1 podatku dochodowego

Kancelaria Prawna Skarbiec

Rząd chce obniżyć CIT dla firm

Rząd chce obniżyć CIT dla firm

Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który przewiduje obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19 proc. do 15 proc. dla małych podatników tj. podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

Facebook w Wielkiej Brytanii zapłacił mniejsze podatki niż przeciętny pracownik w tym kraju

Amerykańska firma zapłaciła w ub.r. o 1 tys. funtów mniej podatku dochodowego niż przeciętny Brytyjczyk. I to pomimo wpływów z reklam przekraczających 100 mln funtów.

Zmiana zasad opodatkowania PIT odpraw i odszkodowań w spółkach Skarbu Państwa

Od 1 stycznia br. nastąpiły zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych odszkodowań i odpraw w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mają na celu ograniczenie zjawiska wypłacania zbyt wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Pracodawcy zyskają na tworzeniu przyzakładowych żłobków i przedszkoli

oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.   

Optymalizacja podatkowa po luksembursku

Od 1 stycznia 2017 roku wymiana udziałów nie jest neutralna podatkowo. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym, przychodem podatnika wnoszącego do spółki kapitałowej wkład niepieniężny (aport) jest wartość rynkowa wnoszonego wkładu. Niemniej, jeżeli wartość aportu będzie odbiegać od

Które firmy płacą w Polsce największe podatki? Mamy listę

Które firmy płacą w Polsce największe podatki? Mamy listę

Z raportu Tomasz Starzyk - wywiadownia gospodarcza Bisnode Polska wynika, że najwięcej podatku dochodowego CIT zapłaciła w 2013 r. (świeższych danych nie ma) firma KGHM Polska Miedź. Wygrywa zarówno wśród firm polskich, jak i zagranicznych. Jako jedyna zapłaciła też ponad miliard złotych podatku od

Spór z bankiem. Więcej osób zapłaci niższe opłaty sądowe

Spór z bankiem. Więcej osób zapłaci niższe opłaty sądowe

Senat zakończył prace na rządowym projektem zmieniającym ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Senatorowie do listy tych, którzy skorzystają na zmianie przepisów, dopisał płatników zryczałtowanego podatku. Chodzi o to, by zlikwidować uprzywilejowanie banków. Będą one teraz płaciły stawki

Sejm poparł część poprawek Senatu do ustaw podatkowych, dot. m.in. PKWiU

się 235 posłów, 217 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stanowił

Senat poparł zmiany w ustawach podatkowych, dostosowując je do PKWiU

redakcyjnym. Za nowelizacją opowiedziało się 95 senatorów, jeden był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych

Prezydent podpisał nowelizację, dostosowującą m.in. przepisy podatkowe do PKWiU

opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz przepisu określającego zasady obliczania zaliczek w przypadku zatorów płatniczych, które mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r. (ISBnews)  

Węgry od 1 stycznia wprowadzą podatek liniowy

- Zamierzamy wprowadzić podatek liniowy w styczniu 2011 roku. Będziemy go wprowadzali w dwóch lub trzech fazach, a ostateczną decyzję co do sposobu jego wejścia w życie podejmiemy do końca października - powiedział Matolcsy. Podatek liniowy był jednym z pomysłów rządzącej partii Fidesz na ożywienie

MF: Ponad 35 mln dokumentów trafiło do Krajowej Administracji Skarbowej

źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2019 r. "Do 31 stycznia KAS otrzymała niemal 35,3 mln dokumentów. To o ok. 200 tys. więcej niż w 2019 r. Teraz w oparciu o zebrane dane, zostaną wygenerowane e-PIT-y dla podatników. Zostaną one upublicznione 15.02 w usłudze Twój

Senacka Komisja za dostosowaniem ustaw podatkowych do Klasyfikacji Wyrobów

wprowadzeniem kilku poprawek o charakterze legislacyjnym. Nowelizacja wprowadza zmiany do kilku ustaw, m.in. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych, ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku od towarów i usług. Ich celem jest dostosowanie przepisów podatkowych

Sejm opowiedział się za dostosowaniem ustaw podatkowych do Klasyfikacji Wyrobów

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Sejm poparł zmiany w ustawach podatkowych, dostosowujące przepisy do nowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, a także regulujące kwestie obliczeń podatku rencistów. Za nowelizacją ustaw opowiedziało się 447 posłów, 1 był przeciwny, a 10 wstrzymało się od

ZM Henryk Kania nie mogą zaliczyć zwrotu z tytułu VAT za czerwiec i lipiec br.

r., podała spółka. "Spółka otrzymała: 1) postanowienie Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z 30 września 2019 r. w którym odmówiono spółce zaliczenia zwrotu z tytułu podatku od towarów i usług wynikającego z korekty deklaracji VAT-7 za czerwiec 2019 r. na poczet

Prezydent podpisał nowelę odraczającą wypełnianie przez KAS niektórych PIT-ów

Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, które odraczają udostępnienie przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) wstępnie wypełnionych zeznań przez przedsiębiorstwa w spadku oraz

MF: Udział gmin we wpływach z podatku PIT wzrośnie do 38,16% w 2020 r.

we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.), w 2020 r. wyniesie 38,16%, a więc będzie

Ukarani za 1 procent

Urzędnicy o problemie mówią niechętnie, bo dotyka on osób, które kierując się dobrym sercem zdecydowały w tym roku przekazać 1 proc. swojego podatku wskazanej organizacji charytatywnej. Urzędy skarbowe od dwóch tygodni czekają na poprawkę oprogramowania Poltax, jakim się posługują. Ma ją opracować

PKO BP był największym płatnikiem CIT za 2018 rok

Warszawa, 24.07.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski wpłacił najwyższą kwotę podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) za 2018 r., podała instytucja. Według danych Ministerstwa Finansów, kolejne miejsca na liście największych płatników CIT za ub.r. zajęły: PKN Orlen, Bank Pekao, Santander Bank

Rzecznik rządu: Rada Ministrów przyjęła nowelę obniżającą stawkę PIT do 17%

Warszawa, 16.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dotyczący obniżenia stawki podatku PIT z 18% do 17%, poinformował rzecznik prasowy rządu Piotr Müller. "Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy obniżającej

Prezydent podpisał 'uszczelniające' nowele dot. PIT, CIT i podatku ryczałtowego

wyróżnić sześć zasadniczych grup przepisów: 1)           regulacje 'uszczelniające' system podatku dochodowego od osób prawnych, w tym poprzez częściową implementację dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na

BREWE Leasing zamierza wprowadzić do oferty weksle hybrydowe

problemów spienięża dostępne środki i rozlicza inwestorów" - zakończył prezes. 1 października br. BREWE Leasing rozpoczęło zapisy na kolejną serię kwitów dochodowych. Środki przeznaczy na dalszy rozwój usług leasingu i faktoringu. BREWE Leasing prowadzi działalność w pozabankowym segmencie

Sarnowski z MF: Zmiana terminu składania zeznań to dodatkowe środki na 2 mies.

ostatni maja wypada w tym roku w niedzielę). Termin płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. został także przesunięty na 1 czerwca 2020 r. "Dzięki przesunięciu wpłat szeregu podatków, przede wszystkim rocznego rozliczenia PIT i CIT w ciągu

Work Service dokona korekty rozliczenia podatku, łączna kwota to 8,57 mln zł

569 721,42 zł, podała spółka. "Zarząd Work Service S.A. informuje, że w wyniku konsultacji z zewnętrznymi doradcami podatkowymi przeprowadzonych w toku kontroli celno-skarbowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2017-2018 - w oparciu o uzyskane od nich opinie dotyczące

MF podpisał rozporządzenie zwalniające z odsetek, rozliczających się po 30 IV

.) przewidziano zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych od 1 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotyczy to podatników składających zeznania PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT 37, PIT-38 i PIT-39. Na równi z wpłatą będzie

Prezydent podpisał ustawę uchylającą podatek węglowodorowy

jej w życie, natomiast art. 10 zakłada, iż ustawa, co do zasady, wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu jej ogłoszenia. "Uchwalona ustawa wprowadza również zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie składania sprawozdań finansowych w formie

MF zaniecha poboru PIT od niektórych dochodów od kredytu mieszkaniowego

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym od 31 marca br., podał resort. Rozporządzenie dotyczy kredytów udzielonych przed 15 stycznia 2015 r. "

MF: PIT '0' dla młodych zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r.

podatników do 26. roku życia w kwocie nieprzekraczającej 85,5 tys. zł będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, a zwolnienie będzie dotyczyć zarówno przychodów z pracy jak i z umów zlecenia zawartych z firmą. "Dzięki wprowadzeniu ulgi w PIT dla osób do 26. roku życia (czyli tzw. PIT 0

Sejm: Kluby za dostosowaniem przepisów podatkowych do nowej Klasyfikacji Wyrobów

Konfederacji. Proponowane zmiany obejmują siedem ustaw. Najbardziej istotne dotyczą: ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). W trakcie drugiego czytania Piotr Polak (PiS) zaznaczył

Cyfrowy Polsat zwiększy odpis na podatek dochodowy w IV kw. ub.r. o 144 mln zł

Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat dokonał analizy zmian przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych mających zastosowanie od 1 stycznia 2018 r, która wykazała konieczność zwiększenia wartości pozycji "zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego" w

Rząd przyjął projekt ustawy uchylający specjalny podatek węglowodorowy

wystarczających możliwości ich gospodarczej eksploatacji. Projekt ustawy zawiera także rozwiązania dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. "Chodzi o modyfikację zasad składania sprawozdań finansowych (w formie elektronicznej) przez podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego

T-Bull skorygował zysk netto za rok obrotowy 2018 do 0,5 mln zł

klasyfikacją kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w latach 2016-2018 zmianie uległy kwoty podatku dochodowego zaprezentowane w sprawozdaniach finansowych za lata 2017-2018, zarówno w części bieżącej, jak i odroczonej. Konsekwencją korekty będzie powstanie nadpłaty w

Nowe zasady przekazywania 1 proc. podatku

Jak czytamy w komunikacie, w tym roku można przekazać 1% z korekt zeznań podatkowych. Oznacza to, że jeśli podatnik złoży zeznanie podatkowe w ustawowym terminie, a następnie w ciągu dwóch miesięcy dokona korekty i zawrze w niej wniosek dotyczący 1 %, wniosek ten będzie stanowił podstawę do

CI Games pomniejszy aktywo z tytułu podatku odroczonego o 12,49 mln zł

opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 r." - czytamy w komunikacie. Spółka informowała o wszczęciu kontroli w skonsolidowanym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2019 r. "Z analizy treści

PGK Idea Banku będzie kwestionować ustalenia kontroli dot. podatku za 2016 r.

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Podmioty, które wchodziły w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK) Idea Banku nie zgadzają się z ustaleniami zawartymi w wynikach kontroli dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) za 2016 rok, w związku z czym w postępowaniu podatkowym zamierzają

Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę o podatku dochodowym

przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zakłada, że od 1 stycznia 2017 r. podatek CIT płacony przez małych przedsiębiorców zostanie obniżony do 15% z 19%. Rozwiązanie to stanowi spełnienie obietnicy złożonej

Vivid Games w wyniku kontroli celno-skarbowej dokona korekt za 2016 r.

kontroli. "Dodatkowa korekta będzie polegała na odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, o których mowa w art. 18d Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1 007 173,44 zł. Wskazane koszty wynikają z poniesionych

Mikrofirmy w tarapatach. Na jakie ulgi mogą liczyć?

miesiącu poprzedzającym. Od świadczenia postojowego nie płaci się podatku dochodowego. Wnioski o świadczenie postojowe można składać do ZUS najpóźniej w terminie trzech miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii. Świadczenie może być wypłacane ponownie, ale nie więcej niż trzykrotnie

Akcjonariusze Develii zdecydują o niewypłacaniu dywidendy za ub. rok 31 VIII

sumę przeszacowań netto (o podatek dochodowy) rozliczonych przez wynik finansowy, a opublikowanej w raporcie bieżącym nr 127/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r., które to zawieszenie miałoby zastosowanie do wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2019 roku i przeznaczenie części

Prezydent podpisał tzw. ustawę o kwocie wolnej od podatku

p.d.o.f. w zakresie wskazanym w orzeczeniu Trybunału traci moc obowiązującą z dniem 30 listopada 2016 r." - wyjaśniono także.  Koszt planowanych zmian w wysokości kwoty wolnej od podatku dochodowego wyniesie ok. 1 mld zł rocznie.  (ISBnews)  

Prezydent podpisał ustawę o obniżce stawki PIT do 17% z 18%

Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), która wprowadza w życie obniżenie stawki tego podatku do 17% z 18%, podała Kancelaria Prezydenta. "Nowelizacja zakłada obniżenie niższej stawki

Krajewski z PiS: Niedługo prace nad obniżką stawki PIT do 17% dla wszystkich

Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Niedługo rozpoczną się prace nad projektem obniżenia stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) do 17% z 18% dla wszystkich podatników, zapowiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości (PiS) Jarosław Krajewski. "Teraz obniżamy podatek do zera, jeśli

Prezydent podpisał nowelę ustaw podatkowych wprowadzającą m.in. exit tax

transgranicznych, wskazała Kancelaria. "Najistotniejsze zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.): 1

Koszt obniżki PIT do 17% i wzrostu KUP wyniesie 9,69 mld zł w każdym pełnym roku

obowiązywania tych przepisów, wynika z oceny skutków regulacji (OSR), dołączonych do projektu nowelizacji przyjętej przez rząd. Nowelizacja przewiduje zmniejszenie obciążeń fiskalnych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez: 1) obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie

Rząd przyjął nowelę wg której KAS będzie przygotowywać wypełnione e-zeznania PIT

płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS Organizacji Pożytku Publicznego, której w ubiegłym roku przekazał 1 proc. podatku) oraz danych znajdujących się w rejestrach Szefa KAS (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Projekt dot. split payment zwiększy dochody podatkowe o ok. 1 mld zł rocznie

rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy podatnika (czynność wynikająca z art. 108b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług) i zostały wyliczone na podstawie ilości wniosków złożonych w okresie lipiec-grudzień 2018 r. Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, w tym okresie złożono 4 956 wniosków, co oznacza

Develia zawiesiła politykę dywidendową w odniesieniu do 2019 r.

przeszacowań netto - o podatek dochodowy - rozliczonych przez wynik finansowy), podała spółka. "Powyższa decyzja podyktowana jest aktualną sytuację związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, której skutki rozprzestrzeniania są trudne do przewidzenia dla sytuacji gospodarczej w

MF chce, by ulga termomodernizacyjna weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów proponuje wprowadzenie ulgi podatkowej skierowanej do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) opłacających podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacających ryczałt ewidencjonowany i polegającej na

KPMG: Warto opracować nową skalę podatku PIT - obecnie mamy już 4 stawki

Warszawa, 17.07.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy wprowadzającej zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obniżenia stawki podatku PIT z 18% do 17% spowoduje, że po zmianach w praktyce skala podatkowa będzie się składała z 4 stawek - z uwzględnieniem stawki zerowej i tzw. daniny

MF: Sejm uchwalił projekt ustawy wprowadzającej PIT zero dla młodych

Warszawa, 05.07.2019 (ISBnews) - Sejm uchwalił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Uchwalenie projektu ustawy jest realizacją zapowiedzi

Kościński i Le Maire apelują do KE o współpracę w zwalczaniu oszustw podatkowych

Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Minister finansów Tadeusz Kościński oraz francuski minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire podpisali wspólny list do Komisji Europejskiej (KE), gdzie wyrazili m.in. potrzebę wzmocnienia unijnej współpracy i zwalczania oszustw dotyczących podatków, podało

MF: MPP będzie obowiązkowy dla wybranych transakcji od 1 listopada br.

;Podatnicy, zarówno korzystający z dobrowolnego, jak i obowiązkowego MPP, od 1 listopada mogą liczyć na ważne ułatwienia w działalności. Chodzi o możliwość: - opłacania z rachunku VAT, poza podatkiem VAT oraz VAT z faktur otrzymywanych od kontrahentów, również należności z tytułu podatków dochodowych

Ustawa obniżająca CIT dla małych firm do 15% trafi do prezydenta

Sejm skierował przyjętą w ostatecznym kształcie nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obniżającą CIT dla małych firm z 19% na 15%. Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 stycznia 2017 r. zmniejszoną stawkę podatkową płacić będą firmy

Projektowane rozwiązania podatkowe w "tarczy 3.0"

 zaświadczeń wydawanych na rzecz nabywców przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, które będą mogły obejmować zaległości objęte zaniechaniem poboru odsetek. Wyłączenie z podatku dochodowego od osób fizycznych zasiłków otrzymanych przez rolników Zwolnienie rolników i 

ZPP: System opodatkowania firm w Polsce uniemożliwia budowę klasy średniej 

przypadkach nawet 60%. Ten stan rzeczy przypomina strukturę kolonialną i uniemożliwia rozwój przedsiębiorczości w Polsce" - ocenił prezes Grupy Atlas Henryk Siodmok, cytowany w komunikacie.  Eksperci ZPP zwracają uwagę na fakt, że z najprostszej formy rozliczania podatku dochodowego dla

Sejm przyjął ustawę obniżającą podatek CIT dla MSP do 15%

Publicznych zaopiniowała pozytywnie ten projekt ustawy. Pod koniec czerwca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zakłada, że od 1 stycznia 2017 r. podatek CIT płacony przez małych

Nowy projekt uszczelnienia CIT zakłada ok. 27,5 mld zł dodatk. dochodów w 10 lat

Warszawa, 12.07.2017 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  został skierowany do

MF: Z obniżenia stawki PIT do 17% skorzysta 25 mln Polaków

Warszawa, 16.07.2019 (ISBnews) - Przyjęty dziś przez Radę Ministrów projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przewiduje obniżkę stawki PIT do 17% z 18%, co obejmie 25 mln Polaków - niezależnie od formy zatrudnienia, podało Ministerstwo Finansów. "

Quercus TFI miało 2,26 mln zł zysku netto, 1,29 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

; - czytamy w raporcie. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosła 289 tys. zł, natomiast aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 870 tys. zł. Wartość podatku odroczonego na dzień 31 marca 2019 roku wyniosła 596 tys. zł. Podatek bieżący na koniec I kwartału  2019 r

Zerowy PIT dla młodych. Kto zyska, a kto straci na obietnicach PiS-u

resort finansów faktycznie zarobimy mniej, niż zapowiadał premier. Opisujemy trzy obietnice z „piątki Kaczyńskiego”, czyli zaoferowanego przez obecnie rządzącą partię pakietu przedwyborczego. 1. Młodzi bez podatku. Zerowy PIT dla młodych Pierwsza zmiana skierowana do osób przed 26. rokiem

Prezydent podpisał nowelę o PIT i CIT wprowadzającą m.in. stawkę 9% CIT

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta. Ustawa wprowadza m.in. obniżenie

MF skierowało do konsultacji nowelizacje dot. m.in. podatku CIT w wysokości 9%

ustawach będą analogiczne w zakresie zasad ustalania przychodów, kosztów oraz dochodów (strat), podano w osr. Ponadto projekt przewiduję modyfikację funkcjonujących regulacji polegającą m.in na: 1) uchyleniu w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisu warunkującego uprawnienie do

MF ma projekt dot. ujawnienia danych podatkowych 4,5 tys. największych firm

Warszawa, 28.06.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów chce umożliwić ujawnianie danych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), a także m.in. wysokości przychodów w odniesieniu do 4 500 największych przedsiębiorstw, wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od

Rząd przyjął projekt ustawy dot. ulgi termomodernizacyjnej

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w której zaproponowano ulgę podatkową (tzw

Rząd planuje przyjąć nowelę dot. obniżenia PIT do 17% w III kw.

stawki 32% dla dochodów ponad 85 528 zł, podano także. W zeszły tygodniu poseł Prawa i Sprawiedliwości (PiS) Jarosław Krajewski zapowiedział, że niedługo rozpoczną się prace nad projektem obniżenia stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) do 17% z 18% dla wszystkich podatników. "Teraz

Grupa Żywiec może zapłacić ok. 68 mln zł kary zw. z rozliczeniami podatkowymi

prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych w 2013 r., przypomniano. "Z analizy treści protokołu wynika, iż zdaniem ŚUCS w rozliczeniach podatkowych od osób prawnych za 2013 r. spółka niewłaściwie ujęła: (1) przychody i koszty związane z rozliczeniem opłat licencyjnych

Rząd przyjął projekt ws. obowiązkowego split payment, ma wejść w życie 1 IX

komunikacie. Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 września 2019 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących podatków dochodowych, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2020 r. (ISBnews)  

Atlas Estates miało 32,72 mln euro zysku netto, 43,49 mln euro zysku EBIT w 2019

Hilton w kwocie 9,5 mln euro (pomniejszonej o podatek odroczony) w związku z przyjęciem do stosowania od 1 stycznia 2019 r. MSSF 16" - czytamy w raporcie. Na wzrost wartości aktywów netto o 50,7 mln euro złożyły się głównie: - zysk brutto ze sprzedaży projektów Apartamenty Nakielska i Atlas

Założyłem działalność 01.03.2020, czy należy mi się postojowe? Prawnicy Czytelnikom, odc. 70.

prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc; lub zawiesiła

Koszt rozszerzenia 500+ to 17 mld zł, '13' dla emerytów - 11 mld zł - prasa

+ także dla pierwszego dziecka (od lipca br.), brak podatku dochodowego (PIT) dla pracowników do ukończenia 26 lat, "13-tkę" dla emerytów (1 100 zł - od 1 maja br.), obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie połączeń autobusowych pomiędzy małymi ośrodkami. Premier Mateusz Morawiecki

Projekty ustaw uszczelniających system podatkowy zostały skierowany do Sejmu

. uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych został dziś skierowany do Sejmu, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.  "Zasadniczym celem projektowanej ustawy jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób

Sejmowa komisja pozytywnie o projekcie ustawy obniżającej CIT dla MŚP do 15%

parlamentarnego PiS projekt zaopiniuje Jan Szewczak. Pod koniec czerwca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zakłada, że od 1 stycznia 2017 r. podatek CIT płacony przez małych przedsiębiorców

Emilewicz: Chcemy uściślić przepisy dot. tzw. 'Polska SSE' do końca maja

kraju. Wsparcie na realizację nowej inwestycji będzie udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wsparcie nie może być udzielone w sytuacji

"Tarcza antykryzysowa": dodatkowy zasiłek opiekuńczy i zmiany w opłatach

abonamentowych za każdy radioodbiornik i telewizor w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. To rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia do końca epidemii. 8. Podatki Pracodawcy będą mogli później zapłacić podatek. W ustawie zapisano przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od

Famur otrzymał decyzję organu podatkowego, ma zapłacić ok. 14,8 mln zł

opłaty licencyjne z tytułu korzystania ze znaku towarowego nie stanowią kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z zakończeniem kontroli celno-skarbowej i negatywnym wynikiem dla emitenta zostało wszczęte

APK: Skutki finansowe działań zw. z podatkami to szacunkowo 7,4 mld zł w br.

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Skutki finansowe wdrażanych i planowanych działań uszczelniających system podatku od towarów i usług, podatków dochodowych i podatku akcyzowego szacuje się na 7,4 mld zł w 2019 r. i dodatkowe 9,7 mld zł w 2020 r. podano w "Programie konwergencji. Aktualizacja

US wstrzymał decyzję dot. zaległości podatkowej Emperii, przyjął zabezpieczenia

sierpnia 2017 r., utrzymującej w mocy decyzję dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. określającą wysokość zobowiązania podatkowego spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2011 r., 2) Postanowienia naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o

WEI i ZPP proponują podatek przychodowy 27% i emeryturę obywatelską

Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - Warsaw Enterprise Institute (WEI) i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) proponują likwidację obecnego systemu ubezpieczeń społecznych i zastąpienie go systemem z podatkiem przychodowym w wysokości 27% (zastępującym obecne podatki dochodowe i składki

Getin Noble Bank: Odpisy obniżą wynik brutto IV kw. 2018 r. o 72 mln zł

finansowy brutto emitenta za IV kwartał 2018 r. o kwotę 72 mln zł. 2. Z uwagi na prowadzony proces połączenia emitenta z Idea Bank dokonanie odpisu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 98 mln zł dotyczącego nierozliczonych strat podatkowych emitenta z lat poprzednich (kwota

CCC miało 339,9 mln zł straty netto, 309,8 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - CCC odnotowało 339,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 152,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych oraz podatku

Rząd przyjął dwie nowelizacje ustawy o podatku od towarów i usług

ponad 250 osób, w których suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro). Od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. zwolnieni z tego obowiązku będą pozostali podatnicy (w stosunku do nich obowiązek ten powstanie od 1 lipca 2020 r.). Ponadto, od 1 stycznia 2020 r. wpłata podatku

Jakie zmiany czekają na małych podatników od 2017r.?

dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 5 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1550), której większość przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.Wskazana wyżej nowelizacja doprecyzowuje i dodaje do obu ustaw o podatkach dochodowych katalog dochodów (przychodów

Prezydent podpisał nowelę ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

nieważny. Nowelizacja zakłada również podniesienie wysokości odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych o dwa punkty procentowe. W przypadku transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy, odsetki pozostaną na dotychczasowym poziomie. Na największych podatników podatku dochodowego od osób

ABC Data miała wstępnie 11 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017

kosztów opłat licencyjnych z tytułu używania znaków wniesionych w 2011 roku aportem do spółki zależnej ABC Data Marketing sp. z o.o. przez ABC Data S.A. Jest to konsekwencja Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób

Znamy projekt ustawy o "tarczy antykryzysowej". Miliardy na ratowanie firm, ale praca nawet po 12 godzin

nie zapłacą przez trzy miesiące składek ZUS. Mikrofirmy zatrudniające maksymalnie dziewięciu pracowników (nawet bez spadku obrotów) będą zwolnione ze składek ZUS przez trzy miesiące. Zaliczki na podatek dochodowy Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w

PIH: Wobec decyzji KE należy odstąpić od nałożenia podatku na handel w Polsce

. "Podatek liniowy na poziomie np. 1% sprawi, że obciążenie handlu niezależnego wzrośnie pięciokrotnie. Skorzystają na tym jedynie sieci dyskontów, bo ich rentowność to ok. 3-4%, a mniejszych sklepów to 0,5-1,5%. Zatem po zapłaceniu podatku liniowego tylko dyskonty nadal będą dochodowe. Spowoduje to

Rząd przyjął projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości

będą nabywać akcje spółki F.I.N.N." - czytamy w komunikacie.  Projekt ustawy określa zasady funkcjonowania spółek F.I.N.N. i ich spółek zależnych. Przewidziano dla nich odmienne uregulowania podatkowe w podatkach dochodowych, podano także. "Dla spółek F.I.N.N. przewidziano odroczenie

PCC Rokita miało 93,27 mln zł zysku netto, 287,23 mln zł zysku EBITDA w 2019 r.

kosztów amortyzacji i kosztów finansowych oraz wyższy poziom bieżącego podatku dochodowego" - czytamy w raporcie. "W segmencie Chloropochodne, który ma największy udział w rezultatach grupy, spadki cen alkaliów, pomimo wyższych wolumenów sprzedaży ługu sodowego, jak i sody kaustycznej

Ulga podatkowa na dziecko czy 500 plus? Można stracić świadczenie

od podatku dochodowego (obliczonego zgodnie ze skalą podatkową i pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne) na każdy miesiąc kalendarzowy na określony limit odpisu: na 1 dziecko - 92,67 zł (rocznie 1 112,04 zł), na drugie dziecko -  92,67 zł (rocznie 1 112,04

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący m.in. dopłat do oprocentowania kredytów

COVID-19 odczuwają spadek wpływów, m.in. z podatków. Podwoimy udział powiatów, w tym miast prezydenckich, w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - od 1 maja do końca 2020 r. Teraz do samorządów będzie trafiać co druga, nie co czwarta złotówka" - czytamy w komunikacie. W 2020 r

PIE: Luka CIT wynosi obecnie 1% PKB i istnieje duży potencjał do jej redukcji

polskiej gospodarce. Jej obecna wielkość - około 1% PKB - wskazuje, że nadal istnieje duży potencjał do jej redukcji i zwiększenia dochodów publicznych" - czytamy w raporcie PIE "Luka CIT w Polsce w latach 2014-2018". "Dochody z podatku CIT w okresie 2014-2019 wzrosły z 30 mld zł do

Jakie podatki zapłaci twoja firma w 2019 roku? Sprawdź, jakie zmiany rząd przygotował dla przedsiębiorców

Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców zapisano w noweli „ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw”. CIT do 9 proc. Nowa ustawa obniżyła stawkę CIT z 15 do 9 proc. w przypadku najmniejszych spółek, a

Kaczyński zapowiada m.in. 500+ dla każdego dziecka, bez PIT do ukończenia 26 lat

dziecka, brak podatku dochodowego (PIT) dla pracowników do ukończenia 26 lat, "13-tka" dla emerytów, obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie połączeń autobusowych pomiędzy małymi ośrodkami. "Zaczynamy kampanię wyborczą 2019 roku. Ona będzie w dwóch turach, każda z nich jest ważna

Morawiecki: Koszt 0% PIT do 26 r.ż. - ok.1 mld zł w 2019, min. 2,5 mld zł w 2020

Sejmie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. "Z tego projektu skorzysta ponad 2 mln młodych ludzi. To - Wysoka Izbo - wysokie

Rozliczenie PIT 2019. Nieco niższe podatki, brak kar i nowe ulgi. Wszystko, co musisz wiedzieć. UWAGA! SĄ DUŻE NIESPODZIANKI

Pobierz darmowy program do rozliczenia PIT za 2019 rok Albert Einstein powiedział kiedyś: „Rzeczą, którą najtrudniej na świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy”. Od ubiegłego roku (przynajmniej teoretycznie) rozumieć go nie trzeba. Skarbówka rozlicza podatek za nas.  Jak ktoś

NIK pozytywnie ocenia powołanie i działalność Krajowej Administracji Skarbowej

oraz w ośmiu izbach administracji skarbowej i ośmiu urzędach skarbowych. Przyjrzała się również terminowości i rzetelności realizacji wybranych zadań z zakresu egzekucji, podatku akcyzowego, podatku od gier oraz zadań związanych z poborem należności scentralizowanych. Kontrolą objęto okres od 1

Koszty firmowe i amortyzacja [PORADNIK]

przedsiębiorca, który dany wydatek odlicza. - Kolejnym ważnym elementem jest konieczność sprawdzenia, czy nasz wydatek nie znajduje się w katalogu kosztów niepodlegających odliczeniu. Ustawy o podatkach dochodowych - od osób fizycznych oraz od osób prawnych - zawierają listę wydatków, które nie mogą stanowić

MF będzie wspierać podmioty publiczne, prywatne i uczestników rynku finansowego

z powodu COVID-19 i w związku z tym nie spełnią warunku rentowności oraz braku zaległości  podatkowych (warunki określone w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. d lub pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), zachowają status podatnika podatku dochodowego. Zawieszenie spełnienia wymienionych

Famur nie zgadza się z obowiązkiem zapłaty 17,7 mln zł podatku CIT i odsetek

Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - Kontrola celno-skarbowa w Famurze, przeprowadzona w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów osiągniętych w latach 2013, 2014 i 2015, będzie skutkować - w przypadku wydania decyzji podatkowej - obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób

Cyfrowy Polsat: Zdarzenie jednorazowe obniży zysk netto za II kw. o 70,1 mln zł

podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw zarząd spółki informuje, iż podjął decyzję o wyborze i dokonaniu w terminie ustawowym zapłaty zryczałtowanej formy opodatkowania od odsetek lub dyskonta należnych od