źródeł zanieczyszczeń

Ekologiczny dom - czyli jaki? Tego nie może w nim zabraknąć!

Ekologiczny dom - czyli jaki? Tego nie może w nim zabraknąć!

również ekonomii. Cały czas rozwijają się możliwości stosowania odnawialnych źródeł energii, np. fotowoltaiki. Ekologiczne budownictwo – definicja, założenia, trendy rynkowe Budownictwo ekologiczne związane jest zarówno z projektowaniem, jak i wznoszeniem budynków, z wykorzystaniem rozwiązań

BNP Paribas BP wprowadzi kredyt na działania w ramach Czystego Powietrza

się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad 4 mln domów jednorodzinnych. Celem programu jest m.in. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, poprzez likwidację nieefektywnych i przestarzałych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. BNP

NFOŚiGW: Złożono 262 wnioski w pilotażu programu 'Czyste Powietrze' z gminami

ramach zaplanowano kwotę ponad 103 mld zł. Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad 4 mln domów jednorodzinnych. Celem programu jest m.in. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, poprzez likwidację nieefektywnych i przestarzałych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej

KGHM otworzył nową instalację oczyszczania spalin w EC przy ZG Lubin

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź wraz ze spółką zależną Energetyka otworzyły nową instalację oczyszczania spalin w Elektrociepłowni przy Zakładach Górniczych Lubin, podała spółka. Podstawowym celem instalacji jest obniżenie emisji zanieczyszczeń w spalinach i zagwarantowanie ich

MPiT: Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji

Warszawa, 11.02.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) przypomina, że wchodzą w życie przepisy, które pozwolą uruchomić pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Jego budżet do 2024 wyniesie

Rząd przyjął nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

wspólnie z władzami miasta oraz z lokalnymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się kwestią jakości powietrza. "Dofinansowaniem zostaną objęte tzw. przedsięwzięcia niskoemisyjne, czyli wymiana wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania na urządzenia spełniające standardy emisji zanieczyszczeń lub

PGNiG ma porozumienie z NFOŚiGW ws. wsparcia programu 'Czyste Powietrze'

ponad 4 mln domów jednorodzinnych. Celem programu jest m.in. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, poprzez likwidację nieefektywnych i przestarzałych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r

Strategia EBOR-u dla Polski na 2018-2023 skupi się m.in. na zielonej gospodarce

więzi globalne (m.in. poprzez wspieranie udziału sektora prywatnego tam, gdzie dominujące udziały ma państwo). * Promowanie "green economy transition" (m.in. poprzez wspieranie wydajności energetycznej, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, ograniczania zanieczyszczenia powietrza

NIK:Regulacje ME dot. ograniczeń ruchu w miastach nie poprawią jakości powietrza

(NIK). O ile w przypadku źródeł przemysłowych ograniczono emisję zanieczyszczeń do atmosfery, to w przypadku transportu sytuacja nie uległa poprawie. W ocenie NIK, przygotowane przez ministra energii regulacje prawne dotyczące wprowadzenia ograniczeń w transporcie samochodowym w miastach ze

Forum Energii: Polska powinna negocjować środki z UE na transform. ciepłownictwa

. "Jak porozumieć się z Brukselą w sprawie finansowania czystego ciepła w Polsce". "Polska ma najbardziej spośród państw unijnych zanieczyszczone powietrze. Bez publicznego wsparcia skutecznej termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła koszty transformacji będą wysokie i doprowadzą do

Sejm przyjął nowelizację ws. kontroli rynku kotłów na paliwo stałe

" - czytamy w materiale. Druga - w ustawie Prawo energetyczne i ustawie Prawo budowlane - wprowadza zmianę obecnych przepisów, która zapewni instalowanie w nowych budynkach wyłącznie takich źródeł ogrzewania, których używanie nie prowadzi do emisji zanieczyszczeń powietrza. Takimi niskoemisyjnymi

Rząd przyjął nowelizację Prawa ochrony środowiska w związku z dyrektywą MCP

monitorowaniem emisji oraz wprowadza wymagania dotyczące eksploatacji urządzeń redukujących emisję. Dyrektywa jest częścią unijnej inicjatywy 'Czyste powietrze'" - czytamy w komunikacie. W Polsce istnieją regulacje związane z emisją zanieczyszczeń ze średnich źródeł spalania paliw, dlatego wdrożenie

Carbon Tracker: Wytwarzanie energii w nowych OZE tańsze niż w el. węglowych

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Wytwarzanie energii elektrycznej z nowych źródeł odnawialnych jest tańsze niż z nowych elektrowni węglowych na wszystkich głównych rynkach, w tym w Polsce, wynika z raportu Carbon Tracker pt. "Jak zmarnować ponad pół biliona dolarów: wpływ taniejących oze na

MK: Nabór wniosków do programu Czyste Powietrze na nowych zasadach od 15 V

emisji zanieczyszczeń powietrza, poprzez likwidację nieefektywnych i przestarzałych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. (ISBnews)  

MŚ i NFOŚiGW: Nabór w Programie Czyste Powietrze będzie wznowiony w poniedziałek

ponad 103 mld zł. Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad 4 mln domów jednorodzinnych. Celem programu jest m.in. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, poprzez likwidację nieefektywnych i przestarzałych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków

MPiT: Zewnętrzne koszty zdrowotne niskiej emisji to nawet 30 mld euro rocznie

Warszawa, 27.08.2018 (ISBnews) - Zanieczyszczone powietrze pochodzące z tzw. niskiej emisji w samym 2016 r. skróciło życie 19 tys. Polaków o łącznie 440 tys. lat. Tym samym według dostępnych wycen wartości przedwczesnych zgonów i utraconych lat życia koszty zdrowotne niskiej emisji w Polsce

Bank Światowy: Zwiększenie udziału OZE przyniosłaby korzyści polskiej gospodarce

Warszawa, 13.12.2018 (ISBnews) - Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii przyniosłoby korzyści polskiej gospodarce, przyczyniłoby się do poprawy stanu zdrowia Polaków i zmniejszyłoby poważne problemy środowiskowe, w tym problem zanieczyszczonego powietrza w miastach, wynika z

PSG z Grupy PGNiG uruchomiła dostawy gazu do 7 gmin w woj. świętokrzyskim

Przyspieszonych Inwestycji w Sieć Gazową Polski (PPI) spółka umożliwiła już dostęp do gazu ziemnego mieszkańcom ponad 140 gmin na terenie całej Polski, co znacząco podniosło wskaźnik gazyfikacji kraju. Gazyfikacja to także istotny element realizacji rządowego programu walki z zanieczyszczeniami powietrza, bowiem

Rząd przyjął nowelizację ustawy o wsparciu dla budownictwa z tzw. wielkiej płyty

. Dofinansowanie z Funduszu obejmie wzmocnienia ścian w budynkach z wielkiej płyty, montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii oraz remonty budynków komunalnych. "Nowe przepisy w istotny sposób przyczynią się do zmniejszenia ubóstwa energetycznego. Dofinansowanie będzie można też otrzymać na

Dotacje na wymianę kopciucha Ile można dostać i skąd

Dotacje na wymianę kopciucha Ile można dostać i skąd

przemyśle, dzisiaj źródłem zanieczyszczeń jest przede wszystkim niska emisja, czyli toksyczny dym z domowych pieców lub niewielkich kotłowni. Zawarte w nim szkodliwe substancje nie tylko pogarszają jakość życia, ale wywołują choroby. Według lekarzy zanieczyszczenia powodują zawały serca, udary mózgu

Prezes BOŚ Banku oczekuje wzrostu zainteresowania finansowaniem walki ze smogiem

, wymiany kotłów oraz instalacje odnawialnych źródeł energii, udzielając ekopożyczek, kredytów komercyjnych oraz preferencyjnych. Z uwagi na wciąż wysokie poziomy zanieczyszczenia atmosfery w polskich miastach w najbliższym czasie będziemy jeszcze aktywniej działać na rzecz zmniejszania smogu i promować

NIK: Do 100 lat potrwa osiągnięcie wymaganego poziomu stężeń pyłów zawieszonych

;charakterze lokalnym i ponadregionalnym. Należą do nich przede wszystkim wielkość i źródła emisji poszczególnych zanieczyszczeń powietrza oraz warunki meteorologiczne występujące w danym okresie. Istotną rolę odgrywa również ukształtowanie terenu. Na jakość powietrza może także oddziaływać emisja napływowa

PKN Orlen złożył raport środowiskowy dla morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku

nie tylko w kontekście strategii PKN Orlen, zakładającej rozwój nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania, ale także w procesie transformacji polskiej energetyki. Blisko 1,2 GW mocy zainstalowanej na Bałtyku, wraz z planowanymi przez nas inwestycjami w aktywa gazowe, trwale zmieni miks energetyczny w

Polenergia pozyskała 480 mln zł finansowania na budowę farmy wiatrowej Dębsk

tysięcy gospodarstw domowych. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie uniknięcie emisji zanieczyszczeń na poziomie wynoszącym do 318 tysięcy ton CO2, 318 ton SO2, 318 ton NOx, 106 ton CO oraz 18 ton materii zawieszonej, wskazano również. "Farmy Wiatrowe Dębsk, Szymankowo i Kostomłoty wygrały

Gdy pytamy o "smog", ludzie otwierają oczy ze zdziwienia

: - Tam to na pewno śmieci wrzucają do pieca. Bo mieszka siedem osób, a śmieci wywożą za dwie - mówi. Jesteśmy we wsi Budzów między Krakowem, a Suchą Beskidzką. W jednym z najbardziej zanieczyszczonych rejonów Polski. W miejscu, w którym wciąż, gdy pytamy o słowo "smog", ludzie szeroko otwierają

Zaktualizowana PEP 2040: 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu, 21-23% OZE w 2030

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Zaktualizowany i rozszerzony projekt dokumentu "Polityka energetyczna Polski do 2040 r. - strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego" (PEP 2040) przewiduje m.in. 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej i 21-23% udziału źródeł

Carbon Tracker: 42% światowych mocy węglowych przynosi straty

emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczenia powietrza powodują wzrost kosztów, podczas gdy ceny lądowej energii wiatrowej i słonecznej wciąż spadają. Ewentualne nowe regulacje sprawiłyby, że energia węglowa byłaby jeszcze bardziej nieopłacalna. Do 2030 r. budowa nowych źródeł odnawialnych będzie tańsza

NFOŚiGW i ZBP podejmą prace nad włączeniem banków do programu Czyste Powietrze

. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, poprzez likwidację nieefektywnych i przestarzałych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. (ISBnews)  

Woźny: Rozszerzenie dystryb. 'Czystego Powietrza' o gminy i banki do końca roku

jego ramach przewidziana jest kwota ponad 103 mld zł. Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad 4 mln domów jednorodzinnych. Celem programu jest m.in. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, poprzez likwidację nieefektywnych i przestarzałych źródeł ciepła i poprawę efektywności

PGNiG Termika ma porozumienie ws. rozwoju jednostek wytwórczych w Przemyślu

ma na celu jej dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza (dyrektywa MCP). W porozumieniu zawarto również zapis o szczególnym zwróceniu uwagi przy podejmowanych decyzjach inwestycyjnych na aspekt końcowej, konkurencyjnej ceny ciepła dla jego odbiorców

PGNiG rusza z programem dopłat do kotła gazowego dla gospodarstw domowych

spółka. "To jest program pilotażowy. Jest skierowany do 11 tys. rodzin i - co ważne - połączyliśmy go z Kartą Dużej Rodziny. Ten program jest dobrym instrumentem do likwidacji źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń. W naszej strategii mamy zapisaną walkę ze źródłami niskiej emisji . Jest to program

IEEFA: Strategia oparta na węglu postawi PGE przed poważnym finansowym ryzykiem

Warszawa, 13.06.2018 (ISBnews) - Nowe przepisy dotyczące zanieczyszczeń powietrza w powiązaniu z rosnącymi cenami emisji dwutlenku węgla stawiają Polską Grupę Energetyczną (PGE) w obliczu poważnego finansowego ryzyka, jeżeli spółka ta będzie dalej realizować strategię rozwoju opartą głównie na

PGNiG: Podejmujemy wiele inicjatyw na rzecz poprawy jakości powietrza

Woźniak. "Gaz to paliwo, którego spalanie generuje minimalne ilości zanieczyszczeń. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podejmuje wiele inicjatyw, które sprzyjają większemu wykorzystaniu gazu, a w konsekwencji poprawie jakości powietrza w kraju. Rozbudowujemy sieć dystrybucji, inwestujemy w

EIM: 64% Polaków chce odejścia od energetyki opartej na węglu

nastroje panują na wsi (63%)" - czytamy w komunikacie. Wśród najczęściej wymienianych powodów odejścia od węgla są: wysoki poziom emisji CO2 (64%) oraz negatywny wpływ węgla na jakość powietrza w miastach (61%). Polacy zdają sobie także sprawę, że zanieczyszczenia związane z energią węglową

Polenergia pozyskała 107 mln zł finansowania na Farmę Wiatrową Szymankowo

Polenergii wyniesie blisko 120 GWh, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną 60 tysięcy gospodarstw domowych. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie uniknięcie emisji zanieczyszczeń na poziomie wynoszącym nawet 104 tys. ton CO2, 98 ton SO2, 99 ton NOx, 35 ton CO oraz 6 ton PM. Po

Rząd zapoznał się z rekomendacjami dot. ograniczenia zanieczyszczania powietrza

energetycznego oraz budowlanego w celu zachęcenia do instalacji pieców elektrycznych lub pomp ciepła na terenach, gdzie nie ma możliwości podłączenia do scentralizowanych systemów ciepłowniczych lub sieci gazowych; - rozwój sieci stacji pomiarowych, co powinno umożliwić lokalizację źródeł zanieczyszczeń oraz

PGE wprowadziła do sprzedaży taryfę antysmogową

rok zarezerwowany został już wolumen blisko 700 GWh energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych" - czytamy w komunikacie. "Naturalnie, że energia" jest dostępna dla klientów zużywających rocznie minimum 1 GWh energii elektrycznej, dla których istotna jest gwarancja, że energia

PIE: Strategia dla polskiej biotechnologii powinna zakładać tzw. leapfrogging

biotechnologii stosowanych do oczyszczania ścieków, gazów, unieszkodliwiania odpadów, uzdatniania wody i remediacji gruntów z zanieczyszczeń. Ostatni cel to umocnienie pozycji regionalnego lidera w obszarze biotechnologii rolniczej i produkcji żywności, co nie tylko przyniesie korzyści gospodarcze, ale

Pierwszy kompleksowy raport o jakości powietrza w Polsce. Jest naprawdę źle

substancji, np. z elektrociepłowni czy kotłów. W raporcie czytamy też, że obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza Polska może osiągnąć przez wykorzystanie istniejących sieci ciepłowniczych, budowę lokalnych kotłowni, zastąpienie węgla gazem, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zastąpienie

Tauron podpisał z wojewodą małopolskim list intencyjny ws. elektromobilności

;czytamy komunikacie. Z analiz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie wynika, że głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Małopolsce jest spalanie paliw stałych, śmieci i innych odpadów w gospodarstwach domowych. W dużych miastach, gdzie likwidowane są nieekologiczne systemy

Kowalczyk: Następne spotkanie z KE nt. 'Czystego powietrza' w przyszłym tygodniu

. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, poprzez likwidację nieefektywnych i przestarzałych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. (ISBnews)

Lepsze życie w ekomieście. Gdzie w Polsce oddycha się świeżym powietrzem?

Czerwona plama na mapie Europy – tak wygląda Polska jesienią i zimą na tle innych europejskich miast. Winne jest głównie powietrze – najbardziej zanieczyszczone w Unii Europejskiej. Światowa Organizacja Zdrowia i Komisja Europejska od lat apelują: walczcie ze smogiem, który truje

Polskie elektrownie węglowe w czołówce największych trucicieli Unii

Elektrownie węglowe z Polski są w czołówce największych trucicieli Unii Europejskiej - wynika z raportu "Europe's Dark Cloud". To pierwsza w historii analiza tego, jak zanieczyszczenia z poszczególnych elektrowni węglowych w Unii przemieszczają się między granicami państw i wpływają na

Parlament Europejski przyjął cztery akty prawne dot. rynku energii elektrycznej

między państwami UE do co najmniej 70% potencjału handlowego w celu ułatwienia transgranicznej sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych. Ma to pomóc w realizacji unijnego celu jakim jest 32-proc. udział energii odnawialnej w koszyku energetycznym do 2030 r. Kolejna regulacja wprowadza ograniczenia w

Fortum wprowadza taryfę antysmogową G12as

obowiązuje przez 3 lata, ale w każdej chwili można zerwać ją bez żadnych konsekwencji" - czytamy w komunikacie. Fortum chce także zachęcać do wyboru przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła. "W miastach takich, jak Wrocław, gdzie możliwa jest rozbudowa infrastruktury ciepłowniczej, inwestujemy

Govena Lighting ma umowę na wyłączną dystrybucję samochodów elektrycznych Roewe

. "Umowa z chińskim partnerem doskonale wpisuje się w obecne trendy na rynku polskim motoryzacyjnym. Z zadowoleniem obserwujemy, jak coraz większy wpływ na jego kształt wywiera ekologia. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń powietrza spalinami samochodowymi

ING BSK niemal całkowicie ograniczy finansowanie elektrowni węglowych do 2025 r.

środowisko naturalne. Chcemy pomagać klientom w transformacji energetycznej i w przechodzeniu na działalność niskoemisyjną. Dlatego będziemy wspierali projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii, rozwoju nowoczesnej infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii, ESCO, wspierające elektromobilność oraz

PGNiG: PSG może zgazyfikować ok. 125 gmin do końca 2022 r.

"Powietrze bez śmieci", w ramach której koordynowane będą wszystkie działania grupy kapitałowej PGNiG dotyczące poprawy jakości powietrza. "Nadrzędnym celem kampanii jest edukacja na temat przyczyn zanieczyszczenia powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem tych, na które mamy największy

Koniec walki ze smogiem. Fundusz ochrony środowiska wyrzucił wszystkich specjalistów od emisji i zanieczyszczenia powietrza

- Jeszcze na dobre nie zaczęliśmy w Polsce walczyć z zanieczyszczeniem powietrza, a już uśmierca się strategiczne projekty, które miały pomóc w likwidacji smogu. To jest zarzynanie polityki środowiskowej już na wstępie - mówi "Wyborczej" osoba pracująca w NFOŚ. W tym tygodniu Fundusz

Przegląd prasy

przekonany, że proces luzowania w USA musi być kontynuowany Puls Biznesu --Grupa AXA - według źródeł Reutersa - rozważa sprzedaż ubezpieczeniowego biznesu w Europie Środkowej. Chodzi o spółki w Polsce, Czechach i na Słowacji --Ruch miał na koniec sierpnia ok. 40 mln zł straty na sprzedaży i blisko 47

PGE Nowa Energia będzie dysponować 25 punktami ładowania do końca września br.

infrastrukturze miasta średniej wielkości" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z przyjętym modelem biznesowym, PGE wchodzi także na lokalne rynki regionów uzdrowiskowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami spełniać muszą określone normy środowiskowe, w tym normy dotyczące poziomu zanieczyszczenia

MŚ: Rząd przyjął 'Politykę ekologiczną państwa 2030'

zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód, - likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich oddziaływania, - ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb, - przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie

BOŚ, NFOŚiGW, WFOŚiGW mają porozumienie ws. realizacji programu Czyste Powietrze

wspierać program 'Czyste powietrze'. Wspólnie z partnerami programu, zakładamy, że w trakcie jego trwania pomożemy poprawić efektywność energetyczną do 4 mln domów jednorodzinnych, wymienimy 3 mln kotłów starej generacji oraz zamontujemy ponad milion niskoemisyjnych, innowacyjnych źródeł ciepła"

ING: 45% Polaków rozważyłoby zakup hybrydy, 32% auta elektrycznego

nie powinien się spieszyć z dopłatami do zakupu samochodów elektrycznych. Ich upowszechnienie nie zmniejszy w istotny sposób zanieczyszczenia środowiska, jak ma to miejsce np. w Norwegii. Większość energii w naszym kraju jest wciąż produkowana z tzw. 'brudnych źródeł'. Zamiast w samochodach, paliwa

Pogodzić węgiel z powietrzem. Smog zabija w Polsce 44 tys. osób rocznie

ROZMOWA Z KAMILEM WYSZKOWSKIM dyrektorem generalnym Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce DOMINIKA WANTUCH: "Europa bagatelizuje wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie. Musi zmienić ustawodawstwo" - apelowali w 2013 r. eksperci ONZ. Od tego czasu Polska

PGE Energia Ciepła ma umowę z Krakowem o współpracy na rzecz zrównoważ. rozwoju

tabor komunikacji miejskiej na w pełni ekologiczny, sukcesywnie podnosimy standard transportu publicznego, dbamy o miejską zieleń, sadzimy rośliny pochłaniające zanieczyszczenia. Podpisana dzisiaj umowa pozwoli na jeszcze bardziej zintensyfikowane działania, mające na celu ochronę środowiska poprzez

PGE ma list intencyjny z wojewodą małopolskim ws. rozwoju elektromobilności

, będziemy prowadzić rozmowy z przedstawicielami samorządów w kwestii propagowania alternatywnych źródeł energii oraz powołamy zespół odpowiedzialny za realizację zamierzeń programu. Liczę, że ten projekt przyczyni się do zwiększenia świadomości ekologicznej Małopolan, a przede wszystkim przekona społeczność

Kopciuch czy kaloryfer? Miasta rozwijają sieć ciepłowniczą, jest też szansa dla wsi

, przechodzą wiele procesów oczyszczania, bo usuwany jest pył, ograniczana jest znacznie ilość tlenków siarki i azotu - wylicza rzeczniczka PGE Energia Ciepła. A Mariusz Michałek, dyrektor krakowskiego oddziału spółki zarządzającego tamtejszą elektrociepłownią, podkreśla: - Emisja zanieczyszczeń z

Fundusz chce czyścić powietrze, ale pieniądze daje na geotermię

dwóch strategicznych projektów, które miały pomóc gminom walczyć z zanieczyszczeniem: programu "Kawka" (dofinansowania wymiany przestarzałych pieców węglowych) oraz programu "Ryś" (termomodernizacji budynków jednorodzinnych). Jak Fundusz poprawi jakość polskiego powietrza? Do wydania

NFOŚiGW przeznacza ok. 10 mld zł na poprawę jakości powietrza

- z jednoczesnym uwzględnieniem uwarunkowań i potrzeb regionów - sprawia, że opracowanie hierarchii zadań oraz wsparcie lokalnych i regionalnych przedsięwzięć w tym zakresie, w szczególności działań naprawczych związanych z ograniczaniem i eliminowaniem emisji z niskich źródeł, powinny w pełni

Żeby domy przestały nas truć. Pieniądze na modernizację

wykorzystywane są przestarzałe kotły i piece, czyli tzw. kopciuchy, do których wrzucane jest co popadnie, nawet śmieci. Zanieczyszczenia wydobywające się z kominów takich domów są dla nas śmiertelnym zagrożeniem. Ta tzw. niska emisja wynosi w powietrze pyły, które wnikają do organizmu. Na przykład substancją

BOŚ współfinansował 5 tys. inwestycji dot. ochrony środowiska oddanych w 2014 r.

współfinansowanych przez Bank Ochrony Środowiska - czytamy w 17 edycji Raportu Ekologicznego BOŚ Banku. Dzięki tym inwestycjom powstały znaczące efekty ekologiczne, które polegały na ograniczeniu zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, ziemi i wody" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi. Publikacja

Komisja Europejska przyjęła strategię neutralności klimatycznej UE do 2050 r.

na rynkach światowych, zapewniając Europie wysokiej jakości miejsca pracy i zrównoważony wzrost. Jednocześnie możliwe powinny być postępy w zakresie innych wyzwań środowiskowych takich jak zanieczyszczenie powietrza i utrata różnorodności biologicznej, podano także. Komisja podkreśliła, że

MPiT: Są rozporządzenia wykonawcze do ustawy o monitorowaniu jakości paliw

, jakość paliw czy wyeliminowanie zanieczyszczeń komunikacyjnych, tj. pochodzących z silników spalinowych. Skumulowanie tych działań doprowadzi do istotnej poprawy jakości powietrza" - dodał wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Przyjęcie ustawy i wydanie rozporządzeń stanowi realizację jednego

Deloitte: Co drugi samochód w 2040 r. będzie miał napęd elektryczny

obserwujemy rozwój elektromobilności w Polsce, zwłaszcza w obszarze transportu publicznego. Jest on postrzegany jako szansa na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki oraz ograniczenie zanieczyszczenia środowiska. W związku z tym rząd kładzie silny nacisk na stworzenie odpowiednich ram regulacyjnych i

Przybędzie tysiąc miejsc pracy. Nowoczesna strefa otwarta [WIDEO]

podkreśla wójt Pierzyna, to pierwsze tego typu miejsce w Polsce, w którym bardzo duży nacisk będzie położony na ochronę środowiska. Znaczna część energii, wykorzystywanej przez przedsiębiorstwa działające w strefie, będzie bowiem pochodzić ze źródeł odnawialnych, przede wszystkim z baterii fotowoltaicznych

KE pozwała Polskę do Trybunału w związku ze złą jakością powietrza

najmniej pięć ostatnich lat, w tym w roku 2014, dobowe dopuszczalne wartości pyłu zawieszonego w powietrzu (PM10) były stale przekraczane w 35 spośród 46 stref jakości powietrza w Polsce. Ponadto w dziewięciu strefach stale przekraczane były również roczne dopuszczalne wartości. Zanieczyszczenie pyłem PM10

Chiny wbrew Trumpowi chcą grać pierwsze skrzypce w walce z ociepleniem klimatu

Asia. - W odróżnieniu od Chin prezydent elekt Donald Trump neguje ryzyko związane z klimatem i nawołuje do zwiększenia zużycia źródeł energii zwiększających zanieczyszczenie, jak węgiel i ropa. Takie stanowisko stanowi zagrożenie pozycji Ameryki w świecie i osłabia możliwości amerykańskich firm i

Rząd chce budować drewniane domy w ramach "Mieszkania Plus". Nowelizacja ustawy o lasach zakłada... wycinkę drzew

termomodernizację domów jednorodzinnych z jednoczesną wymianą źródeł ciepła na te bardziej ekologiczne”. Dodam, że „gorącym zwolennikiem wprowadzenia ulgi termomodernizacyjnej od nowego roku podatkowego” jest też pełnomocnik rządu do walki ze smogiem Piotr Woźny. Trudno jednak potraktować te

Energia z odpadów. Polska otwiera kolejne spalarnie śmieci. To dobry pomysł?

kierowanych jest do procesu recyklingu. Część tych odpadów po procesie sortowania nie może być skierowana do procesu produkcji z różnych przyczyn, np. zawierają substancje zmniejszające palność, metale ciężkie lub inne zanieczyszczenia - mówi Marta Gurin z Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Energii z

NFOŚiGW zabrał Małopolsce pieniądze na walkę ze smogiem i dał Rydzykowi

. Przedstawiciele NFOŚiGW w poniedziałek nie chcieli komentować sprawy. Walka ze smogiem w Małopolsce Dla Małopolski wycofanie dotacji przez NFOŚ to cios. Pieniądze miały być przeznaczone na walkę ze smogiem w gminach, w których poziom zanieczyszczenia powietrza drastycznie przekracza dopuszczalne normy. Na razie

GUS: Nakłady na obiekty ochrony środowiska wzrosły o 31% do 14,2 mld zł w 2014r.

;. W strukturze finansowania nakładów na środki trwałe na ochronę środowiska w 2014 r. środki własne stanowiły 51%, środki z zagranicy 19%, fundusze ekologiczne, pożyczki i kredyty 25%, z budżetu pochodziło ok. 2%, z innych źródeł 3%. Jak wskazuje GUS, od kilku lat struktura grup inwestorów w ochronę

Kolejny zamiennik viagry bez recepty w Polsce. To rekord świata. Uwaga na podróbki z amfetaminą

internecie czy na targowiskach niebezpieczne podróbki. A to jest jeszcze gorsze dla zdrowia niż łykanie preparatów bez konsultacji z lekarzem. Powodów jest mnóstwo, bo podróbka produkowana w garażu czy sprowadzana z Azji ze względu na zły dobór dawki, zanieczyszczenie leku czy zawartość substancji trujących

Muszyna chce pozwać ekologów, domaga się odszkodowania

uzdrowiskowe, dowiemy się w lutym. - Ten raport jest dla nas krzywdzący. Gminy nie mają prawie żadnych narzędzi, by walczyć z zanieczyszczeniami. Jesteśmy sami z problemem, państwo nie pomaga - komentuje Grzegorz Niezgoda, burmistrz Szczawnicy. Rozczarowania nie kryje też burmistrz Piwnicznej Zbigniew Janeczek

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ostrzegają: zabraknie nam prądu

energetyczne do unowocześniania bloków, dzięki czemu będziemy oddychać czystszym powietrzem, które obecnie jest najbardziej zanieczyszczone w Europie, z drugiej spowodują ogromne koszty, bo firmy muszą zainwestować dodatkowe pieniądze w unowocześnianie elektrowni. Wyłączać czy modernizować? Podczas

Autostrada pod prądem, a ciężarówki jak trolejbusy

Siemens i Volvo (inny potentat na rynku ciągników siodłowych) uruchomią odcinek e-autostrady w Kalifornii, na drodze pomiędzy Long Beach a Los Angeles. Po co to wszystko? Według szacunków do połowy wieku transport towarów po drogach całego świata ma wzrosnąć trzykrotnie. Oznacza to wzrost zanieczyszczenia

Czy wodorowa ciężarówka zrewolucjonizuje transport?

- co najważniejsze - zamiast chmury spalin zostawia krople wody. Cicho sza o CO2 Wydaje się to niebywałe, ale w świecie, gdzie wszystko kręci się wokół emisji CO2, jedno z jej głównych źródeł jest poza kontrolą. Chodzi o HDV (Heavy Duty Vehicles Class 8), czyli m.in. tiry i ciężarówki. Te największe

Łupkowe eldorado? Byle nie u nas!

pokryć krajowe zapotrzebowanie na gaz ziemny przez 100 lat, bo roczne zużycie w Polsce to ok. 14 mld m. sześc). - Jesteśmy zdeterminowani, aby wydobycie gazu łupkowego w Polsce stało się faktem - stwierdził w zeszłym tygodniu premier Donald Tusk. Poszukiwanie własnych źródeł energii uznał za priorytet

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

globalny problem zanieczyszczenia planety plastikiem; MakeGrowLab – projekt skupiający się na ograniczeniu produkcji plastikowych opakowań poprzez zastąpienie ich biodegradowalnymi materiałami; SolHotAir – start-up, zajmujący się produkcją wysoce wydajnych powietrznych kolektorów słonecznych

Myślisz, że pijesz polską wodę? Mylisz się. Zobacz, jakie zagraniczne koncerny stoją za znanymi wodami mineralnymi

amerykańskich gigantów wśród producentów napojów bezalkoholowych - Coca-Coli i Pepsi. Górska Natura swoją nazwę zawdzięcza pochodzeniu, wydobywana jest bowiem ze źródeł schowanych pod warstwą chroniących je przed zanieczyszczeniami piaskowców w regionie Sudetów - najstarszych gór Europy. Kropla Beskidu z

Najlepsze inwestycje komunalne w Polsce. Pięć z Małopolski

eliminacja węgla, potrzebnego do przygotowania ciepłej wody użytkowej, poprawa efektywności energetycznej oraz ochrona cennych gatunków roślin i zwierząt, zagrożonych wyginięciem wskutek zanieczyszczenia środowiska. Koszt inwestycji to ponad 36 mln 360 tys. zł. Piątym projektem z Małopolski jest

Tankowanie bez tajemnic. Co musisz wiedzieć, nim napełnisz bak?

, która jako cięższa gromadzi się na dnie wraz z innymi zanieczyszczeniami. Skąd różnice w cenie paliw? To głównie kwestia lokalizacji. Im więcej stacji w okolicy - tym niższa cena. Dlatego w skali kraju najtańsze paliwo bywa na Śląsku. A w skali miast - w sąsiedztwie dużych centrów handlowych z własnymi

10 sposobów na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie

dodatkowego źródła ciepła w systemie grzewczym nie jest opłacalny. 5. Kocioł gazowy razem z kominkiem z płaszczem wodnym i kolektorami Dawid Rozpara Aby ocenić opłacalność montażu w jednym układzie grzewczym trzech źródeł ciepła, przyjęliśmy, że mamy dom o powierzchni 150 m kw., dobrze ocieplony. Mieszka w

Energia z dotacji

energii elektrycznej i ciepła wytworzyć w zwykłej elektrowni opalanej węglem, do atmosfery poszybowałoby prawie 6,5 tys. ton CO2 i setki ton innychzanieczyszczeń. Biogazownia jest zaprojektowana na 20 lat pracy. Łatwo więc policzyć, że zaoszczędzi środowisku tylu zanieczyszczeń, że można by z nich usypać

Energia ze słońca i ziemi

regularnym przeglądzie jednostki zewnętrznej, która rocznie przetłacza setki tysięcy metrów sześciennych powietrza wraz z zawartymi w nim zanieczyszczeniami. -Logatherm WPL 8 AR E BUDERUS, moc 8 kW Cena: 31 700 zł - aroTHERM VWL 85, VAILLANT, moc 8,1 kW Cena: 23 630 zł 0,20 zł tyle kosztuje 1 kWh ciepła