źródeł dostaw

Andrzej Kublik

Gazprom przykręcił kurek z gazem Turkom

Gazprom przykręcił kurek z gazem Turkom

W lutym Gazprom ograniczył dostawy gazu do Turcji wysyłane tranzytem przez Ukrainę. Według rosyjskich źródeł to efekt sporu z tureckimi firmami, którym Gazprom nagle odebrał rabaty.

Szwedzki gigant oskarżany o korzystanie z bawełny zbieranej pod przymusem przez dzieci

Brytyjscy aktywiści oskarżają szwedzki koncern o szycie odzieży ze ?skażonej? niewolniczą pracą bawełny z Uzbekistanu. Potentat zaprzecza. Tłumaczy, że nie jest w stanie kontrolować wszystkich źródeł dostaw przędzy.

Polska, Ukraina i USA podpisały porozumienie dot. wsparcia dywersyf. dostaw gazu

regionalnych celów dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu naturalnego, w tym poprzez wdrożenie odpowiednich instrumentów finansowych, jeżeli będzie to konieczne. Podczas dzisiejszego drugiego spotkania dialogu strategicznego w dziedzinie energii pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Stanami Zjednoczonymi

Polska i 7 innych państw zwróciły się do KE ws. wykorzystania OZE w gospodarce

sygnatariusze listu, zdolność do produkcji technologii związanych z OZE może przesądzić o suwerenności technologicznej UE w rzeczywistości po pandemii COVID-19. Chcą oni wzmacniać rolę lokalnych wytwórców w łańcuchu dostaw energii ze źródeł odnawialnych. W tym celu proponują uruchomienie mechanizmu IPCEI (Ważne

MK przygotowało zmiany prawne, w tym odroczenie obowiązku dost. energii z OZE

klimatu i pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska. "W świetle prawa wiele przedsiębiorstw z branży OZE jest zobowiązanych do rozpoczęcia produkcji energii zakontraktowanej w ramach systemu aukcyjnego, jak również na innych warunkach. Zerwanie łańcucha dostaw, braki kadrowe, spowolnienie niektórych

Polenergia zaoferowała 111 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2024 r.

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS) - spółka zależna Polenergii - która wzięła udział w aukcji mocy na rok dostaw 2024, zaoferowała obowiązek mocowy na ten rok w łącznej wysokości 111 MW, podała spółka. "ENS do czasu zakończenia aukcji nie

PSF: Brak harmonogramu aukcji OZE stanowi poważną barierę w rozwoju fotowoltaiki

skutkowałoby zasileniem systemu tanimi dodatkowymi mocami ze słońca, które inwestorzy mogą zrealizować już za dwa lub trzy lata. Jest to szczególny atut energetyki słonecznej, będącej w stanie szybko zasilić przemysł, który po pandemii koronawirusa będzie potrzebował tanich dostaw energii. "Energetyka

Polenergia zaoferowała łącznie 113,6 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2022 r.

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS) oraz Mercury Energia - spółki zależne Polenergii - zaoferowały w aukcji mocy na rok dostaw 2023 obowiązek mocowy na rok 2023 w łącznej wysokości 113,6 MW, podała Polenergia. "W toku aukcji ENS i Mercury

Polenergia ma umowy na łącznie 113,8 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2022 r.

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS) i Mercury Energia, spółki zależne Polenergii, zawarły umowy - w wyniku aukcji mocy na rok dostaw 2022 - obejmujące obowiązek mocowy w łącznej wysokości 113,8 MW, podała spółka. Aukcja główna na rok dostaw 2022

Spółki zależne Polenergii zawarły umowy na 113,6 MW obowiązku mocowego

Energia - spółki zależne Polenergii - zawarły umowy na 113,6 MW obowiązku mocowego, wynika z komunikatu spółki. "Wobec ogłoszenia wstępnych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2023 r. zostały zawarte umowy mocowe ze spółkami zależnymi emitenta - Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o. o

PGE: W dystrybucji priorytetem jest przyłączanie nowych klientów

stabilnych dostaw energii klientom. Ich satysfakcja jest priorytetem, a na to składa się przede wszystkim sprawny proces przyłączenia do sieci. Odpowiedzią na to jest opracowany program inwestycyjny naszej spółki, dlatego koncentrujemy się na przyłączaniu nowych klientów" - powiedział Dąbrowski podczas

"DGP": Gazowy kontratak Polski

Rządowy plan B ma polegać głównie na otwarciu alternatywnej drogi dostaw. Jego elementem są polsko - ukraińskie konsultacje gospodarcze z udziałem premierów obu krajów, które za tydzień odbędą się w Warszawie - pisze dziennik. Według nieoficjalnych informacji, tematem rozmów będzie udostępnienie

IJ: Rozwój corporate PPA w Polsce wymaga stabilnych i transparentnych regulacji

konieczności tworzenia systemów dystrybucyjnych, wynika z raportu Instytutu Jagiellońskiego pt. "Perspektywy rozwoju corporate PPA w Polsce. Możliwości kontraktowania dostaw zielonej energii dla przemysłu". "Światowe trendy klimatyczno-energetyczne, jak również większa świadomość społeczna

PGNiG dostarczy ponad 60 mln m3 gazu na Ukrainę do końca marca

Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało z ukraińskim Naftogazem kontrakt na dostawę ponad 60 mln m3 gazu do końca marca 2018 r., podało PGNiG. Umowa została zawarta po tym, jak Gazprom odmówił rozpoczęcia dostaw na Ukrainę. Decyzja Gazpromu

Konsultacje projektu polityki energetycznej potrwają do 15 stycznia

. - Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa infrastruktury sieciowej. - Rozwój rynków energii. - Wdrożenie energetyki jądrowej. - Rozwój odnawialnych źródeł energii. - Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji. - Poprawa efekt energetycznej. (ISBnews) 

Sanwil liczy, że zainteresowanie Sanmedem wzmocni pozycję spółki po pandemii

dostaw - głównie w Chinach, a w tym momencie zaczynają zmieniać zdanie i doceniać zalety dywersyfikacji źródeł dostaw. Może nie od razu dostaniemy szansę uzyskania statusu ich nowego głównego dostawcy, ale przynajmniej drugiego" - wyjaśnił Śliwa. "Nowi klienci zwracają się do nas z propozycją

Forum Energii: Polską energetykę cechuje tzw. paradoks węglowy

energetyczna w Polsce". W raporcie zwrócono także uwagę na spadek produkcji energii elektrycznej, wzrost jej importu, powolny zwrot w kierunki odnawialnych źródeł energii (OZE) i postępującą dywersyfikację dostaw gazu ziemnego. "Co się wybija na pierwszy plan, to paradoks węglowy, czyli stałe

Enel X/KPMG: Udział DSR w rynku mocy może być bardziej korzystny niż zakładano

źródeł odnawialnych, które cechuje niska stabilność dostaw. Wzrost ten nie będzie jednak na tyle duży, by mógł wpłynąć na spadek rezerw mocy. Jednocześnie rosnący udział źródeł fotowoltaicznych może zmniejszyć ryzyko deficytów mocy w newralgicznym okresie letnim, wskazano także. "Szacujemy, że w

KE planuje zmiany w przepisach, dotyczących TEN-E i wyboru projektów PWZ

ustanowione w 2013 r., zanim przyjęto porozumienie paryskie i znacząco zmieniła się polityka energetyczna". Połączone rynki energii pozwalają na lepszą integrację odnawialnych źródeł energii, większe bezpieczeństwo dostaw i większą konkurencję na rynkach, która utrzymuje ceny pod kontrolą. 

ZE PAK ma umowę na sprzedaż ciepła dla Konina w latach 2022-2032

komunikacie. Ceny sprzedaży ciepła wynikają z obowiązującej na dany rok taryfy, zatwierdzanej przez Urząd Regulacji Energetyki. Umowa jest kontynuacją dotychczasowej współpracy w zakresie dostaw ciepła dla Konina, podano także. Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką

Polwax: Nowa strategia przewiduje ponad 17 mln zł zysku EBITDA w 2022 r.

rozpuszczalnikowego odolejania gaczy parafinowych oraz pozostałych aktywów po przeniesieniu produkcji parafin do Jasła. - Wzrost rentowności poprzez rozwój produkcji i sprzedaży produktów przeznaczonych dla przemysłu. - Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia w kluczowe surowce i optymalizacja dostaw" - czytamy w

PGNiG: Pozytywny wynik testu dla Baltic Pipe przybliża dywersyfikację dostaw

Warszawa, 04.12.2017 (ISBnews) - Pozytywny wynik testu ekonomicznego dla Baltic Pipe przybliża Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) do dywersyfikacji dróg i źródeł dostaw, poinformował prezes Piotr Woźniak. "Pozytywny wynik testu ekonomicznego dla Baltic Pipe przybliża

URE sprawdzi dostosowanie do norm środowiskowych w ciepłownictwie

przemysłowych. To ważne z punktu widzenia stabilności dostaw i zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrywania odbiorców w ciepło" - powiedział prezes URE Rafał Gawin, cytowany w komunikacie. Regulator oczekuje od przedsiębiorców informacji m.in. na temat aktualnego poziomu emisji dwutlenku siarki, tlenków

Kontrakt Impexmetalu na dostawy z koncernu Rusal został czasowo zawieszony

dostawy od tego podmiotu stanowią poniżej 10% zapotrzebowania surowcowego zakładu a Impexmetal nie spodziewa się zakłóceń w zabezpieczeniu dostaw surowca na jego potrzeby z innych dostępnych źródeł. Głównym przedmiotem działalności Impexmetalu jest produkcja walcowanych aluminiowych wysoko

PGNiG ma umowę na dodatkową moc regazyfikacji w Terminalu LNG od 2022 r.

kierunków dostaw gazu do Polski. Zapewnia możliwość importu surowca po konkurencyjnych cenach z niezależnych źródeł. Po podpisaniu dzisiejszej umowy Terminal ma zarezerwowaną przepustowość handlową w 100%, zarówno w kontekście istniejących, jak i nowo udostępnianych mocy, co potwierdza konieczność jego

Gazprom przykręcił kurek z gazem dla Polski

źródeł nagłe zmniejszenie dostaw Rosji nie stwarzało zagrożenia dla dostaw gazu do odbiorców i stabilnej pracy systemu gazociągów. Ograniczenia dostaw rosyjskiego gazu dostarczanego do Polski tranzytem przez Ukrainę zbiegły się w czasie z zaplanowanymi wcześniej pracami remontowymi na tranzytowym

EBOR objął obligacje za kwotę Play 25 mln euro

, podano także. "Inwestycja wesprze modernizację mobilnej infrastruktury szerokopasmowej firmy za pomocą najnowocześniejszych energooszczędnych technologii, co przyczyni się do oszczędności energii i redukcji CO2. Ponadto Play planuje zdywersyfikować swoje dostawy energii w celu uwzględnienia źródeł

PGNiG: 93% Polaków popiera zróżnicowanie kierunków dostaw gazu

dostaw może zapewnić niższe ceny gazu. Z kolei 90% Polaków uważa, że budowa Baltic Pipe pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne Polski. 86% respondentów zgodziło się też ze stwierdzeniem, że Polska powinna szukać także innych rozwiązań, które pozwolą ograniczyć dostawy z Rosji. Zapytani o

ME: Konieczny dalszy rozwój sieci przesyłowej gazu i dywersyfikacja dostaw

atrakcyjność dostaw gazu zapewniającego realną dywersyfikację źródeł surowca ze względu na wysokie nakłady na infrastrukturę niezbędną do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu, - plany budowy kolejnych nitek podmorskiego gazociągu Nord Stream oraz towarzyszącej im naziemnej infrastruktury przesyłowej

PGNiG: Do terminalu w Świnoujściu dotrze jutro 40. dostawa LNG

). "Zgodnie z planem, w 2019 roku PGNiG zamierza sprowadzić do terminalu w Świnoujściu co najmniej 28 dostaw LNG spośród około 38 możliwych, odpowiadających 100% przepustowości terminalu zarezerwowanej i opłaconej przez PGNiG" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak podczas Forum Ekonomicznego w

Polenergia zaoferowała łącznie 113,8 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2022 r.

Warszawa, 05.12.2018 (ISBnews) - Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS) i Mercury Energia, spółki zależne Polenergii, zaoferowały w aukcji mocy na rok dostaw 2022 obowiązek mocowy w łącznej wysokości 113,8 MW, podała spółka. "ENS i Mercury do czasu zakończenia aukcji nie złożyły

Polwax miał 2,48 mln zł straty netto, 2,89 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r.

dostaw mas zniczowych do jednego z kluczowych odbiorców, ze względu na zmianę jego strategii zakupowej. Klient wdrożył program dywersyfikacji źródeł dostaw, co skutkowało znaczącym obniżeniem kupowanego wolumenu" - czytamy w raporcie. Podobnie jak w roku 2018, I kwartał 2019 był pod znakiem

Fitch podniósł rating PGNiG do BBB z BBB-, z perspektywą stabilną

dywersyfikacji kierunków dostaw gazu, co w konsekwencji umożliwiło podjęcie decyzji o nieprzedłużaniu kontraktu jamalskiego. Jesteśmy zadowoleni, że jako Grupa o dużym udziale segmentu wydobywczego w generowanych wynikach, otrzymaliśmy rating na poziomie spółek działających w bardziej regulowanych sektorach

ARM otrzymała 100 mln zł z budżetu europejskiego na zakup sprzętu medycznego

otrzymaliśmy, umożliwi nam zakup sprzętu medycznego - niezbędnego na wypadek ponownej fali zachorowań związanej z przedłużającą się pandemią koronawirusa. Jesteśmy przygotowani na czarne scenariusze. Bez względu na skalę zarażeń będziemy w stanie zagwarantować ciągłość dostaw zgodnie ze zgłaszanym

innogy Polska będzie kupować energię z farm wiatrowych WPM Mosty

Polska S.A. a Elektrownią Wiatrową Zonda Sp. z o.o. oraz Elektrownią Wiatrową EOL Sp. z o.o., których właścicielem jest WPM Mosty Sp. z o.o. sp. k., pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo dostaw energii, a także zdywersyfikują bazę dostawców energii. Jednocześnie, dzięki zawartym kontraktom, innogy Polska S.A

Gaz-System ma umowę ws. transgranicznej alokacji kosztów połączenia Polska-Litwa

budowlane i dostawy rur, podano także. Projekt GIPL ma na celu integrację rynków gazowych Litwy, Łotwy i Estonii z jednolitym rynkiem gazu Unii Europejskiej, dywersyfikację źródeł dostaw gazu, a także podniesienie bezpieczeństwa dostaw gazu. Z tego powodu projekt został uznany przez Komisję Europejską za

Prezydenci Polski i USA deklarują gotowość do nowych kontraktów na dostawy LNG

długoterminowy na dostawy LNG ze Stanów Zjednoczonych i w ten sposób będzie postępowała dywersyfikacja źródeł dostaw tego niezwykle ważnego surowca do Polski" - powiedział Duda podczas konferencji prasowej. Według niego, Gazoport może być także hubem dla krajów regionu. Prezydent Stanów

Enea Operator ma 16,5 mln zł dofinansowania na stację elektroenerg. Skwierzyna

. 26,3 mln zł. "Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału dla przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci, a także zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej. Warto też wspomnieć, że jego realizacja umożliwi wdrożenie funkcjonalności sieci inteligentnej, co jest

PKN Orlen zapowiada dalsze obniżki cen paliw na stacjach

taką możliwość, do pozostania w domu. Wykorzystujemy wszystkie możliwości, aby oferować naszym klientom  jak najbardziej atrakcyjne ceny. Jest to możliwe dzięki optymalizacji produkcji, dywersyfikacji źródeł dostaw oraz spadku cen baryłki ropy naftowej" - powiedział prezes Daniel Obajtek

PGNiG Termika zamierza aktywnie poszukiwać projektów akwizycyjnych

; - czytamy dalej. PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa planuje m.in. kontynuowanie projektu zabezpieczenia dostaw ciepła dla miasta Rybnik oraz realizację zadania dotyczącego połączenia systemów ciepłowniczych Elektrociepłowni Zofiówka i Elektrociepłowni Pniówek PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie

Enea Operator ma umowę dot. wzrostu potencjału sieci na odbiór energii z OZE

odnawialnych do naszej sieci, efektem projektu będzie również unowocześnienie infrastruktury elektroenergetycznej. Wzrośnie poziom bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz zwiększy się atrakcyjność regionu zarówno dla inwestorów, jak i mieszkańców" - powiedział prezes Enei Operator

Siemens Gamesa dostarczy turbiny o łącznej mocy 42 MW dla farmy w Barwicach

rozbudowany lokalny łańcuch dostaw. Siemens Gamesa zaopatruje się w podzespoły oraz nabywa usługi związane z turbinami wiatrowymi u kilku polskich dostawców, na potrzeby projektów realizowanych zarówno w kraju, jak i w całej Europie. W lokalnym łańcuchu dostaw spółka pozyskuje łopaty, jednostki zasilania

PGE Dystrybucja zainwestowała ponad 2,2 mld zł w infrastrukturę energet. w 2019

źródeł OZE, poprawy wskaźników przerw w dostawie energii elektrycznej oraz dalszego ograniczania strat sieciowych, zwiększając tym samym efektywność sieci i podnosząc bezpieczeństwo dostaw energii dla klientów"- czytamy w komunikacie. Na budowę nowych i modernizację istniejących stacji WN/SN i SN

Ceny ropy lekko wzrosły na rynkach światowych

nieoficjalnych źródeł. Warto podkreślić, że grupa przyjęła limity dostaw ropy dla poszczególnych krajów. Najmocniejsze cięcie podaży - bo o 0,5 mln baryłek dziennie - przypadło Arabii Saudyjskiej. A to już kolejne ograniczenie produkcji, ponieważ już w grudniu 2018 r. kartel ograniczył produkcję ropy najmocniej

PAIH:Przemodelowanie łańcuchów dostaw do Niemiec szansą dla polskich eksporterów

utrudnia wiosenne zbiory owoców i warzyw. Przerwane zostały niektóre łańcuchy dostaw z państw trzecich, które polskie firmy mogą uzupełnić, umożliwiając niemieckim sieciom sprzedaży dywersyfikację źródeł dostaw. Tymczasem w porównaniu do marca zeszłego roku sprzedaż produktów spożywczych w handlu

Budimex chce kontynuować wszystkie budowy; przekaże 1 mln zł na walkę z COVID-19

surowce są dostępne. Większe problemy w ciągu dostaw występują tej chwili jedynie na kilkunastu budowach. Opóźnienia dotyczą głównie podzespołów z Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Chin i Azji. Większość dostawców kooperujących z tymi krajami sygnalizuje, że nie jest w stanie obecnie dostarczyć produktów na czas

PGNiG: Złoża śródziemnomorskie mogłyby uzupełnić wydobycie w Norwegii

Gdańsk, 16.04.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) szuka możliwości zainwestowania w złoża gazu pod Morzem Śródziemnym, jako uzupełnienia źródeł dostaw na szelfie norweskim i w Polsce, poinformował prezes Piotr Woźniak. "Patrzymy zazdrośnie na złoża odkryte

ZM Henryk Kania znacząco ograniczają produkcję; możliwe całkowite wstrzymanie

, czytamy dalej.  Sytuacja spółki jest w dużym stopniu zależna od polityki cenowej dostawców surowca i cen oferowanych przez odbiorców wyrobów spółki, w większości są to sieci handlowe, przy czym z uwagi na skalę działalności spółki nie istnieją możliwości szybkiej dywersyfikacji źródeł dostaw ani

Enea Operator ma 11,3 mln zł dofinans. do inwestycji w sieć w kujawsko-pomorskim

dodatkowo wpłynie na poprawę warunków zasilania odbiorców na terenie województwa, wzrost poziomu bezpieczeństwa oraz ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej" - czytamy w komunikacie. Enea Operator zrealizuje inwestycje w sieć na terenie 14 gmin województwa kujawsko-pomorskiego. "

Tchórzewski: Mamy nadzieję na konsensus wokół OZE i energetyki rozproszonej

. Całkowity koszt tej transformacji Nowoczesna oszacowała na 550 mld zł. Z kolei dziś Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) przedstawiło "Pakt dla zielonej energii", który ma być opaty na trzech filarach: tanim prądzie, czystym powietrzu i bezpieczeństwie dostaw energii elektrycznej Partia podkreśliła

NIK: Istnieje ryzyko braku pokrycia zapotrzebowania gospodarki na energię

elektrycznej odpowiadała potrzebom polskiej gospodarki. Jednak w ocenie NIK zapewnienie bezpieczeństwa dostaw uzależnione jest przede wszystkim od terminowej budowy nowych bloków energetycznych" – czytamy w komunikacie.   Polskie elektrownie są wyeksploatowane, a elektroenergetyka oparta na

PIE: PKB spadnie o 4% lub o 7% (w scenariuszu pesymistycznym) w 2020 roku

sprzed kilku miesięcy, epidemia obniża wzrost gospodarczy w Polsce o 7,5 pkt proc. Z tego około 40% jest wynikiem spadku konsumpcji krajowej, a około 60% - spadku popytu zewnętrznego oraz zakłóceń po stronie podażowej związanych z przerwaniem międzynarodowych łańcuchów dostaw. W drugim scenariuszu PKB

PKN Orlen ma porozumienie ze Skarbem Państwa ws. przejęcia Energi

jej grupy, dotyczące m.in. utrzymania łącznej mocy zainstalowanej z odnawialnych źródeł energii, wytwarzania i zapewnienia ciągłości dostaw ciepła przy wykorzystaniu funkcjonujących w grupie jednostek wytwórczych, a także prawidłowego działania i niezawodności sieci dystrybucyjnej Energi, zgodnie z

Schneider Electric Polska korzysta na strategii hubów regionalnych grupy

. Oznacza to, że nasza zależność od dostaw z Azji jest mniejsza niż wielu innych firm o podobnym profilu" - powiedział ISBtech Łukaszewski. "To okazało się szczególnie ważne w kontekście wybuchu kryzysu epidemiologicznego w Chinach - nasza produkcja w Europie praktycznie nie była zagrożona

PSEW proponuje wydłużenie terminu dostarcz. energii dla nowych mocy wiatrowych

nowych mocy wiatrowych, podała organizacja. "Opóźnienia logistyczne w europejskim łańcuchu dostaw nakładają się na wcześniej obserwowane spowolnienie produkcji przemysłowej w Chinach. Dodatkowo, przy coraz większej liczbie osób objętych kwarantanną, liczymy się także z możliwością opóźnień w

PGNiG: Oczekujemy partnerskich zasad współpracy w kontaktach z Gazpromem

obecnej nie mają racji bytu. Wchodzi się w kontrakty krótkoterminowe czy spoty. Możliwości na rynku są ogromne, zwłaszcza jeżeli chodzi o obszar LNG" - dodał wiceprezes. Podkreślił, że obecnie działania spółki, mające na celu dywersyfikację źródeł dostaw, stawiają ja na zupełnie innej pozycji w

innogy Stoen Operator zrealizuje projekt z zakresu smart grid w Warszawie

niezawodności dostaw energii do klientów. Zastosowanie urządzeń pozwalających na wykrywanie zwarć i uszkodzeń w sieci SN oraz regulację napięcia daje możliwości dostarczania energii spełniających wszystkie wymagane parametry jakościowe również w przypadku występowania wybranych zakłóceń i zmian w rozpływach

INEA, Gaz-System i Eustream mają umowę o dofinans. połączenia Polski ze Słowacją

Facility - CEF) w wysokości wynoszącej około 107,7 mln euro (55,2 mln euro dla Eustream i 52,5 mln euro dla Gaz-System), dodano. "Nowy gazociąg, o długości 165 km pozwoli na dywersyfikację źródeł dostaw gazu w Europie Środkowo-Wschodniej poprzez budowę brakującego połączenia międzysystemowego

Gaz-System będzie operatorem systemu przesyłowego gazu do 2068 r.

umożliwi spółce możliwość długofalowego prowadzenia działalności oraz realizacji planów inwestycyjnych, których kluczowym celem jest dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, podano także. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką

Zaktualizowana PEP 2040: 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu, 21-23% OZE w 2030

surowcem importowanym, przy czym realizowane będą działania mające na celu realną dywersyfikację kierunków i źródeł dostaw. Kierunek "Rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej" przewiduje, że Polska będzie dążyć do pokrycia zapotrzebowania na moc własnymi zasobami

PGNiG chce w tym roku zaktualizować strategię

dostaw i uniezależnienia się od gazu rosyjskiego, a także poszukiwania nowych złóż gazu. "Chcemy budować wartość firmy, zdajemy sobie sprawę, że to wymaga dywersyfikacji działalności. Chcemy silnie wzmocnić obszar ciepłownictwa w naszej firmie, będziemy chcieli być integratorem tego rynku w naszym

KGHM otworzył nową instalację oczyszczania spalin w EC przy ZG Lubin

funkcjonowania ZG Lubin i Zakładu Wzbogacania Rud, zwłaszcza w zakresie dostaw ciepła. Gwarantuje także redukcję emisji zanieczyszczeń do poziomu wymaganego przez unijne przepisy" - czytamy także. Ogromna waga tej ekologicznej inwestycji polega głównie na obniżeniu szkodliwego wpływu na środowisko

Gaz-System i Energinet.dk badają możliwości budowy gazociągu Baltic Pipe

regionalnego bezpieczeństwa dostaw dzięki dywersyfikacji – umożliwienie wprowadzenia na rynek dostaw gazu z nowych źródeł, - zwiększenie konkurencji na regionalnych rynkach gazu, - możliwość wejścia na rynek nowych uczestników i zaspokojenia potencjalnego wzrostu popytu na gaz w

PGE GiEK: Elektrownia Turów odbuduje elektrownię wodną na zaporze na rzece Witka

poprzez wymianę dotychczasowych, uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010 roku, turbozespołów Francisa na nowe turbiny Kaplana o innej konstrukcji, dostosowanej do aktualnych warunków hydrologicznych rzeki Witka. "Zapora w Niedowie odbudowana została po powodzi w celu przywrócenia stabilnych dostaw

Polityka surowcowa obejmie wyznaczenie surowców strateg. i weryfikację podatków

. "Polityka surowcowa odegra szczególną i strategiczną rolę w budowaniu silnego surowcowo państwa, w możliwie ograniczonym stopniu uzależnionego od zewnętrznych źródeł dostaw surowców i zdolnego do udzielania wsparcia krajom o słabszej pozycji surowcowej" - czytamy w założeniach projektu

Gaz-System ma umowy na projekt gazociągu Oświęcim - Tworzeń i stację systemową

roku Interkonektorem Polska - Czechy wpłynie na zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw gazu oraz na integrację z europejskim rynkiem energetycznym" - podsumowano. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył

PGNiG: Pierwszy spotowy ładunek LNG dotarł do terminalu w Świnoujściu

zasadach spotowych niezależnie od regularnych dostaw realizowanych w ramach długoterminowego kontraktu z Qatargas. "Dostawy LNG w formule spot pozwalają na dalszą dywersyfikację źródeł dostaw surowca. Umożliwiają także efektywną optymalizację portfela zakupowego Grupy PGNiG. Spółka na bieżąco

Polenergia zaoferowała łącznie 114 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2021 r.

emitenta - Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna [...] (ENS) oraz Mercury Energia [...] (Mercury), wzięły udział w aukcji mocy na rok dostaw 2021. W toku aukcji ENS i Mercury zaoferowały obowiązek mocowy na rok 2021 w łącznej wysokości 114 MW. ENS i Mercury do czasu zakończenia aukcji nie złożyły ofert

LPP wprowadza nową kolekcję w 100% z materiałów organicznych i recyklingowanych

i łańcucha dostaw, co ma nastąpić do końca 2025 roku. Wszystkie te działania mają za zadanie zmniejszyć ślad węglowy generowany przez firmę o 15%" - podsumowano w materiale. LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001

PGNiG otworzyło biuro handlu LNG w Londynie

. Spółka chce, by docelowo londyńskie biuro stało się dla całej grupy międzynarodowym centrum kompetencji w obszarze LNG oraz głównym ośrodkiem handlowym w zakresie krótko- i średnioterminowych kontraktów na gaz skroplony. Londyńskie biuro będzie także aktywnie poszukiwało alternatywnych źródeł dostaw do

Gaz-System podpisał komplet umów na budowę gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń

kraju oraz zapewnienie możliwości dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski, przypomniano. "Nasza inwestycja to szansa na rozwój gospodarczy południa Polski w wielu obszarach. Nowy gazociąg zwiększy przede wszystkim przepustowość systemu przesyłowego, która w przyszłości, w związku z rosnącym

Enea Operator chce przeznaczyć na rozwój ponad 7,8 mld zł w latach 2020-2025

również budowę sieci inteligentnych. Praktycznie każda z zapisanych w Planie Rozwoju inicjatyw ukierunkowana jest przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz wskaźników niezawodności dostaw energii. Istotna część środków skierowana jest również na rozwój i 

Grupa Lotos zamówiła 2 mln baryłek irańskiej ropy, tankowiec przybędzie w VIII

jest kontynuacja współpracy w ramach dostaw ropy do rafinerii w Gdańsku, podkreślono. Zdaniem ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, zakup irańskiej ropy naftowej przez Grupę Lotos to kolejny krok w kierunku dywersyfikacji źródeł dostaw. "Cieszę się, że wykorzystujemy sprzyjające warunki

Energa przeznaczy ponad 10 mld zł na inwestycje w sieć dystrybucyjną do 2025 r.

źródeł energii (ok. 1 mld zł), modernizacja sieci dystrybucyjnej w celu spełnienia wymogów jakościowych i zapewnienia niezawodności dostaw (ok. 4,2 mld zł), inteligentne opomiarowanie (0,8 mld zł).  "Czyli średniorocznie w latach 2018-2025 Energa zamierza przeznaczyć 1,3 mld zł na inwestycje

Kroplewski z PGNiG: Bez średnio- i długoterminowej współpracy z Rosją po 2022 r.

wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej", czy bezpieczeństwo dostaw gazu wyklucza import surowca z Rosji, Kroplewski odpowiedział: "Tak - nasze doświadczenia jednoznacznie wskazują na konieczność znalezienia innych źródeł i dostawców surowca". "Dlatego po 2022 roku, kiedy kończy

EKG: Dalsza liberalizacja rynku gazu uchroni odbiorców przed podwyżkami cen

gospodarstwach domowych. "Zwiększanie liczby źródeł dostaw gazu w Polsce to dobry kierunek, musimy dążyć do dalszej liberalizacji. Niemniej Polska powinna pokładać więcej zaufania w europejski rynek gazu" - podkreślił Andris Piebalgs, unijny komisarz ds. energii w latach 2004-2010. Podobnego zdania

PKN Orlen czeka na spotową dostawę z Arabii Saud., chce dywersyfikować dostawców

także, że docelowo możliwa jest dywersyfikacja źródeł dostaw. Podkreślił jednak, że rosyjskie podmioty nadal są zainteresowani sprzedażą surowca do Orlenu. PKN Orlen obecnie jest na początku procedury przetargowej, która ma doprowadzić do zawarcia umów długoterminowych na dostawy ropy. Jednak

Notowania ropy Brent i WTI sięgnęły najwyższych poziomów w tym roku

dla wielu krajów do poszukiwania nowych źródeł dostaw. Na razie wyjątki od sankcji obejmują przede wszystkim ważnych importerów irańskiej ropy w Azji, takich jak Chiny czy Indie. Paweł Grubiak - prezes zarządu, doradca inwestycyjny w Superfund TFI (ISBnews/ Superfund TFI)  

Gaz-System zawarł porozumienie ws. realizacji gazociągu Polska-Słowacja

Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (NSI East Gas) i przyczyni się do zwiększenia regionalnego bezpieczeństwa dostaw oraz integracji rynków gazu w regionie" - czytamy w komunikacie. Nowe połączenie międzysystemowe pomiędzy Polską a Słowacją pozwoli na dywersyfikację źródeł gazu dla całego

Gaz-System przyjął plan rozwoju na lata 2018-2027

rozbudowy mocy regazyfikacyjnych do nawet 10 mld m3 rocznie - i gazociąg Baltic Pipe. "Przedstawione w Planie Rozwoju na lata 2018-2027 działania związane z dywersyfikacją źródeł dostaw gazu zakładają, że podstawowe, nowe źródła gazu importowanego będą zlokalizowane w północno – zachodniej

Naimski: Liberalizacja rynku gazu będzie możliwa ok. 2022 r.

. w Polsce będziemy mieli zdywersyfikowane źródła dostaw, co umożliwi zaistnienie rzeczywistej konkurencji cenowej" - powiedział Naimski dziennikarzom. "To będzie moment, który umożliwi liberalizację" - dodał. Pod koniec kwietnia 2016 r. Ministerstwo Energii (ME) przygotowało

Budimex i Strabag: Jesteśmy spokojni o wyniki 2020 r., potem może być trudniej

, ale dywersyfikacja źródeł dostaw, środki zabezpieczające, w dalszym ciągu presja na wynagrodzenia - będzie powodowało, że koszty w budownictwie będą rosły. Branża dużych firm budowlanych poprawi rentowność, ale wpływ pandemii na tę poprawę będzie mały, raczej pozbycie się nierentownych kontraktów"

PGNiG: Terminal Port Arthur LNG w USA ma zgodę na eksport poza strefę FTA

wynoszącym po I kwartale 2019 roku 13,5% całkowitego importu LNG. Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu sprzyja konkurencji i jest potrzebna Europie" - czytamy dalej. PGNiG podpisało w 2018 roku z Port Arthur LNG z Grupy Sempra umowę długoterminową na zakup 2 mln ton LNG rocznie (ok. 2,7 mld

Tauron Dystrybucja pozyskał łącznie 160 mln zł dotacji UE na modernizację sieci

), ograniczenie strat sieciowych, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz poprawa pewności zasilania odbiorców, jak również zapewnienie warunków technicznych dla realizacji nowych przyłączeń, w tym możliwości przyłączenia odnawialnych źródeł energii, podano także. Projekt będzie realizowany

Forum Energii zaleca rynek lokalizacyjny jako model zmian rynku energii w Polsce

oparciu nie tylko o koszt produkcji, ale również koszt dostarczenia prądu do odbiorcy, wynika z raportu Forum Energii pt. "Rynek lokalizacyjny w Polsce. Bezpieczeństwo dostaw, koszty i wpływ na transformację energetyczną". Zdaniem autorów, Polska ma szansę zostać liderem tego tematu w Europie

Grupa Lotos otrzymała pierwszy transport ropy z kopalni PGNiG

spółkami. Za dostawy odpowiada Lotos Kolej. W ramach przygotowania do realizacji umowy w rafinerii powstało nowe stanowisko rozładunku, które pierwsze testy przeszło w grudniu 2014 r. "To niezwykle ważna inwestycja i ważna umowa. Po pierwsze, prowadzi do większej dywersyfikacji dostaw. Po drugie

Siemens Gamesa ma porozumienie z ARP ws. współpracy w morskiej energ. wiatrowej

dostawę 11 wież wiatrowych dla jednej z farm lądowych w Polsce. "Zawarcie porozumienia między ARP S.A. a Siemens Gamesa Renewable Energy o wzmocnionej współpracy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej ma służyć wprowadzaniu innowacji w tej branży i wykorzystaniu morskich turbin wiatrowych nowej

Grupa Lotos ma list intencyjny z gminą Tczew ws. wodoru do napędu autobusów

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Grupa Lotos podpisała z gminą miejską Tczew list intencyjny zakładający realizację dostaw wodoru do napędu autobusów, które miasto planuje wprowadzić do obsługi komunikacji miejskiej, podała spółka. To jedno z działań koncernu mające na celu umacnianie

PGNiG oczekuje stabilnej sytuacji na polskim rynku gazu w najbl. miesiącach

niejednoznaczne - w związku z przedłużonymi porozumieniami o ograniczeniu wydobycia światowych producentów ropy naftowej (OPEC i Rosja). Jednak dzięki aktywnym działaniom PGNiG SA na rzecz dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski, skutkującym nadchodzącymi dostawami LNG na warunkach rynkowych m.in. z Kataru i

MK: PGE otrzymała ponad 20 mln zł dofinansowania na inwestycje w dystrybucji

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała z Ministerstwem Klimatu dwie umowy na dofinansowanie inwestycji, dzięki którym zwiększy się możliwość przyłączania do sieci odnawialnych źródeł energii (OZE), podał resort. Łączna wartość dwóch projektów realizowanych

PGNiG miało 30 mln zł zysku netto, 803 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

;Trzy kwartały 2019 roku były okresem postępującej dywersyfikacji źródeł importu gazu ziemnego. Wolumen LNG sprowadzonego od początku roku był na koniec września o ok. 27% wyższy niż po trzech kwartałach 2018 roku i wyniósł 2,48 mld m3 po regazyfikacji. Udział dostaw gazu skroplonego w imporcie gazu

PGNiG i ERU dostarczą 200 mln m3 gazu ziemnego dla Ukrtransgazu

Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ERU jest strategicznym partnerem na tym rynku. Obie spółki rozpoczęły współpracę w zakresie dostaw do Ukrtransgaz w kwietniu 2017 roku, podsumowano.  PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w

Projekt ustawy o rynku mocy został skierowany do Sejmu

gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego i dostarczania tej mocy do systemu w okresach zagrożenia. Celem ustawy jest zapewnienie średnioterminowego i długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych, w sposób efektywny kosztowo

Mercator Medical miał wstępnie ok. 35,2 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

, które są głównie efektem wykorzystania przez nas momentu rynkowego. Zwiększony popyt ze strony Stanów Zjednoczonych, które już przed pandemią odpowiadały za połowę światowego zużycia rękawic, w naturalny sposób wpłynął na ceny na całym łańcuchu dostaw. Szczególnie cieszy nas wzrost rentowności naszej

Nextbike miał 5 mln zł straty netto, 2 mln zł straty EBITDA w I kw. 2019 r.

5,8 mln zł rok wcześniej. "Dla ułatwienia porównywalności wyników finansowych i analizy trendów spółka prezentuje dane znormalizowane, uwzględniające równomierną alokację zarówno skumulowanych przychodów, jak i marży ze zrealizowanych dostaw w poszczególnych latach kontraktu (Nextbike Polska

Tauron: Zmiany odpisów obniżą skons. wynik finansowy za 2018 r. o 377,9 mln zł

lata dostaw 2021-2023; - projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii, które dla jednostek wytwórczych niespełniających określonych kryteriów emisyjności w zakresie CO2 przewiduje wyłączenie wsparcia w formie płatności z rynku mocy; - wzrost

Spółka Ciechu zleciła budowę zakładu soli warzonej w Niemczech za 44,1 mln euro

dostępność wykonawców, możliwe opóźnienia dostaw materiałów i urządzeń oraz działania organów administracji publicznej w zakresie wydawania decyzji w procesach administracyjnych, w szczególności na zamknięcie granicy Polski dla Polaków pracujących w Niemczech, zaznaczono. "Aby ograniczyć to

Grupa Lotos i PSE uruchomią wspólny projekt dot. ekologicznej produkcji wodoru

opracowanie efektywnej kosztowo i jak najmniej wpływającej na środowisko naturalne metody jego pozyskiwania. W ramach projektu spółek badane będzie wykorzystanie zasilanych z odnawialnych źródeł energii elektrolizerów służących do produkcji wodoru" - czytamy w komunikacie. Elektrolizery przy użyciu

Amber Grid ogłosił przetarg na budowę litewskiej części interkonektora z Polską

Polski. "Jest to projekt regionalny o ogromnym znaczeniu. Po ukończeniu integracji systemów przesyłowych gazu państw bałtyckich z europejską siecią przesyłową wzrośnie bezpieczeństwo dostaw gazu w regionie. Realizacja projektu pozwoli odbiorcom z państw bałtyckich i Finlandii na większy wybór co