1 euro kurs

Marek Okniński

Kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych w 2020 roku

Kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych w 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 zmienił się średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Sprawdź ile teraz wynosi.

Tylko 1 cent dzieli kurs euro od najniższego w historii poziomu

Euro traciło w środę nie tylko wobec dolara, ale też do jena. Inwestorzy oczekują dalszych spadków

Nowy kurs EURO w zamówieniach publicznych

Od dnia 1 stycznia 2012 obowiązuje nowy kurs EURO w zamówieniach publicznych.

W ten dzień frankowicze byli bliscy zawału. Teraz wcale nie jest lepiej. Co dalej będzie z frankiem?

W ten dzień frankowicze byli bliscy zawału. Teraz wcale nie jest lepiej. Co dalej będzie z frankiem?

Kurs euro

Kurs euro

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy PZP Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest do określania co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego. Obecnie ustalony kurs wynosi: 1 = 4,2249 zł. Prawo zamówień

Nowy kurs obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych

Nowy kurs obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych

przeliczeniu 1 € = 4,2693 zł. W konsekwencji ustalenia nowego kursu € na poziomie 4,2693 zł. ustawa Prawo zamówień publicznych znajduje zastosowanie dla zamówień o wartości od 128.079,00 zł. netto. Powyższe wynika z treści art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych , zgodnie z którym

Atlas Estates miał 2,16 mln euro zysku netto, 5,82 mln euro EBIT w I poł. 2019

I połowie 2018 r. wobec spadku kursu forinta o 1% oraz leja o 2%, zniwelowanego przez umocnienie się kursu złotego o 1%, w I połowie 2019 r., wskazał także Chasey. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 2,86 mln euro wobec 1,17 mln euro zysku rok wcześniej. Atlas Estates

Zysk EBITDA Biedronki wzrósł o 7,9% r/r do 918 mln euro w 2019 r.

Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Biedronka odnotowała 918 mln euro zysku EBITDA w 2019 r., co oznacza wzrost o 7,9% r/r (przy stałym kursie wymiany: o 8,8% r/r), podał właściciel sieci Jeronimo Martins. "Spółka skutecznie zarządzała 'margin mix', inwestując we wzrost sprzedaży poprzez

Dania nie dla euro

Po ogłoszeniu w Danii wyników czwartkowego referendum o przystąpieniu do unii walutowej - w którym 53,1 proc. Duńczyków powiedziało "nie" dla euro - kurs wspólnej europejskiej waluty spadł, ale się nie załamał. Duńczycy zdecydowali wczoraj, że nie zamienią korony na euro. Choć przez

Sprzedaż Marie Brizard w Polsce wzrosła o 45,6% r/r do 41,8 mln euro w 2019

Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Sprzedaż Marie Brizard Wine & Spirits w Polsce (MBWS) (z wyłączeniem efektów kursów walutowych) wzrosła o 45,6% r/r do 41,8 mln euro w 2019 roku, w tym 15,4 mln euro w IV kw. - tj. 47,9% r/r, podała spółka. "Wzrost w grupie był ciągnięty przez Polskę

Popołudniowy komentarz do rynku złotego - dane o PKB nie zdołały pomóc

globalnych, w co wpisało się słabe dane z Europy i USA. Indeks nastrojów w gospodarce Strefy Euro spadł w sierpniu do 98,3 pkt. z 103 pkt. miesiąc wcześniej. Rynek oczekiwał spadku jedynie do 100,5 pkt. W sierpniu gwałtownie załamały się nastroje amerykańskich konsumentów. Obrazujący je indeks Conference

Feerum ma umowę z Epicentr na budowę kompleksu silosów za 3,1 mln euro

;Zamawiający zapłaci na poczet ceny zaliczkę w wysokości 15% wartości umowy, tj. w kwocie 465 000 euro (tj. 1 998 105 zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 listopada 2019 roku) w ciągu 60 dni od dnia wejścia w życie umowy, pod warunkiem dostarczenia przez emitenta polisy

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2453), który określa, że 1€ = 4,2693 PLN netto.                     

Apator Powogaz ma umowę na dostawy do ZAO Teplovodomer o wartości 6 mln euro

6 mln euro netto, tj. 25,8 mln zł (wg średniego kursu NBP z dnia 10 stycznia 2019 r. 1 EUR = 4,3055 PLN). Przedmiotem umowy jest dostawa wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielników kosztów do spółki ZAO Teplovodomer" - czytamy w komunikacie. Dostawy będą realizowane na podstawie bieżących

Złoty najmocniejszy od kilku tygodni, szanse na dalsze umocnienie ograniczone

), który to proces ma szansę przynieść budżetowi nawet do 20 mld zł dodatkowych dochodów z opłaty przekształceniowej. O godzinie 09:25 kurs EUR/PLN kształtował się na poziomie 4,2735 zł, USD/PLN 3,7815 zł, CHF/PLN 3,7640 zł, a GBP/PLN 4,9445 zł. Oznacza to, że euro i szwajcarski frank są najtańsze od

DM Vestor podniósł wycenę Warimpexu do 7,3 zł na akcję

kurs wynosił 6,51 zł. "W następstwie sprzedaży aktywów hotelowych przez Warimpex w maju, po raz kolejny podwyższamy naszą wycenę spółki, w oparciu o: 1) rewaluacje nieruchomości inwestycyjnych na 13,4 mln euro w 1H17 (ok. 8,6 mln euro związane z oddaniem do użytku inwestycji Bykovskaya oraz ok

PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne wartości 100 mln euro 

przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 1" - czytamy w komunikacie.  Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej wynosi  99 489 000 euro, co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 1

Euro i dolar najdroższe od miesiąca, funt wciąż powyżej 5 zł

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - W środę złoty dalej słabnie w relacji do głównych walut. O godzinie 09:40 za euro trzeba było zapłacić 4,31 zł, a dolar po wzroście o 1 gr kosztował 3,9155 zł. W obu przypadkach są to najwyższe wyceny od ponad miesiąca. W tym samym czasie notowania szwajcarskiego

Famur dostarczy sprzęt do Kazachstanu za ok. 93,56 mln zł

lutego 2019 r. powziął informację o wyborze oferty złożonej przez emitenta na dostawę kompleksu ścianowego do kopalni Shakhtinskaya należącej do JSC ArcelorMittal Temirtau. Wartość wybranej oferty to 21 750 000 euro, czyli 93 566 325,00 zł wg średniego kursu EUR/PLN z dnia 7 lutego 2019 r tj. 1 euro

Novak z Akcenty: Dynamika wzrostu eksportu spowolni do 5-6% r/r w 2019 r.

międzynarodowych pozytywnie wpłynie na wartość złotego i prognozuje, że kurs polskiej waluty w stosunku do euro będzie oscylował wokół poziomu 4,25 w I kwartale 2019 r. W kolejnym kwartale znajdzie się w okolicach 4,2 euro/zł, a w drugiej połowie roku za 1 euro zapłacimy ok. 4,15 zł. Prognozy Akcenty dla USD/zł

Oferta Famuru na 19 mln euro wybrana na dostawę kompleksu ścian. w Kazachstanie

średniego kursu EUR/PLN z dnia 25.09.2017 r tj. 1 EUR=4,2698 PLN. Przewidywany termin dostawy to I półrocze 2018 r." - czytamy w komunikacie. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy

URE skorygował sposób obliczania kosztów CO2 w taryfach dla ciepła

, określoną jako średnia z ostatnich 60 dostępnych sesji notowań. "Ceny określone podczas poszczególnych sesji notowań powinny być przeliczane na złote według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski średniego kursu euro w dniu, w którym odbywała się sesja notowań, a jeżeli nie został ogłoszony średni

Zysk netto Warimpeksu to 2,33 mln euro w I kw 2017 r. wobec straty rok wcześniej

mimo sprzedaży hotelu Angelo w Pradze w październiku 2016 roku i mniejszej wskutek tego liczby pokoi o 1% do 9,5 mln euro. Wskaźnik NOP na każdy dostępny pokój wzrósł o 31%. Poprawiły się także przychody z wynajmu nieruchomości biurowych dzięki korekcie indeksów i wzrostowi kursu rubla, zwiększając się

Getin Holding ma warunkowe umowy sprzedaży Idea Bank Ukraina i spółki NFS

średniego kursu NBP z 20 grudnia 2019 r.) i będzie płatna w euro, podano także. "Jednocześnie z warunkową umową sprzedaży IB i warunkową umową sprzedaży NFS emitent zawarł z kupującymi 1 i kupującym 2 umowę o podział zysku. Zgodnie z umową o podział zysku emitent będzie uprawniony do: (i) 100

Inwestorzy będą realizować zyski na złotym

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Wtorkowy poranek przynosi stabilizację notowań złotego do euro, dolara i szwajcarskiego franka oraz osłabienie do brytyjskiego funta. O godzinie 09:13 kurs EUR/PLN kształtował sie na poziomie 4,2980 zł, USD/PLN 3,8990 zł, CHF/PLN 3,9065 zł, a GBP/PLN rósł o

BNP Paribas BP ma umowę na finansowanie faktoringu na max. 500 mln euro

Warszawa, 17.06.2019 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska zawarł z BNP Paribas S.A. umowę kredytową w kwocie nieprzekraczającej 500 mln euro, co stanowi równowartość ok. 2 128 mln zł (wg. śr. kursu Narodowego Banku Polskiego z 14 czerwca 2019 r.) w celu sfinansowania działalności faktoringowej

PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne wartości 100 mln euro 

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne wartości 100 mln euro serii 7 transzy 2 w ramach międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych. Cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane wynosi 100,145% wartości nominalnej, podał bank

Cognor miał 8,76 mln zł zysku netto, 15,12 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

pozytywny wpływ na działalność operacyjną przy średnim kursie euro do złotego wyższym o 2,9% zaś dolar do złotego o 11,5% w porównaniu do średnich kursów w pierwszym kwartale 2018 roku. Wpływu kursu na nasze koszty finansowe praktycznie nie było – strata z tytułu niezrealizowanych różnic kursowych

Santander BP: Trudno obecnie oszacować ryzyko prawne zw. z tzw. dużym TSUE

mln zł na Santander Consumer Bank.  "Główne założenia modelu rezerwy portfelowej utworzonej w IV kwartale 2019 roku: - Rezerwa portfelowa, obejmuje wszystkie kredyty walutowe, - Grupa uwzględnia 4 scenariusze możliwych rozstrzygnięć sądowych: 1. Stwierdzenie, iż klauzule zawarte w

Funt najdroższy od 22 miesięcy, złoty stabilny do euro i dolara

Warszawa, 26.02.2019 (ISBnews) - Wtorkowy poranek na rynku walutowym upływa pod znakiem stabilizacji notowań złotego do euro i dolara na poziomach z ostatnich dni, przy jednoczesnym jego osłabieniu do brytyjskiego funta, który jest najdroższy od maja 2017 roku. O godzinie 09:39 kurs EUR/PLN

Zmiany w Pzp w 2016 roku

2016 Jednolity tekst ustawy Pzp Kurs euro stosowany do zamówień publicznych 1 stycznia 2016 weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego postawę przeliczania wartości zamówień publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 2254). Zgodnie z

Famur ma umowę na dostawę urządzeń do Rosji za ok. 22,72 mln euro

spółka. Łączna wartość umowy wynosi 22 719 224 euro, tj. 97 579 067,08 zł wg średniego kursu z 16 listopada 2018 roku. "Określony w umowie zakres dostaw obejmuje sekcje obudowy zmechanizowanej oraz zestaw przenośników zgrzebłowych, w tym przenośnika ścianowego i przenośnika podścianowego, z

Wtorkowy poranek przynosi stabilizację notowań złotego do euro

Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Wtorkowy poranek przynosi stabilizację notowań złotego do euro, przy jednoczesnym jego nieznacznym osłabieniu do dolara, szwajcarskiego franka i funta. O godzinie 08:48 kurs EUR/PLN kształtował się na poziomie 4,29 zł, USD/PLN 3,8355 zł, CHF/PLN 3,8205 zł, a GBP

Umocnienie złotego wyhamowuje, EUR/PLN raczej nie spadnie poniżej 4,2 zł

w okolice 4,30 zł, który to poziom jest osią wahań EUR/PLN od ponad 1,5 roku. Teraz też tak będzie. Rynek jest o tym mocno przekonany, na co wskazują chociażby prognozy kursu EUR/PLN w perspektywie kolejnych 12 miesięcy. Te dokładnie sytuują notowania euro na 4,30 zł na koniec 2020 roku. Marcin

Złoty pozostanie mocny przed świętami

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - Wtorkowy poranek przynosi niewielkie zmiany na krajowym rynku walutowym, po tym jak wczoraj euro w relacji do złotego potaniało o 1 gr, dolar o 1,7 gr, a notowania szwajcarskiego franka obniżyły się o 1,4 gr. O godzinie 08:29 kurs EUR/PLN kształtował się na

Złoty w dół. Zagraniczne wakacje w tym roku będą droższe

istotniejsze jest to, gdzie dokonamy wymiany. - Np. na lotnisku musimy się liczyć z dużo mniej korzystnym kursem. Dobrą alternatywą są kantory internetowe. Marża jest w nich najniższa - twierdzi Sawicki. Różnica między kursem kupna i sprzedaży euro w kantorze internetowym wynosi zazwyczaj 1-3 gr, w przypadku

AmRest przewiduje debiut na giełdach w Hiszpanii na 21 listopada

kursu akcji AmRest na przestrzeni ostatnich 5 lat. Obecnie wartość giełdowa spółki wynosi ok. 2,1 mld euro, przy cenie za akcję blisko 9,6 euro (po niedawnym podziale w stosunku 1:10)" - czytamy także w komunikacie. AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji

Euler Hermes: Globalny wzrost PKB spowolni do 2,4% w 2020 r.

Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Globalny wzrost gospodarczy spowolni do 2,4% w 2020 r., by następnie przyspieszyć do 2,8% w 2021 r., prognozują analitycy Euler Hermes. Gospodarka w strefie euro powinna rosnąć poniżej jej potencjalnego tempa (1,4%) w latach 2020-2021, tj. 1% w br. i 1,3% w

Przegląd informacji ze spółek

Zawiszę, który złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa. Sprzedaż Marie Brizard Wine & Spirits w Polsce (MBWS) (z wyłączeniem efektów kursów walutowych) wzrosła o 45,6% r/r do 41,8 mln euro w 2019 roku, w tym 15,4 mln euro w IV kw. - tj. 47,9% r/r, podała spółka. Rada nadzorcza PKP Cargo wyraziła

Przegląd prasy

finansowania wzrosła o 14% r/r w I poł. br. --Weber z MI: Pierwsze połączenia autobusowe w ramach nowej ustawy ruszą 1 IX br. --Modus Group planuje budowę 41 MW w fotowoltaice w Polsce kosztem 36 mln euro --Movie Games: Ponad 80 tys. chętnych na zakup gry 'Alaskan Truck Simulator' --Kantar TNS: Bankowcy

Tania waluta na wakacje

. Euro czy dolary kupowało się w kantorach albo kasach banków. Dzisiaj źródeł obcej waluty jest co najmniej kilka, ale też rozrzut oferowanych kursów jest bardzo szeroki. 1 | Karta walutowa To po prostu karta płatnicza podpięta pod konto walutowe, np. w euro, dolarach czy funtach. Ma dużą zaletę. Jeśli

Infoscan ma pierwsze zamówienie na MED Recorder od GBF International

Medium24. Przez kolejne 5 miesięcy GBF International, zgodnie z prognozowanym zapotrzebowaniem, będzie zamawiać 50 urządzeń miesięcznie" - czytamy w komunikacie. Biorąc pod uwagę obecny kurs euro i wskazane w umowie minimalne parametry zamówień, w ciągu 24 miesięcy współpraca może przynieść ponad 8

Przegląd prasy

Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Polsce zaproponowano prawie 2 mld euro więcej w propozycji unijnego budżetu na lata 2021-2027 w porównaniu do propozycji z maja 2018 r. wg gazety --Liberty Global - właściciel

Stanieją przelewy, płatności i wypłaty z bankomatów w euro. KE wzięła się za "naciągaczy". Co i kiedy się zmieni?

zaczęłyby obowiązywać dopiero w 2022 r. A co robić do tego czasu? Tam, gdzie euro, (na razie) płać w euro Organizacje konsumenckie doradzają tym klientom, którzy nie są wdrożeni w tabele kursów i prowizji, by na wszelki wypadek unikali „dynamicznej zamiany”. – Płać swoją kartą w lokalnej

Wtorek upłynie pod znakiem stabilizacji notowań złotego

godzinie 09:32 za euro trzeba było zapłacić 4,3280 zł, po tym jak wczoraj podrożało ono o 1 gr w następstwie realizacji zysków z poprzednich trzech dni, gdy notowania wspólnej waluty spadły aż o 6 gr. W tym samym czasie dolar kosztował 3,9430 zł, po poniedziałkowym wzroście o 1,3 gr, który również był

Złoto tanieje po decyzji Fed. Winny dolar, który drożeje na potęgę

trzech kolejnych podwyżek w przyszłym roku. Ponieważ podwyżki stóp sprzyjają umacnianiu się danej waluty, wywołało to wywindowanie i tak mocnego już kursu dolara. W stosunku do euro dolar jest blisko rekordowych wartości - nad ranem za euro płaciło się 1,046 dolara, czyli tyle, ile w 2003 r. (do obiegu

Złoty stabilny w oczekiwaniu na wyniki rozmów USA-Chiny i dane z Polski

Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Wtorkowy poranek przynosi ograniczone wahania notowań złotego w relacji do głównych walut. O godzinie 09:34 kurs EUR/PLN kształtował się na poziomie 4,3290 zł, USD/PLN 3,8250 zł (spadek o 0,3 gr w stosunku do poniedziałkowego zamknięcia), CHF/PLN 3,8080 zł (-0,3

Gorenje miało 8 mln euro straty netto w 2015 r. wobec zysku rok wcześniej

Warszawa, 11.03.2016 (ISBnews) - Gorenje miało 8 mln euro straty netto w 2015 r. wobec 1,2 mln euro zysku rok wcześniej, przy spadku przychodów do 1 225 mln euro wobec 1 253,7 mln euro w 2014 r., podała spółka w raporcie rocznym. Zysk operacyjny spadł do 34,4 mln euro wobec 42,5 mln euro rok

Immofinanz miał 132,2 mln euro zysku netto w I poł. r.fin.

Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) – Immofinanz miał 132,2 mln euro zysku netto w I poł. roku finansowego 2015/2016 (1 maja - 31 października 2015) wobec 3,4 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 430,8 mln euro wobec 172,6 mln euro zysku rok wcześniej

KE: Polska spełnia 2 z 4 kryteriów niezbędnych do przyjęcia euro

Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Polska spełnia obecnie 2 z 4 kryteriów z Maastricht, wymaganych do przyjęcia euro: dotyczące stabilności cen oraz finansów publicznych, podała Komisja Europejska w "Convergence Report 2018". Polska nie spełnia kryteriów dotyczących kursu walutowego

Kopex rozwiązał 23,6 mln zł odpisu na należność od kopalni Berezowska

skonsolidowane wyniki grupy Kopex za pierwsze półrocze 2017 r. w kwocie 5 526 tys. euro netto tj. 23 635 tys. zł (według średniego kursu EUR/PLN z dnia 2017.08.21), podano także.  Kopex poinformował także, że ustalenie ostatecznego wpływu na skonsolidowany wynik grupy  wymaga jeszcze przeprowadzenia

MIR: Wartość umów na dofinansowania w ramach RPO wzrosła do 75,8 mld zł

. (alokacja przeliczona wg kursu 1 euro = 4,2773 zł), podano także. "Wyraźnym liderem jest województwo opolskie, w którym poziom wydatkowania sięga 22% alokacji. Kolejne regiony to podkarpackie, dolnośląskie i mazowieckie z wynikami na poziomie 18% alokacji. Ranking zamykają województwa: podlaskie i

Złoty czeka na to, co RPP powie nt. szybko rosnącej inflacji

nieoczekiwanym spadku w listopadzie zamówień w niemieckim przemyśle (-1,3 proc. wobec prognozowanych +0,3 proc. M/M), również nie nastrajają optymistycznie. O godzinie 09:20 kurs EUR/PLN kształtował się na poziomie 4,2430 zł, pozostając na poziomach zbliżonych do wtorkowego zamknięcia, gdy euro podrożało o 1,3

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

. 907, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2249. § 2. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego

Deutsche Hypo:Indeks koniunktury nieruchomości REECOX w Polsce spadł o 1% w 2018

spadek wyniósł 1%. W ten sposób polska koniunktura nieruchomości okazała się odporniejsza niż w innych krajach europejskich. Wskaźnik Deutsche Hypo Euro-Score w roku 2018 spadł o 6,3%. "Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce znajduje się wciąż na kursie wzrostowym. Wielkość transakcji w roku

Spółka Erbudu wykona prace za ok. 37,72 mln zł przy budowie kompleksu biurowego

;rttembergische AG jako inwestorem a Arge W&W-Campus 1.BA i GWI Bauunternehmung GmbH jako wykonawcami. Zakłada ona budowę kompleksu biurowego - centrali koncernu. Całkowita wartość umowy to 55,9 mln euro, w tym udział GWI GmbH wynosi 8,9 mln euro, co w przeliczeniu po kursie z dnia podpisania umowy daje

Marvipol sprzeda udziały w projekcie w gm. Grodzisk Maz. za ok. 2,36 mln euro

udziałów sprzedawanych przez Marvipol Logistics to ok. 2,36 mln euro (ok. 10,16 mln zł). "Transakcja dotyczy: 1) 58 udziałów stanowiących 58% kapitału zakładowego spółki PDC Industrial Center 60 sp. z o.o. należących do Marvipol Logistics S.A., 2) 42 udziałów stanowiących 42% kapitału

Progi stosowania ustawy Pzp - kompendium

€ przeliczane są wg kursu netto ustalonego przez rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2254), który określa, że 1€ = 4,1749 PLN.

Dolar jest najtańszy wobec złotego od prawie 5 miesięcy

Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - We wtorek rano dolar kosztował 3,7264 zł, co było najniższym jego kursem od prawie 5 miesięcy i 5. kolejnym dniem spadku notowań USD/PLN. Od 19 czerwca, czyli od ostatniego posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed), dolar potaniał już o 8 gr. Spadkom

W ten dzień frankowicze byli bliscy zawału. Teraz wcale nie jest lepiej. Co dalej będzie z frankiem?

banku centralnego ogłosił, że nie będzie bronić rodzimej waluty przed umocnieniem. Tzw. sufit walutowy utworzony 6 września 2011 r. sztywno wiązał kurs franka do euro na poziomie 1,2 franka za 1 euro. Uwolnienie kursu spowodowało olbrzymie wzrosty. Wraz z kursem posypały się również akcje polskich

Immofinanz miał 126,2 mln euro zysku netto w I kw. r.fin. 2015/16

Warszawa, 17.09.2015 (ISBnews) - Immofinanz miał 126,2 mln euro zysku netto w I kw. roku finansowego 2015/2016 (1 maja - 31 lipca 2015) wobec 6 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 296,6 mln euro wobec 11,9 mln euro zysku rok wcześniej, podano w

Strata netto Immofinanz wyniosła 154,4 mln euro w I-II kw. skróconego r.obr 2016

rozstrzygnięć postępowań sądowych z inwestorami. Zysk netto za okres sprawozdawczy wyniósł -154,4 mln euro (H1 2015/16: 133,2 mln euro). Spadek ten wynika przede wszystkim z rewaluacji skorygowanych o kursy walut obcych na poziomie -95,1 mln euro dotyczących moskiewskich centrów handlowych i związanych rynkowo

Przegląd prasy

mieć min. 80 stacji Avia na koniec 2020 roku --Kurs akcji Drageus Games wzrósł o 3,3% podczas debiutu na NewConnect --EuroRating obniżył rating CCC do BB z BB+, perspektywa negatywna --Eurostat: Inflacja HICP w Polsce przyspieszyła do 3% r/r w grudniu --Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro

Kurs euro w zamówieniach publicznych

Kurs euro w zamówieniach publicznych jest stały, tzn. ustalany na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata. Kurs ten stanowi podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego. Od 1 stycznia 2012 obowiązuje nowy kurs euro w zamówieniach publicznych.* Stały kurs

Marvipol ma przedwstępną umowę sprzedaży projektu Panattoni Park Łódź East VII

, realizującej projekt magazynowy Panattoni Park Łódź East VII, podał Marvipol. Cena udziałów Marvipol Logistics to ok. 1,796 mln euro. "Cena sprzedaży udziałów posiadanych przez Marvipol Logistics wynosi ok. 1,796 mln euro, co stanowi równowartość ok. 7,72 mln zł (wg kursu z dnia publikacji niniejszego

Przegląd prasy

. --Kantar: Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego sięgnie 4,26 w lutym --NBP: Przedsiębiorcy oczekują osłabienia eksportu w I kw. 2020 r. --Kantar: Ponad połowa bankowców patrzy na 2020 r. 'z nadzieją i optymizmem' --Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 4,6 pkt m/m do 23,1 pkt w

We wtorek złoty powinien pozostać stabilny

/PLN 3,7815 zł (najniższy poziom od początku marca), CHF/PLN 3,78 zł, a GBP/PLN 5,0170 zł. Oznacza to stabilizację notowań euro i szwajcarskiego franka na poziomach z wczorajszego zamknięcia, przy jednoczesnym niewielkim spadku notowań dolara i wzroście kursu funta. Złoty rozpoczął tydzień od

NWR wyprodukował 1,87 mln ton węgla w I kw. 2016 r.

koksującego w I kw. wyniosła 76 euro, a węgla energetycznego 47 euro. Średni kurs EUR/CZK w I kw. 2016 r. wynosił 27.04. W całym 2015 r. NWR wyprodukował 8,02 mln ton węgla, zaś jego sprzedaż wyniosła 7,95 mln ton. New World Resources Plc jest wiodącym producentem węgla kamiennego i koksu w Europie

Stelmet miał wstępnie 3,55 mln zł straty netto w I poł. r.obr. 2018/2019

Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - Stelmet odnotował 3,55 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. roku obrotowego 2018/2019 (1 października 2018 - 31 marca 2019) wobec 4,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunki. "Wzrost kursów euro i funta brytyjskiego

Selvita zleciła przeprowadzenie I fazy badań klinicznych projektu SEL120

kursem 1 euro = 4,3112 zł na dzień 8 października 2018 r.) i będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa" - czytamy w komunikacie. Spółka jednocześnie informuje, że rozpoczęcie badań klinicznych związku SEL120 jest zależne od uzyskania

Słabe euro nadal ciąży złotemu, mogą pomóc informacje z Australii i Japonii

zaledwie 0,5%. Ta perspektywa osłabia zarówno EUR, jak i PLN. Dziś złotemu mogą natomiast pomagać doniesienia o luzowaniu polityki pieniężnej w Australii i Japonii. Po południu warto obserwować odczyty makroekonomiczne z USA. Euro nadal spada. Inwestorzy walutowi odwracają się od wspólnej waluty z powodu

Przegląd prasy

--Rekonstrukcja rządu ma objąć minister finansów Teresą Czerwińską - prasa --KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w strefie euro wzrósł do 105,1 pkt w maju --KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w Polsce wyniósł nadal 101,1 pkt w maju --Kantar TNS: Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego sięgnie 4,3

Oddział PKO BP we Frankfurcie udzielił grupie Izoblok 4,8 mln euro finansowania

działalności w wysokości 1,8 mln euro (7,56 mln zł), podała spółka.  "Zgodnie z zawartą umową kredytu w rachunku bieżącym, bank udzielił Izoblok GmbH limitu kredytowego w wysokości 3 000 000,00 euro, co w przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia 24 maja 2017 r. stanowi kwotę 12 595 500 zł. Na

Feerum przeniosło na BGK 30,25 mln euro wierzytelności z tyt. sprzedaży silosów

Epicentr K LLC. Łączna, maksymalna kwota wierzytelności przeniesionych na bank na podstawie umowy wynosi 30 249 717 euro. "Łączna, maksymalna kwota wierzytelności przeniesionych na bank na podstawie umowy wynosi 30 249 717 euro (tj. 130 049 583,33 zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego

Przegląd prasy

. 2,2 mln w II kw. --ZBP: 55% bankowców uważa, że pozycja banków nie zmieni się w zw. z PDS2 --PGNiG odsprzedało amerykańskie LNG ukraińskiej firmie ERU --Kantar TNS: Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego sięgnie 4,32 we IX --Pengab spadł o 0,9 pkt m/m do 24,9 pkt w sierpniu --KE

MRiRW: Płatności bezpośrednie wyniosą blisko 14,7 mld zł w 2017 r.

kwoty ubiegłorocznej wynoszącej ponad 14,8 mld zł, podano również. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2017 r. Wynosi on 4,3042 zł za 1 euro, poinformował resort. W projektowanych rozporządzeniach stawka za jednolitą płatność

Grupa Kęty prognozuje 264 mln zł zysku netto w 2019 r.

założenia i oczekiwania przyjęte przy sporządzaniu prognozy wybranych wyników finansowych i operacyjnych na 2019 rok są następujące: 1) przychody ze sprzedaży wzrosną w stosunku do 2018 roku o 8% i wyniosą 3 216 mln zł, do czego przyczyni się głównie: - wykorzystanie nowych mocy produkcyjnych w Segmencie

Przegląd prasy

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  -- Coraz więcej ciepłowni balansuje na granicy upadłości ze względu na wzrost cen emisji CO2, kurs euro i ceny węgla  --Intercity otrzyma 19,5 mld zł wsparcia na

Prezydent podpisał nowelę o PIT i CIT wprowadzającą m.in. stawkę 9% CIT

osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro (według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł)" - czytamy dalej. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r

BZ WBK Brokerage podwyższył wycenę Dom Dev. do 94,5 zł, nadal zaleca 'kupuj'

około godziny 12-ej kurs wynosił 83,5 zł. "Wyższa cena docelowa odzwierciedla podniesienie naszych prognoz zysków w latach 2017–19P, z uwagi na rekordowo wysoki wolumen sprzedaży mieszkań w I poł. 2017 r., sfinalizowane niedawno przejęcie dewelopera Euro Styl oraz wyższą niż pierwotnie

Złoty ciągle bardzo mocny. Minister Szczurek uspokaja przedsiębiorców

W piątek za jedno euro trzeba było płacić 4,01 zł. To o 30 groszy mniej niż na początku roku. W sumie złoty w stosunku do europejskiej waluty jest najmocniejszy od pierwszej połowy 2011 roku. To pokłosie siły dolara na międzynarodowym rynku walutowym. Obecnie kurs euro w stosunku do amerykańskiej

Jak tanio kupić dolary, euro czy franki

znaleźć? Kursy w kantorach są mocno rozstrzelone. 14 marca w kantorze w warszawskim biurowcu Intraco banknoty euro można było kupić po 4,32 zł, a kupując hurtowo (co najmniej 1 tys. euro) - po 4,30 zł, czyli po kursie zbliżonym do średniego NBP (4,28 zł). W kantorze w hotelu Metropol unijna waluta

Immofinanz sprzedaje portfel detaliczny nieruchomości w Moskwie grupie Fort

30 czerwca 2017 r.: 1 068 mln euro) oraz wszystkich zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży (na 30 czerwca 2017 r .: 822 mln euro) w portfelu detalicznym w Moskwie do grupy Fort. Aktywa majątkowe wynoszą łącznie 976 mln euro. Ponadto Grupa Fort przejmie również rosyjską spółkę, która jest właścicielem

Po decyzji RPP silne umocnienie złotego

Około 17.30 złoty zyskiwał ponad 1 proc. w stosunku do euro i dolara, oraz około 0,7 proc. w stosunku do franka – widać to na poniższym wykresie. Oznacza to, mówiąc inaczej, że od rana euro, dolar i frank potaniały o jakieś 5 groszy. Jak na jeden dzień, to bardzo dużo. Złoty był dzisiaj

Złoty wpatrzony w dane z Europy i USA

Warszawa, 25.10.2017 (ISBnews) - Środowy poranek przynosi stabilizację notowań złotego blisko poziomów z wczorajszego zamknięcia, gdy osłabił się on do euro i dolara, jednocześnie zyskując do szwajcarskiego franka i funta. O godzinie 08:07 kurs EUR/PLN znajdował się na poziomie 4,2475 zł

Funt rośnie na fali brexitowych głosowań, złoty zależny od globalnych nastrojów

tego drugiego głosowania zareagował pozytywnie. Zostało to odzwierciedlone w kursie funta, która w ciągu kilkunastu minut zwyżkował o ponad 1% względem dolara, osiągając testowane pod koniec lutego, 9-miesięczne szczyty. Dziś GBP/USD notowane jest już niżej, na poziomie 1,3260, ale inwestorzy są w

Zysk netto Grajewa spadł r/r do 4,28 mln euro w I kw. 2016 r.

wynikająca z wyceny do wartości godziwej aktywów materialnych i niematerialnych - 7 041 tys. euro, rozwiązanie korekt zapasów do wartości godziwej (2 345 tys. euro) i portfela zamówień (1 712 tys. euro)" - czytamy w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 215,52 mln euro w I kw. 2016 r

DM BDM podniósł rekomendację Dom Development do 'akumuluj', wycenę do 86,2 zł

Warszawa, 10.07.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM podwyższyli rekomendację Dom Development do "akumuluj" z "trzymaj", a cenę docelową - do 86,2 zł z 58,3 zł, wynika z raportu datowanego na 4 lipca. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 76,1 zł. W

Deloitte: 63% polskich CFO uważa poziom niepewności gospodarczej za wysoki

widać, że nastroje pogorszyły się znacznie bardziej w strefie euro niż poza nią. Także tu szczególnie zwiększyła się liczba dyrektorów finansowych, którzy uważają za prawdopodobny i niebezpieczny kolejny kryzys w strefie euro, podano. "Należy zwrócić uwagę na ciekawy trend. Odwróciły się

Marvipol sprzedaje spółkę PDC IC72 realizującą magazyn w okolicy Krakowa

zakładowego należących do PG Dutch Holding" - czytamy w komunikacie.  Wstępna cena sprzedaży udziałów posiadanych przez Marvipol Logistics wynosi ok. 2,5 mln euro, co stanowi równowartość ok. 10,82 mln zł (wg kursu z dnia zawarcia umowy) i została ustalona w oparciu o wycenę aktywów projektu

Złoty silny przed decyzjami agencji ratingowych ws. Polski

amerykańskiej gospodarki  czy też polityki fiskalnej spowodował zawód wśród inwestorów, a w konsekwencji zachwiał kursem dolara. W ciągu kilku godzin wieczornych notowań kurs EUR/USD wzrósł o ponad 1%, do poziomu 1,0620, dochodząc do górnego ograniczenia trwającej od tygodnia konsolidacji. Obecnie w

Brexit. Ile może kosztować Polaków

. Gdyby przeliczeniem z euro po wyższym kursie była objęta tylko połowa naszych zakupów elektroniki, to bylibyśmy w plecy o kolejne półtora miliarda złotych. Polski turysta: 1 mld zł w plecy? Tylko 17 mln Polaków będzie w tym roku stać na urlop, a z tego za granicę wybiera się 4,5 mln osób. Ze statystyk

Accor ogłasza wezwanie na 100% Orbisu, chce go wycofać z GPW

. Przy założeniu, że AccorHotels nabędzie wszystkie akcje Orbisu, których obecnie nie posiada łączna cena za te akcje wyniesie 1 897 mln zł (442 mln euro). "AccorHotels i Orbis rozpoczęły współpracę 45 lat temu, kiedy to podpisały pierwszą umowę Od roku 2000 AccorHotels jako największy

Fundusz Aria zainwestował w Software Development Academy

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Fundusz Aria Nowych Technologii zainwestował w Software Development Academy (SDA) - firmę z rynku bootcampów programistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, podała spółka. Fundusz zainwestowała w SDA w ramach ticketu od 1 do 5 mln euro. Kapitał przeznaczony

DM PKO BP podniósł rekomendację Dom Development do 'kupuj', wycenę do 85,1 zł

akcję. W poniedziałek na zamknięciu kurs wynosił 76 zł. "Oczekujemy, że w wynikach 2018 r. pełne odbicie znajdą zarówno osiągane obecnie rekordowe poziomy sprzedaży mieszkań oraz efekty akwizycji Euro Stylu. Wzrost zysków powinien przełożyć się na stopę zwrotu z dywidendy, która w przyszłym roku

Bukmacherzy zawiesili zakłady, że Grecja wyjdzie ze strefy euro

"Niepewność w Grecji jest coraz większa i dlatego zawiesiliśmy wszystkie zakłady związane z wyjściem Grecji ze strefy euro" - czytamy w komunikacie Ladbrokers. W chwili ogłoszenia komunikatu kurs zakładu na wyjście Grecji ze strefy euro został zmniejszony z 4/6 na 1/3. Oznacza to, że

Ebury: Złoty pozostanie stabilny wobec euro, większe umocnienie - bliżej 2020 r.

oznacza to jednak, że w 2019 r. spodziewamy się słabości polskiej waluty. Szacujemy, że w najbliższym czasie złoty w parze z euro powinien pozostać w okolicy poziomów zbliżonych do bieżących, na jego nieco większe umocnienie moglibyśmy liczyć bliżej 2020 r." - czytamy w analizie Ebury. Na kurs EUR

Szwajcaria w recesji? Helweci cierpią przez mocnego franka

Machines, dużej szwajcarskiej firmy od stu lat produkującej maszyny przemysłowe. Jordana krytykował też Valentin Vogt, prezes Związku Pracodawców Szwajcarskich. W wypowiedzi dla "Neue Zürcher Zeitung" ostrzegał, że jeżeli kurs euro utrzyma się na aktualnym poziomie, to w ciągu sześciu

Przegląd prasy

. --Perzyna z GUS: Wzrost wartości dodanej spowolnił w przemyśle, budown. w III kw. --PZU będzie analizował możliwość przejęcia mBanku  --Kurs złotego pozostaje pod wpływem danych makro i rozmów handlowych --Eurostat: Zatrudnienie w strefie euro wzrosło o 0,1% kw/kw w III kw. --Eurostat: PKB

Stelmet miał 20,95 mln zł zysku netto, 18,66 mln zł EBIT w III kw. 2018/2019

wcześniej. Należy zaznaczyć, że istotny wpływ na kształtowanie się wyniku netto mają wahania kursów euro i funta brytyjskiego, które wpływają na bieżącą wycenę kredytów denominowanych w walutach obcych oraz raportowanych różnic kursowych, co z kolei wpływa na raportowany wynik z działalności finansowej

Przegląd prasy

budowlanych w Polsce stabilizuje się --W reakcji na porozumienie z Sapkowskim, kurs CD Projektu wzrósł o 3%, a kapitalizacja spółki przekroczyła 26 mld zł Puls Biznesu --COIG: Na polskim rynku w 2019 r. (do czerwca) pojawiło 296 zagranicznych przedsiębiorstw z branży transportowej; kilkadziesiąt z nich