1 zł to ile euro

W ten dzień frankowicze byli bliscy zawału. Teraz wcale nie jest lepiej. Co dalej będzie z frankiem?

W ten dzień frankowicze byli bliscy zawału. Teraz wcale nie jest lepiej. Co dalej będzie z frankiem?

5 mld euro strat i 1 mln euro do zwrotu. Makler Jerome Kerviel z wyrokiem

5 mld euro strat i 1 mln euro do zwrotu. Makler Jerome Kerviel z wyrokiem

terminowych na europejskie indeksy giełdowe. Dzięki nieautoryzowanym transakcjom kontrolował aktywa o wartości 50 mld euro i naraził bank na straty w wysokości ok. 4,9 mld euro. Dziś francuski sąd apelacyjny orzekł, że Kerviel musi oddać bankowi 1 mln euro. "Mimo przebiegłości i determinacji pozwanego

Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1% r/r w VIII wg wst. danych

Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1% r/r w sierpniu 2019 r. wobec 1% r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat wg wstępnych danych. Konsensus rynkowy wynosił 1,1% r/r.  Pełne dane o inflacji HICP za sierpień zostaną opublikowane

UniCredit miał 1 029 mln euro zysku netto w II kw. 2019 r.

Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - UniCredit odnotował 1 029 mln euro skorygowanego skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 1 024 mln euro zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2,6 mld euro, o 0,9% mniej niż rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i

Millennium i Euro Bank formalnie połączyły się, cel 1 mld zł zysku podtrzymany

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Fuzja prawna Banku Millennium z Eurobankiem została wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym co oznacza, że banki zostały formalnie połączone. Bank podtrzymał cel osiągnięcia rocznego zysku netto wysokości 1 mld w okresie 1-2 lat, podał Bank

Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1% r/r w VII

Warszawa, 19.08.2019 (ISBnews) - Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1% r/r w lipcu br. wobec 1,3% r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat wg finalne dane. Konsensus rynkowy wynosił 1,1% r/r.  W całej UE inflacja wyniosła w lipcu 1,4% r/r wobec 1,6% r/r w

BGK liczy na 1 mld euro zaangażowanych w Fundusz Inwest. Trójmorza w ciągu roku

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) liczy na zgromadzenie w ciągu roku 1 mld euro środków do zainwestowania przez Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza, poinformowała Beata Daszyńska-Muzyczka. BGK jest współzałożycielem Funduszu, który powstał w czerwcu br

BGK liczy na 1 mld euro zaangażowanych w Fundusz Inwest. Trójmorza w ciągu roku

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) liczy na zgromadzenie w ciągu roku 1 mld euro środków do zainwestowania przez Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza, poinformowała Beata Daszyńska-Muzyczka. BGK jest współzałożycielem Funduszu, który powstał w czerwcu br

ZPF: Wartość niespłaconych zobowiązań finans. w Europie przekracza 1 bln euro

Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Wartość niespłaconych zobowiązań finansowych (NPL) według Europejskiego Nadzoru Bankowego (EBA) przekracza kwotę 1 biliona euro, podał Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF). Jest to wartość wyższa niż u progu kryzysu finansowego w 2008 roku

Amica kupuje prawo do marki Fagor, opłata licencyjna to min. 1 mln euro rocznie

dużego sprzętu AGD i wyniesie co najmniej 1 mln euro w pierwszym roku, a następnie będzie wzrastać. "5 września 2019 r. została zawarta z Fagor S. Coop. umowa licencyjna upoważniająca spółkę Amica do korzystania ze znaku towarowego 'Fagor'. Zawarcie umowy stanowi efekt realizacji Strategii HIT2023

Mintos: Inwestycje w pożyczki przekroczyły 1 mld euro

Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Mintos osiągnął 1 mld euro w środkach zainwestowanych w pożyczki poprzez platformę po trzech i pół roku od rozpoczęcia działalności, podała spółka. W tym roku notowany jest najbardziej dynamiczny wzrost inwestycji na rynku - od stycznia inwestorzy zainwestowali

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1 753 mln euro deficytu w IV kw.

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w IV kw. 2018 r. zanotowano deficyt w wysokości  1 753 mln euro wobec 2 631 mln euro ujemnego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 1 256 mln euro deficytu w IV kw. poprzedniego roku

Fitch obniżył prognozę PKB strefy euro do 1% z 1,7% w 2019 roku

Warszawa, 18.02.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings obniżył prognozę wzrostu PKB dla strefy euro na ten rok do 1% z 1,7% wzrostu prognozowanego w grudniu ub.r. Według agencji, pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego oraz spadająca inflacja skłoni Europejski Bank Centralny (EBC) do rozważenia

OECD obniżyła prognozy wzrostu PKB dla USA - do 2,6%, strefy euro - do 1% w 2019

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego USA na ten rok o 0,1 pkt proc. wobec oczekiwań z listopada - do 2,6% (wobec 2,9% w ub.r.), zaś dla strefy euro - o 0,8 pkt proc. do 1% (wobec 1,8% w ub.r.), podano w

Eurostat: Produkcja przemysłowa w strefie euro wzrosła o 1% m/m w sierpniu

Warszawa, 12.10.2018 (ISBnews) - Wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa w strefie euro wzrosła  1% m/m w sierpniu 2018 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W całej UE produkcja wzrosła o 0,8% w tym ujęciu. Konsensus rynkowy dla strefy euro przewidywał wzrost

MF sprzedało Green Bonds za 1 mld euro przy 3,25 mld euro popytu

Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów sprzedało 8,5-letnie Green Bonds o wartości nominalnej 1 mld euro przy rentowności 1,153% wobec popytu wynoszącego 3,25 mld euro, podał resort. "Ministerstwo Finansów informuje, że 31 stycznia br. dokonano wyceny 8,5-letnich

PAIH: Korea na 1. miejscu obsługiwanych inwestorów z portfelem na 1,9 mld euro

przez południowokoreańskich inwestorów PAIH wynosi blisko 1,9 mld euro, co stanowi 1/4 całego portfela Agencji (7,3 mld euro). Czołówkę z największym capeksem tworzą z nimi koncerny chińskie (1,37 mld euro) i niemieckie (895 mln euro). "W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, wartość

Banco Santander miał 1 698 mln euro zysku netto w II kw. 2018 r.

Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Banco Santander odnotował 1 698 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 1 749 mln euro zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. "Na drugi kwartał 2018 roku wpłynęła opłata w wysokości

Eurostat: Koszty 1 godz. pracy w Polsce 8,6 euro, średnia UE: 25,4 euro w ub.r.

zatrudnienia w przemyśle wyniosły w Polsce 8,5 euro, w budownictwie - 7,6 euro, a w usługach - 8,5 euro. Średnia unijna wynosiła odpowiednio: 26,6 euro, 23,3 euro i 25,8 euro. Liczone w złotych, średnie koszty 1 godziny pracy w Polsce wynosiły w ub.r. 37,5 , przy czym w przemyśle było to 37,1 , w

Środki zainwestowane poprzez Mintos mogą przekroczyć 1 mld euro do końca IX br.

Warszawa, 16.07.2018 (ISBnews) - Zainwestowane poprzez platformę Mintos środki - zgodnie z szacunkami - przekroczą 1 mld euro do końca września wobec wcześniej zakładanego terminu końca bieżącego roku, podała spółka. Od rozpoczęcia swojej działalności w 2015 roku kwota

Eurostat: Produkcja przemysłowa w strefie euro spadła o 1% m/m w styczniu

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa w strefie euro spadła o 1% m/m w styczniu 2018 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W całej UE produkcja spadła o 0,7% w tym ujęciu. Konsensus rynkowy dla strefy euro przewidywał spadek o 0,4% w ujęciu

Banco Santander nabył 100% udziałów Banco Popular za 1 euro

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Banco Santander nabył 100% udziałów w kapitale zakładowym Banco Popular Español za 1 euro, podał bank. W prezentacji bank podał, że do przyczyn nabycia Banco Popular zalicza "unikalną szansę na konsolidację na krajowych rynkach Hiszpanii i Portugalii

BGK uplasował emisję euroobligacji na rzecz KFD o wartości 1 mld euro

Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przeprowadził emisję euroobligacji o wartości 1 mld euro na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), podał bank. Fundusz dzięki pozyskanym środkom będzie mógł sfinansować m.in. inwestycje zaplanowane w Programie Budowy Dróg

Eurostat: Produkcja przemysłowa w strefie euro wzrosła o 1% m/m w listopadzie

Warszawa, 11.01.2018 (ISBnews) - Wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa w strefie euro wzrosła o 1% m/m w listopadzie 2017 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W całej UE produkcja wzrosła o 0,9% w tym ujęciu. Konsensus rynkowy dla strefy euro wyniósł 0,8% w ujęciu miesięcznym. W

Immofinanz zamierza wykupić do 15 mln akcji własnych po 1-2,81 euro/szt.

Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Immofinanz zamierza dokonać wykupu do 15 mln akcji własnych, odpowiadających ok. 1,34% kapitału, po cenie w przedziale 1 - 2,81 euro za sztukę, podała spółka. "Start wykupu jest spodziewany najwcześniej 14 marca 2018" - czytamy w komunikacie. Grupa

Griffin przejął 28 nieruchomości za 1 mld euro, odsprzedał ich część dla EPP

. 1 mld euro, podało Griffin Real Estate. Jednocześnie, na podstawie oddzielnej umowy, konsorcjum odsprzedało EPP część nabywanego portfela, w efekcie czego EPP stała się największym właścicielem nieruchomości handlowych w regionie. "To była skomplikowana transakcja, w którą zaangażowanych było

Eurostat: Koszty 1 godz. pracy w Polsce to 8,6 euro, średnia UE: 25 euro w ub.r.

odpowiednio: 25,9 euro, 22,4 euro i 24,9 euro. Liczone w złotych, średnie koszty 1 godziny pracy w Polsce wynosiły w ub.r. 35,3 , przy czym w przemyśle było to 35,8 , w budownictwie - 31,5 , a w usługach - 35,4 , podał także Eurostat. (ISBnews)  

Griffin przejmie portfel 28 nieruchomości za 1 mld euro, część odsprzeda EPP

- za ok. 1 mld euro. Po zamknięciu transakcji konsorcjum odsprzeda Echo Polska Properties (EPP) część nabywanego portfela, podał Griffin. "Zgodnie z pierwszą umową Chariot kupi portfel 28 nieruchomości składający się z dziewięciu centrów handlowych M1, czterech tzw. power parków, dwunastu

EBI udzielił prawie 1 mld euro kredytów na inwestycje w energetyce i B+R

Krynica-Zdrój, 06.09.2017 (ISBnews) - Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił kredytów w wysokości prawie 1 mld euro na strategiczne inwestycje w sektorze energetyki i w sektorze naukowo-badawczym, podały Ministerstwo Rozwoju oraz Energa, która otrzymała 250 mln euro kredytu na modernizację i

Węgry sprzedadzą obligacje za 1 mld euro

"W pierwszej połowie planujemy emisję takiej samej wielkości jak w lecie, czyli o wartości 1 milirda euro" - powiedział reporterom Oszko. Zapytany czy obligacje mogą zostać wyemitowane w dolarach Oszko odpowiedział, że kwestia ta jest wciąż przemiotem dyskusji. Dodał, że celem

Sklepy i znane marki znalazły sposób na kryzys. To tanie produkty za 1 euro

O nowym trendzie w europejskim handlu napisał "Wall Street Journal". Gazeta wskazuje na to, że specjalnie przystosowane produkty w cenie 1 euro wypuściły na rynek tak znane koncerny, jak: Unilever, Danone, Starbucks czy McDonald's. To pomysł znany z USA, gdzie furorę robią tzw. dollar

W 2012 roku zatrzymano w UE podróbki warte 1 mld euro

Dane dotyczące przemytu pochodzą z rocznego sprawozdania Komisji z działalności unijnych służb celnych w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej. Chociaż liczba jest niższa niż w 2011 r., wartość skonfiskowanych towarów wciąż jest wysoka i sięga niemal 1 mld euro. Najnowsze sprawozdanie

NBP: Saldo na rachunku C/A to -1 047 mln euro w VIII, konsensus: -320 mln euro

Warszawa, 14.10.2016 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w sierpniu 2016 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości - 1 047 mln euro wobec 635 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec -717 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP

Zysk netto Banco Santander spadł r/r do 1 461 mln euro w III kw. 2017 r.

Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Banco Santander miał 1 461 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r., co oznacza spadek o 14% r/r, podała instytucja. Wynik z tytułu odsetek wyniósł w III kw. br. 8 681 mln euro (wzrost o 0,9% kw

Echo Investment sprzedało 1. biurowiec Browarów Warszawskich za 76,8 mln euro

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Echo Investment sprzedało pierwszy biurowiec Browarów Warszawskich - Biura przy Bramie - funduszowi zarządzanemu przez GLL Real Estate Partners za 76,8 mln euro, podała spółka. Umowę przedwstępną obie strony podpisały w listopadzie ubiegłego roku, podano

Strata netto Atlas Estates wyniosła 1 mln euro w I poł. 2016 r.

Warszawa, 31.08.2016 (ISBnews) - Atlas Estates odnotował 1 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 21,09 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 5,47 mln euro wobec 1,99 mln euro straty

MF sprzedało 10-letnie euroobligacje za 1 mld euro przy 1,3 mld euro popytu

Warszawa, 03.09.2015 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów sprzedało 10-letnie benchmarkowe euroobligacje o wartości nominalnej 1 mld euro przy rentowności 1,592% wobec popytu wynoszącego 1,3 mld euro, podał resort. "Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu 2 września br. dokonano wyceny

PKB strefy euro wzrósł w II kwartale o 1 proc.

kwartale o 1 proc. Z najnowszej ankiety Reutersa wśród ekonomistów wynika, że wzrost PKB strefy euro w tym roku będzie na poziomie 1,1 proc., a w przyszłym - 1,3 proc. Coraz mniej analityków spodziewa się powrotu recesji.

Eurostat: Koszty zatrudnienia w strefie euro wzrosły o 1% r/r w II kw.

Warszawa, 16.09.2016 (ISBnews) - Całkowite koszty zatrudnienia w strefie euro wzrosły w II kw. 2016 r. o 1% r/r (po wzroście o 1,6% r/r w poprzednim kwartale), podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W gospodarce 28 krajów Unii Europejskiej (UE) koszty zatrudnienia zwiększyły się o 1,4% r/r w

Banco Santander wypłaci 1 sierpnia 0,055 euro na akcję dywidendy zaliczkowej

Warszawa, 29.06.2016 (ISBnews) - Banco Santander wypłaci 1 sierpnia pierwszą dywidendę zaliczkową na poczet zysku za 2016 rok w wysokości 0,055 euro brutto na akcję, podał bank. "Ostatnim dniem zawierania transakcji na akcje z prawem do dywidendy będzie wtorek, 26 lipca. Pierwszy dzień

Mecz Polska - Ukraina z drugim najlepszym wynikiem podczas Euro 2016. Polsat i TVP 1 poprawiają wyniki

- uważa Nowakowska. Dla porównania - poprzedni mecz Polaków podczas Euro 2016 z Irlandią Północną oglądało średnio około 12 mln widzów. Oglądalność TVP 1 i Polsatu rośnie Transmisje meczów wyraźnie podratowały wynik TVP 1, która okres marzec-maj zakończyła niespełna 11-proc. udziałem w czasie oglądania

Eurostat: Produkcja przemysłowa w strefie euro spadła o 1% m/m w XII

Warszawa, 12.02.2016 (ISBnews) - Wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa w strefie euro spadła w grudniu ub.r. o 1% m/m, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W całej UE produkcja spadła także o 1% w tym ujęciu. Konsensus rynkowy dla strefy euro to 0,3% wzrostu w ujęciu miesięcznym

UniCredit wyemitował obligacje o wartości 1 mld euro

Warszawa, 13.01.2015 (ISBnews) - UniCredit wyemitował obligacje o wartości 1 mld euro, podała instytucja. Papiery mają termin zapadalności za 5 lat i 1 miesiąc. Kupon został ustalony na poziomie 100 pb ponad 3-mies. Euribor. Cena emisyjna wyniosła 99,75%, podano w informacji. UniCredit

Zysk netto Santander wzrósł r/r do 1 460 mln euro w IV kw. 2015 r.

wobec 7 714 mln euro rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji sięgnął 2 448 mln euro wobec 2 524 mln euro rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 1 340,26 mld euro na koniec 2015 r. wobec 1 266,3 mld na koniec 2014 r.  W okresie I-IV kw. 2015 r. bank miał 6 566 mln skonsolidowanego zysku

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 1 184 mln euro w V, konsensus:+218,6 mln euro

Warszawa, 14.07.2015 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w maju 2015 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 1 184 mln euro wobec 1 129 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 127 mln euro deficytu rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według dwunastu ankietowanych

NBP: Nadwyżka na rachunku C/A to 1228 mln euro w IV, konsensus:+1 191 mln euro

Warszawa, 15.06.2015 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w kwietniu 2015 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 1 228 mln euro wobec 2 099 mln euro (po rewizji) nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 372 mln euro dodatniego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według

Rosyjska mafia wyprała 1 mld euro w Bułgarii

Sprawę ujawnił wczoraj dziennik "24 Czasa". Według tej gazety firma Optima Ca działająca w branży nieruchomości i usług finansowych w ciągu kilku miesięcy wyprała 1 mld euro pochodzących z Rosji. Połowa pieniędzy została przekazana do spółki w Estonii, która wypłaciła gotówkę wywiezioną

Zysk netto Banco Santander spadł r/r do 1 278 mln euro w II kw. 2016 r.

Warszawa, 27.07.2016 (ISBnews) - Banco Santander odnotował 1 278 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 2 544 mln euro zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 7 570 mln euro wobec 8 281 mln

JLL: Transakcje na rynku magazynów z szansą na 1 mld euro obrotu w 2016 r.

Warszawa, 16.02.2016 (ISBnews) - Wartość transakcji inwestycyjnych w segmencie magazynowym w Polsce może w tym roku osiągnąć poziom nawet 1 mld euro wobec 473 mln euro w 2015 r., poinformował dyrektor Działu Rynków Kapitałowych Nieruchomości Biurowych i Magazynowych w JLL Tomasz Puch. "Na

Strategia OT Logistics zakłada 1 mld euro przychodów rocznie od 2021 r.

Północ-Południe. OT Logistics chce osiągać 1 mld euro przychodów rocznie począwszy od 2021 r., poinformowała spółka. "Ostatnie dwa lata były dla nas wyjątkowe. Grupa kapitałowa OT Logistics wyraźnie wzmocniła się dzięki zrealizowaniu kilku ważnych inwestycji. Mamy umowę wieloletniej dzierżawy

Saldo obrotów bieżących wyniosło +1 191 mln euro w kwietniu wg analityków

[powtórzenie] Warszawa, 15.06.2015 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w kwietniu br. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 1 190,5 mln euro, przewidują ekonomiści ankietowani przez agencję ISBnews. Według dwunastu ankietowanych przez ISBnews analityków, nadwyżka w C/A w kwietniu

Saldo obrotów bieżących wyniosło +1 191 mln euro w kwietniu wg analityków

Warszawa, 12.06.2015 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w kwietniu br. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 1 190,5 mln euro, przewidują ekonomiści ankietowani przez agencję ISBnews. Według dwunastu ankietowanych przez ISBnews analityków, nadwyżka w C/A w kwietniu wyniosła (średnio

Saldo obrotów bieżących wyniosło +1 266 mln euro w marcu wg analityków

Warszawa, 14.05.2015 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w marcu br. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 1 266,3 mln euro, przewidują ekonomiści ankietowani przez agencję ISBnews. Według dwunastu ankietowanych przez ISBnews analityków, nadwyżka w C/A w marcu wyniosła (średnio) ok. 1

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 1 110 mln euro nadwyżki w II kw.

Warszawa, 30.09.2015 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w II kw. 2015 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 1 110 mln euro wobec 900 mln euro dodatniego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 2 546 mln euro deficytu w II kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Liczone

1 stycznia Estonia wejdzie do strefy euro

- Jeśli nie zdarzy się nic nadzwyczajnego, 12 maja Komisja Europejska wyda pozytywną opinię na temat przystąpienia do strefy euro - powiedział w rozmowie z portalem EurActiv wysoki rangą przedstawiciel UE. Także tego dnia Komisja Europejska planuje opublikować "Raport konwergencji". - To

CVC Capital Partners może zainwestować w Polsce ponad 1 mld euro

Warszawa, 03.06.2015 (ISBnews) - CVC Capital Partners traktuje Polskę jako rynek o najwyższym priorytecie, gdzie na inwestycje może przeznaczyć nawet ponad 1 mld euro, poinformował dyrektor funduszu Przemysław Obłój. "Region środkowoeuropejski jest dla nas ważny, ale Polska jest rynkiem

Rada nadzorcza Admiral Boats zgodziła się na emisje obligacji powyżej 1 mln euro

Warszawa, 25.02.2015 (ISBnews) - Rada nadzorcza Admiral Boats wyraziła zgodę na zaciąganie przez spółkę zobowiązań w drodze emisji obligacji, w kwocie przekraczającej równowartość 1 mln euro, podała spółka. "Uchwała została podjęta w oparciu o przedstawione przez zarząd informacje, w

CD Projekt: 1 kg naszego eksportu to 286 euro wobec 1,7 euro w tradyc. przemyśle

gospodarki z ok. 95% przychodów z eksportu. Kilogram naszego eksportu to 286 euro na tle 1,7 euro tradycyjnego przemysłu" - powiedział Kiciński podczas inauguracji programu GameINN w ramach NCBiR z łączną alokacją w I etapie do 80 mln .  Prezes CD Projekt podkreślił,że prace badawczo

MF: W styczniu możliwa emisja długu za 1 miliard euro

- W styczniu możliwa jest emisja benchmarkowa obligacji na rynku euro. Zapadalność będzie zależała od sytuacji rynkowej. W pierwszym kwartale możliwa jest także emisja w dolarach, ale nie ma jeszcze decyzji co do jej formy prawnej - powiedział Radziwiłl.

PKO BP chce pieniędzy. Pozyska do 1 mld euro z emisji obligacji

- Rozpoczęliśmy prace studyjne w grudniu, planujemy emisję na maj - zapowiada Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP. Bank chce wykorzystać te pieniądze na finansowanie akcji kredytowej w walutach obcych, przede wszystkim na kredyty hipoteczne w euro. - Dzięki temu będziemy w stanie zabezpieczyć

Ryanair wprowadza nowe opłaty za bagaż podręczny. Obejmują także już kupione bilety

rozmiarze 40x20x25 cm. Czyli będzie do niego można upchnąć trochę więcej, bo jest trochę większy od obecnego, w wymiarze 35x20x20 cm. Co z większym bagażem podręcznym?  Będzie przysługiwał na pokładzie pasażerom, którzy wykupili usługę priorytetowego boardingu, kosztującą 6 euro przy zakupie

7 lat i 1 mln euro grzywny - polski biznesmen skazany w Paryżu za oszustwa podatkowe

Dla Francuzów jest to "oszustwo stulecia". Chodzi bowiem aż o 283 mln euro. Polską firmę oskarżono, że przymykała oko lub wręcz pomagała sześciu byłym klientom, którzy w 2009 r. handlowali prawami do emisji bez odprowadzania podatku VAT. Do tego celu miała posłużyć sieć zagranicznych

Kto stał za Marcinem P.? 1 euro za cztery samoloty? [ANALIZA]

strumień pieniędzy płynął do spółki od klientów, co jest klasyką piramid finansowych - mówi Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi. 1 euro za cztery samoloty "Fakty" TVN ujawniły w poniedziałek fragment umowy sprzedaży, którą do syndyka Amber Gold przyniósł były

NBP: Deficyt na rachunku C/A to 1 660 mln euro w VII, konsensus: -492 mln euro

Warszawa, 14.09.2015 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w lipcu 2015 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 1660 mln euro wobec 849 mln euro deficytu miesiąc wcześniej (po rewizji) i wobec 730 mln euro deficytu rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Według jedenastu

Niemcy wprowadzają wielkie dotacje na auta na prąd

Po spalinowym szwindlu Volkswagena i problemach, jakie z emisjami spalin ma ostatnio w USA koncern Daimler, Berlin zdecydował się na wielką promocję zielonej motoryzacji. W środę rząd Niemiec ogłosił, że na program wspierania samochodów elektrycznych przeznaczy 1 mld euro, a 600 mln euro dorzucą

Rząd: 1 stycznia 2012 mamy euro. I co to da?

spadła we wtorek z 3,80 do 3,67 , dolar kosztował już 2,95 a frank szwajcarski 2,54 . WARUNKI WEJŚCIA DO EURO Kryterium inflacji. W ciągu roku średnia inflacja w Polsce nie może o więcej niż 1,5 pkt proc. przekraczać inflacji w trzech krajach UE o najniższej inflacji. Do oceny tego kryterium

2,7 mln zł za dwie rozmowy telefoniczne. Firmy sprzedaży bezpośredniej, także nieuczciwe, mają się coraz lepiej

Parę dni temu prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał firmę VGET Polska za oszukiwanie konsumentów. Ma zapłacić 2,7 mln kary. Spółka zajmuje się sprzedażą podczas pokazów pseudomedycznych urządzeń; VitronMed, VitronMagnetic, VitroMag oraz Aplikatora Pola Magnetycznego. Firma

Deficyt handlowy strefy euro wyniósł w sierpniu 1 mld euro

Deficyt handlowy strefy euro wyniósł w sierpniu 1 mld euro wobec 2,6 mld euro nadwyżki rok wcześniej - wynika z wstępnych danych opublikowanych przez Eurostat w poniedziałek. Jednak po ośmiu miesiącach Euroland odnotował nadwyżkę w handlu - 6,9 mld euro (wobec nadwyżki 37,9 mld euro w tym samym

Czeska spółka Orlenu planuje inwestycje za 1 mld euro. Idzie Benzina

Unipetrol opublikował we wtorek swoją strategię na najbliższe pięć lat. Spółka planuje wydanie na inwestycje dokładnie 19 mld koron, czyli w przeliczeniu 976 mln euro. To nie są duże kwoty, bo rocznie będzie to niecałe 200 mln euro. Finansowanie ma pochodzić z bieżącej działalności i rosnącego

"Wzrost ryzyka bankructwa Grecji". Wierzyciele zaostrzyli stanowisko

stara się znaleźć inne źródła, aby zakryć lukę zadłużenia. Ogłosił m.in., że 17 czerwca przeprowadzi aukcję trzymiesięcznych bonów skarbowych o łącznej wartości 1 mld euro. Będzie to już trzecia sprzedaż greckich krótkoterminowych papierów skarbowych w tym miesiącu. Spór o emerytury Co jest największą

Kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych w 2018 roku

przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477).   Od dnia 01 stycznia 2018 r. średni kurs złotego w stosunku do € stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3117 . Średni kurs euro w zamówieniach publicznych W związku z powyższym do postępowań

Rekordowe wyniki oglądalności meczu Polska - Niemcy na Euro 2016. TVP pokonała Polsat

- jeśli faktycznie TVP zapłaciła ponad 40 mln za prawa do meczów - zmniejszy stratę nadawcy - dodaje Nowakowska. Wyniki oglądalności meczu Polska - Niemcy na Euro 2016 mogły być większe? 14,5 mln widzów to nie jest pełen obraz popularności meczu Polska - Niemcy. Mecz można było śledzić także m.in. w

TVP pokaże 11 meczów na Euro 2016

Ile TVP zapłaciła Polsatowi za sublicencję do pokazywania meczów? Tego zarząd publicznego nadawcy nie ujawnił. Z informacji, do których wcześniej dotarła "Wyborcza", wynika, że prawa mogły kosztować nawet 10 mln euro (czyli blisko 44 mln ). Zdaniem ekspertów telewizja na transmisji

Rosyjski rubel zyskuje wobec euro i dolara

Po południu w Moskwie za 1 euro trzeba było zapłacić 59,7 rubla, o 90 kopiejek taniej niż na zamknięciu giełdy walutowej dzień wcześniej. Ostatni raz tak wysoki kurs rubla wobec euro notowano pod koniec listopada zeszłego roku. Rosyjska waluta umocniła się również w stosunku do amerykańskiego

TVP ograła konkurencję podczas Euro 2016?

jest pierwszą stacją), a pewnie także promocja Euro 2016 na antenie i być może największe przywiązanie widzów do transmisji wielkich wydarzeń na antenach publicznego nadawcy sprawiły tymczasem, że to TVP 1 odnotowuje na razie wyraźnie lepsze wyniki. Czy to znaczy, że TVP 1 ma powody do radości, a Jacek

Tylko 1 cent dzieli kurs euro od najniższego w historii poziomu

Euro traciło w środę nie tylko wobec dolara, ale też do jena. Inwestorzy oczekują dalszych spadków Jeśli euro stanieje jeszcze o 1 centa, to znajdzie się na najniższym poziomie w swojej historii Do środowego spadku euro przyczynili się głównie japońscy inwestorzy, którzy wyprzedają europejską

Shell i Exxon sprzedają magazyny gazu w Niemczech

, przechowywanego dla utrzymania działalności magazynów, ich wartość sięga 1 mld euro. Trzy lata temu spółka Exxona i Shella sprzedała już swoją sieć gazociągów w Niemczech o długości 3,6 tys. km holenderskiej firmie Gasunie. Holenderska firma, która jest udziałowcem konsorcjum Nord Stream, budującego przez Bałtyk

Wizz Air wprowadza numerowane miejsca

zapewnia, że będzie się starał przydzielać sąsiadujące miejsca osobom podróżującym razem, i dodaje, że pasażerowie mają też możliwość dowolnego wyboru miejsca. Zwykli pasażerowie będą musieli jednak za to słono dopłacić - w zależności od popytu stawki wahają się od 1 do 23 euro za miejsca w przednich

Strefa euro w recesji i w błędnym kole oszczędności

się największy problem. Dolar zyskuje kosztem euro. Europejska waluta wczesnym popołudniem traciła niemal 1 proc. do dolara.

Euro 2016. Mecz Polska - Ukraina. Polscy piłkarze grają o gigantyczną kasę

Za sam awans do Euro 2016 PZPN dostał od UEFA 8 mln premii. Już na turnieju europejska federacja płaci poszczególnym związkom - pół miliona euro za remis ich drużyny i milion za zwycięstwo. Jak łatwo policzyć, nasi zawodnicy już przed meczem Polska - Ukraina zarobili we Francji 1,5 mln euro. Ale

Stopy w strefie euro i Wielkiej Brytanii bez zmian

2010-11 gospodarka strefy euro będzie się rozwijała odpowiednio w tempie 0,8 i 1,5 proc. Najnowsze szacunki mówią o wzroście na poziomie 1 i 1,2 proc. Ekonomiści banku szacują, że inflacja w tym roku będzie na poziomie 1,5 proc., a w przyszłym wzrośnie do 1,6 proc. Tymczasem zdaniem ekonomistów Banku

TVP bije rekordy oglądalności. Polsat i TVN z najsłabszymi wynikami od wielu lat

Bezkonkurencyjnym liderem rynku telewizyjnego w tygodniu od 11 do 17 czerwca była TVP 1. Udział stacji wyniósł 22,81 proc. i był o ponad 4 proc. wyższy niż w poprzednim tygodniu - wynika z danych Nielsen Audience Measurement na zlecenie portalu Wirtualnemedia. Na drugim miejscu zestawienia

Bieliński z Action: Zawsze miałem smykałkę do handlu

Action to jedna z największych firm w Polsce zajmujących się handlem i dystrybucją urządzeń komputerowych, RTV/AGD, telekomunikacyjnych i artykułów dziecięcych. - W ostatnim roku wydaliśmy na sam rozwój logistyki, m.in. na automatyczny magazyn, 100 mln - mówi Bieliński. Spółka działa w Europie

Bez większych zmian na złotym. Tracą banki, które udzielały kredytów frankowych

proc. W poniedziałek o 17.12 amerykańska waluta drożała wobec złotego o 0,1 proc., euro - o 0,5 proc. - Osłabienie złotego, po pierwsze, związane było z niepewnością, którą niesie ze sobą w zasadzie każda zmiana władzy, a po drugie - z groźbą realizacji niekorzystnych dla polskiej gospodarki oraz

Bilion euro na polisy

zebrały w ubiegłym roku 643 mln euro składek, czyli aż o 11 proc. mniej niż rok wcześniej. To duże tąpnięcie, zwłaszcza po rekordowym 2007 r. Wówczas wzrosty w Europie sięgały 7 proc., a np. w samej Wielkiej Brytanii aż 30 proc. Dla porównania w kryzysowych latach 2000-2001 spadek był zaledwie 1-proc

Wymieniasz pieniądze w banku? Sprawdź możliwość negocjowania kursu walut

systemu MultiBanku o otrzymanej przez nich korespondencji. W zeszłym roku przy wymianie 17 tys. euro kurs tabelowy (który nie zależy od ilości wymienianej waluty) wynosił 1 euro = 4,1925 , a kurs wynegocjowany wynosił 1 euro = 4,1940 . Przy teoretycznej wymianie 50 tys. euro wzrósł on aż do

Rubel gwałtownie się umacnia. Ale Rosjanie mówią o kryzysie

umocnienie rubla, a także Gazprom. W czwartek zarząd rosyjskiego koncernu gazowego rekomendował, by dywidenda z zysków za 2014 r. pozostała na poziomie z poprzedniego roku, czyli 7,2 rubla na 1 akcję. Tymczasem w marcu rosyjskie ministerstwo finansów przewidywało, że dywidenda Gazpromu za 2014 r. wyniesie

Francja będzie walczyć z bezrobociem wśród najmłodszych

Państwo francuskie przeznaczy 1 miliard 300 milionów euro na walkę z bezrobociem wśród młodzieży. Nicolas Sarkozy wygłosił przemówienie poświęcone zwalczaniu tego zakorzenionego we Francji zjawiska Prezydent Francji przedstawił swój program walki z bezrobociem młodzieży w centrum szkoleniowym

Nowy kurs EURO w zamówieniach publicznych

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest do określania co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego

Grexit według IFM: Bilion euro kosztów i bankructwo Europejskiego Banku Centralnego

- Jeśli ktoś myśli, że Europa i światowa gospodarka są przygotowane na wyjście Grecji ze strefy euro, lepiej niech zrewiduje swój pogląd - mówi w wywiadzie dla agencji Bloomberg Charles Dallara, szef Instytutu Finansów Międzynarodowych, który reprezentuje banki komercyjne w negocjacjach z rządem

Unicredit miał 1727 mln euro netto, 831,47 mld euro aktywów w IV kw. 2018 r.

Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - Unicredit odnotował 1 727 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 801 mln euro zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 776 mln euro wobec 2 646 mln euro

Sukces zagrożony

i mogą istotnie rzutować na wzrost gospodarczy w ciągu najbliższych kilku lat. Słowacja związała swoją koronę z systemem ERM 2 w listopadzie 2005 r. przy kursie 38,45 za 1 euro. W tym samym czasie kurs złotego wynosił 3,90, a kurs korony czeskiej 28,90. Korona słowacka była dwa razy rewaluowana: w

Saldo obrotów bieżących wyniosło ok. +1772 mln euro w styczniu wg analityków

Warszawa, 18.03.2019 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w styczniu 2019 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości ok. 1 772 mln euro, przewidują ekonomiści ankietowani przez ISBnews. Według dziewięciu ankietowanych przez ISBnews analityków, nadwyżka C/A w styczniu wyniosła

EBC i Bank Anglii utrzymały stopy na rekordowo niskich poziomach

Główna stopa EBC sięga 1 proc., a Banku Anglii zaledwie 0,5 proc. Analitycy oczekują, że w ciągu kolejnych kilku miesięcy najprawdopodobniej jednak zdecydują się na zaostrzenie polityki pieniężnej. Na razie Bank Anglii ogłosił w czwartek, że nie będzie już więcej dodrukowywał pieniędzy, za które

Eurostat: Nadwyżka w handlu zagr. strefy euro wyniosła 13,1 mld euro we wrześniu

państw strefy euro (niewyrównany sezonowo) spadł o 1% w ujęciu rocznym i wyniósł 184,8 mld euro, zaś import wzrósł o 6,4% r/r i wyniósł 171,7 mld euro. (ISBnews)    

Eurostat: Produkcja przemysłowa w strefie euro wzrosła o 1,4% m/m w styczniu

Warszawa, 13.03.2019 (ISBnews) - Wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa w strefie euro wzrosła o 1,4% m/m w styczniu 2019 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W całej UE produkcja wzrosła o 1% w tym ujęciu. Konsensus rynkowy dla strefy euro przewidywał wzrost

Pfleiderer miało 0,13 mln euro straty netto, 29,1 mln euro EBITDA w II kw. 2019

na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,1 mld euro w 2018 r. (ISBnews)