1 podatku dochodowego

Kancelaria Prawna Skarbiec

Rząd chce obniżyć CIT dla firm

Rząd chce obniżyć CIT dla firm

Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który przewiduje obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19 proc. do 15 proc. dla małych podatników tj. podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

Facebook w Wielkiej Brytanii zapłacił mniejsze podatki niż przeciętny pracownik w tym kraju

Amerykańska firma zapłaciła w ub.r. o 1 tys. funtów mniej podatku dochodowego niż przeciętny Brytyjczyk. I to pomimo wpływów z reklam przekraczających 100 mln funtów.

Zmiana zasad opodatkowania PIT odpraw i odszkodowań w spółkach Skarbu Państwa

Od 1 stycznia br. nastąpiły zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych odszkodowań i odpraw w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mają na celu ograniczenie zjawiska wypłacania zbyt wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Pracodawcy zyskają na tworzeniu przyzakładowych żłobków i przedszkoli

oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.   

Optymalizacja podatkowa po luksembursku

Od 1 stycznia 2017 roku wymiana udziałów nie jest neutralna podatkowo. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym, przychodem podatnika wnoszącego do spółki kapitałowej wkład niepieniężny (aport) jest wartość rynkowa wnoszonego wkładu. Niemniej, jeżeli wartość aportu będzie odbiegać od

Które firmy płacą w Polsce największe podatki? Mamy listę

Które firmy płacą w Polsce największe podatki? Mamy listę

Z raportu Tomasz Starzyk - wywiadownia gospodarcza Bisnode Polska wynika, że najwięcej podatku dochodowego CIT zapłaciła w 2013 r. (świeższych danych nie ma) firma KGHM Polska Miedź. Wygrywa zarówno wśród firm polskich, jak i zagranicznych. Jako jedyna zapłaciła też ponad miliard złotych podatku od

Spór z bankiem. Więcej osób zapłaci niższe opłaty sądowe

Spór z bankiem. Więcej osób zapłaci niższe opłaty sądowe

Senat zakończył prace na rządowym projektem zmieniającym ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Senatorowie do listy tych, którzy skorzystają na zmianie przepisów, dopisał płatników zryczałtowanego podatku. Chodzi o to, by zlikwidować uprzywilejowanie banków. Będą one teraz płaciły stawki

ZM Henryk Kania nie mogą zaliczyć zwrotu z tytułu VAT za czerwiec i lipiec br.

r., podała spółka. "Spółka otrzymała: 1) postanowienie Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z 30 września 2019 r. w którym odmówiono spółce zaliczenia zwrotu z tytułu podatku od towarów i usług wynikającego z korekty deklaracji VAT-7 za czerwiec 2019 r. na poczet

Węgry od 1 stycznia wprowadzą podatek liniowy

- Zamierzamy wprowadzić podatek liniowy w styczniu 2011 roku. Będziemy go wprowadzali w dwóch lub trzech fazach, a ostateczną decyzję co do sposobu jego wejścia w życie podejmiemy do końca października - powiedział Matolcsy. Podatek liniowy był jednym z pomysłów rządzącej partii Fidesz na ożywienie

MF: Udział gmin we wpływach z podatku PIT wzrośnie do 38,16% w 2020 r.

we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.), w 2020 r. wyniesie 38,16%, a więc będzie

PKO BP był największym płatnikiem CIT za 2018 rok

Warszawa, 24.07.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski wpłacił najwyższą kwotę podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) za 2018 r., podała instytucja. Według danych Ministerstwa Finansów, kolejne miejsca na liście największych płatników CIT za ub.r. zajęły: PKN Orlen, Bank Pekao, Santander Bank

Rzecznik rządu: Rada Ministrów przyjęła nowelę obniżającą stawkę PIT do 17%

Warszawa, 16.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dotyczący obniżenia stawki podatku PIT z 18% do 17%, poinformował rzecznik prasowy rządu Piotr Müller. "Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy obniżającej

Prezydent podpisał 'uszczelniające' nowele dot. PIT, CIT i podatku ryczałtowego

wyróżnić sześć zasadniczych grup przepisów: 1)           regulacje 'uszczelniające' system podatku dochodowego od osób prawnych, w tym poprzez częściową implementację dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na

Ukarani za 1 procent

Urzędnicy o problemie mówią niechętnie, bo dotyka on osób, które kierując się dobrym sercem zdecydowały w tym roku przekazać 1 proc. swojego podatku wskazanej organizacji charytatywnej. Urzędy skarbowe od dwóch tygodni czekają na poprawkę oprogramowania Poltax, jakim się posługują. Ma ją opracować

MF: PIT '0' dla młodych zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r.

podatników do 26. roku życia w kwocie nieprzekraczającej 85,5 tys. zł będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, a zwolnienie będzie dotyczyć zarówno przychodów z pracy jak i z umów zlecenia zawartych z firmą. "Dzięki wprowadzeniu ulgi w PIT dla osób do 26. roku życia (czyli tzw. PIT 0

Rząd przyjął projekt ustawy uchylający specjalny podatek węglowodorowy

wystarczających możliwości ich gospodarczej eksploatacji. Projekt ustawy zawiera także rozwiązania dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. "Chodzi o modyfikację zasad składania sprawozdań finansowych (w formie elektronicznej) przez podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego

PIT-y 2010: Spadki i darowizny - bez PIT?

Ściągnij nasz program do rozliczania PIT 2010 Jeszcze kilka lat temu przyjęcie spadku lub darowizny z reguły oznaczało konieczność zapłaty podatku. Po rewolucji podatkowo-spadkowej z początku 2007 r. tak już na szczęście nie jest. Dziś znaczna część dziedziczących i obdarowanych może się w ogóle

Cyfrowy Polsat zwiększy odpis na podatek dochodowy w IV kw. ub.r. o 144 mln zł

Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat dokonał analizy zmian przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych mających zastosowanie od 1 stycznia 2018 r, która wykazała konieczność zwiększenia wartości pozycji "zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego" w

Prezydent podpisał ustawę o obniżce stawki PIT do 17% z 18%

Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), która wprowadza w życie obniżenie stawki tego podatku do 17% z 18%, podała Kancelaria Prezydenta. "Nowelizacja zakłada obniżenie niższej stawki

PIT 2009: Spadki i darowizny: bez PIT-u

Pity 2012 Pobierz bezpłatny program do rozliczania zeznań podatkowych za ubiegły rok Jeszcze kilka lat temu przyjęcie spadku lub darowizny z reguły oznaczało konieczność zapłaty podatku. Po rewolucji podatkowo-spadkowej z początku 2007 r. tak już na szczęście nie jest. Dziś znaczna część

Krajewski z PiS: Niedługo prace nad obniżką stawki PIT do 17% dla wszystkich

Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Niedługo rozpoczną się prace nad projektem obniżenia stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) do 17% z 18% dla wszystkich podatników, zapowiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości (PiS) Jarosław Krajewski. "Teraz obniżamy podatek do zera, jeśli

Vivid Games w wyniku kontroli celno-skarbowej dokona korekt za 2016 r.

kontroli. "Dodatkowa korekta będzie polegała na odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, o których mowa w art. 18d Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1 007 173,44 zł. Wskazane koszty wynikają z poniesionych

Prezydent podpisał nowelę ustaw podatkowych wprowadzającą m.in. exit tax

transgranicznych, wskazała Kancelaria. "Najistotniejsze zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.): 1

Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę o podatku dochodowym

przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zakłada, że od 1 stycznia 2017 r. podatek CIT płacony przez małych przedsiębiorców zostanie obniżony do 15% z 19%. Rozwiązanie to stanowi spełnienie obietnicy złożonej

Projekt dot. split payment zwiększy dochody podatkowe o ok. 1 mld zł rocznie

rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy podatnika (czynność wynikająca z art. 108b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług) i zostały wyliczone na podstawie ilości wniosków złożonych w okresie lipiec-grudzień 2018 r. Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, w tym okresie złożono 4 956 wniosków, co oznacza

KPMG: Warto opracować nową skalę podatku PIT - obecnie mamy już 4 stawki

Warszawa, 17.07.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy wprowadzającej zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obniżenia stawki podatku PIT z 18% do 17% spowoduje, że po zmianach w praktyce skala podatkowa będzie się składała z 4 stawek - z uwzględnieniem stawki zerowej i tzw. daniny

MF: Sejm uchwalił projekt ustawy wprowadzającej PIT zero dla młodych

Warszawa, 05.07.2019 (ISBnews) - Sejm uchwalił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Uchwalenie projektu ustawy jest realizacją zapowiedzi

Prezydent podpisał tzw. ustawę o kwocie wolnej od podatku

p.d.o.f. w zakresie wskazanym w orzeczeniu Trybunału traci moc obowiązującą z dniem 30 listopada 2016 r." - wyjaśniono także.  Koszt planowanych zmian w wysokości kwoty wolnej od podatku dochodowego wyniesie ok. 1 mld zł rocznie.  (ISBnews)  

Rząd przyjął nowelę wg której KAS będzie przygotowywać wypełnione e-zeznania PIT

płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS Organizacji Pożytku Publicznego, której w ubiegłym roku przekazał 1 proc. podatku) oraz danych znajdujących się w rejestrach Szefa KAS (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

MF chce, by ulga termomodernizacyjna weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów proponuje wprowadzenie ulgi podatkowej skierowanej do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) opłacających podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacających ryczałt ewidencjonowany i polegającej na

Nowe zasady przekazywania 1 proc. podatku

Jak czytamy w komunikacie, w tym roku można przekazać 1% z korekt zeznań podatkowych. Oznacza to, że jeśli podatnik złoży zeznanie podatkowe w ustawowym terminie, a następnie w ciągu dwóch miesięcy dokona korekty i zawrze w niej wniosek dotyczący 1 %, wniosek ten będzie stanowił podstawę do

MF: Z obniżenia stawki PIT do 17% skorzysta 25 mln Polaków

Warszawa, 16.07.2019 (ISBnews) - Przyjęty dziś przez Radę Ministrów projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przewiduje obniżkę stawki PIT do 17% z 18%, co obejmie 25 mln Polaków - niezależnie od formy zatrudnienia, podało Ministerstwo Finansów. "

ZPP: System opodatkowania firm w Polsce uniemożliwia budowę klasy średniej 

przypadkach nawet 60%. Ten stan rzeczy przypomina strukturę kolonialną i uniemożliwia rozwój przedsiębiorczości w Polsce" - ocenił prezes Grupy Atlas Henryk Siodmok, cytowany w komunikacie.  Eksperci ZPP zwracają uwagę na fakt, że z najprostszej formy rozliczania podatku dochodowego dla

Zerowy PIT dla młodych. Kto zyska, a kto straci na obietnicach PiS-u

resort finansów faktycznie zarobimy mniej, niż zapowiadał premier. Opisujemy trzy obietnice z „piątki Kaczyńskiego”, czyli zaoferowanego przez obecnie rządzącą partię pakietu przedwyborczego. 1. Młodzi bez podatku. Zerowy PIT dla młodych Pierwsza zmiana skierowana do osób przed 26. rokiem

Quercus TFI miało 2,26 mln zł zysku netto, 1,29 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

; - czytamy w raporcie. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosła 289 tys. zł, natomiast aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 870 tys. zł. Wartość podatku odroczonego na dzień 31 marca 2019 roku wyniosła 596 tys. zł. Podatek bieżący na koniec I kwartału  2019 r

Rząd planuje przyjąć nowelę dot. obniżenia PIT do 17% w III kw.

stawki 32% dla dochodów ponad 85 528 zł, podano także. W zeszły tygodniu poseł Prawa i Sprawiedliwości (PiS) Jarosław Krajewski zapowiedział, że niedługo rozpoczną się prace nad projektem obniżenia stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) do 17% z 18% dla wszystkich podatników. "Teraz

Rząd przyjął projekt ws. obowiązkowego split payment, ma wejść w życie 1 IX

komunikacie. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 września 2019 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących podatków dochodowych, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2020 r. (ISBnews)  

Prezydent podpisał nowelę o PIT i CIT wprowadzającą m.in. stawkę 9% CIT

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta. Ustawa wprowadza m.in. obniżenie

MF skierowało do konsultacji nowelizacje dot. m.in. podatku CIT w wysokości 9%

ustawach będą analogiczne w zakresie zasad ustalania przychodów, kosztów oraz dochodów (strat), podano w osr. Ponadto projekt przewiduję modyfikację funkcjonujących regulacji polegającą m.in na: 1) uchyleniu w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisu warunkującego uprawnienie do

Famur otrzymał decyzję organu podatkowego, ma zapłacić ok. 14,8 mln zł

opłaty licencyjne z tytułu korzystania ze znaku towarowego nie stanowią kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z zakończeniem kontroli celno-skarbowej i negatywnym wynikiem dla emitenta zostało wszczęte

Rząd przyjął projekt ustawy dot. ulgi termomodernizacyjnej

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w której zaproponowano ulgę podatkową (tzw

Ustawa obniżająca CIT dla małych firm do 15% trafi do prezydenta

Sejm skierował przyjętą w ostatecznym kształcie nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obniżającą CIT dla małych firm z 19% na 15%. Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia 2017 r. zmniejszoną stawkę podatkową płacić będą firmy

Nowy projekt uszczelnienia CIT zakłada ok. 27,5 mld zł dodatk. dochodów w 10 lat

Warszawa, 12.07.2017 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  został skierowany do

Grupa Żywiec może zapłacić ok. 68 mln zł kary zw. z rozliczeniami podatkowymi

prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych w 2013 r., przypomniano. "Z analizy treści protokołu wynika, iż zdaniem ŚUCS w rozliczeniach podatkowych od osób prawnych za 2013 r. spółka niewłaściwie ujęła: (1) przychody i koszty związane z rozliczeniem opłat licencyjnych

Koszt rozszerzenia 500+ to 17 mld zł, '13' dla emerytów - 11 mld zł - prasa

+ także dla pierwszego dziecka (od lipca br.), brak podatku dochodowego (PIT) dla pracowników do ukończenia 26 lat, "13-tkę" dla emerytów (1 100 zł - od 1 maja br.), obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie połączeń autobusowych pomiędzy małymi ośrodkami. Premier Mateusz Morawiecki

Emilewicz: Chcemy uściślić przepisy dot. tzw. 'Polska SSE' do końca maja

kraju. Wsparcie na realizację nowej inwestycji będzie udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wsparcie nie może być udzielone w sytuacji

Sejm przyjął ustawę obniżającą podatek CIT dla MSP do 15%

Publicznych zaopiniowała pozytywnie ten projekt ustawy. Pod koniec czerwca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zakłada, że od 1 stycznia 2017 r. podatek CIT płacony przez małych

APK: Skutki finansowe działań zw. z podatkami to szacunkowo 7,4 mld zł w br.

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Skutki finansowe wdrażanych i planowanych działań uszczelniających system podatku od towarów i usług, podatków dochodowych i podatku akcyzowego szacuje się na 7,4 mld zł w 2019 r. i dodatkowe 9,7 mld zł w 2020 r. podano w "Programie konwergencji. Aktualizacja

MF ma projekt dot. ujawnienia danych podatkowych 4,5 tys. największych firm

Warszawa, 28.06.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów chce umożliwić ujawnianie danych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), a także m.in. wysokości przychodów w odniesieniu do 4 500 największych przedsiębiorstw, wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od

Getin Noble Bank: Odpisy obniżą wynik brutto IV kw. 2018 r. o 72 mln zł

finansowy brutto emitenta za IV kwartał 2018 r. o kwotę 72 mln zł. 2. Z uwagi na prowadzony proces połączenia emitenta z Idea Bank dokonanie odpisu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 98 mln zł dotyczącego nierozliczonych strat podatkowych emitenta z lat poprzednich (kwota

Rząd przyjął dwie nowelizacje ustawy o podatku od towarów i usług

ponad 250 osób, w których suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro). Od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. zwolnieni z tego obowiązku będą pozostali podatnicy (w stosunku do nich obowiązek ten powstanie od 1 lipca 2020 r.). Ponadto, od 1 stycznia 2020 r. wpłata podatku

Prezydent podpisał nowelę ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

nieważny. Nowelizacja zakłada również podniesienie wysokości odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych o dwa punkty procentowe. W przypadku transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy, odsetki pozostaną na dotychczasowym poziomie. Na największych podatników podatku dochodowego od osób

WEI i ZPP proponują podatek przychodowy 27% i emeryturę obywatelską

Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - Warsaw Enterprise Institute (WEI) i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) proponują likwidację obecnego systemu ubezpieczeń społecznych i zastąpienie go systemem z podatkiem przychodowym w wysokości 27% (zastępującym obecne podatki dochodowe i składki

Projekty ustaw uszczelniających system podatkowy zostały skierowany do Sejmu

. uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych został dziś skierowany do Sejmu, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.  "Zasadniczym celem projektowanej ustawy jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób

Sejmowa komisja pozytywnie o projekcie ustawy obniżającej CIT dla MŚP do 15%

parlamentarnego PiS projekt zaopiniuje Jan Szewczak. Pod koniec czerwca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zakłada, że od 1 stycznia 2017 r. podatek CIT płacony przez małych przedsiębiorców

US wstrzymał decyzję dot. zaległości podatkowej Emperii, przyjął zabezpieczenia

sierpnia 2017 r., utrzymującej w mocy decyzję dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. określającą wysokość zobowiązania podatkowego spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2011 r., 2) Postanowienia naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o

Rząd przyjął projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości

będą nabywać akcje spółki F.I.N.N." - czytamy w komunikacie.  Projekt ustawy określa zasady funkcjonowania spółek F.I.N.N. i ich spółek zależnych. Przewidziano dla nich odmienne uregulowania podatkowe w podatkach dochodowych, podano także. "Dla spółek F.I.N.N. przewidziano odroczenie

Morawiecki: Koszt 0% PIT do 26 r.ż. - ok.1 mld zł w 2019, min. 2,5 mld zł w 2020

Sejmie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. "Z tego projektu skorzysta ponad 2 mln młodych ludzi. To - Wysoka Izbo - wysokie

ABC Data miała wstępnie 11 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017

kosztów opłat licencyjnych z tytułu używania znaków wniesionych w 2011 roku aportem do spółki zależnej ABC Data Marketing sp. z o.o. przez ABC Data S.A. Jest to konsekwencja Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób

Jakie podatki zapłaci twoja firma w 2019 roku? Sprawdź, jakie zmiany rząd przygotował dla przedsiębiorców

Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców zapisano w noweli „ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw”. CIT do 9 proc. Nowa ustawa obniżyła stawkę CIT z 15 do 9 proc. w przypadku najmniejszych spółek, a

Cyfrowy Polsat: Zdarzenie jednorazowe obniży zysk netto za II kw. o 70,1 mln zł

podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw zarząd spółki informuje, iż podjął decyzję o wyborze i dokonaniu w terminie ustawowym zapłaty zryczałtowanej formy opodatkowania od odsetek lub dyskonta należnych od

Kaczyński zapowiada m.in. 500+ dla każdego dziecka, bez PIT do ukończenia 26 lat

dziecka, brak podatku dochodowego (PIT) dla pracowników do ukończenia 26 lat, "13-tka" dla emerytów, obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie połączeń autobusowych pomiędzy małymi ośrodkami. "Zaczynamy kampanię wyborczą 2019 roku. Ona będzie w dwóch turach, każda z nich jest ważna

Ulga podatkowa na dziecko czy 500 plus? Można stracić świadczenie

od podatku dochodowego (obliczonego zgodnie ze skalą podatkową i pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne) na każdy miesiąc kalendarzowy na określony limit odpisu: na 1 dziecko - 92,67 zł (rocznie 1 112,04 zł), na drugie dziecko -  92,67 zł (rocznie 1 112,04

PIH: Wobec decyzji KE należy odstąpić od nałożenia podatku na handel w Polsce

. "Podatek liniowy na poziomie np. 1% sprawi, że obciążenie handlu niezależnego wzrośnie pięciokrotnie. Skorzystają na tym jedynie sieci dyskontów, bo ich rentowność to ok. 3-4%, a mniejszych sklepów to 0,5-1,5%. Zatem po zapłaceniu podatku liniowego tylko dyskonty nadal będą dochodowe. Spowoduje to

Jakie zmiany czekają na małych podatników od 2017r.?

dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 5 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1550), której większość przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.Wskazana wyżej nowelizacja doprecyzowuje i dodaje do obu ustaw o podatkach dochodowych katalog dochodów (przychodów

Co powinien w sprawie Banasia sprawdzić fiskus? Na razie: "zyskał sutener, stracił suweren"

wyglądała chronologia wypadków? Banaś dostał od znajomego kamienicę. Ponieważ trzymał ją ponad pięć lat, to nie zapłaci podatku dochodowego – niezależnie od ceny wskazanej w akcie. Wszystko zgodnie z prawem. Dalej wynajmuje nieruchomość za stawkę niższą od stawki rynkowej. W oświadczeniu majątkowym

Famur nie zgadza się z obowiązkiem zapłaty 17,7 mln zł podatku CIT i odsetek

Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - Kontrola celno-skarbowa w Famurze, przeprowadzona w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów osiągniętych w latach 2013, 2014 i 2015, będzie skutkować - w przypadku wydania decyzji podatkowej - obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób

Piątka Kaczyńskiego: Sejm przyjął PIT 0. Więcej zyskają dobrze zarabiający, stracą miasta

Osoby poniżej 26 roku życia będą zwolnione z podatku PIT już od 1 sierpnia br. Ulga dotyczy osób pracujących na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia. Nie obejmie za to pracujących na podstawie umowy o dzieło oraz osób na samozatrudnieniu. Zerowy PIT ma jednak swoją granicę: 85 528 zł rocznie

Rafalska: Koszt 13-tki dla emerytów to ok. 8-9 mld zł w 2019 roku

dziecka, brak podatku dochodowego (PIT) dla pracowników do ukończenia 26 lat, "13-tkę" dla emerytów, obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie połączeń autobusowych pomiędzy małymi ośrodkami. Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur za ten rok wyniesie 102,86%. Zgodnie z zapowiedziami, minimalny

MF: Przychody Funduszu Solidarnościowego wyniosą ponad 2 mld zł w 2019 r.

pomniejszana o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Takich osób w 2019 r. będzie ok. 25 tysięcy" - czytamy w komunikacie. Podatek solidarnościowy od nadwyżki ponad 1 mln zł będzie wynosił 4 %. Po raz pierwszy będzie płacony od dochodów uzyskanych w 2019 r., które podatnik rozliczy składając

Rewolucyjny wyrok NSA ws. zwrotu podatku. Fiskus nie odda jej 2 mln zł. Prawnicy: To skandaliczny przykład nadużycia

podatkiem dochodowym o taką właśnie kwotę. Pogląd ten podzielił NSA w wyroku z 19 lutego 2019 r. pod sygnaturą akt II FSK 530/17. Mechanizm ten się sprawdza w odniesieniu do niewielkich kwot i niestety nie jest wystarczająco skuteczny, gdy dotyczy kwot przekraczających bieżący roczny dochód podatnika. Co

FPP, CALPE: Proporcjonalność składek ZUS to mniejsze obciążenia dla 78% firm

Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). FPP postuluje też, by - dzięki zwiększonym przychodom - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) przejął finansowanie świadczeń chorobowych pracowników od 1. dnia niezdolności do pracy. FPP i CALPE

PiS wzmacnia "społeczną kontrolę nad firmami". Ujawnią, ile płacą podatków i jakie mają przychody

. Polacy dowiedzą się, jakie miały przychody oraz ile zapłaciły podatku. Ale Ministerstwo Finansów chce, żeby nie tylko firmy z czołówki, ale w sumie 4,5 tys. największych przedsiębiorstw ujawniło swoje zeznania podatkowe. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Drugi próg podatkowy powinien wynosić dziś 120 tys. zł. Nie zmieniano go od 10 lat. A PiS "pracuje" nad klinem

– Z naszym systemem podatkowym jest coś delikatnie nie tak – zauważył równie delikatnie w trakcie spotkania z dziennikarzami Andrzej Marczak, doradca podatkowy i szef zespołu ds. PIT w firmie KPMG. W tym przypadku autor miał na myśli podatek PIT, czyli ten który płaci zdecydowana

Ważne zmiany: od stycznia mieszkanie w spadku szybciej bez podatku. Reforma czeka też ulgę mieszkaniową

Pobierz darmowy program do rozliczenia PIT za 2018 rok Parlament na gigantyczną skalę grzebie tej jesieni przy podatkach. W Sejmie i Senacie znajdują się obecnie cztery projekty ustaw podatkowych, monumentalna zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz ordynacji

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą m.in. daninę solidarnościową

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, które mają stanowić 0,15% podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, 2)     danina solidarnościowa. "Danina solidarnościowa zostaje wprowadzona do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie ze znowelizowanymi

KE: Deficyt general government Polski wyniesie 0,9% PKB w 2018 r. i 2019 r.

1% PKB. W majowych prognozach Komisja spodziewała się deficytu w tym ujęciu w wysokości 1,4% PKB w tym i przyszłym roku. Komisja wskazała, że główne czynniki odpowiadające za spadek deficytu w tym roku to silny wzrost dochodów podatkowych, w szczególności z podatku dochodowego od osób fizycznych

Rafalska: Roczny koszt programu 500+ wyniesie po jego rozszerzeniu ok. 40 mld zł

dochodowego (PIT) dla pracowników do ukończenia 26 lat, "13-tkę" dla emerytów, obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie połączeń autobusowych pomiędzy małymi ośrodkami. Program "Rodzina 500+" ruszył 1 kwietnia 2016 r. w całej Polsce. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice

W wyniku korekty zysk netto FO Dębica za 2017 rok niższy o 4,66 mln zł 

Warszawa, 12.04.2018 (ISBnews) - W związku z błędem rachunkowym dotyczącym wartości aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, Firma Oponiarska Dębica skorygowała w dół zysk netto za 2017 rok o 4,66 mln zł do 120,19 mln zł, podała spółka.  "Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica

Rząd przyjmie nowelę wprowadzającą obligatoryjną podzieloną płatność w III kw.

środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy podatnika (czynność wynikająca z art. 108b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). "Z uwagi na oparcie działania mechanizmu podzielonej płatności na rachunkach rozliczeniowych (tylko do tego typu rachunków otwierane są rachunki

Fitch potwierdził ratingi Zabrza, perspektywa stabilna

umiarkowanych wyników operacyjnych wskaźniki zadłużenia bezpośredniego w średnim okresie będą zgodne z ratingiem na poziomie BB+" - czytamy w komunikacie. W pierwszym półroczu 2018 r. wyniki operacyjne Zabrza były wspierane przez dobre wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody o

Jak przyjąć darowiznę i nie zapłacić podatku? Jak rozliczyć ulgę podatkową? Poradnik dla darczyńców i obdarowanych

zwolnione z podatku od spadków i darowizn, ale nie z podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat. Aby uniknąć tej drugiej opłaty, muszą odczekać pięć lat (liczone od końca roku kalendarzowego, w którym miała miejsce darowizna) lub przeznaczyć pieniądze ze sprzedaży na cel

Sejm skierował do komisji nowelę dot. wypełnianych przez KAS e-zeznań PIT

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Sejm po II czytaniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw zdecydował o ponownym skierowaniu go do prac w Komisji Finansów Publicznych (KFP). Projekt przewiduje uproszczenia związane z

Fitch: Wyższa kwota wolna w PIT wpłynie na JST słabiej niż oczekiwano

korzystać podatnicy uzyskujący roczne dochody przekraczające 127 000 zł. Koszt planowanych zmian w wysokości kwoty wolnej od podatku dochodowego wyniesie ok. 1 mld zł rocznie. Fitch zwraca uwagę, że wcześniej szacowano, iż koszt podniesienia kwoty wolnej dla wszystkich podatników sięgnąłby 16 mld zł

Ministerstwo Finansów chce zmian w dokonywaniu (przyjmowania) płatności za pośrednictwem rachunku bankowego dla przedsiębiorców

stycznia 2017 roku, jeżeli wartość transakcji nie przekraczałaby dotychczasowego (15 tys. euro) limitu.Zgodnie z założeniami omawiana nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2017 roku.Obecnie projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz

Santander: Piątka PiS doda do konsumpcji 0,5 pkt w II kw., po 1,4 w III, IV kw.

będzie mniejszy. Po pierwsze, od 'trzynastej' emerytury należy odprowadzić podatek dochodowy i składkę zdrowotną, co - naszym zdaniem - daje ok. 2 mld zł rocznie (o ile 1 100 zł to kwota wypłaty brutto). Po drugie, dodatkowe wypłaty na rzecz gospodarstw domowych potencjalnie oznaczają wyższą konsumpcję

KPMG: Aż 85% przedsiębiorców słabo ocenia stabilność przepisów podatkowych

relacjach opartych na wzajemnym zaufaniu, nie są to rozwiązania spójne" - powiedział doradca podatkowy, partner i szef zespołu ds. podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG w Polsce Rafał Ciołek, cytowany w komunikacie. Zdaniem dyrektorów finansowych, głównych księgowych i szefów działów

Prezydent podpisał ustawy m.in. regulujące płatności gotówką między firmami

Warszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, poinformowała Kancelaria. Płatności między firmami powyżej 15

Podatek od spadków i ekwiwalentu za udziały zmarłego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

podlegać będzie opodatkowaniu według zasad określonych w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.Zdaniem spółki na podstawie umowy na spadkobierców nie przechodzi w drodze dziedziczenia członkostwo w spółce, lecz wyłącznie prawo majątkowe z tytułu umorzonych udziałów wspólnika

Rząd przyjął zmiany w podatkach dot. m.in. umorzeń długu i wygranych w grach

Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podało Centrum

Ile zarobimy na podatkowej rewolucji Morawieckiego? Uwaga, rząd zmieni stawki PIT!

trzech czwartych dotyczą wzrostu wydatków socjalnych na kredyt, na który nas nie stać (500+ na pierwsze dziecko i 13. emerytura to łącznie 25-30 mld zł), a tylko w jednej czwartej - zmniejszenia opodatkowania pracy, co może sprzyjać zwiększeniu zatrudnienia. Czytaj też: Jak przekazać 1 proc. podatku

Podatek od spadków i ekwiwalentu za udziały zmarłego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

, czy podlegać będzie opodatkowaniu według zasad określonych w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.Zdaniem spółki na podstawie umowy na spadkobierców nie przechodzi w drodze dziedziczenia członkostwo w spółce, lecz wyłącznie prawo majątkowe z tytułu umorzonych udziałów

Własna firma. Jaka forma opodatkowania będzie najlepsza

zainwestować w biznes oraz jakie będzie miał koszty i przychody. Warto o sposobie płacenia podatków porozmawiać z kimś, kto prowadzi podobny biznes od lat, lub poprosić o poradę zaprzyjaźnioną księgową. Wybierając podatek, wybieramy formę wpłacania zaliczki na podatek dochodowy, czyli rozliczania dokumentu PIT

Obowiązkowy split payment ma zwiększać dochody budżetu o ok. 958 mln zł rocznie

września 2019 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących podatków dochodowych, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2020 r. (ISBnews)  

Rafalska: '13' będzie przysługiwać także rencistom socjalnym oprócz emerytów

przedstawił nowy program partii. Obejmuje on rozszerzenie programu Rodzina 500+ także dla pierwszego dziecka, brak podatku dochodowego (PIT) dla pracowników do ukończenia 26 lat, "13-tkę" dla emerytów, obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie połączeń autobusowych pomiędzy małymi ośrodkami

Korzystne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej

przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatnika. Zmiany mechanizmu tzw. korekty kosztów w podatkach dochodowychNowelizacja przewiduje też uchylenie art. 24d w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten dotyczy zmniejszenia kosztów uzyskania

Kiedy nie masz na czynsz, leki lub dzieci. Zasiłki pomagają wyjść na prostą

, naprawdę jej potrzebuje. Podstawowym warunkiem jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego. Zmiany w wysokości kryteriów dochodowych są wprowadzane co trzy lata. Ostatnia ich weryfikacja została uwzględniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 lipca 2018 roku i weszła w życie 1 października 2018 roku

Mercor: 3,5 mln zł odpisu, 1,7 mln zł różnic inwent. obniżą wyniki r.obr.

Warszawa, 03.07.2017 (ISBnews) - Odpis w wysokości 3,5 mln zł z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz różnice inwentaryzacyjne na kwotę 1,7 mln zł wpłyną na jednostkowe i skonsolidowane wyniki Mercora za rok obrotowy 2016/2017 (obejmujący okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017

Nowela dot. uproszczeń dla przedsiębiorców skierowana do uzgodnień

oraz ustawie o podatku leśnym, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 r., oraz wybranych zmian w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych (zmiany dotyczącego instytucji małego podatnika, kosztów uzyskania przychodów i rozliczenia straty), które wejdą

Chcesz przenieść firmę do innego kraju dla niższych podatków? Od przyszłego roku zapłacisz exit tax

będzie stanowiło podstawę opodatkowania dla osób nieprowadzących działalności. To niewątpliwie będzie źródłem sporów sądowych. Można się spodziewać, że skoro aktualnie obowiązujące przepisy o podatku dochodowym nie przewidują opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia