źródeł finansowania z ue

MF: Eurogrupa uzgodniła kolejne działania w reakcji na pandemię koronawirusa

nowej wieloletniej perspektywie, ale gotowi jesteśmy także wspierać je swoimi gwarancjami, tak jak inne państwa członkowskie" - powiedział Kościński. "Uważamy także, że to moment na znalezienie na poziomie unijnym nowych źródeł finansowania tych wyzwań, m.in. poprzez skuteczniejszą walkę z

EBI: Lukę inwestycyjną dostrzega 23% firm w Polsce wobec 16% średniej UE

wykwalifikowanych pracowników jest domeną firm budowlanych - 98% wskazań. Badanie wykazało, że polskie firmy korzystają, częściej niż wskazuje na to średnia unijna, z wewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Tego typu finansowanie obejmuje 73% wszystkich inwestycji w Polsce względem średnio 62% inwestycji w

NBP: Odporność krajowego systemu finansowego na materializację ryzyk wysoka

. "Średni, łączny współczynnik kapitałowy utrzymuje się powyżej 18%, przy wyższej niż w większości krajów UE średniej wadze ryzyka. Część z tego kapitału stanowi kapitał zgromadzony na pokrycie buforów kapitałowych (wynoszący łącznie ok. 57 mld zł), który pozwoli absorbować potencjalne straty w

Forum Energii: Miasta powinny wdrożyć 'mapę drogową' na rzecz likwidacji smogu

źródeł ciepła, rozpoznanie własnych zasobów. 2. Określenie celów oraz planu, w tym uwzględnienie kwestii CO2, co pozwoli wykorzystać je do pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy finansowej UE. 3. Uwzględnienie celów krótko- i długoterminowych w planach i strategiach miejskich i uzupełnienie

PIE: Polska nie osiągnie 30% udziału OZE w zużyciu energii przed 2026 r.

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Najbardziej prawdopodobne jest osiągnięcie przez Polskę 30% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w latach 2026-2035, wynika z raportu "Foresight Polska 2035. Eksperci o przyszłości" przygotowanego przez Polski Instytut

Forum Energii: Przy niespełnieniu celu OZE kluczowe będą rozmowy z KE w 2021 r.

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - W związku z małym prawdopodobieństwem spełnienia przez Polskę celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r., kluczowe będą rozmowy z Komisją Europejską w 2021 r., a ich celem powinno być przekonanie Komisji, że

PwC: Potencjał inwestycyjny Warszawy trzykrotnie przewyższa inne duże miasta

poprawa jakości powietrza. Eksperci podkreślają, że miasto jest atrakcyjnym miejscem do życia i równie atrakcyjną destynacją turystyczną" - czytamy dalej. Warszawa jest liderem, jeśli chodzi o Kapitał Źródeł Finansowania. Warszawa ma najwyższy poziom PKB per capita i największe dochody budżetowe

EFI i BGK mają umowę na 525 mln zł finansowania sektorów kultury i kreatywnego

najbliższych lat, podał BGK.  "Misją BGK jest wspieranie rozwoju polskich firm. Nowy instrument gwarancyjny wpisuje się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ułatwimy małym i średnim firmom z sektorów kultury i kreatywnego dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Szacujemy

MIiR: Krajowa strategia rozwoju regionalnego trafiła do konslutacji

co najmniej takiej samej kwoty w kolejnych 5 latach. Finansowanie na kolejnych 5 lat zostanie określone na podstawie danych, które pojawią się w przyszłości, na przykład o wielkości puli funduszy UE dla Polski na lata 2021-2027 i o sytuacji gospodarczej" - czytamy także. Przedsięwzięcia

KE zatwierdza unijny zestaw narzędzi i określa dalsze działania ws. sieci 5G

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) zatwierdza wspólny zestaw narzędzi ograniczających ryzyko uzgodnionych przez państwa członkowskie UE, aby stawić czoła zagrożeniom dla bezpieczeństwa związanym z uruchomieniem sieci 5G, czyli sieci telefonii komórkowej piątej

Tauron uruchomił instalację przetwarzającą CO2 w syntetyczny gaz ziemny

Warszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - Tauron Wytwarzanie uruchomił instalację przetwarzającą CO2 w syntetyczny gaz ziemny przy udziale nadmiarowej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w elektrowni w Łaziskach, podał Tauron Polska Energia.  Spółki grupy Tauron prowadzą

KE proponuje budżet UE w wysokości 1,11% DNB UE-27 na lata 2021-2027

do budżetu UE Europejskiego Funduszu Rozwoju, który jest głównym narzędziem UE służącym do finansowania współpracy na rzecz rozwoju z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku i jak dotychczas stanowi umowę międzyrządową. Uwzględniając inflację, są to wartości porównywalne z obecnym budżetem na lata 2014

Mabion chce uzyskać dopuszczenie MabionCD20 w EMA bezpośrednio w dużej skali

dłużnych" - podano w komunikacie. Zarząd podjął też decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania finansowania dłużnego, które umożliwi skuteczną realizację nowej strategii rejestracji leku MabionCD20 w EMA. Ponadto spółka nie wyklucza poszukiwania i korzystania również z innych źródeł

Kowalczyk: Następne spotkanie z KE nt. 'Czystego powietrza' w przyszłym tygodniu

ten cel - negocjacje w sprawie nowej perspektywy finansowej UE jeszcze się nie rozpoczęły. Wkrótce ustalimy wraz z przedstawicielami konkretne założenia finansowe" - dodał. Wczorajsza "Gazeta Wyborcza" podała, że KE przerywa współpracę z Polską przy programie "Czyste powietrze

CUPT: 93% dofinansowania na transport z POIiŚ będzie rozdysponowane do końca br.

%. Chcielibyśmy dojść do ok. 47% zatwierdzonych płatności do końca 2019 r. Te plany wyprzedzają cele [założone] na poziomie krajowym" - zapowiedział także Gorgol. Szef CUPT-u podsumował także sytuację w wykorzystaniu pozostałych źródeł finansowania unijnego na inwestycje transportowe. W ramach puli z

Tchórzewski: Propozycje pakietu zimowego to naruszenie praw członków UE

suwerennej krajowej polityki energetycznej" - powiedział Tchórzewski podczas posiedzenia Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii Unii Europejskiej, cytowany przez Ministerstwo Energii. Zdaniem ministra, postawienia pakietu są niezgodne z traktatami UE, w tym z zasadą pomocniczości i

KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance wzrósł do 54,6 pkt w I kw.

gospodarstw domowych do ponoszenia poważnych wydatków i ich finansowania ze środków pochodzących z kredytu. Składowa ta podlega silnym wahaniom w ostatnim okresie i przed kwartałem przyczyniła się do spadku wartości barometru. Pozytywnie na aktualny odczyt wpłynęły też oceny respondentów, dotyczące otoczenia

PGE Ventures zainwestował w startup PySENSE

na potrzeby łączności dyspozytorskiej, ale też m.in. automatyzacji sieci, co upraszcza integrację przyłączanych do sieci odnawialnych źródeł energii z funkcjonującym systemem energetycznym. Jest to zarazem okazja do rozwinięcia krajowego ekosystemu firm oferujących zaawansowane technologicznie

ZBP: 64% bankowców oczekuje max. 3% średniorocznego wzrostu PKB w ciągu 4 lat

stabilności. Gospodarka zaś potrzebuje długoterminowych źródeł finansowania rozwoju. Tu dużą szansą jest ożywienie rynku listów zastawnych, a tymczasem mamy zamrożone środki, które mogłyby być zaoferowane właśnie zagranicznym i krajowym inwestorom na krajowym rynku kapitałowym" - ocenił Pietraszkiewicz w

NBP: Banki przewidują zaostrzenie polityki kredytowej dla firm w I kw. 

ankietowanych banków do spadku popytu przyczyniło się głównie wykorzystanie alternatywnych źródeł finansowania. We wcześniejszych edycjach ankiety wpływ powyższego czynnika na politykę kredytową banków był znacznie mniejszy. Natomiast banki, które zaobserwowały wzrost popytu uzasadniały go wypłatą wsparcia z

BGK pozyskał kolejne środki na program gwarancji de minimis

ten trafi do tych przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy mają problem z dostępem do zewnętrznych źródeł finansowania lub szukają wygodnej i taniej formy zabezpieczenia kredytu.  "Projekt finansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami

EBI: Niewielka świadomość szans, jakie stwarza przeciwdziałanie zmianie klimatu

ten wynosi 21% w Europie i zaledwie 11% w Chinach), podano również.   EBI konsekwentnie występuje w roli jednego z największych na świecie źródeł finansowania na potrzeby przeciwdziałania zmianie klimatu. Od 2011 r. bank zainwestował w skali globalnej środki w wysokości ponad 130 mld euro

Zgłoszenia do polskiej edycji programu CEE-Released przyjmowane do 6 czerwca

CEE. Organizatorem polskiej edycji programu jest sieć aniołów biznesu CobinAngels. "Trzema głównymi korzyściami oferowanymi przez CEE Released są: 1.           Ułatwienie uczestnikom programu wyboru i pozyskania finansowania z różnych źródeł

MPiT: Rząd przyjął projekt ws. rekompensat dla firm energochłonnych

bezpłatnie, to produkcja prądu ze źródeł kopalnych wymaga zakupu coraz droższych uprawnień do emisji CO2. Dodatkowo pula darmowych uprawnień - zgodnie z założeniami nowelizacji dyrektywy EU ETS z 14 marca 2018 r. - będzie się stopniowo kurczyć do roku 2027. Od tej daty całość emisji w energetyce będzie

BGK średnioterminowo zamierza wesprzeć inwestycje polskich firm kwotą 6 mld zł

przygotowania do wdrożenia programu gwarancji de minimis w nowej formule od 1 stycznia 2018 r. Zmiana obejmie dywersyfikację źródeł finansowania programu, aby nie obciążał on jedynie budżetu państwa, lecz w dużym stopniu opierał się na wykorzystaniu środków unijnych uwolnionych z instrumentów

BGK i rumuński EximBank ogłosiły założenie Funduszu Inwest. Inicjatywy Trójmorza

Management Timothé Fuchs. Ponadto fundusz zamierza powołać Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) jako centralnego agenta ds. administracji i Credit Suisse (Luxembourg) jako bank-depozytariusza. Zasoby funduszu będą pochodzić z różnorodnych źródeł. Instytucje założycielskie złożyły zobowiązania

Kluza: Równolegle z OZE należy rozwijać systemy bilansujące wytwarzanie energii

wskazania źródeł finansowania jest rozważaniem czysto teoretycznym" - wskazał prezes Fundacji Przyjazny Kraj Tomasz Prusek. Sebastian Kawczyński z Polskiego Stowarzyszenia Elektromobilności zwrócił uwagę, że Polska ma bardzo wysoki potencjał wynikający z wytwarzania odpadów z produkcji rolnej (ok

PKP PLK i Morski Port Police mają umowę ws. prac projektowych torów do portu

komunikacie. Wstępna wartość inwestycji szacowana jest na 122 mln zł. Koszty pokryją wspólnie PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Zarząd Morskiego Portu Police. Każda ze stron finansuje budowę swojej części infrastruktury kolejowej. Dokładny termin rozpoczęcia prac jest uzależniony od pozyskania źródeł

EBI udzielił BOŚ 75 mln euro pożyczki na wsparcie inwestycji proekologicznych

będzie wspierała małe przedsiębiorstwa - trzon europejskiej gospodarki. Jako bank UE jesteśmy zobowiązani do zrealizowania unijnych celów w zakresie klimatu, dlatego cieszymy się ze współpracy z BOŚ - bankiem wyspecjalizowanym w finansowaniu proekologicznych i przyjaznych dla środowiska przedsięwzięć w

Przegląd prasy

deregulacyjnej, umożliwiającej otrzymanie rekompensat za droższy prąd  -- Według szacunków Komisji Europejskiej, UE może tracić  5 mld euro rocznie na zaniżaniu wartości przesyłek z krajów trzecich (głównie Chin i USA) Puls Biznesu -- mBank zwiększy pulę pieniędzy na kredyty dla firm z branży

Adamczyk: Powinniśmy być optymistami w kwestii finansowania inwestycji na kolei

kolejowych. Ja nie spotkałem się z opiniami, że grozi nam zapaść. Wręcz przeciwnie, z Brukseli i źródeł 'okołobrukselskich' dociera informacja, że finansowanie powinno być na tym samym poziomie. Są też optymiści, którzy twierdzą, że Unia Europejska szczególnie stawia na transport kolejowy i należy się

IDM: Pogarszająca się kondycja branży maklerskiej ryzykiem dla rynku kapitał.

zł, a w analogicznym okresie ubiegłego roku 37 mln zł. O ile we wcześniejszych okresach branża zmuszona do poszukiwania innych źródeł przychodów, przy regulacyjnych ograniczeniach, nadrabiała straty zyskiem z działalności w innych obszarach, takich jak działalność na rynku OTC czy handel na własny

PwC: Inicjatywa Trójmorze może wesprzeć rozwój transportu w regionie CEE

nowych źródeł finansowania infrastruktury transportowej. "Inicjatywa Trójmorza - to jest szukanie punktów wspólnych w interesach poszczególnych państw. Projekty infrastrukturalne w ramach tej inicjatywy powinny być dofinansowane z funduszy UE z nowej perspektywy po 2020 roku - to jest podstawa

MPiT: Ustawa o rekompensatach dla branż energochłonnych wchodzi dziś w życie

Polsce ceny uprawnień wywierają wysoki wpływ na hurtowe ceny energii. Wynika to z naszej struktury wytwarzania energii. Zgodnie z raportem Agencji Rynku Energii za 2016 r. energia elektryczna w największym stopniu wytwarzana jest u nas ze źródeł węglowych: odpowiednio 47,7% zapotrzebowania pokrywane jest

BGK kupił od PKO BP udziały w funduszu Marguerite I

inwestycji, oprócz środków z Marguerite, wykorzystano także finansowanie dłużne, udzielone przez konsorcjum banków z m.in. PKO Bankiem Polskim i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Projekt spalarni odpadów w Poznaniu był wielokrotnie nagradzany przez Komisję Europejską i stawiany jako wzór w tego typu

NFOŚiGW przeznacza ok. 10 mld zł na poprawę jakości powietrza

Warszawa, 10.01.2017 (ISBnews) - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznacza ok. 10 mld zł na poprawę jakości powietrza, podała instytucja. "Obecnie NFOŚiGW dysponuje szeroką ofertą (finansowaną zarówno ze środków krajowych, jak i z Unii Europejskiej

EIM: PEP 2040 powinna w większym stopniu uwzględnić inwestycje w sieci

PEP 2040 w postaci konkretnego planu, z harmonogramem realizacji poszczególnych priorytetów, chociażby ramowym. W PEP 2040 należałoby również zawrzeć konkretne informacje na temat możliwości finansowania projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej z Europejskiego Funduszu Pomocowego

Adamczyk: Wznawiamy debatę o budowie kolei dużych prędkości w Polsce

. "Ta debata przyczyni się do rozpoczęcia procesu dochodzenia do decyzji finalnej. Czy taką inwestycję rząd powinien realizować, w jakim zakresie, w jakiej perspektywie czasowej i z jakich źródeł finansowania - z tego względu, że mówimy o bardzo dużej inwestycji o wartości minimum 50 mld zł"

Rząd przyjął projekt budżetu na 2018 r. z 3,8% wzrostu PKB, 41,5 mld zł deficytu

również na realizację nowych zadań. Zapewniono m.in. kontynuację finansowania programu 'Rodzina 500+' oraz rewaloryzacji emerytur i rent z 2017 r." - czytamy także. Uwzględniono także m.in. skutki wynikające z: - obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn

Synektik oczekuje wysokiego wzrostu wyników w 2018 r., może wypłacić dywidendę 

, że IV kw. ub. roku przyniósł napływ na rynek od dawna wyczekiwanych środków z UE.  "Sytuacja rynkowa po 2 latach zapaści finansowania z dotacji wyraźnie zmienia się na lepsze. Środki z UE ruszyły, wypełnia się portfolio na ten rok i to są spore projekty. W IV kw. 2017 roku pojawiły

Przegląd prasy

: Dziś rusza hackathon poświęcony epidemii COVID-19 --Komisja Europejska zaleca ograniczenie podróży z krajów trzecich do UE --MF odwołało przetarg zamiany obligacji z uwagi na sytuację rynkową --RPP obniżyła stopy proc. - główną referencyjną o 50 pb do 1% --Polska nadal na 46. miejscu w

Polska jest outsiderem na europejskiej mapie innowacyjności

badawczo-rozwojowej poprzez przynajmniej częściowe finansowanie ze źródeł zewnętrznych. - Polska ma do dyspozycji 10 mld euro z funduszy unijnych na szeroko rozumianą działalność badawczo-rozwojową dla przedsiębiorstw. Wyzwaniem jest ich efektywna dystrybucja - mówi Michał Turczyk, dyrektor w Deloitte

MŚ: Rząd przyjął 'Politykę ekologiczną państwa 2030'

Polski oraz wysokiej jakości życia dla wszystkich mieszkańców. Wzmacnia działania rządu polegające na budowie innowacyjnej gospodarki z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Uchwała zostanie opublikowana w Monitorze Polskim najpóźniej 6 września" - czytamy w komunikacie. "Polityka

EBOR uruchomił program efektywności energetycznej PolREFF wart 200 mln euro

Warszawa, 25.10.2016 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) uruchomił Program Finansowania Efektywności Energetycznej w Budynkach Mieszkalnych w Polsce - PolREFF, na który przeznaczone jest 200 mln euro, podała instytucja. Program jest realizowany za pośrednictwem Banku

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Planowany termin oddania tego etapu inwestycji Apartamenty Przybyszewskiego 64 do użytkowania to I kwartał 2022 r. Elektrotim zawarł umowę z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej w Przemyślu na rozbudowę systemów ochrony technicznej granicy zewnętrznej UE w zakresie urządzeń nadzoru za

MR: Są umowy na ok. 1 mld zł dofinansowania dla Wschodniej Magistrali Kolejowej

odgałęzieniem do Kielc: Tarnobrzeg – Ostrowiec Świętokrzyski – Skarżysko – Kielce. Inwestycja finansowana jest z kilku źródeł. Są to: instrument 'Łącząc Europę' (CEF), środki krajowe oraz 3 programy operacyjne współfinansowane ze środków UE: Polska Wschodnia (8 projektów), Infrastruktura i

ZBP: Średnie i małe firmy najczęściej finansują się kredytem bankowym

ponad dwukrotny wzrost wykorzystania kredytu licząc rok do roku. Dodatkowo ponad jedna czwarta (29%) mikro i małych firm korzysta z kredytów obrotowych preferując ten rodzaj kredytowania wydatków bieżących. Na kolejnych miejscach pod względem znaczenia źródeł finansowania wymienić należy także leasing

Przegląd prasy

Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Opłata za korzystanie z kapitału, której banki będą żądać w razie unieważnienia umowy frankowej, może sięga początkowej wartości kredytu wg gazety --Kwieciński: To była moja

EBI udzielił 100 mln euro kredytu PKP PLK na modernizację 71 km linii kolejowej

związane z ochroną środowiska naturalnego. Podniesie się również poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Część z nich zostanie zastąpiona wiaduktami, podano także.  Dzięki oferowanym przez EBI konkurencyjnym warunkom finansowania, PLK będzie mogła skorzystać z niższych kosztów finansowania

Ataki w Europie uderzają w Funta

m.in. z tego powodu, że Wielka Brytania wciąż boryka się z jednym z najwyższych deficytów na rachunku obrotów bieżących w relacji do PKB wśród krajów rozwiniętych. Natomiast wyjście z Unii spowodowałoby znaczna utratę źródeł jego finansowania, co oczywiście byłoby bardzo niekorzystne dla budżetu

Polska energetyka ostrzega przed propozycjami Brukseli w sprawie węgla. Uzależnią nas od gazu

wszystkim o rynek mocy, który wprowadziłby na rachunku dodatkową opłatę (od kilku do kilkunastu złotych według różnych szacunków), która pozwoliłaby uzyskać finansowanie na budowę nowych elektrowni. W Polsce są one niezbędne, bo ze starości i przez nowe przepisy o ochronie środowiska trzeba będzie pozamykać

PKP: Inwestycje w ramach Magistrali Wschodniej będą kosztowały ponad 6,5 mld zł

;Prace inwestycyjne w ciągu Magistrali Wschodniej planowane w perspektywie finansowej 2014-2020 i będą finansowane z kilku źródeł. Są nimi CEF [instrument 'Łącząc Europę'], środki krajowe oraz 3 programy operacyjne współfinansowane ze środków UE: Polska Wschodnia 2014-2020 (8 projektów), Infrastruktura i

KNF: Wyjście Wlk. Brytanii z UE zagrożeniem dla sektora bankowego

z aktualizacją zaleceń w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka związanego z portfelem tych kredytów" - głosi raport. Według KNF, konieczne jest dostosowanie banków do zaleceń i rekomendacji KNF oraz dywersyfikacja i dalsze zwiększenie stabilności źródeł finansowania

Gminy z długami, bo inwestowały. Teraz się boją

5 proc. mniejsze niż w tym samym okresie w 2015 r.  - Z kredytów finansujemy wyłącznie inwestycje. Nie przejadamy tych pieniędzy - zapewnia skarbnik Wrocławia Marcin Urban, a Monika Chylaszek, rzecznik krakowskiego magistratu, mówi: - Z finansami Krakowa nic złego się nie dzieje. Jesteśmy

Mateusz Morawiecki wspiera budżet pieniędzmi z Unii na drogi

(POIiŚ), finansowanego z budżetu Unii. W ramach tego programu na wsparcie budowy nowych autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic miast w Polsce z obecnego budżetu UE przeznaczono 9,94 mld euro (ponad 40 mld zł). Do końca zeszłego roku GDDKiA podpisała już umowy o wsparciu przez UE kwotą 14,9 mld zł

Zasady ustalania wartości szacunkowej zamówienia

wykonawcę, mamy do czynienia z jednym zamówieniem, bez względu na fakt, czy jest ono finansowane przez zamawiającego z jednego, czy też z kilku różnych źródeł (np. z wykorzystaniem środków pochodzących z programów finansowanych ze środków UE). Powyższe potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 09

MF skierowało do konsultacji nowelizacje dot. m.in. podatku CIT w wysokości 9%

wspierania przedsiębiorców, w szczególności z kategorii MŚP. - wprowadzenie zachęty do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój poprzez zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego (notional interest deduction – NID).  Celem tego rozwiązania jest wyeliminowanie zróżnicowania

Przegląd prasy

Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Morawiecki: Matryca VAT może powrócić jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, jeszcze raz przyjrzymy się stawkom na napoje owocowe i nektary --WhitePress: Startupy

Chorwacja zwróci się o pomoc do MFW? W kasie pustki

proc. PKB. Z wyliczeń Bloomberga wynika, że w UE wyższy poziom deficytu mają tylko Grecja, Hiszpania i Irlandia. I nie zanosi się, aby miało być lepiej - w przyszłym roku według Komisji Europejskiej dziura budżetowa Chorwacji ma wynieść 6,5 proc. PKB. W tym roku według prognoz MFW PKB tego kraju ma się

Na co rząd wyda pieniądze za CO2?

Energetycznych (FAZ) przełoży się na 40-100 mld zł, w zależności od tego, jakie będą ceny uprawnień. Zgodnie z unijną dyrektywą połowę tej kwoty możemy przeznaczyć, na co chcemy, a drugą połowę powinniśmy przeznaczyć na realizację celów polityki energetyczno-klimatycznej UE, czyli budowę odnawialnych źródeł

Minister Tchórzewski: OZE zbyt kosztowne, trzeba pomóc górnictwu

rynku. Kraje UE zaczynają przyznawać, że za bardzo popuściły rynkowi. Wyszły wszelkiego rodzaju patologie z tym związane. Jest nim głos sektora wytwarzania, który mówi, że mu się nie opłaca [budować nowych elektrowni - red.] - powiedział Bando. Powinniśmy finansować źródła najtańsze i najstabilniejsze

Lewandowski: Podatek od transakcji jest wydajny i publicznie akceptowalny

delokalizację przemysłu finansowego. Czy dla Polski wprowadzenie nowych źródeł finansowania budżetu UE będzie korzystne? - Wszystkie nowe źródła finansowania lekko zmieniają (na niekorzyść) polski bilans transferów z i do unijnego budżetu. Obecne zasady (wypłaty z polskiego budżetu proporcjonalnie do naszego

Janusz Lewandowski: Europodatek na ratowanie eurobudżetu

skonstruować nowy budżet Unii Europejskiej na lata 2014-20. Jednym z kluczowych elementów tej propozycji ma być wprowadzenie "europodatku", który docelowo stałby się jednym z głównych źródeł finansowania budżetu Unii Europejskiej. Obecnie budżet UE jest oparty przede wszystkim na bezpośrednich

Polskie Inwestycje Rozwojowe chcą wydać 10 mld zł. Kiedy nowy szef?

strategiczne branże (energetyka, transport, telekomunikacja), finansowane z dodatkowej sprzedaży przez państwo akcji giełdowych spółek. Miało to zapewnić rozwój gospodarczy Polski w okresie, gdy przestawały już napływać do Polski dotacje z budżetu UE na lata 2007-13, a jednocześnie nie napływały jeszcze

Mateusz Morawiecki sternikiem Ministerstwa Finansów, Beata Szydło "kapitanem statku"

wszystkie pieniądze, jakie są. Jednym z zadań Mateusza Morawieckiego jest pilnowanie budżetu i mówienie "nie", gdy apetyty na wydawanie pieniędzy będą zbyt duże - mówiła premier. - Będzie musiał pogodzić pilnowanie budżetu z finansowaniem inwestycji rozwojowych. Będzie się musiał sam kontrolować

Europa albo Putin. Wszystko co musisz wiedzieć o Grecji

1. Czy Grecja wpłaci dzisiaj pieniądze do MFW? Raczej nie. Według źródeł rządowych agencji Reutera, Grecja nie wpłaci dzisiaj (termin mija z końcem czerwca) Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu (MFW) kolejnej transzy zadłużenia w wysokości 1,6 mld euro. Greccy ministrowie mówili wcześniej

Zaoszczędzimy pieniądze i ochronimy klimat

energię z odnawialnych źródeł? - Chyba nie mamy takich danych, bo wsparcie odbywa się na poziomie krajowym. Ale na poziomie globalnym znacznie bardziej subsydiuje się paliwa kopalne. Ale nie w UE. - W UE także są subsydia do paliw kopalnych, np. do kopalń węgla czy benzyny, w niektórych krajach

Słoneczna energia zyskuje w Polsce popularność

Urząd Regulacji Energetyki (URE) podał, ile i jakich źródeł odnawialnych energii (OZE) działało w Polsce na koniec ubiegłego roku. Z danych wynika, że w najszybszym tempie rośnie liczba paneli fotowoltaicznych, które wytwarzają energię dzięki słońcu. O ile na koniec 2013 r. ich łączna moc

Rząd przyjął 'Strategię rozwoju Polski Centralnej do 2020 z perspektywą 2030'

odpowiedzialności. System finansowania opiera się na wykorzystaniu środków z różnych źródeł, przy szczególnym nacisku na odpowiednie wykorzystanie środków pochodzących z funduszy europejskich w okresie 2014-2020. (ISBnews)

Wielka zmiana koncesji paliwowych ma zablokować szarą strefę. Ostatnie dni na aktualizację koncesji

Handlu Naftowego (POPiHN) w 2015 r. budżet znów stracił ok. 10 mld zł VAT na szarych paliwach. Do walki z tą patologią z impetem ruszył rząd PiS, szukając źródeł finansowania takich kosztownych programów socjalnych jak 500 plus. - Rząd potrzebuje miliardów złotych na swoje projekty, a branża paliwowa

NBP: Polski system finansowy jest stabilny, ruchy na CHF nie są zagrożeniem

bezpiecznego rozwoju działalności; - Ograniczenie ryzyka związanego ze strukturą finansowania banków poprzez dalsze stopniowe ograniczanie koncentracji źródeł finansowania, przy zachowaniu jego bezpiecznej ciągłości; zwiększanie buforów aktywów płynnych przez banki o wrażliwej pozycji płynnościowej

Energia z odpadów. Polska otwiera kolejne spalarnie śmieci. To dobry pomysł?

kilkusettysięczne miasta i regiony - mówi Głuszyński. Według UE spalanie nie jest najlepszą metodą walki z zalewem śmieci. - Unia postuluje ograniczenie spalania odpadów, odejście od finansowania z pieniędzy publicznych budowy spalarni i rezygnację z uznawania energii powstałej podczas spalania za odnawialną

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Grupa chce wykorzystać środki z emisji jako jedno ze źródeł finansowania dalszego rozwoju. Zarząd Aforti Holding rozpoczął rozmowy w sprawie przejęcia podmiotu działającego w branży windykacyjnej oraz podmiotu działającego w dystrybucji produktów finansowych. Celem ma być objęcie emisji nowych

Przegląd informacji ze spółek

wysokości 307,63 mln zł, co daje 3,10 zł na jedną akcję - z zatrzymanego zysku za 2016 r., podał bank.  Aplisens podtrzymuje, że w 2018 r. zanotuje dwucyfrową dynamikę sprzedaży, założoną w strategii na lata 2017-2019. Tegoroczny wzrost na rynkach dawnej WNP powinien wynieść 10%, w UE 14%, w

Przegląd prasy

Przegląd prasy Warszawa, 28.07.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy   Rzeczpospolita --Reforma emerytalna wejdzie w życie 1 lipca 2018 r. - ogłosił wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki --Szef Komisji Europejskiej Jean

Przegląd informacji ze spółek

fabrykę naczep i przyczep chłodniczych, w związku z planem wejścia na ten rynek, poinformował prezes Mariusz Golec. Spółka celuje w sprzedaż 700 szt. chłodni w 2020 r., osiągając tym samym 2% udziału w rynku UE. Grupa Robyg podtrzymuje plan uznania w tym roku w przychodach ok. 2 500 lokali (po uznaniu

Coraz mniej Polski B. Najbogatsze województwa stracą dotacje na infrastrukturę

dostaniemy 23,2 mld euro z Funduszu Spójności i 53,4 mld euro z EFRR. Samorządy województw w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO) rozdzielają 31,2 mld euro z obu tych źródeł. Jednak te pieniądze są dostępne tylko dla regionów nieprzekraczających 75 proc. średniej unijnej dochodu na głowę. Tę

Ekonomiczne mity greckie

niedotrzymywaniu zobowiązań i odmowie płacenia długów, uwierzyli wreszcie, że UE szantażuje Grecję, a głosowanie na "nie" ma pokazać, że Grecy to dumny naród, który "powstaje z kolan". Te i inne brednie powtarzali z poważną miną liczni zagraniczni komentatorzy, robiąc wodę z mózgu widzom i

Przegląd informacji ze spółek

. Wartość kontraktu, dofinansowywanego z UE, to blisko 11,6 mln zł brutto. Sześciu członków rady nadzorczej PKP Cargo złożyło rezygnacje z pełnionych funkcji ze skutkiem natychmiastowym, poinformowała spółka. Scenariusz bazowy dla strategii podmiotu powstałego w wyniku połączenia Best i Kredyt Inkaso

Minister rozwoju regionalnego boi się o energetyczny most polsko-litewski

Litwą. UE dołoży do niego 683 mln zł. - Najpóźniej w lecie musi zapaść ostateczna decyzja, czy te projekty dalej mają być realizowane za unijne pieniądze. Myślimy, by te pieniądze przesunąć np. na finansowanie odnawialnych źródeł energii, bo tam popyt na dotacje jest duży, a pieniądze już rozdzielono

Szacowanie wartości zamówienia na zajęcia pozalekcyjne finansowane z funduszy unijnych

przeciwnym wypadku, tzn. gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem. Przy czym dla przyjęcia powyższej oceny nie ma istotnego znaczenia ustalenie źródeł finansowania danego

Forum Energii: Polska powinna negocjować środki z UE na transform. ciepłownictwa

. "Jak porozumieć się z Brukselą w sprawie finansowania czystego ciepła w Polsce". "Polska ma najbardziej spośród państw unijnych zanieczyszczone powietrze. Bez publicznego wsparcia skutecznej termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła koszty transformacji będą wysokie i doprowadzą do

Francuzi popracują dłużej? Sarkozy reformuje emerytury

Partię Socjalistyczną i związki zawodowe (głównie lewicowe). Zapowiadają, że reformę spróbują storpedować. Związki już wezwały, by 24 czerwca w całym kraju zorganizować strajki i manifestacje. Rząd próbuje złagodzić opór lewicy, deklarując, że jednym ze źródeł finansowania nowego systemu emerytalnego

Rząd PiS szykuje nowy parapodatek w kwocie kilkaset złotych rocznie. 4 chwyty na oszczędność, a na koniec finansowy nokaut

tym przypadku też trzeba pilnować terminów. Słońce na raty Ci, którym udało się skorzystać z subsydiów, są prawdziwymi szczęściarzami. Pozostali muszą szukać innych źródeł finansowania. Na rynku w ostatnich miesiącach pojawiają się oferty sprzedaży paneli fotowoltaicznych ad hoc, bez formalności. Np

Pieniądze wyrzucone w energię

Polsce. Pod Darłowem mają stanąć wiatraki o mocy co najmniej 250 MW. - Na finansowanie drugiej fazy inwestycji - kolejnych 80 MW - podpisaliśmy umowy z bankami kilka dni przed opublikowaniem projektu - opowiada Podgajniak. Nie wiem, czy udałoby się to zrobić teraz. A w grę wchodzi 1,5 mld zł. Oraz

Szukamy klucza do sukcesu. Spotkanie dla przedsiębiorców

, między innymi: * Gdzie szukać "napędu" dla rozwoju przedsiębiorstwa? * Czy innowacje to przykra konieczność? Czy może szansa i integralna część współczesnych przedsiębiorstw? * Gdzie szukać alternatywnych źródeł finansowania? Jakimi doświadczeniami mogą się podzielić polscy przedsiębiorcy

Wzrost PKB w III kw. przyspieszył, cały rok powyżej 3,3% wg analityków

gospodarki globalnej oraz braku efektu wyraźnego przyspieszenia inwestycji publicznych (silniejsze przyspieszenie wykorzystania środków unijnych z nowej perspektywy budżetu UE to perspektywa l. 2017-2018) nie dostrzegamy potencjału dla silniejszego przyspieszenia aktywności krajowej gospodarki. Powyższa

Rząd wymyślił obowiązkowy samorząd gospodarczy. Bochniarz: Czy kolejnym krokiem będzie jedna partia?

. Przyjęte przez Radę Dialogu Społecznego stanowisko jest w dużym stopniu krytyczne wobec projektu, wskazuje na wątpliwości dotyczące jego zgodności z prawem UE. Latanie z siekierą tej skuteczności nie gwarantuje. Górnicy pokazują że gwarantuje - Nie jesteśmy górnikami. To rząd was załatwi - Co najwyżej

Banki wywożą pieniądze za granice?

zwiększeniu zagranicznych instytucji w finansowanie polskich banków. A monitoring wprowadzony pod koniec 2008 r. wykazał, że transakcje z podmiotami zagranicznymi powiązanymi i niepowiązanymi są wciąż na zbliżonym poziomie. Problemy wynikają raczej z zaleceń central zagranicznych, aby ograniczać zaangażowanie

Banki wywożą pieniądze za granicę?

zwiększeniu zagranicznych instytucji w finansowanie polskich banków. A monitoring wprowadzony pod koniec 2008 r. wykazał, że transakcje z podmiotami zagranicznymi powiązanymi i niepowiązanymi są wciąż na zbliżonym poziomie. Problemy wynikają raczej z zaleceń central zagranicznych, aby ograniczać zaangażowanie

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1; 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i

Szybka kolej w Polsce? Oby szybko!

lata), wykupić grunty (następne 2 lata), załatwić miliony papierków, uzyskać wszystkie pozwolenia lokalizacyjne i środowiskowe. A na koniec: zapewnić wieloletnie finansowanie inwestycji z różnych źródeł, aby tak wielka inwestycja nie rwała się raz po raz, niczym obecna budowa autostrad. Dopiero wtedy

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

sprzedają się marżowe linie produktowe, ponadto wszystkie kraje w ramach ekspansji międzynarodowej zaczynają się dokładać do wyniku. Tymczasem planowana emisja obligacji do 100 mln zł ma zapewnić dywersyfikację źródeł finansowania i konwersję krótkoterminowych zobowiązań bankowych na długookresowe

Advanced Ocular Sciences liczy na finansowanie z UE Urządzenia Okulistycznego

dofinansowanie z Unii Europejskiej i źródeł krajowych pozwoli na przyspieszenie wprowadzenia produktu do obrotu na rynek europejski i cały świat. Pozyskane środki umożliwią testowanie prototypu, certyfikację gotowego urządzenia, przygotowanie do produkcji seryjnej oraz promocję i sprzedaż urządzenia. Wstępne