żąda kwoty

Korporacje kontra państwa. Czy arbitraże inwestycyjne zagrażają krajom?

Korporacje kontra państwa. Czy arbitraże inwestycyjne zagrażają krajom?

z Makau prowadzący hotele i kasyna wytoczyli ubogiemu Laosowi dwie sprawy przed arbitrażem - każda opiewała na kwotę 1 mld dol. We wrześniu 2016 r. łączna suma roszczeń inwestorów wobec malutkiej wyspiarskiej Grenady czterokrotnie przekraczała roczne wydatki konsumpcyjne państwa. Żądania wobec Peru

Bankomat nie wypłacił pieniędzy. Co robić?

. Bankomat nie oddał karty Podobnie postępuj w przypadku, kiedy bankomat nie odda karty lub stwierdzisz różnicę pomiędzy żądaną kwotą, a kwotą faktycznej wypłaty ub kwotą na wydrukowanym przez bankomat potwierdzeniu operacji. W takim wypadku, o ile bankomat znajduje się w ruchliwym miejscu, a ty masz chwilę

Najlepsze lokaty bankowe w lipcu. Niskie oprocentowanie i obowiązkowe konta

nieprzekraczających 10 tys. zł i tylko pod warunkiem, że klient aktywnie korzysta z ROR w tym banku. To w praktyce oznacza obowiązek zapewnienia stałych wpływów i regularnego płacenia kartą. Nieco korzystniejsza jest oferta BOŚ Banku, który również płaci 4 proc. od kwot do 10 tys. zł, a w zamian żąda jedynie stałych

Polacy chcą postawić Volkswagena przed sądem za aferę spalinową

Polacy chcą postawić Volkswagena przed sądem za aferę spalinową

Prywatni właściciele aut zbierają się na portalu pozywamy-zbiorowo.pl, na którym powstał nawet dla nich oddzielny dział. Osoby prywatne mogą mieć jednak pewne trudności. - Przepisy jasno regulują prawa konsumentów, czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Mogą oni pozywać, zb

Za mszę pogrzebową 1110 zł. I ani grosza mniej

, ten bez wahania podał cennik i konkretną kwotę - opowiada pani Emilia. Liczby zaskoczyły zainteresowaną - 1110 zł za mszę pogrzebową. Chyba, że rodzina chce też usłyszeć "Anielski orszak" wykonany przez organistę - wtedy dodatkowo należy zapłacić 200 zł. W cenie zawierała się tylko i

Niemiecki rząd nie pomoże Deutsche Bankowi? Akcje ostro w dół

Niemiecki rząd nie pomoże Deutsche Bankowi? Akcje ostro w dół

Deutsche Bank zapewnił w oświadczeniu, że pomocy rządowej nie potrzebuje i sam poradzi sobie ze spłatą zobowiązań. Po negocjacjach amerykańskiej i niemieckiej strony udało się podobno wynegocjować mniejszą kwotę niż wspomniane 14 mld euro. Niemiecki bank nie podaje jednak, ile ostatecznie kara ma

Wadium przetargowe - co powinieneś wiedzieć żeby go nie stracić?

Wadium przetargowe - co powinieneś wiedzieć żeby go nie stracić?

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa formy w jakich wadium może zostać wniesione. Zamawiający nie może żądać wniesienia przez wykonawców wadium w innych formach niż określone w ustawie Pzp . Nie jest również możliwe ograniczanie przez zamawiającego ustawowo zapewnionej swobody wykonawcy

Bulwar na łapu capu

najlepszy. Warto podkreślić, że firmy projektowe miały zaledwie ponad tydzień na zgłoszenie się do przetargu. 2 grudnia upłynął termin na składanie ofert. Okazało się jednak, że każda z pięciu pracowni żąda większej kwoty niż planował przeznaczyć na ten cel magistrat. To oznacza, że albo miasto da więcej

Elektrobudowa: Tauron Ciepło zażądał wypłaty środków z gwarancji bankowej

Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - Tauron Ciepło złożył żądania niezwłocznej (w terminie 7 dni) zapłaty przez PKO BP kwoty ok. 12,6 mln zł na podstawie gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy z 20 czerwca 2013 r., wystawionej przez bank w związku z realizacją przez spółkę kontraktu

PSE zażądały od Elektrobudowy 14 mln zł z gwarancji na prace przy stacji Konin

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń informację o złożeniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) żądania do zapłaty kwoty ok. 14 mln zł z gwarancji należytego wykonania umowy na "Modernizację stacji 220/110 kV Konin

ZUS odroczył żądanie wypłaty 24,2 mln zł od Comarch do 6 sierpnia

Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Comarch otrzymał od banku CaixaBank, oddział w Polsce, informację o wpłynięciu oświadczenia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o odroczeniu wykonania żądania wypłaty kwoty 24,2 mln zł do 6 sierpnia 2019 roku, na czas prowadzenia rozmów ugodowych, wynika

ZUS odroczył żądanie wypłaty 24,2 mln zł od Comarchu do 19 listopada

Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Comarch otrzymał od CaixaBank Oddział w Polsce, informację o wpłynięciu oświadczenia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o odroczeniu wykonania żądania wypłaty kwoty 24,2 mln zł do 19 listopada, w związku z planowanym na 8 listopada zawarciem ugody

Przetarg na basen oprotestowany

najtańsze rozwiązanie - tłumaczy Robert Jagiełowicz, pełnomocnik prezydenta ds. basenu. Oferty złożyły cztery firmy. Pracownia Modern Construction Design z Poznania wycenia inwestycję na 118 mln zł. Konsorcjum Arcus z Zielonej Góry wymienia kwotę 135 mln zł. Autorska Pracownia Architektoniczna Jerzego

ZUS odroczył żądanie wypłaty 24,2 mln zł od Comarchu do 16 sierpnia

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Comarch otrzymał od banku CaixaBank, oddział w Polsce, informację o wpłynięciu oświadczenia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o odroczeniu wykonania żądania wypłaty kwoty 24,2 mln zł do 16 sierpnia 2019 roku, na czas prowadzenia rozmów ugodowych, wynika z

Sąd oddalił wniosek Elektrobudowy o zabezpieczenie ws rozliczeń z PKN Orlen

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Sąd Apelacyjny w Łodzi, na skutek zażalenia PKN Orlen, oddalił wniosek Elektrobudowy o udzielenie zabezpieczenia, przez co Bank Handlowy będzie uprawniony do zrealizowania żądania wypłaty na rzecz PKN Orlen kwoty odpowiednio ok. 13,24 mln zł oraz 2,63 mln

Vivid Games wyemituje nowe akcje dla dwóch swoich pożyczkodawców

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Vivid Games w związku ze złożenia żądania wykonania opcji określonej w umowach pożyczek przez Remigiusza Kościelnego i Jarosława Wojczakowskiego wyemituje nowe akcje, podała spółka. "Wykonanie opcji objęcia zgodnie z umowami pożyczek polega na zaoferowaniu

Elektrobudowa: PKN Orlen zażądał wypłaty środków z dwóch gwarancji bankowych

Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - PKN Orlen złożył żądanie natychmiastowej zapłaty przez Bank Handlowy kwot odpowiednio ok. 13,24 mln zł oraz 2,63 mln euro (co stanowi równowartość ok. 11,22 mln zł) na podstawie posiadanych przez PKN Orlen, a wystawionych przez Bank Handlowy dwóch gwarancji

Abadon RE zdecydował o przedterminowym wykupie obligacji na łącznie 25 mln zł

, tj. 1 000,00 zł za każdą obligację, powiększonej o kwotę odsetek należnych do dnia wykupu w wysokości 4,93 zł na jedną obligację. Łączna kwota wykupu wyniesie 10 049 300 zł. Wykupione obligacje z chwilą dokonania wykupu zostaną umorzone, czytamy w komunikacie. Z kolei żądania przedterminowego

Spółka Taurona otrzymała pozew dot. zapłaty ok. 29 mln zł na rzecz spółki Amon

odsetkami, podał Tauron. "Przedmiotem żądania pozwu jest zapłata przez PE-PKH łącznej kwoty 29 009 189,38 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty tytułem:  - odszkodowania (na łączną kwotę 1 576 475,44 zł) z tytułu niewykonania przez PE

Jawna wartość szacunkowa zamówienia.

literalne brzmienie wzoru formularza protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Treść protokołu w sekcji dotyczącej ustalenia wartości zamówienia zawiera zapis cyt. " Wartość zamówienia ustalona została na kwotę .., co stanowi równowartość (można wypełnić po otwarciu ofert). W

Tauron: Abener Energia żąda zapłaty 156,45 mln zł i 0,54 mln euro przez ECSW

żądanie zapłaty 156,45 mln zł i 0,54 mln euro, podał Tauron. "Przedmiotem żądania pozwu jest zapłata przez ECSW na rzecz powoda łącznej kwoty 156 446 842,98 zł oraz 536 839,02 euro (co stanowi równowartość 2 287 148,96 zł wg kursu NBP z 20 grudnia 2019 r.) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie

Murapol nabył wszystkie objęte żądaniami obligacje serii T, U, W i Z

Warszawa, 16.08.2018 (ISBnews) - Murapol, odpowiadając na żądania dotyczące przedterminowego nabycia części obligacji serii T, U, W i Z, opiewające na łączną kwotę nominalną 30,5 mln zł, w pełni zrealizował ww. uprawnienia obligatariuszy, podała spółka. Obligacje, których dotyczyły żądania

ZUS wycofał żądanie wypłaty 24,2 mln zł od Comarchu

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Comarch otrzymał od banku CaixaBank, oddział w Polsce, informację o wpłynięciu oświadczenia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o cofnięciu żądania wypłaty kwoty 24,2 mln zł, wynika z komunikatu Comarchu. "W nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB

Baltona nie spłaciła 5,96 mln zł odsetek od obligacji objętych przez PPL

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona, z powodu ograniczenia działalności spółki wynikającego z panującej pandemii koronowirusa SARS-CoV-2, nie uregulowało płatności odsetek obligacji serii A oraz B objętych przez PPL, w łącznej kwocie ok. 5,96 mln zł z

Rzecznik finansowy: Banki nie mogą żądać opłat za kapitał po unieważnieniu umowy

Warszawa, 03.01.2020 (ISBnews) - Po unieważnieniu przez sąd umowy kredytu z uwagi na brak możliwości jej wykonywania po usunięciu z jej treści niedozwolonych postanowień umownych, żądanie przez bank wynagrodzenia za korzystanie z kapitału jest nie tylko sprzeczne z celami Dyrektywy 93/13 i

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowej ustawy antylichwiarskiej

zabezpieczeń. "Zabezpieczenie pożyczek (np. w postaci hipoteki na nieruchomości) nie będzie mogło przekraczać wysokości pożyczonej kwoty powiększonej maksymalnie o 45%.  Niedopuszczalne będzie żądanie przenoszenia własności nieruchomości na zabezpieczenie zaciągniętych zobowiązań. Wyeliminowana też

Bioton ma ugodę z Harbin Gloria Pharmaceuticals ws. umowy dystrybucji w Chinach

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Bioton zawarł z Harbin Gloria Pharmaceuticals Co., Ltd oraz SciGen PTE.Ltd. wiążący list intencyjny, na podstawie którego Harbin Gloria Pharmaceuticals zobowiązany do zapłaty Biotonowi kwoty ugodowej w wysokości 9 mln USD tytułem finalnej ugody dotyczącej

Spółki z grupy Polenergia domagają się 78,8 mln zł odszkodowania od Taurona

Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Zarząd Tauron Polska Energia otrzymał odpis pozwu wniesionego przeciwko spółce przez firmę Amon i Talia, które żądają zapłaty odszkodowania w łącznej kwocie ponad 78,8 mln zł, oraz za szkody, które mogą powstać w przyszłości w kwocie 265,22 mln zł, podała spółka

Nieważne umowy o kredyty frankowe. Kontrowersyjne uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego

niechcianych kredytów frankowych. Ale jest też wiadomość zła. Przedawnienie W rozliczeniach między bankiem a frankowiczem znaczenie ma termin przedawnienia. W przypadku przedawnienia, które do roszczeń banku wobec klienta wynosi trzy lata, bank nie może żądać już zwrotu kwoty udostępnionego kredytu. Sąd

Global Cosmed złożył pozew przeciwko AB Industry na kwotę ponad 21 mln zł

. "Żądanie pozwu wzajemnego złożonego przez emitenta opiewa na kwotę 21 112 622,60 zł oraz 111 289,25 euro, na którą składają się: a) roszczenie o zapłatę kar umownych w łącznej wysokości 5 985 000 zł z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy oraz zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze

GetBack złożył pozew o zapłatę przez Lartiq TFI kwoty 49,2 mln zł z odsetkami

podstawie umowy świadczenia usług obsługi portfeli inwestycyjnych z dnia 9 sierpnia 2017r. zawartej między emitentem a Lartiq. W pierwszej kolejności emitent wywodzi żądanie zwrotu ww. kwoty jako świadczenia nienależnego , opartego w szczególności na twierdzeniu o nieważności umowy, ewentualnie na podstawie

Polnordu wyemituje 5-letnie obligacje o łącznej wartości nom. do 150 mln zł

kwocie 33% wyemitowanych obligacji). Poza powyższymi obligatariusz ma prawo żądać wykupu posiadanych obligacji: (i) w przypadku wystąpienia przypadku niewypełnienia zobowiązania oraz (ii) w przypadku wystąpienia podstawy skorzystania z opcji wcześniejszego wykupu wskazanych w warunkach emisji obligacji

FO Dębica udzieliła 70 mln zł pożyczki firmie Goodyear

jest równe sumie [WIBOR1Y + 0,1% marży], a więc obecnie wynosi 1,95% w skali roku. Umowa pożyczki przewiduje zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty, jak i prawo spółki do żądania wcześniejszej spłaty, podano w komunikacie. "W związku z terminową spłatą w dniu 27 września 2019

Tauron Ciepło wezwał Elektrobudowę do zapłaty odszkodowania i obniżył honorarium

Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy" o kwotę ok. 12,5 mln zł, wezwanie do zapłaty kwoty obniżonego wynagrodzenia oraz odszkodowania, podała spółka. W piśmie zawarto również informację, że brak realizacji wskazanych powyżej żądań może skutkować podjęciem przez kontrahenta działań związanych ze

Murapol wykupi przedterminowo część obligacji serii S na łącznie 5 mln zł

Warszawa, 14.12.2018 (ISBnews) - Murapol zdecydował o dokonaniu przedterminowego wykupu 5 tys. szt. obligacji serii S o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł (cała seria ma wartość 45 mln zł) na własne żądanie na podstawie warunków emisji obligacji (WEO), podała spółka. "Żądania

UOKiK nałożył na Praebeo i Auto Rentier kary finansowe za nieuczciwe praktyki

popełnienia przez nie przestępstwa. "Praebeo i Auto Rentier ukrywały przed konsumentami ryzyka związane z umową. Ustaliły też relatywnie niską karę umowną wynoszącą 6 tys. złotych w przypadku zerwania przez nie kontraktu z konsumentem. To suma niewspółmierna do kwoty ok. 100 tys. zł kredytu wraz z

CCC ma zgodę banków na zawarcie umowy o warunkach finansowania do 30 IV 2021 r.

udzieleniem zgody na zawarcie umowy, każdy z wierzycieli potwierdził, iż prowadzi analizy kredytowe związane z udzieleniem spółce dodatkowego finansowania w formie kredytu zabezpieczonego poręczeniem udzielonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w kwocie 200 mln zł, udzielonym zgodnie z

Comarch zawarł ugodę z ZUS-em ws. KSI ZUS

od banku CaixaBank S.A., oddział w Polsce, informacji o wpłynięciu żądania ZUS dotyczącego wypłaty kwoty 24 203 300,4 zł z wystawionej na zlecenie konsorcjum firm Comarch S.A. i Comarch Polska S.A.gwarancji bankowej należytego wykonania umowy na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego

Elektrobudowa otrzymała wniosek od Tauron Ciepło o zawezwanie do próby ugodowej

: (1) poprzez zapłatę przez spółkę na rzecz Tauron Ciepło kwoty ok. 12,6 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, (2) ewentualnie w sytuacji, w której roszczenie Tauron Ciepło zostałoby zaspokojone przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie poprzez realizację

PHZ Baltona nie wypracowała rozwiązania polubownego z PPL

zakończeniu powyższego spotkania otrzymał informację z BNP Paribas Bank Polska o wpłynięciu do banku komunikatów swift, dotyczących żądań wypłaty z trzynastu gwarancji do umów najmu wystawionych przez bank na rzecz PPL na kwotę ok. 0,7 mln zł z tytułu należności odsetkowych, wskazano także. Grupa kapitałowa

FO Dębica udzieliła firmie Goodyear trzech pożyczek o wartości 165 mln zł

; - czytamy w komunikacie. Oprocentowanie wszystkich trzech pożyczek w skali roku jest równe sumie [WIBOR1Y + 0,1% marży], a więc obecnie wynosi 1,94% w skali roku. Wszystkie umowy pożyczki przewidują zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty, jak i prawo spółki do żądania wcześniejszej

PKP SA złożyły przeciwko P.A. Nova pozew o zapłatę 6,7 mln zł

bezzasadne. "Wartość przedmiotu sporu w pozwie PKP SA wynosi 6 695 823,63 zł. Przedmiotem pozwu jest żądanie przez powoda od emitenta zapłaty kwoty 3 891 500,00 zł tytułem części kary umownej za odstąpienie od umowy oraz kwoty 2 804 323,63 zł tytułem roszczeń odszkodowawczych powoda dotyczących zmian

GDDKiA pozwala konsorcjum PBG na łącznie 264,8 mln zł plus odsetki

przez konsorcjum, w skład którego wchodzili pozwani.  "Łączna kwota dochodzonego roszczenia określona została na kwotę 264 875 107 zł, w tym powód żąda zasądzenia od PBG kwoty głównej kary umowy w wysokości 176 361 140,69 zł oraz solidarnie od wszystkich pozwanych skapitalizowanych odsetek

Rząd przyjął nowęlę dotyczącą przeciwdziałania lichwie

spłaciły pożyczki o wielokrotnie niższej wysokości. "Zgodnie z nowymi regulacjami, zabezpieczenie pożyczek (np. w postaci hipoteki na nieruchomości) nie będzie mogło przekraczać wysokości pożyczonej kwoty powiększonej maksymalnie o 45%. Niedopuszczalne będzie żądanie przenoszenia własności

HSH Nordbank wniósł pozew przeciwko Tauronowi Sprzedaż, domaga się 232,88 mln zł

majątkowych, wynikających ze świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych, podał Tauron. Spółka wstępnie ocenia roszczenia jako bezzasadne. "Przedmiotem żądania pozwu jest zapłata przez spółkę zależną na rzecz powoda łącznej kwoty 232 878 578,36 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie

Czy po ogłoszeniu upadłości wykonawcy roszczenia z gwarancji mają szansę powodzenia?

Pytanie: Zakończyła się inwestycja. Firma udzieliła 5-letniej gwarancji na wykonane roboty. Ogłosiła jednak upadłość. Co w takim przypadku? Mamy zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Czy tylko ono nas chroni? Co z podwykonawcami? Czy od nich możemy żądać usunięcia usterek? Odpowiedź

CDRL obejmie 70% udziałów w spółce Broel produkującej czapki i dodatki dziecięce

. "W związku z transakcją nie była zawierana umowa inwestycyjna. Umowa spółki przewiduje, że po upływie 18 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, nowe wspólniczki mają prawo do żądania nabycia posiadanych przez nich udziałów za kwotę wynoszącą 540 000 zł. Wspólnikom

Akcjonariusze FO Dębica zdecydują 25 IX o polityce dywidendowej i buy-backu

Warszawa, 14.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Firmy Oponiarskiej Dębica zdecydują o przeznaczaniu 100% zysku netto na dywidendę w latach 2018-2020 oraz o skupie akcji, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 25 września br. na żądanie akcjonariusza Altus TFI. "

Skarb Państwa złożył zażelenie od postanowienia dot. spisu wierzytelności Action

uprzednio sprzeciwem Skarbu Państwa żądanie tego wierzyciela dotyczyło umieszczenia w spisie wierzytelności kwoty 77 382 288 zł" - czytamy dalej.  Spółka niezmiennie kwestionując powyższe wierzytelności wniesie o oddalenie zażalenia, podano także.  Wcześniej, na początku lipca spółka

Idea Leasing przesunęła termin zapłaty pozostałej części ceny za Getin Leasing

pozostałej części ceny (tj. przed dniem 31 stycznia 2017 r.), pozostała część ceny płatna na rzecz LC Corp zostanie obniżona o kwotę wynikającą z żądania. W przypadku zaś zgłoszenia żądania po dniu zapłaty pozostałej części ceny, LC Corp zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Idea Leasing kwoty wynikającej

AmRest chce wykupić przedterminowo 28 IX obligacje na 140 mln zł

. Pierwotny termin ich wykupu był ustalony na 10 września 2019 roku. "Wcześniejszy wykup obligacji na żądanie emitenta zostanie przeprowadzony poprzez wypłatę świadczenia pieniężnego w kwocie liczonej według wartości nominalnej obligacji, równej iloczynowi ilości wykupowanych obligacji oraz wartości

Cube.ITG uplasował akcje serii C za łączną kwotę 19,73 mln zł

Warszawa, 25.08.2017 (ISBnews) - Cube.ITG zawarł z 42 podmiotami (w tym 13 osobami prawnymi) umowy objęcia 4 934 246 akcji serii C po cenie emisyjnej 4 zł każda, tj. za łączną kwotę 19 736 984 zł, podała spółka. „Akcje pokrywane są wkładem pieniężnym, w tym głównie poprzez

Wasko: Katowice odstąpiły od umowy z konsorcjum COIG wartej 19,5 mln zł netto

części otrzymanej kwoty wynagrodzenia tj. kwoty 5 827 246,77 zł oraz zapłaty kwoty w wysokości 4 801 130,34 zł, tytułem kary umownej stanowiącej równowartość 20% wynagrodzenia łącznego brutto z tytułu odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie konsorcjum. Ponadto

Mostostal Warszawa wygrał w sądzie i ma otrzymać 33,77 mln zł od ZUO

" - czytamy w komunikacie. Spółka twierdząc, że na dzień żądania wypłaty środków z gwarancji (tj. na 16.06.2016 r.) ZUO nie przysługiwały wobec spółki jakiekolwiek roszczenia z tytułu niewykonania (nienależytego wykonania) kontraktu, złożyła powództwo o zwrot bezpodstawnie pobranej kwoty 33,8

Polwax uzgodnił z ING BSK finansowanie projektu instalacji odolejania

będzie pomniejszana o każdorazową wypłatę w ramach wynagrodzenia na rzecz Orlen Projekt. Przedmiotowe żądanie zawiera również wezwanie do zapłaty w terminie 7 dni kwoty 11 131 300,3 zł (stanowiącej wynagrodzenie z tytułu wykonanych prac budowlanych w ramach Inwestycji Future i objętych fakturami

Platinum Resort wniósł pozew wzajemny w odpowiedzi na pozew Erbudu

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Platinum Resort wniósł pozew wzajemny w odpowiedzi na pozew Erbudu o zapłatę 16,3 mln zł w postępowaniu upominawczym wraz z wnioskiem o zabezpieczenie innym roszczeniom pieniężnych. "Żądanie pozwu wzajemnego obejmuje roszczenie w wysokości 13 516 629,86 zł

GetBack ma umowę pożyczki z DNLD Holding na nie więcej niż 25 mln euro

przysługiwać będzie prawo do żądania wcześniejszej spłaty pożyczki, w części obejmującej kwotę uczestnictwa pożyczkodawcy w podwyższeniu kapitału zakładowego, na zasadach wynikających z przywołanej powyżej uchwały. W przypadku zaoferowania pożyczkodawcy akcji serii F przez GetBack, GetBack zobowiązuje się

Wielkie polowanie na emerytów. Urzędy skarbowe żądają, aby po raz drugi zapłacili podatek od emerytury

podatki zapłaciłam? Państwo polskie nie będzie ode mnie ściągać dodatkowych haraczy tylko dlatego, że brakuje mu pieniędzy na obietnice wyborcze. Pani Elżbieta napisała maila z żądaniem wyjaśnienia do urzędu skarbowego w Warszawie. Kilka dni później dostała odpowiedź: „Informujemy, że kwota zapłaty

Vistal z żądaniem wypłaty 2,5 mln zł gwarancji, wypowiedzianą umową za 51 mln zł

Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Vistal Gdynia otrzymał do Credit Agricole Bank Polska informację o wpłynięciu żądania Metrostav oddział w Polsce wypłaty kwoty 2,5 mln zł z wystawionej gwarancji bankowej zwrotu zaliczki, podała spółka. Gwarancja bankowa została ustanowiona zgodnie z

Pękanino Wind Invest pozwał Tauron o 28,5 mln zł odszkodowania

wartości szacowanej przez spółkę powodową na kwotę 201,6 mln zł, podał Tauron. "Sprawa zawisła przed Sądem Okręgowym w Katowicach. Podstawą faktyczną żądania pozwu, według twierdzeń spółki powodowej, jest wypowiedzenie przez spółkę zależną emitenta: Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Ulma Construccion Polska zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 6 maja br. o podziale zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 43 499 480,39 zł, przeznaczając na wypłatę dywidendy kwotę 13 664 643,2 zł (kwota dywidendy brutto na jedną akcję wyniesie 2,6 zł) oraz

FO Dębica udzieliła Goodyearowi dwóch pożyczki na łączną kwotę 185 mln zł

pożyczki przewidują zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty jak i prawo spółki do żądania wcześniejszej spłaty. Spłata pożyczek jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad spółką, podano także. 

Przegląd informacji ze spółek

Comarch otrzymał od banku CaixaBank, oddział w Polsce, informację o wpłynięciu oświadczenia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o odroczeniu wykonania żądania wypłaty kwoty 24,2 mln zł do 6 sierpnia 2019 roku, na czas prowadzenia rozmów ugodowych, wynika z komunikatu Comarchu. Komisja

Wakacje kredytowe mogą naruszać interesy konsumentów. Rzecznik Finansowy chce interwencji UOKiK

. posiadaczom kredytów frankowych.  RF: zachowanie banków narusza interesy klientów Eksperci analizujący dostarczone na żądanie Rzecznika Finansowego wnioski i aneksy zwrócili uwagę na sposób formułowania tych dokumentów. Na przykład Santander Bank wymaga złożenia oświadczenia o potwierdzeniu salda kredytu

Rada wierzycieli ZM Henryk Kania zgodziła się na umowę dzierżawy z Cedrob

dzierżawy do kwoty 3 600 000 zł" - czytamy dalej. Spółka może wszcząć procedurę sprzedaży przedmiotu dzierżawy, a dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu przedmiotu dzierżawy. Na początku października Giełda Papierów Wartościowych (GPW) na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła obrót

GetBack ma pożyczkę od DNLD wys. 50 mln zł, z opcją zwiększenia do 85 mln zł

GetBack" - czytamy w komunikacie.  Umowa przewiduje, że w przypadku rozpoczęcia, po dacie zawarcia umowy pożyczki, przez GetBack oferty prywatnej akcji serii F, DNLD S.a.r.l. będzie przysługiwać prawo do żądania wcześniejszej spłaty pożyczki, w części obejmującej kwotę uczestnictwa tego

Kredyt indeksowany, denominowany w CHF, "odfrankowienie"... Co trzeba wiedzieć po wyroku TSUE

w świetle polskiego prawa umowa może bez nich nadal obowiązywać. Jeśli nie, sąd stwierdza jej nieważność. To oznacza, że konsument może żądać zwrotu wszystkiego, co zapłacił na rzecz banku, musi jednak liczyć się z tym, że bank będzie żądał zwrotu wypłaconej mu  kwoty. Jeżeli uzna, że umowa

FO Dębica udzieliła 115 mln zł pożyczki firmie Goodyear

2020 r. Oprocentowanie pożyczki w skali roku jest równe sumie [WIBOR1Y + 0,1% marży], a więc obecnie wynosi 1,96% w skali roku. Umowa pożyczki przewiduje zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty jak i prawo spółki do żądania wcześniejszej spłaty. Spłata pożyczki jest zabezpieczona

ING BSK żąda od JSW wcześniejszego wykupu obligacji

Obligacji na kwotę 700 mln zł i 163,75 mln USD, podała JSW. Bank wskazał w żądaniu jako datę wcześniejszego wykupu 21 września br. "Zgodnie z warunkami Programu, wcześniejszy wykup powinien nastąpić przez zapłatę wskazanych wyżej kwot nominalnych obligacji, powiększonych o kwoty odsetek liczonych do

Alimenty na współmałżonka. Komu i ile trzeba płacić?

małżeńskiego”). Alimenty się należą Mało tego! W innej uchwale Sąd Najwyższy stwierdził, że nawet, gdy małżonek w niedostatku korzysta z pomocy rodziców czy rodzeństwa, to nadal ma prawo żądać alimentów od ekspartnera, bo jego obowiązek wyprzedza obowiązek pozostałych krewnych. Ale na tym nie koniec

Gorzyca Wind Invest pozwał Tauron o zapłatę 39,7 mln zł odszkodowania

wartości szacowanej przez spółkę powodową na kwotę 465,9 mln zł, podał Tauron. "Sprawa zawisła przed Sądem Okręgowym w Katowicach. Podstawą faktyczną żądania pozwu, według twierdzeń spółki powodowej, jest wypowiedzenie przez spółkę zależną emitenta: Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa

Są sposoby na alimenciarzy. Sąd, komornik, alimenty natychmiastowe

alimenty. Należy w nim wpisać żądaną kwotę wraz z terminem płatności oraz uzasadnienie. Trzeba też dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie ze szkoły lub przedszkola, zaświadczenie o wysokości zarobków wnioskodawcy oraz dokumenty świadczące o kosztach utrzymania dziecka: rachunki za

Best TFI planuje przedterminowy wykup obligacji serii I na 30 marca (aktual.)

ustalony na 30 marca 2015 r., natomiast dzień ustalenia praw do świadczeń z obligacji na 20 marca 2015 r. "W dniu wcześniejszego wykupu na żądanie emitent dokona wykupu obligacji, płacąc obligatariuszom za każdą obligację kwotę wcześniejszego wykupu tj. kwotę stanowiącą należność główną powiększona

Best planuje przedterminowy wykup obligacji serii I na 30 marca

ustalony na 30 marca 2015 r., natomiast dzień ustalenia praw do świadczeń z obligacji na 20 marca 2015 r. "W dniu wcześniejszego wykupu na żądanie emitent dokona wykupu obligacji, płacąc obligatariuszom za każdą obligację kwotę wcześniejszego wykupu tj. kwotę stanowiącą należność główną powiększona

Spółki zależne Polenergii złożyły pozew przeciwko Tauronowi, chcą ok. 343 mln zł

zależną Tauron - Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa (PKH) z Amon oraz Talia. Wartość przedmiotu sporu w zakresie żądań dochodzonych przez spółki wynosi ponad 343 mln zł. "Amon domaga się zapłaty na jej rzecz kwoty 47 556 025,51 zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu

Sąd nakazał GDDKiA wypłatę Polimeksowi 14,3 mln zł w zw. z niesłusznymi karami

Warszawa, 21.12.2016 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił żądanie Polimex-Mostostal w sprawie niesłusznie naliczonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) kar umownych w związku z kontraktem na budową Autostrady A2. Sąd zasądził wypłacenie spółce kwoty

Zarząd PGG proponuje 200 mln zł na podwyżki w br.; brak zgody strony społecznej

zarządem PGG w obecności ministrów energii Krzysztofa Tchórzewskiego i Grzegorza Tobiszowskiego. Podczas negocjacji zarząd PGG zaproponował przeznaczenie na podwyżki dla górników, zaplanowanego na 2018 rok zysku spółki, w wysokości 200 mln zł do końca bieżącego roku. Zdaniem zarządu PGG kwota ta

PKN Orlen: Jest porozumienie płacowe w Orlen Serwis

możliwości finansowe spółki, które finalnie zatwierdziło aż 8 organizacji związkowych. Tylko jeden ze związków od początku prezentował nierealne żądania, które mogłyby poważnie zagrozić stabilności naszej firmy. Postulaty Międzyzakładowego Związku Zawodowego Grupy Kapitałowej PKN Orlen wynosiły łącznie ok

Vistula wykupiła przedterminowo obligacje o łącznej wart. nomin. 119 mln zł

Warszawa, 26.03.2015 (ISBnews) – Vistula Group przeprowadziła wcześniejszy wykup 140 tys. obligacji serii D o wartości nominalnej 850 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 119 mln zł, podała spółka. „Wcześniejszy wykup obligacji serii D został przeprowadzony zgodnie z żądaniem

UOKiK o TSUE: Banki nie mogą żądać opłat za kapitał po unieważnieniu umowy

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Banki nie mogą żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy, napisał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w swoim stanowisku dotyczącym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie państwa

Pozew zbiorowy przeciw Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie "Europa" będzie rozpatrzony

Polisy". "Poszkodowani żądają zwrotu kwot równych wpłaconym składkom pomniejszonym o kwoty wypłacone przez TUnŻ Europa wobec nieważności ubezpieczenia; a na wypadek gdyby sąd nie uwzględnił tego roszczenia, żądają zwrotu kwot pobranych jako: opłata likwidacyjna oraz opłata administracyjna

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

Pytanie: Czy zamawiający w ramach zabezpieczenia udzielonej gwarancji (nie rękojmi za wady) na wykonane roboty budowlane oraz użyte materiały może żądać polisy ubezpieczeniowej bądź gwarancji bankowej? Ustawa Pzp w art. 139 ustawy Pzp odwołuje się do przepisów kc, zaś w art. 151 wyraźnie

BOŚ planuje wcześniejszy wykup wszystkich obligacji serii D 18 listopada

(przedterminowym) wykupem: 100 000 000 zł; 3. Dzień żądania wcześniejszego wykupu oraz dzień ustalenia prawa do świadczeń z obligacji na 9 listopada 2018 r.; 4. Dzień wcześniejszego wykupu 18 listopada 2018 r." - czytamy w komunikacie. "Celem dokonania wcześniejszego wykupu obligacji jest obniżenie

GDDKiA: Nie będziemy realizować bezpodstawnych żądań o dopłaty do kontraktów

rozliczeniach na tych kontraktach GDDKiA szczegółowo analizuje zasadność wypłat. Ale zatwierdzone kwoty GDDKiA wypłaca bezzwłocznie, tj. zazwyczaj w okresie dość krótkim jak na branże budowlaną, bo nie dłuższym niż miesięczny" - czytamy dalej. Dwie z powyższych firm złożyły także żądania poza kontraktem

Urzędy chcą dokumentów. Nawet mikrofirma musi każdego tygodnia wysłać do urzędów dwa formularze

odpowiednio przygotowanych ludzi, często całe działy prawno-księgowe. W najmniejszej firmie za księgowość czy kwestie administracyjnie odpowiada zaś zwykle jedna osoba lub sam właściciel. Komu muszą się spowiadać firmy? Raportowania danych domaga się aż 14 instytucji. Najwięcej formularzy żąda Narodowy Bank

Skarb Państwa wezwał Qumak do zapłaty 3,13 mln zł kary za opóźnienia

Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - Skarb Państwa - 2 Regionalna Baza Logistyczna - wezwał Qumak do zapłaty kary umownej w kwocie 3,13 mln zł z tytułu opóźnienia w realizacji umowy z 21.11.2016 r., której przedmiotem było zaprojektowanie, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie operacyjne

Grupa Idea Banku sfinalizowała przejęcie Getin Leasing od LC Corp B.V.

części ceny (tj. przed dniem 31 stycznia 2017 r.), pozostała część ceny płatna na rzecz LC Corp zostanie obniżona o kwotę wynikającą z żądania, zaznaczono również. W przypadku zaś zgłoszenia żądania po dniu zapłaty pozostałej części ceny, LC Corp zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Idea Leasing

BGK ma umowę z Santander BP dot. programu faktoringowego na kwotę do 200 mln zł

Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Santander Bank Polska, Santander Factoring i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zawarły umowę dotyczącą współdzielenia ryzyka programu faktoringowego do kwoty 200 mln zł, podał BGK. Rozwiązanie ma ułatwić firmom finansowanie ich działalności. Jest to pierwsza

Konsorcjum Comarchu zawarło ugodę z Tauronem Dystrybucją

Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie Comarch (lider konsorcjum), Apator Rector, Tukaj Mapping Central Europe i Eurosystem zawarło ugodę z Tauronem Dystrybucją - spółką zależną Taurona Polskiej Energii, podał Comarch. "Zgodnie z zawartą ugodą, Tauron zweryfikował żądanie

Mostostal Zabrze wnioskuje o arbitraż ws. umowy w ramach projektu w Redzikowie

obejmuje kwotę 24,2 mln zł (powiększoną o należne odsetki), której zapłaty emitent żąda od Wood tytułem (1) wynagrodzenia za roboty podstawowe (2) wynagrodzenia za roboty dodatkowe oraz (3) odszkodowania za wydłużenie okresu realizacji umowy, podano także. "Wezwanie na arbitraż stanowi element

Murapol: Żądanie wykupu obligacji T, U, W i Z nie jest nadzwyczajną sytuacją

ale nie musi być realizowane i którego realizacja będzie związana z koniecznością zaakceptowania przez obligatariusza faktu, że kwota którą uzyska w wyniku realizacji swojego żądania będzie niższa niż świadczenie, które otrzymałby w dniu finalnego wykupu" - czytamy dalej. "Podsumowując

Propozycje układowe TXM przewidują m.in. konwersję wierzytelności na akcje

wierzycieli (cena emisyjna: 0,04 zł za każdą akcję); 2. Zaspokojenie 35% wierzytelności głównej, to jest kwoty 7 350 000 zł, poprzez jednorazową spłatę w dniu 13 sierpnia 2027 r. (data wykupu obligacji). Obligatariusze zachowają prawo do żądania wcześniejsze konwersji pozostałych obligacji na akcje spółki

NIK: Samorządy zbyt uznaniowo umarzają zaległości podatkowe

wniosku, jak i zaległości w kwotach wyższych od żądanych przez podatników. Ujawniono to w 7 gminach i dotyczyło 47 postępowań o umorzeniu zaległości podatkowych w kwocie ponad 600 tys. zł. Z przepisów ordynacji podatkowej jednoznacznie wynika, że ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia

21-latka dowiedziała się, że nie jest dzieckiem męża matki. Jak ustalić ojcostwo i alimenty od dziadków?

się z żadnymi badaniami, polega na złożeniu oświadczenia. Co jednak zrobić, gdy mężczyzna nie chce dobrowolnie uznać dziecka? Jak udowodnić ojcostwo Trzeba wystąpić do sądu z pozwem o ustalenie ojcostwa. Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać matka, dziecko, a także mężczyzna, który uważa się za

Abadon RE przydzielił obligacje o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł

emisyjna jednej obligacji: 980 zł, termin wykupu - 30 czerwca 2021 r., obligacje zostaną wykupione poprzez wypłatę kwoty w wysokości równej wartości nominalnej obligacji powiększonej o naliczone odsetki, okres odsetkowy: 3 miesięczny, oprocentowanie: stałe na poziomie 5% w stosunku rocznym, cel emisji: nie

Śnieżka ma umowę przejęcia węgierskiej spółki Poli-Farbe

maksymalnie o kwotę jednego miliarda forintów węgierskich, tj. około 13,5 mln zł" - czytamy w komunikacie. Cena nabycia 80% udziałów Poli-Farbe w I etapie transakcji została oparta o wartość bazową EV, którą Śnieżka szacuje na dzień publikacji niniejszego raportu na 8 do 8,6 - krotność średniego EBITDA

PCC Rokita ma umowę z EBI na 45 mln euro kredytu na inwestycje

projektu inwestycyjnego, obejmującego rozbudowę i modernizację instalacji chemicznych, o łącznej wartości szacunkowej w kwocie około 110,5 mln euro, stanowiącej równowartość około 473,5 mln zł wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 22.01.2019 r. Projekt obejmuje m.in.: instalację Pilot Plant w celu