żon zmarłych

LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI

Komu się należy renta rodzinna

Komu się należy renta rodzinna

O rentę po mężu mogą się starać zarówno wdowy, które nie mają żadnych dochodów, jak i kobiety, których emerytura była niższa od emerytury zmarłego małżonka. Te same prawa ma mężczyzna po śmierci żony.

"Panama papers". Premier Wielkiej Brytanii przyznał, że miał udziały w firmie ojca

Premier Wielkiej Brytanii David Cameron przyznał w wywiadzie dla telewizji ITV News, że on i jego żona mieli udziały w spółce z raju podatkowego utworzonej przez jego zmarłego ojca Iana Camerona. Udziały te sprzedał w styczniu 2010 roku, na krótko przed tym jak został premierem.

Banki pomogą ofiarom. Oby zwykłym Polakom też

W czwartek minister w kancelarii premiera Michał Boni poprosił Związek Banków Polskich o ułatwienie rodzinom ofiar katastrofy smoleńskiej dostępu do pieniędzy zgromadzonych na kontach tych ofiar. Część mężów i żon zmarłych nie ma pełnomocnictw do rachunków, więc banki - zgodnie z prawem - zablokowały pieniądze do czasu zakończenia postępowania spadkowego.

Batalia o wdowi grosz

Jeremi Mordasewicz z PKPP Lewiatan chce, aby państwo przestało przyznawać renty rodzinne po mężu 50-letnim wdowom, które już odchowały dzieci (lub ich nie mają) . Przywilej przejścia na rentę dziś przysługuje wdowie, jeśli w chwili śmierci męża miała 45 lat (pieniądze są wypłacane, gdy ukończy 50).

Rewolucja w rentach rodzinnych. Jeszcze trudniej o świadczenie - nie wystarczy być małżeństwem

Rewolucja w rentach rodzinnych. Jeszcze trudniej o świadczenie - nie wystarczy być małżeństwem

popsuły. Pani Beata zamieszkała w osobnym pokoju i „zaprzestała wykonywania obowiązków domowych”. Od lipca 2015 r. małżonkowie przestali wspólnie mieszkać, a rok później pan Henryk zmarł. Czytaj też: Renty wdowie. Kobiety dostaną 25 proc. emerytury zmarłego męża - nowy pomysł na reformę

Jak odziedziczyć składki emerytalne? ZUS, OFE, PPK

Jak odziedziczyć składki emerytalne? ZUS, OFE, PPK

roku od państwa każdy dostanie 240 zł. A na początek, na zachętę – 250 zł. Dziedziczenie składek. Co się stanie z pieniędzmi z PPK Po naszej śmierci pieniądze zaoszczędzone w PPK nie przepadną, ale mają być dziedziczone. Jeśli zmarły miał żonę/męża, połowę pieniędzy przejmie małżonek (albo na

Co się należy po zmarłym pracowniku

Co się należy po zmarłym pracowniku

, pracodawca musi dopłacić różnicę. Przykład. Pan Jan był objęty ubezpieczeniem grupowym wykupionym przez pracodawcę. Gdy zmarł, ubezpieczyciel wypłacił jego żonie 10 tys. zł. Ponieważ jednak wysokość odprawy pośmiertnej po zmarłym to 30 tys. zł, pracodawca musiał dopłacić wdowie 20 tys. zł. Wysokość odprawy

Jeden brat jest milionerem, drugi ma ogromne długi. Należy im się taki sam zachowek

Jeden brat jest milionerem, drugi ma ogromne długi. Należy im się taki sam zachowek

Pan Józef zmarł w czerwcu 2019 r. Miał żonę i dwójkę dorosłych dzieci. Gdy dwa dni po jego śmierci prawnik otworzył testament, okazało się, że mężczyzna cały majątek zapisał koledze. Czy to znaczy, że żona i dzieci zostaną z niczym? Właśnie na wypadek takich sytuacji przewidziano zachowek. Należy

Biznes nie musi umrzeć wraz z właścicielem. Jak przekazać firmę w spadku?

Biznes nie musi umrzeć wraz z właścicielem. Jak przekazać firmę w spadku?

alkohol. Lokal miał charakter rodzinny – panu Michałowi pomagali żona i syn. Gdy zmarł, żadne z nich nie mogło przejąć interesu i dalej go prowadzić, bo koncesja na sprzedaż alkoholu była wystawiona na pana Michała. Syn zmarłego chciałby kontynuować działalność ojca. Najpierw jednak musi założyć

Renta rodzinna czy renta socjalna. Komu się należą?

Renta rodzinna czy renta socjalna. Komu się należą?

tytułu niezdolności do pracy, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, jego dzieciom, żonie i rodzicom może przysługiwać tzw. renta rodzinna. Świadczenie należy się: – dzieciom zmarłego do ukończenia przez nie 16. roku życia lub 25. roku życia, jeśli się

Kto dziedziczy majątek, gdy zmarły nie zostawił testamentu? Rozwiązujemy trudne przypadki spadkowe

Kto dziedziczy majątek, gdy zmarły nie zostawił testamentu? Rozwiązujemy trudne przypadki spadkowe

druga żona wraz z dzieckiem, jak i siostra roszczą sobie prawa do działki z budynkami w Beskidach. Na jaką część spadku ma szanse pani Lucyna? Co ma zrobić – iść do notariusza czy do sądu? Odpowiedź: Jeżeli zmarły nie pozostawił testamentu, dziedziczenie jego majątku następuje na podstawie

Składki OFE po zmarłych. Pośrednicy wykorzystują niewiedzę Polaków, a wystarczy darmowy wniosek do ZUS

Składki OFE po zmarłych. Pośrednicy wykorzystują niewiedzę Polaków, a wystarczy darmowy wniosek do ZUS

„Odzyskiwanie pieniędzy z ZUS”, „Masz problem z ZUS”, „Pomożemy przy wypłacie pieniędzy po zmarłym”. Tak reklamują się prywatne firmy w internecie. Korzystają z tego, że Polacy nie wiedzą że po śmierci bliskiego mamy prawo nie tylko do 4 tys. zł zasiłku

Finansujesz koszty pochówku bliskiej osoby? Wystąp do ZUS o zasiłek pogrzebowy i odprawę pośmiertną

Finansujesz koszty pochówku bliskiej osoby? Wystąp do ZUS o zasiłek pogrzebowy i odprawę pośmiertną

Nie musi to być osoba z rodziny zmarłego. Różnica jest taka, że członek rodziny dostanie świadczenie w pełnej wysokości, a obca osoba – do wysokości poniesionych wydatków udokumentowanych fakturami i rachunkami. Wysokość zasiłku pogrzebowego to obecnie 4 tys. zł na rękę. Nie dolicza się go do

Jakie składki emerytalne odziedziczymy po bliskim zmarłym? [PORADNIK]

Jakie składki emerytalne odziedziczymy po bliskim zmarłym? [PORADNIK]

64 lat. Nie zdążył przejść na emeryturę. Po jego śmierci ZUS przekazał 80 tys. zł żonie pana Tadeusza, a fundusz podzielił 59 tys. zł między żonę i bratanka zmarłego mężczyzny (tak wskazał pan Tadeusz). 290 tys. zł przejęło państwo. Jeżeli ktoś od początku odkładał składki tylko do ZUS-u (I filar

Kiedy musimy spłacić długi otrzymane w spadku?

Kiedy musimy spłacić długi otrzymane w spadku?

zmarł w styczniu 2012 r. Żonie i córce zostawił niespłacony kredyt na pralkę oraz pożyczkę na pokrycie kosztów leczenia. Rodzina wiedziała o zobowiązaniach zmarłego. Wdowa dostarczyła akt zgonu męża do banku, a ten umorzył pozostałą część kredytu na pralkę (niespłacona kwota została pokryta z

Pracowałeś w Polsce miesiąc lub dwa, a później wyjechałeś za granicę? Masz prawo do polskiej emerytury lub renty z ZUS

Pracowałeś w Polsce miesiąc lub dwa, a później wyjechałeś za granicę? Masz prawo do polskiej emerytury lub renty z ZUS

i zasiłek pogrzebowy Emigrantom należą się też polskie renty z tytułu niezdolności do pracy, a po ich śmierci rodziny mogą się starać o rentę rodzinną. Przykładowo: gdy zmarł mieszkający w Kanadzie Polak (który dostawał polską emeryturę), jego rodzina mieszkająca w Kanadzie (żona, dzieci) może

Firmy już nie "umierają" wraz ze śmiercią właściciela. Działa 7 tys. zarządców sukcesyjnych

Firmy już nie "umierają" wraz ze śmiercią właściciela. Działa 7 tys. zarządców sukcesyjnych

; znalazły się też regulacje związane z małżonkiem zmarłego właściciela firmy. I tak majątkiem firmowym przynależnym żonie zmarłego przedsiębiorcy będzie mógł kierować tzw. zarządca tymczasowy spadku po małżonku.Zostaną też szczegółowo ustalone zasady rozliczenia zachowku, gdy spadek obejmie firmę.Zachowek

Czy składki odłożone na emeryturę przepadną? Sprawdź, które składki możesz odziedziczyć po zmarłym

Czy składki odłożone na emeryturę przepadną? Sprawdź, które składki możesz odziedziczyć po zmarłym

Tadeusz z Krosna, pracownik budowlany, odłożył w ZUS 290 tys. zł, na subkoncie – 80 tys. zł, a w OFE – 59 tys. zł. Zmarł w wieku 64 lat. Nie zdążył przejść na emeryturę. Po jego śmierci ZUS przekazał 80 tys. zł żonie pana Tadeusza, a fundusz podzielił 59 tys. zł między żonę i bratanka zmarłego

Jak odziedziczyć spadek: ustawowo czy testamentowo? Jakich błędów nie popełnić pisząc testament?

Jak odziedziczyć spadek: ustawowo czy testamentowo? Jakich błędów nie popełnić pisząc testament?

zstępnych (wnuki, prawnuki). Jeśli więc do spadku po mężu powołana jest żona zmarłego i jego troje dzieci, to udział spadkowy każdego z nich wynosi 1/4. Gdyby dziedziczyła żona i czwórka dzieci, udział żony wyniósłby 1/4, a udziały dzieci – po 3/16 spadku. Jeśli spadkodawca nie miał dzieci, dziedziczą

Uśpione polisy czeka regulacja. Bliscy zmarłych ubezpieczonych z szansą na pieniądze

Uśpione polisy czeka regulacja. Bliscy zmarłych ubezpieczonych z szansą na pieniądze

do świadczenia z polisy nie ma dostępu do papierów zmarłego, np. gdy ktoś chciał uposażyć na wypadek swojej śmierci dzieci z pierwszego małżeństwa pozostające w złych relacjach z drugą żoną albo gdy miał nieślubne potomstwo, którego istnienie ukrywał, ale które chciał zabezpieczyć finansowo. Jak

ZUS (czasem) zapłaci nawet po śmierci

świadczenie, które przypadało na miesiąc, w którym dana osoba zmarła, bez względu na to, w jakim dniu miesiąca się to stało, wtedy ZUS, jeśli otrzyma wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia, wyda formalną decyzję i przekaże te pieniądze osobom najbliższym, a więc żonie lub dzieciom po złożeniu przez

Renty rodzinne. Kto ma prawo do renty po zmarłym i komu ZUS je wypłaci?

Renty rodzinne. Kto ma prawo do renty po zmarłym i komu ZUS je wypłaci?

mln osób. Część to inwalidzi i osoby, które wychowują niepełnoletnie dzieci. Jest wśród nich także 300 tys. wdów, które odchowały dzieci albo ich nie mają. Renta po zmarłym później Według ZUS „(...) bezzasadne staje się kryterium wieku (50 lat) do uzyskania renty rodzinnej”. Zakład

Nie jest łatwo dostać spadek. 10 historii z życia wziętych

Nie jest łatwo dostać spadek. 10 historii z życia wziętych

Lucyna? Co ma zrobić – iść do notariusza czy do sądu? ODPOWIEDŹ: Jeżeli zmarły nie pozostawił testamentu, dziedziczenie jego majątku następuje na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. W takim przypadku w pierwszej kolejności powołane są do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą

Dziedziczenie składek emerytalnych. OFE, ZUS, I filar, II filar... Które pieniądze mogą dostać najbliżsi po naszej śmierci?

„Masz problem z ZUS”, „Pomożemy przy wypłacie pieniędzy po zmarłym” – tak reklamują się prywatne firmy w internecie. Korzystają z naszej niewiedzy o tym, że po śmierci bliskiego mamy prawo do pieniędzy, które odłożył na emeryturę na subkoncie w ZUS. Czytaj też

Polskie przepisy nie sprzyjają konkubinatom. Co tracą partnerzy w wolnym związku?

postawienie nagrobka. Żona konkubenta przychodzi po jego mieszkanie Pani Anna związała się z żonatym mężczyzną. Odszedł od żony, ale nie wziął rozwodu. Kupili wspólnie mieszkanie i wszystko było dobrze do dnia wypadku samochodowego, w którym mężczyzna zginął. Żona zmarłego twierdzi, że konkubina powinna ją

Ubezpieczyciel wypłacił 230 tys. zł. Sąd: Należy się dwa razy tyle

wykańczaniu mieszkań. Opiekował się dziećmi. Sprawca wypadku - kierowca ciężarówki - miał wykupioną obowiązkową polisę OC w PZU. Rodzina tragicznie zmarłego zwróciła się więc tam po odszkodowanie. PZU wypłaciło 230 tys. zł (dla żony i 10-letniego syna po 50 tys. zł, dla pełnoletniego dziecka i matki po 20 tys

Jak wykupić mieszkanie komunalne? Można liczyć na dużą bonifikatę

wdowa lub wdowiec, dzieci, konkubent lub konkubina zmarłego najemcy, potrzebny będzie skrócony akt małżeństwa lub akt zgonu. Urzędnicy zweryfikują złożony wniosek, sprawdzą księgę wieczystą i ustalą, czy nie ma zaległości czynszowych. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, poproszą o dodatkowe dokumenty. Na

Jak działa zapis windykacyjny? Kto ma prawo do majątku wskazanego przez spadkodawcę?

synowie nabywali wspólnie wszystkie składniki majątku wchodzące do spadku, a udział każdego z nich w spadku był określony w formie ułamka (1/2 majątku dla jednego i 1/2 dla drugiego, gdy małżonek spadkodawcy zmarł przed nim). Mało tego – aby stać się właścicielem majątku otrzymanego po zmarłym

Od września wyższa renta socjalna. Sprawdź, na jaką podwyżkę możesz liczyć

przysługiwałoby zmarłemu. PRZYKŁAD. Pan Józef osierocił żonę i dwóch synów. Wdowa i dzieci złożyli wnioski o przyznanie renty rodzinnej. ZUS ustalił, że renta rodzinna to 1890 zł (95 proc. z 1990 zł). Każdy z domowników dostanie 630 zł miesięcznie. Sierocie zupełnej uprawnionej do renty rodzinnej przysługuje

Zakład cerowania artystycznego. Pan Tadeusz potrafi podnieść oczko, ale pończoszek nie bierze

się okazało, że z cerowania mam więcej niż z telekomunikacji, to zrezygnowałem z pracy, zwłaszcza że była nudna – wyjaśnia pan Tadeusz. I tak od 1976 r. przez 12 lat Pawlikowski pracował w zakładzie z mamą. W tym czasie przenieśli się na ul. Kościuszki. A gdy w 1988 r. pani Stefania zmarła

Obniżka pensji albo niższa emerytura. Czy warto wypisać się z PPK?

zaoszczędzone w PPK mają być dziedziczone. Jeśli zmarły miał żonę/męża, połowę pieniędzy przejmie małżonek (albo na swoje konto w PPK, albo - jeśli taka będzie jego wola - w gotówce). Drugą połowę przejmie osoba, którą pracownik wskaże jako uposażoną (może to być dowolna osoba, nawet spoza rodziny).

Jak nie zabić firmy po śmierci właściciela? Trudny temat sukcesji

urzędnicy za życia założyciela firmy. Dodatkowo w ustawie zapisano pewne ulgi dla następców, którzy ostatecznie przejmą firmę. Następca – niezależnie od tego, czy był spokrewniony ze zmarłym właścicielem, czy nie, będzie zwolniony od podatku od spadków i darowizn (nawet 20 proc.) z tytułu nabycia

Zmiany w rentach: socjalnej, rodzinnej i inwalidzkiej. Kto dostanie podwyżki? Ile można dorobić?

zależności od tego, ile osób ubiega się o rentę, wyniesie ona od 85 proc. (jedna osoba) do 95 proc. (trzy osoby i więcej) świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.  Przykład. Pan Józef osierocił żonę i dwóch synów. Wdowa i dzieci złożyli wnioski o przyznanie renty rodzinnej. ZUS ustalił, że renta

Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S.Skrzypka otwarte dla zwiedzających od 14 V

Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka jest placówką edukacyjno-wystawienniczą uroczyście dzisiaj otwartą przez prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) Marka Belki i Elżbiety Skrzypek - żony tragicznie zmarłego byłego prezesa NBP Sławomira Skrzypka

Konto po zmarłym. Czy łatwo jest je zamknąć?

Jakiś czas temu zmarła teściowa pana Damiana, klientka banku Millennium. Czytelnik i jego żona udali się więc do placówki z teczką pełną dokumentów, by zamknąć konto teściowej. - Wzięliśmy ze sobą przecięty dowód osobisty teściowej, dwie kopie odpisu skróconego aktu zgonu, notarialny akt

Rejestry, które ułatwiają życie dziedziczącym. Jak potwierdzić dziedziczenie? Gdzie szukać testamentu?

? Za granicą przebywają miliony Polaków – bogacą się, gromadzą majątki. Gdy umierają, często dziedziczą je członkowie rodzin mieszkających w Polsce.Jak odnaleźć majątek zmarłych bliskich za granicą? Jak przejąć zagraniczny spadek? Z reguły decyduje o tym prawo obowiązujące w kraju, w którym zmarł

Pasażer pijanego bez szans na duże odszkodowanie

do szpitala. Wypłacone mu odszkodowanie zostało pomniejszone o 70 proc. Z kolei po zadośćuczynienie za zmarłego męża aż 16 lat po wypadku zgłosiła się kobieta. Jej mąż jechał jako pasażer z pijanym kierowcą. Wcześniej razem pili - zmarły pasażer miał 2,5 promila, a kierowca - 3,3 promila. Kierowca

Musi spłacić długi dalekiego krewnego. Rodzina się zrzekła, on był wtedy niepełnoletni

kredytu, zmarł cztery lata temu. Niedługo potem SKOK sprzedał swoje roszczenia firmie windykacyjnej, która teraz postanowiła je odzyskać od spadkobierców. - Jeśli zmarły miał zobowiązania finansowe, to ich spłacenie przypada najbliższej rodzinie, czyli rodzicom, dzieciom, a także rodzeństwu - tłumaczy

Czy warto być w PPK? Oszczędzanie na przyszłość

proc. oszczędności na pokrycie wkładu własnego będzie mógł skorzystać tylko taki uczestnik PPK, który w dniu złożenia wniosku nie będzie miał ukończonych 45 lat. Dziedziczenie Po naszej śmierci pieniądze zaoszczędzone w PPK nie przepadną. Jeśli zmarły miał żonę/męża, połowę pieniędzy przejmie małżonek

Mieszkania komunalne z nowymi zasadami. W życie weszły korzystne przepisy dla lokatorów

zawiadomienie wraz z terminem, w którym trzeba złożyć dokumenty. W obu przypadkach wraz z wnioskiem musimy złożyć umowę najmu lokalu na czas nieokreślony, decyzję o jego przydziale i zaświadczenie o zameldowaniu. Jeśli o wykup starają się wdowa lub wdowiec, dzieci, konkubent lub konkubina zmarłego najemcy

Czy wybierzemy OFE, czy ZUS będziemy dziedziczyć zgromadzone środki

dalszych zstępnych (wnuki, prawnuki). Jeśli więc do spadku po mężu powołana jest żona zmarłego i jego troje dzieci, to udział spadkowy każdego z nich wynosi jedną czwartą. Gdyby dziedziczyła żona i czwórka dzieci, udział żony wyniósłby jedną czwartą, a udziały dzieci - po trzy szesnaste spadku. Jeśli

Zmarła Barbara Piasecka Johnson, filantropka, wdowa po współwłaścicielu firmy Johnson & Johnson

Jak poinformował serwis Bloomberg Businessweek, Barbara Piasecka-Johnson zmarła 1 kwietnia w Polsce w wieku 76 lat po wieloletniej chorobie. Informację o śmierci miliarderki polskiego pochodzenia potwierdziło jej biuro BPJ Holdings w Princeton w USA. Barbara Piasecka-Johnson nazywana w mediach

Pracownicze Plany Kapitałowe. Jak będziemy oszczędzać na emeryturę? Odpowiadamy na pytania

inwestycjach. Co ze składkami po śmierci? Po naszej śmierci pieniądze zaoszczędzone w PPK nie przepadną, ale będą dziedziczone. Jeśli zmarły miał żonę/męża, to pieniądze przejmie małżonek. Dostanie połowę pieniędzy (albo na swoje konto w PPK, albo w gotówce). A co z drugą połową? Przejmie je osoba, którą

Pracowałeś w Polsce i za granicą? Przysługuje ci emerytura z ZUS

latach pracy w Kanadzie wystąpił o emeryturę z polskiego ZUS. Pobierał ją dwa lata i zmarł. Jego rodzina mieszkająca w Kanadzie (żona, dzieci) mogą wystąpić do polskiego ZUS o rentę rodzinną po zmarłym. I nie ma znaczenia, że rodzina dostanie też rentę rodzinną kanadyjską. Formalności może załatwić za

Jak kupić na atrakcyjnych warunkach mieszkanie zakładowe

(gdy o wykup zabiega bliski zmarłego), * decyzję o ustaleniu prawa do emerytury (gdy starają się o to emeryci). Za każdy rok pracy w przedsiębiorstwie najemca dostanie 6 proc. zniżki, a za każdy rok najmu mieszkania – 3 proc. Łączna ulga nie może przekroczyć 95 proc. ceny lokalu. Taka bonifikata

Nowa ustawa. Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane dostaną 400 zł miesięcznie dodatku

mundurowych i pracowali dla wolnej Polski. Radykalne cięcie świadczeń obejmie też renty rodzinne wypłacane np. żonie czy dzieciom po zmarłym funkcjonariuszu. Ustawa wywołuje kontrowersje, bo obniża emerytury mechanikom czy pracownikom wydziału łączności MSW, a także studentom i słuchaczom Centrum Szkolenia

Wystarczył jeden kupon i zostali milionerami. To, co stało się potem, nie było spełnieniem marzeń

rodziną musiał przeprowadzić się do domu zmarłego ojca. Wygrana: ok. 3 miliony złotych Większość zwycięzców nie chwali się swoją wygraną, niektórzy nie informują o niej nawet najbliższych znajomych. Inaczej było w przypadku Aleksandra, który kilka lat temu wygrał w Lotto prawie 3 mln zł. Gdy wygrana

Emerytura nawet po śmierci, zmiana terminu wypłaty z ZUS, przelewy emerytalne do banku za granicą, czyli vademecum emeryta

uspokaja i zapewnia, że pieniądze nie przepadną: – „W przypadku, gdy świadczenia będą należne – te pieniądze na pewno nie przepadną – zostaną wypłacone najbliższym (żonie, dzieciom) uprawnionym do świadczenia po osobie zmarłej po złożeniu przez nich wniosku”. Zobacz: 

Okręt patrolowy "Ślązak" już na wodzie. Marynarka Wojenna odbudowuje siły na Bałtyku

Matką chrzestną okrętu jest Maria Waga, żona zmarłego w 2008 r. admirała Romualda Wagi. Okręt wejdzie do służby najprawdopodobniej przed końcem 2016 r. Uzbrojenie jest skromne: armata 76 mm, dwa działka 30 mm i wyrzutnie pocisków Grom. Ma 95,5 m długości, 13,5 m szerokości i zanurzenie 3,6 m

Pracownicze plany kapitałowe. Najważniejsze pytania i odpowiedzi związane z nowym programem oszczędzania na emeryturę

umrę przed wypłatą emerytury? Czy przejmie je państwo? Czy może trafią do mojej żony/męża albo dzieci? Po naszej śmierci pieniądze zaoszczędzone w PPK nie przepadną, ale mają być dziedziczone. Jeśli zmarły miał żonę/męża, połowę pieniędzy przejmie małżonek (albo na swoje konto w PPK, albo – jeśli

Komu należy się renta rodzinna

ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. *Żonie, jeśli w chwili śmierci męża ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu (które nie

Gatesowie, Buffettowie, a może Zuckerbergowie? Sprawdź, która para jest najbogatsza na świecie [TOP10]

sprzedawcę świata. James Walton z rodzinnym biznesem związany jest od lat 70-tych, a w 2005 r. zastąpił swojego zmarłego brata na czele sieci Walmart. Na zdjęciu James Walton, nie udało się nam uzyskać wspólnego zdjęcia z żoną. Wartość majątku: 38,5 mld dol. Na 9. miejscu znalazł się twórca i dyrektor

OFE wypłaciły krewnym zmarłych członków prawie 1,2 mld zł

Każdy, kto odkłada na starość w OFE - a robi to już prawie 16 mln Polaków - może wskazać, kto odziedziczy po nim zebrane oszczędności. Połowę zgromadzonych środków dostaje na konto w funduszu żona lub mąż. Resztę (lub całość, jeżeli zmarły nie był żonaty czy zamężny) fundusz płaci w gotówce

Koniec wdowiego grosza? ZUS chce zlikwidować renty dla 50-letnich Polek

zmarłym małżonku 10 lat dłużej. Pracodawcy i związkowcy w opiniach są podzieleni. Zobacz też: Będziemy krócej pracować. Ale jak to się odbije na wysokości emerytur? Pytamy ministrów i... Jeremiemu Mordasewiczowi z Konfederacji Lewiatan, członkowi rady nadzorczej ZUS, pomysł się podoba. Tłumaczy, że nie

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej [PORADNIK]

ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. - Żonie, jeśli w chwili śmierci męża ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu (które

Obniżenie emerytur mundurowych. Jak się bronić przed ustawą dezubekizacyjną

świadczenie będzie podlegać waloryzacji. Cięcie objęło też renty rodzinne wypłacane żonom czy dzieciom po zmarłych pracownikach specsłużb PRL. Rodziny byłych pracowników SB mogą dostawać nie więcej niż 1800-1850 zł brutto. Jaka służba jest karana Obniżki świadczeń mogą się spodziewać osoby, które służyły

Żołnierz zginął na poligonie. Wojsko nie chce wypłacić rodzinie zadośćuczynienia

reprezentującej skarb państwa i armię. Przekonuje on, że służba zawodowego żołnierza zawsze wiąże się z ryzykiem utraty życia i rodzina Adama musiała być na to przygotowana. Prawnik podkreśla, że "sam zmarły akceptował ryzyko, jakie niesie za sobą służba wojskowa, czego dowodem jest jego uczestnictwo w misji

Zostań właścicielem mieszkania zakładowego

, * skrócony odpis aktu małżeństwa (jeśli o mieszkanie starają się wdowiec lub wdowa po najemcy), * skrócony odpis aktu zgonu najemcy (gdy o wykup zabiega bliski zmarłego), * decyzję o ustaleniu prawa do emerytury (gdy starają się o to emeryci). Aby sprzedaż była możliwa, najemca nie może mieć zaległości

Masz ogromny dług, którego nie możesz spłacić? Od przyszłego roku rząd planuje wsparcie dłużników

zmarł. Anna wzięła pierwszy kredyt w wysokości 53 tys. zł, by spłacić zadłużenie zmarłego. Pieniędzy brakowało, więc pani Anna zaciągała kolejne kredyty i pożyczki: w styczniu 2014 r. na kwotę 2,4 tys. zł, w listopadzie 2014 r. na kwotę 119 tys. zł, w maju 2015 r. na kwotę 50 tys. zł, w marcu 2016 r. na

Prezent od rządu: trzynasta emerytura równa dla wszystkich emerytów. Dostaną także bogaci

czytamy, że „w razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia, osobie uprawnionej przysługuje” jeden dodatek. Tak więc jeśli ktoś ma prawo do np. emerytury i zasiłku opiekuńczego, dostanie jeden dodatek 1100 zł. Podobnie będzie z rentami rodzinnymi. Jeśli po zmarłym członku rodziny prawo

Rewolucja w darowiznach. Nie musisz płacić już podatku fiskusowi

był spokrewniony ze zmarłym właścicielem czy nie – będzie zwolniony od podatku od spadków i darowizn (nawet 20 proc.) z tytułu nabycia firmy. Czytaj też: Rosną koszty, rosną ceny mieszkań na rynku

Ważne zmiany dla najemców mieszkań komunalnych. Czynsz może wzrosnąć

, gdy proponuje to urząd, wraz z wnioskiem musimy złożyć umowę najmu lokalu na czas nieokreślony, decyzję o jego przydziale i zaświadczenie o zameldowaniu. Jeśli o wykup starają się wdowa lub wdowiec, dzieci, konkubent lub konkubina zmarłego najemcy, potrzebny będzie skrócony akt małżeństwa lub akt

Odszkodowanie za błąd w leczeniu

śmierć pacjenta, o wypłatę renty może starać się jego rodzina, czyli dzieci i mąż lub żona. Jej wysokość będzie uzależniona od możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego. Renty takiej mogą domagać się także inne osoby bliskie, którym zmarły czy zmarła dobrowolnie i stale dostarczali środków na

Mieszkanie zakładowe i spółdzielcze. Jak zostać jego właścicielem?

przekształcone w spółkę będącą własnością skarbu państwa), zaświadczenie o zameldowaniu, skrócony odpis aktu małżeństwa (jeśli o mieszkanie starają się wdowiec lub wdowa po najemcy), skrócony odpis aktu zgonu najemcy (gdy o wykup zabiega bliski zmarłego), decyzję o ustaleniu prawa do emerytury (gdy starają się o

Podatnicy wszystkich garaży. Zbierzcie się i policzcie sobie podatek

współwłaścicieli garaży są osoby zmarłe. Jedna z pań nie żyje już od dziesięciu lat. - Wyobrażam sobie, co przeżył jej mąż, kiedy dostał pismo, że jego zmarła żona zalega z podatkiem - mówi pani Alicja. Dorota Polak, dyrektorka wydziału podatków kieleckiego urzędu miasta, przyznaje, że w takich sprawach przepisy

Czy ubożsi będą mieli większe szanse na mieszkanie komunalne? Nowe przepisy Narodowego Programu Mieszkaniowego

lokalu na czas nieokreślony, decyzję o jego przydziale, zaświadczenie o zameldowaniu, skrócony akt małżeństwa lub akt zgonu (jeśli o wykup starają się wdowa lub wdowiec, dzieci, konkubent lub konkubina zmarłego najemcy). W urzędzie nasz wniosek zostanie zweryfikowany. Urzędnicy sprawdzą księgę wieczystą

Sprawdź, czy należy Ci się renta rodzinna lub socjalna

się do zakończenia tego roku studiów; - żonie, jeśli w chwili śmierci męża ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu (które nie ukończyły 16 lat, a jeżeli się uczą - 18 lat). Ważne

PiS przegłosował ustawę o PPK. Opozycja: To skok na kasę Polaków. Jak będziemy oszczędzać - co wiemy o dodatkowej składce na emeryturę?

przepadną, ale mają być dziedziczone. Jeśli zmarły miał żonę/męża, połowę pieniędzy przejmie małżonek (albo na swoje konto w PPK, albo – jeśli taka będzie jego wola – w gotówce). A co z drugą połową? Przejmie je osoba, którą pracownik wskaże jako uposażoną (może to być dowolna osoba

Od przyszłego roku więcej odłożymy na emeryturę. Rząd wprowadza dodatkową emeryturę z PPK

mają być dziedziczone. Jeśli zmarły miał żonę/męża, połowę pieniędzy przejmie małżonek (albo na swoje konto w PPK, albo – jeśli taka będzie jego wola – w gotówce). Drugą połowę przejmie je osoba, którą pracownik wskaże jako uposażoną (może to być dowolna osoba, nawet spoza rodziny). &ndash

Bez kancelarii odszkodowawczych ubezpieczyciele wypłacaliby poszkodowanym grosze. Zamiast 5 tys. zł wywalczył 250 tys. zł zadośćuczynienia

;zmarł tragicznie”. Mają swoich ludzi w policji i pogotowiu. Mężczyzna, który w tragiczny sposób stracił żonę, postanowił skorzystać z oferty kancelarii dopiero wtedy, kiedy się dowiedział, że od ubezpieczalni może liczyć tylko na 10 tys. zł rekompensaty. Zdawał sobie sprawę, że jeśli skorzysta z

Kolejne dymisje po "Panama papers". Hiszpański minister rezygnuje

majątkiem. W odpowiedzi tysiące Islandczyków wyszły na ulice Reykjaviku. Ostatecznie Gunnlaugsson podał się do dymisji. Z "Panama papers" gęsto się musi tłumaczyć brytyjski premier David Cameron. Ze spółek w rajach korzystał bowiem jego zmarły ojciec. A jak się później okazało, udziały w

Rewolucja w emeryturach

zmarłego małżonka. SLD uważa, że to za mało, i proponuje tzw. dodatek dla wdów i wdowców. Po śmierci męża lub żony można byłoby dostać - prócz swojej emerytury - także 25 proc. emerytury małżonka. Byłby też drugi wariant. Przechodzimy na rentę rodzinną po zmarłym - na obecnych warunkach, a więc dostajemy

Wojna o zadośćuczynienia. Ubezpieczyciele kontra kancelarie odszkodowawcze

grosza zadośćuczynienia. Dopiero wtedy bowiem do kodeksu cywilnego wpisano pojęcie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, które sąd może przyznać rodzinie zmarłego. Jednak według Sądu Najwyższego i sądów rejonowych rodziny ofiar sprzed 2008 r. również powinny dostać rekompensatę za krzywdy i ból związany

Uwaga na łowcę mieszkań, bo możesz stracić wszystko. Tak jak pan Janusz

Marcin P. i Katarzyna P. [ZDJĘCIA] Biznesmen zaproponował układ - Moje problemy zaczęły się w 2009 r. od samobójstwa pasierba. Kilka miesięcy później na raka zmarła mi żona. Zacząłem pić, popadałem w coraz większe długi - opowiada Kowalski. - Zadłużyłem mieszkanie komunalne, które zajmowałem przy ul

Jak się starać o rentę rodzinną i socjalną

społeczne. Którzy członkowie rodziny mają szansę na rentę rodzinną? Prawo do niej przysługuje tylko: - Dzieciom zmarłego do ukończenia przez nie 16. roku życia lub 25. roku życia, jeśli się uczą (ta zasada dotyczy również dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobionych). Uwaga! Jeżeli dziecko

Komornik za długi w rodzinie. Kto ma spłacać czyje długi?

rodzicielskiej nad córką. Teraz dziewczyna ma 21 lat, uczy się i dostaje alimenty z Funduszu Alimentacyjnego. Ojciec nigdy nie płacił, dostał nawet za to dwa wyroki, po 10 miesięcy każdy, z których jeden odsiedział. Rok temu zmarła ciotka ojca. Zostawiła niespłacony kredyt i żadnego majątku. Bank szuka

Katastrofa smoleńska. Nowe pieniądze dla rodzin ofiar. Komu i ile płaci resort Antoniego Macierewicza?

Mąż zmarłej senator PiS Joanny Fetlińskiej Włodzimierz i jej syn Bartosz żądali po 750 tys. zł. Na mocy wczorajszego porozumienia państwo wypłaci im po 200 tys. zł. W środę na portalu OKO.press i w "Wyborczej" ujawniliśmy, że od kilku miesięcy do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście

Jak króliki doświadczalne

styczniu 2010 r. 13-letnia Sarita Kudumula z biednego stanu Andhra Pradesh w południowo-wschodnich Indiach straciła przytomność. Zmarła w drodze do szpitala, a sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było... samobójstwo. Rodzice dziewczynki w to nie uwierzyli. Ich podejrzliwość wzbudziło to, że dopiero

Panama Papers - śledztwo "Süddeutsche Zeitung" i ICIJ. Łupienie świata w cieniu palm

kontrolowali spółki na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, Cyprze czy Seszelach. Z usług spółek w rajach podatkowych korzystał też zmarły ojciec Davida Camerona, premiera Wielkiej Brytanii, skądinąd wielkiego zwolennika reformy rajów podatkowych. I rodzina Xi Jinpinga, przywódcy Chin, który poprzysiągł walkę z

Zmiany na szczycie. Oto najnowszy ranking najbogatszych Polek [TOP10]

Biopaliwa - Bioagra - Oil. Majątek: 2,7 mld zł. Po latach na szczycie listy najbogatszych Polek, była żona zmarłego niedawno biznesmena i najbogatszego człowieka w naszym Kraju - Jana Kulczyka, spadła na 2. pozycję. Do Grażyny Kulczyk należy m.in. Stary Browar w Poznaniu oraz liczne nieruchomości w

Długi króla puchu. Posłanka PiS przejmuje spadek po mężu-biznesmenie, ale nie spłaca wierzycieli

spółki Mielewczyka Polskie Pierze i Puch. - Jestem skromnym polskim przedsiębiorcą, który od lat nie może wyegzekwować należności od firmy tragicznie zmarłego męża posłanki, a obecnie od niej samej jako jego spadkobierczyni - pisze Bik. - Stałem się ofiarą szczegółowo zaplanowanego oszustwa. Bik opisuje

Mundurowi, księża, górnicy, rolnicy już dziś mają superprzywileje emerytalne. A PiS będzie je jeszcze zwiększał. Jak?

służb mundurowych i pracowali dla wolnej Polski. Kara spotka m.in. lekarzy pracujących w szpitalach resortowych MSW, jeśli byli na etacie funkcjonariuszy. Radykalne cięcie świadczeń obejmie też renty rodzinne wypłacane np. żonie czy dzieciom po zmarłym funkcjonariuszu. Obniżonej emerytury nie będą mieli

Potrącą część naszej pensji na dodatkową emeryturę

ubytek trzeba spłacić w ciągu 15 lat. Co z dziedziczeniem oszczędności? Po naszej śmierci pieniądze zaoszczędzone w PPK nie przepadną, ale mają być dziedziczone. Jeśli zmarły miał żonę/męża, połowę pieniędzy przejmie małżonek (albo na swoje konto w PPK, albo – jeśli taka będzie jego wola – w

Kancelaria, z której wyciekły dokumenty "Panama papers", grozi pozwami

problemy miał premier Wielkiej Brytanii. David Cameron najpierw zaprzeczał, że miał udziały w funduszu powierniczym utworzonym i zarejestrowanym na Bahamach przez jego zmarłego ojca. Potem się do tego przyznał, ale dodał, że udziały sprzedał, zanim objął tekę szefa rządu. Stanowisko zachował. Tłumaczyć

"Panama papers": znana z "Harry'ego Pottera" aktorka Emma Watson ma spółkę w raju podatkowym

Cameron najpierw zaprzeczał, że miał udziały w funduszu powierniczym utworzonym i zarejestrowanym na Bahamach przez jego zmarłego ojca. Potem się do tego przyznał, ale dodał, że udziały sprzedał, zanim objął tekę szefa rządu. Stanowisko zachował. Tłumaczyć musiał się w swoim kraju prezydent Ukrainy Petro

Ziemia w spadku? Zadbaj o prawa spadkobierców

pierwszej kolejności. Oczywiście brak testamentu i brak zapisu windykacyjnego będą oznaczały, że majątek zmarłego trafi do spadkobierców niejako w całości. Spadkobiercy ustawowi nabędą wspólnie wszystkie składniki majątku wchodzące do spadku, a udział każdego z nich w tym spadku będzie określony w formie

Wielka obniżka emerytur mundurowych

. – będzie wynosić ok. 3 proc.). Radykalne cięcie świadczeń objęło też renty rodzinne wypłacane np. żonom czy dzieciom po zmarłych pracownikach specsłużb PRL. Mogą dostawać nie więcej niż ok. 1800-1850 zł brutto. Jaka służba jest karana Obniżki świadczeń mogą się spodziewać osoby, które służyły

Jak zabezpieczyć majątek w małżeństwie [PORADNIK]

mieszkaniu, samochód i inne składniki majątku osobistego drugiemu. Ten drugi z kolei swoje udziały w ich wspólnym mieszkaniu i majątek powinien zapisać pierwszemu. Dzięki temu jeśli jeden z partnerów umrze, drugi przejmie jego majątek. Oczywiście w kolejce do zachowku może się tu ustawić rodzina zmarłego

Jan Kulczyk, najbogatszy Polak, nie żyje. ?To był drobny zabieg, w środę miał wyjść ze szpitala"

świata. Oto majątek zmarłego Jana Kulczyka » Jan Kulczyk - działalność Kulczyk był założycielem Polskiej Rady Biznesu (był jej prezesem dwukrotnie). Inwestował też w kulturę - przekazał np. 20 mln zł na budowę Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Kulczyk powtarzał, że miał szczęście, bo

Kogo dotknie obniżka emerytur mundurowych

po funkcjonariuszach będą dostawać obniżone renty rodzinne? Tak. Radykalne cięcie świadczeń obejmie renty rodzinne wypłacane np. żonom czy dzieciom po zmarłych pracownikach specsłużb PRL. Będą dostawać nie więcej niż ok. 1800-1850 zł brutto. Kto konkretnie będzie miał obniżone świadczenie? Obniżki

Wielka obniżka emerytur mundurowych. Dezubekizacja, czyli zero procent za każdy rok służby w organach PRL

Polski. Radykalne cięcie świadczeń obejmie też renty rodzinne wypłacane np. żonom czy dzieciom po zmarłych pracownikach specsłużb PRL. Byli funkcjonariusze organów bezpieczeństwa PRL nie będą mogli dostawać więcej niż wynosi średnia emerytura lub renta wypłacana przez ZUS. Emeryci – do 2100 zł

Olgierd Łukaszewicz wypowiedział wojnę lombardziarzowi rujnującemu ludzi. Pomogli Duda i Seremet

, że pieniądze oddała, a Wiesław B. - że nie, więc mój dom jest teraz jego. Sądowa walka o dom trwała kilkanaście lat. W tym czasie zmarła zarówno znajoma, która pożyczała pieniądze, jak i notariusz. Sprawę wygrał jak zwykle właściciel lombardu. Witold ma wyznaczoną datę opuszczenia domu. Wiesław B

Sala bankietowa, fryzjer, pralnia, apteka. To nie jest zwykły dom starców

., w 1995 roku zmarła mu żona, potem córka założyła rodzinę i zamieszkała na piętrze, a gdy jej córka założyła rodzinę, zaczęły się spory. - Wnuczka miała pretensje, że brudzę w kuchni. A przecież jak się gotuje, to się brudzi. A ja lubię gotować - mówi pan Stefan. W nowym bloku wykupił tylko obiady

Mieszkanie zakładowe i spółdzielcze na własność [PORADNIK]

; ** skrócony odpis aktu małżeństwa (jeśli o mieszkanie stara się wdowiec lub wdowa po najemcy); ** skrócony odpis aktu zgonu najemcy (jeśli o wykup zabiega bliski zmarłego); ** emeryci muszą dostarczyć decyzję o ustaleniu prawa do emerytury. Uwaga! Aby starać się o wykup mieszkania, nie możemy mieć zaległości

5 mln osób nie złożyło jeszcze wniosku o wyliczenie kapitału początkowego

przez 14 lat przed reformą, upadł. Od roku nie może zdobyć dokumentów płacowych. Z jej wyliczeń wynika, że jeżeli ich nie znajdzie, na starość będzie dostawać o 220 zł brutto mniej, niż powinna. Inni są w podobnej sytuacji. Jolanta Louchin zapewnia, że zgłaszają się też żony, dzieci zmarłego w wypadku

Ile warta jest śmierć? Ludzie idą do sądu po wyższe odszkodowania

stopniować? - Nie tylko można, ale trzeba. Obiektywną przesłanką do "wyceny" krzywdy jest wiek zmarłego i wiek osób uprawnionych do odszkodowania. Kwota 250 tys. zł jest może i odpowiednia, ale skoro płacimy ją każdemu, to małym dzieciom powinno się zapłacić więcej. Krzywda dzieci, które już w

Jak wygrać w Lotto? Szansa mniejsza niż jeden na milion

. Pieniądze wydawał na cele własne i charytatywne, a dwukrotnie okradziono go na kwoty 500 tys. i 200 tys. dol. Nie ułożyło mu się też w życiu osobistym. Po wygranej rozwiódł się z żoną i popadł w alkoholizm. 17-letniej wnuczce przelewał 2,1 tys. dol. miesięcznie. Dziewczyna i jej chłopak zmarli w wyniku

Spadek? Nie, rezygnuję

). Jeśli więc do spadku po mężu powołana jest żona zmarłego i jego troje dzieci, to udział spadkowy każdego z nich wynosi 1/4. Gdyby dziedziczyła żona i czwórka dzieci, udział żony wyniósłby 1/4, a udziały dzieci - po 3/16 spadku. Jeśli spadkodawca nie miał dzieci, dziedziczą jego małżonek oraz rodzice. W

Kto wyrządził drugiemu szkodę...

r. Wojciech Ruminkiewicz ma żonę, 10-letniego syna i o dwa lata starszą córkę. Prowadzi w Koninie lombard, na brak pieniędzy nie narzeka, wolne środki inwestuje w nieruchomości. W tym samym budynku wypożyczalnię kaset wideo prowadzi Krzysztof Fret. To były koniński sędzia, który pracę porzucił trzy

Andrzej Urbański nie żyje. Był m.in. wiceprezydentem Warszawy i szefem TVP

Kamil Durczok, były prezenter "Wiadomości" TVP i "Faktów" TVN: Zmarł Andrzej Urbański. Mądry, niezacietrzewiony człowiek, który rozumiał, czym są, a czym mogą być media publiczne. Wielki żal. RIP— Kamil Durczok (@durczokk) 20 maja 2016 Andrzej Urbański, zastępca Lecha