żądanie korzyści

UOKiK o TSUE: Banki nie mogą żądać opłat za kapitał po unieważnieniu umowy

umów kredytowych w CHF; 4. Bankowi nie przysługuje uprawnienia do żądania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz odsetek, gdy sąd unieważni umowę o kredyt hipoteczny wyrażony w walucie obcej. "Śledząc coraz częściej pojawiające się doniesienia o próbach nacisku przez banki na

PGNiG: Arbitraż z Gazpromem nie potrwa dłużej niż do końca roku

postępowania. Pod koniec czerwca br. Trybunał w Sztokholmie orzekł na korzyść PGNiG, że spełniona została przesłanka kontraktowa uprawniająca PGNiG do żądania obniżenia ceny w kontrakcie długoterminowym. Przez lata Gazprom odrzucał możliwość dokonania takiej zmiany, w związku z czym cena kontraktowa znacząco

UPC Polska zwiększyło bazę klientów o 6 200, cyfr. subskrypcji o 17 000 w I kw.

oraz dodatkowych korzyści klientom i społecznościom, zaoferowaliśmy 'otwarte okna' do 17 kanałów, w tym dostęp do wszystkich programów dla dzieci, a także bezpłatny dostęp do wideo bibliotek czy usług na żądanie (MyPrime, Filmbox, FilmKlub). Aby wesprzeć klientów 60+, stworzyliśmy dedykowaną ścieżkę w

FPP postuluje zmiany prawne, umożliwiające pracodawcom wysyłanie załogi na urlop

urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi na żądanie. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę - dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin

PGNiG nadal liczy na zakończenie arbitrażu do końca roku

br. Trybunał w Sztokholmie orzekł na korzyść PGNiG, że spełniona została przesłanka kontraktowa uprawniająca PGNiG do żądania obniżenia ceny w kontrakcie długoterminowym. Przez lata Gazprom odrzucał możliwość dokonania takiej zmiany, w związku z czym cena kontraktowa znacząco przewyższała ceny na

Global Cosmed złożył pozew przeciwko AB Industry na kwotę ponad 21 mln zł

. "Żądanie pozwu wzajemnego złożonego przez emitenta opiewa na kwotę 21 112 622,60 zł oraz 111 289,25 euro, na którą składają się: a) roszczenie o zapłatę kar umownych w łącznej wysokości 5 985 000 zł z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy oraz zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze

Chcieli kupić taniej smartfony. Teraz okazuje się, że je "wynajmują". Prosty trik sprzedawców

Chcieli kupić taniej smartfony. Teraz okazuje się, że je "wynajmują". Prosty trik sprzedawców

wystawiam faktury. Tymczasem zgodnie z przepisami ustawy o VAT - podatnik ma obowiązek wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż. Jeśli zakupy robi konsument, fakturę wystawia się na jego żądanie. Po akcji skarbówki Bestcena w części aukcji zaczęła umieszczać informację, że wystawia fakturę VAT, a w części

ME: Polska rozmawia z KE o socjalizacji kosztów terminalu LNG

Paweł Pikus. "Jeśli chodzi o socjalizację kosztów terminala, to jesteśmy w dość skomplikowanych rozmowach z Komisją Europejską. W sytuacji, kiedy my idziemy na kolejne ustępstwa, Komisja Europejska stawia coraz to nowe żądania" - powiedział Pikus podczas konferencji "LNG w Polsce i

CBA zatrzymała przewodniczącego rady nadzorczej Grupy Azoty

Warszawa, 09.10.2017 (ISBnews) - Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) zatrzymali 6 osób w sprawie o charakterze korupcyjnym, dotyczącej żądania 40 mln zł i powoływania się na wpływy w spółkach Skarbu Państwa, poinformowało Biuro. Wśród zatrzymanych jest przewodniczący rady nadzorczej

Art. 302 KK

określonym w § 2 postępowaniem przyjmuje korzyść za działanie na szkodę innych wierzycieli albo takiej korzyści żąda. Art. 302. § 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli, spłaca lub zabezpiecza tylko niektórych, czym działa na szkodę

AmRest chce przenieść siedzibę do Hiszpanii, rozważa drugą giełdę

termin wnoszenia przez akcjonariuszy żądania wykupu akcji - 15 października 2017 r. - ostateczny termin zaskarżenia uchwały oraz wnoszenia przez wierzycieli żądania zabezpieczenia lub zaspokojenia ich roszczeń - 13 listopada 2017 r. - ostateczny termin zakończenia wykupu akcji - 30 listopada 2017 r

To zamawiający decyduje, czy zorganizuje wizję lokalną

To zamawiający decyduje, czy zorganizuje wizję lokalną

17 lipca 2013 r. (sygn. akt KIO 1606/13) wskazała: „(...) Z mocy przepisu art. 38 ust. 1 ustawy Pzp wykonawcy przysługuje uprawnienie do żądania od zamawiającego wyjaśnienia treści SIWZ . Z przedmiotowym uprawnieniem skorelowany jest obowiązek zamawiającego do udzielenia wyjaśnień, z

CBA zatrzymało 7 podejrzanych w nowym wątku śledztwa ws. GetBack

, przywłaszczenia kwoty ponad 2 mln zł z GetBack poprzez przelew bez tytułu prawnego, posłużenia się podrobionymi uprzednio dokumentami żądania wcześniejszego wykupu obligacji GetBack oraz pozornej umowy na ponad 4 mln zł. Śledczy ustalali, że zatrzymane osoby działały w celu osiągnięcia korzyści majątkowej

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

przetargowych, a także poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego.  Mają temu służyć: *· Zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych. *· Wprowadzenie obowiązku zapłaty

Popieranie lobby zawodowych doprowadzi nas do greckiej tragedii

Popieranie lobby zawodowych doprowadzi nas do greckiej tragedii

podlega dyskusji. To, że chcą zapewnić sobie odpowiednie dochody, jest absolutnie naturalne. Natomiast państwo musi jednak być stanowcze wobec żądań poszczególnych lobby zawodowych, ponieważ ma ograniczoną pulę pieniędzy do wydania. Państwo musi też zapewnić obywatelom usługi na odpowiednim poziomie. I

Mastercard: 81% klientów banków w Polsce używa e-bankowości; średnia w CEE: 63%

zdobywają serca użytkowników. Wśród nich warto wspomnieć o aplikacjach służących do nawigacji w terenie (66%), korzystaniu z elektronicznej wersji kalendarza (65%), programach lojalnościowych (63%), sprawdzaniu pogody online (54%), streamingu muzyki i treści wideo "na żądanie" (50

Wonga: Niemal 90% Polaków sprawdza wiarygodność biur podróży

okres składania reklamacji. Od tej pory na wysłanie wiadomości, złożenie skargi czy żądania konsument będzie miał aż 3 lata od momentu zakończenia imprezy. Dotychczas touroperatorzy przyjmowali takie zażalenia w terminie do trzydziestu dni od realizacji usługi. Badanie zostało przeprowadzone

Przegląd prasy

i Euro Banku --Indeks WIG20 wzrósł o 0,62% na zamknięciu we wtorek --KNF zgodziła się na powołanie Artura Jakuba Adamczyka na prezesa BPS --ZUS odroczył żądanie wypłaty 24,2 mln zł od Comarchu do 19 listopada --Przychody Baltony wzrosły o 14% r/r do 52,9 mln zł w sierpniu --BSH otworzyło fabrykę

NIK: Dopiero rozwiązania legislacyjne pomogły uszczelnić system podatkowy

przeciętnie 24%, podczas gdy średnio w UE było to 14%)" - podaje NIK.  Nowe inicjatywy podjęte przed 2016 r. (wprowadzona w Ordynacji podatkowej w 2015 r. koncepcja elektronicznej kontroli ksiąg podatkowych za pomocą jednolitego pliku kontrolnego na żądanie organów podatkowych, prace nad

Art. 286 KK

wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy. § 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 4. Jeżeli czyn

żądanie korzyści

przy oferowaniu kontraktów CFD --ZUS odroczył żądanie wypłaty 24,2 mln zł od Comarchu do 16 sierpnia --Wskaźnik ISM dla przemysłu USA spadł do 51,2% w lipcu --Pozbud T&R wydzielił produkcję okienno-drzwiową do osobnej spółki --Wskaźnik PMI dla przemysłu USA spadł do 50,4 pkt w VII wg fin. danych --TFI

Prezydent podpisał ustawę ws. niższych składek ZUS dla małych firm

działalności gospodarczej, wymieniono w komunikacie. Zmiana ustawy o KAS ma na celu umożliwienie przekazywania przez KAS - na żądanie ZUS - informacji o przychodach podatnika w celu weryfikacji poprawności ustalania najniższej podstawy wymiaru przez ubezpieczonego, podsumowano. Ustawa wejdzie w życie

KPMG: Niemal 90% Polaków pozytywnie ocenia przepisy wprowadzane przez RODO

;. Najważniejszą z punktu widzenia respondentów zmianą jest możliwość żądania usunięcia danych lub żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. "Pomimo że Polacy dzielą się informacjami o sobie, swoich zachowaniach, preferencjach i potrzebach, firmy niewystarczająco dobrze zarządzają obszarem

Przegląd informacji ze spółek

Madejską, Jarosławem Madejskim, Mateuszem Madejskim oraz Elżbietą Dorosz) powyżej 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Indykpolu, działając za pośrednictwem Pekao Investment Banking ogłosił żądanie przymusowego wykupu akcji spółki należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy

T-Mobile Polska uruchamia Centrum Operacyjne ds. Cyberbezpieczeństwa

, takie jak podniesienie poziomu bezpieczeństwa organizacji, zwiększenie ochrony krytycznych zasobów, dostarczenie niezbędnej wiedzy o stanie bezpieczeństwa IT przedsiębiorstwa, spełnienie norm związanych z bezpieczeństwem informatycznym m.in. RODO czy łatwe raportowanie na żądanie, dla

ZUE miało wstępnie 62,59 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r.

uwadze, spółka konsekwentnie składa i popiera roszczenia kontraktowe, obejmujące w szczególności żądanie zwiększenia należnego wykonawcy wynagrodzenia na zasadach określonych w zawartych z zamawiającym umowach i obowiązujących przepisach prawa. Spółka zainicjowała odpowiednie procedury i prowadzi dialog

Projekt ustawy dot. wyłudzeń skarbowych został skierowany do podkomisji

na żądanie szefa Krajowej Administracji Skarbowej rachunku podmiotu kwalifikowanego m.in. w związku z wynikiem analizy ryzyka, d) terminów przesłania danych inicjalnych do systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej, 8) prowadzenie elektronicznie wykazów podmiotów, które nie zostały

Korporacje kontra państwa. Czy arbitraże inwestycyjne zagrażają krajom?

z Makau prowadzący hotele i kasyna wytoczyli ubogiemu Laosowi dwie sprawy przed arbitrażem - każda opiewała na kwotę 1 mld dol. We wrześniu 2016 r. łączna suma roszczeń inwestorów wobec malutkiej wyspiarskiej Grenady czterokrotnie przekraczała roczne wydatki konsumpcyjne państwa. Żądania wobec Peru

Śnieżka ma umowę przejęcia węgierskiej spółki Poli-Farbe

wiadomości osobnym raportem" - czytamy dalej. Sprzedającym przysługuje opcja put, w ramach której po 2 latach od zakończenia I etapu transakcji Śnieżka będzie zobowiązana do nabycia, na żądanie sprzedających, pozostałych 20% udziałów w Poli-Farbe w jednej lub kilku transakcjach - przy czym jednorazowo

Projekt ustawy dot. wyłudzeń skarbowych skierowany został do Sejmu

) zasad kontroli wypełniania obowiązków przez banki i SKOK-i oraz izbę rozliczeniową (kontrolę sprawuje szef Krajowej Administracji Skarbowej przez odpowiednie stosowanie przepisów o kontroli celno- -skarbowej), c) zasad blokady na żądanie szefa Krajowej Administracji Skarbowej rachunku podmiotu

Opóźnienie lotu, zgubiony bagaż? Możesz dostać 600 euro

, transport i posiłki oraz odszkodowania 250 euro za odwołany lot. Linie na razie spełniły to ostatnie żądanie. Taka historia niestety może przydarzyć się każdemu, dlatego warto znać swoje prawa w przypadku kłopotów na lotnisku. Opóźniony lub odwołany lot Linie lotnicze zawsze w takich przypadkach muszą

Daniluk z Idea Banku: Jesteśmy pokrzywdzonym, a nie beneficjentem afery GetBack

emisyjnych ryzykowną opcję call, która oznaczała zgodę na wykup obligacji na żądanie obligatariuszy bez utraty odsetek. To wszystko przyspieszyło upadek całej konstrukcji finansowej spółki" - dodał Daniluk. Członek zarządu podkreśla, że "usilne stawianie znaku równości między Idea Bank i GetBack

Dekpol ma przedwstępną umowę nabycia nieruchomości w Warszawie pod ok.300 lokali

korzyść Dekpolu, co oznacza, że spółka może żądać zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży w każdym czasie przed upływem terminu, także i bez spełnienia się któregokolwiek z ww. warunków. Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i

Wolny handel albo wrócą wysokie cła. Bruksela grozi Afryce

się na to przygotować" - czytamy w dokumencie. Zdaniem krajów, którym grozi utrata ułatwionego dostępu do europejskiego rynku, to Unia Europejska jest winna fiaska rozmów, a konkretnie - jej nadmierne oczekiwania wobec państw afrykańskich. Stawiane przez KE żądania miałyby, zdaniem krajów AKP

Gett z portfela MCI. TechVentures pozyskała Volkswagen Group jako inwestora

transportowych na żądanie, w przeciwieństwie do innych tego typu firm korzystający tylko z licencjonowanych kierowców (taxi). Gett powstał w 2010 w Izraelu. Obecnie prowadzi działalność także w Moskwie, Londynie, Nowym Yorku oraz w ponad 60 innych miastach. Spółka jest obecna w portfelu funduszu MCI.TechVentures

Lewiatan: PGNiG słusznie wybrało walkę o rynek zamiast śrubowania wyników

wartości 250 zł). Domagają się premii na poziomie 7,2 tys. zł, podwyżki podstawowej pensji o 6%, wyrównania w wysokości 4 tys. zł za rok 2015 oraz bonów na kwotę 2 tys. zł. "Jeśli chodzi o wyniki PGNiG za 2014 i żądania związkowców, owszem, wyniki są dobre i mogłyby być podstawą do roszczeń ze

Morawiecki: Konstytucja Biznesu to przełom w relacjach firmy-administracja

); 3) przyjazna interpretacja przepisów (niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców); 4) zasada proporcjonalności (urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje). "Przystąpiliśmy do dyskusji

Obama zakazał wierceń u brzegów Alaski. Kolejny cios w nafciarzy

Trans-Alaska - powiedziała Murkowski. Jak dodała: - Nie da się zrozumieć, dlaczego prezydent [Obama] chce wszystkie te korzyści przekazać za granicę. Inny republikański senator z Alaski Dan Sullivan ocenił, że administracja Obamy "kolejny raz skapitulowała przed żądaniami ekstremalnych grup

Pozew zbiorowy przeciw Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie "Europa" będzie rozpatrzony

Polisy". "Poszkodowani żądają zwrotu kwot równych wpłaconym składkom pomniejszonym o kwoty wypłacone przez TUnŻ Europa wobec nieważności ubezpieczenia; a na wypadek gdyby sąd nie uwzględnił tego roszczenia, żądają zwrotu kwot pobranych jako: opłata likwidacyjna oraz opłata administracyjna

Przedsiębiorcom będzie łatwiej prowadzić działalność gospodarczą

 wprowadzenie reguły, zgodnie z którą urzędy będą miały obowiązek wyznaczania przedsiębiorcy realnych i wystarczających terminów na dokonanie określonej czynności. Wprowadzony będzie zakaz żądania składania dokumentów w formie oryginałów. W postępowaniach administracyjnych, toczonych z

W salonach cisza, bo fryzjerzy nie chcą płacić za muzykę [KOMENTARZ]

, pomysł budzi opór ludzi. Dlatego przedsiębiorcy zdecydowali się na akcję "Nie płacę za pałace". W internecie można znaleźć ich apel do rządu i parlamentarzystów z żądaniem zweryfikowania działalności ZAiKS-u. Pomysłodawcy akcji zachęcają do jego podpisywania i wysyłania. Przekonują, że ZAiKS

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

odsetkami lub bez nich − w zależności od rodzaju rachunku bankowego, na którym przechowuje środki. W postępowaniach, w których zamawiający żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wykonawcy dowolnie, zgodnie z własnym uznaniem, wnoszą je w jednej z form wskazanych w art. 45 ustawy Pzp

Vantage sprzedaje działkę pod inwestycję we Wrocławiu za 10,8 mln zł netto

się warunków zawieszających polegających na uzyskaniu przez sprzedającego zamiennego pozwolenia na budowę oraz wyrażeniu przez sprzedającego zgody na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na kupującego. Warunki zawieszające zastrzeżone są na korzyść kupującego, w związku z czym ma on prawo

Firma nie musi umrzeć wraz ze śmiercią właściciela. Co zrobić, aby firma rodzinna przetrwała na rynku?

nienależytego wykonywania jego obowiązków.” Na żądanie właścicieli przedsiębiorstwa w spadku zarządca sukcesyjny powinien wypłacać im zysk, jaki generuje prowadzenie przedsiębiorstwa. Podział zysku następuje w takim stosunku, w jakim przysługuje im udział w przedsiębiorstwie w spadku. W takim samym

Zarabianie na hejcie, czyli ile warte są opinie o pracodawcach

;nikomu nie udostępnili żadnych adresów IP, nie dali się przekupić ani zastraszyć". Taka informacja ma sugerować przedsiębiorcy, że nieskuteczne będą jego próby wywarcia presji lub żądania usunięcia jakiejś opinii w inny sposób niż przez zapłacenie. "Inne portale z pracą oferują płatną moderację

Wyprzedaże aut z rocznika 2016. Jak kupić auto kilkanaście tysięcy taniej?

naliczane - nierzadko rosnące - odsetki od kredytu obrotowego, za który nabył auta od producenta - tłumaczy Mariusz Jasiński z Ford Polska. Skoro tak, to dlaczego importerzy i dilerzy w ogóle budują stock? Najbezpieczniej byłoby produkować auta na żądanie: przychodzi klient do salonu, wybiera silnik, lakier

Zasady odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania

kolei zgodnie z dyspozycją art. 477 k.c. w razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać, niezależnie od wykonania zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Innymi słowy roszczenie odszkodowawcze wystąpi w takiej sytuacji obok możliwości żądania wykonania zobowiązania. W czasie, gdy dłużnik

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców: ZUS i skarbówka to ich największe zmory

do postępowań administracyjnych. Przedsiębiorca nie musi nawet składać wniosku, abym go reprezentował. Mam status prokuratora, czyli mogę żądać od urzędów wszystkich dokumentów. Niestety, jestem wyłączony ze spraw karnych. W sądzie bronimy przedsiębiorców. Sąd wysłuchuje naszych racji, przedstawiamy

Komornik przyjdzie i zabierze - pensję, emeryturę i parę stów z konta. Co wolno komornikowi, a czego nie?

na sobie. Zanim wpuścimy komornika za próg mieszkania, powinien się – na nasze żądanie – wylegitymować identyfikatorem ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz oznaczeniem sądu rejonowego, przy którym działa. Wreszcie – również na nasze żądanie – powinien nam przedstawić tytuł

Rośnie popularność pracy z domu. Dla kogo to dobra opcja?

złożyć wniosek o wykonywanie obowiązków zawodowych w formie telepracy, systemie przerywanego czasu pracy, ruchomego czasu pracy lub indywidualnego rozkładu czasu pracy. Kobieta w zagrożonej ciąży też ma prawo złożyć taki wniosek, z wyjątkiem żądania zmiany formy wykonywania obowiązków na telepracę. WAŻNE

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przede wszystkim na relaks. Filmy i seriale na platformach streamingowych, słuchanie podcastów lub piosenek z serwisów na żądanie oraz gry video – to dominuje - komentuje Bartosz Gadzimski, właściciel firmy hostingowej Zenbox.  Źródło: spółka Bezpieczeństwo: Sophos ogłosił wyniki raportu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

niezawodnych, szybkich rozwiązań łączności, członek Gold Partner Oracle PartnerNetwork (OPN), ogłosił, że zapewni wyspecjalizowany, bezpieczny dostęp na żądanie do Oracle Cloud za pośrednictwem Oracle Cloud Infrastructure FastConnect. W krajach Europy Środkowej i Wschodniej Sieć Colt IQ jest dostępna od

Pozew zbiorowy przeciw TUnŻ Europa został przyjęty przez sąd apelacyjny

Apelacyjnego oznacza, że etap badania dopuszczalności pozwu został zakończony sukcesem i sprawa będzie rozpatrywana przez sąd, jako pozew  grupowy. Poszkodowani żądają zwrotu kwot równych wpłaconym składkom pomniejszonym o kwoty wypłacone przez TUnŻ Europa wobec nieważności ubezpieczenia; a na

Nowy rządowy program "Ciąża plus"

, może zostać objętych około 380 tys. kobiet rocznie.  Dieta mamy Kolejny program, który ma wejść w życie, to „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – dieta mamy”. Jakie korzyści odniosą objęte nim kobiety? Przede wszystkim mają mieć lepsze i zdrowsze

Mostostal Warszawa odstąpił od kontraktu z ZUO na budowę zakładu dla Szczecina

. Zaawansowanie finansowe spółki na dzień odstąpienia od kontraktu sięga ok. 420 mln zł, tj. ok. 78,72% całkowitej wartości kontraktu. "Powodem odstąpienia było niedostarczanie przez zamawiającego w wyznaczonym terminie żądanej gwarancji zapłaty. Przedstawiony przez zamawiającego dokument w

FPP za przywilejami korporacji taxi i jasnymi zasadami dla innych przewoźników

przewozów osób w oparciu o nowe technologie, uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). "Federacja Przedsiębiorców Polskich apeluje o wdrożenie transparentnych przepisów, które uporządkują rynek transportu osobowego z uwzględnieniem korzyści dla Polaków w oparciu o nowe technologie, z

Przestępstwo korupcji

odpowiedzialności za czyn wyczerpujący znamiona wspomnianego przepisu. Zobacz: Zamawiający oceniając ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert może żądać tylko wyjaśnieńSprzedajność polega na przyjmowaniu korzyści majątkowej (zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego), osobistej lub ich obietnicy. W przypadku tej

Prezydent: Wątpliwości na korzyść podatników. Ale fiskus kręci na nich bat

czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej prze kontrolowanego. W przypadku, gdy dokumentacja jest prowadzona lub przechowywana poza siedzibą kontrolowanego, kontrolowany na żądanie kontrolującego jest obowiązany zapewnić dostęp w swojej siedzibie albo w miejscu jej prowadzenia lub

300 tysięcy funtów za upadek w pracy

bulwarówka "The Sun", zestawiając żądania urzędnika z odszkodowaniem, jakie dwa lata temu dostał brytyjski żołnierz Martyn Compton. Ten ostatni na skutek wybuchu bomby-pułapki podłożonej przez talibów w Afganistanie doznał oparzenia 70 proc. powierzchni ciała. "The Sun" pokazał zdjęcia

Jak odziedziczyć spadek: ustawowo czy testamentowo? Jakich błędów nie popełnić pisząc testament?

spadkodawcy małżonkowie się rozwiedli albo sąd prawomocnie orzekł ich separację. Obecny małżonek może być wyłączony z dziedziczenia, kiedy spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione. Do takiego wyłączenia potrzebne jest orzeczenie sądu. Wyłączenia może

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Źródło:ISBnews Comarch: Otrzymał od banku CaixaBank, oddział w Polsce, informację o wpłynięciu oświadczenia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o odroczeniu wykonania żądania wypłaty kwoty 24,2 mln zł do 6 sierpnia 2019 roku, na czas prowadzenia rozmów ugodowych, wynika z komunikatu Comarchu

Konieczność, ale też korzyść, czyli faktoring okiem mikroprzedsiębiorcy

. W przypadku mikrofirm, a więc zatrudniających nie więcej niż dziewięciu pracowników, faktoringiem posiłkuje się blisko co dziesiąta. Wśród nich sklep rowerowy Sport Set. To ciekawy przypadek z tego względu, że zwykle korzyści płynące z faktoringu opisuje się z pozycji dostawcy towaru lub usługi. W

Fiskus oskarżany o zrujnowanie wrocławskiej firmy

Gai było już za późno. Dobiły ją komornicze egzekucje na rzecz wierzycieli. W ubiegłym roku Gaja zwróciła się do sądu z żądaniem 27,477 mln zł odszkodowania od skarbu państwa. Na tę kwotę składają się bezpośrednie straty poniesione w wyniku walki z błędną decyzją fiskusa, a także utracone korzyści

Kawa za niższy mandat? Inspektorzy handlowi z zarzutami

Śledztwo w tej sprawie toczy się od lutego br. Prowadzi je Prokuratura Okręgowa w Radomiu na podstawie materiałów przekazanych przez wydział do walki z korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji i dotyczy przyjmowania korzyści majątkowych przez pracowników radomskiej delegatury Wojewódzkiego

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym

Kończy się proces w sprawie Elektrowni Opole. Wyrok za miesiąc?

Aleksandra Jakubowska i były opolski baron SLD Jerzy Szteliga. Oskarżyciel zażądał dla Stanisławy Ch 2,5 roku pozbawienia wolności, 90 tys. zł grzywny i 240 tys. zł przepadku korzyści majątkowych. Adwokat Cezary Goryszewski przekonywał jednak, że była dyrektorka PZU przynajmniej od części zarzutów powinna

JPK, RODO, split payment... To najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców w 2018 roku. Wyjaśniamy, jak poradzić sobie z nowymi wymogami

. Pozostałe pliki firmy będą musiały przesłać na żądanie fiskusa od lipca 2018 r. Pliki JPK właściciel firmy może przygotować i wysyłać samodzielnie. W internecie można znaleźć wiele firm oferujących programy pozwalające odpowiednio przygotować dane do wysyłki. Mniej zmartwień będą mieć przedsiębiorcy, którzy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o cofnięciu żądania wypłaty kwoty 24,2 mln zł, wynika z komunikatu Comarchu. Źródło: ISBnews 7Levels: Zawarł umowę o udzielenie licencji z Incuvo na gry: "Easy Game Builder", "Crowdy Farm", "Crowdy Farm Puzzle", podała spółka

Zmiany w przedawnieniu. Kiedy przedawnia się mandat, abonament RTV i rachunek za telefon

Na czym polega przedawnienie? Kodeks cywilny daje firmom określone terminy, po upływie których ich klienci mogą się uchylić od tego, że ktoś od nich żąda pieniędzy, albo jak to się w prawniczym slangu nazywa od „zaspokojenia dochodzonych roszczeń”. Ustawodawca wyszedł tutaj z założenia

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Fallen czy też sporu dotyczącego żądań podwykonawców zaangażowanych wcześniej w produkcję gier w ramach tej marki. Źródło: ISBnews, Trigon   Huawei: Wielka Brytania podjęła ostateczną decyzję dopuszczającą Huawei do budowy krajowej sieci telekomunikacyjnej 5G. „Traktuję informacje z

Jak skarga pauliańska chroni wierzyciela?

praktyce ma szerokie zastosowanie. Czynnością prawną jest przecież każda umowa oraz ugoda itp., ale nie zawsze będą spełnione przesłanki do skorzystania z omawianej instytucji. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 2a. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa

Wojujesz z pracodawcą o uznanie pracy na śmieciówce jako etat? Może cię to kosztować. Resort pracy: "Zmian w prawie nie będzie"

pracodawcy, którzy niezgodnie z prawem zatrudniali na umowy cywilnoprawne, po przegranej w sądzie pracy żądają od pracowników zwrotu części składek do ZUS. Zazwyczaj to niebagatelne kwoty sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ponieważ podobne sprawy mogą zadziałać mrożąco na innych pracujących, którzy

"Przeklejałem całą noc". Nowa ustawa o związkach zawodowych skłóci wszystkich?

organizacji, które mają swoich przedstawicieli w RDS, spotkają się w tej sprawie w piątek. Na razie nie chcą ujawniać, czy doszli do porozumienia pomiędzy swoimi stowarzyszeniami i czy mają wspólną wersję. Ale Baczewski już zapowiada, że nie zgadza się z żądaniami związków, aby osoby na umowach

Za lichwiarskie pożyczki nawet na 5 lat do więzienia. Koniec "bezkarności cwaniaków"?

(...) żąda od niej odsetek, wynagrodzenia lub jakiegokolwiek innego świadczenia pieniężnego z tytułu udzielenia świadczenia, o łącznej wartości przekraczającej równowartość należnych odsetek maksymalnych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5". W ocenie resortu zmiana spowoduje, że

Rusza kampania przeciw przekręcaniu liczników przebiegu aut

podstawowe dane auta, w tym informację o stanie licznika z ostatniego badania technicznego. Ale to dotyczy tylko aut zarejestrowanych już w Polsce. ZDS postanowił zaś pomóc nabywcom używanych aut z Zachodu, które nie zostały jeszcze zarejestrowane w Polsce. Żądaj zaświadczeń od sprzedawcy W czwartek ZDS

Złe wieści podatkowe A.D. 2017. Nasze portfele schudną w 2017 r. Przez podatki

nich jednak to po prostu dokręcanie śruby uczciwym podatnikom. Duże firmy mają już za sobą złożenie fiskusowi pierwszych szczegółowych raportów o swoich rozliczeniach VAT. Będą to robić co miesiąc. A na żądanie będą też musiały przesyłać inne ważne dane księgowo-handlowe. Stopniowo obowiązek ten będzie

"Zielona wyspa"? Tak, znów nią jesteśmy. GUS znów zrewidował dane

ministrowie Rostowski i Szczurek mogą mówić: "A jednak się kręciło". Dla obecnego ministra finansów to jednak żadna ujma. To Paweł Szałamacha będzie wyciągał korzyści z pewnej odbudowy naszego wizerunku. Im lepiej inwestorzy postrzegają kraj, im mają lepsze zdanie o jego gospodarce, tym mniejszej

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przejęcia.  Źródło: spółka PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE Zortrax: Uruchamia usługi druku 3D na żądanie, poinformował prezes Rafał Tomasiak.  Źródło: ISBnews mBank: Uruchomił płatności Garmin Pay, podał bank.  Źródło: ISBnews Grupa Kapitałowa IMS: Wdrożyła audiomarketing w sieci

Kto na prezesa od leków

żądania pacjentów". "Pacjenci nie przyjmują argumentu ekonomicznego" - ubolewał w liście wiceminister. Nie pozostawił też wątpliwości co do swoich intencji. "Proszę o dostosowanie swoich działań do oczekiwań ministra" - napisał. Chodzi o to, że choć NFZ zaoszczędził na lekach

Brexit. Cameron pod ostrzałem

partii wystarczy, by 15 proc. konserwatywnych posłów (czyli w obecnej kadencji 50) napisało do parlamentarnego komitetu torysów list z takim żądaniem. Niektórzy podobno już to uczynili, datując go na 24 czerwca. W 2003 r. przywództwo w partii stracił w ten sposób Iain Duncan Smith. Zdaniem części

Spór z bankiem? Arbiter przeprowadzi mediacje

finansową. Ale to nie wszystko. - Najczęstszym problemem, z którym stykamy się, przyjmując wnioski o polubowne rozwiązanie sporu, jest brak precyzyjnego określenia żądania - mówi Paweł Zagaj, dyrektor wydziału polubownego rozwiązywania sporów w Biurze Rzecznika Finansowego. - Klienci piszą, że czują się

Sąd utarł nosa bankowcom

klientek zakwestionowała to obciążenie, uznając, że skoro nie jest ani stroną ubezpieczoną (bo to bank wykupił ubezpieczenie dla siebie), ani uposażoną (bo nie ma z tytułu opłacenia składki żadnej korzyści), to bank nie ma prawa żądać refundacji składki, którą zapłacił. I sąd przyznał jej rację! Bankowcy

Nowy zarząd Kerdos Group wycofał wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

wynikających z kredytu udzielonego Dayli Polska, którego poręczycielem jest spółka. Spółka wskazuje, że bezpośrednią podstawą złożenia przez poprzedni zarząd wniosku o ogłoszenie upadłości było skierowanie do spółki żądania zaspokojenia roszczenia wynikającego z poręczenia przez wnioskodawcę za dług kredytowy

B. prezes ZUS oskarżony o korupcję wyszedł za kaucją z aresztu

zarzutów a Tadeuszowi D. 14 zarzutów dotyczących łapownictwa i czerpania korzyści majątkowych w związku z pełnioną funkcją. R. miał wziąć telewizor i blachę na budowę domu. W ZUS zarabiał ok. 18 tys. brutto. O dyrektorze Tadeuszu D. krążyły po ZUS różne pogłoski według których można z nim było "

Takiej sprawy jeszcze nie było. Proces o "eksmisję" Koziołka Matołka z Pacanowa

wstępu, tablic ogłoszeniowych i billboardów w Pacanowie, a także zniszczenia jakichkolwiek materiałów promocyjnych, na których widnieje ta postać. Ponadto żądają też od ECB "wydania uzyskanych korzyści z naruszenia autorskich praw majątkowych", 60 tys. zł zadośćuczynienia oraz kilkakrotnych

Rosja weszła do WTO - zmienia się układ sił w światowym handlu

ograniczony - tłumaczył Kudrin. Jednocześnie państwa WTO poszły na wielkie ustępstwa wobec Rosji. Unia Europejska zrezygnowała z żądania, by Gazprom mógł tak jak teraz sprzedawać gaz w Rosji za cenę pięć razy niższą niż odbiorcom na Zachodzie. Bo dzięki temu rosyjskie firmy chemiczne będą mogły bardzo tanio

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

może być fakt, że organizator przetargu, jego zwycięzca lub inny reflektant (albo osoba działająca w porozumieniu z nimi) wpłynął na wynik przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Ustawodawca dość ogólnie zdefiniował powody uzasadniające żądanie unieważnienia umowy. Wynika to

Warszawa oddaje parki byłym właścicielom. Przejmą je deweloperzy?

. Teoretycznie każdy, kto w odpowiednim terminie złożył wniosek, mógł odzyskać nieruchomość, jeśli nie została wykorzystana na cele publiczne. W praktyce standardem były odmowy. Teraz spadkobiercy dawnych właścicieli lub wyspecjalizowani kupcy roszczeń ponawiają żądania o zwrot majątku. Od lat 90. miasto zwraca

Gdy przedsiębiorca wprowadza konsumenta w błąd

W interesie ogółu Firma, która decyduje się na publikację wprowadzających w błąd reklam, naraża się na reakcje konkurentów działających na tym samym rynku, dbających o swój interes, żądania oszukanych konsumentów, jak i również na postępowania i będące często ich efektem

Układy? Łapówki? ABW sprawdza toruński most

w tej sprawie trwa - oskarżeni o to zaniedbanie są dwaj wysocy miejscy urzędnicy Wiktor K. i Andrzej J. - Nasze zainteresowanie toruńskim mostem nie wynikało z ustaleń tamtego śledztwa - zapewnia jednak Trynka. Po południu magistrat podał, że w piśmie z żądaniem wydania dokumentacji przetargowej na

Granica z Rosją przymknięta. Koniec rozmów o pociągach

. To była dobra okazja, żeby zrealizować pomysł, o którym słychać od kilku lat. Korzyści mieliby i Polacy, i Rosjanie. Strona rosyjska przekonywała, że pociąg przez granicę pozwoli dojechać do Kaliningradu na kilka mistrzowskich meczów, które się tam odbędą. Tym bardziej, że dla kibiców z zagranicy

Chroń swoje dane

Pod koniec 2013 roku łódzcy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w internecie oferował sprzedaż danych osobowych ponad 130 tysięcy osób z całej Polski. Za całą bazę żądał kwoty 54 tysięcy złotych. Jak się okazało, był pracownikiem firmy branży telefonii komórkowej. Mężczyzna usłyszał zarzut

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

można żądać stwierdzenia nieważności umowy na podstawie art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.). 5. Przepis ust. 1 nie wyłącza możliwości żądania przez zamawiającego unieważnienia umowy na podstawie art. 705 ustawy z dnia 23

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

postępowania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne

FoodCare pozywa spółkę z grupy Maspex w związku z produktami marki Tiger

'Power is back!' ? dochodzi przed sądem ochrony swoich praw do tego utworu i hasła. Firma domaga się także ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji" – czytamy dalej. FoodCare żąda ponadto zaprzestania wprowadzania na rynek napojów marki Tiger z oznaczeniem „Power is back!"

Sięgnij po bezzwrotną dotację z urzędu pracy na własny biznes. Można dostać ok. 27 tys. zł

kierowania samochodami ciężarowymi, autobusami i lawetami. Przy okazji odkryłem też niszę na rynku. Nie ma firm specjalizujących się tylko w holowaniu TIR-ów, które miały awarie na trasie. A jeśli już są, to żądają takich stawek, że nie opłaca się ich zatrudniać – mówi pan Marek. W ubiegłym roku