żądają wyjaśnień

Daniel Szczęsny

Zamawiający oceniając ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert może żądać tylko wyjaśnień

Zamawiający oceniając ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert może żądać tylko wyjaśnień

Dokonując oceny ofert zamawiający może żądać w toku badania i oceny ofert wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

Komisja Europejska żąda od Polski wyjaśnień w sprawie wadliwego prawa telekomunikacyjnego i aukcję LTE

Jak udało się dowiedzieć "Wyborczej", Komisja Europejska ma wątpliwości co do przeprowadzenia aukcji LTE i w ogóle co do prawa telekomunikacyjnego w Polsce. Wysłała list do polskiego rządu, w którym żąda wyjaśnień i poprawienia uchybień.

Polsat zbiera cięgi od abonentów za Euro 2016. UOKiK żąda wyjaśnień

Do UOKiK spływają skargi niezadowolonych klientów Cyfrowego Polsatu rozczarowanych m.in. jakością transmisji meczów, brakiem odpowiedzi na reklamacje czy usunięciem niemieckich kanałów pokazujących spotkania. Być może stacja Zygmunta Solorza będzie musiała oddać klientom pieniądze.

Brak oświadczenia o terminie związania ofertą nie jest podstawą do jej odrzucenia

Brak oświadczenia o terminie związania ofertą nie jest podstawą do jej odrzucenia

stanie faktycznym brak jest podstawy prawnej do wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień jak i do tego by odrzucić ofertę . Kiedy wezwanie do wyjaśnień?Nie istnieje w tym przypadku przepis, który umożliwiałby żądanie od wykonawcy złożenia wyjaśnień w zakresie terminu związania ofertą . Przepisy

Brak wyjaśnień nie stanowi podstaw do odrzucenia oferty

Brak wyjaśnień nie stanowi podstaw do odrzucenia oferty

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert[1]. Wzywając do udzielenia wyjaśnień od firmy, która złożyła ofertę przetargową zamawiający ma na celu np. poznanie powodów zamieszczenia zapisów oferty, uczynienie zapisów oferty

Służby USA inwigilują europejskich dyplomatów i urzędników. UE żąda wyjaśnień

szpiegowały biura UE. Jeśli okażą się prawdziwe, ta sprawa będzie miała bardzo poważny wpływ na stosunki między Unią i USA. W imieniu Parlamentu Europejskiego domagam się pełnych wyjaśnień! - grzmiał szef europarlamentu Martin Schulz. Były premier Belgii i szef europarlamentarnych liberałów Guy Verhofstadt

Kiedy możesz żądać wyjaśnień od wykonawcy postępowania o zamówienie publiczne?

prowadzone przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą wykonawcy ma prawo do korzystania z renomy, referencji innej firmy, to powinieneś uznać takie referencje. Ustawa Pzp zezwala zamawiającym w toku badania i oceny ofert żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

Komisja Europejska wszczęła postępowanie wobec Google'a. Gigant ma się tłumaczyć

Komisja Europejska wszczęła postępowanie wobec Google'a. Gigant ma się tłumaczyć

wyjaśnienia. Ostateczna decyzja Komisji podjęta będzie dopiero wtedy, gdy strony skorzystają z prawa do obrony. Nie ma jednak ustawowego terminu zakończenia postępowania przez KE. "Skierowanie pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń nie przesądza o wnioskach, do jakich doprowadzi postępowanie wyjaśniające"

Nieuczciwy przetarg na BZ WBK? PKO, Paribas i KNF żądają wyjaśnień

PKO BP. Zarząd polskiego banku miał przekazać Francuzom, iż poważnie rozważa złożenie oficjalnego protestu lub przynajmniej zażądanie od Irlandczyków wyjaśnień. Czytaj też:Pasjonujący finisz walki o BZ WBK. Ale czy grano fair?

Wykonawca nie musi uzupełniać dokumentów, do których złożenia nie był zobowiązany

Wykonawca nie musi uzupełniać dokumentów, do których złożenia nie był zobowiązany

wykonawcy do składania wyjaśnień. W przedmiotowym przypadku złożone przez wykonawcę oświadczenie, że jest firmą jednoosobową i nie dotyczą go przepisy art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych ma charakter dodatkowy. Zamawiający nie wymagał takiego dokumentu. Natomiast żądanie

"Pomóż mi, jestem uwięziony w fabryce". Niesmaczny żart producenta napoju czy prawdziwa prośba o pomoc?

"Pomóż mi, jestem uwięziony w fabryce". Niesmaczny żart producenta napoju czy prawdziwa prośba o pomoc?

zdjęciami nakrętek, pod którymi zamiast zabawnego hasła widnieje: "Pomóż mi, jestem uwięziony w fabryce SoBe". Publikują je też na facebookowym profilu firmy i żądają wyjaśnień. "Help Me" messages under SoBe bottlecaps spark concern: http://t.co/pvY1bieWX7 #WhatsTrendingTODAY

Samo podejrzenie wystąpienia rażąco niskiej ceny nie może skutkować automatycznie odrzuceniem oferty

Samo podejrzenie wystąpienia rażąco niskiej ceny nie może skutkować automatycznie odrzuceniem oferty

Pytanie: Czy jeżeli wykonawca w kosztorysie ofertowym nie przedstawi minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracowników będzie to stanowiło rażąco niską cenę i trzeba wezwać do wyjaśnienia nawet w przypadku kiedy średnia ofert lub wartości szacunkowej zamówienia nie przekroczy 30%? Co wówczas może

Dziwny remont Trasy W-Z. Będą wyjaśnienia

Dziwny remont Trasy W-Z. Będą wyjaśnienia

wyjaśnień od wykonawcy. ZUE uważa, że nie ma w tym nic dziwnego, by niedawni konkurenci współpracowali ze sobą. - Poprosiliśmy łódzkie MPK o pomoc, żeby nie było groźby opóźnienia robót. Zleciliśmy im do remontu niezbyt długi kawałek. W czasie przetargu nie było między nami żadnego umawiania się. Zresztą

To zamawiający decyduje, czy zorganizuje wizję lokalną

To zamawiający decyduje, czy zorganizuje wizję lokalną

17 lipca 2013 r. (sygn. akt KIO 1606/13) wskazała: „(...) Z mocy przepisu art. 38 ust. 1 ustawy Pzp wykonawcy przysługuje uprawnienie do żądania od zamawiającego wyjaśnienia treści SIWZ . Z przedmiotowym uprawnieniem skorelowany jest obowiązek zamawiającego do udzielenia wyjaśnień, z

Wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny a odrzucenie oferty

Wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny a odrzucenie oferty

realizacji zamówienia jest rzeczywiście rażąco niska i w konsekwencji ofertę należy odrzucić. Opinia UZP Biorąc pod uwagę wyżej wskazany cel UZP nie widzi przeszkód dla wielokrotnego wzywania wykonawcy do udzielania wyjaśnień związanych z wyliczeniem ceny realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać

Kiedy należy udostępnić wykonawcom wyjaśnienia treści ofert?

Kiedy należy udostępnić wykonawcom wyjaśnienia treści ofert?

Pytanie: Czy zamawiający powinien udostępnić na wniosek wykonawcy odpowiedź na wezwanie dotyczące żądania wyjaśnień treści oferty z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniem postępowania? Odpowiedź: Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy Pzp , oferty, opinie

21 czerwca, czyli ciągle późne święto podatników

Ze statusem chłopa pańszczyźnianego to żart, ale faktem jest, że na opłacenie swoich podatków musimy długo pracować. - Dzień Wolności Podatkowej wypada w tym roku 21 czerwca - ogłosiło we wtorek Centrum im. Adama Smitha, które wyznaczyło Dzień Wolności Podatkowej już po raz 19. To symboliczny moment

Konrad Kąkolewski przekazał wyjaśnienia do UKNF dot. rozmów z PFR i PKO BP

Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Konrad Kąkolewski, odwołany dziś ze stanowiska prezesa GetBack, złożył wyjaśnienia do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w sprawie prowadzonych rozmów z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) oraz PKO Bankiem Polskim (PKO BP), dotyczących zaangażowania tych

Sprawdź, jak wyjaśniać niezgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego

Sprawdź, jak wyjaśniać niezgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego

opisem, to poprzez wyjaśnienie treści złożonej oferty, wykonawca może zmienić daną pozycję wyposażenia na odpowiadającą opisowi? Przykładowo wykonawca zaoferował patelnię o średnicy 20 cm firmy Hendi za 150 zł, natomiast z opisu wynika, że średnica tej patelni powinna wynosić 30 cm. Czy wyjaśniając

RF chce zbierać informacje o nieprawidłowych praktykach instytucji finansowych

systemowych, czyli wystąpień do instytucji finansowych z żądaniem wyjaśnień i zmiany praktyki dolegliwej dla ogółu klientów" - powiedział także Golecki. Najczęściej pojawiające się pytania i problemy czy zastrzeżenia do konkretnych warunków umów będą publikowane na stronie Rzecznika Finansowego oraz

Oczywista omyłka w ofercie przetargowej

Oczywista omyłka w ofercie przetargowej

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przed dokonaniem czynności na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp możliwe jest uprzednie uzyskanie przez zamawiającego wyjaśnień odnośnie zapisów treści oferty* Możliwość uzyskania przez zamawiającego wyjaśnień od wykonawcy co do treści złożonej

Spółka cywilna wykonawcą - problemy formalne

Spółka cywilna wykonawcą - problemy formalne

dokumentach i na pieczątce widnieje Marko s.c. Jacek Sosna Jolanta Sosna, przy czym nazwa ta nie wynika z żadnego dokumentu. Ofertę podpisały obydwie osoby. Czy od ww. wykonawców należy żądać wyjaśnień bądź przedstawienia umowy spółki? Czy może po prostu w umowie wpisać obydwa podmioty jako wykonawców

Rozbieżności w ofercie przetargowej

Rozbieżności w ofercie przetargowej

inny podmiot. Czy w takiej sytuacji zamawiający może wezwać go do złożenia stosownego oświadczenia w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczącego podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca? Czy w konsekwencji (po uwzględnieniu wyjaśnień) możemy uznać ofertę tego

Czy kierownik robót zatrudniony na umowę zlecenia musi składać zobowiązanie do "samoudostępnienia"?

polegał na zasobach podmiotów trzecich, proponuję w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp wezwać go do wyjaśnienia tej rozbieżności.  W przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykazuje potencjał osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Dokumenty wyjaśniające rażąco niską cenę

opinii prawnej pt.: "Rażąco niska cena w świetle obowiązujących od dnia 19 października 2014 r. przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych". Stwierdzono, w niej, że zamawiający powinien wskazać w wezwaniu precyzyjnie i wyraźnie wskazać zakres żądanych przez niego wyjaśnień. Jednakże podkreślić

Termin na udzielenie wyjaśnień przez wykonawcę zależy od trybu postępowania

art. 11 ust. 8. Uwaga! Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia musi wpłynąć do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert. Zamawiający nie zawsze musi odpowiedzieć Wykonawcy mogą żądać wyjaśnień do siwz w

Wielkie polowanie na emerytów. Urzędy skarbowe żądają, aby po raz drugi zapłacili podatek od emerytury

podatki zapłaciłam? Państwo polskie nie będzie ode mnie ściągać dodatkowych haraczy tylko dlatego, że brakuje mu pieniędzy na obietnice wyborcze. Pani Elżbieta napisała maila z żądaniem wyjaśnienia do urzędu skarbowego w Warszawie. Kilka dni później dostała odpowiedź: „Informujemy, że kwota zapłaty

Jak rozpoznać dokument, który wolno uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp?

Pzp , lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez

Murapol nabył wszystkie objęte żądaniami obligacje serii T, U, W i Z

Warszawa, 16.08.2018 (ISBnews) - Murapol, odpowiadając na żądania dotyczące przedterminowego nabycia części obligacji serii T, U, W i Z, opiewające na łączną kwotę nominalną 30,5 mln zł, w pełni zrealizował ww. uprawnienia obligatariuszy, podała spółka. Obligacje, których dotyczyły żądania

Wyjaśnienia wykonawcy a zmiana treści oferty

wymaganą przez niego grubość folii? Czy wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty - i czy nie zmieni to treści oferty, jeśli wykonawca w wyniku wyjaśnień uściśli jaką folię oferuje? Czy może stwierdzoną niezgodność oferty z siwz należy poprawić jako omyłkę ? Jeśli tak, to jaką? Zamawiający nie żądał

Rękojmia wiary publicznej

innych państwach, zdaniem Odwołującego, istnieje możliwość zwrócenie się do odpowiedniego organu w celu udzielenia niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu (§ 7 i § 8 rozporządzenia). Chodzi tu jednak o wyjaśnienie sposobu odczytywania informacji podanych w dokumencie, nie zaś o

GPW zawiesiła obrót akcjami Bumechu od 24 III do 24 IV br.

wyjaśnienia przedmiotowej sprawy, obrót akcjami spółki Bumech S.A. zostanie wznowiony przed upływem miesięcznego terminu" – napisano w komunikacie Komisji. Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

zamówienia jest objęty 23% stawką VAT, należy: 1)      przyjąć, że postępowanie jest obarczone wadą i je unieważnić, 2)      wezwać wykonawców , którzy nie wskazali w ofercie innej stawki niż 23%, do złożenia wyjaśnień treści oferty, w zakresie faktycznej

GPW Benchmark złożyła do KNF wniosek w zakresie WIBID i WIBOR

postępowania administracyjnego, składania ewentualnych uzupełnień i wyjaśnień w jego toku oraz dokonywania zmian na żądanie organu nadzoru. Równolegle będzie się toczyć faza wdrożeniowa wymogów nowej dokumentacji tak w GPW Benchmark, jak i u uczestników fixingu. Przed podjęciem decyzji organ nadzoru musi się

Wykonawca nie może złożyć niekompletnego dokumentu koncesji

wyjaśnień? Odpowiedź Powinieneś wezwać wykonawcę do uzupełnienia żądanego dokumentu. Wyjaśnienia W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do negocjacji lub siwz, możesz żądać

Grupa Robyg wdrożyła podpis elektroniczny za pośrednictwem platformy Autenti

podpisać" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Robyg Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie. "Dokument kierowany jest na adres email odbiorcy, który ma dostęp do specjalnej strony zawierającej treść dokumentu oraz pełne dane adresata. Jeśli nadawca nie skorzysta z opcji żądania

Czy zamawiający ma obowiązek sprawdzić prawidłowość podpisów na ofercie w procedurze odwróconej?

osoby właściwe do reprezentacji wykonawcy . Czy zamawiający powinien to wyjaśnić lub wezwać do uzupełnienia dokumentów, czy założyć, że wszystko jest w porządku? Odpowiedź: Zamawiający powinien wstępnie na etapie badania oferty przyjąć, że jest ona podpisana przez osoby uprawnione zgodnie z

KNF: Ewentualne odwieszenie notowań GetBacku po publikacji raportu za 2017 r.

Funduszem Rozwoju (PFR) i PKO Bankiem Polskim.  "W ramach sprawowanego przez KNF nadzoru prowadzone są działania mające na celu wyjaśnienie prawidłowości wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych przewidzianych w ustawie o ofercie publicznej oraz rozporządzeniu MAR

Od wtorku 1 października wchodzi w życie ustawa 500 plus dla osób niepełnosprawnych. Na pieniądze trzeba będzie jednak poczekać

już w życie, a więc od 1 października. Zazwyczaj jest tak, że ZUS wypłaca wszystkie świadczenia w ciągu 30 dni od wyjaśnienia wszystkich okoliczności potrzebnych do wypłaty. W tym przypadku procedury są bardziej skomplikowane. W ustawie zapisano, że w przypadku wniosków złożonych do 30 listopada

FPP: UOKiK potwierdził, że termin przedawnienia roszczeń PFRON to 5 lat

podatkowa. Należności te przedawniają się więc z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin ich płatności (art. 70 Ordynacji podatkowej)" - jak podało FPP w swoim komunikacie. "Wyjaśnienie kwestii terminu przedawnienia roszczeń PFRON nie zastąpi systemowego

Postępowanie z ofertami częściowymi. Czy można zwiększyć szansę na uzyskanie lepszych cen?

więcej niż jedną część poda różną jego cenę dla poszczególnych części? Czy mamy wtedy prawo żądać od niego wyjaśnień , dlaczego tak zrobił? Odpowiedź: W postępowaniu dopuszczającym możliwość składania ofert częściowych toczy się w rzeczywistości kilka procedur zamówieniowych w celu zawarcia umów o

KNF skierowała do GPW wniosek o zawieszenie obrotu akcjami ENEFI

Warszawa, 05.05.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami ENEFI Energiahatekonysagi Nyrt. Od 4 maja br., podała Komisja. Wniosek został skierowany z powodu zawieszenia obrotu instrumentami

MPiT: Adam Abramowicz powołany na rzecznika MŚP

wyposażony w kompetencje o charakterze interwencyjnym: - żądanie od organów władzy publicznej złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub udostępnienia akt i dokumentów w sprawach konkretnych przedsiębiorców; - możliwość wsparcia przedsiębiorców na etapie postępowań administracyjnych, a w razie potrzeby

KNF skierowała do GPW wniosek o zawieszenia obrotu akcjami Enefi

Warszawa, 15.01.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o skierowaniu do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądania zawieszenia obrotu akcjami spółki Enefi Energiahatekonysagi Nyrt. od 15 stycznia br., podała Komisja. Wniosek został skierowany z powodu

GetBack kupi od Altus TFI 99,4% akcji EGB Investments za 207,6 mln zł

wycofania złożonego zgłoszenia zamiaru nabycia akcji EBG lub nieudzielania wyjaśnień żądanych przez prezesa UOKiK w toku postępowania zainicjowanego złożeniem zgłoszenia zamiaru nabycia akcji EGB we właściwym terminie, spółka będzie zobowiązana do zapłacenia kary umownej w wysokości 2 mln zł" - czytamy

Jak ocenić ofertę wykonawcy, który nie uzupełnił dokumentów oraz nie złożył wyjaśnień?

wezwaniem do "uzupełnienia" dokumentów, co w Twoim przypadku zostało uczynione. Jeżeli wykonawca nie złożył żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Ciebie terminie powinieneś go wykluczyć z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp. Wyjaśnienie W Twoim przypadku czynności wezwania do

Agencja towarzyska i zbieracz śmieci za ścianą. Co wolno sąsiadowi? Jak się bronić przed uciążliwym sąsiedztwem?

odwołała się od decyzji do sądu. Przekonywała, że nie gromadzi starych sprzętów, tylko książki i gazety o zdrowiu. Trochę szpargałów zostało po zmarłym mężu, ale była zbyt przygnębiona, by je usunąć. Sąd nie dał wiary jej wyjaśnieniom. Z oględzin lokalu wynikało, że śmieci jest tak dużo, iż kobieta porusza

Kiedy wykonawca ma obowiązek wypełnienia JEDZ?

przekraczającej wartość progów UE), lub złożone oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia ww. oświadczenia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo jego złożenia

Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

charakteru bezwzględnego. W przypadku gdy wykonawca wykaże, że istniejące między nim powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji zamawiający nie ma podstaw do decyzji o wykluczeniu. Wyjaśnienia składane są w odpowiedzi na wezwanie skierowane przez zamawiającego. Przepisy ustawy Prawo zamówień

Czy wykonawca może wycofać swoją ofertę po terminie składania ofert?

. Wobec powyższego złożenie oświadczenia o wycofaniu oferty po upływie termin składania ofert nie może być uznane za skuteczne. Wyjaśnienie W Twojej sytuacji przedmiotowa oferta powinna zostać poddana ocenie. Jeżeli zaoferowana cena budzi Twoje wątpliwości, w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera ceny

RODO już obowiązuje. Co się zmieniło, na co uważać? Zapytaj eksperta podczas dyżuru telefonicznego

dostaje mnóstwo maili z informacjami o przetwarzaniu jego danych. Konsumenci mogą też żądać usunięcia swoich danych lub ich przeniesienia. Mogą też żądać odszkodowania, jeśli ich dane będą przetwarzane w nieprawidłowy sposób – np. zostaną bez ich zgody przekazane komu innemu lub znajdą się w wycieku

ZUS zaostrza kontrole zwolnień lekarskich. Wstrzymuje wypłaty zasiłków

została doręczona. Adresatem jest sąd, ale dokument trzeba złożyć w ZUS. Bez kontroli ZUS może wstrzymać wypłatę zasiłku chorobowego bez szczegółowej kontroli ani wezwania pacjenta do złożenia wyjaśnień, jeśli uzna, że mogło dojść do nieprawidłowości. Przekonała się o tym pani Regina. Dostała pismo, w

Pharmena musi dostarczyć EFSA dodatkową dokumentację dotyczącą 1-MNA 

surowców, wykorzystywanych do syntezy 1-MNA oraz dodatkowych wyjaśnień w zakresie wytwarzania 1-MNA. EFSA wyznaczyła spółce 2-miesięczny termin na dostarczenie powyższych informacji.  Pozytywne przeprowadzenie procesu autoryzacji 1-MNA jako nowego składnika żywności, zgodnie z przepisami art. 4

Przegląd prasy

baryłkę --Giełdy na razie nie przestraszyły się zawirowań na rynku ropy --Synektik dostarczy system da Vinci do szpitala klinicznego w Szczecinie --Kościński: Budżet będzie wymagać innej konstrukcji, jeśli epidemia potrwa dłużej --UOKiK sprawdzi sytuację w branży rolno-spożywczej, chce wyjaśnień

Obowiązek składania dokumentacji przetargowej przez wykonawcę

do udzielenia wyjaśnień, a wykonawca, w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych powyżej, winien wskazane dokumenty złożyć lub wskazać zamawiającemu źródło, w którym ten może jej uzyskać lub wskazać, że żądane dokumenty są w posiadaniu zamawiającego , potwierdzając jednocześnie ich aktualność

Popek - Pudzian. Polsat chce pozywać za nielegalne streamingi internautów

to jawne łamanie prawa, więc nie zostawiamy takich spraw bez wyjaśnienia i korzystamy ze wszystkich dostępnych narzędzi prawnych w walce z nimi. Tak było i w trakcie gali KSW. Na nasze wezwanie została usunięta zarówno przywoływana przez media transmisja na Facebooku, jak i inne źródła nielegalnego

GDDKiA: Nie będziemy realizować bezpodstawnych żądań o dopłaty do kontraktów

przetargów firmy często zabiegają o zlecenia, m.in. deklarując w ramach wyjaśnień rażąco niskiej ceny swoje tzw. 'know-how' czy też zaangażowanie sił własnych. Okazuje się jednak, że już po podpisaniu umowy nie wszystkie firmy wywiązują się ze swoich zobowiązań. Podpisywane umowy bardzo dokładnie określają

Mercor: Assa Abloy nie przedstawiła nam żadnych merytorycznych zarzutów

także Mercor. "Reprezentanci Mercor S.A. złożyli wniosek o zorganizowanie kolejnego spotkania, mającego na celu merytoryczne i rzetelne wyjaśnienie zarzutów przedstawianych przez Assa Abloy, które zdaniem zarządu Mercor S.A., są całkowicie bezpodstawne" - podsumowano. 20 września br

PKP Cargo ma umowę dostępową z PKP PLK na 2019/2020 za szac. 608,9 mln zł netto

infrastruktury kolejowej zgodnie z przydzielonymi trasami pociągów, udostępnianie urządzeń sieci trakcyjnej, kierowanie i prowadzenie ruchu, w tym wykorzystywanie przez przewoźnika częstotliwości sieci radiołączności kolejowej oraz zapewnienie na żądanie spółki informacji związanych z przejazdem pociągu

Szef banku odchodzi, bo ukradli mu 100 mln dolarów

o wyjaśnienia banku centralnego w Bangladeszu. Ten ostatni zatrzymał transakcję. W tym samym czasie także amerykański Bank Rezerwy Federalnej poinformował bank centralny Bangladeszu o serii podejrzanych zleceń. Część pieniędzy wyprano w kasynach Skradzione pieniądze trafiły na rachunki bankowe w

Murapol: Żądanie wykupu obligacji T, U, W i Z nie jest nadzwyczajną sytuacją

Warszawa, 20.07.2018 (ISBnews) - Murapol deklaruje, że realizowany przez niego przedterminowy wykup obligacji serii T, U, W i Z na żądanie obligatariuszy nie jest sytuacją nadzwyczajną ani podstawą do jakiegokolwiek niepokoju, podała spółka. Łączna wartość obligacji serii T, U, W i Z wynosi 40

Przegląd informacji ze spółek

dziś ze stanowiska prezesa GetBack, złożył wyjaśnienia do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w sprawie prowadzonych rozmów z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) oraz PKO Bankiem Polskim (PKO BP), dotyczących zaangażowania tych podmiotów w spółkę i czeka obecnie na wyjaśnienie sprawy, poinformował

Czy są dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału, których nie musisz żądać od wykonawcy?

wykazu wykonanych usług/ robót? Odpowiedź Żądanie dokumentów jest obowiązkowe, ale dotyczy tylko tych warunków, dla których określiłeś sposób oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu. Wyjaśnienie W procedurze unijnej żądanie od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w

Iron Mountain: Pandemia skłania firmy do inwestycji w cyfrowy obieg dokumentów

duże, o skomplikowanym działaniu" - wyjaśniła prezes. Te, które już były klientami Iron Mountain też zmieniły swoje podejście. "Outsourcowali do nas archiwizację informacji, więc procesy mieli zabezpieczone. To, co się zmieniło, to teraz większa przewaga próśb o skany przechowywanych

Ogłoszenie o zamówieniu - wymagania Pzp

ogłoszenia w informacjach dodatkowych wyjaśnienia, że do złożenia wykazu zamawiający wezwie wykonawcę, którego ofertę oceni najwyżej. Zgodnie z ustawą Pzp zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu powinien uwzględnić wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w

UOKiK uważa za niezasadne potwierdzanie salda we wnioskach o odroczenie rat

mającego związku z celem podpisania aneksu, a jest nim odroczenie spłaty kredytu. Po drugie - przy niekorzystnej dla kredytobiorców interpretacji - mogą utrudniać konsumentowi dochodzenie swoich praw na drodze sądowej. Aby wyjaśnić pojawiające się wątpliwości, Urząd przygotował stanowisko, w którym opisuje

Prezes UZP o kryteriach oceny ofert

ostatnich dyskusji dotyczących budowy odcinków autostrady A2. Jacek Sadowy podkreśla, iż w postępowaniu tym zamawiający żądał wyjaśnień od wybranego chińskiego wykonawcy co do realności złożonej ceny, a prawidłowość uznania oferty ww. wykonawcy za najkorzystniejszą była również przedmiotem badania

BGK ma umowę z Santander BP dot. programu faktoringowego na kwotę do 200 mln zł

terminowo z instytucją finansową, której jest klientem, ta składa do BGK żądanie wypłaty z gwarancji, a BGK niezwłocznie przekazuje środki" - powiedziała dyrektor departamentu bankowości transakcyjnej BGK Anna Babiarz, cytowana w komunikacie. "Poszukując rozwiązania dla naszego klienta

Średni przychód wykonawcy ustala się na podstawie zakończonych lat obrotowych

dla każdego roku obrotowego - wówczas nie będą to przychody uśrednione, a rzeczywiste. W związku z tym możliwe są dwa wyjaśnienia: - zamawiający żądał wykazania średniego przychodu ze sprzedaży netto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest

Skany dokumentów i zdjęcia w tłumie. O to pytaliście w czasie dyżuru eksperckiego o RODO

umowy. Jeżeli administrator portalu żąda takiego potwierdzenia, proszę - korzystając z oficjalnych kanałów komunikacji - domagać się wskazania podstawy prawnej takiego żądania i uzasadnienia  - wyjaśnił nasz ekspert. RODO a zdjęcia w tłumie Równie dużo wątpliwości wzbudza kwestia publikowania zdjęć

Rażąco niska cena - poznaj definicję

ceny wykonania zamówienia poniżej kosztów jego wykonania. W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający obowiązany jest zwrócić się do wykonawcy o szczegółowe wyjaśnienie powodów zaproponowania tak niskiej ceny. Jako sprzeczne z ustawą należy

PKP Cargo: Związki zawodowe żądają 120 mln zł rocznie na kolejne podwyżki

dokonał wprawdzie przeglądu wynagrodzeń zarządu spółki, a rada nadzorcza podjęła uchwałę o dostosowaniu poziomu tych wynagrodzeń do warunków rynkowych, jednak członkowie zarządu PKP Cargo nie przyjęli tych podwyżek" – podkreślono również. Dlatego, w świetle powyższych wyjaśnień, twierdzenie

Sklepy zakazują posługiwania się smartfonami przez klientów. Dlaczego? Wymówki dziwne i bezprawne

pracownicy wyrazili zgodę. W drugim już nie. Oba sklepy były w tym samym mieście, czyli Toruniu. Zatrzymujemy do wyjaśnienia Jakie będą konsekwencje, gdy mimo zakazu ktoś będzie fotografował lub skanował produkty? Zazwyczaj ostrzegano, że klient zostanie poproszony o opuszczenie sklepu lub skasowanie zdjęć

Prezes JSW: Nie będzie zmian w zarządzie 'dla świętego spokoju'

Warszawa, 09.02.2015 (ISBnews) - Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie zostanie zmieniony "dla świętego spokoju," zapowiedział prezes spółki Jarosław Zagórowski odnosząc się do żądań jego ustąpienia formułowanych przez liderów związkowych. "Zgodzę się, że być może zarząd w

Czy jako próbki w zamówieniu na umundurowanie zamawiający może zażądać załączenia do oferty 1 sztuki munduru i obuwia?

podlegają przepisom ustawy Pzp np. w zakresie uzupełniania czy wyjaśnień. Również, co istotne, przepisowi art. 25 ust. 1, zgodnie z którym możesz żądać wyłącznie dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Czy jesteś w stanie właściwie ocenić próbkę ubioru? Pamiętaj także, że

Przegląd informacji ze spółek

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI), które poprzez fundusze posiada 5,88% kapitału w Altus Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) żąda zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Altus TFI w celu upoważnienia zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu

Omyłka występuje wówczas, gdy zamawiający jest w stanie sam poprawić zaistniały błąd

tegoż wykonawcy? Dany wykonawcy nie dopełni bowiem swojego zobowiązania (nie da dostępu do obiektu, który nie istnieje). Odpowiedź: W tej sytuacji najlepiej wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Podejmując rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie zamawiający

Wynagrodzenie z uzasadnieniem. Niemcy walczą z niższymi płacami kobiet

wydawać. Stąd też niemieckie firmy dostały od rządu 6 miesięcy okresu przejściowego. Dopiero po tym terminie - a więc w grudniu - pracownice i pracownicy będą mogli zażądać od pracodawców wyjaśnień. Czy firmy przygotowały się na nowe prawo, sprawdziła międzynarodowa firma doradcza EY. Zespół pod

Jakich dokumentów należy żądać od zagranicznego wykonawcy?

ogłoszeniu publikowanym w Biuletynie ZP muszę zaznaczyć wszystkie możliwości wymienione w pkt III. 4.3.1) Odpowiedź W przypadku wykonawców zagranicznych masz obowiązek żądać złożenia przez nich odpowiedników dokumentów wymaganych od wykonawców krajowych. Wyjaśnienie Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo

Jak kupić na atrakcyjnych warunkach mieszkanie zakładowe

kilkadziesiąt złotych. Do tego lokator musi doliczyć koszty notarialne. W sumie będzie to około 1 tys. zł. Jeśli w ciągu sześciu miesięcy spółdzielnia nie rozpatrzy wniosku, lokator może pisemnie zażądać od niej wyjaśnienia, a potem wnieść sprawę do sądu. Orzeczenie sądowe zastąpi decyzję spółdzielni o

Czy syndyk wywalczy 11,5 mln zł dla wierzycieli Amber Gold?

właściciele gdańskiej spółki, zostali oskarżeni m.in. o oszustwo na wielką skalę i pranie brudnych pieniędzy. Grozi im 15 lat więzienia. Oboje przebywają w aresztach, nie przyznają się do winy. Odmówili składania wyjaśnień. Katarzyna Włodkowska: Zajmuję się tematyką kryminalną i śledczą, jestem autorką

Przegląd prasy

Trójmiasta, poinformowała spółka. --Konrad Kąkolewski, odwołany dziś ze stanowiska prezesa GetBack, złożył wyjaśnienia do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w sprawie prowadzonych rozmów z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) oraz PKO Bankiem Polskim (PKO BP), dotyczących zaangażowania tych podmiotów w

Zamawiający powinien dokonać kwalifikacji zamówień za pomocą tożsamości podmiotowej, rzeczowej i czasowej

wszystkich okoliczności sprawy). Zobacz: Zamawiający oceniając ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert może żądać tylko wyjaśnień Podstawa prawna: - art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

Bank wprowadza opłatę za SMS-y autoryzacyjne

do ziarnka... Tu ważne wyjaśnienie: opłata dotyczy tylko tych klientów, którzy często wysyłają pieniądze do osób lub firm spoza "zaklętego kręgu" odbiorców zdefiniowanych (bo przy przelewaniu pieniędzy do zdefiniowanego odbiorcy nie potrzeba kodu autoryzacyjnego). Jednak - jak się okazuje

Mabion wejdzie w skład mWIG40 na miejsce GetBacku po 8 maja

metodologii, zgodnie z którą w indeksach giełdowych nie mogą uczestniczyć spółki oznaczone w sposób szczególny, wyjaśniono. "Ponadto po sesji 8 maja 2018 r. listy uczestników: - mWIG40 i mWIG40TR zostaną uzupełnione o pakiet 6 217 000 akcji spółki Mabion (ISIN PLMBION00016), - sWIG80 i sWIG80TR

MWW: Spółka zarządzana przez FinCrea TFI sprzedała działkę za 56 mln zł

wyjaśnianiu sprawy związanej z tymi funduszami. Oceniamy, że gdyby nie zatrudnienie kancelarii i postawa banku, obecna wiedza dotycząca faktycznej sytuacji funduszy byłaby o wiele uboższa, aktywa funduszy mogłyby być w znacznie gorszym stanie, zaś w rzetelne wyjaśnienie problemów funduszy nie włączyłyby się

Przewoźnicy pod lupą. Fiskus może nakładać nowe kary za niezgłoszony przewóz kilku ważnych towarów

dokonywania zgłoszeń do rejestru SENT. Tam też można znaleźć wyjaśnienia i interpretacje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z funkcjonowaniem całego systemu monitorowania” – poinformował nas też resort finansów. Lektura tych wyjaśnień pokazuje, jak skomplikowany jest ten nowy

Zuchwały plan greckich polityków SYRIZ-y ws. ewentualnego powrotu do drachmy

tych informacji centroprawicowa partia Nowa Demokracja i centrowa To Potami żądają od strony rządzącej wyjaśnień. - Informacje, które wypływają, mogą mieć znaczne konsekwencje polityczne czy ekonomiczne dla SYRIZ-y - mówią przedstawiciele opozycji i wprost pytają rządzących o komentarz i czy to prawda

Czy polisa od ryzyka budowlanego jest dokumentem, który może złożyć wykonawca w postępowaniu o zamówienie?

? Odpowiedź Proponuję skorzystać z dyspozycji art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, która daje Tobie możliwość w toku badania i oceny ofert żądania od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Warto powołać się również na art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Masz

Francja i Niemcy żądają śledztwa w sprawie spekulacji swapami

Financial Times . Francja i Niemcy żądają natychmiastowego śledztwa i wyjaśnienia roli spekulacji swapami CDS i ich wpływu na rynek obligacji skarbowych państw unijnych. Żądanie to przedstawiły w liście wysłanym w środę do szefa Komisji Europejskiej José Manuela Barrosa. Alternatywą do zakazu obrotu

KIO o weryfikacji przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej

r. W odpowiedzi na ww. wezwanie Wykonawca złożył wyjaśnienie, które dostarczył osobiście do zamawiającego w dniu 25 marca 2013 r. z datą pisma 19 marca 2013 r. W piśmie wyjaśniającym zostało napisane, iż firma "Z." nie przynależy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej. Wykonawca

Jakich specyficznych dokumentów masz prawo żądać od wykonawców?

. Wyjaśnienie Katalog dokumentów, których możesz żądać w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w specyfikacji zawarty został w § 5 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich

Groźba rozwiązania umowy - dowiedź się, jak reagować na zarzuty przegranych wykonawców po wyborze oferty

i określonego wykonawcę? Wnoszący informację żąda rozwiązania umowy, grozi prawnymi konsekwencjami oraz poinformowaniem instytucji finansującej o naruszeniach ustawy Pzp , jeżeli zamawiający nie rozwiąże umowy. Zamawiający próbował zatrudnić eksperta do zbadania prawidłowości opisu przedmiotu

Uzupełnianie dokumentacji przetargowej

stanowiły merytoryczną treść oferty. Dlatego też nie powinny być one uzupełniane, nawet w drodze wyjaśnień wykonawcy. Wobec zapisów umowy żądania tych informacji nie powinno się uznać za wymogi o charakterze informacyjnym lub formalnym. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Podstawa prawna

MF: Nową ordynację podatkową rząd może przyjąć we wrześniu br.

co najmniej 2 miesiące. Potem te wszystkie uwagi naszych partnerów społecznych chcemy przepracować i nanieść ewentualne poprawki" - powiedziała Czerwińska, podczas konferencji prasowej.  Minister wyjaśniła, że resort ma własny harmonogram dotyczący procedowania NOP. "Po

Kredyt indeksowany, denominowany w CHF, "odfrankowienie"... Co trzeba wiedzieć po wyroku TSUE

w świetle polskiego prawa umowa może bez nich nadal obowiązywać. Jeśli nie, sąd stwierdza jej nieważność. To oznacza, że konsument może żądać zwrotu wszystkiego, co zapłacił na rzecz banku, musi jednak liczyć się z tym, że bank będzie żądał zwrotu wypłaconej mu  kwoty. Jeżeli uzna, że umowa

Mercor traktuje zarzuty Assa Abloy jako 'nieuczciwą walkę konkurencyjną'

oraz informacjach bieżących. Nie ulega zatem jakimkolwiek wątpliwościom, że zdarzenie to miało miejsce po upływie okresu obowiązywania zakazu konkurencji" - wyjaśnił Mercor w oświadczeniu. Spółka DFM Doors w lipcu 2017 r. rozpoczęła pod marką DFM produkcję innowacyjnych drzwi przeciwpożarowych w

Protest w UPC. Nie chcą zostać "wyoutsourcingowani"

wyegzekwowania wysokich świadczeń pieniężnych, są bezpodstawne. Chcemy podkreślić: wciąż jesteśmy otwarci na dialog w celu udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na wszelkie pytania, jakie mogą mieć nasi pracownicy - mówi Fura. W UPC Polska, polskiej spółce córce koncernu UPC Broadband, pracuje ok. 1,7 tys. osób

Odwołane wesela, remonty, zajęcia na siłowni. Jak odzyskać pieniądze za niewykonane usługi?

jednoznacznie wyjaśniona przez Episkopat. Wielu księży namawia do przełożenia uroczystości. A co zrobić z rezerwacją sali na wesele? Jeżeli to rezerwacja na najbliższy czas, w którym będą obowiązywać ograniczenia i zorganizowanie przyjęcia będzie niemożliwe, można od umowy odstąpić, ponieważ realizacja usługi

OT Logistics wyemituje obligacje serii H o wartości do 125,45 mln zł

odpowiednio 20 listopada 2018 r. dla serii D i 23 lutego 2020 r. dla serii F na nowy termin 20 listopada 2020 r.) oraz zmianę okoliczności uprawniających obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu obligacji. W celu zmiany warunków emisji obligacji serii D i F, spółka zwoła zgromadzenia obligatariuszy