1 urząd skarbowy

Piotr Skwirowski

1 proc. od fiskusa nieco później niż rok temu, za to większy

1 proc. od fiskusa nieco później niż rok temu, za to większy

Zaniechajcie oskarżeń wobec Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych, bo wcale nie opóźniają wypłat 1 proc. - apeluje do fundacji i stowarzyszeń Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Ukarani za 1 procent

Osoby, które zaznaczyły w PIT, jakiej organizacji chcą przekazać 1 procent podatku, poczekają dłużej na należny im zwrot podatku dochodowego. Urzędy skarbowe mają kłopot z rozliczeniem takich PIT-ów, bo jest błąd w programie Poltax.

Śląski Urząd Celno-Skarbowy wszczął kontrolę wobec ZM Henryk Kania

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach wszczął wobec Zakładów Mięsnych Henryk Kania w restrukturyzacji kontrolę celno-skarbowej, w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczenia i wpłacenia podatku od

Przekazanie 1% podatku na szlachetne cele

dziesiątek groszy w dół . Sposób wyliczenia omawianej kwoty prezentuje poniższy przykład. Ilu organizacjom można przekazać część podatku? Podatnik może wskazać w zeznaniu rocznym tylko jedną organizację pożytku publicznego, na rzecz której naczelnik urzędu skarbowego zobowiązany jest przekazać 1

1 proc. w interpretacjach urzędowych

interpretacjach wydanych przez urzędy skarbowe 1 proc. w interpretacjach urzędowych Kiedy nie można odliczyć darowizny 1 proc. podatku? Jak dokumentować takie darowizny? Czy pracodawca może rozliczyć podatnika, który chce podarować 1 proc. swojego podatku? I czy możliwe jest odliczenie darowizny przekazanej na

US zaliczył nadpłatę spółki zależnej Ciechu na poczet zobowiązania podatkowego

Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (Urząd 1) zaliczył posiadaną przez Verbis Eta, spółkę zależną Ciechu, wierzytelność o zwrot podatku VAT w wysokości 30 775 122 zł (nadpłata) na poczet spornego zobowiązania wynikającego z decyzji

Kasy fiskalne w gabinetach. Urząd Skarbowy szkoli, lekarze psioczą

Kasy fiskalne w gabinetach. Urząd Skarbowy szkoli, lekarze psioczą

Urzędnicy skarbowi nie instruują, w jaki sposób używać kas. Od spraw technicznych są sprzedawcy tych urządzeń. Inspektorzy informują m.in. o tym, którzy lekarze powinni, wg przepisów, kupić kasy i je używać. - Lekarze, którzy przekroczyli obrót 40 tys. zł w tamtym roku, bądź w tym, od 1 maja muszą

US wstrzymał decyzję dot. zaległości podatkowej Emperii, przyjął zabezpieczenia

podatkowej, ustanowionej pełnomocnikiem w sprawie, informację o doręczeniu w dniu 5 września 2017 r.: 1) Postanowienia naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o wstrzymaniu do dnia 20 sierpnia 2018 r. wykonania decyzji dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 8

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o KAS zwiększającą jej uprawnienia

-Skarbowej" - czytamy w informacji. Zmiany te dotyczą między innymi: 1) poszerzenia uprawnień do pozyskiwania danych i informacji przez KAS: a)  poszerzenia zakresu pozyskiwanych danych, w tym: - przyznania Szefowi KAS oraz naczelnikowi urzędu celno-skarbowego uprawnień do

Prezydent podpisał nowelę ustawy dot. monitorowania obrotu niektórymi paliwami

podmiotów olejowych; - regulacje dotyczące właściwości miejscowej naczelników urzędów skarbowych w sprawach rejestracji dla zużywających podmiotów olejowych lub pośredniczących podmiotów olejowych; - uprawienia organów skarbowych o charakterze weryfikacyjnym; - obowiązek złożenia zgłoszenia

Urząd zakwestionował prawo odliczenia VAT przez spółki Ciechu

aktualnie łącznej wysokości ok. 23 mln zł z tytułu odsetek, wynika z komunikatu spółki. Grupa nie zgadza się ze stanowiskiem urzędu i zamierza podjąć czynności procesowe. Według komunikatu pełnomocnik spółek grupy Ciech otrzymał: 1. decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w

Zmiany w ustawie o PIT

), będą mogli złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1 proc. podatku. Oświadczenie takie wraz z rocznym obliczeniem podatku PIT byłoby traktowane jak zeznanie podatkowe. Oświadczenie podatnik mógłby złożyć w wersji papierowej

ZM Henryk Kania nie mogą zaliczyć zwrotu z tytułu VAT za czerwiec i lipiec br.

r., podała spółka. "Spółka otrzymała: 1) postanowienie Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z 30 września 2019 r. w którym odmówiono spółce zaliczenia zwrotu z tytułu podatku od towarów i usług wynikającego z korekty deklaracji VAT-7 za czerwiec 2019 r. na poczet

Rząd przyjął nowelizację ustawy o KAS zwiększającą jej uprawnienia

narzędzia umożliwiające skuteczniejsze wykonywanie kontroli celno-skarbowej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).  "Przewidziano następujące zmiany: 1. Wprowadzono regulacje dotyczące dostępu do informacji niezbędnych do realizacji ustawowych zadań przez KAS: - rozszerzenie zakresu

Nowela dot. wykazu podatników VAT została skierowana do sejmowej komisji

;szczególności dotyczących rejestracji do celów VAT. Wykaz zminimalizuje ryzyko nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT-owskich. Wprowadzany wykaz będzie zawierał dane podatników, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo których wykreślono z rejestru jako

Unified Factory wystąpi o zwrot VAT na kwotę 6,54 mln zł

Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Unified Factory zdecydował o wystąpieniu do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego o zwrot podatku od towarów i usług (VAT-7), wynikającego z nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, która według stanu na dzień 31 sierpnia 2018 roku wynosi 6,54 mln zł

Rząd chce, by nowa ustawa o podatku dochodowym weszła w życie 15 marca

marca do 15 kwietnia 2017 r. Z kolei emeryci i renciści oświadczenie będą mogli złożyć do 30 kwietnia.  "Płatnicy nowe regulacje będą stosować do dochodów uzyskanych przez pracowników w 2017 r. Począwszy od 2018 r. wnioski do urzędu skarbowego będzie można składać od 1 stycznia do 15

Nowelizacja ustawy o KAS zakłada m.in. prowadzenie spraw bez angażowania policji

; - czytamy w uzasadnieniu do projektu Według ustawodawcy, zmiana zawarta w art. 2 w ust. 1 w pkt 16 lit. b  uzasadniona jest koniecznością zapewnienia prawidłowej reakcji na zachowania mające znamiona przestępstwa. "W obecnym stanie prawnym ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej przewiduje

Projekt ustawy dot. wyłudzeń skarbowych został skierowany do podkomisji

etatów na poziomie analitycznej jednostki centralnej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Przewidywane jest także zatrudnienie w Izbach Administracji Skarbowej docelowo 40 pracowników do prowadzenia kontroli w urzędach celno-skarbowych, podano także.   "Projekt przewiduje: 1

Rząd przyjął nowelizację ws. monitorowania obrotu olejem opałowym

przedsiębiorców. Zasadnicza część przepisów ma obowiązywać od 1 września 2019 r., z wyjątkiem pakietu rozwiązań, które wejdą w życie w innych terminach. Przewidziano wcześniejszy termin na dokonywanie uproszczonych zgłoszeń rejestracyjnych do urzędu skarbowego. Z kolei do końca marca 2020 r. podmioty

Rząd chce, by ustawa dot. podatku od sprzedaży detal. weszła w życie 1 września

przepisów, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, podatnicy tego podatku będą obowiązani od dnia 1 września 2019 r. składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, deklaracje podatkowe o wysokości podatku (PSD-1) - do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego

Projekt ustawy dot. wyłudzeń skarbowych skierowany został do Sejmu

). Przewidywane jest także zatrudnienie w Izbach Administracji Skarbowej docelowo 40 pracowników do prowadzenia kontroli w urzędach celno-skarbowych, podano także.   "Projekt przewiduje: 1) dokonywanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej analiz ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych

Rząd przyjął dwie nowelizacje ustawy o podatku od towarów i usług

usług będą składać do urzędu skarbowego deklarację VAT w formie nowego pliku JPK_VAT - przesyłaną tylko w formie elektronicznej. Będzie to prostsze narzędzie do rozliczania podatku VAT z urzędem skarbowym oraz walki z nadużyciami podatkowymi, w tym wystawianiem „pustych faktur" i

CCC utworzyło 21 mln zł rezerwy w związku z decyzją organu podatkowego

z otrzymaniem wydanej przez naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu decyzji w sprawie określenia spółce CCC.eu wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu dokonanej czynności nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie

Prezydent podpisał ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Warszawa, 05.12.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Krajowej Administracja Skarbowej (KAS), która połączy Służbę Celną, administrację podatkową i urzędy kontroli skarbowej w jedną strukturę. Reforma ma wejść w życie 1 marca 2017 r., podała Kancelaria Prezydenta. 

Rząd przyjął nowelę dot. wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT

Skarbowej (KAS) udostępni w postaci elektronicznej ogólnodostępny wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT od 1 września 2019 r. "1 września 2019 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) udostępni w postaci elektronicznej ogólnodostępny wykaz podmiotów zarejestrowanych jako

Impel: Izba Administracji Skarbowej uchyliła decyzję ws. VAT od spółki zależnej

Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Hospital Service Company, spółka zależna Impela, otrzymała decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu o uchyleniu w całości decyzji organu I instancji, tj. Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu i umorzeniu postępowania w sprawie

Famur otrzymał decyzję organu podatkowego, ma zapłacić ok. 14,8 mln zł

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Famur otrzymał decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów osiągniętych w latach 2013-2015. Organ podatkowy odnotował powstanie zaległości podatkowej za kontrolowany okres w

ABC Data szacuje 78,9 mln zł skonsolid. straty netto w 2018 w wyniku odpisów

postępowanie kontrolne z upoważnienia dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. W dniu 7 maja 2018 r. doręczono iSource

PKP Cargo: Rozwiązanie rezerwy poprawi wynik grupy za III kw. o ok. 24,4 mln zł

Grupy, podało PKP Cargo. "Decyzja o rozwiązaniu rezerwy została podjęta na podstawie otrzymanego wyniku kontroli wydanego przez Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie. Rozwiązanie rezerwy będzie miało dodatni bezpośredni wpływ na wynik finansowy grupy PKP Cargo za III kwartał 2019 r. w

Spółka zal. Mennicy odwołała się od decyzji o 188,98 mln zł zaległego podatku

Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie: 1. stwierdził zawyżenie przez MMSZ podatku naliczonego o łączną kwotę 188 983 796,65 zł, twierdząc że faktury VAT otrzymane przez MMSZ od wybranych kontrahentów, potwierdzające dokonanie przez MMSZ zakupów towarów, nie mogły stanowić podstawy

Darowizna bez podatku? Teraz to łatwe!

Można napisać np.: „Przekazuję 200 tys. panu X na zakup mieszkania”. Gdy fiskus zobaczy taki zapis, nie będzie miał wyboru i będzie musiał zrezygnować z poboru podatku. I to nawet wtedy, gdy nie powiadomimy urzędu skarbowego o otrzymanej darowiźnie. Przykład. Pani Maria dostała

MF liczy, że mechanizm podzielonej płatności będzie obligatoryjny od 2019 r.

wyjaśnień resortu, jeżeli dana firma płaci za tzw. towary wrażliwe (m.in. wyroby stalowe, paliwa, olej rzepakowy, dyski twarde) i użyje MPP, to nie będzie odpowiadać solidarnie z dostawcą za jego zaległości podatkowe.  "Chcemy uczulić urzędy skarbowe, aby nie doszło po 1 lipca do jakiś zatorów

NIK: Ściągalność VAT poprawiła się m.in. dzięki wprowadzonym przez rząd zmianom

oszustwach karuzelowych. Analizowane były przede wszystkim podmioty, które wykazywały wysokie zwroty podatku VAT (powyżej założonej kwoty). Do września 2017 r., korzystając z plików JPK_VAT przeprowadzono 84 analizy. Ich wyniki przekazywano do właściwych urzędów skarbowych. Na tej podstawie  wstrzymano

Skarb Państwa złożył zażelenie od postanowienia dot. spisu wierzytelności Action

Skarb Państwa - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zaskarżył postanowienie w przedmiocie rozpoznania sprzeciwu tego wierzyciela co do łącznej kwoty 29 116 482 zł. "W tym: kwoty 1 210 zł, co do której skarżący wniósł o pomniejszenie swej wierzytelności oraz kwoty 29 115

Rzad przyjął nowelę ustawy tzw. okołobudżetowej na 2020 r.

funduszu świadczeń socjalnych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Od 1 sierpnia 2019 r. podstawa naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zwiększy się o 3,4%. Z funduszu finansowane są np. „wczasy pod gruszą", czy karnety sportowe dla pracowników" - czytamy w

Nowy rewolucyjny wyrok ws. podatku od darowizn. Dostała 200 tys. od rodziców, a sąd kazał zapłacić PIT

zgłosiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w swoim mieście nabycie od matki pieniędzy. Wszystkie formalności załatwiła zgodnie z prawem, a wiec zgłoszenie złożyła na urzędowym formularzu SD-Z2 (zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych). W czerwcu 2018 r., czyli dwa lata od przekazania

MF uruchomi 15 lutego 2019 r. portal z wypełnionymi deklaracjami rocznymi PIT

przyszłego roku taka wypełniona deklaracja będzie już czekała na portalu podatkowym.  Jeżeli się zaloguje, to będzie mógł uzupełnić ulgi, odliczenia i innego typu ulgi i można go wydrukować lub nie, i przesłać do urzędu skarbowego Jeśli nie podejmie żadnych działań, to z dniem 30 kwietnia PIT zostanie

Co powinien w sprawie Banasia sprawdzić fiskus? Na razie: "zyskał sutener, stracił suweren"

podatku od towarów i usług oraz kodeksu karnego-skarbowego. To wszystko jednak przypuszczenia, sprawę powinna więc dokładnie prześwietlić skarbówka. Jaka kara za zmniejszenie podatku? Czy Dawid O. jest coś winien fiskusowi? – Urząd skarbowy powinien „z urzędu” wszcząć postępowanie w tej

Prezydent podpisał ustawę powołującą Krajową Administrację Skarbową

16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej do postanowień ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz

Vivid Games w wyniku kontroli celno-skarbowej dokona korekt za 2016 r.

należnego podatku 642 739 zł. Kwota ta zostanie powiększona o należne odsetki, podano także. Spółka zastrzegła, że przekaże korektę do raportu rocznego za rok 2016 niezwłocznie, tj. po przekazaniu do właściwego Urzędu Skarbowego korekt rocznych deklaracji podatkowych.  Vivid Games odnotował 3 mln

Rząd przyjął ustawy o KAS, które m.in. podniosą ściągalność podatków

Warszawa, 17.10.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), zgodnie z którą 1 stycznia 2019 r. nastąpi przejęcie przez Centrum Informatyki Resortu Finansów (CI RF) całości zadań związanych z dostarczaniem usług informatycznych

MF: Nową ordynację podatkową rząd może przyjąć we wrześniu br.

; - dodał profesor Etel.  Etel wyjaśnił również, że jeśli jakaś firma zgłosi się z wnioskiem do urzędu o przeprowadzenie kontroli dotyczącej jakiejś transakcji, to taka usługa będzie płatna. "Szacujemy, że ta opłata będzie wynosiła 1% wartości transakcji z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi

KPMG: 56% Polaków złoży zeznanie podatkowe za 2017 rok przez internet

% podatników. Wstępnie wypełnione przez urząd skarbowy zeznanie podatkowe (tzw. PFR, ang. pre-filled tax return), które podatnicy ewentualnie uzupełniają o ulgi i odliczenia czy dane do przekazania 1 procent podatku, wybrało 7% osób, podano również. Z badania KPMG w Polsce wynika, że w zeznaniu podatkowym

Emperia odwoła się od decyzji UKS w Lublinie ws. podatku za 2011 r.

Warszawa, 02.03.2016 (ISBnews) - Emperia Holding spodziewa się, że ostateczna decyzja Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 rok może spowodować konieczność zapłaty zaległości podatkowej w wysokości 182,27 mln zł wraz z odsetkami, podała

NIK: Podatek bankowy nie wpłynął negatywnie na stabilność instytucji finansowych

. "Z powodu pośpiechu przy wprowadzaniu podatku bankowego dochody z podatku na 2016 r. zostały zawyżone, ale już w następnym roku, po stosownych analizach, oszacowano je dość trafnie, poinformowała Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Urzędy skarbowe i Minister Finansów skutecznie wykonywali zadania

1 proc. podatku w 10 minut. Czas na najprzyjemniejszy obowiązek w tym roku

, to w każdym z nich może wskazać OPP i w każdym może być to inna organizacja. W formularzach PIT są rubryki, w których podatnik może wyrazić zgodę na to, by urząd skarbowy przekazał jego dane (imię, nazwisko, adres i kwotę 1 proc.) wybranej organizacji. Będzie ona mogła mu wtedy podziękować

PIT 2018. Do wtorku trwa rozliczanie podatków z fiskusem. Najpewniej nie wiesz najważniejszego

O tym, jak spore problemy mentalne mają Polacy z podatkami, można się przekonać choćby po twórczości rodzimych specjalistów od, nazwijmy to, hip-hopu. I tak raper Popek rok temu pochwalił się na Instagramie odwiedzinami w urzędzie skarbowym. „Siemanko, witam wszystkich, słuchajcie, dzisiaj

MF: Przychody Funduszu Solidarnościowego wyniosą ponad 2 mld zł w 2019 r.

zeznanie w 2020 r. (w terminie do 30 kwietnia), podano także. "Pieniądze wpłyną do tego samego urzędu skarbowego, w którym rozliczany jest podatek dochodowy, czyli do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Danina będzie przekazywana przez urzędy skarbowe na Solidarnościowy

ABC Data: IAS podtrzymał decyzję ws. zobowiązania iSource w wys. 15,2 mln zł

podatku VAT za dalsze okresy" - czytamy dalej. Wskazać należy, że w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania przez iSource jej potencjalnych zobowiązań z tytułu decyzji Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z 1 sierpnia 2018 roku udzielona została gwarancja bankowa do

Grant Thornton/Euler Hermes: 72% CFO czuje zaostrzenie polityki podatkowej

niż w ubiegłorocznej edycji badania. "Z kolei już tylko 27% dyrektorów finansowych nie zauważa zmian w podatkach - w zeszłym roku takich odpowiedzi było aż 57%. Co ciekawe, w tym roku 1% badanych uważa, że polityka podatkowa urzędów skarbowych uległa złagodnieniu (w poprzednim badaniu nie było

Przegląd informacji ze spółek

. 18 mln zł w lipcu 2019 r., co oznacza spadek o 30% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż wyniosła ok. 146 mln zł, tj. o 24% mniej niż w roku poprzednim. Pełnomocnik Verbis ETA, spółki zależnej Ciechu, odebrał postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (US

Rewolucja w darowiznach. Nie musisz płacić już podatku fiskusowi

zapis, nie będzie miał wyboru i będzie musiał zrezygnować z poboru podatku. I to nawet wtedy, gdy nie powiadomimy urzędu skarbowego o otrzymanej darowiźnie. Darowizna na konkretny cel Pani Maria dostała darowiznę pieniężną od matki – przyjmijmy, że było to 400 tys. zł. Pieniądze dostała od

MF: Liczba e-PIT-ów za 2016 r. przekroczyła 50% wszystkich złożonych zeznań

, liczba elektronicznych zeznań w tym roku przekroczyła 50% wszystkich złożonych zeznań" - czytamy w komunikacie. Po uruchomieniu wstępnie wypełnionego przez urząd skarbowy zeznania podatkowego (PFR) w 2015 r. w tym roku dodano kolejne narzędzia, mające ułatwić podatnikom składanie zeznań przez

Rząd przyjął projekt Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

komunikacie. Daninę solidarnościową będą płaciły osoby fizyczne, których dochody w roku podatkowym przekroczą 1 mln zł (suma dochodów będzie pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Takich osób w 2019 r. będzie ok. 21 tysięcy. Pieniądze wpłyną do tego samego urzędu skarbowego, w 

PiS tworzy nowy urząd za 25 mln zł rocznie, aby pomóc podatnikom, których sam skrzywdził

rzeczniku przyjął już rząd i jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Nowy urząd zacznie działać 1 stycznia 2020 r. Rzecznikiem - według ustawy - ma być "wysokiej klasy specjalista w zakresie prawa podatkowego, który będzie stał na straży praw podatników, w szczególności poszanowania zasady zaufania do

UOKiK: Ustawa dot. zatorów płatniczych niebawem trafi do podpisu prezydenta

pomiędzy Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a Krajową Administracja Skarbową. UOKiK będzie mógł pozyskać informacje, dzięki którym będzie można uniknąć wszczynania postępowań wobec przedsiębiorców terminowo płacących należności, a działania Urzędu skoncentrują się na podmiotach tworzących zatory

Jak przyjąć darowiznę i nie zapłacić podatku? Jak rozliczyć ulgę podatkową? Poradnik dla darczyńców i obdarowanych

. podatku (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół). Pieniądze przeleje urząd skarbowy. Podatnik, który zdecyduje się na przekazanie 1 proc. podatku, nic na tym nie straci. Odwołanie darowizny Darowiznę można odwołać w dwóch sytuacjach: niedostatek darczyńcy; rażąca niewdzięczność obdarowanego

Pergamin zamyka rundę seed z 1 mln zł na rozwój machine learning dla umów

Izba Radców Prawnych w Łodzi, a także grupa CGO Legal Counseling, podano w materiale. Przez platformę elektronicznie podpisano już kilkadziesiąt tysięcy umów, a zawarte w ten sposób umowy były wielokrotnie uznawane przez instytucje państwowe, jak Urząd Skarbowy czy ZUS. Pergamin to platforma do

Urząd Skarbowy zarejestrował Podatkową Grupę Kapitałową Agory

Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego wydał decyzję o dokonaniu rejestracji umowy o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej Agora (PGK), w skład której wejdą: Agora oraz spółki zależne: Grupa Radiowa Agory, Agora TC, Trader.com (Polska), Helios

Od września nawet uczciwym firmom będą grozić srogie kary. Rząd uszczelnia podatki

; otrzymałam za sprzedaż tego towaru 1 mln – i występuję do urzędu skarbowego o zwrot nadwyżki VAT, właśnie te 230 tys. zł. Czekam na to 60 dni! Od dnia złożenia. Czyli finansuję skarb państwa 60 dni – narzeka właścicielka firmy. Nadchodzi obowiązkowy split payment Teraz podzielona płatność w

Fiskus pomoże rozliczyć PIT za 2016 r. Ale nie liczy na duże zainteresowanie podatników

składania zeznania podatkowego, ale wielu z nich to robi, bo chcą przekazać 1 proc. dla wybranej organizacji pożytku publicznego. Teraz, aby to zrobić, muszą wypełnić cały PIT-37. Po zmianach w prawie wystarczy, że wypełnią tylko krótkie oświadczenie, jakiej OPP chcą przekazać pieniądze. Urząd skarbowy sam

Jak łatwo za rządów PiS zostać oszustką VAT. Wstrząsająca opowieść księgowej

odnośnie do naliczania VAT-u od odwrotnego obciążenia [przy odwróconym VAT to kupujący, a nie sprzedający, odprowadza podatek do urzędu skarbowego]. Sugerowałam się zasadami sporządzania JPK, gdzie sprzedaż tych towarów wykazuje się bez VAT. Tak to zrozumiałam, że również zakup powinnam wykazywać bez VAT

Pułapka ulgi meldunkowej. Fiskus upomina się o zaległy podatek. Kwoty idą w dziesiątki tysięcy złotych

12 miesięcy oraz złożenie w urzędzie skarbowym oświadczenia o zamiarze skorzystania z ulgi. Ulga meldunkowa? Jaka ulga? Problem tylko w tym, że o tym ostatnim warunku podatnicy nie byli informowani. Ani przez firmy pośredniczące w sprzedaży nieruchomości, ani przez notariuszy, ani tym bardziej przez

Emperia jest na etapie 'zaawansowanego' due diligence w pozyskiwaniu inwestora

także Baran podczas dzisiejszej konferencji. Na początku sierpnia br. dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie utrzymał decyzję zobowiązania podatkowego Emperia Holding w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2011 w wysokości 142,46 mln zł. Emperia podała dziś w prezentacji wynikowej, że

Urząd celno-skarbowy żąda zwrotu 16,8 mln zł od spółki zależnej Mennicy Polskiej

Warszawa, 24.10.2017 (ISBnews) - Mennica Metale Szlachetne w restrukturyzacji (MMSZ) – spółka zależna Mennicy Polskiej - otrzymała decyzję naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, nakładającą obowiązek uiszczenia zaległości podatkowej w wysokości 16,8 mln zł z odsetkami

MF liczy na udział Krajowej Administracji Skarbowej w odbudowie dochodów podatk.

Warszawa, 21.09.2016 (ISBnews) - Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ma rozpocząć działalność 1 stycznia 2017 roku i ma przyczynić się do odbudowy dochodów podatkowych kraju, jak i ich zwiększenia, wynika z wypowiedzi ministra finansów Pawła Szałamachy. "Najbliższe tygodnie to będzie

Rewolucyjny wyrok NSA ws. zwrotu podatku. Fiskus nie odda jej 2 mln zł. Prawnicy: To skandaliczny przykład nadużycia

kwoty 6 mln zł i skierowali sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd I instancji. Sugestia była jedna: zasądzona kwota jest niewspółmierna do szkody. Pani Anna natychmiast po wyroku SN zwróciła się do urzędu skarbowego, aby oddał jej 2 mln zł podatku. Zapewniła, że gdy sąd ostatecznie zdecyduje, ile

FPP: Bezgotówkowo można teraz płacić w 28% punktów handlowych i usługowych

skarbowych czy wpłat podatków. Od marca 2017 r. liczba urzędów, w których zainstalowano terminale płatnicze, wzrosła 6-krotnie, terminale płatnicze znajdują się też we wszystkich policyjnych radiowozach. (ISBnews)  

Wyjechałeś na majówkę i nie złożyłeś PIT-a? Zobacz, czy grożą ci jakieś kary

nieco później niż zazwyczaj. Urzędniczy urzędów skarbowych zdają sobie sprawę, że wielu z nas rozlicza się z podatków na ostatnią chwilę. We wtorek urzędy będą więc czynne. Wydłużone dyżury urzędników zaplanowane jednak zostały na zeszły tydzień, nie każdy spóźnialski będzie więc miał komfortowe warunki

Działalność KAS przyniosła budżetowi państwa ok. 42,5 mld zł wpływów w 2017 r.

, rozmawiamy o planach i celach, które KAS ma jeszcze do zrealizowania. Obok uszczelniania systemu, istotne jest podniesienie efektywności, jakości obsługi podatnika i informatyzacja" - powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska. Według przedstawicieli KAS, do 28 lutego wpłynęło do urzędu 1 703 271

Skarbówka będzie mocniej nękać firmy?

sprzedaję go deweloperowi – wystawiam fakturę: 1 mln zł (nie ma VAT między deweloperem a mną – obowiązuje tu odwrotne obciążenie, żeby nie było oszustwa). Czyli ja zapłaciłam 1,23 mln zł – otrzymałam za sprzedaż tego towaru 1 mln – i występuję do urzędu skarbowego o zwrot nadwyżki

Projekt ustawy dot. wykazu podatników VAT został skierowany do Sejmu

; - czytamy także.  Projektowaną ustawą wprowadza się zmiany do ustawy o VAT, w wyniku których dotychczasowe informacje zawarte w dwóch wykazach, tj.: 1) podatników, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy

Fiskus na tropie znikających podatków

finansów z urzędu będzie przekazywał administracjom skarbowym innych krajów członkowskich informacje o dochodach ich obywateli w naszym kraju. W grę będą wchodziły ich dochody m.in. z pracy na etacie, kontraktów menedżerskich, emerytur i rent. Wszystko to, co na ten temat gromadzą urzędy skarbowe

Jak przekazać 1 proc. podatku w 2018 roku? Jest coraz prościej

OPP i może być to inna organizacja. W formularzach PIT są rubryki, w których podatnik może wyrazić zgodę na to, by urząd skarbowy przekazał jego dane (imię, nazwisko, adres i kwotę 1 proc.) wybranej organizacji. Będzie ona mogła mu wtedy podziękować. Oczywiście trzeba też prawidłowo wypełnić pozostałe

Cyfrowy Polsat: Zdarzenie jednorazowe obniży zysk netto za II kw. o 70,1 mln zł

dokonać płatności składających się łącznie na wyżej wymienioną kwotę na rzecz Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie do dnia 31 lipca 2019 roku" - czytamy dalej. Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka

Sygnity oddaje kolejny etap e-Podatków: Kanał Masowy dla Organów Rentowych

spółka. "Kanał Masowy dla Organów Rentowych obsługuje formularze rocznego zeznania podatkowego (PIT-40A/11A), które przesyłane są do urzędów skarbowych z organów rentowych, m.in.: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS czy Wojskowego Biura Emerytalnego

Cztery rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o 1 proc. (aby komuś szybko pomóc)

podatkowych, to w każdym z nich może wskazać OPP i w każdym może być to inna organizacja. W formularzach PIT są rubryki, w których podatnik może wyrazić zgodę na to, by urząd skarbowy przekazał jego dane (imię, nazwisko, adres i kwotę 1 proc.) wybranej organizacji. Będzie ona mogła mu wtedy podziękować

NIK: Zaległości podatkowe rosną szybciej niż dochody z podatków

posiadających zaległości przekraczające 1 mln zł. Na 30 czerwca 2016 r. w urzędach skarbowych figurowało 9 463 zobowiązanych winnych Państwu 47 627,7 mln zł (80,1% łącznej kwoty zaległości wymagalnych na ten dzień)" - czytamy także. NIK kieruje pod adresem Ministra Rozwoju i Finansów następujące wnioski

Coraz bliżej wprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej

detalicznej do wysokości 1 500 000 zł miesięcznie ma być zwolniony od podatku.Dla sieci handlowej właściwym organem podatkowym będzie organ właściwy dla franczyzodawcy.W przypadku osób fizycznych właściwy miejscowo w sprawie podatku będzie naczelnik urzędu skarbowego według miejsca położenia zorganizowanego

Nareszcie korzystny wyrok NSA w sprawie VAT

Stan faktycznyW deklaracji VAT-7 za kwiecień 2013 r. Spółka wykazała różnicę podatku VAT do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 3.318 zł wraz z wnioskiem o zwrot podatku VAT w terminie 25 dni.W dniu 21 maja, przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, została wszczęta kontrola podatkowa w zakresie

Będzie nowy abonament RTV. Wszyscy zrzucimy się na telewizję narodową

tego właśnie powodu „Wiadomości” – główny dziennik TVP 1 – stracił pierwsze miejsce w rankingu oglądalności, bo w ciągu roku ubyło mu prawie pół miliona widzów. – Ludzie, owszem, urzędowi skarbowemu zapłacą. Ale cała niechęć skupi się na TVP. Ludzie będą pytać. Dlaczego

Konsorcjum Stali utworzyło 31,86 mln zł rezerw w związku z decyzją UCS w Gdyni

Warszawa, 10.05.2017 (ISBnews) - Konsorcjum Stali utworzyło rezerwy w wysokości 31,86 mln zł w związku z naliczeniem przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni zaległości podatkowych za 2011 r., podała spółka. "Rezerwy te związane są z ryzykiem niekorzystnego dla emitenta

Fiskus nas nie gnębi. Zazwyczaj. Skomplikowane przepisy powodują spory

Najwyższa Izba Kontroli zbadała przestrzeganie praw podatników przez izby i urzędy skarbowe. Pod lupę wzięła okres od 2011 do połowy 2013 r. Przyjrzała się pracy 6 z 16 izb skarbowych i 12 z 400 urzędów skarbowych. Tragedii nie ma. Ba, można powiedzieć, że jest lepiej niż dawniej. - NIK pozytywnie

Wyprowadziła się od rodziców; ci przestali płacić czynsz. Komornik zajął pensję córki

Na rynku mieszkaniowym trwa prawdziwy boom zakupowy. Kredyty są rekordowo tanie, dlatego wielu Polaków decyduje się na ich zaciągnięcie. Kogo nie stać na spłatę kredytu, musi być przygotowany, że o swoje upomni się nie tylko bank, ale i urząd skarbowy. Dotyczy to wszystkich, którzy nie dawniej niż

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą m.in. daninę solidarnościową

dochodowym od osób fizycznych - pomniejszonych o możliwe do odliczenia od tych dochodów składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o kwoty wymienione w art. 30f ust. 5 tej ustawy" - czytamy dalej. Podatnicy, którzy są zobowiązani do uiszczania daniny solidarnościowej, składać będą urzędom skarbowym

Przegląd informacji ze spółek

British Automotive Holding podjęła uchwałę w sprawie odwołania ze składu zarządu Rafała Suchana, podała spółka. Uchwała rady nadzorczej wchodzi w życie 30 sierpnia br. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (Urząd 1) zaliczył posiadaną przez Verbis Eta, spółkę zależną Ciechu

Przegląd informacji ze spółek

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zawarło umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym Protegat1 NS FIZ przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Forum TFI), podał Altus. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na dokonanie

Monetia odnotowała rekorodowy wolumen 1,6 mln transakcji w marcu br.

publicznych, w których świadczy usługi związane z przyjmowaniem opłat. Spółka obsługuje między innymi 13 sądów, 157 urzędów skarbowych oraz kilkadziesiąt samorządów na poziomie powiatu i gminy. W efekcie spółka zwiększyła także zatrudnienie. Obecnie pracuje dla niej ponad 1 500 osób, w tym ponad 1 200

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą świadczenia 'Emerytura+'

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin; - emerytur i rent, o których mowa w art. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z

Stawki VAT w zamówieniach publicznych

porównywać ceny netto? Co w przypadku oferty zagranicznego wykonawcy ? Jaki VAT należałoby dodać do oferowanych przez niego pozycji? Często zdarza się, że na ten sam produkt jeden wykonawca proponuje 8% podatku, a inny 23%. Czy należałoby wziąć pod uwagę opinię urzędów skarbowych na terenie woj

NSA nie czekał na opublikowanie przez Szydło orzeczenia TK. Zastosował je w swoim wyroku

majątkowym). Jak opisuje "DGP", burmistrz był w tej sprawie wierzycielem i zlecił urzędowi skarbowemu egzekucję ponad 1 miliona długu. Egzekucja była nieskuteczna, a skarbówka jej kosztami obciążyła nie dłużnika, tylko gminę (burmistrza). NSA orzekł, że nie mogła tego zrobić. DGP przypomina, że w

Prezydent podpisał nowelę ustaw dot. wzmocnienia nadzoru nad rynkiem finansowym

posiadające w niej swoich przedstawicieli; - wprowadzają przepisy umożliwiające efektywną, wzajemną wymianę informacji, w tym chronionych ustawowo, pomiędzy KNF a Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Krajową Administracją Skarbową, Policją oraz Prezesem Urzędu Ochrony

Odziedziczyłeś mieszkanie i chcesz je sprzedać? Już wkrótce nie zapłacisz podatku

kwietniu tego roku musiała przelać na konto urzędu skarbowego podatek w wysokości 22,8 tys. zł (19 proc. ze 120 tys. zł). Ustawodawca przewidział wyjątek: podatku nie zapłaci osoba, która skorzysta z tzw. ulgi mieszkaniowej. Artykuł 21 ust.1 pkt 131 obecnie obowiązującej ustawy o PIT zwalnia z

Ministerstwo Finansów walczy o zachowanie twarzy. W ciągu kilku dni musiało spłynąć 6,2 mln deklaracji podatkowych od firm

Podatki.gov.pl od 15 lutego do 30 kwietnia. Małe firmy – a właściwie zwiększone obowiązki małych firm – są tu ceną, którą resort gotów jest zapłacić za powodzenie projektu. – Nie przychodźcie z PIT-ami do urzędów skarbowych – mówiła w piątek minister finansów Teresa Czerwińska we wspólnym

"Przedsiębiorco, zapłać nam 200 zł". Uważajcie, to próba wyłudzenia

urzędzie miasta lub elektronicznie. Wniosek jest automatycznie kierowany do urzędu skarbowego, Urzędu Statystycznego, ZUS lub KRUS. Niezbędne informacje, jak założyć nową działalność, krok po kroku znajdują się na stronie e-urząd.szczecin.pl - przypomina magistrat.

Korekty dot. TGE i opłaty dla KNF podwyższą wynik GPW za III kw. o 6,6 mln zł

decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej uchylającej postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy 13 października 2017 r. dokonał zwrotu na rachunek Towarowej Giełdy Energii S.A., spółki zależnej, w której GPW posiada 100% udziałów, 3,8 mln zł

Vantage ma przedwstępną umowę na sprzedaż Delta 44 we Wrocławiu za 28,7 mln zł

ceny sprzedaży udziału miejsc parkingowych" - podano również. Umowa przyrzeczona sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 r. pod warunkami uzyskania interpretacji urzędu skarbowego dotyczącej opodatkowania transakcji podatkiem VAT, korekty wpisu parametrów

Grupa Żywiec może zapłacić ok. 68 mln zł kary zw. z rozliczeniami podatkowymi

Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Grupa Żywiec otrzymała protokół kontroli podatkowej sporządzony w ramach kontroli podatkowej, prowadzonej w spółce przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach (ŚUCS), podała spółka. Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego w wyniku