źródeł finansowania

Zasady szacowania wieloletnich zamówień finansowanych z różnych źródeł

To ważne zagadnienie szczególnie teraz, gdy różne projekty finansowane są z różnych źródeł. Jak wtedy oszacować wartości zamówienia?

Beata Szydło chce opodatkować banki

obejmować aktywa bankowe i wynosić 0,39 proc. "Chcemy pokazać, że w Polsce można zrobić dobre programy prospołeczne, że jest nie tylko pomysł w jaki sposób je przeprowadzić, ale mamy także konkretne źródła finansowania. Proponujemy, by jednym z takich źródeł był podatek bankowy. Po raz pierwszy z tą

BNP Paribas BP wprowadzi kredyt na działania w ramach Czystego Powietrza

środowiska. Bank już pięć lat temu rozpoczął proces wyjścia z finansowania energetyki węglowej. W tym samym czasie rozwija finansowanie odnawialnych źródeł energii, takich jak elektrownie wiatrowe, biogazownie rolnicze, małe elektrownie wodne oraz instalacje fotowoltaiczne" - czytamy dalej. Pod koniec

Getin Holding pozyskał środki na działalność z innych źródeł zamiast z obligacji

Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Getin Holding pozyskał środki na finansowanie bieżącej działalności z innych źródeł zamiast z planowanej wcześniej emisji obligacji skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych, podała spółka. "Getin Holding S.A. informuje, że nie zrealizował

KGHM może rozważyć emisję obligacji

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź bierze pod uwagę emisję obligacji jako jedną z form dywersyfikacji źródeł finansowych i wydłużenia okresów finansowania, poinformowała wiceprezes ds. finansowych Katarzyna Kreczmańska-Gigol.  "Jeśli chodzi o zmianę źródeł finansowania

Millennium Leasing udzieliło PKP Cargo ramowego finansowania na 150 mln zł

Millennium Leasing sp. z o.o. umowa ramowa daje nam możliwość elastycznego finansowania aktywów trwałych. Jednocześnie zawarcie przedmiotowej umowy stanowi element dywersyfikacji dostępnych dla PKP Cargo S.A. źródeł finansowania" - powiedział członek zarządu ds. finansowych PKP Cargo Leszek Borowiec

Obligacje KGHM o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł zadebiutowały na Catalyst

decyzja o emisji obligacji była trudna, niemniej podjęliśmy ją dlatego, że finansowanie w postaci obligacji ma zalety, których nie ma finansowanie bankowe" - powiedziała wiceprezes KGHM Katarzyna Kreczmańska-Gigol podczas uroczystości debiutu. Podkreśliła, że dywersyfikacja źródeł finansowania

Polenergia oczekuje 418 mln zł wyniku EBITDA w 2024 r. 

projektów lądowych farm wiatrowych, które już uzyskały wsparcie w ostatnich aukcjach. Polenergia podała, że przyszłe możliwości rozwoju wymagać będą finansowania zewnętrznego, uzależnionego od decyzji dot. offshore'u i ekspansji geograficznej. "Zakładając reinwestowanie zysków, dodatkowe

KE wyłoniła ponad 100 projektów przełomowych, otrzymają łącznie 344 mln euro

zostały niezależnie ocenione jako spełniające wszystkie kryteria finansowania EIC i otrzymają tzw. Pieczęć Doskonałości oraz wsparcie dostępu do innych źródeł finansowania. (ISBnews)  

Saski Partners: Fundusze specialty finance coraz bardziej zainteresowane Polską

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Kłopoty płynnościowe polskich firm wywołane pandemią koronawirusa przyciągają coraz większą uwagę zagranicznych funduszy typu specialty finance, które oferują niestandardowe formy finansowania w sytuacjach, gdy zagrożone jest istnienie spółki, uważają eksperci

Polenergia ma umowę na do 44,5 mln zł kredytów z ING BSK na farmy fotowoltaiczne

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Polenergia Farma Wiatrowa 17 - spółka zależna Polenergii - zawarła z ING Bankiem Śląskim umowę kredytu dotyczącą finansowania terminowego w kwocie do 40 mln zł oraz kredytu na obsługę podatku od towarów i usług w kwocie do 4,5 mln zł, przeznaczonych na

PFR wesprze inwestycje Taurona w OZE; przekaże co najmniej 50 mln zł na każdą

źródła energii (OZE), podał Tauron. Kolejne inwestycje Taurona w OZE będą mogły uzyskać finansowanie od PFR w kwocie co najmniej 50 mln zł każda. Według wstępnych założeń, współfinansowane w ramach programu PFR Green Hub będą projekty dotyczące inwestycji w lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne

mLeasing wprowadził finansowanie paneli fotowoltaicznych dla przedsiębiorców MŚP

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - mLeasing wprowadził finansowanie paneli fotowoltaicznych - oferta jest skierowana do przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które chcą obniżyć rachunki za prąd i korzystać z odnawialnych źródeł energii (OZE), podała spółka. Nowa

EBOR zainwestuje 15 mln euro w fundusz private equity Avia Capital I

w komunikacie. "Inwestycja banku wesprze rozwój alternatywnych źródeł finansowania MŚP w Polsce" - dodał dyrektor EBOR w Polsce i Europie Środkowej Grzegorz Zieliński. EBOR podkreśla, że wspiera 38 rozwijających się gospodarek także w obliczu wyzwań, jakie stawia przed nimi trwająca

Cyfrowy Polsat podjął działania związane z pozyskaniem finansowania do 1 mld zł

nominalnej do 1 mld zł. Spółka rozważa pozyskanie obu źródeł finansowania lub jednego z nich w zależności od warunków rynkowych i dalszych decyzji zarządu" - czytamy w komunikacie. Działania będą zmierzały do oszacowania możliwych warunków finansowych i umownych dotyczących pozyskania nowego kredytu

Fundusze norweskie wesprą na ok. 44 mln zł elektrownie wodne i geotermię głęboką

Warszawa, 25.05.2020 (ISBnews) - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił dwa kolejne nabory wniosków na dofinansowanie małych elektrowni wodnych (do 2 MW) oraz budowę geotermalnych źródeł ciepła i przeznaczy ponad 44 mln zł (10 mln euro), podała instytucja

Tauron: Zmiana polityki EBI skłania do zwrotu w kierunku źródeł zeroemisyjnych

prezes. Wskazał też, że nowa polityka kredytowa banku skłania do myślenia bardziej w kierunku rozwoju źródeł zeroemisyjnych niż niskoemisyjnych. "Apetyt na gaz będzie na pewno bardziej ograniczony. EBI daje jeden ze sposobów finansowania, innym są np. środki z banków komercyjnych. Więc to wcale

Tauron ma 500 mln zł kredytu konsorcjalnego na cele inne niż nowe proj. węglowe

Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zawarł umowę kredytu konsorcjalnego na kwotę 500 mln zł, podała spółka. Środki mogą zostać przeznaczone na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych z wyłączeniem finansowania wszelkich nowych projektów związanych z aktywami węglowymi

EBOR udzieli 280 mln zł kredytów na polskie projekty OZE grupy Qair

Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzieli kredytów na łącznie 280 mln zł (równowartość ok. 63 mln euro) pięciu spółkom celowym należącym do Qair i RGreen Invest, rozwijającym portfel projektów odnawialnych źródeł energii w Polsce, podała instytucja

PKN Orlen ma porozumienie z Energą i Eneą w sprawie elektrowni Ostrołęka C

zmianą założeń technologicznych z technologii węglowej na technologię opartą na paliwie gazowym. PKN Orlen zadeklarował udział w finansowaniu projektu budowy elektrowni Ostrołęka oraz przystąpienie do inwestycji w charakterze wspólnika. Porozumienie przewiduje zmiany struktury organizacyjnej spółki

Alior Leasing dokonał sekurytyzacji części portfela wierzytelności na 500 mln zł

Europejski Fundusz Inwestycyjny. Transakcja została zaaranżowana wspólnie przez UniCredit Bank AG oraz ING Bank N.V." - czytamy w komunikacie.  Bank podał, że zrealizowana sekurytyzacja pozwoli na dywersyfikację źródeł finansowania przez spółkę leasingową i pozyskanie nowych środków na

Energa zrealizuje projekt wodorowy mogący wpłynąć na efektywność OZE

. Instalacja może być kluczowym elementem układów do magazynowania energii, mającym wpływ na efektywność odnawialnych źródeł energii, a także na zwiększenie elastyczności pracy elektrowni. Budżet projektu wynosi 7,4 mln zł, a wysokość dofinansowania ze środków unijnych - 5,7 mln zł. To pierwszy taki projekt

Modus Group ma 10 mln euro pożyczki z mBanku na projekty fotowoltaiczne w Polsce

oraz fotowoltaikę. Początkowo zapewnimy około 120 mln euro na inwestycje w obszarze odnawialnych źródeł energii. Green Genius, który realizuje wiele znaczących projektów fotowoltaicznych w różnych krajach, jest dla nas partnerem godnym zaufania" - dodał wicedyrektor Departamentu Finansowania

MAE jest gotowa wesprzeć Polskę w wyborze modelu finans. i techonologii jądrowej

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) jest gotowa wspierać Polskę w wyborze modelu finansowania i technologii przyszłej elektrowni jądrowej, poinformował dyrektor wykonawczy Fatih Birol. "To państwa i ich obywatele decydują, z jakich źródeł energii chcą

ZM Henryk Kania znacząco ograniczają produkcję; możliwe całkowite wstrzymanie

dodatkowego finansowania w postaci środków obrotowych poziom produkcji powinien sukcesywnie powrócić do poprzednich wolumenów" - czytamy w komunikacie.  Ograniczenie produkcji związane jest m.in. z ograniczonym dostępem spółki do kapitału obrotowego, co wywołane zostało w szczególności znaczącymi

PKN Orlen jest zainteresowany projektem w Ostrołęce tylko w technologii gazowej

, umożliwiająca bilansowanie energii ze źródeł odnawialnych. To powoduje, iż jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej jest wyraźnie niższy dla bloku parowo-gazowego niż węglowego" - czytamy dalej w komunikacie. 13 lutego Enea i Energa podjęły wspólną decyzję o zawieszeniu finansowania projektu

GUS: Nakłady na innowacje w firmach przemysłowych spadły o 16,5% r/r w 2018 r.

komunikacie. W strukturze nakładów na działalność innowacyjną według źródeł finansowania, w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz usługowych największy był udział środków własnych (odpowiednio 75,5% i 88,1%); znacznie mniejszy udział stanowiły kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe od instytucji

Krótki poradnik dla kredytobiorców w czasach pandemii. Co mogą zrobić przedsiębiorcy w trudnej sytuacji?

natychmiastowej wymagalności; kredytobiorca, który w sposób transparentny komunikuje swoje problemy (najlepiej z wyprzedzeniem) i umiejętnie prowadzi rozmowy dotyczące czasowej lub trwałej modyfikacji warunków finansowania ma większe szanse osiągnięcia swoich celów; w przypadku korzystania z różnych źródeł

DNB Bank Polska i EBI udzieliły 82 mln zł kredytu na farmy PV w północnej Polsce

ułatwiające gospodarce przejście na ekologiczne i zrównoważone rozwiązania. Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce jest więc dla nas sprawą priorytetową. Jestem przekonany, że finansowanie tego projektu przyczyni się do rozwoju sektora zielonej energii w Polsce" - skomentował prezes banku Artur

LC Corp przeprowadził emisję obligacji na łączną kwotę 60 mln zł

komunikacie. W październiku 2018 r. LC Corp podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 400 mln zł i zawarł z mBankiem umowę programu. Celem programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności. LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych

Tauron ma umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo o wartości 750 mln zł

Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - Tauron podpisał umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo na pięć lat o wartości 750 mln zł, podała spółka. Kredyt posłuży na finansowanie wydatków związanych z energetyką odnawialną, inwestycjami w sieci dystrybucyjne oraz refinansowaniem istniejącego

Glapiński rozmawiał z Sasinem nt. stabilności systemu finansowego

odporność krajowego systemu finansowego na materializację zidentyfikowanych źródeł ryzyka pozostaje wysoka. W raporcie wskazano, że obniżona rentowność polskich banków, zwłaszcza mniejszych instytucji, rodzi wyzwania. Rentowność polskich banków nadal kształtuje się powyżej średniej w UE, jednak w

LC Corp zdecydował o programie emisji obligacji na maks. 400 mln zł

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - LC Corp podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 400 mln zł i zawarł z mBankiem umowę programu, podała spółka. Celem programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności. "W ramach

Bank Pekao uruchamia linię kredytową na instalacje fotowoltaiczne

Warszawa, 29.08.2019 (ISBnews) -  Bank Pekao uruchomił akcję kredytową sfinansowania instalacji fotowoltaicznych dla przedsiębiorstw do produkcji energii na własny użytek. To kolejne działanie banku w segmencie odnawialnych źródeł energii (OZE), podał bank. "Bank Pekao sfinansuje

Nowa polityka kredytowa EBI wykluczy finansowanie paliw kopalnych od końca 2021

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Zgodnie z przyjętą nową polityką kredytowania energetyki Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zaprzestanie finansowania inwestycji związanych ze spalaniem paliw kopalnych od końca 2021 r., podała instytucja. Grupa EBI wesprze inwestycje w działania na rzecz klimatu

Ignitis Group ma 60 mln euro kredytu z EBI na pierwszą farmę wiatrową w Polsce

projektu. Finansowanie EBI wspiera Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), będący głównym filarem Planu Inwestycyjnego dla Europy, którego strategicznymi partnerami są Komisja Europejska oraz EBI, podano także. Farma wiatrowa położona będzie w województwie pomorskim, około 50 km od

BNP Paribas udzieli ok. 630 mln zł finans. polskich projektów OZE grupy Qair

Bouchet. Qair to producent energii posiadający aktywa o mocy 220 MW - wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Projekty grupy znajdujące się w fazie finansowania i budowy mają moc 780 MW, kolejne 3 GW to rozwijane aktywa z potencjałem realizacji w przyszłości. BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej

Prezes Banku Pekao: Chcemy mocniej finansować zieloną energetykę i eksporterów

performuje dział finansowania eksportu. Już teraz jesteśmy w stanie wspierać firmy w kilkudziesięciu krajach świata przy wsparciu KUKE. Zarabiamy na tym, mamy tu świetne ROE. Policzyliśmy sobie, że gdyby nie nasze wsparcie, nie byłoby eksportu polskich usług i towarów wartych około 1 mld zł. Dzięki naszym

Elemental Holding zacznie przegląd opcji strategicznych, możliwe nowe segmenty

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Elemental Holding zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w celu wejścia w nowe segmenty działalności, realizacji kolejnych inwestycji oraz dywersyfikacji źródeł finansowania. Rozważane jest rozszerzenie działalności w zakresie recyklingu baterii i

Polwax odstąpił tymczasowo od emisji akcji serii E, rozważy opcje strategiczne

Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Zarząd Polwaksu zdecydował o tymczasowym odstąpieniu od procedury dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i o rozpoczęciu przeglądu innych opcji pozyskania źródeł finansowania lub innych opcji strategicznych, wspierających rozwój

PCM negocjuje z bankami warunki programu obligacji na maks. 500 mln zł

obligacji do łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 500 mln zł, poinformowała spółka. "Przedmiotem współpracy z ww. bankami ma być ustanowienie programu emisji w celu: a. dywersyfikacji źródeł finansowania poprzez wcześniejszą spłatę części bieżącego finansowania bankowego spółki, b. wsparcia

Gorenje rozważa drugą emisję obligacji, subskrypcja zakończyłaby się w maju

Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Gorenje rozważa emisję obligacji w celu dywersyfikacji źródeł finansowania i refinansowania długoterminowego zadłużenia, poinformowała spółka. Subskybcja ma zakończyć się do połowy maja br., podano także. "Gorenje, zgodnie z polityką dywersyfikacji

Luneos i Resalta utworzyły JV w celu realizacji projektów w Polsce

efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii. Z niecierpliwością czekamy na wspólne wyzwania z Luneos" - powiedział prezes Resalty Luka Komazec, cytowany w komunikacie. Wspólne przedsięwzięcie Luneosa i Resalty połączy mocne strony obu firm w celu realizacji ambitnych projektów w

MK: Nabór wniosków do programu Czyste Powietrze na nowych zasadach od 15 V

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Nabór wniosków do zmodyfikowanego programu Czyste Powietrze rozpocznie się 15 maja, podało Ministerstwo Klimatu. "Wypracowaliśmy uproszczenia w Czystym Powietrzu, które otwierają Polakom drzwi do łatwiejszego dofinansowania wymiany nieefektywnych źródeł

Sasin: Elektrownia Ostrołęka C na pewno powstanie, do uzgodnienia paliwo

alternatywnych źródeł energii" - powiedział Sasin w rozmowie z Telewizją wPolsce. Przypomniał też, że zainteresowanie zakupem Energi wyraził PKN Orlen. "Jeśli do zakupu dojdzie, to nowy inwestor będzie miał prawo, żeby w tej sprawie zabrać głos" - dodał. W piątek Elektrownia Ostrołęka sp. z

DNB Bank Polska i EBI udzieliły po 82 mln zł kredytu na farmy PV (wyjaśnienie)

swoje doświadczenie wynikające z wielu umów dotyczących finansowania lądowych elektrowni wiatrowych, w celu efektywnego kształtowania struktury kredytu. Nasz bank poważnie angażuje się w procesy ułatwiające gospodarce przejście na ekologiczne i zrównoważone rozwiązania. Rozwój odnawialnych źródeł

Polenergia przygotuje fotowoltaikę do aukcji OZE, możliwy udział farm wiatrowych

Warszawa, 14.08.2019 (ISBnews) - Polenergia nie wyklucza udziału w mającej się odbyć w tym roku aukcji na energię ze źródeł odnawialnych (OZE) dla farm wiatrowych i przygotowuje do udziału w tych aukcjach projekty elektrowni fotowoltaicznych o mocy 12 MW, podała spółka. "Polenergia

mBank zwiększył pulę środków na projekty OZE do 1 mld zł

Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - mBank zdecydował o zwiększeniu puli środków dla projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE) do 1 mld zł z przyznanych dotychczas 500 mln zł, podał bank. "Finansowanie dotyczy inwestycji realizowanych w ramach aukcyjnego systemu wsparcia. Poza tą

BIK: Liczba zapytań firm pożyczkowych spadła o 64,7% r/r w tygodniu 6-12 IV

ujęciu rocznym aż o - 64,7%, a w porównaniu do tygodnia poprzedzającego, tj. 30.03-05.04. br. spadek wyniósł - 25,5%" - czytamy w komunikacie. Lockdown spowodowany koronawirusem to nie jedyna przyczyna zarażenia rynku pożyczkowego, zaznaczono. "U źródeł obecnego załamania na rynku

BGK: Wydatki KFD na rozwój infrastruktury drogowej wyniosą 11,7 mld zł w 2019 r.

przez producentów i importerów paliw silnikowych to jedno z podstawowych, stałych źródeł zasilania funduszu. Ważnymi źródłami zasilania KFD są wpływy z opłat za przejazd, środki unijne, a także finansowanie zewnętrzne pozyskiwane przez BGK w formie kredytów zaciąganych głównie w Europejskim Banku

Polwax: Nowa strategia przewiduje ponad 17 mln zł zysku EBITDA w 2022 r.

dużymi odbiorcami zniczy i świec. - Utrzymanie stabilności w zakresie finansowania działalności operacyjnej poprzez restrukturyzację bieżącego zadłużenia. - Zabezpieczenie i zagospodarowanie aktywów powstałych w przerwanym i niekontynuowanym procesie inwestycyjnym budowy i uruchomienia instalacji

PIE: Polska nie osiągnie 30% udziału OZE w zużyciu energii przed 2026 r.

wspierają realizację tezy eksperci w wymienili: finansowanie przez Europejski Bank Inwestycyjny, wola i konsekwencja decydentów merytorycznych, akceptacja społeczna oraz zaniechanie wydatkowania środków publicznych na górnictwo. "W ocenie ekspertów największą barierą realizacji tezy: Udział źródeł

BGŻ BNP Paribas ma umowę z EBI na środki na transformację energetyczną

działalność w zakresie finansowania efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Zawarta z EBI umowa jest kolejną inicjatywą BGŻ BNP Paribas z zakresu wspierania transformacji energetycznej, obrazującej odpowiedzialność banku wobec środowiska naturalnego, podsumowano. Bank BGŻ BNP Paribas

Comperia.pl zdecydowała o przeprowadzeniu przeglądu wariantów rozwoju

kapitałowej Comperia.pl oraz jego finansowania, zarząd spółki powziął w tym samym dniu decyzję o przeprowadzeniu przeglądu wariantów rozwoju Grupy i sposobów ich finansowania. Na obecnym etapie przedmiotem szczegółowych rozważań będą zarówno możliwości finansowania ze środków własnych jak i ze źródeł

CDRL wyemitował obligacje serii B wart. 8,9 mln zł

przeznaczone na finansowanie działalności bieżącej, w tym na zwiększenie kapitału obrotowego" - podano również. 23 listopada CDRL podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 40 mln zł. Celem programu miała być dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów

BIK: Firmy pożyczkowe udzieliły 6,82 mld zł finansowania w 2019 r.

, ale dojrzałości tego sektora i efektywnej jego reakcji na negatywne zmiany w szeroko rozumianym otoczeniu, w tym niepewności w zakresie istniejących i przewidywanych ryzyk prawnych czy trudności w pozyskaniu lub utrzymaniu źródeł finansowania. Aktualne wskazania Barometru ZPF/IRG SGH obrazują

Kopyrski z Pekao:Coraz więcej firm zgłasza zapotrzebowanie na finans. inwestycji

rolą banków będzie doradztwo strategiczne w zakresie pozyskiwania finansowania ze źródeł krajowych i zagranicznych.  "To, co widzimy w tej chwili to znaczący przyrost transakcji, które analizujemy. Biorąc pod uwagę pozycję banku i to, co widzimy możemy spodziewać się skoku inwestycyjnego w

KGHM Polska Miedź ma umowę z BGK na uruchomienie kredytu w wys. do 450 mln USD

korporacyjne, co oznacza, że może być przeznaczony na działalność bieżącą i inwestycje, wskazano także. "Głównymi celami realizowanej strategii finansowej KGHM jest dywersyfikacja źródeł i wydłużanie terminów finansowania. Podpisana umowa wpisuje się w te działania, a warunki w niej uzyskane ze spokojem

EKG: Zaangażowanie Polski w zieloną energię opłaci się w przyszłości

klimatyczne są realne i stale postępują, ale nie zawsze mamy czas się nad tym zastanowić, a tym bardziej przeciwdziałać. Dlatego ING Bank jako instytucja nie tylko angażuje się w finansowanie przedsięwzięć z dziedziny zielonych technologii, ale też my sami ograniczamy wewnętrznie zużycie energii ze źródeł

Elektrobudowa miała wstępnie 8,9 mln zł straty netto w III kw. br.

znaczącej części realizowanych kontraktów. Wypłata wynagrodzenia dla spółki jest w tym wypadku warunkowana wcześniejszym uregulowaniem zobowiązań wobec wszystkich podwykonawców - w przypadku ograniczonego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania istotnie ogranicza to możliwości realizacyjne (zakres

Polenergia wg nowej strategii chce mieć projekty o mocy 821 MW do 2024 r.

 i sposobie udziału Polenergii w fazie budowy i operacji w projektach morskich farm wiatrowych zostanie podjęta na późniejszym etapie, z uwzględnieniem oceny projektów i dostępności źródeł finansowania. Spółka ma już zabezpieczone środki na realizację części strategii. Pochodzą one z

Apollo Capital chce pozyskać kapitał na wsparcie polskich startupów w USA

scenariusze. Zazwyczaj pierwszym wyborem w spółkach publicznych jest emisja akcji, ale w naszym przypadku jest nieco inaczej. Kurs jest obecnie na niskim poziomie, poniżej wartości nominalnej i znacznie poniżej wartości księgowej. Wolałbym uniknąć emisji po tak niskiej cenie i pozyskać kapitał z innych źródeł

Tauron ma umowę kredytu na 6,07 mld zł zastępującą program emisji obligacji

kontynuował finansowanie Taurona w ramach programu obligacji, utrzymując zaangażowanie wynikające z objętych dotychczas obligacji, których termin wykupu ustalony w warunkach emisji przypada maksymalnie do końca 2020 r., podano także.  "Kluczowe parametry finansowania określone w umowie kredytu, w

Forum Energii: Miasta powinny wdrożyć 'mapę drogową' na rzecz likwidacji smogu

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Polskie miasta powinny wdrożyć dziesięć kroków w celu wyeliminowania problemu smogu, w tym m.in. diagnozę stanu budynków i źródeł ciepła, uwzględnienie celów w strategiach miejskich, wzmocnienie kadrowe w kluczowych instytucjach i wsparcie najuboższych mieszkańców

PSF: Brak harmonogramu aukcji OZE stanowi poważną barierę w rozwoju fotowoltaiki

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki (PSF) apeluje do rządu o podanie terminów aukcji na zakup energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w 2020 r. i założeń aukcji na kolejne lata. Brak harmonogramu stanowi poważną barierę w rozwoju tego sektora, podkreśla organizacja

CrossLend pozyskał 35 mln euro m.in. od Santander InnoVentures

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Santander InnoVentures, fundusz venture capital Grupy Santander, ogłosił, że przewodził rundzie finansowania serii B na 35 mln euro dla ogólnoeuropejskiej platformy fintech działającej na rynku cyfrowej sekurytyzacji długu CrossLend, podano w komunikacie

BOŚ Bank i Grupa Enea rozpoczynają współpracę w zakresie rozwoju OZE

% produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w roku 2020 oraz poziomu 32% w 2030 r. BOŚ oraz BOŚ Eko Profit w ramach prowadzonej działalności oferują preferencyjne modele finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, dodano w informacji. "Grupa Enea rozwija się w sposób

PIE: Strategia dla polskiej biotechnologii powinna zakładać tzw. leapfrogging

finansowanych ze źródeł krajowych i europejskich. "Większość środków publicznych na biotechnologię w Polsce jest przekazywanych na szkolnictwo wyższe, w szczególności na badania podstawowe. Środki wykorzystywane na badania rozwojowe w przedsiębiorstwach są relatywnie niskie. Przykładowo w 2018 r. z

CI Games prognozuje przychody z dystrybucji cyfrowej na 3,26 mln zł w IV kw. br.

zł, podano także.  "Posiadane przez grupę kapitałową CI Games środki pieniężne w kwocie w wysokości 11,4 mln zł (na dzień 30 września 2018 r.), dostępne finansowanie bankowe w wysokości 27,7 mln zł (na dzień 30 września 2018 r.) oraz zakładane wpływy z cyfrowej sprzedaży gier z

ME i MŚ rozpoczęły nowe programy na rzecz poprawy czystości powietrza i OZE

Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Energii (ME) i Ministerstwo Środowiska (MŚ) przedstawiło programy wsparcia Energia+ i Ciepłownictwo powiatowe oraz program Polska Geotermia+, finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mają one wpłynąć na

PGNiG ma porozumienie z NFOŚiGW ws. wsparcia programu 'Czyste Powietrze'

certyfikatów w finansowanie wymiany źródeł ciepła w domach. "Mapa drogowa będzie również zakładać proces legislacji. Beneficjentami będą klienci indywualni, z myślą o nich te zmiany chcemy zapronować. Ustawa o efektywności energetycznej dziś daje taką możliwość, ale w praktyce jest to ciężki proces

Forum Energii: Przy niespełnieniu celu OZE kluczowe będą rozmowy z KE w 2021 r.

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - W związku z małym prawdopodobieństwem spełnienia przez Polskę celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r., kluczowe będą rozmowy z Komisją Europejską w 2021 r., a ich celem powinno być przekonanie Komisji, że

16 WFOŚiGW przeznaczy ponad 3,2 mln zł na utylizację lekarskich środków ochrony

konwentu prezesów WFOŚiGW. WFOŚiGW razem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ) tworzą system finansowania zadań związanych z ochroną środowiska. Każdy Fundusz wspiera działania proekologiczne w swoim regionie, udzielając atrakcyjnego

NBP: Odporność krajowego systemu finansowego na materializację ryzyk wysoka

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Odporność krajowego systemu finansowego na materializację zidentyfikowanych źródeł ryzyka pozostaje wysoka, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w "Raporcie o stabilności systemu finansowego. Grudzień 2019". "W analizowanym okresie polski system

Rząd chce utworzenia specjalnego funduszu gwarancyjnego w BGK

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Utworzenie specjalnego Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP), w ramach którego finansowana będzie działalność Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie udzielania poręczeń i spłaty kredytów dla przedsiębiorstw narażonych na straty, zakłada projekt

Szef Kancelarii Premiera: Nie będzie nowelizacji budżetu w tym roku

minister finansów,  która jest wybitnym ekspertem i profesjonalistką. W związku z tym najlepiej będzie, jeżeli  - tak jak już wspomniałem - w ciągu najbliższych dni te propozycje i szczegóły dotyczące również źródeł finansowania i sposobu finansowania wszystkich programów będą przedstawiane przez

Polenergia pozyskała 107 mln zł finansowania na Farmę Wiatrową Szymankowo

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Polenergia rozpoczyna realizację Farmy Wiatrowej Szymankowo o mocy 38 MW, podała spółka. Na realizację inwestycji Polenergia pozyskała finansowanie bankowe w wysokości 107 mln zł, podała spółka. "Na realizację inwestycji spółka pozyskała finansowanie w

Work Service rozmawia z instytucjami o refinansowaniu części zadłużenia

alternatywnych źródeł finansowania.  Od kilku lat Work Service ogranicza swoje zadłużenie poprzez dezinwestycje, dążąc jednocześnie do umocnienia wiodącej pozycji rynkowej Work Service w branży usług personalnych w Polsce. W czerwcu 2017 r. Work Service sprzedał IT Kontrakt co m.in. umożliwiło

JSW pracuje nad kompleksowym, długoterminowym refinansowaniem

zmiennością rynkową. Aktualny poziom gotówki nie jest jeszcze komfortowy bez refinansowania. Pracujemy więc nad długoterminowym finansowaniem z rożnych źródeł na nawet na ponad 10 lat. Tak więc [celem jest] zrefinansowanie długu, a nawet pozyskanie więcej niż na bilansie, by być przygotowanym na rozszerzenie

CDRL ustanowił program emisji obligacji do maks. 40 mln zł

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - CDRL podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 40 mln zł.Celem programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności, podała spółka.  "W ramach programu spółka będzie mogła

Alior Bank pozyskał środki od EBI na wsparcie termomodernizacji budynków

będzie mógł tym samym zwiększyć efektywność i zakres finansowania tego typu inwestycji, podał Alior.  "Umowa podpisana między Alior Bankiem a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym obowiązuje od 1. marca br. Zgodnie z jej zapisami środki z programu ELENA (European Local Energy Assistance

ME liczy na wzrost produkcji energii z kogeneracji do 2030r. o 50% wobec 2017r.

sektora ciepłownictwa m.in. w kierunku zmian źródeł konwencjonalnych na jednostki kogeneracji. Mamy nadzieję także na ciągły wzrost produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Chcielibyśmy, aby do 2030 r. sięgnął on nawet 50% w stosunku do poziomu produkcji z 2017 r., co znakomicie

Prezes PFR: Transformacja energetyczna wymaga ok. 150 mld zł finans. dłużnego

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Polska potrzebuje ok. 300 mld zł inwestycji, by przejść transformację energetyczną. Blisko połowa tych potrzeb będzie finansowana w formie dłużnej - w formie kredytów lub emisji obligacji w perspektywie 10 lat, poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

PKP IC jest spokojne o finansową stronę strategii taborowej na 7 mld zł

Warszawa, 19.12.2017 (ISBnews) - PKP Intercity czuje się dobrze przygotowane od strony finansowej do realizacji wartego ponad 7 mld zł programu taborowego do 2023 r., poinformował członek zarządu Artur Resmer. Wśród możliwych źródeł finansowania widzi m.in. obligacje hybrydowe. "W

EBI udostępni w Polsce ok. 398 mln zł finansowania na OZE i efektywność energet.

Warszawa, 17.08.2018 (ISBnews) - Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), jako menadżer funduszu funduszy, prowadzi działania w kierunku wyłonienia pośredników finansowych dla programów finansowania dłużnego odnawialnych źródeł energii (OZE) – o wartości ok. 91 mln zł - i działań na rzecz

Nakłady inwestycyjne grupy Pelion sięgną ok. 120 mln zł w br.

raporcie.  Inwestycje w roku 2017 będą finansowane z własnych i obcych źródeł finansowania, podano także.  W roku 2016 nakłady inwestycyjne w grupie Pelion wyniosły 59,6 mln zł, z tego na inwestycje rzeczowe grupa wydała 56,46 mln zł, a na wartości niematerialne 3,14 mln zł. "

Midroog: GTC ma rating A2.il, perspektywa stabilna dot. max. 70 mln euro długu

;wzrostowy FFO i wierzę że wysoki rating wesprze nasze działania w dywersyfikacji źródeł finansowania i tworzeniu wartości dla akcjonariuszy" - podkreślił wiceprezes ds. finansowych GTC Erez Boniel, cytowany w komunikacie. Spółka zaznaczyła, że rating jest lokalną oceną inwestycji dla długu, który

BGK: Do spółek z Wielkopolski w ramach Jeremie2 trafiło 350 mln zł

zewnętrznych źródeł finansowania swoich biznesów. Powstawanie nowych firm i ich rozwój przekłada się z kolei na budowę potencjału gospodarczego całego regionu" - powiedział marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, cytowany w komunikacie. Oferowane pożyczki i poręczenia kredytów bankowych

PGE podtrzymuje plan osiągnięcia 25% udziału w polskim rynku OZE w 2030 r.

Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) podtrzymuje swój strategiczny cel osiągnięcia 25% udziału w polskim rynku energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w 2030 r., wynika z wypowiedzi wiceprezesa Pawła Śliwy. "Nasza aspiracja to 25% udziału w rynku w 2030 r. Cel

KE ma nowe przepisy poprawiające dostęp MŚP do rynków kapitałowych

finansowania rynkowego jest niezwykle istotnym elementem projektu unii rynków kapitałowych. Obecnie, spośród 20 mln MŚP w Europie tylko 3 tys. jest notowanych na giełdach. Chcemy to zmienić. Proponujemy przepisy, którą ułatwią MŚP dostęp do szerokiego wachlarza źródeł finansowania na wszystkich etapach ich

NFOŚiGW i ZBP podejmą prace nad włączeniem banków do programu Czyste Powietrze

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał porozumienie ze Związkiem Banków Polskich (ZBP) w sprawie prac nad przygotowaniem warunków do oferowania przez banki produktów umożliwiających finansowanie kosztów kwalifikowanych

Emisja CM International nie doszła do skutku z pow. nieosiągnięcia progu zapisów

nie doszła do skutku, poinformowano. Producent urządzeń wykorzystywanych do zabiegów medycyny estetycznej podał, że rozważa pozyskanie finansowania na cele z emisji z innych źródeł. Jednocześnie CMI wskał, że niepozyskanie kapitału w ramach oferty nie wpływa na bieżącą

Emilewicz: Jesteśmy w stanie spełnić wymagania firm Aliansu Bateryjnego

gospodarce w obiegu zamkniętym, ale także dlatego że w Europie tych pierwiastków ziem rzadkich praktycznie nie ma, a jeżeli są, to w bardzo niewielkim wymiarze. W związku z tym odzyskiwanie jest jednym ze źródeł surowca" – zaznaczyła minister. Emilewicz podkreśliła, że Polska przyjęła inną

Branża leasingowa proponuje klientom odroczenie rat, rezygnację z części opłat

Pojazdów dostarczają instrumenty finansowe - leasing, pożyczki inwestycyjne, krótkie i długoterminowe finansowanie wynajmu pojazdów i innych sprzętów dla ponad 800 tys. przedsiębiorców i przedsiębiorstw z których ponad 50% to firmy mikro o obrotach do 5 mln zł rocznie. Aktywne saldo naszego sektora

Forum Energii: Polska powinna negocjować środki z UE na transform. ciepłownictwa

. "Jak porozumieć się z Brukselą w sprawie finansowania czystego ciepła w Polsce". "Polska ma najbardziej spośród państw unijnych zanieczyszczone powietrze. Bez publicznego wsparcia skutecznej termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła koszty transformacji będą wysokie i doprowadzą do

Solar Company rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 rok

w czasie wydatków, korzystaniu z dostępnych form wsparcia oraz poszukiwaniu źródeł dodatkowego finansowania. Spółka złożyła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o odroczenie terminu płatności składek za luty 2020 r., który został zaakceptowany, a także za miesiące marzec - kwiecień 2020, który

Aktywa pod zarządzaniem Mount TFI wynoszą blisko 800 mln zł

finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w naszym kraju. W 2019 roku zamknęliśmy kilkanaście transakcji w ramach funduszu private debt, a w 2020 roku mamy apetyt na więcej. Jednocześnie po dwóch latach obecności na globalnym rynku nieruchomości jesteśmy niekwestionowanym liderem w Polsce w inwestowaniu w