żąda opłat

Uwaga, naciągacze znów atakują. Resort finansów: "nie żądamy opłat"

Po raz kolejny Ministerstwo Finansów ostrzega przedsiębiorców przed oszustami, którzy próbują ich naciągnąć na wpłatę pieniędzy do fałszywego rejestru. Dobrze się zastanów, zbadaj sprawę, zanim odpowiesz na tajemnicze wezwanie do nieznanego rejestru, nawet jeśli rzekomo stoi za nim urząd państwowy.

Muszyna chce pozwać ekologów, domaga się odszkodowania

uzdrowiskowe i turystyczne, które pobierają opłaty uzdrowiskowe i miejscowe od kuracjuszy oraz turystów, robią to wbrew prawu. Turyści za jeden dzień pobytu w miejscowości wypoczynkowej mogą dopłacić nawet 2,19 zł, a w uzdrowiskach do 4,3 zł. Opłatę wnoszą, płacąc za nocleg w hotelu czy w innym miejscu

Słowaccy kierowcy strajkują

problemy przewoźników. Przewoźnicy żądają wprowadzenia systemu opłat elektronicznych dopiero w połowie roku. Twierdzą, że system nie jest dopracowany. Na wyznaczonych 90 punktach muszą czekać w długich kolejkach na wypożyczenie urządzenia GPS. Za przejechane kilometry mogą płacić jedynie gotówką

Skończyłeś 26 lat? Odkurz bankową taryfę prowizji, nim zrobi to twój bank

prowadzenia "darmowego" rachunku. Szczególnie gdy klient dopytuje o to, czy za prowadzenie rachunku faktycznie nie pobiera się opłat... Po drugie, bank z przekazaniem informacji o zadłużeniu nie powinien czekać aż 10 miesięcy - opowiada pan Grzegorz. Konto bezpłatne, ale Czytelnik postanowił złożyć

Projektowane rozwiązania podatkowe w "tarczy 3.0"

Projektowane rozwiązania podatkowe w "tarczy 3.0"

Opłata od filmowych serwisów streamingowych (VOD) Podmioty dostarczające audiowizualną usługę medialną na żądanie (tj. podmioty prowadzące platformy streamingowe) mają wpłacać co kwartał na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej opłatę w wysokości 1,5%: (I

PKP Cargo ma umowę dostępową z PKP PLK na 2019/2020 za szac. 608,9 mln zł netto

infrastruktury kolejowej zgodnie z przydzielonymi trasami pociągów, udostępnianie urządzeń sieci trakcyjnej, kierowanie i prowadzenie ruchu, w tym wykorzystywanie przez przewoźnika częstotliwości sieci radiołączności kolejowej oraz zapewnienie na żądanie spółki informacji związanych z przejazdem pociągu

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowej ustawy antylichwiarskiej

Warszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) przedstawiło projekt nowej ustawy antylichwiarskiej, który zakłada m.in. limit odsetek na poziomie maks. 10% w skali roku, maksymalny limit dodatkowych opłat w przypadku zakupów ratalnych na 45% kwoty pożyczki w skali roku

UOKiK sprawdza naliczanie opłat za zaświadczenia o historii spłaty kredytu

być nieuzasadniony dochód banku. A bez zaświadczenia żaden konsument nie określi wysokości swojego żądania w sądzie. To błędne koło" - powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał, cytowany w komunikacie. UOKiK wziął pod lupę opłaty pobierane przez m.in. Alior, BGŻ BNP Paribas, BPH, BZ WBK, Credit

Rząd przyjął nowelizację dot. liberalizacji rynku kolejowego w Polsce

infrastrukturze kolejowej. Po czwarte, wzmocniono uprawnienia prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Uzupełniono je o: -  możliwość żądania od zarządcy informowania o braku zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej; -  nadzór nad negocjacjami związanymi z opłatą za dostęp do infrastruktury

Dochodzisz swoich praw w sądzie pracy w sporze z pracodawcą? Będziesz zwolniony z opłat sądowych

Dochodzisz swoich praw w sądzie pracy w sporze z pracodawcą? Będziesz zwolniony z opłat sądowych

Rada Ministrów w grudniu przyjęła projekt ustawy „o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw”, przygotowany przez ministra sprawiedliwości. W ustawie zapisano nowe stawki opłat w sprawach cywilnych. Do sądu zamiast notariusza W projekcie czytamy, że

Rząd przyjął nowęlę dotyczącą przeciwdziałania lichwie

Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Na podstawie nowych przepisów nie będzie można w sposób dowolny ustalać dodatkowych opłat za zakupy na raty

Nowe przepisy dotyczące mieszkań komunalnych. Ważne zmiany dla lokatorów

Nowe przepisy dotyczące mieszkań komunalnych. Ważne zmiany dla lokatorów

przypadku tzw. dziedziczenia najmu, czyli wstąpienia w stosunek najmu osoby bliskiej po śmierci najemcy. 2. Brak innych mieszkań Na żądanie gminy osoby starające się o mieszkanie komunalne muszą też złożyć oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego mieszkania położonego w tej samej lub

CCC ma zgodę banków na zawarcie umowy o warunkach finansowania do 30 IV 2021 r.

postanowiły utrzymać w mocy wcześniejsze uzgodnienia zawarte w porozumieniu z dnia 31 marca 2020 r. dotyczące odroczenia płatności z tytułu spłaty ujemnych sald, zapłaty odsetek oraz prowizji i innych opłat oraz wszelkich innych kwot, które stały lub staną się wymagalne lub płatne w okresie do 30 czerwca 2020

Amica kupuje prawo do marki Fagor, opłata licencyjna to min. 1 mln euro rocznie

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Amica zawarta z Fagor S. Coop. umowę licencyjną nadającą jej prawo do używania znaku towarowego "Fagor" przez okres 15 lat z automatyczną prolongatą na okres kolejnych 15 lat, podała spółka. Opłata licencyjna będzie uzależniona od przychodów ze sprzedaży

Mediacje gospodarcze zamiast sprawy sądowej

Mediacje gospodarcze zamiast sprawy sądowej

jednak opóźniało się, a zleceniodawca zgłaszał żądania poprawek, od których uzależniał wypłatę wynagrodzenia. E zalegał z płatnościami panu D. Ten wysłał kilka monitów i wezwań do zapłaty, po czym skierował sprawę do sądu. Spotkawszy się na sali sądowej strony zdecydowały się na mediację. Pan E

Pan Jerzy przepijał wszystkie pieniądze i terroryzował rodzinę, teraz jest bezdomny. Jego dzieci muszą płacić mu alimenty?

Pan Jerzy przepijał wszystkie pieniądze i terroryzował rodzinę, teraz jest bezdomny. Jego dzieci muszą płacić mu alimenty?

wspólnie z nim odpowiadają za czynsz i inne opłaty związane z mieszkaniem. Jeśli pojawi się zadłużenie, będą musiały je spłacać. Z odpowiedzialnością za długi muszą się liczyć także osoby, które udzieliły zabezpieczeń spłaty zadłużenia rodzica, np. poręczając za niego, gdy ten zaciągał kredyt w banku

MIR planuje przekształcanie użytkowania wieczystego we własność od 1 I 2019 r.

prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie opłat rocznych, przez okres 20 lat. Wysokość opłaty będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej 1 stycznia 2018 r. W projekcie założono umożliwienie

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne

ma pochodzić od dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który będzie mógł żądać od operatorów ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej niezwłocznego i nieodpłatnego wysłania komunikatu alarmowego do wszystkich abonentów na określonym przez RCB obszarze" - czytamy dalej. Pozostałe

Capital Park: Epidemia może obniżyć NOI o ok. 45% w II kw. 2020 r.

wpłynąć na obniżenie skonsolidowanego zysku operacyjnego netto (NOI) Capital Park za II kwartał 2020 roku o ok. 45% na skutek redukcji opłat z tytułu najmów, podała spółka. "W pierwszych miesiącach 2020 roku na całym świecie gwałtownie rozprzestrzenił się nowy koronawirus, wywołując ogólnoświatową

Pozew zbiorowy przeciw Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie "Europa" będzie rozpatrzony

Pozew zbiorowy przeciw Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie "Europa" będzie rozpatrzony

Polisy". "Poszkodowani żądają zwrotu kwot równych wpłaconym składkom pomniejszonym o kwoty wypłacone przez TUnŻ Europa wobec nieważności ubezpieczenia; a na wypadek gdyby sąd nie uwzględnił tego roszczenia, żądają zwrotu kwot pobranych jako: opłata likwidacyjna oraz opłata administracyjna

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący m.in. dopłat do oprocentowania kredytów

od nieruchomości, rolnego, leśnego czy opłaty skarbowej)" - głosi komunikat. W tym roku płynność samorządów ma być poprawiona dzięki możliwości wcześniejszego przekazywania im rat, m.in. w części oświatowej. Tzw. janosikowe (płacone przez zamożniejsze samorządy) - przypadające w maju i

Prezydent podpisał nowelę Prawa telekom. dot. formy dokumentowej zawierania umów

tej działalności i wzmocnienie ochrony interesów użytkowników w sprawach dotyczących świadczenia usług o podwyższonej opłacie. "Celem przedłożonej do podpisu ustawy jest przede wszystkim usprawnienie prowadzenia działalności telekomunikacyjnej poprzez zwiększenie stopnia elektronizacji

Libet i spółki zależne mają umowę z bankami dot. restrukturyzacji zadłużenia

zapłat opłat i prowizji związanych z zawarciem umowy które, w ocenie spółki, odpowiadają stawkom rynkowym, wskazano. Spółka i ww. jej jednostki zależne zobowiązały się nadto do złożenia bankom na ich odrębne żądanie i w terminie określonym w umowie oświadczeń dot. podania się egzekucji z formie aktu

Rząd przyjął nowelę ws. rejestracji płatników abonamentu RTV przez operatorów TV

Warszawa, 25.05.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji, przewidujący włączenie dostawców usług płatnej telewizji do procesów rejestracji odbiorników oraz identyfikacji podmiotów, które muszą płacić

Kiedy warto skorzystać z mediacji rodzinnych?

zwrócić osobie wszczynającej sprawę trzy czwarte opłaty (dawniej wpisu), chyba że postępowanie zakończyło się zawarciem ugody przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji - wtedy sąd zwraca całą opłatę. Dotyczy to jednak wyłącznie ugody sądowej albo tej zawartej przed mediatorem. Uwaga

Łatwiej zablokujesz wróżkę. Ministerstwo Cyfryzacji cywilizuje SMS-y premium

zgodę abonenta na jej świadczenie. A jeśli jakiekolwiek obowiązki informacyjne zostaną naruszone, dostawca usługi nie będzie mógł żądać od abonenta opłaty za tę usługę. Prostsza reklamacja Z kolei dostawca tego rodzaju usług będzie musiał zamieszczać informację o nich na rachunku telefonicznym, dzięki

Play wprowadza nową ofertę Play Homebox TV

pakiet 50 GB miesięcznie" - czytamy dalej. W pakiecie klient otrzymuje także nowoczesny TV Box wraz z dostępem do filmów, seriali i programów na żądanie, a także tradycyjnych kanałów telewizyjnych. Urządzenie działające pod kontrolą systemu Android TV pozwala korzystać z dodatkowych aplikacji m.in

Chcieli kupić taniej smartfony. Teraz okazuje się, że je "wynajmują". Prosty trik sprzedawców

;Jest to telefon, który jest wynajmowany w przypadku transakcji na osobę prywatną. Wynajem nie jest ograniczony czasem, my jako firma nie będziemy od Państwa żądać zwrotu takiego urządzenia.” Co do opłaty corocznej w wysokości 0,02 euro. Dragonist przekonuje, że „nikt od Państwa nie

Kiedy rodzice mogą ubiegać się o alimenty od swoich dzieci?

rodzicowi brakuje na zakup jedzenia, leków, odzieży, opału czy opłacenie czynszu, wtedy sądy mogą zasądzić dla niego alimenty od dzieci. Prawo (art. 1441 kro) przewiduje, że dorosłe dziecko może się uchylić od obowiązku alimentacyjnego wobec rodzica, jeśli żądanie świadczenia jest sprzeczne z zasadami

Jak obniżyć czynsz za lokal, unikając sądu? Spadek obrotów zmusza do negocjacji

niemożliwe na skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności. - Na podstawie tego przepisu przedsiębiorca wynajmujący lokal w zależności od szczegółowych okoliczności danego przypadku może albo żądać obniżki czynszu, albo nawet zupełnego rozwiązania umowy - twierdzi prawnik. Nie

Rachunek za użytkowanie wieczyste poszedł w górę? Odwołaj się

opłatę, która w przypadku gruntu przeznaczonego pod mieszkaniówkę stanowi równowartość 1 proc. jego wartości. Z podwyżką muszą się więc liczyć zwłaszcza ci użytkownicy wieczyści, którzy od lat płacą tę samą stawkę. Zwykle opłaty za użytkowanie wieczyste są aktualizowane raz na kilka lat, ale zdarza się

Odwołane wesela, remonty, zajęcia na siłowni. Jak odzyskać pieniądze za niewykonane usługi?

umożliwiających obejrzenie dowolnego spektaklu przez rok od daty zakupu, a także przedłużył do końca 2020 roku aktywność wszystkich biletów otwartych, których ważność skończyła się w marcu i kwietniu. 3. Siłownie i kluby fitness Zamknięte z powodu koronawirusa zostały kluby fitness. Ich właściciele nie mogą żądać

Bliska osoba umiera. Jak ustalić, gdzie zmarły miał konto, lokatę czy kredyt?

sprawdzeniu dokumentów i pobraniu opłaty za usługę zgodnie z własną tabelą opłat i prowizji (niektóre banki nie pobierają ani złotówki, inne – 25-40 zł) wysyła zapytanie do Centralnej Informacji. Ta zaś rozsyła zapytanie do wszystkich banków i SKOK-ów. Placówki mają maksymalnie trzy dni robocze na

Powołano instytucję odpowiedzialną za rozwój OZE w Polsce - OREO

polegał będzie na finansowaniu po najniższym koszcie rozwoju sektora OZE przez odbiorców końcowych. System będzie, finansowany za pośrednictwem opłaty OZE. Podstawowym zadaniem spółki OREO jest gromadzenie środków pieniężnych pochodzących z tytułu opłaty OZE, finansowania wytwórców wytwarzających

21-latka dowiedziała się, że nie jest dzieckiem męża matki. Jak ustalić ojcostwo i alimenty od dziadków?

się z żadnymi badaniami, polega na złożeniu oświadczenia. Co jednak zrobić, gdy mężczyzna nie chce dobrowolnie uznać dziecka? Jak udowodnić ojcostwo Trzeba wystąpić do sądu z pozwem o ustalenie ojcostwa. Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać matka, dziecko, a także mężczyzna, który uważa się za

Przegląd informacji ze spółek

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI), które poprzez fundusze posiada 5,88% kapitału w Altus Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) żąda zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Altus TFI w celu upoważnienia zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

odsetkami lub bez nich − w zależności od rodzaju rachunku bankowego, na którym przechowuje środki. W postępowaniach, w których zamawiający żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wykonawcy dowolnie, zgodnie z własnym uznaniem, wnoszą je w jednej z form wskazanych w art. 45 ustawy Pzp

PKP Cargo zawarło z PKP PLK umowy dostępowe na 2015/16 za szac. 647 mln zł netto

, udostępnianie urządzeń sieci trakcyjnej, kierowanie i prowadzenie ruchu oraz zapewnienie na żądanie spółki informacji związanych z przejazdem pociągu, wyjaśniono. Opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej obejmują: 1) opłatę podstawową za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej, obejmującą

Jay-Z pozwany przez producenta perfum. Będzie musiał zapłacić 20 mln dolarów?

perfum "Gold Jay Z" - zamiast przewidywanych 50 mln dol. zysku, firma zarobiła na zapachu jedyne 14 mln dol. W związku z tym żądają od niego zwrotu 2 mln dol. opłat licencyjnych i 300 tys. akcji Perfumanii oraz zapłacenia co najmniej 18 mln dol. opłat wyrównawczych. Chcesz wiedzieć szybciej

Bank wprowadza opłatę za SMS-y autoryzacyjne

odbiorcy w wiadomości z smsKodem, zanim zaakceptujesz przelew". Klient pyta: jak mam stosować się do zasad bezpieczeństwa, skoro bank z jednej strony żąda pieniędzy za SMS autoryzacyjny, a z drugiej - podsuwa możliwość ominięcia tej opłaty w zamian za skorzystanie z koszyka transakcji

Masz mieszkanie? Użytkowanie wieczyste gruntu zmieni się we własność. Ale nie za darmo

. Do tego podatek od nieruchomości: w tym roku gminy mogą żądać maksymalnie 75 gr za m kw. mieszkania lub domu, a za metr działki - 47 gr. Dlatego stowarzyszenie "Wieczyste" postuluje obniżenie opłaty z 1 proc. do 0,3 proc. wartości gruntu. Byłaby taka sama jak np. dla gruntów pod zabudowę

Minutes' RPP: Dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie się stopniowo obniżać

prawdopodobnej stabilizacji dynamiki wynagrodzeń. Również potencjalne zwiększenie opłat za energię elektryczną dla gospodarstw domowych będzie prawdopodobnie oddziaływało w kierunku ograniczenia możliwości zwiększenia ich innych wydatków" - czytamy w "minutes".  Członkowie ci wskazali, że w

Przegląd prasy

Autobusowych wykorzystanych zostanie ok. 60 mln zł --MZ wycofuje się z objęcia nową opłatą suplementów diety (obejmie ona cukier i "małpki") --Wzrost PKB wyniesie 3,6% w I kw. 2020 r. i spowolni do 3,2% w IV kw. wg mediany prognoz z ankiety gazety Parkiet --Stajniak z X-Trade Brokers: Cena

Pozew zbiorowy przeciw TUnŻ Europa został przyjęty przez sąd apelacyjny

wypadek gdyby sąd nie uwzględnił tego roszczenia, żądają zwrotu kwot pobranych jako: opłata likwidacyjna oraz opłata administracyjna (opłata za zarządzanie)" - czytamy w komunikacie.  Do pozwu wciąż mogą dołączyć osoby, które przystąpiły do umów grupowego ubezpieczenia na życie i

MCI: Wypracowano propozycje zmian statutu dot.MCI.TechVentures, głosowanie 25 IX

środki płynne po uwzględnieniu rezerwy na zobowiązania finansowe subfunduszu, inwestycje kontynuowane w obecne portfolio spółek, koszty działalności subfunduszu i opłatę za zarządzanie, przekroczą 1 mln zł, to inwestorzy automatycznie otrzymają nadwyżkę środków proporcjonalnie do posiadanego udziału w

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

nierównowagi strony bieżącej budżetu JST dodatkowo o wartość faktycznego ubytku w dochodach podatkowych (z PIT, CIT, podatków lokalnych: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej, PCC, opłaty uzdrowiskowej i miejscowej) będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. *·

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

;tarcza 3.0"] opłata od filmowych serwisów streamingowych (VOD) Podmioty dostarczające audiowizualną usługę medialną na żądanie (tj. podmioty prowadzące platformy streamingowe) mają wpłacać co kwartał na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej opłatę w wysokości

Nowy rządowy program "Ciąża plus"

towarzyszą swoim małoletnim dzieciom. To samo dotyczy opiekunów osób niepełnosprawnych, czyli pacjentów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. „Placówki medyczne nie będą mogły żądać opłaty za udostępnienie miejsca do spania, pościeli czy korzystanie z mediów. Wszystkie koszty

Przegląd informacji ze spółek

działalność gospodarczą (JDG) w okresie karencji płatności składek ZUS będą zwolnieni z opłat za rachunek. PGNiG Upstream Norway - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - sfinalizował transakcję kupna udziałów w złożach Gina Krog i Alve Nord, podała spółka. PGNiG Upstream Norway

Wygrała 3 tys. zł od "Pomocnej Pożyczki". Przekonała sąd, że spółka naruszyła jej dobra osobiste

Aresztowani we wtorek pod zarzutem oszustwa szefowie "Pomocnej Pożyczki" mieli doprowadzić 68 tys. osób do "niekorzystnego rozporządzenia mieniem" przez pobieranie opłat za pożyczki, których nie udzielali. Tylko nieliczni klienci walczyli w sądach ze spółką o zwrot opłaty za

Przegląd informacji ze spółek

realizację przelewu do ZUS, do końca czerwca br. jako koniecznego warunku zwalniającego z opłat za PKO Konto Firmowe, podał bank. DataWalk celuje w podwajanie przychodów w najbliższych latach, poinformował ISBtech członek zarządu spółki Sergiusz Borysławski. Grupa INC zamierza zaoferować akcje Detalion

Inwestorzy MCI.PrivateVentures FIZ przyjęli zmiany statutu dot. uprzywilejowania

Inwestorów do każdego 1 certyfikatu. Ograniczenie czasu trwania subfunduszu do września 2024 roku (z możliwością przedłużenia o 1+1 rok, przy zgodzie otrzymanej od inwestorów); zastąpienie dotychczasowych wykupów na żądanie uczestników automatyczną wypłatą środków dla inwestorów, proporcjonalnie do

Opłaty za użytkowanie wieczyste. Ustawy brak, płacić trzeba

Właściciele mieszkań i garaży w blokach muszą się uzbroić w cierpliwość. Obiecywana ustawa przekształcająca użytkowanie wieczyste gruntu we współwłasność się opóźnia. Ma zacząć obowiązywać od 1 lipca tego roku. Jeśli w końcówce ubiegłego roku dostałeś podwyżkę opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu

Ile jest warte bankowe słowo honoru? Sprawdzamy oferty

wystarczającym powodem, by zainteresować się ofertą takiej instytucji? Cóż, brak opłaty za prowadzenie rachunku jeszcze o niczym nie świadczy. Aby korzystanie z usług banku było naprawdę bezpłatne, potrzebne są jeszcze przynajmniej darmowe przelewy internetowe, brak stałych opłat za używanie karty płatniczej i

Są sposoby na alimenciarzy. Sąd, komornik, alimenty natychmiastowe

alimenty. Należy w nim wpisać żądaną kwotę wraz z terminem płatności oraz uzasadnienie. Trzeba też dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie ze szkoły lub przedszkola, zaświadczenie o wysokości zarobków wnioskodawcy oraz dokumenty świadczące o kosztach utrzymania dziecka: rachunki za

Parlament Europejski uchwalił prawo likwidujące opłaty roamingowe

Warszawa, 27.10.2015 (ISBnews) – Parlament Europejski wyraził zgodę na likwidację opłat roamingowych w Unii Europejskiej od czerwca 2017 r. oraz na uproszczenie prawa do dostępu do internetu, podała instytucja. Nie przyjęto żadnych poprawek do prawa zaproponowanego przez Radę

IAB Polska: 87% firm z branży reklamy online odczuwa negatywne skutki pandemii

, przygotowywana w ramach wersji tarczy antykryzysowej 3.0, wprowadza nowy 'podatek' od serwisów VOD. Dostawcy VOD będą musieli zapłacić na rzecz Polskiego Instytutu Sztuk Filmowych 1,5% uzyskanego w Polsce przychodu z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie

Wakacje kredytowe na celowniku instytucji. Będą sprawdzać, jak działa zawieszenie spłaty kredytu

zamiaru żądania unieważnienia umowy kredytowej). Postanowienia sugerują bowiem, że konsument złożył oświadczenie o uznanie określonej kwoty zadłużenia. Takie oświadczenie nie ma związku z odroczeniem spłaty rat ze względu na trudności wywołane epidemią. Zdaniem prezesa UOKiK może ono naruszać dobre

Szacunkowy skons. wynik netto Altus TFI wyniósł 3,95 mln zł w 2019 r.

lokat poszczególnych funduszy zarządzanych przez grupę, które kształtowały poziom aktywów funduszy inwestycyjnych, od których grupa uzyskuje przychody z tytułu opłaty za zarządzanie. Grupa odnotowała duży spadek aktywów pod zarządzaniem spowodowany z jednej strony słabą koniunkturą na GPW i globalnych

UOKiK sprawdza zasady oferowania przez banki wakacji kredytowych

sądem (np. w sytuacji zamiaru żądania unieważnienia umowy kredytowej). "Postanowienia sugerują bowiem, że konsument złożył oświadczenie o uznanie określonej kwoty zadłużenia. Takie oświadczenie nie ma związku z odroczeniem spłaty rat ze względu na trudności wywołane epidemią. Zdaniem prezesa

Ten sam trik i nowi naciągnięci. UOKiK podejrzewa przestępstwo

” auto wynajmować. Opłata za wynajmem – czynsz ma być przeznaczany na spłatę kredytu klienta i wypłacenie mu zysku. Kupujący ma dostawać 600 zł miesięcznie albo 7200 zł rocznie. Wszystkie formalności załatwia spółka. Dla konsumenta to interes w ciemno. Nie ma wpływu na wybór auta ani

Przegląd prasy

zmniejszenia akcyzy za energię na 1,85 mld zł; obniżka opłaty przejściowej jest szacowana na 1,7 mld zł --Ferrum liczy, że zdobędzie zamówienia na rury z ramowego kontraktu Gaz-Systemu; zapewni jej to stały rynek dostaw na wiele lat ISBnews --JHM Development nabył działkę w Gdańsku pod budowę ok. 260

Wygrała z bankiem z... nudów. Poszło o 100 zł opłaty za nieużywane konto

Banki przypominają sobie o ściągnięciu zaległych opłat dopiero wtedy, gdy w grę wchodzą kwoty idące w setki złotych. Otrzymując monit z żądaniem zapłaty np. 150 zł za konto bankowe, o którego istnieniu dawno zapomnieliśmy, czujemy się zagonieni do narożnika. Niesłusznie. Jedna z moich czytelniczek

Łukaszenka podnosi Moskwie myto za tranzyt ropy

"Nasza Niwa". Cena gazu kością niezgody Wcześniej wicepremier Rosji Aleksander Dworkowicz potwierdził, że rosyjski i białoruski rząd prowadzą pertraktacje na temat opłat za dostawy rosyjskiego gazu na Białoruś. - Jednak nie ma mowy o obniżeniu ceny gazu - oświadczył Dworkowicz, podkreślając

Koronawirus psuje plany urlopowe, a o zwrot pieniędzy za odwołany wyjazd niełatwo

usługach turystycznych mówi, że podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym

Właściciel musi płacić i basta! Kiedy spółdzielnia zlicytuje Ci mieszkanie

W 2013 r. Trybunał Konstytucyjny (TK) rozpatrywał skargę właściciela będącego członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Groziła mu licytacja z powodu wieloletnich zaległości w opłatach na jej rzecz. Tym razem skarżącym był posiadacz spółdzielczego mieszkania własnościowego, który - co stwierdził sąd

Bój się opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu

wystarczające informacje, aby dokonać z urzędu aktualizacji opłaty. Uwaga! Zgodnie z art. 417 kodeksu cywilnego za niezgodne z prawem zaniechanie urzędu można żądać odszkodowania od państwa. Deweloperzy bez winy? Jak przyznaje mec. Woroszylska, deweloperzy nie muszą informować klientów o wysokości opłaty za

Koniec taniego parkowania dla dobra mieszkańców

ADAM KOMPOWSKI: Rząd chce podniesienia limitu opłat za postój w strefach parkowania. Od 12 lat górna granica to trzy złote za pierwszą godzinę. Kieruje projekt w tej sprawie do dyskusji sejmowej. To dobrze czy źle? DR MICHAŁ BEIM : Dobrze. Strefa płatnego parkowania nie jest po to, żeby "kroić

Użytkowanie wieczyste 2017. Jak obniżyć opłatę? Jak przekształcić użytkowanie wieczyste we własność?

użytkowanie wieczyste idź do sądu Jeśli sprawa ws. opłaty za użytkowanie wieczyste potoczy się nie po twojej myśli, to w ciągu 14 dni od doręczenia przez SKO orzeczenia możesz wnieść za jego pośrednictwem sprzeciw do sądu. Sprzeciw jest równoznaczny z żądaniem przekazania sprawy do sądu cywilnego właściwego

Uwaga na lichwę, bo policja i sądy jej nie widzą. Niebezpieczeństwa w umowach i sposoby na ludzi w tarapatach

uwaga na dziury w ziemi Umowa notarialna z dziwnymi zapisami Omawianie warunków pożyczki pozornie wygląda normalnie. Pożyczka ma ściśle określoną wysokość, znane, choć wysokie, odsetki. Zabezpieczeniem może być mieszkanie, dom, siedziba firmy w ostateczności auto.  Pożyczkodawca żąda, by

Kupujesz mieszkanie od dewelopera? Nowe przepisy ułatwią odzyskanie pieniędzy, gdy deweloper ogłosi upadłość

” firmy często żądają dodatkowych pieniędzy. Warto więc wcześniej ustalić, w jakiej wysokości są te dodatkowe opłaty. A najlepiej przygotować pismo, w którym deweloper zgodzi się oddać nam pieniądze z dodatkowej opłaty w przypadku gdy bank odmówi nam kredytu. Czytaj także: Dom czy mieszkanie? Albo

Przegląd prasy

na Słowacji, kolejny poza Polską --Rzecznik finansowy: Banki nie mogą żądać opłat za kapitał po unieważnieniu umowy --PL Group wniosła działalność marek własnych do odrębnych spółek --URE: Ok. 3,7 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii w listopadzie --EBC: Wzrost podaży pieniądza M3 w

Przegląd prasy

nie mogą żądać opłat za kapitał po unieważnieniu umowy --Oferta spółki Wasko najkorzystniejsza w przetargu dla LPR w Warszawie --MF: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w I na poziomie z XII --Eurocash nabędzie 55,59% akcji Frisco.pl od funduszy MCI za łącznie 128,6 mln zł --Grupa Azoty

Energa zadzwoni do 1,2 mln klientów. Zakazane słowo: "Problem"

opłatę handlową rachunki na pewno będą wyższe. A jeśli kiedyś ceny prądu wzrosną, to klienci być może odczują korzyści. Korzyści Energi są dwojakie: spółka zarobi na opłacie handlowej i zwiąże ze sobą klientów na kilka lat. W taryfie G11 Energa sprzedaje prąd za 0,31 zł za kWh i żąda 16 lub 17 zł co

Kara UOKiK ich nie zmiękczyła. Nadal nie chcą "uwolnić" klientów

, poza nałożeniem kary finansowej, zażądał od Aegona zmiany praktyki uznanej przez urzędników za nielegalną. Czytaj też: Spryciarze! Zamienili opłatę likwidacyjną na dystrybucyjną i nadal sprzedają polisy inwestycyjne W odpowiedzi na decyzję UOKiK klienci Aegona zaczęli wysyłać pisma z żądaniem

Jak nie utrzymywać na starość złego rodzica

usprawiedliwione potrzeby to takie, których zaspokojenie zapewnia normalne warunki bytowania, odpowiednie do stanu zdrowia i wieku konkretnego człowieka. Niedostatek musi być stanem niezawinionym. Rodzic, który własnym postępowaniem (alkoholizm, unikanie podjęcia pracy) doprowadził się do niedostatku, a teraz żąda

Od wtorku 1 października wchodzi w życie ustawa 500 plus dla osób niepełnosprawnych. Na pieniądze trzeba będzie jednak poczekać

orzecznika. Pozyskaliśmy też dodatkowych lekarzy orzeczników – część z nich podpisała z nami umowy na czas określony, np. na pół roku – tak by móc sprawnie zarządzić orzekaniem przy nowym świadczeniu.  - zapewnia Wojciech Andrusiewicz, rzecznik ZUS. Okazuje się, że część lekarzy żąda od

PSL kręciło bat na sieci handlowe. Nie ukręci

często muszą wpływać na obniżanie jakości produkowanych towarów żywnościowych, co odczuwają konsumenci - twierdzą ludowcy. Terapia? Podobnego rodzaju zachowania stałyby się nieuczciwe, a co za tym idzie - zakazane. Sieć handlowa nie mogłaby więc żądać od dostawcy opłaty z tytułu przyjęcia produktu

KRD/ZPF: Opóźnienia w płatnościach generują 6,3% wszystkich kosztów w firmie

. To nie tylko psuje wizerunek firm, ale też sprawia, że tracą one kontrakty, dostają krótsze terminy płatności lub klienci żądają od nich zapłaty gotówką. Gdy skala tego przełożenia rośnie, w obszarze opóźnionych należności powstanie efekt kuli śnieżnej, podano także. Zatory finansowe to niejedyna

Mieszkania komunalne z nowymi zasadami. W życie weszły korzystne przepisy dla lokatorów

. Podwyższenie czynszu przez wypowiedzenie jego dotychczasowej wysokości nie będzie oznaczało zawarcia nowej umowy. Podobnie jest w przypadku tzw. dziedziczenia najmu, czyli wstąpienia w stosunek najmu osoby bliskiej w przypadku śmierci najemcy. Inne mieszkanie i kryterium metrażu To nie koniec zmian. Na żądanie

W salonach cisza, bo fryzjerzy nie chcą płacić za muzykę [KOMENTARZ]

. Zażądano od niego ponad 900 zł opłaty. Fryzjer ani myślał płacić, zamiast tego postanowił dochodzić swoich racji w sądzie. Przekonywał, że przecież klienci przychodzą do niego nie po to, by słuchać muzyki, ale żeby zadbać o włosy. Wywiesił w swoim salonie kartkę z prośbą, by odwiedzające go osoby nie

Przegląd informacji ze spółek

na 2020 rok.  Vigo System miało 12,4 mln zł przychodów w I kw. 2020 r., wobec 11,5 mln zł rok wcześniej, podała spółka. AccorInvest Group, po przekroczeniu 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Orbisu żąda od pozostałych akcjonariuszy spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez

Boom turystyczny ratunkiem dla zadłużonej gminy Rewal?

takie, które spotykają się z negatywną reakcją przedsiębiorców. - Gmina wystąpiła do mnie w tym roku z żądaniem opłaty 3 zł za metr od dzierżawy terenu, na którym znajdują się wybudowane przeze mnie sklep i kawiarnia. Do tej pory płaciłem 2 zł za metr, łącznie opłata wzrosła dla mnie o kilkaset złotych

Wynajem mieszkania - jak zrobić to bezpiecznie?

otwierający sezonowe „agencje”. W prasie i internecie oferują atrakcyjne cenowo oferty wynajmu mieszkań. Jednak po wizycie w takim biurze okazuje się, że usługa polega na przekazywaniu adresów mieszkań za z góry pobieraną opłatę 100-500 zł. Często są to adresy fikcyjne albo mieszkanie nie jest

Zmiany w przedawnieniu. Kiedy przedawnia się mandat, abonament RTV i rachunek za telefon

Na czym polega przedawnienie? Kodeks cywilny daje firmom określone terminy, po upływie których ich klienci mogą się uchylić od tego, że ktoś od nich żąda pieniędzy, albo jak to się w prawniczym slangu nazywa od „zaspokojenia dochodzonych roszczeń”. Ustawodawca wyszedł tutaj z założenia

Wydruk na wagę złota, czyli bankowe prowizje z kosmosu

. Sztandarowym przykładem takiej prowizyjnej pułapki są opłaty za wyciągi z konta sprzed lat i za historyczne potwierdzenia transakcji. Jeśli potrzebujesz odgrzebać jakieś stare potwierdzenie transakcji (bo np. żąda tego od ciebie Urząd Skarbowy), to może cię to słono kosztować. Jakiś czas temu napisał do mnie

Opłaty za parkowanie w centrach miast drastycznie w górę?

opłata 3 złote za godzinę nie tylko nie jest już elementem inżynierii ruchu, ale też nie oddaje nawet wartości przestrzeni, którą zajmuje samochód. Żądanie darmowego miejsca parkingowego dla samochodu to jak domaganie się darmowego mieszkania, tylko dlatego że nabyło się meble.

RPO: Firma SnowShow dyskryminuje ze względu na wiek

I tu się zaczynają schody. Firma pobiera dodatkowe opłaty od osób, które przekraczają dozwoloną granicę wieku. Bo starsi marudzą "Hej Wiktor :) Nasze wyjazdy kierowane są głównie do osób w wieku 19-39 lat. Dla starszych osób, które chcą się z nami wybrać w Alpy, daliśmy taką możliwość z

Alimenty na dziecko. Ile wynoszą i jak skutecznie je wyegzekwować?

np. 2 tys. zł, to nie znaczy, że rodzic, który ma przyznaną opiekę, może tyle żądać od byłego partnera. Przy podziale kosztów większa kwota jest nakładana na rodzica, z którym dziecko nie mieszka. Sądy zaliczają do kosztów alimentacyjnych także osobiste zaangażowanie rodzica oraz jego czas poświęcony

Popek - Pudzian. Polsat chce pozywać za nielegalne streamingi internautów

Walka Mariusza Pudzianowskiego z Pawłem "Popkiem" Mikołajuwem wzbudzała wiele emocji już od czasu samej jej zapowiedzi. Obejrzenie jej wymagało jednak uiszczenia opłaty (40 zł w systemie pay-per-view), a nie wszyscy chętni zamierzali zapłacić. Ci, którzy chcieli obejrzeć ją za darmo

Prawo użytkowania wieczystego - przekształcenie w prawo własności

, jako: "ustawa"). Przedmiotowa ustawa w swojej treści przyznaje określonym podmiotom prawo do wystąpienia z żądaniem przekształcenia przysługującego im prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. Uprawnienie do przekształcenia na mocy obowiązującej ustawy przysługuje

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

oraz ustawy o opłatach abonamentowych. Nowela przewiduje wprowadzenie rekompensaty w łącznej wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia w związku z utraconymi wpływami.  Źródło: ISBnews DataWalk: Opracował rozwiązanie, które może proaktywnie identyfikować supernosicieli i osoby

Jak Polacy będą uciekać przed abonamentem RTV

Polskiej. Ta następnie sprawdzi, czy dane gospodarstwo domowe płaci już abonament, a jeśli nie, to czy powinno płacić. Opłata wyniesie dokładnie tyle samo, ile teraz, czyli 22,70 zł miesięcznie, płatne od gospodarstwa domowego. PiS skonstruował jednak ustawę nie po to, aby załatwić sprawę abonamentu raz na

Telefon z niespodzianką. Kupił aparat za 2,5 tys. zł. Plus mu go zablokował. To może spotkać i ciebie

. Oszukanych mamy dwóch - sieć i nabywcę. Sami sprawcy policji się nie boją. Trzeba im udowodnić, że działali z zamiarem oszukania nabywcy. A oni tłumaczą, że wpadli w kłopoty finansowe, a raty chcieli spłacać. Kupujący może iść do sądu z żądaniem zwrotu ceny oraz rekompensaty za poniesione szkody. Taki proces

Windykator ściga studentów. Mają płacić za nieodebrane dokumenty

można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - mówi radca prawny Joanna Łozowska. - Żądana przez uczelnię opłata jest niezgodna z prawem i w sposób rażący narusza interes studentów. W świetle Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym uczelnia może pobierać opłaty związane wyłącznie z

Bank podnosi prowizję? Nie musisz oddawać laptopa

zgadza się na zmiany, może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat związanych z zaprzestaniem korzystania z usług banku. Jeśli nie złożył na piśmie oświadczenia o odstąpieniu, uznaje się, że zaakceptował zmiany i wyraził zgodę na stosowanie nowych zasad czy

żąda opłat

przy oferowaniu kontraktów CFD --ZUS odroczył żądanie wypłaty 24,2 mln zł od Comarchu do 16 sierpnia --Wskaźnik ISM dla przemysłu USA spadł do 51,2% w lipcu --Pozbud T&R wydzielił produkcję okienno-drzwiową do osobnej spółki --Wskaźnik PMI dla przemysłu USA spadł do 50,4 pkt w VII wg fin. danych --TFI

Za darmo, legalnie, w Polsce ściągniesz filmy z internetu

- poinformował Press. Uruchomiona zostanie za kilka miesięcy. SPI International Polska w zakresie wideo na żądanie współpracuje z polskimi operatorami, m.in. siecią kablową Multimedia Polska. W tej chwili w sieci funkcjonują już co najmniej kilka internetowych bibliotek wideo na żądanie m.in.: Cineman.pl