim rynku słodyczy, dzięki akwizycjom i rozbudowie portfolio marek. Zdobyła również silną

Ferro chce zintensyfikować działania M&A, przeznaczyć min. 20% na dywidendę

nieprzekraczającym 10 mln zł. Polityka dywidendowa zawarta w strategii zakłada rekomendowanie przeznaczania co najmniej 50% zysku netto na dywidendę pod warunkiem utrzymania założonego poziomu długi netto do EBITDA Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów

GPW wprowadza do obrotu kontrakty terminowe na akcje spółek hi-tech

Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wprowadzi do obrotu w poniedziałek, 24 września, kontrakty terminowe na akcje spółek z branży wysokich technologii: Livechat, Playway oraz Ten Square Games, podała giełda. "24 września br. dla wybranych

Eobuwie.pl z Grupy CCC otworzyło pierwszy stacjonarny sklep Modivo

akcesoriów online w Europie Środkowo-Wschodniej, oferującym ponad 80 tys. modeli od ponad 500 marek. Spółka działa obecnie na 16 europejskich rynkach. Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej

Akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali o wypłacie 6,6 zł dywidendy na akcję

największych banków rynków wschodzących.  Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej

Selvita nie planuje w średnim terminie wypłaty dywidendy ani dual listingu

poinformowała dziś, że chce w ciągu kilku lat znaleźć się wśród 10. największych światowych przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization). Celem spółki jest dalszy wzrost organiczny w tempie ok. 30% rocznie (pod względem przychodów) oraz przejęcia podmiotów krajowych oraz z Europy. Pierwszą

Przegląd informacji ze spółek

Ltd., ujętej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, podała spółka. ItaCapital S.r.l. - spółka zależna Kruka - wygrała przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych od jednego z największych banków na rynku włoskim, o wartości nominalnej ok. 75 mln euro zł, podał Kruk

Dom Development uruchamia program emisji obligacji o wart. do 400 mln zł 

oraz Trigon Investment Banking, zgodnie z którą obligacje mogą być emitowane przez spółkę w ramach różnych serii przez okres 10 lat od podpisania umowy. Dom Development - jeden z największym deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2016 r. spółka

Robyg: Ewentualne przesunięcia decyzji o zakupie mieszkań będą krótkoterminowe

na co najmniej 10-15 lat, podkreślił. "Naszym zdaniem, ewentualne przesunięcie decyzji zakupowych będzie krótkoterminowe i nie wpłynie na całość sprzedaży w ujęciu rocznym. Może być wręcz impulsem do realizacji inwestycji mieszkaniowych - zwłaszcza w związku z załamaniem się rynków

Grupa Selena rozpoczęła produkcję żelu do dezynfekcji rąk

, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 139,69 mln zł w 2018 r. (ISBnews)  

Bank Pekao ocenia, że cel 12,5% ROE na 2020 r. może być skorygowany 

.  Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy. (ISBnews)  

Prezes Selvity: Pierwszą akwizycję chcemy zrealizować w 2020 r.

Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - Selvita chce w ciągu kilku lat znaleźć się wśród 10. największych światowych przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization), poinformował prezes Bogusław Sieczkowski. Celem spółki jest dalszy wzrost organiczny w tempie ok. 30% rocznie (pod

Przegląd informacji ze spółek

na przyszłą kondycję spółki. Akcjonariusze Seleny zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 10 czerwca 2020 r. o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne. Bumech szacuje spadek przychodów w maju z tytułu zawieszenia kontraktu na prace w należącej do

Strategia Ferro zakłada do 10 mln zł nakładów inwestycyjnych rocznie do 2023 r.

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Strategia Ferro na lata 2019-2023, tzw. Strategia F1, zakłada średnioroczne nakłady inwestycyjne na poziomie nieprzekraczającym 10 mln zł, podała spółka. "Zarząd założył w Strategii F1 plan inwestycyjny przewidujący w okresie 2018-2023 średnioroczne wydatki

Ciech: Po ograniczeniach z powodu pandemii rośnie produkcja pianek i krzemianów

latach 2016-2018 firma zainwestowała ponad 10 mln zł, m.in. w rozbudowę magazynu bloków długich, oraz zwiększyła asortyment oferowanych pianek, wynika także z komunikatu. Pandemia koronawirusa wpłynęła również na rynek krzemianów. Ciech Vitrosilicon jest obecnie największym dostawcą

TMR emituje 6-letnie obligacje o wartości nominalnej 90 mln euro

działalności spółki" - czytamy w komunikacie. Tatry Mountain Resorts a.s. z siedzibą w Liptovský Mikuláš jest największym podmiotem świadczącym usługi turystyczne na Słowacji. Spółka jest właścicielem i operatorem ośrodków narciarskich i hoteli w Tatrach Wysokich i Tatrach Niskich. Jest

Prezes Budimeksu Dariusz Blocher został dyrektorem Grupy Ferrovial na Europę

;kontraktem budowlanym na Litwie, czytamy dalej. Budimex jest od trzech lat największą grupą budowlaną w Polsce. Specjalizuje się w budownictwie: drogowym, kolejowym, energetycznym, przemysłowym i kubaturowym. Spółka buduje co czwarty kilometr drogi ekspresowej i autostradowej w Polsce. Od

Triggo rozważa debiut na giełdzie we Frankfurcie w 2021 roku

, poinformował ISBnews prezes i główny akcjonariusz (48,7% akcji) spółki Rafał Budweil. "W II połowie 2020 r. rozważamy przeprowadzenie emisji akcji o wartości 2 do 4 mln euro, dedykowanej produkcji pilotażowej, pracom związanym z ofertą licencyjną i planowanemu IPO prawdopodobnie na giełdzie we

PwC: Na GPW odnotowano 6 IPO, w Europie 41 w II kw. 2019

raportu "IPO Watch Europe" przygotowanego przez firmę doradczą PwC. "W drugim kwartale 2019 roku na giełdzie w Warszawie odnotowano 6 IPO wobec 10, które miały miejsce w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przy czym jedynym debiutem na rynku głównym była oferta przeprowadzona przez

Akcjonariusze Inter Cars zdecydowali o wypłacie 0,71 na akcję dywidendy za 2018

największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 7,94 mld zł w 2018 r. (ISBnews)  

Leonardo ma umowę offsetową z MON na dostawę śmigłowców wartą ok. 400 mln zł

, obronnym i bezpieczeństwa oraz jest najważniejszą włoską spółką przemysłową w tej branży. Jest notowana na Mediolańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2016 r. firma odnotowała skonsolidowane przychody w wysokości 12 mld euro. W Polsce posiada spółkę zależną PZL-Świdnik. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

powinny przekroczyć 10%, poinformował członek zarządu Rafał Warpechowski. Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 60,4 tys. ton w marcu 2020 r. wobec 60,3 tys. ton rok wcześniej, podała spółka. Ponad połowa inwestorów (57%) wchodzących w ostatnim miesiącu na Giełdę

Anwim: Ceny paliw na stacjach mogą spaść o 30-50 groszy/litr w ciągu 2-3 tygodni

Zbigniew Łapiński. "9 marca 2020 r. zostanie zapamiętany jako 'czarny poniedziałek' na światowych giełdach energii. Ceny ropy względem notowań z 6 marca spadły o ok 25%. Dziś - 10 marca - na londyńskiej giełdzie za baryłkę należy zapłacić ok. 37 USD za baryłkę, ale w poniedziałek rano

PKP Cargo odbierze w br. 400 platform; wkrótce ogłosi przetarg na lokomotywy

ok. 3 tys. platform kontenerowych. Przypomniała, że inwestycje taborowe na lata 2019-2024 obejmują zakup 1 156 platform, 10 lokomotyw wielosystemowych i 31 innych lokomotyw. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym

KRD: Zadłużenie spółek notowanych na GPW wzrosło do 42,6 mln zł

Warszawa, 24.07.2019 (ISBnews) - Liczba zadłużonych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych wynosi 64 (15% wszystkich spółek na GPW), wynika z badania "Długi spółek giełdowych" przeprowadzonego przez Krajowy Rejestr Długów (KRD). Choć od ostatniej edycji badania z maja 2018

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przygotowanie obiektów. Agora otworzy większość kin 3 lipca. Multikino otworzyło 10 kin już 19 czerwca, natomiast pozostałe wznowią działalność 3 lipca. Cineworld przesuwa otwarcie kin na koniec lipca - Spółka zdecydowała o późniejszym otwarciu sal kinowych w USA i Wielkiej Brytanii w związku z

PZU TFI na platformie inPZU uruchomiło trzy nowe subfundusze pasywne

utworzenie indeksu spółek regionalnych, które uwzględniają kryteria ESG w swojej strategii rozwoju" - powiedział prezes GPW Marek Dietl, także cytowany w komunikacie. Indeks CEEplus jest publikowany od 4 września 2019 roku na podstawie wartości portfela największych i najbardziej płynnych spółek

AmRest podwyższył wartość nominalną akcji oraz dokonał podziału ich liczby

komunikacie. AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

podwyższyła prognozy na 2019 rok, ze względu na spodziewane przekroczenie wybranych parametrów prognozy z lutego ub.r. o ponad 10%, podała spółka. W efekcie prognozowany zysk netto wzrósł o 13% do 294 mln zł. Blisko sześć lat po uruchomieniu smartDOM - wspólny program Plusa i Cyfrowego Polsatu - jest

Sprzedaż spółek dystryb. Inter Cars wzrosła o 16,3% r/r do 668,7 mln zł w VIII

sprzedaży w Polsce wzrosły o 10% r/r do 355,3 mln zł" czytamy w komunikacie. Zagraniczne spółki dystrybucyjne Inter Cars zwiększyły sprzedaż o 21,4% r/r, osiągając przychody w wysokości 280,2 mln zł. Największe przychody ze sprzedaży spośród zagranicznych dystrybutorów miały w sierpniu br

Wojas szacuje spadek przychodów zw. z pandemią na ok. 20% r/r w całym 2020 r.

Warszawa, 06.07.2020 (ISBnews) - W związku z pandemią SARS-COV-2 skonsolidowane przychody Wojasa ze sprzedaży w 2020 r. spadną o ok. 20% r/r, podała spółka. Straty związane z utratą całego sezonu sprzedażowego wiosna lato 2020 można szacować już na ponad 10 mln zł na poziomie wyniku EBIT lub

Przegląd informacji ze spółek

mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 84,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Inno-Gene ma list intencyjny ze spółką należącą do jednej z 10 największych firm farmaceutycznych na świecie, dotyczący m.in

PGNiG sfinalizowało zakup dodatkowych 10% w złożu Duva

Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - PGNiG Upstream Norway - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - uzyskało ostateczną zgodę administracyjną i sfinalizowało zakup dodatkowych 10% udziałów w koncesjach PL636 i PL636B na złożu Duva na Morzu Północnym, podała spółka. W

GPW rozpoczyna prace nad budową systemu GPW Data, wdrożenie w II poł. 2021 r.

pozwalających na dalszy rozwój nowoczesnych form obrotu, w tym handlu algorytmicznego, jest bardzo ważne dla rozwoju i podnoszenia konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego. Udział handlu algorytmicznego w obrotach akcjami na GPW wynosi około 10%, natomiast na największych platformach obrotu w Europie i w

CCC liczy na 26-28% udziału e-commerce w przychodach na koniec 2019 r.

przychodach o 4 pkt proc.". Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. (ISBnews)  

Bank Pekao planuje otworzyć kilkadziesiaty tys. rachunków więcej r/r w 2019 r. 

obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy. (ISBnews)  

CCC: DeeZee otwiera sklepy online na Węgrzech, w Czechach, Słowacji i Rumunii

2018 wchodzi w skład grupy kapitałowej CCC. Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r

Przychody Asbisu spadły wstępnie o 11% r/r do ok. 167 mln USD we wrześniu

. Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. (ISBnews)  

MOL: Projekt Poliole jest zaawansowany w 60%, ale będzie opóźnienie

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Prace przy projekcie "Poliole" - największej inwestycji realizowanej przez Grupę MOL - osiągnęły 60% zaawansowania, podała spółka. Węgierski koncern zapowiada jednak opóźnienie oddania inwestycji do eksploatacji w związku z pandemią koronawirusa. "

Inter Cars miało 64,98 mln zł zysku netto, 91,92 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019

miały również wpływ zdarzenia jednorazowe dotyczące restrukturyzacji spółki w Włoszech oraz koszty strat wynikłych w skutek zalania magazynu Nupaky w Czechach na łączną kwotę ok 10 mln zł. Po wyeliminowaniu wpływu zdarzeń jednorazowych zysk I półrocza 2019 wyniósłby 129,5 mln zł i byłby większy o ok. 11

10 największych spółek na giełdzie

Boryszew będzie posiadał łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki Impexmetal i SPV Boryszew 3 179 299 383 akcje Impexmetal S.A., co stanowi 94,37% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 179 299 383 głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetalu. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup

Impexmetal: W II etapie wezwania zawarto transakcje na 7,14 mln akcji

zgromadzeniu spółki. Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4

Przegląd informacji ze spółek

decyzję o rozpoczęciu procesu ubiegania się o dopuszczenie wszystkich akcji spółki na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a tym samym przeniesieniu notowań akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, podała spółka.  Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Data premiery gry "Climbros" na platformę Nintendo Switch została wyznaczona na 29 maja, podało Art Games Studio. Wydawcą gry będzie spółka Ultimate Games. Photon Energy planuje przeniesienie notowań na główne rynki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz giełdy

Przegląd informacji ze spółek

planuje premiery czterech gier jeszcze w II kw. i podtrzymuje plan stworzenie portfolio 10-15 gier niskobudżetowych na kilku platformach elektronicznej dystrybucji gier, podała spółka. Zarząd Inpro zaproponuje akcjonariuszom wypłatę dywidendy za 2019 r. w wysokości 0,15 zł na akcję, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

osobnych komunikatach. Wartość kontraktu to 1,16 mld zł netto. Bioton postanowił dokonać aktualizacji wartości aktywów w swoje spółce zależnej - Biolek Sp. z o.o. w związku z panującą na świecie nieuleczalną, wysoce zakaźną wirusową chorobą świń znaną jako ASF, która obecnie stanowi największe ryzyko w