źródeł cytowanych

MFPR: Nowe nabory w programie 'Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu' od 1 VII

, zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie. Celem głównym naboru "Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia

Minister klimatu powołał Zespół ds. Rozwoju Przemysłu OZE

Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - Minister klimatu powołał Zespół do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki, który będzie organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw klimatu oraz energii, podał resort. "Naszym priorytetem

Polenergia przygotowuje projekty o łącznej mocy 42 MW do tegorocznej aukcji OZE

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Polenergia przygotowuje projekty o łącznej mocy 42 MW do udziału w tegorocznej aukcji na zakup energii ze źródeł odnawialnych (OZE), poinformował prezes Michał Michalski. "Otoczenie regulacyjne sprzyja rozwojowi odnawialnych źródeł energii. Oprócz

MK: Moc z odnawialnych źródeł energii przekroczyła w Polsce 10 GW

Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Moc odnawialnych źródeł energii w Polsce przekroczyła 10 GW, a najszybciej rozwijającym się obecnie segmentem OZE jest fotowoltaika, podało Ministerstwo Klimatu (MK). "To moc równa zainstalowanej w tradycyjnych elektrowniach w Bełchatowie, Turowie i Opolu

MK przygotowało zmiany prawne, w tym odroczenie obowiązku dost. energii z OZE

procedur w związku z pandemią koronawirusa - to czynniki generujące wysokie ryzyko dla wielu firm. Dlatego przygotowaliśmy zmiany w przepisach, które pomogą branży przetrwać ten trudny czas i umożliwią Polsce dalszy dynamiczny rozwój w zakresie odnawialnych źródeł energii" - powiedział Zyska, cytowany

SunRoof przejął Redlogger, uruchomi platformę do sprzedaży energii z OZE

Warszawa, 18.08.2020 (ISBnews) - Polsko-szwedzki startup SunRoof przejął szwedzką firmę Redlogger, która dostarcza oprogramowanie do rejestracji i certyfikacji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (OZE). Platforma umożliwiająca sprzedaż nadwyżek energii, produkowanej przez dachy SunRoof

Energa zrealizuje projekt wodorowy mogący wpłynąć na efektywność OZE

. Instalacja może być kluczowym elementem układów do magazynowania energii, mającym wpływ na efektywność odnawialnych źródeł energii, a także na zwiększenie elastyczności pracy elektrowni. Budżet projektu wynosi 7,4 mln zł, a wysokość dofinansowania ze środków unijnych - 5,7 mln zł. To pierwszy taki projekt

URE: Liczba małych instalacji OZE wyniosła 817 na koniec 2019 r.

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Wytwórcy produkowali energię łącznie w 817 małych instalacjach odnawialnych źródeł energii (OZE) o łącznej mocy zainstalowanej niemal 163 MW, według stanu na koniec 2019 r., wynika z raportu Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Łączna moc zainstalowana wszystkich

Enea planuje przeznaczyć 1 mld zł na inwestycje w IV kwartale 2019 r.

wspierają i realizują założenia krajowego planu zwiększania udziału OZE w miksie energetycznym. Zwiększamy bowiem potencjał sieci elektroenergetycznej w celu odbioru energii ze źródeł rozproszonych i produkcji zielonej energii w północno-zachodniej Polsce" - powiedział Kowalik

PGE: Na terenie Elektrowni Dolna Odra powstaną w 2021 r. dwie instalacje PV

-Grzybowska, cytowana w komunikacie. PGE GiEK stara się o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.10 dla inwestycji, które w największym stopniu zwiększą produkcję energii z odnawialnych źródeł energii. Wniosek w tej sprawie został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie. Decyzja odnośnie

Enterprise Investors sprzedał FW Skoczykłody na rzecz PGE za 50 mln euro

ścisłej czołówce deweloperów projektów solarnych w Polsce" - powiedział partner zarządzający w Enterprise Investors odpowiedzialny za inwestycję Michał Rusiecki, cytowany w komunikacie. Farma Wiatrowa Skoczykłody o łącznej mocy zainstalowanej 36 MW znajduje się w powiecie skierniewickim, w pobliżu

ME: Projekt ustawy o morskiej energetyce wiatrowej gotowy do prac legislacyjnych

m.in. przedstawicielami sektora i biznesu. Jestem przekonany, że proponowane regulacje w istotny sposób przyczynią się do powstania w przyszłości systemowo uformowanego sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w komunikacie. Na

innogy Polska wprowadziło ofertę współpracy z małymi wytwórcami energii z OZE

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - innogy Polska wprowadziło ofertę EKOŹródło, w ramach której proponuje współpracę małym wytwórcom energii z odnawialnych źródeł (OZE), podała spółka. "Nowa oferta innogy Polska opiera się na zakupie energii od niewielkich producentów, którzy posiadają panele

BOŚ Bank i Grupa Enea rozpoczynają współpracę w zakresie rozwoju OZE

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Enea oraz Enea Wytwarzanie zawarły list intencyjny z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) i BOŚ Eko Profit w zakresie działań mających na celu dywersyfikację miksu paliwowego, rozwój rozproszonych źródeł energii oraz zwiększenie udziału segmentu OZE w produkcji

BNP Paribas BP wprowadzi kredyt na działania w ramach Czystego Powietrza

na rzecz środowiska i nie mam wątpliwości, że doświadczenia, które możemy wnieść do programu, okażą się cenne" - powiedział dyrektor zarządzający Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami w Banku BNP Paribas Jarosław Rot, cytowany w komunikacie. Kredyt pozwoli finansować m.in. prace

PKN Orlen jest zainteresowany projektem w Ostrołęce tylko w technologii gazowej

na wymagającym rynku. Inwestycja w Ostrołęce będzie realizowana, ale musi być oparta na technologii gazowej. Jest to zgodne z naszą strategią, obejmującą rozwój źródeł nisko i zeroemisyjnych" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie. Koncern podkreśla, że znaczenie

MK: PGE otrzymała ponad 20 mln zł dofinansowania na inwestycje w dystrybucji

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała z Ministerstwem Klimatu dwie umowy na dofinansowanie inwestycji, dzięki którym zwiększy się możliwość przyłączania do sieci odnawialnych źródeł energii (OZE), podał resort. Łączna wartość dwóch projektów realizowanych

PFR wesprze inwestycje Taurona w OZE; przekaże co najmniej 50 mln zł na każdą

farmy wiatrowe o mocy 180 MW, a aktualnie szukamy nowych możliwości akwizycyjnych, równocześnie rozwijając własne projekty budowy nowych mocy w OZE" - powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. Zgodnie ze wstępnym porozumieniem, kolejne inwestycje Taurona w odnawialne

Orlen Południe analizuje możliwość budowy 20 biogazowni rolniczych

Europy. Biotechnologie to kierunek, w którym zmierzają nowoczesne gospodarki, w tym także polska. Europejski Zielony Ład zakłada osiągnięcie do 2050 roku neutralności klimatycznej, a to wymaga poszukiwania alternatywy dla tradycyjnych źródeł energii. Realizowane przez nas inwestycje istotnie przyczynią

Plantwear startuje z nowym serwisem e-commerce Giftbay.pl

dobry moment na poszerzenie naszego portfolio, większą dywersyfikację źródeł przychodów i dostarczenie naszym klientom dodatkowej możliwości związanej z personalizacją oferowanych przedmiotów. Nasi klienci mogą zamówić prezent wraz z dostarczeniem bezpośrednio do osoby obdarowywanej. Taka usługa wydaje

PKN Orlen ma porozumienie z Energą i Eneą w sprawie elektrowni Ostrołęka C

;Chcemy aktywnie uczestniczyć w procesie transformacji energetycznej w Polsce. Dlatego w naszej strategii stawiamy na rozwój aktywów energetycznych w kierunku źródeł nisko i zeroemisyjnych. W wielu krajach elektrownie gazowe są preferowanym rozwiązaniem przejściowym, które znacząco zmniejsza poziom emisji

Tauron podpisał z Lotte Wedel umowę na sprzedaż energii wyłącznie z OZE

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Spółka Lotte Wedel zakontraktowała w Tauron Sprzedaż ponad 51 GWh energii elektrycznej, pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych na trzy lata, podał Tauron. Nowa transakcja umożliwi pokrycie całkowitego zapotrzebowania energetycznego zakładu Wedla na warszawskiej

Grupa Enea i KOWR nawiązały współpracę dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce

. prosumentów i przewidziano na ten cel 1 mld zł" - powiedział wiceminister energii Tadeusz Skobel, cytowany w komunikacie.  Współpraca pomiędzy Grupą Enea i KOWR wpisuje się w założenia Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., która zakłada rozwój odnawialnych źródeł energii w celu

Ekonomiści Banku Pekao stworzyli dzienny indeks śledzący aktywność gospodarczą

okoliczności gospodarcze zmieniają się znacznie w krótkim czasie. "Obecny kryzys i jego bezprecedensowa dynamika wymusił na ekonomistach poszukiwanie możliwie najbardziej aktualnych źródeł informacji o stanie gospodarki z wykorzystaniem danych tygodniowych i dziennych. My zdecydowaliśmy się na

Grupa Lotos i PSE uruchomią wspólny projekt dot. ekologicznej produkcji wodoru

opracowanie efektywnej kosztowo i jak najmniej wpływającej na środowisko naturalne metody jego pozyskiwania. W ramach projektu spółek badane będzie wykorzystanie zasilanych z odnawialnych źródeł energii elektrolizerów służących do produkcji wodoru" - czytamy w komunikacie. Elektrolizery przy użyciu

KE planuje zmiany w przepisach, dotyczących TEN-E i wyboru projektów PWZ

nowoczesna, odporna, bezpieczna przy znacznie większym udziale odnawialnych źródeł energii. Zaktualizowane rozporządzenie w sprawie TEN-E określi zasady dotyczące transgranicznych projektów energetycznych, aby upewnić się, że są one zgodne z naszymi ambicjami klimatycznymi" – powiedział unijny

innogy rozpoczęło budowę dziesiątej farmy wiatrowej w Polsce, o mocy 47,5 MW

przyczyniamy się do zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce" - powiedział członek zarządu innogy Renewables PolskaRobert Macias, cytowany w komunikacie. innogy Renewables posiada w naszym kraju osiem lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy

ME i MŚ rozpoczęły nowe programy na rzecz poprawy czystości powietrza i OZE

poprawę jakości powietrza w Polsce i rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), podały resorty. Budżety programów Energia+ i Ciepłownictwo Powiatowe - pilotaż wynoszą odpowiednio: 4 mld zł i 500 mln zł, a programu geotermalnego - 600 mln zł. "Wierzę, że podobnie jak przyjęta 25 czerwca br przez

innogy Polska będzie kupować energię z farm wiatrowych WPM Mosty

pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Oprócz nabywania energii pochodzącej z farm wiatrowych grupy, innogy Polska równie aktywnie działa na rynku hurtowym, intensyfikując zakupy bezpośrednio od wytwórców energii elektrycznej" – skomentował senior manager Piotr Grzejszczak, cytowany w komunikacie

Millennium Leasing udzieliło PKP Cargo ramowego finansowania na 150 mln zł

Millennium Leasing sp. z o.o. umowa ramowa daje nam możliwość elastycznego finansowania aktywów trwałych. Jednocześnie zawarcie przedmiotowej umowy stanowi element dywersyfikacji dostępnych dla PKP Cargo S.A. źródeł finansowania" - powiedział członek zarządu ds. finansowych PKP Cargo Leszek Borowiec

Tauron planuje prace na 80 km sieci dystryb. pod kątem OZE do połowy 2020 r.

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - planuje budowę lub modernizację kolejnych 80 km sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia celem ułatwienia podłączania odnawialnych źródeł energii (OZE) do połowy 2020 r., podała spółka

EBOR zainwestuje 15 mln euro w fundusz private equity Avia Capital I

. "Fundusze kapitałowe dostarczają kapitał do realnej gospodarki i wspierają stabilizację i rozwój firm. Szczególne cieszy nas możliwość wsparcia pierwszego funduszu niezależnego zarządzającego w tym czasie wyzwań" - powiedziała dyrektor ds. funduszy kapitałowych w EBOR Anne Fossemalle, cytowana

DataWalk zastąpi IBM i2 i SAS Memex w walce z przestępczością w RPA

nieosiągalną do tej pory możliwość przeglądania tych danych w pełnym kontekście naszych własnych baz" - powiedział John Smit prezes SSG Group, cytowany w komunikacie. "Przykład SSG Security pokazuje, że wiele organizacji na świecie wykorzystujących klasyczne oprogramowanie takich dostawców jak SAS

URE sprawdzi dostosowanie do norm środowiskowych w ciepłownictwie

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wezwał przedsiębiorców z sektora ciepłownictwa do przedstawienia informacji i wyjaśnień dotyczących stopnia dostosowania poszczególnych źródeł wytwórczych do obowiązujących wymogów środowiskowych, obok standardowego

EC Stalowa Wola rozważa wykorzystywanie bloku OZE Taurona

środowisko naturalne" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w komunikacie. "Rozwój niskoemisyjnych źródeł wytwarzania energii to kierunek wpisujący się w Zielony Zwrot Taurona, w którym założyliśmy obniżenie emisyjności o połowę w perspektywie 2030 roku. Podpisanie listu

Tauron Polska Energia przyjął aktualizację kierunków strategicznych

Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Tauron Polska Energia przyjął aktualizację kierunków strategicznych będących uzupełnieniem strategii Grupy Tauron na lata 2016-2025, podała spółka. Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych

PGE nabyła Farmę Wiatrową Skoczykłody o łącznej mocy 36 MW

zainstalowanej w OZE, z czego blisko 700 MW pochodzi z farm wiatrowych" - powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie. Dodał, że wkrótce uruchomione będą kolejne inwestycje w projekty fotowoltaiczne, a program budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku zostanie zintensyfikowany

Enea Operator ma umowę dot. wzrostu potencjału sieci na odbiór energii z OZE

Warszawa, 04.01.2019 (ISBnews) - Enea Operator podpisała z Marszałkiem Województwa Lubuskiego umowę o dofinansowanie realizacji projektu, który zwiększy potencjał sieci elektroenergetycznej w celu odbioru energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego

NFOŚiGW: Złożono 262 wnioski w pilotażu programu 'Czyste Powietrze' z gminami

ambasadorów 'Czystego Powietrza' to gotowy przepis na efektywną wymianę kopciuchów i termomodernizację domów jednorodzinnych w całej Polsce" - powiedział prezes NFOŚiGW Piotr Woźny, cytowany w komunikacie. Rekomendacje z pilotażu posłużą do optymalizacji sposobu udziału jednostek samorządu

ME: Enea Obrót i PGE rozpoczęły współpracę przy budowie sieci LTE 450

elektroenergetycznego, lecz także umożliwiają sprostanie wyzwaniom stojącym dziś przed nowoczesną energetyką" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w komunikacie. "Walka o czystsze powietrze to ogromne wyzwanie dla krajowego systemu elektroenergetycznego, w którym swoje miejsce

Tauron: Inwestycje w OZE będą wyłączone z wskaźników w umowach kredytowych

finansowanie spółkom celowym, które będą odpowiedzialne za konkretne inwestycje w odnawialne źródła energii. Co istotne, zadłużenie tych spółek nie będzie obciążało wskaźnika zadłużenia Grupy Tauron" - powiedział prezes Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. Zgodnie z porozumieniem, finansowanie

Tauron nabył pierwsze aktywo fotowoltaiczne - projektowaną farmę k/Choszczna

; - powiedział prezes grupy Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. Za realizację inwestycji odpowiadać będzie spółka Tauron Ekoenergia. Całkowity koszt budowy szacowany jest na 15 mln złotych za 6 MW. Farma fotowoltaiczna będzie produkowała 6GWh (gigawatogodzin) rocznie i będzie działać od 2021 do 2045

mLeasing wprowadził finansowanie paneli fotowoltaicznych dla przedsiębiorców MŚP

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - mLeasing wprowadził finansowanie paneli fotowoltaicznych - oferta jest skierowana do przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które chcą obniżyć rachunki za prąd i korzystać z odnawialnych źródeł energii (OZE), podała spółka. Nowa

URE: Stawka opłaty OZE pozostanie bez zmian w 2020 r.

. Dotyczy to przede wszystkim dużych elektrowni wiatrowych" - powiedział prezes URE Rafał Gawin, cytowany w komunikacie.  Tzw. opłata OZE wynika z funkcjonowania mechanizmów wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz biogazu rolniczego i ciepła w instalacjach

Tauron ma list intencyjny ws. współpracy przy modernizacji Parku Śląskiego

Taurona Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. "Efektywność energetyczna i rozwój odnawialnych źródeł energii to przyszłość województwa śląskiego. Stawiamy na nowe i przyjazne dla środowiska technologie w przestrzeni publicznej. Park Śląski przejdzie w najbliższych latach prawdziwą metamorfozę

CEZ sprzedał FI KGAL projekty dwóch farm wiatrowych w Polsce

przyłączeniowe). Ponadto projekt wiatrowy Krasin odniósł sukces w aukcji odnawialnych źródeł energii w grudniu 2019 r. i otrzymał 15-letnie wsparcie w postaci gwarantowanych cen zakupu (kontrakt różnicowy)" - czytamy w komunikacie. Ofertę zakupu aktywów przesłała większość z kilkudziesięciu

Amerykański DHS-CBP wybrał system DataWalk do poprawy bezpieczeństwa granic

Stanów Zjednoczonych Urząd Celny i Ochrony Granic stanowi kolejny dowód na to, że DataWalk spełnia wymagające kryteria dla aplikacji wdrażanych w rządzie federalnym USA" – powiedział prezes Paweł Wieczyński, cytowany w komunikacie. Misją DHS-CBP jest ochrona granic oraz ułatwianie

Energa OZE ma przedwstępną umowę zakupu budowanej farmy fotowoltaicznej na 8 MWe

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Energa OZE podpisała przedwstępną umowę na przejęcie spółki PV Wielbark, będącej właścicielem budowanej farmy fotowoltaicznej w Borkach Wielbarskich, podała spółka. Po zrealizowaniu tej inwestycji, moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii w Grupie Energa

PKN Orlen ma umowę na kredyt do 1,75 mld euro z konsorcjum 16 banków

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - PKN Orlen podpisał umowę na obrotowy kredyt odnawialny na kwotę do 1,75 mld euro z konsorcjum 16 banków, podała spółka. Środki przeznaczone zostaną m.in. na działania inwestycyjne, w tym rozwój nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania

Energa uruchomiła farmę wiatrową w Przykonie o mocy 31 MW

Warszawa, 07.07.2020 (ISBnews) - Energa uruchomiła farmę wiatrową na zrekultywowanych terenach pokopalnianych w Przykonie w województwie wielkopolskim o mocy 31 MW, z zakontraktowanym już odbiorem energii do 2034 roku, podała spółka. Udział odnawialnych źródeł w mocach wytwórczych Energi wzrósł

Tauron: Wszystkie ładowarki aut elektrycznych zasilane OZE od początku roku

Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Wszystkie stacje ładowania samochodów elektrycznych Taurona są zasilane energią pochodzącą wyłącznie z odnawialnych źródeł, tj. elektrowni wodnych i farm wiatrowych, od początku 2020 r., podała spółka. "Jest to rezultat umowy podpisanej przez Tauron

MK: W ramach programu 'Mój Prąd' złożono 100 tys. wniosków o dofinansowanie PV

przyczynia się do wzrostu liczby przydomowej fotowoltaiki" - powiedział minister klimatu Michał Kurtyka, cytowany w komunikacie. Dynamika przyrostu nowych instalacji fotowoltaicznych sprawia, że sektor energetyki słonecznej jest obecnie najszybciej rozwijającym się sektorem odnawialnych źródeł energii

P&G zobowiązał się do osiągnięcia neutralności emisyjnej w ciągu 10 lat

Warszawa, 17.07.2020 (ISBnews) - Procter & Gamble (P&G) zobowiązał się, że do 2030 r. ograniczy emisję gazów cieplarnianych o 50%, a 100% energii kupowanej do zasilania zakładów produkcyjnych będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych, podała firma. "Koncern uznaje, że kolejna dekada stanowi

BIK: Liczba zapytań firm pożyczkowych spadła o 64,7% r/r w tygodniu 6-12 IV

ujęciu rocznym aż o - 64,7%, a w porównaniu do tygodnia poprzedzającego, tj. 30.03-05.04. br. spadek wyniósł - 25,5%" - czytamy w komunikacie. Lockdown spowodowany koronawirusem to nie jedyna przyczyna zarażenia rynku pożyczkowego, zaznaczono. "U źródeł obecnego załamania na rynku

Forum Energii: Udział OZE w ciepłownictwie może sięgnąć 40% w 2030 r.

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w ciepłownictwie może wzrosnąć do 40% w 2030 r., co oznacza roczny przyrost mocy OZE w latach 2020-2030 na poziomie 4 GWt, wynika z analizy Forum Energii pt. "Odnawialne źródła energii w ciepłownictwie". "

Polska i 7 innych państw zwróciły się do KE ws. wykorzystania OZE w gospodarce

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Litwa, Polska, Austria, Estonia, Grecja, Łotwa, Luksemburg i Hiszpania wystosowały do Komisji Europejskiej list w sprawie nowej strategii przemysłowej dla Europy i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w walce z konsekwencjami COVID-19, podało

KE przyjęła strategię, dotyczącą integracji systemów energetycznych i wodoru

światowym liderem i utrzyma pozycję lidera w dziedzinie czystych technologii" - powiedział wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans, cytowany w komunikacie. Z kolei komisarz ds. energii Kadri Simson zaznaczyła, niezbędne są zmiany, gdyż system energetyczny UE musi być lepiej zintegrowany

PIG wesprze PGE Baltica w przygotowaniach do budowy morskich farm wiatrowych

farm wiatrowych wraz z przyłączami do stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na lądzie, czytamy w komunikacie. "Uruchomienie morskich farm wiatrowych zwiększy udział odnawialnych źródeł w produkcji energii w Polsce, wpłynie na zmniejszenie zużycia paliw kopalnych i pozwoli na

KGHM otworzył nową instalację oczyszczania spalin w EC przy ZG Lubin

przekłada się na efektywność" - powiedział prezes Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie. Spółka przypomniała, że realizacja inwestycji wiąże się z zapisami nowej strategii na lata 2019-2023. "Ze względu na bezpieczeństwo energetyczne KGHM warunkuje dalszą produkcję, co jest niezbędne dla

Modus Group ma 10 mln euro pożyczki z mBanku na projekty fotowoltaiczne w Polsce

Sklepovičius, cytowany w komunikacie. "Sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznych oraz atrakcyjnych w Europie, dlatego chętnie wspieramy inwestycje w tym zakresie. W grudniu ubiegłego roku wprowadziliśmy nową politykę, obejmującą pożyczki na farmy wiatrowe

FPP: Zwolnieni z przemysłu, a także cudzoziemcy, mogą powiększać szarą strefę

chcieć skorzystać m.in. ci cudzoziemcy, którzy zostali pozbawieni źródeł dochodu w Polsce oraz możliwości powrotu do domu i wsparcia rodziny" - czytamy w komunikacie. Według cytowanych w materiale danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w 2018 r. w sektorze usług i jako sprzedawcy pracowało w

RWE Renewables uruchomił farmę wiatrową Nawrocko o mocy 7 MW

źródeł energii w Polsce: firma oddała obecnie do użytku farmę wiatrową w Nawrocku koło Szczecina. Park wiatrowy o mocy ok. 7 MW będzie dostarczać zieloną energię w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu około 15 tys. gospodarstw domowych. Budowa trzech turbin wiatrowych Nordex (typ N117) rozpoczęła się

Oferta Avia Solar dostępna na stacjach paliw Avia; 100 KW już zakontraktowane

słonecznych, dlatego czerwiec to dla nas czas bardzo intensywnej pracy, która przynosi efekty w postacie pierwszych umów dla marki Avia Solar na instalacje fotowoltaiczne. Możemy się pochwalić, że od początku startu projektu mamy ze wszystkich źródeł pozyskiwania klientów zakontraktowane

Tauron ma umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo o wartości 750 mln zł

elektrycznej. Niedawno kupiliśmy pięć farm wiatrowych o mocy 180 MW, ale nasze ambicje w zwiększaniu udziału OZE w naszym miksie wytwórczym są znacznie większe" - powiedział prezes Tauronu Polska Energia Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. Transakcja z bankiem wspiera Zielony Zwrot Taurona, czyli

Kurtyka: W ramach 'Czystego Powietrza' udzielono dotąd 2,2 mld zł finansowania

budynkach mieszkalnych. W tym roku cieszyła się ona dużą popularnością. To oznacza, że wielu Polaków ruszyło z remontami i proekologicznymi inwestycjami, które pomogą walczyć ze smogiem" - podkreślił Kurtyka, cytowany w komunikacie Ministerstwa Klimatu. Wynika z tego, że łącznie polskie rodziny

Enea ukończyła przebudowę linii Morzyczyn - Drawski Młyn za ponad 127 mln zł

powietrze i ochrona środowiska. Dzięki oddaniu tej inwestycji po raz kolejny wpisujemy się w politykę środowiskową kraju, dając nowy impuls do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Linia Morzyczyn - Drawski Młyn stwarza bowiem nowe możliwości również w kontekście przyłączenia źródeł rozproszonych i produkcji

Enea Operator ma 11,3 mln zł dofinans. do inwestycji w sieć w kujawsko-pomorskim

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Enea Operator - spółka zależna Enei - i marszałek województwa kujawsko-pomorskiego podpisali umowę dotyczącą dofinansowania projektu, który zwiększy potencjał sieci elektroenergetycznej w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł (OZE), podała spółka. Wartość

DNB Bank Polska i EBI udzieliły 82 mln zł kredytu na farmy PV w północnej Polsce

ułatwiające gospodarce przejście na ekologiczne i zrównoważone rozwiązania. Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce jest więc dla nas sprawą priorytetową. Jestem przekonany, że finansowanie tego projektu przyczyni się do rozwoju sektora zielonej energii w Polsce" - skomentował prezes banku Artur

Cyfrowy Polsat liczy na podwojenie wyniku EBITDA w Interii w średnim terminie

internetowym. Widzimy ogromną skalę możliwości i synergii, jakie stwarza dla nas ta inwestycja. Liczymy na dynamiczny rozwój Interii i planujemy podwoić jej wynik EBITDA w okresie średnioterminowym" - powiedział Stec, cytowany w komunikacie. Całkowite przychody Interii w 2019 r. wyniosły 112 mln zł

Tauron Ciepło przeznaczy blisko 35 mln zł na remonty i modernizacje w 2020 r.

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Nakłady finansowe zaplanowane na remonty i modernizacje w obrębie źródeł wytwarzania w Tauron Ciepło - spółce zależnej Taurona Polskiej Energii - wyniosą blisko 35 mln zł w 2020 r., podała grupa. "Po długim okresie grzewczym, przyszedł czas na remonty w

Alior Leasing dokonał sekurytyzacji części portfela wierzytelności na 500 mln zł

Europejski Fundusz Inwestycyjny. Transakcja została zaaranżowana wspólnie przez UniCredit Bank AG oraz ING Bank N.V." - czytamy w komunikacie.  Bank podał, że zrealizowana sekurytyzacja pozwoli na dywersyfikację źródeł finansowania przez spółkę leasingową i pozyskanie nowych środków na

PARP: Rusza kolejna edycja konkursu 'Badania na rynek' o wartości 750 mln zł

70 mln zostało przeznaczone dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego. W tym roku po raz pierwszy małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość uzyskania dofinansowania na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych oraz recykling i ponowne wykorzystanie odpadów. Ze względu na negatywny

Tchórzewski: Mamy nadzieję na konsensus wokół OZE i energetyki rozproszonej

. "Bardzo cieszą nas deklaracje kilku partii politycznych, co do konieczności rozwoju energetyki odnawialnej, zwłaszcza w formule społecznej i obywatelskiej" - powiedział Tchórzewski, cytowany na profilu Ministerstwa Energii w serwisie Twitter. "Mamy nadzieję, że ze względu na duże

EBOR udzieli 280 mln zł kredytów na polskie projekty OZE grupy Qair

Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzieli kredytów na łącznie 280 mln zł (równowartość ok. 63 mln euro) pięciu spółkom celowym należącym do Qair i RGreen Invest, rozwijającym portfel projektów odnawialnych źródeł energii w Polsce, podała instytucja

Moody's: Ceny hurtowe energii w Polsce w przedziale 240-280 zł za MWh do 2022 r.

polski model produkcji i sprzedaży tanio generowanej energii został znacząco zaburzony przez dekarbonizację, spodziewamy się kontynuacji rządowych interwencji" - powiedział wiceprezes i starszy analityk Moody's Mark Remshardt, cytowany w komunikacie. Agencja oceniła, że hurtowe ceny energii w

PSEW planuje utworzenie centrum szkoleniowego OZE na Śląsku

Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) planuje utworzenie na Śląsku centrum szkoleniowego zapewniającego umiejętności i certyfikaty pozwalające na zatrudnienie przy budowie, eksploatacji i konserwacji instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) i

Ignitis Group ma 60 mln euro kredytu z EBI na pierwszą farmę wiatrową w Polsce

Czerwińska, cytowana w komunikacie. "Zrównoważony rozwój, który przejawia się wdrażaniem projektów z zakresu energii odnawialnej nie tylko na Litwie, ale również za granicą, jest priorytetem Ignitis Group zawartym w naszej strategii 2030. Poprzez takie projekty chcemy zwiększyć naszą konkurencyjność i

Johnson Matthey ma 135 mln euro kredytu na nową fabrykę od EBOR i KfW IPEX-Banku

, podkreślono. Johnson Matthey zamierza stosować w zakładzie automatyzację oraz energię ze źródeł odnawialnych. Firma planuje także zredukować emisje przy produkcji baterii, żeby zminimalizować wpływ na środowisko, wynika także z komunikatu. "Bardzo się cieszymy z finansowania tego projektu, który

AAA Auto: Rynek aut używanych w Polsce obejmował 159,12 tys. pojazdów w IV

działalności handlowej, olbrzymi spadek importu aut używanych oraz wstrzymywanie decyzji zakupowych przez potencjalnych klientów, ze względu na obawy związane z utratą źródeł dochodu" - powiedziała dyrektor generalna Aures Holdings - operatora sieci autocentrów AAA Auto - Karolina Topolova, cytowana w

Tauron przyjął warunki nabycia 5 farm wiatrowych od in.ventus za 137 mln euro

% udział źródeł nisko- i zeroemisyjnych w naszym miksie wytwórczym w perspektywie 2030 roku. Pierwszą inwestycją w tym kierunku jest przejęcie farm wiatrowych o mocy 180 MW. Dzięki tej transakcji podwoimy moce wytwórcze zainstalowane w elektrowniach wiatrowych" - powiedział prezes Filip

PSF: Brak harmonogramu aukcji OZE stanowi poważną barierę w rozwoju fotowoltaiki

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki (PSF) apeluje do rządu o podanie terminów aukcji na zakup energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w 2020 r. i założeń aukcji na kolejne lata. Brak harmonogramu stanowi poważną barierę w rozwoju tego sektora, podkreśla organizacja

Enea Operator ma 16,5 mln zł dofinansowania na stację elektroenerg. Skwierzyna

. 26,3 mln zł. "Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału dla przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci, a także zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej. Warto też wspomnieć, że jego realizacja umożliwi wdrożenie funkcjonalności sieci inteligentnej, co jest

16 WFOŚiGW przeznaczy ponad 3,2 mln zł na utylizację lekarskich środków ochrony

mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo personelu medycznego oraz troskę o środowisko, przekażą wsparcie finansowe na ten cel" - powiedział minister klimatu Michał Kurtyka, cytowany w komunikacie. Każdy z 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże wsparcie finansowe

PCWO Energy rozpoczęła publiczną ofertę obligacji o wartości do 7 mln zł

350 lokalizacji pod budowę elektrowni fotowoltaicznych" - powiedział pełnomocnik zarządu Jacek Olesiński, cytowany w komunikacie, PCWO Energy spółka z branży energetycznej należąca do grupy PCWO, która prowadzi kompleksową obsługę sektora odnawialnych źródeł energii. Obecnie spółka zajmuje się

BGK uruchomi program pożyczek na likwidację barier architektonicznych od IX br.

Chorąży z BGK, cytowany w komunikacie. "Tylko ze zwrotów środków europejskich chcemy przeznaczyć ok. 120 mln zł w ciągu najbliższych 3 lat. Liczymy też na wsparcie z innych źródeł, np. z Funduszu Solidarnościowego. Potrzeby są olbrzymie, a my mamy świadomość, że dopiero zaczynamy. Podobne programy

PKP Intercity opracowuje z Tauronem program modernizacyjny wykorzystujący OZE

wprowadzenie rozważa PKP Intercity. Przewoźnik we współpracy z Tauron Ekonergia pracuje nad studium wykorzystania odnawialnych źródeł energii na warszawskiej bocznicy, poinformowano. "Kolej jest jednym z najbardziej ekologicznych środków transportu publicznego. To możliwe dzięki wykorzystaniu

innogy Renewables Polska rozpoczęło budowę farmy fotowoltaicznej w Nowym Stawie

Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - innogy Renewables Polska rozpoczęło budowę farmy fotowoltaicznej w Nowym Stawie, której uruchomienie planowane jest na początek 2019 r., podała spółka. Farma realizowana jest dzięki wygranej w aukcji dla odnawialnych źródeł energii z czerwca 2017 r. Jej

Spółka z Grupy Unimot będzie handlować energią na rynku skandynawskim

energii w Skandynawii i członkostwo w Nasdaq Commodities pomoże nam w realizacji tego celu" - powiedział prezes Tradea Krzysztof Bonk, cytowany w komunikacie. Tradea jest częścią Grupy Unimot od 2016 roku. Jej dominującą działalnością  jest hurtowy obrót energią elektryczną. W

PKN Orlen zapowiada dalsze obniżki cen paliw na stacjach

taką możliwość, do pozostania w domu. Wykorzystujemy wszystkie możliwości, aby oferować naszym klientom  jak najbardziej atrakcyjne ceny. Jest to możliwe dzięki optymalizacji produkcji, dywersyfikacji źródeł dostaw oraz spadku cen baryłki ropy naftowej" - powiedział prezes Daniel Obajtek

Shell: 97% stacji paliw w Polsce jest zasilanych wyłącznie energią z OZE

działalności operacyjnej" - powiedział dyrektor działu stacji paliw i rozwoju sieci Shell Polska Rafał Molenda, cytowany w komunikacie. Shell Polska szacuje, że wykorzystanie na firmowych stacjach energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zmniejszy rocznie emisję CO2 o 32 000 ton w

KE wyłoniła ponad 100 projektów przełomowych, otrzymają łącznie 344 mln euro

przedsiębiorcom spełnienie marzeń" – powiedziała komisarz ds. Innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel, cytowana w komunikacie. Spośród 100 projektów, 63 pomysły są na etapie badań. Ponad 162 mln euro z projektu pilotażowego Europejskiej Rady ds. Innowacji "Pathfinder

Wolf Theiss: Zasada 10h może być zmieniona w tym roku, pomoże orzeczenie TSUE

. Obecnie planuje się coraz więcej projektów solarnych, w tym na dużą skalę, co oczywiście przyjmujemy z zadowoleniem, brakuje jednak nowych projektów wiatrowych. Podzielam oczekiwania branży w kwestii liberalizacji tej kontrowersyjnej zasady" - powiedział Kosicki, cytowany w komunikacie. W ostatnim

KGHM i PGE mają list intencyjny ws. współpracy przy projektach fotowoltaicznych

przedstawiony przez rząd program 'Mój prąd' będzie silnym impulsem rozwoju energetyki rozproszonej i przyczyni się w sposób znaczący do spełnienia zobowiązań w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w komunikacie. "Dzisiejsze

Emisja CM International nie doszła do skutku z pow. nieosiągnięcia progu zapisów

nie doszła do skutku, poinformowano. Producent urządzeń wykorzystywanych do zabiegów medycyny estetycznej podał, że rozważa pozyskanie finansowania na cele z emisji z innych źródeł. Jednocześnie CMI wskał, że niepozyskanie kapitału w ramach oferty nie wpływa na bieżącą

PGE EO zbuduje 4 farmy fotowoltaiczne po 1 MW w 2020 r. dzięki wygranej w aukcji

Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - PGE Energia Odnawialna - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zbuduje cztery jednomegawatowe farmy fotowoltaiczne w 2020 r. w województwach lubelskim, podkarpackim i lubuskim, dzięki zwycięstwu w aukcji na sprzedaż energii ze źródeł

R.Power pozyskał 100 mln zł na przejęcia kolejnych projektów fotowolt. (aktual.)

Na prośbę spółki zmieniamy dane dotyczące jej przedstawiciela wypowiadającego się w informacji. Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - W ramach ostatniej aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych (OZE) dla instalacji nieprzekraczających 1 MWp R.Power zabezpieczył gwarancje przychodów dla

R.Power pozyskał 100 mln zł na przejęcia kolejnych projektów fotowoltaicznych

Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - W ramach ostatniej aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych (OZE) dla instalacji nieprzekraczających 1 MWp R.Power zabezpieczył gwarancje przychodów dla portfela projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 122 MWp, podała spółka. Firma planuje przejmować