żąda upadłości

Porozumienie akcjonariuszy Elektrobudowy chce zmiany upadłości spółki na sanację

ogłoszonej już upadłości Elektrobudowy na jej sanację, poinformowało porozumienie. W czwartek Elektrobudowa poinformowała, że otrzymała od porozumienia akcjonariuszy, które posiada 5,38% kapitału zakładowego spółki, datowane na 26 marca 2020 r. żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki

GPW zawiesiła obrót akcjami 12 spółek

od 2 stycznia do 31 marca (włącznie). W przypadku Redwood Holding w upadłości, Lark.pl, Indygotech Minerals, Cube.ITG, Chemoservis-Dwory GPW zastrzegła sobie możliwość przedłużenia tego okresu w formie zawieszenia na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego. (ISBnews)

GPW zawiesiła obrót akcjami 14 spółek

akcjami spółek został zawieszony od 1 października do 31 grudnia (włącznie). W przypadku Wilbo, Redwood Holding w upadłości, Lark.pl, Indygotech Minerals, Cube.ITG, Calatrava Capital i Budopolu Wrocław GPW zastrzegła sobie możliwość przedłużenia tego okresu w formie zawieszenia na żądanie Komisji Nadzoru

Czy po ogłoszeniu upadłości wykonawcy roszczenia z gwarancji mają szansę powodzenia?

Czy po ogłoszeniu upadłości wykonawcy roszczenia z gwarancji mają szansę powodzenia?

Pytanie: Zakończyła się inwestycja. Firma udzieliła 5-letniej gwarancji na wykonane roboty. Ogłosiła jednak upadłość. Co w takim przypadku? Mamy zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Czy tylko ono nas chroni? Co z podwykonawcami? Czy od nich możemy żądać usunięcia usterek? Odpowiedź

PSE zażądały od Elektrobudowy 14 mln zł z gwarancji na prace przy stacji Konin

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń informację o złożeniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) żądania do zapłaty kwoty ok. 14 mln zł z gwarancji należytego wykonania umowy na "Modernizację stacji 220/110 kV Konin

GPW zawiesiła obrót akcjami 12 spółek

Warszawa, 29.03.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami spółek: Magna Polonia, Ampli w upadłości układowej, Budopol Wrocław, Calatrava Capital, Clean&Carbon Energy, Ideon, Indygotech Minerals, Lark.pl, Regnon, Wilbo, Zakład Budowy Maszyn Zremb

GDDKiA pozwala konsorcjum PBG na łącznie 264,8 mln zł plus odsetki

Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) złożył przeciwko PBG, Syndykowi Masy Upadłości Aprivia w upadłości likwidacyjnej i Syndykowi Masy Upadłości Hydrobudowa Polska w upadłości likwidacyjnej pozew o zapłatę kary umownej wraz

GPW zawiesiła obrót akcjami 11 spółek

Warszawa, 28.12.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami spółek: Ampli w upadłości układowej, Budopol Wrocław, Calatrava Capital, Clean&Carbon Energy, Ideon, Indygotech Minerals, Lark.pl, Magna Polonia, Regnon, Wilbo i Zakład Budowy Maszyn Zremb

Dostał wypowiedzenie z pracy dzień przed 4-letnim okresem ochronnym. "Decyduje data wręczenia dokumentów"

Dostał wypowiedzenie z pracy dzień przed 4-letnim okresem ochronnym. "Decyduje data wręczenia dokumentów"

nie obowiązują. Szef może zwolnić też osoby, które uzyskały rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Również jeżeli pracodawca przyłapie pracownika np. na piciu alkoholu w pracy, może go zwolnić dyscyplinarnie, nie sprawdzając, czy jest w wieku przedemerytalnym. 2. Likwidacja lub upadłość

Przegląd informacji ze spółek

wraz z malowaniem w ramach budowy instalacji spalarni odpadów w Salo w Finlandii za szacunkowo 4,6 mln euro netto, podał Mostostal. Elektrobudowa w upadłości zwołała nadzwyczajne walne zgromadzenie na 11 maja, podała spółka. Wcześniej spółka informowała, że żądanie zwołania NWZ złożyło porozumienie

Zarząd Hawe popiera wniosek wierzyciela o otwarcie w spółce ponownej sanacji

, mniejszościowi akcjonariusze zrzeszeni w PAH nie deklarują wsparcia tego procesu. Po ogłoszeniu wyroku sądu w sprawie upadłości likwidacyjnej Paluchowski podkreślał, że podstawą wszelkich działań zarządu jest zapewnienie rozwoju spółki oraz zaspokojenie żądań wierzycieli, a w szczególności Agencji Rozwoju

Masz ogromny dług, którego nie możesz spłacić? Od przyszłego roku rząd planuje wsparcie dłużników

Masz ogromny dług, którego nie możesz spłacić? Od przyszłego roku rząd planuje wsparcie dłużników

dłużnika stanowią dużą wartość użytkową lub emocjonalną. Tyle przepis. Nadgorliwy syndyk może żądać od dłużnika wydania takich przedmiotów, choćby zysk z ich sprzedaży nie pokrył nawet kosztów jego pracy. PRZYKŁAD. Upadłość ogłosiła żona. Przygotowując spis inwentarza syndyk zauważył w domu dłużniczki

Pan Jerzy przepijał wszystkie pieniądze i terroryzował rodzinę, teraz jest bezdomny. Jego dzieci muszą płacić mu alimenty?

Pan Jerzy przepijał wszystkie pieniądze i terroryzował rodzinę, teraz jest bezdomny. Jego dzieci muszą płacić mu alimenty?

, który nie ma dobrych relacji z dorosłymi dziećmi, może żądać od nich alimentów na starość? Spośród dorosłych uprawnieni do alimentów są tylko ci, którzy znajdują się w niedostatku – osoby, które nie mogą własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb życiowych. Jeżeli dana osoba

PINK: Niektóre centra handlowe mogą prawie w całości utracić przychody z czynszu

Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - Właścicielom obiektów handlowych, w zależności od wielkości i struktury najemców, grozi nawet do ponad 90% spadku przychodów z czynszu, co może prowadzić do upadłości - w pierwszej kolejności mniejszych przedsiębiorców, oceniła dyrektor operacyjna Polskiej Izby

Sąd odrzucił wniosek ZUS o upadłość Petrolinvestu z powodu braku środków

Warszawa, 05.07.2017 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy oddalił wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie (ZUS) o ogłoszenie upadłości Petrolinvestu, uzasadniając, że spółka nie posiada wystarczającego majątku, z którego mogłyby być pokryte

Art. 302 KK

określonym w § 2 postępowaniem przyjmuje korzyść za działanie na szkodę innych wierzycieli albo takiej korzyści żąda. Art. 302. § 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli, spłaca lub zabezpiecza tylko niektórych, czym działa na szkodę

Zarząd PGG proponuje 200 mln zł na podwyżki w br.; brak zgody strony społecznej

. Dlatego chce uniknąć sytuacji, która miała miejsce w Kompanii Węglowej w 2015 roku, gdzie przekraczające możliwości firmy żądania podwyżek doprowadziły w konsekwencji do upadłości firmy" - napisano także w komunikacie. Polska Grupa Górnicza jako spółka celowa powstała w celu przejęcia majątku i

Przegląd informacji ze spółek

przepisów. Choć konsumenci rzadziej robią zakupy, to w tygodniu 23-29 marca wartość średniego koszyka zakupowego wzrosła nawet o 70% r/r., podał Eurocash. Niezależnie od powierzchni wyzwaniem dla wszystkich sklepów są godziny dla seniorów. Porozumienie akcjonariuszy Elektrobudowy w upadłości, zawiązane 23

Sąd umorzył postępowanie ws. upadłości Kerdos, wnioskowane przez spółkę

zobowiązań wynikających z kredytu udzielonego Dayli Polska, którego poręczycielem jest spółka. Spółka wskazuje, że bezpośrednią podstawą złożenia przez poprzedni zarząd wniosku o ogłoszenie upadłości było skierowanie do spółki żądania zaspokojenia roszczenia wynikającego z poręczenia przez wnioskodawcę za

Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną Hawe

Warszawa, 12.06.2017 (ISBnews) - Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość likwidacyjną Hawe, podała spółka. Zarząd Hawe planuje złożenie zażalenia na wyrok. "Zarząd Hawe oświadcza, że nie zgadza się z dzisiejszym orzeczeniem Sądu Rejonowego w Warszawie, który ogłosił upadłość likwidacyjną

Konsekwencje upadłości wykonawcy

Przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze ("PUiN") stanowią, że upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Niewypłacalny jest ten podmiot, który nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W przypadku osoby prawnej

KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami Hawe

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach. Znajdują się tam nie tylko dane finansowe, ale też np. komentarze zarządu o sytuacji spółki na rynku. Raporty za ubiegły rok w przypadku spółek będących w upadłości są szczególnie istotne, bo mogłyby nakreślić

Jak obniżyć czynsz za lokal, unikając sądu? Spadek obrotów zmusza do negocjacji

- w końcu płatność czynszu w dotychczasowej wysokości w wielu przypadkach może grozić nie tylko stratą, ale też upadłością. Sęk w tym, że na tej podstawie umowę najmu zmienić albo rozwiązać może tylko sąd. - A uzyskanie korzystnego orzeczenia w szybkim tempie w obecnych warunkach wydaje się wręcz

Przegląd informacji ze spółek

upadłości nastąpi z dniem 1 lutego 2020 r., podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Łączne skonsolidowane przychody Rainbow Tours ze sprzedaży wzrosły o ok. 3,5% r/r do 1 753,5 mln zł w 2019 r. wobec 1,693 mld zł, podała spółka. Sprzedaż w całym 2019 r. wyniosła ok. 42,9 mln zł, tj

Kupujesz mieszkanie od dewelopera? Nowe przepisy ułatwią odzyskanie pieniędzy, gdy deweloper ogłosi upadłość

Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przygotował projekt nowelizacji tzw. ustawy deweloperskiej. Jaka ochrona przed upadłością dewelopera Na czym mają polegać zmiany? Zanim do nich przejdziemy, wyjaśnijmy, jaką dziś każdy klient ma ochronę. Od 2012 r. obowiązuje w Polsce ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu

Koronawirus. Zwolnienia grupowe. Kogo można zwolnić, co się należy zwalnianym?

; – powołanych do odbycia czynnej służby wojskowej, służby zastępczej, zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego; – członków rady pracowników. Zakazy wypowiadania lub rozwiązywania stosunku pracy nie obowiązują, gdy przyczyną zwolnień jest ogłoszenie upadłości lub likwidacja

KNF chce zawieszenia notowań 8 spółek za brak publikacji raportów fin. za 2016

(KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek: MNI S.A. od dnia 5 maja 2017 r. do dnia 5 czerwca 2017 r. włącznie, B.A.C.D. S.A. w upadłości układowej od dnia 5 maja 2017 r. do dnia 5 czerwca 2017 r. włącznie, Lark.pl S.A. od dnia 5

Fitch obniżył rating GetBacku do RD z B-

GetBack komunikatem z 26 kwietnia, stanowi przypadek niewywiązania się ze zobowiązań i spełnia definicję ratingu RD" - czytamy w komunikacie. Fitch mógłby obniżyć rating GetBacku do D w przypadku wniosku o upadłość lub ogłoszenia niewypłacalności, innej procedury tego typu lub zakończenia

Nowe przepisy. Jeśli wejdą w życie, uderzą w małych przedsiębiorców i kancelarie odszkodowawcze

zakaz cesji Coraz częściej przedsiębiorcy z różnych branż żądają zniesienia zakazu cesji wierzytelności. Uważają, że byłby to skuteczny sposób walki z dominacją dużych kontrahentów i oczywiście z wszelakimi zatorami finansowymi. – A tak naprawdę z kredytowaniem przez nieuczciwego przedsiębiorcę

Przegląd prasy

--Ronson Development zrealizował ostatnią opcję kupna dot. Novej Królikarni --Elektrobudowa zwołała NWZ na żądanie porozumienia akcjonariuszy na 11 maja --Gi Group ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Work Service --Elektrobudowa ma ogłosić dziś zaproszenie do rokowań o przejęciu masy upadłości

KNF wnioskuje o zawieszenie obrotu akcjami Hawe, Hyperion i Topmedical

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach. Znajdują się tam nie tylko dane finansowe, ale też np. komentarze zarządu o sytuacji spółki na rynku. Raporty za ubiegły rok w przypadku spółek będących w upadłości są szczególnie istotne, bo mogłyby nakreślić

Zurich Insurance wzywa PBG do ugody polegającej na zapłacie 152,48 mln zł

Warszawa, 09.10.2015 (ISBnews) - PBG w upadłości układowej otrzymało z sądu odpis wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, polegającej na zapłacie przez PBG na rzecz Zurich Insurance plc Niederlassung fur Deutschland 152,48 mln zł. Spółka stoi na stanowisku, że roszczenie stanowi wierzytelność

Nowy zarząd Kerdos Group wycofał wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

wynikających z kredytu udzielonego Dayli Polska, którego poręczycielem jest spółka. Spółka wskazuje, że bezpośrednią podstawą złożenia przez poprzedni zarząd wniosku o ogłoszenie upadłości było skierowanie do spółki żądania zaspokojenia roszczenia wynikającego z poręczenia przez wnioskodawcę za dług kredytowy

Nowela dot. prostej spółki akcyjnej skierowana ponownie do sejmowej komisji

gospodarczym, bo nie jest zabezpieczone prawo wierzyciela i do końca nie wiadomo, jak sąd będzie ogłaszał upadłość takiej spółki. "Nie może być wprowadzane uproszczenie czy ułatwienie przez wcześniejsze utrudnienie i skomplikowanie. Liczymy na projektodawców i na usunięcie tych zawiłości i od tego

Porozumienie Akcjonariuszy Hawe liczy, że syndyk skupi się na odzyskaniu majątku

spółki oraz zaspokojenie żądań wierzycieli, a w szczególności Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP). Z kolei rzecznik ARP Joanna Zakrzewska napisała w wydanym 12 czerwca oświadczeniu, że Hawe nie posiada zdolności sanacyjnej, więc ogłoszenie upadłości likwidacyjnej było jedynym możliwym rozwiązaniem

Sklepy "Jedynka" w tarapatach. Puste półki jak za PRL

Sama spółka chce upadłości układowej, o czym pisaliśmy kilka dni temu. Upadłości żąda także siedmiu wierzycieli. Wśród nich jest spółdzielnia mleczarska z Jasienicy Rosielnej. - Przez parę miesięcy ubiegłego roku dostarczaliśmy im towar: masło, twarogi. Nie dostaliśmy od nich ani jednego przelewu

Rząd przyjął nowelizację prawa bankowego, odpowiadającą m.in. na upadłość SKOK

Warszawa, 27.06.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo bankowe, którego celem jest usprawnienie nadzoru nad rynkiem finansowym i zwiększenie jego bezpieczeństwa. Zaproponowane rozwiązania wynikają m.in. z doświadczeń związanych z upadłością Spółdzielczego

Zmiany w ochronie przedemerytalnej. Kogo nie można zwolnić z pracy? Ile wynosi świadczenie przedemerytalne?

dyscyplinarnie, nie sprawdzając, czy jest w wieku przedemerytalnym. Okres ochronny przepada, gdy następuje likwidacja zakładu pracy lub gdy sąd ogłasza jego upadłość. W takiej sytuacji można się starać o świadczenia przedemerytalne. Co z wynagrodzeniem dla osób w wieku przedemerytalnym Ochrona w wieku

Bezpieczny zakup dziury w ziemi? Klientów deweloperów ma chronić specjalny fundusz

samodzielnie złożyć samochód. Czy takie rozwiązanie kogokolwiek satysfakcjonuje? Czytaj też: Kupujesz mieszkanie od dewelopera? Nowe przepisy ułatwią odzyskanie pieniędzy, gdy deweloper ogłosi upadłość Pół roku temu proponował pan likwidację otwartych rachunków powierniczych. Może to by wystarczyło? &ndash

KNF skierowała do GPW wniosek o zawieszenia obrotu akcjami Kerdos Group

Warszawa, 01.12.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami Kerdos Group od 1 grudnia br. do 4 grudnia włącznie, podała giełda. Powodem jest nieprzekazanie do publicznej wiadomości

Hawe złożyło w sądzie zażalenie na decyzję o upadłości spółki

Warszawa, 24.07.2017 (ISBnews) - Pełnomocnik Hawe złożył zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o ogłoszeniu upadłości spółki. Prezes Hawe liczy na to, że akcjonariusze skorzystają z oferty obrotu akcjami w postaci opcji konwertowalnych na Novej Giełdzie

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

;tarcza 3.0"] opłata od filmowych serwisów streamingowych (VOD) Podmioty dostarczające audiowizualną usługę medialną na żądanie (tj. podmioty prowadzące platformy streamingowe) mają wpłacać co kwartał na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej opłatę w wysokości

Członkowie SKOK Wołomin zapłacą za jego bankructwo

znowu dał o sobie znać. "Żona dostała dzisiaj list polecony, a w nim wezwanie do pokrycia strat z tytułu upadłości SKOK Wołomin i nakaz przekazania kwoty 630 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania" - pisze w liście do "Wyborczej" pan Marek. Listu o takiej

Firma odnosi sukces i popada w kłopoty. Niebezpieczne umowy typu "zaprojektuj - wykonaj"

żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”. Tak stanowi kodeks cywilny. Ale w takim razie co z niezaplanowanymi i nieprzewidzianymi pracami, np. gdy brakuje zasilania odpowiedniej mocy, by stworzyć system sygnalizacji

Komornik przyjdzie i zabierze - pensję, emeryturę i parę stów z konta. Co wolno komornikowi, a czego nie?

na sobie. Zanim wpuścimy komornika za próg mieszkania, powinien się – na nasze żądanie – wylegitymować identyfikatorem ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz oznaczeniem sądu rejonowego, przy którym działa. Wreszcie – również na nasze żądanie – powinien nam przedstawić tytuł

Jakich dokumentów może żądać zamawiający od firmy startującej w przetargu ?

Prezes Rady Ministrów określił w rozporządzeniu dokumenty, jakich może żądać zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w przetargu. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogranicza krąg

Kto się wstawi za członkami SKOK Wołomin? Ludzie proszą o pomoc Rzecznika Praw Obywatelskich i znanego posła PiS

straty kasy. Nie spodziewali się jednak, że po dwóch latach SKOK Wołomin znowu o sobie przypomni. "Żona dostała list polecony, a w nim wezwanie do pokrycia strat z tytułu upadłości SKOK Wołomin i nakaz przekazania kwoty 630 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania

Przegląd informacji ze spółek

okres trzech lat, podała spółka. PBG w restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H, I, G3, H3 i I3 złożone przez Bank Pekao. Łączna wartość obligacji objętych żądaniem wynosi 47,01 mln zł, podało PBG. Agora porozumiała się ze związkami zawodowymi w sprawie

KNF chce zawieszenia obrotów na GPW sześciu spółek za niezłożenie raportów

Warszawa, 05.06.2015 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek: Petrolinvest, Alterco, Cash Flow, Mewa, MSX Resources oraz PBO Anioła w upadłości likwidacyjnej z powodu

Upadłość biura podróży, wakacje odwołane. Jak odzyskać pieniądze?

upadłości firmy z dużym kapitałem jest mniejsze w porównaniu z biurami funkcjonującymi na mniejszą skalę, nie znaczy to, że takiego ryzyka nie ma. Niestety niewiele możemy zrobić, żeby dowiedzieć się, w jakiej kondycji finansowej jest biuro. - Upadłość jest zwykle efektem choroby, która męczy firmę od

Przegląd prasy

--KE wprowadziła regulacje ułatwiające badania i testowanie produktów --Porozumienie akcjonariuszy Elektrobudowy chce zmiany upadłości spółki na sanację --NBP: Po posiedzeniu RPP w środę nie będzie konferencji prasowej --Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 17,38% m/m do poziomu 552,43 pkt w

Przegląd prasy

tylko 9 zatrudnionych --Tarcza 2.0 przewiduje m.in., że na żądanie premiera operatorzy telefonii komórkowych będą musieli przekazywać wszystkie dane lokalizacyjne użytkowników końcowych --Sejm ma dziś głosować nad wprowadzeniem głosowania korespondencyjnego dla wszystkich --Prezesa Poczty Polskiej

Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia

Pytanie Kontrakt na budowę kanalizacji realizowało konsorcjum dwóch firm. Po zakończeniu zadania, w okresie kilku miesięcy jedna z firm ogłosiła upadłość. Czy można egzekwować od firmy, która była członkiem konsorcjum żeby naprawiała usterki, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym? Czy można

Porozumienie Akcjonariuszy Hawe chce współpracy z ARP ws. działań naprawczych

za wyprowadzenie aktywów po zaniżonych kwotach oraz sprzedaży wierzytelności za ułamek ich wartości (udziałów w spółkach córkach ORSS oraz Hawe Budownictwo) dokonuje niekorzystnej wyceny poprzez odpisy na aktywach, aby wprowadzić w błąd sąd orzekający 12 czerwca w przedmiocie upadłości Hawe

żąda upadłości

upadłości 305 firm wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej --Bancovo pracuje nad nową strategią. Do końca tego roku liczy na współpracę z 20 partnerami --Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w sporze dotyczącym podatku od wiatraków po raz kolejny orzekł na korzyść

Deutsche Bank nie zamierza płacić USA 14 mld dol.

14 mld dol. - tyle Departament Sprawiedliwości USA żąda od Deutsche Banku za sprzedaż toksycznych obligacji hipotecznych, które o mało nie zniszczyły amerykańskiej i światowej gospodarki. To wstępna kwota, która miała pojawić się w negocjacjach między instytucjami. Niemiecki kredytodawca wydał już

Resort finansów chce zmienić zasady związane z uzyskiwaniem nadpłat

prawnej, utraty zdolności do czynności prawnych, upadłości. Uprawnienie to ma obejmować wszelkie czynności niezbędne w tym zakresie, w tym m.in. prawo do podejmowania działań zmierzających do stosowania trybów nadzwyczajnych weryfikacji decyzji, które mogą prowadzić do stwierdzenia istnienia nadpłaty

Coraz więcej Polaków pobiera świadczenie rehabilitacyjne

przegrała z Zakładem. Na szczęście zmieniono przepisy. Od 2017 r. ZUS nie może już po 15 czy 20 latach żądać od nas zwrotu świadczenia rehabilitacyjnego. Wszystko dzięki nowelizacji Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w której wskazano okres, w jakim ZUS czy KRUS mogą żądać zwrotu nienależnie

Przegląd informacji ze spółek

Drukarnia Opakowań złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń informację o złożeniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) żądania do zapłaty

Firma przestała się odzywać po reklamacji? Wyślij im list

takiej sytuacji dobrze najpierw sprawdzić w KRS, czy firma nie jest w upadłości lub w likwidacji - mówi Emil Zubelewicz, radca prawny Orange Polska. - Jeśli nie, to warto spisać żądanie i wysłać je listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres firmy z KRS. Wtedy mamy większą szansę, że ktoś naszą

Spółki Tauronu nadużywały pozycji rynkowej. Zmiany na korzyść klientów

uprawdopodobniło, że warunki narzucane odbiorcom przez sprzedawców rezerwowych z Grupy Tauron dotyczące zabezpieczenia finansowego na poczet należności były zbyt rygorystyczne i wygórowane (żądane zabezpieczenie mogło dochodzić do 2,5-krotności równowartości przewidywanego miesięcznego zużycia, wnoszonego z góry

Niezadowolony z wyjazdu turysta może sporo wywalczyć. Zobacz, jak dochodzić swoich praw

. Hubert zdecydował się na kolejny krok – wynajął adwokata.  Biuro oddało kolejne 5 proc. – Dwa tygodnie temu wysłaliśmy ostatnie przedsądowe pismo do biura z żądaniem zwrotu kosztów. Jeżeli biuro nie ustosunkuje się pozytywnie, spotkamy się w sądzie – zapewnia Hubert. Jak złożyć

Dla kogo ochrona przedemerytalna

likwidacja zakładu pracy lub gdy sąd ogłasza jego upadłość. Można się jednak starać o świadczenia przedemerytalne. Co z pensją Pracownika, któremu brakuje cztery lata do emerytury, nie można zwolnić oraz nie można mu obniżyć pensji. Ochrona w wieku przedemerytalnym oznacza również zakaz zmieniania (a

Śnieżka ma umowę przejęcia węgierskiej spółki Poli-Farbe

wiadomości osobnym raportem" - czytamy dalej. Sprzedającym przysługuje opcja put, w ramach której po 2 latach od zakończenia I etapu transakcji Śnieżka będzie zobowiązana do nabycia, na żądanie sprzedających, pozostałych 20% udziałów w Poli-Farbe w jednej lub kilku transakcjach - przy czym jednorazowo

Od kiedy ochrona przedemerytalna. Pracodawcy chcą likwidacji przywilejów pracowników

dyscyplinarnie, nie sprawdzając, czy jest w wieku przedemerytalnym.Okres ochronny przepada też, gdy następuje likwidacja zakładu pracy lub gdy sąd ogłasza jego upadłość. Można się jednak starać o świadczenia przedemerytalne. Wynagrodzenie bez zmian Ochrona w wieku przedemerytalnym oznacza również zakaz

Przegląd prasy

brokerów ubezpieczeniowych żąda 15-30 zł prowizji za pracownika, potencjalnego uczestnika PPK wg gazety --Spółki z WIG20 zwiększą w tym roku łączny zysk netto o 4,3% r/r do 35,9 mld zł, wynika ze średniej prognoz Bloomberga Parkiet --W tym roku eksperci wieszczą przewagę średnich i małych spółek

mBank i fałszywe maile oraz SMS-y. Uwaga na oszustwo!

"Mojej koleżanki przyjaciółka dała znać, że mBank ma ogłosić dziś lub jutro upadłość! Więc wycofajcie kasę na inne konto na tydzień. Może to być plotka, ale może też być prawda. I będzie Grecja, kurde. Jej koleżanka powiedziała, że zna kogoś z księgowości mBanku" - takiego SMS-a dostała

Przegląd prasy

Złotoryja fabrykę, w której zatrudni nawet 120 osób; wyda prawie 190 mln zł --Nawet początkujący programista żąda 20% więcej niż rynkowy standard ISBnews --Indeks WIG20 spadł o 0,01% na zamknięciu w piątek --Konsorcjum z Erbudem ma umowę na budowę farmy wiatrowej za 41,35 mln zł netto --Central

Przegląd informacji ze spółek

Elemental Resource Management Limited z siedziba w Leeds (ERM), podała spółka. Końcowe rozliczenie transakcji nastąpi w terminie do 31 grudnia 2020 roku. PBG w restrukturyzacji otrzymał żądania natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H oraz I, podała spółka. Łączna wartość obligacji objętych żądaniami

PolRest kończy z prowadzeniem restauracji Rooster

Zarząd PolRestu poinformował, że nie prowadzi już działalności podstawowej, bo swoje działania koncentruje na rozmowach z wierzycielami o warunkach spłaty długów. Na żądanie biegłych rewidentów badających sprawozdanie finansowe spółki za 2009 r. złożył też oświadczenie, że nie widzi możliwości

Antywindykator pomoże ci z długiem. Od planu spłaty po upadłość konsumencką. Ile kosztuje obrona przed "nękaniem"?

potężną instytucją, jaką jest bank, restrukturyzację długu, umorzenie choćby części zadłużenia, a w ostateczności upadłość konsumencką z korzystnym planem spłaty wierzycieli. Czasami dochodzi do absurdów, gdy długu już nie ma, ale bank dopomina się pieniędzy. Przykład. Pani Janina wzięła pożyczkę bankową

Przegląd prasy

, podała spółka. Jednocześnie zaznaczono, że Tauron ma porozumienia zabezpieczające przed ryzykiem żądania wcześniejszego wykupu obligacji, posiada środki pieniężne na wykup obligacji, a jego sytuacja finansowa i płynnościowa jest stabilna.  --Famur ma umowę z JSC ArcelorMittal Temirtauna na

Nie masz na spłatę kredytu? Jest nowa możliwość

kredyt. W pierwszych latach rata składa się bowiem głównie z odsetek. Ponadto powyższe rozwiązania podnoszą koszt całego kredytu. W takim wypadku do umowy kredytowej dopisuje się aneks zawierający nowy harmonogram spłat. Niektóre banki żądają za jego wystawienie dodatkowej opłaty. Sprzedaż części majątku

Jak kupić na atrakcyjnych warunkach mieszkanie zakładowe

przepisy ułatwią odzyskanie pieniędzy, gdy deweloper ogłosi upadłość Mieszkanie z Lasów Państwowych Na koniec 2018 roku wszystkich mieszkań w zasobach Lasów Państwowych było 8484, w tym 4716 wykorzystywanych jako lokale służbowe przez pracowników Służby Leśnej, czyli nadleśniczych lub leśniczych. Do

Sąd traci cierpliwość w sprawie syndyka Fagor Mastercook

. Żądają co prawda zwolnienia całej załogi, ale gwarantują, że w ciągu trzech-czterech zatrudnią w nim co najmniej 300 osób. Wcześniej jednak chcą fabrykę przebudować i dostosować ją do własnych standardów. Nie chce podpisać Ostatni wyznaczony przez sąd termin podpisania umowy minął w środę. Teresa Kalisz

Przegląd informacji ze spółek

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy umorzył postępowanie w sprawie o ogłoszenie upadłości spółki w 100% zależnej od Mennicy Polskiej, Mennica-Metale Szlachetne (MMS), poinformowała Mennica. Synektik otrzymał 1,92 mln zł dofinansowania w projekcie pt. "Platforma Evolution odpowiedzią na

Przegląd informacji ze spółek

Land Rover Limited zamówienie na dostawy części samochodowych z tworzywa EPP o wartości 4,95 mln euro (20,58 mln zł), podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek: Petrolinvest, Alterco, Cash

Ustawa o bankructwie nie działa

żądają dodatkowych zabezpieczeń. Czy amerykańskie prawo powinno być dla nas wzorem? Nie! Zbyt łatwy dostęp do upadłości byłby demoralizujący. Po co spłacać kredyty i płacić rachunki, skoro można wszystkie pieniądze przehulać, a na koniec przyjdzie jakiś dobry wujek i wszystko umorzy? Za tych, którzy nie

Koszmar spirali długów - co zrobić, żeby się z niej wydostać?

dziedzinie kredytów hipotecznych, upadłości konsumenckiej i działań antywindykacyjnych Windykatorów można podzielić na trzy grupy. Najbardziej kulturalni (nienaruszający prawa) są pracownicy działu windykacji zatrudnieni w bankach. Na ogół bardzo się pilnują, aby nie łamać obowiązującego prawa. Przez to są

Przegląd prasy

Warszawa, 13.07.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Bisnode Polska: Liczba ogłoszonych upadłości konsumenckich wzrosła o 15% r/r do 2,5 tys. w I półr. br. --Tesco zamyka kolejne sklepy oraz zmniejsza powierzchnię nadal

Przedsiębiorca na zakupach nie jest chroniony jak konsument

wyjaśnił, w jaki sposób ustalił karę w tak horrendalnej wysokości. Prawo pozwala operatorom telekomunikacyjnym żądać kar umownych, ale muszą być one adekwatne do poniesionych kosztów i ryzyka. W tym przypadku kara była nieproporcjonalnie wyższa od potencjalnych strat operatora. Ten przypadek naszego

Chargeback: Dlaczego czasem lepiej płacić kartą?

pieniędzy za niewłaściwie wykonaną usługę. Jeśli zapłacimy za coś, a potem to coś nie zostanie nam dostarczone, będzie uszkodzone bądź też usługa nie będzie zgodna z umową - idziemy do banku i żądamy zwrotu pieniędzy. I to bank we współpracy z organizacją płatniczą Visa lub MasterCard ma załatwić, żeby kasa

Przegląd prasy

, podobnej do tej na rynku handlu detalicznego ISBnews --KNF sprawdza ewent. naruszenia Altusa przy nadzorze nad GetBack --Indeks WIG20 spadł o 0,6% na zamknięciu w piątek --Próchnik: Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości uprawomocniło się --Tauron dokonał odpisów, które obciążą skons. wynik

Przegląd informacji ze spółek

inwestycyjnych zamkniętych, których zarządzanie zostało powierzone GetBack przez Altus, podała spółka. Próchnik otrzymał prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości spółki, podano w

Przewozy Regionalne będą strajkować. "Od 29 czerwca żaden pociąg nie wyjedzie na tory"

podróży. Te dotrą do celu. Będziemy strajkować do skutku - mówił Leszek Miętek, przewodniczący KKZZ. Przewozy Regionalne w rozkładzie? Przyczyną planowanego strajku, jak mówią związkowcy, jest realne zagrożenie upadłością spółki. Jeśli Przewozy znikną z rynku na bruku znajdzie się ok. 9 tys. pracowników

UOKiK zobowiązał spółki z Grupy Tauron do zmiany monopolistycznch praktyk

. Spółki zobowiązały się do zmiany zakwestionowanych praktyk, polegających m.in. żądaniu zbyt wysokiego zabezpieczenia finansowego na poczet należności i przyznaniu sobie zbyt daleko idących uprawnień do jednostronnego wypowiedzenia umowy, podał Urząd. "Postępowanie antymonopolowe zostało wszczęte

"Tarcza antykryzysowa" dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wprowadzone w wersji 2.0

 ogłoszenia upadłości powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, to bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega

Wykonawca będący osobą fizyczną nie składa odpisu z EDG

rejestru. W tej sytuacji powinieneś wezwać wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do uzupełnienia dokumentu wymaganego na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Zamawiający może żądać następujących dokumentów: - aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne

Pięć firm powalczy o dokończenie budowy hotelu na Okęciu

budowę hotelu (konstrukcja osiągnęła stan surowy zamknięty), żądały ok. 150 mln zł. Inwestorem hotelu jest przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze. Budynek miał działać pod marką Renaissance należącą do sieci Marriott. Zaprojektowany przez pracownię JEMS Architekci gmach przypominać będzie

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

obowiązek skonsultować zamiar zwolnienia z zakładową organizacją związkową, o ile taka działa w zakładzie pracy – mówi Przemysław Hinc. I dodaje, że kodeks pracy przewiduje też inne przypadki zwolnienia osoby objętej ochroną – są to upadłość lub likwidacja zakładu. W tych przypadkach pracownik

Koniec Ganta. Deweloper nie ma pieniędzy na likwidację

niespłacenia na czas wartych 250 mln zł obligacji, które kupiły tysiące osób w całym kraju. W 2013 r. zanotowała 58 mln zł straty, rok wcześniej - ponad 400 mln zł. W styczniu sąd ogłosił upadłość układową dewelopera, która miała pozwolić na dogadanie się firmy z wierzycielami. - Jeżeli zarząd nie będzie

Rząd wytacza działa przeciw chwilówkom

Nic dziwnego. 38-milionowy rynek, na którym panują restrykcyjne warunki udzielania kredytów przez banki, ustawa antylichwiarska dziurawa jak ser szwajcarski oraz jeszcze mniej udana ustawa o upadłości konsumenckiej - czy istnieje piękniejszy świat dla kogoś, kto chce dobrze żyć z udzielania

Zamawiający może żądać informacji z CEIDG

Zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ma prawo wymagać aby wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia wykazali, że nie otwarto w stosunku do nich procedur likwidacji lub nie ogłoszono ich upadłości. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o

Zwrot gwarancji należytego wykonania umowy zależy od zapisów kontraktowych

Pytanie Zamawiający odstąpił od umowy z wykonawcą, ponieważ ogłosił on upadłość. Termin wykonania upłynął 15 września, zamawiający 30 października odstąpił od umowy (w między czasie naliczane były kary za opóźnienie), natomiast gwarancja należytego wykonania umowy obowiązywała do 15 października

Internet Group złożyła wniosek o upadłość

- W sytuacji, gdy bank żąda natychmiastowej spłaty zadłużenia, złożenie wniosku jest powinnością zarządu. Mam jednak przekonanie mocno umotywowane atmosferą, w jakiej w ostatnich dniach toczyły się nasze rozmowy z przedstawicielami banku, że będziemy w stanie wspólnie wypracować taką formę układu

Jakich dokumentów żądać od zagranicznych wykonawców?

Pytanie Proszę o informację, jakiego dokumentu powinnam żądać od wykonawcy spoza RP, który jest osobą fizyczną, na potwierdzenie że nie podlega likwidacji? Postępowanie jest prowadzone w procedurze UE, a w warunkach jest określony dokument mówiący o tym, że wykonawca nie podlega likwidacji

Kolejny Elmar nie upadł, ale pozywa Sobieskiego

Elmar "S" to spółka matka i poręczyciel dla Elmaru Handel, który już kilka miesięcy temu złożył wniosek o upadłość. Wczoraj sprawą upadłości Elmar "S" zajął się kielecki sąd rejonowy, ale pełnomocnicy Glity poprosili o dwutygodniowe odroczenie rozprawy. - Wniosek