źródeł inwestorów

Grzegorz Walczak

Zmiany w ustawie o OZE. Inwestorzy wycofują się z kilkusetmilionowej inwestycji w Polsce

Zmiany w ustawie o OZE. Inwestorzy wycofują się z kilkusetmilionowej inwestycji w Polsce

Na terenach byłej kopalni Siarkopol miał za kilkaset milionów złotych powstać pierwszy w Polsce Park Odnawialnych Źródeł Energii. Większość inwestorów się wycofała po zmianach w ustawie o OZE.

Potencjalni inwestorzy prowadzą due diligence Taurona Ciepło

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Zainteresowani inwestorzy prowadzą due diligence w spółce Tauron Ciepło, poinformował prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk. "Obecnie trwa proces zgodny ze strategią rynkowej weryfikacji. Zainteresowani inwestorzy prowadzą due diligence

Komentarz do rynku złotego - giełdy mocno w dół, złoty też traci

Pogorszenie nastrojów na europejskich giełdach i związany z tym wzrost awersji do ryzyka, znajduje negatywne przełożenie na notowania złotego, który traci do dolara i euro. O godzinie 12:59 kurs USD/PLN testował poziom 2,8868 zł, wobec 2,8644 zł wczoraj na koniec dnia. Kurs EUR/PLN wzrósł natomiast

KGHM może rozważyć emisję obligacji

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź bierze pod uwagę emisję obligacji jako jedną z form dywersyfikacji źródeł finansowych i wydłużenia okresów finansowania, poinformowała wiceprezes ds. finansowych Katarzyna Kreczmańska-Gigol.  "Jeśli chodzi o zmianę źródeł finansowania

PKN Orlen ma porozumienie z Energą i Eneą w sprawie elektrowni Ostrołęka C

udziałem innych inwestorów. Płocki koncern zaznacza, że znaczenie źródeł nisko i zeroemisyjnych będzie rosło w związku z restrykcyjną polityką klimatyczną na świecie. Realizacja jej założeń jest procesem długofalowym, który będzie łączył transformację sektora wytwarzania w Unii Europejskiej z

Orlen Południe analizuje możliwość budowy 20 biogazowni rolniczych

, zaznaczono. Głównym inwestorem w projekcie budowy biogazowni rolniczych byłby Orlen Południe. Spółka konsekwentnie przekształcana jest w nowoczesną biorafinerię, realizującą ekologiczne inwestycje. W Trzebini trwa budowa pierwszej w Polsce i największej w Europie instalacji do produkcji zielonego

RE przyjęła rozporządzenie dot. platform crowdfundingowych

regulacje ujednolicają zasady prowadzenia działalności w państwie własnym i w innych państwach UE. Mają także zwiększyć pewność prawa dzięki wspólnym zasadom ochrony inwestorów. Stanowią część projektu unii rynków kapitałowych, która ma ułatwić dostęp do nowych źródeł finansowania.  "Nowe

PSF: Brak harmonogramu aukcji OZE stanowi poważną barierę w rozwoju fotowoltaiki

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki (PSF) apeluje do rządu o podanie terminów aukcji na zakup energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w 2020 r. i założeń aukcji na kolejne lata. Brak harmonogramu stanowi poważną barierę w rozwoju tego sektora, podkreśla organizacja

CrossLend pozyskał 35 mln euro m.in. od Santander InnoVentures

klientów indywidualnych, MŚP, faktur, hipotek i innych form długu pochodzących od banków i alternatywnych źródeł są udostępniane szerokiej gamie inwestorów instytucjonalnych, takich jak banki, fundusze inwestycyjne czy firmy ubezpieczeniowe, podano w komunikacie.  CrossLend planuje ekspansję na nowe

Enea Operator ma umowę dot. wzrostu potencjału sieci na odbiór energii z OZE

Warszawa, 04.01.2019 (ISBnews) - Enea Operator podpisała z Marszałkiem Województwa Lubuskiego umowę o dofinansowanie realizacji projektu, który zwiększy potencjał sieci elektroenergetycznej w celu odbioru energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego

DataWalk pozyskał 15 mln zł w ramach emisji akcji serii N

zł. "Łączna wartość objętych akcji serii N wyniosła 15 042 000 zł" - czytamy w komunikacie. Akcje serii N zostały zaoferowane przez zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 11 inwestorom instytucjonalnym, podano również. 30 września br. DataWalk informował, że zakończył proces negocjacji

EBOR zainwestuje 15 mln euro w fundusz private equity Avia Capital I

przedsiębiorstw (MŚP), co jest kluczowe dla rozwoju inicjatyw prywatnych i przedsiębiorczych, a także dla wsparcia rozwoju firm" - czytamy w komunikacie. Avia Capital zamknęła pierwszą rundę finansowania od inwestorów instytucjonalnych na poziomie 58,8 mln euro, a docelowo chce pozyskać 100 mln euro

GPW zamierza uruchomić platformę handlu surowcami wtórnymi

dostosowanie infrastruktury technologicznej oraz poszerzanie oferty instrumentów inwestycyjnych dostępnych na rynkach Grupy GPW. W ocenie zarządu działania te przyniosą długoterminowe korzyści w postaci dotarcia do nowych grup inwestorów i pozyskania dodatkowych źródeł przychodów" - czytamy dalej

CEZ sprzedał FI KGAL projekty dwóch farm wiatrowych w Polsce

przyłączeniowe). Ponadto projekt wiatrowy Krasin odniósł sukces w aukcji odnawialnych źródeł energii w grudniu 2019 r. i otrzymał 15-letnie wsparcie w postaci gwarantowanych cen zakupu (kontrakt różnicowy)" - czytamy w komunikacie. Ofertę zakupu aktywów przesłała większość z kilkudziesięciu

Emisja CM International nie doszła do skutku z pow. nieosiągnięcia progu zapisów

nie doszła do skutku, poinformowano. Producent urządzeń wykorzystywanych do zabiegów medycyny estetycznej podał, że rozważa pozyskanie finansowania na cele z emisji z innych źródeł. Jednocześnie CMI wskał, że niepozyskanie kapitału w ramach oferty nie wpływa na bieżącą

Benefit Systems ustanowił program emisji obligacji o wart. do 100 mln zł

wartości nominalnej wynoszącej do 100 mln zł. Oferta zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych bez obowiązku udostępnienia prospektu albo memorandum informacyjnego. Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie wszystkich obligacji emitowanych w ramach programu do obrotu w alternatywnym

ME: Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w systemie aukcji OZE

konieczności powiadomienia Komisji o nowej pomocy, podało Ministerstwo Energii. "Cieszę się z decyzji Komisji Europejskiej. Pozwoli ona na przeprowadzenie zaplanowanych na koniec 2019 r. aukcji OZE już na nowych zasadach, co będzie korzystne zarówno dla oferentów, jak i dla rozwoju odnawialnych źródeł

Strategia Pepees na 2019-2024 zakłada m.in. współpracę z inwestorem branżowym

środków własnych, kredytów, emisji akcji, innych źródeł zewnętrznych oraz zakładając pozyskanie kapitału od inwestora branżowego, Pepees planuje wdrożenie działań umożliwiających wprowadzenie na rynek atrakcyjnej oferty produktowej, w tym m.in. wprowadzenie na europejski rynek spożywczy i farmaceutyczny

PGE uruchomiła farmy wiatrowe Starza/Rybice i Karnice II o mocy blisko 100 MW

zainstalowanej blisko 100 MW. "Jest to kolejny krok Polskiej Grupy Energetycznej w kier transformacji energetycznej. Dzięki tej instalacji moc zainstalowana PGE w farmach wiatrowych wzrośnie o 20%. Naszą ambicją jest podwoić moc źródeł odnawialnych, jesteśmy przed wielkim programem inwestycyjnym. PGE

EBOR objął obligacje za kwotę Play 25 mln euro

, podano także. "Inwestycja wesprze modernizację mobilnej infrastruktury szerokopasmowej firmy za pomocą najnowocześniejszych energooszczędnych technologii, co przyczyni się do oszczędności energii i redukcji CO2. Ponadto Play planuje zdywersyfikować swoje dostawy energii w celu uwzględnienia źródeł

OT Logistics rozpoczęło negocjacje z zainteresowanymi akcjami C.Hartwig Gdynia

szczególności dostępu do źródeł finansowania transakcji oraz opóźnienia procesów inwestycyjnych przez potencjalnych inwestorów, do zawarcia potencjalnej transakcji wymagana jest również zgoda rady nadzorczej OT Logistics, podsumowano. Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w

ME rozpoczęło konsultacje nowelizacji ustawy o OZE dot. aukcji w 2019 r.

bezpieczeństwa i długoterminowej pewności dla inwestorów, którzy zainwestowali w OZE" – czytamy dalej. W projekcie zaproponowano doprecyzowanie przepisów w zakresie instrumentów rynkowych takich jak aukcje. "Sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych na aukcjach powinna zapewnić ograniczenie

PGE skupia się na akumulacji gotówki, nadal pracuje nad przejęciami

podstawowej działalności, akumulujemy gotówkę, nadal będziemy jednym z najważniejszych inwestorów w Polsce. Dziś naszym zadaniem jest przejść suchą nogą przez tę trudną sytuację, w której się wszyscy znaleźliśmy, by grupa mogła w przyszłości generować odpowiednie zyski" - powiedział Dąbrowski podczas

Aktywa pod zarządzaniem Mount TFI wynoszą blisko 800 mln zł

na polskim rynku unijnej dyrektywy MiFID II stoją przed niezależnymi asset managerami, w 2020 roku zamierzamy powalczyć o wyraźny wzrost aktywów pod zarządzaniem oraz dywersyfikację źródeł pozyskiwania kapitału. Na rynku zawsze będzie istniała pewna grupa inwestorów, prywatnych oraz instytucjonalnych

Polenergia oczekuje 418 mln zł wyniku EBITDA w 2024 r. 

regionie CE" - czytamy w prezentacji.  Spółka podała, że w zależności od potrzeb finansowych, sytuacji rynkowej i innych czynników, może wymagać znacznego finansowania zewnętrznego od obecnych lub przyszłych inwestorów, które może zostać pozyskane na różne sposoby, w tym emisję akcji

PGE planuje zaprezentować nową strategię na jesieni

z oczekiwań Komisji Europejskiej. "Już dziś wiemy, że nie możemy sobie pozwolić na udźwignięcie jako docelowy inwestor projektu atomowego, nie będziemy także inwestowali w fabrykę samochodów elektrycznych. Projekt atomowy doprowadzimy tylko do momentu uzyskania decyzji środowiskowej i decyzji

Ekologiczny dom - czyli jaki? Tego nie może w nim zabraknąć!

również ekonomii. Cały czas rozwijają się możliwości stosowania odnawialnych źródeł energii, np. fotowoltaiki. Ekologiczne budownictwo – definicja, założenia, trendy rynkowe Budownictwo ekologiczne związane jest zarówno z projektowaniem, jak i wznoszeniem budynków, z wykorzystaniem rozwiązań

innogy Renewables Polska rozpoczęło budowę farmy fotowoltaicznej w Nowym Stawie

Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - innogy Renewables Polska rozpoczęło budowę farmy fotowoltaicznej w Nowym Stawie, której uruchomienie planowane jest na początek 2019 r., podała spółka. Farma realizowana jest dzięki wygranej w aukcji dla odnawialnych źródeł energii z czerwca 2017 r. Jej

Siemens Gamesa dostarczy 63 turbiny wiatrowe dzięki aukcji OZE z 2019 r.

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Siemens Gamesa Renewable Energy zainstaluje w Polsce 63 turbiny wiatrowe składające się na 3 projekty o łącznej mocy 184 MW, których realizacja wynika z przeprowadzonej w 2019 r. aukcji na zakup energii ze źródeł odnawialnych (OZE), podała spółka. Wolumen

Obligacje KGHM o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł zadebiutowały na Catalyst

decyzja o emisji obligacji była trudna, niemniej podjęliśmy ją dlatego, że finansowanie w postaci obligacji ma zalety, których nie ma finansowanie bankowe" - powiedziała wiceprezes KGHM Katarzyna Kreczmańska-Gigol podczas uroczystości debiutu. Podkreśliła, że dywersyfikacja źródeł finansowania

Rząd przyjął nowelizację ustawy o wsparciu dla budownictwa z tzw. wielkiej płyty

% kosztów przedsięwzięcia, czytamy dalej. Zmiana przewiduje także dodatkowe wsparcie dla inwestorów, którzy przy okazji prowadzenia termomodernizacji, zainstalują w budynkach systemy odnawialnych źródeł energii. W takich przypadkach premia termomodernizacyjna wyniesie nie 16%, ale 21% wartości

KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami Hawe

roczne, są jednym z kluczowych źródeł informacji o spółce, stąd niezwykle ważne, aby inwestorzy otrzymywali je na czas, szczególnie że dodatkowo są zaudytowane, są znacznie bardziej dokładne od raportów kwartalnych i zawierają opinię biegłego rewidenta - tłumaczył "Wyborczej" Piotr Cieślak

Amica wyemitowała obligacje o wartości 7 mln zł

dywersyfikacja źródeł finansowania spółki. Obligacje zostały zaoferowane inwestorom instytucjonalnym zgodnie z właściwymi przepisami prawa i regulacjami" - czytamy w komunikacie.   Wykup obligacji ma nastąpić 15 października 2018 roku, a rentowność emisyjna została oparta na warunkach rynkowych

Sasin: Elektrownia Ostrołęka C na pewno powstanie, do uzgodnienia paliwo

alternatywnych źródeł energii" - powiedział Sasin w rozmowie z Telewizją wPolsce. Przypomniał też, że zainteresowanie zakupem Energi wyraził PKN Orlen. "Jeśli do zakupu dojdzie, to nowy inwestor będzie miał prawo, żeby w tej sprawie zabrać głos" - dodał. W piątek Elektrownia Ostrołęka sp. z

mBank zwiększył pulę środków na projekty OZE do 1 mld zł

Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - mBank zdecydował o zwiększeniu puli środków dla projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE) do 1 mld zł z przyznanych dotychczas 500 mln zł, podał bank. "Finansowanie dotyczy inwestycji realizowanych w ramach aukcyjnego systemu wsparcia. Poza tą

Apollo Capital chce pozyskać kapitał na wsparcie polskich startupów w USA

scenariusze. Zazwyczaj pierwszym wyborem w spółkach publicznych jest emisja akcji, ale w naszym przypadku jest nieco inaczej. Kurs jest obecnie na niskim poziomie, poniżej wartości nominalnej i znacznie poniżej wartości księgowej. Wolałbym uniknąć emisji po tak niskiej cenie i pozyskać kapitał z innych źródeł

PGE: Wykonawca chce zmiany terminu oddania bloku nr 7 w Turowie na 30 IV 2021

przypadkach. Strony umowy przeanalizują szczegółowe przyczyny opóźnień także pod kątem ewentualnych kar umownych,  zaznaczono.  Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych

NIK: Istnieje ryzyko braku pokrycia zapotrzebowania gospodarki na energię

rodzą ryzyko braku pokrycia pełnych potrzeb gospodarki na energię elektryczną, oceniła Najwyższa Izba Kontroli (NIK) w raporcie o inwestycjach w moce wytwórcze energii elektrycznej w latach 2012-2018.  "Dotychczasowa skala inwestycji w budowę i modernizację źródeł wytwarzania energii

Gorenje planuje emisję pięcioletnich obligacji

Warszawa, 14.04.2017 (ISBnews) - Gorenje zaprezentuje potencjalnym inwestorom finansowym plany emisji pięcioletnich obligacji, podała spółka. Prezentacja nie stanowi oferty publicznej ani zobowiązania do przeprowadzenia emisji, zastrzeżono w komunikacie. Emisja obligacji ma zostać

Enea ukończyła przebudowę linii Morzyczyn - Drawski Młyn za ponad 127 mln zł

powietrze i ochrona środowiska. Dzięki oddaniu tej inwestycji po raz kolejny wpisujemy się w politykę środowiskową kraju, dając nowy impuls do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Linia Morzyczyn - Drawski Młyn stwarza bowiem nowe możliwości również w kontekście przyłączenia źródeł rozproszonych i produkcji

NIK: Cel 15-proc. udziału OZE w zużyciu energii w 2020 r. jest zagrożony

wniosków o wydanie koncesji niż w roku 2015. Natomiast sumaryczna moc instalacji OZE na koniec I półrocza 2017 r. była mniejsza o 1 539 MW od mocy na koniec 2015 r. Odnotowano również rezygnację inwestorów z przyłączenia do sieci nowych źródeł, pomimo wydania warunków przyłączenia. Ponad 75% instalacji OZE

DNB Bank Polska i EBI udzieliły 82 mln zł kredytu na farmy PV w północnej Polsce

ułatwiające gospodarce przejście na ekologiczne i zrównoważone rozwiązania. Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce jest więc dla nas sprawą priorytetową. Jestem przekonany, że finansowanie tego projektu przyczyni się do rozwoju sektora zielonej energii w Polsce" - skomentował prezes banku Artur

PAIH: Polskie firmy mogą szykować się do ekspansji w Malezji od IV kw. 2020 r.

elektryczności ze źródeł odnawialnych. Biorąc pod uwagę takie czynniki jak wysokie nasłonecznienie oraz fakt, że energia słoneczna jest tańsza w produkcji (niż ta pochodząca z gazu), uwaga inwestorów powinna skierować się np. na rozwój technologii związanych z wytwarzaniem zaawansowanych paneli słonecznych

Red Dev Studio zakończy etap planowania gry 'Project X' do 30 września br.

X', informujemy, że nie jest nim wysokobudżetowy projekt o nazwie 'Lovecraft Tales', nad którym pracujemy. Dziś mogę zdradzić, że 'Project X' będzie naszą największą produkcją. Tak jak zapowiadaliśmy, środki na realizację gry chcemy pozyskać od zewnętrznych inwestorów. Jej produkcję rozpoczniemy po

Bank Pekao uruchamia linię kredytową na instalacje fotowoltaiczne

Warszawa, 29.08.2019 (ISBnews) -  Bank Pekao uruchomił akcję kredytową sfinansowania instalacji fotowoltaicznych dla przedsiębiorstw do produkcji energii na własny użytek. To kolejne działanie banku w segmencie odnawialnych źródeł energii (OZE), podał bank. "Bank Pekao sfinansuje

IDM: Pogarszająca się kondycja branży maklerskiej ryzykiem dla rynku kapitał.

członków giełdy, którzy oferują inwestorom niskie opłaty, a także nadmierne koszty regulacji i nieadekwatnie wysokie opłaty na rzecz infrastruktury giełdowej i rozliczeniowej oraz wąski dozwolony zakres usług. "Pogłębiająca się strata na działalności podstawowej jest odzwierciedleniem kondycji

Murdzek z MR: Zmiany w ustawie dot. 10h pójdą w kierunku udziału społ. lokalnej

wiatrowych jest obecnie przedmiotem prac w ramach Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej, działającego pod przewodnictwem Ministra Rozwoju i jest traktowana priorytetowo" - napisał Murdzek w odpowiedz na interpelację

PGNiG ma wyłączność negocjacyjną ws. przejęcia Taurona Ciepło

poinformował w maju 2019 r. podczas prezentacji założeń Zielonego Zwrotu. W maju br. Tauron informował, że zainteresowani inwestorzy prowadzą due diligence w spółce Tauron Ciepło. Tauron Ciepło to największy dostawca ciepła sieciowego w konurbacji śląsko-dąbrowskiej i jedna z największych spółek

Amica wyemitowała obligacje o wartości 10 mln zł

dywersyfikacja źródeł finansowania spółki. Obligacje zostały zaoferowane inwestorom instytucjonalnym zgodnie z właściwymi przepisami prawa i regulacjami" - czytamy w komunikacie.   Wykup obligacji ma nastąpić 12 czerwca 2018 roku, a rentowność emisyjna została oparta na warunkach rynkowych, podano

Hornigold REIT prognozuje 19,5 mln zł przychodu ze sprzedaży apartamentów w 2021

spółkę dotyczą wpływów uzyskanych ze sprzedaży apartamentów inwestorom, co ma stanowić jedno z głównych źródeł przychodów spółki. Przychody z tytułu wynajmu oraz usługi zastępstwa inwestycyjnego nie zostały uwzględnione w powyższych prognozach, zaznaczono. "Najbliższe 3 lata zapowiadają się

Polwax odstąpił tymczasowo od emisji akcji serii E, rozważy opcje strategiczne

Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Zarząd Polwaksu zdecydował o tymczasowym odstąpieniu od procedury dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i o rozpoczęciu przeglądu innych opcji pozyskania źródeł finansowania lub innych opcji strategicznych, wspierających rozwój

Fitch potwierdził rating PKN Orlen na poziomie BBB- z perspektywą stabilną

naszych decyzji biznesowych i tego, że koncern utrzymuje silną pozycję finansową. Umacniamy naszą pozycję w biznesie i wśród inwestorów, a utrzymanie ratingu na poziomie inwestycyjnym stanowi dla nas dodatkowy atut w potencjalnych rozmowach dotyczących finansowania kolejnych ambitnych projektów"

Vivid Games liczy na jak najszybsze uregulowanie kwestii spłaty obligacji

możliwie jak najszybciej" - powiedział Kościelny na spotkaniu z dziennikarzami. Według jego słów, najbardziej prawdopodobny scenariusz to spłata obligacji z kilku źródeł, w tym z rosnących przychodów, ujętych w opublikowanych dziś prognozach. Ponadto spółka będzie doprecyzowywać propozycję dla

IPO Saudi Aramco w centrum uwagi na rynku ropy naftowej

. 3 listopada, czyli w minioną niedzielę, oficjalnie ogłoszono zamiar przeprowadzenia IPO Saudi Aramco i potwierdzono, że w kolejnych tygodniach przedstawiciele spółki będą rozmawiać z potencjalnymi inwestorami i ustalać szczegóły IPO. Na razie konkretnych informacji w tej kwestii jest raczej niewiele

GPW uruchomiła IR Excellence Programme badający jakość relacji inwestorskich

komunikacji z inwestorami jest pierwszą wizytówką firmy, a także jednym z istotniejszych źródeł pozyskiwania informacji o spółce, szczególnie w grupie inwestorów zagranicznych, wskazano również. "Podstawowe przeanalizowane kryteria to: Widoczny link do strony internetowej IR Dostępność strony

PSEW: Zasadę 10H należy zmodyfikować nowelizacjami ustaw dotyczących OZE

Energetyki Wiatrowej (PSEW). "Jeśli chcemy, by inwestorzy odzyskali zaufanie do państwa, to musimy zapewnić im stabilne i przejrzyste przepisy określające warunki, po spełnieniu których inwestor ma możliwość skorzystać z liberalizacji zapisów odległościowych" - powiedział prezes PSEW Janusz

Energa Wytwarzanie zmieni nazwę na Energa OZE

, ale także wyjście naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, jak również polityce rządu w obszarze wytwarzania energii" - powiedział p.o. prezesa Energi Grzegorz Ksepko, cytowany w komunikacie. Obecnie przeszło 30% miksu wytwórczego Energi stanowi energia elektryczna ze źródeł OZE. Koncern jest

Erbud: Mamy potencjał na rozbudowę portfela zamówień w OZE

Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Erbud ma potencjał na powiększenie portfela zamówień w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE), ocenia w rozmowie z ISBnews wiceprezes Jacek Leczkowski. Zgodnie z jego słowami, spółka jest zainteresowana nie tylko wykonawstwem lądowych farm wiatrowych, ale też

Work Service rozpoczął przegląd opcji strategicznych

wzmacniających realizację strategii, - zadłużenia spółki, w tym spłaty lub refinansowania kredytów bankowych i długu obligacyjnego emitenta, - alternatywnych źródeł finansowania grupy kapitałowej Work Service, w szczególności emisji akcji, warrantów, obligacji, obligacji zamiennych na akcje lub innych

Zgłoszenia do polskiej edycji programu CEE-Released przyjmowane do 6 czerwca

aniołów biznesu i ekspertów rynkowych, a także poszerzeniu możliwości dostępu do kapitału" - czytamy w komunikacie. Inicjatorami projektu są Europejska Sieć Aniołów Biznesu (EBAN) zrzeszająca inwestorów i sieci aniołów biznesu oraz Cornerstone Communication agencja relacji inwestorskich w regionie

Data Walk pozyska 15 mln zł z emisji 327 tys. akcji serii N

Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - Data Walk podpisał z inwestorami instytucjonalnymi umowy objęcia łącznie 327 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych przez spółkę w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych

MPiT: Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji

Warszawa, 11.02.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) przypomina, że wchodzą w życie przepisy, które pozwolą uruchomić pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Jego budżet do 2024 wyniesie

DataWalk optymistyczny w kwestii perspektyw, liczy na znaczący wzrost klientów

możemy pozyskać nie tylko 2-3, ale kilkudziesięciu klientów na tych najważniejszych rynkach, dzięki pieniądzom od inwestorów z GPW" - dodał prezes DataWalk. DataWalk (dawniej PiLab) to nowy wymiar polskiego IT, podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie

KNF wnioskuje o zawieszenie obrotu akcjami Hawe, Hyperion i Topmedical

inwestorom, jakie mogą być dalsze losy spółki. Komisja Nadzoru Finansowego żąda, by GPW zawiesiła obrót akcjami Hawe, Hyperion i Topmedical do 5 czerwca. - Raporty okresowe, w tym właśnie raporty roczne, są jednym z kluczowych źródeł informacji o spółce, stąd niezwykle ważne, aby inwestorzy otrzymywali je na

JR Holding pozyska inwestora dla Silva Capital Group

Warszawa, 01.12.2016 (ISBnews) - JR Holding pozyska inwestora strategicznego oraz finansowanie dla Silva Capital Group, poinformowała spółka. Spółki podpisały list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy. "Podpisany list intencyjny z Silva Capital Group jest naszym

PSEW: W sektorze OZE można oczekiwać konsolidacji

Warszawa, 11.01.2017 (ISBnews) - W polskim sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE) można oczekiwać konsolidacji w związku ze złą sytuacją finansową wielu firm, uważa prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) Wojciech Cetnarski.  "Sytuacja finansowa większości

DataWalk zdecydował o emisji do 327 tys. akcji serii N po cenie 46 zł/szt.

Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - DataWalk zakończył proces negocjacji z wybranymi inwestorami instytucjonalnymi, dotyczący ich uczestnictwa w ewentualnej subskrypcji prywatnej akcji i podjął uchwały w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem

Polenergia zaprzestała negocjacji ws. zbycia Elektrociepłowni Nowa Sarzyna

inwestorów, podała spółka. Obecnie Polenergia zaprzestała kontynuowania transakcji. "Ujawnienie powyższej informacji poufnej następuje w związku z zaprzestaniem kontynuowania transakcji. Powyższa decyzja została podjęta przez zarząd spółki z powodu zmian w otoczeniu rynkowym grupy kapitałowej i przy

Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o emisji akcji serii F

przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej - skierowanej do wybranych inwestorów, z uprawnieniem inwestorów będących akcjonariuszami spółki do pierwszeństwa w objęciu akcji serii F" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z podjętą uchwałą, cena emisyjna nie może być niższa od pomniejszonej o 20% średniej

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku sekurytyzacji, zwiększenia jego przejrzystości oraz bezpieczeństwa dla podmiotów uczestniczących w procesach sekurytyzacji, a także dla inwestorów nabywających papiery wartościowe emitowane w takim procesie. Jednocześnie określenie zasad działania i

Forum Energii: Możliwe uruchomienie 8-10 GW w morskich farmach wiatr. do 2035 r.

obniżą koszt kapitału dla inwestorów. "Morskie farmy wiatrowe są wyjątkową szansą dla polskiej energetyki i przemysłu. Mogą stać się naszą krajową specjalnością. Do roku 2035 możliwe jest uruchomienie 8-10 GW, dzięki czemu zredukujemy o 25% dzisiejsze emisje CO2. Rozwój wiatrowej energetyki

BGK liczy na 1 mld euro zaangażowanych w Fundusz Inwest. Trójmorza w ciągu roku

przypomniał, że kluczowe obszary działań funduszu to infrastruktura transportowa (logistyka), szeroko rozumiana energetyka (tj. np. linie przesyłowe, OZE, infrastruktura gazowa) oraz infrastruktura cyfrowa. Nierada podkreślił, że "najistotniejsza funkcja tego funduszu to zaangażowanie inwestorów

BGK liczy na 1 mld euro zaangażowanych w Fundusz Inwest. Trójmorza w ciągu roku

przypomniał, że kluczowe obszary działań funduszu to infrastruktura transportowa (logistyka), szeroko rozumiana energetyka (tj. np. linie przesyłowe, OZE, infrastruktura gazowa) oraz infrastruktura cyfrowa. Nierada podkreślił, że "najistotniejsza funkcja tego funduszu to zaangażowanie inwestorów

Saski Partners: Fundusze specialty finance coraz bardziej zainteresowane Polską

niemu możliwe jest zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa lub zrealizowania przedsięwzięcia, które sfinansowanie z innych źródeł nie byłoby możliwe" - dodał. Według ekspertów Saski, uwaga tych inwestorów skupi się na firmach najbardziej dotkniętych zamknięciem gospodarki z takich branż

PSEW proponuje wydłużenie terminu dostarcz. energii dla nowych mocy wiatrowych

Gajowiecki, cytowany w komunikacie. Zgodnie z propozycją, każdy z inwestorów, powołując się na stan zagrożenia epidemicznego, sam musiałby określić wielkość opóźnienia i wnioskować o zmianę harmonogramu do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie później niż do końca 2021 r. Taki wniosek można byłoby złożyć

DNB Bank Polska i EBI udzieliły po 82 mln zł kredytu na farmy PV (wyjaśnienie)

swoje doświadczenie wynikające z wielu umów dotyczących finansowania lądowych elektrowni wiatrowych, w celu efektywnego kształtowania struktury kredytu. Nasz bank poważnie angażuje się w procesy ułatwiające gospodarce przejście na ekologiczne i zrównoważone rozwiązania. Rozwój odnawialnych źródeł

Zaktualizowana strategia The Dust zakłada m.in. dywersyfikację ryzyka

gier na zlecenie, 2. Portowanie (dostosowywanie na inne platformy) własnych gier na PC, PS, Xbox i Nintendo Switch, 3. Dywersyfikacja źródeł przychodów: przychody z gier tworzonych na zlecenie, przychody z wydawania własnych gier, dotacje, przychody z gier tworzonych na podstawie umów

Negocjatorzy KE, Parlamentu i Rady UE uzgodnili cel 32% energii z OZE w 2030 r.

Warszawa, 14.06.2018 (ISBnews) - Przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej uzgodnili nowy cel udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu dla całej UE na 32% w 2030 r. z możliwością podniesienia go najpóźniej w 2023 r., podała Komisja

BGK uruchomi program pożyczek na likwidację barier architektonicznych od IX br.

Chorąży z BGK, cytowany w komunikacie. "Tylko ze zwrotów środków europejskich chcemy przeznaczyć ok. 120 mln zł w ciągu najbliższych 3 lat. Liczymy też na wsparcie z innych źródeł, np. z Funduszu Solidarnościowego. Potrzeby są olbrzymie, a my mamy świadomość, że dopiero zaczynamy. Podobne programy

EEC Trends zdiagnozuje trendy określające przyszłość gospodarki 25 II

podczas EEC Trends, to m.in.: no waste i gospodarka obiegu zamkniętego, zielone technologie, zrównoważony rozwój w strategiach firm i inwestorów, świadomy konsument, chmura i biznes, technologie Cloud w gospodarce, transformacja i rozwój odnawialnych źródeł energii, offshore na Bałtyku, boom w

Alior Bank pozyskał środki od EBI na wsparcie termomodernizacji budynków

/ Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej), zarządzanego przez EBI, pozwolą na rozwój Alior Banku w zakresie finansowania przedsiębiorców w formie pożyczek termomodernizacyjnych" - czytamy w komunikacie.  Dzięki środkom z Programu ELENA inwestorzy planujący termomodernizację wielorodzinnych

NTB: Popyt na nasze produkty rośnie w czasie pandemii, kontynuujemy crowdfunding

, które w dużym stopniu oprą się kryzysowi, a tym samym pozwolą zarobić inwestorom" - powiedział Stańczuk w rozmowie z ISBnews. Poza crowdfundingiem widzi on wiele potencjalnych źródeł finansowania rozwoju w przyszłości, ale raczej nie będzie to giełda. "Giełda dziś wydaje się ostatnim

Budimex chce kontynuować wszystkie budowy; przekaże 1 mln zł na walkę z COVID-19

kontynuować prace przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa. Uruchomiliśmy już dodatkowe fundusze na zakup ze wszystkich możliwych źródeł kolejnych środków ochrony epidemiologicznej. Mamy, jak wszystkie inne firmy, duży problem w dostarczeniu odpowiedniej ilości środków dezynfekcyjnych oraz maseczek, bo

Poranek przynosi stabilizację złotego, inwestorzy czekają na nowe impulsy

, CHF/PLN 3,8885 zł, a GBP/PLN 4,9760 zł. Październik na rynku złotego upływa pod znakiem zdecydowanego umocnienia złotego do większości głównych walut. W tym czasie euro w relacji do polskiej waluty potaniało o ponad 10 gr, a dolar aż o 18 gr. Źródeł takiego zachowania było co najmniej kilka. Była to

Carbon Tracker: Wytwarzanie energii w nowych OZE tańsze niż w el. węglowych

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Wytwarzanie energii elektrycznej z nowych źródeł odnawialnych jest tańsze niż z nowych elektrowni węglowych na wszystkich głównych rynkach, w tym w Polsce, wynika z raportu Carbon Tracker pt. "Jak zmarnować ponad pół biliona dolarów: wpływ taniejących oze na

PwC: Potencjał inwestycyjny Warszawy trzykrotnie przewyższa inne duże miasta

poprawa jakości powietrza. Eksperci podkreślają, że miasto jest atrakcyjnym miejscem do życia i równie atrakcyjną destynacją turystyczną" - czytamy dalej. Warszawa jest liderem, jeśli chodzi o Kapitał Źródeł Finansowania. Warszawa ma najwyższy poziom PKB per capita i największe dochody budżetowe

PSEW za zwiększeniem liczby i budżetu dla instalacji OZE w aukcji w 2020 r.

tego koszyka w przyszłorocznej aukcji pozwoli na utrzymanie trendu wzrostowego na rynku odnawialnych źródeł energii (OZE). Dzięki temu nie będziemy mieli do czynienia z deficytami w udziale OZE po 2023 r., co znów postawi pod znakiem zapytania nasze cele na 2030 r. W krótszej

Work Service rozważa różne opcje ws. Exact Systems, m.in. pozyskanie inwestora

, że wejście na giełdę pozostaje jej celem, ale kluczowym dla wszystkich akcjonariuszy jest, by oferta akcji odbyła się na satysfakcjonujących warunkach. Spółka informowała też, że rozważa pozyskanie kapitału ze źródeł poza giełdą, w związku z czym prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Na

Photon Energy ogłosiło zamiar wejścia na polski rynek

obejmujący pełen cykl życia elektrowni słonecznej, tj. od nabycia praw do gruntu, przez rozwój projektu, budowę i finansowanie, aż po obsługę i usługi serwisowe świadczone również na rzecz zewnętrznych inwestorów, stanowi wyraźną przewagę konkurencyjną. Bardzo ciekawym i ambitnym zadaniem będzie dla mnie

Polenergia uważa cenę w wezwaniu za nieodpowiadającą wartości godziwej

Warszawa, 12.09.2018 (ISBnews) - Zarząd Polenergii zakłada, że zwiększenie zaangażowania Dominiki Kulczyk oraz Mansa Investments może przyczynić się do rozwoju spółki, ale uważa cenę w wezwaniu tego inwestora za nieodpowiadającą wartości godziwej spółki, podano w komunikacie. "Stosownie do

Akcjonariusze Work Service zdecydują 8 X o sposobie finansowania rozwoju

zagranicznych spółek, refinansowaniem zadłużenia oraz pozyskaniem alternatywnych źródeł finansowania. W wyniku trwającego przeglądu zarząd spółki oraz doradcy opracowali sposoby pozyskania środków na realizację długoterminowej strategii rozwoju spółki, które zostaną poddane pod głosowanie podczas najbliższego

Projekt ustawy o morskiej energetyce wiatrowej został przekazany do konsultacji

różnicowego. Łączne efekty dla budżetu w fazie operacyjnej (w latach 2020-2033) przewidziano na 16 206 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR). Konsultacje potrwają 30 dni od daty ogłoszenia. "Niniejsza ustawa wychodzi naprzeciw potrzebie szybkiego zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii

Notowania ropy Brent i WTI sięgnęły najwyższych poziomów w tym roku

poziomów w bieżącym roku. Już na początku poniedziałkowej sesji ceny ropy radziły sobie dobrze ze względu na dobre dane PMI dla przemysłu, które pojawiły się przede wszystkim w Chinach. Lepszy od oczekiwań odczyt był dla inwestorów znakiem, że przynajmniej na razie nie warto przejmować się ewentualnym

BGŻ BNP Paribas ma umowę z EBI na środki na transformację energetyczną

promujących wśród wspólnot mieszkaniowych inwestycje na rzecz poprawy efektywności energetycznej, podano również. "Naszym celem jest również promowanie wśród inwestorów takich rozwiązań i projektów, które w optymalnym stopniu zwiększają klasę energetyczną budynków wielorodzinnych" - powiedział

CDRL ustanowił program emisji obligacji do maks. 40 mln zł

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - CDRL podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 40 mln zł.Celem programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności, podała spółka.  "W ramach programu spółka będzie mogła

IFC zapewni 53 mln euro finansowania nowemu funduszowi Innova Capital

. "Nasza współpraca z IFC pozwoli nam zdobyć zaufanie innych potencjalnych inwestorów oraz da nam dostęp do wiedzy i kompetencji IFC w zakresie wymogów środowiskowych oraz społecznych. Z nowym funduszem będziemy w stanie inwestować w firmy średniej wielkości, które często są zbyt małe dla globalnych

Kruk przydzielił obligacje serii AB1 o łącznej wartości 65 mln zł

lutego 2017 roku. Obecna emisja pokazał jak mocno inwestorzy indywidualni doceniają obligacje Kruka na polskim rynku. To najlepszy dowód na dobrą współpracę pomiędzy Krukiem, a tysiącami inwestorów w Polsce. Jednocześnie cały czas będziemy pamiętać o dywersyfikacji źródeł finansowania. Niedawno

KGHM Polska Miedź ma umowę z BGK na uruchomienie kredytu w wys. do 450 mln USD

korporacyjne, co oznacza, że może być przeznaczony na działalność bieżącą i inwestycje, wskazano także. "Głównymi celami realizowanej strategii finansowej KGHM jest dywersyfikacja źródeł i wydłużanie terminów finansowania. Podpisana umowa wpisuje się w te działania, a warunki w niej uzyskane ze spokojem