żelaza notowania

Na rynkach globalnych rosną ceny metali przemysłowych

Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews/ Superfund TFI) - Ubiegłotygodniowe wzrosty notowań metali szlachetnych odbiły się szerokim echem na globalnych rynkach finansowych. Jednak wśród surowców w tym roku na uwagę zasługują także metale przemysłowe. Na wykresach cen niektórych z nich w styczniu można było

ZM Ropczyce miały 2,7 mln zł zysku netto, 5,95 mln zł EBIT w II kw. 2019

historii zysk netto na poziomie ponad 16 mln zł. Spadek zysku operacyjnego oraz nieznaczne pogorszenie sprzedaży w II kwartale br. to głównie efekt widocznego osłabienia koniunktury gospodarczej szczególnie w branży hutnictwa żelaza i stali w Europie i w Polsce, a także wysokiej bazy porównawczej w

ZM Ropczyce spodziewają się dwucyfrowego wzrostu przychodów w 2018 r.

sprzedaży, a rekordowe wyniki za I kwartał są pierwszym krokiem w tym kierunku. Dobrze wygląda sytuacja we wszystkich segmentach rynku w których działamy, a zwłaszcza w hutnictwie żelaza i stali" - powiedział Siwiec, cytowany w komunikacie. W I kw. 2018 r. ZM Ropczyce wypracowały 89 mln zł

ZM Ropczyce miały 13,75 mln zł zysku netto, 20,41 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

pierwszych 3 miesięcy br. do hutnictwa żelaza i stali zrealizowano sprzedaż na poziomie 48,5 mln zł (+11,9% r/r), hutnictwa metali nieżelaznych 15,3 mln zł (-8% r/r), zaś do przemysłu cementowo wapienniczego rekordowe 30,5 mln zł (+45,8% r/r). "Najważniejszym odbiorcą grupy pozostaje branża hutnictwa

ZM Ropczyce planują dalszy rozwój sprzedaży eksportowej

zwiększenia poziomu sprzedaży" - powiedział Siwiec w rozmowie z ISBnews. Zdaniem prezesa, nie ma tej chwili w Polsce wystarczającego rynku nowych inwestycji w segmentach cementu, wapna, hutnictwa żelaza i stali. Perspektywiczne są jedynie segmenty odlewnictwa i hutnictwa metali nieżelaznych. "

ZM Ropczyce miały 4,5 mln zł zysku netto, 3,84 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

; - powiedział prezes Józef Siwiec, cytowany w komunikacie. W I kwartale 2020 r. wiodącym obszarem działalności technicznej i komercyjnej spółki pozostawało hutnictwo żelaza i stali ze sprzedażą na poziomie 37,4 mln zł (48% udziału w całkowitej sprzedaży spółki). Przychody ze sprzedaży dla 

Creepy Jar: Ponad 400 tys. osób czeka na zakup pełnej wersji gry 'Green Hell'

duża aktualizacja - Mud Building Update. Trafi ona do użytkowników do końca marca. Wprowadza ona m.in. konstrukcje z błota, wykuwanie z żelaza, nowe wyzwania i przedmioty. Od początku premiery w trybie early access "Green Hell" trafił do czołówki bestsellerów platformy Steam. Grę oceniło

Dobre dane nt. handlu zagranicznego Chin wsparciem dla cen surowców

dynamika eksportu, która wyniosła 9,1% w ujęciu rdr przy oczekiwaniach -3,2% rdr. Również dynamika importu na poziomie -1,5% rdr, mimo że pozostała na minusie, była lepsza od spodziewanych -10% rdr. Pozytywne ogólne dane dotyczące handlu zagranicznego wsparły notowania wielu surowców, ponieważ wywołały

Notowania na GPW uzależnione dziś od cen surowców

najbliższych dniach głównym katalizatorem ruchów cen wszystkich aktywów pozostaną rynki surowcowe. Z ostatnich doniesień warto zwrócić uwagę na stabilną inflację w Chinach, na poziomie 2,3% dla CPI. Istotne pozostają jednak przede wszystkim spadające notowania surowców, co ma miejsce pomimo odbicia USD

ZM Ropczyce miały 26,77 mln zł zysku netto, 65,48 mln zł EBITDA w 2018 r.

Józef Siwiec, cytowany w komunikacie. Przychody z segmentu hutnictwa żelaza i stali wyniosły 188 mln zł (+20% r/r), hutnictwa metali nieżelaznych 70 mln zł (+51% r/r), przemysłu cementowo-wapienniczego 65 mln zł (+47% r/r), a przemysłu odlewniczego 21 mln zł (32% r/r). "Od wielu lat

ZM Ropczyce miały 10,58 mln zł zysku netto, 13,38 mln zł EBIT w III kw. 2018 r.

, cytowany w komunikacie. W ciągu trzech pierwszych kwartałów br. spółka odnotowała wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach działalności. Przychody z branży hutnictwa żelaza i stali wyniosły 141,5 mln zł (+28% r/r), hutnictwa metali nieżelaznych 51,4 mln zł (+49% r/r), a przemysłu cementowo-wapienniczego

ZM Ropczyce miało 4,44 mln zł zysku netto, 3,54 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

dziewięciu miesiącach 2019 roku sprzedaż dla hutnictwa żelaza i stali wyniosła ponad 120 mln zł (-15% r/r), dla hutnictwa metali nieżelaznych wyniosła 40,8 mln zł (-21% r/r), a dla branży odlewniczej 14,6 mln zł (-8% r/r). Rekordowe przychody odnotowano w segmencie cementowo-wapienniczym, gdzie sprzedaż

Zysk netto ZM Ropczyce spadł r/r do 11,4 mln zł w 2017 r.

zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,04 mln zł w 2017 r. wobec 244,11 mln zł rok wcześniej. "Wyniki te ukształtowały się pod wpływem znacznego zwiększenia sprzedaży dla większości obsługiwanych przez nas segmentów rynku. Dotyczy to szczególnie hutnictwa żelaza

Polska Grupa Odlewnicza wyemituje obligacje serii A1 o wartości do 42,2 mln zł

największych w Polsce producentów odlewów ze stopów żelaza, przede wszystkim odlewów żeliwnych i staliwnych. W skład grupy kapitałowej wchodzi również kuźnia produkująca odkuwki matrycowe i swobodnie kute. PGO należy do grupy kapitałowej TDJ. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2011 r. (ISBnews)

Zysk netto ZM Ropczyce to 2,5 mln zł w I kw. 2018 r., oczyszczony to 9,4 mln zł

EBITDA wyniósł 16,4 mln zł i był o 79,8% wyższy r/r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 88,97 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 67,49 mln zł rok wcześniej. Spółka zrealizowała sprzedaż na poziomie 43,3 mln zł (+34% r/r) w zakresie obsługi firm z segmentu hutnictwa żelaza i stali, 16,6 mln zł

Cena miedzi systematycznie pnie się w górę

Warszawa, 13.07.2017 (ISBnews/ Superfund TFI) - Bieżący tydzień na rynku miedzi jest okresem powrotu notowań do wzrostów, po słabym ubiegłym tygodniu, w którym dominowała strona podażowa. Podczas poniedziałkowej sesji kupujący pokazali więcej siły, a wtorek i środa przyniosły relatywnie spokojne

Dla dynamiczniejszej fazy wzrostów na GPW kluczowy poziom 2422 pkt na WIG20

, czyli do szczytu z ubiegłego roku. Spółce pomagają znaczne wzrosty notowań na rynkach rudy żelaza i stali, wspierane przez potencjał większego popytu w Chinach. Takie zjawiska są dobre dla cen węgla koksującego. Z drugiej strony, warto zauważyć, że dzisiejsze dane wskazały na delikatne spowolnienie

Zysk netto ZM Ropczyce wzrósł r/r do 4,75 mln zł w I kw. 2017 r.

Siwiec, cytowany w komunikacie. Hutnictwo żelaza i stali pozostało branżą dominującą w strukturze sprzedaży - odpowiada za prawie 49% przychodów grupy. Segment hutnictwa metali nieżelaznych stanowił w pierwszych trzech miesiącach tego roku o 15% udziału w ogólnych przychodach grupy, przemysł cementowo

Zysk netto ZM Ropczyce spadł r/r do 3,71 mln zł w III kw. 2017 r.

w analizowanym okresie wyniósł 15,2 mln zł (+13,8% r/r.), a EBITDA 25,1 mln zł (+9,7% r/r). Wynik netto uplasował się na poziomie 10,8 mln zł (+11,6% r/r)" - czytamy w komunikacie. Największy udział w przychodach Grupy w ostatnich trzech kwartałach miała sprzedaż w segmencie hutnictwa żelaza

Famur Famak ma kontrakt z EMO za 32 mln zł

przeładunkowy węgla i rudy żelaza w Europie, podano także. "Jako jedyni w Polsce, będziemy dostarczać sprzęt do EMO już nie jako poddostawca, ale pod własnym szyldem. Podpisanie kontraktu z czołowym terminalem, obsługującym największe statki z całego świata, to przełom dla naszej firmy" - powiedział

Prime Minerals: Zasoby rudy niklu na części koncesji w Indonezji to 6,29 mln ton

2018 przyniesie znaczącą redukcje podaży rudy niklu z Filipin z 44 mln ton (2017) do 30 mln ton (2018), co przy jednoczesnym wzroście popytu po stronie chińskich producentów NPI (od ang. Nickel Pig Iron- półprodukt w postaci gąsek będących stopem żelaza i niklu) oraz stali nierdzewnej, może skutkować

PGE GiEK wdrożyła program zapobiegania osadom twardym w Elektrowni Bełchatów

zawartości takich pierwiastków jak żelazo i mangan. Malała również zawartość tlenku krzemu, glinu oraz innych tlenków mogących wytrącać się w postaci osadu, ograniczając możliwość wytrącania się trudnych do usunięcia osadów twardych, przyczyniających się do szybszej degradacji instalacji. Dodatkowo spadek

ZM Ropczyce miały 6,28 mln zł zysku netto, 13,78 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018

. Sprzedaż dla branży hutnictwa żelaza i stali ukształtowała się na poziomie 95,2 mln zł (+43% r/r), dla hutnictwa metali nieżelaznych na poziomie 33,2 mln zł (+47,7% r/r), a dla przemysłu cementowo-wapienniczego na poziomie 30,4 mln zł (+11,4% r/r). Przychody ze sprzedaży dla branży odlewniczej osiągnęły

Strata netto Stalprofilu zwiększyła się r/r do 10,28 mln zł w III kw. 2016 r.

, jaki miał miejsce w II kw. br. Obniżkę cen wyrobów hutniczych w III kw. br. ograniczyła stabilizacja cen surowców do produkcji hutniczej takich, jak ruda żelaza i złom, oraz dynamiczny wzrost cen koksu. Sytuacja na rynku surowców stwarza perspektywę wzrostu cen wyrobów hutniczych w kolejnych miesiącach

Zysk netto ZM Ropczyce wzrósł r/r do 25,03 mln zł w 2016 r.

prezes Józef Siwiec, cytowany w komunikacie.  Zysk operacyjny spółki wyniósł 20,05 mln zł wobec 17,3 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 244,11 mln zł w 2016 r. wobec 234,3 mln zł rok wcześniej. "Hutnictwo żelaza i stali jest branżą dominującą w

Sześciu członków rady dyrektorów ACE złożyło rezygnacje

. Pod koniec października GIS ogłosiło wezwanie na 21 230 515 akcji Automotive Components Europe (ACE), stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki po 13,5 zł za sztukę. Grupo Industrial Saltillo jest meksykańską spółką notowaną na giełdzie w Meksyku, która wytwarza i sprzedaje

ACE: GIS ma 100% akcji w spółce

i głosów na walnym zgromadzeniu spółki po 13,5 zł za sztukę. Grupo Industrial Saltillo jest meksykańską spółką notowaną na giełdzie w Meksyku, która wytwarza i sprzedaje produkty w sektorach części samochodowych, budownictwa (podłogi z ceramiki i porcelany, podgrzewacze wody i przewody rurowe z

GIS rozpoczął przymusowy wykup wszystkich akcji ACE

walnym zgromadzeniu spółki po 13,5 zł za sztukę. Grupo Industrial Saltillo jest meksykańską spółką notowaną na giełdzie w Meksyku, która wytwarza i sprzedaje produkty w sektorach części samochodowych, budownictwa (podłogi z ceramiki i porcelany, podgrzewacze wody i przewody rurowe z tworzyw sztucznych

Polska Grupa Odlewnicza uruchomi program emisji obligacji na kwotę do 100 mln zł

odlewów ze stopów żelaza, przede wszystkim odlewów żeliwnych i staliwnych. W skład grupy kapitałowej wchodzi również kuźnia produkująca odkuwki matrycowe i swobodnie kute. PGO należy do grupy kapitałowej TDJ. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2011 r. (ISBnews)  

Grupo Industrial Saltillo ogłosiło wezwanie na 100% akcji ACE po 13,5 zł za szt.

obrotu na GPW, zgodnie z obowiązującymi przepisami" - podano także. Grupo Industrial Saltillo jest meksykańską spółką notowaną na giełdzie w Meksyku, która wytwarza i sprzedaje produkty w sektorach części samochodowych, budownictwa (podłogi z ceramiki i porcelany, podgrzewacze wody i przewody

Zysk netto ZM Ropczyce spadł r/r do 1,89 mln zł w II kw. 2016 r.

przychodach ze sprzedaży w wysokości 121,05 mln zł w porównaniu z 122,39 mln zł rok wcześniej. "Cieszymy się, że pomimo niesprzyjającej koniunktury, zwłaszcza na rynku żelaza i stali, udało się nam osiągnąć wyniki sprzedaży na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu 2015 roku. Nasza strategia

Trwałe przebicie 2000 pkt przez WIG20 utoruje drogę wzrostom na GPW

poznaliśmy dane inflacyjne z Chin, wyraźnie wskazujące na presję cenową. Za podwyżkami bez wątpienia stoją znaczne zwyżki kursów rudy żelaza, miedzi i ropy oraz słabość chińskiej waluty. Z dzisiaj publikowanych danych warto sprawdzić notowania o godz. 16:00, kiedy poznamy dane o zapasach hurtowników i

ZM Ropczyce będą kompleksowo obsługiwać inwestycje pod klucz wg nowej strategii

żelaza i stali. Docelowo powinno to być ok. 15%. Liczymy również, że działania zaplanowane na najbliższe trzy lata umożliwią nam osiągnięcie do 10% przychodów realizowanych w ramach zadań inwestycyjnych u klientów. Realizacja tych celów pozwoli na znacznie większą niż do tej pory optymalizację w zakresie

GIS kupi akcje ACE w wezwaniu pomimo nieprzekroczenia progu 95% walorów

zgromadzeniu spółki po 13,5 zł za sztukę. Grupo Industrial Saltillo jest meksykańską spółką notowaną na giełdzie w Meksyku, która wytwarza i sprzedaje produkty w sektorach części samochodowych, budownictwa (podłogi z ceramiki i porcelany, podgrzewacze wody i przewody rurowe z tworzyw sztucznych i żelaza

ACE: Wzywający GIS to dobry partner, ale oferowana cena nie jest godziwa

akcji Automotive Components Europe (ACE), stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki po 13,5 zł za sztukę. Zapisy będą przyjmowane od 17 listopada do 16 grudnia. Grupo Industrial Saltillo jest meksykańską spółką notowaną na giełdzie w Meksyku, która wytwarza i sprzedaje

Grupa PKP Cargo miała 44,1% udziału w rynku pod względem masy w 2016 r.

energetycznej oraz dla jednej z koksowni), rud i pirytów (większy import rudy żelaza przez porty morskie oraz ze Wschodu do hut na południu kraju), kontenerów (większe przewozy z/do portów morskich m.in. kontenerów z elektroniką i AGD oraz wzrost przewozów zrębki drzewnej i koksu w kontenerach) oraz zboża

Przewozy PKP Cargo w Polsce spadły o 14,6% r/r wg masy w marcu

(-5 pkt proc. r/r) i 52,4% pod względem pracy (-5 pkt proc. r/r). "Za mniejsze przewozy w Polsce w marcu w ujęciu rocznym odpowiada słabsza dynamika na rynkach m.in. kamienia, węgla kamiennego, koksu, metali i rud żelaza. Na rynek przewozów kamienia wpływają opóźnienia w realizacji

Zysk netto ZM Ropczyce wzrósł r/r do 4,48 mln zł w III kw. 2016 r.

kursowych dotyczących działalności finansowej w I połowie 2016 r. "Stabilnie prezentujemy się w sektorze przemysłu cementowo-wapienniczego oraz hutnictwa żelaza i stali, gdzie obserwuje się największe wahania koniunktury. Rośniemy w segmencie hutnictwa metali nieżelaznych oraz w przemyśle odlewniczym

PKO BP: Eksport z Polski do Czech: +81% od 2010 do 2017, z Czech do Polski: +46%

Czech spośród 30 grup towarowych o najwyższym wolumenie w całym 2017 r. zanotowano w następujących kategoriach: •  obuwie, getry i tym podobne oraz części tych artykułów (47,2% r/r); •  artykuły różne z metali nieszlachetnych (42,6% r/r); •  żelazo i stal (32,4% r/r

GIS podniosła cenę w wezwaniu na ACE do 16,2 zł

wezwanie na 21 230 515 akcji Automotive Components Europe (ACE), stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki po 13,5 zł za sztukę. Grupo Industrial Saltillo jest meksykańską spółką notowaną na giełdzie w Meksyku, która wytwarza i sprzedaje produkty w sektorach części samochodowych

Stabilizacja przy pustym kalendarzu

dalsza deprecjacja AUDa wydaje się zarówno prawdopodobna, jak i konieczna. Protokół lekko osłabił dolara australijskiego i co więcej wydaje się, że w kolejnych tygodniach dalej powinien on tracić na wartości. Pozostające w okolicach najniższych poziomów od kilku lat ceny rudy żelaza (głównego towaru

Gorący klimat inwestycyjny w Brazylii

"cegła" i był synonimem budulca pod pewne inwestycje. Dzisiaj wszystkie kraje wchodzące w skład tego ekskluzywnego klubu gospodarek rozwijających się mają poważne problemy. Ich źródłem jest załamanie cen surowców naturalnych. Brazylia mocno ucierpiała na spadku cen ropy naftowej, rudy żelaza

Poranny komentarz XTB - czerwono na rynkach w Azji

widoczny jest już proces ograniczania projektów inwestycyjnych pod wpływem ostatniego spadku cen surowców, lecz wydaje się, że do recesji mogłoby dojść jedynie w sytuacji załamania na rynku nieruchomości w Chinach i znacznego spadku popytu na rudy żelaza i inne metale przemysłowe ze strony Państwa Środka

Ukraina swobodnie pohandluje z UE?

. partnerem handlowym Unii w imporcie i 20. w eksporcie. Mimo to Kijów cały czas notuje deficyt handlowy w wymianie z UE. Co już udało się wynegocjować? - Uzgodniliśmy otwarcie naszych rynków, tj. zniesienie ceł dla blisko 95 proc. dotychczasowego handlu. Ukraina zrobi to wolniej niż Unia, gdyż jest słabszym

Inwestycje Polskie ruszają w rejs

skarbu kuł żelazo póki gorące i już w piątek podpisał akt założycielski CSI - jak oficjalnie poinformował resort skarbu wczoraj, czyli w przedostatni dzień 2012 r. W pierwszym kwartale 2013 r. zostanie wybrana w konkursie trzyosobowa rada nadzorcza CSI, która wybierze doradcę do organizacji konkursu na

Rolnictwo i przewóz towarów - przeszkody Ukrainy w swobodnym handlu z UE

zajmują się u nas biznesem przewozowym. Jak im powiemy, że granica jest dla was zamknięta? I to w sytuacji, w której nasi wschodni sąsiedzi otwierają swoje rynki - pytał Azarow. Ukraina jest w trudnej sytuacji, bo w przeciwieństwie do opływającej w ropę i gaz Rosji od wielu lat notuje deficyt w handlu