1 podatku korekta

Beata Siwkowska, Gazeta Podatkowa Nr 540 z dnia 2009-03-12

Przekazanie 1% podatku na szlachetne cele

Przekazanie 1% podatku na szlachetne cele

Statystyki wskazują, że z roku na rok rośnie liczba podatników wspierających organizacje pożytku publicznego. Sprzyjają temu obowiązujące zasady przekazywania 1% podatku na rzecz tych organizacji. Podatnik nie musi samodzielnie dokonywać wpłaty, gdyż przekazaniem podatku zajmują się urzędy skarbowe. Wystarczające jest złożenie w zeznaniu (lub jego korekcie) stosownego wniosku w tej sprawie.

Vivid Games w wyniku kontroli celno-skarbowej dokona korekt za 2016 r.

kontroli. "Dodatkowa korekta będzie polegała na odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, o których mowa w art. 18d Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1 007 173,44 zł. Wskazane koszty wynikają z poniesionych

CI Games pomniejszy aktywo z tytułu podatku odroczonego o 12,49 mln zł

podatkowego, ponieważ zostaną rozliczone straty z lat ubiegłych. Jednakże w wyniku tej decyzji spółka złoży również korektę deklaracji CIT-8 za lata 2014-2017 dotyczącej ujęcia transakcji znakowych. CI Games zamierza pomniejszyć aktywo z tytułu podatku odroczonego o 12,49 mln zł. "Zarząd CI Games S.A

Ciech: UCS utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT za grudzień 2014 r.

011 000 zł, pomimo, że kwota zobowiązania została już uregulowana do właściwego urzędu skarbowego w związku ze złożoną, zgodnie z otrzymaną interpretacją indywidualną, korektą rozliczenia VAT za lipiec 2018 roku. Wpłacona ponownie kwota podatku VAT zostanie odzyskana przez spółkę zależną najpóźniej po

T-Bull skorygował zysk netto za rok obrotowy 2018 do 0,5 mln zł

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - T-Bull skorygował zysk netto za rok obrotowy 2018 do 502 tys. zł z 654 tys. zł wcześniej, wynika z komunikatu spółki. "Korekta dotyczy sprawozdania finansowego w następującym zakresie: 1. Koszty działalności badawczo-rozwojowej W związku z błędną

PGK Idea Banku będzie kwestionować ustalenia kontroli dot. podatku za 2016 r.

prawno-podatkowych, nie skorzystają z prawa do złożenia korekty deklaracji CIT-8A, tj. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), przez PGK Idea Bank za rok podatkowy trwający w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r." - czytamy w komunikacie. "Podmioty, które

Jak i kiedy poprawiać stawkę VAT w ofertach?

Jak i kiedy poprawiać stawkę VAT w ofertach?

podanej w ofercie kwoty podatku wykonawca stwierdził, że popełnił omyłkę pisarską. Kwotę brutto chce zostawić bez zmian, natomiast wartość podatku zmienić na 44.850 zł.  Czy w tej sytuacji zamawiający powinien:  1) uznać wyjaśnienia za wystarczające, gdyż oferta nie zawiera błędu w obliczeniu

Creepy Jar miał wstępnie 139 tys. zł zysku netto w 2019 roku

. 2019 r. oraz raporcie rocznym za 2018 r. Różnice dotyczą lat 2018 oraz 2019 i wynikają z faktu przyjęcia przez eCreepy Jar 21 maja 2020 r. nowej polityki rachunkowości z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2019 r. oraz korekt w zakresie rozliczeń podatkowych dotyczących aktywów i rezerw z tytułu podatku

Sejm przyjął nowele dot. Ordynacji podatkowej i split paymentu

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Sejm przyjął rządowy projekt ustaw: - o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa, - o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotyczący tzw. obowiązkowej podzielonej płatności w podatku VAT

Lewiatan pozytywnie ocenia przyjęcie przez Senat ustawy dot. nowej matrycy VAT

, metali szlachetnych, elektroniki, części do samochodów, muszą wprowadzić korekty w modelach dokonywania transakcji i systemach finansowo - księgowych oraz być przygotowanymi na to, że płatności za sprzedany towar trafiać będą na konto rozliczeniowe jedynie w kwocie netto, natomiast kwota podatku VAT

Pracodawcy apelują o wydłużenie vacatio legis dla obowiązkowego split payment

Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - Przedsiębiorcy nie zdążą się przygotować do obowiązkowej podzielonej płatności w podatku VAT, która ma obowiązywać od 1 września br., uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Rada apeluje do premiera, ministrów finansów i przedsiębiorczości o wydłużenie vacatio

Omyłki rachunkowe w ofercie przetargowej

Omyłki rachunkowe w ofercie przetargowej

z dnia 1 kwietnia 2010 roku sygn. akt: KIO/UZP 275/10). Ponadto z omyłką   będziemy mieli do czynienia w przypadku, gdy nie została w ofercie wykonawcy wyartykułowana wprost cena bez podatku VAT (cena netto), jednak podatek ten zawierał się w wartości przedstawionej w ofercie, na skutek

Rząd przyjął projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku VAT przez samorządy

rozliczeń, składając korekty deklaracji podatkowych za wszystkie okresy rozliczeniowe, w których jednostki organizacyjne rozliczały odrębnie podatek, licząc od najwcześniejszego okresu rozliczeniowego, za jaki zostały złożone te korekty, do momentu wprowadzenia modelu scentralizowanego, wskazano w

Unimot miał wstępnie 33,5 mln zł skorygowanej EBITDA w I kw. 2020 r.

Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Unimot miał 1 195,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ogółem i 33,5 mln zł skorygowanej EBITDA w I kw. 2020 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Skonsolidowane dane wstępne wynoszą: • Przychody ogółem: 1 195,4 mln zł, • EBITDA

Unimot miał wstępnie 15,4 mln zł skorygowanej EBITDA w II kw. 2020 r.

działalności w zakresie handlu ropą naftową. 5. Utworzenie rezerwy na przyszłe premie dla członków zarządu o wartości 4,7 mln zł. 6. Jednorazowe koszty zakupu testów w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w kwocie 1,5 mln zł, podano także. "Główe korekty do wyniku EBITDA w II kwartale: 1

W wyniku korekty zysk netto FO Dębica za 2017 rok niższy o 4,66 mln zł 

Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - W związku z błędem rachunkowym dotyczącym wartości aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, Firma Oponiarska Dębica skorygowała w dół zysk netto za 2017 rok o 4,66 mln zł do 120,19 mln zł, podała spółka.  "Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica

Szałamacha: Będzie nowy projekt ustawy o handlu detal. i korekta budżetu na 2017

Warszawa, 20.09.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów przedstawi Radzie Ministrów projekt ustawy dotyczącej opodatkowania handlu wielkopowierzchniowego według nowej formuły i dokona korekt do budżetu na 2017 r., zapowiedział minister finansów Paweł Szałamacha. Obecnie podatek od sprzedaży

Rząd przyjął dwie nowelizacje ustawy o podatku od towarów i usług

ponad 250 osób, w których suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro). Od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. zwolnieni z tego obowiązku będą pozostali podatnicy (w stosunku do nich obowiązek ten powstanie od 1 lipca 2020 r.). Ponadto, od 1 stycznia 2020 r. wpłata podatku

Rewolucyjny wyrok NSA ws. zwrotu podatku. Fiskus nie odda jej 2 mln zł. Prawnicy: To skandaliczny przykład nadużycia

Rewolucyjny wyrok NSA ws. zwrotu podatku. Fiskus nie odda jej 2 mln zł. Prawnicy: To skandaliczny przykład nadużycia

Administracyjny powinien zbadać konstytucyjność takiego rozwiązania i w przypadku stwierdzenia, że ustawodawca pozostawił podatnika samego i bez wyposażenia go w wystarczająco sprawny mechanizm korekty podatku, winien orzec o naruszeniu zasady demokratycznego państwa prawnego w powiązaniu z zasadą legalizmu i

Prezydent podpisał nowelę ustaw podatkowych wprowadzającą m.in. exit tax

transgranicznych, wskazała Kancelaria. "Najistotniejsze zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.): 1

WEI: Akcyza w Polsce nie powinna być wyższa niż minimalne unijne poziomy

jakich przyczyn w sposób szczególnie restrykcyjny traktowane są wyroby spirytusowe, choć odpowiadają one tylko za jedną trzecią konsumpcji w naszym kraju. Wyrazem tego był wzrost podatku wyłącznie dla tej grupy produktów od 1 stycznia 2014 r. aż o 15%. Doprowadziło to do ograniczenia inwestycji w branży

Tauron miał wst. 142 mln zł zysku netto w II kw. z uwzgl. ustawy o cenach prądu

straty netto wysokości 1 mln zł, podała spółka. "Emitent w półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 30 czerwca 2019 r. ujmie skutki ustawy, w tym: - szacunek należnych rekompensat (tj. kwoty różnicy ceny i rekompensat finansowych) w wysokości 722 mln zł, - korektę

Getin Noble Bank: Odpisy obniżą wynik brutto IV kw. 2018 r. o 72 mln zł

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank dokona odpisów, które obniżą wynik finansowy brutto za IV kwartał 2018 r. o kwotę 72 mln zł. Kolejne odpisy i korekty wpłyną na zmniejszenie kapitałów własnych o 59 mln zł, podała instytucja. "W trakcie przygotowywania sprawozdań

Bank Millennium miał 53,6 mln zł zysku netto, 102,58 mld zł aktywów w II kw.

dodatnimi zarówno w pierwszej poł. 2020 r. jak i w 2 kw. 2020 r. Te pierwsze zawierały dodatkowe rezerwy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych (pierwsza poł. 2020 r. 168 mln zł przed podatkiem/netto, 2 kw. 2020: 113 mln zł), rezerwa wyprzedzająca na spodziewany wpływ pandemii Covid-19 (pierwsza

PIT 2018. Do wtorku trwa rozliczanie podatków z fiskusem. Najpewniej nie wiesz najważniejszego

podatków. To się zmieniło, kiedy w 1991 r. pod nadzorem wicepremiera i ministra finansów Leszka Balcerowicza „podarowano” nam podatek PIT. O czym warto pamiętać rozliczając PIT 2018? 1. Skoro deklaracje przygotowuje skarbówka, to nie ma już kary za niezłożenie PIT w terminie. Ta sytuacja może

MF będzie wspierać podmioty publiczne, prywatne i uczestników rynku finansowego

oświadczenia PIT-OP po terminie, nie później jednak niż do 1 czerwca 2020 r. (korekty tego zeznania do 30 czerwca 2020 r.). Warunkiem przekazania przez naczelnika urzędu skarbowego tej kwoty OPP, będzie zapłata przez podatnika podatku w pełnej wysokości do 30 czerwca 2020 r Wsparcie dla firm

Paged dokonał odpisów i korekt, które zmniejszą wynik za 2016 r. o 14,63 mln zł

ubiegłych) na kwotę 12 491 tys. zł oraz zmniejszeniem wyniku za 2016 r. na kwotę 1 259 tys. zł, 3) korekty w Paged-Sklejka S.A. (spółka w 98,71% zależna od emitenta) związane z odwróceniem skapitalizowanych różnic kursowych oraz kapitalizacją straty na sprzedaży produkcji testowej na wartości początkowej

PKO BP miał 503 mln zł zysku netto, 364,64 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

umowie kredytowej w kwocie -138 mln zł, - ujęcie kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w wysokości -85 mln zł, - wzrost o 88 mln zł kosztów podatku u źródła od emisji obligacji zagranicznych związany z ujętą w I kwartale 2019 roku korektą ubruttowienia

Warimpex miał 17,73 mln euro straty netto, 0,93 mln euro EBITDA w I kw. 2020 r.

Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Warimpex odnotował 17,73 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 8,84 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1 mln euro wobec 0,33 mln euro straty rok

PKO BP miał 804 mln zł zysku netto, 377,2 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

i były wyższe o 4,2% r/r. Ich poziom był determinowany w głównej mierze przez: wzrost o 89 mln zł kosztów podatku u źródła od emisji obligacji zagranicznych związany z ujętą w I kwartale 2019 roku korektą ubruttowienia odsetek za lata 2017-2019 oraz ujęciem 3% podatku od odsetek wypłaconych za okres

PSEW za zwiększeniem liczby i budżetu dla instalacji OZE w aukcji w 2020 r.

Energii wolumenu na poziomie 1 GW dla instalacji wiatrowo-słonecznym powyżej 1 MW sprawi, że aukcja zakończy się wypełnieniem koszyka wyłącznie przez wiatr, ze względu na przewagę cenową tej technologii, podkreślił PSEW. "Z kolei pełne wykorzystanie potencjału energetyki wiatrowej na lądzie

Projekt rekompensat wzrostu cen prądu uzależnia je od zużycia i dochodu

miały zawarte umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowe z odbiorcami końcowymi, poprzez stosowną korektę kwoty płatności brutto pierwszej faktury za energię elektryczną, wystawionej po 15 marca 2021 r. Projekt ustawy określa również zasady zwrotu przedsiębiorstwom obrotu kwot

EuroRating obniżył rating CCC do BB z BB+, perspektywa negatywna

oraz jednoczesny spadek wypracowywanych wyników finansowych. "EuroRating zwraca uwagę na fakt, że bardzo szybki w ostatnim czasie wzrost aktywów Grupy CCC (po korekcie o wpływ MSSF 16) finansowany był praktycznie w całości kapitałem obcym. Od  IV kw. 2017 r. łączne skorygowane zobowiązania

Szałamacha: W tym roku nie uda się uzyskać dochodów z podatku od handlu

konferencji prasowej. Wyjaśnił, że Ministerstwo Finansów zawiesi pobór podatku od sprzedaży detalicznej w obecnej formie. "Ministerstwo Finansów przedstawi Radzie Ministrów projekt ustawy opodatkowania handlu wielkopowierzchniowego według nowej formuły i dokona korekt do budżetu na 2017 r."

Rząd przyjął ostateczną wersję projektu zrównoważonego budżetu na 2020 rok

miesiąca temu. Dzisiaj Rada Ministrów dokonywała jeszcze ostatnich szlifów, wprowadziliśmy drobne korekty tak, żeby utrzymać równowagę budżetową w budżecie państwa i niewielki deficyt w sektorze finansów publicznych - tak, jak miesiąc temu wskazywaliśmy" - powiedział premier Mateusz Morawiecki na

Rząd obiecywał, że możesz złożyć PIT do końca maja? Jest pułapka. Nie uprzedzali? A szkoda

kwietnia (do 1 czerwca) będzie to mógł zrobić. Do kiedy złożyć PIT? Co na to wszystko ministerstwo finansów? „Panie Redaktorze, w Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem rozporządzenia, które pozwoli na zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych z tytułu podatku

Vantage ma przedwstępną umowę na sprzedaż Delta 44 we Wrocławiu za 28,7 mln zł

ceny sprzedaży udziału miejsc parkingowych" - podano również. Umowa przyrzeczona sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 r. pod warunkami uzyskania interpretacji urzędu skarbowego dotyczącej opodatkowania transakcji podatkiem VAT, korekty wpisu parametrów

PBKM szacuje korzyści ze zwrotu VAT w węgierskiej spółce na ok. 9,5 mln zł w br

Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) szacuje, że potencjalne korzyści z tytułu zwrotu podatku VAT do węgierskiej spółki Krio Intezet Zrt. mogą w tym roku wynieść łącznie w ok. 9,5 mln zł, poinformował prezes Jakub Baran. Spółka oczekuje także zwiększenia

Polenergia miała 8,64 mln zł zysku netto, 47,6 mln zł skoryg. EBITDA w II kw.

farmie wiatrowej Mycielin oraz zaksięgowano wpływ korekty deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości za pierwsze półrocze ubiegłego roku w farmach wiatrowych Gawłowice, Skurpie, Rajgród i Mycielin" - czytamy w komunikacie. "Aż o 25% wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem produkcja farm

PINK: Niektóre centra handlowe mogą prawie w całości utracić przychody z czynszu

większej elastyczności dla jednostek samorządu w zakresie podatku od nieruchomości (np. wprowadzenie możliwości odzyskania podatku od nieruchomości już zapłaconego przez przedsiębiorcę przed dniem wejścia w życie ustawy po 1 stycznia 2020). - Zmiany w zakresie art. 15g, tak aby warunek posiadania braku

Szałamacha: Wdrożenie pakietu paliwowego bez wpływu na ceny paliw na stacjach

. Nowelizacja ma wejść w życie 1 sierpnia br. Ministerstwo Finansów szacuje, że budżet zyska na tym rozwiązaniu ok. 2,5 mld zł rocznie. Szałamacha nie wyklucza również nowelizacji ustawy od podatku od sprzedaży detalicznej w związku z ewentualnymi próbami jego obejścia. "W związku z tym, że

Jak łatwo za rządów PiS zostać oszustką VAT. Wstrząsająca opowieść księgowej

przynajmniej cztery zasady prawa: 1. Zasadę neutralności podatku od towaru i usług, 2. Zasadę ekwiwalentności odsetek, które mają rekompensować szkodę poniesioną przez wierzyciela, 3. Zasadę domniemania uczciwości wobec przedsiębiorcy, 4. Zasadę zaufania w obrocie gospodarczym. Jestem za stara, aby wyjechać

Santander: Piątka PiS doda do konsumpcji 0,5 pkt w II kw., po 1,4 w III, IV kw.

będzie mniejszy. Po pierwsze, od 'trzynastej' emerytury należy odprowadzić podatek dochodowy i składkę zdrowotną, co - naszym zdaniem - daje ok. 2 mld zł rocznie (o ile 1 100 zł to kwota wypłaty brutto). Po drugie, dodatkowe wypłaty na rzecz gospodarstw domowych potencjalnie oznaczają wyższą konsumpcję

MF: US będą weryfikować ceny transferowe w podmiotach powiązanych

podatek o 50%, podał resort finansów. Złożenie korekty deklaracji może nastąpić bez uzasadnienia przyczyny, podało Ministerstwo Finansów. "Każda transakcja powinna odpowiadać naturalnym warunkom rynkowym – między innymi jej cena być zbliżona do ceny rynkowej. Jednak często w praktyce spółka

Rząd przyjmie projekt rozporządzenia dot. zwiększenia powierzchni KSEE w II kw.

ha, - wyłączenie 7,6671 ha - korektę zmniejszającą powierzchnię o 0,3629 ha gruntów. Tereny publiczne włączane do sse położone są w gminach: Niepołomice, Nowe Brzesko, Szczurowa i Babice, a grunty wyłączane w gminie Oświęcim. Po ww. zmianach powierzchnia Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

ZPP postuluje jak najszybsze uproszczenie ustawy o VAT

rzetelność podatników. "Pracownikom aparatu skarbowego powinny przysługiwać premie, jeżeli da im się uzyskać dodatkowe środki z tytułu korekty deklaracji w związku z nieprawidłowościami ujawnionymi w toku postępowania" - dodał. Według ZPP, po 3 miesiącach od wstrzymania zwrotu podatku VAT organ

ABC Data szacuje 78,9 mln zł skonsolid. straty netto w 2018 w wyniku odpisów

postępowanie kontrolne z upoważnienia dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. W dniu 7 maja 2018 r. doręczono iSource

Open Finance zdecydował o odpisie aktualizującym na ok. 19,44 mln zł

począwszy od 1 stycznia 2017 roku, która skutkuje utworzeniem odpisu aktualizującego wartość aktywa z tytułu podatku odroczonego od podatkowej wartości firmy w kwocie 19.438 tys. zł oraz jednocześnie korektą podatku dochodowego za 2016 rok w kwocie 628 tys. zł oraz za pierwszy kwartał 2017 roku w kwocie 313

Rozliczenie PIT 2018. Wszystko, co musisz wiedzieć o rozliczeniu podatków. UWAGA! SĄ DUŻE NIESPODZIANKI

Albert Einstein powiedział kiedyś: „Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy". Od tego roku (przynajmniej teoretycznie) rozumieć go nie trzeba. Skarbówka rozlicza podatek za nas. To Twój e-PIT. Wiedza o tym nie jest wciąż całkowicie powszechna, ale

Zmiana waluty funkcjonalnej zwiększyła zysk KGHM za I półr. do 710 mln zł

zł oraz za I poł. 2017 r. - do 1 054 mln zł z 494 mln zł, podała spółka. "Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym decyzji w sprawie korekty osądu w zakresie waluty funkcjonalnej spółki zależnej Future 1 Sp. z o.o. i jej zmiany ze złotego polskiego (PLN) na dolara

W tym roku podatki rozliczą się same. Co to oznacza dla milionów Polaków rozliczających się z fiskusem? [Poradnik krok po kroku]

. Nie zmieniano go od 10 lat. A PiS "pracuje" nad klinem KROK trzeci Wariant A. Pojawi się komunikat: „Jeśli akceptujesz e-PIT (chcesz przekazać 1 proc. podatku na rzecz OPP, której w zeszłym roku go przekazałeś/przekazałaś i nie odliczasz ulg) – nie musisz robić nic więcej

Korzystne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej

przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatnika. Zmiany mechanizmu tzw. korekty kosztów w podatkach dochodowychNowelizacja przewiduje też uchylenie art. 24d w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten dotyczy zmniejszenia kosztów uzyskania

Comarch miał 29,2 mln zł zysku netto, 49,91 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2018 r.

zrealizowane oraz wycena bilansowa instrumentów finansowych zabezpieczających ryzyko kursowe Grupy pomniejszyły wynik netto Grupy o 1 657 tys. zł. Wycena bilansowa kredytów i pożyczek, zaciągniętych w walutach obcych, zmniejszyła wynik netto Grupy o 8 770 tys. zł, wysoka wartość bieżącego podatku dochodowego

Grupa Energa miała wstępnie 554 mln zł EBITDA w I kw. 2019

zł, EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: -95 mln zł. Dystrybucja energii elektrycznej: 5 811 GWh, Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 025 GWh, Sprzedaż energii elektrycznej (detal): 4 968 GWh" - czytamy w komunikacie. EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja była wyższa niż w roku poprzednim i

Urząd zakwestionował prawo odliczenia VAT przez spółki Ciechu

aktualnie łącznej wysokości ok. 23 mln zł z tytułu odsetek, wynika z komunikatu spółki. Grupa nie zgadza się ze stanowiskiem urzędu i zamierza podjąć czynności procesowe. Według komunikatu pełnomocnik spółek grupy Ciech otrzymał: 1. decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o KAS zwiększającą jej uprawnienia

-Skarbowej" - czytamy w informacji. Zmiany te dotyczą między innymi: 1) poszerzenia uprawnień do pozyskiwania danych i informacji przez KAS: a)  poszerzenia zakresu pozyskiwanych danych, w tym: - przyznania Szefowi KAS oraz naczelnikowi urzędu celno-skarbowego uprawnień do

Rafako miało wstępnie 3,2 mln zł zysku netto z dział. kontynuowanej w 2017 r.

Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Rafako miało 1 782,6 mln zł skonsolidowanych przychodów (o 92,7 mln zł mniej r/r), 150 mln zł zysku brutto ze sprzedaży (o 25,7 mln zł więcej r/r) i 3,2 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej (o 7,7 mln zł mniej r/r) w 2017 r., podała spółka, powołując

Rząd chce, by nowa ustawa o podatku dochodowym weszła w życie 15 marca

urzędzie skarbowym oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1% podatku. W jednym i drugim przypadku rozliczeń dokona urząd skarbowy, co w praktyce oznacza ułatwienia dla pracowników, emerytów i rencistów.  "Oświadczenie takie wraz z rocznym obliczeniem

Przegląd informacji ze spółek

Infoscan.  Polenergia Farma Wiatrowa 17 - spółka zależna Polenergii - zawarła z ING Bankiem Śląskim umowę kredytu dotyczącą finansowania terminowego w kwocie do 40 mln zł oraz kredytu na obsługę podatku od towarów i usług w kwocie do 4,5 mln zł, przeznaczonych na finansowanie refinansowanie budowy

MF: Kontrola skarbowa wykryła nieprawidłowości na kwotę blisko 834 mln zł

, jaką na podstawie umowy licencjobiorca (podmiot kontrolowany) zobowiązał się uiszczać na rzecz licencjodawcy, tj. zagranicznego udziałowca, której zmniejszenie tylko o 1% spowodowało korektę deklarowanych kosztów podatkowych za 4 lata podatkowe o ok. 25 mln zł, - nieprawidłowego

Korekty dot. TGE i opłaty dla KNF podwyższą wynik GPW za III kw. o 6,6 mln zł

odsetek od zaległości podatkowych naliczonych przez organ skarbowy w związku z korektą rozliczeń podatku od towarów i usług, wynikającą ze zmiany zasad opodatkowania usług świadczonych przez TGE w latach 2011-2016. Zdarzenie to wpłynie na obniżenie kosztów finansowych Grupy. • Na podstawie spływu

Na co idzie 1 proc.? Pomagamy dzieciom, niepełnosprawnym oraz fundacji ks. Rydzyka

wsparcie Kościołów czy... partii politycznych (tak jest np. na Litwie). Czytaj też: Użytkowanie wieczyste. Zapytaj w gminie, czy grunt został uwłaszczony, albo zapłać jak zawsze do końca marca Na co przekazujemy 1 proc. podatku w Polsce? Serwis "Wyborczej" Sonar przeanalizował kwoty

ABC Data miała 5,07 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

analogicznym okresem ubiegłego roku oznacza spadek o 58%. Obniżenie to ma związek z wpływem różnic kursowych (w części obciążającej wynik operacyjny grupy) oraz ze zdarzeniami jednorazowymi tj. wysoką bazą 2017 roku uwzględniająca wygraną w sporze sądowym i korektą podatku VAT za II kwartał 2014 roku dokonaną

ING BSK miał 316,2 mln zł zysku netto, 180,64 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

Warszawa, 06.08.2020 (ISBnews) - ING Bank Śląski odnotował 316,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 469,1 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 099,2 mln zł wobec 1 053,2 mln

Santander Bank Polska miał 507,03 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

kredytowych przez Santander Bank Polska S.A oraz Santander Consumer Bank S.A. (m.in. kredytów gotówkowych i hipotecznych) o łącznej wartości 1 460,3 mln zł (z wpływem na wynik brutto w wysokości 16,1 mln zł)" - czytamy dalej.  Obciążenie z tytułu podatku od instytucji finansowych wyniosło 599 

Przegląd prasy

m/m do -1,9 pkt w X --Rynek czeka na prezesa Draghiego i korektę na złotym --CDRL: Sprzedaż zagraniczna marki Coccodrillo stanowi już ok. 30% całości --Polski Monitor Opinii: Ok. 1/3 Polaków robi e-zakupy minimum raz w miesiącu --Develia ma przedwstępne umowy sprzedaży Wola Center za 101,9

Strata netto PKP Cargo wyniosła 5,66 mln zł w III kw. 2016 r. wobec zysku rok wcześniej

rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 090,77 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 1 210,38 mln zł rok wcześniej. W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 200,25 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 226,51 mln zł zysku

PKO BP miał 1217 mln zł zysku netto, 328,99 mld zł aktywów w II kw. 2019 r.

z końca 2023 roku do końca 2030 roku okresu użytkowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI), • spadek o 110 mln zł kosztów podatku u źródła od emisji obligacji zagranicznych związany z korektą ubruttowienia odsetek za lata 2017-2018 oraz ujęciem 3% podatku od odsetek wypłaconych za

Alior Bank miał 252,83 mln zł zysku netto, 76,73 mld zł aktywów w 2019 r.

oszacowała wpływ wyroku TSUE na kwotę 378 mln zł brutto, na którą składają się: 1. rezerwa na historyczne zwroty części prowizji w przypadku pożyczek spłaconych przed 11 września 2019 r. w wysokości 243 mln zł (wpływ na pozostałe koszty operacyjne) – wpływ jednorazowy, 2. rezerwa na zwroty części

Zmiana w akcyzie od aut odwleka się. Od czego będą zależne stawki?

wprowadzić dodatkowe kryterium obniżające stawki akcyzy. Według przedstawicielki resortu finansów stawki akcyzy od aut, które mają ponad 1 rok, mogą być obniżone o jakieś 20 proc., a dla pojazdów starszych korekta byłaby większa. Konkretów jednak nie ujawniono. Senackie komisje mają się nimi zająć na

Zysk netto PKP Cargo wyniósł 81,67 mln zł w 2017 r. wobec straty rok wcześniej

uwzględniony podatek odroczony od ww. aktualizacji w kwocie -5,2 mln zł. W związku z powyższym, skorygowany wynik na działalności operacyjnej za 2017 r. wyniósł 123,8 mln zł, natomiast skorygowany wynik netto wyniósł mln zł" - czytamy w raporcie. W 2016 r. w spółce nie wystąpiły istotne zdarzenia

GUS skorygował wzrost PKB za 2017 r. do 4,8% z wcześniejszych 4,6%

transakcji: produkcja globalna, zużycie pośrednie oraz w konsekwencji wartość dodana brutto i spożycie publiczne; -             korekty danych memoriałowych dotyczących VAT z tytułu zmiany rejestracji rozliczeń związanych ze zwrotami podatku (dla

Comarch miał 14,18 mln zł zysku netto, 66,76 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

wzrósł 7,3% w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 roku, - podatek dochodowy bieżący, który był wynikiem wysokiej rentowności działalności spółek grupy w Polsce oraz Niemczech, jego wartość wyniosła w pierwszym kwartale 2020 roku 7 816 tys. zł, - utworzenie i rozwiązanie odpisów na wątpliwe

Grupa BBI Development sprzeda Centrum Marszałkowska za ok. 29,52 mln euro netto

mln euro (powiększone o podatek VAT), skorygowana o ewentualne koszty związane z umową master lease, podano także. "22 listopada 2018 r. spółka celowa Zarządzanie Sezam Sp. z o.o. Nowy Sezam sp.k. (sprzedający), będąca podmiotem współkontrolowanym emitenta (35-procentowy udział w sprzedającym

Prezydent podpisał ustawy m.in. regulujące płatności gotówką między firmami

. Jednocześnie rozwiązanie to nie będzie miało zastosowania do płatności wynikających z transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r., jeżeli wartość transakcji nie przekracza dotychczasowego (15 tys. euro) limitu. Dodatkowo nowych zasad związanych z korektą nie będzie stosowało się do płatności

Spółka zal. PBKM ma wyrok sądu uchylający decyzję o zapłatę zaległych odsetek 

Dyrekcji Podatkowej Węgry Centrum z 10 grudnia 2014 r., nakazującej Krio zapłatę 117,6 mln HUF (ok. 1,6 mln zł) tytułem zaległego podatku VAT za rok 2011 oraz 31,6 mln HUF (ok. 0,4 mln zł) tytułem odsetek, podała spółka. "W decyzji węgierskie władze podatkowe zakwestionowały powszechnie uznawane

Jak prawidłowo poprawić ofertę przetargową?

powyższym mam pytanie - czy można przepisać dane z tabeli asortymentowo-cenowej (z zał. nr 2 do zał. nr 1) i potraktować to przeoczenie jako korektę innej omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp ? Oferty przetargów z całego kraju Odpowiedź: W opisanym stanie faktycznym brak jest jakichkolwiek

Grupa Energa miała wstępnie 704 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

Warszawa, 09.09.2019 (ISBnews) - Grupa Energa miała 704 mln zł EBITDA w II kwartale bieżącego roku, zaś w całym I półroczu wynik ten wyniósł 1 258 mln zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.  "Wyniki finansowe i operacyjne osiągnięte w II kwartale 2019 roku: EBITDA

NIK: Rozwój zrównoważ. transportu publ. na Dolnym Śląsku nie zawsze prawidłowy

odbywa się na podstawie uchwalanych przez rady miast tzw. planów transportowych. Plany te we wszystkich miastach wymagały aktualizacji, w szczególności w zakresie wyników przeprowadzonej w 2018 r. analizy zasadności wprowadzenia do komunikacji miejskiej autobusów elektrycznych. Uzupełnienia i korekty

Czerwińska: Rezygnacja ze składania deklaracji VAT możliwa z początkiem 2019 r.

w komunikacie. MF podsumowało dziś pierwszy miesiąca przesyłania plików JPK_VAT. Zgodnie z terminem do 26 lutego br. 1 508 458 przedsiębiorców złożyło JPK_VAT. To 94,5% spośród wszystkich podatników VAT. W sumie do KAS dotarło 1 703 271 plików (do 26 lutego). Niewielka ich

ZBP: Polacy widzą, że nadmierne obciążenia banków mają przełożenie na ceny usług

wyniki ostatniego badania, zrealizowanego na zlecenie ZBP - tylko 19% Polaków jest zdania, że wspieranie gospodarki powinno odbywać się poprzez płacenie przez banki dodatkowych podatków od aktywów do budżetu państwa i finansowanie programów socjalnych.  Najnowsze badanie wykazało, że prawie połowa

Skiba z MF: Deficyt 'general government' pozostanie na bezpiecznym poziomie

przez rząd działań zwiększających ściągalność podatków. "Bieżąca prognoza KE w zakresie wzrostu PKB jest zbieżna z obecnym konsensusem rynkowym i nieco niższa od prognozy jesiennej z ubiegłego roku. Głównym czynnikiem korekty prognozy wydają się być oczekiwania ekspertów KE w zakresie wzrostu

Bank Millennium miał 173,66 mln zł zysku netto, 93,67 mld zł aktywów w II kw.

podatku oraz korekty na niesymetryczne naliczanie składki na BFG (w obu okresach), wyniósłby 411,3 mln zł w I poł. 2019 r., co oznaczałoby wzrost o 12,1% r/r. "Wynik z tytułu odsetek (pro-forma) w I poł. 2019 r. wyniósł 1 084,7 mln zł i wzrósł o 21,5% w stosunku do analogicznego okresu roku

ABC Data miała 9,48 mln zł straty netto, 7,06 mln zł straty EBIT w II kw. 2018

ma związek ze zdarzeniami jednorazowymi tj.: • wpływ różnic kursowych (w części obciążającej wynik operacyjny grupy); • wysoka baza 2017 roku uwzględniająca wygraną w sporze sądowym, • korekta podatku VAT za II kwartał 2014 roku dokonana w II kwartale 2018 roku, podano także w

Sygnity: MF oddało do użytku możliwość kontaktu online na Portalu Podatkowym

Warszawa, 04.01.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów oddało do użytku kolejną funkcjonalność Portalu Podatkowego, umożliwiającą podatnikom bezpośredni kontakt online z administracją podatkową, podał generalny wykonawca systemu e-Podatki - Sygnity. "Dzięki technologii Sygnity

Jaki podatek od nieruchomości

Stawki maksymalne podatku od nieruchomości ustala minister finansów. A ich ostateczną wysokość, która może być niższa, określają rady gmin. Podatki i opłaty lokalne stanowią źródło dochodów samorządów, a nie budżetu państwa. ILE TO KOSZTUJE Maksymalna stawka podatku za każdy m kw. powierzchni

KCI miało 2,96 mln zł zysku netto, 3,41 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.

. Niewątpliwie główną przyczyną jest konsekwencja Gremi Media S.A. w realizacji przyjętych założeń biznesowych i silna dyscyplina kosztowa, jednak zauważyć też należy, że również wyniki jednostkowe spółki dominującej były w tym zakresie pozytywne (913 tys. zł zysku operacyjnego). Korekta o podatek dochodowy

Grupa Kęty prognozuje 740 mln zł przychodów i ok. 56 mln zł zysku netto w IV kw.

prognozy wyniku finansowego planowanego na 2018 r. Ponieważ prognozowana nadwyżka nie przekroczy 10%, zarząd Grupy Kęty S.A. nie będzie publikował odrębnej korekty prognoz 2018 opublikowanych 1 lutego 2018 roku" - czytamy dalej. Powyższa prognoza została przygotowana w oparciu o następujące

MF analizuje regulacje dot. gier hazardowych w ramach strategii naprawy podatków

kilkunastoprocentowy podatek od zysku. By działać w Polsce, będą musiały wykupić licencję za 500 tys. zł. Nadzór nad rynkiem hazardowym ma zostać przerzucony z izby celnej do izby skarbowej, która będzie kontrolować ruch w internecie. Strony firm, które nie wykupią licencji, zostaną zablokowane. W październiku 2014

Strach i panika... czyli jak poradzić sobie z kontrolą podatkową

wyjątkowych przypadkach kontrola podatkowa jest wszczynana bez obowiązku wcześniejszego zawiadomienia podatnika. Taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku, gdy kontrola podatkowa dotyczy zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu ustawy o podatku VAT (art. 282c § 1 pkt 1

Przegląd informacji ze spółek

spowodowały, że zarząd podjął decyzję o dokonaniu korekty w sprawozdaniu finansowym polegającej na rozpoznaniu w ciężar wyników lat poprzednich odpisu aktualizującego w kwocie 40 mln zł, po uwzględnieniu wpływu aktywów z tytułu podatku odroczonego, podała spółka. JHM Development odnotowało 17,92 mln zł

Sąd Najwyższy o skutkach nieprawidłowego obliczenia podatku VAT

zamawiającego obowiązku odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, czy też ofertę taką należy przyjąć do oceny, po ewentualnym potraktowaniu wadliwej stawki VAT jako omyłki i dokonaniu odpowiedniej korekty ceny, względnie uznaniu treści oferty w zakresie

Przegląd prasy

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Rząd liczy na 1 mld zł z nowego podatku cyfrowego; wg WEI, może dostać 250-470 mln zł --Francuska marka Hermes chce otworzyć pierwszy salon w regionie wg gazety; do Polski

MFiPR: Rządowy projekt ustawy dot. przekształcenia OFE w IKE trafi do Sejmu

inwestowania tych środków, podano także. "Pieniądze przekazane z OFE do IKE będą podlegały dziedziczeniu, a po osiągnięciu wieku emerytalnego będą mogły być swobodnie wypłacone w całości bądź w ratach i będą wówczas wolne od jakichkolwiek podatków" - zapewnia szefowa resortu funduszy i polityki

Przegląd informacji ze spółek

wynikającego z korekty deklaracji VAT-7 za czerwiec i lipiec 2019 r., podała spółka. Zakłady Mięsne Henryk Kania (ZM Henryk Kania) otrzymały postanowienia Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej o odmowie zaliczenia zwrotu z tytułu podatku od towarów i usług wynikającego z korekty

Zmiany w Ordynacji podatkowej

zwrotu podatku, a także w razie potrącenia lub przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji. Pozostałe zmianyOrganem podatkowym właściwym miejscowo w sprawie praw i obowiązków podatnika (płatnika, inkasenta), przejętych

Przegląd prasy

przedwyborczą decyzję o kandydaturze Mateusza Morawieckiego na premiera wg gazety --Budżet zyskał 1,3 mld zł w latach 2017-2018 dzięki korektom wprowadzonych przez podatników, wymuszonym przez JPK --Bańka z ZBP: Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału po anulowaniu umowy o kredyt walutowy będą

Przegląd prasy

; --Efekty przejęcia przez ARP Stoczni Gdańsk pojawią się już pod koniec przyszłego roku, mówi p.o. prezesa Andrzej Kensbok -- Od 2020 roku skarbówka przestanie dochodzić kwot do 50 zł -- Unijne dotacje mocno napędzają polski rynek autobusów  --Solidarnościowy podatek uderzy w rodzinne interesy