źródeł wytwórczych

Tauron nabył pierwsze aktywo fotowoltaiczne - projektowaną farmę k/Choszczna

roku, podano także. "Zwiększenie do ponad 65% udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym Taurona - to najważniejsze założenie aktualizacji kierunków strategicznych grupy. Nowe kierunki strategiczne opierają się na rozwoju czystej energii, która będzie podstawą budowy wartości

Energa Operator przyłączyła blisko 7 tys. mikroinstalacji w I kw. 2020 r.

mocy 245 MW, podała spółka. "Większość przydomowych źródeł wytwórczych stanowią instalacje fotowoltaiczne. Pozostałe to wiatraki, elektrownie wodne, a nawet elektrownie na biogaz" - czytamy w komunikacie. Energa podkreśliła, że w związku z epidemią koronawirusa przyłączenia

PGE prowadzi testy na utratę wartości aktywów konwencjonalnych i OZE

Warszawa, 22.12.2017 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) rozpoczęła testy na utratę wartości aktywów wytwórczych konwencjonalnych i z odnawialnych źródeł energii (OZE), podała spółka. "Testom podlega majątek wytwórczy konwencjonalny i OZE. Zaistniałe w mijającym roku przesłanki

URE sprawdzi dostosowanie do norm środowiskowych w ciepłownictwie

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wezwał przedsiębiorców z sektora ciepłownictwa do przedstawienia informacji i wyjaśnień dotyczących stopnia dostosowania poszczególnych źródeł wytwórczych do obowiązujących wymogów środowiskowych, obok standardowego

Energa prowadzi przegląd realizowanej strategii rozwoju

odbiorców i wyzwania związane z obsługą odnawialnych źródeł energii. "W zakresie wytwórczym nasze działania, stosownie do deklaracji naszego głównego udziałowca, będziemy kierunkować na aktywa zero- i niskoemisyjne" - dodał Wadecki. Wiceprezes Marek Kasicki wskazał, że Energa rozmawia ze

Farma wiatrowa Energi wygrała na aukcji OZE, zakontraktowała 1,245 mln MWh

kolejna inwestycja Energi mająca na celu zwiększenie mocy wytwórczych w oparciu o odnawialne źródła energii. Obecnie już ponad 1/3 energii wytwarzanej w Grupie Energa pochodzi z OZE. W ramach aukcji Energa zakontraktowała 1 245 000 MWh na okres piętnastu lat, podano. "Farma Wiatrowa Przykona o

NIK: Istnieje ryzyko braku pokrycia zapotrzebowania gospodarki na energię

rodzą ryzyko braku pokrycia pełnych potrzeb gospodarki na energię elektryczną, oceniła Najwyższa Izba Kontroli (NIK) w raporcie o inwestycjach w moce wytwórcze energii elektrycznej w latach 2012-2018.  "Dotychczasowa skala inwestycji w budowę i modernizację źródeł wytwarzania energii

MK skierowało do uzgodnień projekt nowelizacji ustawy o rynku mocy

SARS-CoV-2 oraz w celu wsparcia realizacji nowych źródeł wytwórczych, w tym w szczególności źródeł niskoemisyjnych, w projekcie ustawy ujęto: - przesunięcie rozpoczęcia poboru opłaty mocowej z dnia 1 października 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r. - zmianę sposobu rozliczania opłaty mocowej na

MK: Aukcje OZE w 2021 r. przyczynią się do powstania 2 200 MW nowych mocy

Warszawa, 21.08.2020 (ISBnews) - Zaplanowane do przeprowadzenia w 2021 r. aukcje OZE przyczynią się do powstania blisko 2 200 MW nowych mocy wytwórczych, szacuje Ministerstwo Klimatu (MK), które przygotowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii

Tauron ma umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo o wartości 750 mln zł

długofalową strategię grupy, której celem jest zwiększenie do ponad 65% udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym Taurona, podkreślono. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii

Tauron przyjął warunki nabycia 5 farm wiatrowych od in.ventus za 137 mln euro

% udział źródeł nisko- i zeroemisyjnych w naszym miksie wytwórczym w perspektywie 2030 roku. Pierwszą inwestycją w tym kierunku jest przejęcie farm wiatrowych o mocy 180 MW. Dzięki tej transakcji podwoimy moce wytwórcze zainstalowane w elektrowniach wiatrowych" - powiedział prezes Filip

PGE: Ponad 90% węgla na potrzeby grupy w 2020 roku będzie pochodziło z Polski

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Ponad 90% zakontraktowanego na 2020 rok węgla kamiennego na potrzeby jednostek wytwórczych Grupy PGE będzie pochodziło z Polski, podała spółka. W 2020 r. Grupa PGE znacząco ograniczyła zakupy węgla z importu. Węgiel importowany przez PGE Paliwa trafia głównie do

Tauron zakończył modernizację Elektrowni Wodnej Lubachów

jest dzięki modernizacji urządzeń wytwórczych oraz zainstalowaniu w obiekcie modułu AILU (Artificial Inteligence Local Unit). Jest to system mikrokomputerowy umożliwiający zdalne sterowanie i autonomiczne bilansowanie grupy źródeł wytwórczych i odbiorników energii elektrycznej. Polega to na

Energa uruchomiła farmę wiatrową w Przykonie o mocy 31 MW

Warszawa, 07.07.2020 (ISBnews) - Energa uruchomiła farmę wiatrową na zrekultywowanych terenach pokopalnianych w Przykonie w województwie wielkopolskim o mocy 31 MW, z zakontraktowanym już odbiorem energii do 2034 roku, podała spółka. Udział odnawialnych źródeł w mocach wytwórczych Energi wzrósł

Energa planuje capex na 1,28 mld zł w dystrybucji, 0,8 mld zł w wytwarzaniu

majątku oraz prowadzone działania rozwojowe, wzmacniające potencjał wytwórczy grupy. W 2019 r. będą prowadzone prace projektowe oraz rozpoczną się prace budowlane związane z realizacją inwestycji w Elektrownię Ostrołęka C. Spółka planuje też inwestycje w utrzymanie pozostałych źródeł wytwarzania i

Potencjalni inwestorzy prowadzą due diligence Taurona Ciepło

, Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała oraz Obszar Ciepłowni Lokalnych. Łączna moc cieplna zainstalowana zakładów wytwórczych wchodzących w skład Tauron Ciepło - pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych - wynosi ok. 1 100 MW. Całkowita wartość mocy zamówionej wynosi ponad 2 100 MW

Sejmowa komisja przyjęła projekt nowelizacji ustawy o OZE dot. aukcji w 2019 r.

tego projektu jest realizacja dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. Środkiem do realizacji tego celu będą przede wszystkim aukcje przeprowadzone na podstawie przepisów przejściowych tego projektu

Konsultacje projektu polityki energetycznej potrwają do 15 stycznia

.  Ministerstwo Energii zaprezentowało dziś projekt polityki energetycznej, który uwzględnia m.in. uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej w 2033 r., spełnienie celu 21% energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu do 2030 r., poprawę efektywności energetycznej o 23% do 2030 r

Grupa Energa rozpoczyna projekt farmy fotowoltaicznej PV Gryf

wytwarzania Energa ma pełną paletę źródeł, wykorzystujących energię wody, wiatru i promieniowania słonecznego. W Grupie Energa moc zainstalowana we flocie wytwórczej bazującej na odnawialnych źródłach energii wynosi 38%. Jest to największy udział procentowy wśród dużych polskich grup

ME zaprezentuje w poniedziałek politykę energetyczną po konsultacjach

wiceminister. Zaprezentowany pod koniec listopada projekt PEP przewiduje m.in. spadek udziału węgla w miksie energetycznym do 60% w 2030 r., osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. oraz uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy 1

PFR wesprze inwestycje Taurona w OZE; przekaże co najmniej 50 mln zł na każdą

wspierały realizację transformacji energetycznej grupy, w tym zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej, podano. Realizowany od czerwca 2019 r. zielony zwrot Taurona przewiduje zwiększenie do 65% udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych miksie wytwórczym Grupy Tauron w

Energa zrealizuje projekt wodorowy mogący wpłynąć na efektywność OZE

. Instalacja może być kluczowym elementem układów do magazynowania energii, mającym wpływ na efektywność odnawialnych źródeł energii, a także na zwiększenie elastyczności pracy elektrowni. Budżet projektu wynosi 7,4 mln zł, a wysokość dofinansowania ze środków unijnych - 5,7 mln zł. To pierwszy taki projekt

PKN Orlen ma porozumienie z Energą i Eneą w sprawie elektrowni Ostrołęka C

. segment energetyki oparty na gazie będzie rósł w tempie 1,4% r/r. Wskazuje to na niewątpliwą potrzebę wykorzystania źródeł gazowych w niektórych obszarach geograficznych. "Obecnie w Polsce średnia emisyjność jednostek wytwórczych opartych o gaz ziemny jest ponad dwukrotnie niższa w porównaniu do

Energa ma 8 ugód ws. praw majątkowych, stara się o zmianę decyzji ws. 12 umów

odnawialnych źródeł energii (OZE) i zdecydowała o wszczęciu postępowań sądowych i arbitrażowych, których przedmiotem ma być ustalenie nieistnienia stosunków prawnych. Energa szacowała wtedy, że może dochodzić ok. 600 mln zł z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia jej kontrahentów w czasie realizacji 22 ramowych

Energa Obrót ma siódmą ugodę z farmą wiatrową ws. praw majątkowych

Energa-Obrót zaprzestała realizacji 22 ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z wytwórcami energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) i zdecydowała o wszczęciu postępowań sądowych i arbitrażowych, których przedmiotem ma być ustalenie nieistnienia

PKN Orlen ma porozumienie ze Skarbem Państwa ws. przejęcia Energi

jej grupy, dotyczące m.in. utrzymania łącznej mocy zainstalowanej z odnawialnych źródeł energii, wytwarzania i zapewnienia ciągłości dostaw ciepła przy wykorzystaniu funkcjonujących w grupie jednostek wytwórczych, a także prawidłowego działania i niezawodności sieci dystrybucyjnej Energi, zgodnie z

Kubów z ME: Inwestycje w 10 GW offshore mogą pochłonąć ok. 100 mld zł

do 60% w 2030 r., osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. oraz uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy 1-1,5 GW do 2033 r. i bloków o mocy łącznie 6-9 GW do 2043 r. Nakłady inwestycyjne na nowe moce wytwórcze wynikające z

PGE miała wstępnie ok. 432 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

Odnawialna: 193 mln zł" - czytamy w komunikacie. Nakłady inwestycyjne wyniosły 957 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 marca 2020 r. wyniosło około 13 962 mln zł. "Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2020 r. w jednostkach wytwórczych PGE

Steinhoff: Rynek mocy to najlepsza odpowiedź na ryzyko niestabilności systemu

Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Rynek mocy to jedyne racjonalne rozwiązanie i najlepsza odpowiedź na ryzyko niestabilności systemu, wynikające z charakterystyki obecnych źródeł wytwórczych, uważa były wicepremier i minister gospodarki Janusz Steinhoff. "Gwarantem bezpieczeństwa

IJ: Rozwój corporate PPA w Polsce wymaga stabilnych i transparentnych regulacji

Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Aby umożliwić rozwój umów sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych (OZE) do przedsiębiorstw typu corporate PPA, konieczne jest zapewnienie stabilnych i transparentnych regulacji oraz ścieżek rozwoju technologii OZE, a także m.in. uproszczenie przepisów w zakresie

Tauron przedstawi aktualizację strategii w zw. z PEP po I kw. 2019 r.

miksu wytwórczego, a jej efekty przedstawi po I kw. 2019 r., zapowiedziano także. Według zaprezentowanego dziś projektu PEP podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski do roku 2040 roku będzie węgiel stanowiący w 2030 roku 60% miksu energetycznego. Energetyka węglowa będzie dostosowywana do

BOŚ Bank i Grupa Enea rozpoczynają współpracę w zakresie rozwoju OZE

zrównoważony. Poprzez inwestycje w nowoczesne źródła wytwórcze oraz modernizację posiadanych aktywów systematycznie redukujemy emisję CO2. Zwiększamy również produkcję z odnawialnych źródeł energii (OZE), wspierając realizację przez Polskę unijnych celów klimatycznych. Podpisany list intencyjny przyczyni się

Tauron ma 500 mln zł kredytu konsorcjalnego na cele inne niż nowe proj. węglowe

proekologicznych warunków umownych, tj. redukcji emisyjności oraz zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej grupy, podano także. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii

PGE miała 432 mln zł zysku netto, 1,8 mld zł EBITDA w I kw. 2020 r.

temperatury). "Grupa PGE konsekwentnie dywersyfikuje swoje portfolio wytwórcze w kierunku źródeł odnawialnych i paliwa gazowego, będącego paliwem przejściowym w osiąganiu zielonego kierunku. W I kwartale 2020 roku elektrownie wiatrowe PGE wyprodukowały o 19% energii elektrycznej więcej niż w

Tauron: Inwestycje w OZE będą wyłączone z wskaźników w umowach kredytowych

. Realizowany od czerwca 2019 r. Zielony Zwrot Taurona przewiduje zwiększenie do 65% udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym Grupy Tauron w perspektywie 2030 roku. Inwestycje w odnawialne źródła energii oraz zastąpienie wyeksploatowanych źródeł konwencjonalnych nowoczesnymi, ma pozwolić na

Tauron Polska Energia przyjął aktualizację kierunków strategicznych

Dystrybucji, - rozwoju źródeł nisko- i zeroemisyjnych,  - konwencjonalnych aktywach wytwórczych otrzymujących wsparcie, - sprzedaży produktów oraz usług energetycznych i okołoenergetycznych dostosowanych do potrzeb klientów" - czytamy w komunikacie. "Wprowadzenie nowych opcji do strategii

Polenergia wg nowej strategii chce mieć projekty o mocy 821 MW do 2024 r.

uzyskały wsparcie w ostatnich aukcjach.  Zgodnie z nową strategią, aby skutecznie zbilansować portfel wytwórczy, Polenergia będzie rozwijała zaawansowane technologie gazowe realizując inwestycje w bloki kogeneracyjne zasilające odbiorców przemysłowych. Będą one stanowiły również przyczółek

PKN Orlen jest zainteresowany projektem w Ostrołęce tylko w technologii gazowej

źródeł nisko i zeroemisyjnych. Deklaruje wstępną gotowość do zaangażowania się w realizację budowy elektrowni Ostrołęka pod warunkiem wykorzystania technologii opartej na paliwie gazowym" - czytamy w komunikacie. PKN Orlen zadeklarował także swoją gotowość do rozmów z udziałowcami spółki

Energa ma ugodę z szóstą farmą wiatrową ws. praw majątkowych

majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z wytwórcami energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) i zdecydowała o wszczęciu postępowań sądowych i arbitrażowych, których przedmiotem ma być ustalenie nieistnienia stosunków prawnych. Energa szacowała wtedy, że może dochodzić ok. 600 mln zł

Moody's: Ceny hurtowe energii w Polsce w przedziale 240-280 zł za MWh do 2022 r.

Polsce będą się wahać w granicach 240-280 zł (55-65 euro) za MWh do 2022 roku, w porównaniu do 180-230 zł za MWh w roku 2018. Wzrost jest odzwierciedleniem zwyżki cen uprawnień do emisji oraz spodziewanego wzrostu mocy wytwórczych w ciepłownictwie netto, przy jedynie stopniowym wzroście mocy z

Enel X/KPMG: Udział DSR w rynku mocy może być bardziej korzystny niż zakładano

zakresie wielkości rezerw mocy. Autorzy raportu wskazują, że możemy spodziewać się, że przyrost mocy wytwórczych będzie wyższy niż prognozowany wzrost zapotrzebowania. Zgodnie z prezentowanymi wcześniej prognozami Ministerstwa Energii, w ciągu następnych 4 lat przyrost mocy w elektrowniach ma być nawet

Moody's prognozuje hurtowe ceny energii w Polsce na 180-230 zł/MWh do 2022 r.

Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Polska prawdopodobnie osiągnie cele w zakresie emisji gazów cieplarnianych i efektywności energetycznej do 2020 r., ale może nie osiągnąć celu, jakim jest pokrycie co najmniej 15% końcowego zużycia energii ze źródeł odnawialnych (OZE), wynika z raportu Moody's

Tauron przeznaczy 5-6 mld zł na inwestycje w OZE do 2025 roku

-2025. Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej Grupy Tauron z 10% w 2018 r. do 28% w 2025 r. i 66% w 2030 r. "Po roku 2025 dalszy rozwój OZE będzie oparty częściowo na inwestycjach w offshore, a częściowo na

Enefit chce pozyskać nowe projekty OZE, jest zainteresowany corporate PPA

źródeł OZE u partnerów biznesowych i sprzedażą energii na zasadach corporate PPA. "Poszukujemy projektów do realizacji i w niektórych przypadkach rozmowy są zaawansowane. W tej chwili, po aukcjach, jest to rynek, na którym bardzo dużo się dzieje. Patrzymy na projekty wiatrowe i fotowoltaiczne

Enea planuje przeznaczyć 1 mld zł na inwestycje w IV kwartale 2019 r.

wspierają i realizują założenia krajowego planu zwiększania udziału OZE w miksie energetycznym. Zwiększamy bowiem potencjał sieci elektroenergetycznej w celu odbioru energii ze źródeł rozproszonych i produkcji zielonej energii w północno-zachodniej Polsce" - powiedział Kowalik

Energa: Produkcja energii spadła o 6% r/r w IV kw. 2017 r.

Warszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Produkcja energii elektrycznej brutto w Grupie Energa spadła o 6% r/r do 1 160 GWh w IV kw. 2017 r. W całym 2017 r. produkcji energii wzrosła o 8% r/r do 4 280 GWh, podała spółka. "Aktywa wytwórcze w Grupie Energa w 2017 roku wyprodukowały o ok. 335 GWh (tj

PSE: Zapotrzebowanie na moc wzrośnie do 35,2 GW w szczycie zimowym w 2035 r.

obecnie oraz zaplanowanych do realizacji źródeł wytwórczych JWCD, o sumarycznej mocy ok. 5,8 GW, a także utrzymanie w eksploatacji możliwie największej części zdolności wytwórczych istniejących źródeł" - czytamy we wnioskach z raportu. PSE uważają również, że zagwarantowanie w perspektywie

Energa Wytwarzanie zmieni nazwę na Energa OZE

, ale także wyjście naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, jak również polityce rządu w obszarze wytwarzania energii" - powiedział p.o. prezesa Energi Grzegorz Ksepko, cytowany w komunikacie. Obecnie przeszło 30% miksu wytwórczego Energi stanowi energia elektryczna ze źródeł OZE. Koncern jest

Tauron dostosuje EW Lubachów do pracy w układzie wirtualnej elektrowni

. generatory, układy regulacji. Zbudowany zostanie również magazyn energii o mocy 500 kW" - czytamy w komunikacie. W elektrowni zostanie zamontowany system mikrokomputerowy AILU (artificial inteligence local unit). Umożliwia on zdalne sterowanie i autonomiczne bilansowanie grupy źródeł wytwórczych i

PGNiG Termika zamierza aktywnie poszukiwać projektów akwizycyjnych

projektów strategicznych oraz aktywnie poszukiwać projektów akwizycyjnych w obszarze elektroenergetyki i ciepłownictwa. Spółka zamierza istotne zwiększyć wolumen sprzedaży energii elektrycznej poprzez realizację inwestycji ukierunkowanych na budowę nowych, efektywnych kosztowo mocy wytwórczych oraz

Energa OZE ma przedwstępną umowę zakupu budowanej farmy fotowoltaicznej na 8 MWe

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Energa OZE podpisała przedwstępną umowę na przejęcie spółki PV Wielbark, będącej właścicielem budowanej farmy fotowoltaicznej w Borkach Wielbarskich, podała spółka. Po zrealizowaniu tej inwestycji, moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii w Grupie Energa

Energa zbuduje farmę wiatrową o mocy ponad 30 MW w gminie Przykona

źródeł energii jest jednym z fundamentów silnej pozycji, jaką Grupa Energa zajmuje w polskim sektorze energetycznym. Od dawna szczycimy się umiejętnym łączeniem celów biznesowych z dbałością o środowisko, a Farma Wiatrowa Przykona będzie kolejnym dowodem na skuteczność naszych działań w tym obszarze"

Energa nie będzie wnioskować do URE o podwyżkę taryfy na ten rok

dziennikarzom. Dodał, że spółka analizuje kwestię taryf na kolejny rok. "Zmagamy się z wysokimi cenami węgla uprawnień do emisji CO2 i praw majątkowych odnawialnych źródeł energii" - powiedział. Podkreślił jednak, że spółka jest na etapie analiz i jest za wcześnie, by mówić o wnioskach

Grupa Enea i KOWR nawiązały współpracę dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce

przywiązuje dużą wagę do ekonomicznie racjonalnego zaprojektowania transformacji mocy wytwórczych w kierunku odnawialnych źródeł energii, a więc zmiany swojego miksu energetycznego. Do końca roku Enea chce przedstawić zaktualizowaną Strategię Rozwoju, podano również. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to

Energa Operator przyłączyła 18 tys. mikroinstalacji w 2019 r.

Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Energa Operator przyłączyła rekordowe 18 tys. mikroinstalacji w 2019 r., podała spółka. "Rok 2019 był dla Energi Operatora rekordowy pod względem nowych przyłączonych odnawialnych źródeł energii. W zarządzanej przez spółkę sieci przybyło blisko 18 tys

Energa zmodernizowała elektrownię wodną w Gałąźni Małej

więcej ekologicznej energii z OZE. Niedawno przeprowadziliśmy kompleksową modernizację malowniczej elektrowni w Borowie zwiększając jej moc. Dbamy o nasze aktywa wytwórcze, także o te wiekowe hydroelektrownie, aby przez kolejne lata były sprawne i efektywne. Te małe elektrownie wodne są dla nas równie

Tauron miał 478,11 mln zł straty netto, 709,84 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

analogicznym okresie 2019 r., podano w komunikacie dotyczącym wyników. "Grupa Tauron wypracowała w pierwszym półroczu 2020 r. dobre wyniki finansowe, czego potwierdzeniem jest uzyskana EBITDA w wysokości ponad 2,4 mld zł. Cieszę się z dobrych wyników produkcji energii ze źródeł odnawialnych, co jest

PGNiG Termika ma porozumienie ws. rozwoju jednostek wytwórczych w Przemyślu

przyczyni się także do poprawy jakości powietrza w mieście" - czytamy w komunikacie. W ramach przedsięwzięcia PGNiG Termika zmodernizuje Ciepłownię Zasanie oraz zbuduje nową jednostkę wytwórczą - elektrociepłownię gazową o mocy 5 MWe / 10 MWt. Program modernizacyjny-inwestycyjny w Ciepłowni Zasanie

Energa: Moc zainstalowana obiektów OZE wzrośnie o 7% w 2020 roku

dalszego zwiększania udziału OZE w miksie wytwórczym Grupy Energa, poinformowano. "W Polsce zajmujemy silną pozycję w obszarze 'czystej energii' i chcemy ją jeszcze bardziej umacniać. Koreluje to z założeniami strategii Grupy Energa uwzględniającej rozwój OZE, w tym energetyki wiatrowej

Tauron nabył farmy wiatrowe in.ventus o mocy 180 MW za 137 mln euro

tempa. Inwestycja w farmy wiatrowe to milowy krok w realizacji naszych celów strategicznych, czyli zwiększenia do ponad 65% udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym i redukcji emisji CO2 o 50% w perspektywie 2030 roku. Zakup farm wiatrowych należących do in.ventus to okazja nabycia

Energa Kogeneracja rozpoczyna inwestycje w Elblągu o wartości ok. 250 mln zł

spółki w Elblągu. Docelowo będzie to jedno z głównych źródeł produkcji ciepła na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego, wspólnie z kogeneracyjnym układem silników gazowych oraz optymalizowanym obecnie blokiem biomasowym BB20p. Szacunkowe koszty realizacji programu inwestycyjnego w Elblągu to ok. 250

Energa zakończyła modernizację elektrowni wodnej na Drawie w Borowie

. Dzięki temu w kolejnych latach zdecydowanie polepszy się wskaźnik dyspozycyjności działania obiektu. Modernizacja pozwoliła na zwiększenie produkcji z OZE, a tym samym podniesienie udziału mocy z odnawialnych źródeł w miksie wytwórczym grupy. "Dzięki zastosowaniu nowego hydrozespołu o wyższej

Santander BP będzie korzystał z prądu z elektrowni wodnych Taurona do końca 2021

sprzedaż zielonej energii do 538 punktów poboru, czyli oddziałów banku i centrów wspierania biznesu Santander Bank Polska, podano. "Coraz więcej firm chce mieć wpływ na to, z jakich źródeł pochodzi wykorzystywana przez nie energia. Cieszę się, że Zielony Zwrot Taurona inspiruje naszych klientów, a

Zaktualizowana PEP 2040: 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu, 21-23% OZE w 2030

surowcem importowanym, przy czym realizowane będą działania mające na celu realną dywersyfikację kierunków i źródeł dostaw. Kierunek "Rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej" przewiduje, że Polska będzie dążyć do pokrycia zapotrzebowania na moc własnymi zasobami

PGE Dystrybucja ma 23 mln zł dofinansowania do budowy linii Nowy Żmigród-Iwonicz

krośnieński" – czytamy w komunikacie. Inwestycja ma zwiększyć możliwości przyłączania nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia zapotrzebowania na produkcję energii ze źródeł

Energa ma ugodę z kolejną farmą wiatrową ws. praw majątkowych

ramowych umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z wytwórcami energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) i zdecydowała o wszczęciu postępowań sądowych i arbitrażowych, których przedmiotem ma być ustalenie nieistnienia stosunków prawnych. Energa szacowała wtedy

Energa Operator rozpoczyna budowę magazynu energii o mocy 1 MW w Czernikowie

realizowana jest w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu Smart Grid. "Dynamiczny rozwój źródeł odnawialnych, w tym mikroinstalacji, oraz perspektywa szybkiego wzrostu liczby pojazdów elektrycznych rodzą konieczność wdrażania nowych rozwiązań, zwiększających elastyczność pracy sieci

Energa: Produkcja energii wzrosła o 31% r/r w II kw. 2017 r.

Warszawa, 09.08.2017 (ISBnews) - Produkcja energii elektrycznej brutto w Grupie Energa wzrosła o 31% r/r do 1 039 GWh w II kw. 2017 r. W całym I półroczu produkcji energii wzrosła o 14% r/r do 2 062 GWh, podała spółka. "Aktywa wytwórcze w Grupie Energa w II kwartale 2017 roku wyprodukowały

Enea zakłada wzrost EBITDA o 35% w 2025 r. i 39% w 2030 r. wobec 2018 r.

źródeł wytwórczych na poziomie 22% w 2025 roku oraz 41% w 2030 roku w całkowitej produkcji energii elektrycznej GK ENEA, z dążeniem do osiągnięcia wskaźnika na poziomie 60% w perspektywie 2035 roku; 4. wolumen sprzedaży energii elektrycznej na poziomie 24,8 TWh w 2030 roku; 5. udział ENEA w rynku

Tchórzewski: Mamy nadzieję na konsensus wokół OZE i energetyki rozproszonej

r. energia elektryczna powinna być wytwarzana w 50% z odnawialnych źródeł, a do 2050 r. - w 80%. Pozostałe źródła to węgiel (40% w 2035 r.) i gaz (10% w 2035 r. i 20% w 2050 r.). W struktura źródeł odnawialnych przewidziano farmy wiatrowe na lądzie i na morzu, fotowoltaikę, biogaz i biomasę

MK: Powstał Wieluński Klaster Energii, ma przygotować m.in. projekty wodorowe

granicach działania "Klastra Energii". - Podejmowanie działań na rzecz stałego i zrównoważonego rozwoju sektora szeroko pojętej energetyki odnawialnej, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych w odnawialnych

Enefit ma umowy na łączny wolumen obrotu energią na poziomie 858 GWh

. Strategiczny cel grupy Eesti Energia, do której należy Enefit, zakłada zwiększenie portfela wytwórczego do 40% energii elektrycznej z odnawialnych i alternatywnych źródeł do 2021 roku. Ta część działalności Grupy realizowana jest przez Enefit Green, jedną z największych firm w regionie Morza Bałtyckiego

Elektrociepłownie Taurona dostarczyły ponad 10 mln GJ ciepła od września do maja

Lokalnych. Łączna moc cieplna zainstalowana zakładów wytwórczych, wchodzących w skład Tauron Ciepło - pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych - wynosi 1 170 MW. Całkowita wartość mocy zamówionej wynosi 2 000 MW. Łączna długość sieci ciepłowniczej w systemie Tauron Ciepło wynosi

Tchórzewski: Chcemy, by rząd przyjął politykę energetyczną w okolicach wakacji

listopada projekt PEP przewiduje m.in. spadek udziału węgla w miksie energetycznym do 60% w 2030 r., osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. oraz uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy 1-1,5 GW do 2033 r. i bloków o mocy

Energa miała 490 mln zł zysku EBITDA, wynik netto - 827 mln zł w II kw.

aktywach wytwórczych Energa Elektrownie Ostrołęka SA, odpisu aktualizującego wartość pożyczek udzielonych spółce Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. oraz rezerwy na rozliczenia dotychczasowej realizacji projektu Ostrołęka C" - dodano. EBITDA w samym II kw. wyniosła 490 mln zł, podano także

PKN Orlen: Przejęcie Energi umożliwi m.in. pozyskanie znaczącego portfela OZE

dystrybucyjnej w północnej i centralnej Polsce oraz znaczącego portfela odnawialnych źródeł energii (OZE).  PKN Orlen ogłosił dziś wezwanie na 100% akcji Grupy Energa po 7 zł za sztukę. Planowana transakcja wpisuje się w obowiązującą strategię koncernu, zakładającą budowę silnego, multienergetycznego

Forum Energii zaleca rynek lokalizacyjny jako model zmian rynku energii w Polsce

. Obecny model w Europie - rynków strefowych, gdzie strefy pokrywają się obszarowo z państwami - jest nieelastyczny i niedostosowany ani do rosnącego udziału odnawialnych źródeł energii, ani do coraz bardziej elastycznego popytu. Nie da bodźców cenowych dla inwestycji, ale też powoduje, że nie korzystamy z

Energa: Produkcja energii spadła o 18% r/r w II kw. 2018 r.

Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Produkcja energii elektrycznej brutto w Grupie Energa spadła o 18% r/r do 849 GWh w II kw. 2017 r. W I poł br. produkcja energii spadła o 8% r/r do 1 888 GWh, podała spółka. "Aktywa wytwórcze w grupie w I półroczu 2018 wyprodukowały 1 888 GWh energii

Spółki z Grupy PGE otrzymają blisko 0,5 mld zł dofinansowania z NFOŚiGW

dofinansowanie projektów na sumę ponad 400 mln zł. Największa kwota, o którą będziemy się ubiegać, dotyczy wsparcia realizacji projektu budowy Elektrociepłowni Nowa Czechnica. Cenimy sobie wieloletnią współpracę z NFOŚiGW, która owocuje skutecznym dostosowywaniem jednostek wytwórczych Grupy PGE do wymogów

PGE GiEK ogłosiła przetarg na budowę bloków gazowych w Dolnej Odrze

odnawialnych źródeł energii, głównie fotowoltaiki, to kierunek, w którym zmierzamy nie tylko na Pomorzu Zachodnim" - powiedział prezes PGE Henryk Baranowski, cytowany w komunikacie. "Realizacja projektu przyczyni się istotnie do realizacji celów klimatycznych UE i jest zgodna ze światowymi trendami

Energa zwiększyła liczbę 'zielonych' stacji ładowania e-aut do 36 na koniec III

mogą dzięki stacjom Energi ładować swoje pojazdy zieloną energią pochodzącą z OZE. Stacje ładowania spółki oznaczone są certyfikatem pochodzenia, poświadczającym, że zasilająca je energia elektryczna pochodzi z odnawialnych źródeł. Koncern zwiększył liczbę dostępnych dla klientów "zielonych"

Energa zaktualizuje w tym roku strategię i kierunki rozwoju

gospodarczą i strategiczne bezpieczeństwo energetyczne kraju" - czytamy w liście prezesa spółki do akcjonariuszy. Dominującym i kluczowym obszarem działalności Grupy pozostanie dystrybucja energii elektrycznej, ważnym elementem będzie także utrzymanie wysokiego udziału odnawialnych źródeł energii w

Dąbrowski z ME: Rząd może przyjąć politykę energetyczną 'jak najszybciej'

przez Ministerstwo Energii pod koniec listopada projekt PEP przewiduje m.in. spadek udziału węgla w miksie energetycznym do 60% w 2030 r., osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. oraz uruchomienie pierwszego bloku elektrowni jądrowej o mocy

Tobiszowski z ME: Węgiel to ok. 60% w miksie energetycznym planowanym na 2030 r.

elektrycznej wdrożone zostaną mechanizmy wspierające rozwój i modernizację konwencjonalnych źródeł wytwórczych w postaci rynku mocy, podał resort. (ISBnews)  

Skobel z ME: Prace nad PEP zakończymy w I kw. 2019 r.

zaktualizowany równolegle z polityką energetyczną. Zaprezentowany pod koniec listopada projekt PEP przewiduje m.in. spadek udziału węgla w miksie energetycznym do 60% w 2030 r., osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do 2030 r. oraz uruchomienie pierwszego

Projekt PEP przewiduje spadek udziału węgla do 60% w 2030 r.

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - Projekt polityki energetycznej Polski do 2040 r. przewiduje spadek udziału węgla w miksie energetycznym do 60% w 2030 r., poinformował wiceminister energii Tadeusz Skobel. "Rozbudowa mocy wytwórczych jest niezbędna ze względu na spodziewany wzrost

Energa planuje capex w dystrybucji na 1,3 mld zł, w wytwarzaniu 0,3 mld zł w br.

nowych projektów oraz migracja do systemu aukcyjnego niektórych istniejących źródeł wytwórczych energii z OZE. Ponoszenie pozostałych nakładów wynika z konieczności modernizacji istniejącego majątku" – czytamy dalej. W Segmencie Sprzedaży Energa przewiduje dalszy wzrost konkurencyjności

Dąbrowski z ME: Atom i offshore mogą przybliżyć Polskę do trendów europejskich

unijnym wyszli jako zwycięzcy, otrzymując maksymalną sumę korzyści" - podsumował wiceminister. Zaprezentowany pod koniec listopada projekt PEP przewiduje m.in. spadek udziału węgla w miksie energetycznym do 60% w 2030 r., osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu

Energa Invest i Orlen Projekt zawarły porozumienie o współpracy

 spółka projektowa, działająca w obszarze energetyki konwencjonalnej, wodnej, wiatrowej, fotowoltaicznej oraz źródeł kogeneracyjnych. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane

Energa miała 186 mln zł zysku netto, 554 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

;inwestycyjna, szczególnie w obszarze odnawialnych źródeł energii. Dzięki stale rozszerzanej bazie OZE wykorzystaliśmy dogodne warunki pogodowe w pierwszych trzech miesiącach roku, uzyskując wolumen energii wytworzonej z wiatru aż o blisko 50% wyższy rok do roku. Na inwestycje w pierwszych trzech miesiącach

Ciech zaczął przygotowania do projektu w obszarze energetyki za 250-300 mln zł

nowych źródeł wytwórczych zasilanych paliwem gazowym. Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 250-300 mln zł. "Celem planowanych inwestycji w spółce zależnej jest zwiększenie sprawności i dyspozycyjności obszaru energetyki, która przełoży się między innymi na zwiększenie wolumenu produkcji sody

PGE ma umowę z EBI na inwestycję w lądowe farmy wiatrowe wartą do 272,5 mln zł

zakończenia inwestycji w nowe moce wiatrowe na lądzie. Naszą ambicją jest osiągnięcie 25-proc. udziału w krajowej produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w 2030 r. Zamierzamy osiągnąć ten cel m. in. dzięki realizacji kolejnych zielonych inwestycji. Do 2026 r. ma powstać nasza pierwsza farma

Energa przeznaczy ponad 10 mld zł na inwestycje w sieć dystrybucyjną do 2025 r.

źródeł energii (ok. 1 mld zł), modernizacja sieci dystrybucyjnej w celu spełnienia wymogów jakościowych i zapewnienia niezawodności dostaw (ok. 4,2 mld zł), inteligentne opomiarowanie (0,8 mld zł).  "Czyli średniorocznie w latach 2018-2025 Energa zamierza przeznaczyć 1,3 mld zł na inwestycje

Projekt ustawy o rynku mocy został skierowany do Sejmu

elektryczną, z drugiej - znacznego zakresu planowanych wycofań jednostek wytwórczych z eksploatacji. "Pokrycie zapotrzebowania odbiorców wymagałoby odtworzenia źródeł wytwarzania energii elektrycznej na wielką skalę (nawet 30 GW do roku 2035). Niedobór mocy wytwórczych może spowodować konieczność

PSEW/DISE: Elektrownie wiatrowe mogą świadczyć usługi regulacyjne w systemie

konwencjonalnych źródeł węglowych i wielkoskalowego OZE" przygotowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) i Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych (DISE). "Sektor energetyczny przechodzi od kilku lat głęboką transformację związaną ze zmniejszeniem udziału energetyki

Energa: Część energetyczna stopnia na Wiśle w Siarzewie to koszt ok. 900 mln zł

Warszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - Część energetyczna projektu budowy stopnia na Wiśle w Siarzewie to koszt ok. 900 mln zł, a wśród źródeł finansowania znajdą się zarówno środki Energi, jak i z programu unijnego, poinformował wiceprezes Energi Jacek Kościelniak. "To będzie montaż finansowy

Tauron dopuścił oferentów do due diligence Taurona Ciepło

wchodzą zakłady: Zakład Wytwarzania Katowice, Zakład Wytwarzania Tychy, Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała oraz Obszar Ciepłowni Lokalnych. Łączna moc cieplna zainstalowana zakładów wytwórczych wchodzących w skład Tauron Ciepło - pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych - wynosi ok