żąda

Leszek Kostrzewski

Wielkie polowanie na emerytów. Urzędy skarbowe żądają, aby po raz drugi zapłacili podatek od emerytury

Wielkie polowanie na emerytów. Urzędy skarbowe żądają, aby po raz drugi zapłacili podatek od emerytury

Urzędy skarbowe przez błąd w systemie Twój e-PIT wysłały do emerytów żądanie zapłaty nawet 3 tys zł dodatkowego podatku. Przerażeni emeryci płacili, bo fiskus zagroził naliczeniem odsetek karnych

ZUS wycofał żądanie wypłaty 24,2 mln zł od Comarchu

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Comarch otrzymał od banku CaixaBank, oddział w Polsce, informację o wpłynięciu oświadczenia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o cofnięciu żądania wypłaty kwoty 24,2 mln zł, wynika z komunikatu Comarchu. "W nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB

PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 2,61 mln zł

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - PBG w restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G i I, złożone przez SGB-Bank. Łączna wartość obligacji objętych żądaniem wynosi 2,61 mln zł, podało PBG. SGB-Bank posiada 5 424 obligacje serii G i 20 676 obligacji serii I, podano

Kiedy żądać oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu?

Kiedy żądać oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu?

postępowaniu jednoetapowym. Stosujemy podobne wzory. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Czy w sytuacji, gdy w przetargu poniżej progów nie stawiamy warunków udziału w postępowaniu

PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 14,7 mln zł

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - PBG w restrukturyzacji otrzymał żądania natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H oraz I, podała spółka. Łączna wartość obligacji objętych żądaniami wynosi 14 700 800 zł. Żądanie złożył Powszechny Zakład Ubezpieczeń posiadający 26 398 obligacji serii G, 19

PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 1,64 mln zł

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - PBG w restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G1, H1 i I1 złożone przez Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny. Łączna wartość obligacji objętych żądaniem wynosi 1 636 500 zł, podało PBG

PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 37,17 mln zł

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - PBG w restrukturyzacji otrzymał żądania natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H oraz I, podała spółka. Łączna wartość obligacji objętych żądaniami wynosi 37 173 400 zł. Żądania złożyły: - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - posiadający 57 782

PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 47 mln zł

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - PBG w restrukturyzacji otrzymało żądanie natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H, I, G3, H3 i I3 złożone przez Bank Pekao. Łączna wartość obligacji objętych żądaniem wynosi 47,01 mln zł, podało PBG. "Zgodnie z warunkami emisji obligacji (art. 14.3 WEO

PBG otrzymał żądanie natychmiastowego wykupu obligacji o wartości 23,44 mln zł

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - PBG w restrukturyzacji otrzymał żądania natychmiastowego wykupu obligacji serii G, H oraz I, podała spółka. Łączna wartość obligacji objętych żądaniami wynosi 23 437 300 zł. Żądania złożyły: 1) Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami

KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami Krezusa

Warszawa, 27.12.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Krezus z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu jej akcjami z naruszeniem interesów inwestorów

Murapol otrzymał kolejne żądania wykupu obligacji

Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - Murapol otrzymał żądania wykupu kolejnych łącznie 1524 obligacji serii T, U, W, i Z, wynika z komunikatu spółki. Wcześniej spółka otrzymała żądania wykupu łącznie 6861 obligacji serii T, U, W, i Z. Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym

Murapol otrzymał kolejne żądania wykupu obligacji

Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Murapol otrzymał żądania wykupu łącznie 4384 obligacji serii T, U, W, i Z, wynika z komunikatu spółki. „W części uzasadnień ww. żądań podano to, iż zostały one złożone w związku z dokonaniem przez spółkę pośrednio zależną od emitenta tj. (i) Partner

Tauron: Abener Energia żąda zapłaty 156,45 mln zł i 0,54 mln euro przez ECSW

żądanie zapłaty 156,45 mln zł i 0,54 mln euro, podał Tauron. "Przedmiotem żądania pozwu jest zapłata przez ECSW na rzecz powoda łącznej kwoty 156 446 842,98 zł oraz 536 839,02 euro (co stanowi równowartość 2 287 148,96 zł wg kursu NBP z 20 grudnia 2019 r.) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie

Rzecznik finansowy: Banki nie mogą żądać opłat za kapitał po unieważnieniu umowy

Warszawa, 03.01.2020 (ISBnews) - Po unieważnieniu przez sąd umowy kredytu z uwagi na brak możliwości jej wykonywania po usunięciu z jej treści niedozwolonych postanowień umownych, żądanie przez bank wynagrodzenia za korzystanie z kapitału jest nie tylko sprzeczne z celami Dyrektywy 93/13 i

UOKiK o TSUE: Banki nie mogą żądać opłat za kapitał po unieważnieniu umowy

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Banki nie mogą żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy, napisał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w swoim stanowisku dotyczącym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie państwa

GDDKiA: Nie będziemy realizować bezpodstawnych żądań o dopłaty do kontraktów

Dyrekcja. Swoje stanowisko opublikowała w związku ze złożeniem przez Impresa Pizzarotti i Salini Impregilio pozakontraktowych żądań na łącznie 1,215 mld zł w ramach waloryzacji. "GDDKiA nie godzi się na realizację bezpodstawnych żądań o dopłaty do kontraktów na rzecz wykonawców. Strona publiczna nie

PGG: Spełnienie żądań związków podniosłoby koszty stałe o ok. 610 mln zł rocznie

wypracowaniu zysku, podała spółka. "W dniu 20 listopada br., odbyło się spotkanie zarządu PGG ze związkami zawodowymi, na którym strona społeczna podtrzymała żądanie podwyżki wynagrodzeń na 2020 rok o 12% oraz włączenie dodatku gwarantowanego do podstawy naliczania Barbórki i 14-tej pensji za rok 2019

ZUS odroczył żądanie wypłaty 24,2 mln zł od Comarchu do 19 listopada

Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Comarch otrzymał od CaixaBank Oddział w Polsce, informację o wpłynięciu oświadczenia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o odroczeniu wykonania żądania wypłaty kwoty 24,2 mln zł do 19 listopada, w związku z planowanym na 8 listopada zawarciem ugody

KNF skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami Fast Finance

Warszawa, 03.12.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu, od 3 grudnia 2018 r., akcjami spółki Fast Finance z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości raportu okresowego za trzeci kwartał

Strajk na żądanie? Jak wziąć wolny dzień by protestować w czarny poniedziałek

Strajk na żądanie? Jak wziąć wolny dzień by protestować w czarny poniedziałek

Zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługują cztery dni urlopu na żądanie w roku, które może wykorzystać w razie różnych wypadków losowych. O tym, że zamierzamy wziąć wolne, musimy poinformować pracodawcę najpóźniej w chwili planowanego rozpoczęcia pracy. Jednak nasze prawo do urlopu na

ZUS odroczył żądanie wypłaty 24,2 mln zł od Comarchu do 16 sierpnia

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Comarch otrzymał od banku CaixaBank, oddział w Polsce, informację o wpłynięciu oświadczenia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o odroczeniu wykonania żądania wypłaty kwoty 24,2 mln zł do 16 sierpnia 2019 roku, na czas prowadzenia rozmów ugodowych, wynika z

ZUS odroczył żądanie wypłaty 24,2 mln zł od Comarch do 6 sierpnia

Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Comarch otrzymał od banku CaixaBank, oddział w Polsce, informację o wpłynięciu oświadczenia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o odroczeniu wykonania żądania wypłaty kwoty 24,2 mln zł do 6 sierpnia 2019 roku, na czas prowadzenia rozmów ugodowych, wynika

Uwaga na nowy przekręt w internecie. To nie agencja reklamowa! "Wynajemfb.com" może szyfrować dane i żądać okupu

stronie Wynajemfb.com. Wirus w komputerze i żądanie okupu TeamViewer to program do zdalnego przejmowania czyjegoś komputera - używają go m.in. informatycy z działów wsparcia w dużych firmach. Po tym, gdy ktoś skusi się na teoretycznie łatwe pieniądze, autorzy strony Wynajemfb.com przejmują jego komputer

Możliwość czy konieczność żądania dokumentów od wykonawców?

Wyroku KIO z dnia z dnia 10 marca 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 163/08) Czy w świetle obowiązujących przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może, czy też musi żądać dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu? Czy w przypadku braku żądania dokumentów, o

Czy zamawiający musi żądać od wykonawców odpisów z KRS i CEIDG, skoro sam może je uzyskać?

Pytanie: Czy zamawiający powinien żądać od wykonawców KRS i CEIDG, skoro są to dane ogólnodostępne i można je pobrać ze stron WWW? Czy zamawiający może to zrobić, dopiero wtedy gdy wykonawca wskaże w JEDZ adres strony WWW? Czy przy procedurze odwróconej zamawiający może w piśmie o

KNF skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami Krezusa

Warszawa, 06.08.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami Krezusa z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami spółki z naruszeniem interesów inwestorów, podała

KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami iAlbatros

Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki iAlbatros od dnia dzisiejszego z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami spółki z

Zamawiający może żądać podania numeru uprawnień budowlanych

zawodowego. Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy wykazania dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia. Dotyczy to zwłaszcza potwierdzenia oświadczenia wykonawcy, w odniesieniu do spełniania istotnych dla prawidłowej realizacji zamówienia warunków

Czy osoba niebędąca wykonawcą może żądać udostępnienia protokołu postępowania?

Pytanie:  Czy w świetle obowiązujących przepisów zamawiający ma obowiązek udostępnienia skanów złożonych w postępowaniu ofert wraz z załącznikami osobie, która sama nie składała oferty w przetargu i nie posiada w związku z tym statusu „ wykonawcy ”?  Odpowiedź:  Zgodni

Jakich dokumentów należy żądać od zagranicznego wykonawcy?

Pytanie Zamierzamy opublikować ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych. Jaki zapis w siwz powinnam zamieścić odnośnie wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Rzeczypospolitą? Jakich dokumentów należy od nich żądać? Czy w

Zamawiający nie powinien żądać listy osób pracujących dla wykonawcy wraz z ich uprawnieniami

Pytanie: Ogłoszone zostało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług leśnych. Czy zamawiający ma prawo żądać po wyborze oferty listy osób, przed podpisaniem umowy, które będą pracowały u wykonawcy lub jego podwykonawcy wraz z ich kwalifikacjami oraz uprawnieniami np. dla

UOKiK nałożył karę na Dom Polska za nieudzielenie żądanych informacji

Warszawa, 12.01.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na Dom Polska ponad 26 tys. zł kary w związku z nieudzieleniem przez spółkę informacji żądanych przez prezesa UOKiK w sprawie przejęcia przez Assa Abloy Entrance Systems kontroli nad LOB, podał Urząd

Jakich informacji bank może żądać na twój temat? Pożyczka za wyciąg z konta

którymi współpracujemy. Pan Marek ma prywatne przedszkole i jako przedsiębiorca chce zaciągnąć kredyt. Waha się jednak, bo banki, w których prosi o pożyczkę, żądają wyciągu z jego konta. Czy mają do tego prawo? - Na wyciągu są dane wszystkich moich klientów, którzy co miesiąc płacą za to, że ich dzieci

Murapol otrzymał kolejne żądania wykupu obligacji serii T, U, W i Z

Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Murapol otrzymał żądania wykupu kolejnych łącznie 2 969 obligacji serii T, U, W, i Z, wynika z komunikatu spółki. "Zarząd Murapol informuje, że w dniu 30 lipca 2018 roku emitent otrzymał: - dwa żądania zobowiązujących go do nabycia łącznie 103 sztuk

Murapol nabył wszystkie objęte żądaniami obligacje serii T, U, W i Z

Warszawa, 16.08.2018 (ISBnews) - Murapol, odpowiadając na żądania dotyczące przedterminowego nabycia części obligacji serii T, U, W i Z, opiewające na łączną kwotę nominalną 30,5 mln zł, w pełni zrealizował ww. uprawnienia obligatariuszy, podała spółka. Obligacje, których dotyczyły żądania

Murapol otrzymał żądania wykupu części obligacji serii T, U, W i Z

Warszawa, 19.07.2018 (ISBnews) - Murapol otrzymał żądania wykupu łącznie 2478 obligacji serii T, U, W, i Z, wynika z komunikatu spółki. „W części uzasadnień ww. żądań podano to, iż zostały one złożone w związku z dokonaniem przez spółkę pośrednio zależną od emitenta tj. (i) Partner

KNF żąda zawieszenia notowań Mediatela od 9 czerwca

Warszawa, 09.06.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia notowań spółki Mediatel, która nie opublikowała raportu finansowego za I kw. 2017 r., podała Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru

Pilot alkoholik? Producenci alkoholu żądają wycofania ich produktów z filmu

- pokazywanie Denzela Washingtona jako pilota alkoholika nie licuje z powagą firmy. Podobne żądanie wystosował William Grant & Sons, dystrybutor wódki Stoliczna, którą również pija bohater filmu. Obie marki chcą, by logo ich produktów zostało zaciemnione lub by sceny picia podczas prowadzenia zostały wycięte

KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami Hawe

inwestorom, jakie mogą być dalsze ich losy. Komisja Nadzoru Finansowego żąda, by giełda zawiesiła obrót akcjami Hawe od 6 czerwca 2016 r. do 6 lipca 2016 r. włącznie. W maju zarząd GPW zawiesił obrót akcjami Hawe za nieprzekazanie raportu finansowego za ubiegły rok. - Raporty okresowe, w tym właśnie raporty

Zamawiający oceniając ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert może żądać tylko wyjaśnień

przetargu ograniczonym, gdzie stosuje się kryterium np. doświadczenia? Odpowiedź: Jeśli oświadczenie lub dokument służący do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu budzi wątpliwość można żądać jego wyjaśnienia. Tak samo jest w przypadku błędów w tych dokumentach i oświadczeniach. Jeśli służą one

Jakich dokumentów może żądać zamawiający od firmy startującej w przetargu ?

Prezes Rady Ministrów określił w rozporządzeniu dokumenty, jakich może żądać zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w przetargu. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) ogranicza krąg

KNF skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu Petrolinvest od czwartku

Warszawa, 27.06.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Petrolinvest od czwartku 29 czerwca, z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami spółki z naruszeniem

Znów kłopot ze zbliżeniówkami. Sprzedawcy żądają dodatkowych autoryzacji

schowała do kasy - ja dostałem standardowo dwa wydruki. Czas, jaki spędziłem przy kasie był porównywalny z czasem autoryzowania transakcji PIN-em - informuje pan Lech, czytelnik blogu. - Jaki jest sens wdrażania zbliżeniówek, skoro sprzedawcy i tak żądają dodatkowej, nieformalnej autoryzacji? - pyta

Murapol: Żądanie wykupu obligacji T, U, W i Z nie jest nadzwyczajną sytuacją

Warszawa, 20.07.2018 (ISBnews) - Murapol deklaruje, że realizowany przez niego przedterminowy wykup obligacji serii T, U, W i Z na żądanie obligatariuszy nie jest sytuacją nadzwyczajną ani podstawą do jakiegokolwiek niepokoju, podała spółka. Łączna wartość obligacji serii T, U, W i Z wynosi 40

KNF żąda zawieszenia notowań 4 spółek za brak publikacji raportów za 2017 r.

Warszawa, 04.05.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia notowań czterech spółek: Graviton Capital, Indygotech Minerals, Lark.pl oraz Ursusa, które nie opublikowały raportów

Jakich dokumentów żądać od zagranicznych wykonawców?

Pytanie Proszę o informację, jakiego dokumentu powinnam żądać od wykonawcy spoza RP, który jest osobą fizyczną, na potwierdzenie że nie podlega likwidacji? Postępowanie jest prowadzone w procedurze UE, a w warunkach jest określony dokument mówiący o tym, że wykonawca nie podlega likwidacji

GPW zawiesiła obrót akcjami AAT Holding w związku z żądaniem przymusowego wykupu

Warszawa, 20.04.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zawiesiła obrót akcjami AAT Holding od 20 kwietnia w związku z ogłoszeniem żądania przymusowego wykupu wszystkich pozostałych tj. 196 020 akcji przez Lock Syndication, podała spółka

KNF żąda zawieszenia obrotu Topmedical, B3System, Hawe, Interbud i Budopol

Warszawa, 04.10.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek Topmedical, B3System, Hawe, Interbud Lublin i Budopol Wrocław do 4 listopada, podał urząd. Według komunikatu, żądanie

Austriaccy emeryci żądają podwyżki świadczeń

federacji przedsiębiorców. Organizacje emeryckie odpierają zarzuty. - Nasze żądania nie są absurdalne, chcemy tylko zabezpieczyć nasze świadczenia - mówi Karl Blecha z socjaldemokratycznej federacji emerytów PVOe. Wtóruje mu konserwatywny związkowiec Andreas Khol. - To nie cynizm, prosimy jedynie o

Dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawców

W kwestii wykazu wykonanych robót ustawodawca wprowadził dwie zmiany. Otóż zamawiający może żądać wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert. Dotychczasowy

Czy Prawo zamówień publicznych pozwala na żądanie podania nazw i adresów podwykonawców?

Pytanie W związku z koniecznością przygotowania odpowiedzi na zarzut pokontrolny mamy pytanie dotyczące następującego problemu. Żądaliśmy w siwz w II etapie przetargu ograniczonego na roboty budowlane przekazania informacji dotyczącej zakresu prac przewidzianych do realizacji przez podwykonawców

GPW bezterminowo zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack na żądanie KNF

Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack bezterminowo na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała GPW.  Wczoraj GPW zawiesiła notowania akcji i obligacji spółki do końca dnia. 

Coca-Cola eksperymentuje z filmami na żądanie

świadczy o tym, że znaczenie serwisów internetowych na żądanie rośnie - ekscytuje się Łukasz Skrzypek, prezes i udziałowiec Iplex.pl. Anna Solarek z biura prasowego Coca-Cola Poland Services dodaje, że koncern prowadzi taką akcję po raz pierwszy na świecie. W ten sposób chce dotrzeć do tzw. młodych

Komisja Europejska żąda od Polski wyjaśnień w sprawie wadliwego prawa telekomunikacyjnego i aukcję LTE

Aukcja LTE (800 MHz) odbywała się od lutego do października 2015 r. Dzięki niej w Polsce miała powstać sieć szybkiego internetu mobilnego. Przeprowadzana była w końcówce rządów PO przez Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzony przez Magdalenę Gaj. Od początku budziła wiele kontrowersji. Operatorz

Minister energii żąda zwołania nadzwyczajnego walnego Tauronu ws. wynagrodzeń

Warszawa, 04.11.2016 (ISBnews) - Tauron Polska Energia na żądanie ministra energii zwoła nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki, podczas którego mają zostać rozpatrzone uchwały dotyczące wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, poinformował Tauron.  "Zarząd Tauron

Czy są dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału, których nie musisz żądać od wykonawcy?

Pytanie W przypadku ogłoszenia przetargu w procedurze unijnej musimy zawsze wymagać wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Natomiast czy możemy odstąpić od żądania dokumentów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i na przykład nie wymagać

Czy szpital może żądać certyfikatu jakości na obuwie profilaktyczne?

Pytanie Czy szpital może żądać certyfikatu jakości wydanego przez jednostkę notyfikującą na obuwie profilaktyczne (środek ochrony osobistej) w ramach przetargu nieograniczonego? Odpowiedź Tak, szpital może żądać takiego certyfikatu, niezależnie od trybu prowadzonego postępowania. Zgodnie z art. 25

Czy można żądać wykazu zrealizowanych zamówień bez referencji?

Pytanie Czy zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, można żądać wykazu zrealizowanych zamówień, ale bez dokumentów potwierdzających należyte wykonanie, bądź wykazu osób bez informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami? Czy

Czy zamawiający może żądać kopii kosztorysu ofertowego?

Odpowiedź Zamawiający może żądać od uczestniczących w postępowaniu wykonawców złożenia wraz z ofertą kopii kosztorysu ofertowego. Taki wymóg nie może jednak prowadzić do złożenia drugiej, alternatywnej oferty (co jest zabronione na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

PZU żąda zwołania nadzwyczajnego walnego Alior Banku ws. zmian w statucie

Warszawa, 27.10.2017 (ISBnews) - Zarząd Alior Banku otrzymał od akcjonariusza - Powszechnego Zakład Ubezpieczeń (PZU) żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu przeprowadzenia zmian w statucie banku, podał Alior.  PZU SA, PZU Życie oraz TFI PZU posiadają

Opłacali polisy, a odszkodowania nie dostaną. Ubezpieczyciele żądają orzeczeń ZUS i KRUS. Sprawę bada UOKiK

Problem zauważył rzecznik finansowy podczas prowadzenia postępowań interwencyjnych wszczętych na wniosek klientów, którzy niepomyślnie dla siebie przeszli postępowanie reklamacyjne w zakładach ubezpieczeń. – Klienci zwrócili się do rzecznika o pomoc, ponieważ odmówiono im świadczenia, mimo że

Metrostav żąda od Vistalu wypłaty gwarancji na kwotę 4,99 mln zł

Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - Vistal Gdynia otrzymał do AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji pismo o wpłynięciu żądania Metrostav oddział w Polsce wypłaty kwoty 4,99 mln zł z wystawionej gwarancji ubezpieczeniowej, podał Vistal. Gwarancja ubezpieczeniowa została ustanowiona zgodnie z

Zamówienie na usługi hotelarskie - czy żądać dokumentu potwierdzającego standard hotelu?

taka decyzja administracyjna o zaszeregowaniu hotelu do określonej kategorii może być traktowana jako zezwolenie (uprawniające do prowadzenia usług hotelarskich) wymienione w rozporządzeniu o dokumentach, których może żądać zamawiający?  Odpowiedź Decyzja administracyjna nie

Vistal z żądaniem wypłaty 2,5 mln zł gwarancji, wypowiedzianą umową za 51 mln zł

Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Vistal Gdynia otrzymał do Credit Agricole Bank Polska informację o wpłynięciu żądania Metrostav oddział w Polsce wypłaty kwoty 2,5 mln zł z wystawionej gwarancji bankowej zwrotu zaliczki, podała spółka. Gwarancja bankowa została ustanowiona zgodnie z

Burza wokół stadniny koni w Janowie. Minister rolnictwa żąda zmiany zarządu

Jurgiel stracił cierpliwość i polecił Agencji Nieruchomości Rolnych, która sprawuje nadzór nad stadniną, wprowadzenie "natychmiastowych działań naprawczych". Janowską stadniną kierują ludzie wybrani przez PiS po tym, jak ANR odwołała pracującego tam od 20 lat prezesa Marka Trelę. Wstawiło

Czy można żądać zaparafowanego wzoru umowy ?

Zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 228 poz. 1655 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawcy wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do

FPP: ZUS żąda prawie 19 mld zł składek od umów zleceń, potrzebna abolicja

ozusowanie umów zleceń, ale dziś żąda od nich opłacenia tych składek do budżetu. Można szacować, że w latach 2008-2017 państwo zyskało na tym procederze nawet 25 mld zł. Dziś przychodzi czas, by naprawić i odciąć patologie lat poprzednich" - czytamy dalej. Według FPP, aby "raz na zawsze ukrócić

Bank żąda spłaty kredytu i składek ubezpieczeniowych od zmarłego klienta

syna, w którym żąda spłaty kredytu i zapłaty składki z tytułu ubezpieczenia na życie - denerwują się czytelnicy. Uzyskanie wiążącej informacji przez telefon okazało się niemożliwe, bank nie wysłał też do czytelników żadnej informacji pisemnej, na podstawie której mogliby podjąć jakiekolwiek działania

mBank żąda od Sygnity wykupu obligacji na 7,5 mln zł w ciągu 11 dni

Warszawa, 12.07.2017 (ISBnews) - mBank zwrócił się do Sygnity z żądaniem wykupu 750 sztuk obligacji serii 1/2014 o łącznej wartości nominalnej 7,5 mln zł, w terminie 11 dni od daty otrzymania zawiadomienia, podało Sygnity. "Jednocześnie spółka przypomina, że w ramach uzgodnień z

USA: Pracownicy fast foodów żądają podwyżek. W Polsce - umowy o pracę

uwzględnimy inflację, zarobki w fast foodach spadły o 36 centów za godzinę w stosunku do 2010 roku - czytamy w "USA Today". Pracownicy podkreślają, że za tak niską pensję trudno im normalnie żyć. Żądają podwyżki do 15 dol. za godzinę i prawa do tworzenia związków zawodowych bez strachu przed utratą

KNF żąda zawieszenia notowań Hawe, Budopolu-Wrocław i B3System od 6 VI

Warszawa, 06.06.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia notowań trzech spółek, które nie opublikowały raportów finansowych za I kw. 2017 r., podała Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru

Ransomware: Wirus szantażysta żąda pieniędzy. I zarabia miliony

zamian za odblokowanie sprzętu wirus żąda od nas pieniędzy - albo w bitcoinach, albo w kodach serwisów przedpłaconych, takich jak PaySafeCard. Cena? Od kilkunastu do kilkuset dolarów, euro lub złotych. O takim oprogramowaniu zrobiło się głośno kilka lat temu. Od tego czasu oprogramowanie się rozwinęło

Fundusz Manchester walczy z Polską. Żąda odszkodowania

Wczoraj Amerykanie ogłosili, że wysłali do polskiego rządu zawiadomienie o rozpoczęciu sporu. - Roszczenia dotyczą kilkudziesięciu milionów złotych - mówi Mirosław Obarski z firmy reprezentującej w Polsce Manchester. Sprawa ma związek z upadkiem krakowskiego dewelopera - firmy Leopard, która budował

Czy w zamówieniu na usługę szkoleniową zamawiający może żądać CV i referencji wykładowców?

samych dokumentów? Odpowiedź Zamawiający nie może żądać CV i referencji potwierdzających umiejętności wykładowców, a tym samym nie może wezwać do ich uzupełnienia, ani wykluczyć wykonawcy z powodu ich niedostarczenia. Zamawiający, prowadząc postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego, stawia warunki

Minezit SE żąda od PKP Cargo odkupu pozostałych 20% udziałów AWT za 27 mln euro

Warszawa, 05.05.2017 (ISBnews) - Minezit SE (MSE) skorzystało z posiadanego uprawnieniem do żądania odkupu przez PKP Cargo całości posiadanych wciąż przez MSE 20% udziałów Advanced World Transport B.V. (AWT), podało PKP Cargo. "Zgodnie z treścią przesłanego pisma, MSE skorzystało z

ING BSK żąda od JSW wcześniejszego wykupu obligacji

Obligacji na kwotę 700 mln zł i 163,75 mln USD, podała JSW. Bank wskazał w żądaniu jako datę wcześniejszego wykupu 21 września br. "Zgodnie z warunkami Programu, wcześniejszy wykup powinien nastąpić przez zapłatę wskazanych wyżej kwot nominalnych obligacji, powiększonych o kwoty odsetek liczonych do

Czy zamawiający może żądać od wykonawcy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej?

ewidencji działalności gospodarczej. Natomiast KRS nadal jest dokumentem, którego możesz żądać, a niekiedy masz nawet taki obowiązek. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniach

JSW kontynuuje rozmowy z obligatariuszami, nie ma żądań opcji put

Warszawa, 28.08.2015 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) kontynuuje rozmowy z obligatariuszami i na chwilę obecną nie otrzymała od żadnego z nich formalnego żądania wykonania opcji put, poinformował wiceprezes ds. ekonomicznych Robert Kozłowski. "Rozmowy z obligatariuszami

Hawe zwołało NWZ na żądanie akcjonariusza celem wyboru rady nadzorczej

dzisiejszym (tj.16 września 2015 roku), akcjonariusz spółki reprezentujący 5,06% udziału w kapitale zakładowym spółki, tj. spółka Walton Spencer LLC z siedzibą w Lewes, w stanie Delaware w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA), wystąpił (...) z pisemnym żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Związki z KWK Brzeszcze żądają wstrzymania procedury sprzedaży kopalni

Warszawa, 24.09.2015 (ISBnews) - Związki zawodowe działające w KWK Brzeszcze sprzeciwiają się zbyciu kopalni prywatnemu inwestorowi i żądają natychmiastowego wstrzymania procedury sprzedaży kopalni, wynika z pisma wysłanego do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). Związki powołują się na

Zamawiający nadal może żądać wypisu z ewidencji działalności gospodarczej

określonych w art. 26 ust. 1 tej ustawy zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający może żądać, aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w

KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami B3System, Hawe i Topmedical do 1.01.2017 r.

Warszawa, 01.12.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek B3System, Hawe i Topmedical od 1 grudnia br. do 1 stycznia 2017 r. włącznie, podała Komisja. Wniosek został skierowany z

Energa Kogeneracja żąda od Mostostalu Warszawa kwoty ponad 22,5 mln zł

Warszawa, 22.12.2016 (ISBnews) - Mostostal Warszawa otrzymał żądania zapłaty kary naliczonej przez Energa Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu z tytułu nieosiągnięcia gwarantowanych parametrów technicznych ekologicznego bloku energetycznego opalanego biomasą o mocy 20MWe w

Klient żąda: Zapłaćcie mi za ich śmiech i moje zdrowie

Zdarzenie miało miejsce 5 czerwca w salonie Orange przy ul. Wolności 39. Zaborowski przyszedł z modemem, który kupił w Orange pięć lat temu w promocji za złotówkę przy podpisaniu umowy na usługi internetowe (do której rok temu podpisał aneks i nie ma w nim mowy o modemie). Wcześniej interweniował w

"PB": Lux Veritatis żąda pieniędzy od PGNiG

Ogrzewanie Torunia ciepłem z wód termalnych - ten śmiały plan nakreślił kilka lat temu ojciec Tadeusz Rydzyk. W drugiej połowie 2011 r. fundacja Lux Veritatis, która w imieniu imperium ojca Tadeusza Rydzyka prowadzi inwestycję geotermalną w Toruniu, ogłosiła sukces - z odwiertów wykonanych na tereni

Zamawiający może żądać informacji z CEIDG

. Za chybione, w ocenie Składu Orzekającego, uznać należy również twierdzenie odwołującego, że zamawiający nie jest uprawniony do żądania informacji z CEIDG z uwagi na przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r. Nr

Polnord uznaje za nieuzasadnione żądanie wcześniejszego wykupu obligacji s. M1

Warszawa, 29.07.2016 (ISBnews) - Polnord otrzymał pismo byłego członka organu spółki sformułowane jako "żądanie wcześniejszego wykupu" posiadanych przez tę osobę 101 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii M1, o łącznej wartości nominalnej 10 100 zł, poinformowała

Wykonawca fabryki PZ Cormay odrzuca żądanie zapłacenia kar

Warszawa, 25.02.2015 (ISBnews) - Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej (WPIP) - wykonawca zakładu produkcyjnego dla PZ Cormay - nie zgadza się z żądaniami spółki dotyczącymi zapłaty odszkodowania w kwocie 250 tys. zł i kar w łącznej wysokości 2,02 mln zł w związku z

Czy to koniec wypożyczalni DVD? Telewizja na żądanie i VOD wielkim zagrożeniem

W ostatnich latach telewizja na żądanie, czyli VOD (Video On Demand), wyrosła na dużą konkurencję wypożyczalni DVD. Dostęp do setek filmów i seriali, wiele z nich w jakości HD, bez wychodzenia z domu sprawił, że klienci pokochali ten rodzaj rozrywki. Największym plusem pozostaje nieograniczony

Zarząd PWPW żąda miliona złotych od "Newsweeka". HFPC: To tłumienie krytyki prasowej

osobistych przeciw wydawcy "Newsweeka" Ringier Axel Springer. Prezesi spółki żądają publikacji przeprosin w tygodniku i na jego stronie internetowej a także w serwisie Fakt.pl. Domagają się astronomicznego zadośćuczynienia - miliona złotych na konto Reduty PWPW, nowej fundacji założonej przez

KNF żąda od GPW zawieszenia obrotu akcjami Hyperionu, Hawe i Topmedical do 5VI

Warszawa, 05.05.2016 (ISBnews) - Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek: Hyperion, Hawe, Topmedical począwszy od 5 maja do 5 czerwca br. włącznie z powodu nieprzekazania

George Lucas żąda 5 mln dol. odszkodowania od spółki Jedi Mind

należącej do reżysera, wysłali list do Jedi Mind z żądaniem zaprzestania łamania prawa. Poszło o trzy produkty - "Master Mind", "Think Tac Toe" i "Jedi Mouse". Jedi Mind sprzedaje je za mniej więcej 300 dol. wraz ze specjalnym hełmem firmy Emotiv odczytującym sygnały fal

Netia: Związkowcy z TK Telekom rozpoczęli spór zbiorowy, żądają m.in. podwyżki

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Telekomunikacji Kolejowej. "Spór zbiorowy jest konsekwencją nieuwzględnienia przez zarząd TK Telekom podnoszonych przez przedstawicieli związków zawodowych żądań, które obejmują: 1. zwiększenie od dnia 1 kwietnia 2016 r. wynagrodzenia zasadniczego

Sprzedałem działkę budowlaną. Gmina żąda ode mnie pieniędzy

- Chciałem się wybudować, ale plany się zmieniły. Rok temu sprzedałem więc działkę. A teraz przyszło pismo, że mam zapłacić gminie za wzrost wartości mojego gruntu. Bo w czasie, kiedy byłem właścicielem, gmina wybudowała drogę - mówi mieszkaniec Niemcza, wioski pod Bydgoszczą. Do zapłaty ma 3 tys. z

Polsat zbiera cięgi od abonentów za Euro 2016. UOKiK żąda wyjaśnień

Cyfrowego Polsatu pozwoli na bezpłatny dostęp do transmisji wszystkich meczów Euro 2016. Zbadana zostanie także wysokość opłat żądanych od miast, które chciały zaoferować mieszkańcom oglądanie transmisji w specjalnych strefach kibica. Polsat deklaruje, że na wszystkie pytania UOKiK odpowie. - Przesłane do

Konsorcjum Torpolu żąda 89,3 mln zł od zamawiających w projekcie Łódź Fabryczna

prawnego konsorcjum oraz związanych z tym trudności z ustaleniem odpowiednich udziałów w wierzytelnościach i zobowiązaniach współkonsorcjantów, w ocenie konsorcjum uzasadnione było przyjęcie także wariantowego żądania pozwu, uwzględniającego po stronie członków konsorcjum również jednolity charakter

Czy obowiązkowe jest żądanie od wykonawcy zagranicznego przedstawienia zaświadczenia z KRK?

Odpowiedź Reasumując, od "podmiotów zagranicznych" zamiast informacji z KRK w zakresie wynikającym z art. 24 ust. 1 pkt 9 oraz art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, jako zamawiający możesz żądać odpowiednio: - dokumentu wystawionego w kraju, w którym podmiot zagraniczny ma siedzibę lub

JSW nie wykupiła obligacji pomimo żądania ING BSK, rozmawia z wierzycielami

Warszawa, 23.09.2015 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) nie wykupiła przedterminowo obligacji o wartości 26,26 mln zł i 12,95 mln USD, będących przedmiotem żądania ING Banku Śląskiego w związku z trwającymi intensywnie rozmowami z obligatariuszami, podała spółka. "Zarząd