1 2 etatu wynagrodzenie

Ewa Madejek

Obowiązek zapewnienia minimalnej pensji

Obowiązek zapewnienia minimalnej pensji

Nawiązanie stosunku pracy rodzi określone obowiązki zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Pracownik świadczy osobiście pracę, a pracodawca wypłaca za nią wynagrodzenie. Jego wysokość ustalana jest przez strony, jednakże muszą one w tej kwestii przestrzegać zasad zapewnienia wynagrodzenia minimalnego. Niespełnienie tego wymogu powoduje obowiązek wypłaty wyrównania.

Urlopy rodzicielskie poszły ekspresem

Sejm uchwalił wczoraj roczne urlopy rodzicielskie. Ustawa obejmie rodziców dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 r.

Wyjaśnienie wykonawcy na temat rażąco niskiej ceny musi być przekonujące

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Gorzej już nie będzie, pracy będzie przybywać

Gorzej już nie będzie, pracy będzie przybywać

temu, o 0,8 proc. mniej. Ale optymista doda: ten spadek wyhamowuje. W maju bowiem wynosił 0,9 proc. a dwa miesiące wcześniej 1 proc. Gdy popatrzeć na zmiany zatrudnienia z miesiąca na miesiąc, to okaże się że liczba etatów wzrosła drugi miesiąc z rzędu. - Tym razem było to o około 9 tys. więcej, po

Poprawa w gospodarce powinna dać dalszy wzrost płac i zatrudnienia wg analityków

Monika Kurtek "W listopadzie br. ilość dni roboczych była większa o 4 niż miesiąc wcześniej  i o 2 więcej niż przez rokiem w analogicznym okresie.  Tak więc dłuższy czas pracy miał istotny wpływ na wielkość wynagrodzeń osiąganych z tytułu pracy w akordzie. W listopadzie odnotowano

Na rynku pracy niewielka poprawa, wyraźnie lepiej będzie w 2014 r. wg analityków

bardzo niskim poziomie. Jeszcze 2 lata temu różnica między średnim wynagrodzeniem z premiami i bez premii wyniosła w czerwcu prawie 40 złotych. W bieżącym roku było to tylko nieco ponad 5 złotych. Dane te pokazują jak trudna jest sytuacja w sektorze przedsiębiorstw. Kolejne miesiące powinny być nieco

Kiedy wynagrodzenie trzeba uzupełnić?

w okresie pierwszego roku pracy mogą otrzymać nie mniej niż 80% minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2010 r. nie mniej niż 1.053,60 zł. Takie postanowienia wynikają z art. 6 ust. 12 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.Do obliczenia wysokości

Czy związki postulują zwiększenie bezrobocia?

Czy związki postulują zwiększenie bezrobocia?

starszych, zatrudnionych na etatach pracowników. Gdybyśmy dzisiaj dokonali szaleńczego gestu i zabronili ustawowo stosowania umów elastycznych, to bezrobocie wzrośnie, bo pracodawcy niemający stabilnych zamówień nie odważą się zatrudniać na etat nowych pracowników. 2. postulat związkowców: Podniesienie

11 rzeczy, które musisz wiedzieć o walce ze "śmieciówkami"

11 rzeczy, które musisz wiedzieć o walce ze "śmieciówkami"

miliardów i Tusk chce zapewnić dodatkowe pieniądze tej instytucji. Rocznie ZUS zbiera w formie składek ponad 140 mld zł. Ozusowanie umów cywilnych ma dać do 2 mld zł dodatkowych skład wpływów (choć inne szacunki mówią zaledwie o 1 mld zł). To sporo, ale taka kwota nie decyduje o sytuacji finansowej ZUS

Rosną różnice między najbiedniejszymi a najbogatszymi emerytami

Rosną różnice między najbiedniejszymi a najbogatszymi emerytami

rencistów.Ile by zyskali na zmianach? Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych z krakowskiej AGH, wyliczył nam, że gdy płace wzrosną o 2,5 proc., Polacy z najniższą rentą i emeryturą z ZUS i KRUS mogliby dostać dodatkowe 70 zł brutto podwyżki. Przy 2-proc. wzroście - 55 zł, przy 1-proc. - 35

Ożywienie na rynku pracy będzie postępować w kolejnych miesiącach wg analityków

przybyło 2,1 tys. etatów, co jest niezłym wynikiem biorąc pod uwagę fakt, że w poprzednich dwóch latach w lutym firmy redukowały zatrudnienie. Przeciętne wynagrodzenie wzrosło natomiast o 4,0% r/r, nieco silnej niż w styczniu i mocniej od oczekiwań. Wzrost płac pozostaje jednak niewielki pokazując, że w

Rozmowy w KW przerwane do środy; związki: maleją szanse na porozumienie

zamrożenie wynagrodzeń. Program ma uzdrowić spółkę, dotkniętą spadkiem sprzedaży węgla i jego cen. W ubiegłym roku firma straciła na sprzedaży węgla ponad 1 mld zł. Cena zbytu węgla w porównaniu do 2012 r. spadła w KW o 15,6 proc., co się przełożyło na mniejsze o ok. 1 mld zł przychody. Obecnie na zwałach

Wynagrodzenie urlopowe dla wypoczywającego pracownika

należało dokonać z pominięciem premii uznaniowej, w następujący sposób:- podstawa wymiaru: 12.750 zł (4.600 zł + 4.350 zł + 3.800 zł),- stawka za 1 godzinę: 25,10 zł (12.750 zł : 508 godz.),- wynagrodzenie urlopowe: 2.008 zł (25,10 zł × 80 godz.).Podstawa prawna:- ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks

Łukasz Nowicki został rodzicem zastępczym w SOS Wiosce Dziecięcej

zdecydowałby się na taką pracę, na razie odpowiada: Zostać takim rodzicem "na pełen etat" to chyba bym nie dał rady. Ale pomóc dzieciom z SOS Wiosek Dziecięcych można także w inny sposób, np. przekazując Stowarzyszeniu 1% podatku. W ten możemy wesprzeć organizację i rodziców SOS w leczeniu, edukacji

Prognozy PKB. Komu i ile wg MFW wzrośnie w najbliższych latach?

Prognozy PKB. Komu i ile wg MFW wzrośnie w najbliższych latach?

gospodarka USA będzie się w tym roku rozwijać w tempie 2 proc., strefa euro skurczy się o 0,4 proc., a PKB Polski wzrośnie o 2,1 proc.Ministerstwo Finansów uważa, że będzie to nawet 2,2 proc. Jednak zdaniem wielu ekonomistów tak wysoki poziom wzrostu w przypadku Polski jest nie do utrzymania Przykład? Według

Podstawa wymiaru "chorobówki" przy zmianie wymiaru czasu pracy

poprzedzających. Zwiększenie lub zmniejszenie wymiaru czasu pracy w miesiącach następnych (w tym w trakcie przebywania na świadczeniu chorobowym) nie będzie zatem miało wpływu na podstawę wymiaru należnego pracownikowi świadczenia.Przykład 1Pracownik zatrudniony od 1 lipca 2009 r. na umowę o pracę na 1/2 etatu z

Amazon w Polsce: gigantyczne hale i ogromna rekrutacja

Amazon w Polsce: gigantyczne hale i ogromna rekrutacja

budowano tak dużych magazynów. Największe do tej pory centra dystrybucyjne miały ok. 60 tys. metrów kwadratowych (hala Tesco). Z kolei właściciel marki Reserved wybudował nowe hale o powierzchni 30 tys. metrów kwadratowych. Koszt budowy i wyposażenia wszystkich obiektów Amazona może sięgać nawet 1 mld zł

Zatrudnienie w firmach może zacząć rosnąć jeszcze w tym roku wg analityków

przesunięcia premii w niektórych sektorach. Utrzymująca się w ostatnim czasie roczna dynamika wynagrodzenia na poziomie 2-3,5% oznacza, że ich wzrost w ujęciu realnym jest marginalny. Wynika to z niskiej siły przetargowej pracowników w sytuacji wysokiego bezrobocia i trudnej sytuacji na rynku pracy. Dane o

W tej branży nieźle płacą. Ile zarabiają trójmiejscy programiści

W tej branży nieźle płacą. Ile zarabiają trójmiejscy programiści

TRÓJMIEŚCIE. NR 1 TO... [RANKING] Szacuje się, że w Trójmieście działa około 300 firm związanych z branżą IT, która jest dziś jednym z najlepiej opłacanych sektorów. - Sektor IT jest również jednym z najlepiej opłacanych w odniesieniu do kandydatów dopiero rozpoczynających swoją karierę zawodową - mówi Lidia

Składka na Fundusz Pracy nie tylko za pracę na etacie

podstawie umowy o pracę od 1 kwietnia 2010 r. zakład zatrudnił pracownika na 1/3 etatu. Miesięczne wynagrodzenie w umowie ustalono w wysokości 900 zł. Praca ta stanowi dla niego jedyne zatrudnienie. W tym przypadku pracodawca nie będzie opłacać za tego pracownika składek na FP, ponieważ uzyskuje on

Większa ochrona przed potrąceniami i wyższe odprawy w 2010 r.

W 2010 r. minimalne wynagrodzenie w góręOd 1 stycznia 2010 r. minimalne wynagrodzenie za pracę pracownika zatrudnionego w ramach pełnego etatu wynosi 1.317 zł. W porównaniu do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2009 r. nastąpił więc wzrost o 

Korekta odpisu na ZFŚS

przez 12 (wynik przyjmujemy z 2 miejscami po przecinku).Podstawą obliczeń odpisu w 2010 r. była kwota 2.794,25 zł. Zatem w 2010 r. podstawowy odpis na ZFŚS wynosił:1) na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy: 1.047,84 zł, (2794,25 zł x 37,5%),2) na jednego pracownika wykonującego prace

Odpis na ZFŚS inny niż w ustawie

ustalić odpis na poziomie innym niż ustawowy, a więc wyższym lub niższym. Taką możliwość przewiduje art. 4 ust. 12 ustawy o ZFŚS stanowiący, że u pracodawców, którzy ze względu na stan zatrudnienia (co najmniej 20 pełnych etatów na dzień 1 stycznia danego roku) mają

Aby mieć wyższą emeryturę, musimy pracować dłużej

, mogły wcześniej przechodzić na emeryturę. Samozatrudnionym, zarówno kobietom i mężczyznom, tak jak osobom pracującym na etacie, powinniśmy natomiast zapewnić prawo do urlopu wychowawczego i odprowadzonych w tym czasie przez państwo składek emerytalnych od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia naliczanego

"Rz": Rządowe cięcia urzędników

Do 1 lutego 2010 roku, szefowie ministerstw, urzędów wojewódzkich, agencji rządowych czy funduszy, ma przekazać premierowi informacje dotyczące wysokości funduszu płac, liczby zatrudnionych osób i etatów, a także pracowników "objętych racjonalizacją". Rząd przewiduje, że oszczędności dla

Dziś ZUS kończy 78 lat. Czego życzyć jubilatowi?

dziewiątyW 2011 przeciętne zatrudnienie w ZUS w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 46 tys. 231 osób. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w centrali Zakładu wyniosło 5975 zł, a w oddziałach ZUS 3519 zł.Fakt dziesiąty (żeby było równo dziesięć)23 mln złotych - tyle jest oszczędności na prądzie dzięki

Co ci się należy po zwolnieniu z pracy

umowie nie określamy daty rozwiązania umowy. Obie strony mogą ją wypowiedzieć wcześniej. Długość okresu wypowiedzenia związana jest ze stażem pracy u danego pracodawcy i wynosi: - 2 tygodnie (jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy), - 1 miesiąc (jeżeli pracownik był zatrudniony co

Wynagrodzenia w firmach w VIII wzrosły o 4,4% r/r, zatrudnienie o 1,7% r/r

nabywczej wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w 2010 r. osiągnie ok. 1% wobec 1,1% realnego wzrostu w 2009 r. Przewidujemy, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu wzrosło do 5,358 mln osób, zwiększając się o 0,2% w skali miesiąca oraz o 1,7% w skali roku, wobec wzrostu o 1,4% r/r w

Wynagrodzenia w firmach w VIII wzrosły o 4,4% r/r, zatrudnienie o 1,7% r/r

nabywczej wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w 2010 r. osiągnie ok. 1% wobec 1,1% realnego wzrostu w 2009 r. Przewidujemy, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu wzrosło do 5,358 mln osób, zwiększając się o 0,2% w skali miesiąca oraz o 1,7% w skali roku, wobec wzrostu o 1,4% r/r w

Renta z ZUS: komu się należy i jak się o nią starać

. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (od 1 grudnia 2012 r. to 2457,20 zł brutto). Po przekroczeniu tego progu renta jest zmniejszana. Ważne! ZUS może potrącić maksymalnie: - 528 zł - z renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, - 396,03 zł - z renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, - 448,83

Ojciec musi wybierać - praca albo dziecko. Boi się szefa

roku kraje i terytoria zajęliśmy 212. miejsce. Żeby za kilka lat nie stać się krajem staruszków, współczynnik dzietności powinien podskoczyć do 2,1. Urlop ojcowski Ojcu zatrudnionemu na etacie od 1 stycznia 2012 roku przysługują dwa tygodnie urlopu ojcowskiego. Jest on niezależny od urlopu

Czego nie można pominąć w umowie o pracę?

postanowienia, bez uzgodnienia których nie dojdzie do zawarcia umowy. "Przepis art. 29 § 1 pkt 1 i 2 K.p. dla zawarcia umowy o pracę wymaga m.in. określenia rodzaju pracy oraz wynagrodzenia odpowiadającemu tej pracy. Zaznaczyć trzeba, że brak zachowania formy pisemnej nie czyni umowy o pracę nieważną

Pierwsza praca na etacie

Pierwsza praca za niższe minimalneWymóg zapewnienia pracownikowi zatrudnionemu na pełnym etacie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (w odniesieniu do części etatu wynagrodzenie to jest ustalane proporcjonalnie) wynika z Kodeksu pracy oraz z ustawy o minimalnym

Fatalny koniec roku. Produkcja zawaliła się, budowlanka w głębokim dole, zatrudnienie spada

branża skurczyła się bowiem o jedną czwartą, to jeden z najgłębszych spadków w historii.Zatrudnienie w grudniu spadło o 0,5 proc., w samym grudniu zlikwidowano 23 tys. etatów, w całym roku trzy razy więcej.Przeciętna płaca wyniosła 4111,7 zł brutto - to wprawdzie aż o ponad 330 zł więcej niż w

Sprzedaż detaliczna sugeruje odbicie od dna w popycie konsumentów wg analityków

konsumpcji, które naszym zdaniem jest związane z obserwowanym w ostatnim czasie realnym wzrostem wynagrodzeń na skutek bardzo niskiej inflacji oraz mającą miejsce od 1 marca br. waloryzacją rent i emerytur o blisko 4,5%" - ekonomista Invest-Banku Rafał Sadoch "Mamy nadzieję, że od teraz

RING EKONOMICZNY - październik 2012

oraz rozszerzania szarej strefy. Dodatkowo średnie wynagrodzenie wzrasta w skali rok do roku ponad dwa razy wolniej niż będzie rosła płaca minimalna w Polsce. To negatywy czynnik, który będzie dodatkowo stymulować wzrost inflacji, która i tak przewyższa dynamikę wzrostu wynagrodzeń. Jednocześnie mamy

SKOK-i trafią pod nadzór bankowy? Co to oznacza dla 2 mln ich członków?

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (w skrócie SKOK-i) obsługują prawie 2,3 mln Polaków, którzy powierzyli im 14 mld zł oszczędności. To tyle, ile gromadzi średniej wielkości bank. SKOK-i mają prawie 2 tys. placówek, więcej niż PKO BP. Wyrosły na potęgę m.in. dlatego, że przez lata cieszyły

ZUS liczy nam emerytury

Ministerstwa Pracy wynika, że emerytury dzisiejszych 20-, 30- i 40-latków - oszczędzających już w nowym systemie - będą nawet o jedną trzecią niższe od obecnych. Co jest w liście z ZUS Punkt 1 To tzw. zwaloryzowany kapitał początkowy (dotyczy tylko osób, które pracowały przed 1999 r.). Co to dokładnie

Podwyżki, zmiany i wyższe składki. Co nam szykuje rząd w 2012 roku?

, którzy nie są na etatach, składki opłaca finansowany przez państwo Fundusz Kościelny. Wynoszą 19,5 proc. od minimalnego wynagrodzenia (od 2012 roku 1500 zł brutto).Poza tym państwo płaci też - ale tylko składkę zdrowotną - za 1500 alumnów. W przypadku więc duchownych, którym państwo dopłaca do składek

[Rozmowa z prezesem] Jerzy Marciniak, Grupa Azoty: Zwalnianie nie tak opłacalne, jak się wydaje

rozpoczęliśmy. W Policach dokończyliśmy jedynie program redukcji etatów, który został zainicjowany jeszcze przed naszym wejściem do spółki. Nic nie wskazuje na to, byśmy musieli zwalniać pracowników - nasze spółki mają teraz optymalną strukturę zatrudnienia. Ponadto wynagrodzenia stanowią 7-8 proc. całego

Rząd skróci kolejki do urzędów skarbowych

Rząd skróci kolejki do urzędów skarbowychRząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji ustaw o PIT i ordynacji podatkowej, który ma zwolnić z obowiązku wypełniania zeznań rocznych od 2 do nawet 5 mln podatników. PIT-y mają za nich złożyć ich pracodawcyNowe przepisy mają obowiązywać już w czasie

Poradnik: Skąd się bierze emerytura, co ją obniża, co powiększa, jak odkładać

jesteś zatrudniony na etacie? Składki emerytalne również są odprowadzane. Uwaga, jest tu wyjątek - jeśli zarabiasz na stałej umowie o pracę co najmniej tyle, ile wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę, to wtedy z tytułu umowy-zlecenia możesz (ale nie musisz) płacić składek. Przykład: pan Jan od 1 do 31

Europa zarażona przez Grecję? Finanse publiczne w katastrofalnym stanie

obligacje na rynku. Wspiera je Europejski Bank Centralny, który w ramach operacji Long Term Refinancing Operation, czyli LTRO, udzielił niskooprocentowanych pożyczek bankom komercyjnym na łączną sumę ponad 1 bln euro. Część pieniędzy pożyczonych z EBC banki zainwestowały w rządowe obligacje, co obniżyło

Rozliczenie składek i podatku: Pracownik na "dodatkowym" etacie

 r. drugą umowę o pracę na 1/2 etatu. Zakładamy, że 31 marca br. pracodawca wypłaci mu wynagrodzenie: z pierwszej umowy o pracę - w kwocie 2.500 zł oraz z drugiej umowy o pracę - w kwocie 500 zł. Pracodawca powinien dokonać następujących wyliczeń

Henryka Bochniarz do Premiera: Wprowadźmy bony opiekuńcze

czy schorowanym członkiem rodziny będą dostawać pieniądze, będą czuć się pełnoprawnymi obywatelami na rynku pracy. Podobny system sprawdza się w Holandii. Kolejne postulaty? - Samozatrudnione kobiety i mężczyźni powinni mieć tak jak osoby na etacie prawo do urlopu wychowawczego i odprowadzonych w tym

Czy kobiety powinny pracować tak długo jak mężczyźni?

porównaniu z mężczyznami - mówił Kochanowski.Dlatego rzecznik chciał, aby kobiety pracowały tyle, co mężczyźni. Tłumaczył, że będzie to z korzyścią dla Polek. Jeśli Trybunał podzieli argumenty RPO, możliwe są trzy opcje:Wariant 1. Sejm, wykonując wyrok, uchwali, że kobiety i mężczyźni pracowaliby do 60. roku

Polski rynek pracy. Poukładajmy wreszcie te puzzle

trójstronnego porozumienia). Kompleksowość i indywidualizacja są kluczowe, by pomoc była skuteczna.Stworzenie rynku skutecznych usług zatrudnienia jest możliwe w krótkim czasie - należy płacić za zrealizowaną usługę, a nie za etat, wynagrodzenie uzależniając od efektów. Nie jest też drogie - za kwotę

W styczniu bezrobocie wyniosło 12,7 proc. Najgorzej ma Pomorskie

mają jeden z największych wskaźników osób aktywnych zawodowo, a bezrobocie oscyluje tam wokół 10 proc. Nie jest więc tak źle - mówi Wiesław Łagodziński z Głównego Urzędu Statystycznego. Na Mazowszu pracuje 2 mln 748 tys. ludzi, na Śląsku 2 mln 71 tys., a w Wielkopolsce 1

Koniec przywilejów emerytalnych

. duchownych, którzy nie są na etatach, składki opłaca finansowany przez państwo Fundusz Kościelny. Składki wynoszą 19,5 proc. od minimalnego wynagrodzenia (od 2012 roku 1500 zł brutto).Poza tym państwo płaci też - ale tylko składkę zdrowotną - za 1500 alumnów. W przypadku więc duchownych, którym państwo

PIT-y 2010: "Ręczne" rozliczanie - jak wypełnić PIT-y

, w jaki zamierza się rozliczać. Do wyboru ma rozliczenie: indywidualne (kwadrat numer 1);z małżonkiem (2);ze zmarłym małżonkiem (3);z dzieckiem (4).Niżej (część A) jest miejsce na adres urzędu skarbowego (można go znaleźć np. w PIT-11 albo na stronie internetowej Ministerstwa Finansów) i dane

Wczasy pod gruszą dla nauczycieli

zależności np. od stażu pracy czy wymiaru etatu poszczególnych pracowników. Dodajmy, że o faktycznej sytuacji dochodowej uprawnionego do korzystania z pomocy socjalnej pracownika czy byłego pracownika (np. emeryta) decydować będzie nie tylko wynagrodzenie samego zatrudnionego, ale również dochody wszystkich

Wielkie przebudzenie w związkach zawodowych. Przed wyborami

. przeciętnego wynagrodzenia. Popiera go także OPZZ. Związkowcy chcieli, by rząd przyjął harmonogram dochodzenia do tych 50 proc., i wicepremier Waldemar Pawlak już się nawet na to zgodził. Po czym rząd - bez pytania związków i pracodawców - podniósł płacę minimalną o 8 proc. (teraz wynosi ona ok. 40 proc

Dokumentowanie pracy w warunkach szczególnych

prac, które obligują do stworzenia omawianego wykazu i ewidencji. Niezbędna w tym celu jest znajomość załączników nr 1 i 2 do ustawy pomostowej, które określają, jakie rodzaje prac mają szczególny charakter lub są świadczone w szczególnych warunkach. Praktyczną pomocą w wykonaniu tego zadania może być

Bezrobocie po duńsku. "Dam nagrodę temu, kto mnie zatrudni"

nagrody tym, którzy zgodziliby się u nich pracować. Nawet 40 tys. koron (ok. 21 tys. zł)!Przyszedł kryzys i sytuacja się odwróciła. W maju tego roku w portalu społecznościowym Facebook pojawiło się następujące ogłoszenie: "Nie zwlekaj, weź 2 tys. koron (ok. 1 tys. zł) i daj mi pracę! Pospiesz się

Co dalej z naszymi emeryturami?

emerytalnych niż jednolity, 6. Natychmiastowe przeniesienie bo OFE wszystkich pracujących w systemach specjalnych, z uznaniem ich dotychczasowych praw, 7. Reforma rent rodzinnych Obok powyższych regulacji należy podjąć decyzje w zakresie: 1. Obliczania wynagrodzeń dla przechodzących na emerytury mundurowe 2

Syzyfowe prace, czyli wielkie oszczędzanie w Grecji

wolnej od podatku z 400 tys. do 200 tys. euro) wydłużenie tygodnia pracy w administracji publicznej z 37,5 do 40 godzin wprowadzenie długoterminowego urlopu bezpłatnego redukcja etatów przez nową regułę zatrudnienia: 1 nowy urzędnik na 10 odchodzących zmniejszenie wysokości rent chorobowych o blisko 6

Kobiety czeka rewolucja w emeryturach. Zobacz najważniejsze zmiany

. będzie kolejna podwyżka. Podstawą naliczania składki nie będzie już pensja minimalna, ale 60 proc. średniego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (przy czym podstawa naliczania nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop

Kominy płacowe pójdą z dymem

W najbliższych tygodniach ministrowie przyjmą pierwszy projekt z pakietu tzw. ustaw o kompetencjach samorządu. Zniosą też ustawę kominową.Prezes Pekao SA zarabia 300 tys. miesięcznie. Prezes banku państwowego - kilkanaście razy mniej. Urzędnik samorządowy, aby zarabiać 2 tys. zł brutto, musi mieć

Firmy grzęzną w sądach

Fundacji. - Wiemy o tym - mówi minister Czaja. - Od 1 kwietnia w sądach stworzymy dodatkowe tysiąc etatów obsługujących sądy. Udało się nam uratować ten projekt mimo cięć wydatków - dodaje.Adam Bodnar mówi także, że przedsiębiorcy i prawnicy narzekają na niekompetentnych biegłych, których powołuje sąd

PIT 2008: Rozliczeniowe abc...

pracy miały także inne dochody; * chcą skorzystać z ulg podatkowych (wyjątkiem jest ulga na dzieci - osoba, która poprosiła swój zakład pracy, by ją wyręczył w rozliczeniu, mogła też poprosić, by w tym rozliczeniu uwzględnił tę ulgę); * chcą przekazać 1 proc. podatku na cele społeczne. Samodzielne

Jak się odnaleźć we wspólnocie

czy drobne naprawy, którą może dysponować sam. Rozliczałby się z tych pieniędzy raz na miesiąc przed zarządem (wybranymi członkami wspólnoty) na podstawie rachunków. 2. Wysokość wynagrodzenia zarządcy. Zarządca nie powinien sam sobie wypłacać wynagrodzenia. W umowie trzeba zastrzec, że dyspozycja

Rząd planuje kolejne bariery dla przedsiębiorców

50 do 200 zł miesięcznie. - Dla kogoś, kto zarabia 1-2 tys. zł jest to spory wydatek - twierdzą przedstawiciele Lewiatana.- Ostatnio w parlamencie była dyskusja, jak ograniczyć pozapracowe koszty pracy. Wszystkie kluby były za. Kiedy jednak przyszło do wysłania postulatu do rządu, aby podjąć jakieś

Bankowość stoi na głowie

kredytów na tak niskich marżach na jakich do tej pory były udzielane, to jest to działalność nieopłacalna. Nie mówiąc o tym, że jak depozyt jest oprocentowany na 8 proc. a kredyt na 6, to jak byśmy kupowali pomidory na placu po 10 zł za 1 kg, a sprzedawali po 5 i jeszcze po drodze niektóre by nam się

Dekalog pechowego kredytobiorcy

wynagrodzenia, na porządku dziennym są zwolnienia lub zabieranie pracownikom etatów na rzecz niestałych umów-zleceń czy o dzieło. Zaś spadek dochodów bardzo często oznacza początek kłopotów z regulowaniem należności wobec banku.Co wtedy robić? Czekać, aż bank odezwie się sam? A może samemu poinformować o

Niemcy ustalą kwotę minimalnej płacy? Prawnicy nalegają

stowarzyszenia Deutscher Juristentag e.V. zwracają jednak uwagę na zmianę proporcji wśród ludzi aktywnych zawodowo. Mimo iż głównym trzonem tej grupy są nadal etatowi pracownicy, to jednak ich liczba sukcesywnie się zmniejsza. O ile w 1994 roku stanowili oni 75,3 proc. ogółu zatrudnionych, to w 2009 roku było to

Mała rewolucja w PIT-owaniu

na jednym etacie obowiązek samodzielnego wypełniania i składania rocznego PIT. Dziś nie muszą tego robić jeśli poproszą swojego pracodawcę, by wyręczył ich w rozliczeniu, a przy tym nie zamierzają korzystać z ulg i rozliczać się ze współmałżonkiem lub dzieckiem, które samotnie wychowują. Już w

Służbowe wyjazdy zleceniobiorcy

ze składek wynika z § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia składkowego.Jeśli zleceniodawca zwróci zleceniobiorcy koszty noclegu na podstawie rachunku lub faktury (np. na podstawie rachunku za nocleg w hotelu), wówczas od kwoty zwrotu nie należy naliczać składek na ubezpieczenia społeczne i

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

2/1

2/1, także Two over one – ogólne określenie na grupę wywodzących się ze Stanów Zjednoczonych systemów licytacyjnych, których wspólną cechą jest fakt, że odzywka odpowiadającego na poziomie dwóch po otwarciu "jeden w kolor" jest forsująca do końcówki, a odpowiedź 1BA po 1/? jest forsująca

1 + 2

1+2 (1+2) – pierwszy album Alana Wildera, klawiszowca Depeche Mode, który solowo zaczął tworzyć jako Recoil, wydany w roku 1986. Został wydany wyłącznie jako LP na czarnym winylu. Utwory 1 – 14:24 2 – 18:37 Twórcy albumu Wilder Alan Produkcja: Alan Wilder Nagrywano

1,1,2,2-Tetrachloroetan

1,1,2,2-Tetrachloroetan – organiczny związek chemiczny z grupy halogenoalkanów, czterochloropochodna etanu.W warunkach normalnych jest to bezbarwna ciecz, o charakterystycznym zapachu podobnym do chloroformu. W wodzie rozpuszcza się słabo. Dobrze rozpuszczalny w alkoholach, chloroformie

2?

2? (2 1/2) – trzeci album grupy muzycznej Oceán wydany w 1992 roku. Lista utworów „Ráchel” „Zvonění” „Lék světu” „Balada” „Dávná zem” „Létám” „Z nás jsme ty někdo” „V náladě” „Jeden den

A 2

A 2 - niemiecki torpedowiec z okresu I wojny światowej. Druga jednostka typu A 1. Okręt wyposażony w jeden kocioł parowy opalany węglem i trójcylindrową maszynę parową. Zapas paliwa 24,5 tony. Zbudowany w innej stoczni kadłub okrętu wyposażono w stoczni AG Vulcan, a następnie rozebrany na sekcje

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.