1 podatku zasady

jag, IAR

Nowe zasady przekazywania 1 proc. podatku

Nowe zasady przekazywania 1 proc. podatku

Jutro (27.01) w godzinach od 10.00 do 13.00 Ministerstwo Finansów organizuje dyżur telefoniczny pod numerem telefonu 0 22 694 48 77. Eksperci z resortu finansów obiecują odpowiedzieć na pytania związane z procedurą przekazywania 1 procenta podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Obowiązują bowiem nowe zasady przekazywania 1%.

Przekazanie 1% podatku na szlachetne cele

Statystyki wskazują, że z roku na rok rośnie liczba podatników wspierających organizacje pożytku publicznego. Sprzyjają temu obowiązujące zasady przekazywania 1% podatku na rzecz tych organizacji. Podatnik nie musi samodzielnie dokonywać wpłaty, gdyż przekazaniem podatku zajmują się urzędy skarbowe. Wystarczające jest złożenie w zeznaniu (lub jego korekcie) stosownego wniosku w tej sprawie.

Procent dla nauki

Minister Barbara Kudrycka chce, żeby firmy mogły odpisywać 1 proc. podatku na rzecz instytucji naukowych. - Co do zasady pomysł jest dobry - zapewnia minister Jacek Rostowski. - Skorzystamy - mówią prezesi dużych firm

Podaruj 1 proc. podatku - pytania i odpowiedzi

1. Czy przekazywanie 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego jest obowiązkowe? Oczywiście, że nie. Warto to jednak zrobić, bo dzięki temu sami decydujemy, na co pójdzie niewielka część naszego podatku. Możemy przy tym wspierać cele bliskie naszemu sercu. Ale jeśli nie przekażemy 1 proc

Prezydent podpisał nowelizację, dostosowującą m.in. przepisy podatkowe do PKWiU

opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz przepisu określającego zasady obliczania zaliczek w przypadku zatorów płatniczych, które mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r. (ISBnews)  

50 organizacji pozarządowych bierze połowę pieniędzy z 1 procenta

Tort pod nazwą 1 proc. PIT cały czas rośnie i dochodzi już do 500 mln zł rocznie. Walczy o niego już 7,3 tys. uprawnionych OPP. A tort może urosnąć. Przed rokiem w rozliczeniu za 2011 r. na wsparcie fundacji czy stowarzyszeń swoją część podatku przekazało rekordowe 11,2 mln osób. To o ponad milion

Prezydent podpisał ustawę uchylającą podatek węglowodorowy

jej w życie, natomiast art. 10 zakłada, iż ustawa, co do zasady, wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu jej ogłoszenia. "Uchwalona ustawa wprowadza również zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie składania sprawozdań finansowych w formie

MF przygotuje nowelę ws. zawieszenia podatku od handlu detal. do końca 2019 r.

;Projekt ustawy przewiduje, że przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej będą miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych dopiero od dnia 1 stycznia 2020 r. W efekcie nastąpi przedłużenie do dnia 31 grudnia 2019 r. zawieszenia stosowania przepisów ustawy o podatku od

Rząd przyjął projekt ustawy uchylający specjalny podatek węglowodorowy

wystarczających możliwości ich gospodarczej eksploatacji. Projekt ustawy zawiera także rozwiązania dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. "Chodzi o modyfikację zasad składania sprawozdań finansowych (w formie elektronicznej) przez podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Lewiatan: Podatek cukrowy może podwyższyć ceny napojów słodzonych nawet o 1/3

opakowania takiego napoju będzie od 1 zł do 1,34 zł droższy. Zdaniem Lewiatana, po wprowadzeniu nowego podatku, wzrosną ceny na produkty słodzone, ale nie spadnie spożycie cukru. Polacy będą wybierali tańsze zamienniki, (tak było w Wielkiej Brytanii), gorszej jakości i niekoniecznie zdrowe. Ustawa

KE proponuje odroczenie o 6 miesięcy pakietu VAT dot. e-handlu - do 1 VII 2021

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska zaproponowała odroczenie o sześć miesięcy terminu wdrożenia nowych przepisów dotyczących podatku VAT w handlu elektronicznym. Jeżeli propozycję tę zaakceptuje Rada Europejska, przepisy podatkowe obowiązywać od będą od 1 lipca 2021 r., a nie jak

Prezydent podpisał ustawę o obniżce stawki PIT do 17% z 18%

podatku w skali podatkowej, z 18% do 17%, przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32% dla dochodów przekraczających 85 528 zł. Nowa stawka podatkowa będzie dotyczyć wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody, podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym

MF: Podatnicy wygenerowali 2,4 mln mikrorachunków podatkowych

zawsze będzie taki sam, nawet gdy podatnik zmieni adres zamieszkania, właściwość urzędu skarbowego czy nazwisko. Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na ROR. (ISBnews)  

MF: Udział gmin we wpływach z podatku PIT wzrośnie do 38,16% w 2020 r.

we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.), w 2020 r. wyniesie 38,16%, a więc będzie

Jak ocenić ofertę wykonawcy, który nie jest płatnikiem VAT?

Jak ocenić ofertę wykonawcy, który nie jest płatnikiem VAT?

Pytanie: Czy w przypadku wykonawcy , który nie jest płatnikiem VAT, oferta netto jest ofertą brutto? Zamawiający nie wskazał stawki podatku. Odpowiedź: Brak wskazania stawki VAT przez zamawiającego nie zmienia faktu, że − co do zasady − oferowana cena ma być ceną ostateczną, jaką

Sejm: Kluby za dostosowaniem przepisów podatkowych do nowej Klasyfikacji Wyrobów

wątpliwości. […] Powstaje jednak pytanie, dlaczego trwało to tak długo". Monika Falej (Lewica) zwróciła uwagę, że proponowane przepisy kompleksowo regulują kwestię wnioskowania przez podatnika o niepomniejszanie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. "Zmiana rozszerza skuteczność złożonego

MF: Zakup i sprzedaż paliw do celów grzewczych od 1 IV - tylko po rejestracji

Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - Kończy się okres przejściowy dot. obowiązku rejestracji sprzedawców i nabywców paliw opałowych. Od 1 kwietnia 2020 r., aby sprzedać lub kupić paliwa do celów grzewczych, konieczne będzie złożenie zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego na

ZBP dostrzega groźbę zjawiska 'credit crunch', chce m.in. zmiany wymogów kredyt.

, • przeznaczenie 50% pobranego podatku bankowego na zasilenie funduszu przymusowej restrukturyzacji w BFG, • usprawnienie procesu dochodzenia roszczeń i restrukturyzacji: przywrócenie dotychczasowych zasad doręczania pism procesowych i zasad dotyczących elektronicznego postępowania

Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, która ma na celu przesunięcie terminu rozpoczęcia obowiązywania regulacji począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. podała Kancelaria Prezydenta. "Ustawa z dnia 22 listopada

Sąd UE uznał za nieważną decyzję KE dot. podatku od sprzedaży detalicznej

Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Komisja wskazywała, że progresywne stawki oparte na wielkości przychodów przyznają przedsiębiorstwom o niskich przychodach selektywną przewagę nad ich konkurentami, z naruszeniem unijnych zasad

"Tarcza antykryzysowa": dodatkowy zasiłek opiekuńczy i zmiany w opłatach

"Tarcza antykryzysowa": dodatkowy zasiłek opiekuńczy i zmiany w opłatach

abonamentowych za każdy radioodbiornik i telewizor w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. To rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia do końca epidemii. 8. Podatki Pracodawcy będą mogli później zapłacić podatek. W ustawie zapisano przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od

MF zaniecha poboru PIT od niektórych dochodów od kredytu mieszkaniowego

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym od 31 marca br., podał resort. Rozporządzenie dotyczy kredytów udzielonych przed 15 stycznia 2015 r. "

PIH: Wobec decyzji KE należy odstąpić od nałożenia podatku na handel w Polsce

Warszawa, 30.06.2017 (ISBnews) - Po tym, jak Komisja Europejska wydała decyzję, w której uznała, że podatek obrotowy od handlu w Polsce narusza zasady uczciwej konkurencji i jest nieuzasadnioną pomocą państwa, trzeba odstąpić od nałożenia podatku na handel w Polsce, uważa prezes Polskiej

MK skierował do konsultacji projekt ustawy offshore'owej

OSR, skumulowane efekty w fazie inwestycyjnej (występujące w latach 2020-2033) wynoszą: •    Podatek CIT - 1 191 mln zł, •    Podatek PIT - 2 440 mln zł, •    Podatek akcyzowy - 1 289 mln zł, •    Składki na ZUS

Prezydent podpisał tzw. ustawę o kwocie wolnej od podatku

. ustawę o kwocie wolnej od podatku), podała Kancelaria Prezydenta. "Przyjęta ustawa wprowadza zmianę zasad naliczania kwoty zmniejszającej podatek w zależności od wysokości dochodów podatnika. Przyjęto zasadę degresywnej kwoty zmniejszającej podatek, a więc malejącej wraz ze wzrostem dochodów

Koszt obniżki PIT do 17% i wzrostu KUP wyniesie 9,69 mld zł w każdym pełnym roku

obowiązywania tych przepisów, wynika z oceny skutków regulacji (OSR), dołączonych do projektu nowelizacji przyjętej przez rząd. Nowelizacja przewiduje zmniejszenie obciążeń fiskalnych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez: 1) obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie

MF: MPP będzie obowiązkowy dla wybranych transakcji od 1 listopada br.

kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem" - powiedział minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie. Obowiązkowy MPP, który wchodzi w życie 1 listopada 2019 r., obejmie towary i usługi głównie objęte do tej pory odwrotnym obciążeniem, czyli przeniesieniem 

Kiedy zaległości podatkowe powinny i mogą być podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania?

Pytanie:  W przetargu nieograniczonym w procedurze unijnej na dostawę aparatury badawczej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi celem jej wbudowania wpłynęła 1 oferta. W dokumencie JEDZ w części III B wykonawca wskazał, że nie wywiązał się z obowiązków dotyczących płatności podatków lub

Prezydent podpisał 'uszczelniające' nowele dot. PIT, CIT i podatku ryczałtowego

wyróżnić sześć zasadniczych grup przepisów: 1)           regulacje 'uszczelniające' system podatku dochodowego od osób prawnych, w tym poprzez częściową implementację dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na

KPMG: Warto opracować nową skalę podatku PIT - obecnie mamy już 4 stawki

Warszawa, 17.07.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy wprowadzającej zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obniżenia stawki podatku PIT z 18% do 17% spowoduje, że po zmianach w praktyce skala podatkowa będzie się składała z 4 stawek - z uwzględnieniem stawki zerowej i tzw. daniny

Rozliczenie PIT 2019. Nieco niższe podatki, brak kar i nowe ulgi. Wszystko, co musisz wiedzieć. UWAGA! SĄ DUŻE NIESPODZIANKI

pracujące na etacie) oraz PIT-38 (podatek od zysków z giełdy). Emeryci i renciści mogą tu również przekazać 1 proc. swojego podatku. Zgodnie z obietnicami skarbówka miała sama sporządzić zeznanie podatkowe za kilka milionów osób prowadzących firmy. Otóż nie sporządzi, w systemie tego nie ma. Fiskus się na

Rewolucyjny wyrok NSA ws. zwrotu podatku. Fiskus nie odda jej 2 mln zł. Prawnicy: To skandaliczny przykład nadużycia

Administracyjny powinien zbadać konstytucyjność takiego rozwiązania i w przypadku stwierdzenia, że ustawodawca pozostawił podatnika samego i bez wyposażenia go w wystarczająco sprawny mechanizm korekty podatku, winien orzec o naruszeniu zasady demokratycznego państwa prawnego w powiązaniu z zasadą legalizmu i

Projekt ustawy o morskiej energetyce wiatrowej został przekazany do konsultacji

- 1 191 mln zł, • Podatek PIT - 2 440 mln zł, • Podatek akcyzowy - 1 289 mln zł, • Składki na ZUS - 6 665 mln zł, • Podatek VAT - 4 621 mln zł, • Łączne efekty w fazie operacyjnej: 16 206 mln zł (ok. 1,2 mld zł średniorocznie). Średnioroczne efekty w fazie

Prezydent podpisał nowelę dotycząca split payment i WIS

samych grupach produktów, z jednoczesną zasadą równania w dół - do niższej stawki. W związku z tym, obniżono stawki podatku VAT m.in. dla owoców tropikalnych i cytrusowych, każdego rodzaju pieczywa oraz ciastek, żywności dla niemowląt i małych dzieci, czy też wszelkiego rodzaju książek, z 8% do 5

Kościński: Chcemy, by tzw. estoński CIT obowiązywał od 1 stycznia 2021 r.

Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - Estoński CIT - czyli możliwość zwolnienia z podatku CIT przedsiębiorców osiągających dochody do 50 mln zł, zatrudniających co najmniej trzech pracowników reinwestujących zysk w rozwój przedsiębiorstwa - ma obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku, poinformował minister

Ważne zmiany w podatkach od początku roku. Dotyczą milionów Polaków

gospodarczą – i wyłącznie od dochodów z tej działalności. Łatwiej uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkania Generalnie jak się sprzeda nieruchomość przed upływem pięciu lat od kupna bądź wybudowania, to trzeba płacić podatek. Od stycznia ubiegłego roku jest z tym odrobinę łatwiej. Zmianie uległy zasady

MR o Brexicie: Dla przedsiębiorców do końca roku bez zmian

przepływu kapitału, - Kontynuacja wzajemnego uznawania kwalifikacji, podano także. "Warunki współpracy gospodarczej od 1 stycznia 2021 r. zależeć będą od treści przyszłej umowy o wolnym handlu pomiędzy Wielką Brytanią a UE. Negocjacje przyszłej umowy regulującej zasady we wzajemnych relacjach

KE: Polski podatek w sektorze detalicznym narusza unijne zasady

Warszawa, 30.06.2017 (ISBnews) - Komisja Europejska uznała, że polski podatek w sektorze sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy państwa, podała KE. Komisja stwierdziła, że dzięki progresywnym stawkom opartym na wielkości przychodów przedsiębiorstwa o niskich obrotach miałyby

MF: Podatek od sprzedaży detalicznej wejdzie od 1 stycznia 2019 r.

zastrzeżenia Komisji Europejskiej przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej miałyby zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych dopiero od dnia 1 stycznia 2019 r., podano w uzasadnieniu. "Jednocześnie informuję, że wyznaczenie terminu do zajęcia stanowiska krótszego niż 21

Prezydent podpisał nowelę ustaw podatkowych wprowadzającą m.in. exit tax

transgranicznych, wskazała Kancelaria. "Najistotniejsze zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.): 1

Senat przyjął nowelę ustawy zawieszającą podatek od handlu detal. do 2018 r.

od sprzedaży detalicznej, której projekt przygotował rząd. Przyjęta bez poprawek. Nowelizacja zawiesza stosowanie tego podatku do 2018 r. Przepisy ustawy z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej będą stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od 1 stycznia 2018 r. W konsekwencji

Prezydent podpisał nowę ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Warszawa, 17.11.2017 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, która ma na celu przesunięcie terminu rozpoczęcia obowiązywania regulacji począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. podała Kancelaria Prezydenta. Podatek od sprzedaży detalicznej

Rząd rozpatrzy kontynuuację zawieszenia poboru podatku od sprzedaży detalicznej

błędnej kwalifikacji podatku od sprzedaży detalicznej jako pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Istnieje ryzyko, że skarga nie zostanie rozpoznana do końca terminu zawieszenia stosowania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, tj. do dnia 31 grudnia 2017 r. Wobec powyższego istnieje

Rząd przyjął dwie nowelizacje ustawy o podatku od towarów i usług

ponad 250 osób, w których suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro). Od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. zwolnieni z tego obowiązku będą pozostali podatnicy (w stosunku do nich obowiązek ten powstanie od 1 lipca 2020 r.). Ponadto, od 1 stycznia 2020 r. wpłata podatku

Rząd przyjął projekt ws. obowiązkowego split payment, ma wejść w życie 1 IX

płatności (split payment), którego stosowanie eliminuje oszustwa w VAT, podkreśla CIR. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 września 2019 r. "Obowiązkowa forma tego podatku zastąpi tzw. mechanizm odwróconego obciążenia, który jest niewystarczający w walce o zabezpieczenie i podniesienie

Rząd przyjmie nowelę wprowadzającą obligatoryjną podzieloną płatność w III kw.

resortu finansów, odpowiedzialnego za projekt, mechanizm podzielonej płatności to rozwiązanie systemowe, pozbawione wad charakterystycznych dla odwróconego obciążenia. Zasady funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności, czyli ograniczenie swobody dysponowania co do pobranego od kontrahenta podatku VAT

PFR: Tarcza finansowa zapewni subwencje dla ponad 670 tys. przedsiębiorstw

Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do

Chcesz przenieść firmę do innego kraju dla niższych podatków? Od przyszłego roku zapłacisz exit tax

”, czyli zastosowanej optymalizacji podatkowej i to z datą wsteczną od 25 czerwca 2018 roku. DARIUSZ GAŁĄZKA, Partner z firmy doradczej Grant Thornton Z przepisów jasno nie wynika, kiedy podatek od wyjścia będzie wynosił 3 proc. a kiedy 19 proc. Moim zdaniem 19 proc. co do zasady dotyczyć będzie

Lewiatan proponuje działania osłonowe dla przedsiębiorców w związku z COViD

życie przepisów dotyczących stosowania nowych zasad poboru podatku u źródła do 1 stycznia 2021 roku, - całkowite zawieszenie do odwołania wszelkich obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych, w szczególności składania informacji o korzyściach (MDR-3) z uwagi na trudność złożenia samych

Przegląd zmian prawnych wchodzących w życie w 2020 roku

jubileuszowej czy odprawy emerytalnej i rentowej. Od 2017 roku do minimalnej pensji nie wlicza się też dodatku za pracę w nocy. PODATKI Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT podatnik wpłaci do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy. Na ten rachunek

Jakie podatki zapłaci twoja firma w 2019 roku? Sprawdź, jakie zmiany rząd przygotował dla przedsiębiorców

1,15 mld zł rocznie. Danina nie będzie stanowiła podstawy przekazania 1 proc. na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie będzie również kosztem uzyskania przychodów. Podatek „od wyprowadzki” Przedsiębiorca, który zdecyduje się przenieść firmę z Polski do innego kraju, musi zapłacić

WEI i ZPP proponują podatek przychodowy 27% i emeryturę obywatelską

Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - Warsaw Enterprise Institute (WEI) i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) proponują likwidację obecnego systemu ubezpieczeń społecznych i zastąpienie go systemem z podatkiem przychodowym w wysokości 27% (zastępującym obecne podatki dochodowe i składki

Jakie podatki solidarnościowe płacą najbogatsi w innych krajach Unii?

związku ze światowym kryzysem gospodarczym. Stosuje go kilka krajów. – Nie jest to podatek janosikowy – raczej na zasadzie: słuchajcie, jesteśmy bardzo głęboko pod wodą i musimy się z tej wody jakoś wydobyć – mówił Ignatowicz. Tak podatek jest np. w Portugalii. Rozwiązanie idzie

T-Bull skorygował zysk netto za rok obrotowy 2018 do 0,5 mln zł

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - T-Bull skorygował zysk netto za rok obrotowy 2018 do 502 tys. zł z 654 tys. zł wcześniej, wynika z komunikatu spółki. "Korekta dotyczy sprawozdania finansowego w następującym zakresie: 1. Koszty działalności badawczo-rozwojowej W związku z błędną

Świtała z MF: Nową ordynacją podatkową niebawem zajmie się rząd

to m.in: Rzecznik Praw Podatnika, Centrum Kompetencyjne Podatków Lokalnych, decyzje i postępowania cząstkowe oraz zasada racjonalnego stosowania prawa. (ISBnews)

Emilewicz: Nowelizacja ws. zasady 10H może być przyjęta do końca roku

Koźmin Wielkopolski, 29.07.2020 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrakowych dotyczący liberalizacji tzw. zasady 10H trafi do wykazu prac legislacyjnych i może być przyjęty przez Sejm do końca roku, poinformowała wicepremier i minister rozwoju

MF: Odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej ds. wdrożenia SRRK

zadania" -powiedział Repa. 1 października 2019 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego. Jest to pierwszy szczegółowy plan rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Obejmuje lata 2020-2023. Jego celem jest wzmocnienie zaufania i podniesienie konkurencyjności polskiego rynku

Pracodawcy RP: Projekt stawek akcyzy opracowano bez konsultacji społecznych

narusza zasadę pewności prawa i działa negatywnie na pewność obrotu oraz rozwój przedsiębiorczości. Skokowa podwyżka stawek akcyzy odbije się ponadto na cenach towarów, a to z kolei może przyczynić się do zwiększenia udziału szarej strefy w rynku wyrobów akcyzowych" - czytamy w komunikacie. Projekt

Rząd przyjął projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości

będą nabywać akcje spółki F.I.N.N." - czytamy w komunikacie.  Projekt ustawy określa zasady funkcjonowania spółek F.I.N.N. i ich spółek zależnych. Przewidziano dla nich odmienne uregulowania podatkowe w podatkach dochodowych, podano także. "Dla spółek F.I.N.N. przewidziano odroczenie

MF przedstawi we wtorek plan działań po negatywnej decyzji KE ws. podatku handl.

progresywne stawki oparte na wielkości przychodów, co przedsiębiorstwom o niskich przychodach da selektywną przewagę nad ich konkurentami, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa. "Komisja Europejska wydała dziś również nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu

WEI: Akcyza w Polsce nie powinna być wyższa niż minimalne unijne poziomy

jakich przyczyn w sposób szczególnie restrykcyjny traktowane są wyroby spirytusowe, choć odpowiadają one tylko za jedną trzecią konsumpcji w naszym kraju. Wyrazem tego był wzrost podatku wyłącznie dla tej grupy produktów od 1 stycznia 2014 r. aż o 15%. Doprowadziło to do ograniczenia inwestycji w branży

"Tarcza antykryzysowa". Baza wiedzy dla przedsiębiorców

. Wydłużona ważność badań Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. PODATKI 1. Zatory

Rewolucja w darowiznach. Nie musisz płacić już podatku fiskusowi

tys., ale również ponad 1 mln zł. Ustawa o podatku od spadków i darowizn zalicza do najbliższej rodziny: małżonka, rodziców, dziadków, dzieci, wnuki, pasierbów, ojczyma, macochę, rodzeństwo. Jeśli matka przekaże darowiznę synowi albo dziadek wnuczce – nie trzeba płacić podatku. Ale jest

NIK: Ściągalność VAT poprawiła się m.in. dzięki wprowadzonym przez rząd zmianom

" - czytamy w materiale. "Ministerstwo Finansów konsekwentnie wdrażało zmiany legislacyjne i organizacyjne, mające przeciwdziałać wyłudzeniom podatku od towarów i usług. W kontrolowanym okresie, od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., opracowano i wprowadzono różnorodne narzędzia mające

MF skierowało do konsultacji nowelizacje dot. m.in. podatku CIT w wysokości 9%

ustawach będą analogiczne w zakresie zasad ustalania przychodów, kosztów oraz dochodów (strat), podano w osr. Ponadto projekt przewiduję modyfikację funkcjonujących regulacji polegającą m.in na: 1) uchyleniu w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisu warunkującego uprawnienie do

Ważne zmiany: od stycznia mieszkanie w spadku szybciej bez podatku. Reforma czeka też ulgę mieszkaniową

mieszkania, działki czy domu, które otrzymaliśmy w spadku. Dziś działa to tak, że jeśli ktoś sprzedaje nieruchomość otrzymaną w spadku, to musi zapłacić podatek. Danina dla fiskusa wynosi 19 proc. od dochodu. Ta zasada ma obecnie wyjątki. Nie płaci się podatku w ogóle, jeśli odziedziczony dom (albo

Własna firma. Jaka forma opodatkowania będzie najlepsza

rodzaju działalności czy planowanych dochodów musisz płacić VAT, to do tego zgłoszenia należy dołączyć druk VAT-R. Istnieje opodatkowanie na zasadach ogólnych, opodatkowanie podatkiem liniowym, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa.  Osoby prowadzące jednoosobową działalność

"Tarcza antykryzysowa" dla firm. Jak skorzystać z pomocy? Jakie są dodatkowe rozwiązania?

marca, czyli w pierwszej „tarczy” - m.in. dopłaty do pensji, postojowe, dopłaty do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, mikropożyczki, zwolnienie z opłaty abonamentu i zmiany w płaceniu podatków. 1. Dopłata do pensji pracowników Jeśli dana firma spełnia wymagania, jej szef może

Mammadova z PAIH: Klimat inwestycyjny Azerbejdżanu zyskuje na atrakcyjności

; - tłumaczyła. Jako główną przeszkodę w imporcie towarów z Polski wymieniła wysokie cło i podatki. "W Azerbejdżanie na większość produktów obowiązuje 15% cło importowe, 18% podatek VAT oraz dodatkowo 1% opłaty związanej z rejestracją dokumentów. To, niestety, wpływa na podnoszenie przez potencjalnego

Projekt noweli ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej przesłany do Sejmu

żeby przepisy ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej były stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od dnia 1 stycznia 2018 r., a w konsekwencji nie miały zastosowania do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych w okresie wrzesień 2016 r. - grudzień 2017 r

Projekt ustawy dotyczącej wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT trafił do Sejmu

szczególności na potrzeby określania zakresu stawek obniżonych" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).  Projekt przewiduje zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług: 1) wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT - nowe wykazy towarów i usług opodatkowanych stawkami

PIT 2019. Jak samodzielnie rozliczyć się z fiskusem. Sprawdź, co można odpisać od podatku [PORADNIK]

zł. Od stycznia 2018 r. obowiązują nowe zasady rozliczania ulgi rehabilitacyjnej. Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, bez względu na grupę inwalidzką, mogą odliczyć od podatku koszty utrzymania psa asystującego oraz wydatki na dojazd samochodem w dowolne miejsce. Nie zmieni się kwota, którą

Prezydent podpisał ustawę o zawieszeniu podatku handlowego do 2018 r.

ma na celu dokonanie przesunięcia w czasie rozpoczęcia obowiązywania regulacji dotyczących podatku od sprzedaży detalicznej, tak aby regulacje te były stosowane począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r." - czytamy w komunikacie.  Jak wyjaśnia Kancelaria, podatek od sprzedaży detalicznej został

Co powinien w sprawie Banasia sprawdzić fiskus? Na razie: "zyskał sutener, stracił suweren"

Aż zazdrość człowieka ogarnia jakie to szczęście ma w Polsce konserwatywna prawica. Ksiądz Tadeusz Rydzyk dostał od bezdomnego, który wygrał wcześniej 1 mln 350 tys. zł w Lotto (!) dwa auta. Premier Mateusz Morawiecki kupił niezwykle korzystnie ziemię od znajomego księdza. Zaś Marian Banaś, były

LC Corp ma umowy sprzedaży Globalworth biurowców za 113,18 mln euro

związanych z tą nieruchomością, przez P21 na rzecz Ingadi" - czytamy w komunikacie. Łączna cena transakcji wyniosła 113 175 000 euro (powiększona o odpowiedni podatek VAT oraz koszty transakcji), przy czym cena transakcji 1 została ustalona na 54 375 000 euro (powiększona o odpowiedni podatek VAT oraz

Morawiecki: Będzie nowy podatek od handlu detal. lub rozwiązania z innych krajów

wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. "Mamy plan zaproponowania nowego podatku, aby go zaproponować i rozpocząć dialog z Komisją Europejską. Dochód z podatku jest wpisany do budżetu i jest to niecały 1 mld zł i jeśli odrzucą propozycję - zastosujemy rozwiązanie

APK: Skutki finansowe działań zw. z podatkami to szacunkowo 7,4 mld zł w br.

CIT dla małych podatników (-0,4 mld zł), - skutki ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła od 1 stycznia 2019 r. obniżenie stawki akcyzy od energii elektrycznej, obniżkę stawek tzw. opłaty przejściowej (stanowiącej podatek

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

zleceniobiorców, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 200% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r

Exit tax. Kto będzie musiał płacić prawdziwy podatek od hipotetycznych zysków i dlaczego?

wejść te przepisy? – Od 1 stycznia. Da się z tego jakoś wybrnąć, jak te przepisy zaczną już obowiązywać? – Trzeba pamiętać, że Trybunał Sprawiedliwości w przypadku exit tax w innych krajach już orzekał krytycznie w podobnych przypadkach i tak skonstruowany podatek na pewno się nie utrzyma

Szałamacha: Będzie nowy projekt ustawy o handlu detal. i korekta budżetu na 2017

progresywne stawki oparte na wielkości przychodów, co przedsiębiorstwom o niskich przychodach da selektywną przewagę nad ich konkurentami, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa. Podatek, przyjęty w lipcu, wszedł w życie w dniu 1 września 2016 r. Ma charakter progresywny, na który składają się trzy

Rząd przyjął projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem

rozwiązania mają wejść w życie 1 czerwca 2018 r. "Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najbardziej popularną formą prowadzenia aktywności gospodarczej. Zdecydowana większość polskich przedsiębiorców (80%) funkcjonuje na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Miliardy wydawane "na wyścigi". Wszystko, co chcesz wiedzieć o "tarczach antykryzysowych" i o tym, ile są warte [PODSUMOWANIE]

pandemii od dochodu z działalności w wysokości do 5 mln zł. Warunkiem jest wykazanie, że strata wyniosła co najmniej 50 proc. dochodu w porównaniu z 2019 r. Przesunięto także termin płatności podatku dochodowego do 1 czerwca 2020 r. Podobnie odłożono w czasie termin składania jednolitego pliku kontrolnego

Rząd przyjął projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku VAT przez samorządy

Warszawa, 06.07.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług zakładający wprowadzenie obowiązkowej centralizacji rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT, podało Centrum Informacyjne Rząd

KE zatwierdziła wsparcie dla MSP w sektorze stoczniowym, sprawdza sys. podatkowy

przyjęła ustawę, która umożliwiła stoczniom funkcjonującym w Polsce płatność zryczałtowanego podatku w wysokości 1% od sprzedaży pochodzącej z budowy i przebudowy statków, zamiast powszechnie obowiązującego podatku dochodowego od osób prawnych lub od osób fizycznych" - czytamy dalej. Wariant ten

"Tarcza finansowa PFR" będzie naprawiana. Wiemy, jakie luki w przepisach są najpilniejsze

przychodów o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego tego roku w stosunku do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Firmy nie mogą mieć zaległości podatkowych ani opóźnień w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne. ******* Prowadzisz firmę? Chcesz wiedzieć, jak

Spółka Marvipolu i PG Dutch sprzeda projekt logist.-magaz. za ok. 15,6 mln euro

komunikacie. Wstępna cena sprzedaży nieruchomości wynosi ok. 15,6 mln euro netto, przy czym zostanie ona powiększona o należny podatek od towarów i usług. Cena zostanie uaktualniona na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej, stosownie do mechanizmu wskazanego w treści umowy przedwstępnej, podano także. "

Koszty firmowe i amortyzacja [PORADNIK]

, które stanowią procent wartości początkowej danego składnika. Zasady dotyczące amortyzacji stosuje się wobec składników majątku włączanych do ewidencji środków trwałych. Zalicza się do nich składniki, które są gotowe i zdatne do użytku w danym momencie, o przewidywanym czasie użytkowania dłuższym niż 1

Jak łatwo za rządów PiS zostać oszustką VAT. Wstrząsająca opowieść księgowej

przynajmniej cztery zasady prawa: 1. Zasadę neutralności podatku od towaru i usług, 2. Zasadę ekwiwalentności odsetek, które mają rekompensować szkodę poniesioną przez wierzyciela, 3. Zasadę domniemania uczciwości wobec przedsiębiorcy, 4. Zasadę zaufania w obrocie gospodarczym. Jestem za stara, aby wyjechać

Kwota wolna od podatku zamrożona. PiS złamał obietnicę wyborczą i złożył projekt ustawy

trwają prace nad reformą systemu podatkowego, która polegać ma na zastąpieniu kilku danin (PIT, ZUS, NFZ) jednym podatkiem. "Wejście w życie [jednolitego podatku] planuje się od 1 stycznia 2018 r., zasadne jest zachowanie dotychczasowych zasad opodatkowania również w roku 2017" - czytamy w

Grupa Lotos będzie stosowała podzieloną płatność od 1 lipca br.

Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Grupa Lotos od 1 lipca 2018 r. wprowadzi zasady podzielonej płatności w transakcjach dokonywanych przez spółki grupy kapitałowej na podstawie faktur zakupu, poinformowała spółka. "Firma podjęła decyzję o zastosowaniu tego rozwiązania mając na uwadze

PIH: Oczekujemy szerokich konsultacji nad nową ustawą dot. podatku od handlu

postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Obawy wzbudzają progresywne stawki oparte na wielkości przychodów, co przedsiębiorstwom o niskich przychodach da selektywną przewagę nad ich konkurentami, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa. Podatek, przyjęty w lipcu

Zawieszenie podatku handlowego wejdzie w życie do 25 października

detalicznej z zasadami udzielania pomocy publicznej". Skutki ekonomiczne? - Wejście w życie rozporządzenia spowoduje brak wpływów z podatku od sprzedaży detalicznej za okres wrzesień - grudzień 2016 r. - pisze ministerstwo. W tym roku do budżetu państwa miało spłynąć z niego na czysto 383 mln zł

Koronawirus zamyka firmy i zabiera pracę. Jak sobie radzić, gdy zaczyna nam brakować pieniędzy na regulowanie zobowiązań?

oferują różne zasady. mBank wydłużył np. możliwość zawieszenia płatności rat kapitałowych. Standardowo karencja w spłacie kapitału kredytu wynosi tutaj od 1 do 3 miesięcy, a możliwość zawieszenia płatności rat kapitałowych została wydłużona do 6 miesięcy. Wszystkie formalności można załatwić online. Aby

UOKiK: Pomoc de minimis wyniosła 5,85 mld zł w 2018 r wobec 6,74 mld zł w 2017 r

Warszawa, 05.07.2019 (ISBnews) - Wartość pomocy de minimis wyniosła 5,85 mld zł w 2018 r. wobec 6,74 mld zł w 2017 r., podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). "Ze względu na ograniczenia kwotowe i proste zasady udzielania, najczęściej po takie wsparcie sięgają mikro

Coraz bliżej wprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej

dolicza się do przychodu ze sprzedaży detalicznej sieci handlowej, do której sprzedawca detaliczny wszedł w pierwszej kolejności. Przychód ze sprzedaży detalicznej osiągnięty w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki ma być opodatkowany stawką podatku:1) 0,7% dla przychodu do wysokości 300 000

Rząd przyjął zmiany w podatkach dot. m.in. umorzeń długu i wygranych w grach

Informacyjne Rządu (CIR). Zmienione regulacje dotyczą m.in. zwolnienia od podatku dochodowego przychodów z tytułu umorzenia zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym, a także zwolnienia z podatku wygranych w grach hazardowych. Według przyjętych rozwiązań, zmienione zostaną zasady zaliczania

Rząd obiecywał, że możesz złożyć PIT do końca maja? Jest pułapka. Nie uprzedzali? A szkoda

kwietnia (do 1 czerwca) będzie to mógł zrobić. Do kiedy złożyć PIT? Co na to wszystko ministerstwo finansów? „Panie Redaktorze, w Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem rozporządzenia, które pozwoli na zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych z tytułu podatku

MF: 1 lutego rozpoczyna się okres przejściowy między Wielką Brytanią a UE

i kontroli celnych (jak obecnie dla krajów spoza Unii Europejskiej), zmiany w zasadach rozliczania VAT, podatku akcyzowego, konieczność dostosowania przedsiębiorców i eksporterów do brytyjskich regulacji, ograniczenia dla firm transportowych itd. Te i wiele innych utrudnień mogą wyznaczyć nowe

Rząd przyjął projekt ustawy Ordynacja podatkowa, która wejdzie w życie w 2021 r.

podatkową oraz zwiększenie efektywności i skuteczności poboru podatków, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) . "W projekcie wprowadzono oraz uporządkowano mechanizmy chroniące pozycję podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi. Są to m.in.: zasady ogólne prawa podatkowego, formy

Polwax miał wstępnie 55,6 mln zł straty netto; 58,5 mln zł straty EBIT w 2019 r.

wyniosła 2,4 mln zł. "Zarząd spółki przekazuje uwzględniając [...] odpisy, szacunki wyników osiągniętych przez spółkę za 2019 rok: 1. Przychody ze sprzedaży w 2019 roku wyniosły: 215 mln zł; 2. EBIT wyniósł: -58,5 mln zł; 3. EBITDA wyniosła: -54 mln zł; 4. Strata netto wyniosła: 55,6 mln zł