żądania konsumenta

Andrzej Janowski, Gazeta Podatkowa Nr 541 z dnia 2009-03-16

Zasady udzielania odpowiedzi na reklamacje

Zasady udzielania odpowiedzi na reklamacje

Jeśli klientem firmy jest konsument, to należy zwrócić szczególną uwagę na terminy i sposób udzielenia odpowiedzi na reklamację wadliwego towaru. Obowiązuje bowiem zasada, że jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie nieodpłatnej naprawy albo wymiany towaru na nowy nie ustosunkował się do niego w terminie 14 dni, to uważa się, że uznał je za uzasadnione.

Wpuszczą konkurencję internetową za... 1 mln zł! Kara

Aż miliona złotych żądała Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku od firm, które chciały dostarczać internet do mieszkań należących do spółdzielni. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że to utrudnianie wejścia na rynek konkurencji.

Czy poznamy tajemnice dużych sieci handlowych? Sklepy skarżą się na UOKiK, bo chce poznać ich sekrety

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów żąda od sieci handlowych ujawnienia poufnych informacji stanowiących często tajemnicę handlową - alarmuje Polska Izba Handlu zrzeszająca znaczną część działających w Polsce sieci handlowych. I straszy, że ich ujawnienie może się wiązać z ogromnymi stratami dla firm. A UOKiK nie rozumie całego zamieszania, podkreślając, że takie dane zbiera od sieci regularnie

UOKiK uważa za niezasadne potwierdzanie salda we wnioskach o odroczenie rat

jest uzależnianie odroczenia płatności rat od potwierdzenia salda zadłużenia. Uznanie długu może mieć negatywny wpływ na dochodzenie przez konsumenta praw przed sądem np. w razie żądania unieważnienia umowy kredytowej czy dochodzenia zwrotu pobrania zbyt wysokich rat. Takie postanowienia mogą być

UOKiK sprawdza zasady oferowania przez banki wakacji kredytowych

sądem (np. w sytuacji zamiaru żądania unieważnienia umowy kredytowej). "Postanowienia sugerują bowiem, że konsument złożył oświadczenie o uznanie określonej kwoty zadłużenia. Takie oświadczenie nie ma związku z odroczeniem spłaty rat ze względu na trudności wywołane epidemią. Zdaniem prezesa

UOKiK nałożył na Praebeo i Auto Rentier kary finansowe za nieuczciwe praktyki

polecone z informacją o decyzji UOKiK do wszystkich osób, z którymi zawarły umowy. "Konsumenci dowiedzą się z tych pism, że mogą żądać naprawienia szkody np. poprzez unieważnienie umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń, a także kosztów związanych z nabyciem samochodu. Roszczeń mogą

Rzecznik finansowy: Banki nie mogą żądać opłat za kapitał po unieważnieniu umowy

Warszawa, 03.01.2020 (ISBnews) - Po unieważnieniu przez sąd umowy kredytu z uwagi na brak możliwości jej wykonywania po usunięciu z jej treści niedozwolonych postanowień umownych, żądanie przez bank wynagrodzenia za korzystanie z kapitału jest nie tylko sprzeczne z celami Dyrektywy 93/13 i

Prawnicy: Unieważnienie kredytu hipotecznego państwa Dziubaków zgodne z TSUE

unieważnieniu przez sąd umowy kredytu z uwagi na brak możliwości jej wykonywania po usunięciu z jej treści niedozwolonych postanowień umownych, żądanie przez bank wynagrodzenia za korzystanie z kapitału jest nie tylko sprzeczne z celami Dyrektywy 93/13 i udzielonej konsumentowi na jej podstawie ochronie, ale

UOKiK: Santander BP i BNP Paribas BP zmodyfikowały zasady wakacji kredytowych

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) kontynuuje otwarte 9 kwietnia postępowanie wyjaśniające w zakresie udzielanych przez banki tzw. wakacji kredytowych, w których weryfikuje m.in. prawidłowość naliczania i informowania konsumentów o rzeczywistych

Będzie pozew zbiorowy niezadowolonych klientów przeciwko BRE Bankowi?

Chodzi o kilkunastotysięczną grupę klientów, którzy mają wpisany do umów kredytowych kontrowersyjny punkt uzależniający oprocentowanie kredytów od decyzji zarządu BRE. Klienci twierdzą, że jest to zapis nieprecyzyjny, a więc niezgodny z prawem, ale Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów go na

Kruk ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Bison NSFIZ

podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów odstępuje od uzasadnienia niniejszej decyzji z uwagi na fakt, iż decyzja w całości uwzględnia żądanie

UOKiK sprawdzi praktyki banków przy umowach o kredyt hipoteczny

oprocentowania kredytów oraz żądania dodatkowych zabezpieczeń od konsumentów mogło dojść do naruszenia ich interesów, podał UOKiK. "W związku z informacjami, które pojawiły się w mediach oraz sygnałami od konsumentów UOKiK postanowił o wszczęciu postępowań wyjaśniających w sprawie praktyk banków

UOKiK sprawdza naliczanie opłat za zaświadczenia o historii spłaty kredytu

być nieuzasadniony dochód banku. A bez zaświadczenia żaden konsument nie określi wysokości swojego żądania w sądzie. To błędne koło" - powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał, cytowany w komunikacie. UOKiK wziął pod lupę opłaty pobierane przez m.in. Alior, BGŻ BNP Paribas, BPH, BZ WBK, Credit

Mastercard: Popularność cyfrowych usług wzrosła o połowę w czasie pandemii

, takich jak oglądanie filmów na żądanie czy udział przez internet w zajęciach fitness. Pandemia może też wydobyć z nas to, co najlepsze, co widać w rekordowej liczbie darowizn online na cele charytatywne. Co więcej, ten trudny czas można wykorzystać na poszerzanie w sieci swojej wiedzy i umiejętności

Wakacje kredytowe na celowniku instytucji. Będą sprawdzać, jak działa zawieszenie spłaty kredytu

Wakacje kredytowe na celowniku instytucji. Będą sprawdzać, jak działa zawieszenie spłaty kredytu

zamiaru żądania unieważnienia umowy kredytowej). Postanowienia sugerują bowiem, że konsument złożył oświadczenie o uznanie określonej kwoty zadłużenia. Takie oświadczenie nie ma związku z odroczeniem spłaty rat ze względu na trudności wywołane epidemią. Zdaniem prezesa UOKiK może ono naruszać dobre

Agora zamierza wykonać opcję kupna 60% udziałów spółki Eurozet

wykonaniem, ani nie powoduje po stronie spółki obowiązku wykonania, opcji call, zgodnie z postanowieniami umowy wspólników, podano także. "Ostateczna decyzja spółki o ewentualnym skierowaniu do SFS Ventures oświadczenia o woli skorzystania z opcji call (żądanie wykonania opcji) jest uwarunkowana

UOKiK o TSUE: Banki nie mogą żądać opłat za kapitał po unieważnieniu umowy

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Banki nie mogą żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy, napisał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w swoim stanowisku dotyczącym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie państwa

Mastercard: 81% klientów banków w Polsce używa e-bankowości; średnia w CEE: 63%

zdobywają serca użytkowników. Wśród nich warto wspomnieć o aplikacjach służących do nawigacji w terenie (66%), korzystaniu z elektronicznej wersji kalendarza (65%), programach lojalnościowych (63%), sprawdzaniu pogody online (54%), streamingu muzyki i treści wideo "na żądanie" (50

Rada wierzycieli ZM Henryk Kania zgodziła się na umowę dzierżawy z Cedrob

dzierżawy do kwoty 3 600 000 zł" - czytamy dalej. Spółka może wszcząć procedurę sprzedaży przedmiotu dzierżawy, a dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu przedmiotu dzierżawy. Na początku października Giełda Papierów Wartościowych (GPW) na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła obrót

Nieważne umowy o kredyty frankowe. Kontrowersyjne uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego

Nieważne umowy o kredyty frankowe. Kontrowersyjne uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego

więcej czasu do dochodzenia ewentualnych roszczeń wobec klientów. Bezumowne korzystanie z kapitału Najwięcej wątpliwości wśród prawników wzbudziło to, czy wyrok Sądu Najwyższego daje podstawy do żądania przez bank wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Innymi słowy: jeśli umowa była nieważna

'Minutes' RPP: Stabilizacja stóp proc. prawdopodobna w kolejnych kwartałach

wskaźnika CPI w średnim okresie. "Członkowie ci zaznaczali, że jeśli napływające dane wskazywałyby na istotny i trwały wzrost oczekiwań inflacyjnych i żądań płacowych, które przyczyniłyby się do wzrostu inflacji do poziomu, który zagrażałby realizacji celu inflacyjnego, wówczas uzasadnione może być

Co oznacza RODO dla konsumenta? Porozmawiaj z ekspertem o nowych przepisach

Co oznacza RODO dla konsumenta? Porozmawiaj z ekspertem o nowych przepisach

informacja dla konsumentów, by pamiętali, że o dane osobowe powinni dbać i nie powierzać ich byle komu. Bo właśnie konsumenci zyskają dzięki RODO jeszcze więcej praw niż do tej pory. Wiąże się to m.in. z tzw. obowiązkiem informacyjnym – każda firma czy instytucja musi na żądanie konsumenta usunąć jego

Windykacyjny stalking będzie karany. Za nękanie dłużników nawet osiem lat więzienia

Windykacyjny stalking będzie karany. Za nękanie dłużników nawet osiem lat więzienia

, brak precyzji eksperci Konferencji widzą w tym, że zaproponowany przepis jednoznacznie nie określa, co znaczy uporczywa egzekucja. – Po drugie, przyjmując założenie o możliwości karania za żądanie zwrotu długu, to żądanie realizacji innych roszczeń, w tym roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej

Kredyt indeksowany, denominowany w CHF, "odfrankowienie"... Co trzeba wiedzieć po wyroku TSUE

w świetle polskiego prawa umowa może bez nich nadal obowiązywać. Jeśli nie, sąd stwierdza jej nieważność. To oznacza, że konsument może żądać zwrotu wszystkiego, co zapłacił na rzecz banku, musi jednak liczyć się z tym, że bank będzie żądał zwrotu wypłaconej mu  kwoty. Jeżeli uzna, że umowa

UOKiK nałożył kary finansowe na firmy windykacyjne GetBack i Vex

windykacyjne. GetBack mógł więc liczyć na błąd konsumenta, który musiał wielokrotnie składać sprzeciwy do sądu, ponieważ gdyby nie zrobił tego w terminie, zapadłoby prawomocne orzeczenie, a konsument musiałby zapłacić żądaną kwotę. Ponadto windykator doliczał koszty sądowe do zadłużenia, mimo że sprawa nie

Chcieli kupić taniej smartfony. Teraz okazuje się, że je "wynajmują". Prosty trik sprzedawców

wystawiam faktury. Tymczasem zgodnie z przepisami ustawy o VAT - podatnik ma obowiązek wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż. Jeśli zakupy robi konsument, fakturę wystawia się na jego żądanie. Po akcji skarbówki Bestcena w części aukcji zaczęła umieszczać informację, że wystawia fakturę VAT, a w części

Przegląd informacji ze spółek

restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G i I, złożone przez SGB-Bank. Łączna wartość obligacji objętych żądaniem wynosi 2,61 mln zł, podało PBG. Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wyniósł 1,4 mld zł w 2019 roku wobec 17 mld zł straty rok wcześniej, podał

Plukon Food Group ma zgodę UOKiK na przejęcie spółki L&B Wyrębski

ochronie konkurencji i konsumentów odstępuje od uzasadnienia niniejszej decyzji z uwagi na to, iż decyzja w całości uwzględnia żądanie strony, nie rozstrzyga przy tym spornych interesów stron, nie została również wydana na skutek odwołania" - czytamy w komunikacie.  Plukon Food Group to jeden z

ARP i TF Silesia mają zgodę UOKiK na przejęcie WZK Victoria

decyzji z uwagi na fakt, iż decyzja w całości uwzględnia żądanie stron, nie rozstrzyga przy tym spornych interesów stron, nie została również wydana na skutek odwołania, podał Urząd. Na początku sierpnia akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wyrazili zgodę na zbycie Spółki Energetycznej

Jak się dowiedzieć, kto ma nasze dane, i jak je usunąć z bazy danej firmy?

informacja oraz dane kontaktowe inspektora, koniecznie w widocznym miejscu. Wszystko po, żeby konsumenci mogli się łatwo z taką osobą skontaktować i dowiedzieć się, jakiego rodzaju dane firma posiada, także zgłosić chęć ich usunięcia. Takie żądanie, nazywane fachowo "prawem do bycia zapomnianym"

Przegląd informacji ze spółek

porozumienia, w skład którego wchodzi Konsorcjum Stali oraz 16 osób, ogłosiły żądanie przymusowego wykupu akcji spółki należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy po cenie 26 zł za akcję, podało Konsorcjum Stali. Atal zawarł 3 196 umów deweloperskich i przedwstępnych w 2019 r., poinformowała

UOKiK przypomina: Zamawiasz abonament przez telefon? Masz prawo przesłuchać rozmowę z konsultantem operatora

zmian obowiązujących. Powinni umożliwić klientowi dostęp do nagrania na każde żądanie w ramach procedury reklamacyjnej – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK. Dodaje, że nagranie, jeśli prosi o nie konsument, powinno zostać udostępnione bez względu na sposób rozpatrzenia reklamacji. – Nagrania

NIK nt. GetBacku: Działania instytucji państwa nieadekwatne do skali zagrożeń

-inwestycyjnym. Tego samego dnia z upoważnienia KNF, Urząd skierował do Giełdy Papierów Wartościowych oraz BondSpot żądania zawieszenia obrotu wszystkimi instrumentami finansowymi wyemitowanymi przez GetBack. Zawieszenie weszło w życie 17 kwietnia 2018 r. i nadal obowiązuje. NIK zauważa, że dopiero po

Aegon PTE ma zgodę UOKiK na przejęcie Nordea PTE

w całości uwzględnia żądanie strony, nie rozstrzyga przy tym spornych interesów stron, nie została również wydana na skutek odwołania" - czytamy w decyzji. Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne jest częścią grupy Aegon w Polsce, do której należą także Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

GPW: Procedura dopuszczenia do obrotu papierów GetBacku była wykonana prawidłowo

zawiesiła notowania akcji i obligacji spółki na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, która sprawuje nadzór nad obowiązkami informacyjnymi spółek giełdowych. NIK opublikowała dziś raport, w którym stwierdziła, że instytucje państwowe nie zapewniły skutecznej ochrony konsumentów przed niezgodną z prawem

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący m.in. dopłat do oprocentowania kredytów

ułatwienia przy przetargach. "Chcemy obniżyć koszty udziału wykonawców w przetargach, a także poprawić ich płynność finansową. Nie będzie już obowiązku żądania wadium. Dotyczyć to będzie postępowań o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych. Wprowadzimy obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach

Huawei zwiększył udział na polskim rynku tabletów do 44,6% ilościowo w marcu

% z 40,6% przed rokiem, podano także. "Tablet musi być dziś multimedialnym centrum rozrywki, z doskonałym ekranem, dźwiękiem i dodatkowymi atrakcyjnymi funkcjami. Modele z 10-calowym ekranem to oferta trafiająca dla ludzi, którzy aktywnie korzystają z usług video na żądanie, często

Przegląd informacji ze spółek

wraz z malowaniem w ramach budowy instalacji spalarni odpadów w Salo w Finlandii za szacunkowo 4,6 mln euro netto, podał Mostostal. Elektrobudowa w upadłości zwołała nadzwyczajne walne zgromadzenie na 11 maja, podała spółka. Wcześniej spółka informowała, że żądanie zwołania NWZ złożyło porozumienie

'Minutes' RPP: Wzrost PKB w 2019 r. może być wyższy niż pokazuje projekcja

, przejawiające się w sygnalizowanych problemach ze znalezieniem pracowników, a także na utrzymujące się żądania płacowe różnych grup zawodowych. Część członków Rady zaznaczała, że mimo to rynek pracy nie generuje dotychczas wyraźnej presji inflacyjnej. Inni członkowie Rady wyrażali opinię, że sytuacja na rynku

Cefetra ma zgodę UOKiK na przejęcie 5 spółek z Thegra Tracomex Holding 

Warszawie, - Biocore Holding B.V. z siedzibą w Weesp, Holandia, oraz - Riveka B.V.B.A. z siedzibą w Boom, Belgia" - czytamy w komunikacie.  Urząd podał także, że odstępuje od uzasadnienia niniejszej decyzji z uwagi na to, iż w całości uwzględnia ona żądanie stron, nie rozstrzyga przy tym

Jak dajemy się oszukiwać sprzedawcom gazu?

swoją rolę – mówi Kamil Pluskwa-Dąbrowski. Pluskwa-Dąbrowski przywołuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 2013 r., który nie kwestionuje legalności żądania kary umownej, ale jej wysokość musi być związana z kosztami i ryzykiem poniesionym przez przedsiębiorcę. Gwiazdki i mała czcionka W

Ten sam trik i nowi naciągnięci. UOKiK podejrzewa przestępstwo

, jakie będzie musiał ponieść konsument –podkreśla Tomasz Chróstny, wiceprezes UOKiK. Według UOKiK zastosowano sprytny trik. Zgodnie z prawem kara umowna ma charakter wyłączny, co oznacza, że wierzyciel - klient nie może żądać odszkodowania ponad jej wysokość. Aby mógł walczyć o więcej, w umowie ze

Volvo Car i Autoliv mają zgodę UOKiK na utworzenie wspólnej firmy Zenuity

spółka będzie tworzyła oprogramowanie dla urządzeń, które będą montowane w pojazdach Volvo Cars, lub sprzedawane przez Autoliv innym producentom wyposażenia" - czytamy w komunikacie. Prezes UOKiK odstąpił od uzasadnienia niniejszej decyzji z uwagi na fakt, iż decyzja w całości uwzględnia żądanie

RODO już obowiązuje. Co się zmieniło, na co uważać? Zapytaj eksperta podczas dyżuru telefonicznego

dostaje mnóstwo maili z informacjami o przetwarzaniu jego danych. Konsumenci mogą też żądać usunięcia swoich danych lub ich przeniesienia. Mogą też żądać odszkodowania, jeśli ich dane będą przetwarzane w nieprawidłowy sposób – np. zostaną bez ich zgody przekazane komu innemu lub znajdą się w wycieku

Przegląd informacji ze spółek

jakichkolwiek praw przysługujących AZ z tytułu zastawu. PBG w restrukturyzacji otrzymał żądania natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H oraz I, podała spółka. Łączna wartość obligacji objętych żądaniami wynosi 37 173 400 zł. Ultimate Games zawarło z CreativeForge Games umowę na port i wydanie gier

UOKiK nałożył karę na Dom Polska za nieudzielenie żądanych informacji

Warszawa, 12.01.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na Dom Polska ponad 26 tys. zł kary w związku z nieudzieleniem przez spółkę informacji żądanych przez prezesa UOKiK w sprawie przejęcia przez Assa Abloy Entrance Systems kontroli nad LOB, podał Urząd

Prezydent podpisał nowelę ustaw dot. wzmocnienia nadzoru nad rynkiem finansowym

żądanie Prezesa Rady Ministrów stosownych informacji związanych z pracami Komisji; - przewidują, że w przypadku identyfikacji ryzyka systemowego w rozumieniu art. 17 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, Przewodniczący Komisji

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowej ustawy antylichwiarskiej

zabezpieczeń. "Zabezpieczenie pożyczek (np. w postaci hipoteki na nieruchomości) nie będzie mogło przekraczać wysokości pożyczonej kwoty powiększonej maksymalnie o 45%.  Niedopuszczalne będzie żądanie przenoszenia własności nieruchomości na zabezpieczenie zaciągniętych zobowiązań. Wyeliminowana też

Właściciel Biedronki i Vershold mają zgodę UOKiK na utworzenie spółki

uzasadnienia niniejszej decyzji z uwagi na fakt, iż decyzja w całości uwzględnia żądanie stron, nie rozstrzyga przy tym spornych interesów stron, nie została również wydana na skutek odwołania" - czytamy w dokumencie.  We wcześniejszym komunikacje urząd podał, że przedmiotem działalności wspólnego

'Minutes' RPP: Stabilizacja stóp proc. prawdopodobna w kolejnych kwartałach

średnim okresie. Członkowie ci zaznaczali, że jeśli napływające dane wskazywałyby na istotny i trwały wzrost oczekiwań inflacyjnych i żądań płacowych przekładający się na presję cenową, przez co kolejne projekcje sygnalizowałyby utrzymywanie się inflacji powyżej celu w horyzoncie oddziaływania polityki

Ceny maksymalne w "tarczy antykryzysowej". Wysokie kary dla sprzedawców

, narzuconych specrozporządzeniami. W przypadku cen i marż narzuconych przepisami wydanymi na podstawie delegacji zawartej w tzw. tarczy antykryzysowej samo żądanie zapłaty ich w wysokości wyższej niż ustalona jako maksymalna jest deliktem. Za jego popełnienie grozi kara

ZBP:Nieważność umowy kredytowej w CHF powoduje niekorzystne skutki dla obu stron

wynagrodzenie za korzystanie z tego kapitału. Przez czas ustalony w umowie, kredytobiorca mógł bowiem korzystać z oddanego mu kapitału, natomiast bank nie mógł żądać jego zwrotu przed nadejściem terminu określonego w umowie. To świadczenie banku ma również swoją wartość, której zwrotu bank może domagać się na

Przegląd informacji ze spółek

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI), które poprzez fundusze posiada 5,88% kapitału w Altus Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) żąda zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Altus TFI w celu upoważnienia zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu

Rząd przyjął projekt ustawy dot. kredytów hipotecznych i o nadzorze

konsumenta. Będzie ona dokonywana na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta, z odpowiednich baz danych lub zbiorów danych kredytodawcy. Na żądanie kredytodawcy konsument będzie musiał dostarczyć dodatkowe informacje i dokumenty niezbędne do dokonania oceny jego zdolności kredytowej. Rzetelne jej

eTravel ma zgodę UOKiK na przejęcie Fly Away Travel

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 23) w związku z art. 83 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, odstępuje od uzasadnienia niniejszej decyzji z uwagi na to, iż decyzja w całości uwzględnia żądanie strony, nie rozstrzyga przy tym

Skany dokumentów i zdjęcia w tłumie. O to pytaliście w czasie dyżuru eksperckiego o RODO

zażądać usunięcia tej kserokopii i żądanie to musi być spełnione. Kserowanie dowodów osobistych było często pojawiającą się kwestią w trakcie dyżuru telefonicznego. Pani Marta spotkała się z taką sytuacją w hotelu, w którym spędzała urlop. Piotr Drobek powtarzał: to nielegalne. Jeśli hotel tak postąpił

Firma przestała się odzywać po reklamacji? Wyślij im list

, że nie chcę, by tak delikatny zabieg został mi zrobiony w salonie, do którego nie mam zaufania - opowiada. Skontaktowała się z firmą, która sprzedała jej bon, i poprosiła o zwrot pieniędzy. - Otrzymałam maila, że moje żądanie przyjęto i przekazano do weryfikacji. Nie wiedziałam do końca, czy to

Przegląd informacji ze spółek

tymczasowego nadzorcę sądowego dla Ursus Bus - spółki zależnej Ursusa, podała spółka. Sąd Apelacyjny w Łodzi, na skutek zażalenia PKN Orlen, oddalił wniosek Elektrobudowy o udzielenie zabezpieczenia, przez co Bank Handlowy będzie uprawniony do zrealizowania żądania wypłaty na rzecz PKN Orlen kwoty

PwC: Współdzielone auta będą stanowiły min. 30% samochodów w Europie do 2030 r.

kompetencjach związanych z nowymi technologiami - przede wszystkim inżynierów danych i inżynierów oprogramowania.  "Zdaniem autorów opracowania, w kolejnych latach produkcja samochodów podzieli się na rynek masowy, obejmujący samochody współdzielone ('na żądanie'), najczęściej z podstawowym

KPMG: Niemal 90% Polaków pozytywnie ocenia przepisy wprowadzane przez RODO

regulacji RODO, jednym z najistotniejszych, z którym przyjdzie się zmierzyć przedsiębiorstwom, wydaje się możliwość żądania przez klientów usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez daną firmę. Takie prawo może stać się dla konsumentów zachętą do bardziej zdecydowanych działań w przypadkach, gdy będą

Enea, Energa, PGE i PGNiG mają zgodę UOKiK na przejęcie Polimeksu-Mostostalu

ochronie konkurencji i konsumentów, odstępuje od uzasadnienia niniejszej decyzji z uwagi na to, iż decyzja w całości uwzględnia żądanie stron, nie rozstrzyga przy tym spornych interesów stron, nie została również wydana na skutek odwołania" - czytamy w komunikacie.  Kilka dni temu Enea

Przegląd informacji ze spółek

wynikach kontroli NIK dot. działalności organów i instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy wobec spółki GetBack, podmiotów oferujących jej papiery wartościowe oraz ją audytujących.  Zortrax uruchamia usługi druku 3D na żądanie, poinformował prezes Rafał Tomasiak

BIEC: WPI wzrósł o 0,4 pkt w XII; presja inflacyjna nasila się

rosnące koszty zatrudnienia zwłaszcza w przypadku pracowników o kwalifikacjach, na które jest największy popyt. "To może uruchomić spiralę podwyżek wśród pozostałych grupach pracowniczych, we wszystkich działach gospodarki narodowej. Rosnąca inflacja będzie sprzyjała zaspakajaniu takich żądań"

Przedsiębiorca na zakupach nie jest chroniony jak konsument

W poprzednich odcinkach akcji „Po stronie klienta” podpowiadaliśmy m.in., jak skutecznie zamknąć konto w banku oraz jak bezpiecznie płacić w sieci. Naszą akcję kierujemy do konsumentów. Ale klientami banków, telekomów, sklepów stacjonarnych i internetowych są nie tylko konsumenci

Pierwsze ostrzeżenie konsumenckie UOKiK

W związku z tym, że niedozwolone praktyki firmy Invest-Net Braniewski Tomasz mogą powodować znaczne straty finansowe i niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów, UOKiK zdecydował o wydaniu ostrzeżenia. Urząd zwraca uwagę na to, że przycisk na stronach internetowych "Zgłoś ofertę

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

przetargowych, a także poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego.  Mają temu służyć: *· Zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych. *· Wprowadzenie obowiązku zapłaty

Wonga: Niemal 90% Polaków sprawdza wiarygodność biur podróży

okres składania reklamacji. Od tej pory na wysłanie wiadomości, złożenie skargi czy żądania konsument będzie miał aż 3 lata od momentu zakończenia imprezy. Dotychczas touroperatorzy przyjmowali takie zażalenia w terminie do trzydziestu dni od realizacji usługi. Badanie zostało przeprowadzone

Odwołane wesela, remonty, zajęcia na siłowni. Jak odzyskać pieniądze za niewykonane usługi?

domy weselne powołują się na przepisy uchwalone w związku z epidemią, które każą uznawać, że do rozwiązania umowy dochodzi dopiero 180 dni po tym, jak organizator np. imprezy turystycznej powiadomił konsumenta o rozwiązaniu umowy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów doprecyzowuje jednak, że w

KNF zezwoliła na utworzenie oddziału HSBC France w Polsce

,  b)    miejscu i sposobie przechowywania gromadzonych środków, w tym stosowanych zabezpieczeniach,  c)    zasadach obsługi kasowej umożliwiającej wypłatę gromadzonych środków na każde żądanie klienta lub z nadejściem określonego terminu,  d)   

UOKiK: Ustawa dot. zatorów płatniczych niebawem trafi do podpisu prezydenta

Konsumentów (UOKiK). Zgodnie z zapisami ustawy, UOKiK będzie mógł nakładać kary, jeśli suma zaległych świadczeń przedsiębiorcy w ciągu 3 kolejnych miesięcy wyniesie co najmniej 5 mln zł do 2021 r. i 2 mln zł w późniejszych latach. "Problemy z płatnościami mogą doprowadzić do upadku wielu firm

Przegląd informacji ze spółek

Abadon Real Estate podjął decyzję o dokonaniu przedterminowego całkowitego wykupu obligacji na okaziciela serii 012 oraz serii 013 na własne żądanie i skierował do obligatariuszy stosowne żądania w tym przedmiocie, podała spółka. Łączna wartość nominalna obu serii to 25 mln zł. CCC wezwało 

Przegląd informacje ze spółek

rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). Wpływy netto z emisji wyniosą do 57,6 mln zł, podała spółka w prospekcie. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Krezus z powodu okoliczności

Firma Polski Prąd i Gaz zapłaci ponad 10 mln zł za podszywanie się pod innego sprzedawcę prądu

skarg konsumentów. Kilkaset skarg otrzymał też Urząd Regulacji Energetyki. Zawiadomienia najczęściej wpływały od osób starszych i ich rodzin. O praktykach Polskiej Energetyki PRO informowali również rzecznicy konsumentów. W 2007 r. rynek energii elektrycznej został zliberalizowany. Oznacza to, że każdy

Umowy TeleOpieki24 cd. RPO chce chronić małe firmy jak konsumentów, bo są łatwym celem naciągaczy

jeśli ktoś korzysta z pierwszego promocyjnego miesiąca za złotówkę, umowa przedłuża się automatycznie o kolejne sześć miesięcy. A za zerwanie umowy TeleOpieka24 żąda blisko 9 tys. zł kary. Długa lista pokrzywdzonych firm „Wyborcza” rozmawiała z blisko 40 poszkodowanymi. Grubo ponad setka

Kupujesz mieszkanie od dewelopera? Nowe przepisy ułatwią odzyskanie pieniędzy, gdy deweloper ogłosi upadłość

zaliczki i wszystkie pieniądze klientów leżą na kontach bankowych. Prospekt nie tylko na żądanie Ustawa wprowadza zmiany związane z informacjami, które klient ma dostać od dewelopera. Dziś deweloper musi zapewnić nabywcy pełną informację o lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, a także informacje o

Grupa Onet ma zgodę UOKiK na przejęcie serwisu Nasza Klasa

do ograniczenia konkurencji" – czytamy w komunikacie. UOKiK ustalił, że działalność uczestników koncentracji pokrywa się na krajowych rynkach reklamy internetowej, gier komputerowych oraz VOD (wideo na żądanie). „Ich udziały nie są jednak na tyle wysokie, żeby koncentracja

KSF: Banki deklarują, że będą stosować ujemne stawki LIBOR

Warszawa, 20.01.2015 (ISBnews) – Komitet Stabilności Finansowej  (KSF) przyjął deklaracje banków dotyczącą stosowania ujemnych stawek LIBOR. Banki nie widzą też konieczności żądania dodatkowych zabezpieczeń kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich, podano w komunikacie KSF

Rewolucja w ochronie danych już obowiązuje. Nakłada kaganiec na firmy, sklepy, urzędy, a nawet Kościół

publiczny. Firmy zwykle do tych wyjątków się nie zaliczają, dlatego będzie można usunąć swoje dane i ma to być proste i szybkie. Wystarczy skontaktować się z inspektorem ochrony danych w firmie i zażądać ich usunięcia na podstawie art. 17 ust. 1 RODO, czyli „prawa do bycia zapomnianym”. Żądanie

"DGP": Klienci przeciw J.W. Construction

, jakie wpłacili na mocy klauzul waloryzacyjnych zawartych w umowach przedwstępnych nabycia nieruchomości. W sumie walczą o 335 tysięcy złotych (żądania wynoszą od 5 do 30 tys. zł). Klauzule dają deweloperowi prawo do waloryzacji ceny mieszkania na podstawie wielu wskaźników makroekonomicznych

Akcjonariusze LW Bogdanka zdecydują 16 XI o zmianach w RN na wniosek Enei

Warszawa, 21.10.2015 (ISBnews) – Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka, w związku z żądaniem Enea Wytwarzanie, zwołało na 16 listopada br. nadzwyczajnie walne zgromadzenie spółki celem dokonania zmian w radzie nadzorczej i ustalenia zasad wynagrodzenia jej członków, podała spółka. &Prime

FPP: UOKiK potwierdził, że termin przedawnienia roszczeń PFRON to 5 lat

Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) potwierdził dotychczasowe stanowiska sądów, wskazując, że okres przedawnienia dla roszczeń Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o zwrot pomocy publicznej na zatrudnienie wynosi 5 lat

żądania konsumenta

przy oferowaniu kontraktów CFD --ZUS odroczył żądanie wypłaty 24,2 mln zł od Comarchu do 16 sierpnia --Wskaźnik ISM dla przemysłu USA spadł do 51,2% w lipcu --Pozbud T&R wydzielił produkcję okienno-drzwiową do osobnej spółki --Wskaźnik PMI dla przemysłu USA spadł do 50,4 pkt w VII wg fin. danych --TFI

UOKiK: 2,5 mln zł kary dla Leroy Merlin. Wprowadzał klientów w błąd

- zazwyczaj miesiąc. Klienci mogli tym samym odnieść wrażenie, że po upływie tego czasu tracą możliwość odzyskania pieniędzy, podczas gdy przepisy mówią, że roszczenia konsumenta (np. żądanie zwrotu zapłaconej kwoty) przedawniają się po roku od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Za naruszenie

Łatwiej zablokujesz wróżkę. Ministerstwo Cyfryzacji cywilizuje SMS-y premium

furtkę do nadużyć dla nieuczciwych firm. Dlatego proponuje, że w sytuacji, gdy abonent nie określi żadnego progu, domyślna będzie kwota 35 zł. Po przekroczeniu progu abonent zostanie o tym poinformowany, a numery premium zablokowane. „Obecnie blokada jest uruchamiana dopiero na żądanie abonenta

Altus TFI ma umowę nabycia BPH TFI, cena sprzedaży ustalona na 20 mln zł

2017 r., zbywca będzie uprawniony do żądania od Altus AT zapłaty kary umownej w wysokości 2 mln zł oraz do wypowiedzenia umowy SPA" - podano także w komunikacie. Umowa SPA przewiduje, że jej obydwie strony są uprawnione do żądania zapłaty kary umownej w wysokości do 4 mln zł w przypadku

Zmiany w przedawnieniu. Kiedy przedawnia się mandat, abonament RTV i rachunek za telefon

Na czym polega przedawnienie? Kodeks cywilny daje firmom określone terminy, po upływie których ich klienci mogą się uchylić od tego, że ktoś od nich żąda pieniędzy, albo jak to się w prawniczym slangu nazywa od „zaspokojenia dochodzonych roszczeń”. Ustawodawca wyszedł tutaj z założenia

Przegląd informacji ze spółek

Elemental Resource Management Limited z siedziba w Leeds (ERM), podała spółka. Końcowe rozliczenie transakcji nastąpi w terminie do 31 grudnia 2020 roku. PBG w restrukturyzacji otrzymał żądania natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H oraz I, podała spółka. Łączna wartość obligacji objętych żądaniami

Przegląd prasy

: Spełnienie żądań związków podniosłoby koszty stałe o ok. 610 mln zł rocznie --Mostostal Zabrze widzi szanse na utrzymanie r/r wyników w całym 2019 r. --BNP Paribas BP ma zgodę KNF na zaliczenie pożyczki podporz. do Tier II --Brewe Leasing liczy na 24 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2020 roku

Skanska zainwestuje do 40 mln zł w nowe lokalizacje Business Link

wynająć 'na żądanie' w pakiecie z programem akceleracyjnym i mentoringowym. Docelowo na powierzchniach Business Link w budynkach Skanska w Polsce, Czechach, Rumunii i na Węgrzech będzie mogło pracować nawet 9 tysięcy osób" - powiedziała prezes spółek biurowych Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej

Ważny wyrok tyskiego sądu. Odsetki można nakładać, ale kara niedozwolona

. - Ludzie ulegają takim żądaniom, bo niewiele osób ma odwagę iść do sądu - podkreśla mecenas Kusz. Małgorzata Cieloch, rzeczniczka prasowy Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przypomniała, że takie praktyki są niedozwolone. - Świadczą bowiem o podwójnym karaniu klientów - stwierdziła.

Z butami jest najgorzej. Ćwierć tysiąca mediacji w ub.r.

, jak bardzo złej są jakości. Reklamowała, ale kiedy wysunęła żądanie zamiany towaru lub zwrotu pieniędzy, usłyszała: "Nie!". Prawniczka nie zdradza szczegółów negocjacji ze sklepem, które z początku szły bardzo opornie. Sprzedawca nie zamierzał uwzględnić roszczeń, ale siła argumentów

Przegląd prasy

Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpopsolita  -- Żądanie przez Pocztę Polską od gmin spisów 30 mln wyborców nie ma podstawy prawnej i może nosić znamiona przestępstwa, uważają eksperci oraz sama PKW -- Sytuację

Kopacz: Propozycje rozwiązań dla kredytobiorców we frankach pod koniec tygodnia

. uwzględnienie przez banki ujemnej stawki LIBOR CHF, przez 6 miesięcy niższy spread walutowy, rezygnację z żądania nowego zabezpieczenia oraz ubezpieczenia kredytu wobec kredytobiorców terminowo spłacających raty kredytowe. (ISBnews)  

Przegląd informacji ze spółek

zagrożona, poinformował wiceprezes Rafał Jarodzki. W prezentacji spółka podała, że w okresie styczeń-sierpień br. sprzedała 1 001 lokali. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła obrót akcjami spółek: Drewex, Everest Investments i ZM Henryk

Koronawirus. Jak wysłać/odebrać przesyłkę w czasie pandemii

domowego. Aby skorzystać z takiej usługi, trzeba wypełnić formularz na stronie https://eformularze.poczta-polska.pl/zlecenie-przechowywania/. Poczta umożliwia także adresatom złożenie dyspozycji żądania przechowywania przekazu pocztowego przez 7 dni roboczych, co razem z czasem podstawowego odbioru daje aż

Specsłużby ponad ochroną danych. Rząd, wbrew prawom obywateli, wyłącza ABW i CBA spod obowiązków nowego prawa o ochronie danych

straży granicznej wprowadza wiele wyjątków, furtek i ograniczeń, które powodują, że obywatelom realnie trudno będzie skorzystać z nowych uprawnień, czyli możliwości żądania informacji, czy ich dane były gromadzone i przetwarzane – twierdzi Wojciech Klicki. Bezpieczeństwo narodowe teraz w gestii ABW

Duży windykator chce pożyczyć od nas 300 mln zł na niezłych zasadach. Rozpoczyna się sprzedaż obligacji GetBack

windykacji długów. Ale nowa władza skraca termin przedawnienia roszczeń, zaś sądy, badając spory wierzycieli z dłużnikami, będą wkrótce miały obowiązek z urzędu sprawdzić, czy dług nie jest przedawniony (do tej pory robiły to tylko na wyraźne żądanie dłużnika). Gdzie kupić obligacje GetBack? Świadomość

ZUE ma zgodę UOKiK na nabycie 70% udziałów Railway

warunkiem zawieszającym uzyskania przez spółkę zgody prezesa UOKiK na koncentrację, wynikającą z nabycia udziałów Railway. W związku ze zgodą warunek zawieszający został spełniony. Ze względu na fakt, iż powyższa decyzja prezesa UOKiK w całości uwzględnia żądania spółki, podlega ona wykonaniu w dniu 15

Bezpieczny zakup dziury w ziemi? Klientów deweloperów ma chronić specjalny fundusz

będą musieli przerzucić te 1300 zł na konsumenta, a z drugiej - bez pardonu żądają wyższej stawki za metr kwadratowy mieszkania, gdy znajduje się ono po nasłonecznionej stronie budynku. Koszty jego budowy są takie same jak tego po zacienionej stronie, ale i tak korzystają z okazji, by zarobić więcej

Kaźmierczak z ZPP: Za nadmierne podwyżki w PGNiG zapłaciliby podatnicy

14. pensja. W sumie na premie i inne świadczenia spółka chciała przeznaczyć ok. 100 mln zł. "Związki zawodowe to organizacje, które od tego są by mieć żądania. Na całym świecie domagają się przywilejów, ale problem pojawia się, gdy dzieje się to w sektorze uprzywilejowanym. Koszt