1 2 etatu wynagrodzenie

Większa płaca minimalna i dodatki

Od przyszłego roku płaca minimalna wzrośnie do 2600 zł brutto. Rząd postanowił też, że do pensji minimalnej nie będzie się liczyć dodatek stażowy.

Poczta Polska podniosła wynagrodzenie zasadnicze począwszy od października br.

eksploatacji w Poczcie Polskiej (biorąc pod uwagę wszystkie jego składowe) wyniesie 3 625 zł, w tym wynagrodzenie zasadnicze to  2 689 zł,  premie (czasowo-jakościowa, zadaniowa, wynikowa i 1/12 premii rocznej) – 597 zł a dodatek stażowy 339 zł, podano także w materiale. (ISBnews)

"Tarcza antykryzysowa" dla pracowników i firm. Jak skorzystać z pomocy?

"Tarcza antykryzysowa" dla pracowników i firm. Jak skorzystać z pomocy?

szef będzie mógł ograniczyć każdemu pracownikowi wymiar czasu pracy do 0,8 etatu i obniżyć pensję do 80 proc. dotychczasowego wynagrodzenia (przy czym wynagrodzenie nie może być niższe niż pensja minimalna – obecnie 2600 zł brutto). Firma będzie mogła więc ograniczyć wymiar czasu pracy

Wzrost wynagrodzeń może przyspieszyć nawet do ok. 9% w 2020 r. wg analityków

popytu na pracę. Liczba wolnych etatów raportowanych przez firmy do GUS zmniejszyła się o 7,8%r/r w 2-gim kwartale. Uważamy, że podobna tendencja utrzymywać się będzie również w kolejnych raportach" - ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki. "Tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze

Mam firmę i pracuję na 1/3 etatu, ale obecnie na urlopie bezpłatnym. Czy przysługuje mi postojowe? Prawnicy Czytelnikom odc. 46

Mam firmę i pracuję na 1/3 etatu, ale obecnie na urlopie bezpłatnym. Czy przysługuje mi postojowe? Prawnicy Czytelnikom odc. 46

ubezpieczeń – umowa o pracę na 1/3 etatu z wynagrodzeniem 1000 zł; ale od lutego 2020 przebywa na urlopie bezpłatnym na tej umowie o pracę (czyli nie posiada w tym czasie tytułu ubezpieczeń społecznych z tej umowy). Czy przysługuje tej osobie świadczenie postojowe w JDG? Zgodnie z aktualną treścią art

Jestem emerytką, ale pracuję na etacie. Będę pierwszą ofiarą redukcji w firmie. Czy mogę się spodziewać odprawy? Prawnicy Czytelnikom odc. 48

Jestem emerytką, ale pracuję na etacie. Będę pierwszą ofiarą redukcji w firmie. Czy mogę się spodziewać odprawy? Prawnicy Czytelnikom odc. 48

się odprawy pracowniczej w przypadku zwolnienia indywidualnego? Na emeryturę przeszłam 10 lat temu, od tej pory 11 lat pracuję w zupełnie innej branży na 1/2 etatu. Posiadam umowę na czas nieokreślony z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, ilu pracowników

Minister edukacji podpisała rozporządzenie ws. podwyżek dla nauczycieli o 5,35%

wzrośnie o 5,35%" - czytamy w komunikacie. Od 1 kwietnia br. średnie wynagrodzenia nauczycieli będzie kształtowało się w następujący sposób: dla nauczyciela stażysty – 2 900,2 zł (co stanowi wzrost o 147,28 zł), dla nauczyciela kontraktowego – 3 219,22 zł (co stanowi wzrost o 163,48

"Tarcza antykryzysowa". Baza wiedzy dla przedsiębiorców

"Tarcza antykryzysowa". Baza wiedzy dla przedsiębiorców

miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. 2. Wynagrodzenie za przestój Wypłacanie pracownikowi (niezależnie od typu stosunku zatrudnienia) w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy wynagrodzenia obniżonego nie

Znamy projekt ustawy o "tarczy antykryzysowej". Miliardy na ratowanie firm, ale praca nawet po 12 godzin

Znamy projekt ustawy o "tarczy antykryzysowej". Miliardy na ratowanie firm, ale praca nawet po 12 godzin

spadku obrotów osoby na samozatrudnieniu, na umowie-zleceniu i na umowie o dzieło otrzymają po 80 proc. najniższego wynagrodzenia. Czyli niewiele ponad 2 tys. zł jednorazowo. Ale muszą działalność gospodarczą rozpocząć przed 1 lutego br. Osoby, które rozliczają się z fiskusem za pomocą karty podatkowej

MR: Tarcza Antykryzysowa uchwalona przez Sejm - szczegóły wybranych rozwiązań

wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie; * świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; * dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do

Pomoc dla przedsiębiorców od kwietnia. Co zawiera "tarcza antykryzysowa" i kto może z niej skorzystać

Pomoc dla przedsiębiorców od kwietnia. Co zawiera "tarcza antykryzysowa" i kto może z niej skorzystać

szef będzie mógł ograniczyć każdemu pracownikowi wymiar czasu pracy do 0,8 etatu i obniżyć pensję do 80 proc. dotychczasowego wynagrodzenia (wynagrodzenie nie może być niższe niż pensja minimalna – obecnie 2600 zł brutto). Firma będzie mogła więc ograniczyć wymiar etatów i dodatkowo skorzystać z

Wszystkie "tarcze antykryzysowe". Jaką pomoc rząd proponuje firmom [PODSUMOWANIE]

Wszystkie "tarcze antykryzysowe". Jaką pomoc rząd proponuje firmom [PODSUMOWANIE]

"Tarcze antykryzysowe" mają być odpowiedzią rządu na walkę z pandemią. W życie weszły już "tarcze" nr 1 i 2. Jeszcze w maju ma obowiązywać "tarcza 3.0", a prawdopodobnie od czerwca będzie można skorzystać z "tarczy 4.0". Z czego mogą skorzystać przedsiębiorcy

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

, jeżeli były zgłoszone jako płatnik składek przed 29 lutego 2020 r. (chodzi o składki za wszystkich pracowników); - samozatrudnionych, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r.  - świadczenie miesięczne w kwocie do około 2 tys. zł – dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o

Koronawirus. Zwolnienia grupowe. Kogo można zwolnić, co się należy zwalnianym?

Koronawirus. Zwolnienia grupowe. Kogo można zwolnić, co się należy zwalnianym?

redukcja etatów wynika z przyczyn dotyczących pracodawcy – np. gdy przedsiębiorstwo straciło zamówienia lub kontrahenci przestali płacić za wykonane usługi. 1. Zwolnienia grupowe. Ile osób do grupówki Zwolnienia grupowe może ogłosić pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, jeżeli w

MF: Z obniżenia stawki PIT do 17% skorzysta 25 mln Polaków

Polaków, zarówno pracujących na etacie, wykonujących dzieło czy zlecenie, prowadzących działalność gospodarczą, jak też emerytów i rencistów. Zmiany mają obowiązywać od 1 października 2019 r." - czytamy w komunikacie. Zgodnie z projektem ustawy, dzięki zmniejszeniu stawki PIT i dodatkowo co

Prawnicy czytelnikom, odc. 1. Jak mocno szef może obniżyć mi pensję? Co z podatkiem za niewypłacane pensje moich pracowników?

Prawnicy czytelnikom, odc. 1. Jak mocno szef może obniżyć mi pensję? Co z podatkiem za niewypłacane pensje moich pracowników?

Kawecki & Szlęzak, Wardyński i Wspólnicy. 1. Jakie będzie moje wynagrodzenie przy minimalnej krajowej, jeśli firma korzysta z "tarczy antykryzysowej"? Firma obniżyła nam również liczbę godzin z pełnego etatu do 0,8 etatu. Czy będzie to 2600 brutto czy będzie to obniżka o 20 procent? Czy będzie

Jak zmienić pracownikowi umowę, warunki wynagrodzenia i czas pracy? Czy można się nie zgodzić?

Jak zmienić pracownikowi umowę, warunki wynagrodzenia i czas pracy? Czy można się nie zgodzić?

 przedstawicielami pracowników. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn

Dostał wypowiedzenie z pracy dzień przed 4-letnim okresem ochronnym. "Decyduje data wręczenia dokumentów"

Dostał wypowiedzenie z pracy dzień przed 4-letnim okresem ochronnym. "Decyduje data wręczenia dokumentów"

grupowe. Kogo można zwolnić, co się należy zwalnianym? 1. Na wcześniejszej emeryturze Pracodawca może zwolnić pracownika, któremu brakuje czterech lat do emerytury (lub mniej), gdy pracownik pobiera już wcześniejszą emeryturę i jednocześnie dorabia w zakładzie pracy. Przykład. Pan Sławomir z Bytomia

Koronawirus i twoje pieniądze. Jak państwo chce pomóc pracownikom? Wszystko o "tarczy antykryzysowej"

Koronawirus i twoje pieniądze. Jak państwo chce pomóc pracownikom? Wszystko o "tarczy antykryzysowej"

samozatrudnionej musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wsparcie dostaną też ci, którzy zawiesili działalność nie wcześniej niż przed 1 lutego 2020 r. Samozatrudnieni mogą przez trzy miesiące nie płacić składek do ZUS (szczegóły na stronie 2 i 3). 2. Umowa-zlecenie i o dzieło

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

kwota 2.600 zł), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. W tym przypadku wynagrodzenia pracowników są dofinansowywane na wniosek pracodawcy ze środków FGŚP do 1/2 ich wysokości, jednak nie więcej niż do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa

Prawnicy czytelnikom, odc. 3. Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci?

Prawnicy czytelnikom, odc. 3. Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci?

gospodarki i transfer wiedzy na światowym poziomie. 2. Czy zakład pracy zatrudniający osobę na umowę-zlecenie, która pobiera rentę chorobową (niska kwota), będzie zwolniony ze składek oraz czy osoba otrzyma postojowe lub 80 proc. minimalnego wynagrodzenia? Przy założeniu, że spełnione są odpowiednie warunki

Rainbow Tours pozytywnie ocenia niektóre rozwiązania pakietu osłonowego

wymiaru etatu i wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy maksymalnie o 20%) oraz uzyskanie dofinansowania na realizację części wypłat wynagrodzeń" - czytamy dalej. (4) Pakiet pomocowy w ramach systemu instytucji rozwoju, w tym w szczególności w zakresie działań i kompetencji

Płaca minimalna w górę! Sprawdź, jakie jeszcze świadczenia będą wyższe od przyszłego roku

przez zatrudnionego. Mówiąc prościej, gdy pracujemy np. na pół etatu, dostaniemy połowę minimalnego wynagrodzenia. Na szczęście już od 1 stycznia 2017 r. nie obowiązuje przepis pozwalający na obniżenie minimalnego wynagrodzenia do wysokości 80 proc. pełnej stawki w pierwszym roku zatrudnienia pracownika

Tempo wzrostu wynagrodzeń utrzyma się na poziomie sprzed roku wg analityków

jednorazowe determinowane relatywnie wysoką bazą sprzed roku (m.in. w górnictwie, transporcie) oraz niekorzystnym układem kalendarza (-2 dni robocze). Naszym scenariuszem bazowym na najbliższe miesiące pozostaje utrzymanie tempa wzrostu wynagrodzeń w okolicach 7% r/r (przy wciąż silnych ryzykach w górę

Zerowy PIT dla młodych. Kto zyska, a kto straci na obietnicach PiS-u

życia ma wejść w życie 1 października 2019 r. Zerowa stawka podatkowa zastąpi 18-proc. próg i będzie dotyczyć wyłącznie płatników PIT-37, czyli pracujących na etatach i umowach-zleceniach. Ministerstwo Finansów przewiduje zerowy PIT tylko dla młodych zatrudnionych na etacie. Poza tym z podatku będą

Czynniki popytowe spowolnią tempo zatrudnienia w kolejnych mies. wg analityków

zwiększenia rocznej dynamiki płac w lipcu w porównaniu z czerwcem przyczynił się efekt statystyczny w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w czerwcu liczba dni roboczych była o 2 mniejsza niż w 2018 r., podczas gdy w lipcu br. była ona o 1 większa niż przed rokiem), co podniosło dynamikę płac

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

wymiarze etatu - 1/8. Od połowy marca działalność stanęła w 100 proc. Jestem też zatrudniona na umowę o pracę. Czy mojemu pracownikowi przysługuje pensja postojowa, o którą jako pracodawca powinnam złożyć dokumenty w jego imieniu? Z treści pytania można wywnioskować, że odnosi się ono do wynagrodzenia

Właściciel Biedronki podniesie płace pracownikom od 1 stycznia 2020 r.

, cytowany w komunikacie. Od stycznia 2020 r. osoby początkujące, zatrudnione w Biedronce na pełny etat na najpopularniejszym stanowisku sprzedawcy-kasjera, będą mogły zarobić - w zależności od lokalizacji - od 3 050 zł do 3 200 zł brutto, wliczając w to nagrodę za obecność. Pracownicy sklepów Biedronki

Pracuj.pl: 44% pracujących obawia się utraty zatrudnienia w związku z pandemią

interesujące, badani przy przeglądaniu ofert prawie równie często, co na wysokość pensji, zwracają uwagę na stabilność zatrudnienia - jej pozycja w rankingu jest znacznie wyższa niż w minionych latach. "Aż 6 na 10 pracujących badanych obawia się obniżek wynagrodzeń lub zmiany zasad zatrudnienia u

Spadek dynamiki wzrostu wynagrodzeń to jednorazowe zdarzenie wg analityków

. miesięczna dynamika wynagrodzeń osiągnęła drugi najwyższy poziom w historii). Do zmniejszenia tempa wzrostu płac pomiędzy wrześniem a październikiem przyczynił się również efekt statystyczny w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (we wrześniu br. liczba dni roboczych była o 1 większa niż w

Zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza

osoby zatrudnionej na umowę o pracę kwota wolna od zajęcia jest równa minimalnej płacy, czyli 1633 zł na rękę. Nowością obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. jest art. 833 par. 2(1) kodeksu postępowania cywilnego, który mówi, że te same przepisy kodeksu pracy „stosuje się odpowiednio do wszystkich

"Tarcza antykryzysowa" dla firm. Jak skorzystać z pomocy? Jakie są dodatkowe rozwiązania?

ograniczyć każdemu pracownikowi (niezależnie od typu stosunku zatrudnienia) wymiar czasu pracy do 0,8 etatu i obniżyć pensję do 80 proc. dotychczasowego wynagrodzenia (przy czym wynagrodzenie nie może być niższe niż pensja minimalna – obecnie 2600 zł brutto). Firma może więc ograniczyć wymiar czasu

"Tarcza antykryzysowa". Znamy szczegóły poprawionego pakietu pomocowego dla pracowników i firm

pensję do 80 proc. dotychczasowego wynagrodzenia (wynagrodzenie nie może być mniejsze niż pensja minimalna - obecnie 2,6 tys. zł brutto). Firma będzie mogła więc ograniczyć wymiar etatów i dodatkowo dostanie dofinansowanie do pensji każdego pracownika. Może ono wynieść maksymalnie 40 proc. przeciętnego

Projekt dot. dodatku solidarnościowego i podwyższenia zasiłku już w Sejmie

jego pobierania jest już w Sejmie. Dzisiaj ma odbyć się jego pierwsze czytanie. Projekt ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COViD-19 zakłada wprowadzenie dodatku jako nowego świadczenia, przyznawanego maksymalnie na 3 miesiące, w okresie od 1

Właściciel Biedronki podniesie płace pracownikom od 1 października br.

trzyletnim stażem pracy wzrośnie z 2 450 do 2 600 zł brutto od 1 października 2016 r. Najniższe wynagrodzenie pracownika rozpoczynającego pracę na pełen etat na stanowisku sprzedawca-kasjer wyniesie 2300 zł brutto. "Wynagrodzenie obowiązujące w Biedronce od października br. jest o 

Zmieniły się przepisy o zajęciach komorniczych. Na korzyść emerytów

pracowników. Przy umowie o pracę na pełen etat komornik może zająć do 50 proc. wynagrodzenia, a gdy ściągane są zaległości alimentacyjne – do 60 proc. W 2020 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1877,62 zł netto (2600 zł brutto). To oznacza, że kwota wolna od potrąceń w 2020 r. dla należności

Być może wrócą wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. A może to tylko karta przetargowa?

przechodzenia na emeryturę po 30 latach pracy, bez względu na wiek. 1. Będą wcześniejsze emerytury? Kilka miesięcy temu - podczas dyskusji o zmianach w Karcie nauczyciela - pojawiły się doniesienia, że PiS planuje podwyższenie pensum do 24 godzin tygodniowo. Związkowcy alarmowali, że zwiększenie liczby godzin

mBank miał 86,98 mln zł zysku netto, 182,9 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

poprawa wyniku z tytułu odsetek oraz opłat i prowizji, podano. "Wynik z tytułu odsetek pozostał najważniejszym źródłem dochodów Grupy mBanku w I półroczu 2020 roku (72,5% dochodów ogółem). Jego wartość ukształtowała się na poziomie 2 072,1 mln zł wobec 1 928,0 mln zł w I półroczu 2019 roku, co

Useme.eu: 8,5% freelancerów zarabia powyżej 5 tys. zł netto w miesiącu

otrzymuje wynagrodzenie blisko 13% respondentów, a 14,1% zarabia między 2 a 3 tys. zł. Dorabiając do etatu, 21,9% wolnych strzelców otrzymuje od 1 do 2 tys. zł, a 42,2% do 1 tys. zł. Najwięcej zarabiają freelancerzy oferujący usługi programistyczne i IT. W tej grupie powyżej 5 tys. zł co miesiąc zarabia

Samar: Ponad połowa dealerów aut deklarowała zwolnienia pracowników w kwietniu

klientem. Większość ankietowanych wskazuje jednocześnie na więcej zapytań mailowych oraz zwiększony ruch na portalach aukcyjnych, szczególnie otomoto. Zaledwie kilka firm deklaruje wprowadzenie wideochatów (1-2% wszystkich pracodawców). Nic zatem dziwnego, że 70% badanych firm nie udało się dotychczas

Prawnicy czytelnikom odc. 20. Mam firmę. Jestem na kwarantannie. Czy należy mi się z ZUS jakieś wsparcie?

potwierdzenie w prestiżowych rankingach międzynarodowych. 2. Jestem instruktorem nauki jazdy zatrudnionym na etacie z minimalnym wynagrodzeniem. Faktycznie zarabiam tyle, ile wyjeżdżę godzin (15 zł za godzinę jazdy z kursantem). Nie mam płatnego urlopu. Jak idę na urlop, to automatycznie nie zarabiam

Zmiany w ochronie przedemerytalnej. Kogo nie można zwolnić z pracy? Ile wynosi świadczenie przedemerytalne?

młodszych. Ochrona przedemerytalna dla zatrudnionych na umowę o pracę Aby skorzystać z okresu ochronnego, trzeba być zatrudnionym na umowę o pracę. Wymiar nie ma znaczenia – może to być cały etat, pół czy nawet 1/16. Ważne, aby była to umowa na czas nieokreślony. W przypadku osób zatrudnionych na czas

Płace będą rosły w tempie ok. 7% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

na coraz mocniej kurczącą się podaż pracy w kolejnych miesiącach trudno będzie o dynamiczną poprawę poziomów zatrudnienia. Wydaje się, iż dynamiki wzrostu liczone w relacji rok do roku pozostaną na poziomie ok. 2%. W marcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zanotowało dynamikę

Prawnicy czytelnikom, odc. 13. Czy umorzenie składki na ZUS oznacza niższą emeryturę?

obowiązku opłacenia składek nie będzie miał wpływu na wysokość przyszłej emerytury. Wynika to z tego, że w świetle art. 31zr ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

Legal i firmy doradczej PwC, Rymarz Zdort, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Wardyński i Wspólnicy. 1. Pracuję w firmie zatrudniającej ok. 250 osób. Firma ubiega się o dofinansowanie z "tarczy". Od początku kwietnia obniżono nam wynagrodzenia o 20 proc. i tak samo zmniejszono wymiar czasu pracy

Dynamika płac nie przyspieszy w kolejnych miesiącach wg analityków

miesiące. Zdaniem niektórych ekonomistów dynamika zatrudnienia może obniżyć się do ok. 3% r/r, a w 2019 r. może kształtować się w zakresie 1-2% r/r.  W ujęciu realnym, wynagrodzenia w firmach wzrosły w październiku o 5,7% r/r wobec 4,7% we wrześniu. Większość ekonomistów utrzymuje, że roczna

Ile zarabiają stewardesy i stewardzi? Na śmieciówce nie mają z czego opłacić składek

języków obcych, jak chińskiego czy koreańskiego, w wysokości ok. 1 tys. zł.  Zarobki kontraktowych stewardes Z kolei stewardesy i stewardzi zatrudnieni na kontraktach na B2B w PLL LOT dostają od 4 do 7 tys. zł brutto, a średnio - ok. 5,5 tys. zł (widełki są węższe niż w przypadku etatów, bo

Czy możliwe jest jeszcze przejście na wcześniejszą emeryturę? Takie prawo mają nauczyciele, tancerki, maszyniści. A inni?

15 lat w szkodliwych warunkach, zgodnie z rozporządzeniem z 1983 r. mają prawo przejść na emeryturę pomostową. Jeżeli ich zawód wykonywany przed 1999 r. nie znalazł się na nowej liście zawodów szkodliwych ustalonych w wykazie 1. i 2. w 2008 r., muszą jeszcze choć jeden dzień przepracować po 2008 r. w

Prawnicy czytelnikom, odc. 14. Jestem w ciąży. Czy pracodawca w czasie pandemii może obniżyć mi pensję?

. wynagrodzenie zasadnicze pracowników czy obniżyć im wymiar czasu pracy. Ponadto na podstawie art. 9(1) k.p., pracodawca może zawiesić tymczasowo stosowanie zakładowych regulacji płacowych. Te rozwiązania są obecnie bardzo powszechnie wdrażane przez polskich pracodawców. Ich zaletą (z punktu widzenia pracodawców

"Tarcza antykryzysowa" dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wprowadzone w wersji 2.0

% pracodawca (po zawarciu porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników) jest uprawniony do obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika maksymalnie o 20% nie więcej niż do 0,5 etatu. Wynagrodzenie osób objętych obniżeniem wymiaru czasu pracy może zostać

Work Service: Ponad 40% firm planuje rekrutacje w najbliższym kwartale

się spodziewać, że w kolejnych miesiącach jego dynamika jeszcze przyspieszy. Wrzucenie wyższego biegu wymuszają z jednej strony coraz większe trudności rekrutacyjne firm, a z drugiej rosnące oczekiwania pracowników. Jedynie 1 na 8 Polaków obawia się utraty pracy, a niemal 2/3 badanych rozważających

Rząd przyjął nowelę zwiększającą środki na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2024 r.

wejścia zmienionych przepisów w życie, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2018 r.): 1. lekarze rezydenci Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury w dziedzinie określanej jako nie priorytetowa (nie deficytowa) otrzyma wynagrodzenie większe o 600 zł miesięcznie, natomiast w

Ustawa o 12 zł za godzinę czeka na podpis prezydenta

piątek Sejm zajął się nią po raz ostatni. Ustawa już została skierowana do podpisu prezydenta. Będzie więcej niż 12 złotych Określenie "12 zł na godzinę" na stałe przylgnęło do rządowej ustawy, choć gdy wejdzie ona w życie - 1 stycznia 2017 roku - minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy będzie

Miliardy wydawane "na wyścigi". Wszystko, co chcesz wiedzieć o "tarczach antykryzysowych" i o tym, ile są warte [PODSUMOWANIE]

Whirlpoola). Od początku było wiadomo, że bez wsparcia rządu wielu przedsiębiorców nie będzie w stanie przetrwać, bo kryzys stał się bezprecedensowy. Sejm przyjął odpowiednią ustawę 31 marca, a Komisja Europejska dała zielone światło dla „tarczy antykryzysowej” 2 kwietnia. „Tarcza

Słabszy wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń w Polsce. "Duże rozczarowanie"

Tempo wzrostu liczby etatów w sektorze przedsiębiorstw wyhamowało w sierpniu do 3,1 proc. - podał GUS. Analitycy spodziewali się wzrostu o 3,2 proc. - Wobec poprzedniego miesiąca zatrudnienie obniżyło się o 1 tys., co jest dużym rozczarowaniem. Spowolnienie tempa przyrostu nowych etatów

Czy nauczyciele będą wcześniej kończyć pracę? PiS ma pomysł na ich emerytury

warunki. 1. Trzeba spełnić warunek stażowy – 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 20 lat nauczania w podanej jednostce przynajmniej na pół etatu. Okresy składkowe (kiedy pracowaliśmy i odprowadzaliśmy składki na ubezpieczenie społeczne) będą zaliczane w całości. Okresy nieskładkowe to

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników) jest uprawniony do obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika maksymalnie o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu. Wynagrodzenie osób objętych obniżeniem wymiaru czasu pracy może zostać dofinansowywane ze 

Presja płacowa może narastać w 2019 r. wg analityków

luty. W 2018 r. w lutym wynagrodzenia notowały wzrost o 6,9% r/r. Również czas pracy był czynnikiem oddziałującym negatywnie na dane. W lutym br. liczba dni roboczych była mniejsza o 2 w stosunku do stycznia br. i taka sama jak w lutym 2018 r. Czas pracy ma istotne znaczenie w przypadku prac

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

ubezpieczenia rozpoczynający się cyframi 19 00 xy. W podanym wyżej kodzie litera „x” oznacza ustalone lub nie prawo do emerytury lub renty. Osoba, która nie ma ustalonego takiego prawa, wpisuje cyfrę 0. Ci, którzy mają ustalone prawo do emerytury, wpisują 1, a prawo do renty – 2. Litera &bdquo

Premier podpisała rozporządzenie ws. wzrostu płacy min. do 2000 zł od stycznia

Warszawa, 13.09.2016 (ISBnews) - Premier Beata Szydło podpisała rozporządzenie Rady Ministrów, na mocy którego płaca minimalna wzrośnie do 2000 zł od stycznia 2017 r. "Rozporządzenie o minimalnym wynagrodzeniu podpisane. Od 1 stycznia 2017 roku minimalna płaca to 2000 zł" - napisała

Prawnicy czytelnikom odc. 7. Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny?

Wspólnicy, WKB Wierciński Kwieciński Baehr. 1. Żona ma sezonową działalność gospodarczą od kwietnia do września włącznie (lodziarnia) jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. W 2019 roku od 01.04.2019 do 30.09.2019 zatrudniała 2 pracowników na umowę-zlecenie i miała przychody i dochody. Od

Kto ile zarobi w 2019? Zobacz, kto wywalczył większą podwyżkę

podwyższające o 5 proc. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, z wyrównaniem od 1 stycznia. Kolejna podwyżka ma być od 1 września. „W sumie  od 1 września 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty będzie wyższe o 371 zł, nauczyciela kontraktowego o 381 zł, nauczyciela mianowanego o

Prawnicy Czytelnikom, odc. 9. 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać?

kolejny termin. a) Czy możemy wystąpić o np. umorzenie do urzędu miasta? Czy musi to zrobić wynajmujący? b) Czy możemy wystąpić o dofinansowanie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego od lutego na 1/2 etatu? Druga pracowniczka zatrudniona na cały etat przebywa na urlopie macierzyńskim. Co do zasady

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1: 1) nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. albo 2) był wyższy niż 300

Rozstajesz się z pracodawcą? Poznaj swoje prawa

. I tak: * jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata – należy się jednomiesięczne wynagrodzenie; * jeżeli przepracował od dwóch do ośmiu lat – przysługuje dwumiesięczne wynagrodzenie; * jeżeli okres zatrudnienia był dłuższy niż 8 lat – dostanie

Randstad: 26% pracodawców zwiększy wynagrodzenia w najbliższym czasie

; przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad. Nieco ponad 1/4 pracodawców zwiększy w najbliższym czasie wynagrodzenia. Liczba takich deklaracji utrzymuje się na stabilnym poziomie (spadła z 27% przed rokiem do 26% obecnie). "Analizując deklaracje pracodawców dotyczące zwiększenia w najbliższym czasie

Prawnicy czytelnikom odc. 8. Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?

rankingach Chamberes i Legal500. 6. Jestem mikroprzedsiębiorcą na 29.02 – zatrudniałam 1 osobę na pełny etat, 2 osoby na pół etatu, 2 osoby na umowę-zlecenie. Jesteśmy spółką cywilną złożoną z 2 wspólników. Czy będę mogła skorzystać z pożyczki dla siebie i wspólnika po 5000 zł? Czy będę mogła

DM mBanku obniżył wycenę Orange Polska do 6,9 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

dwóch ostatnich lat: (1) Spółka w 2015 r. zabezpieczyła pojemność sieci mobilnej zdobywając dwa pasma z zakresu 800 MHz, (2) rozpoczęła budowę superszybkiej sieci FTTH, którą postrzegamy jako „miedź na następne 50 lat", (3) wprowadziła jasną ofertę konwergentną i pozycjonuje się jako operator

"Tarcza finansowa''. Małe firmy szturmują banki - kto pierwszy, ten lepszy. Jak złożyć wniosek? Kiedy nie trzeba zwracać pieniędzy?

wynagrodzeń pracowników, a 25 proc. na przedterminową spłatę kredytów. Pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej obejmuje większość kosztów stałych i codziennych wynikających z niezbędnych działań dla prowadzonej działalności, w tym wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie czynszu, pokrycie

Czy w związku z czasowym obniżeniem pensji i zmniejszeniem czasu pracy, mam też mniej urlopu? Prawnicy Czytelnikom odc. 32

obywatelstwa polskiego bądź prawa czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP. Wysokość świadczenia postojowego wyniesie 2.080 zł (tj. 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r.). Obecnie, zgodnie z art. 15zq ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z

Co się należy po zmarłym pracowniku

mieli. Zgodnie z przepisami odprawa pośmiertna po Romanie pani Annie się nie należy. Ale wynagrodzenie, ekwiwalent za urlop i pozostałe należności z tytułu etatu już tak, bo zmarły zostawił testament, w którym do spadku powołał jedynie Annę. Z prawomocnym postanowieniem sądu o nabyciu spadku po Romanie

Podatki, PPK i ZUS. Kto i ile straci na zmianach planowanych przez rząd?

etacie, ale też zatrudnionych np. na umowę-zlecenie. Co miesiąc mamy wpłacać do PPK minimum 2 proc. pensji netto, a maksymalnie 4 proc. Prawie drugie tyle dołoży pracodawca, który każdemu pracownikowi „doda” przynajmniej 1,5 proc., ale nie więcej niż 4 proc. To oznacza, że na konto ma wpływać

Prawnicy czytelnikom odc. 6. Jestem w okresie przedemerytalnym. Czy pracodawca mógł zmienić mi wymiar czasu pracy?

-godzinny (podstawowy) z jednoczesnym nakazem realizacji podstaw programowych. Np. z 3 godzin przedmiotu zmniejszono do 1 godziny tygodniowo, z 4 godzin przedmiotu do 2 godzin tygodniowo (brak możliwości realizacji podstaw), z 4 godzin przedmiotu w klasie maturalnej do 2 godzin tygodniowo (podstawy

System "tarczy" widzi tylko kod, nie człowieka. Rozmowa z przedsiębiorczynią o rządowej pomocy

automatycznie odrzuca wniosek. To niesprawiedliwe, bo jak ktoś zatrudnia tylko jedną osobę na choćby 1/10 etatu, to już się kwalifikuje. Poza tym premier przed startem tego programu mówił, że taka firma jak nasza będzie mogła dostać subwencje, a potem się z tego wycofano. Czuję się oszukana. Próbowała pani

Rafalska: Resort pracy chce, żeby płaca minimalna w 2018 roku wynosiła 2100 zł brutto

. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (4489 zł i 7 gr brutto w kwietniu wg GUS). Płaca minimalna wzrosła od 1 stycznia br. o 150 zł i wynosi obecnie 2 tys. zł brutto, z czego pracownik na rękę otrzymuje ok. 1460 zł. Płaca minimalna brutto brutto, czyli całkowity koszt po stronie pracodawcy, to

Prawnicy czytelnikom odc. 19. Czy współwłaściciele spółki są zwolnieni z płacenia składek ZUS?

lat znajdują potwierdzenie w prestiżowych rankingach międzynarodowych. 5. Jestem fizjoterapeutką, pracuję w dwóch miejscach, mam 1/2 etatu w przychodni i kontrakt (działalność gospodarcza). Nie pracuję na kontrakcie od 13 marca, a to moje główne źródło dochodów. Nie występowałam o postojowe, bo

Komornik przyjdzie i zabierze - pensję, emeryturę i parę stów z konta. Co wolno komornikowi, a czego nie?

Potrącenia z umowy o pracę Z umowy o pracę na pełen etat komornik może zająć do 50 proc. wynagrodzenia, a gdy ściągane są zaległości alimentacyjne – do 60 proc. Jeśli pracownik ma długi zarówno z tytułu kredytów, jak i zaległości alimentacyjnych, to łączne potrącenia nie mogą przekroczyć 60

Wzrost płac będzie sięgał 7-8% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

oczekiwań rynkowych. Jest ono aktualnie najniższe od stycznia 2016 r., kiedy to wyniosło 3.1%r/r. W przedsiębiorstwach ubyło w sierpniu br. 2 tys. etatów (jest to drugi w tym roku spadek liczby zatrudnienia), podczas gdy rok temu przybyło ich 3.5 tys. Hamujące tempo wzrostu zatrudnienia ma niewątpliwie

L4. Jak wyglądają obecnie kontrole zwolnień lekarskich

ZUS do niedawna rejestrował miesięcznie ok. 2 mln elektronicznych lekarskich. W marcu ich liczba poszybowała do 3,2 mln. Fala wystawiania L4 nabrała nadzwyczajnych rozmiarów po ogłoszeniu przez rząd stanu zagrożenia epidemicznego. Z danych ZUS wynika, że tylko 16 marca na zwolnienie lekarskie z

Pracownicze plany kapitałowe. Najważniejsze pytania i odpowiedzi związane z nowym programem oszczędzania na emeryturę

: 2 936 zł oraz 1 541 zł podatku od zysku wypracowanego na 70 proc. wpłat pracodawcy.  W sumie z 100 503 zł, które miał odłożone, musi oddać 23 593 zł. Oczywiście ta suma w innych przypadkach może być inna, w zależności od wysokości dokonanych wpłat. Co się stanie z moimi pieniędzmi z PPK, gdy

Emeryci, nauczyciele, urzędnicy, mundurowi, pielęgniarki. Kto dostanie podwyżkę w 2017 roku?

rząd przeznaczył na podwyżki dla budżetówki 2 mld zł. Emeryci Już 1 marca Polacy pobierający z ZUS lub KRUS emeryturę minimalną, czyli 882,56 zł brutto, dostaną podwyżkę o 118 zł brutto. Rząd postanowił bowiem, że najniższe emerytury wzrosną do 1 tys. zł brutto. Oczywiście podwyżkę dostaną też osoby

Dla kogo ochrona przedemerytalna

urodzonych między 2 lipca 1951 r. a 1 października 1956 r. Kiedy wypowiedzenie O tym, czy ochrona nas obejmuje, decyduje data wręczenia wypowiedzenia. Potwierdził to Sąd Najwyższy. Jeżeli pracodawca wręczy nam wypowiedzenie nawet dzień przed objęciem okresem ochronnym, to musimy się pożegnać z etatem

Ursus liczy na utrzymanie całości załogi produkcyjnej

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Ursus ma nadzieję, że w procesie naprawczym spółki uda się utrzymać całą załogę produkcyjną i technologiczno-konstrukcyjną, poinformowała ISBnews wiceprezes spółki ds. restrukturyzacji Agnieszka Biała. "Liczba etatów do obecnej skali produkcji nie jest

Prawnicy Czytelnikom odc. 10. Subwencja PFR dla mikrofirm? Jakie są warunki?

pracowników? Pod tym linkiem znajduje się DRUGI odcinek: Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe? Pod tym linkiem znajduje się TRZECI odcinek: Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci? Pod tym linkiem znajduje się CZWARTY odcinek: Czy

Spowolnienie dynamiki zatrudnienia może wskazywać na trwały trend wg analityków

roboczych (w sierpniu br. liczba dni roboczych była taka sama jak w 2017 r., podczas gdy we wrześniu br. była ona o 1 mniejsza niż przed rokiem), obniżająca dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord. Spadek dynamiki nominalnych wynagrodzeń był jednak silniejszy niż wynikałoby to z efektów

Podwyżki dla nauczycieli, pielęgniarek i urzędników. O ile wzrosną pensje?

stycznia 2017 r. dostaną 1,3 proc. podwyżki, czyli ok. 50 zł brutto na etat. Minimalne zarobki wzrosną do 2 tys. zł brutto. Jest to wynagrodzenie zasadnicze, do tego mogą dochodzić np. dodatki za staż. Po zmianach na stanowiskach samodzielnych pracownicy i urzędnicy mogą zarabiać od 2 do 12 tys. zł, a na

Lidl podnosi pensje. Kasjer sprzedawca dostanie 2,4 tys. zł

lepiej niż Biedronka Tym samym Lidl nadal płaci nieco lepiej niż jego portugalski konkurent Biedronka. Ta ostatnia poinformowała w ubiegły czwartek, że minimalne wynagrodzenie kasjera na etacie wyniesie od kwietnia 2250 zł brutto. Do tej pory rozpoczynający pracę mógł tam liczyć na 2 tys. zł brutto. Po

Bank Millennium miał 173,66 mln zł zysku netto, 93,67 mld zł aktywów w II kw.

wzrostem liczby pracowników. W wyniku przejęcia Euro Banku liczba zatrudnionych ogółem w grupie wzrosła o 2 407. Grupa obecnie zatrudnia łącznie 8 550 osób, natomiast sam Bank Millennium zatrudnia 5 794 osób (w przeliczeniu na etaty)"- czytamy dalej.   Pozostałe koszty administracyjne (w

Rynek pracy pozostaje stabilny, będzie wsparciem dla konsumpcji wg analityków

stanowić presji na zmianę polityki pieniężnej dopóki nie zobaczymy wyraźnych wzrostów inflacji bazowej" - główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz. "Zakładając, że tempo wzrostu nominalnych wynagrodzeń w tym roku będzie umiarkowane (tj. ok. 5%), inflacja na poziomie ok. 2% (nasza prognoza

Na ile lat przed emeryturą szef nie może cię zwolnić?

. Potwierdził to Sąd Najwyższy. Czytaj też:  Jak zatrzymać pracowników? Wynagrodzenie nie zawsze jest najważniejsze Trzeba mieć etat Aby skorzystać z okresu ochronnego, trzeba być zatrudnionym na umowie o pracę. Wymiar etatu nie ma znaczenia – może to być nawet 1/16. Ważne, aby była to umowa na czas

Bank Millennium miał wstępnie 212,5 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.

. Koszty ogółem w roku 2018 wyniosły 1 268 mln zł, co oznacza wzrost o 5,4% r/r. W IV kw. 2018 r. koszty operacyjne ogółem wzrosły o 1,2% kw/kw. "Koszty osobowe w roku 2018 wyniosły 638,1 mln zł i wzrosły o 7% w por. do roku 2017 w wyniku wzrostu wynagrodzeń pracowników oraz zatrudnienia. Łączna

Płaca minimalna 12 zł za godzinę przyjęte jeszcze w lipcu? Jest kolejne zielone światło

płacy minimalnej, która obejmuje osoby na etacie. Jeśli płaca minimalna od stycznia 2017 roku wyniesie - jak chce rząd - 2 tys. zł brutto, minimalna stawka godzinowa już w pierwszym roku obowiązywania wzrośnie do 13 zł. Projekt nowelizacji jest m.in. wynikiem udanych rozmów związków zawodowych i

Silny popyt na pracę utrzyma się, presja płacowa nadal umiarkowana wg analityków

nominalnej dynamiki wynagrodzeń pomiędzy styczniem a lutym przyczyniła się również niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w styczniu br. liczba dni roboczych była o 2 większa niż w 2016 r., podczas gdy w lutym br. była ona o 1 niższa niż przed rokiem), obniżająca dynamikę płac pracowników

Okres wypowiedzenia. Co to znaczy i kiedy obowiązuje?

okres próbny, okres wypowiedzenia wynosi kolejno: ·        3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni, ·        1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, ·    

FPP: Restytucja ozusowania umów zleceń zwiększyłaby wpływy FUS o 2,7 mld zł

przez NSZZ Solidarność i Federację Przedsiębiorców Polskich działania obejmują: 1.           Zabezpieczenie okresów składkowych dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług. 2.  

Popyt na pracowników będzie się nasilał w 2018 r. wg analityków

wynagrodzeń na przełomie 2017 i 2018 r. Niemniej dzisiejsze dane wskazują na narastanie presji płacowej, gdyż w kierunku spowolnienia dynamiki płac oddziaływała w styczniu br. niższa niż przed rokiem skala podwyższenia płacy minimalnej od 1 stycznia 2018 r., a także oczekiwany wolniejszy wzrost wynagrodzeń w

Tesco idzie śladem Biedronki i Lidla i podnosi płace. Do co najmniej 2295 zł

pracowników sklepów na stanowiskach niekierowniczych. - Po tegorocznej podwyżce najniższe miesięczne wynagrodzenie w strukturach Tesco wyniesie 2295 zł brutto na pełny etat dla osób z co najmniej 12-miesięcznym stażem pracy (obecnie stawka ta wynosi 2110 zł). Porozumienie w sprawie wynagrodzeń podpisało

Popyt na pracę będzie nadal rósł, presja płacowa coraz silniejsza wg analityków

płacowej związanej z poprawą sytuacji na rynku pracy. Czynnikiem pozytywnym dla tempa wzrostu wynagrodzeń była również korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w październiku br. liczba dni roboczych była o 1 większa niż 2016 r., podczas gdy we wrześniu br. była ona o 1 mniejsza niż przed rokiem