źródeł cytowanych

Minister klimatu powołał Zespół ds. Rozwoju Przemysłu OZE

Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - Minister klimatu powołał Zespół do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki, który będzie organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw klimatu oraz energii, podał resort. "Naszym priorytetem

Polenergia przygotowuje projekty o łącznej mocy 42 MW do tegorocznej aukcji OZE

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Polenergia przygotowuje projekty o łącznej mocy 42 MW do udziału w tegorocznej aukcji na zakup energii ze źródeł odnawialnych (OZE), poinformował prezes Michał Michalski. "Otoczenie regulacyjne sprzyja rozwojowi odnawialnych źródeł energii. Oprócz

MK przygotowało zmiany prawne, w tym odroczenie obowiązku dost. energii z OZE

procedur w związku z pandemią koronawirusa - to czynniki generujące wysokie ryzyko dla wielu firm. Dlatego przygotowaliśmy zmiany w przepisach, które pomogą branży przetrwać ten trudny czas i umożliwią Polsce dalszy dynamiczny rozwój w zakresie odnawialnych źródeł energii" - powiedział Zyska, cytowany

URE: Liczba małych instalacji OZE wyniosła 817 na koniec 2019 r.

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Wytwórcy produkowali energię łącznie w 817 małych instalacjach odnawialnych źródeł energii (OZE) o łącznej mocy zainstalowanej niemal 163 MW, według stanu na koniec 2019 r., wynika z raportu Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Łączna moc zainstalowana wszystkich

Energa zrealizuje projekt wodorowy mogący wpłynąć na efektywność OZE

. Instalacja może być kluczowym elementem układów do magazynowania energii, mającym wpływ na efektywność odnawialnych źródeł energii, a także na zwiększenie elastyczności pracy elektrowni. Budżet projektu wynosi 7,4 mln zł, a wysokość dofinansowania ze środków unijnych - 5,7 mln zł. To pierwszy taki projekt

Enea planuje przeznaczyć 1 mld zł na inwestycje w IV kwartale 2019 r.

wspierają i realizują założenia krajowego planu zwiększania udziału OZE w miksie energetycznym. Zwiększamy bowiem potencjał sieci elektroenergetycznej w celu odbioru energii ze źródeł rozproszonych i produkcji zielonej energii w północno-zachodniej Polsce" - powiedział Kowalik

BNP Paribas BP wprowadzi kredyt na działania w ramach Czystego Powietrza

na rzecz środowiska i nie mam wątpliwości, że doświadczenia, które możemy wnieść do programu, okażą się cenne" - powiedział dyrektor zarządzający Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami w Banku BNP Paribas Jarosław Rot, cytowany w komunikacie. Kredyt pozwoli finansować m.in. prace

ME: Projekt ustawy o morskiej energetyce wiatrowej gotowy do prac legislacyjnych

m.in. przedstawicielami sektora i biznesu. Jestem przekonany, że proponowane regulacje w istotny sposób przyczynią się do powstania w przyszłości systemowo uformowanego sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w komunikacie. Na

PKN Orlen jest zainteresowany projektem w Ostrołęce tylko w technologii gazowej

na wymagającym rynku. Inwestycja w Ostrołęce będzie realizowana, ale musi być oparta na technologii gazowej. Jest to zgodne z naszą strategią, obejmującą rozwój źródeł nisko i zeroemisyjnych" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie. Koncern podkreśla, że znaczenie

MK: PGE otrzymała ponad 20 mln zł dofinansowania na inwestycje w dystrybucji

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała z Ministerstwem Klimatu dwie umowy na dofinansowanie inwestycji, dzięki którym zwiększy się możliwość przyłączania do sieci odnawialnych źródeł energii (OZE), podał resort. Łączna wartość dwóch projektów realizowanych

innogy Polska wprowadziło ofertę współpracy z małymi wytwórcami energii z OZE

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - innogy Polska wprowadziło ofertę EKOŹródło, w ramach której proponuje współpracę małym wytwórcom energii z odnawialnych źródeł (OZE), podała spółka. "Nowa oferta innogy Polska opiera się na zakupie energii od niewielkich producentów, którzy posiadają panele

PFR wesprze inwestycje Taurona w OZE; przekaże co najmniej 50 mln zł na każdą

farmy wiatrowe o mocy 180 MW, a aktualnie szukamy nowych możliwości akwizycyjnych, równocześnie rozwijając własne projekty budowy nowych mocy w OZE" - powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. Zgodnie ze wstępnym porozumieniem, kolejne inwestycje Taurona w odnawialne

BOŚ Bank i Grupa Enea rozpoczynają współpracę w zakresie rozwoju OZE

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Enea oraz Enea Wytwarzanie zawarły list intencyjny z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) i BOŚ Eko Profit w zakresie działań mających na celu dywersyfikację miksu paliwowego, rozwój rozproszonych źródeł energii oraz zwiększenie udziału segmentu OZE w produkcji

PKN Orlen ma porozumienie z Energą i Eneą w sprawie elektrowni Ostrołęka C

;Chcemy aktywnie uczestniczyć w procesie transformacji energetycznej w Polsce. Dlatego w naszej strategii stawiamy na rozwój aktywów energetycznych w kierunku źródeł nisko i zeroemisyjnych. W wielu krajach elektrownie gazowe są preferowanym rozwiązaniem przejściowym, które znacząco zmniejsza poziom emisji

Plantwear startuje z nowym serwisem e-commerce Giftbay.pl

dobry moment na poszerzenie naszego portfolio, większą dywersyfikację źródeł przychodów i dostarczenie naszym klientom dodatkowej możliwości związanej z personalizacją oferowanych przedmiotów. Nasi klienci mogą zamówić prezent wraz z dostarczeniem bezpośrednio do osoby obdarowywanej. Taka usługa wydaje

Ekonomiści Banku Pekao stworzyli dzienny indeks śledzący aktywność gospodarczą

okoliczności gospodarcze zmieniają się znacznie w krótkim czasie. "Obecny kryzys i jego bezprecedensowa dynamika wymusił na ekonomistach poszukiwanie możliwie najbardziej aktualnych źródeł informacji o stanie gospodarki z wykorzystaniem danych tygodniowych i dziennych. My zdecydowaliśmy się na

Grupa Lotos i PSE uruchomią wspólny projekt dot. ekologicznej produkcji wodoru

opracowanie efektywnej kosztowo i jak najmniej wpływającej na środowisko naturalne metody jego pozyskiwania. W ramach projektu spółek badane będzie wykorzystanie zasilanych z odnawialnych źródeł energii elektrolizerów służących do produkcji wodoru" - czytamy w komunikacie. Elektrolizery przy użyciu

Tauron podpisał z Lotte Wedel umowę na sprzedaż energii wyłącznie z OZE

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Spółka Lotte Wedel zakontraktowała w Tauron Sprzedaż ponad 51 GWh energii elektrycznej, pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych na trzy lata, podał Tauron. Nowa transakcja umożliwi pokrycie całkowitego zapotrzebowania energetycznego zakładu Wedla na warszawskiej

KE planuje zmiany w przepisach, dotyczących TEN-E i wyboru projektów PWZ

nowoczesna, odporna, bezpieczna przy znacznie większym udziale odnawialnych źródeł energii. Zaktualizowane rozporządzenie w sprawie TEN-E określi zasady dotyczące transgranicznych projektów energetycznych, aby upewnić się, że są one zgodne z naszymi ambicjami klimatycznymi" – powiedział unijny

Grupa Enea i KOWR nawiązały współpracę dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce

. prosumentów i przewidziano na ten cel 1 mld zł" - powiedział wiceminister energii Tadeusz Skobel, cytowany w komunikacie.  Współpraca pomiędzy Grupą Enea i KOWR wpisuje się w założenia Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., która zakłada rozwój odnawialnych źródeł energii w celu

innogy rozpoczęło budowę dziesiątej farmy wiatrowej w Polsce, o mocy 47,5 MW

przyczyniamy się do zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce" - powiedział członek zarządu innogy Renewables PolskaRobert Macias, cytowany w komunikacie. innogy Renewables posiada w naszym kraju osiem lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy

EBOR zainwestuje 15 mln euro w fundusz private equity Avia Capital I

. "Fundusze kapitałowe dostarczają kapitał do realnej gospodarki i wspierają stabilizację i rozwój firm. Szczególne cieszy nas możliwość wsparcia pierwszego funduszu niezależnego zarządzającego w tym czasie wyzwań" - powiedziała dyrektor ds. funduszy kapitałowych w EBOR Anne Fossemalle, cytowana

DataWalk zastąpi IBM i2 i SAS Memex w walce z przestępczością w RPA

nieosiągalną do tej pory możliwość przeglądania tych danych w pełnym kontekście naszych własnych baz" - powiedział John Smit prezes SSG Group, cytowany w komunikacie. "Przykład SSG Security pokazuje, że wiele organizacji na świecie wykorzystujących klasyczne oprogramowanie takich dostawców jak SAS

Millennium Leasing udzieliło PKP Cargo ramowego finansowania na 150 mln zł

Millennium Leasing sp. z o.o. umowa ramowa daje nam możliwość elastycznego finansowania aktywów trwałych. Jednocześnie zawarcie przedmiotowej umowy stanowi element dywersyfikacji dostępnych dla PKP Cargo S.A. źródeł finansowania" - powiedział członek zarządu ds. finansowych PKP Cargo Leszek Borowiec

URE sprawdzi dostosowanie do norm środowiskowych w ciepłownictwie

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wezwał przedsiębiorców z sektora ciepłownictwa do przedstawienia informacji i wyjaśnień dotyczących stopnia dostosowania poszczególnych źródeł wytwórczych do obowiązujących wymogów środowiskowych, obok standardowego

Tauron planuje prace na 80 km sieci dystryb. pod kątem OZE do połowy 2020 r.

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - planuje budowę lub modernizację kolejnych 80 km sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia celem ułatwienia podłączania odnawialnych źródeł energii (OZE) do połowy 2020 r., podała spółka

ME i MŚ rozpoczęły nowe programy na rzecz poprawy czystości powietrza i OZE

poprawę jakości powietrza w Polsce i rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), podały resorty. Budżety programów Energia+ i Ciepłownictwo Powiatowe - pilotaż wynoszą odpowiednio: 4 mld zł i 500 mln zł, a programu geotermalnego - 600 mln zł. "Wierzę, że podobnie jak przyjęta 25 czerwca br przez

EC Stalowa Wola rozważa wykorzystywanie bloku OZE Taurona

środowisko naturalne" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w komunikacie. "Rozwój niskoemisyjnych źródeł wytwarzania energii to kierunek wpisujący się w Zielony Zwrot Taurona, w którym założyliśmy obniżenie emisyjności o połowę w perspektywie 2030 roku. Podpisanie listu

innogy Polska będzie kupować energię z farm wiatrowych WPM Mosty

pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Oprócz nabywania energii pochodzącej z farm wiatrowych grupy, innogy Polska równie aktywnie działa na rynku hurtowym, intensyfikując zakupy bezpośrednio od wytwórców energii elektrycznej" – skomentował senior manager Piotr Grzejszczak, cytowany w komunikacie

NFOŚiGW: Złożono 262 wnioski w pilotażu programu 'Czyste Powietrze' z gminami

ambasadorów 'Czystego Powietrza' to gotowy przepis na efektywną wymianę kopciuchów i termomodernizację domów jednorodzinnych w całej Polsce" - powiedział prezes NFOŚiGW Piotr Woźny, cytowany w komunikacie. Rekomendacje z pilotażu posłużą do optymalizacji sposobu udziału jednostek samorządu

Tauron Polska Energia przyjął aktualizację kierunków strategicznych

Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Tauron Polska Energia przyjął aktualizację kierunków strategicznych będących uzupełnieniem strategii Grupy Tauron na lata 2016-2025, podała spółka. Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych

Tauron nabył pierwsze aktywo fotowoltaiczne - projektowaną farmę k/Choszczna

; - powiedział prezes grupy Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. Za realizację inwestycji odpowiadać będzie spółka Tauron Ekoenergia. Całkowity koszt budowy szacowany jest na 15 mln złotych za 6 MW. Farma fotowoltaiczna będzie produkowała 6GWh (gigawatogodzin) rocznie i będzie działać od 2021 do 2045

ME: Enea Obrót i PGE rozpoczęły współpracę przy budowie sieci LTE 450

elektroenergetycznego, lecz także umożliwiają sprostanie wyzwaniom stojącym dziś przed nowoczesną energetyką" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w komunikacie. "Walka o czystsze powietrze to ogromne wyzwanie dla krajowego systemu elektroenergetycznego, w którym swoje miejsce

Enea Operator ma umowę dot. wzrostu potencjału sieci na odbiór energii z OZE

Warszawa, 04.01.2019 (ISBnews) - Enea Operator podpisała z Marszałkiem Województwa Lubuskiego umowę o dofinansowanie realizacji projektu, który zwiększy potencjał sieci elektroenergetycznej w celu odbioru energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego

mLeasing wprowadził finansowanie paneli fotowoltaicznych dla przedsiębiorców MŚP

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - mLeasing wprowadził finansowanie paneli fotowoltaicznych - oferta jest skierowana do przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które chcą obniżyć rachunki za prąd i korzystać z odnawialnych źródeł energii (OZE), podała spółka. Nowa

URE: Stawka opłaty OZE pozostanie bez zmian w 2020 r.

. Dotyczy to przede wszystkim dużych elektrowni wiatrowych" - powiedział prezes URE Rafał Gawin, cytowany w komunikacie.  Tzw. opłata OZE wynika z funkcjonowania mechanizmów wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz biogazu rolniczego i ciepła w instalacjach

Energa OZE ma przedwstępną umowę zakupu budowanej farmy fotowoltaicznej na 8 MWe

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Energa OZE podpisała przedwstępną umowę na przejęcie spółki PV Wielbark, będącej właścicielem budowanej farmy fotowoltaicznej w Borkach Wielbarskich, podała spółka. Po zrealizowaniu tej inwestycji, moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii w Grupie Energa

Forum Energii: Udział OZE w ciepłownictwie może sięgnąć 40% w 2030 r.

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w ciepłownictwie może wzrosnąć do 40% w 2030 r., co oznacza roczny przyrost mocy OZE w latach 2020-2030 na poziomie 4 GWt, wynika z analizy Forum Energii pt. "Odnawialne źródła energii w ciepłownictwie". "

BIK: Liczba zapytań firm pożyczkowych spadła o 64,7% r/r w tygodniu 6-12 IV

ujęciu rocznym aż o - 64,7%, a w porównaniu do tygodnia poprzedzającego, tj. 30.03-05.04. br. spadek wyniósł - 25,5%" - czytamy w komunikacie. Lockdown spowodowany koronawirusem to nie jedyna przyczyna zarażenia rynku pożyczkowego, zaznaczono. "U źródeł obecnego załamania na rynku

Polska i 7 innych państw zwróciły się do KE ws. wykorzystania OZE w gospodarce

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Litwa, Polska, Austria, Estonia, Grecja, Łotwa, Luksemburg i Hiszpania wystosowały do Komisji Europejskiej list w sprawie nowej strategii przemysłowej dla Europy i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w walce z konsekwencjami COVID-19, podało

Tauron: Wszystkie ładowarki aut elektrycznych zasilane OZE od początku roku

Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Wszystkie stacje ładowania samochodów elektrycznych Taurona są zasilane energią pochodzącą wyłącznie z odnawialnych źródeł, tj. elektrowni wodnych i farm wiatrowych, od początku 2020 r., podała spółka. "Jest to rezultat umowy podpisanej przez Tauron

PIG wesprze PGE Baltica w przygotowaniach do budowy morskich farm wiatrowych

farm wiatrowych wraz z przyłączami do stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na lądzie, czytamy w komunikacie. "Uruchomienie morskich farm wiatrowych zwiększy udział odnawialnych źródeł w produkcji energii w Polsce, wpłynie na zmniejszenie zużycia paliw kopalnych i pozwoli na

RWE Renewables uruchomił farmę wiatrową Nawrocko o mocy 7 MW

źródeł energii w Polsce: firma oddała obecnie do użytku farmę wiatrową w Nawrocku koło Szczecina. Park wiatrowy o mocy ok. 7 MW będzie dostarczać zieloną energię w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu około 15 tys. gospodarstw domowych. Budowa trzech turbin wiatrowych Nordex (typ N117) rozpoczęła się

DNB Bank Polska i EBI udzieliły 82 mln zł kredytu na farmy PV w północnej Polsce

ułatwiające gospodarce przejście na ekologiczne i zrównoważone rozwiązania. Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce jest więc dla nas sprawą priorytetową. Jestem przekonany, że finansowanie tego projektu przyczyni się do rozwoju sektora zielonej energii w Polsce" - skomentował prezes banku Artur

Cyfrowy Polsat liczy na podwojenie wyniku EBITDA w Interii w średnim terminie

internetowym. Widzimy ogromną skalę możliwości i synergii, jakie stwarza dla nas ta inwestycja. Liczymy na dynamiczny rozwój Interii i planujemy podwoić jej wynik EBITDA w okresie średnioterminowym" - powiedział Stec, cytowany w komunikacie. Całkowite przychody Interii w 2019 r. wyniosły 112 mln zł

Tauron ma umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo o wartości 750 mln zł

elektrycznej. Niedawno kupiliśmy pięć farm wiatrowych o mocy 180 MW, ale nasze ambicje w zwiększaniu udziału OZE w naszym miksie wytwórczym są znacznie większe" - powiedział prezes Tauronu Polska Energia Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. Transakcja z bankiem wspiera Zielony Zwrot Taurona, czyli

KGHM otworzył nową instalację oczyszczania spalin w EC przy ZG Lubin

przekłada się na efektywność" - powiedział prezes Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie. Spółka przypomniała, że realizacja inwestycji wiąże się z zapisami nowej strategii na lata 2019-2023. "Ze względu na bezpieczeństwo energetyczne KGHM warunkuje dalszą produkcję, co jest niezbędne dla

PARP: Rusza kolejna edycja konkursu 'Badania na rynek' o wartości 750 mln zł

70 mln zostało przeznaczone dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego. W tym roku po raz pierwszy małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość uzyskania dofinansowania na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych oraz recykling i ponowne wykorzystanie odpadów. Ze względu na negatywny

Modus Group ma 10 mln euro pożyczki z mBanku na projekty fotowoltaiczne w Polsce

Sklepovičius, cytowany w komunikacie. "Sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznych oraz atrakcyjnych w Europie, dlatego chętnie wspieramy inwestycje w tym zakresie. W grudniu ubiegłego roku wprowadziliśmy nową politykę, obejmującą pożyczki na farmy wiatrowe

EBOR udzieli 280 mln zł kredytów na polskie projekty OZE grupy Qair

Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzieli kredytów na łącznie 280 mln zł (równowartość ok. 63 mln euro) pięciu spółkom celowym należącym do Qair i RGreen Invest, rozwijającym portfel projektów odnawialnych źródeł energii w Polsce, podała instytucja

Enea ukończyła przebudowę linii Morzyczyn - Drawski Młyn za ponad 127 mln zł

powietrze i ochrona środowiska. Dzięki oddaniu tej inwestycji po raz kolejny wpisujemy się w politykę środowiskową kraju, dając nowy impuls do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Linia Morzyczyn - Drawski Młyn stwarza bowiem nowe możliwości również w kontekście przyłączenia źródeł rozproszonych i produkcji

Alior Leasing dokonał sekurytyzacji części portfela wierzytelności na 500 mln zł

Europejski Fundusz Inwestycyjny. Transakcja została zaaranżowana wspólnie przez UniCredit Bank AG oraz ING Bank N.V." - czytamy w komunikacie.  Bank podał, że zrealizowana sekurytyzacja pozwoli na dywersyfikację źródeł finansowania przez spółkę leasingową i pozyskanie nowych środków na

Enea Operator ma 11,3 mln zł dofinans. do inwestycji w sieć w kujawsko-pomorskim

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Enea Operator - spółka zależna Enei - i marszałek województwa kujawsko-pomorskiego podpisali umowę dotyczącą dofinansowania projektu, który zwiększy potencjał sieci elektroenergetycznej w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł (OZE), podała spółka. Wartość

AAA Auto: Rynek aut używanych w Polsce obejmował 159,12 tys. pojazdów w IV

działalności handlowej, olbrzymi spadek importu aut używanych oraz wstrzymywanie decyzji zakupowych przez potencjalnych klientów, ze względu na obawy związane z utratą źródeł dochodu" - powiedziała dyrektor generalna Aures Holdings - operatora sieci autocentrów AAA Auto - Karolina Topolova, cytowana w

Ignitis Group ma 60 mln euro kredytu z EBI na pierwszą farmę wiatrową w Polsce

Czerwińska, cytowana w komunikacie. "Zrównoważony rozwój, który przejawia się wdrażaniem projektów z zakresu energii odnawialnej nie tylko na Litwie, ale również za granicą, jest priorytetem Ignitis Group zawartym w naszej strategii 2030. Poprzez takie projekty chcemy zwiększyć naszą konkurencyjność i

Moody's: Ceny hurtowe energii w Polsce w przedziale 240-280 zł za MWh do 2022 r.

polski model produkcji i sprzedaży tanio generowanej energii został znacząco zaburzony przez dekarbonizację, spodziewamy się kontynuacji rządowych interwencji" - powiedział wiceprezes i starszy analityk Moody's Mark Remshardt, cytowany w komunikacie. Agencja oceniła, że hurtowe ceny energii w

PSEW planuje utworzenie centrum szkoleniowego OZE na Śląsku

Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) planuje utworzenie na Śląsku centrum szkoleniowego zapewniającego umiejętności i certyfikaty pozwalające na zatrudnienie przy budowie, eksploatacji i konserwacji instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) i

PSF: Brak harmonogramu aukcji OZE stanowi poważną barierę w rozwoju fotowoltaiki

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki (PSF) apeluje do rządu o podanie terminów aukcji na zakup energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w 2020 r. i założeń aukcji na kolejne lata. Brak harmonogramu stanowi poważną barierę w rozwoju tego sektora, podkreśla organizacja

Tchórzewski: Mamy nadzieję na konsensus wokół OZE i energetyki rozproszonej

. "Bardzo cieszą nas deklaracje kilku partii politycznych, co do konieczności rozwoju energetyki odnawialnej, zwłaszcza w formule społecznej i obywatelskiej" - powiedział Tchórzewski, cytowany na profilu Ministerstwa Energii w serwisie Twitter. "Mamy nadzieję, że ze względu na duże

Tauron przyjął warunki nabycia 5 farm wiatrowych od in.ventus za 137 mln euro

% udział źródeł nisko- i zeroemisyjnych w naszym miksie wytwórczym w perspektywie 2030 roku. Pierwszą inwestycją w tym kierunku jest przejęcie farm wiatrowych o mocy 180 MW. Dzięki tej transakcji podwoimy moce wytwórcze zainstalowane w elektrowniach wiatrowych" - powiedział prezes Filip

16 WFOŚiGW przeznaczy ponad 3,2 mln zł na utylizację lekarskich środków ochrony

mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo personelu medycznego oraz troskę o środowisko, przekażą wsparcie finansowe na ten cel" - powiedział minister klimatu Michał Kurtyka, cytowany w komunikacie. Każdy z 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże wsparcie finansowe

Enea Operator ma 16,5 mln zł dofinansowania na stację elektroenerg. Skwierzyna

. 26,3 mln zł. "Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału dla przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci, a także zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej. Warto też wspomnieć, że jego realizacja umożliwi wdrożenie funkcjonalności sieci inteligentnej, co jest

PKP Intercity opracowuje z Tauronem program modernizacyjny wykorzystujący OZE

wprowadzenie rozważa PKP Intercity. Przewoźnik we współpracy z Tauron Ekonergia pracuje nad studium wykorzystania odnawialnych źródeł energii na warszawskiej bocznicy, poinformowano. "Kolej jest jednym z najbardziej ekologicznych środków transportu publicznego. To możliwe dzięki wykorzystaniu

PCWO Energy rozpoczęła publiczną ofertę obligacji o wartości do 7 mln zł

350 lokalizacji pod budowę elektrowni fotowoltaicznych" - powiedział pełnomocnik zarządu Jacek Olesiński, cytowany w komunikacie, PCWO Energy spółka z branży energetycznej należąca do grupy PCWO, która prowadzi kompleksową obsługę sektora odnawialnych źródeł energii. Obecnie spółka zajmuje się

Spółka z Grupy Unimot będzie handlować energią na rynku skandynawskim

energii w Skandynawii i członkostwo w Nasdaq Commodities pomoże nam w realizacji tego celu" - powiedział prezes Tradea Krzysztof Bonk, cytowany w komunikacie. Tradea jest częścią Grupy Unimot od 2016 roku. Jej dominującą działalnością  jest hurtowy obrót energią elektryczną. W

PKN Orlen zapowiada dalsze obniżki cen paliw na stacjach

taką możliwość, do pozostania w domu. Wykorzystujemy wszystkie możliwości, aby oferować naszym klientom  jak najbardziej atrakcyjne ceny. Jest to możliwe dzięki optymalizacji produkcji, dywersyfikacji źródeł dostaw oraz spadku cen baryłki ropy naftowej" - powiedział prezes Daniel Obajtek

KE wyłoniła ponad 100 projektów przełomowych, otrzymają łącznie 344 mln euro

przedsiębiorcom spełnienie marzeń" – powiedziała komisarz ds. Innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel, cytowana w komunikacie. Spośród 100 projektów, 63 pomysły są na etapie badań. Ponad 162 mln euro z projektu pilotażowego Europejskiej Rady ds. Innowacji "Pathfinder

Shell: 97% stacji paliw w Polsce jest zasilanych wyłącznie energią z OZE

działalności operacyjnej" - powiedział dyrektor działu stacji paliw i rozwoju sieci Shell Polska Rafał Molenda, cytowany w komunikacie. Shell Polska szacuje, że wykorzystanie na firmowych stacjach energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zmniejszy rocznie emisję CO2 o 32 000 ton w

BGK uruchomi program pożyczek na likwidację barier architektonicznych od IX br.

Chorąży z BGK, cytowany w komunikacie. "Tylko ze zwrotów środków europejskich chcemy przeznaczyć ok. 120 mln zł w ciągu najbliższych 3 lat. Liczymy też na wsparcie z innych źródeł, np. z Funduszu Solidarnościowego. Potrzeby są olbrzymie, a my mamy świadomość, że dopiero zaczynamy. Podobne programy

Emisja CM International nie doszła do skutku z pow. nieosiągnięcia progu zapisów

nie doszła do skutku, poinformowano. Producent urządzeń wykorzystywanych do zabiegów medycyny estetycznej podał, że rozważa pozyskanie finansowania na cele z emisji z innych źródeł. Jednocześnie CMI wskał, że niepozyskanie kapitału w ramach oferty nie wpływa na bieżącą

R.Power pozyskał 100 mln zł na przejęcia kolejnych projektów fotowolt. (aktual.)

Na prośbę spółki zmieniamy dane dotyczące jej przedstawiciela wypowiadającego się w informacji. Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - W ramach ostatniej aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych (OZE) dla instalacji nieprzekraczających 1 MWp R.Power zabezpieczył gwarancje przychodów dla

R.Power pozyskał 100 mln zł na przejęcia kolejnych projektów fotowoltaicznych

Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - W ramach ostatniej aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych (OZE) dla instalacji nieprzekraczających 1 MWp R.Power zabezpieczył gwarancje przychodów dla portfela projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 122 MWp, podała spółka. Firma planuje przejmować

PGE zbuduje farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW na terenie Elektrowni Opole

, cytowana w komunikacie. W listopadzie 2019 roku PGE GiEK wydzierżawiła PGE Energii Odnawialnej ok. 100 ha gruntów należących do Elektrowni Bełchatów. "Nasza spółka z powodzeniem realizuje projekty ukierunkowane na rozwój niskoemisyjnej energetyki. W samym kompleksie bełchatowskim planujemy

PGE EO zbuduje 4 farmy fotowoltaiczne po 1 MW w 2020 r. dzięki wygranej w aukcji

Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - PGE Energia Odnawialna - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zbuduje cztery jednomegawatowe farmy fotowoltaiczne w 2020 r. w województwach lubelskim, podkarpackim i lubuskim, dzięki zwycięstwu w aukcji na sprzedaż energii ze źródeł

Aktywa pod zarządzaniem Mount TFI wynoszą blisko 800 mln zł

REIT-y. Z pełną determinacją zamierzamy dalej rozwijać i promować obie te klasy aktywów wśród polskich inwestorów" - powiedział wiceprezes Mount TFI Mikołaj Motz, cytowany w komunikacie. W ramach strategii rozwoju Mount TFI wzmocnił także zespół, do którego dołączyli eksperci z wieloletnim

KGHM i PGE mają list intencyjny ws. współpracy przy projektach fotowoltaicznych

przedstawiony przez rząd program 'Mój prąd' będzie silnym impulsem rozwoju energetyki rozproszonej i przyczyni się w sposób znaczący do spełnienia zobowiązań w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w komunikacie. "Dzisiejsze

Bank Pekao: Wzrost eksportu Polski ma szansę na ożywienie w kolejnych kwartałach

perspektywy w kolejnych kwartałach" -  powiedział starszy ekonomista w Banku Pekao Piotr Piękoś, cytowany w komunikacie. Eksport coraz silniej oddziałuje na polską gospodarkę i coraz mocniej stanowi o jej koniunkturze. Udział eksportu w polskim PKB to obecnie ponad 55%, co przekłada się na

innogy Renewables Polska rozpoczęło budowę farmy fotowoltaicznej w Nowym Stawie

Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - innogy Renewables Polska rozpoczęło budowę farmy fotowoltaicznej w Nowym Stawie, której uruchomienie planowane jest na początek 2019 r., podała spółka. Farma realizowana jest dzięki wygranej w aukcji dla odnawialnych źródeł energii z czerwca 2017 r. Jej

PGE ma umowę z EBI na inwestycję w lądowe farmy wiatrowe wartą do 272,5 mln zł

zakończenia inwestycji w nowe moce wiatrowe na lądzie. Naszą ambicją jest osiągnięcie 25-proc. udziału w krajowej produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w 2030 r. Zamierzamy osiągnąć ten cel m. in. dzięki realizacji kolejnych zielonych inwestycji. Do 2026 r. ma powstać nasza pierwsza farma

DNB Bank Polska i EBI udzieliły po 82 mln zł kredytu na farmy PV (wyjaśnienie)

swoje doświadczenie wynikające z wielu umów dotyczących finansowania lądowych elektrowni wiatrowych, w celu efektywnego kształtowania struktury kredytu. Nasz bank poważnie angażuje się w procesy ułatwiające gospodarce przejście na ekologiczne i zrównoważone rozwiązania. Rozwój odnawialnych źródeł

ME: Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w systemie aukcji OZE

konieczności powiadomienia Komisji o nowej pomocy, podało Ministerstwo Energii. "Cieszę się z decyzji Komisji Europejskiej. Pozwoli ona na przeprowadzenie zaplanowanych na koniec 2019 r. aukcji OZE już na nowych zasadach, co będzie korzystne zarówno dla oferentów, jak i dla rozwoju odnawialnych źródeł

ME liczy na wzrost produkcji energii z kogeneracji do 2030r. o 50% wobec 2017r.

sektora ciepłownictwa m.in. w kierunku zmian źródeł konwencjonalnych na jednostki kogeneracji. Mamy nadzieję także na ciągły wzrost produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Chcielibyśmy, aby do 2030 r. sięgnął on nawet 50% w stosunku do poziomu produkcji z 2017 r., co znakomicie

EIM: Dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce potrzeba 87 tys. ton miedzi w 20 lat

z czołowych producentów tego metalu na świecie, można założyć, że dzięki rozwojowi OZE czeka nas prawdziwa gorączka miedzi" - powiedział Ramczykowski, cytowany w komunikacie. Według raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej "Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2019", w całym roku w Polsce

mBank zwiększył pulę środków na projekty OZE do 1 mld zł

Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - mBank zdecydował o zwiększeniu puli środków dla projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE) do 1 mld zł z przyznanych dotychczas 500 mln zł, podał bank. "Finansowanie dotyczy inwestycji realizowanych w ramach aukcyjnego systemu wsparcia. Poza tą

CEZ miał 88 mln CZK zysku netto, 9,8 mld CZK EBITDA w III kw. 2019 r.

sprzedaży w wysokości 148 055 mln CZK w porównaniu z 131 769 mln CZK rok wcześniej. "Przychody operacyjne Grupy CEZ wyniosły 148,1 mld CZK, co oznacza wzrost o 16,3 mld CZK r/r. Ilość energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł tradycyjnych wyniosła 45,1 TWh, co oznacza wzrost o 0,8 TWH lub 2% r/r

Fitch podniósł rating PGNiG do BBB z BBB-, z perspektywą stabilną

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings podniósł rating Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) do BBB wobec BBB- wcześniej, z perspektywą stabilną. O pozytywnej decyzji agencji Fitch Ratings zadecydowały m.in. działania PGNiG na rzecz dywersyfikacji źródeł i kierunków importu

BGK: Wydatki KFD na rozwój infrastruktury drogowej wyniosą 11,7 mld zł w 2019 r.

sfinansowanie budowy ponad 1 250 km odcinków autostrad i ponad 2 100 km dróg ekspresowych" – powiedziała dyrektor departamentu finansowania infrastruktury transportowej w BGK Izabela Klajnberg, cytowana w komunikacie. KFD działa w BGK od stycznia 2004 r. Środki z opłaty paliwowej, wnoszonej

PGE miała 432 mln zł zysku netto, 1,8 mld zł EBITDA w I kw. 2020 r.

temperatury). "Grupa PGE konsekwentnie dywersyfikuje swoje portfolio wytwórcze w kierunku źródeł odnawialnych i paliwa gazowego, będącego paliwem przejściowym w osiąganiu zielonego kierunku. W I kwartale 2020 roku elektrownie wiatrowe PGE wyprodukowały o 19% energii elektrycznej więcej niż w

Moody's prognozuje hurtowe ceny energii w Polsce na 180-230 zł/MWh do 2022 r.

Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Polska prawdopodobnie osiągnie cele w zakresie emisji gazów cieplarnianych i efektywności energetycznej do 2020 r., ale może nie osiągnąć celu, jakim jest pokrycie co najmniej 15% końcowego zużycia energii ze źródeł odnawialnych (OZE), wynika z raportu Moody's

Grupa Energa rozpoczyna projekt farmy fotowoltaicznej PV Gryf

wytwarzania Energa ma pełną paletę źródeł, wykorzystujących energię wody, wiatru i promieniowania słonecznego. W Grupie Energa moc zainstalowana we flocie wytwórczej bazującej na odnawialnych źródłach energii wynosi 38%. Jest to największy udział procentowy wśród dużych polskich grup

Polenergia wg nowej strategii chce mieć projekty o mocy 821 MW do 2024 r.

 wynikającym z dalszego organicznego rozwoju projektów odnawialnych oraz zajęcia pozycji pozwalającej na rozwój w oparciu o produkcję i spalanie wodoru" - powiedział prezes Michał Michalski, cytowany w komunuikacie. Polska transformacja energetyczna nie może odbyć się bez zaangażowania

NFOŚiGW rozpocznie 13 stycznia drugi nabór w programie 'Mój Prąd'

odpowiedzi na lawinowo rosnące zapotrzebowanie na przydomową fotowoltaikę, 13 stycznia 2020 r. rozpoczynamy drugi nabór, w którym podtrzymujemy dofinansowanie instalacji PV do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie" - powiedział Woźny, cytowany w komunikacie

Siemens Gamesa ma porozumienie z ARP ws. współpracy w morskiej energ. wiatrowej

liderów w branży odnawialnych źródeł energii" - powiedział wiceprezes ARP Mateusz Berger, cytowany w komunikacie. Farma wiatrowa ma być zlokalizowana na terenie województwa pomorskiego i składać się maksymalnie z 11 turbin SG132 o mocy 3,45 MW każda. Planowana całkowita moc farmy wyniesie 38 MW

PwC: Potencjał inwestycyjny Warszawy trzykrotnie przewyższa inne duże miasta

Orłowski, cytowany w komunikacie. PwC podało, że spośród siedmiu analizowanych kapitałów, Warszawa zanotowała wzrost względem średniej w Kapitale Jakości Życia oraz Kapitale Kultury i Wizerunku. "Miasto wyróżnia się w tych obszarach m.in. wysoką jakością edukacji (zarówno w szkołach średnich, jak

Elektrociepłownie Taurona dostarczyły ponad 10 mln GJ ciepła od września do maja

, dostawy ciepła reguluje automatyka pogodowa, umożliwiająca włączenie i wyłączenie dostarczania ciepła do budynku - w zależności od temperatury zewnętrznej - powiedziała rzeczniczka prasowa Taurona Ciepło Małgorzata Kuś, cytowana w komunikacie. Pod koniec maja 50% mieszkańców zdecydowało się wyłączyć

Ceneo.pl oraz polski oddział Microsoft ogłosiły partnerstwo technologiczne

. Wierzę, że w jej rezultacie wdrożymy rozwiązania, które zapewnią naszym użytkownikom i partnerom nowe innowacyjne doświadczenia" - powiedział CEO Marcin Łachajczyk Ceneo.pl, cytowany w komunikacie Współpraca technologiczna pomiędzy Microsoft, a Ceneo.pl będzie obejmowała wszystkie kluczowe dla

BNP Paribas udzieli ok. 630 mln zł finans. polskich projektów OZE grupy Qair

; - powiedział wiceprezes Banku BNP Paribas Polska Andre Boulanger, cytowany w komunikacie. "Od samego początku Qair koncentrował się na transformacji energetycznej, rozwijając, budując i obsługując aktywa odnawialne we Francji, Europie i reszcie świata. Finansowanie przez EBOiR i Bank BNP Paribas zarówno