1 usd in pln

Inflacja utrzyma się w okolicach 2% w I kw. 2018 wg analityków

kontrybucji inflacji cen żywności. Prognozujemy, że wskaźnik inflacji średniorocznej w 2018 r. ukształtuje się na poziomie 1,8% r/r wobec 2,0% r/r w 2017 ." - ekonomista BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Inflacja CPI

Presja inflacyjna będzie ograniczona do końca 2017 r. wg analityków

-sierpień w USD i o ok. 9% w PLN. Jednocześnie do spadku przeciętnego poziomu cen przyczyniła się tańsza żywność. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w sierpniu spadły o 0,6% m/m, przez co roczna inflacja w tej kategorii obniżyła się symbolicznie do 4,3% r/r wobec 4,4% r/r w lipcu. Wyższe ceny paliw

Październikowe dane wskazują na dalszy solidny wzrost PKB w IV kw. wg analityków

. Wzrost cen producentów był nieco wyższy od oczekiwań rynkowych. Nieco niższej presji na wzrost cen surowców na rynkach światowych towarzyszyło silniejsze niż we wrześniu umocnienie PLN do USD w ujęciu rocznym, co przełożyło się na niewielki spadek inflacji PPI w październiku. Podsumowując

Lipcowe dane przemawiają za wzrostem PKB powyżej 4% w III kw. wg analityków

Wojciechowski. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Opublikowane dziś lipcowe dane ze sfery realnej, zwłaszcza dynamika produkcji przemysłowej i dynamika sprzedaży detalicznej, są niższe od oczekiwań, ale jednocześnie wyższe od zanotowanych w czerwcu i tym samym

Dane za XII wskazują na kontynuację wysokiej dynamiki PKB w IV kw. wg analityków

statystycznej, istotnego umocnienia PLN do USD w ujęciu r/r oraz niższych niż przed rokiem cen głównych surowców. Dzisiejsza publikacja danych ze sfery realnej uzupełnia obraz polskiej gospodarki w 4Q17. Uwzględniając dostępne dane o produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano

Dane za XI wskazują na wzrost PKB w IV kw. zbliżony do III kw. wg analityków

wydobywaniu o 5,0% r/r, wobec odpowiednio 2,4% r/r i 23,9% r/r miesiąc wcześniej. Wzrost cen producentów był wyraźnie niższy od oczekiwań rynkowych (2,2% r/r). Na spadek inflacji producenckiej w ujęciu rocznym oddziaływała w naszej ocenie wyraźnie wyższa baza statystyczna, istotne umocnienie PLN do USD

Wrześniowe dane wskazują na wzrost PKB rzędu 4,5-4,7% w III kw. wg analityków

naszych oczekiwań. Ceny producentów wzrosły pomimo silniejszego niż w sierpniu umocnienia PLN do USD, co może sygnalizować, że presję na wzrost cen produkcji sprzedanej przemysłu także ze strony czynników krajowych" - starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś. "Wrześniowe dane ze sfery

Rosnący popyt krajowy i zagr. wesprze prod. przemysłową w kolejnych miesiącach

% r/r w marcu (po korekcie), co jest wynikiem niższym od mediany prognoz rynkowych (4,5% r/r). Ceny w górnictwie wzrosły o 27,0% r/r, a ceny w przetwórstwie przemysłowym o 3,6% r/r. Wolniejszy wzrost cen producenckich był pochodną spadków cen metali na światowych rynkach i umocnienia PLN do USD"

Sierpniowe dane przemawiają za wzrostem PKB rzędu 4,5% w III kw. wg analityków

zwiększyły się o 2,5% r/r, a ceny w górnictwie i wydobywaniu o 18,9% r/r, wobec odpowiednio 1,6% r/r i 18,2% r/r (po rewizji) miesiąc wcześniej. Wzrost cen producentów nieznacznie niższy od naszych oczekiwań. Umocnienie PLN do USD nie było w stanie ograniczyć presji ze strony wzrostu cen surowców na

Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002 - załącznik 1

. na 2002 r skutki zmian dokonanych bądź uchwalonych przez Sejm RP w 2001 r., w szczególności: (1) wprowadzenie zwrotów na paliwa rolnicze, (2) objęcie stawką 3% do 31.12.2003 r. sprzętu komputerowego, obniżenie do 7% stawki na usługi teleinformatyczne i wprowadzenie zwolnienia od podatku dla połączeń