żądać odsetek

Leszek Kostrzewski

Wielkie polowanie na emerytów. Urzędy skarbowe żądają, aby po raz drugi zapłacili podatek od emerytury

Wielkie polowanie na emerytów. Urzędy skarbowe żądają, aby po raz drugi zapłacili podatek od emerytury

Urzędy skarbowe przez błąd w systemie Twój e-PIT wysłały do emerytów żądanie zapłaty nawet 3 tys zł dodatkowego podatku. Przerażeni emeryci płacili, bo fiskus zagroził naliczeniem odsetek karnych

Skarbówka żąda od Ropczyc 6 mln zł plus odsetki. "Nie zgadzamy się"

Po kontroli urząd podatkowy w Rzeszowie nakazał zapłacić zakładom Ropczyce 6,2 mln zł podatku wraz z odsetkami. - Decyzje uważamy za krzywdzące dla spółki i całkowicie niezgodne z opiniami specjalistów i ekspertów - podał zarząd firmy

Sąd swoje, bank swoje, czyli jak zostać wiecznym dłużnikiem

Getin Noble Bank żąda od swego byłego klienta karnych odsetek od niespłaconego w terminie kredytu. Wpisał go na listę dłużników, chce pieniędzy, ale nie wylicza precyzyjnie ile. - Nie mam żadnych długów, komornik na polecenie sądu ściągnął już wszystkie należności - dowodzi Jordan G. - Postanowienie sądu nie zwalnia od spłaty naturalnego zobowiązania - replikuje bank.

Emeryt wygrał z lichwiarzem. Sąd: Lichwiarskie odsetki naruszają zasady współżycia społecznego i są sprzeczne z prawem

Emeryt wygrał z lichwiarzem. Sąd: Lichwiarskie odsetki naruszają zasady współżycia społecznego i są sprzeczne z prawem

700 zł tzw. chwilówki z prywatnej firmy pożyczkowej z Bydgoszczy. Z odsetkami miała spłacić w pół roku 1004 zł. Kłopoty zaczęły się wówczas, gdy kobieta spóźniła się ze spłatą drugiej raty. Pożyczkodawca skorzystał wtedy z zapisów umowy pozwalających na wypowiedzenie pożyczki i naliczanie karnych

Lichwiarz zabrał mieszkanie i jeszcze chce odszkodowania

Lichwiarz zabrał mieszkanie i jeszcze chce odszkodowania

Cztery lata temu mieszkająca na warszawskiej Pradze-Południe pani Leokadia Górzyńska i jej córka Beata Myślińska pożyczyły od Pawła Tubielewicza 150 tys. zł pod zastaw mieszkania. O Tubielewiczu pisałam wiele razy, bo udzielał pożyczek pod zastaw nieruchomości, prowadził z rodziną sieć lombardów, a

Baltona nie spłaciła 5,96 mln zł odsetek od obligacji objętych przez PPL

. Brak terminowej zapłaty wymagalnych odsetek stanowi przypadek naruszenia warunków emisji obligacji, upoważniającego PPL do żądania natychmiastowego wykupu obligacji, podano również. 15 października ub. r. PPL ogłosiło wezwanie na 11 256 577 akcji PHZ Baltona, stanowiących 100% kapitału zakładowego i

Projektowane rozwiązania podatkowe w "tarczy 3.0"

Projektowane rozwiązania podatkowe w "tarczy 3.0"

podatkowych (odsetki za zwłokę, możliwość powstania nadpłaty, terminy przedawnienia). Wznowienie biegu terminów w postępowaniach i kontrolach Terminy w postępowaniach i kontrolach podatkowych oraz kontrolach celno-skarbowych, których bieg nie rozpoczął się lub został

FO Dębica udzieliła 70 mln zł pożyczki firmie Goodyear

r. wcześniejszej pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 70 mln zł (podana kwota nie uwzględnia naliczonych i spłaconych odsetek) przez spółkę Goodyear [...], całkowita wartość pożyczek udzielonych na chwilę obecną Goodyear wynosi 225 mln zł (kapitał, nie uwzględniając należnych odsetek)"

Wakacje kredytowe na celowniku instytucji. Będą sprawdzać, jak działa zawieszenie spłaty kredytu

Wakacje kredytowe na celowniku instytucji. Będą sprawdzać, jak działa zawieszenie spłaty kredytu

wniosków o zawieszenie spłat kredytu było zaledwie 2617 skarg do banków, czyli 0,3 proc. - podaje Przemysław Barbrich. Odsetki od odsetek Wakacje kredytowe polegają na zawieszeniu spłaty rat na pewien czas. Klient może zawiesić spłatę całej raty, samego kapitału bądź wyłącznie odsetek. W niektórych bankach

Spółka Taurona otrzymała pozew dot. zapłaty ok. 29 mln zł na rzecz spółki Amon

odsetkami, podał Tauron. "Przedmiotem żądania pozwu jest zapłata przez PE-PKH łącznej kwoty 29 009 189,38 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty tytułem:  - odszkodowania (na łączną kwotę 1 576 475,44 zł) z tytułu niewykonania przez PE

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowej ustawy antylichwiarskiej

dodatkowych dwukrotnie wyższych niż maksymalne lub żąda od niej zapłaty odsetek w stopie dwukrotnie wyższej niż maksymalna. "Polska dołączy do krajów, które bezwzględnie i skutecznie walczą z lichwą. Są wśród nich Austria i Kanada, gdzie za udzielanie lichwiarskich pożyczek można trafić na 5 lat do

FO Dębica udzieliła firmie Goodyear trzech pożyczek o wartości 165 mln zł

spłaconych odsetek) przez Spółkę Goodyear [...], całkowita wartość pożyczek udzielonych na chwilę obecną Goodyear wynosi 350 mln zł (kapitał, nie uwzględniając należnych odsetek)" - czytamy dalej. Goodyear jest podmiotem pośrednio dominującym spółki i poprzez spółkę Goodyear Holdings posiada 87,25

GDDKiA pozwala konsorcjum PBG na łącznie 264,8 mln zł plus odsetki

przez konsorcjum, w skład którego wchodzili pozwani.  "Łączna kwota dochodzonego roszczenia określona została na kwotę 264 875 107 zł, w tym powód żąda zasądzenia od PBG kwoty głównej kary umowy w wysokości 176 361 140,69 zł oraz solidarnie od wszystkich pozwanych skapitalizowanych odsetek

Tauron: Abener Energia żąda zapłaty 156,45 mln zł i 0,54 mln euro przez ECSW

żądanie zapłaty 156,45 mln zł i 0,54 mln euro, podał Tauron. "Przedmiotem żądania pozwu jest zapłata przez ECSW na rzecz powoda łącznej kwoty 156 446 842,98 zł oraz 536 839,02 euro (co stanowi równowartość 2 287 148,96 zł wg kursu NBP z 20 grudnia 2019 r.) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie

Global Cosmed złożył pozew przeciwko AB Industry na kwotę ponad 21 mln zł

) roszczenie o zapłatę kwoty: - 2 295,62 zł stanowiącej odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności kwot wskazanych w pkt 1 wyżej za okres od dnia 13 sierpnia 2019 r. (włącznie) do dnia 15 sierpnia 2019 r. (włącznie) oraz - 1 530 448,14 zł oraz 11 260,74 euro stanowiącej odsetki ustawowe za opóźnienie

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

odsetkami lub bez nich − w zależności od rodzaju rachunku bankowego, na którym przechowuje środki. W postępowaniach, w których zamawiający żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wykonawcy dowolnie, zgodnie z własnym uznaniem, wnoszą je w jednej z form wskazanych w art. 45 ustawy Pzp

Abadon RE zdecydował o przedterminowym wykupie obligacji na łącznie 25 mln zł

, tj. 1 000,00 zł za każdą obligację, powiększonej o kwotę odsetek należnych do dnia wykupu w wysokości 4,93 zł na jedną obligację. Łączna kwota wykupu wyniesie 10 049 300 zł. Wykupione obligacje z chwilą dokonania wykupu zostaną umorzone, czytamy w komunikacie. Z kolei żądania przedterminowego

UOKiK nałożył na Praebeo i Auto Rentier kary finansowe za nieuczciwe praktyki

odsetkami, jaką w takiej sytuacji konsumenci mieli do spłacenia w banku" - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie. UOKiK nałożył na obie firmy kary finansowe. Praebeo będzie musiała zapłacić 156 tys. zł, a Auto Rentier - 84 tys. zł. Dodatkowo obie spółki muszą wysłać listy

GetBack złożył pozew o zapłatę przez Lartiq TFI kwoty 49,2 mln zł z odsetkami

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - GetBack wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie, pozew o zapłatę przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (dawniej Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych)  kwoty 49 200 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 26 czerwca 2018 r

Kredyt Inkaso podniósł marżę dla planowanej emisji obligacji serii E1

wcześniejszego wykupu nastąpi w dniu płatności odsetek za 5 okres odsetkowy oraz - w przypadku wykupu obligacji w dniu płatności odsetek za 6 lub 7 okres odsetkowy premia nie przysługuje. "Dodatkowo obligatariusze będą mogli żądać wcześniejszego wykupu obligacji, gdy wskaźnik finansowy oparty na

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący m.in. dopłat do oprocentowania kredytów

Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Uruchomimy ponad 560 mln zł na dopłaty do odsetek kredytów dla firm, które wpadły w kłopoty przez COVID-19. Powinno to wygenerować kredyty o wartości ok. 32 mld zł. Konkretne wsparcie otrzymają także samorządy, a polskie firmy zostaną objęte czasową ochroną przed

UOKiK sprawdza zasady oferowania przez banki wakacji kredytowych

konsumentów wynika, że w niektórych bankach spłata zostaje odroczona w czasie, ale - w oparciu o zawarty aneks - odsetki należne za okres zawieszenia spłaty dodawane są do całkowitej kwoty kredytu i od tej sumy banki obliczają kolejne odsetki. Ten sposób kapitalizacji rat odsetkowych wiąże się z dodatkową

PCWO Energy rozpoczęła publiczną ofertę obligacji o wartości do 7 mln zł

wykupu na żądanie emitenta. Cena emisyjna wynosi 1 000 zł, a minimalny zapis 10 000 zł. Odsetki z tytułu obligacji będą wypłacane kwartalnie. Emisja dojdzie do skutku w przypadku osiągnięcia progu 1 mln zł" - czytamy w komunikacie. Zapisy na obligacje trwają do 30 października br. Oprocentowanie

Propozycje układowe TXM przewidują m.in. konwersję wierzytelności na akcje

, to jest kwoty 28 593 422,71 zł" - czytamy w materiale dotyczącym propozycji układowych. Procentowy udział spłaty wierzytelności głównej w poszczególnych latach będzie rósł od 6,16% do 18,55% w latach 2021-2026 Trzecią propozycją dla tej grupy jest umorzenie w całości odsetek od

Kredyt Inkaso wyemituje obligacje serii C1 o łącznej wartości nom. 150 mln zł

wcześniejszego wykupu nastąpi w dniu płatności odsetek za 4 okres odsetkowy) oraz 0,25% wartości nominalnej jednej obligacji (jeśli dzień takiego wcześniejszego wykupu nastąpi w dniu płatności odsetek za 5 okres odsetkowy)" - czytamy dalej w komunikacie.  Obligatariusz może żądać dokonania

Rząd przyjął nowęlę dotyczącą przeciwdziałania lichwie

pożyczki, będzie żądał od niej zapłaty kosztów pozaodsetkowych co najmniej dwukrotnie wyższych niż maksymalne lub będzie żądał zapłaty odsetek w wysokości co najmniej dwukrotnie wyższej niż maksymalna. Przyjmując te zasady, Polska dołączy do krajów, które bezwzględnie i skutecznie walczą z lichwą

AmRest chce wykupić przedterminowo 28 IX obligacje na 140 mln zł

nominalnej jednej obligacji, powiększonej o naliczone odsetki oraz premię z tytułu wcześniejszego wykupu, obliczonych zgodnie z pkt 3 i pkt 4 Warunków emisji obligacji. Wykup obligacji zostanie zrefinansowany środkami kredytowymi" - czytamy w komunikacie. AmRest Holdings SE jest największą niezależną

FO Dębica udzieliła Goodyearowi dwóch pożyczki na łączną kwotę 185 mln zł

; "W związku z terminową spłatą w dniu 21 grudnia 2018 r. wcześniejszej pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 100 mln zł (podana kwota nie uwzględnia naliczonych i spłaconych odsetek) przez spółkę Goodyear, całkowita wartość pożyczek udzielonych na chwilę obecną Goodyear wynosi 350 mln zł (kapitał

HSH Nordbank wniósł pozew przeciwko Tauronowi Sprzedaż, domaga się 232,88 mln zł

majątkowych, wynikających ze świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych, podał Tauron. Spółka wstępnie ocenia roszczenia jako bezzasadne. "Przedmiotem żądania pozwu jest zapłata przez spółkę zależną na rzecz powoda łącznej kwoty 232 878 578,36 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie

Sąd nakazał GDDKiA wypłatę Polimeksowi 14,3 mln zł w zw. z niesłusznymi karami

, Mostostal Warszawa i Acciona Infraestrukturas wyrok. Sąd uwzględnił żądanie konsorcjum w całości, z czego na rzecz Polimex-Mostostal została zasądzona kwota 13 154 589,81 zł z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oraz kwota 1 115 076,74 zł z tytułu skapitalizowanych odsetek wraz z odsetkami za

Murapol wykupi przedterminowo część obligacji serii S na łącznie 5 mln zł

, powiększonej o kwotę odsetek należnych do dnia wykupu w wysokości 18,41 zł na jedną obligację. Łączna kwota wykupu wyniesie 5 031 500,00 zł. Wykupione obligacje z chwilą dokonania wykupu zostaną umorzone. Po realizacji wykupu liczba obligacji wyniesie 40 000 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł"

Rzecznik finansowy: Banki nie mogą żądać opłat za kapitał po unieważnieniu umowy

wykonywania po usunięciu z jej treści niedozwolonych postanowień umownych lub stwierdzeniu przez sąd nieważności umowy w oparciu o przepis art. 58 § 1 kodeksu cywilnego w zw. z art. 69 prawa bankowego żądanie przez bank 'wynagrodzenia za korzystanie z kapitału', jak również odsetek za opóźnienie

FO Dębica udzieliła 115 mln zł pożyczki firmie Goodyear

odsetek przez Goodyear), całkowita wartość pożyczek udzielonych na chwilę obecną Goodyear wynosi 225 mln zł, podano także. Goodyear jest podmiotem pośrednio dominującym spółki i poprzez Spółkę Goodyear Holdings posiada pośrednio 87,251% akcji spółki.  Firma Oponiarska Dębica to wiodący

Polnordu wyemituje 5-letnie obligacje o łącznej wartości nom. do 150 mln zł

planuje rozpoczęcie procesu od 6 listopada 2019 r., a przewidywaną datą przydziału obligacji jest 15 listopada 2019 r. "Obligacje są oprocentowane od daty emisji do daty wykupu obligacji. Kwota odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego 3-miesięcznego okresu odsetkowego. Wysokość stopy procentowej

PCC Rokita ma umowę z EBI na 45 mln euro kredytu na inwestycje

, uchwalenie oraz wypłata są możliwe po uzyskaniu uprzedniej zgody banku. Naruszenie zobowiązań spółki wskazanych w umowie, upoważnia EBI do żądania natychmiastowej spłaty kredytu wraz z narosłymi odsetkami oraz odszkodowaniem" - czytamy dalej. 11 stycznia PCC Rokita informowało, że zamierza pozyskać

UOKiK o TSUE: Banki nie mogą żądać opłat za kapitał po unieważnieniu umowy

umów kredytowych w CHF; 4. Bankowi nie przysługuje uprawnienia do żądania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz odsetek, gdy sąd unieważni umowę o kredyt hipoteczny wyrażony w walucie obcej. "Śledząc coraz częściej pojawiające się doniesienia o próbach nacisku przez banki na

UOKiK: Ustawa dot. zatorów płatniczych niebawem trafi do podpisu prezydenta

przypadku transakcji, w których na pieniądze czekają mikro, małe lub średnie firmy, a ich dłużnikiem jest większy kontrahent, termin płatności nie może przekroczyć 60 dni. Zwiększona została też wysokość odsetek, jakich może domagać się przedsiębiorca, jeżeli druga strona transakcji handlowej nie płaci za

KRD/ZPF: Opóźnienia w płatnościach generują 6,3% wszystkich kosztów w firmie

przedsiębiorcy, a na zapłatę za wykonaną usługę lub dostarczony towar firmy czekają od kontrahentów średnio 115 dni. Lekka poprawa nie oznacza niestety, że problem z terminowym regulowaniem zobowiązań zniknął. Wręcz przeciwnie, najnowsze badanie wskazuje, że wzrósł odsetek firm, które deklarują, że taki problem

Mostostal Zabrze wnioskuje o arbitraż ws. umowy w ramach projektu w Redzikowie

obejmuje kwotę 24,2 mln zł (powiększoną o należne odsetki), której zapłaty emitent żąda od Wood tytułem (1) wynagrodzenia za roboty podstawowe (2) wynagrodzenia za roboty dodatkowe oraz (3) odszkodowania za wydłużenie okresu realizacji umowy, podano także. "Wezwanie na arbitraż stanowi element

Elektrobudowa otrzymała wniosek od Tauron Ciepło o zawezwanie do próby ugodowej

: (1) poprzez zapłatę przez spółkę na rzecz Tauron Ciepło kwoty ok. 12,6 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, (2) ewentualnie w sytuacji, w której roszczenie Tauron Ciepło zostałoby zaspokojone przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie poprzez realizację

Nieważne umowy o kredyty frankowe. Kontrowersyjne uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego

korzystania z rzeczy, a taki obowiązek powstaje dopiero od momentu żądania zwrotu rzeczy przez właściciela. Dla kredytów oznaczałoby to, że dopiero z chwilą uznania przez bank nieważności umowy i wezwania do zwrotu kwoty kapitału bank mógłby zacząć naliczać odsetki - tłumaczy Jacek Czabański. Ratowanie banków

Dekpol przydzielił obligacje serii F4 o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł

emisyjnej równej wartości nominalnej obligacji. Obligacje są zbywalnymi papierami wartościowymi na okaziciela, niemającymi postaci dokumentu, oprocentowanymi według stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę z odsetkami wypłacanymi w okresach trzymiesięcznych. Z tytułu obligacji przysługują wyłącznie

Abadon RE przydzielił obligacje o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł

emisyjna jednej obligacji: 980 zł, termin wykupu - 30 czerwca 2021 r., obligacje zostaną wykupione poprzez wypłatę kwoty w wysokości równej wartości nominalnej obligacji powiększonej o naliczone odsetki, okres odsetkowy: 3 miesięczny, oprocentowanie: stałe na poziomie 5% w stosunku rocznym, cel emisji: nie

Mostostal Warszawa wygrał w sądzie i ma otrzymać 33,77 mln zł od ZUO

Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy wydał wyrok w sprawie z powództwa Mostostal Warszawa przeciwko Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie (ZUO), podała spółka. Sąd zasądził na rzecz Mostostalu Warszawa 33,77 mln zł wraz z odsetkami

CCC ma zgodę banków na zawarcie umowy o warunkach finansowania do 30 IV 2021 r.

postanowiły utrzymać w mocy wcześniejsze uzgodnienia zawarte w porozumieniu z dnia 31 marca 2020 r. dotyczące odroczenia płatności z tytułu spłaty ujemnych sald, zapłaty odsetek oraz prowizji i innych opłat oraz wszelkich innych kwot, które stały lub staną się wymagalne lub płatne w okresie do 30 czerwca 2020

Unibep wyemitował obligacje serii E o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł

deweloperskich), przy czym nie zostało określone przedsięwzięcie, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, podano także. Wykup obligacji nastąpi w dniu 6 czerwca 2021 r. "Dzień przedterminowego wykupu na żądanie emitenta może nastąpić wyłącznie w dniach płatności odsetek oraz nie może nastąpić

Zmiany w przedawnieniu. Kiedy przedawnia się mandat, abonament RTV i rachunek za telefon

, składamy propozycję: odpowiedz, a umorzymy nawet 100 proc. odsetek!". Dług był sprzed ośmiu lat: 77 zł i 24 gr za kosmetyki. - Poszukałam i znalazłam potwierdzenie wpłaty. Cud prawdziwy, bo kto normalny osiem lat coś takiego trzyma?! - pyta emerytka. Problem w tym, że prawie nikt. Na co liczyły firmy

Za lichwiarskie pożyczki nawet na 5 lat do więzienia. Koniec "bezkarności cwaniaków"?

(...) żąda od niej odsetek, wynagrodzenia lub jakiegokolwiek innego świadczenia pieniężnego z tytułu udzielenia świadczenia, o łącznej wartości przekraczającej równowartość należnych odsetek maksymalnych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5". W ocenie resortu zmiana spowoduje, że

KBC TFI zażądał od Sygnity wykupu obligacji na 6,8 mln zł

odsetki, w terminie jedenastu dni od dnia zawiadomienia" - czytamy w komunikacie. Spółka podkreśliła, że w ramach uzgodnień z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity w zakresie wcześniejszego wykupu obligacji spółki, obligatariusze zobowiązali się do powstrzymania

BOŚ planuje wcześniejszy wykup wszystkich obligacji serii D 18 listopada

(obecnie kapitał Tier II) BOŚ S.A. "Wcześniejszy wykup obligacji nastąpi w dniu 18 listopada 2018 roku poprzez zapłatę za każdą obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji, tj. 10 000 zł, powiększonej o należną kwotę odsetek narosłych do dnia wcześniejszego wykupu, na

Spółki zależne Polenergii złożyły pozew przeciwko Tauronowi, chcą ok. 343 mln zł

zależną Tauron - Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa (PKH) z Amon oraz Talia. Wartość przedmiotu sporu w zakresie żądań dochodzonych przez spółki wynosi ponad 343 mln zł. "Amon domaga się zapłaty na jej rzecz kwoty 47 556 025,51 zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu

Jak obniżyć czynsz za lokal, unikając sądu? Spadek obrotów zmusza do negocjacji

-Łuczyńska, dyrektor w Dziale Reprezentacji Najemcy firmy doradczej Knight Frank. Tyle że zwłoka zazwyczaj tylko przesuwa problem w czasie. Jedynym rozwiązaniem - także dla właściciela lokalu, któremu przy wzroście odsetka pustostanów trudno będzie uzyskać podobną stawkę od nowego najemcy - może być

Unibep wyemitował obligacje serii D o wartości nominalnej 30 mln zł

komunikacie. Wyemitowane obligacje są obligacjami kuponowymi na okaziciela, nie są zabezpieczone. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M powiększone o marżę w wysokości 2,5% w skali roku. Odsetki od obligacji płatne będą w półrocznych okresach. Wykup obligacji nastąpi 8 lipca 2019

Action: Wypłata dywidendy nastąpi po zamknięciu postępowania sanacyjnego

Warszawa, 08.09.2016 (ISBnews) - Zarówno dywidenda z zysku Action za 2015 r., jak i odsetki od obligacji serii ACT01 040717 mogą być wypłacone dopiero do zakończeniu postępowania sanacyjnego, poinformowała spółka. "Zarząd Action S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w związku z pracami nad

Fitch obniżył rating GetBacku do RD z B-

działalności, podano także.  GetBack podał dzisiaj, że szacunkowa łączna wartość nominalna niewykupionych w terminie obligacji wynosiła 88,26 mln zł według stanu na 25 kwietnia br. Ponadto łączna wartość niewypłaconych w terminie odsetek od obligacji wynosiła 3,32 mln zł. 17 kwietnia Giełda Papierów

GetBack: Wartość niewykupionych obligacji to 88,26 mln zł wg stanu na 25 IV

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - GetBack szacuje, że łączna wartość nominalna niewykupionych w terminie obligacji wynosiła 88,26 mln zł według stanu na 25 kwietnia br., podała spółka. Ponadto łączna wartość niewypłaconych w terminie odsetek od obligacji wynosiła 3,32 mln zł. "Jednocześnie

Ten sam trik i nowi naciągnięci. UOKiK podejrzewa przestępstwo

zostać z kredytem, odsetkami i bez samochodu”. A mechanizm działania firm jest taki. Klient kupuje od Praebeo lub Auto Rentier samochód za ok. 70 tys. zł. Przeważnie na kredyt, którego koszty są wyższe jeszcze o 30-40 tys. zł. Spółka zobowiązuje się, że przez maksimum 8 lat będzie „ kupione

Vistula wykupiła przedterminowo obligacje o łącznej wart. nomin. 119 mln zł

wcześniejszego wykupu przedłożonym przez spółkę agentowi ds. płatności w dniu 12 marca 2015 roku. Kwoty wcześniejszego wykupu (kwoty główne i kwoty odsetek) zostały przekazane na rachunki obligatariuszy" – czytamy w komunikacie. Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

 daniny do 1 czerwca 2020 r. (zamiast do 30 kwietnia 2020 r.) nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami karnoskarbowymi. Brak odsetek za zwłokę od zaległości z tyt. PIT za 2019 r. uregulowanych do 1 czerwca 2020 r. Takie rozwiązanie jest planowane także w

Unified Factory dokona 9 XI wcześniejszego wykupu obligacji serii A

podlegać spłacie w wyniku realizacji opcji wcześniejszego wykupu na żądanie równe będzie: wartości nominalnej obligacji, wartości odsetek naliczonych za okres odsetkowy kończący się w dacie wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia), oraz opcji wcześniejszego wykupu, liczonej jako procent wartości

Uwaga na lichwę, bo policja i sądy jej nie widzą. Niebezpieczeństwa w umowach i sposoby na ludzi w tarapatach

uwaga na dziury w ziemi Umowa notarialna z dziwnymi zapisami Omawianie warunków pożyczki pozornie wygląda normalnie. Pożyczka ma ściśle określoną wysokość, znane, choć wysokie, odsetki. Zabezpieczeniem może być mieszkanie, dom, siedziba firmy w ostateczności auto.  Pożyczkodawca żąda, by

Nadzieja dla frankowiczów. Co mogą zrobić, żeby odzyskać część pieniędzy?

. Do tej pory stosunkowo niewielki odsetek najbardziej zdeterminowanych klientów podejmował ryzyko wejścia w spór z bankiem. Ale to właśnie dzięki takim osobom – jak np. państwo Dziubakowie, których wystąpienie jest podstawą do orzeczenia TSUE – pozostali otrzymali kolejny mocny

Pan Jan podżyrował pożyczkę koledze. Teraz sam ją spłaca, bo kolega przestał, choć nieźle mu się wiedzie. Sąd mu nie pomoże

dostanie, zwolni poręczyciela. Gdy z kredytem dzieje się coś złego, na wycofanie się jest już za późno. Poręczyciel, nim podpisze umowę, może próbować ograniczyć odpowiedzialność za dług do należności głównej bez odsetek i kosztów komorniczych. Może też zastrzec, że poręcza, ale tylko w określonym czasie

Jeśli szukasz szybkiej gotówki, pomyśl o niedrogim kredycie w darmowym rachunku [PRZEGLĄD BANKÓW]

natomiast na ofertę mBanku, który w promocji (do 2.11.2015 r.) zwalnia klientów z prowizji za uruchomienie linii kredytowej i dodatkowo przez 90 dni z odsetek. Jednak w zamian żąda wykupienia ubezpieczenia spłaty kredytu w cenie 0,35 proc. średniego salda zadłużenia miesięcznie. Poza promocją takie

Mediacje gospodarcze zamiast sprawy sądowej

wyegzekwował od szkoły część wynagrodzenia i zapłacił większość ceny za sprzęt, resztę rozłożono na raty, zaś D zrezygnował z części odsetek za opóźnienie. Udało się uniknąć kosztów sądowych i egzekucyjnych, a strony nadal mogły bezkonfliktowo współpracować. Ten sam trik i nowi naciągnięci. UOKiK podejrzewa

Przegląd prasy

większości zakładów --MR: Złożono ponad 556,9 tys. wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej --Santander BP: Cięcia stóp obniżą wynik z odsetek grupy o 380-450 mln zł w 2020r. --Inflacja konsumencka w Chinach wyniosła 4,3% r/r w marcu (ISBnews)  

Przegląd informacji ze spółek

negatywny wpływ na uzyskiwane przez grupę w najbliższych tygodniach przychody ze sprzedaży oraz osiągane wyniki finansowe, podał Alumetal. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżce stóp procentowych z 17 marca i 8 kwietnia 2020 r. będą mieć łączny negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek Grupy

Ministerstwo Sprawiedliwości uderzy w pożyczki. "Będziemy odsyłać klientów z kwitkiem"

koszty pozaodsetkowe mogą stanowić maksymalnie 75 proc. wartości kredytu (dziś jest to 100 proc.). Czas na świąteczne pożyczki. Sprawdzamy, które są najlepsze Co wprowadzenie tych regulacji oznaczałoby w praktyce? Otóż, pożyczając 1000 zł na rok, zapłaciłbym maksymalnie 54 zł odsetek (bo 10 proc

PINK: Niektóre centra handlowe mogą prawie w całości utracić przychody z czynszu

zaległości na koniec 3 kwartału uważało się za spełniony, jeżeli przedsiębiorca dysponuje zaświadczeniem o niezaleganiu z ZUS i / lub organów podatkowych wydanych w dowolnym okresie późniejszym. - Odroczenie spłat rat kredytów oraz odsetek zaciągniętych na zakup/budowę nieruchomości. - Zniesienie podatku

Pobrałeś niesłusznie zasiłek? ZUS i KRUS mogą cię ścigać tylko 5 lat

może żądać zwrotu zasiłków wypłaconych tylko w ciągu ostatniego roku. Poza tym ZUS w nagrodę zrezygnuje z odsetek. Jeśli natomiast ZUS sam wykryje, że świadczenie nam się nie należało, może domagać się zwrotu pieniędzy pobranych w ciągu ostatnich trzech lat. Kiedy nie trzeba oddawać Nie zawsze jednak

Eurocent wykupi przedterminowo obligacje serii C o wartości nominalnej 3 mln zł

terminowego wykupu, w trybie przewidzianym w warunkach emisji obligacji serii C poprzez zapłatę na rzecz każdego z obligatariuszy 101% należności głównej za każdą wykupowaną obligację wraz z należnymi, a nie zapłaconymi odsetkami wyliczonymi zgodnie z warunkami emisji obligacji serii C" - głosi komunikat

Best TFI planuje przedterminowy wykup obligacji serii I na 30 marca (aktual.)

o kwotę odsetek narosłych od rozpoczęcia danego okresu odsetkowego (włącznie) do dnia wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta (z wyłączeniem tego dnia)" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z pkt 13.1.4 warunków emisji obligacji, obligatariuszom nie przysługuje dodatkowa płatność z tytułu

Best planuje przedterminowy wykup obligacji serii I na 30 marca

o kwotę odsetek narosłych od rozpoczęcia danego okresu odsetkowego (włącznie) do dnia wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta (z wyłączeniem tego dnia)" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z pkt 13.1.4 warunków emisji obligacji, obligatariuszom nie przysługuje dodatkowa płatność z tytułu

Przegląd prasy

zabezpieczenie wobec Allianz ZB --Ursus został wezwany do zapłaty 8,3 mln zł długu plus odsetki Bankowi Millennium --Arctic Paper: Rottneros miało 79 mln zł zysku netto w 2019 r. --ING BSK zarekomenduje przeznaczenie ok. 30% jedn. zysku za 2019 r. na dywidendę --ING Bank Śląski miał wstępnie 450,3 mln zł

Przegląd prasy

uruchomił płatności Garmin Pay --ZPF/IRG SGH: Odsetek niezadłużonych respondentów spadł do 38% w IV kw. 2019 --MOL jest bliski decyzji o budowie biorafinerii II generacji w Chorwacji --ASM SFA: Średnia wartość wzorcowego koszyka FMCG wzrosła o 0,39 zł m/m w grudniu --MOL ogłosi następny duży projekt

BOŚ planuje przedterminowy wykup obligacji o wart. 100 mln zł na 28 lutego br.

28 lutego 2017 roku poprzez zapłatę za każdą obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji, tj. 1 000 zł powiększonej o należną kwotę odsetek narosłych do dnia wcześniejszego wykupu" - czytamy dalej. Bank podał, że podstawą prawną wcześniejszego wykupu obligacji są

Polnord uznaje za nieuzasadnione żądanie wcześniejszego wykupu obligacji s. M1

spółka. Zarząd uznaje żądanie zawarte w piśmie za oczywiście nieuzasadnione i pozbawione podstawy prawnej, podano także. "Pismo zawiera wezwanie do wykupu w/w obligacji wraz z odsetkami z powołaniem się na naruszenie warunków emisji obligacji polegające na rozporządzenie przez spółkę mieniem

ING BSK żąda od JSW wcześniejszego wykupu obligacji

Obligacji na kwotę 700 mln zł i 163,75 mln USD, podała JSW. Bank wskazał w żądaniu jako datę wcześniejszego wykupu 21 września br. "Zgodnie z warunkami Programu, wcześniejszy wykup powinien nastąpić przez zapłatę wskazanych wyżej kwot nominalnych obligacji, powiększonych o kwoty odsetek liczonych do

GetBack ma umowę pożyczki z DNLD Holding na nie więcej niż 25 mln euro

stosownych uchwał przez walne zgromadzenie GetBack). GetBack przysługuje uprawnienie do dokonania wcześniejszej spłaty pożyczki. W przypadku nieskorzystania przez GetBack z opisanych powyżej uprawnień, spłata pożyczki wraz z należnymi odsetkami nastąpić ma w dniu przypadającym dwa lata od dnia zawarcia umowy

Polski Gaz wykupi przed terminem obligacje o wartości nominalnej 10 mln zł

z pkt. 16.2 Warunków emisji obligacji serii A pt. 'Opcja wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta'" - czytamy w komunikacie. Spółka zapłaci obligatariuszom za każdą obligację kwotę obliczoną jako suma: wartości nominalnej, odsetek naliczonych za okres odsetkowy kończący się w dacie

Polimex-Mostostal wyemitował obligacje serii C zamienne na akcje

i cena emisyjna jednej obligacji wynosi 500 tys.zł" - czytamy w komunikacie. Oprocentowanie jest zmienne oparte o WIBOR 3M powiększone o marżę, która może wzrosnąć w przypadku, w którym spółka nie będzie dokonywać płatności z tytułu obligacji w terminie. Dniem płatności odsetek jest ostatni

Koszmar spirali długów - co zrobić, żeby się z niej wydostać?

(czyli ustawa z dn. 15 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2015 poz. 1357 ze zm.). Obecnie maksymalne odsetki nie mogą przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych, a więc 10 proc. w stosunku rocznym. Jednak te ograniczenia

ZUS zaostrza kontrole zwolnień lekarskich. Wstrzymuje wypłaty zasiłków

przedsiębiorców. W oświadczeniu napisał, że matki nie złamały prawa, a mimo to ZUS żąda od nich zwrotu świadczeń z odsetkami. Nawet jeżeli płaciły dobrowolne składki chorobowe po to, żeby po urodzeniu dziecka skorzystać z zasiłku macierzyńskiego, „to należy im dać medal za przedsiębiorczość i odpowiedzialne

Qumak złożył w sądzie pozew o zapłatę przez IMiGW i KZGW kwoty 29,59 mln zł

Warszawa, 11.10.2016 (ISBnews) - Qumak złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew o zapłatę przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy oraz Skarb Państwa - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) na rzecz spółki kwoty 29,59 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi, z

Przegląd informacje ze spółek

podatku dochodowego wysokości 43,7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę wynoszącymi ok. 23,5 mln zł.  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami Krezusa od 27 grudnia, podała Giełda. NanoVelos, spółka wchodząca w skład grupy firm biotechnologicznych NanoGroup

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Przewidywane daty premier obu gier na platformie Nintendo Switch to czerwiec - lipiec 2020 r. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżce stóp procentowych z 17 marca i 8 kwietnia 2020 r. będą mieć łączny negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek Grupy BNP Paribas Bank Polska w

Sejm przyjął, a prezydent właśnie podpisał ustawę o kredycie hipotecznym. Ważne zmiany dla klientów banków

;. Ale nie będzie mógł dokładać nic do kredytu obowiązkowo. Bank nie zabroni wcześniejszej spłaty W przeszłości banki dokładały do kredytów zapisy utrudniające wcześniejszą spłatę. Wiadomo, że jeśli wcześniej spłacę kredyt, to bank zarobi mniej na odsetkach (jeśli nadpłacam część kapitału, to bez odsetek

Przegląd prasy

pierwszą w branży platformę online --MZ: 144 nowe przypadki COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 9 737 --PGNiG Termika EP ma 17 mln zł dofinansowania na inwestycje w kogenerację --BIG InfoMonitor: Co trzeci Polak z powodu pandemii pracuje z domu --Kościński: Bez odsetek za zwłokę od zaległości

Jarosław Kaczyński obiecuje pomoc dla frankowiczów

niecałe 78 mld zł. 5,5 mld zł z zawyżonego kursu franka Tego samego dnia, kiedy ukazał się wywiad z prezesem PiS, KNF pokazał, ile banki zarobiły przez ostatnie 15 lat na kredytach walutowych, z czego większość to kredyty we frankach. Co się okazało? Na odsetkach od kredytów walutowych, udało im się

Bank sprzedał dług i nie chce powiedzieć komu. A odsetki rosną...

wcale nie zostało spełnione i np. żądać odsetek za zwłokę. W naszym przypadku co prawda też nie możemy precyzyjnie wskazać wierzyciela, ale wiemy, kto był nim do tej pory. Depozyt sądowy to rozwiązanie awaryjne w sytuacji, w której np. wiemy, że kiedyś nasz spadkodawca zaciągnął jakiś kredyt, bank nie

Zabrał kobiecie dom, teraz chce 358 tysięcy. Ta historia wprawia w osłupienie

lombardzie działającym w centrum Szczecina, należącym do Waldemara B. Jej zabezpieczeniem był dom na wsi, w którym mieszkali. Kiedy dłużnik nie oddał 10 tys. zł wraz z lichwiarskimi odsetkami, właściciel lombardu po prostu zabrał im dom. - Najpierw odciął prąd i gaz. Nie było wyroku eksmisyjnego, ale miał

Przegląd informacji ze spółek

dotyczące należności pieniężnych w łącznej kwocie 3,69 mln zł z odsetkami, podała spółka. Jednocześnie ZUS skierował do Auchan Polska zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnych. Asseco Business Solutions (Asseco BS) odnotowało 15,68 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2019 r

Mostostal Zabrze otrzymał rozszerzenie o 85 mln zł pozwu ws. Stadionu Śląskiego

zł wraz z odsetkami, poinformowała spółka. "Dodatkowe rozszerzenie w kwocie 85 011 851,13 zł obejmuje: - roszczenia o zapłatę kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji kontraktu w wysokości 3 604 947,00 zł, - roszczenia o naprawienie szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

PwC: Współdzielone auta będą stanowiły min. 30% samochodów w Europie do 2030 r.

luksusowych modeli prestiżowych marek" - czytamy w komunikacie. Z raportu wynika, że do 2030 r. co najmniej 30% wszystkich samochodów w Europie będą stanowiły wystandaryzowane auta współdzielone o podstawowym wyposażeniu. Zgodnie z prognozą ekspertów PwC, odsetek tego typu pojazdów może być jeszcze

Koniec interesów na przedawnionych długach. Nowe przepisy skracają okres przedawnienia

windykacyjną). Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. Firma windykacyjna kupiła od banku wiele długów w pakiecie, a przed sądem nie umiała wykazać, skąd się wzięła kwota, której żąda od pana Dariusza. Sąd przypomniał, że występując z

Pożyczył 300 zł na chwil(ówk)ę. Napytał sobie biedy

wraz z odsetkami spłaci 383 zł. Gdyby po upływie miesiąca zielonogórzanin uregulował umówioną kwotę, miałby problem z głowy. Ale tyle nie miał. Spłacił więc odsetki oraz 50 zł. Myślał, że do oddania pozostało 250 zł. Było inaczej. Dług wynosił 348 zł. Wszystko za sprawą astronomicznego oprocentowania

Microsoft: 67% polskich firm deklaruje, że ma program przygotowujący do RODO

schemat postępowania. Co więcej, niemal połowa wszystkich uczestników badania deklaruje, że posiada formalny proces informowania regulatora w ciągu 72 godzin w sytuacji naruszenia danych osobowych. W przypadku polskich firm odsetek ten jest wyższy, bo sięga 54% badanych organizacji. Najgorzej przygotowane

Ważny wyrok tyskiego sądu. Odsetki można nakładać, ale kara niedozwolona

wokandę Sądu Rejonowego w Tychach. Należą się tylko odsetki Po zapoznaniu się z dowodami oraz przesłuchaniu Marka J. sąd wydał wyrok, w którym oddalił żądanie operatora komórkowego. "Karę umowną można zastrzec tylko na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego"

Odc. 15: Pożyczka na 10 proc. rocznie? Tak, ale odsetki zapłać z góry!

finansach" Kłopot w tym, że BGŻ-owa kuracja lecznicza nie należy do tanich. Owszem, najniższe oprocentowanie pożyczki zaczyna się od 10,8%, ale dotyczy tylko kredytów krótkoterminowych - spłacanych w okresie do jednego roku. Poza tym bank żąda w takim wypadku zapłaty wszystkich odsetek z góry, już przy

Rydzyk dostał 26 mln zł, NFOŚiGW donosi do prokuratury

musielibyśmy zapłacić odsetki za opóźnienie realizacji umowy - mówi Spyrka. Te sąd obliczył na kwotę 17,5 mln zł. Dlatego nowy zarząd chce, by sprawę zbadała prokuratura. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Warszawie złożył 17 maja. Wątpliwości, czy geotermia w