żądał urząd

Leszek Kostrzewski

Wielkie polowanie na emerytów. Urzędy skarbowe żądają, aby po raz drugi zapłacili podatek od emerytury

Wielkie polowanie na emerytów. Urzędy skarbowe żądają, aby po raz drugi zapłacili podatek od emerytury

Urzędy skarbowe przez błąd w systemie Twój e-PIT wysłały do emerytów żądanie zapłaty nawet 3 tys zł dodatkowego podatku. Przerażeni emeryci płacili, bo fiskus zagroził naliczeniem odsetek karnych

Wpuszczą konkurencję internetową za... 1 mln zł! Kara

Aż miliona złotych żądała Spółdzielnia Mieszkaniowa w Leżajsku od firm, które chciały dostarczać internet do mieszkań należących do spółdzielni. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że to utrudnianie wejścia na rynek konkurencji.

Czy poznamy tajemnice dużych sieci handlowych? Sklepy skarżą się na UOKiK, bo chce poznać ich sekrety

Czy poznamy tajemnice dużych sieci handlowych? Sklepy skarżą się na UOKiK, bo chce poznać ich sekrety

informacji pod groźbą kary udzielić muszą - komentuje prezes Polskiej Izby Handlu. UOKiK nie rozumie zarzutów Mocny list PIH zdziwił UOKiK, który podkreśla, że analizując rynek praktycznie zawsze żąda od firm informacji stanowiących ich tajemnicę, bo dane te są niezbędne do przeprowadzenia badania rynku. Na

Aneksy do umów kredytowych: Gra o spready

W stanowisku tym czytamy m.in., że należy zwrócić uwagę, iż spadek zabezpieczenia nie oznacza spadku zdolności kredytowej klienta, a wszelkie działania podejmowane wobec kredytobiorców muszą uwzględniać specyfikę każdego kredytu i sytuację kredytobiorcy. Urząd KNF uważa, że zwiększenie obciążeń

UOKiK nałożył na Praebeo i Auto Rentier kary finansowe za nieuczciwe praktyki

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał dwie decyzje nakładające kary na firmy Praebeo i Auto Rentier za nieuczciwe praktyki rynkowe w sprzedaży samochodów, podał Urząd. Wcześniej prezes UOKiK zawiadomił Prokuraturę Krajową o podejrzeniu

Rzecznik finansowy: Banki nie mogą żądać opłat za kapitał po unieważnieniu umowy

Warszawa, 03.01.2020 (ISBnews) - Po unieważnieniu przez sąd umowy kredytu z uwagi na brak możliwości jej wykonywania po usunięciu z jej treści niedozwolonych postanowień umownych, żądanie przez bank wynagrodzenia za korzystanie z kapitału jest nie tylko sprzeczne z celami Dyrektywy 93/13 i

Urzędy chcą dokumentów. Nawet mikrofirma musi każdego tygodnia wysłać do urzędów dwa formularze

Urzędy chcą dokumentów. Nawet mikrofirma musi każdego tygodnia wysłać do urzędów dwa formularze

formularze” – piszą autorzy raportu. Swój apetyt ograniczył za to PFRON z 50 do 13 sprawozdań rocznie. – Niepokojąca jest nie tylko sama ogromna liczba pism, jakie firmy muszą składać w urzędach, ale też stopień szczegółowości informacji, jakich żąda państwo – twierdzi Marcin

Rząd przyjął nowelizację dot. liberalizacji rynku kolejowego w Polsce

infrastrukturze kolejowej. Po czwarte, wzmocniono uprawnienia prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Uzupełniono je o: -  możliwość żądania od zarządcy informowania o braku zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej; -  nadzór nad negocjacjami związanymi z opłatą za dostęp do infrastruktury

UOKiK nałożył karę na Dom Polska za nieudzielenie żądanych informacji

Warszawa, 12.01.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na Dom Polska ponad 26 tys. zł kary w związku z nieudzieleniem przez spółkę informacji żądanych przez prezesa UOKiK w sprawie przejęcia przez Assa Abloy Entrance Systems kontroli nad LOB, podał Urząd

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym

członka zarządu lub rady nadzorczej zarządcy, świadczenia pracy albo usług oraz w okresie 6 miesięcy od zakończenia pełnienia tych funkcji, świadczenia pracy albo usług); - zwiększa uprawnienia prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (dotyczące m.in.: negocjacji między aplikantami a zarządcami

KNF żąda zawieszenia obrotu Topmedical, B3System, Hawe, Interbud i Budopol

Warszawa, 04.10.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek Topmedical, B3System, Hawe, Interbud Lublin i Budopol Wrocław do 4 listopada, podał urząd. Według komunikatu, żądanie

Senat przyjął nowelizację dotyczącą otwarcia rynku kolejowego bez poprawek

decyzję regulatora rynku kolejowego, Urzędu Transportu Kolejowego, i ma taką decyzję. To, kiedy rozpocznie przewóz pasażerów, to jest inna sprawa, jeśli mówimy o ruchu międzyregionalnym, a nawet dłuższym, czyli międzynarodowym" - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel podczas debaty w

KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami iAlbatros

Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki iAlbatros od dnia dzisiejszego z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami spółki z

Kruk ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Bison NSFIZ

Warszawa, 10.11.2017 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Kruk kontroli nad Bison Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (NSFIZ), podał Urząd.   "Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na

Wasko: Oferta COIG za 19,7 mln zł brutto uznana za najkorzystniejszą w przetargu

ramach prawa opcji wykonawca, na pisemne żądanie zamawiającego, złożone przed upływem pięcioletniego okresu wsparcia producenta dla oprogramowania standardowego i dedykowanego, zobowiązuje się zapewnić wsparcie producenta na następne dwadzieścia cztery miesiące na dotychczasowym poziomie, podano także

UOKiK: Santander BP i BNP Paribas BP zmodyfikowały zasady wakacji kredytowych

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) kontynuuje otwarte 9 kwietnia postępowanie wyjaśniające w zakresie udzielanych przez banki tzw. wakacji kredytowych, w których weryfikuje m.in. prawidłowość naliczania i informowania konsumentów o rzeczywistych

RODO już obowiązuje. Co się zmieniło, na co uważać? Zapytaj eksperta podczas dyżuru telefonicznego

RODO już obowiązuje. Co się zmieniło, na co uważać? Zapytaj eksperta podczas dyżuru telefonicznego

25 maja zmieniło się podejście do prywatności we wszelkich instytucjach – firmach, organizacjach pozarządowych, urzędach itd. Nawet jeśli ktoś tego nie chciał, musi się dostosować, bo za łamanie nowych przepisów przewidywane są kary – w ostateczności finansowe, maksymalnie w wysokości

GPW zawiesiła obrót akcjami Krezusa na wniosek KNF

żądanie zawieszenia obrotu akcjami Krezusa z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami spółki z naruszeniem interesów inwestorów.  "W wyniku działań nadzorczych Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) ustalił, że jeden z akcjonariuszy spółki dokonał

UOKiK sprawdza zasady oferowania przez banki wakacji kredytowych

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie wyjaśniające, w którym sprawdza zasady oferowania wakacji kredytowych przez banki, podał Urząd. Prezes UOKiK wzywa Związek Banków Polskich (ZBP) oraz poszczególne banki do zajęcia

Nieważne umowy o kredyty frankowe. Kontrowersyjne uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego

Nieważne umowy o kredyty frankowe. Kontrowersyjne uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego

niechcianych kredytów frankowych. Ale jest też wiadomość zła. Przedawnienie W rozliczeniach między bankiem a frankowiczem znaczenie ma termin przedawnienia. W przypadku przedawnienia, które do roszczeń banku wobec klienta wynosi trzy lata, bank nie może żądać już zwrotu kwoty udostępnionego kredytu. Sąd

GPW zawiesiła obrót akcjami Petrolinvest od czwartku

Warszawa, 28.06.2017 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami Petrolinvest od czwartku, 29 czerwca br., poinformowała giełda. "W związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego, zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami

Czy zamawiający musi żądać od wykonawców odpisów z KRS i CEIDG, skoro sam może je uzyskać?

Czy zamawiający musi żądać od wykonawców odpisów z KRS i CEIDG, skoro sam może je uzyskać?

Pytanie: Czy zamawiający powinien żądać od wykonawców KRS i CEIDG, skoro są to dane ogólnodostępne i można je pobrać ze stron WWW? Czy zamawiający może to zrobić, dopiero wtedy gdy wykonawca wskaże w JEDZ adres strony WWW? Czy przy procedurze odwróconej zamawiający może w piśmie o

UOKiK o TSUE: Banki nie mogą żądać opłat za kapitał po unieważnieniu umowy

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Banki nie mogą żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy, napisał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w swoim stanowisku dotyczącym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie państwa

Skarbówka wkracza "na rympał". Urzędnicy złamali prawo? Jest zawiadomienie do prokuratury

posiłków na wynos stosować pięcio- czy też ośmioprocentowy VAT, między lokalami gastronomicznymi a fiskusem trwał wieloletni spór, który zaczął się jeszcze w 2011 r. Skarbówka uznawała, że dania na wynos nie są gotowym towarem, ale usługą związaną z wyżywieniem, i żądała ośmioprocentowego VAT-u. Konflikt

Agora zamierza wykonać opcję kupna 60% udziałów spółki Eurozet

, podała spółka. "Spółka podjęła decyzję w sprawie przygotowania i złożenia przez Agorę do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłoszenia dotyczącego zamiaru koncentracji przedsiębiorstw, mającej polegać na nabyciu przez spółkę wszystkich udziałów posiadanych przez SFS Ventures w

Prawnicy: Unieważnienie kredytu hipotecznego państwa Dziubaków zgodne z TSUE

nieuczciwe postanowienie umowne pozostawił, każdorazowo do indywidualnej decyzji sądu krajowego" - dodał Bochenek. W grudniu 2019 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w swoim stanowisku dotyczącym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie państwa Dziubaków (TSUE

Przegląd informacji ze spółek

wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia 100% udziałów Virgin Mobile Polska, podał Urząd. Akcjonariusze APS Energia zdecydowali podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki o wypłacie 1,41 mln zł z zysku netto za 2019 rok w formie dywidendy, co stanowi 0,05 zł

KNF zgodziła się na zniesienie dematerializacji akcji Gekoplast i AB AviaAm

Warszawa, 26.06.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółkom: Gekoplast (z dniem 13 lipca) i AB AviaAm Leasing (z dniem 13 lipca), podał urząd. Wcześniej 9 kwietnia br. akcjonariusze

UOKiK uważa za niezasadne potwierdzanie salda we wnioskach o odroczenie rat

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uznał m.in., że niezasadne jest zawieranie postanowień dotyczących potwierdzenia salda zadłużenia w aneksach lub wnioskach o odroczenie spłaty rat kredytów przez banki, podał regulator. "Do odroczenia

UOKiK: Ustawa dot. zatorów płatniczych niebawem trafi do podpisu prezydenta

Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - Sejm będzie głosował nad senackimi poprawkami do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych w piątek, 19 lipca, a po ich przyjęciu akt prawny zostanie przekazany do podpisu prezydenta, poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i

Odwołane wesela, remonty, zajęcia na siłowni. Jak odzyskać pieniądze za niewykonane usługi?

1. Śluby i wesela Urzędy stanu cywilnego różnie pochodzą do udzielania ślubów w czasie pandemii koronawirusa. Niektóre odwołują zaplanowane uroczystości i przenoszą je na drugą połowę roku, w innych śluby są udzielane, ale z zachowaniem szczególnych względów bezpieczeństwa, takich jak rygory

Koronawirus. Zwolnienia grupowe. Kogo można zwolnić, co się należy zwalnianym?

zakładzie organizacjami związkowymi nie jest możliwe, pracodawca samodzielnie ustala zasady postępowania dotyczące zwolnień grupowych. Potem musi wprowadzić nowy regulamin, w którym te zasady zapisuje. 5. Zawiadomienie urzędu pracy Pracodawca – po zawarciu porozumienia lub wydaniu nowego regulaminu

Przepisy dot. nakazu zakrywania ust i nosa mają obowiązywać do odwołania

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub maski w środkach transportu publicznego oraz w miejscach publicznych, m.in. sklepach, restauracjach, urzędach pocztowych, a także kościołach i szkołach zakładają obowiązujące od dzisiaj przepisy nowelizacji

Rada wierzycieli ZM Henryk Kania zgodziła się na umowę dzierżawy z Cedrob

przedmiotu dzierżawy; Umowa ma zostać zawarta na czas określony 12 miesięcy od dnia uzyskania przez dzierżawcę zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli. Uzyskanie przedmiotowej zgody stanowi warunek zawieszający jej wejścia w życie" - czytamy w komunikacie. "

Firma odnosi sukces i popada w kłopoty. Niebezpieczne umowy typu "zaprojektuj - wykonaj"

nastąpiło dopiero na początku stycznia następnego roku. Całe trzymiesięczne opóźnienie w odbiorze spowodowane było tym, że urząd miasta żądał zakupu jeszcze dwóch serwerów ekstra mimo dostarczenia 8 serwerów zgodnie z zapisami w dokumentacji przetargowej i pozytywnej opinii dostawcy oprogramowania. Do dziś

KNF skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu Petrolinvest od czwartku

Warszawa, 27.06.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Petrolinvest od czwartku 29 czerwca, z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami spółki z naruszeniem

WSA oddalił skargę Petrolinvestu na decyzję KNF wykluczającą akcje z obrotu

Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Petrolinvest od 29 czerwca 2017 r., z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami spółki z naruszeniem interesów inwestorów i bezpieczeństwa obrotu, podał wcześniej urząd. W związku z żądaniem zgłoszonym przez KNF

Przegląd informacji ze spółek

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zawiąże ok. 220-260 mln zł rezerwy na umowy rodzące obciążenia z związku z zatwierdzeniem taryfy PGE Obrót przez Urząd Regulacji Energetyki (URE), podała spółka. Rezerwa zostanie ujęta w wynikach IV kw. 2019 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna PGE GiEK

Przegląd informacji ze spółek

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI), które poprzez fundusze posiada 5,88% kapitału w Altus Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) żąda zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Altus TFI w celu upoważnienia zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu

UOKiK sprawdza naliczanie opłat za zaświadczenia o historii spłaty kredytu

Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) sprawdza praktykę banków dotyczącą sposobu naliczania opłat za wystawienie zaświadczeń o historii spłaty kredytu. Pod lupą jest kilkanaście banków. Pierwszy bank, któremu UOKiK postawił zarzuty, to Deutsche Bank

Cefetra ma zgodę UOKiK na przejęcie 5 spółek z Thegra Tracomex Holding 

Warszawie, - Biocore Holding B.V. z siedzibą w Weesp, Holandia, oraz - Riveka B.V.B.A. z siedzibą w Boom, Belgia" - czytamy w komunikacie.  Urząd podał także, że odstępuje od uzasadnienia niniejszej decyzji z uwagi na to, iż w całości uwzględnia ona żądanie stron, nie rozstrzyga przy tym

FPP: UOKiK potwierdził, że termin przedawnienia roszczeń PFRON to 5 lat

Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) potwierdził dotychczasowe stanowiska sądów, wskazując, że okres przedawnienia dla roszczeń Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o zwrot pomocy publicznej na zatrudnienie wynosi 5 lat

Sięgnij po bezzwrotną dotację z urzędu pracy na własny biznes. Można dostać ok. 27 tys. zł

27 481,20 zł – tyle dokładnie wynosi obecnie bezzwrotna dotacja z urzędu pracy. Może je dostać każdy, kto chce założyć firmę. Według danych Ministerstwa Pracy i Rodziny w ubiegłym roku dotacje wzięło aż 36 tys. Polaków. W sumie urzędy pracy wypłaciły im ok. 800 mln zł. Jedną z takich osób

UOKiK sprawdzi praktyki banków przy umowach o kredyt hipoteczny

dotyczących umów o kredyt hipoteczny. Urząd sprawdzi, czy w zakresie nieuwzględniania ujemnego wskaźnika LIBOR przy ustalaniu oprocentowania kredytów oraz żądania dodatkowych zabezpieczeń od konsumentów mogło dojść do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów" - czytamy w komunikacie. UOKiK

KNF zażądała zawieszenia obrotu akcjami Hawe do 6 lipca

. w terminie określonym przepisami prawa, podał urząd. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek: Hawe SA - od dnia 6 czerwca 2016 r. do dnia 6 lipca 2016 r. włącznie, z powodu

ARP i TF Silesia mają zgodę UOKiK na przejęcie WZK Victoria

decyzji z uwagi na fakt, iż decyzja w całości uwzględnia żądanie stron, nie rozstrzyga przy tym spornych interesów stron, nie została również wydana na skutek odwołania, podał Urząd. Na początku sierpnia akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wyrazili zgodę na zbycie Spółki Energetycznej

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców: ZUS i skarbówka to ich największe zmory

do postępowań administracyjnych. Przedsiębiorca nie musi nawet składać wniosku, abym go reprezentował. Mam status prokuratora, czyli mogę żądać od urzędów wszystkich dokumentów. Niestety, jestem wyłączony ze spraw karnych. W sądzie bronimy przedsiębiorców. Sąd wysłuchuje naszych racji, przedstawiamy

Prezydent podpisał nowelę ustaw dot. wzmocnienia nadzoru nad rynkiem finansowym

Komisji Nadzoru Finansowego o czterech dodatkowych członków – przedstawicieli: Prezesa Rady Ministrów, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych

Skany dokumentów i zdjęcia w tłumie. O to pytaliście w czasie dyżuru eksperckiego o RODO

, można się na to poskarżyć do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z kolei mailowo napisała do nas pani Agata, która miała wątpliwość, czy portal randkowy może od niej żądać skanu dowodu osobistego w celu weryfikacji tożsamości. - Żądanie przesłania kserokopii dowodu osobistego budzi wątpliwości i

Volvo Car i Autoliv mają zgodę UOKiK na utworzenie wspólnej firmy Zenuity

Warszawa, 31.01.2017 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na utworzenia przez Volvo Car oraz Autoliv wspólnego przedsiębiorcy - Zenuity, podał Urząd. Zenuity ma pracować nad rozwojem pojazdów autonomicznych. "Kolejna zgoda dotyczy utworzenia przez Volvo

Rękojmia wiary publicznej

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  nie daje zamawiającemu uprawnień do weryfikacji spornych dla stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *1 zaświadczeń czy też oświadczeń

Prezes UKE nałożył 100 tys. kary na Netię 

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) nałożył karę wysokości 100 tys. zł na Netię za uniemożliwienie XL Telekom korzystania z uprawnienia do przeniesienia przydzielonych numerów, podał Urząd. Postępowanie zostało zainicjowane w związku z wnioskiem

Przegląd informacji ze spółek

PKN Orlen złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. przejęcia kontroli nad spółką Ruch, podał Urząd. Asseco bezpłatnie udostępnia pakiety usług IT do zdalnego kontaktu z pacjentem, podała spółka. Placówki medyczne będą mogły bezpłatnie do 31 lipca korzystać z moduł

Chcieli kupić taniej smartfony. Teraz okazuje się, że je "wynajmują". Prosty trik sprzedawców

;Jest to telefon, który jest wynajmowany w przypadku transakcji na osobę prywatną. Wynajem nie jest ograniczony czasem, my jako firma nie będziemy od Państwa żądać zwrotu takiego urządzenia.” Co do opłaty corocznej w wysokości 0,02 euro. Dragonist przekonuje, że „nikt od Państwa nie

UOKiK nałożył kary finansowe na firmy windykacyjne GetBack i Vex

Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Postępowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wykazały, że wrocławskie firmy windykacyjne GetBack i Vex stosowały niewłaściwe praktyki związane z odzyskiwaniem należności, podał Urząd. Spółki poniosą karę finansową. "Postępowanie przeciwko

Plukon Food Group ma zgodę UOKiK na przejęcie spółki L&B Wyrębski

Warszawa, 31.01.2017 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Plukon Food Group B.V. z siedzibą w Holandii kontroli nad L&B Wyrębski sp. z o.o. oraz nabyciu przez L&B Wyrębski określonych składników mienia

Skarb Państwa złożył zażelenie od postanowienia dot. spisu wierzytelności Action

Warszawa, 17.08.2017 (ISBnews) - Skarb Państwa - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie złożył zażalenie od postanowienia sędziego komisarza w postępowaniu restrukturyzacyjnym Action w przedmiocie ustalenia spisu wierzytelności, podała spółka.  "W związku z

KNF zażądała zawieszenia obrotu akcjami Mediatela do 14 czerwca

Warszawa, 02.06.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Mediatel do 14 czerwca 2016 r. włącznie, z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za

Wasko: Katowice odstąpiły od umowy z konsorcjum COIG wartej 19,5 mln zł netto

informatycznego klasy ERP wspomagającego procesy biznesowe w Urzędzie Miasta Katowice oraz w ponad 200 jednostkach organizacyjnych miasta wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury sprzętowej, podano. "Jako przyczyny odstąpienia do umowy zamawiający wskazał: - wykonywanie przedmiotu umowy w sposób wadliwy

21-latka dowiedziała się, że nie jest dzieckiem męża matki. Jak ustalić ojcostwo i alimenty od dziadków?

dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości. Co innego w konkubinacie – tu domniemania ojcostwa nie ma. Mężczyzna musi uznać dziecko za swoje albo zrobi to za niego sąd. Oświadczenie o uznaniu dziecka należy złożyć w urzędzie stanu cywilnego, w którym

Jak się dowiedzieć, kto ma nasze dane, i jak je usunąć z bazy danej firmy?

Ochrony Danych. Takie stanowisko musi utworzyć każda firma, urząd czy organizacja pozarządowa, która przetwarza dane. Do obowiązków IOD będzie należało pilnowanie, by informacje były bezpiecznie przechowywane. Wedle wprowadzonych przepisów na każdej ze stron internetowych musi się pojawić

Aegon PTE ma zgodę UOKiK na przejęcie Nordea PTE

Warszawa, 02.09.2016 (ISBnews) -  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne części mienia Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne, w zakresie wskazanym we wniosku zgłoszeniowym, podał Urząd. "Prezes Urzędu

Właściciel Biedronki i Vershold mają zgodę UOKiK na utworzenie spółki

uzasadnienia niniejszej decyzji z uwagi na fakt, iż decyzja w całości uwzględnia żądanie stron, nie rozstrzyga przy tym spornych interesów stron, nie została również wydana na skutek odwołania" - czytamy w dokumencie.  We wcześniejszym komunikacje urząd podał, że przedmiotem działalności wspólnego

GPW: Procedura dopuszczenia do obrotu papierów GetBacku była wykonana prawidłowo

zawiesiła notowania akcji i obligacji spółki na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, która sprawuje nadzór nad obowiązkami informacyjnymi spółek giełdowych. NIK opublikowała dziś raport, w którym stwierdziła, że instytucje państwowe nie zapewniły skutecznej ochrony konsumentów przed niezgodną z prawem

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący m.in. dopłat do oprocentowania kredytów

lata. Transakcje nabycia znacznej liczby udziałów w takich spółkach będą kontrolowane przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów" - czytamy dalej. Nowe przepisy mają chronić bezpieczeństwo, porządek i zdrowie publiczne. Obejmą one m.in. spółki publiczne i działalności gospodarcze

Windykacyjny stalking będzie karany. Za nękanie dłużników nawet osiem lat więzienia

dadzą mi spokój – brzmiała jedna ze skarg skierowanych do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Skarg było tyle, że UOKiK wszczął postępowanie i w grudniu ubiegłego roku nałożył między innymi na spółkę windykacyjną GetBack ponad 5 mln zł kary za 10 bezprawnych praktyk związanych z windykacją

Przetarg na dostawę energii elektrycznej a zatrudnienie podwykonawców

ograniczone do tego zakresu zamówienia polegającego na rozmieszczeniu i instalacji przedmiotu dostawy. Tego rodzaju czynności nie wydają się wchodzić w zakres zamówienia na dostawę energii elektrycznej. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia

Konrad Kąkolewski przekazał wyjaśnienia do UKNF dot. rozmów z PFR i PKO BP

Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Konrad Kąkolewski, odwołany dziś ze stanowiska prezesa GetBack, złożył wyjaśnienia do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w sprawie prowadzonych rozmów z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) oraz PKO Bankiem Polskim (PKO BP), dotyczących zaangażowania tych

Darowizna bez podatku? Teraz to łatwe!

Można napisać np.: „Przekazuję 200 tys. panu X na zakup mieszkania”. Gdy fiskus zobaczy taki zapis, nie będzie miał wyboru i będzie musiał zrezygnować z poboru podatku. I to nawet wtedy, gdy nie powiadomimy urzędu skarbowego o otrzymanej darowiźnie. Przykład. Pani Maria dostała

Przegląd informacje ze spółek

osób fizycznych, podała spółka. Magdalena Starzyńska zrezygnowała z funkcji członka zarządu i dyrektora działu kontraktowo - przetargowego J.W. Constuction z dniem 31 grudnia 2018 r., podała spółka. Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie dokonał niekorzystnej dla spółki Ciech

eTravel ma zgodę UOKiK na przejęcie Fly Away Travel

Warszawa, 02.09.2016 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez eTravel kontroli nad Fly Away Travel, podał Urząd. Wniosek wpłynął do Urzędu 20 lipca. "Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na podstawie art. 107 § 4

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne

telekomunikacyjnego oraz doprecyzowuje przepisy odnoszące się do jego uczestników. Zawiera także rozwiązania usprawniające działalność regulatora rynku telekomunikacyjnego - prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej" - czytamy w komunikacie. Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie nowego

Wyprowadziła się od rodziców; ci przestali płacić czynsz. Komornik zajął pensję córki

Na rynku mieszkaniowym trwa prawdziwy boom zakupowy. Kredyty są rekordowo tanie, dlatego wielu Polaków decyduje się na ich zaciągnięcie. Kogo nie stać na spłatę kredytu, musi być przygotowany, że o swoje upomni się nie tylko bank, ale i urząd skarbowy. Dotyczy to wszystkich, którzy nie dawniej niż

Wakacje kredytowe na celowniku instytucji. Będą sprawdzać, jak działa zawieszenie spłaty kredytu

terminu płatności poszczególnych rat lub przedłużenie okresu trwania umowy kredytowej - mówi radca prawny dr Marcin Jagodziński, wspólnik JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni. Niekorzystne zapisy pod lupą UOKiK Ofertą wakacji kredytowych zainteresował się też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ceny maksymalne w "tarczy antykryzysowej". Wysokie kary dla sprzedawców

, narzuconych specrozporządzeniami. W przypadku cen i marż narzuconych przepisami wydanymi na podstawie delegacji zawartej w tzw. tarczy antykryzysowej samo żądanie zapłaty ich w wysokości wyższej niż ustalona jako maksymalna jest deliktem. Za jego popełnienie grozi kara

PGNiG zakończyło aktywność w Iranie w październiku 2018 roku

nastąpiło na skutek żądania strony irańskiej" - podkreślono. "Natomiast, podpisanie 15 stycznia 2019 roku umowy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z Ras Al Khaimah Petroleum Authority i RAK GAS LLC jest konsekwencją wygrania przez PGNiG przetargu na koncesję na poszukiwanie i wydobycie

Przegląd informacji ze spółek

zysku netto w 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) jest obecnie na etapie wdrażania działań mających na celu realizację zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli (NIK), podał UKNF w stanowisku ws. informacji o

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej - konsorcja

Pytanie: Czy w zakresie kompetencji i uprawnień przy wspólnym wykonywaniu zamówienia (np. przez 2 wykonawców) zamawiający powinien żądać od obu podmiotów posiadania aktualnej koncesji na obrót paliwami wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z 10

Skarbówka oddaje i zabiera VAT. Dramatyczny przypadek przedsiębiorcy. W podobnej sytuacji może być nawet 100 tys. firm

opodatkowaniu 5 proc. stawką VAT. I taką stawkę przedsiębiorca może stosować.  Zgodnie z taką interpretacją pan Andrzej wystąpił do naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście o zwrot podatku VAT. Przez ostatnie lata do posiłków dostarczanych na wynos z dowozem do klienta stosował bowiem

NIK nt. GetBacku: Działania instytucji państwa nieadekwatne do skali zagrożeń

-inwestycyjnym. Tego samego dnia z upoważnienia KNF, Urząd skierował do Giełdy Papierów Wartościowych oraz BondSpot żądania zawieszenia obrotu wszystkimi instrumentami finansowymi wyemitowanymi przez GetBack. Zawieszenie weszło w życie 17 kwietnia 2018 r. i nadal obowiązuje. NIK zauważa, że dopiero po

Resort finansów chce zmienić zasady związane z uzyskiwaniem nadpłat

nadpłaty.Stwierdzenie nadpłaty z urzędu będzie następowało w formie decyzji, m.in. bez konieczności wydawania postanowienia o wszczęciu postępowania.Decyzje, które uwzględniają w całości żądanie strony w sprawie nadpłaty lub zwrotu podatku powinny być wydawane i doręczane jedynie na jej żądanie. Następnie organ

Pierwsze ostrzeżenie konsumenckie UOKiK

W związku z tym, że niedozwolone praktyki firmy Invest-Net Braniewski Tomasz mogą powodować znaczne straty finansowe i niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów, UOKiK zdecydował o wydaniu ostrzeżenia. Urząd zwraca uwagę na to, że przycisk na stronach internetowych "Zgłoś ofertę

Wykonawca może przeprowadzić prezentacje oferowanego przedmiotu zamówienia

Pytanie: Czy zamawiający może żądać dokonania prezentacji oferowanego przez wykonawcę przedmiotu zamówienia, jako próbki do oferty, według warunków określonych przez zamawiającego? Odpowiedź: Jednostka zamawiająca ma prawo wymagać od wykonawców przedstawienia prezentacji dotyczącej oferowanych

Rewolucyjny wyrok TSUE. Polscy przedsiębiorcy bardziej chronieni przed kontrolami skarbowymi

. TSUE w wyroku przyznał jednak, że urząd skarbowy nie może dowolnie, według własnego widzimisię wykorzystywać przeciw przedsiębiorcom dowodów zebranych w sprawie innej osoby czy firmy. A tak było w tym wypadku. O co chodzi? Przenieśmy to na polski grunt, gdzie mamy do czynienia z podobnymi praktykami

Grupa Onet ma zgodę UOKiK na przejęcie serwisu Nasza Klasa

Warszawa, 06.02.2015 (ISBnews) – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na przejęcie serwisu Nasza Klasa przez grupę Onet, poinformował Urząd. „Grupa Onet może przejąć serwis Nasza Klasa. Przeprowadzone postępowanie wykazało, ze koncentracja nie doprowadzi

Alimenty na dziecko. Ile wynoszą i jak skutecznie je wyegzekwować?

np. 2 tys. zł, to nie znaczy, że rodzic, który ma przyznaną opiekę, może tyle żądać od byłego partnera. Przy podziale kosztów większa kwota jest nakładana na rodzica, z którym dziecko nie mieszka. Sądy zaliczają do kosztów alimentacyjnych także osobiste zaangażowanie rodzica oraz jego czas poświęcony

Przegląd informacji ze spółek

przychodów rok wcześniej, podała spółka. PGE Klaster, należąca do PGE Energia Odnawialna (PGE EO) - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej - otrzymała od Urzędu Regulacji Energetyki (URE) koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w Farmie Wiatrowej Karnice II, podała PGE EO. To część większego

Urząd skarbowy rozliczył PIT 2016 za ciebie? Teraz prześwietla zeznania i wzywa podatników z dokumentami

I Urząd Skarbowy w Lublinie wzywa wszystkie osoby, które skorzystały z tego rozliczenia PIT-u przez skarbówkę i mają zwrot podatku wynikający z ulg. Co więcej, urzędnicy żądają dokumentów takich jak np. odpisy aktu urodzenia dzieci (w przypadku ulgi z tego tytułu), choć we wniosku o rozliczenie PIT

MF: Nową ordynację podatkową rząd może przyjąć we wrześniu br.

wyceny. Mówimy także o procedurze konsultacyjnej w sytuacji kiedy podatnik jest niepewny rozliczenia i będzie mógł się zwrócić do urzędu, aby on sprawdził część transakcji, czy była ona właściwa i zostanie to wyjaśnione przez urząd na wniosek podatnika" - powiedziała minister.  Minister

Mieszkania komunalne z nowymi zasadami. W życie weszły korzystne przepisy dla lokatorów

. Podwyższenie czynszu przez wypowiedzenie jego dotychczasowej wysokości nie będzie oznaczało zawarcia nowej umowy. Podobnie jest w przypadku tzw. dziedziczenia najmu, czyli wstąpienia w stosunek najmu osoby bliskiej w przypadku śmierci najemcy. Inne mieszkanie i kryterium metrażu To nie koniec zmian. Na żądanie

Ten sam trik i nowi naciągnięci. UOKiK podejrzewa przestępstwo

klientom samochody na kredyt i obiecują spłatę pożyczki i zyski z wynajmu auta. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomił Prokuraturę Krajową o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez przedsiębiorców. UOKiK-owskie zawiadomienie zostało dołączone do prowadzonego już przez Prokuraturę Okręgową w

Jak rząd odzyskuje pieniądze z VAT. Wstrząsająca historia warszawskiego przedsiębiorcy

papierach wszystko mam zapisane i zapłacone. Aż pod koniec 2016 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy poprosił mnie o dokumenty za wrzesień, październik i listopad tamtego roku. Wszystko im przesłałem, myśląc, że to rutynowe sprawdzanie, do czego jak najbardziej mają prawo. Mijały kolejne miesiące i już

Przegląd informacji ze spółek

Abadon Real Estate podjął decyzję o dokonaniu przedterminowego całkowitego wykupu obligacji na okaziciela serii 012 oraz serii 013 na własne żądanie i skierował do obligatariuszy stosowne żądania w tym przedmiocie, podała spółka. Łączna wartość nominalna obu serii to 25 mln zł. CCC wezwało 

Qumak złożył pozew przeciwko UMWD, domaga się ponad 95 mln zł

"e-Dolnyslask" z dnia 22 lipca 2013 r. z winy wykonawcy, a także ustalenie braku prawa do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 7 167 895,20 zł, naliczonej przez zamawiającego z tytułu opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów umowy, podała również spółka. Urząd Marszałkowski

Nowelizacja ustawy o KAS zakłada m.in. prowadzenie spraw bez angażowania policji

udostępnionych przez inne organy do realizacji ustawowych zadań KAS. Przetwarzanie danych będzie dokonywane w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych (CRDP), - poszerzenie o osoby fizyczne kręgu podmiotów, o których bank jest obowiązany udzielać informacji na pisemne żądanie Szefa KAS i naczelnika urzędu celno

Ustawa PZP - Rozdział 3: Skarga do sądu

jej otrzymania. 4. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks

Kupujesz mieszkanie od dewelopera? Nowe przepisy ułatwią odzyskanie pieniędzy, gdy deweloper ogłosi upadłość

Kupno nowego mieszkania zawsze wiąże się z ryzykiem. Zwłaszcza gdy podpisujemy umowę z deweloperem, który dopiero ma ruszyć z budową. Firma może bowiem w każdej chwili upaść, a my – stracić oszczędności całego życia. Można się jednak przed tym obronić. Właśnie w tym celu Urząd Ochrony

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

. Pracownik Urzędu informuje Prezesa Urzędu o przyczynach powodujących jego wyłączenie z udziału w kontroli. 3. Prezes Urzędu rozstrzyga o wyłączeniu pracownika w drodze postanowienia. Art. 163. 1. Prowadząc postępowanie wyjaśniające lub kontrolę, Prezes Urzędu może: 1) żądać od kierownika zamawiającego

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

Oddział 1 Przepisy ogólne Art. 161. 1. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę udzielania zamówień. 2. Celem kontroli jest sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy. 3. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Urzędu, z tym że kontrolę udzielania zamówień dotyczącą