1 podatku zasady

jag, IAR

Nowe zasady przekazywania 1 proc. podatku

Nowe zasady przekazywania 1 proc. podatku

Jutro (27.01) w godzinach od 10.00 do 13.00 Ministerstwo Finansów organizuje dyżur telefoniczny pod numerem telefonu 0 22 694 48 77. Eksperci z resortu finansów obiecują odpowiedzieć na pytania związane z procedurą przekazywania 1 procenta podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Obowiązują bowiem nowe zasady przekazywania 1%.

Przekazanie 1% podatku na szlachetne cele

Statystyki wskazują, że z roku na rok rośnie liczba podatników wspierających organizacje pożytku publicznego. Sprzyjają temu obowiązujące zasady przekazywania 1% podatku na rzecz tych organizacji. Podatnik nie musi samodzielnie dokonywać wpłaty, gdyż przekazaniem podatku zajmują się urzędy skarbowe. Wystarczające jest złożenie w zeznaniu (lub jego korekcie) stosownego wniosku w tej sprawie.

Procent dla nauki

Minister Barbara Kudrycka chce, żeby firmy mogły odpisywać 1 proc. podatku na rzecz instytucji naukowych. - Co do zasady pomysł jest dobry - zapewnia minister Jacek Rostowski. - Skorzystamy - mówią prezesi dużych firm

50 organizacji pozarządowych bierze połowę pieniędzy z 1 procenta

Tort pod nazwą 1 proc. PIT cały czas rośnie i dochodzi już do 500 mln zł rocznie. Walczy o niego już 7,3 tys. uprawnionych OPP. A tort może urosnąć. Przed rokiem w rozliczeniu za 2011 r. na wsparcie fundacji czy stowarzyszeń swoją część podatku przekazało rekordowe 11,2 mln osób. To o ponad milion

Podaruj 1 proc. podatku - pytania i odpowiedzi

1. Czy przekazywanie 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego jest obowiązkowe? Oczywiście, że nie. Warto to jednak zrobić, bo dzięki temu sami decydujemy, na co pójdzie niewielka część naszego podatku. Możemy przy tym wspierać cele bliskie naszemu sercu. Ale jeśli nie przekażemy 1 proc

Rząd przyjął projekt ustawy uchylający specjalny podatek węglowodorowy

wystarczających możliwości ich gospodarczej eksploatacji. Projekt ustawy zawiera także rozwiązania dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. "Chodzi o modyfikację zasad składania sprawozdań finansowych (w formie elektronicznej) przez podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Prezydent podpisał ustawę o obniżce stawki PIT do 17% z 18%

podatku w skali podatkowej, z 18% do 17%, przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32% dla dochodów przekraczających 85 528 zł. Nowa stawka podatkowa będzie dotyczyć wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody, podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym

MF przygotuje nowelę ws. zawieszenia podatku od handlu detal. do końca 2019 r.

;Projekt ustawy przewiduje, że przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej będą miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych dopiero od dnia 1 stycznia 2020 r. W efekcie nastąpi przedłużenie do dnia 31 grudnia 2019 r. zawieszenia stosowania przepisów ustawy o podatku od

MF: Udział gmin we wpływach z podatku PIT wzrośnie do 38,16% w 2020 r.

we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.), w 2020 r. wyniesie 38,16%, a więc będzie

Jak ocenić ofertę wykonawcy, który nie jest płatnikiem VAT?

Jak ocenić ofertę wykonawcy, który nie jest płatnikiem VAT?

Pytanie: Czy w przypadku wykonawcy , który nie jest płatnikiem VAT, oferta netto jest ofertą brutto? Zamawiający nie wskazał stawki podatku. Odpowiedź: Brak wskazania stawki VAT przez zamawiającego nie zmienia faktu, że − co do zasady − oferowana cena ma być ceną ostateczną, jaką

Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, która ma na celu przesunięcie terminu rozpoczęcia obowiązywania regulacji począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. podała Kancelaria Prezydenta. "Ustawa z dnia 22 listopada

Sąd UE uznał za nieważną decyzję KE dot. podatku od sprzedaży detalicznej

Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Komisja wskazywała, że progresywne stawki oparte na wielkości przychodów przyznają przedsiębiorstwom o niskich przychodach selektywną przewagę nad ich konkurentami, z naruszeniem unijnych zasad

KPMG: Warto opracować nową skalę podatku PIT - obecnie mamy już 4 stawki

Warszawa, 17.07.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy wprowadzającej zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obniżenia stawki podatku PIT z 18% do 17% spowoduje, że po zmianach w praktyce skala podatkowa będzie się składała z 4 stawek - z uwzględnieniem stawki zerowej i tzw. daniny

Prezydent podpisał nowelę dotycząca split payment i WIS

samych grupach produktów, z jednoczesną zasadą równania w dół - do niższej stawki. W związku z tym, obniżono stawki podatku VAT m.in. dla owoców tropikalnych i cytrusowych, każdego rodzaju pieczywa oraz ciastek, żywności dla niemowląt i małych dzieci, czy też wszelkiego rodzaju książek, z 8% do 5

Rewolucyjny wyrok NSA ws. zwrotu podatku. Fiskus nie odda jej 2 mln zł. Prawnicy: To skandaliczny przykład nadużycia

Rewolucyjny wyrok NSA ws. zwrotu podatku. Fiskus nie odda jej 2 mln zł. Prawnicy: To skandaliczny przykład nadużycia

Administracyjny powinien zbadać konstytucyjność takiego rozwiązania i w przypadku stwierdzenia, że ustawodawca pozostawił podatnika samego i bez wyposażenia go w wystarczająco sprawny mechanizm korekty podatku, winien orzec o naruszeniu zasady demokratycznego państwa prawnego w powiązaniu z zasadą legalizmu i

PIH: Wobec decyzji KE należy odstąpić od nałożenia podatku na handel w Polsce

Warszawa, 30.06.2017 (ISBnews) - Po tym, jak Komisja Europejska wydała decyzję, w której uznała, że podatek obrotowy od handlu w Polsce narusza zasady uczciwej konkurencji i jest nieuzasadnioną pomocą państwa, trzeba odstąpić od nałożenia podatku na handel w Polsce, uważa prezes Polskiej

Prezydent podpisał tzw. ustawę o kwocie wolnej od podatku

. ustawę o kwocie wolnej od podatku), podała Kancelaria Prezydenta. "Przyjęta ustawa wprowadza zmianę zasad naliczania kwoty zmniejszającej podatek w zależności od wysokości dochodów podatnika. Przyjęto zasadę degresywnej kwoty zmniejszającej podatek, a więc malejącej wraz ze wzrostem dochodów

Prezydent podpisał 'uszczelniające' nowele dot. PIT, CIT i podatku ryczałtowego

wyróżnić sześć zasadniczych grup przepisów: 1)           regulacje 'uszczelniające' system podatku dochodowego od osób prawnych, w tym poprzez częściową implementację dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na

Rząd przyjął projekt ws. obowiązkowego split payment, ma wejść w życie 1 IX

płatności (split payment), którego stosowanie eliminuje oszustwa w VAT, podkreśla CIR. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 września 2019 r. "Obowiązkowa forma tego podatku zastąpi tzw. mechanizm odwróconego obciążenia, który jest niewystarczający w walce o zabezpieczenie i podniesienie

Rząd przyjął dwie nowelizacje ustawy o podatku od towarów i usług

ponad 250 osób, w których suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro). Od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. zwolnieni z tego obowiązku będą pozostali podatnicy (w stosunku do nich obowiązek ten powstanie od 1 lipca 2020 r.). Ponadto, od 1 stycznia 2020 r. wpłata podatku

Prezydent podpisał nowelę ustaw podatkowych wprowadzającą m.in. exit tax

transgranicznych, wskazała Kancelaria. "Najistotniejsze zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.): 1

Rząd przyjmie nowelę wprowadzającą obligatoryjną podzieloną płatność w III kw.

resortu finansów, odpowiedzialnego za projekt, mechanizm podzielonej płatności to rozwiązanie systemowe, pozbawione wad charakterystycznych dla odwróconego obciążenia. Zasady funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności, czyli ograniczenie swobody dysponowania co do pobranego od kontrahenta podatku VAT

MF: Podatek od sprzedaży detalicznej wejdzie od 1 stycznia 2019 r.

zastrzeżenia Komisji Europejskiej przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej miałyby zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych dopiero od dnia 1 stycznia 2019 r., podano w uzasadnieniu. "Jednocześnie informuję, że wyznaczenie terminu do zajęcia stanowiska krótszego niż 21

KE: Polski podatek w sektorze detalicznym narusza unijne zasady

Warszawa, 30.06.2017 (ISBnews) - Komisja Europejska uznała, że polski podatek w sektorze sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy państwa, podała KE. Komisja stwierdziła, że dzięki progresywnym stawkom opartym na wielkości przychodów przedsiębiorstwa o niskich obrotach miałyby

Prezydent podpisał nowę ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Warszawa, 17.11.2017 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, która ma na celu przesunięcie terminu rozpoczęcia obowiązywania regulacji począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. podała Kancelaria Prezydenta. Podatek od sprzedaży detalicznej

Rząd rozpatrzy kontynuuację zawieszenia poboru podatku od sprzedaży detalicznej

błędnej kwalifikacji podatku od sprzedaży detalicznej jako pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Istnieje ryzyko, że skarga nie zostanie rozpoznana do końca terminu zawieszenia stosowania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, tj. do dnia 31 grudnia 2017 r. Wobec powyższego istnieje

Senat przyjął nowelę ustawy zawieszającą podatek od handlu detal. do 2018 r.

od sprzedaży detalicznej, której projekt przygotował rząd. Przyjęta bez poprawek. Nowelizacja zawiesza stosowanie tego podatku do 2018 r. Przepisy ustawy z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej będą stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od 1 stycznia 2018 r. W konsekwencji

Chcesz przenieść firmę do innego kraju dla niższych podatków? Od przyszłego roku zapłacisz exit tax

”, czyli zastosowanej optymalizacji podatkowej i to z datą wsteczną od 25 czerwca 2018 roku. DARIUSZ GAŁĄZKA, Partner z firmy doradczej Grant Thornton Z przepisów jasno nie wynika, kiedy podatek od wyjścia będzie wynosił 3 proc. a kiedy 19 proc. Moim zdaniem 19 proc. co do zasady dotyczyć będzie

Jakie podatki zapłaci twoja firma w 2019 roku? Sprawdź, jakie zmiany rząd przygotował dla przedsiębiorców

1,15 mld zł rocznie. Danina nie będzie stanowiła podstawy przekazania 1 proc. na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie będzie również kosztem uzyskania przychodów. Podatek „od wyprowadzki” Przedsiębiorca, który zdecyduje się przenieść firmę z Polski do innego kraju, musi zapłacić

Świtała z MF: Nową ordynacją podatkową niebawem zajmie się rząd

to m.in: Rzecznik Praw Podatnika, Centrum Kompetencyjne Podatków Lokalnych, decyzje i postępowania cząstkowe oraz zasada racjonalnego stosowania prawa. (ISBnews)

WEI i ZPP proponują podatek przychodowy 27% i emeryturę obywatelską

Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - Warsaw Enterprise Institute (WEI) i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) proponują likwidację obecnego systemu ubezpieczeń społecznych i zastąpienie go systemem z podatkiem przychodowym w wysokości 27% (zastępującym obecne podatki dochodowe i składki

Jakie podatki solidarnościowe płacą najbogatsi w innych krajach Unii?

związku ze światowym kryzysem gospodarczym. Stosuje go kilka krajów. – Nie jest to podatek janosikowy – raczej na zasadzie: słuchajcie, jesteśmy bardzo głęboko pod wodą i musimy się z tej wody jakoś wydobyć – mówił Ignatowicz. Tak podatek jest np. w Portugalii. Rozwiązanie idzie

WEI: Akcyza w Polsce nie powinna być wyższa niż minimalne unijne poziomy

jakich przyczyn w sposób szczególnie restrykcyjny traktowane są wyroby spirytusowe, choć odpowiadają one tylko za jedną trzecią konsumpcji w naszym kraju. Wyrazem tego był wzrost podatku wyłącznie dla tej grupy produktów od 1 stycznia 2014 r. aż o 15%. Doprowadziło to do ograniczenia inwestycji w branży

Co powinien w sprawie Banasia sprawdzić fiskus? Na razie: "zyskał sutener, stracił suweren"

Aż zazdrość człowieka ogarnia jakie to szczęście ma w Polsce konserwatywna prawica. Ksiądz Tadeusz Rydzyk dostał od bezdomnego, który wygrał wcześniej 1 mln 350 tys. zł w Lotto (!) dwa auta. Premier Mateusz Morawiecki kupił niezwykle korzystnie ziemię od znajomego księdza. Zaś Marian Banaś, były

Rząd przyjął projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości

będą nabywać akcje spółki F.I.N.N." - czytamy w komunikacie.  Projekt ustawy określa zasady funkcjonowania spółek F.I.N.N. i ich spółek zależnych. Przewidziano dla nich odmienne uregulowania podatkowe w podatkach dochodowych, podano także. "Dla spółek F.I.N.N. przewidziano odroczenie

Mammadova z PAIH: Klimat inwestycyjny Azerbejdżanu zyskuje na atrakcyjności

; - tłumaczyła. Jako główną przeszkodę w imporcie towarów z Polski wymieniła wysokie cło i podatki. "W Azerbejdżanie na większość produktów obowiązuje 15% cło importowe, 18% podatek VAT oraz dodatkowo 1% opłaty związanej z rejestracją dokumentów. To, niestety, wpływa na podnoszenie przez potencjalnego

LC Corp ma umowy sprzedaży Globalworth biurowców za 113,18 mln euro

związanych z tą nieruchomością, przez P21 na rzecz Ingadi" - czytamy w komunikacie. Łączna cena transakcji wyniosła 113 175 000 euro (powiększona o odpowiedni podatek VAT oraz koszty transakcji), przy czym cena transakcji 1 została ustalona na 54 375 000 euro (powiększona o odpowiedni podatek VAT oraz

Projekt ustawy dotyczącej wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT trafił do Sejmu

szczególności na potrzeby określania zakresu stawek obniżonych" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).  Projekt przewiduje zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług: 1) wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT - nowe wykazy towarów i usług opodatkowanych stawkami

Ważne zmiany: od stycznia mieszkanie w spadku szybciej bez podatku. Reforma czeka też ulgę mieszkaniową

mieszkania, działki czy domu, które otrzymaliśmy w spadku. Dziś działa to tak, że jeśli ktoś sprzedaje nieruchomość otrzymaną w spadku, to musi zapłacić podatek. Danina dla fiskusa wynosi 19 proc. od dochodu. Ta zasada ma obecnie wyjątki. Nie płaci się podatku w ogóle, jeśli odziedziczony dom (albo

Rewolucja w darowiznach. Nie musisz płacić już podatku fiskusowi

tys., ale również ponad 1 mln zł. Ustawa o podatku od spadków i darowizn zalicza do najbliższej rodziny: małżonka, rodziców, dziadków, dzieci, wnuki, pasierbów, ojczyma, macochę, rodzeństwo. Jeśli matka przekaże darowiznę synowi albo dziadek wnuczce – nie trzeba płacić podatku. Ale jest

MF skierowało do konsultacji nowelizacje dot. m.in. podatku CIT w wysokości 9%

ustawach będą analogiczne w zakresie zasad ustalania przychodów, kosztów oraz dochodów (strat), podano w osr. Ponadto projekt przewiduję modyfikację funkcjonujących regulacji polegającą m.in na: 1) uchyleniu w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisu warunkującego uprawnienie do

PIT 2019. Jak samodzielnie rozliczyć się z fiskusem. Sprawdź, co można odpisać od podatku [PORADNIK]

zł. Od stycznia 2018 r. obowiązują nowe zasady rozliczania ulgi rehabilitacyjnej. Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, bez względu na grupę inwalidzką, mogą odliczyć od podatku koszty utrzymania psa asystującego oraz wydatki na dojazd samochodem w dowolne miejsce. Nie zmieni się kwota, którą

NIK: Ściągalność VAT poprawiła się m.in. dzięki wprowadzonym przez rząd zmianom

" - czytamy w materiale. "Ministerstwo Finansów konsekwentnie wdrażało zmiany legislacyjne i organizacyjne, mające przeciwdziałać wyłudzeniom podatku od towarów i usług. W kontrolowanym okresie, od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., opracowano i wprowadzono różnorodne narzędzia mające

APK: Skutki finansowe działań zw. z podatkami to szacunkowo 7,4 mld zł w br.

CIT dla małych podatników (-0,4 mld zł), - skutki ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła od 1 stycznia 2019 r. obniżenie stawki akcyzy od energii elektrycznej, obniżkę stawek tzw. opłaty przejściowej (stanowiącej podatek

Własna firma. Jaka forma opodatkowania będzie najlepsza

rodzaju działalności czy planowanych dochodów musisz płacić VAT, to do tego zgłoszenia należy dołączyć druk VAT-R. Istnieje opodatkowanie na zasadach ogólnych, opodatkowanie podatkiem liniowym, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa.  Osoby prowadzące jednoosobową działalność

MF przedstawi we wtorek plan działań po negatywnej decyzji KE ws. podatku handl.

progresywne stawki oparte na wielkości przychodów, co przedsiębiorstwom o niskich przychodach da selektywną przewagę nad ich konkurentami, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa. "Komisja Europejska wydała dziś również nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu

Exit tax. Kto będzie musiał płacić prawdziwy podatek od hipotetycznych zysków i dlaczego?

wejść te przepisy? – Od 1 stycznia. Da się z tego jakoś wybrnąć, jak te przepisy zaczną już obowiązywać? – Trzeba pamiętać, że Trybunał Sprawiedliwości w przypadku exit tax w innych krajach już orzekał krytycznie w podobnych przypadkach i tak skonstruowany podatek na pewno się nie utrzyma

Projekt noweli ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej przesłany do Sejmu

żeby przepisy ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej były stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od dnia 1 stycznia 2018 r., a w konsekwencji nie miały zastosowania do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych w okresie wrzesień 2016 r. - grudzień 2017 r

Prezydent podpisał ustawę o zawieszeniu podatku handlowego do 2018 r.

ma na celu dokonanie przesunięcia w czasie rozpoczęcia obowiązywania regulacji dotyczących podatku od sprzedaży detalicznej, tak aby regulacje te były stosowane począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r." - czytamy w komunikacie.  Jak wyjaśnia Kancelaria, podatek od sprzedaży detalicznej został

Rząd przyjął projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem

rozwiązania mają wejść w życie 1 czerwca 2018 r. "Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najbardziej popularną formą prowadzenia aktywności gospodarczej. Zdecydowana większość polskich przedsiębiorców (80%) funkcjonuje na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Jak łatwo za rządów PiS zostać oszustką VAT. Wstrząsająca opowieść księgowej

przynajmniej cztery zasady prawa: 1. Zasadę neutralności podatku od towaru i usług, 2. Zasadę ekwiwalentności odsetek, które mają rekompensować szkodę poniesioną przez wierzyciela, 3. Zasadę domniemania uczciwości wobec przedsiębiorcy, 4. Zasadę zaufania w obrocie gospodarczym. Jestem za stara, aby wyjechać

UOKiK: Pomoc de minimis wyniosła 5,85 mld zł w 2018 r wobec 6,74 mld zł w 2017 r

Warszawa, 05.07.2019 (ISBnews) - Wartość pomocy de minimis wyniosła 5,85 mld zł w 2018 r. wobec 6,74 mld zł w 2017 r., podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). "Ze względu na ograniczenia kwotowe i proste zasady udzielania, najczęściej po takie wsparcie sięgają mikro

Morawiecki: Będzie nowy podatek od handlu detal. lub rozwiązania z innych krajów

wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. "Mamy plan zaproponowania nowego podatku, aby go zaproponować i rozpocząć dialog z Komisją Europejską. Dochód z podatku jest wpisany do budżetu i jest to niecały 1 mld zł i jeśli odrzucą propozycję - zastosujemy rozwiązanie

Rząd przyjął projekt ustawy Ordynacja podatkowa, która wejdzie w życie w 2021 r.

podatkową oraz zwiększenie efektywności i skuteczności poboru podatków, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) . "W projekcie wprowadzono oraz uporządkowano mechanizmy chroniące pozycję podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi. Są to m.in.: zasady ogólne prawa podatkowego, formy

KE zatwierdziła wsparcie dla MSP w sektorze stoczniowym, sprawdza sys. podatkowy

przyjęła ustawę, która umożliwiła stoczniom funkcjonującym w Polsce płatność zryczałtowanego podatku w wysokości 1% od sprzedaży pochodzącej z budowy i przebudowy statków, zamiast powszechnie obowiązującego podatku dochodowego od osób prawnych lub od osób fizycznych" - czytamy dalej. Wariant ten

Prezydent podpisał nowelę ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

nieważny. Nowelizacja zakłada również podniesienie wysokości odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych o dwa punkty procentowe. W przypadku transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy, odsetki pozostaną na dotychczasowym poziomie. Na największych podatników podatku dochodowego od osób

Czy podstawą szacowania mogą być oferty wykonawców z unieważnionego postępowania?

zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,146252,18215064,Wykonawca.html , bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp ). Zamawiający szacuje tę wartość na podstawie opisu

Szałamacha: Będzie nowy projekt ustawy o handlu detal. i korekta budżetu na 2017

progresywne stawki oparte na wielkości przychodów, co przedsiębiorstwom o niskich przychodach da selektywną przewagę nad ich konkurentami, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa. Podatek, przyjęty w lipcu, wszedł w życie w dniu 1 września 2016 r. Ma charakter progresywny, na który składają się trzy

Emilewicz: Chcemy uściślić przepisy dot. tzw. 'Polska SSE' do końca maja

kraju. Wsparcie na realizację nowej inwestycji będzie udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wsparcie nie może być udzielone w sytuacji

Grupa Lotos będzie stosowała podzieloną płatność od 1 lipca br.

Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Grupa Lotos od 1 lipca 2018 r. wprowadzi zasady podzielonej płatności w transakcjach dokonywanych przez spółki grupy kapitałowej na podstawie faktur zakupu, poinformowała spółka. "Firma podjęła decyzję o zastosowaniu tego rozwiązania mając na uwadze

ABC Data szacuje 78,9 mln zł skonsolid. straty netto w 2018 w wyniku odpisów

postępowanie kontrolne z upoważnienia dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. W dniu 7 maja 2018 r. doręczono iSource

Rząd przyjął projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku VAT przez samorządy

Warszawa, 06.07.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług zakładający wprowadzenie obowiązkowej centralizacji rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT, podało Centrum Informacyjne Rząd

Rząd przyjął zmiany w podatkach dot. m.in. umorzeń długu i wygranych w grach

Informacyjne Rządu (CIR). Zmienione regulacje dotyczą m.in. zwolnienia od podatku dochodowego przychodów z tytułu umorzenia zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym, a także zwolnienia z podatku wygranych w grach hazardowych. Według przyjętych rozwiązań, zmienione zostaną zasady zaliczania

Kwota wolna od podatku zamrożona. PiS złamał obietnicę wyborczą i złożył projekt ustawy

trwają prace nad reformą systemu podatkowego, która polegać ma na zastąpieniu kilku danin (PIT, ZUS, NFZ) jednym podatkiem. "Wejście w życie [jednolitego podatku] planuje się od 1 stycznia 2018 r., zasadne jest zachowanie dotychczasowych zasad opodatkowania również w roku 2017" - czytamy w

Zawieszenie podatku handlowego wejdzie w życie do 25 października

detalicznej z zasadami udzielania pomocy publicznej". Skutki ekonomiczne? - Wejście w życie rozporządzenia spowoduje brak wpływów z podatku od sprzedaży detalicznej za okres wrzesień - grudzień 2016 r. - pisze ministerstwo. W tym roku do budżetu państwa miało spłynąć z niego na czysto 383 mln zł

PIH: Oczekujemy szerokich konsultacji nad nową ustawą dot. podatku od handlu

postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Obawy wzbudzają progresywne stawki oparte na wielkości przychodów, co przedsiębiorstwom o niskich przychodach da selektywną przewagę nad ich konkurentami, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa. Podatek, przyjęty w lipcu

Morawiecki: Obniżenie podatków, składek ZUS dla nowych małych firm od 1 I 2018

pozarejestrowej chcemy te zasady doprecować i od 1 stycznia 2018 r. one będą wdrożone, rzeczywiście z większymi ulgami dla tych, którzy mają dochody miesięczne niskie: 1, 2, 3, 4 tys. zł. Będą lepsze zasady z punktu widzenia łącznych danin - wszystkiego, co płacimy do ZUS, jak i opodatkowania dla tych małych

Spółka JV Ronson Development ma umowę nabycia nieruchomości pod 157 lokali

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Spółka Coralchief Projekt 1, będąca spółką joint venture Ronson Development, w której Ronson posiada 50% udziałów, zawarła umowę sprzedaży, na podstawie której nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, w dzielnicy Wilanów przy ulicy

Podatek CIT obniżony do 15 proc. Mała firma zaoszczędzi kilka tysięcy złotych rocznie. Ale nie każda

 Obniżenie podatku CIT dla przedsiębiorców obiecała w exposé premier Beata Szydło. Słowa dotrzymała. Od 1 stycznia 2017 r. stawka podatku dla małych firm spadła z 19 do 15 proc. Resort finansów szacuje, że w tym roku obniżka będzie kosztować budżet 270 mln zł, ale walka z uszczupleniami

Emilewicz: Propozycje dot. PIT-u do 26 r. życia i kwoty wolnej wejdą w tym roku

korzyść w kieszeniach przedsiębiorców. "Mały ZUS, pierwszy raz po 1989 r., kiedy zrywamy z zasadą ryczałtowego ZUS-u, gdzie dla najmniejszego przedsiębiorcy ZUS na poziomie ok. 1 300 zł jest bardzo dużym wyzwaniem - po raz pierwszy będą płacić do uzyskanych przychodów, czyli może np. nie

Załatw PIT-a przed majówką, bo inaczej grożą ci kary. Ile kosztuje spóźniony PIT?

. Dotyczy on przekazania 1 proc. podatku. Po prostu niektóre z programów mają z góry wybraną organizację pożytku publicznego, której nie można zmienić. Gotowy PIT wysyłamy fiskusowi przez internet. Jak to robimy? Nie jest to specjalnie trudne. Chyba już wszystkie programy tego typu mają funkcję &bdquo

Coraz bliżej wprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej

dolicza się do przychodu ze sprzedaży detalicznej sieci handlowej, do której sprzedawca detaliczny wszedł w pierwszej kolejności. Przychód ze sprzedaży detalicznej osiągnięty w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki ma być opodatkowany stawką podatku:1) 0,7% dla przychodu do wysokości 300 000

Projekty ustaw uszczelniających system podatkowy zostały skierowany do Sejmu

. uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych został dziś skierowany do Sejmu, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.  "Zasadniczym celem projektowanej ustawy jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób

Odziedziczyłeś mieszkanie i chcesz je sprzedać? Już wkrótce nie zapłacisz podatku

kwietniu tego roku musiała przelać na konto urzędu skarbowego podatek w wysokości 22,8 tys. zł (19 proc. ze 120 tys. zł). Ustawodawca przewidział wyjątek: podatku nie zapłaci osoba, która skorzysta z tzw. ulgi mieszkaniowej. Artykuł 21 ust.1 pkt 131 obecnie obowiązującej ustawy o PIT zwalnia z

Rząd przyjał nowelę dot. m.in. zmian w podatkach PIT i CIT

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku - przewidziano powrót do zasad obowiązujących przed 1 stycznia 2018 r. Natomiast w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny - wprowadzono

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą m.in. daninę solidarnościową

przepisami osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy jej obliczenia, którą stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów - podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a ,art. 30b, art. 30c oraz art. 30f ustawy o podatku

Zmiany w ustawie o PIT

), będą mogli złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1 proc. podatku. Oświadczenie takie wraz z rocznym obliczeniem podatku PIT byłoby traktowane jak zeznanie podatkowe. Oświadczenie podatnik mógłby złożyć w wersji papierowej

Dobra wiadomość dla emerytów i rencistów. Wkrótce dwie podwyżki

nastąpi w trakcie roku podatkowego, czyli od 1 października. Od kiedy odczujemy ulgę? Możliwe są dwa wyjścia: tegoroczne podatki (a więc za październik, listopad i grudzień) będą rozliczane według starych zasad, a nadwyżka zostanie zwrócona przy rozliczeniu PIT lub zaliczki na podatek zostaną obniżone

ABC Data miała wstępnie 11 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017

Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - ABC Data odnotowała 11 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. przy 1 604 mln zł przychodów, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 97 mln zł, EBITDA: 28 mln zł, a zysk z działalności operacyjnej: 26 mln zł

Szałamacha: W tym roku nie uda się uzyskać dochodów z podatku od handlu

przychodach da selektywną przewagę nad ich konkurentami, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa. Podatek, przyjęty w lipcu, wszedł w życie w dniu 1 września 2016 r. Ma charakter progresywny, na który składają się trzy stawki i progi podatkowe: *    stawkę podatku w wysokości 0% mającą

Rząd chce obniżyć CIT dla firm

Polski. Projekt określa zasady ustalania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część - w wysokości wartości tego wkładu określonej w

Waloryzacja emerytur i rent niższa niż szacował rząd

socjalne oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne – mówi dr Łukasz Wacławik, specjalista ds. ubezpieczeń społecznych. Koszt waloryzacji w 2019 r. miał pierwotnie wynieść 6,86 mld. Po zmianie zasad będzie to ok. 1 mld zł więcej. Kto dostanie więcej niż 70 zł Wszyscy, którzy mają dziś świadczenie

500 zł dla osób z niepełnosprawnościami. Kiedy złożyć wniosek? Sprawdź kryteria i niezbędne formalności

Bogusława Orzechowska, senator PiS. Nawet po zmianach uprawnionych wciąż nie będzie dużo – jak wynika z danych GUS. – Osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności jest blisko 1,1 mln, umiarkowanym – ok. 1,6 mln, a lekkim – poniżej 1 mln. Bez podatku i komornika Świadczenie

Sejm skierował do komisji nowelę dot. wypełnianych przez KAS e-zeznań PIT

. "Co do zasady, jesteśmy za, ale nie jest to ustawa pozbawiona wad. Uważamy, że skrócenie z 2 do 1 miesiąca obowiązku wystawiania rocznych obliczeń podatkowych może spowodować ogromne kłopoty po stronie przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że znajdzie się kompromis w Senacie, bo była już propozycja

MF: Na podwyższeniu kwoty wolnej od podatku od 2017r. skorzysta 3 mln podatników

możliwość odliczenia wolnej kwoty od podatku. Resort przypomina, że kwota wolna w PIT wynosi teraz 3 091 zł dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych. W wyroku z października 2015 Trybunał Konstytucyjny nakazał jej podwyższenie (zwolnienie z PIT biologicznego minimum egzystencji). "W

Open Finance zdecydował o odpisie aktualizującym na ok. 19,44 mln zł

począwszy od 1 stycznia 2017 roku, która skutkuje utworzeniem odpisu aktualizującego wartość aktywa z tytułu podatku odroczonego od podatkowej wartości firmy w kwocie 19.438 tys. zł oraz jednocześnie korektą podatku dochodowego za 2016 rok w kwocie 628 tys. zł oraz za pierwszy kwartał 2017 roku w kwocie 313

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług

powoduje lub może powodować cofnięcie koncesji przez Prezesa URE" - czytamy także.  Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, z dniem 1 sierpnia 2016 r. Wcześniej minister finansów Paweł Szałamacha powiedział, że pakiet paliwowy, który jest częścią tej ustawy nie wpłynie na zmiany cen paliw

Jak dać jeden procent podatku na organizacje pozarządowe

Organizacji uprawnionych do przyjmowania 1 proc. podatku jest blisko 7,5 tysiąca. Ich listę można znaleźć w serwisie informacyjnym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej albo w bazie organizacji pożytku publicznego. Przekazanie 1 proc. jest bardzo łatwe. Większość związanych z tym obowiązków

Nowa ustawa o VAT przyniesie 11,76 mld zł dodatkowych dochodów budżetu w 10 lat

zł. "Z drugiej strony, w związku z wprowadzaniem nowego rodzaju kas i zmian zasad wystawiania faktur dotyczących sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, szacuje się docelowo w 2027 r. wzrost wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług w wysokości ok

Przekazanie zysku spółki jawnej na działalność spółki nie zawsze będzie opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych

odniesieniu do skutków, jakie dana czynność prawna wywołuje (art. 56 Kodeksu cywilnego). Niemniej pomimo jasno sprecyzowanej definicji, zakres opodatkowania w związku z dokonaniem czynności cywilnoprawnej wskazany został wyraźnie w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Prezydent podpisał ustawę umożliwiającą rolnikom sprzedaż towarów bez podatku

Warszawa, 05.12.2016 (ISBnews) - Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników, która zakłada zwolnienie rolników z podatku od sprzedaży wytworzonej przez siebie żywności do wysokości 20 tys. zł rocznie, podała Kancelaria Prezydenta

Co zrobić z pieniędzmi z OFE? Przenieść je do ZUS czy na prywatne konto?

IKE, będziemy musieli od razu zapłacić 15 proc. podatku (tzw. opłata przekształceniowa). Jeśli pani Anna, która uzbierała w OFE 10 tys. zł, zdecyduje się na III filar, państwo zabierze jej 1,5 tys. zł. Podatek zostanie pobrany w dwóch ratach – 750 zł w roku 2020 i 750 zł w 2021. Wybór IKE

Prezes URE złożył wniosek do ME ws. pilnej nowelizacji ustawy o cenach energii

;podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, budzi szereg wątpliwości dotyczących jej stosowania. Bezpośrednio znalazło to odzwierciedlenie w przedłożonych regulatorowi po 1 stycznia br. wnioskach przedsiębiorstw o zatwierdzenie taryf w zakresie przesyłania i dystrybucji energii

Jaki podatek przy wynajmie mieszkań? Duże zmiany dla kamieniczników i drobnych wynajmujących. Nowe dopłaty do czynszów i cios w Airbnb

Pierwsza zmiana przepisów związanych z najmem obowiązuje już od stycznia 2018, ale dopiero teraz skarbówka wydaje interpretacje podatkowe w tej sprawie. Generalnie zmiana zakłada, że niektóre osoby będą musiały płacić wyższy podatek. Czytaj też: Koniec użytkowania wieczystego. Na nowych przepisach

Prezydent podpisał nowelę ustawy dot. monitorowania obrotu niektórymi paliwami

o Policji i ustawy o transporcie drogowym) w konsekwencji zmian ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów i ustawy o podatku akcyzowym uzupełniają stosowne przepisy. Zasadniczy termin wejścia w życie ustawy został określony na dzień 1 września 2019 r., jednakże

PiS tworzy nowy urząd za 25 mln zł rocznie, aby pomóc podatnikom, których sam skrzywdził

rzeczniku przyjął już rząd i jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Nowy urząd zacznie działać 1 stycznia 2020 r. Rzecznikiem - według ustawy - ma być "wysokiej klasy specjalista w zakresie prawa podatkowego, który będzie stał na straży praw podatników, w szczególności poszanowania zasady zaufania do

Jaki podatek od mieszkań, domów i działek zapłacimy w 2016 r.

powierzchni 1 tys. m kw. zapłaci w sumie 620 zł. Uwaga! Ponieważ te podane przez ministra finansów stawki są stawkami maksymalnymi, ostateczną ich wysokość, która może być niższa, określą rady gmin. Bo podatki i opłaty lokalne stanowią źródło dochodów samorządów, a nie budżetu państwa. Sprawa obliczania

Reguły poświadczania oświadczeń w postępowaniach o różnych wartościach po nowelizacji rozporządzenia w sprawie dokumentów

Pytanie: W świetle zmian wprowadzonych od 18 października br. do rozporządzenia w sprawie dokumentów proszę o odpowiedź dotyczącą wymaganej formy dokumentów i oświadczeń składanych przez wykonawcę . Czy np. wykaz dostaw, oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat

Na co idzie 1 proc.? Pomagamy dzieciom, niepełnosprawnym oraz fundacji ks. Rydzyka

wsparcie Kościołów czy... partii politycznych (tak jest np. na Litwie). Czytaj też: Użytkowanie wieczyste. Zapytaj w gminie, czy grunt został uwłaszczony, albo zapłać jak zawsze do końca marca Na co przekazujemy 1 proc. podatku w Polsce? Serwis "Wyborczej" Sonar przeanalizował kwoty

Fiskus zdrowo miesza w akcyzie na samochody

finansów po zmianie zasad kwota podatku od używanych aut z silnikami o pojemności do 2 litrów, które mają do 11 lat, nie zmieni się lub nawet spadnie. Natomiast może wzrosnąć w przypadku pojazdów starszych, zwłaszcza z silnikami o dużej pojemności. W sumie będą 32 bazowe stawki akcyzy, a kwotę podatku