1 usd in pln

Przegląd prasy

netto w I kw. 2020 r. --Bittel z MI: W ramach KPK przebudowano blisko 4,4 tys. km linii kolejowych --Sieć Spar: Drogeria Vica dołączyła do projektu 'Shop in Shop' --Korekta spadkowa na PLN z powodu niespodziewanej obniżki stóp procentowych --ING: Obniżka sprowadzająca stopy do zera rodzi

Zysk netto Hutmena spadł r/r do 3,44 mln zł w IV kw. 2015 r.

przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 070,53 mln zł w porównaniu z 988,66 mln zł rok wcześniej. Spółka podała, że wyższa wartość przychodów dotyczyła sprzedaży produktów, usług oraz materiałów. GK Hutmen zanotowała 5% wzrostu ilości sprzedaży wyrobów w stosunku do roku 2014. Średnia cena miedzi na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

platformy DataWalk w zakresie związanym z przeciwdziałaniem nadużyciom, podała spółka. Źródło: ISBnews   CD Projekt: Skumulowane przychody ze sprzedaży gry "Wiedźmin 3" na platformie Steam w okresie od 1 października 2018 r. do dziś przekroczyły 50 mln USD, podał CD Projekt. Źródło

Produkcja przem. w VIII sugeruje wzrost PKB bliżej 4% w III kw. wg analityków

, wobec odpowiednio 0,0% r/r i 1,6% r/r w poprzednim miesiącu (po korekcie). Wzrostowi inflacji PPI sprzyjała większa niż przed miesiącem skala osłabienia PLN do USD w ujęciu rocznym. Skala tego wpływu była mitygowana przez spadki cen głównych surowców na rynkach światowych. Dzisiejsze dane nie zmieniają

Prezydent podpisał ustawę budżetową na rok 2017

budżetowej przyjęto, że: wzrost produktu krajowego brutto w 2017 r. wyniesie 3,6%, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku stanowić będzie 8,0%, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrośnie o 1,3%, natomiast średni kurs złotego ukształtuje się na poziomie 4,29 PLN/EUR i 3,95 PLN/USD

Inflacja może silnie wyhamować od początku 2021 roku wg analityków

; - analitycy mBanku. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "GUS potwierdził wzrost inflacji CPI w czerwcu do 3,3%r/r. Zaskoczenie względem wcześniejszych prognoz wywołała inflacja bazowa. Komunikat urzędu wskazuje, że najmocniej wzrosły ceny transportu oraz

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Szacuje się, że ich łączne roczne obroty kształtują się na poziomie ok. 1 mld PLN. Firmy te notują wzrosty przekraczające nawet 30 proc. (r/r), a większość swoich usług (70 proc.) eksportują.   Źródło: SoDA BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI GPW: Planuje osiągnąć 10% przychodów z nowych rozwiązań

Dynamika wzrostu PKB w III kw. br. może być zbliżona do II kw. wg analityków

miesiącu. Ceny głównych surowców metalicznych, jak również ropy naftowej utrzymywały się w lipcu na względnie niskich poziomach, przy nieco większej skali osłabienia PLN do USD niż w czerwcu. Dane nie zmieniają perspektyw krajowej polityki pieniężnej. W scenariuszu bazowym niezmiennie zakładamy, że stopy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Unii Europejskiej, uważa Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Od 1 sierpnia udzielający zamówień publicznych mają obowiązek odbierania e-faktur za pośrednictwem PEF, niezależnie od wartości

Przegląd prasy

Carpatia --Prezes Grupy Lotos oczekuje wzrostu cen ropy do 45-50 USD/bbl na koniec roku --Trzy listy intencyjne zostaną podpisane podczas Welconomy Forum in Toruń 7-8 III --Grupa Lotos chce zwiększać udział zakupu ropy z kierunków innych niż rosyjski --Grupa Lotos nadal monitoruje rynek pod kątem

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

USD/euro. Źródło: ISBnews Allegro: Uruchomi 16 września Allegro Lokalnie - miejsce, gdzie będzie można znaleźć ogłoszenia od prywatnych osób oraz kupić przedmioty od sprzedających z najbliższej okolicy, podała spółka. Źródło: ISBnews innogy Stoen: Zainstalował w Warszawie 1 800 tzw. inteligentnych

Dane za lipiec sugerują spowolnienie wzrostu PKB w III kw. wg analityków

dynamika wzrostu cen głównych surowców, a efekt ten nie był rekompensowany przez kurs USD-PLN, który był na zbliżonym poziomie jak w lipcu 2017 r. Dzisiejsze dane nie mają istotnego wpływu na perspektywy polityki pieniężnej. Biorąc pod uwagę utrzymujące się mocno „gołębie" nastawienie większości

Dane za VI sugerują utrzymanie solidnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

wyraźnie wyższe niż przed rokiem były ceny głównych surowców, a efekt ten nie był łagodzony przez kurs USD-PLN, który był na zbliżonym poziomie jak w czerwcu 2017 r.  Dzisiejsze dane nie mają większego wpływu na perspektywy polityki pieniężnej. Biorąc pod uwagę obecną „gołębią" retorykę

Inflacja utrzyma się w okolicach 2% w I kw. 2018 wg analityków

kontrybucji inflacji cen żywności. Prognozujemy, że wskaźnik inflacji średniorocznej w 2018 r. ukształtuje się na poziomie 1,8% r/r wobec 2,0% r/r w 2017 ." - ekonomista BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Inflacja CPI

Inflacja pozostanie poniżej celu 2,5% r/r do końca 2018 r. wg analityków

r. wskaźnik CPI osiągnął poziom poniżej dolnej granicy odchyleń inflacji od celu (+/-1 pkt proc.).  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 1,4% w ujęciu rocznym w lutym 2018 r. (wobec 1,9% r/r w styczniu). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny

Presja inflacyjna będzie ograniczona do końca 2017 r. wg analityków

-sierpień w USD i o ok. 9% w PLN. Jednocześnie do spadku przeciętnego poziomu cen przyczyniła się tańsza żywność. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w sierpniu spadły o 0,6% m/m, przez co roczna inflacja w tej kategorii obniżyła się symbolicznie do 4,3% r/r wobec 4,4% r/r w lipcu. Wyższe ceny paliw

Październikowe dane wskazują na dalszy solidny wzrost PKB w IV kw. wg analityków

. Wzrost cen producentów był nieco wyższy od oczekiwań rynkowych. Nieco niższej presji na wzrost cen surowców na rynkach światowych towarzyszyło silniejsze niż we wrześniu umocnienie PLN do USD w ujęciu rocznym, co przełożyło się na niewielki spadek inflacji PPI w październiku. Podsumowując

Lipcowe dane przemawiają za wzrostem PKB powyżej 4% w III kw. wg analityków

Wojciechowski. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Opublikowane dziś lipcowe dane ze sfery realnej, zwłaszcza dynamika produkcji przemysłowej i dynamika sprzedaży detalicznej, są niższe od oczekiwań, ale jednocześnie wyższe od zanotowanych w czerwcu i tym samym

Dane za XII wskazują na kontynuację wysokiej dynamiki PKB w IV kw. wg analityków

statystycznej, istotnego umocnienia PLN do USD w ujęciu r/r oraz niższych niż przed rokiem cen głównych surowców. Dzisiejsza publikacja danych ze sfery realnej uzupełnia obraz polskiej gospodarki w 4Q17. Uwzględniając dostępne dane o produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano

Dane za XI wskazują na wzrost PKB w IV kw. zbliżony do III kw. wg analityków

wydobywaniu o 5,0% r/r, wobec odpowiednio 2,4% r/r i 23,9% r/r miesiąc wcześniej. Wzrost cen producentów był wyraźnie niższy od oczekiwań rynkowych (2,2% r/r). Na spadek inflacji producenckiej w ujęciu rocznym oddziaływała w naszej ocenie wyraźnie wyższa baza statystyczna, istotne umocnienie PLN do USD

Dane za marzec wskazują na solidny wzrost PKB w I kw. bliski 5% wg analityków

prognoz: 0,0% r/r). Wyższa dynamika PPI związana jest ze znacznym wzrostem cen surowców w ujęciu rocznym, który jednak jest częściowo niwelowany przez równoległe umocnienie PLN do USD. Dzisiejsze dane nie mają większego wpływu na perspektywy polityki pieniężnej. Obecna „gołębia" retoryka

Dane styczniowe wskazują na wzrost PKB ok. 5% r/r w I kw. wg analityków

rynkach światowych była ograniczana przez osłabienie USD względem PLN. Dzisiejsze dane nie powinny mieć istotnego wpływu na stanowisko dominującej „gołębiej" większości w RPP opowiadającej się kontynuacją stabilizacji stóp co najmniej do końca tego roku. Podtrzymujemy jednak oczekiwanie, że

Wrześniowe dane wskazują na wzrost PKB rzędu 4,5-4,7% w III kw. wg analityków

naszych oczekiwań. Ceny producentów wzrosły pomimo silniejszego niż w sierpniu umocnienia PLN do USD, co może sygnalizować, że presję na wzrost cen produkcji sprzedanej przemysłu także ze strony czynników krajowych" - starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś. "Wrześniowe dane ze sfery

Rosnący popyt krajowy i zagr. wesprze prod. przemysłową w kolejnych miesiącach

% r/r w marcu (po korekcie), co jest wynikiem niższym od mediany prognoz rynkowych (4,5% r/r). Ceny w górnictwie wzrosły o 27,0% r/r, a ceny w przetwórstwie przemysłowym o 3,6% r/r. Wolniejszy wzrost cen producenckich był pochodną spadków cen metali na światowych rynkach i umocnienia PLN do USD"

Sierpniowe dane przemawiają za wzrostem PKB rzędu 4,5% w III kw. wg analityków

zwiększyły się o 2,5% r/r, a ceny w górnictwie i wydobywaniu o 18,9% r/r, wobec odpowiednio 1,6% r/r i 18,2% r/r (po rewizji) miesiąc wcześniej. Wzrost cen producentów nieznacznie niższy od naszych oczekiwań. Umocnienie PLN do USD nie było w stanie ograniczyć presji ze strony wzrostu cen surowców na

Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002 - załącznik 1

. na 2002 r skutki zmian dokonanych bądź uchwalonych przez Sejm RP w 2001 r., w szczególności: (1) wprowadzenie zwrotów na paliwa rolnicze, (2) objęcie stawką 3% do 31.12.2003 r. sprzętu komputerowego, obniżenie do 7% stawki na usługi teleinformatyczne i wprowadzenie zwolnienia od podatku dla połączeń

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Warszawa, 06.03.2015 (ISBnews) - Polsat Cyfrowy z Polkomtelem chcą mieć 1 mln klientów smartDOM-u w tym roku, Comarch i Qumak optymistycznie o wynikach w 2015, Grupa AB chce wzmacniać pozycję w regionie, Roman Durka przechodzi do Sygnity, Qumak zapowiada pozew o 65 mln zł za e-dolnyslask, Intel