żołnierzy zawodowych

danton

Od 3 tys. do niemal 15 tys. zł. Tyle wynosi średnie wynagrodzenie polskich żołnierzy. Sprawdź, ile zarabiają żołnierze w zależności od stopnia

Od 3 tys. do niemal 15 tys. zł. Tyle wynosi średnie wynagrodzenie polskich żołnierzy. Sprawdź, ile zarabiają żołnierze w zależności od stopnia

Z badań CBOS wynika, że Polacy uważają, że zawodowi wojskowi powinni zarabiać ok. 5862 zł miesięcznie. A ile dostają w rzeczywistości? Uposażenie zasadnicze oficerów w stopniu majora zaczyna się od 4520 zł brutto, natomiast podstawowa pensja Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wynosi prawie 15000zł. Dodatkowo wojskowi dostają wiele innych świadczeń pieniężnych. Sprawdź, ile zarabiają polscy żołnierze.

Przywileje emerytalne tylko dla wybranych

Rolnicy, sędziowie, prokuratorzy, żołnierze, policjanci, górnicy - niektóre grupy zawodowe wciąż mają w Polsce specjalne systemy emerytalne. Rząd częściowo chce je ograniczyć.

Rzad przyjął nowelę ustawy tzw. okołobudżetowej na 2020 r.

żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży

Art. 324 KK

  Art. 324. § 1. Środkami karnymi stosowanymi wobec żołnierzy są także: 1)obniżenia stopnia wojskowego 2) wydalenie z zawodowej służby wojskowej, 3) degradacja. § 2. Wobec żołnierzy służby zasadniczej nie orzeka się środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 7. Art. 324. § 1

Przepisy dot. nakazu zakrywania ust i nosa mają obowiązywać do odwołania

stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności. Nie muszą tego robić także osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i na targowiskach (straganach

PGZ: A. Kensbok powołany na prezesa, w zarządzie też M.Pietrzyk i H. Stępniewicz

przedsiębiorstw. Karierę zawodową rozpoczynał w Fund.1 NFI, gdzie wspierał wdrożenia projektów restrukturyzacyjnych. W kolejnych latach zarządzał spółką Hygienika, która po reorganizacji została wprowadzona na GPW (2002-2005), a także pełnił funkcję prezesa Zakładów Naprawczych Lokomotyw Elektrycznych w Gliwicach

Art. 323 KK

uroczystościach i paradach organizowanych w jednostce wojskowej lub z udziałem jednostki. § 3. Wymierzając karę ograniczenia wolności wobec żołnierza innej służby niż zasadnicza lub pełniona w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, sąd orzeka obowiązek pozostawania w określonym miejscu w czasie

Art. 338 KK

zawodowych, okresowej służby wojskowej oraz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, a także do oficerów i podoficerów rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe Art. 338. § 1. Żołnierz, który samowolnie opuszcza swoją jednostkę lub wyznaczone miejsce przebywania albo samowolnie poza nimi pozostaje

Sejm przyjął ustawę zwiększającą wydatki na Siły Zbrojne do 2,5% PKB w 2030 r.

żołnierzy zawodowych, m.in. w związku z trwającym procesem formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Powyższe przedsięwzięcia wymagają odpowiedniego finansowania, dlatego jest niezbędne przeznaczanie na obronność co najmniej 2% PKB, liczonego według metodologii NATO już od 2018 r. oraz stopniowe zwiększanie

Dla kogo wyższa pensja w 2020 r.? Emeryci też dostaną więcej

Dla kogo wyższa pensja w 2020 r.? Emeryci też dostaną więcej

staż pracy, czyli pracujących stosunkowo krótko, kształtuje się na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę i jest corocznie podwyższane. Jednocześnie pracownicy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym otrzymują wynagrodzenie w takiej samej wysokości, bo wlicza się do niego wynagrodzenie zasadnicze i

Żołnierz zginął na poligonie. Wojsko nie chce wypłacić rodzinie zadośćuczynienia

Żołnierz zginął na poligonie. Wojsko nie chce wypłacić rodzinie zadośćuczynienia

reprezentującej skarb państwa i armię. Przekonuje on, że służba zawodowego żołnierza zawsze wiąże się z ryzykiem utraty życia i rodzina Adama musiała być na to przygotowana. Prawnik podkreśla, że "sam zmarły akceptował ryzyko, jakie niesie za sobą służba wojskowa, czego dowodem jest jego uczestnictwo w misji

"Rz": Armia bez żołnierzy

Gazeta zauważa, że z jednej strony prezydent proponuje budowę obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, z drugiej jednak topnieje siła ludzka armii, do cywila masowo uciekają oficerowie i podoficerowie. Dodatkowo w wojsku narasta niechęć między żołnierzami zawodowymi i a tymi z Narodowych Sił

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

Chory? Jedź do sanatorium. Zapłaci ZUS

 (chodzi o prowadzących firmę), duchownym, osobom odbywającym służbę zastępczą. Dodatkowo świadczenie należy się osobom, które są niezdolne do pracy z powodu wypadku przy pracy lub które zapadły na chorobę zawodową. Świadczenie rehabilitacyjne. Kto nie dostanie Świadczenia rehabilitacyjnego nie

Odrodzenie szkolnictwa zawodowego w Polsce

dwa światy: szkolnictwa zawodowego i pracodawców. - Wiele pozostało do zrobienia, ale zmiany, które zaproponowaliśmy, służą odbudowie szkolnictwa zawodowców - mówiła Joanna Kluzik-Rostkowska. Z tezą tą zgodzili się inni uczestnicy debaty, podkreślając, że rozpoczęta przez MEN akcja "Rok

Jakie podwyżki czekają mundurowych w przyszłym roku? Sprawdź, kto otrzyma wyższą pensję

Jakie podwyżki czekają mundurowych w przyszłym roku? Sprawdź, kto otrzyma wyższą pensję

3,45. Wtedy wzrost średniego uposażenia wojskowego byłby mniejszy – z 4873 zł do 5254 zł, czyli o 381 zł. Jeszcze nie wiadomo, na który wariant zdecyduje się rząd. Do konsultacji musi jeszcze pójść projekt rozporządzenia MON w sprawie stawek uposażeń żołnierzy zawodowych. W rozporządzeniu szef

Podwyżki dla nauczycieli, pielęgniarek i urzędników. O ile wzrosną pensje?

Podwyżki dla nauczycieli, pielęgniarek i urzędników. O ile wzrosną pensje?

tej sumy 490 mln zł przeznaczy na zwiększone uposażenia i wynagrodzenia. Prezydent Andrzej Duda podpisał już projekt rozporządzenia w sprawie podwyżek w wojsku. Wynika z niego, że od stycznia 2017 roku żołnierze dostaną średnio 380 zł brutto więcej. Przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych stanowi

Zmiany w emeryturach mundurowych. Co zmienia ustawa dezubekizacyjna?

Zmiany w emeryturach mundurowych. Co zmienia ustawa dezubekizacyjna?

, by policjanci, żołnierze i strażacy, którzy pracują w warunkach nie zagrażających życiu i zdrowiu, stracili wszelkie przywileje emerytalne. W podsumowaniu debaty Zakład tak uzasadniał rekomendację: "Zwolnienie ze służby w rzeczywistości wiąże się często z kontynuowaniem pracy zawodowej przy

MIR: Porozumienie z MON, AMW, KZN usprawni przekazywanie gruntów dla Mieszkanie+

nieruchomości, którymi zainteresowany jest Krajowy Zasób Nieruchomości, a których przekazanie nie koliduje z realizacją zadań AMW oraz potrzebami bezpieczeństwa i obronności państwa, - zabezpieczy interes MON w realizacji przez AMW zadań związanych z zabezpieczeniem potrzeb mieszkaniowych żołnierzy

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą świadczenia 'Emerytura+'

;kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; - świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin; - świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1

Wydatki na obronność będą rosły do 2% PKB w 2018 r. i do 2,1% PKB w 2020 r. 

stanu etatowego Sił Zbrojnych RP do 200 tys. żołnierzy.  "Obecnie obowiązujący limit  (150 tys. stanowisk) jest niewystarczający, zważywszy na formowanie się Wojsk Obrony Terytorialnej. Dlatego w ramach nowego limitu nie więcej niż 130 tys. etatów ma być przeznaczone dla żołnierzy

Komu należy się 13. pensja?

Komu należy się 13. pensja?

dodatkową pensję dla pracowników cywilnych wojska, policji czy straży pożarnej. Ale, jak można przeczytać w dalszej części, „ustawy nie stosuje się do żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego

PGZ: Michał Stachura został nowym prezesem Autosanu

tytuł Executive Master of Business Administration, podano także. "Michał Stachura posiada doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem zdobyte w prywatnych spółkach działających w branży informatycznej. Ma także kilkuletnie doświadczenie w pracy w

Awans nauczyciela wydłuży się z około 10 do 15 lat. Trudniej o podwyżki

Model awansu zawodowego nauczycieli, który ma służyć wspomaganiu ich rozwoju i poprawie jakości oświaty, powstał w 2000 r. Do tej pory wprowadzane były w nim jedynie drobne korekty – od tego roku zostanie radykalnie zmieniony, a przede wszystkim – wydłużony. Stopnie awansu pozostają bez

MON: Wydatki na obronę wzrosną do 2,2% PKB w 2020 r., a docelowo do 2,5% w 2030

tym prowadzona jest modernizacja techniczna Sił Zbrojnych oraz zwiększenie stanu osobowego żołnierzy. W związku z powyższym realizowane są inwestycje określone w programie wieloletnim 'Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w ramach programów operacyjnych', które zostały

Żołnierze nie będą więcej zarabiać

także żołnierze zawodowi. Poza tym wojskowi w tym roku już dostali podwyżki. Szef MON przypomniał, że w tym roku - mimo ograniczonego budżetu - zarobki żołnierzy wzrosły średnio o prawie 7 procent. Zdaniem ministra Klicha to przyzwoity wzrost. Minister obrony powiedział, że resort przeprowadził badania

Władza liczy się z silnymi. Z wdowami - nie

Polki, które ubiegają się o rentę wdowią, zazwyczaj bardzo krótko pracowały zawodowo, bo wychowywały dzieci i prowadziły dom. Często do tego zmuszone, bo brak było w okolicy żłobka, przedszkola czy świetlicy szkolnej, w której po lekcjach ich dzieckiem mógłby zajmować się doświadczony opiekun

"DGP": Różne systemy emerytalne kosztują nas miliony

Gazeta pisze, że w Polsce kilkanaście grup zawodowych nie jest objętych powszechnym systemem emerytalnym. Albo nie płacą oni w ogóle składek, albo opłacają je w niewspółmiernie niskiej wysokości w stosunku do otrzymywanych później świadczeń. Większość z nich może też odejść na świadczenia

Prezydent podpisał ustawę o świadczeniu dla niezdolnych do samodz. egzystencji

, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 288 i 730), z wyjątkiem art. 47 tej ustawy; 3)     ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 289 i

Projekt ustawy o 13. emeryturze w Sejmie. Kto jeszcze, oprócz emerytów, dostanie w tym roku podwyżkę?

nadal pracować, będą mieli wypłacany dodatek od 1500 do 2500 tys. zł brutto. Od 1 stycznia 2020 roku podwyżkę dostali też żołnierze. Wszystko dlatego, że wzrósł tzw. mnożnik kwoty bazowej z 3,63 do 3,81. A to oznacza, że przeciętna pensja wraz z dodatkami wzrosła o 576 zł brutto. Prokuratura i sądy W

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

dostać świadczenie rehabilitacyjne, trzeba złożyć wniosek na druku ZUS Np-7 w swoim oddziale ZUS. Do wniosku dołączamy: *zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza prowadzącego, *wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10); nie jest wymagany, jeżeli niezdolność do pracy

Mundurowi grożą: odejdziemy ze służby, jeśli zabierzecie nam przywileje emerytalne

biorą udział w akcjach zagrażających życiu czy zdrowiu, i na tych pracujących w administracji. Policjanci, żołnierze, strażacy "zza biurek" byliby traktowani jak zwykli urzędnicy. Musieliby pracować tak jak pozostali Polacy do 67 lat - a gdy PiS obniży wiek emerytalny do 60 (kobiety) lub 65

Projekt budżetu 2017: Wydatki na obronę narodową to 37,35 mld zł, tj. 2,01% PKB

wyposażenia, energii oraz środków żywności - 7 100 525 tys. zł; - emerytury i renty dla byłych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy - 6 609 339 tys. zł; - pozostałe wydatki bieżące - 1 573 595 tys. zł; - dotacje na zadania związane z obronnością - 1 184 788 tys. zł

Polska armia się zbroi i przejada miliardy złotych

niespełna 3 mld zł przebijają kwoty wydawane na bieżące płace, które pochłaniają blisko jedną czwartą budżetu, czyli 7,9 mld zł. W tym roku średnie wynagrodzenie żołnierza zawodowego wynosi 4261 zł brutto miesięcznie, pracownik służby cywilnej zarabia 3559 zł, a pozostali pracownicy - 2691 zł. Jak

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne

chorobę zawodową. Na świadczeniu rehabilitacyjnym nie wolno dorabiać Komu się nie należy Świadczenia rehabilitacyjnego nie dostanie osoba, która ma prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla

Polska krajem biurokracji. Zamiast ciąć etaty, rośnie armia urzędników

też do niej żołnierzy zawodowych i pracowników sektora obowiązkowych ubezpieczeń społecznych) Polska zajmuje obecnie 12. miejsce w UE, a odsetek pracujących w administracji wzrósł z 6,2 do 6,8 proc. Ilu dokładnie mamy w Polsce urzędników? Z wyliczeń GUS wynika, że obecnie jest ich aż 443,1 tys. (bez

Emeryci, nauczyciele, urzędnicy, mundurowi, pielęgniarki. Kto dostanie podwyżkę w 2017 roku?

nie otrzymywała podwyżek od 2010 r. Wyjątkiem byli nauczyciele, którzy mieli podwyżkę w 2012 r. (w zależności od stopnia awansu zawodowego - od 83 zł do 114 zł) i mundurowi, którym rząd Donalda Tuska postanowił wypłacić np. w 2012 r. dodatkowo po 300 zł brutto. Odmrożenie płac nastąpiło w 2016 r., gdy

Mundurowi, księża, górnicy, rolnicy już dziś mają superprzywileje emerytalne. A PiS będzie je jeszcze zwiększał. Jak?

Premier Beata Szydło z rewolucją w systemie emerytalnym czekała na ustalenia tzw. przeglądu emerytalnego. ZUS od czerwca 2016 r. zorganizował 24 debaty z ekspertami, związkowcami i pracodawcami . I w końcu pod koniec ubiegłego roku zaproponował, aby policjanci, żołnierze i strażacy stracili

Celnicy jak policjanci: kolejna grupa zawodowa uzyska superprzywileje emerytalne. Prezydent podpisał ustawę

ostatecznie rozstrzygać, jaki charakter miała służba danego pracownika – mówi szef Związku Zawodowego „Celnicy” Sławomir Siwy. Inne reguły będą dotyczyć funkcjonariuszy przyjętych do służby od 2013 r. Oni, aby przejść na emeryturę, będą musieli mieć przepracowane 25 lat i ukończone 55 lat

PiS Trybunałowi Konstytucyjnemu zabiera, "świętych krów" nie rusza

konstytucji i orzekają, że kolejne ustawy PiS o TK łamią ustawę zasadniczą. Senator PiS Jan Maria Jackowski zapewnia jednak, że zabranie przywilejów sędziom nie ma nic wspólnego z szukaniem rewanżu. - To nie zemsta, to walka z Bizancjum, które się wytworzyło wśród różnych grup zawodowych - mówi. Nie

Rostowski przegrał. Mundurówki w wersji light?

. - z 4,1 mld zł do 5,4 mld zł, z kolei w resorcie spraw wewnętrznych w okresie tym odnotowano wzrost o blisko 53 proc. - z 4 mld zł do 6,1 mld zł. I cały czas rosną, bo wzrasta liczba byłych funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych, a także członków ich rodzin uprawnionych do świadczeń emerytalnych i

Twoja emerytura może być wyższa. Wystąp do ZUS o kapitał początkowy

zwolnionym ze służby żołnierzom lub funkcjonariuszom Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej

Jakie podwyżki dostaną nauczyciele, emeryci, renciści, policjanci i żołnierze. Jakie zmiany czekają ich w 2018 r. Komu odebrano przywileje

, jaka po reformie Karty nauczyciela spotkała nauczycieli. I tak od 1 stycznia: - nastąpiła likwidacja dodatku na zagospodarowanie, - mamy nowe zasady awansu zawodowego (awans wydłużony z 10 do 15 lat, powiązany z oceną pracy nauczyciela), - obligatoryjna ocena pracy (trzy lata po otrzymaniu awansu

Rewolucyjne zmiany w rentach żołnierzy i policjantów

trakcie jej trwania albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od jej zakończenia. U żołnierzy zawodowych ten okres będzie dłuższy (niezdolność trzeba wykazać do trzech lat od zakończenia służby). Wysokość renty będzie taka jak dziś, czyli dla osób uznanych za niezdolnych do służby ze znacznym naruszeniem

Dodatki dla policjantów, zmiany emerytalne u celników, koniec Biura Ochrony Rządu, dezubekizacja. Jakie zmiany dla mundurowych?

. I to sądy będą musiały rozstrzygać, jaki charakter miała służba danego pracownika - mówi Sławomir Siwy, szef związku zawodowego Celnicy. Inne zasady będą obowiązywały funkcjonariuszy przyjętych do służby od 2013 r. Aby przejść na emeryturę, będą musieli udowodnić 25 lat pracy i ukończyć 55 lat

Reforma mundurowych od 2013 roku? Na jakich warunkach?

życie - powiedział po spotkaniu Cichocki. Co znajdzie się w projekcie ustawy? Reforma obowiązkowo obejmie tylko funkcjonariuszy, którzy rozpoczną służbę po wejściu w życie ustawy. Obecni policjanci i żołnierze będą mogli wybierać stary lub nowy system. Rząd chce, aby po reformie mundurowi mogli

Przegląd informacji ze spółek

okres trzech lat, podała spółka. PBG w restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H, I, G3, H3 i I3 złożone przez Bank Pekao. Łączna wartość obligacji objętych żądaniem wynosi 47,01 mln zł, podało PBG. Agora porozumiała się ze związkami zawodowymi w sprawie

Reforma emerytalna mundurowych od stycznia 2013 r.?

systemem emerytur mundurowych dla nowych funkcjonariuszy i żołnierzy. Chcielibyśmy opracować i przedstawić projekt ustawy emerytalnej służb mundurowych do 10 stycznia 2012 r., a następnie skierować go do konsultacji społecznych. Mamy nadzieję, że pod koniec stycznia lub na początku lutego przyszłego roku

Jak spółdzielnia generałów zyskała na jednej operacji 20 mln zł. "Dzień bez walki to dzień stracony" [NASZE ŚLEDZTWO]

;Błękitnej Fali" wskazano, że członkami spółdzielni są wyłącznie żołnierze zawodowi, a celem spółdzielni jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych kadry zawodowej oraz ich rodzin - wyjaśnia Małgorzata Golińska, rzecznik prasowy Agencji Mienia Wojskowego. Tylko że w Agencji nikt nie pytał na przykład, czy

Od września wyższa renta socjalna. Sprawdź, na jaką podwyżkę możesz liczyć

powinniśmy kierować go na rentę, ale zapewnić mu kompleksową rehabilitację, pomoc psychologa i doradcy zawodowego. I wskazać, gdzie po leczeniu może dalej funkcjonować na rynku pracy – mówią przedstawiciele ZUS. Dziś renty z tytułu niezdolności do pracy osobno przyznają ZUS, KRUS oraz MON i MSWiA

Podejrzani o ustawianie przetargów dla polskiej armii

Biznesmeni z Wrocławia znaleźli się w grupie 19 osób rozpracowanych przez CBA, który prokuratura wojskowa z Poznania zarzuca współdziałanie przy ustawianiu przetargów. Są wśród nich wysocy rangą żołnierze zawodowi, pracownicy cywilni wojska oraz prywatni przedsiębiorcy z Wrocławia i Świnoujścia

195 zł miesięcznie i polisa na... milion w Raiffeisen Polbank

zawodowych górników, nurków, policjantów, elektryków, osoby pracujące na wysokości, żołnierzy, strażaków, a nawet korespondentów wojennych. Na milion złotych z ubezpieczenia nie ma też szans pracownik fizyczny w rafinerii, tartaku, funkcjonariusz ABW, CBA, CBŚ oraz BOR, pilot oraz stewardesa w samolocie czy

Emerytury mundurowych: mundurowi dłużej w służbie

! Jeżeli ktoś zostanie przyjęty do policji np. 2 stycznia czy 5 lutego 2013 r., ale wcześniej (przed styczniem 2013) pełnił służbę w innej formacji np. w straży granicznej czy był zawodowym żołnierzem, też nic nie straci. Nadal będzie mógł przechodzić na emeryturę na starych zasadach. A co czeka nowo

Rząd proponuje: mundurowi zostaną 25 lat w pracy

Ósmego czerwca - prawdopodobnie już po raz ostatni - zbierze się specjalny zespół rządowych i związkowych ekspertów. Minister Michał Boni i przedstawiciele MSWiA będą negocjować porozumienie z Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Chodzi o reformę systemu emerytalnego policjantów

Zmiany w rentach: socjalnej, rodzinnej i inwalidzkiej. Kto dostanie podwyżki? Ile można dorobić?

zdolny do pracy tylko w 30 proc. W nowym systemie ma być też rozbudowana rehabilitacja. – Jeśli 45-letni mężczyzna przeszedł zawał serca, to od razu po zabiegu nie powinniśmy kierować go na rentę, ale zapewnić mu kompleksową rehabilitację, pomoc psychologa i doradcy zawodowego. I wskazać

Zmiany w rentach dla mundurowych

zakończenia. U żołnierzy zawodowych ten okres będzie dłuższy (niezdolność trzeba wykazać do trzech lat od zakończenia służby). Wysokość renty będzie taka jak dziś, czyli dla osób uznanych za niezdolne do służby ze znacznym naruszeniem sprawności organizmu będzie to 80 proc. podstawy wymiaru, a dla osób

W tej kadencji reforma emerytur mundurowych mniej radykalna

- ripostuje Antoni Duda, szef Związku Zawodowego Policjantów. Nad szczegółami reformy od początku roku pracuje specjalny zespół rządowych i związkowych ekspertów. Minister Michał Boni i przedstawiciele MSWiA rozmawiają z Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych o reformie systemu emerytalnego

Budżet '2016. PiS dokłada w Sejmie pieniędzy swoim. Więcej dla Kościoła i IPN

puli Krajowego Biura Wyborczego. Autorem tej poprawki jest senator Grzegorz Bierecki z PiS, twórca SKOK-ów. Także Bierecki zaproponował w Senacie zwiększenie o 5,4 mln zł budżetu IPN na działalność pionu archeologicznego. - "Żołnierze wyklęci" zbyt długo czekali, by ich groby zostały

Za mundurem faktury sznurem. Ile wydaje wojsko na zakupy?

wykonawcy ma niewielkie znaczenie. Tak było w przypadku szycia mundurów codziennych i wyjściowych dla żołnierzy zawodowych oraz dam i kawalerów orderu Virtuti Militari, które wrocławski WOG zlecił przedsiębiorstwu z Bydgoszczy. Podobnie jest np. z usługami kurierskimi (te obsługuje zwykle Poczta Polska

Komu opłaca się chorować

zawodowych "do urlopu okolicznościowego z tytułu opieki nad członkiem rodziny w wymiarze do dziesięciu miesięcy płatnego w wysokości 75 proc. Uprawnienie to przysługuje tylko żołnierzom zawodowym. Nie przysługuje natomiast funkcjonariuszom innych służb mundurowych ani pracownikom cywilnym. Długość

Cywil z ZUS ma gorzej

- Nie można nam zmniejszać chorobowego, jeśli nie mamy dodatków za służbę w niedzielę, święta, w nocy ani rekompensat za nadgodziny - argumentują mundurowe związki zawodowe. Twierdzą, że przegłosowana ustawa stawia ich w gorszej sytuacji od "zwykłych" pracowników. Związkowcy mówią to, co

Tylko 40 lat pracy to chudszy portfel na starość

(pełną dostaniemy, gdy osiągniemy docelowo 67 lat), ale będzie można na niej dorabiać. I to bez ograniczeń. Cały czas ZUS wypłaca też emerytury pomostowe. Można je dostać nawet w wieku pięćdziesięciu kilku lat. Wcześniej na emeryturę mogą odchodzić też górnicy, policjanci czy żołnierze. Czy z propozycji

W środę decyzja Trybunału Konstytucyjnego o emeryturach specsłużb PRL

Emerytury obniżono "ustawą z dn. 23.01.2009 (DzU 2009 nr 24, poz. 145) o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu

W Sejmie o emeryturach. Emeryci jednak będą mogli dorabiać

jest aktywny zawodowo przez cały rok, w pewnym momencie nie płaci składek? Powinien płacić. Wydaje się jednak, że powinien mieć też z tego powodu wyższą emeryturę. Dyskutujemy o zmianach w ZUS. Tymczasem mamy górników, żołnierzy, policjantów, którzy są poza powszechnym systemem. Inni Polacy

RPO skarży mundurówki do Trybunału Konstytucyjnego

niesprawiedliwego rozłożenia ciężaru reform systemu emerytalnego między poszczególne grupy świadczeniobiorców, ponieważ utrzymanie przez żołnierzy i funkcjonariuszy prawa do emerytury z tytułu tylko 15 lat służby bez względu na jej warunki umożliwia faktyczne skorzystanie z prawa do emerytury w wieku najwyższej

Ważą się losy reformy mundurówek

uwagę nie ostatni miesiąc pracy jak teraz, ale ostatnie 12 miesięcy. To ważne. Dziś pensja mundurowych bywa w ostatnim miesiącu pompowana (awans na pożegnanie). Boni może podeprzeć się wyliczeniami pokazanymi niedawno przez Radę Gospodarczą. Na emerytury i renty dla żołnierzy, policjantów czy

W mundurze wkrótce popracują dłużej

Nowy system emerytalny ruszyłby za rok - 1 stycznia 2012 r. - Jesteśmy już blisko kompromisu. Zgadzamy się w najważniejszych kwestiach - mówi nam Antoni Duda, przewodniczący związku zawodowego policjantów. Ostateczne uzgodnienie reformy ma nastąpić pod koniec stycznia na spotkaniu przedstawicieli

Nie zapłacimy za wasze przywileje

stażem pracy. Co ich oburza? Przywileje emerytalne rolników, górników, policjantów, żołnierzy, sędziów, prokuratorów. Dlaczego? Bo muszą za to płacić. Skoro bowiem wybranym grupom zawodowym pozwalamy po 15 latach pracy odchodzić na emeryturę, obecni pracownicy muszą na ich świadczenie zarobić. "Z

Górnicy z najwyższymi emeryturami. Dwa razy więcej niż średnia

górników to nauczyciele (2270 zł brutto) czy kolejarze (1907 zł brutto). A już prawdziwa przepaść dzieli od górników osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (1657 zł brutto emerytury). Wacław Czerkawski, wiceszef Związku Zawodowego Górników: - Nie przesadzajmy z tymi wysokimi emeryturami. Spotykam

Emerytury mundurowe. Szykują się zmiany

rozmawiają z Federacją Związków Zawodowych Służb Mundurowych o reformie systemu emerytalnego policjantów, żołnierzy, strażaków, strażników granicznych, pracowników więziennictwa. O rezultatach rozmów poinformował nas Antoni Duda. Związkowcy zgadzają się, aby mundurowi pracowali o pięć lat dłużej. A więc

Wielka obniżka emerytur mundurowych

odwołanie do sądu. Musimy mieć argumenty organu, z którymi można będzie podjąć polemikę – tłumaczy Tomasz Oklejak, naczelnik Wydziału ds. Żołnierzy i Funkcjonariuszy w biurze rzecznika. Podstawa wymiaru emerytury wynosi 0 proc. za każdy rok służby w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-90

Zmiany w świadczeniach mundurowych

przypadku żołnierzy zawodowych uposażenie z ostatniego miesiąca pełnienia służby. Gdy niezdolność do służby powstała "wskutek wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z właściwościami lub warunkami służby", wysokość renty z tego tytułu zwiększy się o 10 proc. podstawy jej wymiaru

Armia szykuje wielką wyprzedaż jedzenia

armii zawodowej wyżywienie przysługuje żołnierzom już tylko w szczególnych sytuacjach, np. na poligonie lub podczas misji zagranicznych. W efekcie mniej gotujemy i nie ma potrzeby przechowywać zapasów w magazynach - tłumaczy ppłk Andrzej Lis z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Pieniądze ze sprzedaży

Rewolucyjne zmiany dla mundurowych. Chorobowe już nie będzie się opłacać

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przedstawi dziś rewolucyjny projekt zmian w systemie zwolnień lekarskich dla policjantów, żołnierzy, strażaków, funkcjonariuszy straży granicznej, BOR, CBA i ABW. "Gazeta" poznała go wcześniej. - Zmiany powinny spowodować zwiększenie liczby efektywnie

Uber nie jest przewoźnikiem. "Kierowcy jeżdżą na własną rękę". Oto sposób wroga taksówkarzy na ominięcie przepisów [WYWIAD]

protesty zawodowych taksówkarzy. W ostatnich miesiącach protestowali m.in. Anglicy, Francuzi, Niemcy i Włosi. Dlaczego? Wszyscy boją się odpływu klientów, bowiem przejazdy z Uberem są sporo tańsze niż taksówkami. Czy polscy taksówkarze również boją się nowej konkurencji? Z naszego artykułu wynika, że nie

Rząd "dociska" mundurowych związkowców - dowiedziała się Wyborcza.biz

27 kwietnia miało się odbyć jedno z ostatnich spotkań specjalnego zespołu ekspertów rządowych i związkowych w sprawie emerytur mundurowych. Reforma dotyczy systemu emerytalnego policjantów, żołnierzy, strażaków, strażników granicznych, pracowników więziennictwa, czyli w sumie ponad 250 tys. osób

Mundurowi popracują dłużej? Rada Gospodarcza: 35 lat

strażak - obecni i nowi - ma do emerytury pracować 35 lat (dziś tylko 15). Drugi to prawdziwa rewolucja. Żołnierz czy policjant (również obecni i nowi) byliby w powszechnym systemie i podlegaliby pod ZUS tak jak pielęgniarka czy szewc. Nabyte do tej pory uprawnienia emerytalne wliczano by im jednak do

Mundurówki zliczone - do przywilejów dopłacimy 300 mld zł

Na emerytury i renty dla żołnierzy, policjantów czy funkcjonariuszy UOP, ABW i CBA poszło w ubiegłym roku z budżetu państwa 12,7 mld zł. To mniej więcej tyle samo co na KRUS. Tyle że z emerytur rolniczych korzysta aż 1,4 mln osób, a z mundurowych tylko 387 tys. - wynika z analiz Rady Gospodarczej

Jak się zmienią emerytury mundurowych

konsolidacji i rozwoju premier ogłosił, że mundurowi znajdą się w powszechnym systemie emerytalnym. To by oznaczało, że policjanci, ale też żołnierze przyjęci do służby od 2012 r. mieliby pracować jak reszta Polaków do 60. (kobiety) lub 65. (mężczyźni) roku życia. O wysokości emerytury decydowałyby też ich

Krócej pracujesz, więcej dostajesz

odpoczynek 35-letniego agenta Tomka, najbardziej znanego funkcjonariusza w historii CBA. Będzie dostawał ok. 4 tys. zł emerytury. Inni mundurowi - żołnierze i policjanci - mogą liczyć na 2,8-2,9 tys. zł brutto. Wysokie emerytury mają również górnicy - średnio 3148 zł brutto. - Górnik dużo zarabia, to i płaci

Do sanatorium z NFZ lub ZUS

O wyjazd do sanatorium z NFZ mogą się starać wszyscy chorzy ubezpieczeni w Funduszu. Sanatorium z ZUS jest przeznaczone dla osób czynnych zawodowo, którym choroba może uniemożliwić pracę. Skierowanie Gdy staramy się o wyjazd do sanatorium z NFZ, musimy mieć skierowanie od lekarza, który ma

Opłaca się być policjantem? MSWiA zmienia warunki służby

Rząd chce, aby policjanci i żołnierze przyjęci do służby po 2011 r. pracowali jak reszta Polaków do 60 (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). Dziś mogą odchodzić na emeryturę już po 15 latach pracy. W "Gazecie" Antoni Duda , przewodniczący NSZZ Policjantów, zapewniał, że zgoda na odebranie

Czy emerytury byłych funkcjonariuszy UB i SB będą zmniejszone?

Podstawą prawną jest Ustawa z dn. 23.01.2009 (DzU 2009 nr 24 poz. 145) o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu

Kogo nie można zwolnić przed emeryturą

BOR czy ABW. Niestety, nie mamy dobrych wiadomości. W policji czy w ABW nie ma żadnego czteroletniego okresu ochronnego przed zwolnieniem. Podobnie jest w wojsku - przepisy kodeksu pracy przewidują ochronę przedemerytalną osób pozostających w stosunku pracy, natomiast żołnierze zawodowi pozostają w

Zawody, w których najwcześniej przechodzi się na emeryturę

. roku życia, zaś przyjęci do służby od 2012 r. musieliby pracować dłużej - do 60./65. roku życia (kobiety/mężczyźni). Na zdjęciu powyżej strażak gaszący pożar we Wrocławiu, zaś poniżej strażacy przy wypadku samochodowym w Jaworzynie. Fot. Paweł Małecki / Agencja Gazeta Żołnierze podobnie jak

Czy sąd może zawiadamiać pracodawcę o wyroku?

powiadomiony nie tylko on. Informację o wyroku przesłano też do jego przełożonego w banku. - Popełniłem błąd, nie kwestionuję nałożonej na mnie kary. Ale to zdarzenie nie miało nic wspólnego z moją pracą. Nie jestem zawodowym kierowcą, pracuję w biurze. Na dodatek jechałem prywatnym samochodem - dziwi się pan

Wcześniejsza emerytura nie dla zmieniających pracę

roku. Policjanci, żołnierze, strażacy na emeryturę mogą odchodzić jeszcze szybciej - po 15 latach pracy (wiek nie ma znaczenia). Gdy ktoś przed tym okresem odejdzie ze służby i na przykład założy własną firmę, traci prawo do wcześniejszej emerytury mundurowej czy górniczej. I musi pracować tak samo

Wielka obniżka emerytur mundurowych. Dezubekizacja, czyli zero procent za każdy rok służby w organach PRL

ustawy. Jeżeli IPN udowodni im, że pracowały np. w Resorcie Bezpieczeństwa Publicznego, Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego czy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, będą miały niższe świadczenia. Dotyczy to także osób, które odbywały szkolenie zawodowe w szkołach i na kursach Służby

Młodzi bezrobotni Francuzi pójdą w kamasze, by zdobyć pracę

po to, by po skończeniu szkolenia stali się atrakcyjnymi kandydatami dla cywilnych pracodawców. Ochotnicza służba wojskowa (SMV) będzie też połączona z kursem zawodowym przygotowującym młodzież do pracy w branżach turystycznej i budowlanej. Chętni dodatkowo będą mogli również zrobić kurs prawa jazdy

Jakie przywileje dla seniorów i kombatantów [PORADNIK]

: ** inwalidzi wojenni i wojskowi, ** kombatanci, ** żołnierze i pracownicy w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, ** poszkodowani weterani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, ** Zasłużeni Honorowi

Podwyżki, zmiany i wyższe składki. Co nam szykuje rząd w 2012 roku?

żołnierzy zarabia za mało. Z podwyżki zadowoleni są policjanci. - Jest potrzebna i konieczna - mówi "Gazecie" Antoni Duda, szef związku zawodowego policjantów. Niestety, 300 zł od lipca premier nie przewidział dla innych mundurowych: strażaków, strażników granicznych, pracowników więziennictwa

Zmiany w emeryturach - kto straci przywileje emerytalne?

. "Jednocześnie zauważyć należy, iż wydłużenie okresu służby, a co za tym idzie - mniejsza liczba odejść ze służby, wpłynie na zmniejszenie kosztów rekrutacji i szkolenia nowych funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych" - pisze w uzasadnieniu projektu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Pierwsze

Koniec przywilejów emerytalnych

Biurze Antykorupcyjnym przekroczą w latach 2028-42 ponad 17 mld zł. "Jednocześnie zauważyć należy, iż wydłużenie okresu służby, a co za tym idzie mniejsza liczba odejść ze służby, wpłynie na zmniejszenie kosztów rekrutacji i szkolenia nowych funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych" - pisze w

Co ci się należy po zwolnieniu z pracy

zbiorowych układów pracy. W niektórych firmach odprawy emerytalne są również wręczane w ramach tzw. programów dobrowolnych odejść. Jeszcze inne zasady przy przyznawaniu odpraw mają także niektóre grupy zawodowe, m.in. żołnierze i policjanci. a) żołnierze zawodowi Odprawy przysługują

Czy to już koniec przywilejów emerytalnych?

W exposé Donald Tusk zapowiedział: "Proponujemy przegląd i decyzje dotyczące grup dzisiaj emerytalnie uprzywilejowanych. Dotyczy to mundurówek, górników, prokuratorów i sędziów i księży". Najszybciej, bo już od początku 2012 roku, zmiany obejmą policjantów i żołnierzy. Premier

Obniżenie emerytur mundurowych. Jak się bronić przed ustawą dezubekizacyjną

, naczelnik Wydziału ds. Żołnierzy i Funkcjonariuszy w biurze rzecznika. Odstąpienia od dezubekizacji Dopóki sprawy w sądzie są zawieszone do czasu wydania orzeczenia przez TK, jedyną szansą, aby mieć szybko przywróconą pełną emeryturę, jest odwołanie się do szefa MSWiA. Art. 8a ustawy daje ministrowi

Tusk: Górniku! Pracuj dłużej. Będą demonstracje?

Do tej pory górnicze związki na każdą myśl o zmianach w systemie groziły strajkami i demonstracjami przed Sejmem. Hasło do zmian rzucił premier w opublikowanym w "Gazecie" tydzień temu tekście o planach rządu. Czytamy tam "Po konsultacjach ze związkami zawodowymi zracjonalizujemy

Waloryzacja emerytur i rent 2014

niezdolności do pracy - 647,49 zł (wzrost o 9,57 zł); * Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - 1012,34 zł (wzrost o 14,96 zł); Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - 776,98 zł (wzrost

Waloryzacja emerytur i rent 2012

, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, strażacy), Wojskowego Biura Emerytalnego MON (emerytowani żołnierze) i Biura Emerytalnego Służby Więziennej (pracownicy więziennictwa). Co roku w marcu mają oni zagwarantowaną podwyżkę - tzw. waloryzację. Dzięki niej nie tracą na podwyżkach np. prądu

Kto straci przywileje emerytalne

Rząd chce, aby Polacy pracowali do 67. roku życia. Mężczyźni mają tak długo pracować od 2020 roku, kobiety od 2040. Które z grup zawodowych zachowają specjalne przywileje? Rolnicy Na planowanej reformie emerytur rolnicy nie stracą. Rząd ustalił, że Polacy będą mogli odchodzić na emeryturę wcześniej