życie podkarpackie wynagrodzenie

sprawdź też:

podkarpackie

Justyna Sobolak

To idzie młodość!... na bezrobocie. Koronawirus pozbawił ich pracy i perspektyw

To idzie młodość!... na bezrobocie. Koronawirus pozbawił ich pracy i perspektyw

Pandemia podcięła skrzydła młodym ludziom. Pozbawiła ich pracy i możliwości podnoszenia kompetencji. Rok do roku bezrobotnych w wieku 24-35 lat przybyło o ponad 47 tys.

Bezrobocie w Polsce niższe, niż oczekiwano - w czerwcu tylko 7,1 proc.

Bezrobocie w Polsce spada, a płace rosną. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosło prawie 4434 zł.

Randstad: 26% pracodawców zwiększy wynagrodzenia w najbliższym czasie

wynagrodzeń, należy mieć na względzie dwa fakty - w ubiegłym roku przeciętne wynagrodzenie w Polsce wzrosło o nieco ponad 7%, co było rekordową podwyżką, a ponadto od tego roku wchodzą w życie przepisy obligujące do utworzenia pracowniczych planów kapitałowych w zakładach pracy zatrudniających co najmniej 250

Przegląd informacji ze spółek

umożliwiającej dokonanie istotnych zmian w pracy bloków energetycznych klasy 200MWe, podała spółka. Rada nadzorcza Rafako skróciła delegację członka RN Jerzego Karney do czasowego wykonywania czynności członka zarządu i powołała w skład zarządu Jacka Drozda na wiceprezesa, podała spółka. Uchwała weszła w życie

Przegląd prasy

--Bloober Team otrzymał do 6,87 mln zł dofinansowania z MCP --MPiT: Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji --DB Schenker wprowadził regularne połączenie intermodalne Polska-Turcja --Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 26,3 mln zł w styczniu, wzrost o 6% r/r --ZPL: Wzrost

GUS: Ubóstwo skrajne i relatywne znacząco spadło w 2016 r.

Warszawa, 23.06.2017 (ISBnews) - W ubóstwie skrajnym żyło ok. 5% osób w 2016 r. wobec ok. 7% w 2015 r., a w ubóstwie relatywnym - nieco mniej niż 14% osób w 2016 r. wobec niecałych 16% w 2015 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystyczny (GUS). Oznacza to znaczący spadek zasięgu

Jak skorzystać z programów stypendialnych dla młodych ludzi

Jak skorzystać z programów stypendialnych dla młodych ludzi

zakładkach Nauka/ Programy stypendialne dla uczniów). * O przyznanie Stypendium Prezydenta Inowrocławia mogą ubiegać się mieszkańcy Inowrocławia, którzy nie przekroczyli 25. roku życia, a średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kandydatami

Pracujący biedni

nieznacznie mniej w tej grupie (46,5 proc.). 55 proc. to osoby powyżej 40 roku życia. Najczęściej mieszkają na wsi oraz w małych miejscowościach. Najwięcej jest ich w lubelskim i podkarpackim. Najmniej - zachodniopomorskim i śląskim. Jeśli chodzi o wykształcenie, to ponad 73 proc. pracujących biednych ma

Mamy lepsze domy, ale dojazdy do pracy są coraz trudniejsze

. Taka wspólnota jednych wyłącza, a szanse daje tylko pewnej grupie. Konsekwencją jest brak poszanowania prawa. Są też takie samorządy, które dla życia przeciętnego obywatela są bez znaczenia. Dotyczy to zwłaszcza samorządów na poziomie regionalnym. Mają one ograniczone kompetencje, które sprowadzają się