1 podatku korekta

Beata Siwkowska, Gazeta Podatkowa Nr 540 z dnia 2009-03-12

Przekazanie 1% podatku na szlachetne cele

Przekazanie 1% podatku na szlachetne cele

Statystyki wskazują, że z roku na rok rośnie liczba podatników wspierających organizacje pożytku publicznego. Sprzyjają temu obowiązujące zasady przekazywania 1% podatku na rzecz tych organizacji. Podatnik nie musi samodzielnie dokonywać wpłaty, gdyż przekazaniem podatku zajmują się urzędy skarbowe. Wystarczające jest złożenie w zeznaniu (lub jego korekcie) stosownego wniosku w tej sprawie.

Sejm przyjął nowele dot. Ordynacji podatkowej i split paymentu

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Sejm przyjął rządowy projekt ustaw: - o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa, - o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotyczący tzw. obowiązkowej podzielonej płatności w podatku VAT

Lewiatan pozytywnie ocenia przyjęcie przez Senat ustawy dot. nowej matrycy VAT

, metali szlachetnych, elektroniki, części do samochodów, muszą wprowadzić korekty w modelach dokonywania transakcji i systemach finansowo - księgowych oraz być przygotowanymi na to, że płatności za sprzedany towar trafiać będą na konto rozliczeniowe jedynie w kwocie netto, natomiast kwota podatku VAT

Pracodawcy apelują o wydłużenie vacatio legis dla obowiązkowego split payment

Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - Przedsiębiorcy nie zdążą się przygotować do obowiązkowej podzielonej płatności w podatku VAT, która ma obowiązywać od 1 września br., uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Rada apeluje do premiera, ministrów finansów i przedsiębiorczości o wydłużenie vacatio

Omyłki rachunkowe w ofercie przetargowej

Omyłki rachunkowe w ofercie przetargowej

z dnia 1 kwietnia 2010 roku sygn. akt: KIO/UZP 275/10). Ponadto z omyłką   będziemy mieli do czynienia w przypadku, gdy nie została w ofercie wykonawcy wyartykułowana wprost cena bez podatku VAT (cena netto), jednak podatek ten zawierał się w wartości przedstawionej w ofercie, na skutek

Rząd przyjął dwie nowelizacje ustawy o podatku od towarów i usług

ponad 250 osób, w których suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro). Od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. zwolnieni z tego obowiązku będą pozostali podatnicy (w stosunku do nich obowiązek ten powstanie od 1 lipca 2020 r.). Ponadto, od 1 stycznia 2020 r. wpłata podatku

W wyniku korekty zysk netto FO Dębica za 2017 rok niższy o 4,66 mln zł 

Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - W związku z błędem rachunkowym dotyczącym wartości aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, Firma Oponiarska Dębica skorygowała w dół zysk netto za 2017 rok o 4,66 mln zł do 120,19 mln zł, podała spółka.  "Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica

Rewolucyjny wyrok NSA ws. zwrotu podatku. Fiskus nie odda jej 2 mln zł. Prawnicy: To skandaliczny przykład nadużycia

Rewolucyjny wyrok NSA ws. zwrotu podatku. Fiskus nie odda jej 2 mln zł. Prawnicy: To skandaliczny przykład nadużycia

Administracyjny powinien zbadać konstytucyjność takiego rozwiązania i w przypadku stwierdzenia, że ustawodawca pozostawił podatnika samego i bez wyposażenia go w wystarczająco sprawny mechanizm korekty podatku, winien orzec o naruszeniu zasady demokratycznego państwa prawnego w powiązaniu z zasadą legalizmu i

Rząd przyjął projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku VAT przez samorządy

rozliczeń, składając korekty deklaracji podatkowych za wszystkie okresy rozliczeniowe, w których jednostki organizacyjne rozliczały odrębnie podatek, licząc od najwcześniejszego okresu rozliczeniowego, za jaki zostały złożone te korekty, do momentu wprowadzenia modelu scentralizowanego, wskazano w

Tauron miał wst. 142 mln zł zysku netto w II kw. z uwzgl. ustawy o cenach prądu

straty netto wysokości 1 mln zł, podała spółka. "Emitent w półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 30 czerwca 2019 r. ujmie skutki ustawy, w tym: - szacunek należnych rekompensat (tj. kwoty różnicy ceny i rekompensat finansowych) w wysokości 722 mln zł, - korektę

Prezydent podpisał nowelę ustaw podatkowych wprowadzającą m.in. exit tax

transgranicznych, wskazała Kancelaria. "Najistotniejsze zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.): 1

Szałamacha: Będzie nowy projekt ustawy o handlu detal. i korekta budżetu na 2017

Warszawa, 20.09.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów przedstawi Radzie Ministrów projekt ustawy dotyczącej opodatkowania handlu wielkopowierzchniowego według nowej formuły i dokona korekt do budżetu na 2017 r., zapowiedział minister finansów Paweł Szałamacha. Obecnie podatek od sprzedaży

Getin Noble Bank: Odpisy obniżą wynik brutto IV kw. 2018 r. o 72 mln zł

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank dokona odpisów, które obniżą wynik finansowy brutto za IV kwartał 2018 r. o kwotę 72 mln zł. Kolejne odpisy i korekty wpłyną na zmniejszenie kapitałów własnych o 59 mln zł, podała instytucja. "W trakcie przygotowywania sprawozdań

PIT 2018. Do wtorku trwa rozliczanie podatków z fiskusem. Najpewniej nie wiesz najważniejszego

PIT 2018. Do wtorku trwa rozliczanie podatków z fiskusem. Najpewniej nie wiesz najważniejszego

podatków. To się zmieniło, kiedy w 1991 r. pod nadzorem wicepremiera i ministra finansów Leszka Balcerowicza „podarowano” nam podatek PIT. O czym warto pamiętać rozliczając PIT 2018? 1. Skoro deklaracje przygotowuje skarbówka, to nie ma już kary za niezłożenie PIT w terminie. Ta sytuacja może

WEI: Akcyza w Polsce nie powinna być wyższa niż minimalne unijne poziomy

jakich przyczyn w sposób szczególnie restrykcyjny traktowane są wyroby spirytusowe, choć odpowiadają one tylko za jedną trzecią konsumpcji w naszym kraju. Wyrazem tego był wzrost podatku wyłącznie dla tej grupy produktów od 1 stycznia 2014 r. aż o 15%. Doprowadziło to do ograniczenia inwestycji w branży

Paged dokonał odpisów i korekt, które zmniejszą wynik za 2016 r. o 14,63 mln zł

ubiegłych) na kwotę 12 491 tys. zł oraz zmniejszeniem wyniku za 2016 r. na kwotę 1 259 tys. zł, 3) korekty w Paged-Sklejka S.A. (spółka w 98,71% zależna od emitenta) związane z odwróceniem skapitalizowanych różnic kursowych oraz kapitalizacją straty na sprzedaży produkcji testowej na wartości początkowej

Polenergia miała 8,64 mln zł zysku netto, 47,6 mln zł skoryg. EBITDA w II kw.

farmie wiatrowej Mycielin oraz zaksięgowano wpływ korekty deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości za pierwsze półrocze ubiegłego roku w farmach wiatrowych Gawłowice, Skurpie, Rajgród i Mycielin" - czytamy w komunikacie. "Aż o 25% wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem produkcja farm

Vantage ma przedwstępną umowę na sprzedaż Delta 44 we Wrocławiu za 28,7 mln zł

ceny sprzedaży udziału miejsc parkingowych" - podano również. Umowa przyrzeczona sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 r. pod warunkami uzyskania interpretacji urzędu skarbowego dotyczącej opodatkowania transakcji podatkiem VAT, korekty wpisu parametrów

PBKM szacuje korzyści ze zwrotu VAT w węgierskiej spółce na ok. 9,5 mln zł w br

Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) szacuje, że potencjalne korzyści z tytułu zwrotu podatku VAT do węgierskiej spółki Krio Intezet Zrt. mogą w tym roku wynieść łącznie w ok. 9,5 mln zł, poinformował prezes Jakub Baran. Spółka oczekuje także zwiększenia

Szałamacha: W tym roku nie uda się uzyskać dochodów z podatku od handlu

konferencji prasowej. Wyjaśnił, że Ministerstwo Finansów zawiesi pobór podatku od sprzedaży detalicznej w obecnej formie. "Ministerstwo Finansów przedstawi Radzie Ministrów projekt ustawy opodatkowania handlu wielkopowierzchniowego według nowej formuły i dokona korekt do budżetu na 2017 r."

Santander: Piątka PiS doda do konsumpcji 0,5 pkt w II kw., po 1,4 w III, IV kw.

będzie mniejszy. Po pierwsze, od 'trzynastej' emerytury należy odprowadzić podatek dochodowy i składkę zdrowotną, co - naszym zdaniem - daje ok. 2 mld zł rocznie (o ile 1 100 zł to kwota wypłaty brutto). Po drugie, dodatkowe wypłaty na rzecz gospodarstw domowych potencjalnie oznaczają wyższą konsumpcję

Jak łatwo za rządów PiS zostać oszustką VAT. Wstrząsająca opowieść księgowej

przynajmniej cztery zasady prawa: 1. Zasadę neutralności podatku od towaru i usług, 2. Zasadę ekwiwalentności odsetek, które mają rekompensować szkodę poniesioną przez wierzyciela, 3. Zasadę domniemania uczciwości wobec przedsiębiorcy, 4. Zasadę zaufania w obrocie gospodarczym. Jestem za stara, aby wyjechać

Rząd przyjmie projekt rozporządzenia dot. zwiększenia powierzchni KSEE w II kw.

ha, - wyłączenie 7,6671 ha - korektę zmniejszającą powierzchnię o 0,3629 ha gruntów. Tereny publiczne włączane do sse położone są w gminach: Niepołomice, Nowe Brzesko, Szczurowa i Babice, a grunty wyłączane w gminie Oświęcim. Po ww. zmianach powierzchnia Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

ABC Data szacuje 78,9 mln zł skonsolid. straty netto w 2018 w wyniku odpisów

postępowanie kontrolne z upoważnienia dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. W dniu 7 maja 2018 r. doręczono iSource

Rozliczenie PIT 2018. Wszystko, co musisz wiedzieć o rozliczeniu podatków. UWAGA! SĄ DUŻE NIESPODZIANKI

Albert Einstein powiedział kiedyś: „Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy". Od tego roku (przynajmniej teoretycznie) rozumieć go nie trzeba. Skarbówka rozlicza podatek za nas. To Twój e-PIT. Wiedza o tym nie jest wciąż całkowicie powszechna, ale

Urząd zakwestionował prawo odliczenia VAT przez spółki Ciechu

aktualnie łącznej wysokości ok. 23 mln zł z tytułu odsetek, wynika z komunikatu spółki. Grupa nie zgadza się ze stanowiskiem urzędu i zamierza podjąć czynności procesowe. Według komunikatu pełnomocnik spółek grupy Ciech otrzymał: 1. decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w

W tym roku podatki rozliczą się same. Co to oznacza dla milionów Polaków rozliczających się z fiskusem? [Poradnik krok po kroku]

. Nie zmieniano go od 10 lat. A PiS "pracuje" nad klinem KROK trzeci Wariant A. Pojawi się komunikat: „Jeśli akceptujesz e-PIT (chcesz przekazać 1 proc. podatku na rzecz OPP, której w zeszłym roku go przekazałeś/przekazałaś i nie odliczasz ulg) – nie musisz robić nic więcej

Grupa Energa miała wstępnie 554 mln zł EBITDA w I kw. 2019

zł, EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: -95 mln zł. Dystrybucja energii elektrycznej: 5 811 GWh, Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 025 GWh, Sprzedaż energii elektrycznej (detal): 4 968 GWh" - czytamy w komunikacie. EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja była wyższa niż w roku poprzednim i

Comarch miał 29,2 mln zł zysku netto, 49,91 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2018 r.

zrealizowane oraz wycena bilansowa instrumentów finansowych zabezpieczających ryzyko kursowe Grupy pomniejszyły wynik netto Grupy o 1 657 tys. zł. Wycena bilansowa kredytów i pożyczek, zaciągniętych w walutach obcych, zmniejszyła wynik netto Grupy o 8 770 tys. zł, wysoka wartość bieżącego podatku dochodowego

Szałamacha: Wdrożenie pakietu paliwowego bez wpływu na ceny paliw na stacjach

. Nowelizacja ma wejść w życie 1 sierpnia br. Ministerstwo Finansów szacuje, że budżet zyska na tym rozwiązaniu ok. 2,5 mld zł rocznie. Szałamacha nie wyklucza również nowelizacji ustawy od podatku od sprzedaży detalicznej w związku z ewentualnymi próbami jego obejścia. "W związku z tym, że

Open Finance zdecydował o odpisie aktualizującym na ok. 19,44 mln zł

począwszy od 1 stycznia 2017 roku, która skutkuje utworzeniem odpisu aktualizującego wartość aktywa z tytułu podatku odroczonego od podatkowej wartości firmy w kwocie 19.438 tys. zł oraz jednocześnie korektą podatku dochodowego za 2016 rok w kwocie 628 tys. zł oraz za pierwszy kwartał 2017 roku w kwocie 313

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o KAS zwiększającą jej uprawnienia

-Skarbowej" - czytamy w informacji. Zmiany te dotyczą między innymi: 1) poszerzenia uprawnień do pozyskiwania danych i informacji przez KAS: a)  poszerzenia zakresu pozyskiwanych danych, w tym: - przyznania Szefowi KAS oraz naczelnikowi urzędu celno-skarbowego uprawnień do

Zmiana waluty funkcjonalnej zwiększyła zysk KGHM za I półr. do 710 mln zł

zł oraz za I poł. 2017 r. - do 1 054 mln zł z 494 mln zł, podała spółka. "Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym decyzji w sprawie korekty osądu w zakresie waluty funkcjonalnej spółki zależnej Future 1 Sp. z o.o. i jej zmiany ze złotego polskiego (PLN) na dolara

MF: US będą weryfikować ceny transferowe w podmiotach powiązanych

podatek o 50%, podał resort finansów. Złożenie korekty deklaracji może nastąpić bez uzasadnienia przyczyny, podało Ministerstwo Finansów. "Każda transakcja powinna odpowiadać naturalnym warunkom rynkowym – między innymi jej cena być zbliżona do ceny rynkowej. Jednak często w praktyce spółka

Rafako miało wstępnie 3,2 mln zł zysku netto z dział. kontynuowanej w 2017 r.

Warszawa, 19.03.2018 (ISBnews) - Rafako miało 1 782,6 mln zł skonsolidowanych przychodów (o 92,7 mln zł mniej r/r), 150 mln zł zysku brutto ze sprzedaży (o 25,7 mln zł więcej r/r) i 3,2 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej (o 7,7 mln zł mniej r/r) w 2017 r., podała spółka, powołując

Na co idzie 1 proc.? Pomagamy dzieciom, niepełnosprawnym oraz fundacji ks. Rydzyka

wsparcie Kościołów czy... partii politycznych (tak jest np. na Litwie). Czytaj też: Użytkowanie wieczyste. Zapytaj w gminie, czy grunt został uwłaszczony, albo zapłać jak zawsze do końca marca Na co przekazujemy 1 proc. podatku w Polsce? Serwis "Wyborczej" Sonar przeanalizował kwoty

PKO BP miał 1217 mln zł zysku netto, 328,99 mld zł aktywów w II kw. 2019 r.

z końca 2023 roku do końca 2030 roku okresu użytkowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI), • spadek o 110 mln zł kosztów podatku u źródła od emisji obligacji zagranicznych związany z korektą ubruttowienia odsetek za lata 2017-2018 oraz ujęciem 3% podatku od odsetek wypłaconych za

ABC Data miała 5,07 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r.

analogicznym okresem ubiegłego roku oznacza spadek o 58%. Obniżenie to ma związek z wpływem różnic kursowych (w części obciążającej wynik operacyjny grupy) oraz ze zdarzeniami jednorazowymi tj. wysoką bazą 2017 roku uwzględniająca wygraną w sporze sądowym i korektą podatku VAT za II kwartał 2014 roku dokonaną

Korzystne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej

przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatnika. Zmiany mechanizmu tzw. korekty kosztów w podatkach dochodowychNowelizacja przewiduje też uchylenie art. 24d w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten dotyczy zmniejszenia kosztów uzyskania

Korekty dot. TGE i opłaty dla KNF podwyższą wynik GPW za III kw. o 6,6 mln zł

odsetek od zaległości podatkowych naliczonych przez organ skarbowy w związku z korektą rozliczeń podatku od towarów i usług, wynikającą ze zmiany zasad opodatkowania usług świadczonych przez TGE w latach 2011-2016. Zdarzenie to wpłynie na obniżenie kosztów finansowych Grupy. • Na podstawie spływu

Rząd chce, by nowa ustawa o podatku dochodowym weszła w życie 15 marca

urzędzie skarbowym oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1% podatku. W jednym i drugim przypadku rozliczeń dokona urząd skarbowy, co w praktyce oznacza ułatwienia dla pracowników, emerytów i rencistów.  "Oświadczenie takie wraz z rocznym obliczeniem

MF: Kontrola skarbowa wykryła nieprawidłowości na kwotę blisko 834 mln zł

, jaką na podstawie umowy licencjobiorca (podmiot kontrolowany) zobowiązał się uiszczać na rzecz licencjodawcy, tj. zagranicznego udziałowca, której zmniejszenie tylko o 1% spowodowało korektę deklarowanych kosztów podatkowych za 4 lata podatkowe o ok. 25 mln zł, - nieprawidłowego

Grupa Energa miała wstępnie 704 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

Warszawa, 09.09.2019 (ISBnews) - Grupa Energa miała 704 mln zł EBITDA w II kwartale bieżącego roku, zaś w całym I półroczu wynik ten wyniósł 1 258 mln zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.  "Wyniki finansowe i operacyjne osiągnięte w II kwartale 2019 roku: EBITDA

GUS skorygował wzrost PKB za 2017 r. do 4,8% z wcześniejszych 4,6%

transakcji: produkcja globalna, zużycie pośrednie oraz w konsekwencji wartość dodana brutto i spożycie publiczne; -             korekty danych memoriałowych dotyczących VAT z tytułu zmiany rejestracji rozliczeń związanych ze zwrotami podatku (dla

Grupa BBI Development sprzeda Centrum Marszałkowska za ok. 29,52 mln euro netto

mln euro (powiększone o podatek VAT), skorygowana o ewentualne koszty związane z umową master lease, podano także. "22 listopada 2018 r. spółka celowa Zarządzanie Sezam Sp. z o.o. Nowy Sezam sp.k. (sprzedający), będąca podmiotem współkontrolowanym emitenta (35-procentowy udział w sprzedającym

Strata netto PKP Cargo wyniosła 5,66 mln zł w III kw. 2016 r. wobec zysku rok wcześniej

rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 090,77 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 1 210,38 mln zł rok wcześniej. W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 200,25 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 226,51 mln zł zysku

Zysk netto PKP Cargo wyniósł 81,67 mln zł w 2017 r. wobec straty rok wcześniej

uwzględniony podatek odroczony od ww. aktualizacji w kwocie -5,2 mln zł. W związku z powyższym, skorygowany wynik na działalności operacyjnej za 2017 r. wyniósł 123,8 mln zł, natomiast skorygowany wynik netto wyniósł mln zł" - czytamy w raporcie. W 2016 r. w spółce nie wystąpiły istotne zdarzenia

ZBP: Polacy widzą, że nadmierne obciążenia banków mają przełożenie na ceny usług

wyniki ostatniego badania, zrealizowanego na zlecenie ZBP - tylko 19% Polaków jest zdania, że wspieranie gospodarki powinno odbywać się poprzez płacenie przez banki dodatkowych podatków od aktywów do budżetu państwa i finansowanie programów socjalnych.  Najnowsze badanie wykazało, że prawie połowa

Zmiana w akcyzie od aut odwleka się. Od czego będą zależne stawki?

wprowadzić dodatkowe kryterium obniżające stawki akcyzy. Według przedstawicielki resortu finansów stawki akcyzy od aut, które mają ponad 1 rok, mogą być obniżone o jakieś 20 proc., a dla pojazdów starszych korekta byłaby większa. Konkretów jednak nie ujawniono. Senackie komisje mają się nimi zająć na

Jak prawidłowo poprawić ofertę przetargową?

powyższym mam pytanie - czy można przepisać dane z tabeli asortymentowo-cenowej (z zał. nr 2 do zał. nr 1) i potraktować to przeoczenie jako korektę innej omyłki z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp ? Oferty przetargów z całego kraju Odpowiedź: W opisanym stanie faktycznym brak jest jakichkolwiek

ABC Data miała 9,48 mln zł straty netto, 7,06 mln zł straty EBIT w II kw. 2018

ma związek ze zdarzeniami jednorazowymi tj.: • wpływ różnic kursowych (w części obciążającej wynik operacyjny grupy); • wysoka baza 2017 roku uwzględniająca wygraną w sporze sądowym, • korekta podatku VAT za II kwartał 2014 roku dokonana w II kwartale 2018 roku, podano także w

Czerwińska: Rezygnacja ze składania deklaracji VAT możliwa z początkiem 2019 r.

w komunikacie. MF podsumowało dziś pierwszy miesiąca przesyłania plików JPK_VAT. Zgodnie z terminem do 26 lutego br. 1 508 458 przedsiębiorców złożyło JPK_VAT. To 94,5% spośród wszystkich podatników VAT. W sumie do KAS dotarło 1 703 271 plików (do 26 lutego). Niewielka ich

Prezydent podpisał ustawy m.in. regulujące płatności gotówką między firmami

. Jednocześnie rozwiązanie to nie będzie miało zastosowania do płatności wynikających z transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r., jeżeli wartość transakcji nie przekracza dotychczasowego (15 tys. euro) limitu. Dodatkowo nowych zasad związanych z korektą nie będzie stosowało się do płatności

Grupa Kęty prognozuje 740 mln zł przychodów i ok. 56 mln zł zysku netto w IV kw.

prognozy wyniku finansowego planowanego na 2018 r. Ponieważ prognozowana nadwyżka nie przekroczy 10%, zarząd Grupy Kęty S.A. nie będzie publikował odrębnej korekty prognoz 2018 opublikowanych 1 lutego 2018 roku" - czytamy dalej. Powyższa prognoza została przygotowana w oparciu o następujące

Spółka zal. PBKM ma wyrok sądu uchylający decyzję o zapłatę zaległych odsetek 

Dyrekcji Podatkowej Węgry Centrum z 10 grudnia 2014 r., nakazującej Krio zapłatę 117,6 mln HUF (ok. 1,6 mln zł) tytułem zaległego podatku VAT za rok 2011 oraz 31,6 mln HUF (ok. 0,4 mln zł) tytułem odsetek, podała spółka. "W decyzji węgierskie władze podatkowe zakwestionowały powszechnie uznawane

KCI miało 2,96 mln zł zysku netto, 3,41 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.

. Niewątpliwie główną przyczyną jest konsekwencja Gremi Media S.A. w realizacji przyjętych założeń biznesowych i silna dyscyplina kosztowa, jednak zauważyć też należy, że również wyniki jednostkowe spółki dominującej były w tym zakresie pozytywne (913 tys. zł zysku operacyjnego). Korekta o podatek dochodowy

Przegląd informacji ze spółek

wynikającego z korekty deklaracji VAT-7 za czerwiec i lipiec 2019 r., podała spółka. Zakłady Mięsne Henryk Kania (ZM Henryk Kania) otrzymały postanowienia Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej o odmowie zaliczenia zwrotu z tytułu podatku od towarów i usług wynikającego z korekty

Przegląd prasy

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Rząd liczy na 1 mld zł z nowego podatku cyfrowego; wg WEI, może dostać 250-470 mln zł --Francuska marka Hermes chce otworzyć pierwszy salon w regionie wg gazety; do Polski

Skiba z MF: Deficyt 'general government' pozostanie na bezpiecznym poziomie

przez rząd działań zwiększających ściągalność podatków. "Bieżąca prognoza KE w zakresie wzrostu PKB jest zbieżna z obecnym konsensusem rynkowym i nieco niższa od prognozy jesiennej z ubiegłego roku. Głównym czynnikiem korekty prognozy wydają się być oczekiwania ekspertów KE w zakresie wzrostu

Jaki podatek od nieruchomości

Stawki maksymalne podatku od nieruchomości ustala minister finansów. A ich ostateczną wysokość, która może być niższa, określają rady gmin. Podatki i opłaty lokalne stanowią źródło dochodów samorządów, a nie budżetu państwa. ILE TO KOSZTUJE Maksymalna stawka podatku za każdy m kw. powierzchni

Sygnity: MF oddało do użytku możliwość kontaktu online na Portalu Podatkowym

Warszawa, 04.01.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów oddało do użytku kolejną funkcjonalność Portalu Podatkowego, umożliwiającą podatnikom bezpośredni kontakt online z administracją podatkową, podał generalny wykonawca systemu e-Podatki - Sygnity. "Dzięki technologii Sygnity

MF analizuje regulacje dot. gier hazardowych w ramach strategii naprawy podatków

kilkunastoprocentowy podatek od zysku. By działać w Polsce, będą musiały wykupić licencję za 500 tys. zł. Nadzór nad rynkiem hazardowym ma zostać przerzucony z izby celnej do izby skarbowej, która będzie kontrolować ruch w internecie. Strony firm, które nie wykupią licencji, zostaną zablokowane. W październiku 2014

Przegląd prasy

; --Efekty przejęcia przez ARP Stoczni Gdańsk pojawią się już pod koniec przyszłego roku, mówi p.o. prezesa Andrzej Kensbok -- Od 2020 roku skarbówka przestanie dochodzić kwot do 50 zł -- Unijne dotacje mocno napędzają polski rynek autobusów  --Solidarnościowy podatek uderzy w rodzinne interesy

Strach i panika... czyli jak poradzić sobie z kontrolą podatkową

wyjątkowych przypadkach kontrola podatkowa jest wszczynana bez obowiązku wcześniejszego zawiadomienia podatnika. Taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku, gdy kontrola podatkowa dotyczy zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu ustawy o podatku VAT (art. 282c § 1 pkt 1

Sąd Najwyższy o skutkach nieprawidłowego obliczenia podatku VAT

zamawiającego obowiązku odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, czy też ofertę taką należy przyjąć do oceny, po ewentualnym potraktowaniu wadliwej stawki VAT jako omyłki i dokonaniu odpowiedniej korekty ceny, względnie uznaniu treści oferty w zakresie

Zmiany w Ordynacji podatkowej

zwrotu podatku, a także w razie potrącenia lub przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji. Pozostałe zmianyOrganem podatkowym właściwym miejscowo w sprawie praw i obowiązków podatnika (płatnika, inkasenta), przejętych

Zysk netto Idea Banku wzrósł r/r do 130,39 mln zł w III kw. 2017 r.

zł na koniec 2016 r. W okresie I-III kw. 2017 r. bank miał 240,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 345,79 mln zł zysku z dz. kont. rok wcześniej. "Zysk netto narastająco po trzech kwartałach wyniósł 155,8 mln zł (po korekcie

Skarbówka gra coraz agresywniej. Urzędnicy czują, że mogą więcej. Dochodzi do spięć z firmami

. stawkę stosować. Część firm, jak McDonald's, w momencie wydania interpretacji ogólnej wycofała się od razu z niższej stawki. Tyle że to sporów wcale nie kończyło. Resort bowiem domaga się od firm również korekty podatku i wyrównania różnicy między 5- a 8-proc. stawką. Wyrównanie ma nastąpić od 2011 roku

Przegląd informacji ze spółek

zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 marca 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,77 zł na akcję, poinformowała spółka. Vivid Games po przeprowadzeniu kontroli celno-skarbowej dokona korekt w złożonej deklaracji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 r

Premier: Rząd przyjął dziś projekt budżetu na 2017 r., szczegóły poda w piątek

pierwsze posiedzenie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w piątek. Wtedy będziemy mówić o budżecie" - powiedziała Szydło. Dodała, że są w nim pewne przesunięcia wobec wersji przyjętej wstępnie. Podkreśliła, że są w nim zapewnione środki m.in. na program 500+, podniesienie minimalnej emerytury do 1

Przegląd informacji ze spółek

; Obligacje serii AP Atalu zadebiutowały w alternatywnym systemie obrotu Catalyst, podała spółka. W wyniku korekty kwartalnej na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) po sesji 21 czerwca Getin Noble Bank wejdzie w skład indeksu średnich spółek mWIG40 na miejsce Wawela, podała giełda. Creepy Jar 

Zysk netto Getin Noble Bank spadł r/r do 1,13 mln zł w II kw. 2016 r.

rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 24,43 mln zł wobec 89,03 mln zł rok wcześniej. "Wyniki II kwartału były obciążone kosztami podatku bankowego w wysokości 0,2 mln zł, związanymi z dokonaną korektą podstawy opodatkowania tym podatkiem za okres luty i marzec br. Łączny wpływ

Bubli nie ubywa

właściciela firmy. Teraz komornik ściąga od dłużnika ok. 1 tys. zł miesięcznie. Odzyskanie długu zajmie mu w najlepszym wypadku ponad osiem lat. - Państwo zagarnęło 19 tys. zł podatku dochodowego od dochodu, którego w rzeczywistości nie było - skarży się przedsiębiorca. Zastanawia się, dlaczego nie ma

Prezydent: Wątpliwości na korzyść podatników. Ale fiskus kręci na nich bat

- dodał. Do serca rzemieślnikom z ZRP przypadł w szczególności pomysł uchylenia w podatkach dochodowych przepisów nakazujących "korektę kosztów" w przypadku opóźnień w płatnościach. - Obowiązkową korektę kosztów podatkowych w przypadku nie uregulowania długu w określonym terminie Związek

Przegląd prasy

Warszawa, 22.06.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --W przyszłym roku przedsiębiorcy posiadający budynki zapłacą nowy podatek od ich wartości - wystarczy, że oddadzą je w najem lub dzierżawę, a łączna wartość tych budynków

ZBP: Spadająca rentowność banków obniża odporność polskiej gospodarki na kryzys

optymizm. Ostrzegają, iż tegoroczny, rekordowy przyrost polskiego PKB nie zwiastuje długofalowego trendu i może niebawem ulec korekcie w wyniku możliwej zmiany cyklu koniunkturalnego. Potwierdzają to m.in. dane Związku Banków Polskich, według których na możliwość wystąpienia kryzysu gospodarczego w

PiS wpuszcza superkreta na zatory. Duże firmy mają szybciej płacić małym

weryfikacji nierzetelnych dłużników”. Zmiany w podatkach dla firm Narzędziem do udrażniania zatorów mają być też zmiany w podatku dochodowym. Wierzyciel miałby mieć możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania PIT i CIT, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub sprzedana w ciągu 90 dni od dnia

PwC: Co piąta zobowiązana firma nie prowadzi dokumentacji dot. cen transferowych

poddani respondenci, urząd dokonał doszacowania. 36% z tych kontroli zakończyło się korektą podatku" - czytamy w komunikacie. Jak wynika z danych zebranych w raporcie, nadal wiele przedsiębiorstw nie posiada żadnej dokumentacji cen transferowych. Taki brak zadeklarowało 19% ankietowanych. Ponadto

Przegląd informacji ze spółek

Atal zakontraktował 717 lokali w I kw. 2019 r., tj. o 14 więcej niż przed rokiem, podała spółka. Sprzedaż Gino Rossi spadła o 22,9% r/r do 9,2 mln zł w marcu br., podała spółka. LPP odnotowało 105 mln zł skonsolidowanej straty operacyjnej w I kw. 2019 r. przy 1 830 mln zł przychodów

KNF zgodziła się na powołanie Stanisława Kluzy na prezesa BOŚ Banku

podniesienie kapitału, podkreślił bank. "Już niecały miesiąc po objęciu przez Stanisława Kluzę obowiązków prezesa – 20 kwietnia 2016 r. – BOŚ opublikował Ramową Strategię Rozwoju na lata 2016-2020. Do kluczowych kierunków ujętych w strategii należą: korekta modelu biznesowego Grupy

Przegląd informacji ze spółek

Cyfrowy Polsat. Ponadto organ prowadzi czynności w analogicznym zakresie za lata 2013 i 2014. Cyfrowy Polsat dokonał analizy zmian przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych mających zastosowanie od 1 stycznia 2018 r, która wykazała konieczność zwiększenia wartości pozycji "

1 proc. podatku o czasie

, które chciały, by także osoba składająca korektę PIT mogła przekazać im swój 1 proc. Takie korekty można składać przez dwa miesiące od końca rozliczeń z fiskusem, czyli od maja do czerwca. - W korektach podatnicy przekazali OPP aż 85 mln zł podatku - mówił min. Parafianowicz.

Rekordowy 1 proc. podatku dla OPP

Ministerstwo Finansów wstępnie podsumowało akcję przekazywania fundacjom i stowarzyszeniom 1 proc. podatku od dochodów osobistych za zeszły rok. Okazuje się, że na przekazanie 1 proc. zdecydowało się grubo ponad 2 mln osób więcej niż rok wcześniej. Wtedy na przekazanie organizacjom pożytku

Przegląd prasy

wstępnie 72 mln zł straty netto w 2018 r. --PGE Nowa Energia obejmie 1 875 000 akcji 4Mobility po 8 zł za szt. --EBITDA LIFO PKN Orlen wyniosła 2,01 mld zł w I kw. 2019 r. --PKN Orlen miał 849 mln zł zysku netto, 996 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r. --Benefit Systems przyjął założenia programu umów

Zysk netto BZ WBK wyniósł 651,11 mln zł w II kw. 2017 r.

zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 279,97 mln zł zysku rok wcześniej. "Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK S.A. wyniósł 1 104,2 mln zł i zmniejszył się o 13,7% r/r przy znacznie wyższej efektywnej stopie podatku dochodowego, która jest

Przegląd informacji ze spółek

zależną zdecydował o złożeniu korekty deklaracji podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług za październik 2013 r., co będzie skutkowało koniecznością zwrotu podatku VAT w kwocie 48,9 mln zł wraz z odsetkami, poinformowała spółka. Murapol zawarł umowy z Trigon XVI FIZ, Trigon XXI FIZ oraz Trigon

Podpisanie aneksu do umowy a konieczność wystawienia faktur korygujących

żadnego przedmiotu opodatkowania, od którego należny byłby podatek. W związku z tym należy dokonać odpowiedniej korekty podstawy opodatkowania. Przekształcenie zaliczki w kwotę nienależną stanowi odrębną podstawę do zmniejszenia wysokości obrotu, które powinno nastąpić w terminie właściwym dla wystawienia

Rząd obiecał konstytucję dla biznesu, ale serwuje też niekorzystne zmiany dla firm. Jaki się szykuje 2017 rok?

portfelach, że gospodarka mocno wyhamowała? 1. Obniżenie wieku emerytalnego - MINUS 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn - PiS spełnił obietnicę wyborczą i przywrócił wiek emerytalny (zmiany wejdą w życie w październiku 2017 r.). W obliczu kryzysu demograficznego wcześniejsze przechodzenie na emeryturę

Przegląd prasy

gastronomią, która odniesie sukces za granicą --Ścięcie z 19 do 15 proc. podatku CIT nie spowodowało boomu na zakładanie spółek kapitałowych. Spółek z o.o. i akcyjnych powstało nawet mniej Dziennik Gazeta Prawna  --Wykonawcy mają dość nierentownych przetargów i chcą pieniędzy od rządu --MEN stawia

1 proc. podatku duży jak nigdy dotąd, najlepsi inwestorzy giełdowi

tegoroczny wynik miała możliwość przekazania jednego procentu również z korekty zeznania - mówi dziś minister Rostowski. Bo w czasie rozliczeń za 2008 r. dodatkowo okres, w którym można było przekazać 1 proc., wydłużono do końca czerwca, tak by podatkiem mogły się podzielić z organizacjami pożytku

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

tygodniach.  Źródło: ISBnews Vivid Games: Po przeprowadzeniu kontroli celno-skarbowej dokona korekt w złożonej deklaracji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 r. zapłaci należny podatek za ten okres w kwocie 642 739 zł powiększonej o należne odsetki, podała spółka

Nie złożyli jednego druku. Urząd Skarbowy zajął im hipotekę i część emerytury

Helena. - Koleżanka uspokajała, że wszystko da się wyjaśnić, najwyżej złożę korektę, na co każdy ma pięć lat. Ale urząd na korektę zgody nie wyraził, bo to skarbówka przyszła do Jasiewiczów, a nie na odwrót. I kazał zapłacić 19 proc. podatku od 233 tys. zł - za tyle Jasiewiczowie sprzedali mieszkanie na

Przegląd prasy

MaXserwis, jej celem na 2018 rok jest zwiększenie ich liczby do około 150 serwisów, dodano. --Giełdowy Indeks Produkcji (GIP) spadł do 1 068,35 punktów w lutym br., pogłębiając korektę z początku roku o kolejne 5,42%, podała firma DSR. W tym samym czasie indeks szerokiego rynku WIG stracił 6,68%, a WIG20

Zysk netto Fortuny wzrósł wstępnie o 86,4% r/r do 15,4 mln euro w 2017 r.

, zaś EBITDA – 55 mln euro, ze wzrostem rok do roku odpowiednio o 87,4% i 148,1%. Z korektą z tytułu jednorazowych kosztów w związku z fuzjami, przejęciami i integracją, wzrost EBITDA był na poziomie 169% rok do roku" - powiedział prezes Per Widerström, cytowany w komunikacie.   W

Odsetki odsetkom nierówne

według obniżonej stawki. Powinni mieć to na uwadze ci, którzy będą musieli zapłacić podatek po dobrowolnym skorygowaniu deklaracji zawierającej błąd na niekorzyść fiskusa. Obniżoną stawkę odsetek - wynoszącą 75% stawki "zwykłej" - stosuje się, gdy zostanie złożona korekta deklaracji. Mowa o

Przegląd prasy

Morawieckiego zostali powołani do rady nadzorczej PZU Parkiet --W KGHM poza podwyżką podstaw związkowcy żądają specjalnej premii rekompensującej wpływ podatku od kopalin Dziennik Gazeta Prawna --TVP może zostać zmuszona do zapłacenia fiskusowi nawet 70 mln zł przez zmiany w odliczaniu VAT

Przegląd prasy

Broni 'Łucznik' z grupy PGZ dostarczy karabinki Beryl za 19 mln zł --Liczba rozpoczętych budów domów w USA wzrosła do 1 142 tys. w sierpniu --Pozwolenia na budowę domów w USA spadły do 1 139 tys. w sierpniu --PIH: Oczekujemy szerokich konsultacji nad nową ustawą dot. podatku od handlu --Geotrans

Tempo inflacji przyspieszy do ok. 1,5% w najbliższych miesiącach wg analityków

nastąpić odbicie inflacji powyżej 1% z uwagi na niską bazę odniesienia w przypadku paliw i żywności. Analitycy oceniają, że w całym 2019 rok presja inflacyjna będzie umiarkowana, a część z nich prognozuje powrót inflacji w okolice celu 2,5% pod koniec br. Dzisiejsze dane są neutralne dla krajowej